Zpravodaj. Městyse Mohelno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Městyse Mohelno"

Transkript

1 Zpravodaj Městyse Mohelno 20171

2 Pohádková cesta Hrkání 2

3 Nelze na místním hřbitově ukládat zbytky z renovací hrobů, které si navykli vlastníci hrobů ukládat vedle márnice. Letošní velké sucho se podepsalo na stromech na veřejných prostranstvích, bude nutná obnova a dosazování. Silná vichřice zlomila krásnou lípu na mezi pod hřbitovem a nadělala škodu na cizím majetku. Naše mládež neustále ničí vybavení na kluzišti a přilehlém dětském hřišti. Kdo nevěří, nechť se zajde podívat. Naší Mohelenské chase patří poděkování za organizaci letošních tradičních hodů a za udržování mnohaleté tradice. V měsíci dubnu proběhla celoplošná deratizace Mohelna (kompletní dokumentace je k nahlédnutí na radnici). Byly pořízeny nové dveře na chemické WC na hřbitově, které neznámý vandal prokopl. Byl koupen nový mulčovač a rovněž rozmetadlo na posyp chodníků. Proběhla výmalba autobusové čekárny pod školou. Na rok 2018 je připravována demolice domu č.p. 206 na Valích, městys odkoupil zbývající 1/3 nemovitosti. Byla dovybavena Galerie Stodola (myčky, lavičky, židle, ). Firma Kavyl provedla čištění toku Mohelnička v části Cenklov. Ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Třebíč se na rok 2018 připravuje Intenzifikace čističky odpadních vod. Smlouvou o výpůjčce uzavřenou mezi Městysem Mohelno a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina bylo pro hasičskou zásahovou jednotku získáno hasičské auto Tatra T 815 v účetní ceně ,00 Kč. Jiří Kostelník VÍTE, ŽE... 3

4 DOTACE 2017 Zastupitelstvo rozhodlo o těchto dotacích pro rok Jednotlivé spolky obdržely následující částky: TJ Mohelno ,- Kč - vybavení sportovců, náklady spojené s činností. TJ Sokol Mohelno ,- Kč - hudba na ples Kč - vybavení pro činnost. Mohelenská chasa ,- Kč - zajištění tradičních hodů. Sbor dobrovolných hasičů ,- Kč - práce s mládeží, vybavení pro činnost. Myslivecký spolek Mohelno ,- Kč - Poslední leč - hudba, mater. zabezpečení, Kč - Den dětí - odměny, občerstvení dětem. Český svaz včelařů z.s., Mohelno 5.000,- Kč- zajištění dobrého zdrav. stavu včel. Moravský rybářský svaz Mohelno ,- Kč- volnočasové aktivity mládeže. Školský spolek Mohelno ,- Kč hudba na ples, materiální zabezpečení, ,- Kč- karneval, Světýlková cesta, Zpívání u vánočního stromu - mater. zajištění. INVESTICE DO MAJETKU MĚSTYSE Jenom ve stručnosti Vám přiblížím budovatelské úsilí v letošním roce. Byly zpevněny asfaltem některé části místních komunikací za humny a příjezd na Frédy ze Hlinka. Za humny se bude pokračovat i v roce 2018, kdy bude celá komunikace vyasfaltována. Zpevnění dosud prašné komunikace asfaltem bude rovněž od RD Chmelkových až k lihovaru včetně mostku přes potok. Byla zhotovena nová kanalizace v Kozí hoře v délce 83 m. Prováděcí firma vzešlá z výběrového řízení ji provedla v rekordní době 10 dní a v dobré kvalitě. Byla zahájena výstavba přístavby hasičské zbrojnice k radnici. Vzhledem tomu, že se vyskytly problémy v projektové dokumentaci a bylo nutno ji celou předělat, posunuje se termín dokončení na květen Na letošní rok zajistil starosta na tuto stavbu finanční prostředky od skupiny ČEZ,a.s. ve výši 2,4 mil. Kč. 4

5 Byla dokončena nová místní komunikace u lihovaru včetně části chodníku a výsadby nových stromů jako náhrada za vykácené lípy. Tato stavba je již zkolaudována a uvedena do provozu. Pro zvýšení bezpečnosti bude ještě doinstalováno jedno dopravní zrcadlo u Jiránkových. Byla zahájena stavba přístavby nové třídy (kapacita 28 dětí) v Mateřské škole. Dělá se všechno tak, aby třída byla otevřena pro potřeby MŠ od nového školního roku 2018 včetně vybavení. Náklady na stavbu jsou, dle výběru zhotovitele, ve výši 5,8 mil. Kč bez DPH. Náročné je to v tom, že se zde musí nejprve přeložit veškeré sítě, než se začne stavět. Starostovi se podařilo smluvně zajistit na tuto stavbu pro rok 2018 od skupiny ČEZ, a.s. finanční prostředky ve výši 2,4 mil. Kč. Bylo dokončeno odstavné parkoviště u farské zahrady, které si vynutilo užívání přilehlé silnice. Byl dokončen chodník v zátočině v Kladerubkách, tím se značně zvýší bezpečnost chodců v této ulici. Byla provedena výměna starých oken ze šedesátých a osmdesátých let v kabinách sportovního areálu a provedena rekonstrukce umývárny tak, aby splňovala hygienické normy. Celý sportovní areál je majetkem městyse. Jiří Kostelník 5

6 NĚCO O ODPADECH Městys Mohelno obdržel letos již po třetí v řadě po sobě ocenění za první místo v soutěži o třídění odpadů za rok 2016 od svozové firmy ESKO-T. K tomu byla i finanční odměna 5.000,-Kč. Přesto jsem přesvědčen, že máme stále ještě hodně rezerv ve třídění odpadů, i když se v poslední době proto mnoho udělalo. Ale všechno kazí nedůslednost ve třídění. V kontejnerech na plasty se stále objevuje odpad, který tam nepatří, v zelených kontejnerech na barevné sklo je naházeno bílé sklo, v kontejnerech na papír jsou plasty apod. Ženy, které v Třebíči na třídící lince třídí svezený odpad, s tím mají zbytečně moc práce. A přitom je to tak jednoduché odpad vytřídit. Neustále se zveřejňuje, že na kompostárnu patří pouze biologicky rozložitelný odpad, přesto tam někteří vyváží pneumatiky, listí v plastových pytlech, kovový odpad, cihly, beton apod. Naši pracovníci musí potom složitě toto vytřídit a uklidit. Jiří Kostelník DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI PLASTY z 50 PET lahví může být vyrobena nová fleecová bunda jeden kontejner odpadních plastů ušetří až 30 litrů ropy s vyhozenými plasty se setkáváme třeba ve výplních spacáků a zimních bund, kobercích, automobilovém čalounění polystyren se využije ve speciálních stavebních tvárnicích ks nápojových kartonů je třeba k výrobě stavebních desek na jeden rodinný dům ze 75% je nápojový karton tvořen kvalitním papírem PAPÍR použitím 1 tuny sběrového papíru ušetříte 17 stromů v lese novinový papír může být až z 80% vyroben ze starého papíru z jednoho kilogramu starého papíru lze vyrobit celou kartonovou krabici BAREVNÉ SKLO recyklace skla není nijak omezena sklo se dá znovu použít téměř do nekonečna už ze 3 kg vytříděného skla se dá vyrobit sada 6 skleniček až 80% z každé láhve je z recyklovaného skla 6

