ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brno: 3. 8. 2015"

Transkript

1 *UOHSX0079Z94* UOHSX0079Z94 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ-21136/2015/513/JLí Brn: Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve splečném správním řízení sp. zn. S363,364/2015/VZ zahájeném z mci úřední dne , jehž účastníkem je zadavatel Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice, ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zadavatelem Úřad práce České republiky, IČO , Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice tím, že při zadávání části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č. zakázky , ve znění pravy uveřejněné dne , známení zadání veřejné zakázky byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne ve znění pravy uveřejněné dne , ve zprávě psuzení a hdncení nabídek nedůvdnil přiřazení knkrétních hdnt u dílčíh hdntícíh kritéria Přidaná hdnta, přičemž rámcvá smluva na část AutCad (HK) byla s vybraným uchazečem Sdružení CEPAC - Mrava, IČO , Jeremenkva 1142/42, Hdlany, Olmuc uzavřena dne , s vybraným uchazečem AgrKnzulta Žamberk spl. s r.., IČO , Klstermanva 1258, kres Ústí nad Orlicí, Žamberk uzavřena dne ,

2 s vybraným uchazečem MARLIN, s.r.., IČO , Města Mayen 1536, Mařatice, Uherské Hradiště uzavřena dne , s vybraným uchazečem S&T CZ s.r.., IČO , Na Strži 1702/65, Praha 4 uzavřena dne , a ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, zadavatelem Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice tím, že známení zrušení části 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č. zakázky , deslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne , přestže rzhdnutí zrušení tét části veřejné zakázky učinil již dne , rzhdl takt: I. Zadavatel Úřad práce České republiky, IČO , Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že při zadávání části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č. zakázky , ve znění pravy uveřejněné dne , známení zadání veřejné zakázky byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne ve znění pravy uveřejněné dne , neddržel pstup stanvený v 80 dst. 1 citvanéh zákna ve spjení s 6 citvanéh zákna, když ve zprávě psuzení a hdncení nabídek ze dne neuvedl ppis hdncení jedntlivých nabídek v rámci dílčíh hdntícíh kritéria Přidaná hdnta, čímž sučasně neddržel zásadu transparentnsti, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavřel rámcvu smluvu na část AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy s vybraným uchazečem Sdružení CEPAC - Mrava, IČO , Jeremenkva 1142/42, Hdlany, Olmuc dne , s vybraným uchazečem AgrKnzulta Žamberk spl. s r.., IČO , Klstermanva 1258, kres Ústí nad Orlicí, Žamberk uzavřel dne , s vybraným uchazečem MARLIN, s.r.., IČO , Města Mayen 1536, Mařatice, Uherské Hradiště dne , s vybraným uchazečem S&T CZ s.r.., IČO , Na Strži 1702/65, Praha 4 dne II. Zadavatel Úřad práce České republiky, IČO , Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, nesplnil pvinnst stanvenu v 84 dst. 7 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, deslat známení zrušení zadávacíh řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pdle 157 2

3 citvanéh zákna d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí, když známení zrušení části 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č. zakázky , deslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne , přestže rzhdnutí zrušení tét části veřejné zakázky učinil již dne III. Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrku I. a II. tht rzhdnutí se zadavateli Úřad práce České republiky, IČO , Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice ukládá pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, pkuta ve výši Kč (pět tisíc krun českých). Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. I. Pdněty ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ), který je pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) příslušný k výknu dhledu nad pstupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a sutěži návrh, bdržel pdněty k přezkumání pstupu zadavatele Česká republika Úřad práce České republiky, IČO , Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice (dále jen zadavatel ) a t pdnět vedený pd sp. zn. P90/2015/VZ, týkající se pstupu zadavatele při zadávání části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č. zakázky , ve znění pravy uveřejněné dne , známení zadání tét části veřejné zakázky byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne ve znění pravy uveřejněné dne , při jehž šetření Úřad získal pchybnsti suladu pstupu zadavatele se záknem při hdncení nabídek pdle dílčíh kritéria Přidaná hdnta, resp. při zpracvání zprávy psuzení a hdncení nabídek, a prt zahájil správní řízení z mci úřední vedené pd sp. zn. S0363/2015/VZ, a pdnět vedený pd sp. zn. P108/2015/VZ, týkající se pstupu zadavatele při zrušení části 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č. zakázky , známení zrušení tét části veřejné zakázky byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne , při jehž šetření Úřad získal pchybnsti suladu pstupu zadavatele se záknem při uveřejnění zrušení předmětné části tét 3

4 veřejné zakázky, a prt zahájil správní řízení z mci úřední vedené pd sp. zn. S0364/2015/VZ. II. Správní řízení sp. zn. S0363/ Úřad přípisem č.j. ÚOHS-S0363/2015/VZ-15015/2015/513/JLí ze dne známil zahájení správníh řízení sp. zn. S0363/2015/VZ z mci úřední ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna zadavatelem tím, že při zadávání části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č. zakázky , ve znění pravy uveřejněné dne , známení zadání veřejné zakázky byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek dne ve znění pravy uveřejněné dne , ve zprávě psuzení a hdncení nabídek nedůvdnil přiřazení knkrétních hdnt u dílčíh hdntícíh kritéria Přidaná hdnta. Rámcvá smluva na předmětnu část veřejné zakázky byla s vybraným uchazečem Sdružení CEPAC - Mrava, IČO , Jeremenkva 1142/42, Hdlany, Olmuc uzavřena dne , s vybraným uchazečem AgrKnzulta Žamberk spl. s r.., IČO , Klstermanva 1258, kres Ústí nad Orlicí, Žamberk uzavřena dne , s vybraným uchazečem MARLIN, s.r.., IČO , Města Mayen 1536, Mařatice, Uherské Hradiště uzavřena dne , s vybraným uchazečem S&T CZ s.r.., IČO , Na Strži 1702/65, Praha 4 uzavřena dne Účastníkem tht správníh řízení je pdle 116 zákna zadavatel. III. Správní řízení sp. zn. S0364/ Úřad přípisem č.j. ÚOHS-S0364/2015/VZ-15065/2015/513/JLí ze dne známil zahájení správníh řízení z mci úřední ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna zadavatelem tím, že známení zrušení části 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci zadávané v tevřeném řízení, jehž známení byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne a uveřejněn dne pd ev. č. zakázky , deslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne , přestže rzhdnutí zrušení tét části veřejné zakázky učinil již dne , čímž vznikají pchybnsti, zda splnil pvinnst stanvenu v 84 dst. 7 zákna deslat známení zrušení zadávacíh řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pdle 157 d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí. Účastníkem tht správníh řízení je pdle 116 zákna zadavatel. 4

