OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007"

Transkript

1 OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1

2 OBEC MALETÍN, IČO: Maletín, březen 2008 Závěrečný účet obce za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: OBEC MALETÍN, Maletín č. p. 21, Zábřeh Telef. spojení: starosta obce: , mobil účetní obce: , fax podatelna: ová pošta: starosta: webové stránky obce na adrese: 3 místní části: Javoří u Maletína, Starý Maletín, Nový Maletín základní územní jednotka: Maletín ZUJ počet obyvatel k datu : 376 rozloha katastru obce: Javoří u Maletína Starý Maletín Nový Maletín 1 855, 6 ha 322,20 ha 1 435,50 ha 97, 90 ha Pro volební období Starosta: Místostarosta: Zdeněk Kříž ing. Petr Pospěch Zastupitelstvo obce je 9-ti členné. Jmenný seznam: Milada Bezděková Zdeněk Kříž Jana Čepová Pavel Pagáč Ivana Pekárková Ing. Petr Pospěch 2

3 Jiří Svozil Jaroslav Vojar Ing. Petr Zigal Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2007: Veřejné zasedání zastupitelstva bylo celkem 13, z toho mimořádné zasedání 2 Výbory: Komise obce: finanční, kontrolní, krizový komise pro občanské záležitosti stavební komise Složení výborů a komisí: Kontrolní výbor: Předseda: Členové: Finanční výbor: Předseda: Členové: Jaroslav Vojar Aloisie Nagyvatyová, Jiří Svozil Ivana Pekárková ing. Zigal Petr, Jana Čepová Krizový výbor: starosta, místostarosta, starosta hasičů Komise pro občanské záležitosti: Předseda: Bezděková Milada Členové: dle uvážení předsedkyně z řad občanů Stavební komise: Předseda: Členové: ing. Pospěch Zdeněk Kříž, Ivana Pekárková Zastupitelstvo obce Maletín schválilo rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled na roky (v tis. Kč) Rok A Počáteční stav peněžních prostředků k P1 Daňové příjmy tř P2 Nedaňové příjmy tř P3 Kapitálové příjmy tř P4 Přijaté dotace tř

4 Pc P1+P2+P3+P4 příjmy celkem P5 Úvěry do 1 roku P6 Úvěry dlouhodobé Pf P5+P6 přijaté úvěry P Konsolidované příjmy celkem V1 Běžné výdaje - tř V2 Kapitálové výdaje tř Vc V1+V2 výdaje celkem V4 Splátka úvěru krátkodobého V5 Splátka úvěru dlouhodobého Vf V4+V V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem D P-V hotovost běžného roku E A + D Komentář: Rok 2007: Přijaté dotace zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce 332 tis., dále s přijetím dotace z programu POV tis., dotace na státní správu a školství Kapitálové výdaje: Rekonstrukce rozhlasu Komunikace kolem žlutých bytovek Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství - úprava 500 tis. Kč 750 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč Rok 2008: přijaté dotace zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce tis. a dotace na státní správu a školství. Je počítáno s přijetím úvěru ve výši Kč tis. Kč na zafinancování akce multifunkční využití areálu hřiště Kapitálové výdaje: Komunikace kolem MŠ Multifunkční využití areálu hřiště Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p. 21 OÚ Pozemky na výstavby rodinných domů a chat Splátka úvěru 750 tis. Kč tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 150 tis. Kč 100 tis. Kč 996 tis. Kč Rok 2009: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis. Kč, dotace na státní správu a školství, 43 tis. Kč, dotace na využití areálu hřiště tis. Kč Kapitálové výdaje: Multifunkční využití areálu hřiště Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p OÚ Splátka úvěru tis. Kč 100 tis. 150 tis. Kč 996 tis. Kč Rok 2010: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 43 tis., dotace na hasičku 350 tis. Kč. 4

