Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře"

Transkript

1 Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti či času, máme pro Vás řešení - kurzy pro sborovny. Při tomto typu kurzů nemusíte nikam jezdit, termín a čas konání si můžete vybrat sami. Cena se u jednotlivých kurzů stanovuje individuálně v závislosti na počtu účastníků, hodinové dotaci a obsahu semináře. Vždy je ale výhodnější, než v případě přihlášení všech účastníků na otevřený kurz! Pro více informací o kurzech a naší další nabídce navštivte naše internetové stránky Pokud jste si vybrali vhodný kurz pro Vaši sborovnu, nebo si nejste jistí volbou, napište nám na nebo nás kontaktujte telefonicky na číslech , nebo Při objednání Vám zašleme dotazník ke zjištění Vašich potřeb, který následně předáme lektorům daného kurzu, aby připravili kurz na míru Vašim potřebám. Do nabídky jsme zařadili také několik novinek: - Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ - Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele - Talent a jeho základní atributy - Etická výchova v životě školy - Hovory o lásce - téma pro sexuální výchovu - Time management - Tým a týmová spolupráce - Inovativní metody výuky na základních a středních školách - Školní internetová prezentace a školní informační systém - Inovativní výukové aktivity a strategie ICT ve škole - Vlastivěda v průřezových tématech - Vlastivěda - Tématické vyučování a projekty - Jak sebe i žáky bavit vlastivědou - Herní aktivity v českém jazyce - Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství - Čeština nemusí být nudná - Čeština může bavit děti i učitele - Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi - Odborné dovednosti v oblasti polytechnického vzdělávání na 1. stupni ZŠ Těšíme se na Vás!

2 Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 8 hodin Mgr. Jiří Halda Pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol. Nástup dítěte do školsky je pro něj velkou a dramatickou změnou. Je třeba, aby si zvyklo na režim, systematickou práci a nové vrstevnické vazby. I když školu již navštívilo je však v jiné roli, je starší a hra se mění v povinnosti. A také je třeba, aby tuto změnu akceptovala rodina a celý proces zaškolení byl kooperací rodiny a školy, kde klientem je vždy dítě. Ambicí tohoto semináře je upozornit na fakt, že dynamicky a často bez omezení děti konzumují nesrovnatelně větší množství informací než kdy dříve. Užívají technické vymoženosti a jsou pod vlivem stále většího množství lákadel, televizních programů a dalších rizik. A bylo již mnohokrát upozorňováno odborníky na fakt, že zahlcení racionální a kognitivní roviny vývoje mozku významně ovlivňuje a brzdí vývoj emotivní a sociální oblasti. Seminář je rozdělen do čtyř dvouhodinových bloků, jejichž obsahem je: 1. blok: Aspekty emoční a sociální zralosti z hlediska vztahů v rodině, zralosti vazeb a samostatnosti. Schopnost individuálně se prosadit i upozadit. Naladění vývoje pro systematickou práci v ohraničeném čase a prioritní rovina ladění tohoto vývoje s režimem rodiny. 2. blok: Zralost výkonu schopnost dokončit činnosti a akceptovat úklid věcí jako součást procesu práce/hry. Schopnost přijmout hodnocení a s ním spojené korekční a odměnové rituály. Je zjevné, že řadě dětí dělá problém adaptace na nové prostředí již v mateřské škole a je třeba s tímto problémem (opět v součinnosti s rodinou) počítat a pracovat. 3. blok: Patrně nejnáročnější úkol v životě je schopnost vyrovnat se s neúspěchem a korigovat jeho příčiny a důsledky. Dětský věk je spolu s citlivým a převážně pozitivním hodnocením nejlépe nakloněn učení pracovat s neúspěchem. Je tedy třeba pracovat se zralostí těchto nástrojů. 4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností. Cílem semináře je seznámit účastníky s významem zralosti osobnosti nejen na efektivitu učení, ale především pro další harmonický vývoj a rozvoj motivace. Za mimořádně podstatné považuji to, aby se tyto informace dostávaly k rodičům a zralost a příprava dítěte na školu byla společnou prací. Osvěta a poradenská činnost pedagogů je podceňována rodiči a tento seminář si klade za cíl podpořit pedagogy v jejich snaze.

