OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007"

Transkript

1 OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1

2 OBEC MALETÍN, IČO: Maletín, březen 2008 Závěrečný účet obce za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: OBEC MALETÍN, Maletín č. p. 21, Zábřeh Telef. spojení: starosta obce: , mobil účetní obce: , fax podatelna: ová pošta: starosta: webové stránky obce na adrese: 3 místní části: Javoří u Maletína, Starý Maletín, Nový Maletín základní územní jednotka: Maletín ZUJ počet obyvatel k datu : 376 rozloha katastru obce: Javoří u Maletína Starý Maletín Nový Maletín 1 855, 6 ha 322,20 ha 1 435,50 ha 97, 90 ha Pro volební období Starosta: Místostarosta: Zdeněk Kříž ing. Petr Pospěch Zastupitelstvo obce je 9-ti členné. Jmenný seznam: Milada Bezděková Zdeněk Kříž Jana Čepová Pavel Pagáč Ivana Pekárková Ing. Petr Pospěch 2

3 Jiří Svozil Jaroslav Vojar Ing. Petr Zigal Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2007: Veřejné zasedání zastupitelstva bylo celkem 13, z toho mimořádné zasedání 2 Výbory: Komise obce: finanční, kontrolní, krizový komise pro občanské záležitosti stavební komise Složení výborů a komisí: Kontrolní výbor: Předseda: Členové: Finanční výbor: Předseda: Členové: Jaroslav Vojar Aloisie Nagyvatyová, Jiří Svozil Ivana Pekárková ing. Zigal Petr, Jana Čepová Krizový výbor: starosta, místostarosta, starosta hasičů Komise pro občanské záležitosti: Předseda: Bezděková Milada Členové: dle uvážení předsedkyně z řad občanů Stavební komise: Předseda: Členové: ing. Pospěch Zdeněk Kříž, Ivana Pekárková Zastupitelstvo obce Maletín schválilo rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled na roky (v tis. Kč) Rok A Počáteční stav peněžních prostředků k P1 Daňové příjmy tř P2 Nedaňové příjmy tř P3 Kapitálové příjmy tř P4 Přijaté dotace tř

4 Pc P1+P2+P3+P4 příjmy celkem P5 Úvěry do 1 roku P6 Úvěry dlouhodobé Pf P5+P6 přijaté úvěry P Konsolidované příjmy celkem V1 Běžné výdaje - tř V2 Kapitálové výdaje tř Vc V1+V2 výdaje celkem V4 Splátka úvěru krátkodobého V5 Splátka úvěru dlouhodobého Vf V4+V V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem D P-V hotovost běžného roku E A + D Komentář: Rok 2007: Přijaté dotace zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce 332 tis., dále s přijetím dotace z programu POV tis., dotace na státní správu a školství Kapitálové výdaje: Rekonstrukce rozhlasu Komunikace kolem žlutých bytovek Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství - úprava 500 tis. Kč 750 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč Rok 2008: přijaté dotace zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce tis. a dotace na státní správu a školství. Je počítáno s přijetím úvěru ve výši Kč tis. Kč na zafinancování akce multifunkční využití areálu hřiště Kapitálové výdaje: Komunikace kolem MŠ Multifunkční využití areálu hřiště Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p. 21 OÚ Pozemky na výstavby rodinných domů a chat Splátka úvěru 750 tis. Kč tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 150 tis. Kč 100 tis. Kč 996 tis. Kč Rok 2009: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis. Kč, dotace na státní správu a školství, 43 tis. Kč, dotace na využití areálu hřiště tis. Kč Kapitálové výdaje: Multifunkční využití areálu hřiště Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p OÚ Splátka úvěru tis. Kč 100 tis. 150 tis. Kč 996 tis. Kč Rok 2010: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 43 tis., dotace na hasičku 350 tis. Kč. 4

