VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, Děčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 OBSAH Obsah...1 Vznik, působnost, struktura, poslání Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu Ekonomické informace...13 Plány do budoucna

3 VZNIK, STRUKTURA, PŮSOBNOST, POSLÁNÍ Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu (původně s názvem Senior, o. s.) vzniklo na základě registrace Ministerstva vnitra ČR VS/1 1/40 335/99 R 2. června 1999, a to jako reakce na nepříznivou situaci v oblasti poskytování sociálních služeb. Od svého vzniku se občanské sdružení cíleně zaměřovalo na zlepšení kvality života seniorů a jejich rodinných pečovatelů s cílem umožnit seniorům žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech, nebo domácnostech svých blízkých. Kromě péče o zdravé seniory se od svého začátku sdružení navíc specializovalo na péči o seniory postižené poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou, dále pak na služby seniorům, kteří jsou osamělí, trpí depresí, úzkostí vyššího věku nebo jinými chronickými chorobami. V roce 2010 sdružení rozšířilo svou činnost, začalo poskytovat odborné sociální poradenství nejen seniorům a jejich pečovatelům, ale také rodinám s dětmi, mladým lidem a osobám, které řeší tíživou životní situaci. Rozšířením služeb jsme reagovali na narůstající poptávku v důsledku zvyšujícího se počtu osob, jež se dostávají do obtížných a krizových životních situací, které nedokážou zvládnout sami, bez odborné pomoci. Od roku 2010 se rovněž sdružení zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů u mladých lidí, a to prostřednictvím projektů a volnočasových aktivit, které realizuje zejména pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením či žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Začali jsme realizovat nové projekty, které pomáhají mladým lidem smysluplně trávit volný čas. Mladé jsme navíc zapojili do přípravy a realizace projektů a umožnili jsme jim tak připravit si s naší pomocí a garancí vlastní projekty, jež si v současné době realizují. Vzhledem k tomu, že se činnost sdružení orientovala stále více na celou rodinu, nejen na seniory, její název Senior, o. s., nebyl aktuální, neodrážel dobře činnost sdružení, a proto došlo v roce 2011 ke změně názvu na Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu. A co tedy vůbec Prosapia znamená? Prosapia je latinské slovo, které v překladu znamená rodina. Takový název naší organizace vystihuje její současnou podstatu i naše plány do budoucna. Struktura sdružení Valná hromada Výbor sdružení: Mgr. Jana Pittnerová, Jaroslava Pittnerová, Mgr. Klára Václavíková Statutární zástupce: Mgr. Jana Pittnerová, předsedkyně výboru sdružení 2

4 Naši zaměstnanci Jana Bašová Pavlína Dašková Simona Chrudimská Martina Krejsová Mgr. Jana Pittnerová Antonie Pochová Bc. Iveta Prousková Lenka Šimková Helena Štípková, DiS. Jaroslav Vokáč Kde a v jaké oblasti působíme? Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb s regionální působností, v současné době provozuje pobočku v Děčíně a Ústí nad Labem. Poskytujeme tyto sociální služby: odborné sociální poradenství (Poradna Prosapia), centra denních služeb (Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem, Denní centrum pro seniory Děčín), pečovatelská služba (Pečovatelská služba Prosapia), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Centrum Prosapia). Dále realizujeme vzdělávací a volnočasové aktivity pro mladé, zejména pro mladé v sociálně vyloučených oblastech či sociálním vyloučením ohrožené. 3

