Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace"

Transkript

1 Fügnerova 3523, Mělník, tel.: , web: IČ: pod č.j. 30/ , DIČ: CZ pod č.j /04/ Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace 2014

2 Obsah Úvod 1 Základní informace o organizaci Druhy poskytovaných služeb Domov Ludmila Domov Penzion Domov Vážka Respitní pobyt Terénní pečovatelská služba Rozsah poskytování základních pečovatelských úkonů Rozsah poskytování fakultativních pečovatelských úkonů Činnost jednotlivých úseků v roce Stravovací úsek Ekonomický úsek Sociální úsek Zdravotní úsek Pečovatelský úsek Provozní úsek Aktivizační úsek Dobrovolnictví 30 Závěr

3 Úvod Centrum seniorů Mělník jako příspěvková organizace města Mělníka, byla založena s posláním poskytovat, organizovat a zajišťovat pobytové i terénní sociální služby seniorům. K tomu využívá objekty v majetku města: Domov pro seniory Ludmila, jehož součástí je domov se zvláštním režimem Vážka, Domov Penzion. V Domově Penzion sídlí terénní pečovatelská služba a odlehčovací služba. Vlastní činnost příspěvkové organizace města - Centrum seniorů Mělník je založena na osmi základních procesech, rozdělených do dvou oblastí: A) Procesy související s posláním organizace: 1) Poskytování sociálních služeb a ubytování seniorů ve vlastních ubytovacích zařízeních. 2) Poskytování sociálních služeb seniorům v terénu. 3) Zdravotnická a sociální péče poskytovaná seniorům ve vlastních ubytovacích zařízeních. 4) Stravovací služby pro seniory ve vlastních ubytovacích zařízeních a v terénu. 5) Poskytování dalších služeb seniorům. B) Procesy zajišťující chod organizace: 1) Ekonomika a organizace práce. 2) Personalistika. 3) Správa budov a zařízení centra a jejich údržba. Činnost Centra seniorů Mělník je doplňována dalšími vedlejšími hospodářskými činnostmi, a to činnostmi určenými nejen pro seniory, ale i pro širší oblast uživatelů z řad veřejnosti. Jedná se o: 1) cateringové služby, včetně provozu kavárny v Centru seniorů Mělník 2) kadeřnictví 3) masáže 4) pedikúra 5) praní prádla 3

4 V roce 2014 prošlo Centrum seniorů Mělník několika zásadními změnami a procesem organizačních změn a menšími personální obměnami. Mezi zásadní změny patřila především změna ředitele centra v květnu 2014 a změna pohledu na poskytování služeb seniorům a jejich rozsahu i kvality. V Centru seniorů Mělník se v roce 2014, v souvislosti se změnou ředitele organizace, uskutečnila částečná organizační a procesní restrukturalizace, spojená se změnou pohledu na fungovaní celé organizace. Tato změna byla způsobena novým nastavením řízení organizace a kontrolní činnosti jejího chodu. Obměnu ředitele organizace si vynutila stagnace chodu zařízení, způsobená neschopností předcházející ředitelky organizace, akceptovat nové požadavky zřizovatele na rozšíření sociálních služeb, zvýšení jejich kvality a jejich celkové rozšíření. Nárůst požadavků na zajišťování služeb seniorské veřejnosti si vyžádal i změnu pohledu na způsob poskytování služeb seniorům v oblasti terénní pečovatelské služby a u pobytových služeb. Nová organizace práce a chodu organizace sebou přinesla procesní způsob řízení celé organizace, včetně controllingové činnosti chodu jednotlivých úseků, a to v celé škále jejich působnosti. Organizační změny si bohužel vyžádaly některé personální změny právě v oblasti poskytování pobytových služeb a také změnu ve vedení terénní pečovatelské služby. Příchod nových vedoucích jmenovaných úseků zlepšil produktivitu a kvalitu poskytovaných služeb, přinesl odpovědnější pohled na kontrolní a výkaznickou činnost. Procesní řízení organizace výrazně napomohlo komunikaci mezi managementem organizace a jejími zaměstnanci, což sebou přineslo i o poznání kooperativnější atmosféru celé organizace. Nový styl komunikace mezi vedením organizace a jejími pracovníky vyústil v otevřenější způsob vzájemné komunikace a k poskytování zpětné vazby v souvislosti s rozhodnutími vedení CSM, potvrzené i dotazníkovým šetřením mezi zaměstnanci. Zaměstnanci organizace v dotazníkovém šetření potvrdili svůj souhlas nejen s pozitivními změnami sociálního klimatu v organizaci, ale i s otevřenějším a odpovědnějším přístupem managementu k řízení celé organizace, včetně jejího budoucího směřování a rozvoji. 4

