Odolen měsíčník cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda Odolen měsíčník cena 10 Kč Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod Tvrzí č. p. 395, v domě s pečovatelskou službou, město dne 13. února otevřelo denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné. Stacionář je ambulantní zařízení pro denní pobyty především seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku věku, zdravotního postižení a osamocení a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu. Provoz stacionáře bude zajišťovat Farní charita Neratovice s finanční podporou Města Odolena Voda. Služba je určena přednostně občanům Odoleny Vody, kteří za ni zaplatí 30 Kč/hodina, pokud však bude volné místo, nabídneme ji jistě i občanům z okolních obcí s poplatkem 50 Kč/hodina. Prostory stacionáře nabízejí klientům příjemné klidné prostředí s celodenním programem, jehož součástí je kondiční cvičení, trénování paměti, rukodělné práce, besedy s hosty, zpívání a mnohé jiné aktivity. Součástí služeb stacionáře je také dohled nad pitným režimem seniorů, užíváním léků, stravou a pomoc s hygienou. Moderně vybavené středisko osobní hygieny je zařízeno pro zajištění hygieny i méně pohyblivých klientů. Do stacionáře pravidelně dojíždí zdravotní sestra, která může pomoci při zdravotních obtížích či s denním zdravotním režimem. Věříme, že tuto službu ocení nejen rodiny, které se starají o seniory, ale především sami klienti našeho stacionáře. Dita Výborová, starostka města Odolen 3/ Fota: Pavel Novotný

