Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově"

Transkript

1 Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela Malá, Zdeněk Šedý Zapisovatelka: Markéta Pekaříková Program: 1. Zahájení a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM b) jednání RM od posledního zasedání ZM 2. Majetkoprávní věci a) majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 558/2 k.ú. Vítovice duplicitní vlastnictví b) žádost o odkoupení id. ½ pozemku p.č. 1741/1, k.ú. Rousínov u Vyškova c) žádost o odkoupení id. ½ pozemku p.č. 1741/2, k.ú. Rousínov u Vyškova d) návrh směny pozemků k.ú. Vítovice e) žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1968/2, k.ú. Čechyně f) odkoupení pozemku p.č. 228/3, k.ú. Kr.Vážany g) odkoupení pozemku p.č. 228/10, k.ú. Kr.Vážany h) majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 498/32 k.ú. Kr. Vážany i) převod pozemku p.č. 805/39, k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PFČR do vlastnictví města j) převod části pozemku p.č. 1630, k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví JMK do vlastnictví města k) prodej zem. pozemků p.č. 2278/210, k.ú. Rousínov u Vyškova obchodní veřejná soutěž vyhlášená Pozemkovým fondem ČR l) žádost manželů Prokešových prodej pozemku p. Duška - lokalita za dvorkama m) majetkoprávní vypořádání k pozemkům chodníky Kr. Vážany n) převzetí do majetku polní cesty v k.ú. Čechyně o) majetkoprávní vypořádání k pozemkům společná stezka Kr. Vážany p) kupní smlouva majetkoprávní vypořádání pozemků pod D1, p.č. 2278/3 q) prodej nemovitostí JMK v k.ú. Rousínov u Vyškova r) žádost o odprodej části pozemku p.č. 1014/7 k.ú. Kroužek s) nabídka pozemku p.č. 639/8, k.ú.rousínov u Vyškova k odkoupení do majetku města t) žádost o pronájem a odkoupení části pozemku p.č. 9/1 k.ú. Královopolské Vážany z majetku města u) okružní křižovatka na přivaděči majetkoprávní vypořádání v) převod dvoukolové stříkačky SDH Kroužek 3. Rozpočet a) rozpočtové opatření RO č. 7/2011 b) rozpočtové opatření č. 1/ Různé a) návrh na přejmenování ulice Rudé armády 1

2 b) schválení projektu Regenerace panelového sídliště - III. etapa c) žádost o výjimku z OZV rockový koncert Program byl schválen 12 hlasy: Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Legner, Lukášek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se Zahájení 10. zasedání zastupitelstva města Rousínova zahájil starosta Ing. František Havíř ve 14 hodin. Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM. Zapisovatelkou jmenoval pí Markétu Pekaříkovou. Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu paní Gabrielu Malou a pana Zdeňka Šedého. Usnesení 10/01/11Z: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 9. řádného zasedání ZM paní Gabrielu Malou a pana Zdeňka Šedého. Schváleno: pro 12 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Legner, Lukášek, Malá, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 0. a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM Splněné úkoly z usnesení přijatých ZM byly vyřazeny. Přišel p. Kříž, p. Julínek a p. Malý b) jednání RM od posledního zasedání ZM Diskuse: Lukášek žádá o inf. zvýšení nájmu (pan K. atd.) proč jsou rozdílné ceny Petřík jedno je klasická garáž, druhé jen malý skládek Lukášek proč garáž panu J. pronajímáme? Proč jí neprodáme? Havlíčková je to součást budovy, ve které je trafostanice Lukášek - Záložna nájem co je předmětem nájmu? Havíř nájem z plochy a nájemné za zařízení Lukášek - výše nájmu je nízká, Havíř pevné věci jsou v majetku města, zbytek si koupil nájemce Šedý zvýšení nájmu za garáž z 6 na 9 tisíc je velký skok. Proč? Jak se nájem této garáže počítá? doporučuji RM snížení nájemného za garáž z 9 na 7 tis. Kč Havlíčková nájemce s navrženou cenou souhlasí Legner vyhlášení konkurzu na ředitele škol už RM rozhodla? Havíř zatím ne Šedý navrhuje radě nevypisovat konkurz na ředitele škol, není to dle novely zákona povinnost, v situaci, kdy paní ředitelka MŠ má jeden rok před důchodem a pan ředitel ZUŠ tři roky před důchodem to není potřebné a vhodné. Lukášek smlouvy s Responem na tříděný odpad na jak dlouho jsou uzavřeny, jak se platí, na občana? Havíř na občana, smlouvy jsou na dobu neurčitou Lukášek město na tom nevydělává? Havíř nevydělává Lukášek neudělat VŘ na jiného dodavatele, levnějšího? Navrhuji, že by se měl provést průzkum cen trhu na úseku svozu a likvidace TDO a tříděného odpadu Hrabal jak se dělíme za tříděný odpad se spádovými obcemi na sběrném dvoře? Havíř není řešeno Hašková tab. Dodatek č. 10 Respono počítá za tunu odpadu nebo na osobu? Havíř - je to cena na poplatníka, která se složitě vypočítává z objemu uloženého odpadu, systému svozu apod. Hrabal RESPONO pronájem kontejnerů se společenstvími vlastníků neuzavře za likvidaci odpovídá město 2

3 Šedý ohledně vypsání VŘ na jiného dodavatele odvozu odpadu já už jsem to tady říkal dřív, teď to tady zaznělo znovu, jaký je předpoklad, že to nebude Respono? Petřík RESPONO je nejlevnější, je to společnost, kde akcionáři jsou čistě obce. Šedý jak můžeme ovlivnit cenu v Responu jako členové rady, kolik tam mají obce zástupců? Je třeba jednat o ceně nebo oslovit další společnosti na svoz ohledně cen. Petřík asi 6 ze sedmi Legner rozšíření MŠ jaká varianta bude? Havíř projektant spočítá a navrhne varianty, pak vybereme Lukášek proč děláme VŘ na dodavatele kompostárny, když není v rozpočtu na letošní rok Havíř podobně jako kanalizace Vítovice abychom zjistili cenu Lukášek VŘ na opravu sochy v Čechyni je to nové, v rozpočtu byly peníze jen na křížky Havíř je to tentýž dotační titul, totéž, socha je z Kapličky v Čechyni Lukášek rada (kde byli pouze 3 radní) doporučuje vybrat variantu č. 4 úpravy náměstí, není to v programu. Havíř je nutné ještě mluvit s architekty, zatím nelze schválit Lukášek na minulém zasedání nebyl vybrán žádný závěr, nebylo to ani v komisích,chtělo by to podrobněji prostudovat, požaduji, aby nám návrhy byly zaslány v elektronické podobě. Havíř byla dvě jednání, kterých se komise zúčastnily, nebo měly možnost se zúčastnit. Lukášek požaduji zaslat v elektronické podobě, nebo vyvěsit na webové stránky Rousínova Havlíčková nemáme to elektronické podobě Trtílková už to máme v elektronické podobě, dáme to zastupitelům k dispozici Šedý - VŘ na odizolování školy Kroužek - řeklo se, že odizolovávat se bude až jestli se bude zateplovat. Havíř vím, že jsem to tady řekl, ale změnil jsem názor. Šedý proč se dává odizolování budovy v Kroužku do rozpočtu už druhý rok po sobě, mohlo se to řešit rozpočtovým opatřením, v případě že se bude dělat zateplení. Havíř - chtěl jsem to tady dnes projednat, ta budova je mokrá a bude dlouho vysychat i po odizolování. Proto bychom tu izolaci proti vlhkosti měli udělat hned. Šedý - princip je v tom, že starosta řekne dejme to tam, ale nebudeme to dělat pokud nebude dotace na zateplení. Blokujeme tím jiné návrhy do rozpočtu. Potom starosta změní názor a akci bez diskuze udělá i když se nezatepluje. Havíř - na zateplení bude vypsán dotační titul, bude výzva šance je tak 40% Lukášek hasiči Kroužek - chtějí dotaci na historický prapor dostávají každý rok dotaci, proč dávat ještě další? Havíř bude řešeno ještě dnes v rozpočtovém opatření, rozhodnou zastupitelé. Lukášek kdy se budou schvalovat příspěvky neziskovým organizacím? Havíř příští ZM Lukášek - inf. kolik se vybralo na tříkrálovou sbírku co to dělá v zápisu z rady? Havíř - tříkrálová sbírka je prováděna ve spolupráci s městem (zapečetění, počítání). Každá sbírka podléhá určitým pravidlům. Šedý proč jsme nedostali dotaci na kompostárnu ST protože jsme získali málo bodů za ekonomickou náročnost Šedý jsem proti umístění kompostárny, ať se staví na jiném místě. Havíř pokud navrhneš jiné akceptovatelné místo. Usnesení 10/02/11Z: ZM bere na vědomí zápisy z RM v roce 2011 a RM v roce Schváleno: pro Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, 3