5 Částečná restrukturalizace a reorganizace centra neprobíhala jen v pozitivní atmosféře, protože navržené změny částečně měnily i obsah práce některých profesí a pracovníci, kteří se nepřizpůsobili těmto změnám, popřípadě nechtěli akceptovat nový obsah jejich pracovní náplně, ukončili pracovní poměr v organizaci. Svým rozhodnutím však otevřeli cestu nově příchozím pracovníkům, kteří svým nezatíženým přístupem k výkonu své profese pozitivně ovlivnili klima i fungování celé organizace. Management zamýšlené strukturální změny podpořil rozšířením vzdělávacích aktivit zaměstnanců organizace tak, aby získali nové moderní vědomosti a návyky pro výkon svých profesí, a tím napomohli novým přístupům v poskytování služeb seniorské veřejnosti. 5

6 Život je hra - hrej ji Život je bohatství - ochraňuj ho Život je láska - potěš se s ní Život je záhada - pronikni ji Život je slib - splň ho Život je šance - využij ji Život je krása - obdivuj ji Život je blaženost - užívej ji Hymna života Život je sen - uskutečni ho Život je výzva - přijmi ji Život je povinnost - naplň ji Život je smutek - překonej ho Život je hymna - zpívej ji Život je boj - přijmi ho Život je štěstí - zasluž si ho Život je život - žij ho." (Matka Tereza) 1 Základní informace o organizaci Údaje poskytovatele Typ: právnická osoba ČR IČ: Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Adresa: Fügnerova 3523, Mělník, Mělník 1 Statutární orgán: ředitel: PhDr. Jiří Vronský Kontakty: telefon mobil web 6

7 Personální zajištění CSM v roce 2014 Ředitel CSM 1 Vedoucí pracovníci 8 Ekonomický úsek 2 Sociální pracovnice 3 Zdravotní sestry 9 Pečovatelky TPS 9 Pečovatelky 58 Aktivizační úsek 3 Recepční 6 Stravovací úsek 15 Pokojské 13 Rehabilitační pracovnice 2 Kavárna 2 7

8 2 Druhy poskytovaných služeb Příspěvková organizace Sociální služby města Mělníka (dnes Centrum seniorů Mělník) byla založena , a to rozhodnutím zastupitelstva města. Důvodem založení této organizace byl úmysl sjednotit sociální služby poskytované cílové skupině senioři pod jednu organizaci. V té době se jednalo o nový domov důchodců, pečovatelskou službu, domy s pečovatelskou službou a kluby důchodců. V současné době má Centrum seniorů Mělník zaregistrováno 5 sociálních služeb. Jedná se o Domov Penzion, Domov Ludmila, Domov Vážka, Terénní pečovatelskou službu Mělník a Respitní pobyt. 8