5 IV. Spjení správních řízení sp. zn. S0363/2015 a sp. zn. S0364/2015 a průběh řízení 4. V zájmu ddržení zásady uvedené v ustanvení 6 dstavec 2 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), pdle které správní rgán pstupuje tak, aby nikmu nevznikaly zbytečné náklady, a vzhledem k tmu, že předmětná zahájená správní řízení se týkají veřejných zakázek zadávaných stejným zadavatelem, Úřad řízení sp. zn. S0363/2015 a sp. zn. S0364/2015 usnesením č.j. ÚOHS-S0363,0364/2015/VZ /2015/513/JLí ze dne spjil. 5. Usnesením č.j. ÚOHS-S0363/0364/2015/VZ-15171/2015/513/JLí ze dne určil Úřad zadavateli lhůtu, ve které je pdle 36 dst. 1 správníh řádu právněn navrhvat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanvisk. Zadavatel své vyjádření zaslal dpisem ze dne , jehž přílhu byla stanviska, která Úřadu zaslal již v rámci svéh vyjádření k pdnětům, a na něž zadavatel v plné míře dkazuje. 6. K části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy zadavatel ve svém vyjádření mj. uvedl, že v prcesu hdncení v dílčím hdntícím kritériu Přidaná hdnta" hdntící kmise nejprve uvedla d tabulky detailní ppisy slabých a silných stránek jedntlivých nabídek. Ppis těcht kvalit a jejich přehledné a jednznačné vyjádření v hdntící tabulce byl výchdiskem pr subjektivní myšlenkvý prces každéh člena hdntící kmise, dbrníka v blasti vzdělávání. Ppis silných a slabých stránek je přehledem bjektivních hdnt či infrmací vypíchnutých" z jedntlivých nabídek, kterým byly v rámci vnitřníh myšlenkvéh prcesu zalženéh na vzájemném prvnávání jedntlivých silných a slabých stránek a jejich přínsu pr účastníky rekvalifikace a dsažení cílů kurzu na základě dbrné erudice a zkušenstí členů hdntící kmise přiřazeny knkrétní bdvé hdnty. Silné a slabé stránky zadavatel pvažuje za bjektivní důvdnění kvalit psuzvané nabídky. Zadavatel uvádí, že bdvé hdncení jedntlivých nabídek byl prváděn na základě prvnání nabídek vzhledem k tmu, jak nejvíce budu směřvat k dsažení cíle vzdělávací aktivity, a t ve vztahu k tmu, jak hdntící kmise svým vnitřním myšlenkvým prcesem vyhdntila silné a slabé stránky u jedntlivé nabídky. V rámci myšlenkvéh prcesu členů hdntící kmise, který je nepstižitelný a s hledem na ustálenu rzhdvací praxí ÚOHS a správních sudů jej nelze pdrbvat přezkumu, nemhl být dsažen lépe ppisu bjektivních hdnt, než pužitým způsbem. Snaha preciznější zdůvdnění by puze vedla k nepřehlednému a nejednznačnému ppisu dluhdbých prfesních zkušenstí členů hdntící kmise, d kterých dvzvali přiřazení příslušných bdvých hdnt, a který by ve výsledku nevedl k jiným infrmacím, než je právě výsledné přiřazení bdvé hdnty ve vazbě na uvedené silné a slabé stránky. Členvé hdntící kmise jsu pdle zadavatele vysce předmětu znalí dbrníci, jejich dbrná erudice, dluhleté zkušensti a znalsti jsu záruku dbrnéh úsudku v psuzení kvality nabídek. Bdvé vyjádření míry vlivu jedntlivých silných a slabých stránek je především přímým drazem jejich zkušenstí z desítek a stvek již realizvaných kurzů a situací. Tent úsudek zalžený primárně právě na prmítnutí zkušenstí, ale také na teretických znalstech z blasti pedaggiky a andraggiky nelze pdle zadavatele laickým phledem nahrazvat či zpchybňvat. Ppis bjektivních hdnt prstřednictvím přehledné tabulky silných a slabých stránek byl zjevně pvažván za dstatečné důvdnění 5

6 přidělených bdvých hdnt i samtnými uchazeči veřejnu zakázku, jelikž žádný z nich nepžadval vysvětlení ani nepdával námitky. Zadavatel uvádí, že maximální pčet bdů přiřadila hdntící kmise té nabídce, která svými kvalitami (pměrem silných a slabých stránek a jejich vzájemnu prvázanstí) nejlépe cílila ve prspěch klientů a směřvala k dsažení cíle vzdělávací aktivity, tj. věřitelné svjení si pžadvaných znalstí a suvisejících dvednstí. Pté přiřadila hdntící kmise bdvé hdncení dalším pdaným nabídkám při zachvání týž lgických vazeb mezi jedntlivými nabízenými kvalitami, ve vzájemném prvnání s nejlépe bdvanu nabídku. 7. Ke zrušení části 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci zadavatel uvedl, že tat část veřejné zakázky byla zrušena rzhdnutím ze dne Zrušení části veřejné zakázky byl uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen VVZ") dne , tzn. deslán dne Pdle 84 dst. 7 zákna dešle zadavatel známení zrušení zadávacíh řízení k uveřejnění ve VVZ pdle 157 d 3 dnů de dne přijeti rzhdnutí. S hledem na skutečnst, že byla středa a pslední den lhůty k deslání spadal na sbtu ( ), dmnívá se zadavatel, že deslání známení d VVZ dne (úterý) by mhl být brán jak jedndenní zpždění v deslání frmuláře ( a nebyly pracvní dny). Dalším faktrem, který vlivnil pžděné deslání známení d VVZ, je skutečnst, že v dbě, kdy se výše zmíněná veřejná zakázka sutěžila, neměla krajská pbčka v Liberci specialistu veřejných zakázek, který by zajišťval administraci veřejné zakázky a vyvěšvání ve VVZ. Dále krajská ředitelka neměla pvěření d generálníh ředitele k pdepisvání rzhdnutí, prt musela být veškerá dkumentace psílána d Prahy na Generální ředitelství, které také zajišťval uveřejnění ve VVZ. Pzdní deslání d VVZ v případě části 6 výše jmenvané veřejné zakázky byl puze administrativní chybu, která neměla vliv na průběh sutěže a transparentnst. Ve zmíněné části veřejné zakázky byl pravmcně vylučen jediný uchazeč, prt pžděné uveřejnění zrušení části veřejné zakázky nemhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, ani pškdit uchazeče. Tat skutečnst by měla být vzata v ptaz při psuzvání Úřadem pr chranu hspdářské sutěže. 8. Usnesením č.j. ÚOHS-S0363/0364/2015/VZ-16194/2015/513/JLí ze dne určil Úřad zadavateli lhůtu, ve které se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. Usnesením č.j. ÚOHS- S0363/0364/2015/VZ-16608/2015/513/JLí ze dne určil Úřad zadavateli lhůtu ke sdělení celkvé ceny bez DPH a včetně DPH, kteru uhradil za služby pskytnuté na základě rámcvé smluvy týkající se plnění v části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy , a k dručení kpií příslušných účetních dkladů prkazujících celkvu cenu uhrazenu za tyt pskytnuté služby. Sučasně určil Úřad zadavateli nvu lhůtu, ve které se pdle 36 dst. 3 zákna mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 9. Dpisem ze dne zadavatel sdělil, že za služby pskytnuté na základě rámcvé smluvy týkající se plnění v části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy uhradil celkem Kč včetně DPH a zaslal příslušné účetní dklady. 6

