Zápis. 33. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 33. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice."

Transkript

1 Zápis 33. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice. ZO Zahájení: 17,00 hod. Ukončení: 19,40 hod. Zasedání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu Novosedlicích. Přítomni dle prezenční listiny přítomno: 13, omluveno: 2, neomluveno: 0, hosté: 2 Program: 1. Zahájení, kontrola usnesení, návrh programu, schválení. 2. Volba návrhové a mandátové komise. 3. Určení zapisovatele zápisu. 4. Určení ověřovatelů zápisu. 5. Zpráva mandátové komise. 6. Zpráva finančního výboru. 7. Zpráva kontrolního výboru. 8. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce. 9. Rozpočtové opatření 4/ Vzdání se funkce přísedícího podle 98 odst. 1 a 2 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a ostatní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. 11. Žádost MAS Cínovecko o členské příspěvky obce Novosedlice za rok Souhlas obce Novosedlice s bezúplatným převodem zemědělského pozemku p.p.č. 599/ Žádost o odkup pozemku p.p.č. 696/1 dle žádosti č.j. 554/ Schválení Dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. CES1973/207 ze dne Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Novosedlice a společností GasNet, s.r.o. č. sml _1/bvb/p. 16. a) Schválení kupujícího části p.p.č. 560/2, po geometrickém oddělení p.p.č. 560/49, k.ú. Novosedlice. b) Schválení kupní smlouvy části p.p.č. 560/2, po geometrickém oddělení p.p.č. 560/49, k.ú. Novosedlice. 17. Žádost o odkup p.p.č. 1130/4, k.ú. Novosedlice. 18. Schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 802 o výměře 118 m Schválení odkupu části p.p.č. 797 o výměře 31 m Schválení způsobu prodeje obecního vozidla Piaggio. 21. Projednání odkupu části pozemku p. č. 1131/1 k.ú. Novosedlice. 22. Závěr. 1

2 1. Zahájení, kontrola usnesení, návrh programu, schválení. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s body programu dnešního zasedání ZO. Nikdo z přítomných nevznesl k programu námitky a ani návrhy na doplnění. Usnesení: ZO schvaluje dnešní program zasedání ZO dle návrhu starosty. 2. Volba návrhové a mandátové komise. Usnesení: ZO po projednání schvaluje složení návrhové a mandátové komise: předseda: Bartůněk Stanislav členové: Kučerová Dana, Bugarová Lenka 3. Určení zapisovatele zápisu. Starosta obce Novosedlice určil jako zapisovatele zápisu: Kohnová Dana 4. Určení ověřovatelů zápisu. Starosta obce Novosedlice určil jako ověřovatele zápisu: Součková Věra, Dědič Kurt 5. Zpráva mandátové komise. zastupitelů přítomno: 13 zastupitelů nepřítomno: 2 zastupitelů omluveno: 2 zastupitelů neomluveno: 0 hostů přítomno: 2 Usnesení: ZO je schopno se usnášet. 2

