KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011

2 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně 2

3 Domov se zvláštním režimem,,sněženka MÚSS Plzeň, p. o. 5 Domov se zvláštním režimem,,petrklíč MÚSS Plzeň, p. o. 6 Domov pro seniory Sedmikráska MÚSS Plzeň, p. o. 7 Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek MÚSS Plzeň, p. o. 8 Služby pro seniory Domov pro seniory Kopretina MÚSS Plzeň, p. o. 9 Pečovatelská služba MÚSS Plzeň, p. o. 10 Domov pro seniory sv. Jiří Městská Charita Plzeň 12 Domov sv. Aloise domov se zvláštním režimem Městská Charita Plzeň 13 Domov sv. Aloise týdenní stacionář Městská Charita Plzeň 14 Charitní ošetřovatelská služba Městská Charita Plzeň 15 Charitní pečovatelská služba Městská Charita Plzeň 16 Tísňová péče Městská Charita Plzeň 17 Domov pokojného stáří sv. Alžběty Diecézní Charita Plzeň 18 Domovinka Denní stacionář Mgr. Bohumila Hajšmanová 19 Domovinka Týdenní stacionář Mgr. Bohumila Hajšmanová 20 Domovinka Pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská služba 21 Mgr. Bohumila Hajšmanová Domovinka Tísňová péče Mgr. Bohumila Hajšmanová 22 3

4 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním 23 postižením TOTEM regionální dobrovolnické centrum Akademie třetího věku TOTEM regionální dobrovolnické centrum 24 Odborné sociální poradenství Baculus, o.s. 25 Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus, o.s. 26 Dům s pečovatelskou službou LONGEVITA SENIO s.r.o. 27 Agentura domácí zdravotní péče MIDOP 28 Mgr. Jaromíra Kőnigsmarková Poradna vyššího věku Člověk v tísni, o.p.s., regionální pobočka Plzeň 29 Aktivizační program Zdravý životní styl Svaz důchodců ČR 30 4

5 Domov se zvláštním režimem,,sněženka Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 145, Plzeň Kontaktní telefon: , příspěvková organizace IČ: Služby pro seniory Domov se zvláštním režimem Sněženka, poskytuje odbornou sociální péči týmem vzdělaných pracovníků a usiluje o to, aby si uživatelé co nejdéle udrželi a rozvíjeli své každodenní návyky v péči o vlastní osobu a soběstačnosti v základních životních dovednostech. Cílovou skupinou Domova jsou osoby nad 50 let věku, u nichž vznikl nárok na starobní důchod, nebo mají přiznaný plný invalidní důchod, osoby s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou či Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, veškeré tyto osoby mají sníženou míru péče o vlastní osobu a soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu II., III., a IV. stupně příspěvku na péči a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Službu neposkytujeme osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, nebo jsou závislí na přístrojích podporujících základní životní funkce, též osobám závislým na návykových látkách, osobám mentálně postiženým s výjimkou mentálního postižení, které vzniklo až za pobytu v Domově. Dále osobám narušujícím kolektivní soužití, agresivním osobám a osobám vyžadujícím celodenní osobní asistenci. Kontraindikovány pro přijetí jsou rovněž osoby s infekčním onemocněním. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí Kapacita: 69 lůžek Bezbariérovost: ano Cena služby: 300 Kč až 320 Kč za den Ostatní: dobrá dostupnost MHD, relaxační zahrada Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (pro zájemce o informace o poskytované sociální službě je v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod. k dispozici sociální pracovnice pobytového zařízení). 5

