Vážení občané, Přeji Vám, vážení občané, hodně zdraví, pohody a dobré nálady do příštích dnů. Ing. Jiří Rezek Starosta obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení občané, Přeji Vám, vážení občané, hodně zdraví, pohody a dobré nálady do příštích dnů. Ing. Jiří Rezek Starosta obce"

Transkript

1

2 Vážení občané, předpokládám, že při čtení těchto řádků máme již hlavní mrazovou vlnu za sebou a sluníčko zahřeje nejen přírodu, ale i naši duši. Přiznávám, že první dva měsíce letošního roku jsem prožil se smíšenými pocity. Byla nám předložena revize dendrologického průzkumu našich dřevin v obci. Není tajemstvím, že stromy mám velice rád a s výsledky průzkumu jsem se jen těžko smiřoval. Z výsledků revize vyšlo najevo, že několik stromů, vysázených generacemi před námi, jsou v havarijním stavu ohrožujícím zdraví, životy a majetek. Nezbylo nic jiného, než několik velikánů porazit. V těchto souvislostech zastupitelstvo obce rozhodlo o obnově zeleně, aby na postižených místech proběhla nová výsadba. K tomu dále bude vysázeno nové stromořadí i podél celé západní zdi vně hřbitova. V letošním roce pokročíme i v dalším zvelebování naší obce. Obcí je podána řada žádostí o dotace, jako je revitalizace autobusových zastávek, žádost na opravu chodníků, na nový povrch ulice U Hřiště a Kolmá, výstavbu multifunkčního hřiště, opravu tělocvičny atd., kromě toho pokračuje výstavba hasičárny v Hodkovicích. Máme přidělenou dotaci na fasádu kostela a vrata hasičárny ve Zlatníkách. V letošním roce zároveň zajišťujeme výstavbu vnitřní komunikace ve vědeckotechnickém parku v Hodkovicích, aby následně mohla probíhat výstavba objektů vědy a výzkumu jednotlivých investorů. Není toho málo, držme si, prosím palce, ať to vyjde. Přeji Vám, vážení občané, hodně zdraví, pohody a dobré nálady do příštích dnů Ing. Jiří Rezek Starosta obce Obecňáček březen 2018 Stránka 2

3 Důležité informace Svoz bioodpadu v roce 2018 v lichém týdnu den pátek termín Svoz nebezpečného odpadu proběhne 14. dubna Zlatníky - místo zastávky naproti kostelu u hospody, čas příjezdu 10,05hod, nakládka 20min Hodkovice - místo zastávky naproti firmě Agro Jesenice, čas příjezdu 10,30hod, nakládka 20min Chtěl bych Vás zároveň požádat o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti. Telefon na dispečera Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky. Obecňáček březen 2018 Stránka 3

4 B l a h o p ř e j e m e j u b i l a n t ů m, kteří oslavili a oslaví v měsíci lednu, únoru a březnu významné životní jubileum. Dvořáčková Marie, Zeithamlová Dana, Volková Balvínová Alena, Bayerová Marie, Jandečková Věra, Rak Antonín, Kyselicová Božena, Chudomelová Marie, Chvátal Jaroslav, Konečná Eva, Kozlová Zuzana, Pospíšil Jindřich, Tvrdý Stanislav, Győmberová Eva, Novotný Anatol Obecňáček březen 2018 Stránka 4

5 Základní škola V lednu proběhl ve škole mezinárodní edukační projekt Edison. Přijeli k nám studenti z celého světa (Brazílie, Gruzie, Austrálie, Ukrajina, Indie, Indonésie, Čína, Tchaj-wan). Seznámili nás se zvyky ve svých zemích, se svojí kulturou a stravou. Projekt ve škole probíhal celý týden. Výuka byla vedena v anglickém jazyce. Žáci rozvíjeli svojí slovní zásobu anglického jazyka. Jako každý rok pan starosta navštívil první třídu a předal dětem jejich první vysvědčení. Pro žáčky první třídy to byl veliký zážitek a povzbuzení do dalšího studia. V únoru proběhl v družině tradiční karneval s diskotékou. K vidění byla plejáda krásných masek. Děti si karneval velice užily. Třetí třída v hodinách hudební výchovy nastudovala dětský muzikál Šípková Růženka. Děti s muzikálem vystoupily před spolužáky z celé školy. Vystoupení mělo u spolužáků veliký úspěch. Obecňáček březen 2018 Stránka 5

