KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011

2 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně 2

3 Domov se zvláštním režimem,,sněženka MÚSS Plzeň, p. o. 5 Domov se zvláštním režimem,,petrklíč MÚSS Plzeň, p. o. 6 Domov pro seniory Sedmikráska MÚSS Plzeň, p. o. 7 Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek MÚSS Plzeň, p. o. 8 Služby pro seniory Domov pro seniory Kopretina MÚSS Plzeň, p. o. 9 Pečovatelská služba MÚSS Plzeň, p. o. 10 Domov pro seniory sv. Jiří Městská Charita Plzeň 12 Domov sv. Aloise domov se zvláštním režimem Městská Charita Plzeň 13 Domov sv. Aloise týdenní stacionář Městská Charita Plzeň 14 Charitní ošetřovatelská služba Městská Charita Plzeň 15 Charitní pečovatelská služba Městská Charita Plzeň 16 Tísňová péče Městská Charita Plzeň 17 Domov pokojného stáří sv. Alžběty Diecézní Charita Plzeň 18 Domovinka Denní stacionář Mgr. Bohumila Hajšmanová 19 Domovinka Týdenní stacionář Mgr. Bohumila Hajšmanová 20 Domovinka Pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská služba 21 Mgr. Bohumila Hajšmanová Domovinka Tísňová péče Mgr. Bohumila Hajšmanová 22 3

4 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním 23 postižením TOTEM regionální dobrovolnické centrum Akademie třetího věku TOTEM regionální dobrovolnické centrum 24 Odborné sociální poradenství Baculus, o.s. 25 Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus, o.s. 26 Dům s pečovatelskou službou LONGEVITA SENIO s.r.o. 27 Agentura domácí zdravotní péče MIDOP 28 Mgr. Jaromíra Kőnigsmarková Poradna vyššího věku Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň 29 Aktivizační program Zdravý životní styl Svaz důchodců ČR 30 4

5 Domov se zvláštním režimem,,sněženka Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 145, Plzeň Kontaktní telefon: , příspěvková organizace IČ: Služby pro seniory Domov se zvláštním režimem Sněženka, poskytuje odbornou sociální péči týmem vzdělaných pracovníků a usiluje o to, aby si uživatelé co nejdéle udrželi a rozvíjeli své každodenní návyky v péči o vlastní osobu a soběstačnosti v základních životních dovednostech. Cílovou skupinou Domova jsou osoby nad 50 let věku, u nichž vznikl nárok na starobní důchod, nebo mají přiznaný plný invalidní důchod, osoby s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou či Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, veškeré tyto osoby mají sníženou míru péče o vlastní osobu a soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu II., III., a IV. stupně příspěvku na péči a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Službu neposkytujeme osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, nebo jsou závislí na přístrojích podporujících základní životní funkce, též osobám závislým na návykových látkách, osobám mentálně postiženým s výjimkou mentálního postižení, které vzniklo až za pobytu v Domově. Dále osobám narušujícím kolektivní soužití, agresivním osobám a osobám vyžadujícím celodenní osobní asistenci. Kontraindikovány pro přijetí jsou rovněž osoby s infekčním onemocněním. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí Kapacita: 69 lůžek Bezbariérovost: ano Cena služby: 300 Kč až 320 Kč za den Ostatní: dobrá dostupnost MHD, relaxační zahrada Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (pro zájemce o informace o poskytované sociální službě je v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod. k dispozici sociální pracovnice pobytového zařízení). 5

