1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 1. Úvod Správní obvod ORP Lipník nad Bečvou se nachází v NUTS II Střední Morava, Olomouckém kraji, v okrese Přerov mezi městy Přerov a Hranice. Sousedí s ORP Olomouc, Přerov, Holešov a Hranice. Celková rozloha území je km2. Počet obyvatel k (zdroj ČSÚ) byl , z toho v Lipníku nad Bečvou I přes nepřetržitý vývoj a řadu změn si území zachovalo typický venkovský ráz. Má velmi dobré dopravní spojení se sousedními ORP i s krajským městem Olomouc, prochází jím nejdůležitější moravské komunikace R35 Vyškov-Olomouc-Lipník nad Bečvou, D1 Praha-Brno-Lipník nad Bečvou (chybějící úsek Přerov-Lipník nad Bečvou bude dokončen 2018) a D47 Lipník nad Bečvou-Ostrava. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou Zdroj: ČSÚ, 2014 Na území SO ORP působí 2 mikroregiony, které zasahují do SO ORP Přerov a působí zde MAS Moravská brána, která sdružuje regionální aktéry z území 32 obcí z SO ORP Lipník nad Bečvou (všech 14 obcí) a SO ORP Přerov (18 obcí) sdružených do 3 mikroregionů. Celková rozloha tohoto území činí 190 km2 a žije zde obyvatel. Vzhledem k historickým souvislostem spolupráce v území nelze uvažovat meziobecní spolupráci pouze v limitech hranic SO ORP. Takováto koncepce nenachází podporu. V průběhu realizace projektu došlo ke vzájemné shodě aktérů nad nutností implementovat principy meziobecní spolupráce do rozvojových činností MAS Moravská brána a byly zahájeny diskuze nad možností vytvořit nový DSO, který by pokrýval celé její území, resp. území mikroregionů Lipensko, Záhoří Helfštýn a Pobečví. Z tohoto důvodu není návrhová část strategie vytvořena pouze 1

2 pro SO ORP Lipník nad Bečvou, ale již pro rozšířené území. Problémy analyzované v SO ORP Lipník nad Bečvou jsou totožné i ve zbytku území nacházejícího se v SO ORP Přerov. Realizační tým má k dispozici analýzu území všech 4 oblastí MOS v SO ORP Přerov, které si zvolilo stejné volitelné téma a dále potřebná statistická data za celé území získaná z ČSÚ, ÚP a vlastní rešerší v obcích. Mapa č. 2 Území MAS Moravská brána Zdroj: MAS Moravská brána, 2014 Správní obvod ORP Lipník nad Bečvou tvoří 14 obcí: Bohuslávky, Dolní Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Kladníky, Lhota, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou a Veselíčko. Celé území dotváří obce z SO ORP Přerov: Buk, Grymov, Hradčany, Lazníčky, Lazníky, Oldřichov, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Šišma, Tučín, Výkleky, Zábeštní Lhota a Žákovice. Přirozeným centrem je Lipník nad Bečvou, který má jako jediný statut města a vykonává i agendu obce s pověřeným obecním úřadem. Ostatní jsou obce I. typu. Z hlediska spádovosti, vyplývající z historického vývoje území a vybavenosti obcí, můžeme říci, že přirozenou spádovou obcí není pouze Lipník nad Bečvou, ale také Soběchleby, Osek nad Bečvou, Dolní Újezd, Pavlovice u Přerova, Radslavice a Prosenice. 2

3 2. Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území 2.1 Zhodnocení průběhu komunikace v území Počet zapojených obcí v rámci SO ORP do projektu; základní informace o uskutečněných jednáních (počet obcí, témata, závěry jednání) včetně fokusních či jiných pracovních skupin Do projektu je zapojených 30 obcí, z toho všech 14 obcí z SO ORP Lipník nad Bečvou. V období červen duben 2015 proběhlo 22 formálních jednání vč. setkání fokusních skupin. O průběhu projektu byla pravidelně informována VH MR Lipensko, Rada MAS a VH MAS. Tab. 1 Komunikace v území Červen 2014 Název Počet obcí Téma Závěry I. Oficiální setkání SO ORP 8 Připomínkování SD obec Jezernice Červenec 2014 Projednání strategie MAS Moravská Brána Schůzka s občany na téma podpora podnikání, sociální podnikání a Národní soustava kvalifikací Veselíčko, Týn nad Bečvou Průběh projektu, volitelné téma, institucionalizace. Projednání připomínek - financování školy Jezernice. Projednání strategie MAS - integrace MOS do strategie a aktivit MAS. Volitelné téma podpora podnikání a zaměstnanosti. Bylo zvoleno volitelné téma a nastíněn další postup. Byla nalezena nesrovnalost v SD opraveno. Zapracování MOS do strategie MAS projednáno bez připomínek. Setkání dle očekávání nevyvolala masový zájem. Cílem této aktivity bylo informovat občany o možnostech podpory, o naší činnosti v této oblasti (současné i budoucí) a zmapování potenciálu zejména pro sociální podnikání. Na každé ze schůzek byly na konci vyplňovány dotazníky zjišťující u posluchačů zájem o další spolupráci v oblasti podnikání. Celkem bude možné z těchto schůzek vytipovat několik lidí se zájmem o kurz podnikatelských dovedností - zakládání podniků. Tento kurz je předběžně dohodnut s Mgr. Dořičákovou. Rozsah a termíny budou upřesněny dle další domluvy. Lidem ze schůzí na obcích už budou pozvánky zaslány přímo. Dále ze schůzek postupně vyplývá, že ideálními zřizovateli sociálních podniků by měly být obce jako takové. Nápady na podniky respektující princip meziobecní spolupráce v obcích jsou a nesou je často právě starostové. Ti však nemají prostor na manažerskou práci při zakládání a provozu takovéhoto podniku - vyplývá tak základní překážka/příležitost pro rozvoj takového druhu podnikání v našich obcích. 3

4 Srpen 2014 Schůzka s občany na téma podpora podnikání, sociální podnikání a Národní soustava kvalifikací Lipník nad Bečvou, Soběchleby Schůzka obcí na téma společná kompostárna Veselíčko Rada MAS Moravská brána Září 2014 Setkání starostů SO ORP Lipník nad Bečvou Fokusní skupiny OH, školství, sociální služby Říjen 2014 Valná hromada MR Lipensko Fokusní skupina zaměstnanost Volitelné téma podpora podnikání a zaměstnanosti. 7 Odpadové hospodářství. Průběh projektu, institucionalizace spolupráce. Rada MAS MB 4 Cíle MOS. 6 1 Závěrečné setkání starostů SO ORP, jedním z bodů byla i zpráva o postupu projektu MOS. Projednání problémových okruhů. Informace z činnosti MAS MB, dosavadní průběh PMOS, informace o ITI - cyklostezky, ples a sportovní hry MR. Projednání problémových okruhů. Pokračování červencových schůzek s cílem zjištění latentních podnikatelských záměrů v obcích, informování o možnostech sociálního podnikání a aktivitách NSK. V obci Veselíčko bude z OPŽP vybudována do konce června 2015 kompostárna. Kapacita je plánována tak, aby kompostárna pojala odpad i z okolních obcí. Zúčastnění starostové těchto obcí mají zájem o spolupráci. Na schůzce byl diskutován způsob svozu bioodpadu z obcí (obec Jezernice má na to speciální auto) a dále zajištění provozu kompostárny. Přítomni byli oba MS, KMOS a AMOS pro odpady. Přítomní byli informováni o dosavadním průběhu projektu a plánu činností pro měsíc září. Dále byla diskutována institucionalizace MOS do velkého DSO pokrývajícího území MAS Moravská brána, zástupci mikroregionů řešili postavení a roli stávajících mikroregionů v případě založení nového zastřešujícího svazku. Přítomní starostové vzali na vědomí práce provedené v období červen - září 2014, byli seznámeni s výsledky oponentur a problémem u odpadů. Fokusní skupiny projednaly předložené problémové okruhy, vyjádřily se k nim a došlo ke konsenzu nad okruhy (RT dobře vyhodnotil problémy a nebyly shledány zásadní rozpory). Zbytek diskuze byl proto zaměřen na směřování a realizaci strategie MOS, efektivní řešení zjištěných problémů, postoj kraje k problematice, možné směry vývoje po komunálních volbách a výhled financování oblastí ze SF. Obce byly informovány o dosavadním průběhu projektu a plánu činnosti do konce roku Fokusní skupina projednaly předložené problémové okruhy, vyjádřily se k nim a došlo ke konsenzu nad okruhy. RT prezentoval na radě návrh cílů Strategie MOS. 4