3 6. Zpráva finančního výboru ZO. Pí. Müllerová seznámila zastupitele se zprávou finančního výboru. FV se sešel, neboť bylo potřeba provést změny v rozpočtu, jednalo se o dotace, pracovníky VPP a navýšení bytového hospodářství. FV doporučuje rozpočtovou změnu č. 4/2018 ke schválení. Nikdo z přítomných neměl připomínky ani námitky ZO ukládá neukládá úkoly finančnímu výboru. 7. Zpráva kontrolního výboru. Zpráva kontrolního výboru bude podána na dalším zasedání ZO, neboť předseda kontrolního výboru byl na tomto jednání omluven. ZO ukládá neukládá úkoly kontrolnímu výboru. 8. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé byli seznámeni o činnosti rady obce od posledního zasedání. Nikdo z přítomných neměl dotazy ani připomínky. ZO ukládá - neukládá RO úkoly. 9. Schválení Rozpočtového opatření 4/2018. Starosta seznámil zastupitele s položkami rozpočtového opatření. Pan Kočina měl dotaz ohledně navýšení na BH. Starosta odpověděl, že je potřeba navýšit z důvodu plánované rekonstrukce bytů v Lidovém domě. Paní Müllerová dodala, že na rekonstrukci fasády v ul. Drahénská byly další náklady. Starosta upřesnil, že se jednalo o opravu střechy, kterou prováděla jiná firma než zhotovitel fasády. Pan Prokš kolik z toho navýšení (1 mil.) půjde na Lidový dům? Starosta momentálně se zpracovává rozpočet na rekonstrukci. Místostarosta větší byt se bude řešit samostatně a další dva byty se budou dispozičně upravovat, průměr na rekonstrukci bytu je tisíc, takže to ten milion Kč pravděpodobně bude. Starosta je také potřeba upravit vstup do bytů. Usnesení: ZO po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018, dle přílohy č Vzdání se funkce přísedícího podle 98 odst. 1 a 2 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a ostatní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. Pan Prokš když za nás někdo odejde, tak budeme nominovat někoho dalšího? Starosta počítám s tím, že nás soud k tomu vyzve. Zastupitelé byli seznámeni se vzdáním se funkce přísedícího paní XXXXX, č.j. 611/

4 11. Žádost MAS Cínovecko o členské příspěvky obce Novosedlice za rok Pan Prokš je tato žádost na základě podnětu, který nám poslala ZŠ? Starosta odpověděl, že to by byly jen spekulace, ale že žádost přišla poté, co jsme schválili projekt pro ZŠ. Dnes jsme se dozvěděli, že by se měl změnit termín podání žádosti a že by projekt měla podat obec. Budeme mít ještě k tomuto schůzku. Paní Müllerová - nechápu, jak může MASka změnit termín. Místostarosta jde o to, že starosta Košťan by si také chtěl podat žádost, ale bohužel časově nestíhají a zřejmě celkově žádostí není tolik, tedy čím více žádostí, tím lépe, neboť ty peníze na alokaci už MAS má v dispozici. Pan Prokš v žádosti je uvedeno, že bychom příspěvek měli uhradit do září a do té doby se ještě určitě sejdeme, tak bychom příspěvek mohli schválit až na dalším zasedání, až budeme vědět, jak projekt dopadl. Pan Kočina - jsme tady jako v kocourkově, udělali jsme si ostudu jako prase, když jsme jim ten příspěvek zamítli a teď tady budeme podmiňovat, jestli zaplatíme, když vyjde projekt, proč jste nepozvali XXXX? Bartůněk St. souhlasím s panem Kočinou. Pan Prokš já nevidím rozdíl, teď také nevíme, zda žádost je v pořádku nebo není. Pan Harvot jestli chceme spolupracovat, tak bychom měli příspěvek zaplatit. Paní Hajná také se mi nelíbí, že zaplatíme, až něco dostaneme. Nebráním se zaplacení, i když jsme poprvé nezaplatili a nevyloučili nás, tak bychom měli zaplatit. Starosta vyloučit nás nemohou, neboť jsme zakládajícími členy, pokud bychom vystoupili, MAS by skončila. Pan Kočina - já jako zakládající člen jsem pro zaplacení, kde jsou nějaké příspěvky, tak je potřeba je zaplatit, je to jako zdravotní nebo sociální, co se strhává ze mzdy, tak to jde na jiné a jindy to zas budeme potřebovat my. Místostarosta - můj názor určitě se pamatujete na rozpravu, kdy jsme příspěvek zamítli, XXXXX nebyla schopna nám říct, jak MASka funguje, jedná se i o neprůhledné financování. Do MASky nyní nastoupil XXXX a ten je více akční a je možné, že teď to bude fungovat lépe a že nějaký projekt budeme moci využít. Já se přikláním k názoru počkat a pak zaplatit. Nejde o částku, jde o princip, platit bychom měli za práci. Starosta nesouhlasím s taktikou, něco za něco, ale souhlasím s tím, že platit za nekvalitní práci se mi také nechce. Pan Kočina byli jste vy dva vůbec na MASce a tohle všechno jste jim tam řekli? Odpověď Ano. Pan. Kočina tak proč jste XXXXX nepozvali? Paní Müllerová mohla přijít, zasedání je veřejné a i když tu byla, stejně nic nevysvětlila. A byla bych nerada, aby projekt, který začala škola, přebrala obec, to by nám kontrola stejně shodila. Pan Dědič ano to by se muselo znovu projednat a termín už by se nestihl. Starosta - nevím jestli se někdo díval na stránky MASky, projekty tam zatím nebyly nic moc, hasičské auto, které dostalo Dubí, kde XXXXX působí, až nyní se tam objevil projekt na školu a bude také projekt ohledně zeleně v obci, což bychom měli využít. Pan Kočina tak některým to vyšlo a teď to zas třeba vyjde nám, ale ostatní příspěvky platí a my jsme si akorát udělali ostudu. Starosta jak už jsem řekl, že nemám nic proti zaplacení, ale nebude platit za nekvalitní práci. Místostarosta navrhl odložení bodu. Usnesení: ZO po projednání tento bod programu odkládá. PRO: 7 PROTI: 5 (Bugarová, Lísková, Harvot, Kočina, Bartůněk St.) ZDRŽEL SE: 1 (Součková) 4

