Odolen měsíčník cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda Odolen měsíčník cena 10 Kč Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod Tvrzí č. p. 395, v domě s pečovatelskou službou, město dne 13. února otevřelo denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné. Stacionář je ambulantní zařízení pro denní pobyty především seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku věku, zdravotního postižení a osamocení a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu. Provoz stacionáře bude zajišťovat Farní charita Neratovice s finanční podporou Města Odolena Voda. Služba je určena přednostně občanům Odoleny Vody, kteří za ni zaplatí 30 Kč/hodina, pokud však bude volné místo, nabídneme ji jistě i občanům z okolních obcí s poplatkem 50 Kč/hodina. Prostory stacionáře nabízejí klientům příjemné klidné prostředí s celodenním programem, jehož součástí je kondiční cvičení, trénování paměti, rukodělné práce, besedy s hosty, zpívání a mnohé jiné aktivity. Součástí služeb stacionáře je také dohled nad pitným režimem seniorů, užíváním léků, stravou a pomoc s hygienou. Moderně vybavené středisko osobní hygieny je zařízeno pro zajištění hygieny i méně pohyblivých klientů. Do stacionáře pravidelně dojíždí zdravotní sestra, která může pomoci při zdravotních obtížích či s denním zdravotním režimem. Věříme, že tuto službu ocení nejen rodiny, které se starají o seniory, ale především sami klienti našeho stacionáře. Dita Výborová, starostka města Odolen 3/ Fota: Pavel Novotný

2 zprávy z radnice Nová mateřská škola Pod Tvrzí Město zveřejnilo na přelomu měsíců ledna a února zadání veřejné soutěže na stavební práce na MŠ Pod Tvrzí. Celkem bylo obesláno 12 firem, které se zabývají a mají zkušenosti s výrobou a stavbou modulových staveb. Podklady k zadání veřejné zakázky, tj. projektovou dokumentaci, stavební povolení, technické požadavky atd., si vyzvedlo 38 firem. K datu podání nabídek dne 8. února jsme obdrželi 2 obálky s podklady a nabídkou od firem Elektromontáže stavby s.r.o. a Intencon s.r.o. Očekávali jsme větší účast, uvítali bychom možnost vybírat si, ale bohužel, zřejmě limitovaná maximální cena veřejné zakázky, která byla zastupitelstvem města schválena na 20 mil. Kč, byla svazující a nedávala možnost stavebním firmám zúčastnit se. V obou nabídkách byly hodnotící komisí (Petr Seidl, Martin Dvořák, Karel Philipp, Vlastimil Bubeníček, Soňa Hořáková) zjištěny nedostatky, proto na její doporučení Rada města č. 3/2012 konaná 15. února zvážila situaci a tuto veřejnou zakázku zrušila. Zároveň bylo rozhodnuto projednat v zastupitelstvu města nové podmínky zveřejnění soutěže. Navrhneme zrušení cenového limitu 20 mil. Kč a s upravenými podmínkami vypíšeme zakázku znovu. Je zřejmé, že se tímto realizace nové mateřské školy prodlouží, ale při investičním záměru v hodnotě nad 20 mil. Kč cítíme potřebu preferovat kvalitu provedené stavby před termínem dokončení. Dita Výborová, starostka města Veřejné zakázky a výběrová řízení města Rada města schválila výpověď obstaravatelské smlouvy s firmou Centra na správu městských bytů a nebytových prostorů, připravujeme zadání veřejné zakázky na tyto služby. Pracujeme na zadání veřejné zakázky na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí. Tuto zakázku bychom rádi zrealizovali během letošního léta. Připravujeme nové zadání veřejné zakázky na stavbu mateřské školy Pod Tvrzí, více informací v článku Nová mateřská škola Pod Tvrzí. Ke dvěma veřejným zakázkám na stavbu MŠ (cca 25 mil. Kč) a na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí (cca 20 mil. Kč) budeme vypisovat veřejnou zakázku na poskytnutí úvěru. Město vyhlásilo konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele / ředitelky MŠ a ZŠ Odolena Voda. Dita Výborová, starostka města Hrozí kolaps Pražské integrované dopravy? Vážení spoluobčané, začátkem června 2011 obdržely středočeské obce dopis, v němž nám Středočeský kraj sdělil, že vypověděl ke dni všem autobusovým dopravcům smlouvy o závazku veřejné služby. Středočeský kraj jednostranně vypověděl smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na svém území, aniž by tuto věc koordinoval s dotčenými obcemi nebo s vedením hlavního města Prahy. Výpověď je 12ti měsíční a běží od Smlouvy, které mají dopravci uzavřeny přímo s obcemi a s ostatními kraji včetně Prahy, vypovězeny nejsou. Smlouvy o veřejných službách, které objednává Středočeský kraj, tak skončí dne Jednostranné vypovězení smluv dopravcům ze strany Středočeského kraje bez předchozí koordinace s obcemi a s ostatními kraji vážným způsobem do budoucna ohrožuje zajištění dopravní obslužnosti na celém jeho území a v přilehlých oblastech sousedních krajů. Přes veškeré snahy většiny dotčených obcí zvrátit nepředložený krok Středočeského kraje a donutit jej k zpětvzetí výpovědí dopravcům a ke zrušení nabídkového řízení obce obdržely dne další dopis ze dne s informacemi k nabídkovému řízení. Středočeský kraj obce informuje o dosavadním a plánovaném průběhu nabídkového řízení a nabízí obcím účast na nabídkovém řízení. K tomu však neposkytuje ani nejzákladnější informace, jako je například: rozsah základní dopravní obslužnosti, kterou kraj je povinen ve své samostatné působnosti zajistit, jaké budou konkrétní parametry a podmínky nabídkového řízení včetně formy centrálního zadání zakázky a vzoru smlouvy o centrálním zadávání, jak budou linky obsluhující naši obec zahrnuty do nabídkového řízení do jaké konkrétní oblasti či etapy, jaká bude podoba integrovaného dopravního systému, do kterého bude probíhat nabídkové řízení, a zda bude do tohoto systému integrována rovněž železnice, jaká bude konkrétní podoba tarifního systému a zda budou mít obce možnost ovlivnit své tarifní zařazení s ohledem na místní přepravní vazby, jak bude řešeno vedení linky zajišťující spojení naší obce s Prahou na území hlavního města Prahy, resp. kde bude tato linka na území Prahy ukončena, a zda má kraj souhlas hlavního města Prahy pro zajišťování dopravní obslužnosti v jeho územním obvodu, jak kraj umožní obcím podílet se na rozhodování o dopravní obslužnosti na jejich území a jak kraj chce zajistit závaznost a vynutitelnost smluv o dopravní obslužnosti, které mají uzavírat obce, když nabídkové řízení prenotifikoval jen kraj sám, jaký bude odbavovací systém. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná koncepce společného postupu, harmonogram nabídkových řízení, nejsou zajištěny předepsané legislativní termíny ani další podmínky, které by byly kvalitativním a ekonomickým krokem vpřed, budeme i nadále požadovat, aby Středočeský kraj zajistil: 1. zpětvzetí výpovědí dopravcům a zrušení poptávkového řízení. 2. vypracování koncepce společného postupu a harmonogramu krajů Středočeského a Prahy a všech dotčených obcí za dodržení všech předepsaných zákonných termínů. 3. vypracování společného plánu dopravní obslužnosti pro Prahu a Středočeský kraj, na základě kterého je možné stanovit hospodárnou, efektivní a účelnou dopravní obslužnost celého území. 4. koordinaci nového podání výpovědí se všemi obcemi a sousedními kraji včetně Prahy. Dita Výborová, starostka města 2 Odolen 3/2012