9 2.1 Domov Ludmila Název sociální služby: Domov Ludmila Druh služby: domovy pro seniory Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením nad 50 let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: pobytová Kapacita: 64 lůžek Domov Ludmila poskytuje pobytové služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc nebo podporu v běžných životních situacích, případně nepřetržitou zdravotní nebo ošetřovatelskou péči, kterou jim rodina ani jejich okolí nemůže zajistit. Důležitou součástí poskytovaných služeb jsou i služby aktivizační, které považujeme za prevenci proti ztrátě soběstačnosti a pojí se především s naplněním volného času. Tyto služby vycházejí z individuálních potřeb seniorů a jsou zacílené tak, aby zvyšovaly jejich soběstačnost a posilovaly jak psychickou, tak fyzickou kondici. Aktivizaci seniorů se plně věnují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s klíčovými pracovníky. V průběhu roku 2014 jsme se více zaměřili na zlepšení adaptačního procesu seniorů v našich pobytových službách. K tomu se nám podařilo získat kvalifikovaného psychoterapeuta s dlouhodobou praxi v obdobném zařízení. Snažíme se tedy zachovávat životní styl a kontinuitu starého člověka, pracujeme na zachování dosavadních sociálních vazeb, podporujeme spolupráci s rodinou nového uživatele. Dále se nám podařilo zapojit personál CSM již do první fáze adaptačního procesu seniora a snažíme se usnadnit tuto zásadní změnu v jeho životě, která je spojena se vstupem do našeho zařízení. V roce 2014 jsme organizovali pestrý a široce zaměřený program pro volný čas seniorů (koncerty, přednášky, výlety, výtvarné aktivity, pohybové činnosti, léčebný tělocvik, setkání s rodinnými příslušníky a vícegenerační setkání). 9

10 Dále jsme spolupracovali s rodinnými centry, mateřskými a základními školami, střední zdravotní školou, a to na programu, který vedl k aktivizaci našich uživatelů. Kooperovali jsme s Městským úřadem Mělník a Městskou policií Mělník na zajištění preventivních programů zaměřených na bezpečnost seniorů, s Úřadem práce Mělník na zajištění dotovaných pracovních pozic a získávání finančních prostředků na další vzdělávání pracovníků přímé péče, s Českou správou sociálního zabezpečení Mělník na aktualizaci žadatelů o umístění do Centra seniorů Mělník. Navázali jsme též spolupráci s dalšími domovy pro seniory v našem regionu a pracujeme na rozšíření dalších společných aktivit. 2.2 Domov Penzion Název sociální služby: Domov Penzion Druh služby: domovy pro seniory Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením nad 50 let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: pobytová Kapacita: 108 lůžek Vzhledem k tomu, že stárnoucí uživatele Domova Penzion v posledních letech vyžadují zvýšenou přímou a zdravotní péči, museli jsme v roce 2014 přistoupit k organizačním změnám v zajištění chodu tohoto domova. Zaměřili jsme se na spolupráci s úřadem práce, který nám pomáhal s výběrem nových uchazečů o zaměstnání, přičemž jsme preferovali věkovou skupinu nad 50 let, jelikož tito lidé měli již z předchozích zaměstnání zkušenosti s osobami se sníženou soběstačností a jejich pracovní výkon je stabilní, jsou dostatečně empatičtí k potřebám seniorů, což mělo pozitivní vliv na celkové sociální klima v Centru seniorů Mělník. Na Domově Penzion začala též působit nová aktivizační pracovnice, která se zaměřuje na individuální aktivizaci seniorů, která vychází z jejich potřeb a možností. Zhoršení zdravotního stavu uživatel Domova Penzion sebou přineslo zvýšené nároky na práci personálu, který musí pracovat s vyšším počtem imobilních seniorů. Nabídka terapií, které 10

11 v CSM realizujeme, se tedy musela přizpůsobit novým skutečnostem, rozšířili jsme spektrum aktivizačních činností, které se realizují přímo u uživatele. Výrazně se též v uplynulém roce snížil počet uživatel, kteří si byli schopni zajistit stravu vlastními silami. Tím se tedy navýšil počet uživatelů s celodenní stravou a péčí. 2.3 Domov Vážka Název sociální služby: Domov Vážka Druh služby: domovy pro seniory Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním starší 50-ti let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: pobytová Kapacita: 60 lůžek Jedná se o domov se zvláštním režimem, který poskytuje pobytové služby osobám od 50-ti let výše, jejichž zdravotní stav z důvodu diagnostikované Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence vyžaduje 24 hodinovou intenzivní zdravotní i ošetřovatelskou péči. Jsou zde uplatňovány nejmodernější vztahové typy péče. Režim je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována zdravotním a ošetřovatelských personálem na základě získané certifikace kvality Českou Alzheimerovskou společností. V roce 2014 jsme se zaměřili na zvyšování odborné kvalifikace personálu v přímé péči a v oblasti sociální práce jsme aplikovali odborné poznatky ze seminářů, které absolvovali naši zaměstnanci. Aktivizační úsek v daném roce připravil individuální program aktivizačních cvičení a jiných aktivit, včetně reminiscenční terapie pro seniory s Alzheimerovou chorobou tak, aby odpovídal jejich zdravotnímu stavu. Realizace těchto aktivit se stala významnou částí jejich denních činností. 11