5 Listopad 2014 Setkání obcí v území MAS 26 Prosinec 2014 Valná hromada MR DSO Lipensko Leden 2015 Založení nového DSO 3 Únor Seznámení se s novými starosty, cíle MOS, dotace. Rozpočet, plán aktivit na rok 2015, volba orgánů DSO, zpráva o průběhu projektu MOS a činnosti MAS. Příprava procesu založení nového DSO. Setkání starostů 22 Založení nového DSO. Setkání starostů DSO Lipensko Březen 2015 Rada MAS 6 6 Vysvětlení konceptu velkého zastřešujícího DSO a role DSO Lipensko, dohoda o společném podání projektu do OPŽP. Dosavadní průběh projektu, činnost do května 2015, pokračování projektu Seznámení se s novými starosty a místostarosty obcí po komunálních volbách, představení manažerského týmu a plánu na jeho rozšíření o odborníky s ohledem na implementaci strategie MOS (manažeři školství a OH). Prezentace záměru na vytvoření Poradenského a informačního centra pro podporu zaměstnanosti a podnikání (MOS oblast 4 PaZ cíl 1.1). Dále prezentace dotačních možností vč. předpokládaného harmonogramu pro rok Prezentace významu MOS a integrovaných projektů. Obce byly seznámeny s cíli ve všech 4 oblastech a byly informovány o návštěvě KMOSe v prosinci a lednu. Přítomní starostové byli informováni o dokončení dokumentu a plánu aktivit MOS pro rok 2015, složení orgánů DSO zůstalo beze změn. Byly zahájeny přípravy založení nového DSO - jednání s představiteli DSO Lipensko, Záhoří- Helfštýn a Pobečví - požadavek na právní tým MOS o stanovy a právní výklad majetkového uspořádání v novém DSO, předběžný harmonogram procesu - T. pro setkání obcí stanoven na (na konci měsíce posunut na 26.2.). Představení konceptu založení nového DSO - důvody, činnost, organizační uspořádání, financování provozu kanceláře, majetkové uspořádání, vztah nového DSO - 3 stávající DSO - MAS - ORP (Lipník, Přerov). Obce se shodly na průchodnosti a smysluplnosti založení velkého DSO, který by kopíroval území MAS a funkčně se s MAS doplňoval. Starostové probrali možnosti výzvy na OPŽP a dohodli se na zvážení situace a o zaslání podkladů v případě zájmu do kanceláře RT do Společný projekt připraví RT v rámci realizace Strategie MOS - odpady. Přítomní byli seznámeni s dosavadním průběhem projektu, termínem II. oficiálního setkání, dalším směřováním MOS - termíny pro institucionalizaci a založení nového DSO 5

6 na celém území MAS a dále s dosavadním výhledem na prodloužení projektu a činnosti platformy MOS pro zaměstnanost Postoje starostů jednotlivých obcí k možnému prohloubení meziobecní spolupráce; možné směry spolupráce; zhodnocení spolupráce s nezapojenými obcemi v rámci SO ORP Možnost prohloubení meziobecní spolupráce, nebude-li limitována hranicemi SO ORP a bude-li provázána s aktuální činností MAS, je vnímána kladně. SO ORP Lipník nad Bečvou je pro efektivní rozvoj spolupráce a realizaci zamýšlených kroků příliš malé. Navržený koncept kombinace činností MAS DSO, pokrývající stejné území, je všestranně výhodný. Obě organizace mají své klady i zápory. MAS není vnímána všemi institucemi (např. kraj, ÚP) jako partner, MAS by měla řešit spolupráci všech aktérů v území (obce, NNO, podnikatelé), nikoli primárně spolupráci obcí. Na druhou stranu na rozdíl od nového i stávajících DSO disponuje kvalitním personálním zázemím, je v oblasti síťování a rozvoje spolupráce aktérů v území dlouhodobě aktivní a úspěšná. Mas bude mít k dispozici prostředky na zřízení pozice manažer školství a pravděpodobně bude zpracovatelem MAP pro oblast školství ve svém území bude moci účelně realizovat navržené kroky MOS v oblasti školství. MAS má dobré předpoklady pro rozvoj podpory podnikání, podnikatelé jsou jejími členy, v minulosti podpořila finančně podnikatelské projekty v území. Oproti tomu DSO může být silným partnerem pro lokální i státní instituce a prioritně se zabývá spoluprací obcí, může být rozvinut dalšími směry činností (např. dotační poradenství, výběrová řízení pro obce, podpora zaměstnanosti), která nejsou primárně posláním MAS. Jako nejperspektivnější oblastí spolupráce obcí se jeví oblast odpadů, kde je možné dosáhnout díky společnému postupu značných úspor pro obecní rozpočty. Velmi dobrá je situace i u školství, kde probíhá spolupráce jednotlivých škol. Školy vidí zásadní roli v pomoci s projektovým řízením. Jsou přístupné tvorbě společných projektů. V této souvislosti je vnímána pozitivně možnost zřízení manažera školství, který by tuto agendu zajišťoval. Problémem bude oblast sociálních služeb. Oblast podpory zaměstnanosti a podnikání má velkou perspektivu, bude však velmi záležet na tom, jakým způsobem bude uchopena a realizována. Do projektu je zapojeno 30 obcí ze dvou SO ORP. Mimo stojí dvě obce z území MAS Hradčany a Výkleky, které nejsou členy MAS, mají zde jen územní působnost, a do aktivit se nezapojují. Tyto obce jsou řešeny v rámci strategie MOS SO ORP Přerov Zhodnocení výsledků Analýzy území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení Analýza území z pohledu MOS, kterou jsme obdrželi od právního týmu SMO ČR, navrhuje rozvoj spolupráce na bázi rozšíření DSO Mikroregionu Lipensko a prohloubení jeho činnosti v limitech SO ORP Lipník nad Bečvou. Toto není v území vnímáno jako možné funkční řešení. V průběhu realizace projektu byly zahájeny diskuze nad možností vytvořit nový DSO, který by pokrýval území MAS Moravská brána (aktuálně zájem projevilo 29 obcí). 6