3 zprávy z radnice Vážení spoluobčané, vedení našeho města ve spolupráci s dalšími středočeskými obcemi podniká kroky k záchraně veřejné dopravy a v neposlední řadě také počítá s tím, že vedení Středočeského kraje v rámci předvolební kampaně samo odvrátí nebezpečí, kterému vystavilo všechny cestující nejen ve svém kraji. Dita Výborová, starostka města Rada města č. 2/2012 ze dne Rada města schválila Přesunutí altánu z pozemku města od základní školy Odolena Voda na pozemek v majetku města u sportovní haly v Odoleně Vodě a to z důvodu širšího využití veřejností. Uzavření Mateřské školy Odolena Voda, Komenského 307, v době hlavních prázdnin v roce 2012 a to takto: od do Vyhlášení konkurzního řízení, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 166 odst. 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na obsazení pracovního místa ředitel / ředitelka Základní školy Odolena Voda a na pozici ředitel / ředitelka Mateřské školy Odolena Voda. Grantový program Města Odolena Voda. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor č. p. 274 v ul. Komenského, Odolena Voda na st. parc. č. 325 v k. ú. Odolena Voda skládající se z prodejny o celkové výměře 36 m 2, kanceláře o výměře 3,5 m 2, skladu o výměře 10 m 2 a WC o výměře 2 m 2 za minimální roční nájemné ve výši Kč, pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda se slevou ve výši 10 % ročního nájmu. Smlouvu o místním jízdném na rok 2012 mezi Městem Odolena Voda a společností ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, se sídlem Rytířská 10, Praha 1, IČ: Úhrada tarifní ztráty činí 7 Kč za každou prodanou jízdenku v ceně 5 Kč a úhrada tarifní ztráty činí 3 Kč za každou prodanou jízdenku v ceně 3 Kč. Pořadník žadatelů o nájem bytu v majetku města na rok 2012 vypracovaný v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Odolena Voda. Úplné znění Usnesení rady města naleznete na: Zastupitelstvo města č. 1/2012 ze dne Zastupitelstvo města schválilo Návrh na zařazení nákladů za převod pozemků z funkce les na funkci ostatní plocha ve vlastnictví Lesů ČR z lesního fondu ve výši Kč do investičního rozpočtu na r a rozhodnout se o formě financování. Jedná se o pozemky v celkové výměře m 2. Jednání vedení obcí s představiteli ČSAD Střední Čechy a ROPID 7. února. Fota: Archiv MěÚ Jmenování Pavlíny Špičkové předsedkyní Kontrolního výboru ZM. Úpravu rozpočtu města Odolena Voda č. 7/2011 na skutečnost. Návrh změny č. 4 Územního plánu Vodochody za podmínky, že nedojde k ovlivnění ploch pro bydlení a občanskou vybavenost na pozemku parc. č. 227/2, 227/3, 227/4, st. p. 228, st. 229 všechny v k. ú. Dolínek dle platného Územního Foto: Archiv plánu sídelního útvaru Odolena Voda. MěÚ Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: a obcí Panenské Břežany, Hlavní 17, Odolena Voda, IČ: o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Rozpočet Svazku obcí Dolního Povltaví pro rok Plán činnosti Finančního výboru ZM pro rok Úplné znění Usnesení zastupitelstva města naleznete na: Odolen 3/2012 3

4 zprávy z radnice Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu OOP Odolena Voda za rok 2011 Územní obvod OOP Odolena Voda se rozkládá na 110 m 2, je tvořen celkem 24 obcemi s celkovým oficiálním počtem obyvatel. Systemizovaný stav je 24 policistů. V průběhu roku 2011 však tento stav nebyl zcela naplněn, skutečný stav policistů se pohybuje kolem 19 policistů včetně vedoucího a zástupce. Přehled o zjištěné trestné činnosti rok 2009 rok 2010 rok 2011 nápad celkem objasněno celkem objasněnost v % 39,15 41,42 46,65 zkrácená přípravná řízení Porovnání vybraných druhů trestné činnosti rok 2009 rok 2010 rok 2011 Obecná celkem Obecná objasněno Násilná celkem Násilná objasněno Majetková celkem Majetková objasněno Ostatní celkem Ostatní objasněno Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že největším problémem zůstává majetková trestná činnost. V rámci služebního obvodu OOP Odolena Voda se pak jedná zejména o vloupání do novostaveb a stavebních buněk, vloupání do motorových vozidel a krádeže motorových vozidel. Došlo však k poklesu případů