12 Začali jsme realizovat ucelený vzdělávací program, který je určený především pro pečovatelky v přímé obslužné péči, kdy první část byla zaměřená na zlepšení péče o uživatele a část druhá se zaměřuje na prevenci syndromu vyhoření našich zaměstnanců. 2.4 Respitní pobyt Název sociální služby: Respitní pobyt Druh služby: odlehčovací služby Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením nad 50 let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: pobytová Kapacita: 3 lůžka Odlehčovací služby jsou poskytovány seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního stavu, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek od náročné práce a zajistit prostor pro vyřízení potřebných záležitostí, na které při péči nemají dostatek času. Tato služba je poskytována na dobu určitou, a to na 3 měsíce, které je možné následně prodloužit o další 3 měsíce. Pracovníci přímé obslužné péče jsou dostatečně kvalifikovaní a odborně způsobilí k výkonu péče o seniory, ze strany zaměstnavatele docházelo k výrazné podpoře jejich následného vzdělávání a motivování k dalšímu odbornému rozvoji. Právě prostřednictvím těchto služeb jsme se v roce 2014 poskytovali přiměřenou podporu a pomoc pečujícím rodinám, po dobu, která byla dle přání rodiny nezbytná. Fluktuace uživatel Centra seniorů Mělník v roce 2014 Domov Vážka Domov Penzion Domov Ludmila Kapacita zařízení Rok 2014 Rok 2014 Rok 2014 Přijato Odešlo Zemřelo Přijato Odešlo Zemřelo Přijato Odešlo Zemřelo

13 2.5 Terénní pečovatelská služba Mělník Název sociální služby: Terénní pečovatelská služba Mělník Druh služby: pečovatelská služba Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením starší 18-ti let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: terénní Kapacita: 270 Provozní doba Pondělí Pátek 6:30 15:30 Sobota Neděle 9:00 14:30 Individuální poskytování Terénní pečovatelské služby Mělník vychází ze specifických potřeb uživatelů. Cílem poskytování této služby je především zvýšení kvality života seniorů v jejich přirozeném prostředí, zamezení jejich sociálního vyloučení a oddálení potřeby pobytové služby. Rozsah a forma pomoci, která je poskytována prostřednictvím terénní pečovatelské služby, se zaměřuje na podporu rozvoje vlastní soběstačnosti uživatele, snížení sociálních 13

14 a zdravotních rizik, kterými byl uživatel ohrožován ve svém přirozeném prostředí a na snahu o zachování takového životního stylu uživatele, který povede k jeho aktivitě, samostatnosti a motivaci v jeho přirozeném prostředí Rozsah poskytování základních pečovatelských úkonů 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,-Kč/hod b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál. pomůcek 90,-Kč/hod c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu v domácím 100,-Kč/hod prostředí (pomoc se vstáváním, ranní hygiena,stlaní lůžka, příprava snídaně) d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,-Kč/hod 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: a) Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti osoby, nebo ve středisku 100,-Kč/hod osobní hygieny b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,-Kč/hod c) Pomoc při použití WC 100,-Kč/hod 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy a) Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Jedná se o obědy uvařené v CSM cena oběda 49,- Kč b) Dovoz nebo donáška jídla 18,- Kč c) Pomoc při přípravě jídla a pití 100,-Kč/hod d) Přihřátí oběda a servírování do 10 min. práce personálu. 10,-Kč 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti a) Základní úklid a údržba domácnosti 100,-Kč/hod b) Údržba domácích spotřebičů, (sporák, mikrovlnná trouba) 100,-Kč/hod c) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního 120,-Kč/hod úklidu, úklidu po malování, do 60 min. práce personálu d) Donáška balení vody 30,- Kč e) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 100,-Kč/hod zařízení. f) Základní nákupy a pochůzky, jeden nákup = jeden obchod nejblíže bydlišti, 25,-Kč úkon jedna pochůzka = jedna instituce, do 15 min. práce personálu. (do 3 kg) g) Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 55,Kč/úkon vybavení domácnosti, do 30 min. práce personálu. (3 kg 8 kg) h) Praní a žehlení ložního prádla v domácnosti osoby 60,- Kč/kg i) Praní a žehlení osobního prádla, v domácnosti osoby 60,- Kč/kg 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a) Doprovázení dospělých, k lékaři, na úřady a instituce, nákupy a zpět 100,-Kč/hod b) Rozhovor, procházka 100,Kč/1hod 14

