číslo 10 říjen liskovec.cz e -mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 10 říjen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Dětské zábavné odpoledne Kameňák se baví strana 6 Tradiční podzimní zájezd seniorů Rekonstrukce areálu Brněnské asociace futsalu strana 7 9 Ze sportu Optimismus je schopnost být dobré mysli i za okolností, o nichž víme, že jsou zoufalé. G. B. Shaw Od komunálních voleb uběhly již dva roky. I když se účty obvykle skládají až na konci, rozhodli jsme se připomenout, co radniční koalice ve složení Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 slíbila a co se podařilo naplnit již nyní, v polovině volebního období. Pokud zde některé body nenajdete, neznamená to, že jsme na jejich plnění zapomněli nebo rezignovali, ale že se na nich ještě pracuje. Otevřená radnice Na internetu jsou nyní zveřejněny materiály pro jednání Zastupitelstva městské části již 4 dny před jednáním, občané tedy mohou snadno zjistit, o čem zastupitelstvo bude jednat. Všechna vyhlášená výběrová řízení zveřejňujeme na internetu, včetně jejich výsledku a uzavřených smluv. O věcech důležitých pro obec se v zastupitelstvu hlasuje jmenovitě, zápisy i s hlasováním najdou občané snadno na internetu. Byl schválen Etický kodex zpravodaje Lískáček, připravený podle vzoru sdružení Oživení. Pro nájemníky obecních domů byla zřízena rubrika na webových stránkách MČ. Modernizace budov mateřských a základních škol a kvalita vzdělávání společnosti Projekty zateplení a modernizace ZŠ Svážná a MŠ Oblá získaly podporu z evropských fondů a jejich modernizace je naplánována na prázdniny Moderní školní hřiště jsou přístupná veřejnosti odpoledne i o víkendech. Městská část přispívá školám na to, aby po celou dobu provozu byl na ve spolupráci s Komisí pro kulturu RMČ Zve všechny na oslavu Dne seniorů 30. října 2012 Co vás čeká: můžete si vyzkoušet různá cvičení pilates, dechová cvičení a jógu soutěž o nejlepší pečenou i nepečenou buchtu s lískovým oříškem i bez něj koncert Slavnostní zahájení bude ve hod. Těšíme se na vás hřišti přítomen správce, který zajišťuje bezpečnost i půjčení sportovního vybavení. Na nedostatek míst v mateřských školách jsme zareagovali okamžitě, v září 2011 byly otevřeny dvě třídy v ZŠ Svážná a připravujeme otevření třetí třídy od ledna Tím je zajištěno, že všechny tříleté děti z Nového Lískovce najdou ve školce místo. Jedním z důležitých slibů koalice bylo, že bude podporovat místní spolky a občanská sdružení v jejich aktivitách, které obohacují kulturní život v obci, vytvářejí příležitosti pro sportování a využití volného času dětí i dospělých a pomáhají lidem podílet se na vytváření kvalitního životního prostředí v Novém Lískovci. Navíc ta nejaktivnější sdružení si dokážou sehnat dotace i ze státního a městského rozpočtu, případně od sponzorů, takže pouze s malým příspěvkem od naší obce dokážou hodně udělat. A právě tyto vnější zdroje se vzhledem ke krizi a změně rozpočtového určení daní velmi zkrátily. Naše městská část zareagovala na tyto informace zvýšením objemu příspěvků z původních 300 tisíc korun na dvojnásobek, aby pomohla našim sdružením a sportovním oddílům přežít tuto těžkou dobu. Budeme se snažit stejnou částku udržet i v těchto nelehkých dobách i v dalších letech. Ve spolupráci s občanským sdružením Ratolest u nás začali pracovat terénní pracovníci zabývající se prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. Kvalita života V roce 2011 byla dokončena obnova lesoparku nad ulicí Raisovou, parčík na ulici Kluchova i nový park v areálu pod ulicí Plachty. Na příští rok plánujeme dovybavení dětského hřiště v parku Pod Plachtami herními prvky pro starší děti. Byla zpracována studie úprav ulice Kluchova, která umožní legalizaci podélných parkovacích míst. Tato studie bylo projednána s občany a po zapracování jejich připomínek bude podkladem pro úpravu ulice Kluchova po plánované rekonstrukci plynu. Byla zpracována studie úpravy prostranství před obchodním střediskem Albert a v tomto čísle Lískáčku máte pozvánku na její veřejné projednání. Probíhá obnova kontejnerových stání v ulicích Kamínky, Oblá a Čtvrtě. Doprava Připravili jsme projekt vybudování nových kolmých parkovacích míst na ulici Oblá, projekt