Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře"

Transkript

1 Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti či času, máme pro Vás řešení - kurzy pro sborovny. Při tomto typu kurzů nemusíte nikam jezdit, termín a čas konání si můžete vybrat sami. Cena se u jednotlivých kurzů stanovuje individuálně v závislosti na počtu účastníků, hodinové dotaci a obsahu semináře. Vždy je ale výhodnější, než v případě přihlášení všech účastníků na otevřený kurz! Pro více informací o kurzech a naší další nabídce navštivte naše internetové stránky Pokud jste si vybrali vhodný kurz pro Vaši sborovnu, nebo si nejste jistí volbou, napište nám na nebo nás kontaktujte telefonicky na číslech , nebo Při objednání Vám zašleme dotazník ke zjištění Vašich potřeb, který následně předáme lektorům daného kurzu, aby připravili kurz na míru Vašim potřebám. Do nabídky jsme zařadili také několik novinek: - Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ - Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele - Talent a jeho základní atributy - Etická výchova v životě školy - Hovory o lásce - téma pro sexuální výchovu - Time management - Tým a týmová spolupráce - Inovativní metody výuky na základních a středních školách - Školní internetová prezentace a školní informační systém - Inovativní výukové aktivity a strategie ICT ve škole - Vlastivěda v průřezových tématech - Vlastivěda - Tématické vyučování a projekty - Jak sebe i žáky bavit vlastivědou - Herní aktivity v českém jazyce - Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství - Čeština nemusí být nudná - Čeština může bavit děti i učitele - Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi - Odborné dovednosti v oblasti polytechnického vzdělávání na 1. stupni ZŠ Těšíme se na Vás!

2 Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 8 hodin Mgr. Jiří Halda Pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol. Nástup dítěte do školsky je pro něj velkou a dramatickou změnou. Je třeba, aby si zvyklo na režim, systematickou práci a nové vrstevnické vazby. I když školu již navštívilo je však v jiné roli, je starší a hra se mění v povinnosti. A také je třeba, aby tuto změnu akceptovala rodina a celý proces zaškolení byl kooperací rodiny a školy, kde klientem je vždy dítě. Ambicí tohoto semináře je upozornit na fakt, že dynamicky a často bez omezení děti konzumují nesrovnatelně větší množství informací než kdy dříve. Užívají technické vymoženosti a jsou pod vlivem stále většího množství lákadel, televizních programů a dalších rizik. A bylo již mnohokrát upozorňováno odborníky na fakt, že zahlcení racionální a kognitivní roviny vývoje mozku významně ovlivňuje a brzdí vývoj emotivní a sociální oblasti. Seminář je rozdělen do čtyř dvouhodinových bloků, jejichž obsahem je: 1. blok: Aspekty emoční a sociální zralosti z hlediska vztahů v rodině, zralosti vazeb a samostatnosti. Schopnost individuálně se prosadit i upozadit. Naladění vývoje pro systematickou práci v ohraničeném čase a prioritní rovina ladění tohoto vývoje s režimem rodiny. 2. blok: Zralost výkonu schopnost dokončit činnosti a akceptovat úklid věcí jako součást procesu práce/hry. Schopnost přijmout hodnocení a s ním spojené korekční a odměnové rituály. Je zjevné, že řadě dětí dělá problém adaptace na nové prostředí již v mateřské škole a je třeba s tímto problémem (opět v součinnosti s rodinou) počítat a pracovat. 3. blok: Patrně nejnáročnější úkol v životě je schopnost vyrovnat se s neúspěchem a korigovat jeho příčiny a důsledky. Dětský věk je spolu s citlivým a převážně pozitivním hodnocením nejlépe nakloněn učení pracovat s neúspěchem. Je tedy třeba pracovat se zralostí těchto nástrojů. 4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností. Cílem semináře je seznámit účastníky s významem zralosti osobnosti nejen na efektivitu učení, ale především pro další harmonický vývoj a rozvoj motivace. Za mimořádně podstatné považuji to, aby se tyto informace dostávaly k rodičům a zralost a příprava dítěte na školu byla společnou prací. Osvěta a poradenská činnost pedagogů je podceňována rodiči a tento seminář si klade za cíl podpořit pedagogy v jejich snaze.

