VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, Děčín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 OBSAH Obsah...1 Vznik, působnost, struktura, poslání Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu Ekonomické informace...13 Plány do budoucna

3 VZNIK, STRUKTURA, PŮSOBNOST, POSLÁNÍ Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu (původně s názvem Senior, o. s.) vzniklo na základě registrace Ministerstva vnitra ČR VS/1 1/40 335/99 R 2. června 1999, a to jako reakce na nepříznivou situaci v oblasti poskytování sociálních služeb. Od svého vzniku se občanské sdružení cíleně zaměřovalo na zlepšení kvality života seniorů a jejich rodinných pečovatelů s cílem umožnit seniorům žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech, nebo domácnostech svých blízkých. Kromě péče o zdravé seniory se od svého začátku sdružení navíc specializovalo na péči o seniory postižené poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou, dále pak na služby seniorům, kteří jsou osamělí, trpí depresí, úzkostí vyššího věku nebo jinými chronickými chorobami. V roce 2010 sdružení rozšířilo svou činnost, začalo poskytovat odborné sociální poradenství nejen seniorům a jejich pečovatelům, ale také rodinám s dětmi, mladým lidem a osobám, které řeší tíživou životní situaci. Rozšířením služeb jsme reagovali na narůstající poptávku v důsledku zvyšujícího se počtu osob, jež se dostávají do obtížných a krizových životních situací, které nedokážou zvládnout sami, bez odborné pomoci. Od roku 2010 se rovněž sdružení zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů u mladých lidí, a to prostřednictvím projektů a volnočasových aktivit, které realizuje zejména pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením či žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Začali jsme realizovat nové projekty, které pomáhají mladým lidem smysluplně trávit volný čas. Mladé jsme navíc zapojili do přípravy a realizace projektů a umožnili jsme jim tak připravit si s naší pomocí a garancí vlastní projekty, jež si v současné době realizují. Vzhledem k tomu, že se činnost sdružení orientovala stále více na celou rodinu, nejen na seniory, její název Senior, o. s., nebyl aktuální, neodrážel dobře činnost sdružení, a proto došlo v roce 2011 ke změně názvu na Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu. A co tedy vůbec Prosapia znamená? Prosapia je latinské slovo, které v překladu znamená rodina. Takový název naší organizace vystihuje její současnou podstatu i naše plány do budoucna. Struktura sdružení Valná hromada Výbor sdružení: Mgr. Jana Pittnerová, Jaroslava Pittnerová, Mgr. Klára Václavíková Statutární zástupce: Mgr. Jana Pittnerová, předsedkyně výboru sdružení 2

4 Naši zaměstnanci Jana Bašová Pavlína Dašková Simona Chrudimská Martina Krejsová Mgr. Jana Pittnerová Antonie Pochová Bc. Iveta Prousková Lenka Šimková Helena Štípková, DiS. Jaroslav Vokáč Kde a v jaké oblasti působíme? Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb s regionální působností, v současné době provozuje pobočku v Děčíně a Ústí nad Labem. Poskytujeme tyto sociální služby: odborné sociální poradenství (Poradna Prosapia), centra denních služeb (Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem, Denní centrum pro seniory Děčín), pečovatelská služba (Pečovatelská služba Prosapia), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Centrum Prosapia). Dále realizujeme vzdělávací a volnočasové aktivity pro mladé, zejména pro mladé v sociálně vyloučených oblastech či sociálním vyloučením ohrožené. 3

5 Naše poslání: prostřednictvím našich služeb pomáhat uživatelům lépe se orientovat v náročné životní situaci, podporovat je v nalezení strategie směřující ke zlepšení kvality jejich života, nabídnout konkrétní varianty účinného řešení životní situace, poskytovat odborné, bezpečné a bezplatné poradenství a podporu těm, kteří vnímají svou životní situaci jako tíživou a nedokážou ji řešit vlastními silami, podporovat naše uživatele služeb k samostatnému zvládání situací, realizovat vzdělávací a osvětové programy pro odbornou i širokou veřejnost, realizovat projekty a volnočasové aktivity pro mladé, podporovat je ve smysluplném trávení jejich volného času a předcházet tak sociálnímu vyloučení mladých, svými aktivitami preventivně působit proti vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, poskytovat ambulantní denní péči seniorům z různých důvodů nesoběstačným, pomoc seniorům osamělým, seniorům, kteří jsou zdravotně postižení, např. onemocněli demencí nebo depresí. Zásady naší činnosti: včasnost a dostupnost služeb, garance bezplatného odborného sociálního poradenství, garance diskrétnosti, nezištnosti, bezpečí a profesionality, respektování názorů, rozhodnutí uživatelů a vytváření podmínek k tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, respektování individuálních, specifických potřeb uživatelů, aplikace principů myšlení a plánování zaměřeného na člověka, důraz na zachování lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a svobod, garance přátelského, nedirektivního prostředí pro uživatele i zaměstnance sdružení. 4

6 PŘEHLED AKTIVIT PROSAPIA, O. S., SDRUŽENÍ PRO RODINU Poradna Prosapia Jednou z poskytovaných registrovaných služeb Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu je odborné sociální poradenství. Služby odborného sociálního poradenství poskytujeme prostřednictvím Poradny Prosapia. V Poradně poskytujeme odborné sociální poradenství osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, či osobám, které svou životní situaci vnímají jako tíživou. S ohledem na stále větší zájem o tuto službu ze stran široké veřejnosti postupně rozšiřujeme okruh, resp. druh poskytované pomoci. Kvalitu služeb pak zajišťujeme kromě běžných, zákonem stanovených podmínek, i spoluprací s dalšími odborníky (psycholog, psychiatr, právník, finanční poradce). Naši poradci se účastní pravidelné supervize. Odbornou konzultaci poskytujeme v oblastech: rodinné právo a poradenství (rozvod, úprava styků s dítětem, úprava výchovy a výživy apod.), finanční poradenství (poradenství v oblasti dluhů, exekucí), občanské právo a poradenství (bytová problematika: výpověď z bytu, nájemní smlouva, sousedské spory atd.), správní právo (rozhodování úřadů), sociální systém, lidská práva. Poskytujeme též informace týkající se dávek státní sociální podpory (pomáháme klientům při vyplňování žádostí o dávky státní sociální podpory, příspěvku na péči, atp.) a v základních otázkách pracovního práva (pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru atd.) Pomáháme klientům při orientaci v nabídce sociálních služeb nejen v Děčíně a Ústí nad Labem. V případě potřeby zajišťujeme klientům psychologické a psychiatrické poradenství. Pomáháme s přípravou na pracovní pohovory a řešením dalších náročných životních situací. 5

7 Cílovou skupinou, pro kterou je služba určena, jsou: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním (služba je poskytována osobám s Alzheimerovou chorobou, demencemi aj. poruchami kognitivních funkcí), senioři. Projekt Kvalitní péče a práce o děti Současná celospolečenská situace, pro niž je tak typická vysoká míra nezaměstnanosti (zejména v Ústeckém kraji) a z toho mnoho pramenících problémů (ekonomických, společenských, sociálních, rodinných), které jsme v uplynulých letech stále častěji řešili v naší Poradně Prosapia, nás přivedla k otázce, jak ještě jinak, více vyjma odborného sociálního poradenství našim klientům, ale i další široké veřejnosti v této situaci pomoci. Zabývali jsme se myšlenkou, jak pomoci cílovým skupinám ohroženým nezaměstnaností, aby se mohly znovu uplatnit na trhu práce. Z této myšlenky pak vznikl projekt Kvalitní práce a péče o děti. Projekt je podpořen z prostředků ESF OPLZZ a spadá do oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Podstatou tohoto projektu je snaha o zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání. Konkrétně se projekt zaměřuje na cílovou skupinu osob, které pečují o dítě do 15 let věku a z nich především osoby pečující o dítě či děti ve věku 3-8 let, (osamocené ženy pečující o dítě či děti, muži v obdobné situaci jako osamocené ženy, osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce). Pro tuto cílovou skupinu je v rámci projektu připraven komplexní program, který má za cíl podpořit a zvednout jejich hodnotu na trhu práce a zajistit jejich lepší orientaci na trhu páce. Projekt nabízí aktivity, jako jsou: motivační intervence, pracovní a bilanční diagnostika, rekvalifikace/odborná školení, poradenské a vzdělávací programy. Vybraní účastníci projektu pak mají mít možnost nastoupit na nové pracovní místo, které bude po dobu několika měsíců finančně podporované z ESFCR. Dále pak projekt pomáhá získat účastníkům zaměstnání prostřednictví zprostředkování zaměstnání pomocí služeb spolupracující personální agentury. 6

