Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Centrum seniorů Mělník. příspěvková organizace"

Transkript

1 Fügnerova 3523, Mělník, tel.: , web: IČ: pod č.j. 30/ , DIČ: CZ pod č.j /04/ Výroční zpráva Centrum seniorů Mělník příspěvková organizace 2014

2 Obsah Úvod 1 Základní informace o organizaci Druhy poskytovaných služeb Domov Ludmila Domov Penzion Domov Vážka Respitní pobyt Terénní pečovatelská služba Rozsah poskytování základních pečovatelských úkonů Rozsah poskytování fakultativních pečovatelských úkonů Činnost jednotlivých úseků v roce Stravovací úsek Ekonomický úsek Sociální úsek Zdravotní úsek Pečovatelský úsek Provozní úsek Aktivizační úsek Dobrovolnictví 30 Závěr

3 Úvod Centrum seniorů Mělník jako příspěvková organizace města Mělníka, byla založena s posláním poskytovat, organizovat a zajišťovat pobytové i terénní sociální služby seniorům. K tomu využívá objekty v majetku města: Domov pro seniory Ludmila, jehož součástí je domov se zvláštním režimem Vážka, Domov Penzion. V Domově Penzion sídlí terénní pečovatelská služba a odlehčovací služba. Vlastní činnost příspěvkové organizace města - Centrum seniorů Mělník je založena na osmi základních procesech, rozdělených do dvou oblastí: A) Procesy související s posláním organizace: 1) Poskytování sociálních služeb a ubytování seniorů ve vlastních ubytovacích zařízeních. 2) Poskytování sociálních služeb seniorům v terénu. 3) Zdravotnická a sociální péče poskytovaná seniorům ve vlastních ubytovacích zařízeních. 4) Stravovací služby pro seniory ve vlastních ubytovacích zařízeních a v terénu. 5) Poskytování dalších služeb seniorům. B) Procesy zajišťující chod organizace: 1) Ekonomika a organizace práce. 2) Personalistika. 3) Správa budov a zařízení centra a jejich údržba. Činnost Centra seniorů Mělník je doplňována dalšími vedlejšími hospodářskými činnostmi, a to činnostmi určenými nejen pro seniory, ale i pro širší oblast uživatelů z řad veřejnosti. Jedná se o: 1) cateringové služby, včetně provozu kavárny v Centru seniorů Mělník 2) kadeřnictví 3) masáže 4) pedikúra 5) praní prádla 3

4 V roce 2014 prošlo Centrum seniorů Mělník několika zásadními změnami a procesem organizačních změn a menšími personální obměnami. Mezi zásadní změny patřila především změna ředitele centra v květnu 2014 a změna pohledu na poskytování služeb seniorům a jejich rozsahu i kvality. V Centru seniorů Mělník se v roce 2014, v souvislosti se změnou ředitele organizace, uskutečnila částečná organizační a procesní restrukturalizace, spojená se změnou pohledu na fungovaní celé organizace. Tato změna byla způsobena novým nastavením řízení organizace a kontrolní činnosti jejího chodu. Obměnu ředitele organizace si vynutila stagnace chodu zařízení, způsobená neschopností předcházející ředitelky organizace, akceptovat nové požadavky zřizovatele na rozšíření sociálních služeb, zvýšení jejich kvality a jejich celkové rozšíření. Nárůst požadavků na zajišťování služeb seniorské veřejnosti si vyžádal i změnu pohledu na způsob poskytování služeb seniorům v oblasti terénní pečovatelské služby a u pobytových služeb. Nová organizace práce a chodu organizace sebou přinesla procesní způsob řízení celé organizace, včetně controllingové činnosti chodu jednotlivých úseků, a to v celé škále jejich působnosti. Organizační změny si bohužel vyžádaly některé personální změny právě v oblasti poskytování pobytových služeb a také změnu ve vedení terénní pečovatelské služby. Příchod nových vedoucích jmenovaných úseků zlepšil produktivitu a kvalitu poskytovaných služeb, přinesl odpovědnější pohled na kontrolní a výkaznickou činnost. Procesní řízení organizace výrazně napomohlo komunikaci mezi managementem organizace a jejími zaměstnanci, což sebou přineslo i o poznání kooperativnější atmosféru celé organizace. Nový styl komunikace mezi vedením organizace a jejími pracovníky vyústil v otevřenější způsob vzájemné komunikace a k poskytování zpětné vazby v souvislosti s rozhodnutími vedení CSM, potvrzené i dotazníkovým šetřením mezi zaměstnanci. Zaměstnanci organizace v dotazníkovém šetření potvrdili svůj souhlas nejen s pozitivními změnami sociálního klimatu v organizaci, ale i s otevřenějším a odpovědnějším přístupem managementu k řízení celé organizace, včetně jejího budoucího směřování a rozvoji. 4

