Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne"

Transkript

1 Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba: Mgr. Jaromír Dvořák starosta Termín: USNESENÍ č. 63/18/RM3 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení ke dni Zodpovědná osoba: Pavlína Fafalová Sekretariát Termín: USNESENÍ č. 64/18/RM3 Návrh termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva města termíny řádných schůzí rady města na 1. pololetí 2019: 7.1. a a a a a a a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení termíny řádných zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2019 : 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., Zodpovědná osoba: Pavlína Fafalová Sekretariát USNESENÍ č. 65/18/RM3 Stanovení místa a dne pro uzavírání manželství s t a n o v u j e - 1/10 -

2 dle 12 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místem pro uzavírání manželství obřadní síň Městského úřadu Nový Bor budova A, přízemí, nám. Míru 1, Nový Bor a dnem pro uzavírání manželství: V měsíci lednu: V měsíci únoru: V měsíci březnu: V měsíci dubnu: V měsíci květnu: , V měsíci červnu: , , , V měsíci červenci: , , V měsíci srpnu: , , V měsíci září: , , V měsíci říjnu: V měsíci listopadu: V měsíci prosinci: A to vždy v době od 9,00 hodin do 17,00 hodin. Zodpovědná osoba: Ing. Miluše Rychtářová vedoucí správního odboru USNESENÍ č. 66/18/RM3 Ekologicky zaměřené akce na r b e r e n a v ě d o m í možnost zapojení se do organizování ekologicky zaměřených akcí odborem životního prostředí v r Zodpovědná osoba: Ing. Jitka Kopčáková vedoucí odboru životního prostředí USNESENÍ č. 67/18/RM3 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor, o schválení Sazebníku úhrad za poskytování pečovatelské služby, s účinností od 1. února 2019 Sazebník úhrad příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor, za poskytování pečovatelské služby, s účinností od 1. února a r u š í Sazebník úhrad příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor schválené RM dne č.usnesení 893/15/RM25. Zodpovědná osoba: Mgr. Daniel Nerad ředitel p.o. Sociální služby města Nový Bor Termín: USNESENÍ č. 68/18/RM3 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor o souhlas s přijetím finančního daru - 2/10 -

3 s o u h l a s í s přijetím finančního daru ve výši 5 000,-Kč příspěvkovou organizací Sociální služby města Nový Bor, B. Egermanna 950, Nový Bor od dárce: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s., Vančurova 2904, Tábor, IČ Zodpovědná osoba: Mgr. Daniel Nerad ředitel p.o. Sociální služby města Nový Bor Termín: USNESENÍ č. 69/18/RM3 Žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor, o schválení čerpání Fondu investic d o p o r u č u j e ZM schválit čerpání finančních prostředků z Fondu investic příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor, ve výši do Kč na výměnu podlahové krytiny v společenské místnosti DPS Žižkova 159. Zodpovědná osoba: Mgr. Daniel Nerad ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor Termín: USNESENÍ č. 70/18/RM3 Mimořádná odměna řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor Mgr. Danielovi Neradovi Zodpovědná osoba: Bc. Jiřina Kubáňová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví USNESENÍ č. 71/18/RM3 Platový výměr Mgr. Jakuba Ujky, ředitele ZŠ nám. Míru platový výměr Mgr. Jakuba Ujky, ředitele Základní školy Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna USNESENÍ č. 72/18/RM3 Platový výměr Mgr. Ivany Kolčové, ředitelky ZŠ U Lesa platový výměr Mgr. Ivany Kolčové, ředitelky Základní školy U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna /10 -