6 Domov se zvláštním režimem,,petrklíč Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Západní 7, Plzeň Kontaktní telefon: příspěvková organizace IČ: Domov se zvláštním režimem Petrklíč, poskytuje sociální služby seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby, mají sníženou péči o vlastní osobu a soběstačnost v základních životních schopnostech a potřebují pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich přirozeném prostředí. Cílovou skupinou Domova jsou osoby starší 50 let, příjemci starobního nebo invalidního důchodu, kteří mají sníženou míru péče o vlastní osobu a soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu II., III., a IV. stupně a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. S ohledem na typ Domova neposkytujeme služby osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, nebo jsou závislé na přístrojích podporujících a udržujících základní životní funkce, též nepřijímáme osoby závislé na všech návykových látkách, osoby mentálně postižené s výjimkou případů, kdy k mentálnímu postižení dojde již během pobytu v Domově. Rovněž nejsou přijímány osoby narušující kolektivní soužití, osoby s útěkovými tendencemi, osoby agresivní, osoby vyžadující celodenní osobní asistenci a osoby s infekčním onemocněním. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí Kapacita: 23 uživatelů Cena služby: 307 Kč/den Bezbariérovost: ano, celý areál je bezbariérový Ostatní: 2 lůžkové a 3 lůžkové pokoje, společné soc. zařízení, okrasná zahrada se zpevněnými cestičkami, snadná dostupnost MHD 6 Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (pro zájemce o informace o poskytované sociální službě je v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod. k dispozici sociální pracovnice pobytového zařízení).

7 Domov pro seniory Sedmikráska Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Kotíkovská 15, Plzeň Kontaktní telefon: , , fax: příspěvková organizace IČ: Služby pro seniory Domov pro seniory Sedmikráska, poskytuje sociální služby seniorům, kteří jsou odkázáni, zejména z důvodu věku, na pomoc jiné fyzické osoby. Zajišťujeme bezpečné prostředí a poskytování potřebné pomoci pro udržení co největší soběstačnosti uživatele a umožnění společenského styku s jeho vrstevníky. Cílovou skupinou Domova pro seniory jsou osoby starší 50ti let s přiznaným starobním nebo invalidním důchodem (invalidita 3. stupně), kteří mají sníženou míru soběstačnosti v základních životních dovednostech a péče o vlastní osobu v rozsahu II. až IV. stupně. Umožňujeme bydlení manželským a družským párům, přijímáme také osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. Neposkytujeme služby osobám, jejichž stav vyžaduje péči zdravotnického zařízení, dále osobám trpícím akutní infekční chorobou a závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, osobám mentálně postiženým, osobám s Alzheimerovou či jinou demencí, osobám narušujícím kolektivní soužití a osobám s útěkovými tendencemi a osobám, které jsou schopné za pomoci v místě dostupných služeb zůstat v domácím prostředí. Rovněž nemůžeme přijmout osoby, jejichž stav vyžaduje návaznost na dechové či jiné speciální zdravotnické přístroje. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarání osobních záležitostí Kapacita: 180 (dvoulůžkové pokoje) Cena služby: 312 Kč / 320 Kč denně (dle diety), úhrada se upravuje dle výše důchodu Bezbariérovost: ano Ostatní: velký lesopark u objektu, snadná dostupnost MHD, široká nabídka aktivit Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (pro zájemce o informace o poskytované sociální službě jsou k dispozici sociální pracovnice pobytového zařízení v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod., v pondělí a ve středu od 6:30 do 17:00 hod.) 7

8 Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Kotíkovská 15, Plzeň Kontaktní telefon: , , fax: příspěvková organizace IČ: Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek poskytuje odbornou sociální péči týmem vzdělaných pracovníků, usiluje o to, aby si uživatelé udrželi své dosavadní návyky, určitou míru soběstačnosti, respektuje práva uživatelů a snaží se o důstojné prožití konce jejich života. Cílovou skupinou Domova jsou osoby starší 50ti let, jejichž míra závislosti na pomoci druhé osoby je vyjádřena závislostí ve výši II. až IV. stupně a pobírající starobní či invalidní důchod (invalidita 3. stupně). Jedná se o osoby se závažným zdravotním stavem, který vyžaduje komplexní ošetřovatelskou péči. Přijímáme osoby imobilní a trpící Alzheimerovou či jinou demencí. Rovněž přijímáme uživatele zbavené způsobilosti k právním úkonům. Nepřijímáme osoby, jejichž stav vyžaduje trvalou péči ve zdravotnickém zařízení, osoby závislé na návykových látkách a alkoholu, osoby mentálně postižené, osoby, které narušují kolektivní soužití nebo mají útěkové tendence, osoby agresivní nebo vyžadující celodenní osobní asistenci, dále osoby s infekčním onemocněním, osoby, jejichž onemocnění vyžaduje trvalé fyzické omezení a osoby, které jsou závislé na přístrojích podporujících nebo udržujících základní životní funkce. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí Kapacita: 104 (dvoulůžkové pokoje) Cena služby: 312 Kč / 320 Kč denně (dle diety), úhrada se upravuje dle výše důchodu Bezbariérovost: ano Ostatní: velký lesopark u objektu, dobrá dostupnost MHD, široká nabídka aktivit Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (pro zájemce o informace o poskytované sociální službě jsou k dispozici sociální pracovnice pobytového zařízení v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod., v pondělí a ve středu od 6:30 do 17:00 hod.)