5 Částečná restrukturalizace a reorganizace centra neprobíhala jen v pozitivní atmosféře, protože navržené změny částečně měnily i obsah práce některých profesí a pracovníci, kteří se nepřizpůsobili těmto změnám, popřípadě nechtěli akceptovat nový obsah jejich pracovní náplně, ukončili pracovní poměr v organizaci. Svým rozhodnutím však otevřeli cestu nově příchozím pracovníkům, kteří svým nezatíženým přístupem k výkonu své profese pozitivně ovlivnili klima i fungování celé organizace. Management zamýšlené strukturální změny podpořil rozšířením vzdělávacích aktivit zaměstnanců organizace tak, aby získali nové moderní vědomosti a návyky pro výkon svých profesí, a tím napomohli novým přístupům v poskytování služeb seniorské veřejnosti. 5

6 Život je hra - hrej ji Život je bohatství - ochraňuj ho Život je láska - potěš se s ní Život je záhada - pronikni ji Život je slib - splň ho Život je šance - využij ji Život je krása - obdivuj ji Život je blaženost - užívej ji Hymna života Život je sen - uskutečni ho Život je výzva - přijmi ji Život je povinnost - naplň ji Život je smutek - překonej ho Život je hymna - zpívej ji Život je boj - přijmi ho Život je štěstí - zasluž si ho Život je život - žij ho." (Matka Tereza) 1 Základní informace o organizaci Údaje poskytovatele Typ: právnická osoba ČR IČ: Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem Adresa: Fügnerova 3523, Mělník, Mělník 1 Statutární orgán: ředitel: PhDr. Jiří Vronský Kontakty: telefon mobil web 6

7 Personální zajištění CSM v roce 2014 Ředitel CSM 1 Vedoucí pracovníci 8 Ekonomický úsek 2 Sociální pracovnice 3 Zdravotní sestry 9 Pečovatelky TPS 9 Pečovatelky 58 Aktivizační úsek 3 Recepční 6 Stravovací úsek 15 Pokojské 13 Rehabilitační pracovnice 2 Kavárna 2 7

8 2 Druhy poskytovaných služeb Příspěvková organizace Sociální služby města Mělníka (dnes Centrum seniorů Mělník) byla založena , a to rozhodnutím zastupitelstva města. Důvodem založení této organizace byl úmysl sjednotit sociální služby poskytované cílové skupině senioři pod jednu organizaci. V té době se jednalo o nový domov důchodců, pečovatelskou službu, domy s pečovatelskou službou a kluby důchodců. V současné době má Centrum seniorů Mělník zaregistrováno 5 sociálních služeb. Jedná se o Domov Penzion, Domov Ludmila, Domov Vážka, Terénní pečovatelskou službu Mělník a Respitní pobyt. 8