2 zprávy z radnice Nová mateřská škola Pod Tvrzí Město zveřejnilo na přelomu měsíců ledna a února zadání veřejné soutěže na stavební práce na MŠ Pod Tvrzí. Celkem bylo obesláno 12 firem, které se zabývají a mají zkušenosti s výrobou a stavbou modulových staveb. Podklady k zadání veřejné zakázky, tj. projektovou dokumentaci, stavební povolení, technické požadavky atd., si vyzvedlo 38 firem. K datu podání nabídek dne 8. února jsme obdrželi 2 obálky s podklady a nabídkou od firem Elektromontáže stavby s.r.o. a Intencon s.r.o. Očekávali jsme větší účast, uvítali bychom možnost vybírat si, ale bohužel, zřejmě limitovaná maximální cena veřejné zakázky, která byla zastupitelstvem města schválena na 20 mil. Kč, byla svazující a nedávala možnost stavebním firmám zúčastnit se. V obou nabídkách byly hodnotící komisí (Petr Seidl, Martin Dvořák, Karel Philipp, Vlastimil Bubeníček, Soňa Hořáková) zjištěny nedostatky, proto na její doporučení Rada města č. 3/2012 konaná 15. února zvážila situaci a tuto veřejnou zakázku zrušila. Zároveň bylo rozhodnuto projednat v zastupitelstvu města nové podmínky zveřejnění soutěže. Navrhneme zrušení cenového limitu 20 mil. Kč a s upravenými podmínkami vypíšeme zakázku znovu. Je zřejmé, že se tímto realizace nové mateřské školy prodlouží, ale při investičním záměru v hodnotě nad 20 mil. Kč cítíme potřebu preferovat kvalitu provedené stavby před termínem dokončení. Dita Výborová, starostka města Veřejné zakázky a výběrová řízení města Rada města schválila výpověď obstaravatelské smlouvy s firmou Centra na správu městských bytů a nebytových prostorů, připravujeme zadání veřejné zakázky na tyto služby. Pracujeme na zadání veřejné zakázky na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí. Tuto zakázku bychom rádi zrealizovali během letošního léta. Připravujeme nové zadání veřejné zakázky na stavbu mateřské školy Pod Tvrzí, více informací v článku Nová mateřská škola Pod Tvrzí. Ke dvěma veřejným zakázkám na stavbu MŠ (cca 25 mil. Kč) a na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí (cca 20 mil. Kč) budeme vypisovat veřejnou zakázku na poskytnutí úvěru. Město vyhlásilo konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele / ředitelky MŠ a ZŠ Odolena Voda. Dita Výborová, starostka města Hrozí kolaps Pražské integrované dopravy? Vážení spoluobčané, začátkem června 2011 obdržely středočeské obce dopis, v němž nám Středočeský kraj sdělil, že vypověděl ke dni všem autobusovým dopravcům smlouvy o závazku veřejné služby. Středočeský kraj jednostranně vypověděl smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na svém území, aniž by tuto věc koordinoval s dotčenými obcemi nebo s vedením hlavního města Prahy. Výpověď je 12ti měsíční a běží od Smlouvy, které mají dopravci uzavřeny přímo s obcemi a s ostatními kraji včetně Prahy, vypovězeny nejsou. Smlouvy o veřejných službách, které objednává Středočeský kraj, tak skončí dne Jednostranné vypovězení smluv dopravcům ze strany Středočeského kraje bez předchozí koordinace s obcemi a s ostatními kraji vážným způsobem do budoucna ohrožuje zajištění dopravní obslužnosti na celém jeho území a v přilehlých oblastech sousedních krajů. Přes veškeré snahy většiny dotčených obcí zvrátit nepředložený krok Středočeského kraje a donutit jej k zpětvzetí výpovědí dopravcům a ke zrušení nabídkového řízení obce obdržely dne další dopis ze dne s informacemi k nabídkovému řízení. Středočeský kraj obce informuje o dosavadním a plánovaném průběhu nabídkového řízení a nabízí obcím účast na nabídkovém řízení. K tomu však neposkytuje ani nejzákladnější informace, jako je například: rozsah základní dopravní obslužnosti, kterou kraj je povinen ve své samostatné působnosti zajistit, jaké budou konkrétní parametry a podmínky nabídkového řízení včetně formy centrálního zadání zakázky a vzoru smlouvy o centrálním zadávání, jak budou linky obsluhující naši obec zahrnuty do nabídkového řízení do jaké konkrétní oblasti či etapy, jaká bude podoba integrovaného dopravního systému, do kterého bude probíhat nabídkové řízení, a zda bude do tohoto systému integrována rovněž železnice, jaká bude konkrétní podoba tarifního systému a zda budou mít obce možnost ovlivnit své tarifní zařazení s ohledem na místní přepravní vazby, jak bude řešeno vedení linky zajišťující spojení naší obce s Prahou na území hlavního města Prahy, resp. kde bude tato linka na území Prahy ukončena, a zda má kraj souhlas hlavního města Prahy pro zajišťování dopravní obslužnosti v jeho územním obvodu, jak kraj umožní obcím podílet se na rozhodování o dopravní obslužnosti na jejich území a jak kraj chce zajistit závaznost a vynutitelnost smluv o dopravní obslužnosti, které mají uzavírat obce, když nabídkové řízení prenotifikoval jen kraj sám, jaký bude odbavovací systém. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná koncepce společného postupu, harmonogram nabídkových řízení, nejsou zajištěny předepsané legislativní termíny ani další podmínky, které by byly kvalitativním a ekonomickým krokem vpřed, budeme i nadále požadovat, aby Středočeský kraj zajistil: 1. zpětvzetí výpovědí dopravcům a zrušení poptávkového řízení. 2. vypracování koncepce společného postupu a harmonogramu krajů Středočeského a Prahy a všech dotčených obcí za dodržení všech předepsaných zákonných termínů. 3. vypracování společného plánu dopravní obslužnosti pro Prahu a Středočeský kraj, na základě kterého je možné stanovit hospodárnou, efektivní a účelnou dopravní obslužnost celého území. 4. koordinaci nového podání výpovědí se všemi obcemi a sousedními kraji včetně Prahy. Dita Výborová, starostka města 2 Odolen 3/2012