7 2.1.4 Charakteristika průběhu procesu přípravy právních dokumentů pro potřeby DSO v území zejména se jedná o popis způsobu vyplňování metodických listů (kolik starostů se na tom podílelo, jakým způsobem apod.) S žádostí o zapojení do přípravy právních dokumentů pro potřeby DSO v území byly osloveny všechny obce v území, tj. 32 obcí. Metodické listy vč. příručky k jejich vyplňování byly rozeslány em. V dohodnuté lhůtě, která byla s ohledem na nevhodné načasování průzkumu na letní prázdniny a provedené změny v metodice i listech prodloužena do října 2014, obdržel realizační tým vyplněné metodické listy od 17 obcí, které následně překlopil do on-line systému a odeslal k vyhodnocení a dalšímu zpracování na SMO ČR. Na konci ledna byl právním týmem SMO ČR zaslán návrh stanov pro nový dobrovolný sazek obcí, návrh na zápis do rejstříku svazků a návrh smlouvy o zřízení svazku. Tyto dokumenty byly i před naši žádost a opakovaná upozornění na změnu území vypracovány pouze pro SO ORP Lipník nad Bečvou. Stanovy vychází z provedeného průzkumu mezi obcemi. Bylo třeba, aby bylo původní znění upraveno tak, aby vyhovovalo našim podmínkám území, vypořádání majetku, výše členských příspěvků, atd. Tyto základní změny byly provedeny v únoru 2015 před prvním setkáním obcí k institucionalizaci MOS Zhodnocení konkrétních aktivit vedoucích k formování nové meziobecní spolupráce v území Realizace projektu otevřela živou diskuzi v území na téma významu a přínosu meziobecní spolupráce. Zpracovaná strategie vychází z reálných problémů, potřeb a záměrů v území. Navrhuje smysluplná opatření, která byla průběžně projednávána se zástupci zúčastněných obcí, škol, poskytovatelů služeb i dotčených institucí a organizací (Charita Hranice, Pečovatelská služba Lipník nad Bečvou, TS města Lipník nad Bečvou, skládka AVELI, ÚP ČR, P3 sociální podnikání, Národní soustava kvalifikací, BEC sociální družstva, Fond dalšího vzdělávání, Agentura pro sociální začleňování). Výsledkem je Strategie meziobecní spolupráce, která nachází podporu a je dobrým výchozím bodem pro rozvoj meziobecní spolupráce v území. Dne proběhlo v Radslavicích první setkání obcí na téma založení nového zastřešujícího DSO v území. Setkání se zúčastnili starostové, místostarostové i zastupitelé z 22 obcí, kteří byli seznámeni s konceptem vzniku nového DSO - jeho fungováním, personálním zajištěním, agendou, postavením stávajících mikroregionů vůči zastřešujícímu svazku a postupem přípravy vzniku DSO. Pro založení svazku byl stanoven tento postup a časový harmonogram: do konce dubna proběhne II. oficiální setkání obcí k projektu MOS, na němž bude mj. prezentován i akční plán MOS pro rok 2015 a aktuální stav jeho realizace. Mikroregiony si v průběhu dubna na VH stanoví své zástupce (vždy 2 za každý mikroregion) do Přípravného výboru. Přípravný výbor projedná návrh stanov, případné úpravy akčního plánu a návrh usnesení pro zastupitelstva obcí. V květnu a červnu obce projednají na svých ZO vznik nového DSO a vstup do něj. Ustavující schůze nového DSO proběhne do konce června

8 2.2 Zhodnocení dosavadního průběhu projektu z pohledu motivujících starostů Motivující starostové se zúčastnili všech jednání týkajících se projektu a aktivně se podíleli na směřování návrhové části a její připomínkování. MS Jochcová je členem fokusní skupiny zaměstnanost, MS Šulák korigoval činnost realizačního týmu prostřednictvím pravidelných týdenních porad. Oba jsou členem Rady MAS, která byla průběžně informována o postupu projektu. Oba MS zhodnotili realizaci projektu. Bc. Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko Projekt Podpora meziobecní spolupráce významně přispěl k většímu poznání regionu v mnoha oblastech a také k většímu poznání místních aktérů navzájem, ať už zástupců veřejné správy, školství, úředníků ORP, úředníků kraje, pracovníků MAS, neziskových a příspěvkových organizací v sociálních službách apod. Díky profesionálnímu managementu projektu, který připravil a zajistil podklady a výstupy z jednání, se podařilo otevřít mnoha starostům nové obzory v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí a zejména odpadovém hospodářství a školství. Vzhledem k tomu, že je ORP Lipník nad Bečvou velmi malé ve srovnání např. s Hranicemi a Přerovem, spolupracovali jsme také s manažery a motivujícími starosty těchto regionů. Jako praktické se ukázalo rozšířit působnost PMOS z ORP Lipník na území celá MAS Moravská brána, která v regionu působí. Zatímco ORP Lipník má 14 obcí a MR Lipensko 11 obcí, další mikroregiony Pobečví a Záhoří-Helfštýn 12 resp. 13 obcí, rozhodli jsme se ustavit nový svazek obcí DSO Moravská brána s 31, příp. 32 obcemi, který by sloučil obce ze stávajících 3 mikroregionů. Tyto by přitom zůstaly a pokračovaly v dosavadních činnostech. Stávající malé mikroregiony nemají kapacitu na vlastní stálý management a spoléhaly na externí poradenství, spojenectvím 3 MR vznikne jeden velký svazek obcí, který se specializuje na některé oblasti (v první fázi zejména řešení odpadů) a bude mít větší potenciál pro stálý management, který by mohl být financován z vlastních zdrojů regionu. Nicméně pokud se podaří prosadit myšlenku SMO na profesionály pro management svazků obcí, budeme tuto aktivitu (s oporou v zákoně) vítat. K ustavení nového DSO vedl více než roční proces, který jsme řešili na skutečně desítkách jednání v rámci PMOS, pracovních skupinách PMOS, poradách managementu, ale také na půdě mikroregionů, rady MAS apod. Na základě analýz v jednotlivých 4 oblastech hodláme postavit naplňování akčního plánu, a to s ohledem na personální kapacity a rozpracovanost jednotlivých oblastí. Prioritní je zájem starostů řešit koordinovaně odpadové hospodářství v celém regionu. Úlohu DSO Moravská brána a jeho profesionálního managementu vidíme kromě řešení tematických oblastí (odpady, školství ) také směrem dovnitř v administrativní podpoře malých obcí (s neuvolněnými starosty) a naopak i směrem ven ve spolupráci s dalšími sousedními regiony, nejprve na Přerovsku (Moštěnka, Hranicko, Střední Haná) a poté v celém kraji. Vedle administrativní koordinace ORP měst hodláme vytvořit prostupnou strukturu spolupráce venkovských regionů. Ing. Pavla Jochcová, starostka obce Jezernice Jako motivující starostka hodnotím celý proces projektu a jeho výstupy jako přínosné. Měla jsem možnost podílet se již na výběru manažerů projektu MOS v DSO Mikroregion Lipensko. Díky zdařilému výběru velmi schopných manažerů v čele s KMOS Ing. Martinou Zdráhalovou byla pak spolupráce kvalitní a efektivní. Výsledkem je množství analyzovaných údajů o jednotlivých obcích a smysluplné návrhy další meziobecní spolupráce, které lze optimálně realizovat v rámci nově navrženého DSO na území tří stávajících DSO, odpovídající územní působnosti MAS Moravská brána. 8