7 BÍLÉ SKLO recyklace skla snižuje související znečištění vzduchu o 20% a související znečištění vody o 50% roztavení skla (střepů) spotřebuje o 40% méně energie než výroba skla ze surových materiálů 1 tuna recyklovaného skla ušetří více než 300kg CO2 BIO ODPAD kompostování je velmi starý způsob využívání biologicky rozložitelného odpadu, známý už ze starověké Číny kompost je kvalitní organominerální hnojivo, kterým jsou do půdy navraceny všechny cenné živiny na rozdíl od minerálních hnojiv se do půdy dodává také humus, který velmi dobře působí na vlastnosti půdy, ve které snižuje erozi půdy a zadržuje více vody ELEKTROSPOTŘEBIČE A BATERIE recyklací vysloužilců lze znovu využít a vrátit do oběhu celou řadu materiálů, například zpracováním vysloužilé pračky lze získat až 23 kilogramů železa jeho využitím může vzniknout až 6 m2 střešní krytiny nebo 27 plechové m železných trubek červené kontejnery mohou využívat všichni obyvatelé regionu V posledním Zpravodaji byly zpracovány údaje k Od té doby až do se do našeho městyse přistěhovalo 33 osob a narodilo se 11 občánků. Uvedeni jsou ti, jejichž rodiče k tomuto dali písemný souhlas. Viliam Vinický Luboš Štraus Emma Skřivánková Vilém Kavalec Lea Netrdová Eliška Švédová Petr Jirsa Jan Kudláč Eliška Ostrá Martin Kuča ZPRÁVY Z MATRIKY, EVIDENCE OBYVATEL Rodičům k narození dětí gratulujeme!! 7

8 Ve stejném období se odstěhovalo 20 osob a 17 našich spoluobčanů navždy odešlo: Marie Musilová, Jaromír Hepp, Ludmila Volavková, Anna Špinarová, Jaroslav Šup, Vítězslav Špinar, Josef Bureš- č.p. 523, Vladimíra Šidlová, Marie Chytková, Vladimír Přichystal, František Hadraba, Marie Holčapková, Václav Matuška, Bohuslav Knotek, Marie Hortová, Vlasta Jordánková, Bohuslav Hošek. Úřad městyse pozůstalým rodinám vyslovuje upřímnou soustrast. V současné době zde žije 1327 osob, z toho 168 dětí do 15-ti let. Je potěšující, se počet obyvatel Mohelna malinko navýšil! V uplynulém období byla vykonána návštěva u paní Jaroslavy Kočí, která se dožila krásných 90-tých narozenin. Krásných 90. narozenin se dožil taktéž pan František Hadraba. S kytičkou a gratulací jsme rovněž navštívili paní Anežku Kelčovou, která se dožila nádherných 95. narozenin. Krásné výročí jsme si rovněž připomněli s Marií a Josefem Šidlovými, kteří oslavili 60 společných let. Ještě jednou přejeme všem jubilantům především hodně zdraví! V našem matričním obvodu bylo za rok 2017 vykonáno celkem 30 obřadů. Od počátku roku 2017 bylo uzavřeno v našem správním obvodu 27 sňatků. Dále byly uzavřeny 4 církevní sňatky. Taktéž byli 2x uvítáni nejmladší občánci našeho městyse a slavnostně jsme se rozloučili s vycházejícími žáky. Kalendář roku 2018 se již pomalu, ale jistě plní termíny svatebních obřadů Závěrem mi dovolte z celého srdce popřát Vám všem krásné prožití vánočních svátků a do roku 2018 především hodně zdraví! Lenka Knotková- matrika LESY MĚSTYSE MOHELNO Dlouhotrvající sucho odumírání borových porostů a zasychání sazenic 8

9 Kůrovcová kalamita na smrku Větrná kalamita ze dne 10. srpna a 29. října KNIHOVNA 2017 Registrovaní čtenáři Návštěvy čtenářů Počet výpůjček Poplatky - dospělí 100,- Kč důchodci 80,-Kč děti do 15 let - 50,- Kč Knihy je možno rezervovat nebo si prodloužit dobu vypůjčení po domluvě na telefonním čísle V letošním roce byly pořízeny nové knihy v celkové hodnotě ,- Kč. Jaroslava Šuranská 9

10 POPLATKY V ROCE 2018 Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 zůstává ve stejné výši jako v roce Dospělá osoba 450,- Kč/rok, dítě do 15- ti let 225,- Kč. Studenti, kteří doloží potvrzení o ubytování na internátě nebo kolejích jsou od tohoto poplatku osvobozeni. Pokud má studující nájemní smlouvu na privátní bydlení, předloží tuto smlouvu plus potvrzení o studiu. Poplatek za rekreační objekt je stanoven na částku 500,- Kč. Poplatek ze psa 80,- Kč/rok, úlevy z poplatku- za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, pokud žije sám v rodinném domě - 30,- Kč, dále za loveckého psa, který složil příslušnou zkoušku z výkonu 40,- Kč. Zaplatit lze hotově v úředních hodinách nebo převodem na účet obce, kde VS je číslo popisné. Pak je třeba vyzvednout si známku na popelnici. Bez tohoto označení nebude popelnice vyvezena. Poplatky jsou splatné do konce ledna 2018! MATEŘSKÁ ŠKOLA Ve školním roce 2017/2108 je kapacita mateřské školy opět naplněna do svého maxima 48 dětí. Z celkového počtu je 37 dětí z Mohelna, 5 dětí ze Lhánic, 4 děti ze Senorad a 2 děti z Kramolína. I pro letošní školní rok jsme nemohli přijmout všechny děti, které o přijetí do naší školy žádaly. Kapacita školy je stále nedostačující. Jsme rádi, že ale pouze dočasně. Se začátkem školního roku byly zahájeny práce na přístavbě další třídy. Předpokládáme, že pro příští školní rok již vyhovíme všem žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. Provoz školy je od hod. Pro školní rok se částečně změnil kolektiv zaměstnanců. Na místo kuchařky nastoupila paní Zdeňka Jiránková. Vzdělávání dětí v tomto školním roce zajišťuje: ředitelka Alena Bártková učitelky: Bc. Barbora Cabejšková, Ilona Klusáková, Alžběta Ležáková a školní asistentka Bc. Zdenka Konečná. O čistotu budovy pečuje: Jaromíra Kudláčová. Školní stravu připravuje: Marie Kořínková a Zdeňka Jiránková. Ekonomiku provozu eviduje: Eliška Chaloupková. 10