získal územní rozhodnutí a v letošním roce zastupitelstvo schválilo i peníze v rozpočtu na tuto akci. Bohužel se nepodařilo zatím získat stavební povolení, protože Brněnské vodárny nesouhlasily s řešením odvodu dešťových vod. O problému budeme dále jednat tak, aby mohla být stavba zahájena nejpozději na jaře příštího roku. Postupně připravujeme budování dalších parkovacích míst a parkovacích domů na místech vytipovaných v dokumentu Koncepce veřejných prostranství. Není možné ale všechny plochy v sídlišti nechat na pospas automobilům, budeme také pokračovat v ochraně chodců, a hlavně maminek s kočárky tam, kde automobily blokují používané chodníky. Příkladem je osazení sloupků na Svážné letos v září. Nájemní bydlení V roce 2011 byla dokončena modernizace veškerého bytového fondu včetně domu Zoubkova 55, s výjimkou dvou panelových domů připravovaných k privatizaci. Domy Oblá 53, 55, 57, 59 a Svážná 10, 12, 14, 16 budou pravděpodobně ještě do konce letošního roku městem Brnem (pokračování na str. 4) POZVÁNKA NA NÁMĚSTÍ NOVÉHO LÍSKOVCE Nelíbí se Vám prostor u kašny a lávky přes ul. P. Křivky? Zveme Vás na veřejné projednání studie úprav prostranství mezi starým a novým Albertem dne 30. října 2012 od 18 hodin v objektu bývalé prodejny Albert, Kamínky 3. Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno-Nový Lískovec

2 LÍSKÁČEK 10/ ze života naší čtvrti Teplé a suché léto bylo obzvláště náročné na zalévání květin, nicméně nádherné záplavy barevných květů i letos zdobily Nový Lískovec na mnoha místech. Některé již tradičně, jiné zazářily letos na nových místech. A je na vás, čtenářích, abyste je ohodnotili. Našli bychom jich mnohem více, ale spolu se sušícím se prádlem nebo trvale nataženými šňůrami nepůsobí již tak lákavě. Dana Beranová Svážná 14 Úpatní 22 Rybnická 96, 98, 100 Rybnická 102 Úpatní 10a Plachty Oblá 50 Zoubkova 36 Plachty 10 Oblá 44 Svážná 7 Oblá 65 Kamínky 27 Koniklecová 8 Úpatní 24 Oblá 14

3 3 LÍSKÁČEK 10/2012 informace z radnice Rada městské části 15/ schválila: dodatek č. 1 ke smlouvě č /2012 o sdružených službách dodávky elektřiny mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací č mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou SMART Comp. a.s., Kubíčkova 1115/8, Brno dohodu o provedení stavebních úprav č. 162/2012 v nebytovém prostoru objektu Čtvrtě 5 uzavřenou mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec jako pronajímatelem a nájemcem smlouvu č 163/2012 o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou ASEKOL s.r.o. dohodu o odběru elektrické energie v parku Pod Plachtami v k. ú. Nový Lískovec za účelem TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Ověřování listin Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do listopadového 18. října 2012, do prosincového 22. listopadu Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Článek, který pan Dzurja podal k uveřejnění ve zpravodaji MČ a který redakční rada odmítla zveřejnit z důvodu, že obsahuje zjevné nepravdy a nactiutrhání, není totožný s textem, který roznesl do schránek a rozdával při farmářských trzích u obchodního střediska Albert. Jeho sdělení, že se jedná o totožný text, je tedy nepravdivé a nekorektní. Redakční rada zpravodaje Lískáček pořádání veřejně přístupné kulturně-společenské akce dne dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce Stavební úpravy ZŠ Svážná pro účely MŠ v Brně-Novém Lískovci, 2. etapa mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností PM Realstav, s.r.o., U Lihovaru 522, Černá Hora vzala na vědomí: oznámení přechodu nájmu bytu č. 3, Zoubkova 249/55, Brno a schválila změnu nájemní smlouvy spočívající ve změně nájemce na dobu určitou od do oznámení přechodu nájmu bytu č. 1, Svážná 444/25, Brno a schválila změnu nájemní smlouvy spočívající ve změně nájemce žádost o ukončení nájmu části NP v bytovém domě Oblá 53, využívané jako příslušenství k prodejně potravin a neschválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 46/10 zápis z jednání komise majetkové a bytové č. 5/2012 souhlasila: s nabytím majetku darem pro Základní školu Svážná, Brno, Svážná 9, a to poskytnutí nové mobilní klimatizace v hodnotě 9890 Kč od firmy Lídl s.r.o., Zelný trh 10, Brno