5 Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p. 21 OÚ Budova zbrojnice modernizace či rekonstrukce Využití budovy ZŠ a MŠ Splátka úvěru 100 tis. Kč 150 tis. Kč 700 tis. Kč 100 tis. Kč 1008 tis. Kč Rok 2011: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 49 Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Využití budov ZŠ a MŠ 500 tis. Kč Obecně závazné vyhlášky obce Maletín platné v roce /1995 vyhláška o vymezení ochranného pásma farního kostela sv. Mikuláše. 6/1995 obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro Javoří. 3/2001 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému TDO. dodatek č. 1 k vyhlášce č. 3/2001 sazba poplatku pro práv. osoby a fyzické osoby podnikající. 1/2003 obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem + dodatek č. 1. 2/2003 požární řád obce Maletín. 3/2003 organizační řád obce Maletín. 4/2003 obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. 1/2005 OZV o zrušení OZV č. 9 ze dne a č. 2 ze dne včetně dodatku č. 1 a č. 2. 2/2005 OZV o územním plánu obce Maletín. 1/2006 OZV obce, kterou se vyhlašují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Maletín vydaná opatření platná v roce 2007:. řád veřejného pohřebiště vydaná nařízení obce platná v roce 2007:. nařízení Obce Maletín č. 1/2004, který se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování vydané ceníky platné v roce 2007:. ceník č. 1/2003 za poskytované služby obcí Maletín platný do ceník č. 02/2003 za pronájem hrobových míst včetně poplatků za údržbu na hřbitově v Maletíně. ceník č. 03/2004 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ceník č. 01/2007 za poskytované služby obcí Maletín pro občany platný od OBEC MALETÍN je zastoupena v těchto společnostech: 1. LD Háj Maletín, Maletín č. 21 družstvo členský podíl ve výši Kč ,- 2. Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. Jílová 6 hromadná listina č. 9/1 ve jmenovité hodnotě 5

6 ,- Kč 3. Mikroregionu Mohelnicko členský podíl ve výši Kč 1.000,-. OBEC MALETÍN je členem: Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko MAS Mohelnicko, o. s. Příspěvková organizace obce: ZO schválilo zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Maletín, příspěvková organizace, s účinností od Pro rok 2007 byl schválen v rozpočtu obce Maletín neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ve výši Kč ,-, v plné výši byl poskytnut. Za rok 2007 příspěvková organizace měla výsledek hospodaření běžného účetního období +116,08 v tis.kč (účet 963). Organizační složka obce Maletín ZO schválilo zřizovací listinu pro organizační složku obce: Místní knihovna Maletín se sídlem Maletín č. 21 s účinností od 1. července 2004 Pracovníci obce v roce 2007: 1 pracovní smlouva - THP 1 pracovní smlouva úklid 1 pracovní smlouva údržbář 1 dohoda o činnosti knihovna + internet 5 pracovní smlouvy veřejně prospěšné práce 5 dohod o provedení práce pojištění majetku: Česká pojišťovna a. s. Region severní Morava, agentura Šumperk ČS Živnostenská pojišťovna a. s. oblastní pobočka Šumperk Majetek obce pronájmy: Pronájem obecního majetku: obecní lesy LD Háj Maletín plynárenská zařízení regulační stanice, STL plynovod, STL přípojky VTL plynovod, STL plynovod, STL přípojky Severomoravská plynárenská pronájem nebytových prostor: Maletín č smlouvy Maletín č smlouva Smlouva o výpůjčce: Budova č. p. 94 základní škola, budova č. 226 mateřská škola Pronájem pozemků: Kultury: orná, ostatní plocha zahrady občané, ing. Frýbort Bedihošť, Dubická zemědělská a. s. Dubicko, Úsovsko a. s., Klopina, spolky a sdružení Obec si pronajímá pozemky: Požární nádrž od Zemědělské vodohospodářské správy Brno Pronájem bytů: Maletín č. 94 Maletín č byt 2 byty 6

7 Plnění rozpočtu obce za rok 2007 PŘÍJMY: položka schválený rozpočet v Kč rozpočet upr. skutečnost 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti daň z příjmů FO ze sam.výd. činn daň z příjmů FO z kap. výnosů daň z příjmů práv. osob daň z příjmů práv. osob za obce DPH odvody za odnětí půdy ze ZPD poplatky za odnětí pozemků poplatek za likvidaci KO poplatek ze psů poplatek za užívání veř.prostr správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjč.prostředků od obyv nein. dotace ostatní dotace nein. dotace od krajů převody z rozpočtových účtů příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu lesa příjmy z poskyt. služeb žel. šrot příjmy z výrobků lom pískov přijaté nekap. náhrady příjmy ze služeb silnice příjmy ze služeb pozem.komunikace příjmy z poskyt. služeb- vodné chaty příjmy z pronájmu rybník příjmy z knihovny a internetu příjmy z pronájmu kulturního domu příjmy z poskytování služeb byty příjmy z pronájmů bytů příjmy z úroků příjmy z prodeje ostat. nemovitostí příjmy z vlastní činnosti příjmy z poskyt. služeb příjmy ze služeb příjmy za třídění odpadu příjmy za služby veř. prostranství příjmy za služby

