Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi"

Transkript

1 Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR /ČJ Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce Štětové stěny Konstrukce svislé Pozemní komunikace Úpravy povrchů Dokončující konstrukce a práce Nátěry Součet Přesun hmot t 0,00 0 Celkem Náklady na umístění stavby 1. Zařízení staveniště Kč ,39 0, Území se ztíž. výrob. podmínkami Kč ,39 0, Celkem Poplatky za skládky m3 128,00 255, t 32,00 250, Celkem Celkem DPH Kč ,37 0, Celkem vč. DPH Stránka 1

2 Poř.č. Číslo položky Text M.j. Množství Jedn. cena Celkem Jedn. hmot. Celk. hmot Zemní práce Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3 Prům. hl. = 1,90 m (1,60+3,50)*0,5*1,90*19,25 m3 93,27 93,27*0,70 m3 65,29 450, , Příplatek za lepivost v hor. 3 65,29*0,50 m3 32,65 10,00 326, Hloubení nezapažených jam v hor. 4 do 100 m3 93,27*0,30 m3 27,98 450, , Příplatek za lepivost v hor. 4 27,98*0,50 m3 13,99 10,00 139, Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 100 m3 Prům. hl. = 1,90 m 2,40*1,90*5,75 m3 26,22 26,22*0,70 m3 18,35 450, , Příplatek za lepivost v hor. 3 18,35*0,50 m3 9,18 10,00 91, Hloubení zapažených jam v hor. 4 do 100 m3 26,22*0,30 m3 7,87 450, , Příplatek za lepivost v hor. 4 7,87*0,50 m3 3,94 10,00 39, Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 100 m3 0,70*0,50*5,75*4 m3 8,05 450, ,50 Stránka 2

3 Příplatek za lepivost v hor. 4 8,05*0,50 m3 4,03 10,00 40, Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m 93,27+26,22+8,05 m3 127,54 40, , Zásyp jam a rýh štěrkopískem se zhutněním Celkem vytěžená kubatura 93,27+26,22+8,05 m3 127,54 Odpočet vytlačené kubatury 0,70*0,50*5,75*4*-1+0,30*1,88*5,75*4*-1 m3-21,02 0,30*0,30*0,5*5,75*4*-1 m3-1,04 konstrukce ploch 56,00*0,70*-1+0,20*(37,00+10,00)*-1 m3-48,60 m3 56,88 850, , Štěrkopísek, frakce 0-32 mm 56,88*0,21*1,67*1,23 t 24,54 350, ,53 0, Uložení sypaniny na skládku 93,27+26,22+8,05 m3 127,54 10, , Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do m m3 127,54 180, , Příplatek za dalších 1000 m v hor ,54*10 m ,40 15, , Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby m2 10,00 68,00 680, Odstranění krytu živičného tl. do 100 mm do 50 m2 chodník m2 37,00 250, , Odstranění krytu živičného tl. do 150 mm do 150 m2 vozovka m2 56,00 250, ,00 Stránka 3

4 Vybourání obrubníků stojatých m 23,00 150, ,00 Celkem ,98 0, Štětové stěny Zřízení opláštění z geotextilie na stěně svislé m2 5,00 28,00 140,00 0, Geotextilie 300 g/m2 5,00*1,10 m2 5,50 35,00 192,50 0, Stěny beraněné z ocelových štětovnic - nastražení do 10 m 3,50*(2,40+5,75+2,80) m2 38,33 350, ,75 0, Stěny beraněné z ocelových štětovnic - zaberanění do 4 m 3,50*(2,40+5,75+2,80) m2 38,33 850, , Ocelové štetovnice - řezání příčné na skládce (2,40+5,75+2,80)*2,5 ks 28,00 550, ,00 0, Ocelové štetovnice - řezání otvorů na skládce ks 28,00 550, ,00 0, Štětovnice ocelové Larsen III n 38,33*0,1625 t 6,23 0,00 pětinásobná obratovost 6,23/5,00 t 1, , , Vytažení štětových stěn z ocelových štětovnic zaberaněných do 2 roků do 4 m m2 38, , , Pomocná konstrukce z oceli - zřízení I č. 30 (2,40+5,75+2,80)*0,0542 t 0, , ,35 0,00 Stránka 4

5 Tyče ocelové jakost oceli I č. 30 t 0,59 0,00 pětinásobná obratovost 0,59/5,00 t 0, , , Pomocná konstrukce z oceli - odstranění t 0, , , Příplatek za dopravné materiálu t 0, , ,00 Celkem ,85 0, Konstrukce svislé Zdi opěrné z betonu železového tř. C 16/20 0,70*0,40*5,75*4+0,30*1,90*5,75*4 m3 19,55 0,30*0,30*0,5*5,75*4 m3 1,04 m3 20, , ,25 0, Bednění zdí - zřízení 1,90*5,7*4+0,30*1,90 m2 43,89 850, ,50 0, Bednění zdí - odstranění m2 43,89 180, , Výztuž opěrných zdí z oceli průměru do 12 mm t 1, , ,00 0, Výztuž opěrných zdí ze svařovaných sítí t 0, , ,00 0, Osazení zábradlí ocelového na zdech m 41,00 890, ,00 0,00 7. Dodávka zábradlí ocelového m 41, , ,00 0,00 Celkem ,95 0, Pozemní komunikace Stránka 5