s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 14, byt č. 18, 2kk a Bieblova 19, byt č. 26, 2+1 vybrala: pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava bytových domů Kamínky 6, Oblá 2 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku firmy STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno, schválila smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno a uložila vedoucí odboru správy bytů a domů zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku Výstavba parčíku Kluchova v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti S-A-S STAVBY spol. s r.o., Gagarinova 2770/54, Znojmo a schválila smlouvu o dílo na Výstavba parčíku Kluchova v Brně-Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností S-A-S STAVBY spol. s r.o., Gagarinova 2770/54, Znojmo; s cenou díla Kč vč. DPH nesouhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 3, byt č. 32, 3+1 a Kotkova 20, byt č. 10, 1+1 s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 28, byt č. 18, 2kk a Luční 56, byt č. 1, 2+1 a Klíčová 5, byt č. 6, 2+1 neschválila: záměr pronájmu části pozemku p.č v k.ú. Nový Lískovec za účelem umístění a provozování novinového stánku 16/ schválila: nájemné v bytových domech svěřených MČ Brno-Nový Lískovec od ve výši 55,23 Kč/m 2 za měsíc, s výjimkou domů Oblá a Svážná 10 16, pověřila podpisem oznámení právníka úřadu a uložila Odboru správy bytů a domů doručit oznámení o jednostranném zvýšení nájemného nájemcům do / schválila: záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu Čtvrtě 5 pronájem bytu č. 13, 3+1, Svážná 32, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné pronájem bytu č. 1, 3+1, Oblá 3, Brno, za podmínky úhrady dluhu po předchozím nájemci ve výši Kč na dobu neurčitou za aktuální nájemné a doporučila ZMČ Brno-Nový Lískovec schválit smlouvu o postoupení pohledávky pronájem bytu č.14, 1+1, Kamínky 35, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné a úhradu ve výši aktuálního nájemného za dobu užívání bytu bez nájemní smlouvy, tj. od do pronájem bytu č. 20, 4+1, Svážná 30, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné a úhradu ve výši aktuálního nájemného za dobu užívání bytu bez nájemní smlouvy, tj. od do pronájem bytu č. 7, 2+1, Oblá 19, Brno, na dobu určitou od do za aktuální nájemné připomínky a podněty k provozu veřejné dopravy v městě Brně zpětvzetí výpovědi z nájemní smlouvy za účelem pěstování plodin, jiné zahrádkářské činnosti a k rekreaci č. 30/02/OVÚP dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce Modernizace TZB MŠ Oblá, 2. etapa v Brně- -Novém Lískovci mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností 3 MAR SYSTEMS a.s., Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary pronájem části objektu Kamínky 3 za účelem zřízení dočasného skladu nářadí, společnosti S-A-S develop Nový Lískovec, s.r.o., na dobu určitou za nájemné ve výši 1000 Kč/m 2 /rok za plochu 50 m 2 a smlouvu o nájmu nemovitosti č. 176/2012 a záměr dalšího pronájmu uložení částky 21 miliónů korun na termínovaný vklad od na 3 měsíce z účtu FRRB /6800 s úročením 1,75% p.a. dle nabídky Volksbank CZ Redakční rada se omlouvá autorkám článku Prvňáčci na Kamínkách z předchozího čísla Lískáčku (strana 2), v němž opravený text nepřekryl text původní.

4 LÍSKÁČEK 10/ téma měsíce ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ (dokončení ze str. 1) prodány nájemníkům. Proto již v roce 2012 mohla být zahájena opětovná údržba domů, zateplených v roce Na domech Kamínky 6 a Oblá 2 byly provedeny nátěry balkonů, fasády, ošetření eurooken a další drobné úpravy. Opravovat se bude také větrání. Zahájili jsme také budování nových výtahů v čtyřpodlažních domech na ulici Oblá, kde dosud výtahy vůbec nebyly. První výtah byl letos dokončen ve vchodě Oblá 17, příští rok budeme pokračovat podle zájmu nájemníků i v ostatních vchodech. Připravili jsme projekty kamerových systémů pro další obecní domy a budeme je postupně instalovat tak, aby se nájemníci cítili bezpečně a byl také ochráněn jejich majetek, například sklepy. Rok 2012 byl poslední, kdy mohli vlastníci domů jednostranně zvýšit nájemné. V Novém Lískovci se nájemné nezvyšovalo již několik let, pouze se upravovalo v domech po