V domovech důchodců se za přijetí neplatí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V domovech důchodců se za přijetí neplatí"

Transkript

1 ČÍSLO 3/2005 ROČNÍK 3 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NÁKLAD VÝTISKŮ OVĚŘEN AUDITORSKOU FIRMOU TÉMA MĚSÍCE V domovech důchodců se za přijetí neplatí S letištěm má kraj velké plány Mezinárodní letiště Ostrava-Mošnov je největším regionálním a celkově po Ruzyni druhým největším letištěm v České republice. Vzhledem ke své poloze a krátké vzdálenosti do Polska a na Slovensko slouží jako významný vstupní bod do našeho regionu. Je vzdáleno pouhých 20 kilometrů jihozápadně od Ostravy a rovněž technické parametry dávají předpoklady jeho životaschopnosti jako důležitého dopravního uzlu. Má přistávací dráhu 3500 metrů dlouhou, širokou 63 metrů, umožňuje provoz všech současných typů letadel a má statut mezinárodního letiště. Do stání letadel, které je celkem na třech plochách, může v případě potřeby zaparkovat i největší dopravní letoun na světě Airbus 380. Mošnovské letiště zajišťuje pravidelný i nepravidelný mezinárodní i vnitrostátní provoz, přičemž je vybaveno pro odbavování leteckého nákladu a má k dispozici velké skladovací kapacity. V letištní budově bude po dostavbě haly možné odbavit za rok až milion cestujících. (Pokračování na straně 2) Moravskoslezský kraj O umístění do domova důchodců je mnohonásobně větší zájem, než jsou reálné možnosti. To někdy vyvolává spekulace ohledně placení za přijetí. Kraj jako zřizovatel domovů důchodců a penzionů pro důchodce poskytuje služby od 1. ledna 2003, kdy byla po ukončení činnosti okresních úřadů tato pravomoc převedena na krajský úřad. Senioři ale mohou požádat o umístění nejen v domovech zřizovaných krajem. Moravskoslezský kraj spravuje 14 domovů důchodců a dva penziony pro důchodce s celkovou kapacitou 1643 míst v domovech důchodců a 371 v penzionech. V zařízeních pro seniory, které zřizují v samostatné působnosti obce, je dalších 3300 míst a služby tohoto typu zajišťují i nestátní neziskové organizace, jež mají přibližně 400 míst. Čekací doba pro umístění do zařízení je rozdílná, při přijetí záleží na více okolnostech. Například, zda je klient mobilní nebo imobilní, také to závisí na lokalitě, ve které má zájem být umístěn. Nejednou se stává, že si starší občané podávají žádost o umístění i jako pojistku, že by někdy v budoucnu ústavní péči mohli potřebovat, uvedl náměstek hejtmana Jiří Carbol (KDU-ČSL). Čekací doba na přijetí je od šesti měsíců do tří let, SLOUPEK ZASTUPITELE Vážení čtenáři, občané Moravskoslezského kraje! Pro první prázdninové vydání měsíčníku jsme zvolili tématem měsíce mošnovské letiště. Je to totiž právě rok, co bylo převedeno do majetku a správy kraje. Na této první straně se také dočtete v hlavním článku několik informací o domovech důchodců, které spravuje Moravskoslezský kraj. I v tomto třetím letošním čísle našeho měsíčníku se dozvíte v rubrice PENÍZE Z KRAJE POMOH- LY, že některé akce občanských menšin by se nekonaly bez finanční podpory kraje. Jako člen redakční rady bych rád podotkl, že noviny pro vás, čtenáře, připravujeme s plnou pozorností, pečlivě vybíráme témata, která vás mohou zajímat a obsahově jsou pro vás dostatečně informativní. Přesto vás ale musím upozornit, že do jednoho vydání není možné zahrnout vše, co bychom si my i vy přáli. Témata volíme podle jejich aktuálnosti a důležitosti. Myslím ale, že mohu slíbit, že nic důležitého neopomeneme. Osobně budu dbát na to, aby se v našich novinách nezapomínalo ani na malé obce a život v nich. A co se dále v tomto vydání můžete dočíst? Opět zde na šesté straně najdete rubriku pro seniory, na poslední straně kromě oblíbené fotoreportáže představujeme radní kraje Dagmar Adamovou. Nechybí ani pravidelné informace od hasičů, strana kultury, tip na výlet, sportovní strana či křížovka o ceny Petr Sobotík (ODS), krajský zastupitel a člen redakční rady měsíčníku Nenašli jste naše noviny ve Vaší schránce? Reklamační linka: přesto ale přihlížíme k urgentnosti případu, dodal náměstek. Počet registrovaných žádostí o umístění do krajských zařízení pro seniory čítal k 1. lednu kolem Na jedno místo tak připadá 766 obyvatel. Největší zájem byl vloni o umístění do Domova-penzionu Havířov, dále pak do Domova důchodců v Karviné, Petřvaldu a v Opavě a také do Domova-penzionu v Orlové. Rád bych rozhodně upozornil, že podání žádosti o přijetí i vlastní přijetí jsou bezplatné. Náklady na pobyt jsou pak stanoveny příslušnou vyhláškou, upozornil Daniel Rychlik, vedoucí oddělení sociálních služeb krajského úřadu. Do budoucna krajský úřad hodlá především vytvářet místa pro seniory se specifickými potřebami, například s nutností ošetřovatelských služeb, s psychózami, alkoholickým návykem. Péče o seniory, kteří nevyžadují nadstandardní péči, by pak měla být doménou jednotlivých obcí s tím, že kraj ze svého rozpočtu tyto služby podpoří. Součástí podpory jsou ale také zajištění domácí péče či volnočasové programy pro seniory, upřesnil náměstek Jiří Carbol a dodal, že letos zastupitelé schválili neziskovým subjektům poskytujícím sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením dotace na provoz ve výši skoro 114 milionů a dále kraj poskytl ze svého rozpočtu v rámci programu rozvoje sociálních služeb dotace ve výši téměř 6,2 milionu korun, mimo jiné tak byly podpořeny i projekty zaměřené na seniory. Ostravští hasiči obhájili vítězství Pro podporu realizace jejich plánů vyčlenil kraj pro letošní rok v rámci dotačního programu v oblastech uměleckých aktivit s národnostní tematikou, kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit a dokumentace národnostní kultury částku ve výši korun. Do dotačního řízení bylo přihlášeno celkem 36 projektů, z nich bylo vybráno celkem 10 projektů, uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Jiří Carbol (KDU-ČSL). Domov, nebo penzion? Rozdíl mezi domovem důchodců a penzionem pro důchodce spočívá především v samoobslužnosti klientů. V penzionu pro důchodce jsou umístěni klienti, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Moravskoslezský kraj rozhoduje o přijetí do těch domovů důchodců a penzionů, které spravuje. Rovněž rozhoduje o ukončení pobytu v nich, o přemístění do jiných ústavů, které spravuje, a o úhradě za služby. Při umisťování jsou upřednostněni žadatelé, kteří jsou osamělí, bez sociálního kontaktu, využívají pečovatelskou službu či potřebují komplexní péči. Slezská Harta Hladina vodního díla Slezská Harta byla 29. června dějištěm soutěže ve vodním záchranářství družstev nazvané Harta Klání se účastnily pětičlenné týmy - čtyři hasiči a velitel, přičemž musely demonstrovat připravenost poskytnout první pomoc a záchranu osob z vodní hladiny a břehů, včetně ošetření a transportu motorovým člunem. Ostravští hasiči obhájili loňské vítězství, družstva z Bruntálu a Rýmařova skončila na druhém a třetím místě. Letošního ročníku se účastnilo 15 družstev ze severní Moravy, jejichž členové museli za 40 minut absolvovat úkoly na osmi stanovištích. Šlo například o první pomoc, techniku jízdy na motorovém člunu, plavání, záchranu tonoucího. Poprvé bylo na soutěži také družstvo žen. Podpořeny byly velké projekty organizací sdružujících téměř všechny historické národnostní menšiny žijící v kraji. Jejich projekty měly většinou nadregionální význam. Můžeme jmenovat například Polský kulturně osvětový svaz z Českého Těšína, Polské umělecké sdružení Ars Musica, Obec Slovákov v Karviné, Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Řeckou obec z Krnova-města a další organizace. (Pokračování na straně 6) KRÁTCE Úvěr pomůže opravit cesty MSK Dohodu o poskytnutí úvěru na více než miliardu korun, v první etapě na 14 projektů, uzavřel kraj s Evropskou investiční bankou. Je to první úvěr v historii, ke kterému se kraj zavázal. Díky kvalitnímu finančnímu renomé jsme nemuseli předkládat jiné záruky solventnosti, a také úrok je velmi nízký, neskrýval spokojenost hejtman Evžen Tošenovský (ODS). Z peněz budou spolufinancovány projekty podpořené ze strukturálních fondů EU. Mezi prvními je modernizace mošnovského letiště a největší část peněz jde na opravy krajských cest. Kraj se zajímá o národnostní menšiny Aktivity příslušníků národnostních menšin žijících v Moravskoslezském kraji nejsou zastupitelům ani úředníkům lhostejné. PENÍZE Z KRAJE POMOHLY V hlučínském domově důchodců mají senioři řadu možností, jak trávit volný čas. Kromě procházek venku mohou pracovat v ergoterapeutické dílně nebo využívat například půjčování knih z místní knihovny. Na snímku jsme zachytili, jak si vzájemně při výběru knihy radí klienti domova bývalá tlumočnice Anna Vitásková a Jan Ketner. Příslušníci národnostních menšin organizují řadu festivalů a setkání, jedno se koná každoročně v Ostravě. TÉMA MĚSÍCE AKTUÁLNĚ TIP NA VÝLET SPORT ROZHOVOR V roce 2015 chce mošnovské letiště odbavit 1,5 milionu pasažérů. strana 2 Děti s postižením by se měly vzdělávat spolu se svými vrstevníky. strana 3 Vydejte se na celodenní výlet za zajímavostmi kraje do Beskyd. strana 6 Prsten, jaký se nedá koupit, dostal obránce Tampy Bay Čech Pavel Kubina. strana 7 Představujeme radní a zastupitelku kraje Dagmar Adamovou. strana 8