6 Domov se zvláštním režimem,,petrklíč Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Západní 7, Plzeň Kontaktní telefon: příspěvková organizace IČ: Domov se zvláštním režimem Petrklíč, poskytuje sociální služby seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby, mají sníženou péči o vlastní osobu a soběstačnost v základních životních schopnostech a potřebují pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich přirozeném prostředí. Cílovou skupinou Domova jsou osoby starší 50 let, příjemci starobního nebo invalidního důchodu, kteří mají sníženou míru péče o vlastní osobu a soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu II., III., a IV. stupně a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. S ohledem na typ Domova neposkytujeme služby osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, nebo jsou závislé na přístrojích podporujících a udržujících základní životní funkce, též nepřijímáme osoby závislé na všech návykových látkách, osoby mentálně postižené s výjimkou případů, kdy k mentálnímu postižení dojde již během pobytu v Domově. Rovněž nejsou přijímány osoby narušující kolektivní soužití, osoby s útěkovými tendencemi, osoby agresivní, osoby vyžadující celodenní osobní asistenci a osoby s infekčním onemocněním. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí Kapacita: 23 uživatelů Cena služby: 307 Kč/den Bezbariérovost: ano, celý areál je bezbariérový Ostatní: 2 lůžkové a 3 lůžkové pokoje, společné soc. zařízení, okrasná zahrada se zpevněnými cestičkami, snadná dostupnost MHD 6 Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (pro zájemce o informace o poskytované sociální službě je v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod. k dispozici sociální pracovnice pobytového zařízení).

7 Domov pro seniory Sedmikráska Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Kotíkovská 15, Plzeň Kontaktní telefon: , , fax: příspěvková organizace IČ: Služby pro seniory Domov pro seniory Sedmikráska, poskytuje sociální služby seniorům, kteří jsou odkázáni, zejména z důvodu věku, na pomoc jiné fyzické osoby. Zajišťujeme bezpečné prostředí a poskytování potřebné pomoci pro udržení co největší soběstačnosti uživatele a umožnění společenského styku s jeho vrstevníky. Cílovou skupinou Domova pro seniory jsou osoby starší 50ti let s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem (invalidita 3. stupně), kteří mají sníženou míru soběstačnosti v základních životních dovednostech a péče o vlastní osobu v rozsahu II. až IV. stupně. Umožňujeme bydlení manželským a družským párům, přijímáme také osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. Neposkytujeme služby osobám, jejichž stav vyžaduje péči zdravotnického zařízení, dále osobám trpícím akutní infekční chorobou a závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, osobám mentálně postiženým, osobám s Alzheimerovou či jinou demencí, osobám narušujícím kolektivní soužití a osobám s útěkovými tendencemi a osobám, které jsou schopné za pomoci v místě dostupných služeb zůstat v domácím prostředí. Rovněž nemůžeme přijmout osoby, jejichž stav vyžaduje návaznost na dechové či jiné speciální zdravotnické přístroje. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarání osobních záležitostí Kapacita: 180 (dvoulůžkové pokoje) Cena služby: 312 Kč / 320 Kč denně (dle diety), úhrada se upravuje dle výše důchodu Bezbariérovost: ano Ostatní: velký lesopark u objektu, snadná dostupnost MHD, široká nabídka aktivit Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (pro zájemce o informace o poskytované sociální službě jsou k dispozici sociální pracovnice pobytového zařízení v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod., v pondělí a ve středu od 6:30 do 17:00 hod.) 7

8 Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Kotíkovská 15, Plzeň Kontaktní telefon: , , fax: příspěvková organizace IČ: Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek poskytuje odbornou sociální péči týmem vzdělaných pracovníků, usiluje o to, aby si uživatelé udrželi své dosavadní návyky, určitou míru soběstačnosti, respektuje práva uživatelů a snaží se o důstojné prožití konce jejich života. Cílovou skupinou Domova jsou osoby starší 50ti let, jejichž míra závislosti na pomoci druhé osoby je vyjádřena závislostí ve výši II. až IV. stupně a pobírající starobní či invalidní důchod (invalidita 3. stupně). Jedná se o osoby se závažným zdravotním stavem, který vyžaduje komplexní ošetřovatelskou péči. Přijímáme osoby imobilní a trpící Alzheimerovou či jinou demencí. Rovněž přijímáme uživatele zbavené způsobilosti k právním úkonům. Nepřijímáme osoby, jejichž stav vyžaduje trvalou péči ve zdravotnickém zařízení, osoby závislé na návykových látkách a alkoholu, osoby mentálně postižené, osoby, které narušují kolektivní soužití nebo mají útěkové tendence, osoby agresivní nebo vyžadující celodenní osobní asistenci, dále osoby s infekčním onemocněním, osoby, jejichž onemocnění vyžaduje trvalé fyzické omezení a osoby, které jsou závislé na přístrojích podporujících nebo udržujících základní životní funkce. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí Kapacita: 104 (dvoulůžkové pokoje) Cena služby: 312 Kč / 320 Kč denně (dle diety), úhrada se upravuje dle výše důchodu Bezbariérovost: ano Ostatní: velký lesopark u objektu, dobrá dostupnost MHD, široká nabídka aktivit Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (pro zájemce o informace o poskytované sociální službě jsou k dispozici sociální pracovnice pobytového zařízení v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod., v pondělí a ve středu od 6:30 do 17:00 hod.)