zateplení. Proto rada městské části rozhodla o zvýšení o 12 % na 55 Kč na metr čtvereční a měsíc. Tato částka se již zvyšovat nebude. Nájemné v Novém Lískovci tak zůstává jedno z nejnižších ve městě Brně. Celkové náklady na bydlení jsou nízké také díky tomu, že v dobře zateplených domech lidé platí za teplo zhruba polovinu ve srovnání s nezateplenými domy, kterých je v Brně pořád ještě hodně. Rozvoj městské části V roce 2011 se podařilo najít finančně silného investora pro přestavbu bývalé samoobsluhy Kamínky 3 na polyfunkční dům. V lednu letošního roku byl návrh projektu projednán s občany přímo na místě a na plány se přišlo podívat zhruba 170 lidí. Přes 80 z nich zanechalo zápis v návštěvní knize a pouze 4 zápisy byly nesouhlasné. Investor se nejprve pustil do nezbytného přeložení telefonní ústředny a v současné době je před vydáním územní rozhodnutí pro umístění objektu. Dokončení objektu plánuje investor na první polovinu S poštou, kontaktním místem radnice i zdravotními službami v přízemí domu se počítá. U ulice Chironova dokončila společnost Fit4all sportovně rekreační areál, který obohatil nabídku pro sport a volný čas pro naše občany. Moderní areál nabízí kromě tenisových kurtů badmintonové haly i cvičební sály, posilovnu, sauny, hlídání dětí, venkovní atrakce pro děti a restauraci. Zastupitelstvo městské části schválilo záměr odkoupit od společnosti Brněnské teplárny objekt bývalé výměníkové stanice centra B (u mlékomatu). Teplárny tento objekt již neužívají a chtějí ho prodat. I když v konceptu nového územního plánu města Brna se již neobjevuje plocha pro komerční výstavbu, zatím platí stávající územní plán. Nejlepší ochranou území před nápady na komerční objekty nebo ubytovny tedy bude, když budovu koupí městská část. Podpora podnikání a rozvoje služeb pro občany Nového Lískovce V roce 2011 vyšlo první vydání Podnikáčku, jako přílohy zpravodaje městské části. Ing. Jana Drápalová MALÍŘ POKOJŮ TEL informace z radnice záměr pronájmu části objektu Kamínky 5a od Tepláren Brna a.s. za účelem zřízení klubovny pro volný čas mládeže dary občanům za jejich práci v komisích RMČ a ve zvláštním orgánu MČ v I. pololetí roku 2012 dle návrhu jejich předsedů vzala na vědomí: výpověď z nájmu nebytového prostoru v bytovém domě Svážná 16, kterou podala Nadace Veronica, Panská 9, Brno, zastoupená ředitelkou Mgr. Jasnou Flamikovou, výpovědní lhůta činí tři kalendářní měsíce, tj. do souhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 12, byt č. 15, 2KK a Dunajská 41, byt. č. 4, 3+1 s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 16, byt č. 9, 2KK a Kamínky 6, byt č. 19, 3+1 vybrala: pro veřejnou zakázku na služby Oprava elektroinstalací páteřní rozvody, Koniklecová 5 v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti 3MAR SYS- TEMS a.s., Stará Kysibelská 683/57a, Karlovy Vary neschválila: hálil přechod nájmu bytu č. 29, Kamínky 6, Brno požádala: přechod nájmu bytu č. 24, Oblá 2, Brno RMB o převod investorství městské části Brno- přechod nájmu bytu č. 2, Oblá 14, Brno -Nový Lískovec k realizaci projektu Zelená mateřská škola Oblá spolufinancovaného přechod nájmu bytu č. 65, Koniklecová 5, Brno z Regionálního operačního programu a o převod investorství městské části Brno-Nový Lís- zápisy z komise školství a prevence kriminality č. 5/2012 a majetkové a bytové č.7/2012 kovec k realizaci projektu Zateplení mateřské nesouhlasila: s výměnou bytu mezi směniteli: Svážná 21, byt č. 12, 2KK a Merhautova 13b, byt č.1, 1+0 školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec spolufinancovaného v Operačním programu Životního prostředí proplacení nákladů na pitnou vodu ve výši Kč nájemci bytu č. 134, Koniklecova 5, na základě podané žádosti ze dne jmenovala: Mgr. Lenku Mikšíkovou vedoucí odboru vnitřních věcí 18/ schválila: pronájem bytu č. 58,1KK, v domě Koniklecová 5, dispoziční právo Brno-střed, na dobu určitou od do s tím, že další prodloužení NS bude možné pouze za podmínky řádného hrazení nájemného včetně služeb a současně splácení starého dluhu ve výši 500 Kč měsíčně pronájem bytu č. 10, 4+1, Svážná 21, na dobu určitou od do souhlasila: s poskytnutím odměn všem ředitelům mateřských a základních škol ve výši navrhované OŠMT MMB Taj.