vloupání do rekreačních objektů. V rámci služebního obvodu OOP Odolena Voda bylo v roce 2011 zjištěno celkem 78 případů řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, z čehož 49 řidičů se tak dopustilo trestného činu a 29 řidičů bylo oznámeno pro přestupek. Bylo zadrženo 30 řidičských průkazů. Při výkonu služby bylo v roce 2011 zadrženo celkem 30 hledaných osob. Z toho bylo 11 osob zatčeno na příkaz soudu a 14 osob dodáno do výkonu trestu. Z důvodu páchání trestné činnosti bylo zadrženo 33 osob. Celkem bylo řešeno přestupků. Z toho 854 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení a 199 přestupků bylo oznámeno správním orgánům. Vzhledem k tomu, že největším problémem je objasňování majetkové trestné činnosti, lze považovat za úspěch zadržení pachatelů a objasnění několika případů krádeží věcí z motorových vozidel, z nichž k 8 došlo ve služebním obvodu OOP Odolena Voda, z měsíce ledna Dále se ve spolupráci s SKPV podařilo v měsících červenci a srpnu 2011 objasnit celkem 30 případů krádeží okapových svodů zejména v obcích Husinec-Řež, Zdiby a Klecany. Detašovaným pracovištěm SKPV byla objasněna zpronevěra finanční hotovosti, kdy podezřelý celkem v 15ti případech způsobil svému zaměstnavateli škodu 3,5 milionu korun. Pozornost je věnována rovněž drogové problematice, kdy bylo SKPV objasněno10 případu této trestné činnosti. V roce 2011 organizovalo a uskutečnilo OOP Odolena Voda dvě bezpečnostní akce zaměřené na pátrání po pachatelích trestné činnosti, osobách a věcech, které se týkaly kontroly chatových oblastí. Dále se policisté OOP Odolena Voda účastnili vyhlášených dopravně-bezpečnostních akcí. Ve spolupráci s Obecními policiemi Líbeznice a Zdiby a Městskou policií Odolena Voda pak byly plněny úkoly při zajištění veřejného pořádku při konání místních akcí v obcích. Závěrem lze uvést, že v roce 2011 došlo opět k personální obměně policistů na OOP Odolena Voda. Nadále se daří stabilizovat personální situaci i přes nemalá úsporná opatření, která se dotýkají činnosti celé Policie ČR. Na velmi dobré úrovni byla v roce 2011 spolupráce s Městskou policií Odolena Voda a Obecní policií Zdiby a Líbeznice, které v průběhu roku aktivně spolupracovaly s OOP Odolena Voda jak na řešení problematiky veřejného pořádku a dopravy v obcích, tak na objasňování trestné činnosti. Komisař npor. Bc. Zdeněk Jansa, vedoucí OOP Odolena Voda Zpráva městské policie o provádění kontroly rychlosti Za období, kdy Městská policie Odolena Voda provádí měření rychlosti v rámci výkonu své služby, tedy od , bylo řešeno: Celkem bylo zjištěno u řidičů 58 přestupků v rámci překročení max. povolené rychlosti v obci. Celkem 38 přestupců bylo v rámci bodového systému oznámeno na odbor dopravy příslušného městského úřadu a 2 přestupci byli oznámeni na příslušný městský úřad ke správnímu řízení a to z důvodu, že na místě s přestupkem nesouhlasili. Z důvodu špatných povětrnostních podmínek byly dva termíny měření z rozhodnutí velitele MěP zrušeny. Patrik Kolbábek, velitel městské policie SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS). Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno. (Pro odhlášení Odolena Voda KONEC na stejné číslo). Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Tato služba je dostupná na úvodní straně webu města (vlevo dole), kde se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. 4 Odolen 3/2012