9 V projektu uskutečněných setkání zástupců obcí, škol a institucí sociální péče jsme získali velké množství dříve nepoznaných informací, náhledů a zkušeností účastníků vnímajících dění v území z pohledu své profese. Bylo to velice inspirující. Proto jako velmi důležitý výstup projektu vnímám, kromě písemného dokumentu, hlubší vzájemné poznání zástupců zúčastněných obcí a institucí a specifik jimi spravovaných území a odborností. Za nezbytný předpoklad reálného využití výsledků projektu považuji zajištění financování pracovních míst pro manažery nově vznikajícího DSO Moravská brána. Svazek pak může významně pomoci obcím ve správě a rozvoji jejich území a současně být silným zástupcem obcí v jednání se státními orgány a s Olomouckým krajem. 2.3 Zhodnocení průběhu prací na návrhové části souhrnného dokumentu Návrhová část Strategie meziobecní spolupráce byla zpracována realizačním týmem projektu ve spolupráci s motivujícími starosty a členy fokusních skupin pro odpadové hospodářství, školství, sociální služby a podpora zaměstnanosti a podnikání v období červen prosinec 2014 Strategie vychází z analýzy území a variantních návrhů řešení zpracovaných v první polovině roku 2014, resp. v období červen - září 2014 pro oblast podpory zaměstnanosti a podnikání, a dále z projednání problematiky se zástupci obcí a odborníků ve fokusních skupinách ke každému tématu. Fokusní skupiny byly složeny ze starostů a odborníků z dané oblasti. Plně tedy reflektuje potřeby území a reálné možnosti vzniku a rozvoje meziobecní spolupráce. V každé ze 4 oblastí byly stanoveny 3 problémové okruhy a sada cílů a opatření, které by měly detekované problémy řešit, vč. indikátorů pro vyhodnocení úspěšnosti realizace strategie. Vymezené problémové okruhy byly fokusními skupinami přijaty bez závažných výhrad k obsahu. Navržené cíle byly zaslány starostům obcí z území MAS a prezentovány na schůzi rady MAS, která dohlíží na realizaci návrhové části dokumentu. Po zpracování indikátorů byla provedena křížová kontrola logické provázanosti celého dokumentu a dokument byl v prosinci odevzdán k oponentuře. Na konci ledna 2015 obdržel realizační tým oponenturu k návrhové části, které nebyly zásadního charakteru. Připomínky byly zapracovány, v souladu se smlouvou se SMO ČR, do konce března Můžeme konstatovat, že v průběhu zpracování návrhové části se neobjevily žádné závažné problémy. Tab. 2 Realizátoři strategie Realizační tým Ing. Martina Zdráhalová Ing. Jana Jurajdová, Ing. Eva Dostalíková Ing. Marek Zábranský Bc. Vendula Hluzinová Hana Nehybová Koordinátor meziobecní spolupráce Analytik pro oblasti školství a sociální služby Analytik pro oblast odpadové hospodářství Analytik pro oblast podpora zaměstnanosti a podnikání Asistent 9

10 Motivující starostové Bc. Tomáš Šulák Ing. Pavla Jochcová Fokusní skupiny Starosta obce Veselíčko, předseda DSO Mikroregionu Lipensko Starostka obce Jezernice Školství: obec Jezernice, starostka; MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor školství a kultury, vedoucí odboru; MŠ Buk, ředitelka; MŠ a ZŠ Radslavice Sociální služby: obec Pavlovice u Přerova, starosta; obec Týn nad Bečvou, starosta; MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí odboru; Charita Hranice, ředitel; Sociální služby Lipník nad Bečvou, ředitelka Odpadové hospodářství: obec Veselíčko, starosta; Technické služby města Lipník, ředitel; Skládka AVELI, z.s., ředitel; MěÚ Lipník nad Bečvou, odbor ŽP, referent pro odpady a ovzduší Zaměstnanost: ambasadorka pro sociální podnikání - P3; zástupce NSK a svazu průmyslu a dopravy; zástupce ÚP Lipník nad Bečvou; obec Jezernice, starostka; ředitel CpKp Šumperk - projekty CSI + BEC Družstva 10

11 3. Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství a volitelného tématu podpora zaměstnanosti a podnikání včetně hlavních výsledků benchmarkingu Návrhová část je součástí Souhrnného dokumentu, který byl zpracován v rámci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností". V předchozích krocích byla zpracována analytická část pro všechna témata, na jejímž základě byly připraveny Nástiny opatření. Realizační tým měl dále k dispozici benchmarkingovou aplikaci, která umožnila porovnání stávajícího stavu obou správních obvodů s ostatními ORP v kraji i srovnatelnými ORP v celé ČR. 3.1 Hlavní výsledky benchmarkingu území Ekonomika SO ORP Lipník nad Bečvou i SO ORP Přerov je zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Nachází se zde méně ekonomických subjektů než je celorepublikový průměr. Mezi silné stránky celého analyzovaného území patří tradice průmyslu, který je však soustředěn mimo území Moravské brány. V porovnání v rámci kraje je zde zastoupeno výrazně méně podniků, jejich počet zaměstnanců je vyšší než 250, na sledovaném území Moravské brány není takový podnik žádný, převažují zde podnikatelské subjekty do 10 zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější hrozby analyzovaného regionu patří vysoká nezaměstnanost, která je výrazně vyšší než celorepublikový i krajský průměr, v Olomouckém kraji tyto ORP zaujímají 2. a 3. místo za Jeseníkem. Region má velmi dobrou dopravní dostupnost, lépe je na tom pouze Hranicko. Běžné výdaje obcí na jednoho obyvatele, tedy náklady, které jsou spojeny s každodenním provozem obce, překračují krajský průměr, vyšší jsou pouze v SO ORP Olomouc, Jeseník a Hranice. Oproti tomu v oblasti investic jsou obě ORP, Lipník nad Bečvou i Přerov, naopak územími s nejnižší mírou kapitálových výdajů. Ve sledovaném území je dostatečné množství škol, ve třídách ZŠ je podprůměrný počet žáků vzhledem k celkové hodnotě kraje, v případě MŠ se na Lipensku počet dětí pohybuje nad průměrem, na Přerovsku je situace vyrovnaná. Běžné výdaje obcí na jednoho žáka jsou pod průměrem, na Přerovsku výrazně. U kapitálových výdajů je situace složitější. V případě výdajů na žáka MŠ se Přerov shoduje s krajským průměrem, zatímco Lipník nad Bečvou nevykazuje výdaje žádné. U výdajů na žáka ZŠ je Přerovsko výrazně pod průměrem, zatímco Lipensko naopak výrazně nadprůměrné, vyšší výdaje vykazuje pouze Olomouc. Odpadové hospodářství vykazuje v rámci kraje vysokou produkci směsného komunálního odpadu. V rámci analýzy podílu SKO na celkovém komunálním odpadu Přerov zaujímá 1. a Lipník nad Bečvou 2. místo. Míra recyklace je průměrná, Přerov vyniká v oblasti sběru papíru. Obě ORP mají v porovnání s ostatními územími v kraji velmi nízké náklady na likvidaci odpadu. V oblasti sociální ORP Přerov vynakládá v porovnání s průměrem kraje vyšší finanční částky na sociální služby. I v oblasti kapitálových výdajů jsou výdaje o málo vyšší. Lipensko se v obou kategoriích drží na úrovni krajského průměru. Kapacita pobytových zařízení v ORP Přerov je v porovnání krajem 11