9 Domov pro seniory Kopretina Název poskytovatele: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Západní 7, Plzeň Kontaktní telefon: příspěvková organizace IČ: Služby pro seniory Posláním Domova je poskytování sociálních služeb seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na pomoci jiné osoby, mají sníženou péči o vlastní osobu a soběstačnost v základních životních schopnostech a potřebují pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich přirozeném prostředí. Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let, které mají sníženou míru péče o vlastní osobu a soběstačnosti v základních životních dovednostech v rozsahu II. - IV. stupně a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. S ohledem na typ Domova se neposkytují služby osobám s diagnostikovanou demencí, s agresivními sklony, osobám závislým na návykových látkách, se sexuální deviací či poruchou osobnosti, osobám narušujícím kolektivní soužití či majícím útěkové tendence. Dále nepřijímáme osoby závislé na podpůrných přístrojích, či jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou péči ve zdravotnickém zařízení, osoby s infekčním onemocněním a osoby s mentálním postižením. Poskytujeme zejména (dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb.): ubytování poskytnutí stravy pomoc při osobní hygieně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu komplexní sociální, ošetřovatelské a rehabilitační služby zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti nabídka volnočasových aktivit např. trénování paměti, cvičení, pečení, muzikoterapie kulturní a společenské akce přednášky, besedy, výlety pomoc při uplatňování práv a zájmů při obstarávání osobních záležitostí Kapacita: 38 lůžek Cena služby: cca 315 Kč/den Bezbariérovost: areál je bezbariérový Ostatní: jednolůžkové, dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje, okrasná zahrada s grilem a se sportovním zákoutím pro seniory, snadná dostupnost MHD Otevírací doba: Služba je uživatelům poskytována denně, v nepřetržitém provozu (informace podá sociální pracovnice v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod. ). 9

10 Název poskytovatele: Pečovatelská služba Klatovská 90, Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby PS 1 sídlí v Domě s pečovatelskou službou, U Jam 23, Plzeň. Její působností je celé území Plzně 1, Bílá Hora, Bolevec, Košutka, Roudná, dále Radčice, Křimice, Malesice. Středisko pečovatelské služby PS 2 sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Suvorovově ulici 34, Plzeň. Její působností jsou Slovany, Radobyčice, Černice, Hradiště, Koterov, Bručná, Čechurov, Božkov. Středisko pečovatelské služby PS 3 sídlí na Klatovské třídě 90, Plzeň. Její působností je část území Plzně 3, střed města Plzně, Lhota, Litice, Valcha. Středisko pečovatelské služby PS 4 sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Partyzánské ulici 53, Plzeň. Její působností je území Plzně 4, Lobzy, Újezd, Zábělá, Červený Hrádek, Bukovec. Středisko pečovatelské služby PS 5 sídlí v Domě s pečovatelskou službou v Krajní ulici 5, Plzeň. Její působností je část Plzně 3, Skvrňany, Nová Hospoda Kontaktní telefon a Vedoucí pečovatelských a ošetřovatelských služeb, Klatovská 90, Plzeň, telefon: , Středisko pečovatelské služby PS 1, telefon: , Středisko pečovatelské služby PS 2, telefon: , Středisko pečovatelské služby PS 3, telefon: , , Středisko pečovatelské služby PS 4, telefon: , , Středisko pečovatelské služby PS 5, telefon: , Sociální pracovník Pečovatelské a ošetřovatelské služby, Klatovská 90, Plzeň, telefon: Domácí ošetřovatelská péče HOME CARE, Klatovská 90, Plzeň, telefon: , příspěvková organizace IČ:

11 Pečovatelská služba (dále jen PS) zajišťuje celoroční komplexní péči pro lidi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Posláním PS je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou péči o vlastní osobu a soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. senioři osoby se zdravotním postižením rodiny s dětmi Důležitým úkolem PS je spolupráce s rodinou uživatele. Každý uživatel si volí typ sociální služby, který mu nejlépe vyhovuje. Plánování průběhu sociální služby je individuální u každého uživatele na základě jeho přání a potřeb. Plánování vychází z individuálních potřeb uživatelů, které jsou zjišťovány v úzké spolupráci s uživateli a jejich rodinami při respektování a uplatňování jejich práva vyjadřovat své potřeby, přání, touhy, stížnosti, svobodný výběr služby a podílet se na průběhu služby, která je jim zajišťována. Hlavním principem každodenní práce PS je zabránit sociálnímu vyloučení cílové skupiny uživatelů a jeho zpětné začlenění do společnosti, docílení co nejvyššího stupně samostatnosti a nezávislosti uživatele na jiné osobě při respektování Listiny základních práv a svobod. Základem poskytování sociální služby je vždy individuální přístup personálu, jeho laskavý, citlivý a ohleduplný postoj k uživateli a respektování jeho soukromí při dodržování veškerých platných legislativních norem a předpisů. Při veškeré své činnosti se řídí etickým kodexem pracovníků v sociálních službách. Uživatelům jsou poskytovány činnosti pečovatelských služeb: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti, včetně praní, žehlení a drobných oprav prádla zprostředkování kontaktu se společenským prostředím možnost zájmových a kulturních aktivit Stravování je poskytováno uživatelům 1x denně, kdy je možné si vybrat ze tří druhů diet s možností úpravy (např. mletá strava, neslaná). Strava je uživatelům rozvážena v jídlonosičích v termoobalu, které splňují podmínky stanovené vyhláškou č. 602/2006 Sb., v platném znění. Rozvoz stravy je zajišťován prostřednictvím zařízení MÚSS Plzeň střediska Dopravy a služeb, 9 tranzitními vozy. Denní počet rozvezené stravy je cca 850 až 900 jídel. Dle požadavků uživatele jsou zprostředkovány služby kadeřníka, holiče, pedikérky, maséra, fotografa přímo v domácnosti uživatele. Možnost využití těchto služeb má každý uživatel pečovatelských služeb. Pečovatelská služba v případě potřeby zprostředkuje kontakt na pracovníka tlumočnických služeb. Návaznost na tyto služby je zajišťována osobám s poruchami komunikace, způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Tlumočník znakové řeči zprostředkovává uživateli kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Kapacita: osob Cena služby: dle vyhlášky MPSV ČR číslo 505/2006 Sb. Bezbariérovost: služba poskytována v domácnosti uživatele Otevírací doba: Pečovatelská služba je poskytována celoročně v době od 6:30 do 19:00 hod. Služby pro seniory 11

12 Domov pro seniory sv. Jiří Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Mohylová 92, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Posláním Domova pro seniory sv. Jiří (DSJ) je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů při zachování běžných společenských aktivit a samostatnosti. Senioři mohou prožívat svůj život svým navyklým stylem dle svých přání a potřeb, s individuálními zvyklostmi, při zachování lidských práv a svobod. Cílovou skupinou uživatelů jsou občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro změny zdravotně-sociální situace potřebují péči sociálního zařízení, která nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí. Občan musí být příjemcem příspěvku na péči II. IV. stupně nebo ve věku nad 75 let bez příbuzných. Klienti jsou ubytováni ve 20 jednolůžkových a ve 25 dvoulůžkových pokojích. Pracovníci přímé sociální péče 24 hodin denně pomáhají seniorům s osobní hygienou, sebeobsluhou, s nácvikem chůze, s obsluhou při jídle apod. Zdravotní sestry provádí zdravotní výkony dle indikace ošetřujících lékařů. Lékařskou péči zde externě zajišťuje praktický lékař, psychiatr, urolog a diabetolog. Zásadní principy poskytované péče: péče vychází ze základních přání a potřeb klienta pravidelné zajišťování bio-psycho-socio-spirituálních potřeb klientů vytváření prostředí v Domově co nejvíce podobné domácímu prostředí individuální přístup ke klientům (princip klíčových pracovníků) tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb uplatňování nových metod v práci s klienty (pohybová a taneční terapie, muzikoterapie, aromaterapie, reminiscenční terapie, podpora a nový rozvoj samostatnosti individuální a skupinová ergoterapie, kondiční TV, arteterapie) jednání s klienty s úctou, respektování názoru a soukromí vytvoření bezpečného prostředí spolupráce s rodinou aktivní využití volného času obyvatel, jejich zapojení do veškerého dění v Domově (rada seniorů a stravovací komise volby zástupců obyvatel ročně 1x měsíčně setkání, čtvrtletně setkání se všemi obyvateli řešení provozních záležitostí, návrhů, připomínek, stížností), zájmové kluby obyvatel 12 Kapacita: 70 lůžek Cena služby: strava 150 Kč/den, ubytování v jednolůžkovém pokoji 180 Kč/den, ubytování v dvoulůžkovém pokoji 170 Kč/den Bezbariérovost: ano