3 Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 8 hodin Mgr. Jiří Halda Pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol. Každý živě narozený jedinec (mimo existující výjimky) má potenciál k rozvoji Seminář je rozdělen do čtyř devadesáti minutových bloků, jejichž obsahem je: 1. blok: Dynamika vývoje mozku z hlediska individuálních a skupinových potřeb. Paralelní procesy učení a jejich izolované charakteristiky. 2. blok: Vývojová období a jeho charakteristiky v souběžném zrání procesů učení v předškolním věku a vlivu institucí na tento věk. 3. blok: Období prvního a druhého stupně ZŠ charakteristické odlišnosti jednotlivých ročníků, ale i stupňů. Co dominuje dynamice nízkého věku? Skupinové potřeby žáků druhého stupně. Vliv a význam výchovného působení rodiny a formativního působení školy. Charakteristiky středoškolského období a jak se vyvíjejí procesy učení v průběhu dospělosti a stáří. 4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností. Cílem semináře je seznámit účastníky s dynamikou vývoje procesů učení a jeho charakteristickými obdobími. Paralelnost a vývojové zvláštnosti delegují na učitele zvýšenou osobnostní pružnost, ale také znalost informací z tohoto oboru.

4 Talent a jeho základní atributy Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 8 hodin Mgr. Jiří Halda Pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol. Každý živě narozený jedinec (mimo existující výjimky) má potenciál k rozvoji a potenciál k tomu, aby sociálně uspěl. Vlivy prostředí (především nejbližší rodiny) ale vysoce rozhodují o tom, zda a jak talent bude nebo nebude rozvinut a úspěšně realizován. Tento seminář má inspirovat ty, kteří s dětmi pracují v tom, jaké atributy talent má, jak je rozvíjet a propojovat. Je o inspiraci formální školské, ale také neformální rodičovské. A samozřejmě o školské roli korekční vlivu profesionálních rad na rodičovské počínání. Seminář je rozdělen do čtyř dvouhodinových bloků, jejichž obsahem je: 1. blok: Tento blok je věnován prvním dvěma osobnostním atributům. Jedná se o osobnostní komplexnost z hlediska aktivitami podloženého sebevědomí, kvalitních základů zpětnovazebních mechanismů a výkonné tvořivosti. Slouží k uvědomění si výjimečnosti a jeho aktivního rozvoje se současným vývojem zpětné vazby vedení k odpovědnosti. Druhým atributem je právě sociálně adaptabilní proces, kdy si dítě uvědomuje nejen talent, ale i to, k čemu je a pro koho má mít přínos tedy vyjma přínosu seberealizačního. Je zde třeba myslet i na to, že talent potřebuje základy kooperace, která dodává realizaci na plastičnosti a sociální uplatnitelnosti. 2. blok: Další blok se věnuje méně obecným principům a konkrétním parametrům je to faktor originálního přínosu a diferenciace mezi záměrem, procesem, estetičností a přidanou hodnotou talentu. Druhým aspektem je oblast specifických nástrojů k realizaci motivace, oslovitelnost, samostatnost a pracovní návyky. 3. blok: Tento blok je věnován ryze individuální oblasti limitacím osobnosti. Jedná se převážně o limitace prostředím a to konstruktivního typu (být si vědom reálných limitací, které mi talent přináší) a nekonstruktivního typu (nesmyslně projikované ambice rodičů, nepřiměřené a nepřirozené nároky, předsudky, prestiž,...). Týká se hlavně rizik, která rodiče (ale i např. sportovní kluby) nejčastěji podceňují. 4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Jedná se o velmi složité a jemné téma, proto je třeba, aby byly všechny zpřesňující dotazy či příklady vysvětleny, ukotveny. Cílem semináře je inspirace většinu atributů spontánně rodiče a zejména pedagogové činí. Jen je třeba diferencovat prostředí co má ovlivňovat formální a co neformální prostředí a být i vědom zodpovědnosti výše zmíněné atributy se týkají každého jednotlivce, nejvíce však těch, kteří pracují s dětmi.