12 průměrná až nadprůměrná, chráněné bydlení zde úplně chybí. Na Lipensku nejsou pobytové sociální služby. Pro srovnání podobných SO ORP hledal realizační tým ORP se stejným počtem obcí, podobným počtem obyvatel a srovnatelně velkou jádrovou obcí. SO ORP Lipník nad Bečvou bylo možné porovnat s Týnem nad Vltavou (Jihočeský kraj) a Bystřicí pod Hostýnem (Zlínský kraj). U SO ORP Přerov nebylo možné najít srovnatelné ORP, nejblíže mu je počtem obyvatel a velikostí jádrového města ORP Kolín (Středočeský kraj) se 69 obcemi v obvodu. Tab. 3 Základní ukazatele srovnávaných SO ORP ORP Počet obcí v SO ORP Rozloha Počet obyvatel Hustota osídlení Velikost jádrové obce Týn nad Vltavou , , Lipník nad Bečvou , , Bystřice pod Hostýnem , , Přerov , , Kolín , , Z této perspektivy se SO ORP Lipník nad Bečvou potýká s nejvyšší nezaměstnaností, nejnižším počtem ekonomických subjektů, jako jediný nemá firmy s více než 250 zaměstnanci, průměrnými běžnými výdaji obcí (Týn nad Vltavou má výrazně vyšší) a nejnižšími kapitálovými výdaji. Má nejnižší počet žáků v ZŠ, srovnatelný počet dětí v MŠ. Běžné výdaje na dítě v MŠ mají všechny ORP stejné, kapitálové nemají žádné, u žáků ZŠ vykazuje Lipník nad Bečvou výrazně vyšší běžné i kapitálové výdaje než druhé dvě ORP. V oblasti odpadů ORP Lipník nad Bečvou opět vykazuje velmi vysoký podíl směsného komunálního odpadu na celkové produkci komunálního odpadu (KO). KO je však nižší než v ostatních ORP. Míra recyklace je stejně jako u ostatních dvou ORP nízká. Stejně jako při krajském srovnání i zde jsou náklady Lipenských obcí na odpadové hospodářství velmi nízké, Týn nad Vltavou vynakládá téměř dvojnásobek. V sociálních službách mají všechny ORP srovnatelné běžné výdaje. Nejvyšší kapitálové má Bystřice pod Hostýnem, Týn nad Vltavou nevykazuje v posledních letech žádné. Pobytové zařízení je pouze v Bystřici pod Hostýnem. SO ORP Přerov je ve srovnání s Kolínem v horší ekonomickou situaci, má vyšší nezaměstnanost, méně podnikatelských subjektů a obce vynakládají v průměru na jednoho obyvatele více běžných a méně kapitálových výdajů. Situace ve školství je srovnatelná, počty žáků i dětí v MŠ jsou stejné, Přerov však uvolňuje do školství méně prostředků. Přerov produkuje méně komunálního odpadu na obyvatele než Kolín, podíl směsného komunálního odpadu na komunálním odpadu je mírně vyšší. Míra recyklace je srovnatelná, Přerov lépe třídí papír a obce vynakládají méně financí na OH než v ORP Kolín. Do oblasti sociálních služeb ORP Přerov uvolňuje více běžných i kapitálových výdajů, což odpovídá tomu, že má více než dvojnásobnou kapacitu zařízení pro seniory a zdravotně postižené osoby. Souhrnně lze konstatovat, že území obou sledovaných SO ORP se potýká s vysokou nezaměstnaností a trendem stárnoucí populace, což se již odráží ve sledovaných hodnotách v oblasti sociálních služeb, 12

13 školství si vede průměrně a odpadové hospodářství vykazuje výrazný problém vysokého podílu směsného komunálního odpadu na celkovém komunálním odpadu. 3.2 Výsledky zpracování návrhové části Zpracovaná návrhová část staví na všech realizovaných aktivitách. Cílem návrhové části je reagovat na konkrétní potřeby území zjištěné analýzami a zároveň sloužit jako nástroj pro zefektivnění procesů v území. Pro rozvoj meziobecní spolupráce je nutné nastavit společnou vizi, dále rozpracovanou do úrovně cílů v nadefinovaných problémových oblastech. Vize Lipensko a obce v širším okolí jsou místem atraktivním pro život, s nímž se občané ztotožňují a kde se dobře žije. Společné úsilí obcí směřuje k efektivnímu výkonu svěřených úkolů, účelnému čerpání dotací a úspoře finančních prostředků, které jsou využity k dalšímu rozvoji území. Obce spolupracují v oblasti odpadového hospodářství za účelem maximální soběstačnosti s důrazem na recyklaci a prevenci vzniku odpadů. Dobře vybavená školská zařízení jsou místem kvalitního vzdělávání a volnočasových aktivit pořádaných pro občany napříč generacemi. Poskytovaná sociální péče pokrývá aktuální potřeby a obce usilují o zajištění plnohodnotného života občanů v jejich přirozeném prostředí. Region je perspektivní hospodářskou oblastí, konkurenceschopnou s dobrými pracovními příležitostmi a příznivým prostředím pro vznik a rozvoj podnikání. Vizi doplňuje slogan Otevřeně pro rozvoj regionu, který symbolizuje otevřenost pro nové myšlenky a řešení společných výzev směřujících k udržitelnému rozvoji území. Na základě analytické části (zejména SWOT analýzy) a následně zpracovaných Nástinů opatření a s ohledem na definovanou vizi byly realizačním týmem navrženy problémové okruhy, které byly podrobeny ověření ve fokusních skupinách. Fokusní skupiny byly složeny ze zástupců obcí a regionálních aktérů z území Moravská brána. Jejich odborné názory byly klíčové pro upřesnění výstupů, které vzešly z analýzy dat. Stěžejním bodem návrhové části je definování cílů ve vymezených problémových tématech. Cíle byly podrobně popsány a byla navržena opatření k jejich realizaci. Ke každému cíli byl přiřazen gestor, který bude v území iniciovat kroky vedoucí k jeho naplnění. Pro sledování úrovně naplňování definovaných cílů byla nastavena sada indikátorů umožňující periodicky monitorovat pokrok při plnění cílů a případně přijímat opatření ke zlepšení žádoucího výsledku. Indikátory byly stanoveny i pro problémové okruhy. 13