8 příjmy za služby místní správa příjmy z věcného břemene příjmy za pronájem nebyt. prostor příjmy za pronájem mov. věcí přijaté nein. dary příjmy z krátk. majetku přijaté nekap. náhrady ost. nedaňové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z úroků osta.příjmy z fin. vypořádání PŘÍJMY celkem:***************************** VÝDAJE:, položka schválený rozpočet rozpočet upr. Skutečnost čerpání dotace v lesích poradenské služby - lom lom nákup ostat. služeb drobný dl. hm. majetek nákup materiálu- silnice pohonné hmoty a maziva silnice údržba budovy,haly,stavby výdaje na dopr. obslužnost spotřeba vody chataři nákup služeb voda čistička spotřeba materiálu čistička spotřeba elektřiny čistička nákup služeb vodní toky nájem rybníka mat. škola ostatní materiál mat. škola pojištění budovy mat. škola ostatní služby škola pojištění budovy ZŠ škola ostatní služby opravy a udržování školy příspěvek na žáky škola příspěvek na provoz, mzdy ostatní materiál školní stravování opravy a udržování ŠJ ostatní osobní výdaje knihovna knihovna pojištění knihovna pojištění knihovna nákup knih knihovna telefony, internet knihovna pojištění majetku knihovna - ostatní služby

9 budovy, stavby rozhlas zpravodaj dohody ostatní materiál kultura ostatní služby SPOZ dohody ostatní materiál SPOZ cestovné pohoštění den matek, důchodci SPOZ věcné dary budovy,haly,stavby TJ vodné TJ elektřina TJ ostatní služby ost. nein. transfery budovy, haly. Stavby věcné dary ostatní zájmová činnosti drobný dl.hmot. majetek byty materiál studená voda byty elektrická energie byty pojištění majetku byty konzultační služby byty ostatní služby byty vyúčtování s nájemníky byty platy daní a poplatků byty nein. půjčky obyvatelstvu veřejné osvětlení nákup materiálu veřejné osvětlení elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly, stavby pohřebnictví materiál pohřebnictví ostatní služby nákup dl. hmot. majetku oprava a udržování budovy, haly, stavby drobný majetek kom. služby kom. služby ostat. materiál kom. služby PHM kom. služby pojištění kom. služby oprava a udržování oprava a udržování budovy, haly, stavby odvoz nebezpečného odpadu drobný hmotný majetek ostatní materiál TDO svoz a uložení úroky z fin. výpomoci skládka skládka monitoring

10 péče o vzhled obcí pohonné hmoty ostatní služby opravy a udržování platby daní a poplatků ostatní služby cestovné nein.transfery obč.sdružením nein. transfery církvím ostatní platby za prov. Práci ostatní povinné pojistné placené drobný hmotný dl. majetek hasiči spotřeba plynu hasiči elektrická energie hasiči pohonné hmoty hasiči pojištění majetku hasiči školení hasiči ostatní služby oprava a udržování cestovné ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev obcí pojištění z odměn pojištění z odměn služby školení zastupitelé cestovné zastupitelé správa platy zaměstnanců správa osobní výdaje správa pojištění správa pojištění správa zákonné pojištění správa potraviny správa ochranné pomůcky léky a zdrav. Materiál správa knihy, tisk správa drobný majetek správa ostatní materiál správa studená voda správa plyn správa elektřina správa služby pošt správa telekomunikace správa pojištění majetku nájemné správa právní služby správa školení správa ostatní služby správa cestovné správa pohoštění ostatní nákupy správa poskytnuté příspěvky ost. nein. transfery org správa nein. dotace obcím správa nein. dotace veřej. rozpočtům

11 správa platby daní a poplatků ostatní nein. transfery obyv nespecifikované rezervy správa nákup pozemků služby peněžních ústavů převody soc. fondu převody vlastním rozpočt. účtům platby daní daň za OBEC MALETÍN vratky veř. rozpočtům VÝDAJE celkem***************************** FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krát. prostředků na ban. Účtech uhrazené splátky půjčených prostředků operace z peněž účtů FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Třída 1 daňové příjmy Třída 2 nedaňové příjmy Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Konsolidace příjmů nein. přijaté dotace od krajů převody z rozpočtových účtů PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Třída 5 běžné výdaje Třída 6 kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Konsolidace výdajů 5321 neinvestiční dotace obcím ostatní nein. dotace veř. rozpočtům převody soc. fondům převody vlastním rozpočtovým účtům VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI SALDO příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ============================================ text počáteční stav k stav k změna stavu základní běžný účet , , ,24 11

