Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili."

Transkript

1 Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno na 83 % Občan, občánek a jejich volný čas splněno na 86 % Splněno? Slíbili jsme Splnili jsme Občan a doprava - splněno na 100 % Rozšířit parkovací místa Od roku 2003 došlo na území Městského obvodu v rámci stavebních akcí k vytvoření 489 nových parkovacích stání. Pokračovat v opravách chodníků, budovat nové Rekonstrukce chodníku Na Okrouhlíku Oprava chodníků na sídlišti Drážka Oprava chodníků na sídlišti Dubina Nový chodník a nová parkovací místa před ZŠ Studánka v ulici Luční Nový chodník pro bezbariérový přístup k zastávce MHD Blahoutova Oprava chodníku v ulici Pod Lipami Rekonstrukce chodníku v ulici Sezemická u bytových domů čp. 1354, a 1351 Rekonstrukce chodníku v ulici Dašická podél silnice II. třídy Rekonstrukce chodníků v ulici Věry Junkové Centrální osa sídliště SZ-JV-relaxační a klidová zóna Pardubice Dubina Udržovat a opravovat stávající cyklostezky Rekonstrukce společné stezky pro chodce a cyklisty v centrální části sídliště Dubina Rekonstrukce cyklistické stezky od ul. Husova směrem k obci Sezemice Prosazovat zlepšování dopravní obslužnosti v našem obvodu; jsme připraveni jednat s Prodloužení některých spojů MHD trolejbusu č. 5 Dopravním podnikem o spojích pro občany z Židov, točna na konečnou Dubina, sever.

2 obvodu a o zvyšování kultury cestování Zavedení nového spoje MHD trolejbusu č. 21, kterým se obyvatelé obvodu dostanou z části Slovany k obchodním centrům v Polabinách. Dostavba obvodové místní komunikace Dubinská a následné prodloužení některých spojů MHD autobusu č. 8 z Dubiny, točna na Dubinu, Dubinská. Zavedení spoje MHD autobusu č. 26, kterým se občané z Dubiny, Dubinská dostanou na zastávku v Hlaváčově ulici, která je nejblíže k nové poliklinice. Zabývat se zvyšováním bezpečnosti dopravy v obvodu (např. nasvícením přechodů, prosazení světelného přechodu v ulici Na Drážce) Osvětlení 5 přechodů pro chodce v ulici Jana Zajíce u supermarketu Albert a Penny, na Pergole, v ulici Dašická u křižovatky s ulicí Spojilská a v ulici Blahoutova Na Drážce (u Galanty) vybudování dělícího ostrůvku na silnici č. I/36 z důvodu nedoporučení semaforu ze strany Policie ČR. Přechod je nyní nasvícený a bezpečnější. Vybudování světelné signalizace na křižovatce ulic Na Drážce a Blahoutova Podpořit vybudování SV a JV obchvatu Pardubic s cílem snížení silničního provozu v našem obvodu i v celém městě Na křižovatce ulici Husova a Na Drážce byla postavena okružní křižovatka plánovaného severovýchodního obchvatu města, který by měl propojit Dubinu a Polabiny, urychlit napojení na rychlostní komunikaci R35 a dále na dálnici D11. Občan a životní prostředí - splněno na 86 % Udržovat stávající a budovat nové zelené plochy se sadovými úpravami a klidovými zónami Byl vytvořen park vedle restaurace U Maxe Ve vnitrobloku ulic Na Drážce, Bezdíčkova a U Háje byla vytvořena tzv. Odpočinková zóna Byla vytvořena klidová zóna při vstupu do lesa tzv. propojka Dále v rámci regenerací panelového sídliště Dubina bylo vytvořeno několik klidových zón s novým mobiliářem a výsadbami zeleně

3 Proběhla kompletní rekonstrukce chodníku, cyklostezky, laviček a zeleně před prostranstvím ZŠ Dubina Zvyšovat čistotu veřejných ploch Pracovní skupina ÚMO Pardubice III provádí pravidelný úklid (sběr odpadků) Na území obvodu je umístěno 91 ks odpadkových košů Na základě smlouvy s Vězeňskou službou ČR na obvodě pracují 4 vězni, kteří provádějí úklid a ruční čištění komunikací a ploch veřejného prostranství Řešit problémy, které s sebou přináší zvyšující se množství psů Došlo k zvýšení počtu košů na psí exkrementy nyní je na území MO Pardubice III celkem 50 ks košů na psí exkrementy. Bohužel se nedaří řešit neukázněné pejskaře. Zvyšovat počet kontejnerů především na tříděný odpad Při provádění staveb regenerace panelového sídliště jsou rozšiřovány kontejnerové přístřešky pro tříděný odpad. Zlepšit údržbu chodníků a komunikací v zimním období Stávající harmonogram zimní údržby měl velké rezervy, proto byl vytvořen nový harmonogram zimní údržby pro rok Pokračovat v programu regenerace panelového sídliště Je prováděna postupně dle schválené projektové dokumentace Prosazovat citlivou údržbu lesních porostů, Došlo k propojení centra sídliště a Lesoparku vybudovat přístup do lesoparku Dubina Občan a pocit bezpečí - splněno na 83 % Prosazovat větší počet strážníků městské policie, kteří se budou především zabývat... Podali jsme žádost na zvýšení počtu městských strážníků u ředitele městské policie. Z důvodu nedostatku finančních zdrojů toto zatím nebylo realizováno.