5 Naše poslání: prostřednictvím našich služeb pomáhat uživatelům lépe se orientovat v náročné životní situaci, podporovat je v nalezení strategie směřující ke zlepšení kvality jejich života, nabídnout konkrétní varianty účinného řešení životní situace, poskytovat odborné, bezpečné a bezplatné poradenství a podporu těm, kteří vnímají svou životní situaci jako tíživou a nedokážou ji řešit vlastními silami, podporovat naše uživatele služeb k samostatnému zvládání situací, realizovat vzdělávací a osvětové programy pro odbornou i širokou veřejnost, realizovat projekty a volnočasové aktivity pro mladé, podporovat je ve smysluplném trávení jejich volného času a předcházet tak sociálnímu vyloučení mladých, svými aktivitami preventivně působit proti vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, poskytovat ambulantní denní péči seniorům z různých důvodů nesoběstačným, pomoc seniorům osamělým, seniorům, kteří jsou zdravotně postižení, např. onemocněli demencí nebo depresí. Zásady naší činnosti: včasnost a dostupnost služeb, garance bezplatného odborného sociálního poradenství, garance diskrétnosti, nezištnosti, bezpečí a profesionality, respektování názorů, rozhodnutí uživatelů a vytváření podmínek k tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, respektování individuálních, specifických potřeb uživatelů, aplikace principů myšlení a plánování zaměřeného na člověka, důraz na zachování lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a svobod, garance přátelského, nedirektivního prostředí pro uživatele i zaměstnance sdružení. 4

6 PŘEHLED AKTIVIT PROSAPIA, O. S., SDRUŽENÍ PRO RODINU Poradna Prosapia Jednou z poskytovaných registrovaných služeb Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu je odborné sociální poradenství. Služby odborného sociálního poradenství poskytujeme prostřednictvím Poradny Prosapia. V Poradně poskytujeme odborné sociální poradenství osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, či osobám, které svou životní situaci vnímají jako tíživou. S ohledem na stále větší zájem o tuto službu ze stran široké veřejnosti postupně rozšiřujeme okruh, resp. druh poskytované pomoci. Kvalitu služeb pak zajišťujeme kromě běžných, zákonem stanovených podmínek, i spoluprací s dalšími odborníky (psycholog, psychiatr, právník, finanční poradce). Naši poradci se účastní pravidelné supervize. Odbornou konzultaci poskytujeme v oblastech: rodinné právo a poradenství (rozvod, úprava styků s dítětem, úprava výchovy a výživy apod.), finanční poradenství (poradenství v oblasti dluhů, exekucí), občanské právo a poradenství (bytová problematika: výpověď z bytu, nájemní smlouva, sousedské spory atd.), správní právo (rozhodování úřadů), sociální systém, lidská práva. Poskytujeme též informace týkající se dávek státní sociální podpory (pomáháme klientům při vyplňování žádostí o dávky státní sociální podpory, příspěvku na péči, atp.) a v základních otázkách pracovního práva (pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru atd.) Pomáháme klientům při orientaci v nabídce sociálních služeb nejen v Děčíně a Ústí nad Labem. V případě potřeby zajišťujeme klientům psychologické a psychiatrické poradenství. Pomáháme s přípravou na pracovní pohovory a řešením dalších náročných životních situací. 5

7 Cílovou skupinou, pro kterou je služba určena, jsou: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním (služba je poskytována osobám s Alzheimerovou chorobou, demencemi aj. poruchami kognitivních funkcí), senioři. Projekt Kvalitní péče a práce o děti Současná celospolečenská situace, pro niž je tak typická vysoká míra nezaměstnanosti (zejména v Ústeckém kraji) a z toho mnoho pramenících problémů (ekonomických, společenských, sociálních, rodinných), které jsme v uplynulých letech stále častěji řešili v naší Poradně Prosapia, nás přivedla k otázce, jak ještě jinak, více vyjma odborného sociálního poradenství našim klientům, ale i další široké veřejnosti v této situaci pomoci. Zabývali jsme se myšlenkou, jak pomoci cílovým skupinám ohroženým nezaměstnaností, aby se mohly znovu uplatnit na trhu práce. Z této myšlenky pak vznikl projekt Kvalitní práce a péče o děti. Projekt je podpořen z prostředků ESF OPLZZ a spadá do oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Podstatou tohoto projektu je snaha o zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání. Konkrétně se projekt zaměřuje na cílovou skupinu osob, které pečují o dítě do 15 let věku a z nich především osoby pečující o dítě či děti ve věku 3-8 let, (osamocené ženy pečující o dítě či děti, muži v obdobné situaci jako osamocené ženy, osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce). Pro tuto cílovou skupinu je v rámci projektu připraven komplexní program, který má za cíl podpořit a zvednout jejich hodnotu na trhu práce a zajistit jejich lepší orientaci na trhu páce. Projekt nabízí aktivity, jako jsou: motivační intervence, pracovní a bilanční diagnostika, rekvalifikace/odborná školení, poradenské a vzdělávací programy. Vybraní účastníci projektu pak mají mít možnost nastoupit na nové pracovní místo, které bude po dobu několika měsíců finančně podporované z ESFCR. Dále pak projekt pomáhá získat účastníkům zaměstnání prostřednictví zprostředkování zaměstnání pomocí služeb spolupracující personální agentury. 6