3 Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 8 hodin Mgr. Jiří Halda Pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol. Každý živě narozený jedinec (mimo existující výjimky) má potenciál k rozvoji Seminář je rozdělen do čtyř devadesáti minutových bloků, jejichž obsahem je: 1. blok: Dynamika vývoje mozku z hlediska individuálních a skupinových potřeb. Paralelní procesy učení a jejich izolované charakteristiky. 2. blok: Vývojová období a jeho charakteristiky v souběžném zrání procesů učení v předškolním věku a vlivu institucí na tento věk. 3. blok: Období prvního a druhého stupně ZŠ charakteristické odlišnosti jednotlivých ročníků, ale i stupňů. Co dominuje dynamice nízkého věku? Skupinové potřeby žáků druhého stupně. Vliv a význam výchovného působení rodiny a formativního působení školy. Charakteristiky středoškolského období a jak se vyvíjejí procesy učení v průběhu dospělosti a stáří. 4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností. Cílem semináře je seznámit účastníky s dynamikou vývoje procesů učení a jeho charakteristickými obdobími. Paralelnost a vývojové zvláštnosti delegují na učitele zvýšenou osobnostní pružnost, ale také znalost informací z tohoto oboru.

4 Talent a jeho základní atributy Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 8 hodin Mgr. Jiří Halda Pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol. Každý živě narozený jedinec (mimo existující výjimky) má potenciál k rozvoji a potenciál k tomu, aby sociálně uspěl. Vlivy prostředí (především nejbližší rodiny) ale vysoce rozhodují o tom, zda a jak talent bude nebo nebude rozvinut a úspěšně realizován. Tento seminář má inspirovat ty, kteří s dětmi pracují v tom, jaké atributy talent má, jak je rozvíjet a propojovat. Je o inspiraci formální školské, ale také neformální rodičovské. A samozřejmě o školské roli korekční vlivu profesionálních rad na rodičovské počínání. Seminář je rozdělen do čtyř dvouhodinových bloků, jejichž obsahem je: 1. blok: Tento blok je věnován prvním dvěma osobnostním atributům. Jedná se o osobnostní komplexnost z hlediska aktivitami podloženého sebevědomí, kvalitních základů zpětnovazebních mechanismů a výkonné tvořivosti. Slouží k uvědomění si výjimečnosti a jeho aktivního rozvoje se současným vývojem zpětné vazby vedení k odpovědnosti. Druhým atributem je právě sociálně adaptabilní proces, kdy si dítě uvědomuje nejen talent, ale i to, k čemu je a pro koho má mít přínos tedy vyjma přínosu seberealizačního. Je zde třeba myslet i na to, že talent potřebuje základy kooperace, která dodává realizaci na plastičnosti a sociální uplatnitelnosti. 2. blok: Další blok se věnuje méně obecným principům a konkrétním parametrům je to faktor originálního přínosu a diferenciace mezi záměrem, procesem, estetičností a přidanou hodnotou talentu. Druhým aspektem je oblast specifických nástrojů k realizaci motivace, oslovitelnost, samostatnost a pracovní návyky. 3. blok: Tento blok je věnován ryze individuální oblasti limitacím osobnosti. Jedná se převážně o limitace prostředím a to konstruktivního typu (být si vědom reálných limitací, které mi talent přináší) a nekonstruktivního typu (nesmyslně projikované ambice rodičů, nepřiměřené a nepřirozené nároky, předsudky, prestiž,...). Týká se hlavně rizik, která rodiče (ale i např. sportovní kluby) nejčastěji podceňují. 4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Jedná se o velmi složité a jemné téma, proto je třeba, aby byly všechny zpřesňující dotazy či příklady vysvětleny, ukotveny. Cílem semináře je inspirace většinu atributů spontánně rodiče a zejména pedagogové činí. Jen je třeba diferencovat prostředí co má ovlivňovat formální a co neformální prostředí a být i vědom zodpovědnosti výše zmíněné atributy se týkají každého jednotlivce, nejvíce však těch, kteří pracují s dětmi.