5 Usnesení: ZO po projednání schvaluje členský příspěvek pro MAS Cínovecko na rok 2018, ve výši ,- Kč. PRO: 6 PROTI: 3 (Dědič, Türb, Bartůněk R.) ZDRŽEL SE: 4 (Müllerová, Prokš, Hajná, Kučerová) 12. Souhlas obce Novosedlice s bezúplatným převodem zemědělského pozemku p.p.č. 599/13. Starosta seznámil zastupitele s uvedeným pozemkem, o který jsme požádali. Pan Prokš chtěl vědět, zda na pozemku nejsou věcná břemena. Bylo zodpovězeno, že nikoliv. Usnesení: ZO po projednání souhlasí s bezúplatným převodem zemědělského pozemku p.p.č. 599/13, k.ú. Novosedlice, dle č.j. 500/ Žádost o odkup pozemku p.č. 696/1 dle žádosti č.j. 554/2018. Starosta seznámil zastupitele s žádostí o odkup části pozemku. Paní Müllerová dívala jsem se na katastr, zájemce není novosedlický, řekli jsme, že budeme podporovat novosedlické podnikatele, jako v předešlém případě prodeje, já bych byla pro dlouhodobý pronájem. Starosta jedná se o pana XXXX, který se nám zde stará o zeleň a je tvůrcem cesty na Sokolce a dalších prvků. Pan Harvot se dotázal, co tam chce pan XXXX mít. Starosta odpověděl, že by tam pan XXXX chtěl mít odkládací plochu pro dřevo, stroje a jiné. Paní Müllerová byla jsem se před zasedáním informovat, a byť je tedy pan Svítek velice pracovitý a šikovný, nejsem pro prodej, ale jak už jsem řekla pro dlouhodobý pronájem. Pan Prokš také se kloním k pronájmu, a když to takto rozparcelujeme, tak se nedostaneme k těm zadním pozemkům. Starosta - uprostřed jsou betonové pásy, vzadu je vysoké napětí a plynovod, vpředu bychom chtěli konečně trochu modernější sběrné místo. Pan Harvot proč by tam měli být větší vstupní investice? Odpověď vzhledem k těm betonovým pásům. Paní Müllerová - třeba se to někomu bude zrovna hodit, třeba si tam bude zase chtít udělat zahradnictví, to je po těch skleníkách. Pan Prokš když to budeme rozprodávat, tak kdo ví, co bude za 5 let? Bartůněk St. já jsem zásadně proti prodeji a v tomto případě, kdy si pan XXXX chce jen odkládat, pak určitě stačí dlouhodobý pronájem. Usnesení: ZO po projednání schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 696/1, k.ú. Novosedlice, dle žádosti č.j. 554/2018. PRO: 0 PROTI: 9 (Türb, Bugarová, Lísková, Součková, Kučerová, Hajná, Müllerová, Bartůněk St., Kočina) ZDRŽEL SE: 4 ( Dědič, Prokš, Bartůněk R. Harvot) V 18,17 hod odešla paní Kučerová 5

