Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem telefon: , fax: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326"

Transkript

1 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem telefn: , fax: IČ: DIČ: CZ

2 OBSAH STRANA Sídl rganizace 3 Histrie Dmva, Cíle rganizace 4 Pslání a cílvá skupina, zásady pskytvaných sciálních služeb 5 - druh pskytvané služby DpS, DOZP, DsZR 6 - zásady a nástrje pskytvání sc. služby Základní činnsti pskytvané služby 7 Značka kvality pskytvatelů sciálních služeb 7 Přehled pčtech klientů v rce Věkvé slžení klientů dle pskytvané služby - Statistika pbytu klientů 9 - Struktura klientů Zprstředkvání zdravtnické péče v Dmvě 9 Stravvací prvz 10 Péče zaměstnance, vzdělávání persnálu 10 Organizační struktura, slžení zaměstnanců dle prfesí 11 Aktivizace klientů vlnčasvá a zájmvá činnst 12 - pravidelná nabídka denních aktivit - Přehled přádaných akcí za rk Ftgalerie z akcí 14 Prjektvá činnst 17 Prezentace DpS 17 Praxe studentů 18 Dbrvlnictví 18 Základní údaje hspdaření rganizace za rk Závěr 20 2

3 Sídl rganizace Název: Dmv pr seniry Severní Terasa, příspěvkvá rganizace Sídl: V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, PSČ IČ : DIČ: CZ Právní frma: příspěvkvá rganizace zřizvaná bcí Bankvní spjení: KB UL /0100 Internet: Zřizvatel: Měst Ústí nad Labem (MmÚ) Sídl zřizvatele: Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, PSČ

4 Histrie Dmva Dmv pr seniry Severní Terasa je příspěvkvu rganizací zřízenu Magistrátem města Ústí nad Labem. Byl tevřen v březnu rku 1987 jak mderní, bezbariérvé zařízení pskytující celrční, kmplexní péči. Od rku 1995 je příspěvkvu rganizací s právní subjektivitu. V rce 2000/2001, 2009 pršel Dmv částečnu reknstrukcí a mdernizací tak, aby dpvídal ptřebám a pžadavkům klientů. Od únra 2011 začal Dmv pskytvat třetí sciální službu - Dmv se zvláštním režimem pr 46 klientů. Cíle rganizace v rce 2012 KRÁTKODOBÉ CÍLE Přes stále se snižující dtaci MPSV min. udržet stávající pčet zaměstnanců Prvést certifikaci ZNAČKA KVALITY V SOC. SLUŽBÁCH Vybudvat dětské hřiště Opravit márnici tak, aby byla důstjným místem pr rzlučení s klientem Uskutečnit min. 1 kulturní neb sprtvní akci pr klienty za měsíc Uskutečňvat každý pracvní den min. 1 zájmvu činnst pr klienty STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ CÍLE ORGANIZACE Udržet kvalitu pskytvaných služeb pdle hvězdiček ZNAČKY KVALITY Vybudvat na zahradě ZOO kutek Nabídnut mžnst realizvat se prstřednictvím mbilních výškvě nastavitelných záhnů Reknstrukce služebníh bytu dle prjektvé dkumentace Reknstrukce kuchyně dle prjektvé dkumentace 4