5 Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p. 21 OÚ Budova zbrojnice modernizace či rekonstrukce Využití budovy ZŠ a MŠ Splátka úvěru 100 tis. Kč 150 tis. Kč 700 tis. Kč 100 tis. Kč 1008 tis. Kč Rok 2011: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 49 Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Využití budov ZŠ a MŠ 500 tis. Kč Obecně závazné vyhlášky obce Maletín platné v roce /1995 vyhláška o vymezení ochranného pásma farního kostela sv. Mikuláše. 6/1995 obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro Javoří. 3/2001 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému TDO. dodatek č. 1 k vyhlášce č. 3/2001 sazba poplatku pro práv. osoby a fyzické osoby podnikající. 1/2003 obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem + dodatek č. 1. 2/2003 požární řád obce Maletín. 3/2003 organizační řád obce Maletín. 4/2003 obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. 1/2005 OZV o zrušení OZV č. 9 ze dne a č. 2 ze dne včetně dodatku č. 1 a č. 2. 2/2005 OZV o územním plánu obce Maletín. 1/2006 OZV obce, kterou se vyhlašují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Maletín vydaná opatření platná v roce 2007:. řád veřejného pohřebiště vydaná nařízení obce platná v roce 2007:. nařízení Obce Maletín č. 1/2004, který se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování vydané ceníky platné v roce 2007:. ceník č. 1/2003 za poskytované služby obcí Maletín platný do ceník č. 02/2003 za pronájem hrobových míst včetně poplatků za údržbu na hřbitově v Maletíně. ceník č. 03/2004 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ceník č. 01/2007 za poskytované služby obcí Maletín pro občany platný od OBEC MALETÍN je zastoupena v těchto společnostech: 1. LD Háj Maletín, Maletín č. 21 družstvo členský podíl ve výši Kč ,- 2. Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. Jílová 6 hromadná listina č. 9/1 ve jmenovité hodnotě 5

6 ,- Kč 3. Mikroregionu Mohelnicko členský podíl ve výši Kč 1.000,-. OBEC MALETÍN je členem: Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko MAS Mohelnicko, o. s. Příspěvková organizace obce: ZO schválilo zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Maletín, příspěvková organizace, s účinností od Pro rok 2007 byl schválen v rozpočtu obce Maletín neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ve výši Kč ,-, v plné výši byl poskytnut. Za rok 2007 příspěvková organizace měla výsledek hospodaření běžného účetního období +116,08 v tis.kč (účet 963). Organizační složka obce Maletín ZO schválilo zřizovací listinu pro organizační složku obce: Místní knihovna Maletín se sídlem Maletín č. 21 s účinností od 1. července 2004 Pracovníci obce v roce 2007: 1 pracovní smlouva - THP 1 pracovní smlouva úklid 1 pracovní smlouva údržbář 1 dohoda o činnosti knihovna + internet 5 pracovní smlouvy veřejně prospěšné práce 5 dohod o provedení práce pojištění majetku: Česká pojišťovna a. s. Region severní Morava, agentura Šumperk ČS Živnostenská pojišťovna a. s. oblastní pobočka Šumperk Majetek obce pronájmy: Pronájem obecního majetku: obecní lesy LD Háj Maletín plynárenská zařízení regulační stanice, STL plynovod, STL přípojky VTL plynovod, STL plynovod, STL přípojky Severomoravská plynárenská pronájem nebytových prostor: Maletín č smlouvy Maletín č smlouva Smlouva o výpůjčce: Budova č. p. 94 základní škola, budova č. 226 mateřská škola Pronájem pozemků: Kultury: orná, ostatní plocha zahrady občané, ing. Frýbort Bedihošť, Dubická zemědělská a. s. Dubicko, Úsovsko a. s., Klopina, spolky a sdružení Obec si pronajímá pozemky: Požární nádrž od Zemědělské vodohospodářské správy Brno Pronájem bytů: Maletín č. 94 Maletín č byt 2 byty 6