3 zprávy z radnice Vážení spoluobčané, vedení našeho města ve spolupráci s dalšími středočeskými obcemi podniká kroky k záchraně veřejné dopravy a v neposlední řadě také počítá s tím, že vedení Středočeského kraje v rámci předvolební kampaně samo odvrátí nebezpečí, kterému vystavilo všechny cestující nejen ve svém kraji. Dita Výborová, starostka města Rada města č. 2/2012 ze dne Rada města schválila Přesunutí altánu z pozemku města od základní školy Odolena Voda na pozemek v majetku města u sportovní haly v Odoleně Vodě a to z důvodu širšího využití veřejností. Uzavření Mateřské školy Odolena Voda, Komenského 307, v době hlavních prázdnin v roce 2012 a to takto: od do Vyhlášení konkurzního řízení, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na obsazení pracovního místa ředitel / ředitelka Základní školy Odolena Voda a na pozici ředitel / ředitelka Mateřské školy Odolena Voda. Grantový program Města Odolena Voda. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor č. p. 274 v ul. Komenského, Odolena Voda na st. parc. č. 325 v k. ú. Odolena Voda skládající se z prodejny o celkové výměře 36 m 2, kanceláře o výměře 3,5 m 2, skladu o výměře 10 m 2 a WC o výměře 2 m 2 za minimální roční nájemné ve výši Kč, pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda se slevou ve výši 10 % ročního nájmu. Smlouvu o místním jízdném na rok 2012 mezi Městem Odolena Voda a společností ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, se sídlem Rytířská 10, Praha 1, IČ: Úhrada tarifní ztráty činí 7 Kč za každou prodanou jízdenku v ceně 5 Kč a úhrada tarifní ztráty činí 3 Kč za každou prodanou jízdenku v ceně 3 Kč. Pořadník žadatelů o nájem bytu v majetku města na rok 2012 vypracovaný v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Odolena Voda. Úplné znění Usnesení rady města naleznete na: Zastupitelstvo města č. 1/2012 ze dne Zastupitelstvo města schválilo Návrh na zařazení nákladů za převod pozemků z funkce les na funkci ostatní plocha ve vlastnictví Lesů ČR z lesního fondu ve výši Kč do investičního rozpočtu na r a rozhodnout se o formě financování. Jedná se o pozemky v celkové výměře m 2. Jednání vedení obcí s představiteli ČSAD Střední Čechy a ROPID 7. února. Fota: Archiv MěÚ Jmenování Pavlíny Špičkové předsedkyní Kontrolního výboru ZM. Úpravu rozpočtu města Odolena Voda č. 7/2011 na skutečnost. Návrh změny č. 4 Územního plánu Vodochody za podmínky, že nedojde k ovlivnění ploch pro bydlení a občanskou vybavenost na pozemku parc. č. 227/2, 227/3, 227/4, st. p. 228, st. 229 všechny v k. ú. Dolínek dle platného Územního Foto: Archiv plánu sídelního útvaru Odolena Voda. MěÚ Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: a obcí Panenské Břežany, Hlavní 17, Odolena Voda, IČ: o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Rozpočet Svazku obcí Dolního Povltaví pro rok Plán činnosti Finančního výboru ZM pro rok Úplné znění Usnesení zastupitelstva města naleznete na: Odolen 3/2012 3