9 Domov pro seniory Kopretina Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Západní 7, Plzeň Kontaktní telefon: příspěvková organizace IČ: Služby pro seniory Posláním Domova je poskytování sociálních služeb seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby, mají sníženou péči o vlastní osobu a soběstačnost v základních životních schopnostech a potřebují pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich přirozeném prostředí. Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let, které mají sníženou míru péče o vlastní osobu a soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu II. - IV. stupně a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. S ohledem na typ Domova se neposkytují služby osobám s diagnostikovanou demencí, s agresivními sklony, osobám závislým na návykových látkách, se sexuální deviací či poruchou osobnosti, osobám narušujícím kolektivní soužití či majícím útěkové tendence. Dále nepřijímáme osoby závislé na podpůrných přístrojích, či jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči ve zdravotnickém zařízení, osoby s infekčním onemocněním a osoby s mentálním postižením. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu komplexní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační služby zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti nabídka volnočasových aktivit např. trénování paměti, cvičení, pečení, muzikoterapie kulturní a společenské akce přednášky, besedy, výlety pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí Kapacita: 38 lůžek Cena služby: cca 315 Kč/den Bezbariérovost: areál je bezbariérový Ostatní: jednolůžkové, dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje, okrasná zahrada s grilem a se sportovním zákoutím pro seniory, snadná dostupnost MHD Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (informace podá sociální pracovnice v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod. ). 9

10 Název poskytovatele: Pečovatelská služba Klatovská 90, Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby PS 1 sídlí v Domě s pečovatelskou službou, U Jam 23, Plzeň. Její působností je celé území Plzně 1, Bílá Hora, Bolevec, Košutka, Roudná, dále Radčice, Křimice, Malesice. Středisko pečovatelské služby PS 2 sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Suvorovově ulici 34, Plzeň. Její působností jsou Slovany, Radobyčice, Černice, Hradiště, Koterov, Bručná, Čechurov, Božkov. Středisko pečovatelské služby PS 3 sídlí na Klatovské třídě 90, Plzeň. Její působností je část území Plzně 3, střed města Plzně, Lhota, Litice, Valcha. Středisko pečovatelské služby PS 4 sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Partyzánské ulici 53, Plzeň. Její působností je území Plzně 4, Lobzy, Újezd, Zábělá, Červený Hrádek, Bukovec. Středisko pečovatelské služby PS 5 sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Krajní ulici 5, Plzeň. Její působností je část Plzně 3, Skvrňany, Nová Hospoda Kontaktní telefon a Vedoucí pečovatelských a ošetřovatelských služeb, Klatovská 90, Plzeň, telefon: , Středisko pečovatelské služby PS 1, telefon: , Středisko pečovatelské služby PS 2, telefon: , Středisko pečovatelské služby PS 3, telefon: , , Středisko pečovatelské služby PS 4, telefon: , , Středisko pečovatelské služby PS 5, telefon: , Sociální pracovník Pečovatelské a ošetřovatelské služby, Klatovská 90, Plzeň, telefon: Domácí ošetřovatelská péče HOME CARE, Klatovská 90, Plzeň, telefon: , příspěvková organizace IČ:

11 Pečovatelská služba (dále jen PS) zajišťuje celoroční komplexní péči pro lidi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Posláním PS je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou péči o vlastní osobu a soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. senioři osoby se zdravotním postižením rodiny s dětmi Důležitým úkolem PS je spolupráce s rodinou uživatele. Každý uživatel si volí typ sociální služby, který mu nejlépe vyhovuje. Plánování průběhu sociální služby je individuální u každého uživatele na základě jeho přání a potřeb. Plánování vychází z individuálních potřeb uživatelů, které jsou zjišťovány v úzké spolupráci s uživateli a jejich rodinami při respektování a uplatňování jejich práva vyjadřovat své potřeby, přání, touhy, stížnosti, svobodný výběr služby a podílet se na průběhu služby, která je jim zajišťována. Hlavním principem každodenní práce PS je zabránit sociálnímu vyloučení cílové skupiny uživatelů a jeho zpětné začlenění do společnosti, docílení co nejvyššího stupně samostatnosti a nezávislosti uživatele na jiné osobě při respektování Listiny základních práv a svobod. Základem poskytování sociální služby je vždy individuální přístup personálu, jeho laskavý, citlivý a ohleduplný postoj k uživateli a respektování jeho soukromí při dodržování veškerých platných legislativních norem a předpisů. Při veškeré své činnosti se řídí etickým kodexem pracovníků v sociálních službách. Uživatelům jsou poskytovány činnosti pečovatelských služeb: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti, včetně praní, žehlení a drobných oprav prádla zprostředkování kontaktu se společenským prostředím možnost zájmových a kulturních aktivit Stravování je poskytováno uživatelům 1x denně, kdy je možné si vybrat ze tří druhů diet s možností úpravy (např. mletá strava, neslaná). Strava je uživatelům rozvážena v jídlonosičích v termoobalu, které splňují podmínky stanovené vyhláškou č. 602/2006 Sb., v platném znění. Rozvoz stravy je zajišťován prostřednictvím zařízení MÚSS Plzeň střediska Dopravy a služeb, 9 tranzitními vozy. Denní počet rozvezené stravy je cca 850 až 900 jídel. Dle požadavků uživatele jsou zprostředkovány služby kadeřníka, holiče, pedikérky, maséra, fotografa přímo v domácnosti uživatele. Možnost využití těchto služeb má každý uživatel pečovatelských služeb. Pečovatelská služba v případě potřeby zprostředkuje kontakt na pracovníka tlumočnických služeb. Návaznost na tyto služby je zajišťována osobám s poruchami komunikace, způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Tlumočník znakové řeči zprostředkovává uživateli kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Kapacita: osob Cena služby: dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb. Bezbariérovost: služba poskytována v domácnosti uživatele Otevírací doba: Pečovatelská služba je poskytována celoročně v době od 6:30 do 19:00 hod. Služby pro seniory 11

12 Domov pro seniory sv. Jiří Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Mohylová 92, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Posláním Domova pro seniory sv. Jiří (DSJ) je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů při zachování běžných společenských aktivit a samostatnosti. Senioři mohou prožívat svůj život svým navyklým stylem dle svých přání a potřeb, s individuálními zvyklostmi, při zachování lidských práv a svobod. Cílovou skupinou uživatelů jsou občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro změny zdravotně-sociální situace potřebují péči sociálního zařízení, která nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí. Občan musí být příjemcem příspěvku na péči II. IV. stupně nebo ve věku nad 75 let bez příbuzných. Klienti jsou ubytováni ve 20 jednolůžkových a ve 25 dvoulůžkových pokojích. Pracovníci přímé sociální péče 24 hodin denně pomáhají seniorům s osobní hygienou, sebeobsluhou, s nácvikem chůze, s obsluhou při jídle apod. Zdravotní sestry provádí zdravotní výkony dle indikace ošetřujících lékařů. Lékařskou péči zde externě zajišťuje praktický lékař, psychiatr, urolog a diabetolog. Zásadní principy poskytované péče: péče vychází ze základních přání a potřeb klienta pravidelné zajišťování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb klientů vytváření prostředí v Domově co nejvíce podobné domácímu prostředí individuální přístup ke klientům (princip klíčových pracovníků) tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb uplatňování nových metod v práci s klienty (pohybová a taneční terapie, muzikoterapie, aromaterapie, reminiscenční terapie, podpora a nový rozvoj samostatnosti individuální a skupinová ergoterapie, kondiční TV, arteterapie) jednání s klienty s úctou, respektování názoru a soukromí vytvoření bezpečného prostředí spolupráce s rodinou aktivní využití volného času obyvatel, jejich zapojení do veškerého dění v Domově (rada seniorů a stravovací komise volby zástupců obyvatel ročně 1x měsíčně setkání, čtvrtletně setkání se všemi obyvateli řešení provozních záležitostí, návrhů, připomínek, stížností), zájmové kluby obyvatel 12 Kapacita: 70 lůžek Cena služby: strava 150 Kč/den, ubytování v jednolůžkovém pokoji 180 Kč/den, ubytování v dvoulůžkovém pokoji 170 Kč/den Bezbariérovost: ano