12 vkladový výdajový účet běžné účty peněžních fondů , , ,75 běžné účty celkem , , ,49 bankovní účty k limitům OS příjmový účet PŘIJATÉ DOTACE A PUJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ====================================================== účelový znak položka text přijato Kč vyčerpáno Kč dotace od úřadu práce na VPP nein. dotace na hospod. v lesích * dotace z Ol. kraje na hasiče dotace na st. správu a školství ve výdajích byla částka vyčerpána ve výši Kč ,-, do rozpočtu obce byla zapojena částka Kč ,-. Důvodem nezapojení částky Kč 9 740,- byla skutečnost, že dotace byla připsána na účet obce v samém závěru roku 2007, kdy už zastupitelstvo změnu nemohlo projednat a schválit její zapojení. Byly splněny podmínky pro čerpání uvedených dotací a byly vyčerpány v plné výši s použitím účelových znaků. Dotace na st. správu a školství nepodléhá finančnímu vypořádání. POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU OBCE Obec přispěla částkou Kč ,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací a byly vyčerpány v plné výši. Schéma analýzy při rozboru zůstatku na účtu 933 rozdíl účtů 217 a saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ř výkazu Fin 2-12M , změna stavu: - běžné účty peněžních fondů (ř výkazu FIN 2-12M) 5 712, saldo příjmů a výdajů na ZBÚ (součet řádků 1 + 2) , přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční /seskupení 56/ 0 + b) investiční /seskupení 64/ ostatní příjmy přijaté na ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. cizí peníze na ZBÚ (obraty účtů 379, 325 MD - D 0-7. ostatní výdaje uskutečněné ze ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. omylné platby) obraty účtů 378, 316 MD D případné nepeněžní účetní operace ovlivňující výsledek hospodaření vykázaný na účtech 217, 218, resp. 933 (např. účetní opravy předpisů pohledávek) výsledek hospodaření k (z hlavní účetní knihy) 12

13 a) přebytek ,42 + b) schodek ostatní ÚSC použijí pro své specifické příklady, které mají vztah k výsledku hospodaření za běžný rok s podrobným komentářem Celkový výsledek hospodaření součet řádků 3 až ,66 +- (současně se rovná počátečnímu stavu na účtu 933 Závěrečný účet obce Maletín za rok 2007.Finannčí vypořádání a finanční situace obce Maletín POL. rozp. skladby..kč.. 1. Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - zůstatek z předchozích let (933) ,42 - zůstatek z minulého roku (účet účet 218) ,24 Stav účtu 933 k ,66 a) Příjmy v rámci finančního vypořádání - doplatky dotací ze státní rozpočtu aktivní finanční vypořádání s krajem aktivní finanční vypořádání s obcemi aktivní finanční vypořádání s PO zřízenými obcí aktivní vypořádání s hospodářskou činností aktivní vypořádání se sociální fondem b) Výdaje v rámci finančního vypořádání - vratky dotací do státní rozpočtu pasivní vypořádání s krajem pasivní finanční vypořádání s obcemi pasivní finanční vypořádání s PO zřízených obcí pasivní vypořádání s HČ pasivní vypořádání se sociálním fondem 5345, ) Zdroje na běžném účtu po finančním vypořádání ,66 3) Stavy finančních fondů obce po finančním vypořádání Účet - sociální fond ,52 4) Stav přijatých nesplacených úvěrů, PV a půjček - přijaté přechodné výpomoci přijaté úvěry závazky z upsaných nesplacených podílů ) Stav poskytnutých nesplacených půjček a PV - poskytnuté přechodné výpomoci půjčky poskytnuté právnickým osobám 067, půjčky občanům 277xx 0 - půjčky zaměstnancům 335xx 0 - ostatní pohledávky Přehled přídělu a čerpání sociálního fondu obce Maletín za rok