9 2.1 Domov Ludmila Název sociální služby: Domov Ludmila Druh služby: domovy pro seniory Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením nad 50 let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: pobytová Kapacita: 64 lůžek Domov Ludmila poskytuje pobytové služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc nebo podporu v běžných životních situacích, případně nepřetržitou zdravotní nebo ošetřovatelskou péči, kterou jim rodina ani jejich okolí nemůže zajistit. Důležitou součástí poskytovaných služeb jsou i služby aktivizační, které považujeme za prevenci proti ztrátě soběstačnosti a pojí se především s naplněním volného času. Tyto služby vycházejí z individuálních potřeb seniorů a jsou zacílené tak, aby zvyšovaly jejich soběstačnost a posilovaly jak psychickou, tak fyzickou kondici. Aktivizaci seniorů se plně věnují aktivizační pracovnice v úzké spolupráci s klíčovými pracovníky. V průběhu roku 2014 jsme se více zaměřili na zlepšení adaptačního procesu seniorů v našich pobytových službách. K tomu se nám podařilo získat kvalifikovaného psychoterapeuta s dlouhodobou praxi v obdobném zařízení. Snažíme se tedy zachovávat životní styl a kontinuitu starého člověka, pracujeme na zachování dosavadních sociálních vazeb, podporujeme spolupráci s rodinou nového uživatele. Dále se nám podařilo zapojit personál CSM již do první fáze adaptačního procesu seniora a snažíme se usnadnit tuto zásadní změnu v jeho životě, která je spojena se vstupem do našeho zařízení. V roce 2014 jsme organizovali pestrý a široce zaměřený program pro volný čas seniorů (koncerty, přednášky, výlety, výtvarné aktivity, pohybové činnosti, léčebný tělocvik, setkání s rodinnými příslušníky a vícegenerační setkání). 9

10 Dále jsme spolupracovali s rodinnými centry, mateřskými a základními školami, střední zdravotní školou, a to na programu, který vedl k aktivizaci našich uživatelů. Kooperovali jsme s Městským úřadem Mělník a Městskou policií Mělník na zajištění preventivních programů zaměřených na bezpečnost seniorů, s Úřadem práce Mělník na zajištění dotovaných pracovních pozic a získávání finančních prostředků na další vzdělávání pracovníků přímé péče, s Českou správou sociálního zabezpečení Mělník na aktualizaci žadatelů o umístění do Centra seniorů Mělník. Navázali jsme též spolupráci s dalšími domovy pro seniory v našem regionu a pracujeme na rozšíření dalších společných aktivit. 2.2 Domov Penzion Název sociální služby: Domov Penzion Druh služby: domovy pro seniory Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením nad 50 let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: pobytová Kapacita: 108 lůžek Vzhledem k tomu, že stárnoucí uživatele Domova Penzion v posledních letech vyžadují zvýšenou přímou a zdravotní péči, museli jsme v roce 2014 přistoupit k organizačním změnám v zajištění chodu tohoto domova. Zaměřili jsme se na spolupráci s úřadem práce, který nám pomáhal s výběrem nových uchazečů o zaměstnání, přičemž jsme preferovali věkovou skupinu nad 50 let, jelikož tito lidé měli již z předchozích zaměstnání zkušenosti s osobami se sníženou soběstačností a jejich pracovní výkon je stabilní, jsou dostatečně empatičtí k potřebám seniorů, což mělo pozitivní vliv na celkové sociální klima v Centru seniorů Mělník. Na Domově Penzion začala též působit nová aktivizační pracovnice, která se zaměřuje na individuální aktivizaci seniorů, která vychází z jejich potřeb a možností. Zhoršení zdravotního stavu uživatel Domova Penzion sebou přineslo zvýšené nároky na práci personálu, který musí pracovat s vyšším počtem imobilních seniorů. Nabídka terapií, které 10

11 v CSM realizujeme, se tedy musela přizpůsobit novým skutečnostem, rozšířili jsme spektrum aktivizačních činností, které se realizují přímo u uživatele. Výrazně se též v uplynulém roce snížil počet uživatel, kteří si byli schopni zajistit stravu vlastními silami. Tím se tedy navýšil počet uživatelů s celodenní stravou a péčí. 2.3 Domov Vážka Název sociální služby: Domov Vážka Druh služby: domovy pro seniory Cílová skupina: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním starší 50-ti let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: pobytová Kapacita: 60 lůžek Jedná se o domov se zvláštním režimem, který poskytuje pobytové služby osobám od 50-ti let výše, jejichž zdravotní stav z důvodu diagnostikované Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence vyžaduje 24 hodinovou intenzivní zdravotní i ošetřovatelskou péči. Jsou zde uplatňovány nejmodernější vztahové typy péče. Režim je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována zdravotním a ošetřovatelských personálem na základě získané certifikace kvality Českou Alzheimerovskou společností. V roce 2014 jsme se zaměřili na zvyšování odborné kvalifikace personálu v přímé péči a v oblasti sociální práce jsme aplikovali odborné poznatky ze seminářů, které absolvovali naši zaměstnanci. Aktivizační úsek v daném roce připravil individuální program aktivizačních cvičení a jiných aktivit, včetně reminiscenční terapie pro seniory s Alzheimerovou chorobou tak, aby odpovídal jejich zdravotnímu stavu. Realizace těchto aktivit se stala významnou částí jejich denních činností. 11