4 USNESENÍ č. 73/18/RM3 Platový výměr Mgr. Jiřiny Jelínkové, ředitelky ZŠ Gen. Svobody platový výměr Mgr. Jiřiny Jelínkové, ředitelky Základní školy Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna USNESENÍ č. 74/18/RM3 Platový výměr Mgr. Romany Suché, ředitelky ZŠP platový výměr Mgr. Romany Suché, ředitelky Základní školy praktické, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna USNESENÍ č. 75/18/RM3 Platový výměr Mgr. Ivany Posseltové, ředitelky MŠ Klíček platový výměr Mgr. Ivany Posseltové, ředitelky Mateřské školy "Klíček" Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna USNESENÍ č. 76/18/RM3 Platový výměr Markéty Trnkové Krchňákové, DiS., ředitelky ZUŠ platový výměr Markéty Trnkové Krchňákové, DiS., ředitelky ZUŠ Základní umělecké školy Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna USNESENÍ č. 77/18/RM3 Platový výměr Mgr. Olgy Koutné, ředitelky DDM Smetanka platový výměr Mgr. Olgy Koutné, ředitelky Domu dětí a mládeže "Smetanka", Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna /10 -

5 USNESENÍ č. 78/18/RM3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 škol a školských zařízení města Nový Bor do Fondu odměn a Fondu rezervního rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkových organizací města Nový Bor vykonávajících činnost škol a školských zařízení do výše 300 tisíc Kč do svých fondů následujícím způsobem: Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 30 % do Fondu odměn a 70 % do Fondu rezervního, Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 50 % do Fondu odměn a 50 % do Fondu rezervního, Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 100 % do Fondu rezervního, Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 100 % do Fondu rezervního, Mateřská škola Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 80 % do Fondu odměn a 20 % do Fondu rezervního, Základní umělecká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 40 % do Fondu odměn a 60 % do Fondu rezervního, Dům dětí a mládeže Smetanka, Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 50 % do Fondu odměn a 50 % do Fondu rezervního. USNESENÍ č. 79/18/RM3 Žádost příspěvkové organizace ZŠ nám. Míru 128 Nový Bor o souhlas s přijetím peněžitého daru s o u h l a s í s přijetím peněžitého daru Základní školou Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, v roce 2018 ve výši Kč od dárce: Zodpovědná osoba: RNDr. Alena Forgáčová Termín: USNESENÍ č. 80/18/RM3 Žádost příspěvkové organizace ZŠ nám. Míru 128 Nový Bor o souhlas s přijetím peněžitého daru od společnosti Women for Women s o u h l a s í s přijetím peněžitého daru Základní školou Nový Bor, náměstí 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, ve výši Kč pro školní rok 2018/2019 pro období od do od - 5/10 -

6 společnosti Women for Women, se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ: v rámci projektu Obědy pro děti na uhrazení stravného ve školní jídelně pro podpořené žáky. Termín: USNESENÍ č. 81/18/RM3 Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (Elektrowin) a aktualizace přílohy č.1 dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne starostu města podpisem tohoto dodatku. a b e r e n a v ě d o m í aktualizaci Přílohy č. 1 Specifikace sběrného místa Zodpovědná osoba: Ing. Zdeňka Schreibová vedoucí odd. technické správy města USNESENÍ č. 82/18/RM3 Projednání žádosti firmy COMPAG CZ s.r.o. o udělení souhlasu s parkováním vozů sloužících k výkonu zakázek na sběrném dvoru s o u h l a s í s bezúplatným parkováním vozidel společnosti Compag sloužících k výkonu předmětu zakázky v prostorách sběrného dvoru po dobu trvání smlouvy, tedy do Zodpovědná osoba: Ing. Zdeňka Schreibová vedoucí odd. technické správy města USNESENÍ č. 83/18/RM3 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 24/2014 ukončení nájemní smlouvy č. 24/2014 ze dne o pronájmu části pozemku p.č v k.ú. Pihel, o výměře 18 m2, dohodou ke dni starostu města podpisem Dohody o ukončení nájemní smlouvy. Zodpovědná osoba: Štěpánka Šrůtová Pozemky, hřbitovy USNESENÍ č. 84/18/RM3 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku pč. 1328/1 v k.ú. Pihel uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), kterou Město Nový Bor jako povinný zřizuje věcné břemeno služebnosti spočívající v právu umístění, údržby, provozování a oprav - 6/10 -

