OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007"

Transkript

1 OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1

2 OBEC MALETÍN, IČO: Maletín, březen 2008 Závěrečný účet obce za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: OBEC MALETÍN, Maletín č. p. 21, Zábřeh Telef. spojení: starosta obce: , mobil účetní obce: , fax podatelna: ová pošta: starosta: webové stránky obce na adrese: 3 místní části: Javoří u Maletína, Starý Maletín, Nový Maletín základní územní jednotka: Maletín ZUJ počet obyvatel k datu : 376 rozloha katastru obce: Javoří u Maletína Starý Maletín Nový Maletín 1 855, 6 ha 322,20 ha 1 435,50 ha 97, 90 ha Pro volební období Starosta: Místostarosta: Zdeněk Kříž ing. Petr Pospěch Zastupitelstvo obce je 9-ti členné. Jmenný seznam: Milada Bezděková Zdeněk Kříž Jana Čepová Pavel Pagáč Ivana Pekárková Ing. Petr Pospěch 2

3 Jiří Svozil Jaroslav Vojar Ing. Petr Zigal Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2007: Veřejné zasedání zastupitelstva bylo celkem 13, z toho mimořádné zasedání 2 Výbory: Komise obce: finanční, kontrolní, krizový komise pro občanské záležitosti stavební komise Složení výborů a komisí: Kontrolní výbor: Předseda: Členové: Finanční výbor: Předseda: Členové: Jaroslav Vojar Aloisie Nagyvatyová, Jiří Svozil Ivana Pekárková ing. Zigal Petr, Jana Čepová Krizový výbor: starosta, místostarosta, starosta hasičů Komise pro občanské záležitosti: Předseda: Bezděková Milada Členové: dle uvážení předsedkyně z řad občanů Stavební komise: Předseda: Členové: ing. Pospěch Zdeněk Kříž, Ivana Pekárková Zastupitelstvo obce Maletín schválilo rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled na roky (v tis. Kč) Rok A Počáteční stav peněžních prostředků k P1 Daňové příjmy tř P2 Nedaňové příjmy tř P3 Kapitálové příjmy tř P4 Přijaté dotace tř

4 Pc P1+P2+P3+P4 příjmy celkem P5 Úvěry do 1 roku P6 Úvěry dlouhodobé Pf P5+P6 přijaté úvěry P Konsolidované příjmy celkem V1 Běžné výdaje - tř V2 Kapitálové výdaje tř Vc V1+V2 výdaje celkem V4 Splátka úvěru krátkodobého V5 Splátka úvěru dlouhodobého Vf V4+V V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem D P-V hotovost běžného roku E A + D Komentář: Rok 2007: Přijaté dotace zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce 332 tis., dále s přijetím dotace z programu POV tis., dotace na státní správu a školství Kapitálové výdaje: Rekonstrukce rozhlasu Komunikace kolem žlutých bytovek Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství - úprava 500 tis. Kč 750 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč Rok 2008: přijaté dotace zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce tis. a dotace na státní správu a školství. Je počítáno s přijetím úvěru ve výši Kč tis. Kč na zafinancování akce multifunkční využití areálu hřiště Kapitálové výdaje: Komunikace kolem MŠ Multifunkční využití areálu hřiště Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p. 21 OÚ Pozemky na výstavby rodinných domů a chat Splátka úvěru 750 tis. Kč tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 150 tis. Kč 100 tis. Kč 996 tis. Kč Rok 2009: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis. Kč, dotace na státní správu a školství, 43 tis. Kč, dotace na využití areálu hřiště tis. Kč Kapitálové výdaje: Multifunkční využití areálu hřiště Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p OÚ Splátka úvěru tis. Kč 100 tis. 150 tis. Kč 996 tis. Kč Rok 2010: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 43 tis., dotace na hasičku 350 tis. Kč. 4