5 Pslání a cílvá skupina, zásady pskytvání sciálních služeb Pslání dmva: Dmv pskytuje sciální služby pr sby, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku a/neb jejich pstižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby, ve frmě ubytvání v pbytvých zařízeních sciálních služeb s druhem pskytvaných sciálních služeb Dmv pr seniry, Dmv pr sby se zdravtním pstižením a Dmv se zvláštním režimem tak, aby se snažili překnat nepříznivu sciální situaci, byli pdprváni v samstatnsti, mhli využívat veškeré dstupné místní instituce a přirzené vztahvé sítě, zůstat sučástí přirzenéh místníh splečenství, seberealizvat se a žít způsbem, který se c nejvíce blíží běžnému způsbu živta. Druh služby: Cílvá skupina: seniři Věkvá struktura cílvé skupiny: seniři / d 65 let / Dmv pr seniry / 114 lůžek / Dmv pskytuje pr sby, které mají sníženu sběstačnst zejména z důvdu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby, sciální služby ve frmě ubytvání v pbytvém zařízení sciálních služeb s pskytváním sciální služby dmva pr seniry na základě individuálně určených ptřeb tak, aby se snažili překnat nepříznivu sciální situaci, byli pdprváni v samstatnsti, mhli využívat veškeré dstupné místní instituce a přirzené vztahvé sítě, zůstat sučástí přirzenéh místníh splečenství, seberealizvat se a žít způsbem, který se c nejvíce blíží běžnému způsbu živta. Cílvu skupinu sciální služby dmv pr seniry jsu sby starší 65 let, které jsu pr trvalé změny zdravtníh stavu závislé na pmci jiné fyzické sby. D dmva nemhu být přijaty sby, jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení a/neb sby, které nejsu schpny pbytu v zařízení sciálních služeb z důvdu akutní infekční nemci a/neb sby, jejichž chvání by z důvdu duševní pruchy závažným způsbem narušval klektivní sužití. Druh služby: Dmv pr sby se zdravtním pstižením / 17 lůžek / Cílvá skupina: sby s tělesným neb zdravtním pstižením Věkvá struktura cílvé skupiny: dspělí / let / Dmv pskytuje pr sby, které mají sníženu sběstačnst z důvdu zdravtníh pstižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby, sciální služby ve frmě ubytvání v pbytvém zařízení sciálních služeb s pskytváním sciální služby dmva pr sby se zdravtním pstižením na základě individuálně určených ptřeb tak, aby se snažili překnat nepříznivu sciální situaci, byli pdprváni v samstatnsti, mhli využívat veškeré dstupné místní instituce a přirzené vztahvé sítě, zůstat sučástí přirzenéh místníh splečenství, seberealizvat se a žít způsbem, který se c nejvíce blíží běžnému způsbu živta. 5

6 Cílvu skupinu sciální služby dmv pr sby se zdravtním pstižením jsu sby ve věku let, které mají sníženu sběstačnst z důvdu zdravtníh a/neb tělesnéh pstižení, a jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby. D dmva nemhu být přijaty sby, jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení a/neb sby, které nejsu schpny pbytu v zařízení sciálních služeb z důvdu akutní infekční nemci a/neb sby, jejichž chvání by z důvdu duševní pruchy závažným způsbem narušval klektivní sužití. Druh služby: Dmv se zvláštním režimem / 46 lůžek / Cílvá skupina: sby Věkvá struktura cílvé skupiny: dspělí / d 45 let / Dmv pskytuje pr sby se stařecku, Alzheimervu demencí a statními typy demencí, které mají sníženu sběstačnst z důvdu těcht nemcnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby, sciální služby ve frmě ubytvání v pbytvém zařízení sciálních služeb s pskytváním sciální služby dmva se zvláštním režimem na základě individuálně určených ptřeb tak, aby se snažili překnat nepříznivu sciální situaci, byli pdprváni v samstatnsti, mhli využívat veškeré dstupné místní instituce a přirzené vztahvé sítě, zůstat sučástí přirzenéh místníh splečenství, seberealizvat se a žít způsbem, který se c nejvíce blíží běžnému způsbu živta. Cílvu skupinu sciální služby dmv se zvláštním režimem jsu sby starší 45 let, se stařecku, Alzheimervu demencí a statními typy demencí, které mají sníženu sběstačnst z důvdu těcht nemcnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnu pmc jiné fyzické sby. D dmva nemhu být přijaty sby, jejichž zdravtní stav vyžaduje pskytnutí ústavní péče ve zdravtnickém zařízení a/neb sby, které nejsu schpny pbytu v zařízení sciálních služeb z důvdu akutní infekční nemci a/neb sby závislé neb léčící se ze závislsti na návykvých látkách a/neb sby trpící psychózami a/neb psychtici. Zásady pskytvání sciální služby ddržvání práv klientů a jejich lidské důstjnsti respektvání vlby klientů individuální péče klienty splupráce s dalšími rganizacemi v zájmu klientů flexibilita vůči ptřebám klientů pdpra samstatnsti pmc a mtivace při překnávání nepříznivéh zdravtníh stavu, a/neb sciální situace snaha naplnění sbních cílů klientů kmunikace s přirzeným splečenským prstředím chrana právněných zájmů klienta Nástrje k dsažení cílů klíčvý pracvník individuální plánvání vzdělávání zaměstnanců týmvá splupráce jedntlivých úseků besedy s klienty a jejich rdinnými příslušníky Ke zjišťvání spkjensti klientů služí zejména: besedy s vedením Dmva, rzhvry s klienty, zápisy v knize hlášení, stížnsti klientů, dtazníky spkjensti pr klienty a rdinné příslušníky. 6