15 2.5.2 Rozsah poskytování fakultativních pečovatelských úkonů Dohled nad požitím léků Měření krevního tlaku Jednoduché ošetřovatelské úkony (ošetření drobného poranění, dezinfekce ranky, zalepení náplastí, aplikace masti, aplikace kapek nebo masti do očí, namazání zad apod.) Přemývání znečištěných jídlonosičů Umytí všech dílů jídlonosičů pečovatelkou v přípravně TPS. Tento úkon může být proveden bez předchozí domluvy s uživatelem při jednorázovém znečištění jídlonosiče, nebo po domluvě s uživatelem - pravidelné přemývání. 15,-Kč/úkon 15,-Kč/úkon 15,-Kč/úkon 10,-Kč/úkon Dovoz a odvoz uživatele do SOH, na pedikúru, ke kadeřníkovi, dovoz prádla do a z prádelny DL Pedikúra v zařízení CSM Pedikúra v domácnosti uživatele imobilní Pedikúra v domácnosti uživatele mobilní Pedikúra cizí 25,- Kč 120,-Kč 180,- Kč 200,-Kč 200,-Kč Přehled odebraných obědů v roce Počet odebraných obědů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec V roce 2014 bylo cílem Terénní pečovatelské služby Mělník především obnova, rozvoj a doplnění klíčových znalostí a dovedností, prohloubení kvalifikace pracovníků a zkvalitnění poskytovaných služeb, k čemuž sloužily plány vzdělávání pracovníků přímé péče u TPS. Podařilo se nám zorganizovat vzdělávací akce právě pro pečovatelky, které navštěvují seniory ve vlastních domácnostech, navázali jsme spolupráci s dalšími zařízeními, které poskytují sociální služby a realizovali jsme díky tomu výměnné odborné stáže našich zaměstnanců. 15

16 V uplynulém roce jsme zajišťovali a podporovali nejen vzdělávání, ale též týmovou spolupráci pracovníků terénní pečovatelské služby, s důrazem na zpětnou vazbu od uživatel, kterým je služba poskytována. 3 Činnost jednotlivých úseků v roce Stravovací úsek Hlavní činností tohoto úseku je zajišťování celodenní stravy pro uživatele Domova Penzion, Domova Vážka, Domova Ludmila a pro terénní pečovatelskou službu. Úsek provozuje varnou část, která je dimenzována kapacitně na 450 vařených jídel denně. Na jídelně Domova Ludmila je k dispozici 84 míst k sezení, na Domově Penzion je 60 míst k sezení. Stravovací úsek Centra seniorů Mělník denně připraví 190 snídaní a svačin, 400 obědů, 190 odpoledních svačin, večeří a druhých večeří. Jsme schopni zajistit i dietní formu stravování, a to dle individuálních potřeb našich uživatel. V průběhu roku 2014 se v našem zařízení zrealizovala řada aktivit pro seniory, na které jsme připravili občerstvení z vlastních zdrojů. Jednalo se o Masopust, Ples seniorů, Jarní veselici. Dále úzce spolupracujeme s naším dodavatelem panem Růzhou, který nám pravidelně zajišťuje občerstvení na čarodějnické opékání buřtů či další akce, které pořádáme. 3.2 Ekonomický úsek Organizace Centrum seniorů Mělník hospodařila v roce 2014 v souladu se schváleným plánem, dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši Kč. Výnosy celkem činily Kč, celkové náklady Kč. Čerpání rozpočtu CSM k Rozpočet 2014 Čerpáno % 501 Spotřeba materiálu , ,75 91,51% 502 Spotřeba energie , ,91 78,82% 503 Spotřeba vody , ,29 93,24% 504 Prodané zboží - Kavárna , ,95 150,89% 511 Opravy a udržování , ,22 34,61% 512 Cestovné zaměstnanců , ,00 69,44% 513 Náklady na reprezentaci , ,00 105,77% 16