7 Plnění rozpočtu obce za rok 2007 PŘÍJMY: položka schválený rozpočet v Kč rozpočet upr. skutečnost 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti daň z příjmů FO ze sam.výd. činn daň z příjmů FO z kap. výnosů daň z příjmů práv. osob daň z příjmů práv. osob za obce DPH odvody za odnětí půdy ze ZPD poplatky za odnětí pozemků poplatek za likvidaci KO poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostr správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjč.prostředků od obyv nein. dotace ostatní dotace nein. dotace od krajů převody z rozpočtových účtů příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu lesa příjmy z poskyt. služeb žel. šrot příjmy z výrobků lom pískov přijaté nekap. náhrady příjmy ze služeb silnice příjmy ze služeb pozem.komunikace příjmy z poskyt. služeb- vodné chaty příjmy z pronájmu rybník příjmy z knihovny a internetu příjmy z pronájmu kulturního domu příjmy z poskytování služeb byty příjmy z pronájmů bytů příjmy z úroků příjmy z prodeje ostat. nemovitostí příjmy z vlastní činnosti příjmy z poskyt. služeb příjmy ze služeb příjmy za třídění odpadu příjmy za služby veř. prostranství příjmy za služby

8 příjmy za služby místní správa příjmy z věcného břemene příjmy za pronájem nebyt. prostor příjmy za pronájem mov. věcí přijaté nein. dary příjmy z krátk. majetku přijaté nekap. náhrady ost. nedaňové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z úroků osta.příjmy z fin. vypořádání PŘÍJMY celkem:***************************** VÝDAJE:, položka schválený rozpočet rozpočet upr. Skutečnost čerpání dotace v lesích poradenské služby - lom lom nákup ostat. služeb drobný dl. hm. majetek nákup materiálu- silnice pohonné hmoty a maziva silnice údržba budovy,haly,stavby výdaje na dopr. obslužnost spotřeba vody chataři nákup služeb voda čistička spotřeba materiálu čistička spotřeba elektřiny čistička nákup služeb vodní toky nájem rybníka mat. škola ostatní materiál mat. škola pojištění budovy mat. škola ostatní služby škola pojištění budovy ZŠ škola ostatní služby opravy a udržování školy příspěvek na žáky škola příspěvek na provoz, mzdy ostatní materiál školní stravování opravy a udržování ŠJ ostatní osobní výdaje knihovna knihovna pojištění knihovna pojištění knihovna nákup knih knihovna telefony, internet knihovna pojištění majetku knihovna - ostatní služby

9 budovy, stavby rozhlas zpravodaj dohody ostatní materiál kultura ostatní služby SPOZ dohody ostatní materiál SPOZ cestovné pohoštění den matek, důchodci SPOZ věcné dary budovy,haly,stavby TJ vodné TJ elektřina TJ ostatní služby ost. nein. transfery budovy, haly. Stavby věcné dary ostatní zájmová činnosti drobný dl.hmot. majetek byty materiál studená voda byty elektrická energie byty pojištění majetku byty konzultační služby byty ostatní služby byty vyúčtování s nájemníky byty platy daní a poplatků byty nein. půjčky obyvatelstvu veřejné osvětlení nákup materiálu veřejné osvětlení elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly, stavby pohřebnictví materiál pohřebnictví ostatní služby nákup dl. hmot. majetku oprava a udržování budovy, haly, stavby drobný majetek kom. služby kom. služby ostat. materiál kom. služby PHM kom. služby pojištění kom. služby oprava a udržování oprava a udržování budovy, haly, stavby odvoz nebezpečného odpadu drobný hmotný majetek ostatní materiál TDO svoz a uložení úroky z fin. výpomoci skládka skládka monitoring

10 péče o vzhled obcí pohonné hmoty ostatní služby opravy a udržování platby daní a poplatků ostatní služby cestovné nein.transfery obč.sdružením nein. transfery církvím ostatní platby za prov. Práci ostatní povinné pojistné placené drobný hmotný dl. majetek hasiči spotřeba plynu hasiči elektrická energie hasiči pohonné hmoty hasiči pojištění majetku hasiči školení hasiči ostatní služby oprava a udržování cestovné ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev obcí pojištění z odměn pojištění z odměn služby školení zastupitelé cestovné zastupitelé správa platy zaměstnanců správa osobní výdaje správa pojištění správa pojištění správa zákonné pojištění správa potraviny správa ochranné pomůcky léky a zdrav. Materiál správa knihy, tisk správa drobný majetek správa ostatní materiál správa studená voda správa plyn správa elektřina správa služby pošt správa telekomunikace správa pojištění majetku nájemné správa právní služby správa školení správa ostatní služby správa cestovné správa pohoštění ostatní nákupy správa poskytnuté příspěvky ost. nein. transfery org správa nein. dotace obcím správa nein. dotace veřej. rozpočtům