7 Základní činnsti pskytvané služby: ubytvání / htelvé služby / celdenní strava pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu zprstředkvání zdravtní péče zajištění šetřvatelské péče pmc při sbní hygieně neb pskytnutí pdmínek pr sbní hygienu aktivizační a vzdělávací činnsti sciálně terapeutické činnsti zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí zajištění základníh sciálníh pradenství zprstředkvání dplňkvých služeb Dmv nabízí ubytvání v 1 a 2 lůžkvých pkjích s balknem, kapacita je 177 lůžek. Pkj Úhrada den / klient Pčet pkjů Kapacita pkjů 1 lůžkvý 330,- Kč sb 2 lůžkvý 310,- Kč sb Pkje jsu vybaveny: Nábytkem, vestavnými skříněmi, samstatným WC, přípjku TV, lůžkvinami klienti si mhu dvybavit pkj svým nábytkem, drbnstmi atd., jsu zařízeny tak, aby c nejvíce připmínaly dmácí prstředí Značka kvality pskytvatelů sciálních služeb Na základě zkvalitnění pskytvané služby Dmv zažádal certifikaci služby Asciaci pskytvatelů sciálních služeb České republiky. Stěžejním předpkladem systému hdncení pr získání certifikátu je kvalita z phledu uživatele služby. Hdntí se v 5ti blastech. UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ KULTURA A VOLNÝ ČAS PARTNERSTVÍ PÉČE Certifikát značky kvality předal řediteli DpS S.Terasa Ing. Petru Bťanskému prezident APSS ČR Ing. Jiří Hrecký v říjnu

8 Přehled pčtech klientů v rce 2012 Věkvé slžení klientů dle pskytvané služby: Pskytvaná služba Věkvé slžení Pčet klientů d 65 let let 5 Dmv se zvláštním režimem let 21 / kapacita 46 lůžek / let a více 3 průměrný věk 84 muži 4 ženy 41 Stupně závislsti / PnP / I. 8 II. 19 III. 7 IV let let 40 Dmv pr seniry let 52 / kapacita 114 lůžek / 95 a více 1 průměrný věk 84,1 muži 21 ženy 88 Stupně závislsti / PnP / I. 32 II. 30 III. 14 IV let let let 1 Dmv pr sby se ZP průměrný věk 63 / kapacita 17 lůžek / muži 9 ženy 8 Stupně závislsti / PnP / I. 6 II. 3 III. 2 IV. 1 8

9 Statistika pbytu klientů : Pbyt - žádsti Pčet klientů Důvd Uknčení pbytu úmrtí 3 dchd d sukrmí 1 dchd Hspic LT 2 pbyt na dbu určitu Změna pskytvané služby 1 Pčet nvých žádstí / dle pskytvané služby / Pčet vyřízených žádstí / nvé nástupy / Pčet vyřazených žádstí / dle důvdu / DpS DOZP DsZR DsZR 1 DOZP 23 DpS úmrtí 23 umístění v jiném DpS 4 na vlastní žádst Struktura klientů : Stupeň závislsti I. II. III. IV. bez PnP Pčet klientů Trvale uputaní na lůžku 42 Částečně imbilní 129 Inkntinentní 141 Psychiatrická diagnóza 122 Diabetici - z th aplikace inzulínu Zprstředkvání zdravtnické péče pr klienty v Dmvě: Lékaři Ordinační dny Evidvaní klienti Praktický MUDr. Hndl 1 den v týdnu 86 Praktický MUDr. Schayna 1 den v týdnu 91 Psychiatr MUDr. Zahradník 1x za 5 týdnů 121 Kardilg MUDr. Říha dle bjednání 46 9

