VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, Děčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 OBSAH Obsah...1 Vznik, působnost, struktura, poslání Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu Ekonomické informace...13 Plány do budoucna

3 VZNIK, STRUKTURA, PŮSOBNOST, POSLÁNÍ Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu (původně s názvem Senior, o. s.) vzniklo na základě registrace Ministerstva vnitra ČR VS/1 1/40 335/99 R 2. června 1999, a to jako reakce na nepříznivou situaci v oblasti poskytování sociálních služeb. Od svého vzniku se občanské sdružení cíleně zaměřovalo na zlepšení kvality života seniorů a jejich rodinných pečovatelů s cílem umožnit seniorům žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech, nebo domácnostech svých blízkých. Kromě péče o zdravé seniory se od svého začátku sdružení navíc specializovalo na péči o seniory postižené poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou, dále pak na služby seniorům, kteří jsou osamělí, trpí depresí, úzkostí vyššího věku nebo jinými chronickými chorobami. V roce 2010 sdružení rozšířilo svou činnost, začalo poskytovat odborné sociální poradenství nejen seniorům a jejich pečovatelům, ale také rodinám s dětmi, mladým lidem a osobám, které řeší tíživou životní situaci. Rozšířením služeb jsme reagovali na narůstající poptávku v důsledku zvyšujícího se počtu osob, jež se dostávají do obtížných a krizových životních situací, které nedokážou zvládnout sami, bez odborné pomoci. Od roku 2010 se rovněž sdružení zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů u mladých lidí, a to prostřednictvím projektů a volnočasových aktivit, které realizuje zejména pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením či žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Začali jsme realizovat nové projekty, které pomáhají mladým lidem smysluplně trávit volný čas. Mladé jsme navíc zapojili do přípravy a realizace projektů a umožnili jsme jim tak připravit si s naší pomocí a garancí vlastní projekty, jež si v současné době realizují. Vzhledem k tomu, že se činnost sdružení orientovala stále více na celou rodinu, nejen na seniory, její název Senior, o. s., nebyl aktuální, neodrážel dobře činnost sdružení, a proto došlo v roce 2011 ke změně názvu na Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu. A co tedy vůbec Prosapia znamená? Prosapia je latinské slovo, které v překladu znamená rodina. Takový název naší organizace vystihuje její současnou podstatu i naše plány do budoucna. Struktura sdružení Valná hromada Výbor sdružení: Mgr. Jana Pittnerová, Jaroslava Pittnerová, Mgr. Klára Václavíková Statutární zástupce: Mgr. Jana Pittnerová, předsedkyně výboru sdružení 2

4 Naši zaměstnanci Jana Bašová Pavlína Dašková Simona Chrudimská Martina Krejsová Mgr. Jana Pittnerová Antonie Pochová Bc. Iveta Prousková Lenka Šimková Helena Štípková, DiS. Jaroslav Vokáč Kde a v jaké oblasti působíme? Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb s regionální působností, v současné době provozuje pobočku v Děčíně a Ústí nad Labem. Poskytujeme tyto sociální služby: odborné sociální poradenství (Poradna Prosapia), centra denních služeb (Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem, Denní centrum pro seniory Děčín), pečovatelská služba (Pečovatelská služba Prosapia), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Centrum Prosapia). Dále realizujeme vzdělávací a volnočasové aktivity pro mladé, zejména pro mladé v sociálně vyloučených oblastech či sociálním vyloučením ohrožené. 3

5 Naše poslání: prostřednictvím našich služeb pomáhat uživatelům lépe se orientovat v náročné životní situaci, podporovat je v nalezení strategie směřující ke zlepšení kvality jejich života, nabídnout konkrétní varianty účinného řešení životní situace, poskytovat odborné, bezpečné a bezplatné poradenství a podporu těm, kteří vnímají svou životní situaci jako tíživou a nedokážou ji řešit vlastními silami, podporovat naše uživatele služeb k samostatnému zvládání situací, realizovat vzdělávací a osvětové programy pro odbornou i širokou veřejnost, realizovat projekty a volnočasové aktivity pro mladé, podporovat je ve smysluplném trávení jejich volného času a předcházet tak sociálnímu vyloučení mladých, svými aktivitami preventivně působit proti vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, poskytovat ambulantní denní péči seniorům z různých důvodů nesoběstačným, pomoc seniorům osamělým, seniorům, kteří jsou zdravotně postižení, např. onemocněli demencí nebo depresí. Zásady naší činnosti: včasnost a dostupnost služeb, garance bezplatného odborného sociálního poradenství, garance diskrétnosti, nezištnosti, bezpečí a profesionality, respektování názorů, rozhodnutí uživatelů a vytváření podmínek k tomu, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, respektování individuálních, specifických potřeb uživatelů, aplikace principů myšlení a plánování zaměřeného na člověka, důraz na zachování lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a svobod, garance přátelského, nedirektivního prostředí pro uživatele i zaměstnance sdružení. 4