7 V. Závěry Úřadu 10. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech vzájemných suvislstech a p zhdncení všech pdkladů, vyjádření zadavatele a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel při zadávání části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy neddržel pstup stanvený v 79 dst. 3 citvanéh zákna a 80 dst. 1 zákna a sučasně zásadu transparentnsti stanvenu v 6 zákna, když ve zprávě psuzení a hdncení nabídek nedůvdnil přiřazení knkrétních hdnt u dílčíh hdntícíh kritéria přidaná hdnta a neuvedl ppis hdncení jedntlivých nabídek v rámci dílčíh hdntícíh kritéria Přidaná hdnta, čímž se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna, při zrušení části 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci nesplnil pvinnst stanvenu v 84 dst. 7 zákna deslat známení zrušení zadávacíh řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pdle 157 zákna d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí, čímž se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. VI. Část AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy Relevantní ustanvení zákna 11. Pdle 6 zákna zadavatel je pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 12. Pdle 79 dst. 1 zákna hdncení nabídek prvede hdntící kmise pdle hdntících kritérií uvedených v dkumentech pdle 78 dst. 6 zákna. Je-li základním hdntícím kritériem eknmická výhdnst nabídky, je hdntící kmise pvinna hdntit nabídky a stanvit jejich přadí pdle jedntlivých dílčích hdntících kritérií a jejich vah. 13. Pdle 80 dst. 1 zákna psuzení a hdncení nabídek přídí hdntící kmise písemnu zprávu, která bsahuje seznam psuzených nabídek, seznam nabídek, které byly hdntící kmisí ze zadávacíh řízení vyřazeny splu s uvedením důvdu, ppis způsbu hdncení zbývajících nabídek s důvdněním, výsledek hdncení nabídek, ppis hdncení jedntlivých nabídek v rámci všech hdntících kritérií, a údaj slžení hdntící kmise. 14. Pdle 74 dst. 1 zákna činí-li hdntící kmise ve vztahu k ddavatelům úkny pdle tht zákna, platí, že tyt úkny činí jménem zadavatele. 15. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna zadavatel se dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 7

8 16. Pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna se za správní delikt se ulží pkuta d 5 % ceny zakázky, neb d Kč, nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li správní delikt pdle dstavce 1 písm. a), c) neb d). Ke spáchání správníh deliktu zadavatelem Skutečnsti vyplývající z dkumentace veřejné zakázce 17. Zadavatel v části 12 zadávací dkumentace Hdncení nabídek a hdntící kritéria, v bdu 12.1, jak základní hdntící kritérium stanvil eknmicku výhdnst nabídky. Jak dílčí hdntící kritéria zadavatel v bdu 12.2 zadávací dkumentace stanvil: Čísl kritéria Ppis kritéria Váha 1. Nabídkvá cena za 1 účastníka a kurz v Kč bez DPH 50% 2. Přidaná hdnta 30% 3. Minimální pčet účastníků rekvalifikačníh kurzu pžadvaný ddavatelem pr jeh zahájení 18. Dílčí hdntící kritérium Přidaná hdnta zadavatel v bdu 12.3 zadávací dkumentace specifikval následujícím způsbem. a) V rámci tht kritéria bude hdncena nabídka nad rámec základníh pžadvanéh bsahu kurzu Může se jednat bhacený bsah kurzu, širší materiálvě-technické vybavení výuky, různé specifické studijní materiály a pmůcky, invativní pdmínky výuky a další invativní prvky. Veškeré prvky nad rámec základních pžadavků však musejí být v úzkém spjení s předmětem a cíli kurzu. b) Zvláštní pzrnst při hdncení tht kritéria bude zadavatel věnvat tmu, v jakém rzsahu uchazeč nastaví hdinvu dtaci příslušné rekvalifikace. Hdinvá dtace uvedená zadavatelem u jedntlivých částí VZ představuje základní rámec, z nějž musí uchazeč ve své nabídce vycházet. Uchazeč ve své nabídce uvede přesnu hdinvu dtaci danéh rekvalifikačníh kurzu (rzmezí není přípustné) a sučasně dstatečně zdůvdní výši stanvené hdinvé dtace tak, aby z uchazečem přijatéh řešení byl patrný příns pr účastníka rekvalifikace. c) Uchazeč knkrétně a výstižně ppíše, c nabízí nad rámec pžadavků uvedených zadavatelem v tét zadávací dkumentaci a tent ppis vyplní d příslušné části hdntící tabulky a dále uvede důvdněním pdlženu časvu dtaci danéh rekvalifikačníh kurzu 19. V bdu 12.4 zadávací dkumentace zadavatel specifikval Metdy hdncení dílčích kritérií, kde knkrétně k dílčímu kritériu č. 2 Přidaná hdnta uvedl následující. 20% 8