8 S ohledem na znalost problematiky cílové skupiny počítáme v projektu s faktem, že jeho účastník nemá možnost zajistit si hlídání pro své dítě v době vzdělávacích aktivit projektu, z tohoto důvodu je v této době pro účastníky projektu zajištěno i hlídání dětí v našem dětském centru miniškolce. Veškeré vzdělávací i poradenské aktivity jsou poskytovány účastníkům zdarma. Hlídání dětí v době účasti na projektových aktivitách je též zdarma. Výběr klíčových aktivit a připravení plánu vzdělávacích aktivit vychází z individuálních potřeb každého účastníka, výběr probíhá při vstupní konzultaci s odborníkem a může se kdykoliv dle aktuálních potřeb účastníka projektu změnit. Projekt je/bude realizován v období od do Je realizován pro města Ústí nad Labem. Děčín a okolí. Nicméně do projektu mohou vstoupit i zájemci z Teplic, Krupky, Šluknova a okolí. Cílem projektu je podpořit za dobu jeho realizace minimálně 60 osob z cílové skupiny. 7

9 Projekt Arteterapie pro seniory Od roku 2009 se naše sdružení zaměřilo také na spolupráci s mladými. Postupně se pod naší záštitou vytvořil neformální tým mladých lidí, kteří chtěli ve svém volném čase realizovat něco užitečného a díky nim v roce 2012 vznikly a realizovaly se dva báječné projekty. Jedním z nich byl projekt Arteterapie pro seniory, podpořený z programu Think Big, který realizuje nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. V rámci projektu se uskutečnilo 6 tematických rukodělných výtvarných workshopů s prvky arteterapie pro seniory, seniory postižené poruchou kognitivních funkcí či jinak zdravotně znevýhodněné osoby, a to v Domově pro seniory Velké Březno, V Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích a v prostorách Denního centra Ústí nad Labem a Děčín Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu. Projekt byl zakončen minivernisáží vybraných dílek, účastníci z řad seniorů byli odměněni drobnými dárky. Uskutečněné workshopy, jejich náplň i průběh přímo organizovali naši mladí spolupracovníci, zaměstnanci našeho sdružení jejich činnost doprovázeli a garantovali. Arteterapeutická setkání se těšila velkému zájmu a oblibě, je možné konstatovat, že projekt zcela určitě naplnil své cíle: smysluplné naplnění volného času seniorů, kteří se mohou u činnosti, jež je těší, setkávat s druhými, vidět výsledek své činnosti a seberealizovat se, ukázat veřejnosti, co jsou senioři a osoby se zdravotním postižením schopni dokázat, 8