6 14. Schválení Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. CES1973/2007 ze dne Starosta seznámil zastupitele s dodatkem ke kupní smlouvě, jedná se o vrácení druhé poloviny investice za převod vlastnického práva k Vodnímu dílu. Usnesení: ZO po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. CES 1973/2007 ze dne , dle přílohy č. 2. PRO: Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Novosedlice a společností GasNet, s.r.o. č. sml _1/bvb/p. Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o smlouvě budoucí a vysvětlil podrobnosti. Minulý týden nám poslali datovou schránkou informaci o tom, že je potřeba antoníček napojit na druhé straně komunikace v ul. Drahénská, že posunutí, o kterém jsme jednali v minulosti, technicky není možné. Místostarosta zjišťoval jsem podrobnosti, bylo mi řečeno, před rekonstrukcí, že není problém posunout o nějaký ten metr a pak přišli s tím, že normy toto nedovolují a přípojky jsou navíc víc jak 50 let staré a tudíž je velká pravděpodobnost, že v budoucím plánování bude zahrnuto zrekonstruování celého plynovodu. Pan Harvot vy jste se předtím informovali, jestli to tam může být takto zbudováno? Odpověď ano. Pan Dědič - mě se to samozřejmě vůbec nelíbí, a co zkusit jim navrhnout, zda by to nešlo bez plynu a nebylo vhodnější čerpadlo? Pan Prokš my bychom měli rozkopat silnici..? - tak bychom si měli zadat podmínky. Místostarosta to bylo jako tady na Trnovanské, kdy se udělal nový povrch - všech jsme se ptali, zda nechtějí provést nějaké úpravy či opravy sítí, a pak přišli, že musí kopat, naštěstí to nelze skoro poznat, vše je v původním stavu. Tady jde o to, že měli nějaký projekt a pak ho změnili, aby tam mohl být k domu vjezd. Dům nejdříve měl být jen opraven a nakonec ho strhli a postavili znovu a podle toho nového projektu by ta přípojka měla být napojena jinde - na druhou stranu ulice, když toto neschválíme, stavba se zastaví. Pan Dědič - to, že mají změnu, není náš problém, pokud by řešili změnu plynu za čerpadlo nebo jen elektriku pak nemusí dělat nový projekt, ale byla by to jen změna ve stávajícím projektu. Usnesení: ZO po projednání tento bod programu odkládá. 16. a) Schválení kupujícího části p.p.č. 560/2, po geometrickém oddělení p.p.č. 560/49, k.ú. Novosedlice. Usnesení: ZO po projednání schvaluje kupujícího části p.p.č. 560/2, po geometrickém oddělení p.p.č. 560/49, k.ú. Novosedlice, a to XXXXXX. PRO: 10 PROTI: 1 (Müllerová) ZDRŽEL SE: 1 (Prokš) 6