5 5 LÍSKÁČEK 10/2012 ze života naší čtvrti Dětské zábavné odpoledne V neděli v odpoledních hodinách už skoro všem školákům končily prázdniny. To není zrovna veselá chvíle. Členové Místního sdružení ODS Brno-Nový Lískovec si dobře vzpomínají, jak ani jim se nikdy nechtělo vyměnit bezstarostné chvíle prázdnin za ranní vstávání a plnění školních povinností. Proto již tradičně na konci prázdnin pořádáme zábavné dětské odpoledne. Krásný park Pod Plachtami se na několik hodin obohatil skákacím hradem, šplhací věží, stanovištěm pro střelbu ze vzduchovky a stánky s levným občerstvením. O zábavu se přítomným kromě živé hudby staral také nejznámější brněnský četník Arazím, tedy pan senátor Tomáš Töpfer. Mnoho jeho fanoušků využilo příležitost se s ním vyfotit a hned si odnést fotografii domů. V podvečerních hodinách mohly zástupy zájemců získat nadhled z horkovzdušného balónu. Krásné počasí a nebe bez mráčku jen doplnily příjemně prožité odpoledne. Ludmila Adlerová Kameňák se baví Nedělní odpoledne a hezké počasí. Dvě nezbytné podmínky, aby se plně vydařilo zábavné a soutěžní odpoledne Kameňák se baví. Jako každý rok ho uspořádala kulturní komise Nového Lískovce s podporou místních klubů a organizací. Letos to vyšlo na neděli 9. září. Počasí vyšlo ideálně, a proto jak lépe oslavit začátek školního roku, než právě soutěžemi a zábavou pro děti. Sluníčko a teplo vybízely k procházce venku a nesezení doma. To spolu s pozvánkou na soutěže a akce uspořádané pro naše děti přilákalo spoustuobyvatelnovéholískovceobyvatel Lískovce. Dětisoutě- žily v nejrůznějších disciplínách, trefovaly se na cíl, házely, skákaly, šplhaly a snažily se uhádnout správnou odpověď. Tradiční odměnou byl špekáček, který si mohly opéct na táboráku vedle pódia, na kterém hrála kapela. Posedět nebo se zastavit u táboráku a poslouchat písničky mohl každý, kdo přišel. Ve tři hodiny odpoledne jsme si poslechli zahájení a uvítání od představitelů naší městské části. Dětí bylo tolik, že vytvořily fronty u přihlašování do soutěže i na některých soutěžních stanovištích. Důležité bylo také zajištěné občerstvení, na sluníčku byla žízeň. Změny v areálu parku Pod Plachtami si přišli prohlédnout i ti, kteří nebydlí přímo v okolí, ale třeba na opačném konci Nového Lískovce. Některé úpravy ještě nebyly úplně dokončené, nejvíc asi chyběl trávník na upravených plochách a kvůli letošnímu suchu byla zatím prázdná i nově vybudovaná nádrž. Kdo chtěl, prohlédl si zevnitř rozsáhlé prostory sportovního areálu, který si v parku postavila soukromá společnost. Až do večera hrála kapela a u táboráku poseděli i organizátoři a všichni, kdo pomáhali. Pak už jen všechno schovat, uklidit a odvézt. Po setmění jsme uhasili táborák. Těšíme se, že nám za rok zase vyjde počasí. Možná by se taková akce mohla uspořádat i před prázdninami koncem školního roku. Co myslíte? Josef Schmied Svatava Jelínková ÚKLIDOVÉ PRÁCE mytí oken čištění koberců čištění sedacích souprav úklid bytů úklid domů čištění interiérů aut Mobil:

6 LÍSKÁČEK 10/ ze života naší čtvrti TRADIČNÍ PODZIMNÍ ZÁJEZD SENIORŮ V sobotu 22. září 2012 uspořádala komise pro kulturu Rady městské části Brno-Nový Lískovec tradiční podzimní zájezd seniorů. Trasu zájezdu vybral místopředseda KPK RMČ pan Jiří Faber a za pomoci své manželky a paní Miroslavy Chaloupkové připravil program a zajištění průběhu zájezdu, během něhož mu pak asistovala jeho manželka a slečna Aneta Chaloupková. Luxusním autobusem značky Mercedes, který bezchybně a bezpečně řídil jeho majitel pan Zdeněk Navrátil, jsme v 7.30 hodin odjeli od supermarketu Albert směrem na Litomyšl a dále na soukromý zámek Nové Hrady u Skutče. Tento nádherný zámek byl vystavěn francouzským hrabětem Jean-Antoine Harbuval de Chamare v letech ve stylu francouzských letních sídel a bývá právem nazýván Malý Schönbrunn nebo České Versailles. Byl v restituci vrácen potomkům posledních soukromých majitelů, od nichž jej v r zakoupili