7 stavby: Vodovodní přípojka pro novostavbu rodinného domu na pozemku pč. 279/31 v k.ú. Pihel"- dále jen stavba, která je umístěna na pozemku pč. 1328/1 v k.ú. Pihel (v majetku Města Nový Bor), v rozsahu dle GP /2018, ve prospěch pozemku pč. 279/31, pozemku pč. 302/2 a pozemku st. 445 v k.ú. Pihel ve vlastnictví manželů a každého dalšího vlastníka těchto nemovitostí, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu Kč starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Alena Dušková Nemovitosti - 7/10 - Termín: USNESENÍ č. 85/18/RM3 Uzavření smluv o zřízení věcného břemena osobní služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. (ul. Ke Koupališti, U Vodárny) a) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k pozemkům pč /1 a pč. 2036/1 v k.ú. Nový Bor (v majetku města-služebné pozemky) spočívající v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy tj. kabelové vedení NN, a v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním zařízení distribuční soustavy, mezi městem Nový Bor jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , jako oprávněným, v rozsahu dle geometrického plánu č /2018, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu Kč + DPH a b) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti k pozemku pč.. 740/2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (v majetku města-služebný pozemek) spočívající v právu zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy tj. zemní kabelové vedení NN, a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním zařízení distribuční soustavy, mezi městem Nový Bor jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , jako oprávněným, v rozsahu dle geometrického plánu č /2018, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu Kč + DPH c) starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene služebnosti. Zodpovědná osoba: Alena Dušková Nemovitosti Termín: USNESENÍ č. 86/18/RM3 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. (lokalita U Obory) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu k pozemku pč. 1417/1 v k.ú. Nový Bor (v majetku města - budoucí služebný pozemek) spočívající v právu provést (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a provozovat

8 stavbu zařízení distribuční soustavy "CL_N.Bor, výměna CL-0603, DTOS, VVN, KNN" - zemní kabelové vedení NN, a v právu vstupu a vjezdu na budoucí služebný pozemek, mezi městem Nový Bor jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, , jako budoucím oprávněným, v rozsahu dle situačního snímku, na dobu neurčitou. Cena za zřízení věcného břemene bude vyplývat z rozsahu skutečného zásahu do budoucího služebného pozemku. Její výše bude stanovena dle ceníku schváleného Radou města Nový Bor usnesením č. 2094/17/RM63 ze dne , platným ke dni podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. tj. trasa zařízení distribuční soustavy v budoucím služebném pozemku 200 Kč/bm+DPH (minimálně však Kč + DPH), přípojková skříň, sloup apod Kč/ks+DPH starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Alena Dušková Nemovitosti Termín: USNESENÍ č. 87/18/RM3 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena v k.ú. Bukovany u Nového Boru - Chomouty uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi Městem Nový Bor jako budoucím povinným a dat a dat. nar. jako budoucími oprávněnými, kterou se Město Nový Bor jako budoucí povinný zavazuje zřídit věcné břemeno služebnosti spočívající v právu umístění, údržby, provozování a oprav stavby: Vodovodní přípojka pro RD čp. 54 pro ppč. 422/1, k.ú. Bukovany u Nového Boru dále jen Stavba, která bude umístěna na pozemcích pč. 632/1 a pč. 632/2 v k.ú. Bukovany u Nového Boru (v majetku Města Nový Bor), v rozsahu dle situačního snímku, ve prospěch pozemků st. 79 a pč. 422/1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru a každého dalšího vlastníka těchto nemovitostí, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu Kč (bude uhrazena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene) starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zodpovědná osoba: Alena Dušková Nemovitosti Termín: USNESENÍ č. 88/18/RM3 Ukončení nájmu prostor určených k podnikání - Purkyňova 227, Nový Bor b e r e n a v ě d o m í ukončení nájmu prostor určených k podnikání v ul. Purkyňova č.p. 227 v Novém Boru o výměře 61,66 m2, které má v pronájmu firma Glassbor CZ, s.r.o., IČO: sídlo: Heřmanova 52, Praha 7, zastoupená jednatelem a to dohodou ke dni a záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 227, ul. Purkyňova Nový Bor, o celkové výměře 61,66 m2, za minimální cenu Kč/m2 + DPH ročně za prodejnu - výměra 44,38 m2, 600 Kč/m2 + DPH ročně za vedlejší prostory - výměra 17,28 m2, na dobu neurčitou. - 8/10 -

