VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, Děčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 OBSAH Obsah...1 Vznik, působnost, struktura, poslání Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu Ekonomické informace...13 Plány do budoucna

3 VZNIK, STRUKTURA, PŮSOBNOST, POSLÁNÍ Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu (původně s názvem Senior, o. s.) vzniklo na základě registrace Ministerstva vnitra ČR VS/1 1/40 335/99 R 2. června 1999, a to jako reakce na nepříznivou situaci v oblasti poskytování sociálních služeb. Od svého vzniku se občanské sdružení cíleně zaměřovalo na zlepšení kvality života seniorů a jejich rodinných pečovatelů s cílem umožnit seniorům žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech, nebo domácnostech svých blízkých. Kromě péče o zdravé seniory se od svého začátku sdružení navíc specializovalo na péči o seniory postižené poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou, dále pak na služby seniorům, kteří jsou osamělí, trpí depresí, úzkostí vyššího věku nebo jinými chronickými chorobami. V roce 2010 sdružení rozšířilo svou činnost, začalo poskytovat odborné sociální poradenství nejen seniorům a jejich pečovatelům, ale také rodinám s dětmi, mladým lidem a osobám, které řeší tíživou životní situaci. Rozšířením služeb jsme reagovali na narůstající poptávku v důsledku zvyšujícího se počtu osob, jež se dostávají do obtížných a krizových životních situací, které nedokážou zvládnout sami, bez odborné pomoci. Od roku 2010 se rovněž sdružení zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů u mladých lidí, a to prostřednictvím projektů a volnočasových aktivit, které realizuje zejména pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením či žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Začali jsme realizovat nové projekty, které pomáhají mladým lidem smysluplně trávit volný čas. Mladé jsme navíc zapojili do přípravy a realizace projektů a umožnili jsme jim tak připravit si s naší pomocí a garancí vlastní projekty, jež si v současné době realizují. Vzhledem k tomu, že se činnost sdružení orientovala stále více na celou rodinu, nejen na seniory, její název Senior, o. s., nebyl aktuální, neodrážel dobře činnost sdružení, a proto došlo v roce 2011 ke změně názvu na Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu. A co tedy vůbec Prosapia znamená? Prosapia je latinské slovo, které v překladu znamená rodina. Takový název naší organizace vystihuje její současnou podstatu i naše plány do budoucna. Struktura sdružení Valná hromada Výbor sdružení: Mgr. Jana Pittnerová, Jaroslava Pittnerová, Mgr. Klára Václavíková Statutární zástupce: Mgr. Jana Pittnerová, předsedkyně výboru sdružení 2

4 Naši zaměstnanci Jana Bašová Pavlína Dašková Simona Chrudimská Martina Krejsová Mgr. Jana Pittnerová Antonie Pochová Bc. Iveta Prousková Lenka Šimková Helena Štípková, DiS. Jaroslav Vokáč Kde a v jaké oblasti působíme? Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb s regionální působností, v současné době provozuje pobočku v Děčíně a Ústí nad Labem. Poskytujeme tyto sociální služby: odborné sociální poradenství (Poradna Prosapia), centra denních služeb (Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem, Denní centrum pro seniory Děčín), pečovatelská služba (Pečovatelská služba Prosapia), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Centrum Prosapia). Dále realizujeme vzdělávací a volnočasové aktivity pro mladé, zejména pro mladé v sociálně vyloučených oblastech či sociálním vyloučením ohrožené. 3

5 Naše poslání: prostřednictvím našich služeb pomáhat uživatelům lépe se orientovat v náročné životní situaci, podporovat je v nalezení strategie směřující ke zlepšení kvality jejich života, nabídnout konkrétní varianty účinného řešení životní situace, poskytovat odborné, bezpečné a bezplatné poradenství a podporu těm, kteří vnímají svou životní situaci jako tíživou a nedokážou ji řešit vlastními silami, podporovat naše uživatele služeb k samostatnému zvládání situací, realizovat vzdělávací a osvětové programy pro odbornou i širokou veřejnost, realizovat projekty a volnočasové aktivity pro mladé, podporovat je ve smysluplném trávení jejich volného času a předcházet tak sociálnímu vyloučení mladých, svými aktivitami preventivně působit proti vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, poskytovat ambulantní denní péči seniorům z různých důvodů nesoběstačným, pomoc seniorům osamělým, seniorům, kteří jsou zdravotně postižení, např. onemocněli demencí nebo depresí. Zásady naší činnosti: včasnost a dostupnost služeb, garance bezplatného odborného sociálního poradenství, garance diskrétnosti, nezištnosti, bezpečí a profesionality, respektování názorů, rozhodnutí uživatelů a vytváření podmínek k tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, respektování individuálních, specifických potřeb uživatelů, aplikace principů myšlení a plánování zaměřeného na člověka, důraz na zachování lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a svobod, garance přátelského, nedirektivního prostředí pro uživatele i zaměstnance sdružení. 4