17 518 Ostatní služby , ,59 124,78% Mzdové náklady ,00 504,00 100,04% 524 Zákonné sociální pojištění , ,00 101,78% 527 Ostatní zákonné sociální náklady , ,44 95,53% 528 Ostatní zákonné sociální náklady , ,00 72,57% 531 Daň silniční 1 000, ,00 553,70% 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 500,00 457,00 91,40% 542 Jiné pokuty a penále 300,00 0,00 0,00% 547 Manka a škody + odpisy pohl , , ,29% 549 Jiné náklady , ,03 258,14% 551 Odpisy , ,00 85,27% Náklady celkem , ,18 99,79% Rozpočet 2014 Čerpáno % 602 Tržby , ,13% 090, Tržby kavárna , ,76 108,54% 646 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku VHČ 0,00 41, Čerpání fondu odměn 0, , Jiné výnosy , ,43 116,12% 662 Úroky - bankovní úroky , ,24 98,42% 672 Dotace , ,00% 900, Dotace ÚP 0, ,00 Výnosy celkem , ,82 99,91% Hospodářský výsledek k ,64 Výnosy Tržby z prodeje služeb, což je hlavní činnost organizace, se zvýšily oproti roku 2013 o Kč. Též došlo k nárůstu tržeb z hospodářské vedlejší činnosti, celkem o Kč, kde největší podíl na nárůstu tržeb měla kavárna za prodané zboží. V roce 2014 obdrželo zařízení dotaci od MPSV a dotaci od zřizovatele v celkové výši Kč. Dále obdrželo dotaci od Úřadu práce Mělník ve výši cca Kč, a to na pracovníky přímé obslužné péče, sociální pracovnici a administrativní pracovnici. Náklady V roce 2014 byla zavedena úsporná opatření, tato se týkala provozních nákladů především v oblasti spotřeby materiálu a energie. 17

18 Náklady celkem vzrostly oproti roku 2013 o Kč, z toho u mzdových nákladů došlo k navýšení celkem o Kč. Částka ve výši Kč je určena pro pracovníky přímé péče a Kč činí zákonné navýšení platových tarifů. Výše objemu mezd pro rok 2014 byla schválena ve výši Kč, skutečně bylo vyčerpáno Kč, překročení o částku Kč, bylo kryto z fondu odměn. Převod částky byl z fondu odměn proveden. Odpisy HIM byly zaúčtovány ve výši Kč, stav investičního fondu k je Kč. Sponzorské dary byly ve výši Kč. Výnosy (zdroje) Vážka Dotace od MPSV ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvky od úřadu práce ,- Kč 0,- Kč Příspěvek od zřizovatele - obce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úhrady od uživatelů služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč Fondy zdravotních pojišťoven ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jiné zdroje 362,- Kč 5.912,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výnosy (zdroje) Penzion Dotace od MPSV ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvky od úřadu práce ,- Kč Příspěvek od zřizovatele - obce ,- Kč Úhrady od uživatelů služby , ,- Kč ,- Kč Fondy zdravotních pojišťoven ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jiné zdroje ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč 18