9 Dílčí kritérium č. 2 Přidaná hdnta bude psuzvána kvalitativně, tj. na základě subjektivníh hdncení kmise. Nejvyšší pčet bdů získá ddavatel, který dle zdůvdněnéh subjektivníh hdncení kmise nabídne nejkvalitnější a pr účastníka kurzu nejpřínsnější prvky nad rámce pžadvanéh. Hdntící kmise sestaví přadí nabídek d v kritériu č. 2 d nejvhdnější k nejméně vhdné, nejvhdnější nabídce přiřadí 100 bdů a každé následující nabídce přiřadí takvé bdvé hdncení, které vyjadřuje míru splnění dílčíh kritéria ve vztahu k nejvhdnější nabídce. Získaná bdvá hdnta bude následně násbena váhu kritéria. 20. V hdntící tabulce, která byla sučástí zadávací dkumentace, a kteru měli uchazeči v rámci svých nabídek vyplnit (viz bd 18 písm. c) tht rzhdnutí), k dílčímu hdntícímu kritériu Přidaná hdnta uvedli jedntliví uchazeči následující skutečnsti (pzn. Úřadu zestručněn uveden puze přehled přidaných hdnt nabízených jedntlivými uchazeči bez důvdnění, které bsahvaly nabídky uchazečů). Uchazeč Sdružení CEPAC-Mrava Způsb realizace vzdělávacích aktivit Typy výukvých textů a pmůcek Využití výpčetní techniky nad rámec výuky Přístup na vzdělávací prtál EDU v rámci realizace kurzu Mžnst testvání kmpetencí pmcí systému COMPET-JOB Mžnst využití systémů EDU a COMPET-JOB i p uknčení rekvalifikace (dalších 12 měsíců). Ppis přidaných hdnt je v přílze č. 1 až 3 nabídky. Uchazeč Agrknzulta Žamberk spl. s r.. Zdůvdnění hdinvé dtace kurzu (pzn. Úřadu její rzšíření prti minimální dtaci 80 hdin na 112 hdin) Dataprjektr a další příslušenství Interaktivní tabule Mderní způsb výuky Individuální knzultace p uknčení denní výuky Bezplatné zapůjčení pčítačů pr individuální dmácí studium Aktuální sftware Mžnst bezplatnéh pakvání neúspěšné závěrečné zkušky Dstupnst bčerstvení Mbilní učebna Dprvdná patření. 9

10 Ppis přidaných hdnt je v nabídce uveden u každé z výše uvedených přidaných hdnt. Uchazeč MARLIN s.r.. Administrace vzdělávání Agentura práce Hdinvá dtace, metdy výuky, materiálně technické zabezpečení Nadstandartní služby. Ppis přidaných hdnt je v nabídce uveden u každé z výše uvedených přidaných hdnt. Uchazeč S&T CZ, s.r.. Kniha pr každéh účastníka kurzu (str. 100 nabídky) Využití mbilních učeben (str. 121 nabídky) Realizace znalstníh auditu (str. 116 nabídky Pradenská služba, knzultace, ht line (str. 116 nabídky) Každý účastník: ntes, prpiska, certifikát (str. 116 nabídky) Lektři s vyskšklským vzděláním (str. 111 nabídky) Ppis práce s účastníkem kurzu (str. 113 nabídky) Nadstandardní čtyřhdinvý test (str. 114 nabídky) Hdntící dtazník v závěru kurzu (str. 114 nabídky. Uchazeč Střední dbrná škla a Střední dbrné učiliště Lze šklit i jednh Výuka nástavby Mžnst výuky i v prstředí účastníka kurzu, ale AutCadu Inventr SlidWrks a SlidCam za vyšší cenu a lze kreslení ve 2 a 3D šklit více účastníků za nižší cenu 21. Ve zprávě psuzení a hdncení nabídek ze dne zadavatel ke kritériu č. 2 (v části Metdy hdncení dílčích kritérií ) mj. uvedl následující: V rámci tht kritéria byla hdncena nabídka nad rámec základníh pžadvanéh bsahu kurzu (pžadvaný bsah viz přílhy ). Jednal se bhacený rzsah kurzu, širší materiálvě-technické vybavení výuky, různé specifické studijní materiály a pmůcky, invativní pdmínky výuky a další invativní prvky. Veškeré prvky nad rámec základních pžadavků však musely být v úzkém spjení s předmětem a cíli kurzu. Zvláštní pzrnst při hdncení tht kritéria byla věnvána tmu, v jakém rzsahu uchazeč nastavil hdinvu dtaci příslušnéh kurzu. Hdntící kmise sestavila přadí nabídek v kritériu č. 2 d nejvhdnější k nejméně vhdné, nejvhdnější nabídce přiřadila 100 bdů a každé následující nabídce přiřadila takvé bdvé hdncení, které vyjadřuje míru splnění dílčíh kritéria ve vztahu k nejvhdnější nabídce. Získaná bdvá hdnta byla následně násbena váhu kritéria. 10

11 22. Výsledek hdncení nabídek je uveden ve zprávě psuzení a hdncení nabídek ze dne v závěrečné hdntící tabulce. V přílze Zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne zadavatel k hdncení nabídek pdle dílčíh kritéria Přidaná hdnta uvedl k jedntlivým nabídkám následující: Uchazeč Nabídka č. 1 Střední dbrná škla a Střední dbrné učiliště Nabídka č. 2 Sdružení CEPAC-Mrava Nabídka č. 3 MARLIN s.r.. Nabídka č. 4 Agrknzulta Žamberk spl. s r.. Nabídka č. 5 S&T CZ, s.r.. Kritérium č. 2 Přidaná hdnta Subjektivní hdncení ppis silných a slabých stránek nabídky hd. + Mžnst výuky i v prstředí SlidWrks a SlidCam hd. + Mžnst využití PC nad rámec výuky + Vzdělávací prtál EDU prhlubvání znalstí, přípravná cvičení, elektrnické pradenství + Testvání COMPET-JOB 12 měs. p sknčení + 85 hd. + Bezplatné pradenství d 3 měs. p uknčení kurzu hd. + 3 hd. ZK + Interaktivní tabule + Individuální knzultace 1 hd. p uknčení denní výuky + PC dmů + Mžnst bezplatnéh vícenásbnéh pakvání ZK + E-learning + 84 hd. + Telefnická a vá pdpra p dbu 12 měs. zdarma Přidělená bdvá hdnta Psuzení zjištěných skutečnstí 23. Úřad úvdem knstatuje, že hdncení nabídek představuje klíčvu fázi zadávacíh řízení, nebť má zřejmý vliv na výběr nejvhdnější nabídky. Hdntící kmise je pvinna v rámci hdncení jedntlivých nabídek vycházet z předem definvanéh způsbu hdncení nabídek v zadávacích pdmínkách. Základním dkumentem, jenž umžní následnu přezkumatelnst pstupu hdntící kmise při hdncení jedntlivých nabídek, je zpráva psuzení a hdncení nabídek. Zpráva psuzení a hdncení nabídek přitm nesluží puze pr účely zadavatele, aby mhl přezkumat pstup hdntící kmise, ale představuje i zásadní zdrj infrmací pr uchazeče. Rvněž Úřad, přestže má na rzdíl d uchazečů 11