2 2 Červenec 2005 Téma, Z kraje TÉMA MĚSÍCE S letištěm má kraj velké plány (Pokračování ze strany 1) Mošnovské letiště má základní zázemí, jaké si vyžaduje současný trend. Kromě jiného je zde restaurace, bar, banka, směnárna, bezcelní obchod či půjčovna aut. Zajišťujeme veškeré služby při odbavování letů všech leteckých společností, uvedl ředitel letiště Michal Červinka s tím, že rok 2004 byl v počtu přepravených osob nejúspěšnějším v historii letiště. Bylo přepraveno více než cestujících, z toho téměř na vnitrostátních linkách. K přelomu v rozvoji letiště došlo před rokem, kdy po mnoha jednáních a tlaku krajských zastupitelů na státní správu bylo převedeno do správy a majetku kraje. Od 1. července 2004 tak začala fungovat akciová společnost Letiště Ostrava, jejímž jediným akcionářem je Moravskoslezský kraj. Česká správa letišť investovala do Mošnova minimálně, prioritou bylo pražské letiště Ruzyň. Bohužel naše letiště si s sebou nese z období před rokem 2004 velký vnitřní dluh, ten se jen pomalu daří srovnávat. Jsme ale nyní schopni na jeho rozvoj získávat peníze z různých zdrojů, hlavním jsou strukturální fondy EU, poznamenal hejtman Evžen Tošenovský (ODS). Předloni byla dokončena přístavba odbavovací haly s bezbariérovým přístupen, náklady dosáhly 15 milionů korun. Stávající plocha se tak rozšířila na více než 600 m 2 a zlepšil se komfort pasažérů. V neposlední řadě je letiště velmi důležité pro příchod nových investorů. Letos 23. května byl zahájen provoz na pravidelné lince Ostrava Mnichov, po které volali hlavně zástupci z okruhu podnikatelů. Cíl: Jeden a půl milionu pasažérů Mošnov Letiště Ostrava-Mošnov má ambice stát se po Praze-Ruzyni nejdůležitějším letištěm v České republice. A má k tomu ty nejlepší předpoklady. Podle hejtmana Evžena Tošenovského je Moravskoslezský kraj letos schopen uvolnit na rozvoj letiště ze svého rozpočtu 46,5 milionu korun, další peníze kraj úspěšně získal z fondů Evropské unie. Řádově půjde o stovky milionů korun, řekl hejtman. V podnikatelském plánu letiště na roky se počítá Příležitosti pro rozvoj letiště: blízkost a zázemí regionální metropole, možnost dopravní obsluhy přilehlé části polského území a území Slovenska, rozvoj podnikatelských aktivit v bezprostředním prostoru letiště a sousedícím prostoru, připravené průmyslové zóny pro zahraniční investory a nové ekonomické aktivity, blízkost hlavní železniční trasy jih sever Moravy (s vazbou na ČR, Polsko, Slovensko a Rakousko) s přímým napojením do areálu letiště, dvě blízké destinace cestovního ruchu s mezinárodním charakterem Beskydy a Jeseníky, blízkost budoucí dálnice D47 a rychlostní komunikace R48, vytvoření logistického uzlu pro nákladní dopravu, vybavení letiště zařízeními pro provoz za snížených povětrnostních podmínek, členství ČR v EU umožňující urychlení rozvoje ekonomiky s všestranným rozvojem letiště Ostrava-Mošnov jako regionálního mezinárodního letiště. Jeho ambicí je odbavit v roce 2015 více než 1,5 milionu cestujících. Postupný nárůst počtu pasažérů si vyžádá v nejbližších letech další rozšiřování odbavovacích hal, letištních ploch, parkovišť, ubytovacích kapacit a zlepšení dopravního spojení Mošnova s Ostravou a dalšími městy regionu. Mošnov by měl do budoucna zajistit dobré spojení s hlavními evropskými destinacemi, jako jsou Vídeň, Londýn nebo Paříž. Navíc nyní jako součást EU očekáváme dynamický nárůst pasažérů, konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Pavol Lukša (KDU-ČSL). Z tohoto pohledu jsou hlavními konkurenty Mošnova letiště Krakov, Katovice a Brno. Budoucnost je naplánovaná Hlavním projektem je dostavba nové odbavovací haly, která si vyžádá stavební investici okolo 160 milionů korun, z toho dotace z evropského fondu Infrastruktura představuje necelých 49 milionů. Uvedení odbavovací haly do provozu je plánováno v polovině roku 2006, přičemž s pracemi se už začalo. Hodinová kapacita se pak bude pohybovat kolem 500 cestujících na odletu a 500 cestujících na příletu, upřesnil ředitel letiště Michal Červinka s tím, že kapacita přistávací dráhy je dostatečná. v regionech. 0 Oční lékaři v Karviné slavili Karviná Oční lékaři Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj začali být za 25 let své existence známí v oboru zaváděním zcela nových přístupů k léčbě. Ročně zde provedou na tři tisíce operací a ošetří zhruba čtrnáct tisíc pacientů z celého kraje. Metody i vybavení se velmi změnily. Zákroky jsou šetrnější k pacientům, zkrátila se doba hospitalizace, uvedl primář Jiří Slepánek. Lékaři v Karviné léčí všechny oční choroby, provádějí operace víček, plastiky i onemocnění okolí oka. Léčí zelený zákal i záněty. Nejčastěji operují šedý zákal, odchlípení sítnice nebo provádějí laserové zákroky. Lékaři používají špičkové přístroje, nejnovější z nich je zobrazovací systém, který umožňuje zpřesnit diagnózu onemocnění sítnice například u diabetiků. Vrchní sestra Libuše Luberová pracuje na tomto oddělení od samého vzniku. Operace jsou pro pacienta méně rizikové, uzdravení rychlejší, a protože se podstatně zkrátila délka hospitalizace, dnes nám stačí 30 lůžek namísto původních 45. Kromě špičkových odborníků a techniky máme ale také širokou databázi obsahující tisíce snímků, která umožňuje porovnávat výsledky a stanovit dynamiku choroby. To je například důležité u zeleného zákalu. Dokážeme totiž přesně sledovat, zda kapky zabírají, nebo je potřeba pacienta už operovat, vysvětlil Primář Jiří Slepánek si libuje, že technika pomáhá lékařům dosahovat vynikajících výsledků. primář Slepánek. Na operaci pacienti čekají v Karviné průměrně dva měsíce. Před dokončením přístavby příletové haly se stávalo, že po příletu větších letadel museli cestující na odbavení čekat pod širým nebem. Podle Mezinárodního sdružení letišť (ACI) se počet cestujících leteckou dopravou ve světě do roku 2020 proti roku 2004 zdvojnásobí. Očekává se však, že nárůst letecké dopravy v nových členských zemích EU bude ještě rychlejší a dynamičtější. Vývoj počtu cestujících na letišti Ostrava Tuzemští Mezinárodní K TÉMATU MĚSÍCE Na počátku minulého století Letiště Ostrava-Mošnov leží v místech, kde bratři Josef a Leopold Žurovcovi již v letech prováděli své první letecké pokusy s letadlem vlastní konstrukce. První prakticky využitelné letiště však zde bylo zřízeno koncem srpna 1939 hitlerovskou Luftwaffe. Na upraveném terénu na polích mezi Albrechtičkami, Mošnovem a Hartami startovala od 1. září německá letadla k útoku na Polsko. V květnu 1945 je naopak používala první československá smíšená letecká divize. Pak následovalo období nečinnosti a půda byla vrácena zemědělské výrobě. V 50. letech přestává potřebám města Ostravy vyhovovat staré letiště v Ostravě-Hrabůvce, a proto Celkem bylo v letech 1956 až 1960 vybudováno moderní letiště u Mošnova. Oficiální provoz zde byl zahájen 17. října 1959, kdy zde přistál první proudový letoun TU-104A. Letiště