5 Etická výchova v životě školy Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace Optimální počet účastníků: hodin Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování. Program dvou modulů je zaměřen na základní aspekty etické výchovy efektivní komunikaci a podporuje rozvoj etických a sociálních dovedností žáka i učitele. Součástí každého modulu je rozbor nabízených aktivit a následná diskuse o možných reálných situacích v třídním kolektivu. Obsah: 1. MODUL - Mezilidské vztahy a komunikace, asertivita (5 hod.) o Verbální a neverbální formy komunikace (3 hod.) Verbální komunikace - zásady, komunikační chyby; dialog, komunikace ve ztížených podmínkách; aktivní naslouchání Neverbální komunikace - řeč těla - porozumění druhým podle gest, mimiky, výrazu očí, o Asertivní chování (2 hod.) Přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, řešení konfliktu; obrana před manipulací, asertivní techniky 2. MODUL - Tvořivost a základy spolupráce; spolupráce školy a rodiny (5 hod.) o Tvořivost v mezilidských vztazích (2 hod.) společné plnění úkolů, zbavování se strachu z řešení neznámého úkolu a z tvořivého experimentování; schopnost spolupráce radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce o Vytváření pozitivních vztahů mezi rodiči a školou (3 hod.) komunikace a spolupráce, tzn. cíle, smysl a principy třídních schůzek a konzultací, poskytování zpětné vazby - strategie vedení rozhovorů s rodiči, zvládání stresových situací při jednání s rodiči, konstruktivní řešení konfliktů,. Účastník se seznámí s principy etické výchovy, získá náměty a inspiraci pro rozvoj sociálních a etických dovedností žáků, osvojí si principy verbální a neverbální komunikace, schopnost asertivního jednání a porozumí principům efektivní komunikace a spolupráce s rodiči.

6 Hovory o lásce - téma pro sexuální výchovu Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace Optimální počet účastníků: 15 8 hodin Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Oblast sexuální výchovy představuje velmi citlivou oblast - pro učitele, rodiče i samotné žáky. Seminář seznámí účastníky s projektem, který umí pomoci učitelům i rodičům, kteří jsou nejistí a cítí, že je sexuální výchova dětí a žáků nad jejich síly. Vzdělávací program je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na seznámení účastníků se strukturou a několikaletými zkušenostmi z realizace projektu sexuální výchovy ve škole, který je vytvářen v rámci spolupráce učitele s rodiči konkrétní třídy. Podstatou modelu je skutečnost, že v průběhu pracovních schůzek sami rodiče a žáci rozhodují o obsahu a konkrétní realizaci navrženého projektu sexuální výchovy na škole. Druhá část semináře je zaměřena na konkrétní činnosti žáků v hodinách s tématikou sexuální výchovy. Umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku a navzájem sdílet dobré zkušenosti s realizací této problematiky. Obsah: seznámení s cílem, obsahem a vlastní tvorbou projektu (1 hod.) Nnbídka programu pro práci s rodiči při přípravě projektu, ukázka vytvořeného projektu pro žáky (3 hod.) praktické aktivity vhodné pro výuku sexuální výchovy zaměřené na (4 hod.): o lidské vnímání o jazyk sexuality o kontaktní hry o komunikační hry Obsah semináře je volen tak, aby byla naplněna rozmanitost výuky se sexuálními tématy. Součástí vzdělávacího programu je řešení konkrétních dotazů a diskuse nad konkrétními problémy při výuce. Účastník si osvojí metody práce s rodiči při tvorbě projektu. Dále porozumí výhodám, které škole projekt může přinést splnění výstupů z RVP k sexuální výchově, podpora komunikace školy s rodinami, vzájemné sblížení rodičů, učitelů a žáků. Také porozumí i výhodám, které učitelům projekt může přinést sblížení s rodiči, plnění výstupů z RVP včetně průřezových témat (např. osobnostní a soc. výchova), metodická pomoc při práci se žáky v tomto ožehavém tématu. Uvědomí si výhody projektu pro žáky pro jejich vlastní orientaci v problematice dospívání a sexuální tématice na základě získání užitečných informací a rozšíří si zásobník námětů pro výuku.