6 PŘEHLED AKTIVIT PROSAPIA, O. S., SDRUŽENÍ PRO RODINU Poradna Prosapia Jednou z poskytovaných registrovaných služeb Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu je odborné sociální poradenství. Služby odborného sociálního poradenství poskytujeme prostřednictvím Poradny Prosapia. V Poradně poskytujeme odborné sociální poradenství osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, či osobám, které svou životní situaci vnímají jako tíživou. S ohledem na stále větší zájem o tuto službu ze stran široké veřejnosti postupně rozšiřujeme okruh, resp. druh poskytované pomoci. Kvalitu služeb pak zajišťujeme kromě běžných, zákonem stanovených podmínek, i spoluprací s dalšími odborníky (psycholog, psychiatr, právník, finanční poradce). Naši poradci se účastní pravidelné supervize. Odbornou konzultaci poskytujeme v oblastech: rodinné právo a poradenství (rozvod, úprava styků s dítětem, úprava výchovy a výživy apod.), finanční poradenství (poradenství v oblasti dluhů, exekucí), občanské právo a poradenství (bytová problematika: výpověď z bytu, nájemní smlouva, sousedské spory atd.), správní právo (rozhodování úřadů), sociální systém, lidská práva. Poskytujeme též informace týkající se dávek státní sociální podpory (pomáháme klientům při vyplňování žádostí o dávky státní sociální podpory, příspěvku na péči, atp.) a v základních otázkách pracovního práva (pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru atd.) Pomáháme klientům při orientaci v nabídce sociálních služeb nejen v Děčíně a Ústí nad Labem. V případě potřeby zajišťujeme klientům psychologické a psychiatrické poradenství. Pomáháme s přípravou na pracovní pohovory a řešením dalších náročných životních situací. 5

7 Cílovou skupinou, pro kterou je služba určena, jsou: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním (služba je poskytována osobám s Alzheimerovou chorobou, demencemi aj. poruchami kognitivních funkcí), senioři. Projekt Kvalitní péče a práce o děti Současná celospolečenská situace, pro niž je tak typická vysoká míra nezaměstnanosti (zejména v Ústeckém kraji) a z toho mnoho pramenících problémů (ekonomických, společenských, sociálních, rodinných), které jsme v uplynulých letech stále častěji řešili v naší Poradně Prosapia, nás přivedla k otázce, jak ještě jinak, více vyjma odborného sociálního poradenství našim klientům, ale i další široké veřejnosti v této situaci pomoci. Zabývali jsme se myšlenkou, jak pomoci cílovým skupinám ohroženým nezaměstnaností, aby se mohly znovu uplatnit na trhu práce. Z této myšlenky pak vznikl projekt Kvalitní práce a péče o děti. Projekt je podpořen z prostředků ESF OPLZZ a spadá do oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Podstatou tohoto projektu je snaha o zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání. Konkrétně se projekt zaměřuje na cílovou skupinu osob, které pečují o dítě do 15 let věku a z nich především osoby pečující o dítě či děti ve věku 3-8 let, (osamocené ženy pečující o dítě či děti, muži v obdobné situaci jako osamocené ženy, osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce). Pro tuto cílovou skupinu je v rámci projektu připraven komplexní program, který má za cíl podpořit a zvednout jejich hodnotu na trhu práce a zajistit jejich lepší orientaci na trhu páce. Projekt nabízí aktivity, jako jsou: motivační intervence, pracovní a bilanční diagnostika, rekvalifikace/odborná školení, poradenské a vzdělávací programy. Vybraní účastníci projektu pak mají mít možnost nastoupit na nové pracovní místo, které bude po dobu několika měsíců finančně podporované z ESFCR. Dále pak projekt pomáhá získat účastníkům zaměstnání prostřednictví zprostředkování zaměstnání pomocí služeb spolupracující personální agentury. 6

8 S ohledem na znalost problematiky cílové skupiny počítáme v projektu s faktem, že jeho účastník nemá možnost zajistit si hlídání pro své dítě v době vzdělávacích aktivit projektu, z tohoto důvodu je v této době pro účastníky projektu zajištěno i hlídání dětí v našem dětském centru miniškolce. Veškeré vzdělávací i poradenské aktivity jsou poskytovány účastníkům zdarma. Hlídání dětí v době účasti na projektových aktivitách je též zdarma. Výběr klíčových aktivit a připravení plánu vzdělávacích aktivit vychází z individuálních potřeb každého účastníka, výběr probíhá při vstupní konzultaci s odborníkem a může se kdykoliv dle aktuálních potřeb účastníka projektu změnit. Projekt je/bude realizován v období od do Je realizován pro města Ústí nad Labem. Děčín a okolí. Nicméně do projektu mohou vstoupit i zájemci z Teplic, Krupky, Šluknova a okolí. Cílem projektu je podpořit za dobu jeho realizace minimálně 60 osob z cílové skupiny. 7