10 Stravvací prvz Stravvání klientů a zaměstnanců zajišťuje stravvací úsek s kuchyní a cukrárnu v bjektu budvy. Částečně zásbuje vlastními výrbky bufet Dmva, který je klientům, persnálu a veřejnsti k dispzici v pracvní dny. Odběr bědů využívá Pečvatelská služba a seniři z klí DpS. Stravvací úsek zajišťuje bčerstvení na akcích pr klienty a prnájem kavárny, kinsálu s bsluhu pr veřejnst. Kategrie stravvaných Pčet vydaných jídel 2012 klienti Dmva zaměstnanci cizí strávníci klienti Pečvatelské služby a zaměstnanci z th 124 zaměstnanci PS Péče zaměstnance a struktura dle úseků v rce 2012 Péče zaměstnance Organizace pskytuje zaměstnancům mžnst čerpání z fndu FKSP: na kulturu, sprt, rekreační pbyty, stravvání a věcné dary / živtní jubilea, atd../. Vzdělávání Vzdělávání persnálu / šklení, kurzy, semináře atd../ prbíhá v suladu se záknem č. 108/2006 Sb., sciálních službách. Průběžné vzdělávání sciálních pracvníků 24h/rk, PPOP přímá bslužná péče 24h/rk. Témata byla vybírána s hledem na vyknávanu práci jedntlivých zaměstnanců. Účast 5 veducích pracvníků Téma: Osvědčení šklení bezpečnsti práce veducích zaměstnanců Účast 43 pracvníků v přímé bslužné péči a sc. pracvníků Téma: Standard kvality jednání se zájemcem službu Standard kvality cíle a zásady pskytvaných služeb Psychlgické aspekty v péči seniry, zdravtně pstižené a umírající Standard kvality místní a časvá dstupnst pskytvané sciální služby Standard zvyšvání kvality sciální služby Alternativní a augmentativní kmunikace v sciálních službách Kmunikace v péči seniry, zdravtně pstižené a hspicvé klienty Seznámení se standardy kvality a vedení dkumentace v sciálních službách Ošetřvání a první pmc Hspicvá péče Techniky se zaměřením na vjemvu sustavu Psychhygiena Slaďvání sbníh, prfesníh a rdinnéh živta Účast THP pracvníci Téma : FKSP a sciální fndy 10

11 Organizační struktura Dmva ŘEDITEL statutární zástupce VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU - ZÁSTUPCE ŘEDITELE 1x SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 2x ÚČETNÍ - POKLADNÍ 1x ZÁSOBOVAČ VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU 1x 1x MZDOVÁ A FIN. ÚČETNÍ ÚDRŽBA RECEPCE 1x 2x - řidič 5x VEDOUCÍ 1.PATRA VEDOUCÍ 2.PATRA VEDOUCÍ 3. P. a PŘ. VEDOUCÍ ZDRAV. VEDOUCÍ STRAV. 1x 1x 1x ÚSEKU 1x ÚSEKU 1x AKTIVIZACE AKTIVIZACE AKTIVIZACE OŠETŘ. PÉČE SKLAD 1x 1x 2x 14x 2x PŘÍMÁ PÉČE PŘÍMÁ PÉČE PŘÍMÁ PÉČE ERGOTERAPEUT KUCHYNĚ x x x 1x 7+2+1x; 1x cukrář ÚKLID ÚKLID ÚKLID FYZIOTERAPEUT BUFET 2x + 1x pradlena 2x 5x + 1x pradlena 1x 1x Slžení zaměstnanců dle prfesí: Pracvní zařazení 11 Evidenční pčet zaměstnanců Sciální služby přímá bslužná péče aktivizace 4 sciální pracvník 2 Ošetřvatelské služby všebecná sestra ergterapeut 1 fyziterapeut 1 Ostatní THP stravvání úklid 9 pradlena 2 recepce 5 údržba 2 + 1