4 2. Majetkové záležitosti a) majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 558/2 k.ú. Vítovice duplicitní vlastnictví Pan M. L. požádal o odkoupení pozemku p.č. 558/2 o výměře 37 m2 k.ú. Vítovice. Tento pozemek je zapsán v duplicitním vlastnictví města a pana L. Usnesení 04/10/11R: RM pověřuje vedení města jednáním s duplicitním vlastníkem pozemku p.č. 558/2 k.ú. Vítovice o odkoupení duplicitního podílu pozemku o výměře 37 m2. Pozemek je zapsán v duplicitním vlastnictví města Rousínova a p. M. L. Orientační odhad obvyklé ceny činí v dané lokalitě Kč/m2. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vypořádání duplicity, město uvažuje o ceně pro odkoupení pozemku ve výši 20 Kč/m2. Tato cena bude panu M. L. k vypořádání duplicitního zápisu vlastnictví nabídnuta. Usnesení 07/07/10R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy pro odkoupení pozemku p.č. 558/2 zahrada o výměře 37 m2 k.ú. Vítovice od pa0na M. L. do vlastnictví města Rousínova za kupní cenu 20 Kč/m2. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Vzhledem k tomu, že se jedná o vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemku, bude s panem L. sepsáno souhlasné prohlášení o uznání vlastnictví města k pozemku p.č. 558/2 a v prohlášení bude uvedena dohoda o narovnání tedy úhradě ceny ve výši 20 Kč/m2 městem panu L. a to při podpisu prohlášení. Návrh na vklad bude na KÚ podán městem Rousínovem. Usnesení 09/11/11R: RM revokuje usnesení č. 07/07/11R a doporučuje ZM schválit vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemku, kdy bude s p. L. sepsáno souhlasné prohlášení o uznání vlastnictví města k pozemku p.č. 558/2 a v prohlášení bude uvedena dohoda o narovnání tedy úhradě ceny ve výši 20,- Kč/m2 městem panu L. a to při podpisu prohlášení. Návrh na vklad bude na KÚ podán městem Rousínovem. Pan L. má zájem o vyřešení duplicitního vlastnictví, avšak má obavy z možného znepřístupnění svého pozemku. Usnesení 04/11/11Z: ZM bere na vědomí informaci o postupu při vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemku s p. L. a ukládá RM jednat s panem L. o podmínkách vypořádání. Schváleno, pro 13, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/01/11R: RM ukládá vedení města jednat s panem L. o podmínkách vypořádání duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 558/2 o výměře 37 m2 k.ú. Vítovice. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Dne jednal zástupce Města p. Petřík, vedoucí odboru HS Ing. Řehořová a prac. Města p. Müllerová osobně s panem L. Pan L. se vyjádřil tak, že žádá o vypořádání duplicitního vlastnictví v jeho prospěch z důvodu zajištění bezproblémového a zaručeného přístupu ke svému pozemku. V případě nutnosti rozšíření stávající cesty je ochoten městu část ze svého pozemku odprodat. Usnesení 12/05/11R: RM nesouhlasí s vypořádáním duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 558/2, k.ú. Vítovice ve prospěch druhého duplicitního vlastníka pana L. Z uvedeného vyplývá, že pozemek bude nadále veden na LV č. 574 pro obec Rousínov a k.ú. Vítovice jako duplicitní zápis vlastnictví pro L. M. a město Rousínov. Usnesení 28/05/11R: RM vzala na vědomí informaci, že pozemek p.č. 558/2, k.ú. Vítovice bude nadále veden na LV č. 574 pro obec Rousínov a k.ú. Vítovice jako duplicitní zápis vlastnictví pro L. M. s tím, že o výsledku jednání s panem M. L. bude informováno i ZM. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/03/12Z: ZM vzalo na vědomí informaci, že pozemek p.č. 558/2, k.ú. Vítovice bude nadále veden na LV č. 574 pro obec Rousínov a k.ú. Vítovice jako duplicitní zápis vlastnictví pro L. M. a město Rousínov. b) žádost o odkoupení id. ½ pozemku p.č. 1741/1, k.ú. Rousínov u Vyškova Manželé K. požádali o odprodej id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603 m 2 4

5 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví města. Druhou id. ½ mají manželé ve svém vlastnictví. Navrhují kupní cenu ve výši 50 Kč/m 2. Pozemek je pro město nepřístupný a žadatelé, jakožto vlastníci id. ½ mají předkupní právo. Usnesení 11/36/09R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603 m 2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 05/12/11Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603 m 2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0 Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce v době od do Orientační odhad ceny obvyklé činí dle znalce z oboru Kč/m2. Usnesení 18/03/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej ideální ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603 m 2 k.ú. Rousínov u Vyškova manželům K. za cenu 75 Kč/m 2 s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Lukášek bude se to někomu těžko vysvětlovat, ale prodává se id. ½, tedy za poloviční cenu. Usnesení 07/08/11Z: ZM schvaluje kupní smlouvu prodeje ideální ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603 m 2 k.ú. Rousínov u Vyškova manželům K. za cenu 75 Kč/m 2 s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, proti 0, zdržel se 0. Manželé K. sdělili městu, že při kupní ceně 75 Kč/m2 nemají o koupi id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603 m 2 k.ú. Rousínov u Vyškova zájem. Dávají přednost pronájmu. Usnesení 25/01/11R: RM ukládá vedení města jednat o prodeji id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603 m 2 k.ú. Rousínov u Vyškova spoluvlastníkovi a doporučuje ZM prodej id. ½ pozemku za cenu 50 Kč/m2. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Po projednání se žadateli byla odsouhlasena částka za odkoupení pozemku id. ½ p.č. 1741/1 o výměře 603 m2 k.ú. Rousínov ve výši 50 KČ/m2, tj. celkem Kč Usnesení 02/01/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej pozemku id. ½ p.č. 1741/1 o výměře 603 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu ve výši 50,- KČ/m2, tj. celkem ,- Kč manželům K. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/04/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku id. ½ p.č. 1741/1 o výměře 603 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu ve výši 50 KČ/m2, tj. celkem Kč manželům K. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 1 - Šedý. c) žádost o odkoupení id. ½ pozemku p.č.1741/2, k.ú. Rousínov u Vyškova Pan M. žádá o odkoupení id. ½ pozemku p.č. 1741/2 orná půda o výměře 652 m 2 k.ú. Rousínova. Pozemek je zapsán na LV č pro manžele M. v podílu k id. ½ a pro město Rousínov v podílu k id. ½. Pozemek je přístupný pouze přes nemovitosti ve vlastnictví jiných osob (m.j. i rodiče žadatele). S ohledem na skutečnost, že manželé M. jsou spoluvlastníky id. ½ pozemku, nic nebrání tomu, aby vlastnili pozemek celý. Pan M. v žádosti uvádí: Vzhledem k tomu, že je pro vás stejně nemožné se na tento pozemek dostat chybí vám přístupová cesta si myslím, že mnou nabízená cena 50 Kč za m 2 je adekvátní. V případě, že se pozemku vzdát nehodláte (i když nevidím důvod), mohli byste mi ho dát alespoň do nájmu za nějaké symbolické nájemné? 5