12 přístup k jiným částem dkumentace veřejné zakázky, pvažuje zprávu psuzení a hdncení nabídek za stěžejní dkument prkazující regulérnst průběhu zadávacíh řízení. Náležitsti zprávy psuzení a hdncení nabídek stanví zákn v 80 dst. 1 zákna, pdle něhž musí tent dkument bsahvat mj. ppis hdncení jedntlivých nabídek v rámci všech hdntících kritérií. 24. V šetřeném případě byl jedním z dílčích hdntících kritérií hdntící kritérium Přidaná hdnta. Uvedené kritérium je kritériem subjektivně hdntitelným, na základě kteréh nelze nabídky hdntit jednznačným číselným (matematickým) prvnáním. 25. Pkud se jedná bjektivitu hdncení nabídek v kritériu, jehž hdncení závisí d určité míry na subjektivní úvaze členů hdntící kmise, jejich dbrných znalstech a zkušenstech, lze knstatvat, že nelze zkumat sféru vědmí hdntitelů nabídek a že ve svém výsledku suhrnem subjektivních názrů jedntlivých členů dspěje kmise jak celek k relativně bjektivnímu výsledku. Je všem nutn zdůraznit, že hdncení nabídek pdle subjektivně hdntitelnéh kritéria klade vyské nárky na jeh důkladný ppis a důvdnění ve zprávě psuzení a hdncení nabídek tak, aby vyhvěl pžadavku na transparentnst a přezkumatelnst. Bez řádnéh ppisu hdncení jedntlivých nabídek a důvdnění výsledku tht hdncení není mžná zpětná kntrla a přezkumatelnst hdncení a zásada transparentnsti tak není naplněna. Úřad pznamenává, že tét skutečnsti si zadavatel byl nepchybně vědm, nebť v bdu zadávací dkumentace mj. uvedl, že nejvyšší pčet bdů získá ddavatel, který dle zdůvdněnéh subjektivníh hdncení nabídne nejkvalitnější a pr účastníka kurzu nejpřínsnější prvky (viz bd 19 důvdnění tht rzhdnutí). 26. Obecně platí, že uchazeči veřejnu zakázku zpracvávají své nabídky tak, aby c nejlépe vyhvěli stanveným kritériím a jejich nabídka byla hdncena c nejlépe. Oprávněně tedy mhu předpkládat, čekávat, že z prvedenéh hdncení bude zřejmé, v čem se jedntlivé nabídky dlišvaly, jejich vzájemné prvnání v rámci hdntícíh kritéria a důvdnění prvedenéh hdncení ve zprávě psuzení a hdncení nabídek (viz 80 dst. 1 zákna), které se v knečném důsledku prjeví přiřazením knkrétníh pčtu bdů. 27. Uchazeči byli pvinni k dílčímu hdntícímu kritériu Přidaná hdnta vyplnit v zadávací dkumentaci předlženu tabulku, d které uvedli své přidané hdnty (viz bd 20 důvdnění tht rzhdnutí) a pvinnstí hdntící kmise byl hdntit všechny uchazeči nabízené přidané hdnty ve vztahu k předmětu a cílům kurzu (viz bd 18 důvdnění tht rzhdnutí) a své subjektivní hdncení ve zprávě psuzení a hdncení nabídek ve vztahu k nabídkám jedntlivých uchazečů ppsat a výsledek hdncení důvdnit. Hdntící kmise však namíst ppisu a důvdnění prvedenéh hdncení přidaných hdnt zpracvala jak přílhu zprávy psuzení a hdncení nabídek závěrečnu hdntící tabulku, v jejímž záhlaví byl uveden Subjektivní hdncení ppis silných a slabých stránek nabídky (viz bd 22 důvdnění tht rzhdnutí). Z bsahu tét tabulky však nevyplývá, že se jedná hdncení, ve kterém by byly s důvdněním prvnávány a následně bdvány přidané hdnty bsažené v nabídkách jedntlivých uchazečů, nýbrž hdntící kmisí sestavený ppis silných a slabých stránek nabídky (viz bd 20 důvdnění tht rzhdnutí). Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ani není zřejmé, jak dšl k vytvření seznamu silných a slabých stránek a c u jedntlivých nabídek byl silnu a c slabu stránku. 12