5 Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p. 21 OÚ Budova zbrojnice modernizace či rekonstrukce Využití budovy ZŠ a MŠ Splátka úvěru 100 tis. Kč 150 tis. Kč 700 tis. Kč 100 tis. Kč 1008 tis. Kč Rok 2011: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 49 Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Využití budov ZŠ a MŠ 500 tis. Kč Obecně závazné vyhlášky obce Maletín platné v roce /1995 vyhláška o vymezení ochranného pásma farního kostela sv. Mikuláše. 6/1995 obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro Javoří. 3/2001 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému TDO. dodatek č. 1 k vyhlášce č. 3/2001 sazba poplatku pro práv. osoby a fyzické osoby podnikající. 1/2003 obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem + dodatek č. 1. 2/2003 požární řád obce Maletín. 3/2003 organizační řád obce Maletín. 4/2003 obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. 1/2005 OZV o zrušení OZV č. 9 ze dne a č. 2 ze dne včetně dodatku č. 1 a č. 2. 2/2005 OZV o územním plánu obce Maletín. 1/2006 OZV obce, kterou se vyhlašují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Maletín vydaná opatření platná v roce 2007:. řád veřejného pohřebiště vydaná nařízení obce platná v roce 2007:. nařízení Obce Maletín č. 1/2004, který se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování vydané ceníky platné v roce 2007:. ceník č. 1/2003 za poskytované služby obcí Maletín platný do ceník č. 02/2003 za pronájem hrobových míst včetně poplatků za údržbu na hřbitově v Maletíně. ceník č. 03/2004 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ceník č. 01/2007 za poskytované služby obcí Maletín pro občany platný od OBEC MALETÍN je zastoupena v těchto společnostech: 1. LD Háj Maletín, Maletín č. 21 družstvo členský podíl ve výši Kč ,- 2. Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. Jílová 6 hromadná listina č. 9/1 ve jmenovité hodnotě 5

6 ,- Kč 3. Mikroregionu Mohelnicko členský podíl ve výši Kč 1.000,-. OBEC MALETÍN je členem: Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko MAS Mohelnicko, o. s. Příspěvková organizace obce: ZO schválilo zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Maletín, příspěvková organizace, s účinností od Pro rok 2007 byl schválen v rozpočtu obce Maletín neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ve výši Kč ,-, v plné výši byl poskytnut. Za rok 2007 příspěvková organizace měla výsledek hospodaření běžného účetního období +116,08 v tis.kč (účet 963). Organizační složka obce Maletín ZO schválilo zřizovací listinu pro organizační složku obce: Místní knihovna Maletín se sídlem Maletín č. 21 s účinností od 1. července 2004 Pracovníci obce v roce 2007: 1 pracovní smlouva - THP 1 pracovní smlouva úklid 1 pracovní smlouva údržbář 1 dohoda o činnosti knihovna + internet 5 pracovní smlouvy veřejně prospěšné práce 5 dohod o provedení práce pojištění majetku: Česká pojišťovna a. s. Region severní Morava, agentura Šumperk ČS Živnostenská pojišťovna a. s. oblastní pobočka Šumperk Majetek obce pronájmy: Pronájem obecního majetku: obecní lesy LD Háj Maletín plynárenská zařízení regulační stanice, STL plynovod, STL přípojky VTL plynovod, STL plynovod, STL přípojky Severomoravská plynárenská pronájem nebytových prostor: Maletín č smlouvy Maletín č smlouva Smlouva o výpůjčce: Budova č. p. 94 základní škola, budova č. 226 mateřská škola Pronájem pozemků: Kultury: orná, ostatní plocha zahrady občané, ing. Frýbort Bedihošť, Dubická zemědělská a. s. Dubicko, Úsovsko a. s., Klopina, spolky a sdružení Obec si pronajímá pozemky: Požární nádrž od Zemědělské vodohospodářské správy Brno Pronájem bytů: Maletín č. 94 Maletín č byt 2 byty 6

7 Plnění rozpočtu obce za rok 2007 PŘÍJMY: položka schválený rozpočet v Kč rozpočet upr. skutečnost 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti daň z příjmů FO ze sam.výd. činn daň z příjmů FO z kap. výnosů daň z příjmů práv. osob daň z příjmů práv. osob za obce DPH odvody za odnětí půdy ze ZPD poplatky za odnětí pozemků poplatek za likvidaci KO poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostr správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjč.prostředků od obyv nein. dotace ostatní dotace nein. dotace od krajů převody z rozpočtových účtů příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu lesa příjmy z poskyt. služeb žel. šrot příjmy z výrobků lom pískov přijaté nekap. náhrady příjmy ze služeb silnice příjmy ze služeb pozem.komunikace příjmy z poskyt. služeb- vodné chaty příjmy z pronájmu rybník příjmy z knihovny a internetu příjmy z pronájmu kulturního domu příjmy z poskytování služeb byty příjmy z pronájmů bytů příjmy z úroků příjmy z prodeje ostat. nemovitostí příjmy z vlastní činnosti příjmy z poskyt. služeb příjmy ze služeb příjmy za třídění odpadu příjmy za služby veř. prostranství příjmy za služby