11 Na základě podané žádosti nám byla přiznána dotace MŠMT pro projekt Inkluze v praxi, která je financována z Evropských strukturálních a investičních fondů. Ve třídě s počtem 28 přijatých dětí může být vzdělávání dětí zajišťováno učitelkami a školní asistentkou. Tím je vytvořen větší časový prostor a možnost pro individuální práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem. Dotace bude dále využita ke vzdělávání učitelek, zejména v oblasti speciální pedagogiky z důvodu inkluzivního vzdělávání, dále v oblasti vzdělávání dětí dvouletých, protože od roku 2020 vzniká povinnost mateřským školám přijímat děti dvouleté ke vzdělávání v mateřské škole. Dalším vzděláváním učitelky získá naše škola novou logopedickou asistentku, protože dětí s nesprávnou výslovností stále přibývá. Každodenní vzdělávání je uskutečňováno na principech vzdělávacího programu Začít spolu, který vede děti k samostatnosti, individuálnímu získávání vědomostí a dovedností, posiluje sebevědomí dětí a důvěru ve vlastní schopnosti. Od letošního školního roku je pro 5-6 leté děti předškolní vzdělávání povinné. Kromě každodenního vzdělávání v programu Začít spolu máme připraveny pro děti i rodiče následující mimořádné dny a aktivity: Podzim v naší škole pomůcko - tvoření dětí s rodiči Africká pohádka - Divadlo Sandry Riedlové XXI. ročník - Drakiáda Od začátek kroužku Cvičení na balančních míčích Netradiční obiloviny - vzdělávací program agentury ZERA Náměšť odpolední podzimní tvoření dětí s rodiči individuální konzultace rodičů s třídními učitelkami o vývoji a vzdělávání dítěte Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě vánoční program v Galerii Stodola i pro děti z MŠ Dukovany Mikulášská nadílka v MŠ zdobení vánočního stromečku odpoledne dětí s rodiči Štědrý den - dopolední nadílka s vánočními zvyky Protože nám Vánoce již klepou na dveře, ráda bych vám za děti i zaměstnance školy popřála klidné, spokojené prožití svátků vánočních a rok 2018 ať je rokem přinášejícím nám všem spokojenost, zdraví, bezpečí, dobrou náladu a vzájemné pochopení. Alena Bártková 11

12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní školu v Mohelně navštěvuje ve školním roce 2017/2018 celkem 174 žáků, z toho 102 žáků na I. stupni a 72 žáků na II. stupni. Do školy docházejí nejen žáci z Mohelna, ale i z okolních vesnic: Senorady, Lhánice, Kladeruby nad Oslavou, Kramolín, Hartvíkovice, Třesov, Popůvky, Slavětice, Dukovany. Chod školy zajišťují - Mgr. Vladimír Horký - ředitel školy Mgr. Dagmar Frolcová - statutární zástupkyně ředitele školy Třídní učitelé: I. stupeň 1. třída - Mgr. Romana Dvořáková 2. třída - Mgr. Helena Kohoutková 3. třída - Mgr. Milada Červinčáková 4. třída - Mgr. Milena Husáková 5. třída - Mgr. Zbyněk Diviš II. stupeň 6. třída - Mgr. Jana Piálková 7. třída - PaedDr. Růžena Fraňková 8. třída - Mgr. Lubomír Ostrý 9. třída - Mgr. Hana Mášová Další učitelé - Mgr. Ludmila Boudná a Ing. Jitka Fojtová Asistent pedagoga Marie Bartoníková, Ing. Jitka Fojtová Školní asistent Jana Bazalová Na škole jsou v provozu dvě oddělení školní družiny, která navštěvuje 66 žáků. I. oddělení pí Vladimíra Foretníková II. oddělení pí Marie Bartoníková Další zaměstnanci: Účetní ekonom školy Bc. Zdeněk Cabejšek Kuchařky Milada Krejčová, Marta Cvečková, Jaroslava Rozmahelová Uklízečky Eva Hejnová, Eliška Jurková, Kateřina Zedníčková Školník Karel Hans Kuchařky Milada Krejčová, Marta Cvečková, Jaroslava Rozmahelová Uklízečky Eva Hejnová, Eliška Jurková, Kateřina Zedníčková Školník Karel Hans Ve škole mohou děti navštěvovat v rámci mimoškolních a zájmových aktivit řadu kroužků: Zobcová flétna, Hudební kroužek, Dramatický a pěvecký kroužek, Fotbal, florbal mladší žáci, starší žáci, Florbal dívky, Atletická přípravka, Pohybový kroužek, Rybářský kroužek, Taneční kroužek. Nepovinný předmět Náboženství, které vyučuje Mgr. Petr Václavek. Ve velké míře se škola zaměřuje na ekologickou a environmentální výchovu. Ekologické vzdělávání se stává nedílnou a silnou stránkou výchovně - vzdělávacího procesu školy. Na škole probíhá již od roku 2004 celoškolní dlouhodobý mezinárodní program Ekoškola. 12

13 Naše škola obdržela v říjnu 2017 certifikát Kvalitní škola od Společnosti pro kvalitu školy, z.s. S touto společností spolupracujeme již mnoho let při testování našich žáků, necháme si zpracovávat znalostně dovednostní testy, které naši žáci vyplňují online po internetu. Výsledkem je velmi podrobné vyhodnocení s nabídkou cesty dalšího vzdělávání každého testovaného žáka. Podobné testy dokážou změřit přidanou hodnotu našeho vzdělávání. V roce 2016 jsme přizvali také rodiče našich žáků - pořádali jsme profesionálně zpracovanou anketu, ve které nám pomohli odhalit silná i slabá místa ve vzdělávání, místa pro náš další rozvoj. Pedagogové školy zpracovávali svůj dotazník, který byl společností také vyhodnocen - Profesní potřeby učitelů. Jako další bod naší spolupráce jsme za pomoci autoevaluačního dotazníkového nástroje provedli zhodnocení naší práce. Díky všem těmto krokům a kvalitní práci všech našich zaměstnanců jsme mohli být certifikováni pro léta 2017 až 2020 jako Kvalitní škola v České republice. Ve spolupráci se Společností pro kvalitu školy budeme nadále pokračovat. V rámci projektu Ovoce do škol a Mléko do škol dostávají žáci zdarma každý týden různé druhy ovoce i zeleniny a neochucené mléko. Po celý školní rok sbíráme pomerančovou kůru, použitý olej a víčka od PET lahví. Víčka sbíráme pro rodinu Řezáčových ze Studence. Dále sbíráme starý papír, karton, šípky a hluchavku. Okresní kolo v minikopané - žáci 8. a 9. třídy postoupili do okresního kola v minikopané, které se konalo v Třebíči na ZŠ Bartuškova. Naše družstvo v silné konkurenci obsadilo 1. místo a postoupilo do krajského kola. Navázali jsme spolupráci s partnerskou školou v Moravském Žižkově a s potěšením jsme přijali jejich pozvání do školy, které se uskutečnilo v úterý 3. října listopadu 2017 si připomínáme 120. výročí otevření budovy I. stupně. V pondělí se uskutečnilo projektové dopoledne Naše škola má narozeniny. Ukázky prací i výrobků nejenom z tohoto projektu mohla široká veřejnost zhlédnout v pátek 3. listopadu 2017 v rámci Dne otevřených dveří. 13

14 Škola má narozeniny Světýlková cesta - po skončení prohlídky školy měly děti možnost pracovat v tvořivé dílně, soutěžit se strašidelnými disciplínami a získat tak sladkou odměnu. V 17:00 jsme rozsvítili všechna světýlka a vydali se na světýlkovou cestu napříč Městysem Mohelno. Poté propukl opravdový taneční rej, který si děti náramně užívaly. Světýlková cesta 14