10 zkvalitnit a zpříjemnit života seniorů a osob se zdravotním postižením, podpora smysluplného trávení volného času mladých lidí, podpora rozvoje altruismu u mladých lidí, předcházení vzniku a rozvoje sociálně patologických jevů u mladých lidí. Projekt Příroda je naše, aneb přidej se k nám a chraňme ji společně! Druhým projektem, který realizoval tým mladých lidí pod záštitou našeho sdružení, byl projekt zaměřený na smysluplné trávení volného času mladých, ale zároveň na ochranu přírody. Mladí vytipovali několik černých skládek v Ústí nad Labem a jeho okolí, tři z nich zlikvidovali, v průběhu projektu zrealizovali několik interaktivních přednášek a besed, např. na téma Volný čas a návykové látky. Projekt byl realizován částečně v roce 2012, částečně jeho realizace pokračuje v roce Zakončen bude výstavbou zahradního altánu, který bude i nadále sloužit dětem a mladým lidem pro jejich volnočasové aktivity. Zaměstnanci našeho sdružení se podílejí na projektu jako lektoři přednášek a workshopů a poskytují mladým supervizi a odborné vedení. 9

11 Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem a Děčín Stejně jako v předešlých letech i v roce 2012 jsme realizovali projekt Denních center pro seniory. Denní centra pro seniory provozujeme ve městech Děčín a Ústí nad Labem, jedná se o registrované sociální služby. Sociální služba je poskytována celoročně, v pracovních dnech v době od 7,30 do 15,30 hod.. Sociální služba denních center je pokračujícím projektem, který aktivně reaguje na demografickou situaci a její vývoj, když počty seniorů ve vyšších věkových skupinách rostou. Cílem této služby je omezit ohrožení seniorů sociálním vyloučením a sociální izolací a umožnit jim kvalitně a důstojně žít v přirozeném prostředí, ve svých domácnostech, příp. v domácnostech příbuzných a tím předejít či oddálit jejich institucionalizaci. Služba je plně v souladu s transformací sociálních služeb, umožňujeme našim uživatelům setrvat co nejdéle ve svých domovech, v přirozeném prostředí, a to za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele. Snažíme se tak prodloužit právo každého žít v přirozeném prostředí svých domovů. Náplní projektu, resp. služby je poskytování ambulantní služby centra denních služeb, tedy přímé obslužné péče o seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, a to v době, kdy se o ně jejich rodinní pečovatelé nemohou starat (jsou v zaměstnání, odpočívají atd.). Přímá obslužná péče je realizována s cílem aktivovat uživatele služby, podporovat jejich soběstačnost, uspokojovat jejich psychosociální potřeby a udržet je ve stavu, kdy mohou využívat ambulantní službu a žít ve svém přirozeném prostředí. Každodenní součástí služby je hygienický, toaletní a stravovací režim a cílené aktivizační programy, které zmírňují úbytek duševních a fyzických sil spojený s věkem, tréninky paměti, ergoterapie, činnosti s prvky arteterapie, muzikoterapie, cvičení pro seniory s hudbou atd. 10

12 Cílovou skupinou jsou senioři (mladší senioři let, starší senioři nad 80 let) a osoby - senioři s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, deprese, úzkosti vyššího věku). Jsme jediným centrem denních služeb v Ústí nad Labem i Děčíně s trvalou poptávkou uživatelů po této službě, a to zejména se specifickým zaměřením na uživatele s Alzheimerovou chorobou aj. poruchami kognitivních funkcí. Garantujeme individuální péči, která zohledňuje specifické potřeby každého jednotlivého uživatele. Jsme malokapacitní zařízení, které si zakládá na rodinném, přátelském prostředí, v němž uplatňujeme principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka. V případě potřeby (při poruše verbální komunikace) aplikují naši zaměstnanci v přímé péči prvky augmentativní a alternativní komunikace, v níž realizovali akreditované vzdělávání. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, je registrovaná sociální služba, kterou poskytujeme a realizujeme již několik let. Tato služba je poskytována ve městě Děčíně. V rámci této služby nabízíme aktivity seniorům a osobám se zdravotním postižením, které pomohou udržet jejich zdraví a které jim umožní zachování kontaktu se společenským prostředím. Cílovou skupinou jsou osoby od 60 let, s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením. Cílem projektu je: zachování kontaktu se společenským prostředím, prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, udržovat a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti uživatelů, podporovat sociální začleňování uživatelů služeb, poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 11