12 Začali jsme realizovat ucelený vzdělávací program, který je určený především pro pečovatelky v přímé obslužné péči, kdy první část byla zaměřená na zlepšení péče o uživatele a část druhá se zaměřuje na prevenci syndromu vyhoření našich zaměstnanců. 2.4 Respitní pobyt Název sociální služby: Respitní pobyt Druh služby: odlehčovací služby Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením nad 50 let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: pobytová Kapacita: 3 lůžka Odlehčovací služby jsou poskytovány seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního stavu, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek od náročné práce a zajistit prostor pro vyřízení potřebných záležitostí, na které při péči nemají dostatek času. Tato služba je poskytována na dobu určitou, a to na 3 měsíce, které je možné následně prodloužit o další 3 měsíce. Pracovníci přímé obslužné péče jsou dostatečně kvalifikovaní a odborně způsobilí k výkonu péče o seniory, ze strany zaměstnavatele docházelo k výrazné podpoře jejich následného vzdělávání a motivování k dalšímu odbornému rozvoji. Právě prostřednictvím těchto služeb jsme se v roce 2014 poskytovali přiměřenou podporu a pomoc pečujícím rodinám, po dobu, která byla dle přání rodiny nezbytná. Fluktuace uživatel Centra seniorů Mělník v roce 2014 Domov Vážka Domov Penzion Domov Ludmila Kapacita zařízení Rok 2014 Rok 2014 Rok 2014 Přijato Odešlo Zemřelo Přijato Odešlo Zemřelo Přijato Odešlo Zemřelo

13 2.5 Terénní pečovatelská služba Mělník Název sociální služby: Terénní pečovatelská služba Mělník Druh služby: pečovatelská služba Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením starší 18-ti let Služba je poskytována od: Forma poskytování služby: terénní Kapacita: 270 Provozní doba Pondělí Pátek 6:30 15:30 Sobota Neděle 9:00 14:30 Individuální poskytování Terénní pečovatelské služby Mělník vychází ze specifických potřeb uživatelů. Cílem poskytování této služby je především zvýšení kvality života seniorů v jejich přirozeném prostředí, zamezení jejich sociálního vyloučení a oddálení potřeby pobytové služby. Rozsah a forma pomoci, která je poskytována prostřednictvím terénní pečovatelské služby, se zaměřuje na podporu rozvoje vlastní soběstačnosti uživatele, snížení sociálních 13

14 a zdravotních rizik, kterými byl uživatel ohrožován ve svém přirozeném prostředí a na snahu o zachování takového životního stylu uživatele, který povede k jeho aktivitě, samostatnosti a motivaci v jeho přirozeném prostředí Rozsah poskytování základních pečovatelských úkonů 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,-Kč/hod b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál. pomůcek 90,-Kč/hod c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu v domácím 100,-Kč/hod prostředí (pomoc se vstáváním, ranní hygiena,stlaní lůžka, příprava snídaně) d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,-Kč/hod 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: a) Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti osoby, nebo ve středisku 100,-Kč/hod osobní hygieny b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,-Kč/hod c) Pomoc při použití WC 100,-Kč/hod 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy a) Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Jedná se o obědy uvařené v CSM cena oběda 49,- Kč b) Dovoz nebo donáška jídla 18,- Kč c) Pomoc při přípravě jídla a pití 100,-Kč/hod d) Přihřátí oběda a servírování do 10 min. práce personálu. 10,-Kč 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti a) Základní úklid a údržba domácnosti 100,-Kč/hod b) Údržba domácích spotřebičů, (sporák, mikrovlnná trouba) 100,-Kč/hod c) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního 120,-Kč/hod úklidu, úklidu po malování, do 60 min. práce personálu d) Donáška balení vody 30,- Kč e) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 100,-Kč/hod zařízení. f) Základní nákupy a pochůzky, jeden nákup = jeden obchod nejblíže bydlišti, 25,-Kč úkon jedna pochůzka = jedna instituce, do 15 min. práce personálu. (do 3 kg) g) Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 55,Kč/úkon vybavení domácnosti, do 30 min. práce personálu. (3 kg 8 kg) h) Praní a žehlení ložního prádla v domácnosti osoby 60,- Kč/kg i) Praní a žehlení osobního prádla, v domácnosti osoby 60,- Kč/kg 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a) Doprovázení dospělých, k lékaři, na úřady a instituce, nákupy a zpět 100,-Kč/hod b) Rozhovor, procházka 100,Kč/1hod 14