13 Domov sv. Aloise domov se zvláštním režimem Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Hradišťská 30, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Posláním Domova sv. Aloise je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů s poruchami paměti. Základem je profesionální přístup a podpora seniorů s poruchami paměti, aby co nejdéle mohli užívat běžných společenských aktivit, dle svých přání a potřeb s individuálními zvyklostmi při zachování lidských práv a svobod. Služby pro seniory Cílovou skupinou uživatelů jsou občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, kteří mají diagnostikovanou poruchu paměti, jejíž projevy již neumožňují další život v domácím prostředí a potřebují péči sociálního zařízení. Občan musí mít odpovídající alespoň II. stupeň závislosti, nebo být ve věku nad 75 let bez příbuzných. Zásadní principy: ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou úkony vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta, které pravidelně zjišťujeme máme vždy individuální přístup ke klientovi princip klíčového pracovníka pro každého klienta vytváříme individuální plán na doplnění deficitu potřeb u klientů podporujeme udržení samostatnosti vytváříme pro klienty bezpečné prostředí respektujeme soukromí klientů respektujeme názory klientů spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti, s ostatními složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klientů Do Domova se celodenní strava dováží z kuchyně Domova sv. Jiří v nabídce jsou diety šetřící a diabetická, rovněž praní prádla je denně zajišťováno prádelnou Domova sv. Jiří. V Domově je možno využít služeb fyzioterapeutky, kadeřnice a pedikérky. Klienti mohou využívat speciální masážní a relaxační vanu. Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, do domova pravidelně dochází psychiatr, neurolog, diabetolog, stomatolog, příp. urolog. Odvoz k dalším lékařům specialistům je zajištěn vozidlem Domova. Kapacita: 28 lůžek Cena služby: strava 150 Kč/den, ubytování 180 Kč/den Bezbariérovost: ano 13

14 Domov sv. Aloise týdenní stacionář Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Hradišťská 30, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Posláním týdenního stacionáře je umožnit klientům, kteří z důvodu poruchy paměti nemohou žít samostatně doma, aby prožívali dále svůj život plnohodnotně v prostředí co nejvíce podobnému životu v rodině a mohli se do domácího prostředí vrátit alespoň na víkend. Kontinuita rodinných vztahů musí být zachována. Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři s diagnostikovanou poruchou paměti. Tato skupina vyžaduje specifickou péči, která je o víkendech pro rodiny velice náročná. Proto řada rodin, které využívaly pro své blízké stacionář v Polední ul., uvítala možnost umístit klienty do domova se zvláštním režimem v Domově sv. Aloise, který zajišťuje péči nepřetržitě. Zásadní principy: ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou úkony vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta, které pravidelně zjišťujeme máme vždy individuální přístup ke klientovi princip klíčového pracovníka pro každého klienta vytváříme individuální plán na doplnění deficitu potřeb u klientů podporujeme udržení samostatnosti vytváříme pro klienty bezpečné prostředí respektujeme soukromí klientů respektujeme názory klientů spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti, s ostatními složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klientů Mezi pravidelné aktivity patří zejména trénování paměti, společné čtení, tematicky zaměřené besedy, arteterapie, reminiscenční terapie, kanisterapie. Týdenní stacionář poskytuje celodenní stravu včetně možnosti šetřící a diabetické diety, dováženou z Domova pro seniory sv. Jiří, praní a žehlení prádla, které rovněž zajišťuje Domov sv. Jiří. Úklid je poskytován v časovém rozmezí pondělí až pátek, dle potřeby i o víkendu. Péče o klienty zahrnuje pravidelné tréninky paměti, nácvik sebeobsluhy a kondičního cvičení. Zdravotní výkony zde zajišťují zdravotní sestry dle ordinace praktického lékaře. S klienty se pracuje individuálně na základě zpracovaného individuálního plánu. 14 Kapacita: 8 lůžek Cena služby: strava 150 Kč/den, ubytování 180 Kč/den Bezbariérovost: ano