7 Porada - Efektivní komunikační nástroj úspěšného ředitele Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace Optimální počet účastníků: 15 4 hodin Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol. Porada je relativně podceňovaným nástrojem vedení a řízení, přitom koncentruje potenciál celého týmu. Porady patří k základním nástrojům vnitřní komunikace v organizaci a jejich vedení je jednou ze základních dovedností každého vedoucího pracovníka. Program semináře se soustředí na osvojení efektivních postupů, které je nezbytné realizovat před poradou, při vedení porady a po poradě, v souvislosti s rozdílnými cíli, které porady mohou mít. Odpoví i na otázku, jak vést správně a efektivně poradu se svými podřízenými. Jedná se o praktický seminář s cílem zlepšení manažerských dovedností každého ředitele školy. Součástí semináře je vyzkoušení si dovedností potřebných k vedení porady, sestavení harmonogramu činností, řešení konkrétních dotazů a diskuse problematiky s účastníky. typy porad (jejich účel a cíle), role na poradách (0,5 hod.) organizace porad příprava na poradu, vedení porad, delegace úkolů (1,5 hod.) pravidla pro efektivní vedení porady, nejčastější chyby při vedení porad (0,5 hod.) porada jako nástroj pro řízení a rozvoj týmu (0,5 hod.) vedení diskuse, facilitace (0,5 hod.) praktický nácvik vedení porad (0,5 hod.) Účastníci se naučí připravovat a vést efektivní pracovní poradu, která bude přínosem pro celý tým, osvojí si nástroje, které umožní správně stanovit účel porady a její specifické cíle, a efektivně strukturovat poradu v čase. Naučí se, jak dosáhnout aktivní účasti všech členů týmu v průběhu i při přípravě porady, osvojí si dovednosti potřebné k vedení porad a propojit je s praxí, pochopí smysl účinných forem vzájemné komunikace v týmu.

8 Právní postavení ředitelů škol, školy a veřejné zakázky Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace Optimální počet účastníků: 25 6 hodin Seminář je určen ředitelům všech typů škol. JUDr. Jiří Kubricht, L.L.M. Obsahem kurzu je vysvětlit ředitelům škol jejich práva a povinnosti při výkonu funkce a dále jim vysvětlit, za jakých podmínek je škola povinna postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, jak probíhá zadávací řízení a co vše obnáší zadávání veřejných zakázek. právní postavení ředitele školy práva a povinnosti ředitele při výkonu funkce vysvětlení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře škola jako veřejný zadavatel kdy je nutno postupovat podle zákona o veřejných zakázkách druhy zadávacích řízení příprava a průběh zadávacího řízení plnění veřejné zakázky Cílem je vysvětlit ředitelům škol jejich právní postavení, aby mohli lépe vykonávat svou funkci a informovat je o problematice zadávání veřejných zakázek.

9 Školní internetová prezentace a školní informační systém Akreditace MŠMT č. j.: 42891/ hodin PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Seminář je určen pro ICT koordinátory a osoby, které jsou ve školách odpovědny za školní prezentaci. Kurz není primárně zaměřen na tvorbu WWW stránek, ale na obsahovou problematiku školních webů a procesy vedoucí ve škole k jejich vytváření. Hlavním tématem semináře je školní internetová prezentace, její cíl, obsah a zaměření, nápady pro školní web, plánování výstavby webu, zkušenosti pro vedení školy, informační systém školy, evaluační kritéria školních webů. Časový prostor je věnován aplikaci autorského zákona na školní stránky, ochraně soukromí a zákonu o svobodném přístupu k informacím. Součástí semináře je i problematika školních informačních systémů, která je založena zejména na vzájemné výměně informací a zkušeností mezi účastníky. Obsah semináře: Webová prezentace školy, její cíl, obsah a zaměření. Komunikace školy s rodiči a veřejností. Nápady pro školní web. Plánování výstavby webu, zkušenosti pro vedení školy, nastolení procesů, zajišťujících funkčnost webu a validitu podávaných informací. Evaluační kritéria školních webů. Autorský zákon a školní web, ochrana soukromí, zákon o svobodném přístupu k informacím. Využití sociálních sítí. Informační systémy využívané ve školách. Volba kritérií při plánování přechodu na jiný informační systém. Seminář navazuje na knihu Budujeme školní web (CP Books) a využívá on-line aktivity Náležitosti školního webu autoevaluační asistent. Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi školní internetové prezentace, jejím cílem a obsahem. Důraz je kladem na plánování její tvorby i celého informačního systému školy. Účastníci se dále seznámí s autorským právem a jeho uplatněním a nástrahami při tvorbě informací na internetu