manželé Petr a Magda Kučerovi, kteří provedli rozsáhlou rekonstrukci zámku a celého přilehlého areálu. Prohlídka zámku je pro návštěvníky velmi zajímavá a poutavá venkovním i vnitřním zařízením. Kromě prohlídky vlastního zámku byla možnost navštívit v zámeckém areálu První české muzeum cyklistiky v opraveném barokním špýcharu nebo výstavu anglických klobouků v zahradní galerii, zámecké stáje a farmu s chovem daňků a jelenů sika a zrekonstruovaný park s nejvzácnější venkovní památkou rokokovou Křížovou cestou z r. 1767, vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Ve vesnici pod zámkem se nachází mj. prodejna starožitností Antik, která nabízí předměty běžné spotřeby užívané před sto lety. Ve hodin byl odjezd na oběd do blízkého hotelu Chata Polanka s bohatou historií. Koncem 19. století to bývala hájenka Polanka, v jejímž okolí se těžilo v hlubokých lesích velké množství dřeva. Vzhledem k zájmu turistů o blízkou přírodní oblast Toulcovy Maštale vzniklo z hájenky pohostinství a později i ubytovací zařízení s možností rekreačních pobytů. Po dobrém obědě byl odjezd do Litomyšle s možností prohlídky zámku, kde hlavní prohlídková trasa představuje unikátní dětské divadélko, figurální sgrafita a reprezentační sály. Ti, kteří se prohlídky zámku nezúčastnili, měli možnost si prohlédnout město, kde probíhal jarmark, nebo si poslechnout koncert v rámci Smetanovy mladé Litomyšle v zahradě zámeckého kostela. Krásné sborové zpěvy mladých umělců bohužel narušoval déšť. Odjezd do Brna byl stanoven na hodin. Po příjezdu do Brna čekala účastníky v nově renovovaném sále objektu Brněnské asociace futsalu posezení s večeří a ochutnávkou burčáku. Po probrání společných zážitků se účastníci rozcházeli spokojeně domů. Za účastníky zájezdu Miroslava Chaloupková Rekonstrukce areálu Brněnské asociace futsalu V prázdninových měsících proběhla rekonstrukce sálu v bývalé sokolovně, nyní areálu Brněnské asociace futsalu na Rybnické ulici v Novém Lískovci. Během několika minulých let se již tento areál dočkal řady rekonstrukcí. Zvenku to byla nová fasáda na celém domě, výměna oken, dále opravy parkoviště, hřiště a jeho zastřešení nafukovací halou v zimním období. Uvnitř budovy pak byly vybudovány šatny v její přistavěné části, opraveny sprchy a záchody, postaveno nové schodiště k bytům a zrekonstruovány kanceláře. Kompletní přestavba restaurace Okruh Pub před třemi roky již byla prezentována v dřívějších vydáních Lískáčku. Jedinou částí celého komplexu, které se ruce řemeslníků dlouho nedotkly, byla tělocvična neboli sál. Jeho stav byl v poslední době nevalný a financí z jeho pronájmu, který více vyhovoval uživatelům než pronajimateli se na opravu nedostávalo. Teprve letošní jaro dávalo po jednání B.A.F. a ÚMČ Brno-Nový Lískovec naději na lepší časy. Zastupitelstvo MČ uvolnilo na opravy 500 tisíc Kč, z Jihomoravského krajského úřadu se podařilo získat dalších 200 tisíc. Velmi rychle a mimořádně kvalitně zpracovaný projekt Ing. Stanislava Kašpárka se začal připravovat k realizaci před prázdninami. Vedení B.A.F. zajistilo harmonogram pro všechny zainteresované firmy a od 1. července se začalo opravovat. Bylo třeba vystěhovat veškeré předměty, skříně a sportovní náčiní, vylámat staré obložení, vyklidit všechny prostory nad podiem, odstranit staré osvětlení a topení. Pak už nastoupily firmy, které se střídaly a doplňovaly dle harmonogramu prací. Nejprve proběhly topenářské práce, poté výměna a vybroušení podlahy. Firma Esprit provedla zakrytí stropu a instalaci nových svítidel. Současně firma Slavětínský prováděla obložení stěn tělocvičny, poté podlaháři ukončili po týdenní práci lakování podlahy a současně probíhala rekonstrukce elektrorozvodů. Tím bylo vše připraveno k závěrečnému vymalování sálu, před nímž byla ještě provedena výměna podlahy jeviště a její pokrytí novým linem. Celá rekonstrukce proběhla až na maličkosti podle harmonogramu, takže v sobotu 1. září byl otevírán