5 Etická výchova v životě školy Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace Optimální počet účastníků: hodin Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování. Program dvou modulů je zaměřen na základní aspekty etické výchovy efektivní komunikaci a podporuje rozvoj etických a sociálních dovedností žáka i učitele. Součástí každého modulu je rozbor nabízených aktivit a následná diskuse o možných reálných situacích v třídním kolektivu. Obsah: 1. MODUL - Mezilidské vztahy a komunikace, asertivita (5 hod.) o Verbální a neverbální formy komunikace (3 hod.) Verbální komunikace - zásady, komunikační chyby; dialog, komunikace ve ztížených podmínkách; aktivní naslouchání Neverbální komunikace - řeč těla - porozumění druhým podle gest, mimiky, výrazu očí, o Asertivní chování (2 hod.) Přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o laskavost, stížnost, řešení konfliktu; obrana před manipulací, asertivní techniky 2. MODUL - Tvořivost a základy spolupráce; spolupráce školy a rodiny (5 hod.) o Tvořivost v mezilidských vztazích (2 hod.) společné plnění úkolů, zbavování se strachu z řešení neznámého úkolu a z tvořivého experimentování; schopnost spolupráce radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce o Vytváření pozitivních vztahů mezi rodiči a školou (3 hod.) komunikace a spolupráce, tzn. cíle, smysl a principy třídních schůzek a konzultací, poskytování zpětné vazby - strategie vedení rozhovorů s rodiči, zvládání stresových situací při jednání s rodiči, konstruktivní řešení konfliktů,. Účastník se seznámí s principy etické výchovy, získá náměty a inspiraci pro rozvoj sociálních a etických dovedností žáků, osvojí si principy verbální a neverbální komunikace, schopnost asertivního jednání a porozumí principům efektivní komunikace a spolupráce s rodiči.

6 Hovory o lásce - téma pro sexuální výchovu Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace Optimální počet účastníků: 15 8 hodin Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Oblast sexuální výchovy představuje velmi citlivou oblast - pro učitele, rodiče i samotné žáky. Seminář seznámí účastníky s projektem, který umí pomoci učitelům i rodičům, kteří jsou nejistí a cítí, že je sexuální výchova dětí a žáků nad jejich síly. Vzdělávací program je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na seznámení účastníků se strukturou a několikaletými zkušenostmi z realizace projektu sexuální výchovy ve škole, který je vytvářen v rámci spolupráce učitele s rodiči konkrétní třídy. Podstatou modelu je skutečnost, že v průběhu pracovních schůzek sami rodiče a žáci rozhodují o obsahu a konkrétní realizaci navrženého projektu sexuální výchovy na škole. Druhá část semináře je zaměřena na konkrétní činnosti žáků v hodinách s tématikou sexuální výchovy. Umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku a navzájem sdílet dobré zkušenosti s realizací této problematiky. Obsah: seznámení s cílem, obsahem a vlastní tvorbou projektu (1 hod.) Nnbídka programu pro práci s rodiči při přípravě projektu, ukázka vytvořeného projektu pro žáky (3 hod.) praktické aktivity vhodné pro výuku sexuální výchovy zaměřené na (4 hod.): o lidské vnímání o jazyk sexuality o kontaktní hry o komunikační hry Obsah semináře je volen tak, aby byla naplněna rozmanitost výuky se sexuálními tématy. Součástí vzdělávacího programu je řešení konkrétních dotazů a diskuse nad konkrétními problémy při výuce. Účastník si osvojí metody práce s rodiči při tvorbě projektu. Dále porozumí výhodám, které škole projekt může přinést splnění výstupů z RVP k sexuální výchově, podpora komunikace školy s rodinami, vzájemné sblížení rodičů, učitelů a žáků. Také porozumí i výhodám, které učitelům projekt může přinést sblížení s rodiči, plnění výstupů z RVP včetně průřezových témat (např. osobnostní a soc. výchova), metodická pomoc při práci se žáky v tomto ožehavém tématu. Uvědomí si výhody projektu pro žáky pro jejich vlastní orientaci v problematice dospívání a sexuální tématice na základě získání užitečných informací a rozšíří si zásobník námětů pro výuku.