6 Zřízení podkladu z materiálu nakupovaného stabilizovaného cementem SC II tl. 210 mm vozovka m2 56,00 450, ,00 0, Štěrkopísek, frakce 0-32 mm 56,00*0,21*1,67*1,23 t 24,16 350, ,68 0, Podklad ze štěrkopísku tl. 60 mm vozovka m2 56,00 80, ,00 0, Podklad ze štěrkopísku tl. 300 mm vozovka - celke 360 mm m2 56,00 255, ,00 0, Podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm chodník živice 37,00+10,00 m2 47,00 105, ,00 0, Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl. 80 mm vozovka m2 56,00 chodník živice m2 47,00 m2 103,00 550, ,00 0, Asfaltový beton ABS I tl. 50 mm vozovka m2 56,00 chodník živice m2 47,00 m2 103,00 290, ,00 0,00 Celkem ,68 0, Úpravy povrchů R1 Ochranný nátěr Brillux obnažená výztuž m2 5, , ,00 0, R2 Spojovací most mezi starým betonem a vysprávkovými maltami pastou Brillux 826 m2 19,00 250, ,00 0,00 Stránka 6

7 R3 Dvouvrstvá sanační omítka Brillux Brillux 828 m2 95,00 850, ,00 0, Mazanina z betonu prostého tř. C 12/15 tl. do 120 mm podkladní beton 0,70*0,10*5,75*4 m3 1, , ,00 0,00 Celkem ,00 0, Dokončující konstrukce a práce Výplň dilatačních spár deskami z lehčených plastů tl. 20 mm 0,30*1,90*4+0,70*0,40*4 m2 3,40 350, ,00 0, Osazování kotev do vyvrtaných otvorů kotvy č. 6 R12, dl. 520 mm - v.č. 301 ks 230,00 155, ,00 0,00 3. Odvodňovací trubky plastové DN 100 mm 0,65*8 m 5,20 380, ,00 0, Vybourání otvorů ve zdivu betonovém průměru 0,001 do 60 mm hl. do 300 mm ks 230,00 350, , Vybourání otvorů ve zdivu železobetonovém plochy 0,017 do 0,0225 mm hl. do 300 mm ks 8, , , Vybourání kovového zábradlí m 41,00 380, , Odvoz suti na skládku do 1 km 0,001*230,00+0,017*8+0,037*41,00 t 1,88 500,00 941, Za každý další 1 km 1,88*19 t 35,72 35, , Stránka 7

8 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z betonu s boční opěrou m 23,00 250, ,00 0, Obrubník betonový ABO 2-15 ks 23,23 150, ,50 0, Vodorovné přemístění suti na skládku do 1 km 0,181*37,00+0,316*56,00 t 24,39 85, , Příplatek za další 1 km 24,39*19 t 463,41 25, , Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 5 km 0,26*10,00+0,145*23,00 t 5,94 225, , Příplatek za dalších 5 km 5,94*3 t 17,82 85, ,70 Celkem ,93 0,00 700,783 Nátěry Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí barvami Dufa, Brillux 1x antikorozní, 1x základní 1x 1,00*41,00 m2 41, , ,00 Celkem ,00 Stránka 8

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry vanderlaan Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry ORIGINÁL 71 ZHOTOVITEL Název: Adresa: Zastoupená: IC: DIČ: Bankovní spojení: Vanderlaan s.r.o. V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 Petra Stejskalová, jednatelka

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I.

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. AKTUALIZACE Úvod: Nové položky jsou přidávány na základě průběžného sledování trhu, zejména aktuálních potřeb realizačních firem při oceňování stavebních zakázek

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil)

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil) REALIZACE STAVEB A SÍDEL 1 1) Úvod do předmětu a základní informace: - ing. Michal Pánek (A819, 224 35 48 33, panek@fa.cvut.cz, po 14-15h) - ing. Milada Votrubová (A820, 224 35 48 30) - Ústav stavitelství

Více

47 Montáž zabezpečovacího zařízení 43. 48 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43

47 Montáž zabezpečovacího zařízení 43. 48 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43 Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyč. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Podle

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

kód služby popis činnosti pro zatřídění Klasifikace produkce CZ-CPA číslo

kód služby popis činnosti pro zatřídění Klasifikace produkce CZ-CPA číslo II. Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Podle 92e zákona o DPH se systém přenesení

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO:

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO: HSV 1 014 310279841 2 012 317121102 3 593 593211010 4 014 319201253 Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více