13 Domov sv. Aloise domov se zvláštním režimem Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Hradišťská 30, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů s poruchami paměti. Základem je profesionální přístup a podpora seniorů s poruchami paměti, aby co nejdéle mohli užívat běžných společenských aktivit, dle svých přání a potřeb s individuálními zvyklostmi při zachování lidských práv a svobod. Služby pro seniory Cílovou skupinou uživatelů jsou občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, kteří mají diagnostikovanou poruchu paměti, jejíž projevy již neumožňují další život v domácím prostředí a potřebují péči sociálního zařízení. Občan musí mít odpovídající alespoň II. stupeň závislosti, nebo být ve věku nad 75 let bez příbuzných. Zásadní principy: ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou úkony vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta, které pravidelně zjišťujeme máme vždy individuální přístup ke klientovi princip klíčového pracovníka pro každého klienta vytváříme individuální plán na doplnění deficitu potřeb u klientů podporujeme udržení samostatnosti vytváříme pro klienty bezpečné prostředí respektujeme soukromí klientů respektujeme názory klientů spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti, s ostatními složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klientů Do Domova se celodenní strava dováží z kuchyně Domova sv. Jiří v nabídce jsou diety šetřící a diabetická, rovněž praní prádla je denně zajišťováno prádelnou Domova sv. Jiří. V Domově je možno využít služeb fyzioterapeutky, kadeřnice a pedikérky. Klienti mohou využívat speciální masážní a relaxační vanu. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, do domova pravidelně dochází psychiatr, neurolog, diabetolog, stomatolog, příp. urolog. Odvoz k dalším lékařům specialistům je zajištěn vozidlem Domova. Kapacita: 28 lůžek Cena služby: strava 150 Kč/den, ubytování 180 Kč/den Bezbariérovost: ano 13

14 Domov sv. Aloise týdenní stacionář Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Hradišťská 30, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Posláním týdenního stacionáře je umožnit klientům, kteří z důvodu poruchy paměti nemohou žít samostatně doma, aby prožívali dále svůj život plnohodnotně v prostředí co nejvíce podobnému životu v rodině a mohli se do domácího prostředí vrátit alespoň na víkend. Kontinuita rodinných vztahů musí být zachována. Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři s diagnostikovanou poruchou paměti. Tato skupina vyžaduje specifickou péči, která je o víkendech pro rodiny velice náročná. Proto řada rodin, které využívaly pro své blízké stacionář v Polední ul., uvítala možnost umístit klienty do domova se zvláštním režimem v Domově sv. Aloise, který zajišťuje péči nepřetržitě. Zásadní principy: ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou úkony vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta, které pravidelně zjišťujeme máme vždy individuální přístup ke klientovi princip klíčového pracovníka pro každého klienta vytváříme individuální plán na doplnění deficitu potřeb u klientů podporujeme udržení samostatnosti vytváříme pro klienty bezpečné prostředí respektujeme soukromí klientů respektujeme názory klientů spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti, s ostatními složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klientů Mezi pravidelné aktivity patří zejména trénování paměti, společné čtení, tematicky zaměřené besedy, arteterapie, reminiscenční terapie, kanisterapie. Týdenní stacionář poskytuje celodenní stravu včetně možnosti šetřící a diabetické diety, dováženou z Domova pro seniory sv. Jiří, praní a žehlení prádla, které rovněž zajišťuje Domov sv. Jiří. Úklid je poskytován v časovém rozmezí pondělí až pátek, dle potřeby i o víkendu. Péče o klienty zahrnuje pravidelné tréninky paměti, nácvik sebeobsluhy a kondičního cvičení. Zdravotní výkony zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace praktického lékaře. S klienty se pracuje individuálně na základě zpracovaného individuálního plánu. 14 Kapacita: 8 lůžek Cena služby: strava 150 Kč/den, ubytování 180 Kč/den Bezbariérovost: ano