6 Usnesení 12/02/11R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje id. ½ pozemku p.č. 1741/2 orná půda o výměře 652 m 2 k.ú. Rousínova. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 05/13/11Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje id. ½ pozemku p.č. 1741/2 orná půda o výměře 652 m 2 k.ú. Rousínova. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malý, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, Švejnoha, proti 0, zdržel se 0 Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce v době od do Orientační odhad ceny obvyklé činí dle znalce z oboru Kč/m2. Usnesení 18/04/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej ideální ½ pozemku p.č. 1741/2 orná půda o celkové výměře 652 m 2 k.ú. Rousínov u Vyškova panu M. za cenu 75 Kč/m2 s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Usnesení 07/09/11Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej ideální ½ pozemku p.č. 1741/2 orná půda o celkové výměře 652 m 2 k.ú. Rousínov u Vyškova panu M. za cenu 75 Kč/m2 s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, proti 0, zdržel se 0. Pan M. požádal o opětovné projednání prodejní ceny id. ½ pozemku p.č. 1741/2 orná půda o celkové výměře 652 m 2 k.ú. Rousínov u Vyškova, s možností stanovení ceny max. 50 Kč/m2, tj. celkem Kč. Usnesení 02/02/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na prodej pozemku id. ½ p.č. 1741/2 o výměře 652 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu ve výši 50 KČ/m2, tj. celkem Kč panu M. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/05/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku id. ½ p.č. 1741/2 o výměře 652 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova za cenu ve výši 50 KČ/m2, tj. celkem Kč panu M. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 1 - Šedý. d) návrh směny pozemků k.ú. Vítovice Pan Ing. T. Š. vlastní pozemky p.č. 268/5 trvalý travní porost o výměře 32 m2 a p.č. 270/5 ost. plocha o výměře 53 m2 v k.ú. Vítovice. Vzhledem k žádosti města o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene odkanalizování Vítovic navrhuje směnu pozemků z jeho vlastnictví za pozemky, resp. část pozemků z vlastnictví Města. V jeho návrhu je uvedena varianta č. 1: směna za pozemky města před domem jeho sestry paní B. p.č. 270/9 ost. plocha o výměře 1 m2, p.č. 270/1 ost. plocha o výměře 6 m2, část p.č. 270/7 ost. plocha o výměře cca 51 m2 a část p.č. 270/8 o výměře cca 7 m2, nebo varianta č. 2: směna za části pozemků, které dělí pozemky v jeho vlastnictví. Jedná se o p.č. 374/7 orná půda o výměře 44 m2, část p.č. 375/3 orná půda o výměře cca 6 m2 a část p.č. 371/6 orná půda o výměře cca 8 m2. Usnesení 11/35/10R: RM doporučuje ZM schválení směny částí pozemků ve vlastnictví města p.č. 374/7 orná půda o výměře 44 m2, část p.č. 375/3 orná půda o výměře cca 6 m2 a část p.č. 371/6 orná půda o výměře cca 8 m2 za pozemky ve vlastnictví pana T.Š. a to p.č. 268/5 trvalý travní porost o výměře 32m2 a p.č. 270/5 ost. plocha o výměře 53 m2 v k.ú. Vítovice. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Dle GPL pro změnu hranice pozemku byla z pozemku p.č. 371/6 oddělena část o výměře 10 m2 a z pozemku p.č. 375/3 část o výměře 7 m2. Obě části byly sloučeny do pozemku p.č. 374/7 o celkové výměře 62 m2. Město Rousínov směňuje pozemek p.č. 374/7 orná půda o výměře 62 m2 k.ú. Vítovice s panem T. Š. za pozemky p.č. 268/5 trvalý travní porost o výměře 32 m2 a pozemek p.č. 270/5 ostatní plocha o výměře 53 m2 obě k.ú. Vítovice. 6

7 Pozemky se směňují bez cenového vyrovnání. Usnesení 02/03/12R: RM doporučuje ZM schválení směnné smlouvy, kdy Město Rousínov směňuje pozemek p.č. 374/7 orná půda o výměře 62 m2 k.ú. Vítovice s panem T.Š. za pozemky p.č. 268/5 trvalý travní porost o výměře 32 m2 a pozemek p.č. 270/5 ostatní plocha o výměře 53 m2 obě k.ú. Vítovice. Pozemky se směňují bez cenového vyrovnání. Směna bude uskutečněna až po vyřešení přístupu na pozemky sousedních parcel. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 02/04/12R: RM ukládá jednat s vlastníky pozemků p.č. 375/1, 375/2, 378/1 a 378/2 k.ú. Vítovice z důvodu umožnění přístupu k jejich pozemkům o směně, event. o odprodeji pozemků p.č. 375/3 a 378/3 k.ú. Vítovice z majetku města. Termín: červen 2012 Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Dle usnesení RM ze dne č. 02/04/12R projednal odbor HS s vlastníky sousedních pozemků manžely D. možnost odkoupení pozemků dělících pozemky v jejich vlastnictví a sousedící s pozemky navrženými na směnu s panem T.Š. Manželé D. s odkoupením souhlasí, a to za cenu dle druhu pozemku, což je orná půda. Usnesení 04/10/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru směny pozemků p.č. 374/7 orná půda a část pozemku p.č. 375/ orná půda k.ú. Vítovice z majetku města Rousínova za pozemek p.č. 268/5 trvalý travní porost a pozemek p.č. 370/5 ostatní plocha k.ú. Vítovice v majetku pana T. Š. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 04/11/12R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č. 378/3 orná půda o výměře 13 m2 a část p.č. 375/3 orná půda - obě k.ú. Vítovice z majetku města. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/06/12Z: ZM vyhlašuje záměr směny pozemků p.č. 374/7 orná půda a část pozemku p.č. 375/ orná půda k.ú. Vítovice z majetku města Rousínova za pozemek p.č. 268/5 trvalý travní porost a pozemek p.č. 370/5 ostatní plocha k.ú. Vítovice v majetku pana T. Š. Usnesení 10/07/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemku p.č. 378/3 orná půda o výměře 13 m2 a část p.č. 375/3 orná půda - obě k.ú. Vítovice z majetku města. e) žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1968/2 k.ú. Čechyně Odbor HS předkládá RM žádost p. P. Q. o odkoupení části pozemku p.č. 1968/2 ostatní plocha, k.ú. Čechyně, o výměře cca 15 m2. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je využíván jako ostatní komunikaci, není vhodné odprodávat ani část. Usnesení 02/06/12R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č. 1968/2 ostatní plocha k.ú. Čechyně. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Občan Q. nechci kupovat část pod cestou, ale jen malý trojúhelníček, aby se vyrovnal pozemek a mohl jsem navázat plot na souseda. Návrh starosty na odložení bodu Zastupitelstvo odkládá bod na příští zasedání ZM f) odkoupení pozemku p.č. 228/3 k.ú. Kr.V ážany Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení pozemku pod místní komunikací. Jedná se o pozemek p.č. 228/3 ostatní plocha o výměře 7m2 k.ú. Královopolské Vážany vlastník p. J. B. Pan B. akceptoval návrh města na kupní cenu 250 Kč/m2. 7

8 Usnesení 02/07/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku pod komunikací do vlastnictví města, a to p.č. 228/3 ostatní plocha o výměře 7m2 k.ú. Královopolské Vážany vlastník pan J. B. za kupní cenu 250 Kč/m2. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/08/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku pod komunikací do vlastnictví města, a to p.č. 228/3 ostatní plocha o výměře 7m2 k.ú. Královopolské Vážany vlastník pan J. B. za kupní cenu 250 Kč/m2. g) odkoupení pozemku.č. 228/10, k.ú. Kr.Vážany Odbor HS předkládá RM návrh na odkoupení pozemku pod místní komunikací. Jedná se o pozemek p.č. 228/10 ostatní plocha o výměře 50 m2 k.ú. Královopolské Vážany vlastník pan P. K. Pan P. K. akceptoval návrh města na kupní cenu 250 Kč/m2. Usnesení 02/08/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku pod komunikací do vlastnictví města, a to p.č. 228/10 ostatní plocha o výměře 50m2 k.ú. Královopolské Vážany vlastník pan P. K. za kupní cenu 250 Kč/m2. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/09/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku pod komunikací do vlastnictví města, a to p.č. 228/10 ostatní plocha o výměře 50m2 k.ú. Královopolské Vážany vlastník pan P. K. za kupní cenu 250 Kč/m2. h) majetkoprávní vypořádání k pozemku p.č. 498/32, k.ú. Kr.Vážany Odbor HS předkládá RM návrh kupní smlouvy na majetkoprávní vypořádání k pozemku, zasaženým stavbou cyklostezky Kr.Vážany. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 498/22 k.ú. Kr. Vážany, ve vlastnictví p. Pavla Kudličky, bytem Rousínov, ČSA 399/54 pro provedení stavby s názvem Řešení cyklistické dopravy a cykloturistiky v Rousínově a okolí ul. U stadionu, škvárové hřiště TJ Framoz Rousínov m.č. Královopolské Vážany Společná stezka pro chodce a cyklisty veřejné osvětlení. Jedná se o výměru 31 m2 - umístění výhybny. Část odděleného pozemku je označena dle GPL pro rozdělení pozemku č /2011 ze dne novým parcelním číslem 498/32 o výměře 31 m2 ostatní plocha, k.ú. Královopolské Vážany. Kupní cena činí 250 Kč/m2. Usnesení 02/09/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 498/32 ost. plocha o výměře 31 m2 k.ú. Královopolské Vážany od vlastníka pana P. K. za kupní cenu 250 Kč/m2. Celá kupní cena bude prodávajícímu vyplacena při podpisu kupní smlouvy. Schváleno, pro 5. proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/10/11Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 498/32 ost. plocha o výměře 31 m2 k.ú. Královopolské Vážany od vlastníka pana P. K. za kupní cenu 250 Kč/m2. Celá kupní cena bude prodávajícímu vyplacena při podpisu kupní smlouvy. Schváleno: pro15 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, i) převod pozemku p.č.805/39, k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PFČR do vlastnictví města Odbor HS předkládá RM návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. Uvedený pozemek se nachází v trati Hrubé kusy a je dle ÚPN určen jako plocha pro sport a rekreaci. Město zde hodlá vybudovat parkový les. Usnesení 26/11/11R: RM doporučuje ZM schválení bezúplatného převodu p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. 8