sál honosnou svatbou. Závěrem lze dodat, že se rekonstrukce sálu v těch nejzákladnějších a nejdůležitějších komponentech podařila. Zbývají drobnosti jako světla na jevišti, nátěr dveří skladu a výroba skříní pro uložení materiálu ke sportovním, kulturním a školním akcím, na což již dotace nestačily. Snad se najdou v dohledné době v rozpočtu B.A.F. Při řadě akcí, které se během podzimu uskuteční, je možno si novou podobu sálu prohlédnout. Tímto bych chtěl nejen jménem Brněnské asociace futsalu, ale i všech sportovců a dalších uživatelů areálu poděkovat všem, kteří se o celou rekonstrukci zasloužili. Je to především Zastupitelstvo městské části v čele se starostkou pí Ing. Janou Drápalovou, dále Jihomoravský krajský úřad, projektant p. Ing. Stanislav Kašpárek, firmy Esprit, Podlahy Kněžínek, Truhlářství Slavětínský, Elektro Pírek a Topenářství Pernikář. Obrovskou práci odvedli správce areálu pan Dobšík, paní Dofková a Pokorná a pan Fölkl a mnoho dalších, kteří pomáhali různými pracemi. Za B.A.F. Zdeněk Polák

7 7 LÍSKÁČEK 10/2012 ze sportu Boxeři v nové sezoně Oblastní soutěž První kolo oblastní soutěže ročníku se konalo dne 22. září a pořádal jej BC DTJ Prostějov. Soutěž měla slavnostní zahájení se spoustou diváků, v jehož úvodu byly předány odměny úspěšným oddílům v uplynulé sezoně za přítomnosti primátora města Prostějova a hejtmana Olomouckého kraje. Poprvé v historii byla odměněna také kategorie žen viz tabulky: Konečné tabulky Jihomoravské oblastní soutěže : Školní mládež 1. BSC Kroměříž 24 b., 2. BC DTJ Prostějov 13 b., 3. SKB KO Brno 12 b., BSC Těmice 12 b., 5. BC Nový Lískovec 4 b. Kadeti 1. BSC Kroměříž 37 b., 2. BC Gambare Olomouc 23 b., 3. BC Řešeto Znojmo 13 b., 7. BC Nový Lískovec 8 b. Junioři 1. SKB KO Brno 35 b., BCS Kroměříž 35 b., 2. BC Nový Lískovec 29 b., 3. BCS Mistřín 20 b. Muži 1. BC Řešeto Znojmo 70 b., 2. BC Nový Lískovec 48 b., 3. BC Gauner Jihlava 38 b. Ženy 1. SKB KO Brno 6 b., 2. BC Lady box Brno 5 b., 3. BC Dynamo Svitavy 3 b. Poté byly zahájeny boje prvního kola letošního ročníku, ve kterém startovalo 32 dvojic z 18 oddílů, velký počet účastníků zaznamenala hlavně kategorie mužů (20 dvojic). Zúčastnil se také nově vzniklý brněnský oddíl Brennen, který napoprvé získal se sedmi boxery 8 bodů. V průběhu soutěže nedošlo k žádným problémům díky perfektnímu výkonu rozhodčích. Boxeři Nového Lískovce se zúčastnili v tradičním početním průměru ze sedmi nominovaných se z různých důvodů nedostavili čtyři. Body získal vítězstvím v kategorii školní mládeže Martin Mynář, kterému bohužel přiřadil los jeho oddílového kolegu Patrika Benharta, čímž byl Nový Lískovec připraven o další možný zisk bodů v případě Benhartova vítězství. Junior Dominik Jiříkovský výkonem nezklamal, i když prohrál velmi těsně na body s kroměřížským Láníkem. Celkově v prvním kole vyhrál SKB KO Brno před BSC Kroměříž a BC Gambare Olomouc. Druhé kolo oblastní soutěže pořádal dne 7. října další nově vzniklý jihomoravský oddíl R.M.I. Hodonín. Účast nedosahovala prvního kola zúčastnilo se 20 dvojic. Novolískováci opět doplatili na nedisciplinovanost svých členů stejně jako v prvním kole se druhého kola z osmi nominovaných zúčastnili tři. body za vítězství získal junior Petr Cmár, který porazil n.b. nad Lehnertem z Prostějova. Druhý junior Dominik Jiříkovský a muž Jan Hlavsa prohráli po více jak vyrovnaných utkáních. Celkově ve druhém kole zvítězil překvapivě nováček R.M.I. Hodonín se třinácti body, na druhém místě byly Brennen a Spartakus Vsetín s 10 body, na třetím BCS Kroměříž a SKB KO Brno se sedmi body, BC Nový Lískovec skončil společně s Kometou Brno s pěti body na pátém místě. Petr Cmár byl za svůj výkon nominován na mezinárodní turnaj juniorů v Krnově října. Pro příští třetí kolo dne 20. října počítají trenéři Nového Lískovce s konečně větším počtem svých svěřenců. 