6 Ve škole se už naplno chystáme na jaro a na Velikonoční jarmark, který opět proběhne v budově ZŠ, a tímto Vás všechny srdečně zveme. Žáci první a druhé třídy pojedou na exkurzi do Galerie Lidice, kde mají připravený vzdělávací program. Žáci čtvrté a páté třídy pojedou na exkurzi do Husitského muzea v Táboře. Všechny třídy se již hodně těší. Kolektiv ZŠ Obecňáček březen 2018 Stránka 6

7 Mateřská škola Tak se nám pomalu blíží jaro a my se poohlédneme, co jsme v novém roce zatím zažili. V lednu k nám přijela záchranná služba, ale ne aby někoho z nás zachraňovala, ale naopak, učila zachraňovat nás. Učili jsme se masáž srdce, seznámili jsme se se sanitním vozem a se vším, co v něm je. Uvědomili jsme si, že pánů doktorů se nemusíme bát, protože nám chtějí vždy pomoct. Obecňáček březen 2018 Stránka 7

8 V únoru a březnu jsme přivítali divadlo Hračka a Koloběžka, které dobře známe, ale poprvé nás navštívila také paní Koutná s představením O Terce a Matějovi. Představení bylo krásné a plné písní od pana Svěráka a Uhlíře. Jako každý rok o Masopustu, i letos jsme se pobavili při masopustním karnevalu. Koncem března budeme zase po roce koledovat po vsi s velikonoční pomlázkou a na tradičním jarmarku, který se bude konat 27. března od 16 hodin v budově školy, nabídneme velikonoční výrobky, které začneme brzy vyrábět. V dubnu nás čeká divadlo A Šmytec, ve kterém účinkuje herečka Marcela Peňázová a na housle hraje Alena Grosmanová. Také si společně zabubnujeme, a to i s kamarády ze školy. Čeká nás totiž takzvané Bubnování v kruhu, kdy každý z nás dostane nějaký bubínek či bongo a společně se pěkně vyřádíme. Kdoví, jestli nás neuslyšíte až do Hodkovic No a květen, to je nejen měsíc lásky, ale také měsíc, kdy přivítáme u zápisu nové děti, které s námi budou od září chodit do školky. Také se v květnu vypravíme na Petřín, kde se zasmějeme v Zrcadlovém bludišti. Jak se nám tam líbilo, se dozvíte v příštím Obecňáčku. Přejeme Vám brzké jaro a krásné nadcházející Velikonoce. Kolektiv MŠ Obecňáček březen 2018 Stránka 8

9 Sbor dobrovolných hasičů Hodkovice I letos jsme zahájili svojí činnost pořádáním výroční valné hromady našeho sboru, na kterém byla zhodnocena činnost sboru za uplynulý rok a schválen plán činnosti na rok letošní. Během ledna a února jsme navštívili výroční valné hromady okolních hasičských sborů a výroční schůzi Sokola Zlatníky. V lednu se zúčastnil jednatel sboru J. Strnad školení k evidenci členů na OSH Praha-západ. Od ledna probíhá oprava čerpadla PS 12, kterou finančně podporuje obecní úřad a na opravě se ve svém volném čase podílí hlavně strojník sboru Mirek Vobrátil. Sledujeme též výstavbu nové hasičské zbrojnice, kde práce pokračují během celé zimy. Obecňáček březen 2018 Stránka 9

10 Informace: 1. května 2018 zahajujeme rybolov na našem rybníku v Hodkovicích. Akce na rybníku budou pro tento rok v režimu,,chyť a pusť. Rybolov je určen především pro mládež, ale i dospělé. Informace o získání povolení k rybolovu bude podávat Jan Slabihoudek tel.: Povolenky bude možné získat od poloviny dubna. Prosíme rybáře i nerybáře o udržení pořádku v okolí rybníka. Petrův zdar, Jan Slabihoudek Během března bychom měli dokončit opravu čerpadla PS 12, připravit hasičské auto na technickou kontrolu, zúčastnit se školení velitelů a strojníků, zúčastnit se výroční valné hromady 13. a 14. okrsku ve Skochovicích, provést přechod na letní provoz jak techniky, tak hasičské zbrojnice. V dubnu provedeme sběr železného šrotu v Hodkovicích. Během dubna se budeme snažit připravit na 1. kolo požární soutěže, která se bude letos konat 5. května ve Vestci. Za SDH Hodkovice starosta Jaroslav Kocourek Obecňáček březen 2018 Stránka 10