9 Usnesení 09/19/11Z: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, Malá, proti 0, zdržel se 0. Vzhledem k faktu, že bezúplatný převod nemovitosti z vlastnictví PFČR do vlastnictví Města nelze uskutečnit, při určení pozemku dle ÚPN pro sport a rekreaci. Naskýtá se možnost převodu úplatného. Dle sdělení pracovníka PF ČR Brno, bude v době od do veřejná nabídka na převod pozemků. V této době lze zaslat žádost o úplatný převod uvedeného pozemku. Při úplatném převodu mají obce přednost před ostatními žadateli. Úplatný převod musí být schválen zastupitelstvem města a to ještě před sepsáním žádosti, tedy i před stanovením ceny za pozemek. Cena vychází ze znaleckého posudku, jehož zpracování zadává PF ČR podle své metodiky. Usnesení 02/10/11R: RM doporučuje ZM schválení úplatného převodu pozemku p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/11/11Z: ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. j) převod pozemku z vlastnictví JMK do vlastnictví města Město Rousínov žádá Jihomoravský kraj o převod pozemku zasaženého stavbou s názvem: Doplnění chodníků na ul. Mlékařská a Nádražní do svého vlastnictví. V souladu se smlouvou č. OM 8 9 o právu provést stavbu, čl. V. odst. 3 a geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č /2011 žádá město Rousínov o převod části pozemku p.č ostatní plocha k.ú. Rousínov u Vyškova, označené dle uvedeného GPL písmenem a o výměře 54 m2, která se slučuje do pozemku s novým parc. číslem 1672/35. Usnesení 02/11/11R: RM doporučuje ZM schválení převodu pozemku JMK zasaženého stavbou s názvem: Doplnění chodníků na ul. Mlékařská a Nádražní do svého vlastnictví. V souladu se smlouvou č. OM 8 9 o právu provést stavbu, čl. V. odst. 3 a geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č /2011 žádá město Rousínov o převod části pozemku p.č ostatní plocha k.ú. Rousínov u Vyškova, označené dle uvedeného GPL písmenem a o výměře 54 m2, která se slučuje do pozemku s novým parc. číslem 1672/35. Schváleno, pro 5. proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/12/12Z: ZM schvaluje převod pozemku JMK zasaženého stavbou s názvem: Doplnění chodníků na ul. Mlékařská a Nádražní do svého vlastnictví. V souladu se smlouvou č. OM 8 9 o právu provést stavbu, čl. V. odst. 3 a geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č /2011 žádá město Rousínov o převod části pozemku p.č ostatní plocha k.ú. Rousínov u Vyškova, označené dle uvedeného GPL písmenem a o výměře 54 m2, která se slučuje do pozemku s novým parc. číslem 1672/35. k) prodej zem. pozemku p.č. 2278/210, k.ú. Rousínov u Vyškova obchodní veřejná soutěž vyhlášená Pozemkovým fondem ČR Pozemkový fond ČR vyhlásil obchodní veřejnou soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR.V podmínkách soutěže je m.j. zaplacení kauce ve prospěch účtu PF ČR v tomto případě je stanovena ve výši Kč. Vyhlašovaná cena je ,- Kč na pozemek p.č. 2278/210 orná půda o výměře 556 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Soutěž se koná v sídle pracoviště PFČR Brno, dne Další podmínkou je prokázat se listinou dokládající oprávnění zástupce jednat za obec a usnesení zastupitelstva obsahující souhlas se záměrem nabýt nabízený pozemek do vlastnictví města. 9

10 Usnesení 02/14/11R: RM doporučuje ZM schválit účast na obchodní veřejné soutěži - nabytí pozemku p.č. 2278/210 orná půda o výměře 556 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví státu do vlastnictví města. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/13/12Z: ZM schvaluje účast na obchodní veřejné soutěži - nabytí pozemku p.č. 2278/210 orná půda o výměře 556 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví státu do vlastnictví města, max. cena do 30 Kč/m2. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 1 - Šedý. l) žádost manželů P. prodej pozemku p. Duška lokalita za dvorkama Odbor HS předkládá RM žádost manželů P. o udělení výjimky z dohody o úpravě vzájemných vztahů při výstavbě uzavřené městem s p. Duškem. Jedná se o výstavbu RD a inženýrských sítí v lokalitě za dvorkama. V čl. III dohody jsou uvedeny podmínky, kdy může p. Dušek převádět pozemky na třetí osobu, a to: převáděná parcela bude mít u hranice pozemku přístup na zkolaudovanou komunikaci a zároveň k hranici pozemku již budou přivedeny a zkolaudovány inženýrské sítě el.,voda,plyn,kanalizace a budou převedeny na město Není splněna žádná z podmínek dohody. Z tohoto důvodu nelze výjimku připustit. Usnesení 03/25/12R: RM projednala žádost manželů P. a nedoporučuje ZM udělení výjimky z dohody uzavřené s Milanem Duškem o možnosti prodeje pozemku třetím osobám před splněním podmínek dohody. Šedý jak plní Dušek termíny Havíř měl tam ten odložený termín zahájení stavby a ten splnil. Usnesení 10/14/12Z: ZM zamítá udělení výjimky z dohody uzavřené s Milanem Duškem o možnosti prodeje pozemku třetím osobám před splněním podmínek dohody. m) majetkoprávní vypořádání k pozemkům chodníky Kr.Vážany Odbor HS předkládá RM návrh smlouvy na majetkoprávní vypořádání k pozemkům, zasaženým budováním chodníků v Kr.Vážanech. Jedná se o: Pozemek p.č. 109/11 ostatní plocha, ostatní komunikace zasažená plocha činí 43 m2 a je označena dle GPL p.č. 109/61 a p.č. 227/1 ostatní plocha zasažená plocha činí 23 m2 označena novým p.č. 227/41 dále pozemek p.č. 109/64 o výměře 16 m2 a pozemek p.č. 109/68 o výměře 142 m2 vše k.ú. Kr.Vážany. Pozemky jsou ve vlastnictví JMK, k majetkoprávnímu vypořádání byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací. Usnesení 03/26/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitostí formou darovací smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemkům pod MK a to p.č. 109/61 ostatní plocha o výměře 43 m2 a p.č. 227/41 ostatní plocha o výměře 23 m2 k.ú., dále pozemek p.č. 109/64 o výměře 16 m2 a pozemek p.č. 109/68 o výměře 142 m2 vše k.ú. Kr.Vážany z majetku JMK do majetku města Rousínova. Usnesení 10/15/12Z: ZM schvaluje převod nemovitostí formou darovací smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemkům pod MK a to p.č. 109/61 ostatní plocha o výměře 43 m2 a p.č. 227/41 ostatní plocha o výměře 23 m2 k.ú., dále pozemek p.č. 109/64 o výměře 16 m2 a pozemek p.č. 109/68 o výměře 142 m2 vše k.ú. Kr.Vážany z majetku JMK do majetku města Rousínova. Dále byl stavbou zasažen pozemek p.č. 310 zast. plocha a to výměrou 3 m2, který je ve vlastnictví pana F. B., dle GPL označen novým p.č. 310/2. 10