9 Projekt Arteterapie pro seniory Od roku 2009 se naše sdružení zaměřilo také na spolupráci s mladými. Postupně se pod naší záštitou vytvořil neformální tým mladých lidí, kteří chtěli ve svém volném čase realizovat něco užitečného a díky nim v roce 2012 vznikly a realizovaly se dva báječné projekty. Jedním z nich byl projekt Arteterapie pro seniory, podpořený z programu Think Big, který realizuje nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. V rámci projektu se uskutečnilo 6 tematických rukodělných výtvarných workshopů s prvky arteterapie pro seniory, seniory postižené poruchou kognitivních funkcí či jinak zdravotně znevýhodněné osoby, a to v Domově pro seniory Velké Březno, V Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích a v prostorách Denního centra Ústí nad Labem a Děčín Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu. Projekt byl zakončen minivernisáží vybraných dílek, účastníci z řad seniorů byli odměněni drobnými dárky. Uskutečněné workshopy, jejich náplň i průběh přímo organizovali naši mladí spolupracovníci, zaměstnanci našeho sdružení jejich činnost doprovázeli a garantovali. Arteterapeutická setkání se těšila velkému zájmu a oblibě, je možné konstatovat, že projekt zcela určitě naplnil své cíle: smysluplné naplnění volného času seniorů, kteří se mohou u činnosti, jež je těší, setkávat s druhými, vidět výsledek své činnosti a seberealizovat se, ukázat veřejnosti, co jsou senioři a osoby se zdravotním postižením schopni dokázat, 8

10 zkvalitnit a zpříjemnit života seniorů a osob se zdravotním postižením, podpora smysluplného trávení volného času mladých lidí, podpora rozvoje altruismu u mladých lidí, předcházení vzniku a rozvoje sociálně patologických jevů u mladých lidí. Projekt Příroda je naše, aneb přidej se k nám a chraňme ji společně! Druhým projektem, který realizoval tým mladých lidí pod záštitou našeho sdružení, byl projekt zaměřený na smysluplné trávení volného času mladých, ale zároveň na ochranu přírody. Mladí vytipovali několik černých skládek v Ústí nad Labem a jeho okolí, tři z nich zlikvidovali, v průběhu projektu zrealizovali několik interaktivních přednášek a besed, např. na téma Volný čas a návykové látky. Projekt byl realizován částečně v roce 2012, částečně jeho realizace pokračuje v roce Zakončen bude výstavbou zahradního altánu, který bude i nadále sloužit dětem a mladým lidem pro jejich volnočasové aktivity. Zaměstnanci našeho sdružení se podílejí na projektu jako lektoři přednášek a workshopů a poskytují mladým supervizi a odborné vedení. 9

11 Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem a Děčín Stejně jako v předešlých letech i v roce 2012 jsme realizovali projekt Denních center pro seniory. Denní centra pro seniory provozujeme ve městech Děčín a Ústí nad Labem, jedná se o registrované sociální služby. Sociální služba je poskytována celoročně, v pracovních dnech v době od 7,30 do 15,30 hod.. Sociální služba denních center je pokračujícím projektem, který aktivně reaguje na demografickou situaci a její vývoj, když počty seniorů ve vyšších věkových skupinách rostou. Cílem této služby je omezit ohrožení seniorů sociálním vyloučením a sociální izolací a umožnit jim kvalitně a důstojně žít v přirozeném prostředí, ve svých domácnostech, příp. v domácnostech příbuzných a tím předejít či oddálit jejich institucionalizaci. Služba je plně v souladu s transformací sociálních služeb, umožňujeme našim uživatelům setrvat co nejdéle ve svých domovech, v přirozeném prostředí, a to za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele. Snažíme se tak prodloužit právo každého žít v přirozeném prostředí svých domovů. Náplní projektu, resp. služby je poskytování ambulantní služby centra denních služeb, tedy přímé obslužné péče o seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, a to v době, kdy se o ně jejich rodinní pečovatelé nemohou starat (jsou v zaměstnání, odpočívají atd.). Přímá obslužná péče je realizována s cílem aktivovat uživatele služby, podporovat jejich soběstačnost, uspokojovat jejich psychosociální potřeby a udržet je ve stavu, kdy mohou využívat ambulantní službu a žít ve svém přirozeném prostředí. Každodenní součástí služby je hygienický, toaletní a stravovací režim a cílené aktivizační programy, které zmírňují úbytek duševních a fyzických sil spojený s věkem, tréninky paměti, ergoterapie, činnosti s prvky arteterapie, muzikoterapie, cvičení pro seniory s hudbou atd. 10