5 Kronika města Odolena Voda seriál zprávy z radnice Pro dnešní díl seriálu z kroniky města jsem vybrala stranu 25, která popisuje období od konce 2. světové války a osvobození. Mimo jiné podstatné momenty té doby v tehdejším Československu je v kronice zdokumentováno složení politické scény našeho města (Agrární strana, Sdružená občanská strana, Národně socialistická strana, Živnostenská obchodní strana, Sociálně demokratická strana), založení KSČ, volby v roce 1946, založení JZD v roce 1950, převzetí půdy a soukromých obchodů socialistickým sektorem. V roce 1950 bylo také započato s výstavbou průmyslového závodu Aero, který byl v roce 1953 převzat závodem Aero Vysočany. Dolínek té doby byl samostatnou obcí, která neměla zájem o připojení k Odoleně Vodě, Čenkov ještě v roce 1951 patřil pod MNV Veliká Ves. Teprve v roce 1960 došlo ke sloučení obce Dolínek Čenkov s obcí Odolena Voda. Dita Výborová, starostka města Svoz bioodpadu v roce 2012 Velkoobjemové kontejnery v období od do bude do níže uvedených ulic (dle rozpisu) přistaven (v době od pátku cca 15 hod. do pondělí 8 hod.) vždy jeden kontejner, který bude určen pouze pro sběr bioodpadu. Pokud je v daném měsíci pět sobot, rozhodujícím termínem se vždy stává 1. sobota v měsíci. O přesném umístění kontejneru pro daný víkend budete informováni na webových stránkách města, SMS Infokanálem a rozhlasem. 1. sobota v měsíci: okolí ul. Nová (U Jordánu, Do Struh, U Špejcharu atd.) nebo okolí ul. Růžová (Luční, Krátká, Boční atd.). 2. sobota v měsíci: okolí ul. Nerudova (Smetanova, Alšova, Školní, Zahradní atd.) nebo okolí ul. Višňová (Šípková, Slunečná, Na Zdolnici atd.). 3. sobota v měsíci: okolí ul. Za Klokočkou (Nad Úvozem, K Šálku, Pražská atd.) nebo okolí ul. Átriová (nám. V. Hálka). 4. sobota v měsíci: okolí ul. U Rybníka (Čenkovská) nebo okolí ul. U Zvoničky. BIO nádoby u rodinných domů bioodpad bude svážen firmou A.S.A. a. s. jen ve vegetačním období od do , a to v úterý v sudých kalendářních týdnech. Nádoba 120 litrů: 611 Kč včetně DPH Nádoba 240 litrů: 873 Kč včetně DPH Pozor, změna místa úhrady! Platba se bude provádět hotově v podatelně MěÚ, Dolní náměstí 24, Odolena Voda. V případě potřeby této služby v průběhu vegetačního období plátce hradí poměrnou část za celý měsíc (např. 15. července zaplatí za červenec až listopad). Máte-li zájem o tento způsob likvidace bioodpadu a nemáte ještě BIO nádobu, bude vám po provedení platby zdarma vydána technickými službami města. Kontakt na vedoucího TS: Tomáš Špička, tel Odolen 3/2012 5

6 zprávy z radnice Nestyďte se požádat o příspěvek na bydlení Výdaje na bydlení jsou nejrychleji rostoucí položkou rodinného rozpočtu, proto je pro domácnosti s nízkými příjmy určena dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení. O příspěvek na bydlení mohou žádat nejen nájemci, ale také majitelé bytů nebo rodinných domů a to na oddělení státní sociální podpory úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele. V žádosti o příspěvek na bydlení se společně posuzují příjmy všech osob, které jsou v bytě hlá- šeny k trvalému pobytu. Žádost o příspěvek na bydlení se uplatňuje každý rok od července (ale může se podat kdykoliv v roce) s tím, že každé čtvrtletí je nutno dodat příjmy všech společně posuzovaných osob a doložit úhradu nákladů na bydlení (např. SIPO), a to za uplynulé čtvrtletí. Podmínky a nároky Příspěvek na bydlení odpovídá rozdílu mezi náklady na bydlení, které podle velikosti bydliště, počtu osob v domácnosti Nabídka Technických služeb Odolena Voda TS Odolena Voda nabízejí mimo jiné tyto služby: Dovoz materiálu vozem Multicar Dovoz materiálu vozem Avie Práce vysokozdvižnou plošinou Práce strojem JCB Zapůjčení kontejneru Zednické a elektrikářské práce 1 km/24 Kč 1 km/28 Kč 1 km cesty/25 Kč, 1 hodina práce/682 Kč 1 hodina/780 Kč 1 den/154 Kč 1 hodina/320 Kč Uvedené ceny jsou s DPH. Kompletní ceník naleznete na webu města Odolena Voda. Fota: Archiv MěÚ Provozní doba pokladny, podatelny a informačního centra MěÚ Provozní doba podatelny a informačního centra (budova městského úřadu, Dolní náměstí 24, Odolena Voda): pondělí