tak sloužilo pro potřeby jak vojenského, tak i civilního provozu. Sídlil zde stíhací a dopravní pluk, později i vrtulníková letka. Výrazným zlomem se stal rok 1989, kdy letiště získalo statut mezinárodního letiště. Hlas opozice k tématu: Pavol Kubuš (zastupitel za ČSSD) Dopravní infrastruktura je nutným předpokladem hospodářského rozvoje našeho kraje. Letecká doprava svojí rychlostí, dosahem, pohodlím a bezpečností splňuje požadavky společností zabývajících se výrobou a obchodem, ale také požadavky mnoha turistů. Letiště v Mošnově má základní předpoklady spojovat Moravskoslezský kraj se světem, problémem je, že požadovanou velkou službu udělá a v konkurenci jiných letišť obstojí až po investování velkých peněz do jeho dobudování. Na vedení kraje je tyto peníze najít, na managementu letiště účelně peníze využít a na opozici je pomáhat a v určitém smyslu kontrolovat. Přál bych si, aby se snaha o rozšíření aktivit letiště v blízké budoucnosti naplnila. Josef Babka (předseda klubu KSČM v zast. kraje, člen dozorčí rady Letiště Ostrava, a. s.) Převedení letiště do správy kraje bylo pozitivním krokem, který členové klubu KSČM jednohlasně podpořili. Může tak dojít ke zkvalitnění služeb, rozvoji letiště, a tím také k podpoře rozvoje celého regionu. Velmi oceňuji snahu, kterou vedení akciové společnosti i dozorčích orgánů letiště vyvíjejí. Jedním z důkazů je také nově zřízené spojení do Mnichova, které zviditelní Ostravu a Moravskoslezský kraj ve světě. Myslím, že to budou mít také všichni zastupitelé na paměti při schvalování rozpočtu kraje. Nejpopulárnější je Evžen Tošenovský Praha Průzkum společnosti STEM vyhodnotil jako nejpopulárnějšího hejtmana Evžena Tošenovkého (ODS), který stojí v čele Moravskoslezského kraje a kterého příznivě hodnotí 76 procent lidí. Na druhém místě je jihočeský hejtman Jan Zahradník (ODS) a další místa obsadili pražský primátor Pavel Bém (ODS), jihomoravský Stanislav Juránek (KDU-ČSL) a ústecký Jiří Šulc (ODS). Mám radost, to je jasné. Na druhé straně je pro politika důležitá trvalá práce pro lidi a pokora, takže bych výsledky takových anket nepřeceňoval, řekl hejtman a s nadsázkou poznamenal, že mu určitě body přinesly i ty moje dva metry výšky. OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Představujeme všechny obce kraje s rozšířenou působností, které mají od roku 2003 pověření pro výkon státní správy v Moravskoslezském kraji je jich celkem 22. NOVÝ JIČÍN Historické město Nový Jičín leží na rozhraní jižního okraje Moravské brány a výběžků Podradhošťské pahorkatiny. Rozkládá se na ploše 4478 ha a žije zde obyvatel (k ). Městské části a rozšířená působnost Nový Jičín se skládá z několika částí Nový Jičín - město, Bludovice, Kojetín, Libhošť, Loučka, Straník, Žilina. Rozšířenou působnost vykonává pro patnáct obcí: Nový Jičín, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Mořkov, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína. Samospráva města Zastupitelstvo města má 29 členů, z toho devět reprezentuje ODS, pět KDU-ČSL, pět ČSSD, pět KSČM, tři SN a dva SZNK. Rada města je devítičlenná, starostou města je Ivan Týle (ODS). Cíle současného vedení Hlavním cílem je postupně realizovat strategický plán a pokračovat ve všestranném rozvoji města. Velmi důležitá je také příprava rozvojového prostoru pro podnikatelské a průmyslové aktivity. Největší investice V oblasti vodního hospodářství probíhá I. etapa výstavby kanalizace a čističky odpadních vod Libhošť s náklady ve výši 45 milionů korun a s termínem dokončení v červnu Již hotova je I. etapa výstavby kanalizačního sběrače v Žilině s možností napojení až tisíce obyvatel (připravuje se II. etapa, cílem je napojení celé části města Žilina). Neočekávanou investicí byla vloni havárií vyvolaná rekonstrukce Beskydského divadla, která z rozpočtu města letos odčerpá částku ve výši asi 2,4 milionu korun. Největší investiční akcí v nejbližším období bude rekonstrukce Masarykova náměstí s náklady 50 milionů korun. Letos by také měla být zahájena rekonstrukce J-Klubu tak, aby obyvatelé města získali v tomto objektu velký sálový prostor, jaký v Novém Jičíně chybí. Dále město na svém území podporuje výstavbu rodinných domků. Největší je lokalita Pod Skalkou III. etapa s 63 stavebními místy město je připraveno k zajištění projektů, vybudování inženýrských sítí, komunikací a veřejného osvětlení. Také jsou přichystány investice do komunikací, parkovacích ploch, regenerace sídliště Loučka, cyklostezek, úprav městských parků a do sportovních zařízení. Trocha historie Město Nový Jičín vzniklo pravděpodobně v 80. letech 13. století na křižovatce obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher. Jeho pravidelný půdorys nasvědčuje, že vzniklo tzv. na zeleném drnu jako hospodářské středisko panství Starý Jičín. Nejstarší písemná zmínka o městě však pochází až z roku 1313, kdy byly městu uděleny králem Janem Lucemburským první městské výsady (mýtné). V té době patřilo město i se starojickým panstvím pánům z Kravař. V roce 1373 dali páni z Kravař Novému Jičínu právo odúmrti, povolili výroční trh a dali základ městského znaku - zavinutou střelu, kterou drží ruka ozbrojence. V letech se stali majiteli města i panství páni ze Žerotína, kteří se do dějin města zapsali hlavně přebudováním do té doby gotické tvrze na pohodlné sídlo renesanční - Žerotínský zámek. Jejich zásluhou se začalo s výstavbou kamenného podloubí a měšťanských domů na náměstí, neboť až do zničujícího požáru v roce 1503 bylo město dřevěné. V 16. století začalo nejen poněmčování do té doby převážně českého Nového Jičína, ale i hospodářský rozvoj. Ten trval až do 19. století, kdy ve městě vznikla mimo jiné i továrna na klobouky Tonak, proto se dodnes nazývá město klobouků. Zajímavosti Město se může pochlubit vysokým počtem pamětihodností, které tvoří Městskou památkovou rezervaci vyhlášenou v roce Z kulturních památek stojí za vidění malebné novojičínské náměstí. Najdete zde Starou poštu, jeden z nejhezčích domů na náměstí, v němž dnes sídlí Městské kulturní středisko. Kromě výstavní galerie jsou zde také prostory pro pořádání různých kulturních vystoupení. Střed náměstí zdobí morový sloup z počátku 18. století a kamenná kašna se sousoším tančících sedláků v německém kravařském kroji. Jedním z dalších symbolů města je renesanční Žerotínský zámek. Dnes v něm sídlí Muzeum Novojičínska se stálou expozicí klobouků a dalšími hodnotnými tematickými výstavami. Za pozornost stojí také další kulturní památky: historická budova radnice, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, farní věž, Bašta, Španělská kaple, kostel Nejsvětější Trojice a celá Kostelní ulice. Novorenesanční budova zdejšího Beskydského divadla je také jedinečná. Nechybí ani městské kino. Autorem stavby je vídeňský architekt Leo Kammel. Stará pošta je jeden z nejkrásnějších domů na náměstí v Novém Jičíně. Foto: L. Šmitke.