11 Usnesení 03/27/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to p.č. 310/2 zast plocha o výměře 3 m2 k.ú. Kr.Vážany za cenu 250,- Kč/m2. od pana F. B. do majetku města Rousínova. Usnesení 10/16/12Z: ZM schvaluje převod nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to p.č. 310/2 zast plocha o výměře 3 m2 k.ú. Kr.Vážany za cenu 250 Kč/m2. od pana F. B. do majetku města Rousínova. Dále byly stavbou zasaženy pozemky ve vlastnictví ZD Rousínov a fyzických osob: - pozemek p.č. 580/300 ost. plocha o výměře 7 m2 ZD Rousínov, - pozemek p.č. 580/301 o výměře 50 m2 pan K. P. - pozemek p.č. 580/302 o výměře 17 m2 pan Š. O.k ½, paní Š. M. k ½ - pozemek p.č. 580/3 o výměře 5 m2 paní Č. J. k ½, paní P. S. k ½ - Výkupní cena ve výši 250,- Kč/m2 Usnesení 03/28/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to: - pozemek p.č. 580/300 ost. plocha o výměře 7 m2 ZD Rousínov, za cenu 250 Kč/m2 Usnesení 10/17/12Z: ZM schvaluje převod nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to: - pozemek p.č. 580/300 ost. plocha o výměře 7 m2 ZD Rousínov, za cenu 250 Kč/m2 Usnesení 03/29/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to: - pozemek p.č. 580/301 o výměře 50 m2 pan K. P. za cenu 250 Kč/m2 Usnesení 10/18/12Z: ZM schvaluje převod nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to: - pozemek p.č. 580/301 o výměře 50 m2 pan K. P. za cenu 250 Kč/m2 Usnesení 03/30/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to: - pozemek p.č. 580/302 o výměře 17 m2 pan Š. O. k ½, paní Š. M. k ½ za cenu 250 Kč/m2 p. Šedý oznámil poměr k projednávané věci Usnesení 10/19/12Z: ZM schvaluje převod nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to: - pozemek p.č. 580/302 o výměře 17 m2 pan Š. O. k ½, paní Š. M. k ½ za cenu 250 Kč/m2 Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, proti 0, zdržel se 1 - Šedý. Usnesení 03/31/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to: - Pozemek p.č. 580/303 o výměře 5 m2 paní Č. J. k ½, paní P. S. k ½ za cenu 250 Kč/m2 Usnesení 10/20/12Z: ZM schvaluje převod nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod MK a to: - pozemek p.č. 580/303 o výměře 5 m2 paní Č.J. k ½, paní P. S. k ½ za cenu 250 Kč/m2 11

12 n) převzetí do majetku polní cesty v k.ú. Čechyně Odbor HS předkládá RM protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Jedná se o realizaci společného zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čechyně s názvem: Polní cesty v k.ú. Čechyně. Předávající Mze, PÚ Vyškov, přejímající Město Rousínov. Hodnota díla ,0 Kč. Usnesení 03/32/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu dokončeného díla realizovaného společného zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čechyně s názvem: Polní cesty v k.ú. Čechyně. Předávající Mze, PÚ Vyškov, přejímající Město Rousínov. Hodnota díla ,0 Kč. Usnesení 10/21/12Z: ZM schvaluje převod dokončeného díla realizovaného společného zařízení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čechyně s názvem: Polní cesty v k.ú. Čechyně. Předávající Mze, PÚ Vyškov, přejímající Město Rousínov. Hodnota díla ,0 Kč. o) majetkoprávní vypořádání k pozemkům Společná stezka pro chodce a cyklisty Kr. Vážany Odbor HS předkládá RM návrh smlouvy na majetkoprávní vypořádání k pozemkům, zasaženým budováním společné stezky pro cyklisty a chodce v Kr.Vážanech. Jedná se o pozemek p.č. 498/11 orná půda zasažená plocha činí 3 m2 a je označena dle GPL p.č. 498/31 k.ú. Kr.Vážany. Pozemek je ve vlastnictví pana P. F. Usnesení 03/35/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemkům pod cyklostezkou a to p.č. 498/31 orná půda o výměře 3 m2 k.ú. Kr.Vážany od pana P. F. do majetku města Rousínova za cenu 250 Kč/m2. Usnesení 10/22/12Z: ZM schvaluje převod nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemkům pod cyklostezkou a to p.č. 498/31 orná půda o výměře 3 m2, k.ú. Kr.Vážany od pana P. F. do majetku města Rousínova za cenu 250 Kč/m2. Dále byl stavbou zasažen pozemek p.č. 412/40 o výměře 2 m2, který je ve vlastnictví pí M. B. Usnesení 03/36/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod cyklostezkou a to p.č. 412/40 trvalý travní porost o výměře 2 m2 k.ú. Kr.Vážany za cenu 250 Kč/m2. od pí M. B. do majetku města Rousínova. Usnesení 10/23/12Z: ZM schvaluje převod nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod cyklostezkou a to p.č. 412/40 trvalý travní porost o výměře 2 m2 k.ú. Kr.Vážany za cenu 250 Kč/m2. od pí M. B. do majetku města Rousínova. Dále byl stavbou zasažen pozemek p.č. 412/38 o výměře 5 m2, který je ve vlastnictví pana T.D. a paní E. D. Usnesení 03/37/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod cyklostezkou a to p.č. 412/38 trvalý travní porost o výměře 5 m2 k.ú. Kr.Vážany za cenu 250 Kč/m2. od pana T: D. a paní E. D. do majetku města Rousínova. Usnesení 10/24/12Z: ZM schvaluje převod nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod cyklostezkou a to p.č. 412/38 trvalý travní porost o 12

13 výměře 5 m2 k.ú. Kr.Vážany za cenu 250 Kč/m2. od pana T. D. a paní E: D. do majetku města Rousínova. Dále byl stavbou zčásti zasažen pozemek p.č. 412/42 o výměře 32 m2, který je ve vlastnictví ČR- Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Dle oddělovacího GPL se jedná o část označenou p.č. 412/47 ost. plocha o výměře 3 m2 k.ú. Kr.Vážany. Usnesení 03/38/12R: RM doporučuje ZM schválení převodu nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod cyklostezkou a to p.č. 412/47 ostatní plocha o výměře 3 m2 k.ú. Kr.Vážany za cenu dle určení vlastníka od ČR-Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, do majetku města Rousínova. Lukášek cena dle určení vlastníka jaká je to cena? Mělo by tam být stanoveno podle čeho bude cena stanovena Švejnoha mělo by to být podle zákona o oceňování nemovitostí. Usnesení 10/25/12Z: ZM schvaluje převod nemovitosti formou kupní smlouvy k majetkoprávnímu vypořádání k pozemku pod cyklostezkou a to p.č. 412/47 ostatní plocha o výměře 3 m2 k.ú. Kr.Vážany za cenu dle zákona o oceňování nemovitostí od ČR- Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, do majetku města Rousínova. Schváleno: pro 13 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Malá, Malý, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 2 Lukášek, Kříž. p) kupní smlouva majetkoprávní vypořádání pozemků pod D1, p.č. 2278/3 Odbor HS předkládá radě města návrh kupní smlouvy majetkoprávní vypořádání k pozemkům pod provozovanou dálnicí D1. Jedná se o pozemek zastavěný dálnicí D1 p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Navrhovaná kupní cena činí 100,- Kč/m2. Usnesení 24/06/11R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/06/11Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemku p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, Malá, proti 0, zdržel se 0. Záměr odprodeje pozemku p.č. 2278/3 k.ú. Rousínov u Vyškova byl zveřejněn na úřední desce v době od do Z řad občanů nebyly k návrhu vzneseny námitky ani připomínky. Kupní cenu navrhlo ŘSD a je hrazena z prostředků státu. Usnesení 04/01/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha z majetku města za celkovou kupní cenu ,- Kč. Schváleno: pro 3, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/26/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha z majetku města za celkovou kupní cenu ,- Kč. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, Matoušková, Petřík, Pupp, Šedý, proti 0, zdržel se 1 - Švejnoha. q) prodej nemovitostí JMK v k.ú. Rousínov u Vyškova Odbor HS předkládá RM a následně ZM záměr podeje nemovitostí JMK za nejvyšší nabídku kupní ceny, a to: Budova č.p. 637 občanská vybavenost Rousínovec, p.č. 1031/1 13

14 Budovy bez č.p/č.e. občanská vybavenost na pozemku p.č. 1031/2, Budovy bez č.p/č.e. občanská vybavenost na pozemku p.č , Pozemku p.č. 1031/1 zastavěná plocha a nádvoří Pozemku p.č. 1032/ zastavěná plocha a nádvoří Pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří, Vše k.ú. Rousínov u Vyškova, vč. všech součástí a příslušenství Tržní cena ve výši ,- Kč Nabídka nejpozději do , musí osahovat výši nabízené kupní ceny a způsob její úhrady, přičemž cena je splatná před podpisem kupní smlouvy. Výše kauce je 400 tis. Kč. Usnesení 04/03/12R: RM doporučuje ZM přihlásit se do zveřejněného záměru na odprodej nemovitostí JMK na ul. Kalouskova a uhradit kauci 400 tis. Kč do Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/27/12Z: ZM schvaluje přihlásit se do zveřejněného záměru na odprodej nemovitostí JMK na ul. Kalouskova a uhradit kauci 400 tis. Kč do Jedná se o nemovitosti: Budova č.p. 637 občanská vybavenost Rousínovec, p.č. 1031/1 Budovy bez č.p/č.e. občanská vybavenost na pozemku p.č. 1031/2, Budovy bez č.p/č.e. občanská vybavenost na pozemku p.č. 1032/2, Pozemku p.č. 1031/1 zastavěná plocha a nádvoří Pozemku p.č. 1032/ zastavěná plocha a nádvoří Pozemku p.č. 1032/2 zastavěná plocha a nádvoří, Vše k.ú. Rousínov u Vyškova, vč. všech součástí a příslušenství Tržní cena ve výši ,- Kč. Odešel p. Julínek r) žádost o odprodej části pozemku p.č. 1014/7, k.ú. Kroužek Odbor HS předkládá RM žádost pana P. K. o odkoupení části pozemku p.č. 1014/7 k.ú. Kroužek z vlastnictví města Rousínova. Usnesení 04/04/12R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr odprodeje části pozemku p.č. 1014/7 k.ú. Kroužek z vlastnictví města Rousínova. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/28/12Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1014/7 k.ú. Kroužek z vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, s) nabídka pozemku p.č. 639/8 k.ú. Rousínov u Vyškova k odkoupení do majetku města Odbor HS předkládá RM nabídku manželů P. na odkoupení pozemku p.č. 639/8 ostatní plocha o výměře 39 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Uvedený pozemek je zasažen stavbou místní komunikace. Usnesení 04/05/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 639/8 ostatní plocha o výměře 39 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova od manželů P. za cenu Kč. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/29/12Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 639/8 ostatní plocha o výměře 39 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova od manželů P. za cenu 250 Kč/m2. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, 14