15 Další akce: Září exkurze na Mohelenské hadcové stepi spolupráce s AV ČR - pracoviště Studenec Olympijský víceboj 4. ročník výuka plavání 2. a 3. ročník Říjen Mladý chemik školní kolo okrskové kolo v minikopané Hrotovice - 8. a 9. ročník Didacta Třebíč Přírodovědný klokan - 8. a 9. ročník Divadlo Radost v Brně - Mach a Šebestová podzimní výstava schůzka žáků 9. ročníku a jejich rodičů se zástupci středních škol okrskové kolo mladších žáků v halové kopané Hrotovice - 6. a 7. ročník Listopad Halloweenský den Sedmikvítek 2017 kulturně umělecká soutěž zasedání CŽP florbalový turnaj I. stupeň Live to tell hudebně vzdělávací pořad Rybářský spolek Mohelno beseda florbal Sportovní devítka Slyšte, slyšte v Betlémě hudební adventní pořad Prosinec regionální Mikulášský florbalový turnaj florbalový turnaj II. stupeň Mikuláš - projektový den Mladý chemik 2. kolo Havlíčkův Brod Matematická olympiáda - 4. ročník a Matematický oříšek - 5. ročník - školní kolo Vánoční florbalový turnaj ZŠ Rouchovany zpívání v DPS Mohelno vánoční písně, koledy slavnostní ukončení roku 2017, vánoční besídky Leden lyžařský výcvikový kurz - Malá Morávka olympiáda z českého jazyka olympiáda z anglického jazyka Únor Dětský karneval I Mohelno má svůj talent celoškolní soutěž Zeměpisná olympiáda Chemická olympiáda První pomoc do škol 8. ročník Pythagoriáda matematická soutěž 15

16 Březen okresní kolo Matematické olympiády Matematický klokan Hvězdárna a planetárium Brno Velikonoční výstava barevný týden Duben zápis do 1. ročníku Dopravní výchova - 4. ročník Náměšť nad Oslavou akce Čistá Vysočina Den Země Labyrint - vědomostně - sportovní soutěž 4. a 5. ročník Mladý cyklista dopravní soutěž exkurze k volbě povolání ve spolupráci s IPS Úřadu práce Třebíč - 8. ročník První pomoc do škol - 8. ročník Květen Peklo s princeznou pohádka ke Dni matek focení tříd Dravci naučný pořad s ukázkami exkurze do AVČR Studenec - 6. a 7. ročník Červen branný den Den dětí s myslivci Sportovní olympiáda se ZŠ Dukovany a ZŠ Hartvíkovice návštěva dětí z MŠ schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků školní výlety slavnostní zakončení školního roku 2017/ Základní škola Mohelno Vás srdečně zve na ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU v pondělí 18. prosince 2017 v 17 hodin. Po skončení proběhne vánoční jarmark, kde si můžete zakoupit výrobky žáků naší školy. 16

17 Projekty: Inkluze v praxi ZŠ Mohelno Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/16_022/ Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ. Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky a inkluzi a rozvojové aktivity formou Čtenářského klubu a Klubu zábavné logiky a deskových her. Výše podpory je ,- Kč. Doba trvání projektu: Plavání Základní škola Mohelno, okres Třebíč Rovněž byla naše škola úspěšná v žádosti o dotaci na dopravu našich žáků k podpoře povinného plavání na I. etapu ve výši 6 160,- Kč. Modernizací k efektivnější výuce V současné době má škola zažádáno o dotaci na projekt v rámci Aktuální výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který jsme nazvali Modernizací k efektivnější výuce. Cílem tohoto projektu je vybudování moderní jazykové učebny (laboratoře) a nové cvičné kuchyňky pro praktické vyučování v celkové hodnotě ,- Kč. Hodnocení tohoto projektu ze strany kompetentních úřadů je velice vysoké, takže očekáváme, že budeme v konečném rozhodnutí opět úspěšní. za vedení Mgr. Vladimír Horký Mgr. Dagmar Frolcová Další informace o činnosti školy a fotografie naleznete na 17

18 Školský spolek Mohelno: Hlavním posláním spolku je podpora rozvoje Základní školy Mohelno. Příjmy spolku jsou tvořeny především z činností výdělek z plesu, výdělek z karnevalu, sběrové aktivity ve škole. Z těchto finančních prostředků se v tomto roce vybavila jedna třída projektorem EPSON, držákem projektoru a elektrickým plátnem. To vše bylo pořízeno v celkové hodnotě Kč a darováno škole. Dále jsou z příjmu nakupovány odměny pro žáky a je jim přispíváno na různé kulturní představení, dopravu a exkurze. Další informace naleznete na Základní škola Mohelno Vás srdečně zve na XVI. SPOLEČENSKÝ PLES v pátek 26. ledna 2018 v kulturním domě Senorady Začátek ve 20 hodin. K tanci a poslechu hrají Orfeus. Vstupné 90,-Kč. Místenka 10,-Kč. 18

19 SPORTOVNÍ KLUB ZŠ MOHELNO Z.S. Sportovní klub ZŠ Mohelno pracuje od roku 1994 a je registrován v ČUS a SPV. Zajišťuje sportovní a tělovýchovnou činnost nejenom pro žáky naší školy, ale také pro místní občany. Tato činnost je organizována ve fotbalovém, florbalovém, pohybovém, tanečním kroužku a atletice. Klub organizuje účast na fotbalových a florbalových turnajích, lyžařské zájezdy na Vysočinu a do Alp. Zajišťujeme fotbal starých pánů a každoroční cyklistickou vyjížďku pro dospělé do místního okolí. Ke své činnosti využíváme tělocvičnu a sportovní areál městyse. V současné době máme 86 registrovaných a několik sympatizujících členů. Lubomír Ostrý FOTBALOVÝ KLUB MOHELNO ROK 2017 Žáci V jarní části sezóny se starší žáci umístnily na 3. místě tabulky a postoupily do nadstavbové části, ve které vybojovali krásné 3. místo v okrese. Poděkování patří všem hráčům, trenéru Zdenku Cabejškovi, Milanu Knotkovi a všem rodičům podílejících se na zabezpečení činnosti. Bohužel se do podzimní části mužstvo nepřihlásilo z důvodu nízkého počtu hráčů. Dorost Bylo vytvořeno společné mužstvo dorostu s týmem Dukovan a v první sezoně se umístilo na 2. místě ze 4 účastníků. Po podzimní části mužstvo hraje okresní přebor Třebíče a Jihlavy a skončilo na 2. místě ze 7 účastníků, s tříbodovou ztrátou na vedoucí celek. Muži V jarní části okresního přeboru se mužům nedařilo, obsadilo poslední místo v tabulce a po ročním působení sestoupilo do III. třídy. Celkově 14. místo ze 14. účastníků - 12 bodů za 4 výhry, 0 remíz, 22 proher skóre 41 : 93 Nejlepší střelci: Štěpán Petr 11, Drápela Luboš 7 19

20 V podzimní části III. třídy jsme obsadili předposlední 11. místo se ziskem 9 bodů za 2 vítězství, 3 remízy a 6 proher se skórem 16 : 29. Nejlepší střelci: Ostrý Richard 7, Staněk František 3, Jeřábek Tomáš 3 Mužstvo se potýkalo s velkou absencí hráčů a několika zraněními. Věřím, že naši muži v jarní části zabojují a zvrátí nepříznivý vývoj v současném umístnění. Trenér: Lumír Jeřábek, vedoucí mužstva Karel Hort. Chtěl bych poděkovat hráčům, trenérům, všem podílejících se na chodu oddílu, divákům, městysi Mohelno, Jiřímu Valešovi za podporu naší činnosti a popřát mnoho úspěchů v roce Jiří Šanda Mužstvo III.třídy sezóny 2017/2018 Dolní řada zleva: Sladký Jiří, Foretník Martin, Staněk František, Jeřábek Tomáš, Kerndl Michal Horní řada zleva: vedoucí mužstva Hort Karel, Vostal Tomáš, Horký Petr, Kopeček Marek, Drápela Luboš, Mohelský Adam, Šanda Pavel ml., Šanda Pavel st. 20