10 Inovativní výukové aktivity a strategie ICT ve škole Akreditace MŠMT č. j.: 42891/ hodin PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Seminář je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky regionálního školství, tedy především ředitele a zástupce ředitelů škol. V případě potřeby je možné doplnit účastníky o ICT koordinátory/metodiky či vedoucí předmětových komisí. Od účastníků není vyžadována vyšší úroveň ICT gramotnosti, součástí semináře je kratší práce s počítači a internetovými zdroji. Seminář je rozdělen do několika oblastí, které se obsahově prolínají: představení lektora a účastníků, seznámení s webovou oporou, anketa příklady výukových aktivit s inovativním využitím ICT z prostředí českých škol o podcasting, digitální vyprávění příběhů, Lip Dub, školní wiki, geocaching, akční on-line výzkum, časové osy, měření chytrými telefony, modelování a simulace. technologická transformace vzdělávání aneb Proč ICT? o Proč používáme počítače ve škole a ve vzdělávání? Co nás k tomu vede? Proč znamená zavádění ICT do výuky a do života školy řízení změny? o Dovednosti pro 21. století výsledky výzkumu v oblasti kompetencí žáků, učitelů a zaměstnanců. ucelená kompendia pro ředitele škol, zejm.: strategie ředitele v oblasti interaktivních tabulí, organizaci soutěží o nejlepší digitální učební materiál či výukový projekt. Diskuze. Každému z uvedených oblastí bude věnován časový prostor závisející na složení skupiny a aktuálním vývoji diskuze. Účastníci budou k vybraným oblastem vybaveni kompendiem obsahujícím odkazy na rozšiřující zdroje zejména on-line. Cílem tohoto semináře je prostřednictvím forem a metod předložit v ucelenější podobě problematiku dlouhodobého a komplikovaného procesu, kterým je zavádění ICT do učení žáků, do výuky a do využívání ve škole. Přiblížit aktuální širší spektrum možnosti a trendů, které ICT nabízejí ve vzdělávání včetně rizik a problematických oblastí, kterým je nutné čelit. Cílem semináře je tuto problematiku řešit strategicky, vybavit účastníky nadhledem a doporučeními propojujícími nejnovější poznatky pedagogického výzkumu s pedagogickou praxí, odkazy na další zdroje a dalšími doplňujícími informacemi (zpravidla ve formě zkrácených textových kompendií a videí), které jim v jejich pedagogické práci a především vedoucí funkci umožní řízení změny, kterou moderní ICT do vzdělávání přináší. Seminář kombinuje moderní pedagogickou teorii založenou na pedagogické praxi, podporuje diseminaci tuzemských příkladů dobré praxe.

11 Inovativní metody výuky na základních a středních školách Akreditace MŠMT č. j.: 963/ Lektoři: 16 hodin - dvoudenní seminář PaedDr. Karel Tomek Mgr. Eva Hlaváčková Mgr. Dana Svobodová Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Obsahem vzdělávací akce je poskytnutí základního přehledu a charakteristik různých vyučovacích metod. Tento seminář umožní setkání učitelů základních a středních škol a výměnu zkušeností při volbě vhodných metod, které aktivizují žáky. Teoretický obsah kurzu: metoda kooperativního učení, metoda kritického myšlení, metoda dramatiky, metoda projektového vyučování, interaktivní hry. Praktická část kurzu: praktické vyzkoušení výše uvedených metod pro různé předměty formou workshopů, upozornění na výhody a nevýhody, možná rizika a jejich prevence. Poskytnout vyučujícím základních a středních škol informace o nových aktivizujících, interaktivních metodách ve výuce, které by byly alternativou tradičnímu, na školách stále ještě obvyklejšímu, frontálnímu vyučování založenému na metodě výkladu. Seminář napomáhá poznání, že způsob výuky umožní (nebo neumožní) žákům získávat kompetence. Významným přínosem studia i možnost navázat kontakty s kolegy z dalších škol a získat možnost vzájemné výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.