4 ...zabezpečením klidu ve večerních a nočních hodinách pochůzkovou a preventivní činností snižováním vandalismu v obvodu...bezohledným chováním řidičů v obvodu Byly ale stanoveny prioritní úkoly pro městskou policii a o jejich plnění je ÚMO pravidelně informován Navíc jsme prosadili změnu vyhlášky č. 13/2006 Sb., o veřejném pořádku, kde jsou určena veřejná prostranství na nichž je zakázána konzumace alkoholických nápojů, čímž jsme zabezpečili lepší klid ve večerních a nočních hodinách Pochůzková preventivní činnost je vykonávána. Bezohlední řidiči jsou řešeni jak Policií ČR i Městskou policií dle platných zákonů Usilovat o větší spolupráci městské policie s policií ČR v oblasti zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti občanů v obvodu Zorganizovali jsme společná jednání mezi Policií ČR a Městskou policií o možnostech vzájemné spolupráce Iniciovat zavedení kamerového systému na kritických místech obvodu Bylo jednáno s Městskou policií o možném umístění kamer, zatím nerealizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků Občan a věci veřejné - splněno na 83 % Úřad pro lidi a ne lidi pro úřad (efektivita, profesionalita, přiblížení k občanům) Pracovníci úřadu mají zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku své činnosti, znají místní problematiku a území obvodu. Zavedení czech-pointu pro snadné vyřízení vašich záležitostí Zajišťovat informovanost občanů o činnosti v našem obvodu formou pravidelně vycházejících zpravodajů, pomocí webových stránek Úřadu, informačních tabulí a zpráv v médiích. Za nejdůležitější považujeme zpětnou vazbu od občanů. Prostřednictvím letáků doručených do schránek jsou občané, kteří budou omezeni probíhající investiční akcí informováni o příslušné akci V roce 2009 proběhl názorový průzkum mezi občany Spolupracovat s občanskými sdruženími, předsedy samospráv Připravované projektové dokumentace jsou konzultovány s občany a zástupci samospráv Spolupracujeme s občanskými sdruženími působícími v rámci našeho obvodu zejména při nové výstavbě

5 Pokračovat ve spolupráci s místními senior kluby Každé pondělí je v restauraci U Vojtěchů pořádán bowling pro seniory Je pořádán Běh seniorů Pokračovat ve spolupráci v besedách s občany Pořádat další názorové průzkumy mezi občany Průzkum byl proveden v roce 2009 Občan, občánek a jejich volný čas - splněno na 86 % Rozvíjet spolupráci s oběma základními školami v obvodu na využívání jejich areálů a především sportovišť k odpolednímu i víkendovému sportovnímu vyžití dětí i dospělých Obě školní hřiště jsou přístupna veřejnosti stále. Děti ze ZŠ a MŠ na území obvodu navrhly pohádkové postavičky, podle nichž pan řezbář vyrobil 14 dřevěných soch, které jsou osazeny v centrálním parku. V areálu ZŠ Studánka se pořádá nová akce městského obvodu ve stylu halloweenu nazvaná Duchové a strašidla ve Studánce. S Kulturním domem Dubina na přípravě kulturních a společenských akcí pro občany obvodu Ve spolupráci s KD Dubina jsme pro Vás připravili: Masopustní tancovačku Slet čarodějnic a čarodějů Běh seniorů Dětský den Studánecké posvícení Vánoční zpívání u vánočního stromu S knihovnou v našem obvodu, i nadále jí pomáhat finančně a podporovat její rozvoj Knihovna přešla pod správu Městského obvodu Pardubice III, který zajišťuje její provoz a činnost. Organizovat tradiční kulturní společenské a sportovní akce (Čarodějnice, Dětský den, Studánecké posvícení) a zavádět nové Nově se v únoru koná Masopustní tancovačka v září Běh seniorů poslední novou akcí v roce je Vánoční zpívání u vánočního stromu. Udržovat a dovybavovat stávající dětská hřiště a budovat nová Oprava dětského hřiště u mateřské školy v ulici L. Malé Kompletní rekonstrukce dětského hřiště v ulici

6 Spojilská Nové dětské hřiště v lesoparku Nové dětské hřiště na okraji sídliště Dubina v ul. Blahoutova u čp Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Erno Košťála u čp Na bývalém sáňkovacím kopci na Dubině bylo osazeno dětské hřiště Kuňka a pod borovicemi u hřiště umístěny lavičky Dětská hřiště vybudována jako součást Odpočinkové zóny ve vnitrobloku ulic Na Drážce, Bezdíčkova a U Háje Nové dětské hřiště se Zelenou bránou v ulici Na Drážce vedle čp Podporovat výstavbu nového sportovního areálu v lokalitě Hůrka Nadále budeme podporovat veškeré aktivity podnikatelů v této oblasti. Pokračovat v akci počítače pro seniory ve spolupráci s místními ZŠ V místních základních školách jsou pořádány kurzy PC pro seniory.

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED

VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed v roce 2014 ŠKOLY A ŠKOLKY MĚSTSKÉ ČÁSTI HRAJÍ V CENTRU PRIM Městská část Brno-střed je zřizovatelem

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH V PROMĚNÁCH Konkrétní závazky PRO PRAHU 9 Rozšíříme Park Přátelství Nová parkovací místa Nová místa v mateřských školách Měníme Prahu 9 na dobrou adresu Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 10.

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 Preambule Sdružení nezávislých kandidátů Poděbradského Fóra se rozhodlo v dalším volebním období spolupracovat se Stranou zelených a s Českou pirátskou stranou. Protože jsme

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více