14 V oblasti předškolního a základního školství byly stanoveny 3 problémové okruhy a 9 základních cílů, jejichž naplnění by mělo vést k dosažení vize regionu s kvalitním vzděláváním napříč generacemi v roce Tab. 4 Problémové okruhy, cíle, opatření a indikátory pro oblast školství PO I: NEDOSTATEČNÉ ŘEŠENÍ INVESTIČNÍCH POTŘEB A NEINVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Indikátor č. 1: Počet společně realizovaných projektů za účelem řešení investičních potřeb a neinvestičních záměrů C 1.1 Zvýšit podíl investic do školních budov a vybavení OP Vytvoření databáze investičních potřeb a záměrů škol OP Společné tendry na nákup vybavení OP Realizace individuálních i společných projektů z dotací IROP, ČR, soukromé zdroje OP Realizace společných investičních potřeb z rozpočtů obcí (bez dotačních prostředků) C 1.2 Zvýšit počet realizovaných neinvestičních záměrů škol OP Vytvoření ročních plánů neinvestičních záměrů škol OP Realizace projektů rozšiřujících výuku (důraz na spolupráci mezi školami) OP Podpora zaměstnanosti v rámci základního vzdělávání - rozvoj technického vzdělávání OP Podpora alternativního vzdělávání č. 2 Počet společně realizovaných investičních projektů č. 3 Počet společně realizovaných neinvestičních projektů škol rozšiřujících výuku C 1.3 Vytvořit pracovní pozici regionálního manažera škol OP Vytvoření pracovního místa Manažer školství OP Fundraising pro investiční potřeby a neinvestiční záměry škol OP Animace spolupráce v oblasti školství č. 4 Vytvoření pozice regionálního manažera školství č. 5 Počet škol spolupracujících s manažerem školství PO II: NEDOSTATEK SPECIALIZOVANÝCH PRACOVNÍKŮ Indikátor č. 6: Počet specializovaných pracovníků na školách C 2.1 Integrace logopedické praxe do činnosti MŠ a ZŠ OP Logopedická prevence OP Zapojení rodičů OP Zřízení mobilní logopedické ambulance C 2.2 Zvýšit počet kvalifikovaných pedagogů působících na školách OP Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků OP Předávání znalostí, dovedností mezi pedagogy ve stejném oboru OP Sdílení specializovaných pedagogů pro dílny, jazyky, kroužky č. 7 Počet škol, které zaměstnávají pedagogického pracovníka vzdělaného v oblasti logopedické prevence č. 8 Počet MŠ a ZŠ využívajících mobilní logopedické ambulance č. 9 Počet vzdělávacích kurzů, které se uskuteční na území MAS za účelem dalšího vzdělávání pedagogů č. 10 Počet sdílených pedagogů - odborníků 14

15 C 2.3 Zvýšení počtu asistentů pedagogů a spolupráce s psychologem na školách OP Zajištění dostatečného počtu asistentů na základních a mateřských školách OP Zajištění dalšího vzdělávání pro asistenty OP Zajištění společného školního psychologa OP Vytvoření společného plánu integrace žáků se SVP č. 11 Počet asistentů pedagogů zapojených do výuky na ZŠ a MŠ č. 12 Počet škol dlouhodobě (pravidelně) spolupracujících s psychologem PO III: SLABÁ VAZBA MEZI ŠKOLOU A ŽIVOTEM V OBCI Indikátor č. 13: Počet aktivit/projektů realizovaných ve spolupráci škol a obce C 3.1 Zřízení komunitních škol OP Zřízení komunitních škol OP Propojení komunitních škol v území C 3.2 Zřízení školního autobusu využívaného MŠ, ZŠ a obcemi a jeho využití při prázdninovém provozu škol OP Pořízení autobusu OP Zajištění využití autobusu k dopravě dětí v průběhu prázdninového provozu mateřských škol OP Zajištění využití autobusu v době mimo dopravu dětí C 3.3 Zapojení škol do života v obci OP Integrace místních prvků do výuky ZŠ a MŠ OP Rozvoj spolupráce školy s okolními obcemi OP Organizace soutěží škol zvyšující regionální identitu OP Zvýšení informovanosti o dění ve školách č. 14 Počet zřízených komunitních škol č. 15 Počet pořízených autobusů č. 16 Počet mateřských škol zapojených do prázdninového provozu č. 17 Počet aktivit, které jsou realizovány školou a obcí bez vlastní školy č. 18 Počet regionálních soutěží V rámci oblasti sociálních služeb byly stanoveny 3 problémové okruhy a 7 základních cílů, jejichž naplnění by mělo vést k dosažení vize regionu s optimální sítí sociálních služeb a služeb navazujících pokrývajících potřeby občanů v roce Tab. 5 Problémové okruhy, cíle, opatření a indikátory pro oblast sociálních služeb PO I: ŠPATNÁ ÚROVEŇ INFORMOVANOSTI OBČANŮ Indikátor č. 1 Počet obcí zapojených do systému informování občanů o sociálních službách a službách navazujících Cíl/Opatření C 1.1 Vytvoření a průběžná aktualizace stránek a tištěného katalogu zaměřených na informace o sociálních službách a službách navazujících OP Vytvoření a aktualizace webových stránek OP Vytvoření tištěného katalogu č. 2 Počet návštěvníků webových stránek zaměřených na informace o sociálních službách a službách navazujících č. 3 Počet distribuovaných katalogů zaměřených na informace o sociálních službách a službách navazujících 15

16 C 1.2 Zvýšení informovanosti občanů prostřednictvím informačních akcí a obecních úřadů OP Zjišťování aktuálního stavu informovanosti občanů v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb navazujících prostřednictvím pravidelných dotazníkových šetření OP Realizace informačních kampaní OP Zapojení obecních úřadů do informování občanů č. 4 Počet realizovaných informačních akcí č. 5 Počet obcí poskytujících občanům informace o sociálních službách a službách navazujících PO II: OMEZENÁ NABÍDKA SLUŽEB V OBCÍCH Indikátor č. 6 Počet poskytovatelů sociálních služeb působících na území Moravská brána C 2.1 Rozšíření nabídky sociálních služeb a služeb navazujících OP Zjištění potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících OP Rozbor nabídky služeb v návaznosti na zjištěné potřeby OP Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb a služeb navazujících OP Prohloubení spolupráce se stávajícími organizacemi poskytujícími sociální služby a služby navazující OP Navázání spolupráce s novými organizacemi poskytujícími sociální služby a služby navazující OP Zřízení e-center OP Zabezpečení financování stávajících a nových sociálních služeb a služeb navazujících C 2.2 Vznik a rozvoj prorodinných aktivit OP Síťování organizací a jejich aktivit OP Navázání spolupráce s novými organizacemi OP Vytváření podmínek pro prorodinné aktivity v obcích OP Hledání finančních prostředků z krajských, obecních rozpočtů a soukromých zdrojů C 2.3 Výstavba podporovaných bytů OP Stavba podporovaných bytů č. 7 Počet sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Moravská brána č. 8 Počet obcí zapojených do komunitního plánování č. 9 Počet prorodinných aktivit uskutečněných ve spolupráci s MAS/DSO Moravská brána č. 10 Počet organizací zapojených do společné sítě poskytování prorodinných aktivit č. 11 Počet vybudovaných podporovaných bytů PO III: NEDOSTAČUJÍCÍ SLUŽBY PRO SENIORY Indikátor č. 12: Počet sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou poskytovány seniorům C 3.1 Zvýšení využití sociálních služeb a služeb navazujících nabízených seniorům OP Získání důvěry seniorů ke spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a služeb navazujících OP Hledání finančních prostředků k financování aktivit pro seniory OP Zapojení seniorů do dění v obcích na území č. 13 Počet aktivit/navazujících služeb nabízených seniorům 16