15 t) žádost o pronájem a odkoupení části pozemku p.č. 9/1 k.ú. Kr. Vážany z majetku města Odbor HS předkládá RM žádost p. E. V. o bezplatný pronájem a následné odkoupení části pozemku p.č. 9/1 ostatní plocha k.ú. Kr.Vážany z majetku města. Část pozemku, tak jak navrhuje paní V. nelze pronajmout, ani odprodat, neboť odprodejem by byl omezen vstup na pozemek p.č. 314, který je ve vlastnictví jiné osoby Usnesení 04/07/12R: RM zamítá žádost o pronájem části pozemku p.č. 9/1 k.ú. Královopolské Vážany. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 04/08/12R: RM nedoporučuje ZM odprodej části pozemku p.č. 9/1 k.ú. Královopolské Vážany. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Návrh p. Šedého na odložení bodu a jednat s pí V. o menší výměře Schváleno: pro 8 - Hašková, Hrabal, Kříž, Legner, Lukášek, Matoušková, Švejnoha, Šedý, proti 2 - Havíř, Petřík, zdržel se 4 Malý, Malá, Pupp, Coufal Zastupitelstvo odkládá bod na příští zasedání ZM Přišel p. Julínek u) okružní křižovatka majetkoprávní vypořádání pan P.P. Odbor HS předkládá RM návrh na majetkoprávní vypořádání k pozemkům zasaženým stavbou okružní křižovatky lna silnici III/0476 k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne se strany prodávající a vlastník pozemků pan P. P. a kupující město Rousínov dohodly na odprodeji části uvedených pozemků za cenu 500,- Kč/m2. Dle GPL pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č /2012 byly z uvedených pozemků odděleny části a tyto sloučeny do pozemku označeného novým p.č. 1476/247 ostatní plocha o výměře 336 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Petr Pupp oznamuje poměr k projednávané věci Usnesení 04/09/12R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 1476/247 ostatní plocha o výměře 336 m2 k.ú. Rousínov od p. P. P. za cenu 500,- Kč/m2. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Petr Pupp oznamuje poměr k projednávané věci Hrabal jinde vykupujeme pozemky za 250 Kč, tady to má sloužit pro příjezd k Ferobetu, 500 Kč je nehorázná cena Havíř p. Pupp ty pozemky za tuto cenu koupil, proto s ním byla uzavřena takováto smlouva. P. - Dobře, netrvám na prodeji za 500 Kč, ale pozemky vyměním za jiné ve stejné lokalitě. Havíř jestli bude za co směňovat. Havlíčková smlouva o budoucí smlouvě kupní byla schválena a je závazná. P. netrvám na ni, když se dohodneme na směně, budu jenom rád. Šedý- ztrácíme se v historii ohledně pozemků okolo Ferobetu ať už ohledně kruhového objezdu nebo cyklostezky. Chtělo by to připravit přehledný podklad schválených usnesení Návrh pana starosty na odložení bodu Schváleno, pro 14, proti 0, zdržel se 1 Šedý Zastupitelstvo odkládá bod na příští zasedání ZM v) převod dvoukolové stříkačky SDH Kroužek SDH Kroužek si v roce 1936 pořídil dvoukolovou stříkačku, v roce 1976 ji převedl na město, neboť v souladu se zákony nemohl vlastnit majetek. Současná právní legislativa SDH Kroužek umožňuje vlastnictví majetku. Z tohoto důvodu požádal město o navrácení této dvoukolové stříkačky, která je evidována v majetku města v hodnotě 0,- Kč. RM odkládá bod na příště 15

16 Usnesení 04/12/12R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o převodu dvoukolové stříkačky z majetku města do majetku SHD Kroužek. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 10/30/12Z: ZM schvaluje smlouvu o převodu dvoukolové stříkačky z majetku města do majetku SHD Kroužek. 3. Rozpočet a) rozpočtové opatření č. 7/2011 RM bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: a) navýšení o 1 497,8 tis. Kč bezpečnost sankce, nebytové hospodářství pronájmy nemovitostí, vodní hospodářství sankce, odpady nekapitálové příspěvky, Obnova čs. Vzájemnosti neinvestiční podíl SR dotace, místní správa sankce,, odvody za odnětí půdy, odpadní vody příjmy za služby, správní poplatky, pečovatelská služba služby, komunální služby pronájem pozemků, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu AT, prodej pozemků, poplatek za VHP b) snížení o 2 465,1 tis. Kč - daňové příjmy DPPO a DPFO- OSVČ, ZŠ příjem ze služeb, poplatek za TDO, soc. péče služby, neinvestiční transfery od obcí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatek ze psů, Stará radnice půdní vestavba příjmy od partnerů, Obnova čs. vzájemnosti invest. Podíl SR, příjmy hlášení rozhlasem, příjmy vstupné z kulturních akcí, poplatek za užívání VP, mezinárodní spolupráce příjmy, MŠ pojistné plnění, územní plán - příjmy Výdaje: a) zvýšení o 291 tis. Kč poplatky bance, veřejná správa věcné dary, AT studená voda, realizované kurzové ztráty, AT materiál a OON b) snížení o ,7 tis. Kč Rakovec naučná stezka s vyhlídkovou věží, kruhový objezd na dálničním přivaděči, kompostárna Rousínov, Záložna zateplení, ZŠ stavba haly, odkanalizování města akcie VaK, zametací vůz pro MS, UŠ Slavíkovice vnitřní úpravy, SOUN budova, silnice pozemky, rybník Vítovice, cyklostezka Čechyně Slavíkovice, cyklostezka k ZŠ Rousínov, MŠ zahradní pobytová místnost, biotop Kr. Vážany, ZŠ Čechyně zateplení, bytové hospodářství pozemky, příspěvky tělovýchovným organizacím, ZŠ Kroužek zateplení, ul. Potoční, Zvýšení bezpečnosti chodců, sítě Hlinky voda, informačně orientační značení, regenerace panelového sídliště III. Etapa mobiliář, nákup materiálu a služeb Obnova čs. vzájemnosti, kaplička Vítovice, bezpečnost kamery, VO nad školou, nebezpečný odpad služby, CVČ materiál, komunikace Kr. Vážany, parkovací automaty, zastupitelstvo odměny, změna č. IX ÚPN SÚ, územní studie Černé díly, územní plán, komunální odpad služby, demolice domu Kr. Vážany, silnice platby daní a poplatků, soc. péče OON, půjčka Rakovec věž, cestovní ruch materiál, rekultivace Vážanského potoka, nebytové hospodářství stavby, architektonická soutěž Sušilovo náměstí, plyn, školení, splašková kanalizace Za Záložnou, CVČ soc. poj., DCHB DHDM, příspěvky neziskovým organizacím, programové vybavení, Obnova čs. Vzájemnosti služby a materiál - SR, tělovýchova služby, pohřebnictví služby, DCHB služby, zastupitelstvo věcné dary, veřejná správa ostatní nákupy, CVČ služby, silnice platby peň. Ústavům, DCHB materiál, komunální služby služby, Okružní křižovatka na silnice II/430, Skálova, nákup materiálu, Kr. Vážany - prodloužení komunikace, zastupitelstvo ostatní nákupy, kultura DHDM, sčítání služby, materiál, poštovné a platy, veřejná správapoplatky, služby bank, Přesuny položek - Snížení Hala el. energie se současným navýšením nákupu služeb, kultura a knihovna snížení DHDM se současným navýšením položek OON, služby, soc. poj., materiál, DHDM, snížený výdajů 16