úterý středa čtvrtek pátek Pokladní hodiny pro veřejnost: pondělí úterý středa čtvrtek V pokladně mohou občané hradit veškeré místní a správní poplatky. a cen energií stanovuje vláda, a 0,3násobku příjmu člověka či rodiny v tísni. Na pomoc má nárok trvale v bytě hlášený vlastník či nájemník přihlášený k trvalému pobytu, pokud mu na pokrytí nákladů na přiměřené bydlení nestačí 30 % jeho příjmu či příjmu jeho rodiny (v Praze je to 35 %). Zároveň musí být ona třetina příjmu domácnosti nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoře. V Odoleně Vodě tyto normativní náklady, tj. průměrné částky na přiměřené bydlení od v bytech na základě nájemní smlouvy činí v případě: jedné osoby v domácnosti Kč dvou osob Kč tří osob Kč čtyř a více Kč V bytech družstevních a bytech vlastníků jsou náklady stanoveny takto: 1 osoba Kč 2 osoby Kč 3 osoby Kč 4 a více Kč Náklady na bydlení se rozlišují podle formy bydlení: u nájemních bytů jde o nájemné, k němuž se připočítávají náklady na energie, vodné, stočné, likvidace odpadu a vytápění, u družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví jde o srovnatelné náklady. Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené v předchozím čtvrtletí. Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnost osob starších 70ti let a pro osoby se zdravotním postižením. Lhůta se začíná počítat od Občané Odoleny Vody žádost uplatňují na Krajské pobočce Úřadu práce Příbram, kontaktní pracoviště, nám. Republiky 3, Praha 1, telefonické spojení ústředna S případnými dotazy se také můžete obracet na pracovnice správního odboru Městského úřadu Odolena Voda Romanu Duranovou, tel nebo Danu Koutnou, tel Odolen 3/2012

7 zprávy z radnice Komise pro komunitní plánování a volný čas Vyhodnocení dotazníků pro mládež a dospívající Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás seznámili s výsledky dotazníkového šetření, které naše komise provedla na konci loňského roku. Koncem listopadu jsme distribuovali dotazníky, jejichž výsledky nám měly sdělit, co zde nejvíce chybí dětem a dospívajícím a dále seniorům pro kvalitní trávení volného času. Pro dosívající bylo připraveno 600 dotazníků a vyplněných se nám vrátilo 236. Pro seniory jich bylo připraveno 200 a obdrželi jsme 39 vyplněných dotazníků. Z dotazníků pro dospívající jsme se dozvěděli následující: Se současným stavem prostor pro využití volného času je spokojeno 33 % respondentů, 67 % jich je naopak nespokojeno a současně 76 % z dotazovaných uvedlo, že ve městě chybí prostor pro trávení volného času za nepříznivého počasí. Pokud by se takový prostor našel, pak 56 % respondentů by bylo ochotno pomoci s jeho budováním a údržbou, 44 % pak nikoliv. 59 % respondentům chybí prostory pro trávení volného času venku, 41 % respondentům tyto prostory nechybí. Na dotaz, co by nemělo v krytém centru chybět k pravidelnému užívání z nabízených variant, respondenti odpovídali takto: 17 % poslech hudby 18 % filmy 17 % stolní fotbal 14 % kulečník 12 % společenské hry 10 % šipky 6 % zájmová činnost 6 % ostatní Z dotazu, co nejvíce chybí ve venkovních prostorech vyplývá, že: 38 % respondentům chybí multifunkční hřiště, 17 % resp. pak bazén, 10 % resp. kino, park, lavičky, stezky a příroda chybí 9 % respondentů, in line a cyklostezky 9 % resp., 6 % resp. postrádá služby, obchody, restaurace a koupaliště a 5 % chybí kryté centrum. Je zřejmé, že se nám zde především z hlediska finanční nákladnosti zcela jistě nepodaří postavit bazén, ale rádi bychom přispěli např. k vybudování multifunkčního hřiště, in line dráhy či cyklostezky. Naší prioritou je zřízení krytého centra pro mládež. Zde se však nejvíce potýkáme s nalezením vhodného prostoru. Budeme rádi za jakékoli vaše nápady a podněty ohledně prostor a