4 zprávy z radnice Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu OOP Odolena Voda za rok 2011 Územní obvod OOP Odolena Voda se rozkládá na 110 m 2, je tvořen celkem 24 obcemi s celkovým oficiálním počtem obyvatel. Systemizovaný stav je 24 policistů. V průběhu roku 2011 však tento stav nebyl zcela naplněn, skutečný stav policistů se pohybuje kolem 19 policistů včetně vedoucího a zástupce. Přehled o zjištěné trestné činnosti rok 2009 rok 2010 rok 2011 nápad celkem objasněno celkem objasněnost v % 39,15 41,42 46,65 zkrácená přípravná řízení Porovnání vybraných druhů trestné činnosti rok 2009 rok 2010 rok 2011 Obecná celkem Obecná objasněno Násilná celkem Násilná objasněno Majetková celkem Majetková objasněno Ostatní celkem Ostatní objasněno Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že největším problémem zůstává majetková trestná činnost. V rámci služebního obvodu OOP Odolena Voda se pak jedná zejména o vloupání do novostaveb a stavebních buněk, vloupání do motorových vozidel a krádeže motorových vozidel. Došlo však k poklesu případů vloupání do rekreačních objektů. V rámci služebního obvodu OOP Odolena Voda bylo v roce 2011 zjištěno celkem 78 případů řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, z čehož 49 řidičů se tak dopustilo trestného činu a 29 řidičů bylo oznámeno pro přestupek. Bylo zadrženo 30 řidičských průkazů. Při výkonu služby bylo v roce 2011 zadrženo celkem 30 hledaných osob. Z toho bylo 11 osob zatčeno na příkaz soudu a 14 osob dodáno do výkonu trestu. Z důvodu páchání trestné činnosti bylo zadrženo 33 osob. Celkem bylo řešeno přestupků. Z toho 854 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení a 199 přestupků bylo oznámeno správním orgánům. Vzhledem k tomu, že největším problémem je objasňování majetkové trestné činnosti, lze považovat za úspěch zadržení pachatelů a objasnění několika případů krádeží věcí z motorových vozidel, z nichž k 8 došlo ve služebním obvodu OOP Odolena Voda, z měsíce ledna Dále se ve spolupráci s SKPV podařilo v měsících červenci a srpnu 2011 objasnit celkem 30 případů krádeží okapových svodů zejména v obcích Husinec-Řež, Zdiby a Klecany. Detašovaným pracovištěm SKPV byla objasněna zpronevěra finanční hotovosti, kdy podezřelý celkem v 15ti případech způsobil svému zaměstnavateli škodu 3,5 milionu korun. Pozornost je věnována rovněž drogové problematice, kdy bylo SKPV objasněno10 případu této trestné činnosti. V roce 2011 organizovalo a uskutečnilo OOP Odolena Voda dvě bezpečnostní akce zaměřené na pátrání po pachatelích trestné činnosti, osobách a věcech, které se týkaly kontroly chatových oblastí. Dále se policisté OOP Odolena Voda účastnili vyhlášených dopravně-bezpečnostních akcí. Ve spolupráci s Obecními policiemi Líbeznice a Zdiby a Městskou policií Odolena Voda pak byly plněny úkoly při zajištění veřejného pořádku při konání místních akcí v obcích. Závěrem lze uvést, že v roce 2011 došlo opět k personální obměně policistů na OOP Odolena Voda. Nadále se daří stabilizovat personální situaci i přes nemalá úsporná opatření, která se dotýkají činnosti celé Policie ČR. Na velmi dobré úrovni byla v roce 2011 spolupráce s Městskou policií Odolena Voda a Obecní policií Zdiby a Líbeznice, které v průběhu roku aktivně spolupracovaly s OOP Odolena Voda jak na řešení problematiky veřejného pořádku a dopravy v obcích, tak na objasňování trestné činnosti. Komisař npor. Bc. Zdeněk Jansa, vedoucí OOP Odolena Voda Zpráva městské policie o provádění kontroly rychlosti Za období, kdy Městská policie Odolena Voda provádí měření rychlosti v rámci výkonu své služby, tedy od , bylo řešeno: Celkem bylo zjištěno u řidičů 58 přestupků v rámci překročení max. povolené rychlosti v obci. Celkem 38 přestupců bylo v rámci bodového systému oznámeno na odbor dopravy příslušného městského úřadu a 2 přestupci byli oznámeni na příslušný městský úřad ke správnímu řízení a to z důvodu, že na místě s přestupkem nesouhlasili. Z důvodu špatných povětrnostních podmínek byly dva termíny měření z rozhodnutí velitele MěP zrušeny. Patrik Kolbábek, velitel městské policie SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS). Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno. (Pro odhlášení Odolena Voda KONEC na stejné číslo). Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Tato služba je dostupná na úvodní straně webu města (vlevo dole), kde se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. 4 Odolen 3/2012