3 Aktuálně Červenec Je důležité, aby hendikepované děti žily mezi svými vrstevníky Rozhovor s náměstkyní hejtmana Jaroslavou Wenigerovou (ODS) o návrhu kraje integrovat děti se zdravotním postižením ze zvláštních škol do škol základních. Zastupitelé schválili postup integrace žáků zvláštních škol do základních škol zřizovaných obcemi. Co to bude konkrétně znamenat? Pro děti s postižením to nebude znamenat žádná omezení, naopak jim to přinese další rozšíření možností vzdělávání. Skupinová integrace zdravotně postižených žáků mezi žáky bez zdravotního postižení znamená v tomto případě převedení celých tříd žáků s mentálním postižením, kteří navštěvují zvláštní školu, do základní školy, a to včetně stávajícího učitele tedy speciálního pedagoga. Děti s postižením se budou učit ve zvláštních třídách základních škol. U některých předmětů pak bude vhodné zcela spojit žáky s postižením a bez něj, například v tělocviku či ve výtvarné výchově. Tím se naplní hlavní cíl spolupráce všech žáků školy. Neobáváte se, že se základní školy budou tomuto kroku bránit? Je to naprosto svobodná vůle obcí, nikoho nebudeme nutit. Rozhodně ale nemůže dojít ke zhoršení podmínek pro vzdělávání dětí s hendikepem. Naopak, integrace je žádoucí. Ale skutečná integrace nejde jen o prosté převedení tříd. Dodržení podmínek pro vzdělávání zdravotně postižených žáků a zároveň jejich začleňování do hlavního vzdělávacího proudu obohatí všechny děti i učitele a my přesně tohle považujeme ve vzdělávání za žádoucí trend. Moravskoslezský kraj je v přístupu k hendikepovaným velmi iniciativní a patří k nejlepším v ČR, cením si podpory zastupitelstva. Pokud se školy dohodnou na vzájemné integraci, jak bude probíhat? V případě souhlasu a jasné koncepce obce navrhne školský odbor krajského úřadu zastupitelstvu zrušení zvláštní školy zřizované Moravskoslezským krajem. Žáci pak budou zařazeni do základní školy obce. Pro doplnění kraj spravuje v současnosti 37 zařízení tohoto typu zvláštních škol. Integrace už v minulém volebním období proběhla v Odrách ve škole Slunečná. Došlo k tomu z iniciativy obce, přičemž můžeme již nyní po jistém období hodnotit zkušenosti jako velmi dobré. Zastupitelstvo kraje schválilo podobný konkrétní proces v Bohumíně, opět z iniciativy obce. Tři třídy zvláštní školy přejdou pod obec, pomocná škola zůstává v působnosti kraje. Dosavadní zkušenosti se skupinovou integrací jsou pozitivní proces obohacuje učitele o zkušenosti speciálních pedagogů, žáci i učitelé ve škole jsou vstřícnější a ochotni pomoci při spolupráci. Co se stane s majetkem školy, jejímž zřizovatelem je kraj, v případě, že obec bude mít o skupinovou integraci zájem? Movitý majetek bude převeden vždy té příspěvkové organizaci, která převezme vzdělání dětí se zdravotním postižením. Pokud se uvolní budova v majetku kraje, může ji využít kraj pro potřeby školské i jiné. Někteří speciální pedagogové se tomuto postupu brání Ano, takové reakce jsme také zaznamenali. Jsem přesvědčená, že si jako špičkoví odborníci velmi dobře uvědomují, o jak prospěšnou záležitost se vzhledem k hendikepovaným i ostatním žákům jedná. Podle mého názoru je nesouhlas vyvolán pouze nedostatkem informací. Integrace zdravotně postižených žáků by měla být dnes již automatická věc. Integrace jak má být Hanka Martínková (19 let) se novým automobilem snáze dostane do zájmového kroužku nebo do školy. Nedávno jsem získala výuční list vyrábím například proutěné košíky. Pomáhá mi to při rehabilitaci, usmála se do objektivu Hanka. Podpora sponzorů firem z celé ČR, které si zakoupily reklamní plochy na vozidle, pomohla Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klubu Stonožka v Ostravě získat do užívání automobil Ford Transit. Bez podobného vozidla by se naše děti na různé akce vůbec nedostaly, řekl předseda asociace Jan Pulchar. Pro zdravotně postižené děti je velmi důležité, aby se pohybovaly mezi svými vrstevníky. Tento způsob podpory může být vzorem pro ostatní, uvedla náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová. Překvapí nás mimořádná událost? Důsledky mimořádné události téměř vždy ovlivní náš život. Jsem na svou ochranu sám? Evakuace školy musí probíhat organizovaně. Po přechodném období, kdy se ve školách příprava mládeže k ochraně obyvatelstva neprováděla, je nyní opět zařazena do školních osnov. Lze i bez poplatků Neziskové organizace jsou osvobozeny od poplatků za ověřování dokumentů souvisejících přímo s jejich činností. Vyhláška platí už deset let, neziskovky o ní ale bohužel málokdy vědí. Nový zákon o správních poplatcích okruh organizací osvobozených od poplatků rozšířil. Platný je od ledna. Kraj letos zjednodušil podmínky pro organizace žádající o dotace, které při podávání žádostí ještě nemusí předložit ověřené dokumenty. Ty požadují úředníci jen od organizací, jež příspěvek kraje získaly, a to až při podpisu smlouvy. Podle zákona se osvobození vztahuje mimo jiné na nadace, sdružení a obecně prospěšné společnosti, například z kultury, sportu, ochrany životního prostředí či sociální péče. HASIČI OBČANŮM V této souvislosti nás může napadnout, kdo za systém ochrany občanů odpovídá a jakou úlohu má při řešení mimořádných událostí stát. Za organizaci a řízení ochrany obyvatel odpovídají ze zákona ministerstva a jiné centrální úřady, z několika desítek jmenujme Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Na úrovni kraje je to krajský úřad, hejtman a další orgány, jako například právě hasičský záchranný sbor. A dále obecní úřady a starostové obcí. Ochranu zaměstnanců mají zákonnou povinnost zabezpečit jejich zaměstnavatelé, uvedl Libor Folwarczny, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a plánování HZS. Jaké má ale občan možnosti se sám chránit? Pro zvládnutí mimořádné události je důležité situaci nepodceňovat, nezlehčovat její průběh a podle dostupných informací nebo i zkušeností si uvědomit dopady. I když jsou složky integrovaného záchranného systému (hasiči, zdravotníci, policisté) připraveny při záchranné akci zasáhnout, každý občan by měl umět ochránit sám sebe, své blízké, ale také pomoci sousedům a případně osobám, které pomoc potřebují. Jedná se zejména o to: znát a dodržovat zásady chování při ohrožení (reagovat na sirénu a vhodným způsobem se chránit) vědět o opatřeních při vyhlášení evakuace, postupovat podle nich a umět si připravit evakuační zavazadlo mít ujasněno chování při haváriích spojených s únikem nebezpečných látek co učinit a jak se chránit při povodni či požáru znát, jakou podobu může mít teroristická akce a jaké prostředky mohou být použity mít připravené a vyzkoušené improvizované prostředky ochrany a vědět, jak a kdy je použít znát základy první pomoci a v mezích možností zvládnout její poskytnutí Základní informace najdou občané na webových stránkách hasičského záchranného sboru a krajského úřadu Konkrétní instrukce o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a o ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události poskytují občanům příslušné obecní (obvodní) úřady. Zaměstnanci získají tyto údaje od svého zaměstnavatele. Umět se o sebe postarat v případě nečekané události by mělo být pro každého z nás automatické. Nelze se spoléhat, že jsou pro tyto záležitosti speciálně vycvičení odborníci, ti se nemusí vždy na místo dostat včas (Příště: Tísňová volání) Další evropské peníze MSK Žadatelé o evropské peníze mají do 29. července do 12:00 hodin ještě šanci podat své projekty krajskému Sekretariátu Regionální rady, které se týkají dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti, informačních a komunikačních technologií, cestovního ruchu, rozvoje lidských zdrojů. Jedná se o 4. kolo výzvy Společného regionálního operačního programu. Celý text výzvy je zveřejněn na podrobnější informace obsahuje příručka pro žadatele na Děti zaplnily koupaliště Havířov Hurá... prázdniny, tak nazvala havířovská radnice a městské kulturní středisko akci, která proběhla v úterý 28. června na letním koupališti. Konal se tak den plný hudby a sportu. Děti neváhaly a přišly, vstup na akci byl volný. Hrálo se a tančilo, chlapci si šli raději zahrát mokrý fotbálek, jiní se věnovali volejbalu, další se zúčastnili plavecké soutěže. KRÁTCE Z KRAJE Hejtman v dozorčí radě Ostrava Hejtman kraje Evžen Tošenovský se stal místopředsedou dozorčí rady OKD. Členství bylo zástupci vedení kraje nabídnuto novým vlastníkem této těžební společnosti. OKD má jako jeden z největších zaměstnavatelů v kraji velký vliv na chod dalších firem v regionu. Kraj rozhodně vítá možnost těsnějších vztahů a získávání informací takříkajíc»z první ruky«, komentoval hejtman Evžen Tošenovský. Protipovodňová koncepce Ostrava Koncem června byli na semináři o stavu protipovodňové ochrany a možnostech řešení této problematiky se zmíněnou koncepcí seznámeni zástupci veřejné správy i odborné veřejnosti. Cílem plánu opatření na ochranu před povodněmi na území kraje je vytvořit ucelený přehled o situaci. Bližší informace je možné získat na kam je možné rovněž připojit připomínky. Levná voda pro Bruntál Bruntál Krajský úřad rozhodl, že vodu do Bruntálu a okolních 18 obcí budou od 1. července dodávat Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK). Kraj byl vůbec poprvé nucen odebrat současnému dodavateli vody, firmě Brvos, licenci na provozování vodovodů a současně nesmí majitel vodovodů a kanalizací, společnost VaK Bruntál, s majetkem nakládat. Důvodem ke zrušení licence byl neuspokojivý výsledek technického auditu, o který požádaly obce ministerstvo zemědělství. Vodu bude SmVaK obcím dodávat dokonce levněji. Lidé vyzkoušeli simulátor Bohumín Stovky lidí si v Bohumíně ve středu 22. června vyzkoušely na speciálním trenažéru, přezdívaném Bum-bác, simulaci nárazu do pevné překážky v třicetikilometrové rychlosti. Přibližně 500 lidí si ověřilo, jak působí fyzikální zákony na člověka při nárazu už v malé rychlosti. Lidem s brýlemi končily po nárazu jejich obroučky na špičce nosu, výjimkou nebyly ani létající sandály. Na trenažéru bylo možné také vyzkoušet, jak náraz působí na tělo nepřipoutaného dítěte, které člověk drží v náručí. Místo něj však v ruce drželi velkého plyšového medvěda. Obce na Karvinsku o peníze za těžbu nepřijdou Karvinsko Sněmovna koncem června schválila novelu tzv. horního zákona, která přiznává vyšší poplatky obcím, na jejichž území probíhá těžba nerostných surovin. Novela se týká také řady obcí na Karvinsku, přičemž by se zmíněné poplatky měly lišit podle hodnoty území, míry dopadu těžby a charakteru prováděných prací. Starostové z Karvinska však namítají, že podle novely by obce na hodnotných územích dostaly mnohem více prostředků než ty, které jsou těžbou již ekologicky poznamenány. Rovněž považují za diskriminační, že by měla o jednotlivých sazbách pro obce rozhodovat vláda, přičemž podle toho budou karvinské obce zařazeny do nejnižší sazby. V současnosti s námi musí důl jednat o každé sloji a obec musí její vytěžení povolit. V době, kdy o tom rozhodoval stát, z povrchu země mizely celé vesnice, uvedl starosta Stonavy Ondřej Feber (nez.). Přestože jsou v tomto bodu starostové nespokojeni, mohou si připsat jedno velké vítězství. Podařilo se jim zachránit pro rozpočty obcí miliony korun. Poslanci totiž nakonec neschválili v horním zákoně změny, jež měly obcím Hornické muzeum v Petřvaldě připomíná život obce v minulosti zejména v návaznosti na hornictví. Nyní se ale musejí zástupci Petřvaldu starat o to, aby obec nedoplácela na dopad těžby uhlí. odejmout čtvrtinu náhrad za těžbu nerostů a přesměrovat je do státní pokladny. Vedení obcí v regionu se razantně postavilo proti této novelizaci, a tak i nadále budou těžební firmy platit za vytěžené horniny stejným poměrem tři čtvrtiny z půl procenta tržní ceny půjdou obcím a čtvrtina státu. Těžba uhlí má na naše obce dopad, například nákladní auta ničí silnice a je nutné připlácet na obnovu infrastruktury, která je poddolováním poškozována, uvedl Ondřej Feber. Problém se týkal Karviné, Orlové, Havířova, Stonavy, Doubravy, Petřvaldu a Horní Suché. Například Doubrava by tak ročně přišla zhruba o tři miliony a musela by omezit investice do pozemků, jež nabízí lidem, kteří se kvůli těžbě musí stěhovat. Jen v poslední době jsme přišli o více než šedesát domů, uvedla starostka Květuše Szyroká (nez). Starosty karvinských obcí podpořil také hejtman kraje. Pokud by novela byla schválena, krácení poplatků těžebních firem obcím za vytěženou horninu z dnešních 75 na 50 % by mělo nepříjemný dlouhodobý dopad na rozpočty obcí, na jejichž území se dnes těží a omezilo by to jejich investiční možnosti, řekl hejtman Evžen Tošenovský.