7 Porada - Efektivní komunikační nástroj úspěšného ředitele Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace Optimální počet účastníků: 15 4 hodin Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol. Porada je relativně podceňovaným nástrojem vedení a řízení, přitom koncentruje potenciál celého týmu. Porady patří k základním nástrojům vnitřní komunikace v organizaci a jejich vedení je jednou ze základních dovedností každého vedoucího pracovníka. Program semináře se soustředí na osvojení efektivních postupů, které je nezbytné realizovat před poradou, při vedení porady a po poradě, v souvislosti s rozdílnými cíli, které porady mohou mít. Odpoví i na otázku, jak vést správně a efektivně poradu se svými podřízenými. Jedná se o praktický seminář s cílem zlepšení manažerských dovedností každého ředitele školy. Součástí semináře je vyzkoušení si dovedností potřebných k vedení porady, sestavení harmonogramu činností, řešení konkrétních dotazů a diskuse problematiky s účastníky. typy porad (jejich účel a cíle), role na poradách (0,5 hod.) organizace porad příprava na poradu, vedení porad, delegace úkolů (1,5 hod.) pravidla pro efektivní vedení porady, nejčastější chyby při vedení porad (0,5 hod.) porada jako nástroj pro řízení a rozvoj týmu (0,5 hod.) vedení diskuse, facilitace (0,5 hod.) praktický nácvik vedení porad (0,5 hod.) Účastníci se naučí připravovat a vést efektivní pracovní poradu, která bude přínosem pro celý tým, osvojí si nástroje, které umožní správně stanovit účel porady a její specifické cíle, a efektivně strukturovat poradu v čase. Naučí se, jak dosáhnout aktivní účasti všech členů týmu v průběhu i při přípravě porady, osvojí si dovednosti potřebné k vedení porad a propojit je s praxí, pochopí smysl účinných forem vzájemné komunikace v týmu.

8 Právní postavení ředitelů škol, školy a veřejné zakázky Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace Optimální počet účastníků: 25 6 hodin Seminář je určen ředitelům všech typů škol. JUDr. Jiří Kubricht, L.L.M. Obsahem kurzu je vysvětlit ředitelům škol jejich práva a povinnosti při výkonu funkce a dále jim vysvětlit, za jakých podmínek je škola povinna postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, jak probíhá zadávací řízení a co vše obnáší zadávání veřejných zakázek. právní postavení ředitele školy práva a povinnosti ředitele při výkonu funkce vysvětlení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře škola jako veřejný zadavatel kdy je nutno postupovat podle zákona o veřejných zakázkách druhy zadávacích řízení příprava a průběh zadávacího řízení plnění veřejné zakázky Cílem je vysvětlit ředitelům škol jejich právní postavení, aby mohli lépe vykonávat svou funkci a informovat je o problematice zadávání veřejných zakázek.

9 Školní internetová prezentace a školní informační systém Akreditace MŠMT č. j.: 42891/ hodin PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Seminář je určen pro ICT koordinátory a osoby, které jsou ve školách odpovědny za školní prezentaci. Kurz není primárně zaměřen na tvorbu WWW stránek, ale na obsahovou problematiku školních webů a procesy vedoucí ve škole k jejich vytváření. Hlavním tématem semináře je školní internetová prezentace, její cíl, obsah a zaměření, nápady pro školní web, plánování výstavby webu, zkušenosti pro vedení školy, informační systém školy, evaluační kritéria školních webů. Časový prostor je věnován aplikaci autorského zákona na školní stránky, ochraně soukromí a zákonu o svobodném přístupu k informacím. Součástí semináře je i problematika školních informačních systémů, která je založena zejména na vzájemné výměně informací a zkušeností mezi účastníky. Obsah semináře: Webová prezentace školy, její cíl, obsah a zaměření. Komunikace školy s rodiči a veřejností. Nápady pro školní web. Plánování výstavby webu, zkušenosti pro vedení školy, nastolení procesů, zajišťujících funkčnost webu a validitu podávaných informací. Evaluační kritéria školních webů. Autorský zákon a školní web, ochrana soukromí, zákon o svobodném přístupu k informacím. Využití sociálních sítí. Informační systémy využívané ve školách. Volba kritérií při plánování přechodu na jiný informační systém. Seminář navazuje na knihu Budujeme školní web (CP Books) a využívá on-line aktivity Náležitosti školního webu autoevaluační asistent. Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi školní internetové prezentace, jejím cílem a obsahem. Důraz je kladem na plánování její tvorby i celého informačního systému školy. Účastníci se dále seznámí s autorským právem a jeho uplatněním a nástrahami při tvorbě informací na internetu