5 Kronika města Odolena Voda seriál zprávy z radnice Pro dnešní díl seriálu z kroniky města jsem vybrala stranu 25, která popisuje období od konce 2. světové války a osvobození. Mimo jiné podstatné momenty té doby v tehdejším Československu je v kronice zdokumentováno složení politické scény našeho města (Agrární strana, Sdružená občanská strana, Národně socialistická strana, Živnostenská obchodní strana, Sociálně demokratická strana), založení KSČ, volby v roce 1946, založení JZD v roce 1950, převzetí půdy a soukromých obchodů socialistickým sektorem. V roce 1950 bylo také započato s výstavbou průmyslového závodu Aero, který byl v roce 1953 převzat závodem Aero Vysočany. Dolínek té doby byl samostatnou obcí, která neměla zájem o připojení k Odoleně Vodě, Čenkov ještě v roce 1951 patřil pod MNV Veliká Ves. Teprve v roce 1960 došlo ke sloučení obce Dolínek Čenkov s obcí Odolena Voda. Dita Výborová, starostka města Svoz bioodpadu v roce 2012 Velkoobjemové kontejnery v období od do bude do níže uvedených ulic (dle rozpisu) přistaven (v době od pátku cca 15 hod. do pondělí 8 hod.) vždy jeden kontejner, který bude určen pouze pro sběr bioodpadu. Pokud je v daném měsíci pět sobot, rozhodujícím termínem se vždy stává 1. sobota v měsíci. O přesném umístění kontejneru pro daný víkend budete informováni na webových stránkách města, SMS Infokanálem a rozhlasem. 1. sobota v měsíci: okolí ul. Nová (U Jordánu, Do Struh, U Špejcharu atd.) nebo okolí ul. Růžová (Luční, Krátká, Boční atd.). 2. sobota v měsíci: okolí ul. Nerudova (Smetanova, Alšova, Školní, Zahradní atd.) nebo okolí ul. Višňová (Šípková, Slunečná, Na Zdolnici atd.). 3. sobota v měsíci: okolí ul. Za Klokočkou (Nad Úvozem, K Šálku, Pražská atd.) nebo okolí ul. Átriová (nám. V. Hálka). 4. sobota v měsíci: okolí ul. U Rybníka (Čenkovská) nebo okolí ul. U Zvoničky. BIO nádoby u rodinných domů bioodpad bude svážen firmou A.S.A. a. s. jen ve vegetačním období od do , a to v úterý v sudých kalendářních týdnech. Nádoba 120 litrů: 611 Kč včetně DPH Nádoba 240 litrů: 873 Kč včetně DPH Pozor, změna místa úhrady! Platba se bude provádět hotově v podatelně MěÚ, Dolní náměstí 24, Odolena Voda. V případě potřeby této služby v průběhu vegetačního období plátce hradí poměrnou část za celý měsíc (např. 15. července zaplatí za červenec až listopad). Máte-li zájem o tento způsob likvidace bioodpadu a nemáte ještě BIO nádobu, bude vám po provedení platby zdarma vydána technickými službami města. Kontakt na vedoucího TS: Tomáš Špička, tel Odolen 3/2012 5

6 zprávy z radnice Nestyďte se požádat o příspěvek na bydlení Výdaje na bydlení jsou nejrychleji rostoucí položkou rodinného rozpočtu, proto je pro domácnosti s nízkými příjmy určena dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení. O příspěvek na bydlení mohou žádat nejen nájemci, ale také majitelé bytů nebo rodinných domů a to na oddělení státní sociální podpory úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele. V žádosti o příspěvek na bydlení se společně posuzují příjmy všech osob, které jsou v bytě hlá- šeny k trvalému pobytu. Žádost o příspěvek na bydlení se uplatňuje každý rok od července (ale může se podat kdykoliv v roce) s tím, že každé čtvrtletí je nutno dodat příjmy všech společně posuzovaných osob a doložit úhradu nákladů na bydlení (např. SIPO), a to za uplynulé čtvrtletí. Podmínky a nároky Příspěvek na bydlení odpovídá rozdílu mezi náklady na bydlení, které podle velikosti bydliště, počtu osob v domácnosti Nabídka Technických služeb Odolena Voda TS Odolena Voda nabízejí mimo jiné tyto služby: Dovoz materiálu vozem Multicar Dovoz materiálu vozem Avie Práce vysokozdvižnou plošinou Práce strojem JCB Zapůjčení kontejneru Zednické a elektrikářské práce 1 km/24 Kč 1 km/28 Kč 1 km cesty/25 Kč, 1 hodina práce/682 Kč 1 hodina/780 Kč 1 den/154 Kč 1 hodina/320 Kč Uvedené ceny jsou s DPH. Kompletní ceník naleznete na webu města Odolena Voda. Fota: Archiv MěÚ Provozní doba pokladny, podatelny a informačního centra MěÚ Provozní doba podatelny a informačního centra (budova městského úřadu, Dolní náměstí 24, Odolena Voda): pondělí úterý středa čtvrtek pátek Pokladní hodiny pro veřejnost: pondělí úterý středa čtvrtek V pokladně mohou občané hradit veškeré místní a správní poplatky. a cen energií stanovuje vláda, a 0,3násobku příjmu člověka či rodiny v tísni. Na pomoc má nárok trvale v bytě hlášený vlastník či nájemník přihlášený k trvalému pobytu, pokud mu na pokrytí nákladů na přiměřené bydlení nestačí 30 % jeho příjmu či příjmu jeho rodiny (v Praze je to 35 %). Zároveň musí být ona třetina příjmu domácnosti nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoře. V Odoleně Vodě tyto normativní náklady, tj. průměrné částky na přiměřené bydlení od v bytech na základě nájemní smlouvy činí v případě: jedné osoby v domácnosti Kč dvou osob Kč tří osob Kč čtyř a více Kč V bytech družstevních a bytech vlastníků jsou náklady stanoveny takto: 1 osoba Kč 2 osoby Kč 3 osoby Kč 4 a více Kč Náklady na bydlení se rozlišují podle formy bydlení: u nájemních bytů jde o nájemné, k němuž se připočítávají náklady na energie, vodné, stočné, likvidace odpadu a vytápění, u družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví jde o srovnatelné náklady. Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené v předchozím čtvrtletí. Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnost osob starších 70ti let a pro osoby se zdravotním postižením. Lhůta se začíná počítat od Občané Odoleny Vody žádost uplatňují na Krajské pobočce Úřadu práce Příbram, kontaktní pracoviště, nám. Republiky 3, Praha 1, telefonické spojení ústředna S případnými dotazy se také můžete obracet na pracovnice správního odboru Městského úřadu Odolena Voda Romanu Duranovou, tel nebo Danu Koutnou, tel Odolen 3/2012