13 28. Vzhledem ke skutečnsti, že uvedené hdntící kritérium nelze vyjádřit číselně, je ptřebné, aby hdntící kmise pdrbně důvdnila pčet bdů přidělených jedntlivým uchazečům včetně uvedení ppisu hdncení jedntlivých nabídek. Puhý výčet silných a slabých stránek bez jejich vzájemnéh srvnání a vypřádání rzdílů v přidaných hdntách nabízených jedntlivými uchazeči nenaplňuje zásadu transparentnsti prvedenéh hdncení. Vypracvaná zpráva nebsahuje údaje, z nichž by vyplýval, které knkrétní skutečnsti bsažené v nabídkách uchazečů rzhdly pčtu bdržených bdů v kritériu Přidaná hdnta. Není ani zřejmé, zda hdntící kmise v ppisu silných a slabých stránek nějakým způsbem zhlednila všechny přidané hdnty nabízené k tmut kritériu jedntlivými uchazeči (viz bd 20 důvdnění tht rzhdnutí) a ani jak je hdntila. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek tak nelze zjistit knkrétní důvdy, které hdntící kmisi vedly k přidělení bdů v tmt kritériu nabídkám jedntlivých uchazečů. Takt prvedené hdncení ptm žádným způsbem nedkládá, že zadavatel rzhdl přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehž nabídka byla nejvýhdnější. 29. K argumentaci zadavatele (viz bd 6 důvdnění tht rzhdnutí) Úřad uvádí, že z tabulky (viz bd 22 důvdnění tht rzhdnutí) není rzpznatelné, která z uvedených stránek je silnu a která slabu, které bjektivní hdnty či infrmace byly vypíchnuty z nabídek a následně začleněny pd silnu neb slabu stránku. Úřad se nezttžňuje s tvrzením zadavatele, že silné a slabé stránky jsu bjektivním důvdněním kvalit hdncené nabídky, nebť zde absentuje prvázanst silných a slabých stránek na přidané hdnty, uvedené v nabídkách uchazečů. Úřad nepřezkumává myšlenkvé prcesy členů hdntící kmise, avšak závěry, které jedntliví členvé hdntící kmise, resp. celá hdntící kmise, na základě svých myšlenkvých pchdů učiní, musí být s hledem na transparentnst a přezkumatelnst hdncení zaznamenány ve zprávě psuzení a hdncení nabídek a musí důvdnit přidělené pčty bdů. V šetřeném případě ve zprávě psuzení a hdncení nabídek chybí ppis hdncení jedntlivých nabídek v dílčím hdntícím kritériu Přidaná hdnta a nelze tak zjistit důvdy, které hdntící kmisi vedly v daném kritériu k přidělení knkrétních bdů jedntlivým nabídkám. Skutečnst, že žádný z uchazečů nepdal prti prvedenému hdncení námitky, neprkazuje, že prvedené hdncení je transparentní a přezkumatelné. Úřad tedy nerzpruje tvrzení zadavatele hledně vyské dbrnsti a fundvansti členů hdntící kmise, nýbrž t, jakým způsbem hdntili, resp. jak je tt hdncení zachycen v předmětném dkumentu. 30. Na základě výše uvedených skutečnstí Úřad knstatuje, že zadavatel se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna tím, že neddržel pstup stanvený v 80 dst. 1 citvanéh zákna ve spjení s 6 citvanéh zákna, když ve zprávě psuzení a hdncení nabídek ze dne neuvedl ppis hdncení jedntlivých nabídek v rámci dílčíh hdntícíh kritéria Přidaná hdnta, čímž sučasně neddržel zásadu transparentnsti, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a uzavřel rámcvu smluvu na část AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy s vybranými uchazeči. 13

14 VII. Část 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci Relevantní ustanvení zákna 31. Pdle 84 dst. 7 zákna zadavatel dešle známení zrušení zadávacíh řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pdle 157 d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí; tat pvinnst neplatí puze pr jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcvé smluvy. 32. Pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna zadavatel se dpustí správníh deliktu tím, že nesplní pvinnst uveřejnění stanvenu tímt záknem, neb neddrží způsb uveřejnění stanvený tímt záknem. 33. Pdle 120 dst. 2 písm. b) zákna se za správní delikt se ulží pkuta d Kč, jdeli správní delikt pdle dstavce 1 písm. b), e), f) neb g). Skutečnsti vyplývající z dkumentace veřejné zakázce 34. Zadavatel rzhdl zrušení části 6 veřejné zakázky dne (středa), jak vyplývá z rzhdnutí zrušení části veřejné zakázky z téhž dne. 35. Oznámení zrušení části 6 veřejné zakázky byl d Věstníku veřejných zakázek deslán dne (úterý) a uveřejněn tamtéž dne (středa). Psuzení zjištěných skutečnstí 36. Vzhledem k tmu, že zadavatel rzhdl zrušení části 6 veřejné zakázky dne , avšak známení zrušení tét části veřejné zakázky deslal k uveřejnění až dne , přičemž psledním dnem pr deslání tht známení byl pndělí je zřejmé, že nesplnil pvinnst stanvenu v 84 dst. 7 zákna deslat známení zrušení zadávacíh řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pdle 157 d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí. 37. Z ustanvení 84 dst. 7 zákna jasně vyplývá pvinnst zadavatele zajistit rzhdnutí zrušení zadávacíh řízení ptřebnu publicitu, jejímž účelem je pdání včasné infrmace zrušení zadávacíh řízení nemezenému pčtu ddavatelů či jinak zainteresvaným subjektům. 38. Neuveřejněním infrmace zrušení části 6 veřejné zakázky d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí zadavatel neddržel pstup stanvený v 84 dst. 7 zákna, a prt Úřad nemhl pstupvat jinak, než knstatvat, že se zadavatel dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna, tak jak je uveden ve výrku II. tht rzhdnutí. 39. K argumentaci zadavatele týkající se nedeslání infrmace zrušení části 6 veřejné zakázky d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí k uveřejnění (viz bd 7 důvdnění tht rzhdnutí) Úřad uvádí, že důvdy, kterými zadavatel mluvá své pchybení, nemhu změnit nic na skutečnsti, že neddržel záknem stanvenu pvinnst uveřejnění stanvenu záknem. K tvrzení, že nesplnění tét pvinnsti nemhl vlivnit transparentnst a průběh zadávacíh řízení Úřad uvádí, že v případě tht správníh deliktu se vliv na výběr nejvhdnější nabídky nezkumá. K argumentu zadavatele, že krajská pbčka v Liberci neměla specialistu veřejných zakázek, který by zajišťval administraci veřejné zakázky a 14