8 S ohledem na znalost problematiky cílové skupiny počítáme v projektu s faktem, že jeho účastník nemá možnost zajistit si hlídání pro své dítě v době vzdělávacích aktivit projektu, z tohoto důvodu je v této době pro účastníky projektu zajištěno i hlídání dětí v našem dětském centru miniškolce. Veškeré vzdělávací i poradenské aktivity jsou poskytovány účastníkům zdarma. Hlídání dětí v době účasti na projektových aktivitách je též zdarma. Výběr klíčových aktivit a připravení plánu vzdělávacích aktivit vychází z individuálních potřeb každého účastníka, výběr probíhá při vstupní konzultaci s odborníkem a může se kdykoliv dle aktuálních potřeb účastníka projektu změnit. Projekt je/bude realizován v období od do Je realizován pro města Ústí nad Labem. Děčín a okolí. Nicméně do projektu mohou vstoupit i zájemci z Teplic, Krupky, Šluknova a okolí. Cílem projektu je podpořit za dobu jeho realizace minimálně 60 osob z cílové skupiny. 7

9 Projekt Arteterapie pro seniory Od roku 2009 se naše sdružení zaměřilo také na spolupráci s mladými. Postupně se pod naší záštitou vytvořil neformální tým mladých lidí, kteří chtěli ve svém volném čase realizovat něco užitečného a díky nim v roce 2012 vznikly a realizovaly se dva báječné projekty. Jedním z nich byl projekt Arteterapie pro seniory, podpořený z programu Think Big, který realizuje nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. V rámci projektu se uskutečnilo 6 tematických rukodělných výtvarných workshopů s prvky arteterapie pro seniory, seniory postižené poruchou kognitivních funkcí či jinak zdravotně znevýhodněné osoby, a to v Domově pro seniory Velké Březno, V Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích a v prostorách Denního centra Ústí nad Labem a Děčín Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu. Projekt byl zakončen minivernisáží vybraných dílek, účastníci z řad seniorů byli odměněni drobnými dárky. Uskutečněné workshopy, jejich náplň i průběh přímo organizovali naši mladí spolupracovníci, zaměstnanci našeho sdružení jejich činnost doprovázeli a garantovali. Arteterapeutická setkání se těšila velkému zájmu a oblibě, je možné konstatovat, že projekt zcela určitě naplnil své cíle: smysluplné naplnění volného času seniorů, kteří se mohou u činnosti, jež je těší, setkávat s druhými, vidět výsledek své činnosti a seberealizovat se, ukázat veřejnosti, co jsou senioři a osoby se zdravotním postižením schopni dokázat, 8

10 zkvalitnit a zpříjemnit života seniorů a osob se zdravotním postižením, podpora smysluplného trávení volného času mladých lidí, podpora rozvoje altruismu u mladých lidí, předcházení vzniku a rozvoje sociálně patologických jevů u mladých lidí. Projekt Příroda je naše, aneb přidej se k nám a chraňme ji společně! Druhým projektem, který realizoval tým mladých lidí pod záštitou našeho sdružení, byl projekt zaměřený na smysluplné trávení volného času mladých, ale zároveň na ochranu přírody. Mladí vytipovali několik černých skládek v Ústí nad Labem a jeho okolí, tři z nich zlikvidovali, v průběhu projektu zrealizovali několik interaktivních přednášek a besed, např. na téma Volný čas a návykové látky. Projekt byl realizován částečně v roce 2012, částečně jeho realizace pokračuje v roce Zakončen bude výstavbou zahradního altánu, který bude i nadále sloužit dětem a mladým lidem pro jejich volnočasové aktivity. Zaměstnanci našeho sdružení se podílejí na projektu jako lektoři přednášek a workshopů a poskytují mladým supervizi a odborné vedení. 9