6 PŘEHLED AKTIVIT PROSAPIA, O. S., SDRUŽENÍ PRO RODINU Poradna Prosapia Jednou z poskytovaných registrovaných služeb Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu je odborné sociální poradenství. Služby odborného sociálního poradenství poskytujeme prostřednictvím Poradny Prosapia. V Poradně poskytujeme odborné sociální poradenství osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, či osobám, které svou životní situaci vnímají jako tíživou. S ohledem na stále větší zájem o tuto službu ze stran široké veřejnosti postupně rozšiřujeme okruh, resp. druh poskytované pomoci. Kvalitu služeb pak zajišťujeme kromě běžných, zákonem stanovených podmínek, i spoluprací s dalšími odborníky (psycholog, psychiatr, právník, finanční poradce). Naši poradci se účastní pravidelné supervize. Odbornou konzultaci poskytujeme v oblastech: rodinné právo a poradenství (rozvod, úprava styků s dítětem, úprava výchovy a výživy apod.), finanční poradenství (poradenství v oblasti dluhů, exekucí), občanské právo a poradenství (bytová problematika: výpověď z bytu, nájemní smlouva, sousedské spory atd.), správní právo (rozhodování úřadů), sociální systém, lidská práva. Poskytujeme též informace týkající se dávek státní sociální podpory (pomáháme klientům při vyplňování žádostí o dávky státní sociální podpory, příspěvku na péči, atp.) a v základních otázkách pracovního práva (pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru atd.) Pomáháme klientům při orientaci v nabídce sociálních služeb nejen v Děčíně a Ústí nad Labem. V případě potřeby zajišťujeme klientům psychologické a psychiatrické poradenství. Pomáháme s přípravou na pracovní pohovory a řešením dalších náročných životních situací. 5

7 Cílovou skupinou, pro kterou je služba určena, jsou: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s chronickým duševním onemocněním (služba je poskytována osobám s Alzheimerovou chorobou, demencemi aj. poruchami kognitivních funkcí), senioři. Projekt Kvalitní péče a práce o děti Současná celospolečenská situace, pro niž je tak typická vysoká míra nezaměstnanosti (zejména v Ústeckém kraji) a z toho mnoho pramenících problémů (ekonomických, společenských, sociálních, rodinných), které jsme v uplynulých letech stále častěji řešili v naší Poradně Prosapia, nás přivedla k otázce, jak ještě jinak, více vyjma odborného sociálního poradenství našim klientům, ale i další široké veřejnosti v této situaci pomoci. Zabývali jsme se myšlenkou, jak pomoci cílovým skupinám ohroženým nezaměstnaností, aby se mohly znovu uplatnit na trhu práce. Z této myšlenky pak vznikl projekt Kvalitní práce a péče o děti. Projekt je podpořen z prostředků ESF OPLZZ a spadá do oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Podstatou tohoto projektu je snaha o zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání. Konkrétně se projekt zaměřuje na cílovou skupinu osob, které pečují o dítě do 15 let věku a z nich především osoby pečující o dítě či děti ve věku 3-8 let, (osamocené ženy pečující o dítě či děti, muži v obdobné situaci jako osamocené ženy, osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce). Pro tuto cílovou skupinu je v rámci projektu připraven komplexní program, který má za cíl podpořit a zvednout jejich hodnotu na trhu práce a zajistit jejich lepší orientaci na trhu páce. Projekt nabízí aktivity, jako jsou: motivační intervence, pracovní a bilanční diagnostika, rekvalifikace/odborná školení, poradenské a vzdělávací programy. Vybraní účastníci projektu pak mají mít možnost nastoupit na nové pracovní místo, které bude po dobu několika měsíců finančně podporované z ESFCR. Dále pak projekt pomáhá získat účastníkům zaměstnání prostřednictví zprostředkování zaměstnání pomocí služeb spolupracující personální agentury. 6

8 S ohledem na znalost problematiky cílové skupiny počítáme v projektu s faktem, že jeho účastník nemá možnost zajistit si hlídání pro své dítě v době vzdělávacích aktivit projektu, z tohoto důvodu je v této době pro účastníky projektu zajištěno i hlídání dětí v našem dětském centru miniškolce. Veškeré vzdělávací i poradenské aktivity jsou poskytovány účastníkům zdarma. Hlídání dětí v době účasti na projektových aktivitách je též zdarma. Výběr klíčových aktivit a připravení plánu vzdělávacích aktivit vychází z individuálních potřeb každého účastníka, výběr probíhá při vstupní konzultaci s odborníkem a může se kdykoliv dle aktuálních potřeb účastníka projektu změnit. Projekt je/bude realizován v období od do Je realizován pro města Ústí nad Labem. Děčín a okolí. Nicméně do projektu mohou vstoupit i zájemci z Teplic, Krupky, Šluknova a okolí. Cílem projektu je podpořit za dobu jeho realizace minimálně 60 osob z cílové skupiny. 7