21 SOKOL V ROCE 2017 Rok jsme tradičně zahájili novoročním výstupem na rozhlednu Babylon. Šestého ročníku se zúčastnilo cca 40 osob, letos s pořádnou sněhovou nadílkou! Novoroční výšlap V únoru jsme uspořádali společenský ples, tentokrát bez formální spolupráce s jiným spolkem. I tak nám ale pomáhala velká spousta dobrovolníků, za což jim patří veliký dík. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Dreams, večer se náramně vyvedl. Jedna hudební akce nám letos nestačila, uspořádali jsme druhou - tentokrát taneční zábavu se skupinou Old Arcus. Volejbalisté se zúčastnili v průběhu roku turnajů ve Valči a 2x v Brtnici, v květnu jsme se v Třebíči opět zúčastnili Župního přeboru v atletice. 6. ročník akce Se Sokolem na rozhledny se nesl v duchu deštivého počasí, takže jsme museli akci bohužel předčasně ukončit. 21

22 Ve spolupráci s DDM Radost Náměšť nad Oslavou jsme uspořádali keramickou dílnu - tentokrát si účastníci mohli pod vedením zkušené lektorky vytvořit krásnou sošku andílka. Zájem byl obrovský, což nás moc těší. Keramická dílna Po celý rok probíhal trénink volejbalu dětí a mládeže, na tuto aktivitu se podařilo získat sponzorský dar od obce, za který jsme nakoupili nové volejbalové míče - děkujeme, dětem se s nimi hraje skvěle! Mimo tyto finanční prostředky jsme získali od obce dotaci na hudbu na ples. S velkým přispěním a aktivitou Lucky Mohelské a samozřejmě všech hlasujících se nám letos podařil malý zázrak - z Nadace ČEZ jsme získali ,- příspěvek na nákup židlí do sokolovny! Určitě se vám všem, co jste v sokolovně byli a měli možnost židle vyzkoušet, mnohem lépe sedělo. 17. února se uskutečnilo setkání zástupců spolků z Mohelna. Mohli jsme tak u dobrého pivka poklábosit o strastech a slastech, se kterými se všichni v rámci svých spolků potýkáme. Chasa v letošním roce využila sokolovnu na tři akce - pouťovou zábavu, hody a zábavu Old Arcus spojenou s kácením máje. To by představovalo nájemné ve výši Kč plus úhradu nákladů. Letos jsme se dokázali bez problémů domluvit na provedení brigádnických prací v sokolovně, které obnášely zejména natření radiátorů v předsálí a sále, natření vnitřních dřevěných dveří a zajištění zhotovení a instalace krásných nových schodů do pekla. Děkujeme všem, co se na tom podíleli a jako poděkování Chase jsme se dohodli na úplném odpuštění nájmu. 22

23 Na závěr trocha každoročních statistik Členové, činnosti Veličina Počet členů - údaj k z toho Činnosti TJ Sokol Mohelno Hodnoty 43 osob (v loňském roce 21) - 3 muži v kategorii žactvo mladší - 7 mužů v kategorii žactvo starší - 13 mužů ve věkové kategorii dospělý - 1 muž v kategorii senior - 2 ženy v kategorii žactvo mladší - 12 žen v kategorii žactvo starší - 3 ženy v kategorii dospělý - 2 ženy v kategorii senior V rámci všestrannosti - volejbal - basketbal - tenis - stolní tenis - badminton - turistika, cestování Kulturní akce - Novoroční výstup na Babylon - Ples - Cestovatelský večer - Keramická dílna Využití budovy sokolovny Akce Počet Počet prodejů 9 Počet komerčních akcí 5 (Old Arcus, UDG, Turbo, Pouť, Hody, Old Arcus) Počet plesů 1 (TJ Sokol Mohelno) Soukromé akce 6 (narozeniny, silvestr) Ostatní akce 2 (kulturní - Keramická dílna, Cestovatelský večer) David Hlaváč 23

24 CELOROČNÍ ČINNOST SDH MOHELNO V ROCE Exkurze členů sboru u profi hasičů EDU a Zabezpečení občerstvení na hokejovém utkání,,před potokem: Za potokem Účast na,,setkání spolků ,,Tradiční ostatky se skupinou Star band Mše svatá k výročí založení sboru Účast mladých hasičů v soutěži,,požární ochrana očima dětí základní kolo Beseda starosty sboru, pana Macka se členy Klubu důchodců Mohelno ,,Miss čarodějnice a pálení čarodějnic Okrsková soutěž v požárním útoku dospělých Soutěž v požárním útoku mladých hasičů Kralice 1. místo Osmacup Katov účast v soutěži dospělých Soutěž v požárním útoku mladých hasičů Budišov Mihoukovice, 4., 5. místo Soutěž v požárním útoku mladých hasičů,,o pohár starosty městyse Mohelno dvě 3. místa. Vyhodnocení okresního kola soutěže,,požární ochrana očima dětí - Aneta Šandová, 3.místo Ukončení hasičského pracovního roku 2016/ Soutěž v požárním útoku mladých hasičů Valeč dvě 3. místa Soutěž v požárním útoku mladých hasičů Pyšel Zahájení hasičského pracovního roku 2017/2018 s mladými hasiči přijetí tří nových mladých hasičů Soutěž v požárním útoku mladých hasičů Dalešice 2., 3. a 4. místo Mikulášská nadílka pro mladé hasiče - Prosinec výroční schůze SDH Mohelno 24 Za SDH Mohelno Marie Kryšková vedoucí mládeže

25 Pálení čarodějnic Hasičské závody 25

26 ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ MOHELNO Český svaz včelařů má v naší obci již 68 letou tradici. V současné době evidujeme celkem 41 členů a ve stavu máme 592 včelstev. Stále máme členy nejen z Mohelna, ale i ve Lhánicích, Senoradech, Kladerubech n. Oslavou, Kramolíně, Dukovanech. Obec Senorady patří již pod okres Brno-venkov a kraj Jihomoravský a nás velice těší, že členové zůstali věrni naší základní organizaci. Nejstarší člen 82 let je z Dukovan a nejmladší členka 25 let je z Kramolína. Také jsme rádi, že máme mezi námi ženy včelařky a to celkem 4. Členská schůze - předání šeku od NADACE ČEZ Teď něco málo ze statistiky naší ZO letošního roku: Mohelno - 23 členů 249 včelstev Lhánice - 4 členové 57 včelstev Senorady - 3 členové 23 včelstev Kladeruby n. Osl. - 6 členů 45 včelstev Kramolín - 1 člen 8 včelstev Dukovany - 14 členů 210 včelstev Celkem 41 členů 592 včelstev Produkce medu a vosku: Med celkem kg, průměr na 1 včelstvo 20,27 kg Vosku celkem 354,5 kg, průměr na 1 včelstvo 0,60 kg Pro zpracovatele vykoupeno 144 kg medu. 26