4 4 Červenec 2005 Inzerce Pozvěte se na ranní kávu ke svých klientů a nabídněte jim to, co umíte nejlépe! Neváhejte nás co nejdříve nezávazně kontaktovat pro více informací!!! Na nejvýhodnější formě spolupráce v oblasti inzerce a propagace se s Vámi velmi ráda domluví Alena Bohatová INZERCE A MARKETING Tel.: Tel./fax: Český domov je jedinečný inzertní projekt, který sdružuje periodika krajské a místní samosprávy, distribuovaná direct mailem do jeden a půl milionu schránek měsíčně. Čtivá média s moderním grafickým designem jsou zaměřena na místní a regionální tematiku. V poměrně krátké době si k nim čtenáři vybudovali silný citový vztah. Noviny mají v daném regionu vždy dominantní náklad a jsou jediným médiem, které se dostane do všech domácností. Plzeňský kraj Karlovarský kraj Olomoucký kraj Praha 10 Praha 1 Moravskoslezský kraj Kraj Vysočina Kladno

5 SC 51242/1 Revoluční angličtina M ORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Pro ty, kteří nemají čas se učit. Bez biflování a gramatiky Pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku. z Moravskoslezský kraj každý měsíc zdarma do Vašich schránek Vycházíme pro Vás v nákladu 475 tisíc vytisků pozorněte! Jak to, že vůbec mluvíte? Přemýšleli jste o tom někdy? Všichni jsme se ve škole učili cizí jazyk, ale 95 % z nás ho neovládá. A ještě si myslí, že jsou na jazyky hloupí. Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože kdybychom byli, pak bychom se nenaučili ani mateřský k jazyk. Dokonce i mentálně retardovaní jedinci se naučí mluvit. Naučit se první (mateřskou) řeč je nejtěžší ze všech řečí. U dalších jazyků k totiž můžeme porovnávat nové poznatky se starý r mi. A jak se tedy naučíte první řeč? Rozhodující je jazykové prostředí. Tříleté dítě asi hodin ze svého života prospalo, ale dalších hodin na něj ě působilo jazykové (zvukové) okolí. Nejdříve začalo chápat, á pak mluvit a nakonec přišlo na řadu psaní a čtení. Ve třech letech již hodně rozumí a také samo mluví, i když ještě ne na úrovni. Stejně tak, i když pomaleji, to zvládnou i retardované děti. Naše první řeč je čeština a další jazyk ovládají pouze děti z vícejazyčného prostředí. Ve Švýcarsku a zemích Beneluxu je několik rozdílných úředních řečí a lidé je ovládají. Myslíte si, že lidé ve Švýcarsku nebo v Beneluxu jsou chytřejší než my? Ne, to určitě nejsou. Jen od dětství žijí ve vícejazyčném prostředí. A nyní přijde to nejzajímavěj ě ší. I když tomu asi nebudete věřit, přesto se vy dospělí můžete naučit další řeč stejně jednoduše jako kdysi svou mateřskou řeč. Čeští spoluautoři metody TAXUS Learning Ivo Toman a Martina Králíčková spojili postup malých dětí s moderními poznatky o mozku. Využili i toho, že vy již umíte číst, a tedy dokážete zapojit obě mozkové po- u všech typů lidí lokoule současně: posloucháním originální angličtiny a čtením doslovných překladů d. Doslovné překlady jsou z hlediska češtiny nesprávné, ale pro pochopení angličtiny správné, neboť anglicky mluvící lidé používají jiný slovosled než my. Pokud byste používali český k slovosled, cizinec by vám nerozuměl, i kdybyste vyslovovali jednotlivá slova správně. Takto se naučíte myslet anglicky a získáte i dobrou výslovnost. Špatný přízvuk mají lidé hlavně proto, že danou řeč nemají dostatečně dlouho naposlouchanou. Teorii a gramatiku vůbec neprobíráte. d. Tu pochopíte z doslovných překladů Ostatně, děti jdou do první třídy a gramatiku již umí. Až ve škole zjistí, jak je to vlastně těžké. Dokonce ani slovíčka se nebudete učit a přitom s TAXUS Learning získáte slovní zásobu přes 4000 slov. TAXUS Learning je vybaven pozitivními podprahovými záznamy. Kromě 9 modr ch výukových rý CD obsahuje i 3 červená CD, která vám vytvoří tiché anglické prostředí, a knihu s 270 obrázky, ve které je tato metoda podrobně popsaná. 14 hodin mluveného slova obsahuje 7960 vět. Postup je jako u dítěte: nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a nakonec číst a psát. Každý jiný postup je nepřirozený. Nejdříve si vědomě projdete lekci na modrém audio CD. Pak si tutéž lekci na červeném CD pouštíte velice potichu, na samém prahu slyšitelnosti stále dokola. Musí to být tak potichu, že vás to nijak neruší, a vy se přitom můžete věnovat čemukoliv jinému. Dívat se na televizi, pracovat, bavit se, jet autem, sportovat, prostě cokoliv vás napad- qðolqh surghmqd ux q kr q Çdg á vwurm³ d sç vox hqvwy zzzühqdudglüf} Červenec ne. Váš mozek se tím bude podvědomě zabývat a vy se učíte, aniž byste však měli ty nepříjemn í é pocity, že se musíte učit. Navíc toto může jet několik hodin denně u vás doma a celá rodina má tak vytvořeno anglické prostředí z výrazů, které již vaše podvědomí zná z doslovných překladů d. Nemusíte se kvůli tomu odstěhovat do ciziny. To je ideální postup pro ty lidí, kteří nemají čas na intenzivní vědomé učení se. Což je vlastně většina z nás! Zdá-li se Vám něco nadsazené, pak vězte, že pouze naše racionální školství v nás vypěstovalo poznání, že cizí jazyky jsou těžké. Systém výuky angličtiny ve škole je totiž špatný, neboť tam musíte ihned nahlas číst a psát. A hlavně učit se slovíčka. Biflování jednotlivých slov je přímo rakovinou pro naše znalosti jazyků k. Proč? Ze dvou důd vodů d : 1. Vraťme se k dětem. Kdo z rodičů mluví na své děti jednotlivými slovy? 2. Samotné slovo navíc zní úpln ú ě jinak, než slovo spojené s jinými do celých vět. Tyto i další objevy metody TAXUS Learning stojí 5990 Kč (nebo dobírka +100 Kč, posílá se ještě v den objednání). Máte je napořád a navíc pro celou rodinu. Pro srovnání: jedna hodina konverzace s anglický k m lektorem stojí v ČR asi 300 Kč na hodinu. Návratnost TAXUS Learning je asi 20 takových hodin. Máte málo času na učení a chcete poznat vylepšenou cestu poznávání dětí? Pak navštivte společnost POLA PROTIVÍN, s.r.o., Jiráskova 211, Protivín, od 8 do 18 hod. Nebo objednávejte: (nonstop), SC 51373/1 Inzerce noviny jsou součástí projektu SC 51423/1 Moderní webové stránky za 4.990,Projekt levneweby.cz nyní i pro oblast Prahy. SC 51327/1 yberte si z bohatého katalogu různých designů... systém pro vaše vlastní aktualizace fotografií i textů, dodání do 3 dní... profesionální vzhled. Pokud potřebujete Stačí 4 kliknutí a máte je. firemní webové strany anebo své osobní stránky, pokud nechcete platit nikomu za změny na webu a jednoduše si je dělat sami... rozhodně navštivte SC 51409/4 V SC 51441/1 M O R AV S K O S L E Z S K Ý K R A J se sídlem 28. října 117, Ostrava oznamuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to: 1. Rekreační středisko Hádinka na hranici tří obcí Budišov nad Budišovkou, Vítkov a Libavá včetně pozemků o celkové výměre m2. (Výběrové řízení č. 18/05). 2. Soubor školských nemovitostí v Třinci Osůvkách včetně pozemků o celkové výměře m2. (Výběrové řízení č. 19/05). 3. Rodinný dům v Holčovicích včetně pozemku o celkové výměře 187 m2. (Výběrové řízení č. 23/05). 4. Objekt zdravotního střediska v Bartošovicích včetně pozemku o celkové výměře 490 m2. (Výběrové řízení č. 24/05). 5. Zemědělský objekt v Městě Albrechticích včetně pozemku o celkové výměře 256 m2. (Výběrové řízení č. 25/05). 6. Hospodářskou část (zahradnictví) u Hückelových vil v Novém Jičíně včetně pozemků o celkové výměře m2. (Výběrové řízení č. 28/05). 7. Dvě Hückelovy vily v Novém Jičíně včetně pozemků o celkové výměře m2. (Výběrové řízení č. 29/05). Nabídky zájemců o koupi zpracované dle podmínek prodeje budou předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu kraje. Příslušné znění podmínek je bezplatně k dispozici na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, kancelář A 603, internetové adrese (nabídka majetku), nebo na vyžádání budou zaslány zpracovatelem. Kontakt: Ing. Pavel Farmačka odbor financí, oddělení majetkové, tel M O R AV S K O S L E Z S K Ý K R A J se sídlem 28. října 117, Ostrava oznamuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to: 1. Budovu zdravotního střediska na ulici Kochova 3 v Havířově-Šumbarku včetně pozemků. (Výběrové řízení č. 30/05). 2. Areál bývalého Ústavu sociální péče pro mládež v Ostravici včetně pozemků. (Výběrové řízení č. 31/05). Kontakt: Mgr. Hana Zornová, odbor financí, oddělení majetkové, tel SC 51359/1 Nabídky zájemců o koupi zpracované dle podmínek prodeje budou předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu kraje. Příslušné znění podmínek bude zveřejněno na internetové adrese (nabídka majetku) od Od uvedeného data budou podmínky rovněž bezplatně k dispozici na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, kancelář A 604 nebo na vyžádání budou zaslány zpracovatelem.