11 Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky Zac a tkem letos ního roku jsme spolec ne s ne kolika c leny nas eho sboru navs tívili vy roc ní valnou hromadu SDH Hodkovice, SDH Lhota, SDH Dolní Br ez any, SDH Vestec a SDH Zvole. Da le jsme navs tívili plesy SDH Dolní Br ez any a SDH Jílove u Prahy. V sobotu se uskutec nila vy roc ní valna hromada nas eho sboru. Cela akce se vydar ila, u c ast byla hojna, jak z r ad hasic u z okolních sboru, tak i z r ad hostu. Na sledující den probe hl u klid v hasic ske zbrojnici. V pru be hu me síce ledna a u nora c lenky nas eho sboru pr ipravovaly de tsky mas karní ples, ktery se uskutec nil od 14hodin v sa le spolec nosti Agro Jesenice a.s.. Karnevalu se zu c astnilo 88 de tí ve vs elijaky ch maska ch. Karneval se podar il a vs ichni se skve le bavili. Touto cestou bychom chte li pode kovat spolec nosti Agro Jesenice a.s. za zapu jc ení sa lu k uspor a da ní akce a obecnímu u r adu nas í obce za podporu pr i por a da ní te to akce. Fotografie z mas karního plesu mu z ete nají t na nas í facebookove stra nce. Najdete na s tam pod na zvem SDH Zlatníky Obecňáček březen 2018 Stránka 11

12 Chte li bychom vs echny obc any upozornit, z e v sobotu probe hne od 8:00 hodin sbe r z elezne ho s rotu a vyslouz ile ho elektroodpadu. Da le pr ipomí na me celoroc ní moz nost odevzda ní ves kere ho vyslouz ile ho elektroodpadu, mimo bojleru, pr ed hasic skou zbrojnicí ve Zlatníka ch. Elektroodpad Va m mohou odve zt po pr edchozí telefonicke domluve s p. Bouc kem na tel.: Z du vodu brzke ho zac a tku hasic sky ch soute z í zac neme s tre ninky hned, jak na m to poc así dovolí. Koncem br ezna probe hne v hasic a rne briga da, na ktere pr ipraví me vs echnu techniku a potr ebne vybavení. První kolo soute z e v poz a rním u toku se bude konat 5. kve tna ve Vestci na louce za rybníkem. Pr ijeďte na s podpor it! Ra di Va s tam uvidíme. Za SDH Zlatníky Jakub Harvánek Obecňáček březen 2018 Stránka 12

13 SK Sokol Zlatníky, z.s. A-tým + B-tým Do nového roku 2018 se A-tým i B-týmem sešel koncem ledna k prvnímu společnému tréninku. Na první trénink se sešlo málo hráčů, ale bylo to díky chřipkové viróze. V únoru se docházka postupně zlepšovala a na trénink se nás scházelo okolo patnácti hráčů. Jsem rád, že to jsou převážně hráči A-týmu, kteří se chtějí, i přes umístění na 7. příčce po podzimní části v soutěži, pokusit zabojovat o postup do vytoužené krajské soutěže 1.B třídy. Ztrácíme sice 9 bodů na první příčku, ale mančafty jsou vyrovnané! Takže by se nám to mohlo i povést, díky novým posilám, které se k nám opět vracejí a chtějí se o tento postup porvat! Nové posily by měly být hráči: již známý rodák z vesnice a nejlepší střelec okresu Ondřej Kadlec, který se chce vrátit zpět z klubu SK Slávia Jesenice. Další posilou je Lukáš Tomášek z Chlumčan u Plzně, který u nás hrál před rokem a chce se také opět vrátit. Jako další posilou by měl být Luboš Vondra, který trénoval Cholupice a jde za kamarády z ligy, kterou s nimi kdysi hrál. I tito dva hráči budou velkým přínosem. V jednání máme ještě jednoho hráče, ale není to nic jistého! Ještě bych rád připomněl, že se nám zdárně uzdravuje druhý útočník ze Zlatník Tomáš Šmejkal, který nám půl podzimní sezóny kvůli zranění moc chyběl! Těch zraněných a kvalitních hráčů bylo více! Věřte, že pokud se všechny přestupy podaří a marodi se uzdraví, tak budeme mít A-tým, který bude rozdávat zlatnickým fanouškům opravdu velkou radost! Tímto bych Vás rád pozval na naše přátelská utkání, jak A-týmu, tak B-týmu, které sehrajeme viz rozpis, včetně rozpisu zápasů jarní části A-týmu a B-týmu. PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ A-TÝMU Sobota hod. ZLATNÍKY - PŘESTAVLKY Hřiště: Mikulovova P-4 Sobota hod. VZDUCHOVICE-ZLATNÍKY Hřiště: Vzduchovice Sobota hod. ZLATNÍKY - HRUSICE Hřiště: Zlatníky PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ B-TÝMU Neděle hod. ZLATNÍKY B - VŠESTARY Hřiště: Mikulovova P-4 Neděle hod. TOČNÁ - ZLATNÍKY B Hřiště: Točná Obecňáček březen 2018 Stránka 13