15 2.5.2 Rozsah poskytování fakultativních pečovatelských úkonů Dohled nad požitím léků Měření krevního tlaku Jednoduché ošetřovatelské úkony (ošetření drobného poranění, dezinfekce ranky, zalepení náplastí, aplikace masti, aplikace kapek nebo masti do očí, namazání zad apod.) Přemývání znečištěných jídlonosičů Umytí všech dílů jídlonosičů pečovatelkou v přípravně TPS. Tento úkon může být proveden bez předchozí domluvy s uživatelem při jednorázovém znečištění jídlonosiče, nebo po domluvě s uživatelem - pravidelné přemývání. 15,-Kč/úkon 15,-Kč/úkon 15,-Kč/úkon 10,-Kč/úkon Dovoz a odvoz uživatele do SOH, na pedikúru, ke kadeřníkovi, dovoz prádla do a z prádelny DL Pedikúra v zařízení CSM Pedikúra v domácnosti uživatele imobilní Pedikúra v domácnosti uživatele mobilní Pedikúra cizí 25,- Kč 120,-Kč 180,- Kč 200,-Kč 200,-Kč Přehled odebraných obědů v roce Počet odebraných obědů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec V roce 2014 bylo cílem Terénní pečovatelské služby Mělník především obnova, rozvoj a doplnění klíčových znalostí a dovedností, prohloubení kvalifikace pracovníků a zkvalitnění poskytovaných služeb, k čemuž sloužily plány vzdělávání pracovníků přímé péče u TPS. Podařilo se nám zorganizovat vzdělávací akce právě pro pečovatelky, které navštěvují seniory ve vlastních domácnostech, navázali jsme spolupráci s dalšími zařízeními, které poskytují sociální služby a realizovali jsme díky tomu výměnné odborné stáže našich zaměstnanců. 15

16 V uplynulém roce jsme zajišťovali a podporovali nejen vzdělávání, ale též týmovou spolupráci pracovníků terénní pečovatelské služby, s důrazem na zpětnou vazbu od uživatel, kterým je služba poskytována. 3 Činnost jednotlivých úseků v roce Stravovací úsek Hlavní činností tohoto úseku je zajišťování celodenní stravy pro uživatele Domova Penzion, Domova Vážka, Domova Ludmila a pro terénní pečovatelskou službu. Úsek provozuje varnou část, která je dimenzována kapacitně na 450 vařených jídel denně. Na jídelně Domova Ludmila je k dispozici 84 míst k sezení, na Domově Penzion je 60 míst k sezení. Stravovací úsek Centra seniorů Mělník denně připraví 190 snídaní a svačin, 400 obědů, 190 odpoledních svačin, večeří a druhých večeří. Jsme schopni zajistit i dietní formu stravování, a to dle individuálních potřeb našich uživatel. V průběhu roku 2014 se v našem zařízení zrealizovala řada aktivit pro seniory, na které jsme připravili občerstvení z vlastních zdrojů. Jednalo se o Masopust, Ples seniorů, Jarní veselici. Dále úzce spolupracujeme s naším dodavatelem panem Růzhou, který nám pravidelně zajišťuje občerstvení na čarodějnické opékání buřtů či další akce, které pořádáme. 3.2 Ekonomický úsek Organizace Centrum seniorů Mělník hospodařila v roce 2014 v souladu se schváleným plánem, dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši Kč. Výnosy celkem činily Kč, celkové náklady Kč. Čerpání rozpočtu CSM k Rozpočet 2014 Čerpáno % 501 Spotřeba materiálu , ,75 91,51% 502 Spotřeba energie , ,91 78,82% 503 Spotřeba vody , ,29 93,24% 504 Prodané zboží - Kavárna , ,95 150,89% 511 Opravy a udržování , ,22 34,61% 512 Cestovné zaměstnanců , ,00 69,44% 513 Náklady na reprezentaci , ,00 105,77% 16