8 příjmy za služby místní správa příjmy z věcného břemene příjmy za pronájem nebyt. prostor příjmy za pronájem mov. věcí přijaté nein. dary příjmy z krátk. majetku přijaté nekap. náhrady ost. nedaňové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z úroků osta.příjmy z fin. vypořádání PŘÍJMY celkem:***************************** VÝDAJE:, položka schválený rozpočet rozpočet upr. Skutečnost čerpání dotace v lesích poradenské služby - lom lom nákup ostat. služeb drobný dl. hm. majetek nákup materiálu- silnice pohonné hmoty a maziva silnice údržba budovy,haly,stavby výdaje na dopr. obslužnost spotřeba vody chataři nákup služeb voda čistička spotřeba materiálu čistička spotřeba elektřiny čistička nákup služeb vodní toky nájem rybníka mat. škola ostatní materiál mat. škola pojištění budovy mat. škola ostatní služby škola pojištění budovy ZŠ škola ostatní služby opravy a udržování školy příspěvek na žáky škola příspěvek na provoz, mzdy ostatní materiál školní stravování opravy a udržování ŠJ ostatní osobní výdaje knihovna knihovna pojištění knihovna pojištění knihovna nákup knih knihovna telefony, internet knihovna pojištění majetku knihovna - ostatní služby

9 budovy, stavby rozhlas zpravodaj dohody ostatní materiál kultura ostatní služby SPOZ dohody ostatní materiál SPOZ cestovné pohoštění den matek, důchodci SPOZ věcné dary budovy,haly,stavby TJ vodné TJ elektřina TJ ostatní služby ost. nein. transfery budovy, haly. Stavby věcné dary ostatní zájmová činnosti drobný dl.hmot. majetek byty materiál studená voda byty elektrická energie byty pojištění majetku byty konzultační služby byty ostatní služby byty vyúčtování s nájemníky byty platy daní a poplatků byty nein. půjčky obyvatelstvu veřejné osvětlení nákup materiálu veřejné osvětlení elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly, stavby pohřebnictví materiál pohřebnictví ostatní služby nákup dl. hmot. majetku oprava a udržování budovy, haly, stavby drobný majetek kom. služby kom. služby ostat. materiál kom. služby PHM kom. služby pojištění kom. služby oprava a udržování oprava a udržování budovy, haly, stavby odvoz nebezpečného odpadu drobný hmotný majetek ostatní materiál TDO svoz a uložení úroky z fin. výpomoci skládka skládka monitoring

10 péče o vzhled obcí pohonné hmoty ostatní služby opravy a udržování platby daní a poplatků ostatní služby cestovné nein.transfery obč.sdružením nein. transfery církvím ostatní platby za prov. Práci ostatní povinné pojistné placené drobný hmotný dl. majetek hasiči spotřeba plynu hasiči elektrická energie hasiči pohonné hmoty hasiči pojištění majetku hasiči školení hasiči ostatní služby oprava a udržování cestovné ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev obcí pojištění z odměn pojištění z odměn služby školení zastupitelé cestovné zastupitelé správa platy zaměstnanců správa osobní výdaje správa pojištění správa pojištění správa zákonné pojištění správa potraviny správa ochranné pomůcky léky a zdrav. Materiál správa knihy, tisk správa drobný majetek správa ostatní materiál správa studená voda správa plyn správa elektřina správa služby pošt správa telekomunikace správa pojištění majetku nájemné správa právní služby správa školení správa ostatní služby správa cestovné správa pohoštění ostatní nákupy správa poskytnuté příspěvky ost. nein. transfery org správa nein. dotace obcím správa nein. dotace veřej. rozpočtům