13 V rámci tohoto projektu provozujeme též aktivitu Klub Prosapia. V klubu se mohou klienti scházet, popovídat si, navázat kontakt se svými vrstevníky. Klub nabízí příjemné, čisté, bezpečné prostředí. Klienti si mohou vybrat z našich aktivizačních programů cvičení pro zdraví, individuální a skupinové arteterapeutické aktivity, ergoterapie, trénink paměti, procházky a výlety. Mohou si u nás poslechnout hudbu nebo využít internet. V klubu respektujeme nejen přání, ale i možnosti klientů. Klub Prosapia je místem příjemného setkávání, posezení s možností občerstvení, místem pro společenské aktivity, vzdělávací i zábavné akce. V rámci služby SAS a klubu Prosapia poskytujeme též tyto aktivity: Cvičení pro zdraví: Turistický klub: Kavárna: Úterý: 10,30 11,30 hodin Středa: 10,00 11,00 hodin Pátek: 10,30 11,30 hodin Čtvrtek pořádání výletů za každého počasí Pondělí: 09,00 14,00 hodin Středa: 10,00 14,00 hodin Pátek: 09,00 13,00 hodin Pečovatelská služba Od srpna 2012 poskytujeme nově registrovanou pečovatelskou službu určenou rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením a seniorům. Všechny naše služby mají podobu ambulantní, případně terénní, nikoli pobytovou, klademe důraz na to, aby naši klienti mohli s podporou ambulantních a terénních služeb nadále žít ve svých domácnostech, ve svém přirozeném prostředí a nemuseli být umisťování do pobytových zařízení. Tato naše filozofie je v souladu s principy transformace pobytových sociálních služeb. 12

14 EKONOMICKÉ INFORMACE Náklady a výnosy Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu v roce 2012 Název položky Kč Název položky Kč Náklady Výnosy Spotřeba materiálu Dotace MPSV Spotřeba energie ESF CR Opravy a udržování ÚP ČR Cestovné Tržby Ostatní Mzdové náklady Zdravotní a sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daň silniční Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Náš hospodářský výsledek je v roce 2012 ovlivněn tím, že jsme investovali do rozvoje našeho sdružení, registrovali jsme novou službu, proto bylo nutné vybudovat zázemí pro pracovníky i vybavit prostory tak, abychom naplnili zákonné požadavky pro registraci sociálních služeb. 13

15 PLÁNY DO BUDOUCNA Naše služby budeme dále rozvíjet podle aktuálních potřeb a poptávky, plánujeme rozšířit místa poskytování odborného sociálního poradenství o Poradnu Prosapia v Ústí nad Labem (žádost o registraci nového místa poskytování budeme podávat v průběhu roku 2013). Dále připravujeme registraci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které zatím budeme provozovat v prostorách ZŠ Děčín Bynov. V současné době připravujeme žádost o investiční dotaci, díky níž bychom mohli zrekonstruovat dům, v kterém sídlí naše sdružení v Děčíně a v kterém jsme zavázáni minimálně do roku 2027 poskytovat sociální služby, vzdělávací, osvětové aktivity a služby příbuzné službám sociálním. Že usilujeme o rekonstrukci našeho domu, se jistě nedivíte. Všem našim uživatelům, spolupracovníkům, donátorům a příznivcům patří náš dík. 14

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

OBSAH. Výroční zpráva 2013

OBSAH. Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Základní údaje... 3 Milníky... 4 Popis služeb a činností... 5 Klienti (sociální služby)... 8 Projekty... 9 Finanční zpráva...11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe...12

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Občanské sdružení Květina datuje svůj vznik k 9. srpnu 2006. Založením této organizace reagujeme na potřeby teplického regionu.

Občanské sdružení Květina datuje svůj vznik k 9. srpnu 2006. Založením této organizace reagujeme na potřeby teplického regionu. 1 Obsah 1. Základní informace o organizaci 2. Zaměření naší činnosti 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2012 6. Zhodnocení realizace sociálních služeb organizace a dalších aktivit organizace

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více