11 správa platby daní a poplatků ostatní nein. transfery obyv nespecifikované rezervy správa nákup pozemků služby peněžních ústavů převody soc. fondu převody vlastním rozpočt. účtům platby daní daň za OBEC MALETÍN vratky veř. rozpočtům VÝDAJE celkem***************************** FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krát. prostředků na ban. Účtech uhrazené splátky půjčených prostředků operace z peněž účtů FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Třída 1 daňové příjmy Třída 2 nedaňové příjmy Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Konsolidace příjmů nein. přijaté dotace od krajů převody z rozpočtových účtů PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Třída 5 běžné výdaje Třída 6 kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Konsolidace výdajů 5321 neinvestiční dotace obcím ostatní nein. dotace veř. rozpočtům převody soc. fondům převody vlastním rozpočtovým účtům VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ============================================ text počáteční stav k stav k změna stavu základní běžný účet , , ,24 11

12 vkladový výdajový účet běžné účty peněžních fondů , , ,75 běžné účty celkem , , ,49 bankovní účty k limitům OS příjmový účet PŘIJATÉ DOTACE A PUJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ====================================================== účelový znak položka text přijato Kč vyčerpáno Kč dotace od úřadu práce na VPP nein. dotace na hospod. v lesích * dotace z Ol. kraje na hasiče dotace na st. správu a školství ve výdajích byla částka vyčerpána ve výši Kč ,-, do rozpočtu obce byla zapojena částka Kč ,-. Důvodem nezapojení částky Kč 9 740,- byla skutečnost, že dotace byla připsána na účet obce v samém závěru roku 2007, kdy už zastupitelstvo změnu nemohlo projednat a schválit její zapojení. Byly splněny podmínky pro čerpání uvedených dotací a byly vyčerpány v plné výši s použitím účelových znaků. Dotace na st. správu a školství nepodléhá finančnímu vypořádání. POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU OBCE Obec přispěla částkou Kč ,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací a byly vyčerpány v plné výši. Schéma analýzy při rozboru zůstatku na účtu 933 rozdíl účtů 217 a saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ř výkazu Fin 2-12M , změna stavu: - běžné účty peněžních fondů (ř výkazu FIN 2-12M) 5 712, saldo příjmů a výdajů na ZBÚ (součet řádků 1 + 2) , přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční /seskupení 56/ 0 + b) investiční /seskupení 64/ ostatní příjmy přijaté na ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. cizí peníze na ZBÚ (obraty účtů 379, 325 MD - D 0-7. ostatní výdaje uskutečněné ze ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. omylné platby) obraty účtů 378, 316 MD D případné nepeněžní účetní operace ovlivňující výsledek hospodaření vykázaný na účtech 217, 218, resp. 933 (např. účetní opravy předpisů pohledávek) výsledek hospodaření k (z hlavní účetní knihy) 12

