INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE. Podkopná Lhota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE. Podkopná Lhota"

Transkript

1 INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Podkopná Lhota

2

3 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 se konají v pátek 20. října od hod. a v sobotu 21. října od hod. Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů může volič hlasovat poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. V obci Podkopná Lhota se volí v 1 volebním okrsku Obecní úřad Podkopná Lhota (volební místnost Podkopná Lhota 37) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4 Sběr kovového odpadu Vážení občané a vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, na parkovací ploše v blízkosti nádob na plasty a papír u prodejny COOP je přistaven kontejner na kovový odpad. Kontejner bude přistaven do úterý a následně bude vyvezen. Využijte tak prosím této možnosti a kovový odpad, jehož se chcete zbavit, vhoďte do přistaveného kontejneru. Pokud bude již kontejner přeplněn, bude možno využít dalšího termínu sběru.

5 Kotlíkové dotace Zlínský kraj realizuje tzv. Kotlíkové dotace, jejichž prostřednictvím můžou žadatelé ze Zlínského kraje získat dotaci na výměnu starého kotle za nový, nízkoemisní zdroj tepla. Dne byl vyhlášen Program výměny zdrojů tepla ve Zlínském kraji II, čímž bylo odstartováno druhé kolo kotlíkových dotací v našem kraji. Všechny potřebné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na: S veškerými dotazy je možno se obracet na

6 Podzimní a zimní otevírací doba knihovny v Podkopné Lhotě Knihovna obce Podkopná Lhota hlásí změnu otevírací doby pro podzimní a zimní období. Nově bude bývat knihovna otevřena každý čtvrtek od do hod. Pro bližší informace můžete kontaktovat obecní knihovnici paní Miriam Hradilíkovou na ové adrese:

7 Nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH Podkopná Lhota Ve čtvrtek 28. září 2017 byl za účasti starosty a místostarosty obce, faráře P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusze Sienkowského a široké veřejnosti slavnostně před Kaplí sv. Václava při konání tradiční Svatováclavské mše pokřtěn nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním (přívěsným vozíkem) DA- L1Z Ford Transit Kombi L2 350 Trend pro jednotku SDH Podkopná Lhota, který byl následně předán do užívání veliteli jednotky SDH Podkopná Lhota panu Leoši Gerychovi. Více informaci na webu obce.

8 V dubnu roku 2016 podala Obec Podkopná Lhota na Ministerstvo vnitra žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Podkopná Lhota v požadované výši dotace Kč. Předložená žádost byla v hodnocení všech žádostí v rámci Zlínského kraje vybrána a doporučena k realizaci. V březnu roku 2017 podala Obec Podkopná Lhota žádost o dotaci na pořízení uvedeného dopravního automobilu s přívěsným vozíkem pro jednotku SDH Podkopná Lhota v požadované výši dotace Kč ještě na Zlínský kraj. Předložená žádost byla akceptována a Zlínský kraj se tedy taktéž podílí na realizaci pořízení nového DA s přívěsným vozíkem, a to v požadované výši dotace.

9 Po výběrovém řízení na dodavatele konaném v dubnu 2017 byla podepsána smlouva se společností Auto Viki a.s. na nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním za cenu Kč. Na pořízení uvedeného technického prostředku obdrží Obec Podkopná Lhota od Ministerstva vnitra částku ve výši Kč a od Zlínského kraje částku ve výši Kč. Zbylých Kč bude hrazeno z rozpočtu obce. Díky poskytnutým dotacím bude zajištěna bezpečná a spolehlivá doprava hasičů a věcných prostředků požární ochrany na místo události, případně přeprava osob při plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Pořízený majetek bude využíván pro efektivní provádění požárního zásahu a záchranných prací při živelných pohromách a jiných MU i mimo katastrální území obce Podkopná Lhota.

10 ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTY OBCE Pondělí Středa tel.: mobil:

11 Snížení energetické náročnosti veřejné budovy Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č.p. 85 v obci Podkopná Lhota CZ /0.0/0.0/15_019/ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu byly stavební úpravy spočívající v zateplení vnějších stěn obálky, zateplení půdního prostoru, podlahy v 1 N.P. a nový zdroj včetně otopného systému. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Celkový rozpočet akce: Kč Dotace (40%): Kč Spolufinancování obce: Kč

12

13 Vážení občané a chataři, tak jako každý rok nastává období požárů. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je plošné vypalování suché trávy a porostů celoročně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb. fyzickým osobám pokuta až ve výši Kč a právnickým osobám může být udělena sankce až do výše Kč.