15 Charitní ošetřovatelská služba Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Polední 11, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Služby pro seniory Posláním ošetřovatelské služby je umožnit klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní či sociální hendikep. Služba je poskytována pro město Plzeň. Pobočky máme ve Stříbře, Tachově a Boru u Tachova. Cílovou skupinou jsou nemocní jakéhokoliv věku, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni ve vlastním domácím prostředí. Cílem ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a proplácí zdravotní pojišťovna. Tým zdravotních sester nejčastěji provádí tyto výkony: aplikace injekcí a inzulinu odběry krve a biologického materiálu monitorování EKG, krevního tlaku, glykémie aplikace infúzí a enterální výživy převazy a speciální výkony kondiční i speciální rehabilitace komplexní léčebná hygienická péče u ležících nemocných péče o umírající Služba je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Závisí na zdravotním stavu nemocného, maximum je 1 hodina 3x denně. Zvýšený rozsah péče musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Kvalita péče je doplněna zapůjčováním pomůcek (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zvedák, chodítka, invalidní vozík atd.). Kapacita: 500 klientů/rok 15

16 Charitní pečovatelská služba Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Polední 11, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Posláním PS je zabezpečit uživatelům praktickou bio-psycho-socio-spirituální pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Tato pomoc se poskytuje individuálně, dle přání a potřeb klienta, v souladu se zachováním Listiny základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity České republiky. Služba je zajišťována pro město Plzeň a obec Dýšina. osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postižením osoby s tělesným postižením osoby se sluchovým postižením osoby se zrakovým postižením osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi senioři Hodnoty PS: partnerský respekt a úcta péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele individuální přístup princip klíčových pracovníků tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb respektování názoru a soukromí vytváření bezpečného prostředí spolupráce s rodinou Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby (zákon č. 108/2006 Sb.): pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Kapacita: 200 klientů/rok Cena služby: 100 Kč/hod na 1 pečovatelku 16

17 Tísňová péče Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Polední 11, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Služby pro seniory Posláním služby je zajistit uživatelům bezpečí v domácím prostředí. Cítit se bezpečně a jistě ve svém přirozeném prostředí, žít podle svých navyklých přání a potřeb. Společně v komplexu dalších sociálních služeb zabezpečit uživatelům bio-psycho-socio-spirituální pomoc pro setrvání ve svém domácím prostředí, v souladu se zachováním Listiny základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity Česká republika. klienti se zdravotním postižením senioři Služba je poskytována pro město Plzeň a okolí do 10 km. Základní činnosti (zákon č. 108/2006 Sb.): poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci sociálně terapeutické činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Průběh služby: Nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace je poskytována MCH ve spolupráci s agenturou Tuebor General Service s.r.o. a Městskou policií v Plzni, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Speciální zařízení se skládá z telefonního přístroje nebo GSM brány a tísňového tlačítka. Uživatel nosí u sebe tlačítko, které zmáčkne v případě pádu nebo náhlého ohrožení života. Uživatel se s vytočeným a přijatým krizovým číslem spojí buď pomocí hlasitého odposlechu, nebo telefon přehraje jeho krizovou zprávu. Výjezd k uživateli je uskutečněn okamžitě a je poskytnuta nebo zprostředkována neodkladná pomoc. Kapacita: 50 osob Cena služby: 500 Kč/měsíc, krizový výjezd 250 Kč, zavedení služby 300 Kč (pro obyvatele MO Plzeň 3 cena 400 Kč/měsíc, krizový výjezd zdarma) 17