14 A-tým jarní zápasy kolo Sobota :00 Všenory - Zlatníky 15. kolo Sobota :30 Zlatníky - Psáry 16. kolo Sobota :30 Hostivice - Zlatníky 17. kolo Sobota :30 Zlatníky - Jinočany 18. kolo Sobota :00 Měchenice - Zlatníky 19. kolo Sobota :00 Zlatníky - Dobřichovice 20. kolo Sobota :00 Štěchovice B - Zlatníky 21. kolo Sobota :00 Zlatníky - Dobrovíz 22. kolo Sobota :00 Úhonice - Zlatníky 23. kolo Sobota :00 Zlatníky - Choteč 24. kolo Sobota :00 Roztoky - Zlatníky 25. kolo Pátek :00 D. Břežany - Zlatníky 26. kolo Sobota :00 Zlatníky - Tuchoměřice Všenory AA1A1406 Zlatníky AA1A1503 Hostivice AA1A1605 Zlatníky AA1A1704 Měchenice AA1A1804 Zlatníky AA1A1905 Štěchovice AA1A2003 Zlatníky AA1A2106 Úhonice AA1A2202 Zlatníky AA1A2307 Roztoky AA1A2401 D. Břežany AA1A2507 Obecňáček březen 2018 Stránka 14

15 Zlatníky AA1A2602 B-tým jaro kolo Neděle :30 Mníšek B - Zlatníky B 13. kolo Neděle :30 Bojanovice - Zlatníky B 14. kolo Neděle :00 Zlatníky B - Řevnice 15. kolo Neděle :00 Zvole B - Zlatníky B 16. kolo Neděle :00 Zlatníky B - Libeř B 17. kolo Neděle :00 Čisovice B - Zlatníky B 18. kolo Neděle :00 Zlatníky B - Psáry B 20. kolo Neděle :00 Zlatníky B - Pikovice 21. kolo Neděle :00 Libeň - Zlatníky B 22. kolo Neděle :00 Zlatníky B - Slapy Mníšek AA3A1201 Bojanovice AA3A1306 Zlatníky AA3A1402 Zvole AA3A1505 Zlatníky AA3A1603 Čisovice AA3A1704 Zlatníky AA3A1804 Zlatníky AA3A2005 Libeň AA3A2102 Zlatníky AA3A2206 Vedoucí A-týmu a trenér B-týmu Šubrt Jaroslav Obecňáček březen 2018 Stránka 15