12 Aktivizace klientů vlnčasvá a zájmvá činnst Nedílnu sučástí živta v Dmvě je naplnění vlnéh času našich klientů. Velku nabídku aktivit mhu využívat i klienti se zdravtními prblémy. Aktivity jsu přiměřené věku i zdravtnímu stavu klientů, mhu si vybrat pdle zájmu. splečenské hry / trénvání paměti / tvřivá činnst v dílnách DpS / arteterapie, keramika - ergterapie, petterapie / kulturní akce, kncerty, návštěvy divadla, kina, výlety, návštěvy jiných DpS vzdělávání, dbrné přednášky sprtvní aktivity canisterapie splečenské akce zaměřené na rční bdbí a tradice např. maspust, pálení čardějnic, májvé neb vánční kncerty, grilvání na zahradě, mezigenerační hry a vinbraní jsu akce, kterých se zúčastňují i rdiny klientů. O nabídce aktivit jsu klienti pravidelně infrmváni místním rzhlasem, na nástěnkách a nechybí ani splupráce s Výbrem klientů. Pravidelná nabídka denních aktivit pr klienty PO PÁ dpledne a dpledne v letních měsících se činnsti přesuvají d venkvních prstrů dmva zahrada, altány - ranní cvičení mužů a žen - kružek ručních prací - kružek keramiky - kružek taneční terapie - kružek zahradnický - dílny pracvní terapie na jedntlivých patrech / činnsti dle individuálních ptřeb klienta a zájmu / - sprtvní zábavné hry kuželky, šipky atd.. - smyslvé hry Bing, Kltč atd.. - prcházky s dprvdem - pr čtenáře knihvna - duchvní služby pr věřící 2x za měsíc - internetvá kavárna Klienti Dmva se zvláštním režimem nejsu ze žádných aktivit vylučeni, zapjují se dle zdravtníh stavu a schpnstí, všechny aktivity jsu dbrvlné. 12

13 Akce pr klienty v Dmvě i mim 2012 účast klientů LEDEN Tříkrálvý kncert 75 Divadl UL: Randezvus s peretku 8 ÚNOR OC Fórum UL 7 Maspust 120 BŘEZEN Veliknční kulturní přad p.vízner 110 Oslava narzenin klientů ¼ letí 120 Turnaj v cvrnkané DpS Libchvice 6 Beseda klientů s ředitelem a veducími úseků 100 Milešvský den žen 8 Veliknce v muzeu UL 8 DUBEN Ústecký jarmark 25 Turnaj v šipkách DpS Libchvice 8 Pálení čardějnic 110 KVĚTEN Prhlídka FÓRA 20 Sutěžní klání senirů DpS Pdbřany 7 Hrátky V Klidu 150 Den matek - MŠ 90 Zubrnický jarmark 8 Výlet bra Mstišv Dubí u Teplic 8 Výlet Stadice pmník Přemysla ráče 8 ČERVEN Mezigenerační hry aneb cesta d pravěku 160 Divadl UL Opereta Na tý luce zelený 16 Mezigenerační hry DpS Dubí 6 Oslava narzenin 2/4 letí 120 Výlet ZOO Děčín 8 Filipvské lympijské hry 2012 DpS Filipv 8 ČERVENEC Zahradní párty grilvání na zahradě 110 Prmenádní kncert v Ústí n. Labem 24 SRPEN Setkání senirů Hipdrm Mst 8 Letní kin v DpS /areál zahrady/ - prjekt pdprvaný Mag. m. UL 70 Oslava narzenin klientů 3/4letí grilvání na zahradě 100 Prcelánvé dny v muzeu UL 6 ZÁŘÍ Sprtvní lympiáda DpS Šluknv 8 Výšlap na Milešvku sprtvní hry DpS Milešv 8 Letní kin v DpS - prjekt pdprvaný Mag. města UL 70 Farmářské hry DD Bystřany 8 Zahradní slavnst Charita Chabařvice 8 Výstava trpických rchidejí a masžravek 6 Zahradní slavnst V. Březn 8 Veletrh sciálních služeb Ústí nad Labem 40 ŘÍJEN Návštěva muzea Den pr seniry 8 Certifikát značky kvality slavnstní předání cenění DpS S. Terasa 90 Hudební festival přehlídka hud. aktivit klientů DpS Ústeckéh kraje 160 Instalace výstavy v Dmvě - DpS Bystřany : Vzpmínkvé kufry 150 Dubský kláč DpS Dubí 8 LISTOPAD Výstava starých hraček - muzeum UL 6 Divadl pera Kmedianti 15 Vánční výstava ručních prací klientů DpS S.Terasa 90 PROSINEC Mikulášská zábava s hudbu 130 Beseda klientů s ředitelem 85 Oslava narzenin 4/4letí Vízner : Světem peret 120 Turnaj v bwlingu 4 Vánční kncert Jirkvské senirky /pěvecký sbr/ 120 Vánční vystupení dětí z mat. škly a mažretky ze ZŠ 110 Vánční BINGO 70 13