18 Domov pokojného stáří sv. Alžběty Název poskytovatele: Diecézní Charita Plzeň Hlavanova 15 a 17, Plzeň Kontaktní telefon: , veřejná církevní právnická osoba IČ: Domov pokojného stáří sv. Alžběty poskytuje podporu, pomoc a laskavou péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní postižení a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby. Domov pokojného stáří sv. Alžběty poskytuje ubytování a stravu, základní sociální poradenství, pomoc při péči o vlastní osobu a ošetřovatelskou péči, psychickou a duchovní podporu, terapeutické, aktivizační a jiné činnosti, kulturní a společenské akce přednášky, besedy, výlety. Kapacita: 26 lůžek Cena služby: úhrada dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ubytování 160/180 Kč za jedno/dvoulůžkový pokoj Kč celodenní strava (aktuální cenu služby je možné zjistit na webových stránkách DCHP) Bezbariérovost: ano Ostatní: jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, snadná dostupnost MHD Otevírací doba: nepřetržitě 18

19 Domovinka Denní stacionář Název poskytovatele: Mgr. Bohumila Hajšmanová Úslavská 75, Plzeň Kontaktní telefon: , fyzická osoba IČ: Služby pro seniory Denní stacionář je určen pro seniory a handicapované z Plzně, kteří potřebují z důvodu vysokého věku či zdravotního nebo psychického stavu pomoc při denních aktivitách. Chod stacionáře se snaží co nejvíce přiblížit pobytu v domácím prostředí. Z kapacitních a provozních důvodů jsou služby poskytovány především lidem, kteří rozumí jednoduché verbální komunikaci, mají zájem o sociální kontakt a aktivní využití času. Seniorům, osobám s chronickým onemocněním a chronickým duševním onemocněním, osobám se zdravotním postižením, osobám s tělesným postižením. V našem novém denním stacionáři poskytujeme základní sociální služby, např. zajištění celodenní stravy, pomoc s hygienou. Součástí dne jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, procházky, dále je zde možnost rehabilitace, kadeřnických a pedikérských služeb. Kapacita: 5 osob Cena služby: Kč/hodinu pobytu dle přiznaného stupně mimořádných výhod pro zdravotně postižené občany Bezbariérovost: ano Otevírací doba: Pracovní dny: 7:00 19:00 hod. (jinak dle dohody) 19

20 Domovinka Týdenní stacionář Název poskytovatele: Mgr. Bohumila Hajšmanová Úslavská 75, Plzeň Kontaktní telefon: , fyzická osoba IČ: Týdenní stacionář je určen pro seniory a handicapované z Plzně, kteří potřebují z důvodu vysokého věku či zdravotního nebo psychického stavu pomoc při denních aktivitách. Chod stacionáře se snaží co nejvíce přiblížit pobytu v domácím prostředí. Z kapacitních a provozních důvodů jsou služby poskytovány především lidem, kteří rozumí jednoduché verbální komunikaci, mají zájem o sociální kontakt a aktivní využití času. Senioři, osoby s chronickým onemocněním a chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením. V našem novém týdenním stacionáři poskytujeme základní sociální služby, např. ubytování od pondělí do pátku (popř. i o víkendu), zajištění celodenní stravy, pomoc s hygienou. Součástí dne jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, procházky. Dále je zde možnost využití rehabilitace, kadeřnických a pedikérských služeb. Kapacita: 10 osob Cena služby: 180 Kč pobyt/den Kč strava/den + 75% přiznaného příspěvku na péči / měsíc Bezbariérovost: ano Otevírací doba: pracovní dny nepřetržitě, víkendy po dohodě s klientem. 20

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Telefon: 378 033 351 nebo 725 780 768 socialnisluzby@plzen.eu www.plzen.eu/socialnisluzby Odbor sociálních služeb

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od

CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od CHARITA KYJOV - Pečovatelská služba Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby platné od 1.6. 2017 Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Domov pro seniory Sedmikráska, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí. 323 00 Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov pro seniory Sedmikráska, Kotíkovská 649/15, Plzeň

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Výroční zpráva 2008. Domov se zvláštním režimem Komenského 209 281 61 Kouřim

Výroční zpráva 2008. Domov se zvláštním režimem Komenského 209 281 61 Kouřim Výroční zpráva 2008 Společnost G-HELP o.p.s. vznikla v roce 2005 a svou sociální činnost začala poskytovat v prosinci roku 2007. Domov provozuje svoji činnost prvním rokem. Tento rok byl velmi náročný

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 2 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Denní stacionáře - 46, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více