6 6 Červenec 2005 Kultura, Volný čas Kraj se zajímá o národnostní menšiny (Pokračování ze strany 1) Pokud srovnáme letošní rok s předešlými dvěma lety, zjistíme, že se do dotačního programu přihlásil se svými projekty menší počet žadatelů. V roce 2003 se do programu přihlásilo celkem 55 projektů, z nichž uspělo 22 a v roce 2004 bylo přihlášeno 67 projektů, podpořeno jich bylo 14. Menší zájem organizací, které se pro letošní rok do dotačního programu přihlásily, může souviset také s relativně malou celkovou částkou, jakou si můžeme dovolit rozdělit, konstatovala koordinátorka pro národnostní menšiny a romské záležitosti Helena Balabánová. Získání dotací je pro nás významnou záležitostí, bez nich bychom nemohli naše kulturní aktivity provozovat. Doufám, že do budoucna se situace změní v tom smyslu, že ví- SENIOŘI MEZI NÁMI Vzdělání i ve vyšším věku Havířov Třetí běh Akademie III. věku letos slavnostně ukončilo 44 z původních 60 posluchačů, kteří jsou v invalidním nebo starobním důchodu a současně žijí v Havířově. Akademie je financována z prostředků města. Letos zastupitelstvo PENÍZE Z KRAJE POMOHLY uvolnilo více než korun. Studenti tak jednou týdně rozšiřovali své vzdělání o znalosti cizích jazyků, financí, politiky, historie, zeměpisu, problematiky EU, obsluhy počítačů a internetu a dalších oblastí. Uchazeči přispívali na každý ze čtyř semestrů kolem 300 korun, přičemž absolvovali celkem 256 hodin. Akademii III. věku zahájila havířovská radnice již v roce I pro příští období schválila rada a zastupitelstvo uvolnění dalších peněz. Výuku v dalších letech bude opět zajišťovat Institut celoživotního vzdělávání v Havířově, který zvítězil ve výběrovém řízení. Začít by se mělo opět na podzim. Výuka probíhá přednáškovým způsobem a také formou výcviků a tréninku v malých skupinách. Zájem o každý chod akademie byl vždy dvojnásobný, než bylo možno přijmout studentů. Dotace na rok 2005 udělené spolkům a aktivitám národnostních menšin v Moravskoslezském kraji PZKO, hlavní výbor Festival PZKO 2005 Třinec Kč Polské umělecké sdružení ARS MUSICA Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a divadelních forem na vysoké umělecké úrovni, jako alternativní možnosti kulturní seberealizace mládeže i dospělých ve volném čase Kč Macierz Szkolna w RC (Matice školská v ČR) IX. Festyn Baginiecki Kč Svaz Maďarů žijících v českých zemích Umělecké aktivity s národnostní tematikou Kč Řecká obec Krnov-město Řecké dny Krnov Kč Kongres Poláků v ČR Glos ludu historie a současnost polských novin v ČR (vědecká Kč konference) Obec Slovákov v Karvinej Podpora činnosti Kč Slezský německý svaz VI. česko-německé dny v Opavě Kč Sdružení Romů Severní Moravy Kroužky a kluby v Romském kulturním a společenském centru Kč v Karviné Harcerstwo polskie w Republice Czeskiej Toulky po dějinách Těšínska Kč Celkem Kč Vyhodnocení všech běhů akademie: počet účastníků akademie cena pro seniory za semestr úhrada města za čtyři semestry celkem 48 osob 60 osob 60 osob 168 osob 460 Kč 250 Kč 300 Kč Kč Kč Kč Kč O Ostravské dny je zájem Ostrava Institut a Festival nové hudby Ostravské dny 2005 jsou mezinárodním prostředím, zaměřeným na novou a experimentální hudbu a práci s orchestrem. Od 8. do 28. srpna se bude v Ostravě konat třetí ročník této mimořádné akce, která nemá obdoby nejen v České republice. Již potřetí se tak ve dvouletých cyklech scházejí pozvaní hosté a protagonisté, kteří v pracovním prostředí posouvají hudbu a práci s ní do dalších rovin. Lektory a hosty Institutu budou mimo jiné mladá britská skladatelka Rebecca Saunders, dále nejznámější holandský skladatel Louis Andriessen, skladatel Martin Smolka, skladatel a dirigent Petr Kotík a tři renomovaní američtí skladatelé Phill Niblock, Alvin Lucier a Christian Wolff. Mezinárodní skupina 35 mladých a začínajících skladatelů a interpretů bude spolu s osobnostmi současné vážné hudby diskutovat o obecnějších otázkách umění a konzultovat své kompozice na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. O bienále institutu byl ze strany mladých skladatelů obrovský zájem a počet přihlášek dvakrát převyšoval kapacitu míst. Festivalová část se uskuteční od 21. do 27. srpna v Domě kultury města Ostravy a Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Program festivalu a další informace jsou k dispozici na Rebecca Saunders. ce podnikatelských subjektů získá chuť podporovat kulturu a nekomerční záležitosti, posteskl si Leszek Kalina, předseda polského uměleckého sdružení ARS MUSICA, které zahrnuje celkem osm pěveckých, hudebních a divadelních souborů a kromě základní činnosti a vystoupení pořádá také čtyři soutěžní festivaly s důrazem na polskou menšinu. Podle slov redaktorky Martyny Radlowske-Obrusnik z polského Glosu ludu polská strana navrhuje pro příští rok snížit spodní hranici pro přidělení dotace. Myslíme si, že tak by mělo více subjektů možnost nějaké peníze získat, vysvětlila redaktorka. Moravskoslezský kraj je regionem, kde žijí obyvatelé více národností, historicky nejdéle žijící a jednou z nejpočetnějších menšin jsou Poláci především z Těšínského Slezska. Dále v kraji žijí především Slováci, Bulhaři, Maďaři, Němci, Řekové, Ukrajinci a Romové. V regionu jsou aktiv- Na letošní Řecké dny přijel do Krnova také soubor přímo z Řecka. ní desítky subjektů, které sdružují příslušníky národnostních menšin. Zabývají se především udržováním a šířením mateřského jazyka a národních kulturních tradic a pořádají kulturní akce. K tématu: Polské školství v kraji Společnost polských učitelů v ČR požádala kraj o zřízení místa referenta na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který by se konkrétní částí pracovního úvazku zabýval specifiky polského národnostního školství v kraji. Zástupcům Na Hukvaldech hrozil déšť Hukvaldy Janáčkův komorní orchestr odstartoval 2. července svátek hudby na Hukvaldech. Zahájení 12. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy provázely občasné kapky deště, přesto si to návštěvníci hradu i hosté festivalu pěkně užili. Na večerní představení Lišky Bystroušky dorazila tisícovka milovníků hudby. Z pozvaných protagonistů vystoupí mimo jiné Jitka Molavcová, Alfred Strejček, Lubomír Mátl, Michyo Keiko z Japonska či Pavel Šporcl, a to v dílech moderních i klasických mistrů. Z dalšího programu zmíníme Rendez vous s klarinety či Jazz na hradě Hukvaldy, dále Modré sny Amatérského sdružení profesionálních muzikantů (ASPM) Jana Spáleného, W. A. Mozarta Hudbu z opery Figarova svatba, L. Janáčka Sextet Mládí, Paganiniho, Johanna Sebastiana Bacha Ciacconu z Partity d-moll pro sólové housle, Leoše Janáčka: Sonátu pro housle a klavír, Dvořákovi Romantické kusy a Sonatina. Festival zakončí 12. srpna Janáčkův Zápisník zmizelého. Janáčkovy Hukvaldy se konají za finanční podpory Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Další informace na polské strany jde o nejen formální kontakt s úředníkem, který zná dobře výše uvedenou problematiku zevnitř. Krajský úřad se k otázce postavil vstřícně a v současné době je návrh projednáván. Podíl obyvatelstva MSK podle národností: česká... 86,9 % slovenská... 3,3 % polská... 3,0 % moravská... 2,3 % slezská... 0,8 % německá... 0,3 % romská... 0,2 % Šance pro pěstouny MSK Zastupitelstvo kraje schválilo zásady, které zájemcům o zřízení zařízení pro výkon pěstounské péče určuje jednotný postup přijímání a projednávání žádostí. Žádosti pěstounů posoudí komise, a ta ty nejlepší doporučí radě kraje a zastupitelstvu. Podle odboru sociálních věcí úřadu se může stát pěstounem v krajském zařízení občan s trvalým bydlištěm v našem kraji s minimálně dvouletou výchovnou zkušeností alespoň se dvěma dětmi v náhradní rodinné péči. Žadatel musí splnit i další podmínky stanovené ve schválených zásadách - informace je možné získat na webu kraje a na odboru sociálních věcí krajského úřadu u Jany Vroblové, kontaktní tel , Uzávěrka pro příjem žádostí v letošním roce je stanovena na 31. července KRÁTCE Děti bodovaly na olympiádě Brno Malí sportovci z Moravskoslezského kraje účastníci II. olympiády pro děti ČR, která se konala od 21. do v Brně, skončili na krásném třetím místě. Zvítězilo družstvo Jihomoravského kraje, druhá byla Praha. V individuálních soutěžích pak byli nejúspěšnější naši plavci (11 zlatých, 5 stříbrných a 8 bronzových) a atleti (8 zlatých, 2 stříbrné a 4 bronzové medaile). V kolektivních sportech zvítězilo naše smíšené družstvo jachtingu a družstvo chlapců basketbalistů. Moravskoslezský kraj v Brně reprezentovalo na 300 mladých sportovců do 15 let. Výprava dětí a mládeže Moravskoslezského kraje se letních her účastnila už podruhé. Kraj letos tým podpořil částkou 1,2 milionu korun z vlastního rozpočtu. Vyhrály v Británii Krnov Dívčí pěvecký sbor Ars Voce při SPgŠ a SOŠ Krnov se jako dalších 5000 soutěžících z 53 zemí světa zúčastnil začátkem července 59. ročníku festivalu Llangollen International Musical Eisteddfod v Severní Walesu. Jedná se o jedenu z nejznámějších neprofesionálních soutěží. Krnovské dívky v kategorii starších dětských sborů získaly 14. místo, v kategorii mládežnických sborů 5. místo, v kategorii lidová píseň 2. místo a v kategorii ženských sborů dokonce zvítězily. Nechali na sebe čekat Havířov Německá technokapela Scooter nechala své fanoušky více než hodinu a půl čekat, než v havířovské víceúčelové hale první prázdninový den předvedla strhující vystoupení. Ale po necelých 60 minutách tři členové kapely produkci ukončili a vysloužili si tak zklamaný pískot. Vydejte se na výlet Radegastovou cestou Město Rožnov pod Radhoštěm je známé hlavně Valašským muzeem v přírodě, které je tvořeno souborem dřevěných lidových staveb, přenesených z valašského regionu do prostředí městského parku (Dřevěné městečko) a na přilehlou stráň (Mlýnská dolina a Valašská dědina). Na horu Radhošť dojdeme po červené značce, a to už od náměstí nebo od hotelu Eroplán. Radhosť (1129 m n. m.) je nejznámější valašskou horou, opředenou pověstmi o pohanském bohu Radegastovi. Na jeho vrcholu stojí od roku 1896 kaple sv. Cyrila a Metoděje, sousoší těchto věrozvěstů, televizní vysílač a horský hotel Radegast. Na hřebenovce na Pustevny stojí od roku 1931, kdy se zde konala Slovanská pouť, kopie sochy boha Radegasta z dílny frenštátského rodáka Albína Poláška. Se svými typickými lidovými stavbami architekta Dušana Jurkoviče z roku TIP NA VÝLET 1898 jsou Pustevny rájem pro turisty po celý rok. Z Pusteven pokračujeme stále po modré značce, která vede pod tzv. starou lanovkou až k hotelu Ráztoka. Pokud již budeme unaveni, můžeme se svézt lanovkou (asi 20 minut), jejíž dolní stanoviště je nedaleko parkoviště na Ráztoce. Do Frenštátu je možné jet autobusem ze zastávky u hotelu Ráztoka nebo pěšky po červené. Ve Frenštátě stojí za povšimnutí historické centrum s měšťanskými domy se zachovalým podloubím a částí původní dlažby, novoromantická radnice a kašna se sochou Neptuna. Z Frenštátu stojí za to udělat další den výšlap na Velký Javorník (918 m n. m.) po zelené značce přes Horečky. Z vrcholu se stylovou turistickou chatou je nezapomenutelný výhled na panoráma Beskyd. Zpět se můžeme vydat stejnou trasou nebo si výlet zpestřit hřebenovkou po červené na rozcestí mezi Malým a Velkým Javorníkem a pokračovat po modré směrem do Frenštátu. Před koncem putování se ještě zastavíme u skokanských můstků. Náročný turistický výlet (trasa je vedena po značených cestách): Rožnov pod Radhoštěm (Č) Radhošť (M) Pustevny (M) Hotel Ráztoka (Č) Frenštát pod Socha boha Radegasta na Pustevnách. Radhoštěm (Z) Horečky (Z) Velký Javorník (Č) Pod Malým Javorníkem (M) Frenštát pod Radhoštěm. Délka trasy je celkem 33 km, zkrácená varianta bez výstupu na V. Javorník 25,5 km. Na trase můžete ušetřit až 7,5 km použitím lanovky a autobusu.