14 Při spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) na volném prostranství ukládá zákon o požární ochraně povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Právnické osoby (firmy) jsou navíc povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje (dále jen HZS), včetně přijatých protipožárních opatření. HZS má pak pravomoc nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování či spalování zcela zakázat.

15 Stejně jako právnické osoby, tak i fyzické osoby (občané obce, chataři) mají možnost spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) jednoduše oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje. Oznámení umožňuje rychlou kontrolu HZS v případě hlášení požáru od osob nezúčastněných pálení o tom, zda požár propukl v místě oznámeného pálení, nebo zda se jedná o jiné místo požáru. Obecní zastupitelstvo Vás proto žádá, abyste i sebemenší pálení hlásili na HZS Zlínského kraje. Může se jednat i např. o hodinové pálení klestí. V dotazníku k oznámení pálení můžete zvolit konkrétní den, hodinu počátku a ukončení pálení. Preventivní jednání z Vaší strany přispěje k rychlému a efektivnímu zásahu ze strany HZS či SDH obce Podkopná Lhota. Můžete pálení oznámit na tel. čísle (Krajské operační a informační středisko HZS).

16 Oznámení o pálení je vhodné sdělit taktéž starostovi obce, aby i on měl aktuální přehled a mohl v případě jakýchkoliv dotazů ze strany HZS operativně pomoci k řešení situace či při vyhlášení požárního poplachu jednotce mohl účinně získané informace využít k zásahu JSDH Podkopná Lhota. Obecní zastupitelstvo Vám děkuje za Vaše jednání spjaté s oznámením pálení, neboť se jedná o první důležitý krok vedoucí k likvidaci případného požáru v k.ú. obce Podkopná Lhota.

17 Služby občanům

18 Policie ČR obvodní oddělení Fryšták Úřední hodiny Pondělí Pátek Územně odpovědný policista: prap. David Mec tel

19 Sociálně právní poradenství na MěÚ Slušovice Zajišťují pracovnice sociálního odboru MěÚ Vizovice vždy v úterý pro dospělé a zdravotně postižené středu pro rodiny s dětmi

20 Sociální odbor MěÚ Vizovice Zajišťuje v prostorách MěÚ Slušovice následující sociální poradenství Úterý pro zdravotně postižené občany a seniory Středa sociálně právní ochrana dětí

21 POŠTA Trnava Otevírací doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

22 POŠTA Slušovice Otevírací doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

23 Česká spořitelna a.s. pobočka Slušovice Otevírací doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

24 Obecní Knihovna Podkopná Lhota Půjčovní doba duben - říjen Pátek listopad - březen Pátek

25 14ti-denní měsíční plasty plasty žlutá modrá Leden Červen ,, , , Únor Červenec ,, Březen Srpen ,, Duben Září , , Květen Říjen , 21.5., , Listopad ,

26 Odjezdy autobusů HOUSACAR ze Zlína

27 Odjezdy autobusů HOUSACAR ze Zlína

28 Odjezdy autobusů HOUSACAR ze Zlína

29 Odjezdy autobusů HOUSACAR ze Zlína

30 Odjezdy autobusů HOUSACAR do Zlína

31 Odjezdy autobusů HOUSACAR do Zlína

32 Odjezdy autobusů HOUSACAR do Zlína

33 Odjezdy autobusů HOUSACAR do Zlína

34 Ceník jízdného společnosti HousaCar Vzdálenost (km) Obyčejné jízdné (Kč) Student. Jízdné (Kč) Žákovské jízdné (Kč) Zvláštní jízdné (Kč) Děti 6 15 let ZTP, ZTP-P

35 COOP Podkopná Lhota PROVOZNÍ DOBA OBCHODU Pondělí 7:00-16:00 Úterý 7:00-16:00 Středa 7:00-10:00 Čtvrtek 7:00-16:00 Pátek 7:00-16:00 Sobota 7:00-10:00 Neděle Zavřeno Tel :

36 COOP Trnava spotřební družstvo ve Vsetíně Otevírací doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

37 Prodejna LILI Otevřeno denně od 6,30-20,00 hod.

38 Pekařství na rozcestí Otevírací doba Po-Pá 5:30 až13 hod. So 7-13 hod. Neděle zavřeno

39 Květinářství Pugét, s.r.o Otevírací doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Zavřeno

40

41 Odbor dopravy MěÚ Vizovice ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí Středa V ostatních dnech jen po telefonické domluvě na tel

42 Výměna občanského průkazu Městský úřad Vizovice Masarykovo nám Úřední hodiny: Pondělí Středa Není nutné přinést fotografii pořizuje se na místě Vyřizuje se 30 dnů před koncem platnosti Změna trvalého pobytu, sňatek přinést potvrzení o této změně Připsání titulu přinést originál diplomu Gubániová Alena