15 vyvěšvání ve VVZ a že krajská ředitelka neměla pvěření d generálníh ředitele k pdepisvání rzhdnutí, prt musela být veškerá dkumentace psílána d Prahy na Generální ředitelství, které také zajišťval uveřejnění ve VVZ, Úřad uvádí, že je věcí zadavatele, aby vhdnými rganizačními patřeními zajistil splnění svých záknných pvinnstí. 40. Úřad knstatuje, že zadavatel se dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna, když nesplnil pvinnst stanvenu v 84 dst. 7 zákna deslat známení zrušení zadávacíh řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pdle 157 d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí. VIII. Ulžení sankce Správní delikt spáchaný při zadávání části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu na veřejnu zakázku. 42. V šetřeném případě se zadavatel tím, že neddržel pstup stanvený v 79 dst. 3 zákna a v 80 dst. 1 zákna a sučasně zásadu transparentnsti stanvenu v 6 zákna, když ve zprávě psuzení a hdncení nabídek nedůvdnil přiřazení knkrétních hdnt u dílčíh hdntícíh kritéria Přidaná hdnta a neuvedl ppis hdncení jedntlivých nabídek v rámci tht dílčíh hdntícíh kritéria, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a uzavřel rámcvu smluvu na část AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy s vybranými uchazeči, naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna. 43. Pdle 121 dst. 3 zákna ve znění účinném k datu zahájení šetřenéh zadávacíh řízení dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 44. Pdle 121 dst. 3 zákna ve znění účinném k datu zahájení správníh řízení dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 3 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 5 let de dne, kdy byl spáchán. 45. Úřad se nejprve zabýval délku subjektivní a bjektivní lhůty pr zánik dpvědnsti zadavatele za spáchání správníh deliktu a knstatuje následující. Pdle ustanvení čl. 40 dst. 6 Listiny základních práv a svbd (dále jen Listina ) se trestnst činu psuzuje a trest se ukládá pdle zákna účinnéh v dbě, kdy byl čin spáchán. Pzdějšíh zákna se pužije, jestliže je t pr pachatele příznivější. Ústavní pravidl zaktvené v ustanvení čl. 40 dst. 6 Listiny, tak zakládá výjimku z jinak becnéh zákazu retraktivity trestních nrem, která se uplatní v případě, kdy je pzdější právní úprava pr pachatele příznivější. Tat výjimka se dle knstantní judikatury Nejvyššíh správníh sudu aplikuje rvněž v řízeních sankci za správní delikty. 15

16 46. V nyní šetřeném případě dšl před zahájením správníh řízení s účinnstí d ke změně ustanvení 121 dst. 3 zákna, který nvě uvádí, že dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 3 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 5 let de dne, kdy byl spáchán. Úřad prt v šetřeném případě aplikval výjimku zaktvenu v ustanvení čl. 40 dst. 6 Listiny a psudil případ pdle pzdějšíh zákna (zákna účinnéh v dbě zahájení správníh řízení), nebť dšel k závěru, že je pr zadavatele příznivější. Při psuzvání příznivsti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnsti, že zákn účinný v dbě zahájení zadávacíh řízení umžnval prti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s delším časvým dstupem d kamžiku spáchání správníh deliktu či d kamžiku, kdy se něm Úřad dzvěděl. 47. V návaznsti na psledně citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna. V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu dzvěděl dne , kdy bdržel pdnět k přezkumání úknů zadavatele. Ke spáchání správníh deliktu dšl uzavřením smluv s vybranými uchazeči v březnu 2013 (viz bd 2 důvdnění tht rzhdnutí). Z uvedenéh tedy vyplývá, že v šetřeném případě dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 48. Pdle ustanvení 120 dst. 2 zákna se za správní delikt ulží pkuta d 5 % ceny zakázky neb d Kč, pkud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li správní delikt pdle dstavce 1 písm. a) tht zákna. 49. Cena části AutCad (HK) veřejné zakázky ÚP ČR krajská pbčka v Hradci Králvé: rekvalifikační kurzy pdle účetních dkladů dručených zadavatelem činí Kč včetně DPH, přičemž Úřad může zadavateli ulžit pkutu pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna d výše 5 % z ceny zakázky, cž v daném případě činí částku Kč. Správní delikt spáchaný při zrušení části 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci 50. Pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna zadavatel se dpustí správníh deliktu tím, že nesplní pvinnst uveřejnění stanvenu tímt záknem, neb neddrží způsb uveřejnění stanvený tímt záknem. 51. V šetřeném případě se zadavatel tím, že nesplnil pvinnst stanvenu v 84 dst. 7 zákna deslat známení zrušení zadávacíh řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pdle 157 d 3 dnů de dne přijetí rzhdnutí, dpustil správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. b) zákna. 52. Pdle 121 dst. 3 zákna ve znění účinném k datu zahájení šetřenéh zadávacíh řízení dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 53. Pdle 121 dst. 3 zákna ve znění účinném k datu zahájení správníh řízení dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 3 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 5 let de dne, kdy byl spáchán. 16

17 54. Úřad se nejprve zabýval délku subjektivní a bjektivní lhůty pr zánik dpvědnsti zadavatele za spáchání správníh deliktu a knstatuje následující. Pdle ustanvení čl. 40 dst. 6 Listiny základních práv a svbd (dále jen Listina ) se trestnst činu psuzuje a trest se ukládá pdle zákna účinnéh v dbě, kdy byl čin spáchán. Pzdějšíh zákna se pužije, jestliže je t pr pachatele příznivější. Ústavní pravidl zaktvené v ustanvení čl. 40 dst. 6 Listiny, tak zakládá výjimku z jinak becnéh zákazu retraktivity trestních nrem, která se uplatní v případě, kdy je pzdější právní úprava pr pachatele příznivější. Tat výjimka se dle knstantní judikatury Nejvyššíh správníh sudu aplikuje rvněž v řízeních sankci za správní delikty. 55. V nyní šetřeném případě dšl před zahájením správníh řízení s účinnstí d ke změně ustanvení 121 dst. 3 zákna, který nvě uvádí, že dpvědnst právnické sby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 3 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 5 let de dne, kdy byl spáchán. Úřad prt v šetřeném případě aplikval výjimku zaktvenu v ustanvení čl. 40 dst. 6 Listiny a psudil případ pdle pzdějšíh zákna (zákna účinnéh v dbě zahájení správníh řízení), nebť dšel k závěru, že je pr zadavatele příznivější. Při psuzvání příznivsti právní úpravy vycházel Úřad zejména ze skutečnsti, že zákn účinný v dbě zahájení zadávacíh řízení umžnval prti stávající právní úpravě zahájit správní řízení s delším časvým dstupem d kamžiku spáchání správníh deliktu či d kamžiku, kdy se něm Úřad dzvěděl. 56. V návaznsti na psledně citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna. V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu dzvěděl dne , kdy bdržel pdnět k přezkumání úknů zadavatele. Ke spáchání správníh deliktu dšl neddržením lhůty pr deslání známení zrušení zadávacíh řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, jejíž pslední den připadl na Ke spáchání správníh deliktu tedy dšl dne Z uvedenéh vyplývá, že v šetřeném případě dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 57. Pdle 120 dst. 2 písm. b) zákna se za správní delikt ulží pkuta d Kč, jde-li správní delikt pdle dstavce 1 písm. b), e), f) neb g) zákna. K ulžení pkuty za spáchané správní delikty 58. V suladu se zásadu absrpce v rámci správněprávníh trestání Úřad ve správním řízení ulží pkutu pdle přísněji trestnéh správníh deliktu, tj. deliktu, za který je mžn ulžit nejpřísnější sankci (nejvyšší pkutu). 59. Za správní delikt uvedený ve výrku I. rzhdnutí lze ulžit pkutu v maximální výši Kč a za správní delikt uvedený ve výrku II. rzhdnutí pkutu v maximální výši Kč. Úřad prt stanvil pkutu za správní delikt uvedený ve výrku II. tht rzhdnutí, nebť za něj lze ulžit přísnější sankci. K tmu Úřad pdtýká, že k druhému spáchanému deliktu přihlédne v rámci klnstí spáchání správníh deliktu. 60. Pdle 121 dst. 2 zákna se při určení výměry pkuty zadavateli, který je právnicku sbu, přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 17