9 Zodpovědná osoba: Jiřina Ešnerová USNESENÍ č. 89/18/RM3 Přidělení bytu v DPS přidělení bytu č. 27 v ul. B. Egermanna 950 v Novém Boru v DPS panu trv. starostu města podpisem nájemní smlouvy k bytu. Zodpovědná osoba: Jiřina Ešnerová nar.: USNESENÍ č. 90/18/RM3 Přidělení bytu v DPS - přidělení bytu č. 9 v ul. Svatopluka Čecha 830 v Novém Boru v DPS panu nar. starostu města podpisem nájemní smlouvy k bytu. Zodpovědná osoba: Jiřina Ešnerová USNESENÍ č. 91/18/RM3 Přidělení bytu v DPS přidělení bytu č. 23 v ul. Špálova 944 v Novém Boru v DPS paní starostu města podpisem nájemní smlouvy k bytu Zodpovědná osoba: Jiřina Ešnerová nar.: USNESENÍ č. 92/18/RM3 Přidělení bytu v DPS - manželé přidělení bytu č. 18 v ul. Svatopluka Čecha v Novém Boru manželům a starostu města podpisem nájemní smlouvy k bytu. nar.: - 9/10 -

10 Zodpovědná osoba: Jiřina Ešnerová USNESENÍ č. 93/18/RM3 Přidělení bytu v DPS - manželé přidělení bytu č. 20 v ul. Svatopluka Čecha 830 v Novém Boru v DPS, a to manželům starostu města podpisem nájemní smlouvy k bytu. Zodpovědná osoba: Jiřina Ešnerová USNESENÍ č. 94/18/RM3 Informace o vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné a přenesené působnosti obce b e r e n a v ě d o m í informaci o vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné a přenesené působnosti obce. Zodpovědná osoba: Alena Dušková Nemovitosti USNESENÍ č. 95/18/RM3 Ukončení spisu pro nevymahatelnost s o u h l a s í s ukončením spisu pro nevymahatelnost: č. 182/ poškození fasády autobusového nádraží - výše škody Kč - spoluúčast. Zodpovědná osoba: Monika Kyselová Evidence majetku Mgr. Jaromír Dvořák starosta Města Nový Bor - 10/10 -

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne 7.1.2019 USNESENÍ č. 96/19/RM4 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 76. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2387 č. 2406 z 76. schůze Rady města konané dne 5.2.2018 USNESENÍ č. 2387/18/RM76 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Výpis usnesení č. 328 č. 351 z 12. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 328 č. 351 z 12. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 328 č. 351 z 12. schůze Rady města konané dne 6.5.2019 USNESENÍ č. 328/19/RM12 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Výpis usnesení č. 233 č. 261 z 9. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 233 č. 261 z 9. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 233 č. 261 z 9. schůze Rady města konané dne 18.3.2019 USNESENÍ č. 233/19/RM9 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 91. schůzi Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 91. schůzi Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2841 č. 2866 z 91. schůzi Rady města konané dne 1.10.2018 USNESENÍ č. 2841/18/RM91 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 75. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 75. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2373 č. 2386 z 75. schůze Rady města konané dne 22.1.2018 USNESENÍ č. 2373/18/RM75 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 78. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 78. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2445 č. 2464 z 78. schůze Rady města konané dne 5.3.2018 USNESENÍ č. 2445/18/RM78 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 74. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 74. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2336 č. 2372 z 74. schůze Rady města konané dne 8.1.2018 USNESENÍ č. 2336/18/RM74 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 93. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 93. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2880 č. 2905 z 93. schůze Rady města konané dne 29.10.2018 USNESENÍ č. 2880/18/RM93 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 92. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2867 č. 2879 z 92. schůze Rady města konané dne 15.10.2018 USNESENÍ č. 2867/18/RM92 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná

Více

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 1/ Kontrola usnesení 13/100 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 13/101

Více

Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne Výpis usnesení č. 352 č. 375 z 13. schůzi Rady města konané dne 20.5.2019 USNESENÍ č. 352/19/RM13 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 82. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 82. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2578 č. 2607 z 82. schůze Rady města konané dne 14.5.2018 USNESENÍ č. 2578/18/RM82 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Výpis usnesení č č z 77. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 77. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2407 č. 2444 z 77. schůze Rady města konané dne 19.2.2018 USNESENÍ č. 2407/18/RM77 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 869 č. 894 z 38. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 13.12.2017 USNESENÍ č. 869/17/ZM38 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Výpis usnesení č č z 90. schůzi Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 90. schůzi Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2810 č. 2840 z 90. schůzi Rady města konané dne 17.9.2018 USNESENÍ č. 2810/18/RM90 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č č z 83. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 83. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2608 č. 2648 z 83. schůze Rady města konané dne 28.5.2018 USNESENÍ č. 2608/18/RM83 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 27.3.2019 USNESENÍ č. 112/19/ZM6 Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele v o l í návrhovou komisi

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne

USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne USNESENÍ č. 7 ze schůze RM konané dne 29. 4 2015 USNESENÍ PŘENESENÁ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ RM STÁLE TRVAJÍCÍ UR 54/9.1/2013 s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku č. 01/2013 mezi městem a příspěvkovou

Více

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 19.12.2018 Usnesení č. RM/24/675/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Výpis usnesení č. 77 č. 91 z 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 77 č. 91 z 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 77 č. 91 z 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 30.1.2019 USNESENÍ č. 77/19/ZM4 Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele volí návrhovou komisi ve složení:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Hostinné, konané dne 16.07.2019 299/19/RM/2019 Schválení programu 19. schůze RM program 19. schůze: 1. Schválení programu

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

Výpis usnesení č. 113 č. 147 z 5. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 113 č. 147 z 5. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 113 č. 147 z 5. schůze Rady města konané dne 21.1.2019 USNESENÍ č. 113/19/RM5 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 54. schůze ZÁPIS USNESENÍ 13. LEDNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 54. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

Výpis usnesení č č z 84. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 84. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2649 č. 2702 z 84. schůze Rady města konané dne 18.6.2018 USNESENÍ č. 2649/18/RM84 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

U S N E S E N Í z 15. schůze Rady obce Bystřice konané dne 9. července 2019 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í z 15. schůze Rady obce Bystřice konané dne 9. července 2019 ve 13:00 hod. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady obce Bystřice konané dne 9. července 2019 ve 13:00 hod. upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

Více

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 8.zasedání Rady města Jirkova ze dne 8.3.2010 155/8/RM/2010 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č.108/6/rm/2010, 109/6/RM/2010, 131/6/RM/2010, 132/7/RM/2010 ( 90/5/RM/2010). 156/8/RM/2010

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Výpis usnesení č č z 73. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č č z 73. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 2302 č. 2335 z 73. schůze Rady města konané dne 11.12.2017 USNESENÍ č. 2302/17/RM73 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.08.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.08.2019 Usnesení č. RM/15/613/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019

Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019 Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019 1/ Kontrola usnesení 16/124 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtová opatření 16/125 s c h v a

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/17/546 RM schvaluje program 17. schůze RM. 2019/17/547 RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 845/1 zahrada o výměře 1 045 m2 v obci Štětí, katastrální území

Více

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/ dne 5. září 2018 Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018 Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 specifických usnesení, a to

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne 26. 1. 2015 anonymizované Rada města po projednání 114/15rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 115/15rm bere na vědomí vyhlášení

Více

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 88. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 10. 2017 Kontrola usnesení 88/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 88/2. Rada města

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne 20. 03. 2019 Č.j.: 8039/2019 132/2019 Program zasedání Rada města Čáslavi schvaluje svým usnesením č. 132/2019 program zasedání.