17 na OON soc. péče se současným navýšením položky platy - pečovatelská služba, pečovatelská služba snížení výdajů na ochranné pomůcky se současným navýšením výdajů na PHM, pečovatelská služba snížení výdajů na pohoštění se současným navýšením položky na materiál, bezpečnost snížení výdajů na platy a materiál se současným navýšením výdajů na soc. poj. A telekomunikace, přesun výdajů na školení z místní správy na bezpečnost, zastupitelstvo snížení výdajů na odměny a pohoštění se současným zvýšením výdajů na OON a skolení, veřejná správa snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na OON a soc. poj., veřejná správa snížení výdajů na nájemné se současným navýšením výdajů na telekomunikace, snížení výdajů na plyn a el, energii se současným navýšením výdajů na služby, komunikace snížení výdajů na zařízení se současným navýšením výdajů na služby, komun. Služby snížení výdajů na platby daní a poplatků se současným navýšením výdajů na pozemek, snížení výdajů na neinv. Dotaci Svazu měst a obcí a MAS se současným navýšením výdajů na ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, snížení příjmů na komunální služby se současným navýšením příjmů za pronájem pozemků a ostatních nemovitostí, ul. Polní oprava položky, kultura snížení výdajů na služby a poskytnuté příspěvky se současným navýšení položek soc. a zdr. Poj, a poštovné, snížení výdajů na investiční návratné výpomoci NO se současným navýšením výdajů na výkup pozemků, CVČ snížení výdajů na zdr. poj. Se současným navýšením výdajů na DHDM, telekomunikace a pohoštění, osobní asistence snížení výdajů na platy se současným navýšením položek na soc. poj. a služby, požární ochrana snížení výdajů na OON, soc. a zdr. poj. se současným navýšením výdajů na DHDM, služby a opravu CAS, nebytové hospodářství snížení výdajů na transfery NO se současným navýšením výdajů na el. Energii, snížení výdajů za nájemné se současným navýšením výdajů na nájem půdy, snížení výdajů na pohoštění se současným navýšením neinv. příspěvků a náhrad, snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na nemocenské dávky, přístroje a dopravní prostředky, doplnění OGR a oprava položky u výdajů na komunikace Kr. Vážany, místní správa snížení výdajů na platby daní a poplatků se současným navýšením výdajů na ostatní náhrady, sčítání snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na OON, soc. poj. a zdr. poj., oprava položky u převodu dotace JMK pro ZŠ TzMzJádová zahrada, snížení výdajů na oprava silnic a chodníků se současným navýšením výdajů na stavbu silnic a chodníků - Financování snížení financování o ,4 tis. Kč. Rada města byla pověřena ke schválení rozpočtového opatření v období až usnesením ZM č. 09/22/11Z. Usnesení 09/22/11Z: ZM zmocňuje RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2011 pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2011 od posledního ZM do Následně bude rozpočtové opatření předloženo ke schválení na prvním zasedání ZM v roce Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, Malá, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 29/01/11R: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 Příjmy: a) navýšení o 1 497,8 tis. Kč bezpečnost sankce, nebytové hospodářství pronájmy nemovitostí, vodní hospodářství sankce, odpady nekapitálové příspěvky, Obnova čs. Vzájemnosti neinvestiční podíl SR dotace, místní správa sankce,, odvody za odnětí půdy, odpadní vody příjmy za služby, správní poplatky, pečovatelská služba služby, komunální služby pronájem pozemků, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu AT, prodej pozemků, poplatek za VHP b) snížení o 2 465,1 tis. Kč - daňové příjmy DPPO a DPFO- OSVČ, ZŠ příjem ze služeb, poplatek za TDO, soc. péče služby, neinvestiční transfery od obcí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatek ze psů, Stará radnice půdní vestavba příjmy od partnerů, Obnova čs. vzájemnosti invest. Podíl SR, příjmy hlášení rozhlasem, příjmy 17

18 vstupné z kulturních akcí, poplatek za užívání VP, mezinárodní spolupráce příjmy, MŠ pojistné plnění, územní plán - příjmy Výdaje: a) zvýšení o 291 tis. Kč poplatky bance, veřejná správa věcné dary, AT studená voda, realizované kurzové ztráty, AT materiál a OON b) snížení o ,7 tis. Kč Rakovec naučná stezka s vyhlídkovou věží, kruhový objezd na dálničním přivaděči, kompostárna Rousínov, Záložna zateplení, ZŠ stavba haly, odkanalizování města akcie VaK, zametací vůz pro MS, UŠ Slavíkovice vnitřní úpravy, SOUN budova, silnice pozemky, rybník Vítovice, cyklostezka Čechyně Slavíkovice, cyklostezka k ZŠ Rousínov, MŠ zahradní pobytová místnost, biotop Kr. Vážany, ZŠ Čechyně zateplení, bytové hospodářství pozemky, příspěvky tělovýchovným organizacím, ZŠ Kroužek zateplení, ul. Potoční, Zvýšení bezpečnosti chodců, sítě Hlinky voda, informačně orientační značení, regenerace panelového sídliště III. Etapa mobiliář, nákup materiálu a služeb Obnova čs. vzájemnosti, kaplička Vítovice, bezpečnost kamery, VO nad školou, nebezpečný odpad služby, CVČ materiál, komunikace Kr. Vážany, parkovací automaty, zastupitelstvo odměny, změna č. IX ÚPN SÚ, územní studie Černé díly, územní plán, komunální odpad služby, demolice domu Kr. Vážany, silnice platby daní a poplatků, soc. péče OON, půjčka Rakovec věž, cestovní ruch materiál, rekultivace Vážanského potoka, nebytové hospodářství stavby, architektonická soutěž Sušilovo náměstí, plyn, školení, splašková kanalizace Za Záložnou, CVČ soc. poj., DCHB DHDM, příspěvky neziskovým organizacím, programové vybavení, Obnova čs. Vzájemnosti služby a materiál - SR, tělovýchova služby, pohřebnictví služby, DCHB služby, zastupitelstvo věcné dary, veřejná správa ostatní nákupy, CVČ služby, silnice platby peň. Ústavům, DCHB materiál, komunální služby služby, Okružní křižovatka na silnice II/430, Skálova, nákup materiálu, Kr. Vážany - prodloužení komunikace, zastupitelstvo ostatní nákupy, kultura DHDM, sčítání služby, materiál, poštovné a platy, veřejná správa- poplatky, služby bank, Přesuny položek - Snížení Hala el. energie se současným navýšením nákupu služeb, kultura a knihovna snížení DHDM se současným navýšením položek OON, služby, soc. poj., materiál, DHDM, snížený výdajů na OON soc. péče se současným navýšením položky platy - pečovatelská služba, pečovatelská služba snížení výdajů na ochranné pomůcky se současným navýšením výdajů na PHM, pečovatelská služba snížení výdajů na pohoštění se současným navýšením položky na materiál, bezpečnost snížení výdajů na platy a materiál se současným navýšením výdajů na soc. poj. A telekomunikace, přesun výdajů na školení z místní správy na bezpečnost, zastupitelstvo snížení výdajů na odměny a pohoštění se současným zvýšením výdajů na OON a skolení, veřejná správa snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na OON a soc. poj., veřejná správa snížení výdajů na nájemné se současným navýšením výdajů na telekomunikace, snížení výdajů na plyn a el, energii se současným navýšením výdajů na služby, komunikace snížení výdajů na zařízení se současným navýšením výdajů na služby, komun. Služby snížení výdajů na platby daní a poplatků se současným navýšením výdajů na pozemek, snížení výdajů na neinv. Dotaci Svazu měst a obcí a MAS se současným navýšením výdajů na ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, snížení příjmů na komunální služby se současným navýšením příjmů za pronájem pozemků a ostatních nemovitostí, ul. Polní oprava položky, kultura snížení výdajů na služby a poskytnuté příspěvky se současným navýšení položek soc. a zdr. Poj, a poštovné, snížení výdajů na investiční návratné výpomoci NO se současným navýšením výdajů na výkup pozemků, CVČ snížení výdajů na zdr. poj. Se současným navýšením výdajů na DHDM, telekomunikace a pohoštění, osobní asistence snížení výdajů na platy se současným navýšením položek na soc. poj. a služby, požární ochrana snížení výdajů na OON, soc. a zdr. poj. se současným navýšením výdajů na DHDM, služby a opravu CAS, nebytové hospodářství snížení výdajů na transfery NO se současným navýšením výdajů na el. Energii, snížení výdajů za nájemné se současným navýšením výdajů na nájem půdy, snížení výdajů na pohoštění se současným navýšením neinv. příspěvků a náhrad, snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na nemocenské dávky, přístroje a dopravní prostředky, doplnění OGR a oprava položky u výdajů na komunikace Kr. Vážany, místní správa snížení výdajů na platby daní a poplatků se současným navýšením výdajů na ostatní náhrady, sčítání snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na OON, soc. poj. a zdr. poj., oprava položky u převodu dotace JMK pro ZŠ TyMyJádová zahrada, snížení výdajů na oprava silnic a chodníků se současným navýšením výdajů na stavbu silnic a chodníků - Financování snížení financování o ,4 tis. Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 18