7 b) Schválení kupní smlouvy části p.p.č. 560/2, po geometrickém oddělení p.p.č. 560/49, k.ú. Novosedlice. Starosta seznámil zastupitele s kupní smlouvou. Pan Prokš neměli by nám nejdřív zaplatit za bezdůvodné obohacení a pak jim dát smlouvu? Pan Harvot oni to nevěděli, že to není jejich a snaží se narovnat vztahy, tak jaképak bezdůvodné obohacení. Místostarosta toto je bohužel ze zákona a upřímně říkám, že lidsky se nám to také nelíbí. Usnesení: ZO po projednání schvaluje kupní smlouvu části p.p.č. 560/2, po geometrickém oddělení p.p.č. 560/49, k.ú. Novosedlice, dle přílohy č. 3. PRO: 10 ZDRŽEL SE: 2 (Müllerová, Prokš) 17. Žádost o odkup p.p.č. 1130/4, k.ú. Novosedlice. Starosta seznámil přítomné se žádostí o odkup. Pan Prokš XXXXX má prý jen přislíbeno, že koupí Radar. Pan Kočina náš je jen pozemek. XXXX stavba je součástí pozemku. Zastupitelé se shodli na tom, že až bude žadatel majitelem vedlejší budovy, může podat žádost o odkup výše uvedeného pozemku. ZO po projednání nepřijímá žádné usnesení. 18. Schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 802 o výměře 118 m 2. Starosta seznámil přítomné s odkupem a zároveň s prodejem pozemků. XXXXX vznesla dotaz, zda v těchto místech máme vyřešenou kanalizaci. Starosta odpověděl, že ano. Další dotazy ani připomínky nebyly. Usnesení: ZO po projednání schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 802, po geometrickém oddělení p.p.č. 802/3, k.ú. Novosedlice, o výměře 118 m 2. PRO: Schválení odkupu části p.p.č. 797 o výměře 31 m 2. Jedná se o sousední pozemky, kdy část pozemku chce majitel nemovitosti odkoupit a část pozemku obci prodat, neboť je zde cesta k zahrádkářské kolonii. Usnesení: ZO po projednání schvaluje záměr odkupu části p.p.č. 797, po geometrickém oddělení p.p.č. 797/2, k.ú. Novosedlice, o výměře 31 m 2. PRO: 12 7

8 20. Schválení způsobu prodeje obecního vozidla Piaggio. Zastupitelé se dohodli na termínu vyvěšení záměru do do 16,30 hod. Usnesení: ZO po projednání schvaluje způsob prodeje obecního vozidla Piaggio, dle přílohy č. 4. PRO: Projednání odkupu části pozemku p. č. 1131/1, k.ú. Novosedlice. Starosta připomněl zastupitelům, o jaký pozemek se jedná. Bartůněk St. měl dotaz, o kolik m 2 se jedná? Bylo odpovězeno, že se jedná o cca 4688 m 2. Paní Müllerová - nebude tam nějaké omezení? Starosta nevíme, zatím víme jen částku, za kterou bychom pozemek tedy mohli odkoupit. XXXX - už Vám vyznačil, kudy povedou sítě? Starosta velmi pravděpodobně je povedou přes pozemek, který nám nabízí, a pak by tam tedy bylo věcné břemeno, může je vést také podél, ale to nevíme. XXXX - v Gorkého máte prostor, anebo v Bystřické ulici, tak proč dávat tolik peněz. Pan Kočina kolik myslíte, že by stál ten barák, co tam chcete? Místostarosta předpokládáme, že takový objekt by vyšel mil. Paní Müllerová na jedné straně je chodník, na druhé straně parkují auta, kde budou parkovat, už teď tu řešíme nedostatek parkovacích míst, a ten pozemek to už je vlastně jeho, tak bychom měli od něj koupit aspoň pruh na to parkování. Starosta - proč jsme dělali studii, pán přišel s tím, že skoupil všechny pozemky a řekl, že zde chce postavit domy a my jsme řekli, že to bude neestetické, tak jsme se dohodli to oddělit tím domem, který bude obecní a kde soustředíme zdravotnické středisko. Pan Dědič ta cena se mi samozřejmě také nelíbí, možná cesta by byla třeba přes stavební regulativ, jak by to tam mělo vypadat. Asi bychom si měli nechat ještě nějaký čas. ZO po projednání tento bod programu odkládá. 22. Závěr Starosta ukončil jednání Zastupitelstva obce Novosedlice v 19,40 hod a poděkoval přítomným za účast Radoslav Bartůněk starosta Věra Součková ověřovatel zápisu Dana Kohnová zapisovatel Kurt Dědič ověřovatel zápisu 8