19 Výnosy (zdroje) Ludmila Dotace od MPSV ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvky od úřadu práce 0,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvek od zřizovatele - obce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úhrady od uživatelů služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč Fondy zdravotních pojišťoven ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jiné zdroje ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.3 Sociální úsek Sociální pracovnice před přijetím každého nového uživatele provádějí pravidelně sociální šetření v místě bydliště, v LDN apod. V současné době zajišťují sociální práci u pobytových sociálních služeb 2 sociální pracovnice, které se v roce 2014 zaměřily především na aktualizaci zájemců o sociální služby v Domově Penzion, Domově Ludmila a Domově Vážka. V první vlně byly vyřazeny žádosti těch, kteří v průběhu let již zemřeli, následně prostřednictvím telefonických rozhovorů či písemných výzev byla zjišťována současní nepříznivá životní situace. Jednalo se především o míru naléhavosti umístění jednotlivých zájemců do konkrétní služby, případně sociální pracovnice zjišťovaly, zda trvá zájem dotyčných osob o umístění do Centra seniorů Mělník. Ve spolupráci s Městským úřadem Mělník odborem dopravních a správních agend byla zajištěna výměna občanských průkazů u uživatel CSM, následně se též aktualizovaly kontakty na rodinné příslušníky, což vedlo k zajištění užší spolupráce mezi rodinou uživatele a sociálními pracovníky. Při kontrole čerpání příspěvků na péči bylo zjištěno, že zdravotní stav některých uživatel již neodpovídá přiznanému stupni závislosti na péči o jinou osobu. Byly tak podány nové žádosti o přiznání příspěvku na péči či se požádalo o zvýšení stupně závislosti, což bylo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uživatele. 19

20 Přehled čerpání příspěvku na péči v Domově Ludmila Bez PnP I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 8% 15% 25% 15% 37% Přehled čerpání příspěvku na péči v Domově Penzion Bez PnP I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 7% 0% 14% 47% 32% Přehled čerpání příspěvku na péči v Domově Vážka Bez PnP I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 8% 8% 35% 13% 36% 20

21 3.4 Zdravotní úsek V roce 2014 se na zdravotním úseku odehrály 2 zásadní organizační změny. Do úseku byla organizačně začleněna pozice staniční sestry, která se především specializuje na zdravotní péči o uživatele domova se zvláštním režimem. Druhou významnou změnou je navázání spolupráce s novým praktickým lékařem, který se zavázal dlouhodobě spolupracovat s Centrem seniorů Mělník a kontinuálně vytvořit v CSM ordinaci praktického lékaře. Ta by měla především sloužit obyvatelům města, pracujících v organizacích, jejichž zřizovatelem je město, samosprávních orgánech, sociálních službách či ve školství. Další změnou, která vedla k lepšímu zajišťování péče o uživatele CSM, je změna dodavatele léků. Jedná se o lokálního dodavatele, který nahradil lékárnu z jiného regionu. Zdravotní personál se v návaznosti na požadavek zvyšování kvality péče o uživatele zúčastnil několika akcí akreditovaného školení pro zdravotníky, a také v průběhu roku bylo pro tento personál uspořádáno Centrem seniorů Mělník vlastní profesní školení. Součástí těchto školících akcí je i pravidelné školení péče o inkontinenční uživatele, které je určeno pro zdravotní sestry a ošetřující personál. Kromě toho se personál účastní pravidelných školení první pomoci, instruktáží o používání manipulačních pomůcek a zásad hygieny a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. 3.5 Pečovatelský úsek V oblasti péče o uživatele CSM dochází ke kvalitativním změnám, které jsou způsobeny zhoršeným fyzickým a psychickým stavem seniorů, přicházejících do CSM, což vyžaduje komplexnější péči o uživatele, organizační a personální zabezpečení této péče, a také klade vyšší nároky na spotřebu hygienických pomůcek a ošetřovatelského materiálu. Významnou změnou na tomto úseku v roce 2014 byla změna vedoucí úseku, která sebou přinesla i personální obměnu některých vedoucích oddělení jednotlivých úseků. V rámci profesního rozvoje personálu pečovatelského úseku absolvovali pracovníci stáže v Domově seniorů v Roudnici nad Labem a někteří vybraní pracovníci pak stáže a pracovní návštěvy v několika dalších zařízení sociální péče v regionu. 21