14 Ftgalerie z akcí: Mezigenerační hry 2012 aneb cesta d pravěku 14

15 Sami sbě - zábavné dpledne s vystupením klientů a persnálu Letní kin v DpS /z prjektu Mag. UL / Vánční kncert: Teplické kvartet 15

16 Veliknční výstava výrbků klientů ze zájmvých dílen Dmva Maspustní zábava Zájmvá dílna / DsZR / Kncert : Mladá dechvka 16

17 Prjektvá činnst Na rk 2012 byl pdán a schválen prjekt : AKTIVIZACE SENIORŮ 2012 Získaná dtace ve výši ,- Kč OMOS - Magistrátu města Ústí nad Labem Částka byla vyčerpána na : Hrátky V Klidu / pr klienty z Dmvů Ústeckéh kraje / Účast 140 klientů sc. služeb / včetně dbrvlníků, účinkujících /. Mezigenerační hry na téma cesta d pravěku / pr klienty včetně rdinných příslušníků, persnál a děti zaměstnanců, dětský dmv a Dmv pr zdravtně pstižené UL. celkem 170 účastníků / včetně dbrvlníků, rdinných příslušníků, účinkujících / Hudební festival přehlídka hudební a taneční zájmvé činnsti klientů sc. služeb Ústeckéh kraje účast 130 klientů + 15 dbrvlníků Prezentace Dmva pr veřejnst realizace Dnů tevřených dveří v rámci Týdnů duševníh zdraví a Veletrhu sciálních služeb Ústí nad Labem zpracvání infrmačních prpagačních materiálů, webvé stránky, infrmační systém RISK klubvé a kulturně - splečenské prgramy pr veřejnst výstavy ručních prací klientů v DpS pr veřejnst Praxe studentů v rce

18 Na základě smluvy mezi DpS a UJEP Ústí nad Labem abslvují studenti dbrnu praxi v našem zařízení. Praxe studentů Pčet studentů UJEP Zdravtnické studium ergterapie, sc. práce + Střední dbrná škla 11 Střední dbrná škla Trmice / + dbrné vedení praxe / 20 Dbrvlnictví Splečnice senirů 3 registrvané dbrvlnice z DC UL Dbrvlníci v keramice stálá dbrvlnice pravidelně 1x za 14 dní pracuje s klienty v dílně keramiky ve šklním rce 4 splečné akce děti ze ZŠ + seniři DpS a keramika / pdpřen dtací z prjektu ZŠ /. Canisterapie v Dmvě pr seniry se zvláštním režimem 2x měsíčně terapie pr seniry s Alzheimervu chrbu a smíšenu demencí / 2 psy s výcvikem a svědčením / Malí dbrvlníci - taneční, hudební vystupení 2x rčně, Veliknce, Čardějnice, Den matek a Vánce. děti z mateřské škly Vjanva Ústí n. L. žáci ze ZŠ S. Terasa a Neštěmice Dbrvlníci studenti Střední škly bchdu a služeb Krásné Březn pmc s bsluhu senirů a hstů při stlvání na velkých splečenských akcích Firemní dbrvlníci ČEZ 1x rčně je zprstředkvaná firemní dbrvlnická akce pr klienty Dmva, v rce 2012 dplední a dplední prjížďka pr handicapvané klienty p Severní Terase s psezením v kavárně Dbrvlníkem - ftgraf zpracvává ft, vide, prezentační prgramy z akcí klientů pr DpS pmáhá klientům s webvými stránkami atd.. Dbrvlníci klienti - Kiwanis mezinárdní sdružení dbrvlníků pr děti v nemcnicích naše klientky plní v terapeutických dílnách v DpS Kiwanis panenky pr dd. dětské nemcnice v UL 1x rčně jsu zváni na splečné psezení s phštěním a kulturním prgramem d Masarykvy nemcnice, jak pděkvání za dbrvlnicku činnst. Základní údaje hspdaření rganizace v 18