7 zprávy z radnice Komise pro komunitní plánování a volný čas Vyhodnocení dotazníků pro mládež a dospívající Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás seznámili s výsledky dotazníkového šetření, které naše komise provedla na konci loňského roku. Koncem listopadu jsme distribuovali dotazníky, jejichž výsledky nám měly sdělit, co zde nejvíce chybí dětem a dospívajícím a dále seniorům pro kvalitní trávení volného času. Pro dosívající bylo připraveno 600 dotazníků a vyplněných se nám vrátilo 236. Pro seniory jich bylo připraveno 200 a obdrželi jsme 39 vyplněných dotazníků. Z dotazníků pro dospívající jsme se dozvěděli následující: Se současným stavem prostor pro využití volného času je spokojeno 33 % respondentů, 67 % jich je naopak nespokojeno a současně 76 % z dotazovaných uvedlo, že ve městě chybí prostor pro trávení volného času za nepříznivého počasí. Pokud by se takový prostor našel, pak 56 % respondentů by bylo ochotno pomoci s jeho budováním a údržbou, 44 % pak nikoliv. 59 % respondentům chybí prostory pro trávení volného času venku, 41 % respondentům tyto prostory nechybí. Na dotaz, co by nemělo v krytém centru chybět k pravidelnému užívání z nabízených variant, respondenti odpovídali takto: 17 % poslech hudby 18 % filmy 17 % stolní fotbal 14 % kulečník 12 % společenské hry 10 % šipky 6 % zájmová činnost 6 % ostatní Z dotazu, co nejvíce chybí ve venkovních prostorech vyplývá, že: 38 % respondentům chybí multifunkční hřiště, 17 % resp. pak bazén, 10 % resp. kino, park, lavičky, stezky a příroda chybí 9 % respondentů, in line a cyklostezky 9 % resp., 6 % resp. postrádá služby, obchody, restaurace a koupaliště a 5 % chybí kryté centrum. Je zřejmé, že se nám zde především z hlediska finanční nákladnosti zcela jistě nepodaří postavit bazén, ale rádi bychom přispěli např. k vybudování multifunkčního hřiště, in line dráhy či cyklostezky. Naší prioritou je zřízení krytého centra pro mládež. Zde se však nejvíce potýkáme s nalezením vhodného prostoru. Budeme rádi za jakékoli vaše nápady a podněty ohledně prostor a financování, které můžete zasílat na ovou adresu seznam.cz. Tolik k dotazníkům pro mládež a dospívající. V Odoleně Vodě však žije v současné době také cca seniorů. Vyplněných dotazníků se nám vrátilo pouze 39 kusů, což je vzorek, který nemá téměř žádnou vypovídající hodnotu. Proto se na vás obracíme s žádostí o pomoc. V březnovém Odolenu najdete dotazník, který Jsem: muž žena prosíme vyplňte a odevzdejte do konce měsíce března na těchto místech: Lékárna Odolena Voda, cukrárna na Horním náměstí a cukrárna na Dolním náměstí. Věříme, že ve druhém kole se nám vrátí více vyplněných dotazníků, abychom je mohli vyhodnotit a s výsledky vás také seznámit. VÝHERCI VYLOSOVANÝCH DOTAZNÍKŮ PRO MLÁDEŽ A DOSPÍVAJÍCÍ Dotazník č x vstupenka na libovolný film v kině v Kralupech nad Vltavou. Dotazník č. 43-2x vstupenka na libovolný film v kině v Kralupech nad Vltavou. Dotazník č x vstupenka do plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou. O výhru se můžete přihlásit na ové adrese nebo na tel. čísle do Výhra vám bude předána po předložení kontrolního ústřižku. Výherci z kategorie seniorů budou uveřejněni v květnovém čísle časopisu Odolen, neboť věříme, že počet slosovatelných dotazníků bude vyšší. Za komisi pro komunitní plánování a volný čas Mgr. Monika Lohniská Dotazník pro seniory Možnosti trávení volného času v Odoleně Vodě 1) Jste spokojen/a se současným stavem prostor pro využití volného času ve městě? ano ne (nehodící se škrtněte) Na druhé straně pokud si mohli respondenti z činností vybrat, rozhodovali se takto: 30 % hudební programy 29 % promítání filmů 19 % přednášky 12 % tvůrčí aktivity 5 % jiné 5 % besedy Na dotaz, co by nemělo v krytém centru chybět mimo výše vyjmenované varianty, odpovídali resp. takto: 28 % tanec, 26 % sport, 19 % koncerty, hudba, návštěva divadla, 13 % výtvarné činnosti, 6 % resp. odpovědělo prostory, peníze, lidi, 5 % resp. by uvítalo občerstvení nebo bar a 3 % by se ráda vzdělávala. 2) Co byste uvítal/a z následující nabídky: a) přednášky, besedy ( např. lékaři, policie) b) tvůrčí aktivity ( keramika, pletení košíků, drátování apod.) c) promítání filmů a dokumentů d) vzdělávací kurzy (počítače, jazyky aj.) e) ochutnávky, výměna receptů f) autobiografická vyprávění o osudech lidí g) čaje o páté h) jiné Děkujeme za vyplnění dotazníku. Komise pro komunitní plánování a volný čas. TENTO DOTAZNÍK JE SLOSOVATELNÝ! USCHOVEJTE SI PROSÍM KONTROLNÍ ÚSTŘIŽEK! ČEKAJÍ VÁS ATRAKTIVNÍ CENY! Vyplněný dotazník můžete odevzdat na těchto místech: Lékárna Odolena Voda, cukrárna na Horním náměstí a cukrárna na Dolním náměstí KONTROLNÍ ÚSTŘIŽEK Odolen 3/ Dotazník pro seniory Možnosti trávení volného času v Odoleně Vodě Odolen 3/2012