10 Inovativní výukové aktivity a strategie ICT ve škole Akreditace MŠMT č. j.: 42891/ hodin PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Seminář je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky regionálního školství, tedy především ředitele a zástupce ředitelů škol. V případě potřeby je možné doplnit účastníky o ICT koordinátory/metodiky či vedoucí předmětových komisí. Od účastníků není vyžadována vyšší úroveň ICT gramotnosti, součástí semináře je kratší práce s počítači a internetovými zdroji. Seminář je rozdělen do několika oblastí, které se obsahově prolínají: představení lektora a účastníků, seznámení s webovou oporou, anketa příklady výukových aktivit s inovativním využitím ICT z prostředí českých škol o podcasting, digitální vyprávění příběhů, Lip Dub, školní wiki, geocaching, akční on-line výzkum, časové osy, měření chytrými telefony, modelování a simulace. technologická transformace vzdělávání aneb Proč ICT? o Proč používáme počítače ve škole a ve vzdělávání? Co nás k tomu vede? Proč znamená zavádění ICT do výuky a do života školy řízení změny? o Dovednosti pro 21. století výsledky výzkumu v oblasti kompetencí žáků, učitelů a zaměstnanců. ucelená kompendia pro ředitele škol, zejm.: strategie ředitele v oblasti interaktivních tabulí, organizaci soutěží o nejlepší digitální učební materiál či výukový projekt. Diskuze. Každému z uvedených oblastí bude věnován časový prostor závisející na složení skupiny a aktuálním vývoji diskuze. Účastníci budou k vybraným oblastem vybaveni kompendiem obsahujícím odkazy na rozšiřující zdroje zejména on-line. Cílem tohoto semináře je prostřednictvím forem a metod předložit v ucelenější podobě problematiku dlouhodobého a komplikovaného procesu, kterým je zavádění ICT do učení žáků, do výuky a do využívání ve škole. Přiblížit aktuální širší spektrum možnosti a trendů, které ICT nabízejí ve vzdělávání včetně rizik a problematických oblastí, kterým je nutné čelit. Cílem semináře je tuto problematiku řešit strategicky, vybavit účastníky nadhledem a doporučeními propojujícími nejnovější poznatky pedagogického výzkumu s pedagogickou praxí, odkazy na další zdroje a dalšími doplňujícími informacemi (zpravidla ve formě zkrácených textových kompendií a videí), které jim v jejich pedagogické práci a především vedoucí funkci umožní řízení změny, kterou moderní ICT do vzdělávání přináší. Seminář kombinuje moderní pedagogickou teorii založenou na pedagogické praxi, podporuje diseminaci tuzemských příkladů dobré praxe.

11 Inovativní metody výuky na základních a středních školách Akreditace MŠMT č. j.: 963/ Lektoři: 16 hodin - dvoudenní seminář PaedDr. Karel Tomek Mgr. Eva Hlaváčková Mgr. Dana Svobodová Mgr. Dana Forýtková Pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Obsahem vzdělávací akce je poskytnutí základního přehledu a charakteristik různých vyučovacích metod. Tento seminář umožní setkání učitelů základních a středních škol a výměnu zkušeností při volbě vhodných metod, které aktivizují žáky. Teoretický obsah kurzu: metoda kooperativního učení, metoda kritického myšlení, metoda dramatiky, metoda projektového vyučování, interaktivní hry. Praktická část kurzu: praktické vyzkoušení výše uvedených metod pro různé předměty formou workshopů, upozornění na výhody a nevýhody, možná rizika a jejich prevence. Poskytnout vyučujícím základních a středních škol informace o nových aktivizujících, interaktivních metodách ve výuce, které by byly alternativou tradičnímu, na školách stále ještě obvyklejšímu, frontálnímu vyučování založenému na metodě výkladu. Seminář napomáhá poznání, že způsob výuky umožní (nebo neumožní) žákům získávat kompetence. Významným přínosem studia i možnost navázat kontakty s kolegy z dalších škol a získat možnost vzájemné výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.

12 Vlastivěda v průřezových tématech Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 6 hodin Mgr. Radek Machatý Pedagogickým pracovníkům na prvním stupni základních škol. Vzdělávací seminář vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník, ale více než na obsah učiva se zaměřuje na vzájemné souvislosti vlastivědy, přírodovědy a ostatních mezipředmětových vztahů, včetně zařazení do průřezových témat. Průřezová témata přestanou být nutným a povinným zlem v RVP a ŠVP. Stanou se z nich pomocníci a zdroje přirozených informací. Nosným tématem je Česká republika, Evropa a svět. K tomuto hlavnímu tématu bude lektor s účastníky připojovat veškeré využitelné mezipředmětové vazby v oblastech českého jazyka, matematiky, vědy a umění, sportovních aktivit a dalších. Seminář je zaměřen především na využití vlastivědy v průřezových tématech, ale nabídne i pestrou škálu dalších užitečných a v praxi odzkoušených metod na konkrétních příkladech. Seminář je především praktický a pedagogové se budou po celou dobu aktivně zapojovat do práce, vytvářet pracovní listy, materiály a prezentace, které budou moci využít ve své výuce. V rámci semináře si budou moci účastníci vyměnit vzájemné zkušenosti a získají několik připravených pracovních materiálů. Naučí se zpracovávat digitální fotografie a prezentace pro výuku. Každý účastník bude požádán, aby si na seminář přinesl vlastní notebook s programem PowerPoint a učebnice a pracovní sešity, podle kterých vyučuje. Pro účast na semináři to ale není nutné. Účastníci semináře získají informace o využití vlastivědy a přírodovědy do průřezových témat, včetně dalších mezipředmětových vztahů, a naučí se je používat ve výuce. Po absolvování semináře budou schopni vytvořit jednoduchý třídní projekt a tematický blok vyučování. Seznámí se podrobněji s obsahem průřezových témat a naučí se publikovat výsledky své práce v digitálních prezentacích.