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 25. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 228/2018 rozpočtové opatření č. 5/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Výpis usnesení č. 1 č. 29 z 1. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 1 č. 29 z 1. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 1 č. 29 z 1. schůze Rady města konané dne 12.11.2018 USNESENÍ č. 1/18/RM1 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. schůze Rady města Rychvald, dne 17. 06. 2019 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 26/2. Rada města b e

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne Řř. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 18 konané dne 10. 6. 2019 Usnesení č. 258/19 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330053899/001, mezi městem Brtnice,

Více

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 87. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 09. 2017 Kontrola usnesení 87/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání kulturní komise 87/2. Rada města

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení č. 373/18 k žádosti o souhlas s umístěním sídla. s umístěním sídla pro SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Blatná, z. s.,

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.05.2017 1311/85/RM/2017 Schválení programu 85. schůze rady města program 85. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 82 ze dne 29. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4698/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1708/2017 Rada

Více

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů U S N E S E N Í z 5. schůze Rady obce Bystřice konané dne 5. února 2019 ve 13:00 hod. upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

ZÁPIS z 35. jednání rady města, které se konalo

ZÁPIS z 35. jednání rady města, které se konalo Stránka 1 z 6 ZÁPIS z 35. jednání rady města, které se konalo dne 11.7.2019 od 08:00 hodin Přítomni: Omluveni: Čeněk Petr, Ing., radní Dušek Jaroslav, místostarosta Homolka Hynek, mistostarosta Picek Vlastimil,

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh.

PŘEHLED USNESENÍ. 73. schůze Rady města konané dne /73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. PŘEHLED USNESENÍ 73. schůze Rady města konané dne 15.1.2018 1198/73/RM/2018 Zahájení a schválení programu 73. schůze Rady města Uh. Hradiště program 73. schůze rady města. 1199/73/RM/2018 Vyhodnocení záměrů

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů U S N E S E N Í z 6. schůze Rady obce Bystřice konané dne 5. března 2019 ve 13:00 hod. upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín:

1. Program jednání rady města. 2019/12/200 Rada města schvaluje program 12. jednání rady města. Zajistí: starosta Termín: U S N E S E N Í z 12. schůze rady města Žacléř, konané dne 15. dubna 2019 od 16:00 hodin v kanceláři starosty města Program: 1. Program jednání rady města. 2. Městská policie. 3. Záměr prodeje části pozemku

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 25. schůze rady města, která se konala dne 17. října 2018 od 09:00 hodin do 09:52 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

USNESENÍ č. 1/2018 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 5. listopadu 2018

USNESENÍ č. 1/2018 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 5. listopadu 2018 USNESENÍ č. 1/2018 Rady města Slatiňany ze schůze konané dne 5. listopadu 2018 Rada města Slatiňany: 1/1/2018/RMS schválila rozšíření programu jednání o bod č. 16 Zahraniční pracovní cesta 2/1/2018/RMS

Více

Výpis usnesení č. 148 č. 174 z 6. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 148 č. 174 z 6. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 148 č. 174 z 6. schůze Rady města konané dne 4.2.2019 USNESENÍ č. 148/19/RM6 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 1/ Kontrola usnesení 15/80 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/15 15/81 s

Více

U s n e s e n í z 13. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 13. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 13. jednání rady města dne 11.07.2011 v 17,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/13/01/2011 schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e předložený program 12. jednání rady

Více

Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102

Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.10.2018 čís. 5196/RMObM- - 5206/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Usnesení č. 1/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 9. schůze rady města dne dle předloženého návrhu. 1

Usnesení č. 1/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 9. schůze rady města dne dle předloženého návrhu. 1 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

22. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

22. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 22. schůze Rady města Rychvald, dne 06. 05. 2019 Kontrola usnesení 22/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 22/2. Rada města b e

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více