43

44 Dávky a příspěvky Dávky pro osoby v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením budou vyřizovat pracovníci úřadu práce Zlín každé pondělí a středu ve Vizovicích v prostorách hasičské zbrojnice v době od V ostatní dny ve Zlíně, v budově ČSSZ, tř. T. Bati 3792, od 8.00 do Bližší informace je možno získat na tel Úřad práce ve Zlíně Sociální odbor Vizovice

45 Dotek, o.p.s Po dvou letech jsme ukončili projekt vzdělávání zaměstnanců Dotek, o.p.s. který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Úspěšným absolvováním vzdělávacích kurzů pracovníky Dotek, o.p.s. jsme zase o kousek posunuli kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. Pyšníme se přídomkem Certifikované pracoviště bazální stimulace, což značí, že zohledňujeme individuální potřeby jednotlivce a snažíme se s každým našim klientem navázat komunikaci na úrovni jeho stupně postižení. Těší nás kladné ohlasy našich klientů a jejich rodin.

46 Dotek, o.p.s Připomínáme, že naše působnost je hlavně pro náš mikroregion. Jsme připraveni poskytnout odlehčovací a pečovatelskou službu potřebným seniorům a jejich rodinám. Dokážeme pomoci i rodinám, které doma pečují o svého těžce nemocného či umírajícího blízkého. Nebuďte se svou nemocí sami. Poskytneme rodině podporu, umožníme, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.

47

48 Mše svatá Pondělí - - Úterý Trnava hod Středa Podkopná Lhota hod Čtvrtek Trnava hod Pátek Trnava hod Sobota Trnava 8.00 hod Neděle Trnava 8.00 a hod

49

50 MUDr. Filip Bartl Ordinační hodiny Slušovice, Družstevní 399 praktický lékař pro dospělé Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Dovolená zástup na zdravotním středisku

51 MUDr. Sklenářová Hana Ordinační hodiny Zdravotní středisko Slušovice praktický lékař pro dospělé Pondělí Úterý (pouze objednaní) Středa Čtvrtek Pátek (pouze objednaní)

52 MUDr. Zimmermannová Jana Ordinační hodiny Zdravotní středisko Slušovice praktický lékař pro dospělé Pondělí jen objednaní Úterý jen objednaní Středa Čtvrtek Pátek

53 MUDr. Hradecká Marta Ordinační hodiny Slušovice - Hřbitovní dětský lékař Pondělí prevence, očkování Úterý Středa poradna Čtvrtek poradna prevence, očkování Pátek

54 MUDr. Kalabusová Eva Ordinační hodiny nemocní Zdravotní středisko Slušovice dětský lékař Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

55 MUDr. Kalabusová Eva Ordinační hodiny pro zvané Zdravotní středisko Slušovice dětský lékař Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek poradna prevence poradna

56 MUDr. Kalabusová Eva Ordinační hodiny - nemocní Zlín Středová 4786, Jížní Svahy dětský lékař Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

57 MUDr. Kalabusová Eva Ordinační hodiny pro zvané Zlín Středová 4786, Jížní Svahy dětský lékař Pondělí Úterý Středa prevence, pro zvané poradna poradna

58 MUDr. Pšenková Ludmila Ordinační hodiny Zdravotní středisko Slušovice zubní ordinace Pondělí Úterý První pomoc Středa Čtvrtek Pátek

59 MUDr. Vendula Valentová Zubní ordinace Plombička Ordinační hodiny Zdravotní středisko Slušovice zubní ordinace Pondělí Úterý První pomoc Středa Čtvrtek Pátek MUDr. Et MUDr. Valenta Rudolf a sestra Mikulčáková Věra Středa(sudé týdny)

60 MUDr. Haša Eduard Ordinační hodiny Budova AB Slušovice chirurgická ambulance Pondělí Úterý Středa pouze sestra (převazy) Čtvrtek Pátek

61 Pondělí MUDr. Obdržálková Hana Ordinační hodiny Zdravotní středisko Slušovice - gynekologie Úterý Středa Čtvrtek Pátek

62 Lékařská pohotovostní služba pro dospělé Ordinační hodiny 21. pavilon Krajské nemocnice Tomáše Bati Všední dny: Sobota Neděle Svátky V případě návštěvy po ordinačních hodinách navštívit Jednotku intenzivní péče - JIP

63 Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost Ordinační hodiny 21. pavilon Krajské nemocnice Tomáše Bati Všední dny: Sobota Neděle Svátky V případě návštěvy po ordinačních hodinách navštívit Jednotku intenzivní péče - JIP