13 Vlastivěda - Tématické vyučování a projekty Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 6 hodin Mgr. Radek Machatý Pedagogickým pracovníkům na prvním stupni základních škol. Vzdělávací seminář představí pedagogům 1. stupně Českou republiku jako pestrou paletu kultury, cestování, historie i současnosti. Seznámí se s aktivitami představujícími jednotlivé kraje České republiky v celoročním vzdělávacím projektu, ale i v dílčích, časově kratších blocích, projektech, v tematickém vyučování i vyučovacích hodinách. Pedagogům bude představena projektová metoda, tematické vyučování a integrované tematické vyučování s metodikou, rozdíly a nejčastějšími chybami jejich užití. To vše nejen v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro ročník, ale i v ostatních předmětech. Učitelé si prakticky vyzkouší propojování předmětů, práci s textem, tvorbu pracovních materiálů i sestavování vlastivědných bloků. Nebude chybět odkaz na užitečné internetové stránky, odbornou či zajímavou literaturu. Účastníci obdrží konkrétní vypracované náměty, projekty a materiály s vlastivědnou tematikou. Součástí semináře je řešení konkrétních úkolů, sestavování pracovních listů a účastnická místopisná dílna. Každý účastník bude požádán, aby si přinesl učebnice a pracovní sešity, podle kterých vyučuje, barevné samolepící bločky a turistický propagační materiál oblíbeného kraje České republiky. Pro účast na semináři to ale není nutné. Účastníci semináře získají podstatnou teoretickou metodiku v oblasti projektové metody, tematického vyučování a integrované tematické výuky. Převážnou část semináře se ale budou aktivně zapojovat do aktivizačních metod a tvorby materiálů v oboru Člověk a jeho svět. Získají přehled o možnostech rozvoje více klíčových dovedností u žáků, a naučí se aktivně pracovat s výukovými metodami.

14 Jak sebe i žáky bavit vlastivědou Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 6 hodin Mgr. Radek Machatý Pedagogickým pracovníkům na prvním stupni základních škol. Vzdělávací seminář je určen pro učitele 1. stupně a vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pro 4. a 5. ročník. Zaměřuje se převážně na místopis České republiky a Evropy. Praktický seminář nabídne širokou škálu účinných pracovních metod a jejich možného využití při tvorbě vyučovacích hodin či bloků, tematického vyučování, učebních materiálů a školních projektů. Dále učitelé získají konkrétní a prakticky ověřené úkoly, pracovní listy, náměty, nápady i zajímavé informace, včetně užitečného manuálu pro tvorbu vlastních materiálů. Nebude chybět práce s mapou, místopisné hry, oživující aktivity do hodin a odkazy na užitečné internetové stránky. Dále i odkazy na zdroje informací a vhodnou literaturu. Součástí převážně praktického semináře bude dílna, v níž si budou moci účastníci vyzkoušet tvorbu vlastních inovativních materiálů pod vedením lektora, včetně burzy námětů a zkušeností ostatních účastníků. Na tento seminář volně navazují semináře Vlastivěda tematické vyučování a projekty a Vlastivěda v průřezových tématech. Každý účastník bude požádán, aby si přinesl příruční mapu, libovolný propagační turistický materiál (leták), kolíčky na prádlo (cca 10) a několik obrázků z České republiky (např. ze stolního kalendáře). Pro účast na semináři to ale není nutné. Účastníci semináře získají praktické informace o vhodných výukových metodách využitelných v místopisné části vlastivědy. Osvojí si nápady k procvičování učiva s mapou a naučí se zeměpisné hry vhodné do výuky. Vše si vyzkouší prakticky v účastnické dílně. Získají manuál pro tvorbu vlastních materiálů, podle kterého budou sami schopni sestavovat vlastní výukové materiály v klasické nebo digitální podobě.