17 C 3.2 Poskytnutí terénních a ambulantních služeb OP Rozšíření terénní služby (zahrnuta i odlehčovací služba) OP Zřízení odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory denní stacionář č. 14 Podíl seniorů využívajících terénních sociálních služeb č. 15 Počet terénních a ambulantních služeb poskytovaných seniorům V rámci oblasti odpadového hospodářství byly stanoveny 3 problémové okruhy a 6 základních cílů, jejichž naplnění by mělo vést k dosažení vize regionu s výkonným společným odpadovým hospodářstvím v roce Tab. 6 Problémové okruhy, cíle, opatření a indikátory pro oblast odpadového hospodářství PO I: ROZDÍLNÉ NÁKLADY NA SBĚR, SVOZ A ODSTRANĚNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Indikátor č. 1: Náklady na sběr, svoz a odstranění KO C 1.1 Zavést společný systém sběru a svozu komunálních odpadů OP Aktivní spolupráce a jednotná politika obcí v OH OP Optimalizace nastavení systému sběru a svozu KO OP Společný odpadový management C 1.2 Zrealizovat společné výběrové řízení na svozovou společnost v rámci svazků obcí OP Vyhodnocení aktuálních smluvních vztahů OP Ekonomická a provozní analýza společného systému OH OP Výběr ekonomicky efektivní svozové společnosti č. 2 Počet obcí zapojených do společného systému sběru a svozu KO č. 3 Vytvoření pracovní pozice regionálního manažera OH č. 4 Zrealizované společné výběrové řízení na svozovou firmu PO II: NEDOSTATEČNÁ SÍŤ ZAŘÍZENÍ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Indikátor č. 4: Počet zařízení na tříděný odpad C 2.1 Zvýšit podíl recyklace využitelných složek komunálních odpadů OP Společné jednání a konsenzus obcí o zřízení sítě sběrných dvorů (SD) OP Optimalizace nastavení systému provozu a sběru OP Proces administrace a projektové přípravy SD OP Efektivní provoz SD / sběrných míst OP Optimalizace nastavení systému třídění v návaznosti na SD OP Zavedení motivačního systému C 2.2 Vytvořit stabilní systém efektivního zpracování bioodpadů od obcí a občanů OP Aktivní společné jednání obcí OP Optimalizace nastavení systému zpracování bioodpadů OP Proces administrace a projektové přípravy č. 6 Množství odpadu odloženého ve sběrných dvorech č. 7 Měrná produkce separovaného odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) č. 8 Počet kompostáren v území č. 9 Počet obcí, které mají vytvořen systém na zpracování bioodpadu 17

18 OP Efektivní a udržitelný provoz kompostáren OP Prevence vzniku bioodpadů (domácí kompostéry) PO III: OSVĚTA A PREVENCE VZNIKU ODPADŮ Indikátor č. 10: Počet obcí, zapojených do realizace dlouhodobé informační kampaně pro širokou veřejnost C 3.1 Zajistit osvětu a pravidelné informování občanů o odpadovém hospodářství v regionu OP Informační kampaň o OH, otevřené obce OP Zapojení občanů, neziskových a příspěvkových organizací OP Spolupráce s Olomouckým krajem, společností EKO- KOM, a.s. a kolektivními systémy ke zpětnému odběru zařízení C 3.2 Zvýšit počet aktivit v oblasti prevence vzniku odpadů v obcích OP Nakupování zohledňující ekologické vlastnosti výrobků a služeb OP Podpora aktivit vedoucích k opětovnému využití výrobků opravny, zpětný odběr č. 11 Počet otevřených obcí informujících občany o svém OH č. 12 Počet akcí v rámci společné informační kampaně č. 13 Počet obcí, které mají vytvořený plán/směrnici pro nákupy zohledňující ekologické vlastnosti výrobků a služeb č. 14 Počet obcí, které umožňují zpětný odběr min. 5 komodit V oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání bylo stanoveno 9 cílů, jejichž naplnění by mělo vést k dosažení vize perspektivního hospodářského regionu v roce Tab. 7 Problémové okruhy, cíle, opatření a indikátory pro oblast podpory zaměstnanosti a podnikání PO I: NEDOSTATEČNÁ PODPORA PODNIKÁNÍ Indikátor č 1: Počet aktivních podnikatelských subjektů se sídlem v území C 1.1 Vytvořit lokální poradenské centrum pro podporu rozvoje podnikání v území a jeho prostřednictvím začít systematicky podporovat podnikání v regionu OP Vytvoření poradenského týmu a zajištění zázemí týmu OP Vytvoření databáze spolupracujících podnikatelů OP Vytvoření kontaktní sítě mezi institucemi relevantními pro rozvoj podnikání OP Zajištění komplexního poradenství pro podnikatele, dotační poradenství OP Zavedení systematické propagace místních firem ve spolupráci se starosty obcí OP Zavedení systému informační podpory a teoretické přípravy nových podnikatelských subjektů č. 2 Založené a fungující podnikatelské poradenské centrum v Lipníku nad Bečvou č. 3 Podíl spolupracujících podnikatelských subjektů zapojených do databáze z celkového počtu aktivních podnikatelských subjektů se sídlem v území Mas Moravská brána 18

19 C 1.2 Revitalizovat brownfields a zvýšit využití ostatních vhodných ploch a objektů pro podnikání OP Vytvoření a pravidelná aktualizace databáze brownfields a ostatních nevyužitých ploch a objektů vhodných pro podnikání OP Revitalizace brownfields a jejich využití pro podnikání OP Aktivní podpora využití průmyslové zóny v Lipníku nad Bečvou OP Tvorba zvýhodněných prostorových podmínek pro začínající podnikatele a mikropodniky C 1.3 Vznik a rozvoj sociálních podniků OP Zajištění poradenství v oblasti sociálního podnikání a dotací s ním spojených OP Zprostředkování pomoci při zakládání a rozvoji sociálních podniků č. 4 Počet ploch, objektů a prostor evidovaných v databázi centra č. 5 Počet m2 revitalizovaných a znovu využitých ploch, objektů a prostor (z databáze) v území č. 6 Počet sociálních podniků v území podpořených z podnikatelského centra PO II: NEROVNOVÁHA MEZI POPTÁVKOU PO KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍCÍCH A NABÍDKOU TRHU PRÁCE Indikátor č. 7: Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v okrese Přerov C 2.1 Navýšit počet aktivit v oblasti zvyšování kvalifikace zaměstnanců firem a obcí OP Informační podpora firem v oblasti vzdělávání a rekvalifikací zaměstnanců OP Zvyšování kvalifikace OSVČ OP Zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců obcí OP Podpora rozvoje činností Národní soustavy kvalifikací v území č. 8 Počet zaměstnanců obcí a firem, kteří úspěšně prošli školeními za účelem zvýšení kvalifikace zorganizovaných prostřednictvím poradenského centra C 2.2 Zvýšit podíl uplatnitelnosti absolventů středních škol v území na trhu práce OP Rozvoj spolupráce místních středních škol s firmami a místní samosprávou OP Popularizace technického vzdělávání, učňovských oborů a řemesel OP Rozvoj kariérního poradenství OP Zvýšení využívání APZ programů zaměřených na absolventy OP realizace odborných stáží pro studenty a absolventy SŠ v regionu C 2.3 Zapojit střední školy v území do procesu celoživotního vzdělávání OP Zjištění úlohy SŠ v území v procesu celoživotního vzdělávání OP Zapojení SŠ v území do procesu celoživotního vzdělávání profesního i zájmového č. 9 Podíl neuplatnitelnosti absolventů středních škol v území (Gymnázium Lipník nad Bečvou, SŠ Elektrotechnická, SPŠ Stavební), (9-IVST) č. 10 Počet vzdělávacích akcí pro veřejnost (doplňující vzdělávání mimo běžnou školní docházku) organizovaných třemi středními školami v regionu (Gymnázium Lipník nad Bečvou, SŠ Elektrotechnická, SPŠ Stavební) 19