11 správa platby daní a poplatků ostatní nein. transfery obyv nespecifikované rezervy správa nákup pozemků služby peněžních ústavů převody soc. fondu převody vlastním rozpočt. účtům platby daní daň za OBEC MALETÍN vratky veř. rozpočtům VÝDAJE celkem***************************** FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krát. prostředků na ban. Účtech uhrazené splátky půjčených prostředků operace z peněž účtů FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Třída 1 daňové příjmy Třída 2 nedaňové příjmy Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Konsolidace příjmů nein. přijaté dotace od krajů převody z rozpočtových účtů PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Třída 5 běžné výdaje Třída 6 kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Konsolidace výdajů 5321 neinvestiční dotace obcím ostatní nein. dotace veř. rozpočtům převody soc. fondům převody vlastním rozpočtovým účtům VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ============================================ text počáteční stav k stav k změna stavu základní běžný účet , , ,24 11

12 vkladový výdajový účet běžné účty peněžních fondů , , ,75 běžné účty celkem , , ,49 bankovní účty k limitům OS příjmový účet PŘIJATÉ DOTACE A PUJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ====================================================== účelový znak položka text přijato Kč vyčerpáno Kč dotace od úřadu práce na VPP nein. dotace na hospod. v lesích * dotace z Ol. kraje na hasiče dotace na st. správu a školství ve výdajích byla částka vyčerpána ve výši Kč ,-, do rozpočtu obce byla zapojena částka Kč ,-. Důvodem nezapojení částky Kč 9 740,- byla skutečnost, že dotace byla připsána na účet obce v samém závěru roku 2007, kdy už zastupitelstvo změnu nemohlo projednat a schválit její zapojení. Byly splněny podmínky pro čerpání uvedených dotací a byly vyčerpány v plné výši s použitím účelových znaků. Dotace na st. správu a školství nepodléhá finančnímu vypořádání. POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU OBCE Obec přispěla částkou Kč ,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací a byly vyčerpány v plné výši. Schéma analýzy při rozboru zůstatku na účtu 933 rozdíl účtů 217 a saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ř výkazu Fin 2-12M , změna stavu: - běžné účty peněžních fondů (ř výkazu FIN 2-12M) 5 712, saldo příjmů a výdajů na ZBÚ (součet řádků 1 + 2) , přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční /seskupení 56/ 0 + b) investiční /seskupení 64/ ostatní příjmy přijaté na ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. cizí peníze na ZBÚ (obraty účtů 379, 325 MD - D 0-7. ostatní výdaje uskutečněné ze ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. omylné platby) obraty účtů 378, 316 MD D případné nepeněžní účetní operace ovlivňující výsledek hospodaření vykázaný na účtech 217, 218, resp. 933 (např. účetní opravy předpisů pohledávek) výsledek hospodaření k (z hlavní účetní knihy) 12

13 a) přebytek ,42 + b) schodek ostatní ÚSC použijí pro své specifické příklady, které mají vztah k výsledku hospodaření za běžný rok s podrobným komentářem Celkový výsledek hospodaření součet řádků 3 až ,66 +- (současně se rovná počátečnímu stavu na účtu 933 Závěrečný účet obce Maletín za rok 2007.Finannčí vypořádání a finanční situace obce Maletín POL. rozp. skladby..kč.. 1. Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - zůstatek z předchozích let (933) ,42 - zůstatek z minulého roku (účet účet 218) ,24 Stav účtu 933 k ,66 a) Příjmy v rámci finančního vypořádání - doplatky dotací ze státní rozpočtu aktivní finanční vypořádání s krajem aktivní finanční vypořádání s obcemi aktivní finanční vypořádání s PO zřízenými obcí aktivní vypořádání s hospodářskou činností aktivní vypořádání se sociální fondem b) Výdaje v rámci finančního vypořádání - vratky dotací do státní rozpočtu pasivní vypořádání s krajem pasivní finanční vypořádání s obcemi pasivní finanční vypořádání s PO zřízených obcí pasivní vypořádání s HČ pasivní vypořádání se sociálním fondem 5345, ) Zdroje na běžném účtu po finančním vypořádání ,66 3) Stavy finančních fondů obce po finančním vypořádání Účet - sociální fond ,52 4) Stav přijatých nesplacených úvěrů, PV a půjček - přijaté přechodné výpomoci přijaté úvěry závazky z upsaných nesplacených podílů ) Stav poskytnutých nesplacených půjček a PV - poskytnuté přechodné výpomoci půjčky poskytnuté právnickým osobám 067, půjčky občanům 277xx 0 - půjčky zaměstnancům 335xx 0 - ostatní pohledávky Přehled přídělu a čerpání sociálního fondu obce Maletín za rok