27 V letošním roce jsme uspořádali jednu výroční členskou schůzi a jednu členskou schůzi. Pokud chceme mít zdravá a silná včelstva, musíme je léčit. Každý rok, začátkem měsíce února, odevzdáváme vzorky zimní měli, a to na vyšetření varroázy. U většiny včelstev byl nález negativní. Ti včelaři, u kterých se v malé míře varroáza objevila, museli včelstva přeléčit. Takže v letních měsících jsme měli naše včelstva zdravá. Koncem měsíce července a celý srpen bylo provedeno ošetření včelstev léčivem FORMIDOL (kyselina mravenčí) a léčivem GABON. V podzimních měsících se provádí ošetření včelstev 2 x fumigací léčivem VARIDOL. Koncem roku ještě provedeme léčení aerosolem pomocí přenosných kompresorů. Tyto všechny ošetření jsou dost finančně náročné a díky obecních úřadům Kladeruby, Kramolín, Lhánice, Dukovany a městyse Mohelno, které nám každý rok finančně přispívají, si to naše ZO může dovolit. Všem úřadům tímto děkujeme. Stále se snažíme o co nejlepší zdravotní stav našich včelstev. Jak důsledně včelaři ošetření provádí, se ukáže vždy na jaře příštího roku. Zjistí, zda mají dostatek zásob po přezimování, zda jsou dostatečně silná pro jarní rozvoj a hlavně jaký je jejich zdravotní stav. Pro včelaře je značně náročný měsíc červen a červenec tak zvané vyvrcholení včelařské sezony. V těchto měsících lze ještě vytvořit pozdní oddělky a v tomto období začíná medobraní. První med je květový a velmi dobrý, je z květů ovocných stromů a z kvetoucích rostlin. Někteří lidé mají rádi mimo medu květového také med lípový, akátový a medovicový. Bohužel med akátový a lípový vůbec letos nebyl, lípy i akáty vlivem jarních mrazů omrzly, a tím vůbec až na nějaké výjimky, nekvetly. Akátů je v okolí naší ZO čím dál méně z důvodu vykácení. Med byl pouze květový a lesního medu bylo velice málo z důvodu velkých letních veder a velkého sucha. Medovice přischla a včelstva jí nedokázala sbírat. Každý včelař má již své stálé zákazníky na odběr medu, a to nás také velice těší, že dáváte přednost koupě medů přímo od včelařů a ne z velkých nákupních center, kde se někdy nedá ani zjistit původ medu. Ihned počátkem měsíce července bylo zapotřebí včelstva krmit na zimu. Bylo velké teplo a sucho, nic nekvetlo a včelstva by začala mít hlad. Na každé včelstvo je potřeba v průměru 20 kg cukru na dostatečné nakrmení na zimu. Včelaření je tedy pro trpělivé, spolehlivé a nenáročné včelaře. Těší nás, že se řady členů rozrůstají i o mladé včelaře. Někteří noví členové mají možnost získávat teoretické i praktické poznatky a zkušenosti od členů rodiny a jiní využívají ochoty a pomoci u dlouholetých včelařů. Jistě Vás zajímá, co dělá včelař přes zimní měsíce? Ani v tomto období nezahálí. Je potřeba si zhotovit nové rámky, zatavit novými mezistěnami, vyřezávat staré mezistěny. Staré mezistěny se v odborných prodejnách dají i s vyvařeným voskem vyměnit za nové mezistěny, popřípadě další dokoupit. V těchto prodejnách se také dají koupit chovatelské potřeby a pomůcky. Máme však v naší organizaci včelaře, kteří se věnují samy vyvářením vosku a také připravují různé masti a léčiva z včelích produktů. A že jim jdou na odbyt, není potřeba připomínat. Všem občanům přejeme, ať Vám med i jiné produkty přispívají ke zdraví. Za ZO ČSV Mohelno Jiří Staněk, jednatel 27

28 FARNÍ DEN V sobotu 9. září 2017 proběhlo již tradiční setkání v areálu mohelenské fary s bohatým programem pro malé i velké účastníky. Mezi šedivými dny byl nám tento dopřán slunečný až do pozdního večera. Přátelskou atmosféru zpestřila Mohelenská kapela, jejíž melodie zněly k poslechu po celé odpoledne. Slova na uvítanou pronesl otec Petr Václavek, na které navázal přednáškou o zjevení Panny Marie ve Fatimě. Svou přítomností a duchovní službou potřebným nás doprovázel po celé odpoledne. Pro zodpovídání dotazů a vyslechnutí podnětů na rovině politické nás svou přítomností poctil kandidát nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL pan Josef Herbrych. Po absolvování dětských soutěží na téma příběhů z Bible následoval koncert mohelenské scholy SMS v kostele. Zde zazněly hymny ze světových dnů mládeže a něco málo o historii těchto setkání papeže s mladými lidmi. Marně jsme čekali na zábavného kejklíře, který nedorazil. To však krásné odpoledne nijak nepokazilo. O to více času bylo na prohlídku fary vyzdobenou výtvarnými pracemi žáků ZŠ Mohelno na téma Víra, láska, naděje, přátelství a šaty z dílen z daleké Tanzanie. Život v Tanzanské misii nám i prostřednictvím videoprojekce přiblížila Míša Šindelková. Po vydatném občerstvení a spoustě zážitků z celého dne nezbývalo, než přichystat nocleh na faře pro odvážné kluky a holky, jejichž hojný počet pořadatele mile překvapil, leč nezaskočil. Mladším dětem stačila k ukolébání pohádka. Starší bylo třeba ještě dounavit noční dobrodružnou procházkou po vsi. Za požehnaný den a noc jsme společně poděkovali nedělní bohoslužbou a už teď se těšíme na setkání v roce Celkový výtěžek z Farního dne ve výši ,- Kč je věnován na opravy kostela a fary. Na misie do Tanzanie jsme z příspěvků na podporu odeslali 3 000,- Kč. Všem dárcům a dobrodincům Pán Bůh zaplať. 28

29 Farní den 2017 MOHELENSKÁ CHASA Již třetím rokem působíme coby Mohelenská chasa jako oficiální spolek. Letošní rok byl opět vydařený, ostatně jako ty předešlé. Léto jsme věnovali dětem, a to nejen místním, ale i přespolním. Připravili jsme pro ně Pohádkovou cestu, která se konala 10. června Letošní pohádkovou cestou jsme se i my vrátili do dětských let, obnovili jsme starou trasu a to trasu z Hadcové stepi do krásného Mohelského mlýna. Na cestě bylo připraveno několik stanovišť s nejrůznějšími úkoly. Letošního třetího ročníku se zúčastnilo 120 dětí, což nás velmi potěšilo. V závěru prázdnin proběhla za doprovodu dechové kapely Horanka tradiční srpnová pouť. Přivítali jsme mezi naši partu i nové tváře, za což jsme moc rádi. Novinkou letošní pouti bylo místo konání, tuto akci jsme přesunuli do sokolovny a všichni jsme si to za doprovodu skupiny Dreams náramně užili. Večerní zábavu navštívilo 150 lidí. 29