12 Vlastivěda v průřezových tématech Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 6 hodin Mgr. Radek Machatý Pedagogickým pracovníkům na prvním stupni základních škol. Vzdělávací seminář vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník, ale více než na obsah učiva se zaměřuje na vzájemné souvislosti vlastivědy, přírodovědy a ostatních mezipředmětových vztahů, včetně zařazení do průřezových témat. Průřezová témata přestanou být nutným a povinným zlem v RVP a ŠVP. Stanou se z nich pomocníci a zdroje přirozených informací. Nosným tématem je Česká republika, Evropa a svět. K tomuto hlavnímu tématu bude lektor s účastníky připojovat veškeré využitelné mezipředmětové vazby v oblastech českého jazyka, matematiky, vědy a umění, sportovních aktivit a dalších. Seminář je zaměřen především na využití vlastivědy v průřezových tématech, ale nabídne i pestrou škálu dalších užitečných a v praxi odzkoušených metod na konkrétních příkladech. Seminář je především praktický a pedagogové se budou po celou dobu aktivně zapojovat do práce, vytvářet pracovní listy, materiály a prezentace, které budou moci využít ve své výuce. V rámci semináře si budou moci účastníci vyměnit vzájemné zkušenosti a získají několik připravených pracovních materiálů. Naučí se zpracovávat digitální fotografie a prezentace pro výuku. Každý účastník bude požádán, aby si na seminář přinesl vlastní notebook s programem PowerPoint a učebnice a pracovní sešity, podle kterých vyučuje. Pro účast na semináři to ale není nutné. Účastníci semináře získají informace o využití vlastivědy a přírodovědy do průřezových témat, včetně dalších mezipředmětových vztahů, a naučí se je používat ve výuce. Po absolvování semináře budou schopni vytvořit jednoduchý třídní projekt a tematický blok vyučování. Seznámí se podrobněji s obsahem průřezových témat a naučí se publikovat výsledky své práce v digitálních prezentacích.

13 Vlastivěda - Tématické vyučování a projekty Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 6 hodin Mgr. Radek Machatý Pedagogickým pracovníkům na prvním stupni základních škol. Vzdělávací seminář představí pedagogům 1. stupně Českou republiku jako pestrou paletu kultury, cestování, historie i současnosti. Seznámí se s aktivitami představujícími jednotlivé kraje České republiky v celoročním vzdělávacím projektu, ale i v dílčích, časově kratších blocích, projektech, v tematickém vyučování i vyučovacích hodinách. Pedagogům bude představena projektová metoda, tematické vyučování a integrované tematické vyučování s metodikou, rozdíly a nejčastějšími chybami jejich užití. To vše nejen v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro ročník, ale i v ostatních předmětech. Učitelé si prakticky vyzkouší propojování předmětů, práci s textem, tvorbu pracovních materiálů i sestavování vlastivědných bloků. Nebude chybět odkaz na užitečné internetové stránky, odbornou či zajímavou literaturu. Účastníci obdrží konkrétní vypracované náměty, projekty a materiály s vlastivědnou tematikou. Součástí semináře je řešení konkrétních úkolů, sestavování pracovních listů a účastnická místopisná dílna. Každý účastník bude požádán, aby si přinesl učebnice a pracovní sešity, podle kterých vyučuje, barevné samolepící bločky a turistický propagační materiál oblíbeného kraje České republiky. Pro účast na semináři to ale není nutné. Účastníci semináře získají podstatnou teoretickou metodiku v oblasti projektové metody, tematického vyučování a integrované tematické výuky. Převážnou část semináře se ale budou aktivně zapojovat do aktivizačních metod a tvorby materiálů v oboru Člověk a jeho svět. Získají přehled o možnostech rozvoje více klíčových dovedností u žáků, a naučí se aktivně pracovat s výukovými metodami.