9 Projekt Arteterapie pro seniory Od roku 2009 se naše sdružení zaměřilo také na spolupráci s mladými. Postupně se pod naší záštitou vytvořil neformální tým mladých lidí, kteří chtěli ve svém volném čase realizovat něco užitečného a díky nim v roce 2012 vznikly a realizovaly se dva báječné projekty. Jedním z nich byl projekt Arteterapie pro seniory, podpořený z programu Think Big, který realizuje nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. V rámci projektu se uskutečnilo 6 tematických rukodělných výtvarných workshopů s prvky arteterapie pro seniory, seniory postižené poruchou kognitivních funkcí či jinak zdravotně znevýhodněné osoby, a to v Domově pro seniory Velké Březno, V Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích a v prostorách Denního centra Ústí nad Labem a Děčín Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu. Projekt byl zakončen minivernisáží vybraných dílek, účastníci z řad seniorů byli odměněni drobnými dárky. Uskutečněné workshopy, jejich náplň i průběh přímo organizovali naši mladí spolupracovníci, zaměstnanci našeho sdružení jejich činnost doprovázeli a garantovali. Arteterapeutická setkání se těšila velkému zájmu a oblibě, je možné konstatovat, že projekt zcela určitě naplnil své cíle: smysluplné naplnění volného času seniorů, kteří se mohou u činnosti, jež je těší, setkávat s druhými, vidět výsledek své činnosti a seberealizovat se, ukázat veřejnosti, co jsou senioři a osoby se zdravotním postižením schopni dokázat, 8

10 zkvalitnit a zpříjemnit života seniorů a osob se zdravotním postižením, podpora smysluplného trávení volného času mladých lidí, podpora rozvoje altruismu u mladých lidí, předcházení vzniku a rozvoje sociálně patologických jevů u mladých lidí. Projekt Příroda je naše, aneb přidej se k nám a chraňme ji společně! Druhým projektem, který realizoval tým mladých lidí pod záštitou našeho sdružení, byl projekt zaměřený na smysluplné trávení volného času mladých, ale zároveň na ochranu přírody. Mladí vytipovali několik černých skládek v Ústí nad Labem a jeho okolí, tři z nich zlikvidovali, v průběhu projektu zrealizovali několik interaktivních přednášek a besed, např. na téma Volný čas a návykové látky. Projekt byl realizován částečně v roce 2012, částečně jeho realizace pokračuje v roce Zakončen bude výstavbou zahradního altánu, který bude i nadále sloužit dětem a mladým lidem pro jejich volnočasové aktivity. Zaměstnanci našeho sdružení se podílejí na projektu jako lektoři přednášek a workshopů a poskytují mladým supervizi a odborné vedení. 9

11 Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem a Děčín Stejně jako v předešlých letech i v roce 2012 jsme realizovali projekt Denních center pro seniory. Denní centra pro seniory provozujeme ve městech Děčín a Ústí nad Labem, jedná se o registrované sociální služby. Sociální služba je poskytována celoročně, v pracovních dnech v době od 7,30 do 15,30 hod.. Sociální služba denních center je pokračujícím projektem, který aktivně reaguje na demografickou situaci a její vývoj, když počty seniorů ve vyšších věkových skupinách rostou. Cílem této služby je omezit ohrožení seniorů sociálním vyloučením a sociální izolací a umožnit jim kvalitně a důstojně žít v přirozeném prostředí, ve svých domácnostech, příp. v domácnostech příbuzných a tím předejít či oddálit jejich institucionalizaci. Služba je plně v souladu s transformací sociálních služeb, umožňujeme našim uživatelům setrvat co nejdéle ve svých domovech, v přirozeném prostředí, a to za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele. Snažíme se tak prodloužit právo každého žít v přirozeném prostředí svých domovů. Náplní projektu, resp. služby je poskytování ambulantní služby centra denních služeb, tedy přímé obslužné péče o seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, a to v době, kdy se o ně jejich rodinní pečovatelé nemohou starat (jsou v zaměstnání, odpočívají atd.). Přímá obslužná péče je realizována s cílem aktivovat uživatele služby, podporovat jejich soběstačnost, uspokojovat jejich psychosociální potřeby a udržet je ve stavu, kdy mohou využívat ambulantní službu a žít ve svém přirozeném prostředí. Každodenní součástí služby je hygienický, toaletní a stravovací režim a cílené aktivizační programy, které zmírňují úbytek duševních a fyzických sil spojený s věkem, tréninky paměti, ergoterapie, činnosti s prvky arteterapie, muzikoterapie, cvičení pro seniory s hudbou atd. 10