11 Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem a Děčín Stejně jako v předešlých letech i v roce 2012 jsme realizovali projekt Denních center pro seniory. Denní centra pro seniory provozujeme ve městech Děčín a Ústí nad Labem, jedná se o registrované sociální služby. Sociální služba je poskytována celoročně, v pracovních dnech v době od 7,30 do 15,30 hod.. Sociální služba denních center je pokračujícím projektem, který aktivně reaguje na demografickou situaci a její vývoj, když počty seniorů ve vyšších věkových skupinách rostou. Cílem této služby je omezit ohrožení seniorů sociálním vyloučením a sociální izolací a umožnit jim kvalitně a důstojně žít v přirozeném prostředí, ve svých domácnostech, příp. v domácnostech příbuzných a tím předejít či oddálit jejich institucionalizaci. Služba je plně v souladu s transformací sociálních služeb, umožňujeme našim uživatelům setrvat co nejdéle ve svých domovech, v přirozeném prostředí, a to za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele. Snažíme se tak prodloužit právo každého žít v přirozeném prostředí svých domovů. Náplní projektu, resp. služby je poskytování ambulantní služby centra denních služeb, tedy přímé obslužné péče o seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, a to v době, kdy se o ně jejich rodinní pečovatelé nemohou starat (jsou v zaměstnání, odpočívají atd.). Přímá obslužná péče je realizována s cílem aktivovat uživatele služby, podporovat jejich soběstačnost, uspokojovat jejich psychosociální potřeby a udržet je ve stavu, kdy mohou využívat ambulantní službu a žít ve svém přirozeném prostředí. Každodenní součástí služby je hygienický, toaletní a stravovací režim a cílené aktivizační programy, které zmírňují úbytek duševních a fyzických sil spojený s věkem, tréninky paměti, ergoterapie, činnosti s prvky arteterapie, muzikoterapie, cvičení pro seniory s hudbou atd. 10

12 Cílovou skupinou jsou senioři (mladší senioři let, starší senioři nad 80 let) a osoby - senioři s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, deprese, úzkosti vyššího věku). Jsme jediným centrem denních služeb v Ústí nad Labem i Děčíně s trvalou poptávkou uživatelů po této službě, a to zejména se specifickým zaměřením na uživatele s Alzheimerovou chorobou aj. poruchami kognitivních funkcí. Garantujeme individuální péči, která zohledňuje specifické potřeby každého jednotlivého uživatele. Jsme malokapacitní zařízení, které si zakládá na rodinném, přátelském prostředí, v němž uplatňujeme principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka. V případě potřeby (při poruše verbální komunikace) aplikují naši zaměstnanci v přímé péči prvky augmentativní a alternativní komunikace, v níž realizovali akreditované vzdělávání. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, je registrovaná sociální služba, kterou poskytujeme a realizujeme již několik let. Tato služba je poskytována ve městě Děčíně. V rámci této služby nabízíme aktivity seniorům a osobám se zdravotním postižením, které pomohou udržet jejich zdraví a které jim umožní zachování kontaktu se společenským prostředím. Cílovou skupinou jsou osoby od 60 let, s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením. Cílem projektu je: zachování kontaktu se společenským prostředím, prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, udržovat a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti uživatelů, podporovat sociální začleňování uživatelů služeb, poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 11