13 a) přebytek ,42 + b) schodek ostatní ÚSC použijí pro své specifické příklady, které mají vztah k výsledku hospodaření za běžný rok s podrobným komentářem Celkový výsledek hospodaření součet řádků 3 až ,66 +- (současně se rovná počátečnímu stavu na účtu 933 Závěrečný účet obce Maletín za rok 2007.Finannčí vypořádání a finanční situace obce Maletín POL. rozp. skladby..kč.. 1. Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - zůstatek z předchozích let (933) ,42 - zůstatek z minulého roku (účet účet 218) ,24 Stav účtu 933 k ,66 a) Příjmy v rámci finančního vypořádání - doplatky dotací ze státní rozpočtu aktivní finanční vypořádání s krajem aktivní finanční vypořádání s obcemi aktivní finanční vypořádání s PO zřízenými obcí aktivní vypořádání s hospodářskou činností aktivní vypořádání se sociální fondem b) Výdaje v rámci finančního vypořádání - vratky dotací do státní rozpočtu pasivní vypořádání s krajem pasivní finanční vypořádání s obcemi pasivní finanční vypořádání s PO zřízených obcí pasivní vypořádání s HČ pasivní vypořádání se sociálním fondem 5345, ) Zdroje na běžném účtu po finančním vypořádání ,66 3) Stavy finančních fondů obce po finančním vypořádání Účet - sociální fond ,52 4) Stav přijatých nesplacených úvěrů, PV a půjček - přijaté přechodné výpomoci přijaté úvěry závazky z upsaných nesplacených podílů ) Stav poskytnutých nesplacených půjček a PV - poskytnuté přechodné výpomoci půjčky poskytnuté právnickým osobám 067, půjčky občanům 277xx 0 - půjčky zaměstnancům 335xx 0 - ostatní pohledávky Přehled přídělu a čerpání sociálního fondu obce Maletín za rok

14 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem schváleným dne , č. unesení 4 a statutem sociálního fondu schváleným dne , usnesení č. 5. Zůstatek z roku ,27 Příděl do fondu 3% z objemu hr. mezd ,- Úroky 15, celkem příjmy ,92 čerpání během roku ,40 bankovní poplatky 275, celkem výdaje ,40 zůstatek účtu SF k ,52 popis schválený rozpočet skutečnost rekreace a zájezdy příspěvek na obědy ,- rehabilitační služby vitamínové prostředky ,40 kultura a tělovýchova činnost odborového svazu ošatné příspěvek na dovolenou dary při život. výročích CELKEM , ,40 Závazky obce k datu Ostatní dlouhodobé závazky: Smlouvy o budoucí smlouvě, splátky za bezdrátový rozhlas ,- půjčka od SFŽP: na rekultivaci skládky Berhof celkový výše půjčky pro r uhrazeno zůstatek k , ,- 0,- Půjčka byla k datu splacena v plné výši. zástavy na pozemky obce: číslo zástavní smlouvy Z na půjčku ze SFŽP na zafinancování rekultivace skládky Berhof ve výši Kč ,-. Zastaveny jsou lesní pozemky v k. ú. Starý Maletín evidované na účtu Z důvodu splacení půjčky SFŽP k datu bude na začátku roku 2008 požádáno o výmaz zástavy na Kat. pracovišti Šumperk. 14

15 Závazky k dodavatelům: Neuhrazené došlé faktury k Z toho z obchodního styku: ,- Kč ,- Kč Pohledávky obce k datu Stav k ,50 Kč Jedná se o neurazené poplatky za TDO, neuhrazené vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytu, vystavené faktury, pohledávky za prodané byty, nájem hrobových míst, pronájmy pozemků. Vybrané ukazatele za rok investice lokalita Nad točnou ,- Kč 2. investice víceúčelové areál Maletín ,- Kč 3. investice veřejné osvětlení zastávky Javoří ,- Kč 4. investice dětská hřiště ZŠ a MŠ ,- Kč 5. investice Nový Maletín chaty ,- Kč 6. investice Rekonstrukce místní komunikace III. třídy a úprava přilehlých prostor ,- Kč 7. rekonstrukce místního rozhlasu ,- Kč ( V roce 2007 je úhrada ,- Kč v roce , v roce ,-). 8. záloha na investici Nový Maletín chaty ,- Kč 9. nákup pozemků od PF ČR na územní obce ,- Kč Akce v bodě 1 6 jsou ve fázi rozpracovanosti, místní rozhlas byl zrekonstruován, nyní je bezdrátový. Dle smlouvy jsou splátky rozděleny na dobu 3 let. Celková výše díla činí ,- Kč. Bod 8 záloha na investici Nový Maletín chaty částka ,- Kč byla složena na vybudování distribuční soustavy pro připojení nových odběrných míst. Náklady představují podíl obce na nákladech s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Obec přispěla částkou Kč ,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací. Účetní závěrka: Účet popis stav k xx běžné účty obce , sociální fond obce 5 289, xx poskytnuté zálohy xx pohledávky , dodavatelé , zaměstnanci ,- 336 xx zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr. poj ,- 15