15 Charitní ošetřovatelská služba Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Polední 11, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Služby pro seniory Posláním ošetřovatelské služby je umožnit klientům setrvat ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní či sociální hendikep. Služba je poskytována pro město Plzeň. Pobočky máme ve Stříbře, Tachově a Boru u Tachova. Cílovou skupinou jsou nemocní jakéhokoliv věku, kteří nepotřebují akutní lékařskou péči a mohou být ošetřováni ve vlastním domácím prostředí. Cílem ošetřovatelské služby je ošetřování nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Péči o nemocného navrhuje praktický lékař nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a proplácí zdravotní pojišťovna. Tým zdravotních sester nejčastěji provádí tyto výkony: aplikace injekcí a inzulinu odběry krve a biologického materiálu monitorování EKG, krevního tlaku, glykémie aplikace infúzí a enterální výživy převazy a speciální výkony kondiční i speciální rehabilitace komplexní léčebná hygienická péče u ležících nemocných péče o umírající Služba je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Závisí na zdravotním stavu nemocného, maximum je 1 hodina 3x denně. Zvýšený rozsah péče musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Kvalita péče je doplněna zapůjčováním pomůcek (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zvedák, chodítka, invalidní vozík atd.). Kapacita: 500 klientů/rok 15

16 Charitní pečovatelská služba Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Polední 11, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Posláním PS je zabezpečit uživatelům praktickou bio-psycho-socio-spirituální pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Tato pomoc se poskytuje individuálně, dle přání a potřeb klienta, v souladu se zachováním Listiny základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity České republiky. Služba je zajišťována pro město Plzeň a obec Dýšina. osoby s chronickým duševním onemocněním osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postižením osoby s tělesným postižením osoby se sluchovým postižením osoby se zrakovým postižením osoby v krizi rodiny s dítětem/dětmi senioři Hodnoty PS: partnerský respekt a úcta péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb uživatele individuální přístup princip klíčových pracovníků tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb respektování názoru a soukromí vytváření bezpečného prostředí spolupráce s rodinou Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby (zákon č. 108/2006 Sb.): pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Kapacita: 200 klientů/rok Cena služby: 100 Kč/hod na 1 pečovatelku 16

17 Tísňová péče Název poskytovatele: Městská Charita Plzeň Polední 11, Plzeň Kontaktní telefon: evidovaná právnická osoba IČ: Služby pro seniory Posláním služby je zajistit uživatelům bezpečí v domácím prostředí. Cítit se bezpečně a jistě ve svém přirozeném prostředí, žít podle svých navyklých přání a potřeb. Společně v komplexu dalších sociálních služeb zabezpečit uživatelům bio-psycho-socio-spirituální pomoc pro setrvání ve svém domácím prostředí, v souladu se zachováním Listiny základních práv a svobod a Etickým kodexem Charity Česká republika. klienti se zdravotním postižením senioři Služba je poskytována pro město Plzeň a okolí do 10 km. Základní činnosti (zákon č. 108/2006 Sb.): poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci sociálně terapeutické činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Průběh služby: Nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace je poskytována MCH ve spolupráci s agenturou Tuebor General Service s.r.o. a Městskou policií v Plzni, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Speciální zařízení se skládá z telefonního přístroje nebo GSM brány a tísňového tlačítka. Uživatel nosí u sebe tlačítko, které zmáčkne v případě pádu nebo náhlého ohrožení života. Uživatel se s vytočeným a přijatým krizovým číslem spojí buď pomocí hlasitého odposlechu, nebo telefon přehraje jeho krizovou zprávu. Výjezd k uživateli je uskutečněn okamžitě a je poskytnuta nebo zprostředkována neodkladná pomoc. Kapacita: 50 osob Cena služby: 500 Kč/měsíc, krizový výjezd 250 Kč, zavedení služby 300 Kč (pro obyvatele MO Plzeň 3 cena 400 Kč/měsíc, krizový výjezd zdarma) 17