8 zprávy z radnice Mohli jste si všimnout Foto: Archiv MěÚ Oprava okapů nad novou služebnou městské policie. Foto: Pavel Novotný Díky pomoci technických služeb, hasičů z Dolínku a se souhlasem ředitelky základní školy paní Sochůrkové vzniklo u školy kluziště. Blahopřejeme jubilea V únoru 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Zdeňka Němcová Dolínek Alena Sládková Odolena Voda Miloš Tygl Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Ing. Jaroslav Průcha Odolena Voda Karel Šnajdr Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Ján Bendík Odolena Voda Jiří Majer Odolena Voda Třiaosmdesátiny Naděžda Filipová Odolena Voda Miloš Hrabánek Odolena Voda Pětaosmdesátiny Jiří Dyk Odolena Voda Marie Fantová Odolena Voda Věra Křemenová Dolínek Sedmaosmdesátiny Vladimír Křivánek Dolínek Devadesátiny Františka Mašková Odolena Voda Alois Pajer Odolena Voda Jedenadevadesátiny Jaroslav Mařík Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Foto: Archiv MěÚ Město obdrželo děkovný dopis od Diakonie Broumov Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci. Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů při sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci. Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc. Věříme, že naše spolupráce se bude rozvíjet i v příštích letech. Vlivem silných mrazů došlo 12. února k zamrznutí vodovodního potrubí v Dolínku u atriových domů, ovšem na vině je také lajdácky položené vodovodní potrubí, které v tomto místě vede na povrchu. Je zcela nechráněno před vnějšími vlivy a tak je vlastně s podivem, že k zámrazu došlo až nyní. Zásluhou zaměstnanců VKM byl vodovod zprovozněn za několik hodin. Karel Philipp, místostarosta města Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na občany v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni. V posledních letech nacházejí naše projekty a programy podporu také v grantech EU. Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb byla ohodnocena také udělením certifikace ISO 9001 a ISO pro oblast Příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb a Poskytování sociálních služeb. Bližší informace o nás najdete na PhDr. Vítězslav Králík, ředitel 8 Odolen 3/2012