7 Sport, Listárna Červenec Porubský fotbal slavil šedesátku Ostrava Vynikající atmosféra, vzpomínky na řadu slavných okamžiků a pochopitelně nekonečný křik dětí. Oslavy šedesáti let založení porubského fotbalu se nesly v pohodové atmosféře. Slavný rok 1980 očima Jaroslava Netoličky: Je těžké se rozhodnout, kterého úspěchu si cením víc. Zlatá olympijská medaile má nesmírnou váhu, ovšem asi jako každý fotbalista mám i já větší radost z úspěchu na mistrovství Evropy. Byl to náročný turnaj s dramatickým koncem. V boji o bronz jsme vyhráli nad domácími Italy až v penaltovém rozstřelu. Byla to pro mne obrovská čest střídat se v brance se slavným Dino Zoffem a nakonec ho dokonce porazit. V deváté sérii jsem penaltu chytil a my jsme získali medaile. Také Olympiáda v Moskvě byla skvělým zážitkem. Měli jsme velmi dobré mužstvo a přestože jsme na začátku turnaje zaváhali, nakonec jsme ve finále porazili Německo a já mám doma dodnes schovanou zlatou olympijskou medaili. Na oslavách 60 let porubské kopané nechyběli ani další sportovci. Například basketbalista Jaroslav Kovář. Foto: Mojmír Krecl. Na stadionu v Ostravě-Porubě se v polovině června sešli staří pamětníci i žáci jednoho z nejstarších fotbalových klubů v Ostravě. Na trávník nejprve vyběhli ti nejmladší, v odpoledních hodinách pak došlo i na zápas odchovanců klubu se starou gardou Baníku Ostrava. Jména jako Netolička, Dluhoš, Sláma, Hruška, Kula, Svatonský nebo Šrámek fotbaloví odborníci velmi dobře znají. V Porubě totiž řada z nich začínala. A při oslavách si to pořádně užívali. Vzpomínali na léta, kdy mužstvo hrálo deset let druhou nejvyšší ligovou soutěž, nebo kdy se probojovalo až do semifinále Českého poháru. S klubem je spojena celá řada osobností českého fotbalu. V roce 1977 například mužstvo trénoval druhý nejlepší střelec české historie Miroslav Wiecek, o rok dříve ho vedla další slavná postava Jiří Křižák. Nejúspěšnějším odchovancem je však bezesporu Jaroslav Netolička. Bronzový medailista z ME 1980 v Itálii a olympijský vítěz z Moskvy toho v A týmu mužů příliš neodchytal, protože během základní vojenské služby zůstal v Dukle Praha. Vždy se však k porubskému klubu hrdě hlásil. Adrenalin cup diváky nadchl Kubina se dočkal Prsten, jaký se nedá koupit v žádném klenotnictví na světě. Je určen pouze pro několik vyvolených pro tým, který vyhrál Stanleyův pohár. A právě tento klenot dostal i obránce Tampy Bay Čech Pavel Kubina. Otázka, zda se vám líbí, je asi zbytečná Tak to určitě ano. Samozřejmě je to nejhezčí prsten na světě. Je posázený sto třiceti osmi brilianty, přesně tolik bodů jsme získali během vítězné sezony. Je na něm mé jméno a číslo dresu 13. Na druhé straně je znak klubu a týmy, které jsme vyřadili v play off. Vy jste si pro něj musel zaletět do Ameriky. Viděl jste se s některými spoluhráči? Ne, je léto a každý má svůj program. Byl jsem šťastný, když mi z klubu zavolali, že je hotov a můžu pro něj přiletět. Takové skvosty se přece jen poštou neposílají. Je pro vás prsten pro vítěze Stanley cupu cennější než zlatá medaile z mistrovství světa? Jednoznačně ano. Jak jsem už mnohokrát říkal, vyhrát Stanley cup je těžší, než uspět na světovém šampionátu. Dlouhá sezona, desítky náročných zápasů a tisíce kilometrů na cestách. K tomu pak play off, ve kterém se s vámi žádný ze soupeřů nemazlí. Kdepak, tomu se žádný dvoutýdenní turnaj vyrovnat nemůže. Vracíte se často ve vzpomínkách k loňské vítězné sérii? Už ani moc ne. To spíše novináři nebo přátelé se pořád na něco ptají. Život jde dál a já mám v plánu něco podobného ještě alespoň jednou prožít. Těším se na každou novou sezonu a doufám, že ta v Americe po prázdninách začne. Abyste mohl rozšířit svoji sbírku triumfů? Je to sen každého hráče. To je jasné. Já jsem tomu obětoval hodně a jsem rád, že se to povedlo. Minulou sezonu jsem strávil v barvách Vítkovic a pak jsme triumfovali na mistrovství světa ve Vídni. Docela rád bych se na té vítězné vlně ještě nějakou dobu udržel. V létě si můžete od hokeje dosytnosti odpočinout. Co patří mezi vaše neoblíbenější aktivity? Miluji fotbal a snažím se s kamarády pravidelně hrát. Už mám za sebou několik exhibičních zápasů. Taky se čas od času snažím zajít na ryby. Ovšem mě více láká mořský rybolov. Uvidím, jsem doma s rodinou a přáteli, což je samo o sobě dostačující. Ostravice Milovníci extrémních sportů si v červnu mohli připadat pod nejvyšší horou Beskyd jako při slavném závodě Dolomitenmann. Přes padesát čtyřčlenných štafet se v sobotu 25. června pustilo do boje s tratí, která silně připomínala nejslavnější závod tohoto typu na světě. KŘÍŽOVKA Výběh na Lysou horu, seskok padákem, závod cyklistů přes 1323 metrů vysoký vrchol beskydského Everestu, který byl ukončen sjezdem světových špiček na kajaku. Koryto řeky Ostravice zavalila voda z přehrady a hladina tak stoupla až o čtyřicet centimetrů. Nemělo to chybu. Byl to typický sjezd se vším všudy. Navíc v krásném prostředí. Doslova jsem si užíval, prohlásil po závodě nejlepší světový kajakář ve sjezdu na divoké vodě Kamil Mrůzek. Závodu nechybělo napětí, slzy radosti i zklamání. Favorizované kvarteto týmu Old Spice mělo všechny trumfy ve svých rukou, ovšem jedna drobná chyba způsobila malou sportovní tragédii. Kvůli silnému větru nemohli paraglidisté absolvovat let z Lysé hory do Ostravice. Místo toho měli za úkol s výstrojí proběhnout krátkou trať přímo na vrcholu hory. Smolař dne Tomáš Ledník si však spletl trať, chvíli bloudil a nakonec do cíle dorazil o osm minut později než jeho soupeři. Tuto ztrátu už jeho kolegové nedokázali nahradit. Vůbec to nechápu, závodíme společně už řadu let a nikdy se mi nic podobného nestalo. Připravoval jsem se velmi poctivě, dokonce jsem si ušil speciální padák a teď tohle. Je mi to moc líto, omlouval se svým kamarádům Ledník. Touto chybou tak ale nabídl šanci poprat se o titul dvěma konkurenčním štafetám. Do cíle na hřišti v Ostravici dojel na kajaku a následně doběhl David Mrůzek z týmu Opava NET/ Internet Billboard. Sotva popadal dech, ale byl velmi šťastný. Nečekal jsem, že to bude tak náročné. Když jsem však vystupoval z lodi jako první, věděl jsem, že v tom běhu už náskok neztratím, usmíval se na Davida Knebla z týmu EPSON. Porazil ho o pouhých osm sekund. Dramatický závěr se divákům líbil. Bouřlivým potleskem vítali každého závodníka, který se objevil na hřišti. Do Alp na závod Dolomitenmann jezdíme už řadu let a troufám si říct, že náš 9. ročník Adrenalin cupu se v celé řadě věcí tomuto světovému fenoménu přiblížil, konstatoval spokojený ředitel závodu Martin Kráčalík. Byl rád, že se mistrovství republiky vrátilo z Krkonoš zpátky do Beskyd, kde jsou pro podobné typy závodů ideální podmínky. Lysá hora je úžasné místo. Výběh na ní je srovnatelný s některými závody v Alpách. Je škoda, že se nemohl uskutečnit závod paraglidistů, ale i tak si myslím, že se letošní ročník povedl, dodal ředitel závodu. Pavel Kubina Konec fotbalu Opava Seniorský fotbal v Opavě z ekonomických důvodů skončil. Klub, který spadl z I. Gambrinus ligy, opět změnil majitele, a ten ho nepřihlásil do žádné ze soutěží. Na městském stadionu se tak na podzim budou hrát pouze utkání mládežnických kategorií. Hlučín druholigový Hlučín Nečekaný dárek dostali těsně před prázdninami všichni fotbaloví fanoušci ve městě. Tamní fotbalový klub sice skončil v MSFL na druhém nepostupovém místě, ovšem nakonec přece jen postoupil. Ve druhé lize nahradí v příštím ročníku Opavu. Máme obrovskou radost. Znamená KRÁTCE to sice nemalé problémy, navýšení rozpočtu, ale věřím, že to zvládneme, prohlásil šéf hlučínského klubu Lumír Kot. Jankulowski v AC Milán Ostrava Odchovanec Baníku Ostrava Marek Jankulowski přestoupil do slavného AC Milán. Opora české reprezentace podepsala se slavným velkoklubem čtyřletou smlouvu a zařadila se tak mezi největší celebrity současného fotbalu. Byl to můj sen. Čtyřletý kontrakt je dokladem toho, že vedení klubu se mnou počítá. Už se nemohu dočkat zápasů Ligy mistrů, kterou jsem ještě nikdy nehrál, řekl Jankulowski, který si celý červen doma léčil operovanou nohu. LISTÁRNA Za ty, kteří jste nám napsali, jsme v této chvíli vybrali jeden z dopisů. Napsal nám pan Valter Buchta z Havířova Podlesí a posílá nám návrh na novou rubriku, jež by se podle něj mohla jmenovat Nej.. Moravskoslezského kraje. Zde by se mohla uvádět pro čtenáře zajímavá nej měst, regionů i jiných míst píše pan Buchta s tím, že by mohlo jít o nejstarší občany, největší nebo památné stromy, zajímavou flóru, faunu, největší věže, rozhledny, kostely, zvony, zajímavé mosty a jiné stavby, poučné nehody, soutěže, sběratele Pro pana Buchtu a všechny z vás, které by podobná rubrika mohla zajímat, máme dobrou zprávu. S podobným námětem přišel také jeden ze členů redakční rady, takovou rubriku máme v plánu poté, kdy skončí seriál představování obcí s rozšířenou působností. Prozatím budeme vděční za každý tip, jenž nám v této souvislosti napíšete. Vaše redakce. V dnešní tajence se dozvíte, co se nachází na kótě zvané Mionší a co bylo na jeho okraji vybudováno. Tajenka minulé křížovky zní: Jurečkova galerie. Propagační materiály kraje dostanou tito správní luštitelé: Božena Talašová z Havířova, Zdeňka Slováková, Fulnek a Irena Kaszperová z Ropice. Řešení červencové křížovky posílejte do 5. srpna Omluva redakce: Do minulého vydání měsíčníku Moravskoslezský kraj se nám vloudila chybička. Na straně 7 jsme v rozhovoru uvedli správně jméno Jakuba Kahouna, předsedy představenstva klubu Baník Ostrava. Pod fotografií pak bylo chybné Jan Kahoun. Redakce se tímto omlouvá čtenářům, které jsme chybou zmátli.