15 Herní aktivity v českém jazyce Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 4 hodin Mgr. Květoslava Ječná Pedagogickým pracovníkům prvního a druhého stupně základní školy. Svou účastí na semináři pedagogové získají mnoho námětů a metod jak v hodinách českého jazyka zaujmout žáky natolik, aby věděli, že i při výuce tohoto jazyka může být veselo, že čeština je jazyk vtipný a zábavný. Teoretická část: hry na zrakovou a sluchovou paměť- využití různých textů, obrázků sloh humorně charakteristika jaký jsem já? etymologie - jak vznikly tyto názvy, proč se tak jmenuji? hry s písmenky tvorba slov, rébusy, přesmyčky cizí slova - umíme a musíme je používat? přísloví platí ještě tyto staré moudrosti, chápeme je? Cílem semináře je ukázat učitelům, že lze velmi funkčně používat při výuce herní metody, které děti baví. Proto se do výuky zapojují dobrovolně, aktivně. I při češtině může být veselo, je to jazyk vtipný a zábavný. Některé hry si účastníci vyzkoušejí sami, k řadě dalších obdrží pracovní listy.

16 Češtinářské hrátky pro rozvoj čtenářství Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 4 hodin Mgr. Květoslava Ječná Pedagogickým pracovníkům prvního a druhého stupně základní školy. Na semináři budou účastníkům představeny metody a náměty pro práci s dětmi především v oblasti literatury a čtenářství. Obsah: přehled současných autorů a jejich děl - povinná četba, nebo individuální výběr četby tvorba vlastní čítanky - ukázka projektu žáků druhého stupně základní školy, propojení mluvnice, slohu a literatury literární hry - využití dramatické výchovy, kvízy, soutěže, opakování literární teorie hrou jak na pohádku - hry s pohádkami klasickými i současnými, vyvození rozdílu, vlastní tvorba baví nás poezie - nácvik rýmu a rytmu hrou, hrajeme si na básníky pověsti a báje - práce s textem, porovnání ukázek různých autorů, kvízy, doplňovačky, křížovky Cílem semináře je seznámit učitele s některými metodami, jak získávat děti pro četbu a inspirovat je k výběru vhodných literárních děl. Jak žáky motivovat, aby četli s porozuměním, dokázali s knížkou pracovat, stali se pravidelnými čtenáři.

17 Čeština nemusí být nudná Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 4 hodin Mgr. Květoslava Ječná Pedagogickým pracovníkům prvního a druhého stupně základní školy. Účastníkům budou na semináři představeny metody pro vytvoření příznivé atmosféry ve třídě, jejímž cílem je navnadit žáky k dobrovolné výuce českého jazyka a k získávání nových poznatků z této oblasti. Budou představeny především metody, jak u dětí vzbudit aktivitu v hodinách češtiny. Obsah semináře: mluvnice hravě procvičování hrou (pexesa, kvarteta, křížovky, karty ) slohové hry vypravování, popis, subjektivně zabarvený popis, charakteristika miniprojekty propojení mluvnice, slohu a literatury A Z kvíz obdoba televizního pořadu s češtinskou náplní přísloví a pořekadla pochopení obsahu, vlastní tvorba projekty Karel IV., Komenský, divadlo, Robinson Crusoe - ukázky prácí žáků druhého stupně základní školy Cílem semináře je inspirovat učitele jak navodit ve třídě příznivou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání nových poznatků, naučit je spolupracovat. Jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Při tvorbě projektů dokázat orientaci v daném tématu, schopnost jeho zpracování a prezentace.