9 školství Zprávičky z naší školičky Děti se v únoru konečně dočkaly malé sněhové nadílky. Za mrazivého počasí jsme chodili na krátké procházky a navštívili několik divadelních představení. V kině v Kralupech nad Vltavou jsme si poslechli krásné písničky z muzikálu V Peřině. Ve třídě kuřátek proběhla beseda s myslivcem panem Šimoníkem, členem Honebního společenstva Odolena Voda. Dětem ukázal obrázky zvířat, zajímavé exponáty, flinty a přivedl s sebou loveckého psa, kterého si děti mohly pohladit. Bedlivě poslouchaly myslivcovo vyprávění, beseda se jim velmi líbila. V březnu nás čekají pohádky O statečném Mikešovi a Pohádka s refrénem, v každé třídě bude masopustní rej a proběhne také zápis do mateřské školy. Štěpánka Barcalová Zápis do Mateřské školy Odolena Voda Kdy? od pondělí do čtvrtka Kde? v kanceláři ředitelky mateřské školy V kolik? od 10 do 15 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte S sebou? občanský průkaz, rodný list dítěte Foto: Archiv MŠ Do , kdy zápis končí, odevzdat: vyplněnou žádost, od lékaře potvrzený evidenční list dítěte, který dostanete u zápisu, potvrzení o zaměstnání rodičů. Foto: Archiv MŠ Stručná kritéria k přijetí (podrobná u zápisu nebo na webu školy): trvalý pobyt v Odoleně Vodě, věk 3 roky k , zaměstnaní rodiče dítěte, dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Odoleně Vodě a dítě s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem v Odoleně Vodě, dítě s trvalým nebo hlášeným místem pobytu v Odoleně Vodě a rodiče zaměstnáni nebo v evidenci úřadu práce s trvalým nebo hlášeným místem pobytu v Odoleně Vodě. D O O L E N A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zápis do prvních tříd Ve dnech 20. ledna a 8. února proběhl zápis do prvních tříd ZŠ na téma Šmoulové. Celkem k zápisu přišlo 98 dětí, z nich 19 po odkladu povinné školní docházky. Dalším 21 dětem bude s velkou pravděpodobností odklad povinné školní docházky vystaven, rodiče dvou dětí žádají o předčasný nástup dítěte do školy. Odklad i předčasný nástup dítěte do školy záleží na dvou doporučeních z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře. Celkem 75 dětí již bylo přijato ke vzdělávání v prvním ročníku školního roku 2012/13, znamená to, že všechny děti, které přišly k zápisu, byly přijaty. Těšíme se na nové žáčky i na dobrou spolupráci s jejich rodiči. Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, ředitelka školy Fota: Pavel Novotný Odolen 3/2012 9

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Zápis z 54. zasedání Zastupitelstva obce Bašt', konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 54. zasedání Zastupitelstva obce Bašt', konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Bašt' Zastupitelstvo obce Bašt' Zápis z 54. zasedání Zastupitelstva obce Bašt', konaného dne 4. 3. 2013, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašt' (dále též

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD

Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Město Odolena Voda Návrh Obecně závazně vyhlášky č. 3/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 7/2009 dne 30. listopadu 2009 usnesením č... schválilo vydat v souladu s ustanovením

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV. schvaluje

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV. schvaluje ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ č. 2/2006 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 21. 12. 2006 I. Programové prohlášení ZMČ společné programové prohlášení koncipované

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré sousedství pro rok 2011

Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré sousedství pro rok 2011 Příloha č. 2: Pravidla programu finanční podpory na veřejně prospěšné účely Dobré sousedství pro rok 2011 Tento dokument popisuje pravidla programu Dobré sousedství, v němž Letiště Praha, a. s. (dále jen

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/...

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/... Page 1 of 10 Tráví vaše děti mnoho času u televize či PC? Je tu čas na změnu! Pro začínající malé rybáře organizuje ČRS rybářské kroužky mládeže. Získávají zde nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více