16 Mladší žáci V novém roce mladší žáci pokračují v zimní lize. Ta začala již v listopadu. Po listopadové výhře nad Cholupicemi 10:2 remizovali s Vyžlovkou 4:4, prohráli s TJ Háje 3:12, prohráli s Vestcem 1:7 a vyhráli nad Modřany 7:1. Dne 4.3. je čeká zápas proti SK Praha 4 a proti TJ Háje B. Zápasy hrajeme na hřišti TJ Háje (umělá tráva). V tabulce jsme zatím na 4. místě z osmi týmů. Spojení našeho a jesenického týmu přineslo zkvalitnění kádru a zlepšení herního projevu. V prosince jsme ještě stihli odehrát jeden turnaj pořádaný Jesenicí, kde jsme vlastně byli domácí. Vzhledem k dostatečnému množství hráčů jsme rozdělili hráče do dvou týmů a to na 2006 a Tento turnaj se nám bohužel vůbec nepovedl a skončili jsme na 5. a 6. místě. V lednu jsme měli reparát a opět absolvovali jesenický turnaj. Opět jsme se rozdělili na ročníky 2006 a To už vypadalo úplně jinak a oba týmy došly zdárně až do finále, kde 2006 porazily 2005 na penalty. Nutno říci, že spojení nejen hráčů, ale i trenérů obou týmů nese kýžené ovoce a kvalita hráčů a šikovnost stoupá. Jarní část sezóny začínáme zápasem 8.4. ve 14 hodin ve Vestci. První domácí zápas hrajeme v 10 hodin proti Dolním Břežanům B. Stále také přijímáme nové hráče ročníků 2005 a Můžete přijít na jakýkoliv trénink v úterý na UMT v Šeberově nebo ve čtvrtek a pátek v tělocvičně v Jesenici. Hezký den a sportu zdar! Miroslav Jón vedoucí týmu Obecňáček březen 2018 Stránka 16

17 V novém roce Vás zveme na cvičení gymnastiky ve Zlatníkách. Od ledna jsme zařadili rozcvičku na písničky. Už umíme hvězdy, krásné svíčky, kotouly. Učíme se sestavičku bez náčiní na hudbu. Zkoušíme házet obruč, míč a na závěr tréninku se zatím ještě trošku motáme do stuh. Těšíme se na všechny další dívenky, které srdečně zveme každé úterý od 14:15 do 15:30 hodin do tělocvičny ve Zlatníkách. Za kroužek Moderní gymnastiky Drahomíra Michaličová Atletika Závodní halová sezóna je pomalu u konce. Děti z Běhálku v zimní sezóně absolvovaly prozatím sedm závodů a ještě je jedny závody čekají. Dvoje závody proběhly v nedalekém Českém Brodě a ostatní se konaly převážně v atletické hale ve Stromovce, kde si děti mohly porovnat svoji výkonnost s dětmi z Prahy a Středočeského kraje. S dětmi trénujeme úterky a čtvrtky v tělocvičně, občas jsme tréninky navíc absolvovali také v hale ve Stromovce, aby si hlavně mladší žáci natrénovali potřebné atletické disciplíny. Vrcholem této zimní sezóny byl už 11. února Krajský přebor jednotlivců mladších žáků a žákyň v Praze na Strahově. Zúčastnilo se 5 dětí z Běhálku. Závody byly oproti loňským přeborům ve znamení stupňů vítězů a to zásluhou Karolíny Brožové, která vybojovala ve velké konkurenci cenný bronz na šedesátce překážek (10,65 s). Stříbro jí uniklo o pouhé 3 setinky. Oproti loňskému roku zaznamenala obrovské zlepšení a vzestup výkonnosti. Smolnou bramborovou medaili brala také ve vrhu koulí, kde si vytvořila krásný osobní rekord 10,03 m. Její Obecňáček březen 2018 Stránka 17

18 bratr Jaroslav se blýskl ve finále B na 60m, kde si udělal také osobní rekord 8,74 s a celkově skončil na 11. místě. Oproti loňskému roku jeho výkonnost také výrazně stoupla, na trati 150 m si polepšil kvalitním časem 21,68 s na celkové 7. místo v kraji. Dokonce dvojnásobné zastoupení jsme měli na trati 800 m, kde děvčátka z Běhálku bojovala ve stejném běhu. Žaneta Vařeková (2:53,49 ) skončila na třetím místě v rozběhu o pouhé 3 setinky před Vendulkou Chvátalovou ( 2:53, 52) a obě si vylepšila svá osobní maxima, která měla doposud zaběhnutá ve Stromovce. Žanetka skončila celkově na 13. místě a Vendulka na 14. místě v kraji. Tato děvčátka se s kategorií mladších žákyň teprve seznamují, loni na podzim závodila ještě za kategorii přípravek. Na těchto přeborech mělo startovat celkem 9 žáků z Běhálku, ale zbytek dětí onemocněl, navzdory této skutečnosti tyto závody skončily úspěšně a Sokol Zlatníky se mezi velkými atletickými základnami neztratil. Venkovní závodní sezóna bude začínat pro Běhálek koncem dubna na Duhových závodech v Líbeznici. V létě nás bude čekat několik kol družstev přípravek, ale také závody družstev mladších žáků, kde máme připravené jedno desetičlenné družstvo. Na třetí květnovou neděli plánujeme tradiční již III. ročník Zlatnického víceboje, na který se už všichni moc těšíme a všechny sportovní nadšence srdečně zveme. Za atletický oddíl Eva Šafaříková Obecňáček březen 2018 Stránka 18