18 Čeština může bavit děti i učitele Akreditační komise zatím nevydala rozhodnutí o udělení akreditace 4 hodin Mgr. Květoslava Ječná Pedagogickým pracovníkům na prvním a druhém stupni základní školy. Na semináři budou účastníkům ukázány různé metody práce s dětmi v oblasti češtiny, které pomohou k tomu, aby se výuka pro žáky stala zajímavou. Budou jim představeny netradiční hravé postupy, které poté mohou ve svých hodinách použít. Obsah semináře: od hlásky přes slabiku a od slova k příběhu - hry s písmenky, slovy, rozvíjení slovní zásoby, tvorba příběhu mluvnice hravě - vyjmenovaná slova jinak pohádkové hry pro děti malé i ty starší - soutěž ve znalosti postav z večerníčků, jejich charakteristika jak na básničky - interpretace poezie netradičním způsobem využití dramatické výchovy dramatizace známých textů, vlastní tvorba současná literatura pro děti a mládež jak se orientovat v tvorbě současných autorů, umět si vybrat Cílem semináře je poskytnout učitelům účinnou metodiku práce s jazykem i literárním textem, metodiku postavenou na netradičních hravých postupech jak při osvojování učiva, tak při prověřování vědomostí a dovedností. Účastníci semináře se na modelových cvičeních s těmito metodami seznámí. Získají také soubor materiálů využitelných v přípravě na vyučování.

19 Didaktické hry psychomotorické a pohybové hry k rozvoji týmové spolupráce ve třídě Akreditace MŠMT č. j.: 42891/ Optimální počet účastníků: 18 6 hodin Mgr. Dana Svobodová Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a pedagogové volného času (SVČ, DDM, ŠD, ŠK). Didaktické hry patří do skupiny aktivizujících metod, můžeme je s úspěchem použít i k motivaci žáků. Dobrá hra má v sobě výukový prvek a dobrá výuka nese prvky hry. Pohybové hry nemusí být vždy zaměřené na pohyb, může jít o hry s určitým emocionálním zaměřením (prožívání, vůle, rozhodnost, samostatnost ). U takových her nejde o příliš intenzivní pohyb, bývají klidnější. Často jsou využívány vzájemné vztahy dětí. Mohou být dobrým nástrojem pedagogické diagnostiky. Témata: Průřezové téma OSV ve školním vzdělávacím programu (25 min) Didaktická hra ve vzdělávání typologie, zajištění efektivity a zapojení, hodnocení hry (45 min.) Psychomotorické a pohybové hry obecně (20 min) Nápadník didaktických her praktické ukázky didaktických her (180 min) Účastníci semináře mají možnost uvědomit si, jak didaktická hra může napomáhat k rozvoji klíčových kompetencí žáků i k rozvoji pozitivního klima ve třídě. Seminář nabízí širokou škálu praktických ukázek a náměty psychomotorických a pohybových didaktických her.

20 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi Akreditace MŠMT č. j.: 50015/ hodin Mgr. Vladimíra Čuhajová Učitelé matematiky I. a II. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Obsahem kurzu je výměna poznatků a zkušeností z praxe s metodami, které mají učitelé k dispozici při práci se žáky. Motto zní: Aby učení učitele i žáky bavilo. Účastníci získají motivaci pro rozvoj matematických znalostí, ale především pro to, aby pouze u těchto znalostí nezůstalo. Získají na konkrétních příkladech představu o tom, jak k matematice přistupovat, pojmenují úskalí a možnosti jak jim čelit, jak efektivně rozvíjet matematickou gramotnost. Teoretický obsah kurzu: Bez kterých znalostí se žáci neobejdou? Jak jim ukázat smysluplnost učení se matematice? získání a udržení motivace pedagogů plánování zajímavých hodin, postupy pro rozvoj matematické gramotnosti, metody a formy práce, které se v praxi osvědčily. Praktická část kurzu: diskuse nad konkrétními problémy Cílem tohoto projektu je poskytnout učitelům náměty na metody a formy práce, které aktivizují žáky, podněcují jejich představivost a tvořivost. Důraz je kladen na dobré znalostní základy, na nichž lze stavět, na porozumění a dovednosti diskutovat a vysvětlovat.

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Kurzy pro sborovny základních a středních škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ČÁST II. Manažerské dovednosti

ČÁST II. Manažerské dovednosti Příloha č. 1 ODBORNÁ SPECIFIKACE ČÁST II. Manažerské dovednosti Tato část veřejné zakázky je zaměřena na realizaci kurzů Manažerské dovednosti. Veškeré výstupy týkající se předmětu výběrového řízení budou

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Kurzy pro sborovny základních škol

Kurzy pro sborovny základních škol Kurzy pro sborovny základních škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků - určeno pro CS: pedagogičtí

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Úvod Veškeré informace (např. znění výzvy, přehled kontaktních osob, vzorové dokumenty pro příjemce) budou zveřejněny

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více