financování, které můžete zasílat na ovou adresu seznam.cz. Tolik k dotazníkům pro mládež a dospívající. V Odoleně Vodě však žije v současné době také cca seniorů. Vyplněných dotazníků se nám vrátilo pouze 39 kusů, což je vzorek, který nemá téměř žádnou vypovídající hodnotu. Proto se na vás obracíme s žádostí o pomoc. V březnovém Odolenu najdete dotazník, který Jsem: muž žena prosíme vyplňte a odevzdejte do konce měsíce března na těchto místech: Lékárna Odolena Voda, cukrárna na Horním náměstí a cukrárna na Dolním náměstí. Věříme, že ve druhém kole se nám vrátí více vyplněných dotazníků, abychom je mohli vyhodnotit a s výsledky vás také seznámit. VÝHERCI VYLOSOVANÝCH DOTAZNÍKŮ PRO MLÁDEŽ A DOSPÍVAJÍCÍ Dotazník č x vstupenka na libovolný film v kině v Kralupech nad Vltavou. Dotazník č. 43-2x vstupenka na libovolný film v kině v Kralupech nad Vltavou. Dotazník č x vstupenka do plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou. O výhru se můžete přihlásit na ové adrese nebo na tel. čísle do Výhra vám bude předána po předložení kontrolního ústřižku. Výherci z kategorie seniorů budou uveřejněni v květnovém čísle časopisu Odolen, neboť věříme, že počet slosovatelných dotazníků bude vyšší. Za komisi pro komunitní plánování a volný čas Mgr. Monika Lohniská Dotazník pro seniory Možnosti trávení volného času v Odoleně Vodě 1) Jste spokojen/a se současným stavem prostor pro využití volného času ve městě? ano ne (nehodící se škrtněte) Na druhé straně pokud si mohli respondenti z činností vybrat, rozhodovali se takto: 30 % hudební programy 29 % promítání filmů 19 % přednášky 12 % tvůrčí aktivity 5 % jiné 5 % besedy Na dotaz, co by nemělo v krytém centru chybět mimo výše vyjmenované varianty, odpovídali resp. takto: 28 % tanec, 26 % sport, 19 % koncerty, hudba, návštěva divadla, 13 % výtvarné činnosti, 6 % resp. odpovědělo prostory, peníze, lidi, 5 % resp. by uvítalo občerstvení nebo bar a 3 % by se ráda vzdělávala. 2) Co byste uvítal/a z následující nabídky: a) přednášky, besedy ( např. lékaři, policie) b) tvůrčí aktivity ( keramika, pletení košíků, drátování apod.) c) promítání filmů a dokumentů d) vzdělávací kurzy (počítače, jazyky aj.) e) ochutnávky, výměna receptů f) autobiografická vyprávění o osudech lidí g) čaje o páté h) jiné Děkujeme za vyplnění dotazníku. Komise pro komunitní plánování a volný čas. TENTO DOTAZNÍK JE SLOSOVATELNÝ! USCHOVEJTE SI PROSÍM KONTROLNÍ ÚSTŘIŽEK! ČEKAJÍ VÁS ATRAKTIVNÍ CENY! Vyplněný dotazník můžete odevzdat na těchto místech: Lékárna Odolena Voda, cukrárna na Horním náměstí a cukrárna na Dolním náměstí KONTROLNÍ ÚSTŘIŽEK Odolen 3/ Dotazník pro seniory Možnosti trávení volného času v Odoleně Vodě Odolen 3/2012

8 zprávy z radnice Mohli jste si všimnout Foto: Archiv MěÚ Oprava okapů nad novou služebnou městské policie. Foto: Pavel Novotný Díky pomoci technických služeb, hasičů z Dolínku a se souhlasem ředitelky základní školy paní Sochůrkové vzniklo u školy kluziště. Blahopřejeme jubilea V únoru 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Zdeňka Němcová Dolínek Alena Sládková Odolena Voda Miloš Tygl Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Ing. Jaroslav Průcha Odolena Voda Karel Šnajdr Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Ján Bendík Odolena Voda Jiří Majer Odolena Voda Třiaosmdesátiny Naděžda Filipová Odolena Voda Miloš Hrabánek Odolena Voda Pětaosmdesátiny Jiří Dyk Odolena Voda Marie Fantová Odolena Voda Věra Křemenová Dolínek Sedmaosmdesátiny Vladimír Křivánek Dolínek Devadesátiny Františka Mašková Odolena Voda Alois Pajer Odolena Voda Jedenadevadesátiny Jaroslav Mařík Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Foto: Archiv MěÚ Město obdrželo děkovný dopis od Diakonie Broumov Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci. Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů při sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci. Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc. Věříme, že naše spolupráce se bude rozvíjet i v příštích letech. Vlivem silných mrazů došlo 12. února k zamrznutí vodovodního potrubí v Dolínku u atriových domů, ovšem na vině je také lajdácky položené vodovodní potrubí, které v tomto místě vede na povrchu. Je zcela nechráněno před vnějšími vlivy a tak je vlastně s podivem, že k zámrazu došlo až nyní. Zásluhou zaměstnanců VKM byl vodovod zprovozněn za několik hodin. Karel Philipp, místostarosta města Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na občany v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni. V posledních letech nacházejí naše projekty a programy podporu také v grantech EU. Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb byla ohodnocena také udělením certifikace ISO 9001 a ISO pro oblast Příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb a Poskytování sociálních služeb. Bližší informace o nás najdete na PhDr. Vítězslav Králík, ředitel 8 Odolen 3/2012

9 školství Zprávičky z naší školičky Děti se v únoru konečně dočkaly malé sněhové nadílky. Za mrazivého počasí jsme chodili na krátké procházky a navštívili několik divadelních představení. V kině v Kralupech nad Vltavou jsme si poslechli krásné písničky z muzikálu V Peřině. Ve třídě kuřátek proběhla beseda s myslivcem panem Šimoníkem, členem Honebního společenstva Odolena Voda. Dětem ukázal obrázky zvířat, zajímavé exponáty, flinty a přivedl s sebou loveckého psa, kterého si děti mohly pohladit. Bedlivě poslouchaly myslivcovo vyprávění, beseda se jim velmi líbila. V březnu nás čekají pohádky O statečném Mikešovi a Pohádka s refrénem, v každé třídě bude masopustní rej a proběhne také zápis do mateřské školy. Štěpánka Barcalová Zápis do Mateřské školy Odolena Voda Kdy? od pondělí do čtvrtka Kde? v kanceláři ředitelky mateřské školy V kolik? od 10 do 15 hod., pořadí příchodu rodičů k zápisu nemá vliv na přijetí dítěte S sebou? občanský průkaz, rodný list dítěte Foto: Archiv MŠ Do , kdy zápis končí, odevzdat: vyplněnou žádost, od lékaře potvrzený evidenční list dítěte, který dostanete u zápisu, potvrzení o zaměstnání rodičů. Foto: Archiv MŠ Stručná kritéria k přijetí (podrobná u zápisu nebo na webu školy): trvalý pobyt v Odoleně Vodě, věk 3 roky k , zaměstnaní rodiče dítěte, dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Odoleně Vodě a dítě s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem v Odoleně Vodě, dítě s trvalým nebo hlášeným místem pobytu v Odoleně Vodě a rodiče zaměstnáni nebo v evidenci úřadu práce s trvalým nebo hlášeným místem pobytu v Odoleně Vodě. D O O L E N A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zápis do prvních tříd Ve dnech 20. ledna a 8. února proběhl zápis do prvních tříd ZŠ na téma Šmoulové. Celkem k zápisu přišlo 98 dětí, z nich 19 po odkladu povinné školní docházky. Dalším 21 dětem bude s velkou pravděpodobností odklad povinné školní docházky vystaven, rodiče dvou dětí žádají o předčasný nástup dítěte do školy. Odklad i předčasný nástup dítěte do školy záleží na dvou doporučeních z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře. Celkem 75 dětí již bylo přijato ke vzdělávání v prvním ročníku školního roku 2012/13, znamená to, že všechny děti, které přišly k zápisu, byly přijaty. Těšíme se na nové žáčky i na dobrou spolupráci s jejich rodiči. Mgr. et Bc. Alena Sochůrková, ředitelka školy Fota: Pavel Novotný Odolen 3/2012 9

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2012/2013 Číslo 1 webové stránky: msts-hostinne.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více