19 Kvalitní podzim života přivítal kvalitní posilu Terénní pečovatelská služba Kvalitní podzim život přivítala ve svém středu novou sociální pracovnici Jaroslavu Cibulkovou, protože náš dosavadní sociální pracovník Matouš Zemek otvírá novou kapitolu života v novém zaměstnání. Za jeho skvělou práci mu děkujeme a přejeme hodně štěstí. Matoušova nástupkyně je energická dáma a má letité zkušenosti nejen se sociální prací, ale i v oblasti vzdělávání lidí pracujících v sociálních službách. Proto se v KPZ stane také školitelkou. Posílí tak terénní pečovatelskou službu hned na dvou frontách. Pro klienty bude poskytovat pomoc hlavně v těchto oblastech: - provádění sociálního šetření (ve spolupráci se zastoupením vedoucích pečovatelek ) - vede sociální agendu - provádí sociálně právní poradenství - řeší sociální problémy v zařízeních / službách sociální péče Více informací získají zájemci o služby Kvalitní podzim života na stránkách: Dobrá sociální práce se seniory je součástí kvalitní pečovatelské péče, protože pomoc seniorům právě se sociálními problémy jim také pomáhá prožít kvalitní podzim života. Ladislav Angelovič PR manažer KPZ Obecňáček březen 2018 Stránka 19

20 Z dějin obce Zlatníky Průvodce historií obce Zlatníky Rok 1922 Dne 5. března přednáška J. Zimy o Masarykovi. Dne 4. a 5. března divadelní představení školních dítek : Pro tatíčka presidenta a Den svobody. Čistý výnos 447 K věnován na učební pomůcky. 5. července oslava Husova. Přednáška Josefa Zimy, zapálení hranice Na Drahách se zpěvy národních písní. Agrární dorost uspořádal v přírodě/ na zahradě u Hrabánků/ divadlo: L u c e r n a. Týž přednášky: Poměr církve ke státu, O lásce. O pozemkové reformě Rok 1923 Knihovníkem místo resignovaného St. Kocourka zvolen František Klabzuba. Dne 17. a 18. února divadelní představení školních dítek řízením J. Zimy: Krakonošova medicína Čistý výnos 342 k věnován na nákup učebních pomůcek. 6. července oslava Husova. Přednáška Josefa Zimy a zapálení hranice u Hodkovské kapličky. D o d a t e k k r o k u Agrární dorost uspořádal slavnost rozvinutí praporu. Při té příležitosti navštívila obec delegace b u l h a r s k ý c h z e m ě d ě l c ů, dlících t.č. na návštěvě v Praze, dále pí. senátorka Chlebounová a senátor Sechtr. Rok 1923 Rok pro hospodáře velmi dobrý. Jaro a počátek léta přiměřeně vlhký, takže se uvedl neobyčejný nadbytek píce seno i otavy. V důsledku toho klesla cena sena z loňských 130 k na 40 K a slámy z loňských 90 K na 40 K za 100 kg. Žně suché, pohodlné, jako ne už dávno. Obilí výborné, jedině jarky pšenice slabé. Řepa a brambory trpí suchem v červenci a srpnu. V důsledku nadbytku píce stoupání cen chov. dobytka hovězího. Cena mléka z loňských 3 K klesla na 1 K 20 h. Ceny za 100 kg 29. srpna/ pšenice 155 K; žito 100 K; ječmen 105 K; oves 95 K./ Měkká zima zničila mnoho včelstev, jež trpěla i jarním mokrem. Dne 1. května tábor lidu, pořádaný čsl. socialisty s přednáškou a resolucí, žádající parcelaci arcibiskupských dvorů. V č e r v e n c i výstava hospodářského zvířectva, pořádaná hospodářským spolkem jílovským. Obecní cesty řádně spraveny. Domky postavili: F. Bouček; Ant. Bašta; Josef Pavlis. Okresní školský výbor vyzval místní školskou radu ku stavbě nové školy. Tato odpověděla: Poněvadž nynější škola počtu žactva stačí a poměry stavební jsou velice drahé, poplatníci mimo to zatíženi jsou doposud nezaplacenou dávkou Obecňáček březen 2018 Stránka 20