18 Domov pokojného stáří sv. Alžběty Název poskytovatele: Diecézní Charita Plzeň Hlavanova 15 a 17, Plzeň Kontaktní telefon: , veřejná církevní právnická osoba IČ: Domov pokojného stáří sv. Alžběty poskytuje podporu, pomoc a laskavou péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní postižení a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby. Domov pokojného stáří sv. Alžběty poskytuje ubytování a stravu, základní sociální poradenství, pomoc při péči o vlastní osobu a ošetřovatelskou péči, psychickou a duchovní podporu, terapeutické, aktivizační a jiné činnosti, kulturní a společenské akce přednášky, besedy, výlety. Kapacita: 26 lůžek Cena služby: úhrada dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ubytování 160/180 Kč za jedno/dvoulůžkový pokoj Kč celodenní strava (aktuální cenu služby je možné zjistit na webových stránkách DCHP) Bezbariérovost: ano Ostatní: jedno a dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, snadná dostupnost MHD Otevírací doba: nepřetržitě 18

19 Domovinka Denní stacionář Název poskytovatele: Mgr. Bohumila Hajšmanová Úslavská 75, Plzeň Kontaktní telefon: , fyzická osoba IČ: Služby pro seniory Denní stacionář je určen pro seniory a handicapované z Plzně, kteří potřebují z důvodu vysokého věku či zdravotního nebo psychického stavu pomoc při denních aktivitách. Chod stacionáře se snaží co nejvíce přiblížit pobytu v domácím prostředí. Z kapacitních a provozních důvodů jsou služby poskytovány především lidem, kteří rozumí jednoduché verbální komunikaci, mají zájem o sociální kontakt a aktivní využití času. Seniorům, osobám s chronickým onemocněním a chronickým duševním onemocněním, osobám se zdravotním postižením, osobám s tělesným postižením. V našem novém denním stacionáři poskytujeme základní sociální služby, např. zajištění celodenní stravy, pomoc s hygienou. Součástí dne jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, procházky, dále je zde možnost rehabilitace, kadeřnických a pedikérských služeb. Kapacita: 5 osob Cena služby: Kč/hodinu pobytu dle přiznaného stupně mimořádných výhod pro zdravotně postižené občany Bezbariérovost: ano Otevírací doba: Pracovní dny: 7:00 19:00 hod. (jinak dle dohody) 19

20 Domovinka Týdenní stacionář Název poskytovatele: Mgr. Bohumila Hajšmanová Úslavská 75, Plzeň Kontaktní telefon: , fyzická osoba IČ: Týdenní stacionář je určen pro seniory a handicapované z Plzně, kteří potřebují z důvodu vysokého věku či zdravotního nebo psychického stavu pomoc při denních aktivitách. Chod stacionáře se snaží co nejvíce přiblížit pobytu v domácím prostředí. Z kapacitních a provozních důvodů jsou služby poskytovány především lidem, kteří rozumí jednoduché verbální komunikaci, mají zájem o sociální kontakt a aktivní využití času. Senioři, osoby s chronickým onemocněním a chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením. V našem novém týdenním stacionáři poskytujeme základní sociální služby, např. ubytování od pondělí do pátku (popř. i o víkendu), zajištění celodenní stravy, pomoc s hygienou. Součástí dne jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, procházky. Dále je zde možnost využití rehabilitace, kadeřnických a pedikérských služeb. Kapacita: 10 osob Cena služby: 180 Kč pobyt/den Kč strava/den + 75% přiznaného příspěvku na péči / měsíc Bezbariérovost: ano Otevírací doba: pracovní dny nepřetržitě, víkendy po dohodě s klientem. 20

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 2 Centrum SOS Archa krizová pomoc Diakonie ČCE středisko v Plzni 5 Centrum SOS Archa aktivity primární prevence

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více