14 Jak sebe i žáky bavit vlastivědou Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 6 hodin Mgr. Radek Machatý Pedagogickým pracovníkům na prvním stupni základních škol. Vzdělávací seminář je určen pro učitele 1. stupně a vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník. Zaměřuje se převážně na místopis České republiky a Evropy. Praktický seminář nabídne širokou škálu účinných pracovních metod a jejich možného využití při tvorbě vyučovacích hodin či bloků, tematického vyučování, učebních materiálů a školních projektů. Dále učitelé získají konkrétní a prakticky ověřené úkoly, pracovní listy, náměty, nápady i zajímavé informace, včetně užitečného manuálu pro tvorbu vlastních materiálů. Nebude chybět práce s mapou, místopisné hry, oživující aktivity do hodin a odkazy na užitečné internetové stránky. Dále i odkazy na zdroje informací a vhodnou literaturu. Součástí převážně praktického semináře bude dílna, v níž si budou moci účastníci vyzkoušet tvorbu vlastních inovativních materiálů pod vedením lektora, včetně burzy námětů a zkušeností ostatních účastníků. Na tento seminář volně navazují semináře Vlastivěda tematické vyučování a projekty a Vlastivěda v průřezových tématech. Každý účastník bude požádán, aby si přinesl příruční mapu, libovolný propagační turistický materiál (leták), kolíčky na prádlo (cca 10) a několik obrázků z České republiky (např. ze stolního kalendáře). Pro účast na semináři to ale není nutné. Účastníci semináře získají praktické informace o vhodných výukových metodách využitelných v místopisné části vlastivědy. Osvojí si nápady k procvičování učiva s mapou a naučí se zeměpisné hry vhodné do výuky. Vše si vyzkouší prakticky v účastnické dílně. Získají manuál pro tvorbu vlastních materiálů, podle kterého budou sami schopni sestavovat vlastní výukové materiály v klasické nebo digitální podobě.

15 Herní aktivity v českém jazyce Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 4 hodin Mgr. Květoslava Ječná Pedagogickým pracovníkům prvního a druhého stupně základní školy. Svou účastí na semináři pedagogové získají mnoho námětů a metod jak v hodinách českého jazyka zaujmout žáky natolik, aby věděli, že i při výuce tohoto jazyka může být veselo, že čeština je jazyk vtipný a zábavný. Teoretická část: hry na zrakovou a sluchovou paměť- využití různých textů, obrázků sloh humorně charakteristika jaký jsem já? etymologie - jak vznikly tyto názvy, proč se tak jmenuji? hry s písmenky tvorba slov, rébusy, přesmyčky cizí slova - umíme a musíme je používat? přísloví platí ještě tyto staré moudrosti, chápeme je? Cílem semináře je ukázat učitelům, že lze velmi funkčně používat při výuce herní metody, které děti baví. Proto se do výuky zapojují dobrovolně, aktivně. I při češtině může být veselo, je to jazyk vtipný a zábavný. Některé hry si účastníci vyzkoušejí sami, k řadě dalších obdrží pracovní listy.

16 Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 4 hodin Mgr. Květoslava Ječná Pedagogickým pracovníkům prvního a druhého stupně základní školy. Na semináři budou účastníkům představeny metody a náměty pro práci s dětmi především v oblasti literatury a čtenářství. Obsah: přehled současných autorů a jejich děl - povinná četba, nebo individuální výběr četby tvorba vlastní čítanky - ukázka projektu žáků druhého stupně základní školy, propojení mluvnice, slohu a literatury literární hry - využití dramatické výchovy, kvízy, soutěže, opakování literární teorie hrou jak na pohádku - hry s pohádkami klasickými i současnými, vyvození rozdílu, vlastní tvorba baví nás poezie - nácvik rýmu a rytmu hrou, hrajeme si na básníky pověsti a báje - práce s textem, porovnání ukázek různých autorů, kvízy, doplňovačky, křížovky Cílem semináře je seznámit učitele s některými metodami, jak získávat děti pro četbu a inspirovat je k výběru vhodných literárních děl. Jak žáky motivovat, aby četli s porozuměním, dokázali s knížkou pracovat, stali se pravidelnými čtenáři.

17 Čeština nemusí být nudná Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 4 hodin Mgr. Květoslava Ječná Pedagogickým pracovníkům prvního a druhého stupně základní školy. Účastníkům budou na semináři představeny metody pro vytvoření příznivé atmosféry ve třídě, jejímž cílem je navnadit žáky k dobrovolné výuce českého jazyka a k získávání nových poznatků z této oblasti. Budou představeny především metody, jak u dětí vzbudit aktivitu v hodinách češtiny. Obsah semináře: mluvnice hravě procvičování hrou (pexesa, kvarteta, křížovky, karty ) slohové hry vypravování, popis, subjektivně zabarvený popis, charakteristika miniprojekty propojení mluvnice, slohu a literatury A Z kvíz obdoba televizního pořadu s češtinskou náplní přísloví a pořekadla pochopení obsahu, vlastní tvorba projekty Karel IV., Komenský, divadlo, Robinson Crusoe - ukázky prácí žáků druhého stupně základní školy Cílem semináře je inspirovat učitele jak navodit ve třídě příznivou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání nových poznatků, naučit je spolupracovat. Jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Při tvorbě projektů dokázat orientaci v daném tématu, schopnost jeho zpracování a prezentace.