17 518 Ostatní služby , ,59 124,78% Mzdové náklady ,00 504,00 100,04% 524 Zákonné sociální pojištění , ,00 101,78% 527 Ostatní zákonné sociální náklady , ,44 95,53% 528 Ostatní zákonné sociální náklady , ,00 72,57% 531 Daň silniční 1 000, ,00 553,70% 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 500,00 457,00 91,40% 542 Jiné pokuty a penále 300,00 0,00 0,00% 547 Manka a škody + odpisy pohl , , ,29% 549 Jiné náklady , ,03 258,14% 551 Odpisy , ,00 85,27% Náklady celkem , ,18 99,79% Rozpočet 2014 Čerpáno % 602 Tržby , ,13% 090, Tržby kavárna , ,76 108,54% 646 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku VHČ 0,00 41, Čerpání fondu odměn 0, , Jiné výnosy , ,43 116,12% 662 Úroky - bankovní úroky , ,24 98,42% 672 Dotace , ,00% 900, Dotace ÚP 0, ,00 Výnosy celkem , ,82 99,91% Hospodářský výsledek k ,64 Výnosy Tržby z prodeje služeb, což je hlavní činnost organizace, se zvýšily oproti roku 2013 o Kč. Též došlo k nárůstu tržeb z hospodářské vedlejší činnosti, celkem o Kč, kde největší podíl na nárůstu tržeb měla kavárna za prodané zboží. V roce 2014 obdrželo zařízení dotaci od MPSV a dotaci od zřizovatele v celkové výši Kč. Dále obdrželo dotaci od Úřadu práce Mělník ve výši cca Kč, a to na pracovníky přímé obslužné péče, sociální pracovnici a administrativní pracovnici. Náklady V roce 2014 byla zavedena úsporná opatření, tato se týkala provozních nákladů především v oblasti spotřeby materiálu a energie. 17

18 Náklady celkem vzrostly oproti roku 2013 o Kč, z toho u mzdových nákladů došlo k navýšení celkem o Kč. Částka ve výši Kč je určena pro pracovníky přímé péče a Kč činí zákonné navýšení platových tarifů. Výše objemu mezd pro rok 2014 byla schválena ve výši Kč, skutečně bylo vyčerpáno Kč, překročení o částku Kč, bylo kryto z fondu odměn. Převod částky byl z fondu odměn proveden. Odpisy HIM byly zaúčtovány ve výši Kč, stav investičního fondu k je Kč. Sponzorské dary byly ve výši Kč. Výnosy (zdroje) Vážka Dotace od MPSV ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvky od úřadu práce ,- Kč 0,- Kč Příspěvek od zřizovatele - obce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úhrady od uživatelů služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč Fondy zdravotních pojišťoven ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jiné zdroje 362,- Kč 5.912,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výnosy (zdroje) Penzion Dotace od MPSV ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvky od úřadu práce ,- Kč Příspěvek od zřizovatele - obce ,- Kč Úhrady od uživatelů služby , ,- Kč ,- Kč Fondy zdravotních pojišťoven ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jiné zdroje ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč 18