8 8 Červenec 2005 Fotoreportáž, Rozhovor ROZHOVOR Vážení čtenáři, dnes se opět v neformálním rozhovoru seznámíte blíže s jedním ze zástupců zdejší politické scény, hovoříme s členkou Rady a Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Dagmar Adamovou (ODS). Mým koníčkem zůstává škola, říká radní Dagmar Adamová S členkou rady kraje a krajskou zastupitelkou Dagmar Adamovou jsme se na schůzce domlouvali těžko, opakovaně a několikrát jsme měnili místo a čas. Dlužno říci, že se ale do toho domlouvání dostaly státní svátky, kdy Dagmar Adamová přislíbila členům své rodiny, že se jim po opravdu dlouhé době bude věnovat. Co vás tak časově vytěžuje? Jednoduše práce, k níž jsem se zavázala. Pokud bych to měla vyjmenovat: již zmíněná rada kraje a krajské zastupitelstvo, dále pracuji jako předsedkyně komise pro občany se zdravotním postižením, a jedna z důležitých věcí v mém životě, jsem ředitelkou Základní a mateřské školy v Písku u Jablunkova. Do politiky jsem vstoupila v roce 1994 a až do roku 2001 jsem působila v městském zastupitelstvu v Jablunkově. Po mém zvolení do zastupitelstva kraje jsem se ale vzdala mandátu a plně se věnuji práci v krajském zastupitelstvu a funkci ředitelky školy. Kromě toho ale ještě působím v dozorčí radě VZP ČR, kde pracuji ve zdravotní komisi a od vzniku nemocnic jako akciových společností jsem místopředsedkyní dozorčí rady Nemocnice Třinec. Také se angažuji v několika funkcích v rámci strany. Dotýkal se i vás sporný zákonu o střetu zájmů? Naštěstí se mě tento zákon netýkal. Přesto bych chtěla říci, že svou práci jsem se vždy snažila a snažím dělat na sto procent. Také proto jsem své místo v městském zastupitelstvu přenechala mladším kolegům. Dělám jen tolik, kolik jsem schopna reálně zvládnout. Zákon, o kterém mluvíte, by, pokud by jej Ústavní soud nezrušil, vyloučil z politického působení řadu skvělých lidí. Jak zvládá vaše zaneprázdnění rodina? Patří jim zcela upřímně velké díky. Je jasné, že bez podpory a porozumění všech členů rodiny bych všechny funkce těžko zvládla. Zejména bez pomoci manžela a moji maminky by to určitě nebylo možné. Domů se vracím téměř každodenně v pozdních nočních hodinách, někdy pracuji i o víkendech. Považuji za velké štěstí, a také tak trochu za výhodu, že jsou zájmy celé rodiny téměř shod- né. Takže rádi cestujeme, upřednostňuhudbu, manžel Petr hodně čte. Mým koníčkem je pořád ještě škola a mé již dnes dospělé děti syn Petr má 24 let a studuje VŠ v Olomouci a osmnáctiletá dcera Jana studuje na Gymnáziu v Třinci. Když mluvíte o cestování, kde jste byla nejdále a co vás tam zaujalo? Nejdále jsem byla v Africe v Tunisu a Egyptě. Krásné pocity jsem měla při výletu do pouště a krátkém pobytu mezi beduíny. Také nezapomenu na šnorchlování nad korálovými útesy. Na všech svých cestách jsem byla vždy nadšená, ráda také ochutnám speciality národních kuchyní. Myslíte si, že doma je doma? Jistě, navíc od narození bydlím v Jablunkově a mám k tomuto městu velmi blízký vztah. S manželem jsme si nechali postavit rodinný domek, kde teprve nyní začínáme upravovat zahradu. Musím přiznat, že má účast na těchto jeme rockovou úpravách je spíše poradenská. Zahrada tedy bude spíše okrasná, nějaké keře a stromky, s tím, aby byla co nejméně náročná na údržbu. Co domácí mazlíčci? Nemáme žádné domácí zvíře, i když už jsme našim dětem v minulosti pořídili několik domácích mazlíčků a nakonec se starali rodiče morče, králíčky, kanárka, rybičky. Poslední želva skončila u mě v kanceláři ve škole. Teď už se přemluvit nenechám zkoušejí to s pejskem, ale toho bych si těžko mohla vzít do práce! Jak je to s ostatní zábavou kino, divadlo, koncert? Do kina nechodím, přesto mezi mé oblíbené herce patří Iva Janžurová a božský Kevin Costner. Ročně navštívím tak čtyři divadelní představení, na koncerty vážné i populární hudby se dostanu častěji. Televizi podle možností sleduji, a to filmy o přírodě a zvířatech, hudební pořady, publicistiku a zpravodajství. Přiznám se, že mám ráda hororové filmy, a pokud je v televizi hokej, ráda se podívám. Komu fandíte? Hlavně české reprezentaci na mezinárodních utkáních. Vraťme se k Jablunkovu co považujete za jeho silnou stránku? Jeho bezprostřední sousedství s Polskem a Slovenskem. Tato výhodná poloha byla, je a do budoucna bude silnou stránkou pro rozvoj celé oblasti. Klade však mimořádné nároky na infrastrukturu a kapacity k bezproblémovému zajištění tohoto tranzitu. Přeshraniční spolupráci dokládá řada společných aktivit, vznik nových hraničních přechodů, zrod Euroregionu Těšínské Slezsko Ślask Cieszyński, společné řešení dopravní infrastrukturní přípravy a uskutečnění mnoha projektů, mezi nimi například společné mapy, kulturní a společenské akce, prezentace na mezinárodních veletrzích, spolupráce mezi školami, rozvoj cestovního ruchu. Zaujala mě vaše činnost v komisi pro občany se zdravotním postižením Komise, kterou vedu, vznikla teprve v tomto volebním období. Občané se zdravotním postižením tvoří v našem kraji významnou skupinu a jsme jim obecně mnoho dlužní. Není to ale vinou kraje, zde chybí zákony, i tak jako Moravskoslezský kraj patříme v přístupu k hendikepovaným k nejlepším v ČR. Máme sociální koncepci, krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, který klade důraz na komplexní přístup k řešení kvality života těchto občanů, vyhlašujeme řadu speciálních dotačních programů, provádíme analýzu přístupnosti staveb, jež jsou ve vlastnictví kraje, úzce spolupracujeme s organizacemi zdravotně postižených a vyvíjíme další aktivity. Nesmí jít ale jen o jednosměrnou záležitost, tady očekáváme také aktivitu, nápady a úsilí od organizací sdružujících hendikepované FIVA World Rallye Tour de Moravia 2005 Poprvé v historii zavítala do České republiky světová rallye veteránů. Rallye celkem trvala osm dní (od 19. do 26. června) a jejím cílem se stala Ostrava. Více než šest desítek nádherných funkčních historických vozidel z celého světa od renaultů a mercedesů z počátku minulého století až po škodovky Embéčka, které už také věkem patří mezi veterány. Mercedes se Stodolní líbil. Kokpit stařečka automobilu rozhodně nevypadal jednoduše, ukazoval však vše, co tehdejší řidič potřeboval. Ukázkový kousek Škody Speciál Sport. Před radnicí... Přijeli až ze Švédska. Křídla efektní, leč potřebná. Skvělé, perfektní, super tak hodnotili Colours diváci Ostrava Bláto, občas vydatný déšť. Deštníky, pláštěnky, čaj s rumem. A dobrá muzika. Tak by se dal popsat víkend od pátku 8. do neděle 10. července, kdy Ostrava přivítala světová jména world music na festivalu Colours of Ostrava The Klezmatics z USA a jejich židovské pojetí. Famózní to byla portugalská zpěvačka Mariza. Vadivojna La Chia a skupina Banana Ostrava. Belita Woods si Georgem Clintonem nezadala. A naopak... Tanečnice a hráčka na bubny Dobet Gnahoré z Pobřeží Slonoviny. Skupina Huun-Huur-Ta přijela až z ruské Tuvy. Prší? No a co? Reakce fanoušků dobré moderní muziky byla kouzelná... Měsíčník Moravskoslezský kraj Vydává Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Strategic Consulting, spol. s r.o. Předsedkyně redakční rady: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana MSK. Šéfredaktorka: Bc. Blanka Falcníková, tel./fax: , mobil: , Inzerce: Alena Bohatová, Janáčkova 1452, Frýdlant nad Ostravicí, telefon/fax: , mobil: , DTP: Tomáš Coufal Adresa redakce: Strategic Consulting,, spol. s r.o., p.o.box 78, Havířov-Město Internet: Nevyžádané příspěvky nevracíme Registrováno pod číslem: MK ČR E14474 Vyšlo: 18. července 2005

Terénní pracovníci mají budoucnost

Terénní pracovníci mají budoucnost TÉMA MĚSÍCE Terénní pracovníci mají budoucnost Platí ještě i dnes, že řemeslo má zlaté dno? Učňovské školství zaznamenalo od devadesátých let několik významných změn. V průběhu let hrozilo, že některé

Více

Školy uvítaly 11 tisíc prvňáčků

Školy uvítaly 11 tisíc prvňáčků TÉMA MĚSÍCE: Kraj podporuje rozvoj technického vzdělávání. Hejtman ocenil záchranáře. čtěte na straně 3 Vyjděte si do Beskyd na Čertův mlýn. čtěte na straně 6 Výškařka Romana Dubnova o olympiádě. čtěte

Více

listopad 2006 ročník II

listopad 2006 ročník II listopad 2006 ročník II V Brodě mají nový dalekohled (strana 4) Zdravotnická záchranná služba ZK (strana 9) Hasiči se představují v muzeu (strana 11) Ragby ve Zlíně hrají i ženy (strana 13) Podívejte se

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Významné události... 30. 4. Hospodaření kraje... 36. 5. Hospodaření s majetkem... Výroční zpráva 2012 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje 8 2. Krajský úřad..................................14

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: Dobrovolní hasiči jsou v kraji nepostradatelní. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Měsíčník pro

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Průzkumu, který se uskutečnil

Průzkumu, který se uskutečnil TÉMA MĚSÍCE Lidé jsou ochotni za sociální služby připlatit Vznikly dvě nové publikace Každý bude jednou senior Prognózy odborníků naznačují, že obyvatelstvo České republiky stárne. A nejen to tento proces

Více

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Silniční hospodářství kraje míří vinou státu k zániku FOTO: ZDENĚK VAIZ Karlovarský kraj má na údržbu silnic stále méně peněz. Komunikace II. a III. třídy na

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Sčítací rok? Sčítání lidu, domů a bytů 2011 předchází 4 pravidelné sčítání zvěře...

Sčítací rok? Sčítání lidu, domů a bytů 2011 předchází 4 pravidelné sčítání zvěře... M Ě S Í Č N Í K P R O O B Č A N Y V Y S O Č I N Y R O Č N Í K 8 Č Í S L O 2 Ú n o r 2 0 1 1 N á k l a d 2 2 2 5 0 0 v ý t i s k ů w w w. k r - v y s o c i n a. c z Život jde dál... Po týdnech velice hektického

Více

Regiony zaplavila voda

Regiony zaplavila voda INZERCE Nezávislý měsíčník pro kraje ČR www.krajskenoviny.cz číslo 9 /září 2007 ročník 6 cena 15 Kč Radar: Vláda i kraje versus obce Regiony zaplavila voda K TÉMATU KOMENTÁŘ strana 4 Paroubkovi přeběhlíci

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Plzeňský kraj Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Rozhovor s posilami FC Viktoria Plzeň Dotační programy pro podporu mládeže a sportu Nemocnice podepsaly smlouvy Obsah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Více

Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. 9/2013. T. Wilder. První průvodčí. Senior akademie. Barum Czech Rally Zlín

Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. 9/2013. T. Wilder. První průvodčí. Senior akademie. Barum Czech Rally Zlín Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. T. Wilder 9/2013 Senior akademie 4 První průvodčí 11 Barum Czech Rally Zlín 14 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které zasíláte. Převládají

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

DHK Baník Most letos v pětizápasové

DHK Baník Most letos v pětizápasové Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 12 červen 2014 www.tydeniky.cz Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu Aquadrom Most - po celé prázdniny otevřeny letní bazény s

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA LITOMĚŘICE SLOVO STAROSTY Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 3 ROČNÍK VI 11. ČERVNA 2013 ZDARMA Milí Litoměřičané, zasáhla nás další velká povodeň. Svým rozsahem byla takřka na úrovni povodně z roku

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Zpravodaj Města Litomyšle 1 4. ledna 2008 Ročník XVIII. Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Bezmála dvaaosmdesátiletý sochař Olbram Zoubek žije střídavě v Litomyšli a v Praze, kde pracuje ve svém ateliéru.

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více