30 Měsíc září a začátek října se nesl v duchu hodovém. Pilně jsme nacvičovali, zpívali a nejen to, několik našich šikovných členů ve spolupráci se členy TJ Sokol Mohelno zvelebili naši místní sokolovnu, za což jsem na ně moc hrdá. Odměnou za jejich odvedenou práci byl víkend října. Tento víkend totiž proběhly krojované hody pod vedením skvělých hlavních stárků Veroniky Grosové a Lukáše Mohelského. Této kulturní akce se v sobotu zúčastnilo přibližně 400 návštěvníků, a to nejen z Mohelna. V nedělní podvečer byli zvoleni hlavní stárci pro příští rok, a to Petra Illová a Vlastislav Musil. Už teď je jasné, že budou minimálně tak skvělý, jako ti letošní. Poslední akci, kterou jsme v letošním roce pořádali, byla večerní zábava spojená s odpoledním kácení máje. Na této skvělé akci nám zahrála hudební skupina Old Arcus. V poslední řadě bych chtěla poděkovat členům Mohelenské chasy, z.s. za jejich odvedenou práci, hlavním stárkům za zorganizování poutě a hodů, všem sponzorům, kteří nám finančně pomohli tento rok zvládnout a hlavně všem, kteří se těchto akcí zúčastnili, protože bez Vás by to nešlo. Za Mohelenskou chasu, z. s., Martina Tůmová předsedkyně spolku Hlavní stárci: Veronika Grosová, Lukáš Mohelský 30

31 MORAVSKÝ RYBAŘSKÝ SVAZ, POBOČNÝ SPOLEK MOHELNO K evidujeme 318 členů, z toho 299 dospělí a 19 mládež. V letošním roce jsme měli určen plán na zarybnění revírů v celkové hodnotě ,- Kč. Z toho pstruhový revír Jihlava 5C : ,- Kč a mimopstruhový revír Jihlava 6 : ,- Kč V důsledku dlouhodobého sucha jsme řešili problém s nízkou hladinou vody v rybníce Chobot. Letos zůstala tak nízká, že nám to neumožnilo vysadit - tak jako v jiných letech, ryby vlastní výroby, ale museli jsme všechny nakoupit od cizích dodavatelů. Seznamte se s článkem, který o našem revíru vydal časopis Rybářství: Atraktivní pstruhové revíry Jihlava 5 A, B, C Pstruhové revíry Jihlava 5 A, B, C vznikly po zprovoznění údolních nádrží Dalešice a Mohelno po roce Jsou přírodně velice atraktivní, s civilizačně téměř nedotčenými partiemi. Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Mohelno obhospodařuje pstruhový revír Jihlava 5 C v délce 3,7 km od hráze Mohelenské přehrady po lhánický splav. Jihlava 5 B je tvořena úsekem mezi lhánickým a hrubšickým splavem, má délku 9,6 km a hospodaří zde pobočný spolek MRS Nová Ves. Revír Jihlava 5 A obhospodařuje p.s. MRS Ivančice, je dlouhý 6,2 km od hrubšického splavu po soutok Jihlavy s Oslavou. Původně se jednalo o typicky parmové pásmo s početným výskytem parem, ostroretek a jelců. Vypouštěnou studenou vodou z přehrady se řeka zejména v horním úseku výrazně ochladila a tyto druhy ryb ustoupily dolů po proudu k Ivančicím. Jejich ojedinělé úlovky byly na našem revíru zaznamenány naposledy před čtvrt stoletím. K další změně po zprovoznění jaderné elektrárny došlo vlivem vypouštění chladící vod do nádrže a následně do řeky. Tato voda obsahuje zvýšené množství živin, což je příčinou jednak zarůstání toku řeky lakušníkem a řasami, ale také umožňuje růst přirozené potravy ryb (zejména larev chrostíků, jepic, pošvatek ), takže ryby zde rostou velmi rychle. Rybí obsádka je plně závislá na intenzitě vysazování, protože zde chybí dostatek partií s drobnějším štěrkem a mohutným nárostem vláknitých řas, kde by se mohly ryby přirozeně vytřít. Náš revír Jihlava 5 C je nejvíce navštěvovaný a nejintenzivněji obhospodařovaný pstruhový úsek řeky Jihlavy s nejvyššími úlovky lososovitých ryb. V současné době nejvíce vysazujeme pstruha duhového, pstruha obecného, doplňkově lipana podhorního a sivena amerického. I přes škody, které nám způsobují zimující kormoráni a celoročně norek americký, jsme v roce 2015 evidovali 302 docházek/ha a celkový úlovek 243,7 kg pstruha obecného, 511,8 kg pstruha duhového, 1,2 kg lipana a 7,6 kg sivena. Průměrná kusová hmotnost úlovků je dlouhodobě 0,30 kg. (čerpáno z časopisu Rybářství 6/2017, autor Petr Spurný) 31

32 NEVYDAŘENÁ SEZÓNA SUCHÁNEK 2017 Chytání začalo 19. dubna za účasti 7 rybářů. Chytil se pouze 1 kapr 59cm. Další chytání pokračovalo každou středu a každou druhou sobotu v měsíci a to za velmi slabé účasti. Hned od začátku bylo jasné, že budou potíže s vodou. Ubylo jí až 2 metry a ryby začaly lekat nedostatkem kyslíku. Úhyn ryb byl co týden mezi 5-10 kusy. Než jsme to zastavili, trvalo to téměř 2. měsíce. Museli jsme upustit vodu z druhého rybníka nad Suchánkem. Jenže horkem sálající dny způsobily, že voda opět klesla. Uhynulo 45 kaprů, 3 amuři a jeden tolstolobik, bez mála 20 kilo ryb. Jak jsem zmínila na začátku, účast rybářů byla velmi slabá. A to nejen u dětí, ale i důchodců. Píši to každý rok - zážitky od vody se dětem z hlavy jen tak nevykouří. Naopak, bývají někdy nezapomenutelné. A právě ony si je zaslouží! Jenže bohužel, některé jsou zvyklé být on-line od rána do večera. Ale abych nekřivdila všem - pár mládežníků se přece jen ukázalo!! A jeden srpnový podvečer byl rybník doslova obsypaný dětmi! A to se chválí!!! A co se chytilo? Jen 18 kaprů a 1 amur. Největší kapr měl 60cm a zdolal ho mladý rybář Jiří Jakub. Jediného amura vytáhl Patrik Šanda 72cm. A ještě jeden palec nahoru - Ondra Kryška, co středa, to kapr. A i když neměl míru a byl vrácen vodě prostě,,vydra rybníka. 8 kaprů se rozdělilo za brigády: hasičům za čeření vody a čištění přítoku. Za vybrané peníze (1000,- Kč) se koupilo krmivo pro ryby na druhém rybníce Kočičák. Za pár měsíců to vypukne znovu. Tak snad vody přibude a rybářů taky. Až dostanete do schránky rozpis chytání, zkontrolujte montáže, doplňte krmivo, doplňte háčky a uvidíme se u vody. 32

33 A na konec jeden vtip, který vznikl na Suchánku:,,To snad není možný, já jsem doma slíbil kapra, už mám tři týdny napuštěnou vanu a ještě jsem ho neviděl.. Tak Petrův zdar Hana Vaváková správce Jiří Nováček MYSLIVECKÝ SPOLEK MOHELNO V tomto krátké příspěvku bychom rádi informovali o problémech, které se týkají onemocnění spárkaté zvěře a její současný stav výskytu. V našem případě jde o zvěř srnčí a černou. U zvěře srnčí se jedná o papilomatózu, která byla na území ČR zaznamenána asi před deseti lety a postupně se rozšířila, dnes již po celém území. Jedná se o virové kožní onemocnění, nepřenosné na člověka a v současné době neléčitelné. Jedinou obranou před dalším šířením je, okamžitá likvidace takto napadeného kusu. Z těchto důvodů má náš spolek vyřízenou výjimku ze zákona, týkající se doby lovu, že může napadené jedince touto nemocí, lovit po celé roční období. Choroba se šíří přímým kontaktem zvěře mezi sebou, za předpokladu, že je infikován pouze jedinec, který má nějaké kožní poranění, např. odřeninu a tato pak umožní viru, proniknout do kožního krevního systému. Ten způsobuje tvorbu nádorovitých útvarů v různých částech těla o velikosti jednoho centimetru až po velikost kopacího míče. Je-li jedinec napaden tak, že mu je znemožněn pohyb a příjem potravy, pak uhyne. Do výskytu tohoto onemocnění byla srnčí zvěř považována za odolnou a také přizpůsobivou měnícímu se prostředí i zemědělské výrobě, nejčastěji ohrožovanou pouze motorovými vozidly na silnicích a při senosečích rychlou žací technikou. Od prvního dubna letošního roku, máme evidováno v katastru Mohelna již 22 ks usmrcené srnčí zvěře z těchto dvou příčin. Předpokládáme, že do konce měsíce března 2018, kdy končí myslivecký hospodářský rok, se ztráty vyšplhají na více jak 30 ks. Pro nás to znamená, hospodařit s touto zvěří tak, aby se do budoucna nestala, dalším ohroženým živočichem evidovaným v seznamu červené knihy. 33