22 3.6 Provozní úsek Provozní úsek zajišťuje v rámci své působnosti opravy a údržbu budov, i areálu CSM. Do jeho činnosti také patří ostraha objektů, pohotovostní služba pro případ závažných havárií a mimořádných situací. V rámci zabezpečování standardů hygieny a odpadového hospodářství realizuje odvozy odpadů, skladování a likvidaci nebezpečných odpadů, spojených se zdravotní činností centra. Do činnosti úseku dále spadá správa autoparku centra, běžný a pravidelný servis vozidel. V součinnosti s vedením centra realizují zajišťování BOZP a požární ochrany, vyhodnocování funkce protipožárních čidel, provoz výtahu a kamerového systému. V rámci BOZP a PO zajišťuje tento úsek každoroční proškolení zaměstnanců a školení řidičů. Vzhledem k technickému charakteru provozu prádelny CSM spadá svou činnosti do provozního úseku, která zajišťuje praní prádla pro uživatele centra, terénní pečovatelské služby, ale také provádí komerční praní prádla pro další instituce a zdravotnická zařízení. Údržbu zajišťují 3 údržbáři a 3 pradleny. Provoz tohoto úseku je dlouhodobě ztížen vleklou nemocí jednoho z údržbářů. Z tohoto důvodu také technický úsek využívá ke spolupráci pracovníky technických služeb (VPP), spolupracuje se zahradnickou školou a dobrovolníky. V rámci vlastní běžné údržby provádí kontinuální údržbu budov a areálu, nicméně v roce 2014 ve spolupráci s městským úřadem jako vlastníkem nemovitosti CSM se podílel na investičních akcích městského úřadu, jako byla oprava střechy Domova Ludmila, oprava a zateplení štítové stěny Domova Penzion a výměny pohonů kabinových dveří výtahu v Domově Ludmila. 22

23 V rámci vlastní činnosti realizoval provozní úsek : Zřízení zázemí pro pečovatelky Domova Penzion Vybudování společenské místnosti /kuchyňky/ ve 4.p. Domova Ludmila Výměna pohonů kabinových dveří v Domově Ludmila Zahájení generální rekonstrukce volných ploch v okolí Centra seniorů Mělník a rozšíření parku, generální opravy venkovních laviček Montáž docházkového systému Zhotovení intercomu /recepce závora /, vyznačení parkovacích míst pro uživatele a návštěvy CSM. 3.7 Aktivizační úsek Leden 2014 Leden v CSM zpestřilo několik hezkých novoročních akcí: Tradiční vystoupení mělnického pěveckého sboru TenSing s doprovodným slovem evangelické farářky Hany Pfannové, dětský divadelní spolek Ty-já-tr z Prahy pod vedením Radky Tesárkové návštěvníky potěšil představením Rakovnická hra vánoční a na Tři krále do CSM přišli žáci ze 3. A třídy ZŠ Jungmannovy sady s Vánočním příběhem o Ježíškovi. Pak se děti převlékly, a jako tří králové navštívily naše seniory na pokojích a popřály jim všechno dobré do nového roku. Na konci ledna naše seniory potěšilo koncertní vystoupení žáků pražské konzervatoře pod vedením sopranistky a sólistky Národního divadla Věry Novákové. S klavírním doprovodem Miroslava Navrátila mladí zpěváci vystoupili s výběrem písní od baroka až po romantismus. Žáci z 3. C třídy ZŠ J. Matiegky pod vedením paní učitelky Pavly Boučkové absolvovali exkurzi po našem zařízení. Únor 2014 Divadelní kroužek při ZŠ Jungmannovy sady pod vedením Viery Bačo přišel do CSM s divadelní hrou Dívčí válka podle hry Františka Ringo Čecha. Představení žáků II. stupně všechny návštěvníky příjemně pobavilo. Další divadelní představení Setkání u Aničky 23

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD 1.1.2014 Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská ul. 4091/11 767 01

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2015

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2015 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2015 Výroční zprávu zpracovala: Veronika Janíčková,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

1) Kontaktní údaje IČ: Zřizovatel: Město Bojkovice. Zahájení činnosti: Statutární zástupce: Mgr.

1) Kontaktní údaje IČ: Zřizovatel: Město Bojkovice. Zahájení činnosti: Statutární zástupce: Mgr. Výroční zpráva 2014 Obsah: 1) Kontaktní údaje 2) Úvod 3) Organizační struktura 4) Statistika obyvatel 5) Sociální oblast terénní pečovatelská služba 6) Finanční zpráva 7) Školení 8) Souhrn činností 2 1)

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více