21 ze jmění nelze nyní na stavbu školy pomýšleti. Jakmile však stavební hmoty a práce zlevní, bude místní školní rada o stavbě školy jednati. Školní budova pak uvnitř i vně náležitě opravena. V červenci o břežanské pouti posvěceny tamtéž 3 nové zvony, jež zakoupeny za 9.623K od firmy Herold v Chomutově. O statní vydání činila 877 K. Úhrnem K Na uhrazení toho daroval arcibiskup jako patron 500 K Sbírka osadníků K, za staré zvony a varhanní píšťaly zrekvírované dáno K a zbytek K daroval farář a vikář Josef Tomšů. Kostel vně náležitě opraen. Poněvač nedostalo se mi dodnes zpráv o založení a činnosti následujících organizací: strany agrární; agrárního dorostu; domoviny; čsl. socialistů; družstva elektrárenského a nemoha pro krátkost času opatřiti data zahynutí a proto věnovati vřelou vzpomínku padlým ve válce, kteréž vzpomínce ponechal jsem prázdnou stranu na listě 15 žádám nástupce, aby kroniku těmito důležitými zprávami doplnil. Rovněž tragiskou smrt rolníka Petránka /č.17/ dlužno dodatečně zaznamenati. /zaznamenáno na listě č.9/ Kroniku jsem se snažil psáti nestraně, chvále dobré, ale i stavě na pranýř, co pokárání zasluhovalo, maje za to, že kronika má býti odměnou za vykonané dobro a trestem za činy špatné. Odcházeti po 36ti. Leté zde a 45ti leté vůbec službě školní na odpočinek přeji Zlatníkům všeho dobra Dokončeno 29. srpna Václav Zima Kronikář Příště pokračování od roku čerpáno z archivů a kronik Obecňáček březen 2018 Stránka 21

22 Kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách Na začátku roku procházeli naší obcí Tři králové se svým poselstvím. Do pokladničky jste přispěli částkou více jak Kč. Z toho bylo vybráno na Tříkrálovém koncertě 6. ledna, kdy jste měli možnost poprvé v našem kostele slyšet chrámový sbor ze Zbraslavi a v jejich podání vánoční mši od Schreira a další skladby. Část peněz, která byla letos ve farnosti vybrána, pomůže panu Škobisovi ze Zvole, který potřebuje polohovací křeslo. Dovolte mi citovat poděkování pana Vladimíra Hudouska, který je koordinátorem sbírky v naší farnosti. Milí přátelé, rádi bychom vám ze srdce poděkovali za váš velmi pozitivní přístup k Tříkrálové sbírce v naší farnosti. Děkujeme všem malým i velkým koledníkům, kteří překonali pohodlí a ostych, a také děkujeme vám, kteří jste jakoukoli částkou přispěli do sbírky. Snad nikdo z koledníků se nesetkal s nezájmem nebo odmítnutím. Právě naopak. Prokázali jste svá otevřená srdce a přispěli nejen do pokladniček, ale také jste obdarovali malé koledníky sladkostmi a ty velké něčím ostřejším pro zahřátí. Výsledek je to velmi povzbudivý. Velké poděkování vám všem. E.M. Obecňáček březen 2018 Stránka 22

23 Obecňáček březen 2018 Stránka 23

24 ČB A5 900,- Barevně A ,- ½ 500,- ½ 1 000,- ¼ 300,- ¼ 600,- Obecňáček, číslo 1/2018, vychází v březnu, vydává: Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 113, Dolní Břežany, IČO: , registrační číslo: MK ČR E Obecňáček březen 2018 Stránka 24