16 342 xx ostatní přímé daně , jiné závazky 619,- 901 fond dlouhodobého majetku , peněžní fondy 5 289, xx zúčtování P a V ,66 ROZVAHA k AKTIVA: Drobný dl. nehmotný majetek ,- Ostatní dl. nehmotný majetek ,- Pozemky ,26, Stavby ,- Samostatné movité věci ,- Drobný dl. hmotný majetek ,- Pořízení majetku rozestavěné ,- Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek ,- Finanční majetek ,- Stálá aktiva ,26 Oběžná aktiva , Úhrn aktiv ,24 PASIVA: Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ,26 Cizí zdroje , Úhrn pasiv ,24 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 Maletín bylo provedeno dne 10. března 2008 zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, kanceláře ředitele oddělení kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Maletín. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.). Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění v kanceláři účetní obce nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 24. dubna 2008 v zasedací místnosti OÚ Maletín. Zpracovala: Šoupalová Dana, účetní obce Maletín březen 2008 Vyvěšeno na úřední desce OÚ: Sejmuto:

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Page 1 of 6 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Návrh ozpočtu rok 2007 vytvořeno: 5.1.2007 změněno: 5.1.2007 úřední deska od: 5.1.2007 do: 25.1.2007 Dokument je po době platnosti Rozpočet

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HYNČINA ZA ROK 2015.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HYNČINA ZA ROK 2015. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HYNČINA ZA ROK 2015. Obec Hynčina, IČO 003 02 643. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hynčina návrh na závěrečný účet obce

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

OBEC DOBRKOVICE IČ Závěrečný účet obce za rok 2015

OBEC DOBRKOVICE IČ Závěrečný účet obce za rok 2015 OBEC DOBRKOVICE IČ 00568538 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC Dobrkovice, Dobrkovice

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 292 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 36 000,-Kč 1113 Daň

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2015

OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2015 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2015 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2013 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2013 (v Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2013 (v Kč) Příjmy v Kč: OD PA POL: Schválený rozpočet 2013 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 338 100 Daň z příjmu FO ze samostatné výděleč.činnosti 1112

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy:

Rozpočet na rok Navrh rozpočtu městyse na rok Příjmy: Rozpočet na rok 2010 Navrh rozpočtu městyse na rok 2010 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1 500 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč

Příjmy činily ,70 Kč Výdaje činili ,35 Kč V souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů předkládám závěrečný účet a zprávu o hospodaření obce za rok 2014. Příjmy činily 2.841.100,70 Kč Výdaje činili

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Obec Blešno IČO 45978638 Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů - zůstatek z předchozích let 3 732 009,51

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čachovice 2015 IČO 237612 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Polní 48 Čachovice 29443

Více

Schválený rozpočet obce Ondřejov na rok 2009

Schválený rozpočet obce Ondřejov na rok 2009 Schválený rozpočet obce Ondřejov na rok 2009 Příjmy celkem: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob DPH

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH Obsah: údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu ROZPOČET 2014 Příloha Č. 1 OBEC HŘIVíNŮV ÚJEZD PŘíJMY 2 014 Parag. Položka Rozpočet Poznámka 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 980000 1112 Daň z příjmu fyzických osob 28000 1113 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453.

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453. Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E R Y M I C E ZA ROK 2011 Závěrečný účet Obce Rymice je zpracován na základě ustanovení 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 ods. 1 až 7,

Více

OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce

OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce závěrečný účet obce r. 2003 vytvořeno: 22.3.2004 změněno: 22.3.2004 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2003 Zpracovaný

Více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění) Podklady: Rozvaha ÚSC ke dni 31. 12.2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 OBEC VYSOČINA IČ 00271217 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Onomyšl za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Přílohy : 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více