64 Lékařská pohotovostní služba STOMATOLOGICKÁ Ordinační hodiny 21. pavilon Krajské nemocnice Tomáše Bati Sobota Neděle Svátky

65 Lékárna SLUŠOVICE Otevírací doba Zdravotní středisko Slušovice Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

66 Lékárna Krajské nemocnice Tomáše Bati Otevírací doba U vrátnice Krajské nemocnice Tomáše Bati Pondělí pohotovost Úterý pohotovost Středa pohotovost Čtvrtek pohotovost Pátek pohotovost Sobota, Neděle, svátky

67 Veterinární ordinace SLUŠOVICE Ordinační doba Slušovice - Družstevní Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek MVDr. Gregořík D MVDr. Mládková P MVDr. Drahošová K MVDr. Veselský P Ordinace

68 Kulturní akce

69

70

71

72

73

74 Čištění pleti Kosmetika Masáže obličeje Aplikace masek Líčení a poradenství Prodlužování řas Manikúra, pedikúra Mokrou cestou Lakování P-shine Modeláž nehtů Masáž rukou

75

76 Kadeřnictví Lenka Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Provozní doba pánské, dětské, dámské dámské kadeřnictví pouze objednávky

77

78

79

80

81

82

83

84 Prodej štípaného palivového dříví Prodáváme tvrdé štípané palivové dříví z dubu a buku. Pro více informací volejte prosím tel. číslo: Naštípeme Dovezeme Nařežeme

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 Edita Bořutová - zpracování účetnictví - vyplnění daňového přiznání - spočítání daní - vedení daňové evidence pro OSVČ

95 Výkopové práce Mojmír Mika

96

97 Servis televizní a satelitní techniky Hrobice Josef Březík Po Pá Štípa Josef Holík Po Pá

98 Servis chladící a mrazící techniky Kašava René Gargulák Po Pá Trnava Oldřich Hanáček Po Pá

99 Pohřební služba ABACUS Slušovice, Osvoboditelů 124 Komplexní pohřební a kremační služby Provozní doba Po Pá So stálá služba

100

101

102

103 Průzkum Penzion na Škole se sídlem Podkopná Lhota č.p.92 Jak již bylo dříve avizováno, oznamujeme, že od roku 2017 otevírá možnost pro obsazení penzionu pro seniory. Penzion sestává z celkem 7 samostatných pokojů s vlastní toaletou a bezbariérovým sociálním zázemím.každý pokoj umožňuje komfortní ubytování pro dvě osoby s možností přistýlky v případě návštěvy. Taktéž je každý pokoj vybaven kuchyňským koutem, kde si lze připravit jídlo.možnost připojení pračky. V celém objektu je WIFI a TV signál.celý objekt má bezbariérový přístup.

104 Pokoje lze pronajmout na dobu neurčitou za ceny podle ceníku. K nájmu budou poskytovány za úhradu doprovodné služby, včetně možnosti dovozu k lékaři a využívání prostor stávající restaurace pro obědy, ev. snídaně či večeře. V první řadě dáváme přednost zájemcům z obce Podkopná Lhota a až na základě zjištění zájmu občanů obce budou prostory domu pro seniory případně nabízeny i dalším zájemcům. Za účelem nalezení přiléhavého provozování domu pro seniory se na Vás zdvořile obracíme se žádosti, abyste v případě Vašeho zájmu kontaktovali Podkopná Lhota č. p. 92, kde byste

105 sdělili své představy o financování a především službách, jaké byste si přáli v případě Vašeho užívání tohoto domu na stáří. Vaše podněty a požadavky můžete také uplatnit písemně na adresu Penzion na Škole, Podkopná Lhota č.p. 92, případně e- mailem

106 Poruchy bezdrátového internetu Wi-Fi poskytovatele Avonet V případě poruchy bezdrátového internetového připojení uživatelů nasměrovaných na retranslační stanice p. Mahďáka, nebo p. Pšenčíka, kontaktujte p. Mahďáka na tel , nebo p. Pšenčíka na tel z důvodu provedení restartu anténového systému. Všichni ostatní uživatelé nasměrovaní na vysílač Zlín, využijte při poruše připojení následující telefonní čísla

107 Dotazy, připomínky, zveřejnění Pro všechny dotazy, připomínky, úpravy, nebo žádosti o zveřejnění na Infokanálu Podkopné Lhoty kontaktujte prosím Kateřinu Hatrikovou

108 KONEC Zpracovala Kateřina Hatriková Aktualizace dne