1. liga První kola kvalifikačních bojů první ligy byla zahájena 15. září bez Jihomoravského regionu, jehož zápas s SKB KO Brno byl z technických důvodů přeložen na 27. října a uskuteční se od 14 hodin v Novém Lískovci. Mezi tím odjedou borci Jm regionu dne 14. října k utkání druhého kola do Třeboně. Opět úspěšný Andrýsek Marek Andrýsek, student Střední odborné školy ochrany osob a majetku a člen novolískoveckého Sportovního centra mládeže, dosáhl dalšího velkého úspěchu, když zvítězil v mezinárodním turnaji v Sokolově, čímž si vybojoval účast na mistrovství světa juniorů, které se uskuteční ve dnech prosince v Arménii. Blahopřejeme. Miroslav Kubánek, Jiří Faber ůž t ští it kl b é i t t é t á k HOKEJBALOVÝ KLUB BULLDOGS BRNO INFORMUJE Vážení čtenáři, vážení rodiče, se začátkem nového soutěžního ročníku si vás opět dovolujeme seznámit s činností hokejbalového klubu Bulldogs Brno, kterou dlouhodobě podporuje také MČ Brno-Nový Lískovec. Veškeré tréninky i soutěžní utkání probíhají na hokejbalovém hřišti u ZŠ Kamínky, které patří mezi nejmodernější areály svého druhu v ČR. V letošním soutěžním ročníku HBK Bulldogs Brno zastřešuje dvě juniorská mužstva mladší dorost, který obhájil svoji účast v nejvyšší soutěži ČR extralize, a starší žáky hrající mistrovství ČR. Dorostenci si jakožto nováček v nejvyšší soutěži vedli nad očekávání dobře a postupem do play-off se postarali o příjemné překvapení, které ovšem vůbec nebylo náhodné Také starší žáci rozhodně brněnskému hokejbalu ostudu nedělají a lichotivé druhé místo za suverénní Jihlavou je nezvratným důkazem kvalitní práce s mládeží všech věkových kategorií. Právě práce s mládeží má v našem klubu dlouhodobý charakter a mužstva se mimo mistrovských soutěží účastní také turnajů v ČR a v zahraničí, vše pod vedením kvalifikovaných trenérů. Protože i nadále hodláme zejména u mládeže členskou základnu rozšiřovat, obracíme se na všechny rodiče nejen v Novém Lískovci, kteří hledají pro své dítě smysluplnou a levnou náplň volného času s nabídkou volných míst pro děti narozené v roce 1995 a mladší. V souladu s dlouhodobou koncepcí klubu, která se zaměřuje na podporu začínajících hokejbalistů mládežnických kategorií, nabízíme nyní případným zájemcům, že každý nový hráč mladší 18 let zaplatí za první sezonu pouze 50 % stanovené výše čl. příspěvku a ušetřené peníze může použít např. na nákup hráčské výstroje. Pokud vás tyto informace zaujaly, tak nás prosím kontaktujte nás na tel. č , kde vám rádi sdělíme další podrobnosti, příp. můžete navštívit klubové internetové stránky: a zaslat nám vaše dotazy elektronickou poštou. Činnost oddílu podporuje MČ Brno-Nový Lískovec, město Brno, MŠMT a další veřejné i soukromé instituce. Dostál Jiří, jednatel HBK Bulldogs Brno

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy,

Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, Náklad: 5 000 ks Remintenda: 0 ks Periodicita: dvouměsíčník Distribuce: formou předplatného a direct mailu (zdarma zasílání na konkrétní firmy, osoby) Mediální partnerství: Cech podlahářů ČR, Cech parketářů

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009 Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12.

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Ceník pronájmu TJ Sokol Dobříkov

Ceník pronájmu TJ Sokol Dobříkov Nečlenové TJ, cizí osoby OBJEDNÁVKY MOŽNÉ NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 604834740, 720750326, 739407321 nebo na : sokoldobrikov@gmail.com CELÝ AREÁL bez sportovišť kiosek a příslušenství pro cizí organizace 5000,-

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 29.07.-01.08.2013

XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 29.07.-01.08.2013 ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE ČLEN UNIE EVROPSKÝCH SENIORSKÝCH AMATERSKÝCH GOLFOVÝCH ASOCIACÍ XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 29.07.-01.08.2013 WWW.GOLFBRNO.CZ ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA ČSGA Vážení golfoví

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více