13 V rámci tohoto projektu provozujeme též aktivitu Klub Prosapia. V klubu se mohou klienti scházet, popovídat si, navázat kontakt se svými vrstevníky. Klub nabízí příjemné, čisté, bezpečné prostředí. Klienti si mohou vybrat z našich aktivizačních programů cvičení pro zdraví, individuální a skupinové arteterapeutické aktivity, ergoterapie, trénink paměti, procházky a výlety. Mohou si u nás poslechnout hudbu nebo využít internet. V klubu respektujeme nejen přání, ale i možnosti klientů. Klub Prosapia je místem příjemného setkávání, posezení s možností občerstvení, místem pro společenské aktivity, vzdělávací i zábavné akce. V rámci služby SAS a klubu Prosapia poskytujeme též tyto aktivity: Cvičení pro zdraví: Turistický klub: Kavárna: Úterý: 10,30 11,30 hodin Středa: 10,00 11,00 hodin Pátek: 10,30 11,30 hodin Čtvrtek pořádání výletů za každého počasí Pondělí: 09,00 14,00 hodin Středa: 10,00 14,00 hodin Pátek: 09,00 13,00 hodin Pečovatelská služba Od srpna 2012 poskytujeme nově registrovanou pečovatelskou službu určenou rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením a seniorům. Všechny naše služby mají podobu ambulantní, případně terénní, nikoli pobytovou, klademe důraz na to, aby naši klienti mohli s podporou ambulantních a terénních služeb nadále žít ve svých domácnostech, ve svém přirozeném prostředí a nemuseli být umisťování do pobytových zařízení. Tato naše filozofie je v souladu s principy transformace pobytových sociálních služeb. 12

14 EKONOMICKÉ INFORMACE Náklady a výnosy Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu v roce 2012 Název položky Kč Název položky Kč Náklady Výnosy Spotřeba materiálu Dotace MPSV Spotřeba energie ESF CR Opravy a udržování ÚP ČR Cestovné Tržby Ostatní Mzdové náklady Zdravotní a sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daň silniční Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Náš hospodářský výsledek je v roce 2012 ovlivněn tím, že jsme investovali do rozvoje našeho sdružení, registrovali jsme novou službu, proto bylo nutné vybudovat zázemí pro pracovníky i vybavit prostory tak, abychom naplnili zákonné požadavky pro registraci sociálních služeb. 13

15 PLÁNY DO BUDOUCNA Naše služby budeme dále rozvíjet podle aktuálních potřeb a poptávky, plánujeme rozšířit místa poskytování odborného sociálního poradenství o Poradnu Prosapia v Ústí nad Labem (žádost o registraci nového místa poskytování budeme podávat v průběhu roku 2013). Dále připravujeme registraci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které zatím budeme provozovat v prostorách ZŠ Děčín Bynov. V současné době připravujeme žádost o investiční dotaci, díky níž bychom mohli zrekonstruovat dům, v kterém sídlí naše sdružení v Děčíně a v kterém jsme zavázáni minimálně do roku 2027 poskytovat sociální služby, vzdělávací, osvětové aktivity a služby příbuzné službám sociálním. Že usilujeme o rekonstrukci našeho domu, se jistě nedivíte. Všem našim uživatelům, spolupracovníkům, donátorům a příznivcům patří náš dík. 14

Výroční zpráva 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, Děčín

Výroční zpráva 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, Děčín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Obsah....1 Vznik, působnost, struktura, poslání, zásady činnosti...2-4 Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu...5-8 Registrované sociální služby...5-6 Další aktivity...7-8

Více

Prosapia, o.s. sdružení pro rodinu

Prosapia, o.s. sdružení pro rodinu 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Prosapia, o.s. sdružení pro rodinu 2 OBSAH Obsah...2 Vznik, působnost, struktura, poslání, zásady činnosti...3-4 Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu...5-8 Registrované

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 2. POSLÁNÍ A CÍLE 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 1 / 19

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 2. POSLÁNÍ A CÍLE 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 1 / 19 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 2. POSLÁNÍ A CÍLE 1. PRO KOHO JE DOMOV URČEN 1 / 19 1.1. Osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně těžká až úplná. Tzv.

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran Poskytovatel sociální služby: Duševní zdraví, o. p. s., zastoupená sociální pracovnicí nám. Přerovského povstání

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa p. o.

Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa p. o. Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa p. o. Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600 Tel : 042 412 386 312 042 412 387 154 e-mail : dagmar.hlucha@dsskl.cz Fax:

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více