12 Cílovou skupinou jsou senioři (mladší senioři let, starší senioři nad 80 let) a osoby - senioři s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, deprese, úzkosti vyššího věku). Jsme jediným centrem denních služeb v Ústí nad Labem i Děčíně s trvalou poptávkou uživatelů po této službě, a to zejména se specifickým zaměřením na uživatele s Alzheimerovou chorobou aj. poruchami kognitivních funkcí. Garantujeme individuální péči, která zohledňuje specifické potřeby každého jednotlivého uživatele. Jsme malokapacitní zařízení, které si zakládá na rodinném, přátelském prostředí, v němž uplatňujeme principy myšlení a plánování zaměřeného na člověka. V případě potřeby (při poruše verbální komunikace) aplikují naši zaměstnanci v přímé péči prvky augmentativní a alternativní komunikace, v níž realizovali akreditované vzdělávání. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, je registrovaná sociální služba, kterou poskytujeme a realizujeme již několik let. Tato služba je poskytována ve městě Děčíně. V rámci této služby nabízíme aktivity seniorům a osobám se zdravotním postižením, které pomohou udržet jejich zdraví a které jim umožní zachování kontaktu se společenským prostředím. Cílovou skupinou jsou osoby od 60 let, s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením. Cílem projektu je: zachování kontaktu se společenským prostředím, prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, udržovat a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti uživatelů, podporovat sociální začleňování uživatelů služeb, poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 11

13 V rámci tohoto projektu provozujeme též aktivitu Klub Prosapia. V klubu se mohou klienti scházet, popovídat si, navázat kontakt se svými vrstevníky. Klub nabízí příjemné, čisté, bezpečné prostředí. Klienti si mohou vybrat z našich aktivizačních programů cvičení pro zdraví, individuální a skupinové arteterapeutické aktivity, ergoterapie, trénink paměti, procházky a výlety. Mohou si u nás poslechnout hudbu nebo využít internet. V klubu respektujeme nejen přání, ale i možnosti klientů. Klub Prosapia je místem příjemného setkávání, posezení s možností občerstvení, místem pro společenské aktivity, vzdělávací i zábavné akce. V rámci služby SAS a klubu Prosapia poskytujeme též tyto aktivity: Cvičení pro zdraví: Turistický klub: Kavárna: Úterý: 10,30 11,30 hodin Středa: 10,00 11,00 hodin Pátek: 10,30 11,30 hodin Čtvrtek pořádání výletů za každého počasí Pondělí: 09,00 14,00 hodin Středa: 10,00 14,00 hodin Pátek: 09,00 13,00 hodin Pečovatelská služba Od srpna 2012 poskytujeme nově registrovanou pečovatelskou službu určenou rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením a seniorům. Všechny naše služby mají podobu ambulantní, případně terénní, nikoli pobytovou, klademe důraz na to, aby naši klienti mohli s podporou ambulantních a terénních služeb nadále žít ve svých domácnostech, ve svém přirozeném prostředí a nemuseli být umisťování do pobytových zařízení. Tato naše filozofie je v souladu s principy transformace pobytových sociálních služeb. 12

14 EKONOMICKÉ INFORMACE Náklady a výnosy Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu v roce 2012 Název položky Kč Název položky Kč Náklady Výnosy Spotřeba materiálu Dotace MPSV Spotřeba energie ESF CR Opravy a udržování ÚP ČR Cestovné Tržby Ostatní Mzdové náklady Zdravotní a sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daň silniční Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Náš hospodářský výsledek je v roce 2012 ovlivněn tím, že jsme investovali do rozvoje našeho sdružení, registrovali jsme novou službu, proto bylo nutné vybudovat zázemí pro pracovníky i vybavit prostory tak, abychom naplnili zákonné požadavky pro registraci sociálních služeb. 13

15 PLÁNY DO BUDOUCNA Naše služby budeme dále rozvíjet podle aktuálních potřeb a poptávky, plánujeme rozšířit místa poskytování odborného sociálního poradenství o Poradnu Prosapia v Ústí nad Labem (žádost o registraci nového místa poskytování budeme podávat v průběhu roku 2013). Dále připravujeme registraci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, které zatím budeme provozovat v prostorách ZŠ Děčín Bynov. V současné době připravujeme žádost o investiční dotaci, díky níž bychom mohli zrekonstruovat dům, v kterém sídlí naše sdružení v Děčíně a v kterém jsme zavázáni minimálně do roku 2027 poskytovat sociální služby, vzdělávací, osvětové aktivity a služby příbuzné službám sociálním. Že usilujeme o rekonstrukci našeho domu, se jistě nedivíte. Všem našim uživatelům, spolupracovníkům, donátorům a příznivcům patří náš dík. 14

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více