14 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem schváleným dne , č. unesení 4 a statutem sociálního fondu schváleným dne , usnesení č. 5. Zůstatek z roku ,27 Příděl do fondu 3% z objemu hr. mezd ,- Úroky 15, celkem příjmy ,92 čerpání během roku ,40 bankovní poplatky 275, celkem výdaje ,40 zůstatek účtu SF k ,52 popis schválený rozpočet skutečnost rekreace a zájezdy příspěvek na obědy ,- rehabilitační služby vitamínové prostředky ,40 kultura a tělovýchova činnost odborového svazu ošatné příspěvek na dovolenou dary při život. výročích CELKEM , ,40 Závazky obce k datu Ostatní dlouhodobé závazky: Smlouvy o budoucí smlouvě, splátky za bezdrátový rozhlas ,- půjčka od SFŽP: na rekultivaci skládky Berhof celkový výše půjčky pro r uhrazeno zůstatek k , ,- 0,- Půjčka byla k datu splacena v plné výši. zástavy na pozemky obce: číslo zástavní smlouvy Z na půjčku ze SFŽP na zafinancování rekultivace skládky Berhof ve výši Kč ,-. Zastaveny jsou lesní pozemky v k. ú. Starý Maletín evidované na účtu Z důvodu splacení půjčky SFŽP k datu bude na začátku roku 2008 požádáno o výmaz zástavy na Kat. pracovišti Šumperk. 14

15 Závazky k dodavatelům: Neuhrazené došlé faktury k Z toho z obchodního styku: ,- Kč ,- Kč Pohledávky obce k datu Stav k ,50 Kč Jedná se o neurazené poplatky za TDO, neuhrazené vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytu, vystavené faktury, pohledávky za prodané byty, nájem hrobových míst, pronájmy pozemků. Vybrané ukazatele za rok investice lokalita Nad točnou ,- Kč 2. investice víceúčelové areál Maletín ,- Kč 3. investice veřejné osvětlení zastávky Javoří ,- Kč 4. investice dětská hřiště ZŠ a MŠ ,- Kč 5. investice Nový Maletín chaty ,- Kč 6. investice Rekonstrukce místní komunikace III. třídy a úprava přilehlých prostor ,- Kč 7. rekonstrukce místního rozhlasu ,- Kč ( V roce 2007 je úhrada ,- Kč v roce , v roce ,-). 8. záloha na investici Nový Maletín chaty ,- Kč 9. nákup pozemků od PF ČR na územní obce ,- Kč Akce v bodě 1 6 jsou ve fázi rozpracovanosti, místní rozhlas byl zrekonstruován, nyní je bezdrátový. Dle smlouvy jsou splátky rozděleny na dobu 3 let. Celková výše díla činí ,- Kč. Bod 8 záloha na investici Nový Maletín chaty částka ,- Kč byla složena na vybudování distribuční soustavy pro připojení nových odběrných míst. Náklady představují podíl obce na nákladech s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Obec přispěla částkou Kč ,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací. Účetní závěrka: Účet popis stav k xx běžné účty obce , sociální fond obce 5 289, xx poskytnuté zálohy xx pohledávky , dodavatelé , zaměstnanci ,- 336 xx zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr. poj ,- 15

16 342 xx ostatní přímé daně , jiné závazky 619,- 901 fond dlouhodobého majetku , peněžní fondy 5 289, xx zúčtování P a V ,66 ROZVAHA k AKTIVA: Drobný dl. nehmotný majetek ,- Ostatní dl. nehmotný majetek ,- Pozemky ,26, Stavby ,- Samostatné movité věci ,- Drobný dl. hmotný majetek ,- Pořízení majetku rozestavěné ,- Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek ,- Finanční majetek ,- Stálá aktiva ,26 Oběžná aktiva , Úhrn aktiv ,24 PASIVA: Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ,26 Cizí zdroje , Úhrn pasiv ,24 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 Maletín bylo provedeno dne 10. března 2008 zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, kanceláře ředitele oddělení kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Maletín. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.). Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění v kanceláři účetní obce nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 24. dubna 2008 v zasedací místnosti OÚ Maletín. Zpracovala: Šoupalová Dana, účetní obce Maletín březen 2008 Vyvěšeno na úřední desce OÚ: Sejmuto:

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více