19 rce 2012 Eknmický úsek Dmva pr seniry Severní Terasa, p.., sestavil vyrvnaný finanční plán a plně mu pdřídil své hspdaření. Průběžně vyhdncval plnění rzpčtu a změny, či nvé významné skutečnsti neprdleně znamval zřizvateli. Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané plžky 2012 Hlavní činnst Dplňkvá činnst 501 Materiál 5 933,62 177,5 502 Energie 3 763,92 75, Prdané zbží 1 011, Opravy a udržvání 549,07 1, Cestvné 16, Služby 2 475,48 32, Mzdvé náklady ,00 544, Záknné sciální pjištění 6 121,96 185, Jiné sciální pjištění 76, Záknné sciální náklady 271,01 8, Daně a pplatky 4, Ostatní náklady 21,27 0, Odpisy 3 462, Tvrba zúčtvání pravných plžek 284, Náklady z drbnéh dluhdbéh majetku 1 171,45 4,07 Náklady celkem , ,33 Přehled výnsů ( v tis.kč) 2012 Hlavní činnst Dplňkvá činnst Tržby celkem (ú ) z th: , ,98 -tržby d klientů, zdrav. pjišťven ,89 -tržby z prdeje služeb 274,26 766,66 - tržby za prdané zbží 1306,32 Zúčtvání fndů (ú.648) 3 345,43 Příspěvek zřizvatele na prvz 413,00 Dtace "Aktivizace senirů" 10,00 Dtace MPSV 7 740,00 Dtace Úřadu práce 217,95 Dtace ÚK 13,25 Ostatní výnsy 110,10 7,74 Výnsy celkem , ,72 Hspdářský výsledek Hlavní činnst Dplňkvá činnst Hspdářský výsledek 64,82 ( v tis. Kč) 39,39 ( v tis. Kč) 104,21 ( v tis.kč) 19

20 Organizace hspdařila s majetkem a finančními prstředky přidělenými zřizvatelem, dále s úhradu klientů za ubytvání, stravvání a péči, s dtací ze státníh rzpčtu, s dary d právnických a fyzických sb, prstředky d zdravtních pjišťven a s vlastními fndy. Finanční zdrje d zřizvatele a z Ministerstva práce a sciálních věcí byli účtvány v suladu s rzpčtvými pravidly a v plné výši čerpány. DpS nevlastní žádné nemvitsti a svu činnst prvzuje v budvě zřizvatele. Organizace je právněna nabývat a spravvat mvitý majetek v rámci vlastníh hspdaření. Účetním bdbím je kalendářní rk, byly pužity metdy vedené pdvjným účetnictvím a PC prgramem pr příspěvkvé rganizace. V rámci dplňkvé činnsti prvzval Dmv Bufet pr ptřeby klientů a zaměstnanců aj., prnajímal nebytvé prstry / kinsál, kavárna /, pskytval mžnst dběru bědů cizím strávníkům. Závěrem 20

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace...

Obsah. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace... 3. Charakteristika školy... 3. Orgány školy a další organizace... STUDIJNÍ BROŽURA 2015/2016 Obsah Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkvá rganizace... 3 Charakteristika škly... 3 Orgány škly a další rganizace... 3 Lidé ve škle... 4 Organizace šklníh rku 2015/2016...

Více