19 Výnosy (zdroje) Ludmila Dotace od MPSV ,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvky od úřadu práce 0,- Kč ,- Kč ,- Kč Příspěvek od zřizovatele - obce ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úhrady od uživatelů služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč Fondy zdravotních pojišťoven ,- Kč ,- Kč ,- Kč Jiné zdroje ,- Kč ,- Kč ,- Kč Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.3 Sociální úsek Sociální pracovnice před přijetím každého nového uživatele provádějí pravidelně sociální šetření v místě bydliště, v LDN apod. V současné době zajišťují sociální práci u pobytových sociálních služeb 2 sociální pracovnice, které se v roce 2014 zaměřily především na aktualizaci zájemců o sociální služby v Domově Penzion, Domově Ludmila a Domově Vážka. V první vlně byly vyřazeny žádosti těch, kteří v průběhu let již zemřeli, následně prostřednictvím telefonických rozhovorů či písemných výzev byla zjišťována současní nepříznivá životní situace. Jednalo se především o míru naléhavosti umístění jednotlivých zájemců do konkrétní služby, případně sociální pracovnice zjišťovaly, zda trvá zájem dotyčných osob o umístění do Centra seniorů Mělník. Ve spolupráci s Městským úřadem Mělník odborem dopravních a správních agend byla zajištěna výměna občanských průkazů u uživatel CSM, následně se též aktualizovaly kontakty na rodinné příslušníky, což vedlo k zajištění užší spolupráce mezi rodinou uživatele a sociálními pracovníky. Při kontrole čerpání příspěvků na péči bylo zjištěno, že zdravotní stav některých uživatel již neodpovídá přiznanému stupni závislosti na péči o jinou osobu. Byly tak podány nové žádosti o přiznání příspěvku na péči či se požádalo o zvýšení stupně závislosti, což bylo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uživatele. 19

20 Přehled čerpání příspěvku na péči v Domově Ludmila Bez PnP I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 8% 15% 25% 15% 37% Přehled čerpání příspěvku na péči v Domově Penzion Bez PnP I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 7% 0% 14% 47% 32% Přehled čerpání příspěvku na péči v Domově Vážka Bez PnP I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 8% 8% 35% 13% 36% 20

21 3.4 Zdravotní úsek V roce 2014 se na zdravotním úseku odehrály 2 zásadní organizační změny. Do úseku byla organizačně začleněna pozice staniční sestry, která se především specializuje na zdravotní péči o uživatele domova se zvláštním režimem. Druhou významnou změnou je navázání spolupráce s novým praktickým lékařem, který se zavázal dlouhodobě spolupracovat s Centrem seniorů Mělník a kontinuálně vytvořit v CSM ordinaci praktického lékaře. Ta by měla především sloužit obyvatelům města, pracujících v organizacích, jejichž zřizovatelem je město, samosprávních orgánech, sociálních službách či ve školství. Další změnou, která vedla k lepšímu zajišťování péče o uživatele CSM, je změna dodavatele léků. Jedná se o lokálního dodavatele, který nahradil lékárnu z jiného regionu. Zdravotní personál se v návaznosti na požadavek zvyšování kvality péče o uživatele zúčastnil několika akcí akreditovaného školení pro zdravotníky, a také v průběhu roku bylo pro tento personál uspořádáno Centrem seniorů Mělník vlastní profesní školení. Součástí těchto školících akcí je i pravidelné školení péče o inkontinenční uživatele, které je určeno pro zdravotní sestry a ošetřující personál. Kromě toho se personál účastní pravidelných školení první pomoci, instruktáží o používání manipulačních pomůcek a zásad hygieny a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. 3.5 Pečovatelský úsek V oblasti péče o uživatele CSM dochází ke kvalitativním změnám, které jsou způsobeny zhoršeným fyzickým a psychickým stavem seniorů, přicházejících do CSM, což vyžaduje komplexnější péči o uživatele, organizační a personální zabezpečení této péče, a také klade vyšší nároky na spotřebu hygienických pomůcek a ošetřovatelského materiálu. Významnou změnou na tomto úseku v roce 2014 byla změna vedoucí úseku, která sebou přinesla i personální obměnu některých vedoucích oddělení jednotlivých úseků. V rámci profesního rozvoje personálu pečovatelského úseku absolvovali pracovníci stáže v Domově seniorů v Roudnici nad Labem a někteří vybraní pracovníci pak stáže a pracovní návštěvy v několika dalších zařízení sociální péče v regionu. 21