14 Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem schváleným dne , č. unesení 4 a statutem sociálního fondu schváleným dne , usnesení č. 5. Zůstatek z roku ,27 Příděl do fondu 3% z objemu hr. mezd ,- Úroky 15, celkem příjmy ,92 čerpání během roku ,40 bankovní poplatky 275, celkem výdaje ,40 zůstatek účtu SF k ,52 popis schválený rozpočet skutečnost rekreace a zájezdy příspěvek na obědy ,- rehabilitační služby vitamínové prostředky ,40 kultura a tělovýchova činnost odborového svazu ošatné příspěvek na dovolenou dary při život. výročích CELKEM , ,40 Závazky obce k datu Ostatní dlouhodobé závazky: Smlouvy o budoucí smlouvě, splátky za bezdrátový rozhlas ,- půjčka od SFŽP: na rekultivaci skládky Berhof celkový výše půjčky pro r uhrazeno zůstatek k , ,- 0,- Půjčka byla k datu splacena v plné výši. zástavy na pozemky obce: číslo zástavní smlouvy Z na půjčku ze SFŽP na zafinancování rekultivace skládky Berhof ve výši Kč ,-. Zastaveny jsou lesní pozemky v k. ú. Starý Maletín evidované na účtu Z důvodu splacení půjčky SFŽP k datu bude na začátku roku 2008 požádáno o výmaz zástavy na Kat. pracovišti Šumperk. 14

15 Závazky k dodavatelům: Neuhrazené došlé faktury k Z toho z obchodního styku: ,- Kč ,- Kč Pohledávky obce k datu Stav k ,50 Kč Jedná se o neurazené poplatky za TDO, neuhrazené vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytu, vystavené faktury, pohledávky za prodané byty, nájem hrobových míst, pronájmy pozemků. Vybrané ukazatele za rok investice lokalita Nad točnou ,- Kč 2. investice víceúčelové areál Maletín ,- Kč 3. investice veřejné osvětlení zastávky Javoří ,- Kč 4. investice dětská hřiště ZŠ a MŠ ,- Kč 5. investice Nový Maletín chaty ,- Kč 6. investice Rekonstrukce místní komunikace III. třídy a úprava přilehlých prostor ,- Kč 7. rekonstrukce místního rozhlasu ,- Kč ( V roce 2007 je úhrada ,- Kč v roce , v roce ,-). 8. záloha na investici Nový Maletín chaty ,- Kč 9. nákup pozemků od PF ČR na územní obce ,- Kč Akce v bodě 1 6 jsou ve fázi rozpracovanosti, místní rozhlas byl zrekonstruován, nyní je bezdrátový. Dle smlouvy jsou splátky rozděleny na dobu 3 let. Celková výše díla činí ,- Kč. Bod 8 záloha na investici Nový Maletín chaty částka ,- Kč byla složena na vybudování distribuční soustavy pro připojení nových odběrných míst. Náklady představují podíl obce na nákladech s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Obec přispěla částkou Kč ,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací. Účetní závěrka: Účet popis stav k xx běžné účty obce , sociální fond obce 5 289, xx poskytnuté zálohy xx pohledávky , dodavatelé , zaměstnanci ,- 336 xx zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr. poj ,- 15

16 342 xx ostatní přímé daně , jiné závazky 619,- 901 fond dlouhodobého majetku , peněžní fondy 5 289, xx zúčtování P a V ,66 ROZVAHA k AKTIVA: Drobný dl. nehmotný majetek ,- Ostatní dl. nehmotný majetek ,- Pozemky ,26, Stavby ,- Samostatné movité věci ,- Drobný dl. hmotný majetek ,- Pořízení majetku rozestavěné ,- Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek ,- Finanční majetek ,- Stálá aktiva ,26 Oběžná aktiva , Úhrn aktiv ,24 PASIVA: Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ,26 Cizí zdroje , Úhrn pasiv ,24 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 Maletín bylo provedeno dne 10. března 2008 zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, kanceláře ředitele oddělení kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Maletín. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.). Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění v kanceláři účetní obce nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 24. dubna 2008 v zasedací místnosti OÚ Maletín. Zpracovala: Šoupalová Dana, účetní obce Maletín březen 2008 Vyvěšeno na úřední desce OÚ: Sejmuto:

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

ROZPOČET NA ROK 2011

ROZPOČET NA ROK 2011 ROZPOČET NA ROK 2011 Obec Horní Meziříčko IČO:00666408 Rozpočet schválen zastupitelstvem dne...31.12..2010... Starosta obce (podpis a razítko) Vyvěšeno: Sejmuto : Příjmy celkem položka částka v tis.kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více