18 61. D úvah výši pkuty se tedy vždy musí prmítnut závažnst správníh deliktu, jež je becnu kategrii pměřující rzsah dpadu knkrétníh deliktníh jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tht chráněnéh zájmu. Závažnst je určvána zejména způsbem spáchání správníh deliktu, jeh následky a klnstmi za nichž byl spáchán. 62. Úřad uvádí, že v případě nedeslání známení zrušení části 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci v záknné lhůtě se sice jedná nesplnění pvinnsti uveřejnění stanvené záknem a naplnění tét záknné pvinnsti nelze nahradit či zhjit žádným jiným úknem zadavatele, avšak na škále závažnsti správních deliktů stjí na jednm z nižších stupňů například prti situaci, kdy zadavatel pdle zákna vůbec nepstupuje neb kdy eliminuje či narušuje sutěžní prstředí, nebť nesplnění pvinnsti deslání známení zrušení zadávacíh řízení v záknné lhůtě sam sbě není způsbilé vlivnit výběr nejvhdnější nabídky. 63. C se týče způsbu a klnstí spáchání správníh deliktu, Úřad ve prspěch zadavatele jak výrazně plehčující klnst zhlednil skutečnst, že zadavatel známení zrušení části 6 Rekvalifikační kurzy v blasti manipulačních vzíků veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pr Úřad práce v ČR krajsku pbčku v Liberci deslal puhý jeden den p uplynutí lhůty stanvené pr tent úkn v 84 dst. 7 zákna. Je nepchybné, že zadavatel si byl vědm své záknné pvinnsti a záknnu lhůtu překrčil puze marginálním způsbem. 64. V rámci psuzení závažnsti správníh deliktu Úřad též vychází z úvahy, že narušení mžnsti perativní veřejné kntrly u veřejné zakázky, která byla zrušena, představuje zásah d veřejnéh zájmu chráněnéh záknem nižší intenzity než například u nedeslání známení výsledku zadávacíh řízení. 65. Pkud jde následky spáchání správníh deliktu, Úřad knstatuje, že neddržení pstupu stanvenéh záknem pr deslání známení zrušení zadávacíh řízení sam sbě neměl další vliv na předmětnu část zadávacíh řízení, nebť tat již byla zrušena. Pkud jde následky spčívající v nezajištění infrmvansti skutečnsti, že zadávací řízení byl zrušen, Úřad uvádí, že vzhledem k tmu, že zadavatel infrmaci zrušení zadávacíh řízení deslal k uveřejnění puhý jeden den pzději, než stanví zákn, škdlivé následky nedeslání známení k uveřejnění v záknné lhůtě byly minimální. I přest, vzhledem k nutnsti naplnění sankčníh účinku za neddržení záknem stanvené pvinnsti i preventivníh půsbení na zadavatele za účelem předcházení buducíh prušvání zákna, nelze zcela rezignvat na ulžení sankce. 66. V rámci přitěžujících klnstí přihlédl Úřad k druhému spáchanému správnímu deliktu, kteréh se zadavatel dpustil tím, že ve zprávě psuzení a hdncení nabídek neuvedl ppis hdncení jedntlivých nabídek v rámci tht dílčíh hdntícíh kritéria. Z hlediska své závažnsti se tent správní delikt jeví jak závažnější než správní delikt spčívající v neddržení lhůty pr uveřejnění známení zrušení části veřejné zakázky, nebť jeh spácháním zadavatel neddržel zásadu transparentnsti, která je nezbytným předpkladem záknnsti zadávacíh řízení, a jeh nezáknný pstup mhl mít pdstatný vliv na výběr nejvhdnější nabídky. 18

19 67. Pkuta ulžená zadavateli za neddržení pstupu stanvenéh záknem má splnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem, i funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. P zvážení všech klnstí případu a uvážení všech argumentů Úřad stanvenu výši pkuty vzhledem k suvislstem případu psudil jak dstačující, nebť naplňuje bě funkce právní dpvědnsti. 68. Při stanvení výše pkuty Úřad rvněž zvažval, zda pkuta ulžená ve výši Kč nemůže nepříznivě vlivnit hspdaření zadavatele, přičemž dspěl k závěru, že pkuta ulžená v tét výši není způsbilá negativně vlivnit půsbení zadavatele. 69. Úřad psudil pstup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěným správním deliktům zadavatele přistupil k ulžení pkuty a p zvážení všech klnstí případu ulžil pkutu ve výši Kč uvedené ve výrku III. tht rzhdnutí, tedy při spdní hranici maximální sazby. 70. Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Celníh úřadu pr Jihmravský kraj zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl IČO zadavatele. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jarše 1926/7, Černá Ple, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží Úřad práce České republiky, Dbrvskéh 1278/25, Praha Hlešvice Vypraven dne viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 19

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více