18 Čeština může bavit děti i učitele Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 4 hodin Mgr. Květoslava Ječná Pedagogickým pracovníkům na prvním a druhém stupni základní školy. Na semináři budou účastníkům ukázány různé metody práce s dětmi v oblasti češtiny, které pomohou k tomu, aby se výuka pro žáky stala zajímavou. Budou jim představeny netradiční hravé postupy, které poté mohou ve svých hodinách použít. Obsah semináře: od hlásky přes slabiku a od slova k příběhu - hry s písmenky, slovy, rozvíjení slovní zásoby, tvorba příběhu mluvnice hravě - vyjmenovaná slova jinak pohádkové hry pro děti malé i ty starší - soutěž ve znalosti postav z večerníčků, jejich charakteristika jak na básničky - interpretace poezie netradičním způsobem využití dramatické výchovy dramatizace známých textů, vlastní tvorba současná literatura pro děti a mládež jak se orientovat v tvorbě současných autorů, umět si vybrat Cílem semináře je poskytnout učitelům účinnou metodiku práce s jazykem i literárním textem, metodiku postavenou na netradičních hravých postupech jak při osvojování učiva, tak při prověřování vědomostí a dovedností. Účastníci semináře se na modelových cvičeních s těmito metodami seznámí. Získají také soubor materiálů využitelných v přípravě na vyučování.

19 Didaktické hry psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě Akreditace MŠMT č. j.: 42891/ Optimální počet účastníků: 18 6 hodin Mgr. Dana Svobodová Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a pedagogové volného času (SVČ, DDM, ŠD, ŠK). Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod, můžeme je s úspěchem použít i k motivaci žáků. Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením (prožívání, vůle, rozhodnost, samostatnost ). U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější. Často jsou využívány vzájemné vztahy dětí. Mohou být dobrým nástrojem pedagogické diagnostiky. Témata: Průřezové téma OSV ve školním vzdělávacím programu (25 min) Didaktická hra ve vzdělávání typologie, zajištění efektivity a zapojení, hodnocení hry (45 min.) Psychomotorické a pohybové hry obecně (20 min) Nápadník didaktických her praktické ukázky didaktických her (180 min) Účastníci semináře mají možnost uvědomit si, jak didaktická hra může napomáhat k rozvoji klíčových kompetencí žáků i k rozvoji pozitivního klima ve třídě. Seminář nabízí širokou škálu praktických ukázek a náměty psychomotorických a pohybových didaktických her.

20 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi Akreditace MŠMT č. j.: 50015/ hodin Mgr. Vladimíra Čuhajová Učitelé matematiky I. a II. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Obsahem kurzu je výměna poznatků a zkušeností z praxe s metodami, které mají učitelé k dispozici při práci se žáky. Motto zní: Aby učení učitele i žáky bavilo. Účastníci získají motivaci pro rozvoj matematických znalostí, ale především pro to, aby pouze u těchto znalostí nezůstalo. Získají na konkrétních příkladech představu o tom, jak k matematice přistupovat, pojmenují úskalí a možnosti jak jim čelit, jak efektivně rozvíjet matematickou gramotnost. Teoretický obsah kurzu: Bez kterých znalostí se žáci neobejdou? Jak jim ukázat smysluplnost učení se matematice? získání a udržení motivace pedagogů plánování zajímavých hodin, postupy pro rozvoj matematické gramotnosti, metody a formy práce, které se v praxi osvědčily. Praktická část kurzu: diskuse nad konkrétními problémy Cílem tohoto projektu je poskytnout učitelům náměty na metody a formy práce, které aktivizují žáky, podněcují jejich představivost a tvořivost. Důraz je kladen na dobré znalostní základy, na nichž lze stavět, na porozumění a dovednosti diskutovat a vysvětlovat.

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ OBSAH ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více