12 Cílovou skupinou jsou senioři (mladší senioři let, starší senioři nad 80 let) a osoby - senioři s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, deprese, úzkosti vyššího věku). Jsme jediným centrem denních služeb v Ústí nad Labem i Děčíně s trvalou poptávkou uživatelů po této službě, a to zejména se specifickým zaměřením na uživatele s Alzheimerovou chorobou aj. poruchami kognitivních funkcí. Garantujeme individuální péči, která zohledňuje specifické potřeby každého jednotlivého uživatele. Jsme malokapacitní zařízení, které si zakládá na rodinném, přátelském prostředí, v němž uplatňujeme principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka. V případě potřeby (při poruše verbální komunikace) aplikují naši zaměstnanci v přímé péči prvky augmentativní a alternativní komunikace, v níž realizovali akreditované vzdělávání. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, je registrovaná sociální služba, kterou poskytujeme a realizujeme již několik let. Tato služba je poskytována ve městě Děčíně. V rámci této služby nabízíme aktivity seniorům a osobám se zdravotním postižením, které pomohou udržet jejich zdraví a které jim umožní zachování kontaktu se společenským prostředím. Cílovou skupinou jsou osoby od 60 let, s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením. Cílem projektu je: zachování kontaktu se společenským prostředím, prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, udržovat a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti uživatelů, podporovat sociální začleňování uživatelů služeb, poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 11

13 V rámci tohoto projektu provozujeme též aktivitu Klub Prosapia. V klubu se mohou klienti scházet, popovídat si, navázat kontakt se svými vrstevníky. Klub nabízí příjemné, čisté, bezpečné prostředí. Klienti si mohou vybrat z našich aktivizačních programů cvičení pro zdraví, individuální a skupinové arteterapeutické aktivity, ergoterapie, trénink paměti, procházky a výlety. Mohou si u nás poslechnout hudbu nebo využít internet. V klubu respektujeme nejen přání, ale i možnosti klientů. Klub Prosapia je místem příjemného setkávání, posezení s možností občerstvení, místem pro společenské aktivity, vzdělávací i zábavné akce. V rámci služby SAS a klubu Prosapia poskytujeme též tyto aktivity: Cvičení pro zdraví: Turistický klub: Kavárna: Úterý: 10,30 11,30 hodin Středa: 10,00 11,00 hodin Pátek: 10,30 11,30 hodin Čtvrtek pořádání výletů za každého počasí Pondělí: 09,00 14,00 hodin Středa: 10,00 14,00 hodin Pátek: 09,00 13,00 hodin Pečovatelská služba Od srpna 2012 poskytujeme nově registrovanou pečovatelskou službu určenou rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením a seniorům. Všechny naše služby mají podobu ambulantní, případně terénní, nikoli pobytovou, klademe důraz na to, aby naši klienti mohli s podporou ambulantních a terénních služeb nadále žít ve svých domácnostech, ve svém přirozeném prostředí a nemuseli být umisťování do pobytových zařízení. Tato naše filozofie je v souladu s principy transformace pobytových sociálních služeb. 12

14 EKONOMICKÉ INFORMACE Náklady a výnosy Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu v roce 2012 Název položky Kč Název položky Kč Náklady Výnosy Spotřeba materiálu Dotace MPSV Spotřeba energie ESF CR Opravy a udržování ÚP ČR Cestovné Tržby Ostatní Mzdové náklady Zdravotní a sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daň silniční Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Náš hospodářský výsledek je v roce 2012 ovlivněn tím, že jsme investovali do rozvoje našeho sdružení, registrovali jsme novou službu, proto bylo nutné vybudovat zázemí pro pracovníky i vybavit prostory tak, abychom naplnili zákonné požadavky pro registraci sociálních služeb. 13

15 PLÁNY DO BUDOUCNA Naše služby budeme dále rozvíjet podle aktuálních potřeb a poptávky, plánujeme rozšířit místa poskytování odborného sociálního poradenství o Poradnu Prosapia v Ústí nad Labem (žádost o registraci nového místa poskytování budeme podávat v průběhu roku 2013). Dále připravujeme registraci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které zatím budeme provozovat v prostorách ZŠ Děčín Bynov. V současné době připravujeme žádost o investiční dotaci, díky níž bychom mohli zrekonstruovat dům, v kterém sídlí naše sdružení v Děčíně a v kterém jsme zavázáni minimálně do roku 2027 poskytovat sociální služby, vzdělávací, osvětové aktivity a služby příbuzné službám sociálním. Že usilujeme o rekonstrukci našeho domu, se jistě nedivíte. Všem našim uživatelům, spolupracovníkům, donátorům a příznivcům patří náš dík. 14

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více