34 Jen velice krátce o nemoci, která je dnes předmětem každodenních zpráv ve všech sdělovacích prostředcích a to je AFRICKÝ MOR PRASAT (AMT ). Tato nemoc byla poprvé na našem území zjištěna před necelými čtyřmi měsíci u nalezených dvou kusů černé zvěře v prostoru Zlína. Vzhledem k vzdálenosti nejbližších ohnisek nákazy na Ukrajině a v Polsku, která vylučuje možnost přenosu migrujícími kusy černé zvěře, zůstává jako jediná možnost šíření nákazy lidskou činností, tedy převozem infekčního materiálu (zbytky tepelně nezpracovaných surovin živočišného původu či infekčním biologickým materiálem znečištěný dopravní prostředek), není vyloučen ani úmysl. Zjištění konkrétního viníka již zřejmě možné nebude. Tak jako u klasického moru prasat, který nás postihl v létech 1990 a několik roků ještě po té, se jedná o vysoce nakažlivé virové onemocnění, šířící se kontaktem s nakaženým jedincem nebo jeho tělními tekutinami. Oproti klasickému moru, který přežívalo asi 40 % z populace, u AMT je prokázáno, že přežívá maximálně 5-10 %. Jedinci, kteří onemocnění přežijí, se pak stávají nositeli a přenašeči viru nadále. Pro uklidnění, není přenosný na člověka. Nebezpečí však hrozí domácím chovům prasat, kde by se postupovalo, jako v případě ptačí chřipky. Aby tomu nebylo dost, máme tady ještě jedno onemocnění, které se týká divokých i domácích prasat a to je Aujezského choroba. Je to celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i dalších zvířat. Prase divoké a prase domácí figuruje jako přirozený hostitel a zároveň rezervoárem viru v prostředí. U prasat se infekce charakterizuje postižením nervového aparátu a respiračního traktu, s vysokou mortalitou selat. Pro ostatní hospodářská zvířata je nemoc vždy fatální a hlavním příznakem je úporné svědění. Aujezského choroba u skotu, ovcí či psů se nápadně podobá vzteklině, není však přenosná na člověka. U domácího chovu byl poslední případ zaznamenán v roce 2003 ve Středočeském kraji. Od této doby se u nás pravidelně provádí sérologické vyšetření ulovených divočáků. Z dosavadních výsledků šetření na celém území ČR je pozitivních zhruba 30 % populace. To znamená, že každý třetí divočák přišel do styky s virem a může být smrtelně nebezpečný pro psy, kteří přijdou s takovým to kusem do kontaktu, buď při samotném lovu, nebo náhodné pochůzce přírodou. Za MS Mohelno : Holas J. Papilomatóza 34

35 KLUB DŮCHODCŮ V ROCE 2017 V lednu jsme se ve zdraví tradičně sešli první čtvrtek v měsíci. V únoru mezi nás přišel starosta Mohelna Jiří Kostelník a informoval nás o plánovaných akcích v roce Rovněž každého z nás obdaroval vstupenkou na představení Hašlerky, které se konalo v Galerii Stodola a bylo velice pěkné. Tímto panu starostovi ještě jednou moc děkujeme. V březnu nás navždy opustila paní Marie Chytková, chodila od začátku a vynechala za celou dobu jen 3 setkání. V dubnu mezi nás zavítal starosta dobrovolných hasičů Ladislav Macek. Jeho povídání bylo velice zajímavé. Při květnovém setkání jsme poseděli při harmonice. V červnu jsme pořádali zájezd na zámek do Miroslavi, prohlídka nás zaujala, je zde série 20 obrazů z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Jedná se o velkoformátová puzzle, která jsou složená z více než dílků. Po obědě jsme pokračovali návštěvou zahradnictví ve Vedrovicích, kde se konal i nákup kytiček. Po prázdninové pauze v červenci a srpnu jsme navštívili v Ivančicích výstavu obrazů našeho dávného rodáka, malíře pana Bobeše, který bydlel na papírně u řeky. Po prohlídce jsme se posilnili kafíčkem se zákuskem a ujížděli domů. V listopadu jsme se všichni zúčastnili v Galerii Stodola vystoupení Veselé Trojky, kapely známé z televizní stanice Šlágr. Na prosincovém setkání nám zahrála šestiletá Anežka z Náměště nad Oslavou s panem Dobešem. Anežka již jako čtyřletá hrála s Veselou Trojkou Po jejich vystoupení přišel Mikuláš s andělem a čerty- jako každý rok. Rok 2017 jsme zakončili vánočním koncertem v Dobřínsku s kapelou Milana Horňáka. Milada Kryšková 35

36 2017 VYUŽITÍ GALERIE STODOLA 3.2. Mexická hudba- MARIACHI ESPUELAS DĚTSKÝ KARNEVAL 3.3. Pracovní setkání firma ČEZ HAŠLERKY aneb Ta naše písnička česká Myslivecký spolek- výroční schůze 1.4. Soukromá akce Pracovní setkání firma ČEZ Pracovní setkání firma ČEZ Představení ZŠ ke Dni matek Soukromá akce Soukromá akce Soukromá akce Soukromá akce Kam letí ten tón s PAVLÍNOU FILIPOVSKOU Soukromá akce koncert kapely - VESELÁ TROJKA Soukromá akce Představení pro MŠ Mikulášská nadílka se soutěžemi a programem pro děti Soukromá akce Přišli jsme k Vám na koledu se souborem KAMARÁDI prodejní výstava obrazů SVATOPLUKA DRÁPALA Soukromá akce Myslivecká poslední leč ples radnice - hrají KANCI PANÍ NADLESNÍ Soukromá akce Soukromá akce Soukromá akce Soukromá akce 36

37 Hašlerky Mariachi Espuelas Setkání s Pavlínou Filipovskou Veselá Trojka 37

38 Jménem všech pracovníků úřadu přeji příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2018 hodně zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů. Jiří Kostelník,, starosta 38

39 Hokejové utkání:,,před potokem: Za potokem Zahradní slavnost 39

40 POUŤ a HODY 2017 Vydává: MĚSTYS MOHELNO, IČ: , Ev.č.: MK E Redakce: L. Knotková, J. Kostelník, M. Divišová Ročník: 2017, náklad: 400 ks Tisk: AMAPRINT - Kerndl, s.r.o., Třebíč, tel.: , 40