20 PO III: VYSOKÁ NEZAMĚSTNANOST V ÚZEMÍ, ROSTOUCÍ NEZAMĚSTNANOST RIZIKOVÝCH SKUPIN Indikátor č. 11: Rozdíl v podílu nezaměstnaných osob v území MAS Moravská brána a podílu nezaměstnaných osob v celé ČR C 3.1 Zvýšit podíl využívání APZ a dotačních možností z OP Z v území OP Rozvoj informovanosti firem a obcí o možnostech APZ (ÚP) a dotačních možnostech OPZ OP Podpora vzniku nových dotovaných pracovních míst C 3.2 Snížit podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů v regionu OP Realizace projektů zaměřených na dlouhodobě nezaměstnané v regionu OP Hledání možností využití sociálních služeb (např. sociální rehabilitace) a individuálních možností podpory dlouhodobě nezaměstnaných C 3.3 Zmírnit dopady demografických vlivů na nezaměstnanost osob z rizikových skupin uchazečů o zaměstnání nad 50 let a uchazečů pečujících o děti do 15 let OP Pomoc firmám při řešení age managementu OP Podpora vzniku částečných úvazků/jinak specifických zaměstnání č. 12 Počet dohod mezi ÚP a podniky/obcemi o využití podpůrných aktivit poskytovaných v rámci APZ Úřadem práce č. 13 Počet nezaměstnaných nad 24 měsíců (13-IVST) č. 14 Rozdíl v zastoupení věkové skupiny let v celkové populaci (15-64) a mezi uchazeči o zaměstnání evidovanými na ÚP č. 15 Podíl uchazečů o zaměstnání pečujících o děti do 15 let na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v okrese Přerov 20

21 4. Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu Administrativní podpora malých obcí Na počátku roku 2015 provedl realizační tým šetření u všech obcí s cílem zjistit zájem o společné řešení administrativních agend obcí. Toto téma si zvolila řada SO ORP jako volitelné a přineslo zajímavé výsledky a poptávku zejména malých obcí po společném řešení administrativy. Proto ji SMO ČR zařadil mezi pracovní úkoly ostatních týmů SO ORP a šetření tak bylo provedeno plošně v celé ČR. V rámci šetření byl zjišťován preferovaný způsob zajištění dané agendy, rozsah poptávané podpory a spolupráce a způsob financování v 7 oblastech: právní podpora, ekonomické agendy, dotační management, veřejné zakázky, IT podpora, technická a stavební podpora a rozvoj obce. Z provedeného průzkumu vyplývá, že většina obcí tyto agendy řeší vlastními silami nebo dodavatelsky, o společné kroky v rámci DSO by byl zájem v oblasti právní podpory, dotačního managementu, veřejných zakázek a rozvoji obce. Graf č. XY Preferovaný způsob zajištění dané agendy S výjimkou právní podpory, kde by byl zájem o jednorázovou metodickou podporu pro konkrétní případ, by obce poptávaly spíše soustavnou metodickou pomoc nebo komplexní zajištění služby. Graf č. XY Rozsah poptávané podpory a spolupráce 21

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne:

2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice. Místo: Boskovice Dne: 2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Boskovice Místo: Boskovice Dne: 23. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Průběh prací na projektu 2. Výsledky zpracování návrhových částí v dílčích tématech

Více

MOS v SO ORP Lipník nad Bečvou

MOS v SO ORP Lipník nad Bečvou MOS v SO ORP Lipník nad Bečvou Místo: Olomouc Dne: 20.1.2015 Ing. Martina Zdráhalová KMOS Bc. Vendula Hluzinová volitelné téma Zaměstnanost a podpora podnikání Cíl projektu MOS Analyzovat stav území Definovat

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Celkové shrnutí projektu Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Obsah prezentace Podpora meziobecní A. Průběh prací na projektu B. Tvorba strategií rozvoje území C. Pravidelné setkávání s týmy a motivujícími

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Společně z Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů

Společně z Hané přes Záhoří do Hostýnských vrchů Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Téma: Administrativní podpora malých obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Verze: březen 2015 Mgr. Lenka Víchová

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice,

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Setkání se starosty v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, 6. 9. 2016

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Setkání s motivujícími starosty, zastupiteli a mediátory Červen 2015 Motivující starosta - hlavní aktivity v území a)

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 NÁZEV: DNE: 22. 2. 2016 MAP ORP Žďár nad Sázavou JEDNACÍ ČÍSLO: 521/2016/ŠKS ANOTACE: Zapojení města Žďáru nad Sázavou do Místního akčního plánu vzdělávání ve školství v rámci

Více

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol

Pozvánka. na kulatý stůl s řediteli škol Pozvánka na kulatý stůl s řediteli škol které se koná v úterý 13. 9. 2016 v 13.30 hod v kanceláři MAS Moravská brána, budova MěÚ (přízemí vlevo), Bratrská 358, Lipník nad Bečvou Program: 1. Stručné shrnutí

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí Téma: Administrativní podpora Tento výstup byl financován z prostředků

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Dokument je zpracován pro období Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Zpráva o postupu realizace projektu

Zpráva o postupu realizace projektu Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (od 5. 6. 2014). ORP BRUNTÁL Stránka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice

Strategický rámec MAP pro ORP Blovice Strategický rámec MAP pro ORP Blovice 1. Vize Území SO ORP Blovice disponuje personálně kapacitně i technicky kvalitní sítí vzdělávacích zařízení, které vzájemně spolupracují v oblasti i volnočasových

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Typy projektů ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Veronika Škutová

Více

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ. základních a mateřských škol ORP Tišnova od 9.00 do 15.00 SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ŘEDITELŮ základních a mateřských škol ORP Tišnova 30.8.2016 od 9.00 do 15.00 PROGRAM Zahájení, úvodní slovo Město Tišnov informace o školství 9.05-9.25 Představení realizačního

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Prezentace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích

Prezentace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích Prezentace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích Mgr. Klára Holanová, Mgr. Eva Capicarová Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, MPSV 2. června 2017, Brno HLAVNÍ TÉMATA

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Datum konání: 14. září 2016 Čas zahájení: 16:00 hodin

Více

2. Setkání ředitelů - MŠ Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne

2. Setkání ředitelů - MŠ Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu. V Kyjově, dne 2. Setkání ředitelů - MŠ Projekt MAP ORP Kyjov vzdělávání v pohybu V Kyjově, dne 5. 10. 2016 Setkání ředitelů MŠ - úvod - zahájení, přivítání - setkání pouze pro MŠ (ředitelé, ředitelky, popř. vedoucí

Více

v Pištíně dne

v Pištíně dne PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ v Pištíně dne 10.9.2015 CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová Místí akční plány rozvoje vzdělávání Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní

Více

Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní spolupráce - území ORP Přelouč

Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní spolupráce - území ORP Přelouč Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní spolupráce - území ORP Přelouč (reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1 Obsah 1.

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. realizace: 6/2016 6/2019 (předpoklad) Místo realizace: celá Česká republika Adresa sídla: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání IV. Blok Místní akční plán vzdělávání Místí akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda

Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Konference k zahájení činnosti Řídícího výboru MAP dne 22. března 2016 Cheb, KC Svoboda Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+ 1. Úvodní slovo - Ing. Petr Navrátil,

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Kraslice

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Kraslice Popis fungování Místního akčního plánu ORP Kraslice ÚVOD Projekt Místní akční plán ORP Kraslice je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více