22 3.6 Provozní úsek Provozní úsek zajišťuje v rámci své působnosti opravy a údržbu budov, i areálu CSM. Do jeho činnosti také patří ostraha objektů, pohotovostní služba pro případ závažných havárií a mimořádných situací. V rámci zabezpečování standardů hygieny a odpadového hospodářství realizuje odvozy odpadů, skladování a likvidaci nebezpečných odpadů, spojených se zdravotní činností centra. Do činnosti úseku dále spadá správa autoparku centra, běžný a pravidelný servis vozidel. V součinnosti s vedením centra realizují zajišťování BOZP a požární ochrany, vyhodnocování funkce protipožárních čidel, provoz výtahu a kamerového systému. V rámci BOZP a PO zajišťuje tento úsek každoroční proškolení zaměstnanců a školení řidičů. Vzhledem k technickému charakteru provozu prádelny CSM spadá svou činnosti do provozního úseku, která zajišťuje praní prádla pro uživatele centra, terénní pečovatelské služby, ale také provádí komerční praní prádla pro další instituce a zdravotnická zařízení. Údržbu zajišťují 3 údržbáři a 3 pradleny. Provoz tohoto úseku je dlouhodobě ztížen vleklou nemocí jednoho z údržbářů. Z tohoto důvodu také technický úsek využívá ke spolupráci pracovníky technických služeb (VPP), spolupracuje se zahradnickou školou a dobrovolníky. V rámci vlastní běžné údržby provádí kontinuální údržbu budov a areálu, nicméně v roce 2014 ve spolupráci s městským úřadem jako vlastníkem nemovitosti CSM se podílel na investičních akcích městského úřadu, jako byla oprava střechy Domova Ludmila, oprava a zateplení štítové stěny Domova Penzion a výměny pohonů kabinových dveří výtahu v Domově Ludmila. 22

23 V rámci vlastní činnosti realizoval provozní úsek : Zřízení zázemí pro pečovatelky Domova Penzion Vybudování společenské místnosti /kuchyňky/ ve 4.p. Domova Ludmila Výměna pohonů kabinových dveří v Domově Ludmila Zahájení generální rekonstrukce volných ploch v okolí Centra seniorů Mělník a rozšíření parku, generální opravy venkovních laviček Montáž docházkového systému Zhotovení intercomu /recepce závora /, vyznačení parkovacích míst pro uživatele a návštěvy CSM. 3.7 Aktivizační úsek Leden 2014 Leden v CSM zpestřilo několik hezkých novoročních akcí: Tradiční vystoupení mělnického pěveckého sboru TenSing s doprovodným slovem evangelické farářky Hany Pfannové, dětský divadelní spolek Ty-já-tr z Prahy pod vedením Radky Tesárkové návštěvníky potěšil představením Rakovnická hra vánoční a na Tři krále do CSM přišli žáci ze 3. A třídy ZŠ Jungmannovy sady s Vánočním příběhem o Ježíškovi. Pak se děti převlékly, a jako tří králové navštívily naše seniory na pokojích a popřály jim všechno dobré do nového roku. Na konci ledna naše seniory potěšilo koncertní vystoupení žáků pražské konzervatoře pod vedením sopranistky a sólistky Národního divadla Věry Novákové. S klavírním doprovodem Miroslava Navrátila mladí zpěváci vystoupili s výběrem písní od baroka až po romantismus. Žáci z 3. C třídy ZŠ J. Matiegky pod vedením paní učitelky Pavly Boučkové absolvovali exkurzi po našem zařízení. Únor 2014 Divadelní kroužek při ZŠ Jungmannovy sady pod vedením Viery Bačo přišel do CSM s divadelní hrou Dívčí válka podle hry Františka Ringo Čecha. Představení žáků II. stupně všechny návštěvníky příjemně pobavilo. Další divadelní představení Setkání u Aničky 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK Název poskytovatele: Centrum seniorů Mělník (dále CSM) Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: město Mělník Kontaktní údaje: Centrum seniorů Mělník,

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Dům seniorů POHODA, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Jak nádherně listy stárnou..., jak prosvětlené a barevné jsou jejich dny... (autor: John Burroughs) V Orlové-Lutyni dne 19.5.2014

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více