19 Usnesení 10/31/12Z: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 Příjmy: a) navýšení o 1 497,8 tis. Kč bezpečnost sankce, nebytové hospodářství pronájmy nemovitostí, vodní hospodářství sankce, odpady nekapitálové příspěvky, Obnova čs. Vzájemnosti neinvestiční podíl SR dotace, místní správa sankce,, odvody za odnětí půdy, odpadní vody příjmy za služby, správní poplatky, pečovatelská služba služby, komunální služby pronájem pozemků, příjmy z úroků, příjmy z pronájmu AT, prodej pozemků, poplatek za VHP b) snížení o 2 465,1 tis. Kč - daňové příjmy DPPO a DPFO- OSVČ, ZŠ příjem ze služeb, poplatek za TDO, soc. péče služby, neinvestiční transfery od obcí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatek ze psů, Stará radnice půdní vestavba příjmy od partnerů, Obnova čs. vzájemnosti invest. Podíl SR, příjmy hlášení rozhlasem, příjmy vstupné z kulturních akcí, poplatek za užívání VP, mezinárodní spolupráce příjmy, MŠ pojistné plnění, územní plán - příjmy Výdaje: a) zvýšení o 291 tis. Kč poplatky bance, veřejná správa věcné dary, AT studená voda, realizované kurzové ztráty, AT materiál a OON b) snížení o ,7 tis. Kč Rakovec naučná stezka s vyhlídkovou věží, kruhový objezd na dálničním přivaděči, kompostárna Rousínov, Záložna zateplení, ZŠ stavba haly, odkanalizování města akcie VaK, zametací vůz pro MS, UŠ Slavíkovice vnitřní úpravy, SOUN budova, silnice pozemky, rybník Vítovice, cyklostezka Čechyně Slavíkovice, cyklostezka k ZŠ Rousínov, MŠ zahradní pobytová místnost, biotop Kr. Vážany, ZŠ Čechyně zateplení, bytové hospodářství pozemky, příspěvky tělovýchovným organizacím, ZŠ Kroužek zateplení, ul. Potoční, Zvýšení bezpečnosti chodců, sítě Hlinky voda, informačně orientační značení, regenerace panelového sídliště III. Etapa mobiliář, nákup materiálu a služeb Obnova čs. vzájemnosti, kaplička Vítovice, bezpečnost kamery, VO nad školou, nebezpečný odpad služby, CVČ materiál, komunikace Kr. Vážany, parkovací automaty, zastupitelstvo odměny, změna č. IX ÚPN SÚ, územní studie Černé díly, územní plán, komunální odpad služby, demolice domu Kr. Vážany, silnice platby daní a poplatků, soc. péče OON, půjčka Rakovec věž, cestovní ruch materiál, rekultivace Vážanského potoka, nebytové hospodářství stavby, architektonická soutěž Sušilovo náměstí, plyn, školení, splašková kanalizace Za Záložnou, CVČ soc. poj., DCHB DHDM, příspěvky neziskovým organizacím, programové vybavení, Obnova čs. Vzájemnosti služby a materiál - SR, tělovýchova služby, pohřebnictví služby, DCHB služby, zastupitelstvo věcné dary, veřejná správa ostatní nákupy, CVČ služby, silnice platby peň. Ústavům, DCHB materiál, komunální služby služby, Okružní křižovatka na silnice II/430, Skálova, nákup materiálu, Kr. Vážany - prodloužení komunikace, zastupitelstvo ostatní nákupy, kultura DHDM, sčítání služby, materiál, poštovné a platy, veřejná správapoplatky, služby bank, Přesuny položek - Snížení Hala el. energie se současným navýšením nákupu služeb, kultura a knihovna snížení DHDM se současným navýšením položek OON, služby, soc. poj., materiál, DHDM, snížený výdajů na OON soc. péče se současným navýšením položky platy - pečovatelská služba, pečovatelská služba snížení výdajů na ochranné pomůcky se současným navýšením výdajů na PHM, pečovatelská služba snížení výdajů na pohoštění se současným navýšením položky na materiál, bezpečnost snížení výdajů na platy a materiál se současným navýšením výdajů na soc. poj. A telekomunikace, přesun výdajů na školení z místní správy na bezpečnost, zastupitelstvo snížení výdajů na odměny a pohoštění se současným zvýšením výdajů na OON a skolení, veřejná správa snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na OON a soc. poj., veřejná správa snížení výdajů na nájemné se současným navýšením výdajů na telekomunikace, snížení výdajů na 19

20 plyn a el, energii se současným navýšením výdajů na služby, komunikace snížení výdajů na zařízení se současným navýšením výdajů na služby, komun. Služby snížení výdajů na platby daní a poplatků se současným navýšením výdajů na pozemek, snížení výdajů na neinv. Dotaci Svazu měst a obcí a MAS se současným navýšením výdajů na ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, snížení příjmů na komunální služby se současným navýšením příjmů za pronájem pozemků a ostatních nemovitostí, ul. Polní oprava položky, kultura snížení výdajů na služby a poskytnuté příspěvky se současným navýšení položek soc. a zdr. Poj, a poštovné, snížení výdajů na investiční návratné výpomoci NO se současným navýšením výdajů na výkup pozemků, CVČ snížení výdajů na zdr. poj. Se současným navýšením výdajů na DHDM, telekomunikace a pohoštění, osobní asistence snížení výdajů na platy se současným navýšením položek na soc. poj. a služby, požární ochrana snížení výdajů na OON, soc. a zdr. poj. se současným navýšením výdajů na DHDM, služby a opravu CAS, nebytové hospodářství snížení výdajů na transfery NO se současným navýšením výdajů na el. Energii, snížení výdajů za nájemné se současným navýšením výdajů na nájem půdy, snížení výdajů na pohoštění se současným navýšením neinv. příspěvků a náhrad, snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na nemocenské dávky, přístroje a dopravní prostředky, doplnění OGR a oprava položky u výdajů na komunikace Kr. Vážany, místní správa snížení výdajů na platby daní a poplatků se současným navýšením výdajů na ostatní náhrady, sčítání snížení výdajů na platy se současným navýšením výdajů na OON, soc. poj. a zdr. poj., oprava položky u převodu dotace JMK pro ZŠ TyMyJádová zahrada, snížení výdajů na oprava silnic a chodníků se současným navýšením výdajů na stavbu silnic a chodníků - Financování snížení financování o ,4 tis. Kč. Schváleno: pro 14 - Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Malá, Malý, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, proti 0, zdržel se 1 - Coufal. b) rozpočtové opatření č. 1/2012 RM bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: a) navýšení o 1 330,5 tis. Kč dotace ze SFDI Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně Slavíkovice, I. Část, dary městu pro CVČ Výdaje: a) zvýšení o 2 144,8 tis. Kč Nadace ČEZ -vrácení nedočerpaných prostředků z roku 2011, navýšení příspěvku pro ZŠ hygienické zařízení pro tělesně postižené, Nová školení tělocvična pozastávka na stavbu a vypracování znaleckého posudku na vzduchotechniku, Regenerace panelového sídliště zeleň doplacení akce, Klidová zóna Polní pozastávka na stavbu, vzorové smlouvy pro potřeby VŘ, poplatek za vynětí ze ZPF skládka zeminy ze stavby AT, SOUN nákup budovy, vratky nedočerpaných dotací z roku 2011(827,2 tis. Kč sčítání lidu, vodovod Hlinky, sociální dávky a Kanalizace Nádražní), Regenerace panelového sídliště III, vybavení Záložny Přesuny položek - snížení neinvestičního příspěvku pro MS na opravu komunikace Habrovanská se současným navýšením výdajů na Regeneraci panelového sídliště III Financování zvýšení financování o tis. Kč (z r nedočerpané výdaje na dotované akce) Usnesení 04/13/12R: RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2012 Příjmy: a) navýšení o 1 330,5 tis. Kč dotace ze SFDI Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně Slavíkovice, I. Část, dary městu pro CVČ Výdaje: a) zvýšení o 2 144,8 tis. Kč Nadace ČEZ -vrácení nedočerpaných prostředků z roku 2011, navýšení příspěvku pro ZŠ hygienické zařízení pro tělesně postižené, Nová školení tělocvična pozastávka na stavbu 20

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více