NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS (ISIN/WKN XS / A0SQUJ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS (ISIN/WKN XS0338137671 / A0SQUJ)"

Transkript

1 NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS Natixis Baby Boom Equity Linked Note (ISIN/WKN XS / A0SQUJ) 100%ní ochrana nominální hodnoty při splatnosti 1 Krátká splatnost: 4 roky Participace na kurzovém vývoji atraktivního akciového koše Vztaženo na akciový koš 12ti akcií, u kterých je pravděpodobný kladný kurzový vývoj v souvislosti s celosvětovým stárnutím takzvané baby boom generace Žádné měnové riziko Ručitel: NATIXIS, Paris; [AA, Aa2, AA-Rating] Nominální hodnota jednoho Strukturovaného dluhopisu: CZK 1.000,- Upisovací období: 7. leden únor 2008 Úpis možný téměř u všech bankovních domů a makléřských společností Další informace na: 2 1 Investoři by měli před nákupem tohoto produktu dbát na všechna rizika s ním spojená.

2 Co rozumíme pod pojmem baby boom? V mnoha částech světa žijí lidé stále déle a zdravěji. Poprvé v historii bude počet lidí ve věku nad 65 let větší než počet dětí ve věku do 5ti let 3 Jako baby boom generace je označována generace lidí, kteří se narodili v období poválečné populační exploze v letech 1946 až Celková populace v milionech let a starší mladší než 5 let Rok Zdroj: časopis The Economist (2004): článek Navždy mladí svět Afrika Asie Latinská Amerika a Karibik průmyslové země Podíl seniorů (65 let a více) na celkové populaci (%) Zdroj: Organizace spojených národů (2005): Světové vyhlídky: Revidované vydání z roku 2004 V roce 2025 bude více než 20% populace průmyslových zemí ve věku nad 65 let; tato skupina bude tvořit jednu desetinu světové populace. Na asijském kontinentě stoupne podíl starší populace na dvojnásobek - z 6% v roce 2000 na 10% v roce V absolutních číslech to znamená nárůst z 216 mil. na 480 mil. seniorů během pouhých 25ti let. Nárůst podílu seniorů je historicky největší. Již nyní představuje generace lidí nad 65 let, jejíž podíl se v minulosti jen zřídkakdy pohyboval nad úrovní 2-3%, až 15% populace průmyslových zemí. Podíl seniorů (65 let a více) na obyvatelstvu méně než 5% 5% až 9% 15% nebo více 2007 Population Reference Bureau Dnes začíná tzv. Silver Century ( Stříbrné století ) 2 Lucemburská Commission de Surveillance du Secteur Financier schválila základní prospekt dne 11. května 2007, první dodatek dne 5. září 2007, druhý dodatek dne 12. září 2007, třetí dodatek dne 17. září 2007, čtvrtý dodatek dne 20. září 2007 a pátý dodatek dne 31. prosince 2007 ( dodatky ), v anglickém jazyce včetně shrnutí v českém jazyce ohledně veřejné nabídky Strukturovaných dluhopisů Natixis Structured Products Limited. Schválený základní prospekt včetně jeho českého shrnutí, dodatky a konečné podmínky byly uveřejněny v souladu s příslušnými právními předpisy na webových stránkách (www.natixis-direct.com), Lucemburské burzy (www.bourse.lu) a na webových stránkách každého dalšího obchodníka s cennými papíry, který bude distribuovat Strukturované dluhopisy na území České republiky. 3 Ministryně zahraničních věcí USA Condoleezza Rice,

3 NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS InvestiCní cíl Makroekonomické vlivy stárnoucí populace nelze popřít: Stříbrná generace má široké působení na mnoho průmyslových odvětví. Z tohoto důvodu jsme vybrali akcie, na jejichž kurzový vývoj se stárnutí baby boom generace bude pravděpodobně trvale pozitivně projevovat. Nejprve jsme vybrali obchodní společnosti z oboru volný čas, zdravotnictví a finance. V oboru volný čas jsme vybrali obchodní společnosti, které se zaměřují na trávení volného času, loterie a cestování. Z oboru zdravotnictví byly vybrány obchodní společnosti, které vyrábí zdravotnická zařízení a nabízí zdravotnické služby. Z oboru financí je zastoupena obchodní společnost, která nabízí finanční služby, pojištění (zdravotní, životní a jiná) a nabízí též investiční služby. Rozlišujeme mezi dvěma skupinami lidí z generace baby boom, které lze charakterizovat různými životními potřebami: Mladí senioři, dynamičtí a zdraví, kteří vyrostli v konzumní společnosti a hojně utrácí, a tím si i zvyšují životní úroveň a nemají v žádném případě v úmyslu kapitulovat před přicházejícím věkem. Senioři, kteří jsou starší a slabší. Tito potřebují být především zásobeni léčivy a potřebují též stále kvalitnější celkovou zdravotnickou infrastrukturu. Toto rozdělení naznačuje růstový potenciál v různých oborech. INVESTICE DO RŮZNÝCH EKONOMICKÝCH ODVĚTVÍ Volný čas V rozporu se současnou generací seniorů vyrostla generace baby boom v konzumní společnosti a naučila se plánovat a organizovat si volný čas. Nabídka aktivit pro volný čas pro seniory, jako jsou dovolené, zábava, loterie, atd., je rozmanitější a dostupnější než dříve. Tato baby boom generace si chce užít svůj seniorní věk: 61% mužů ve věku 55 až 64 let si chce užívat volného času stejně kvalitně, jako tomu bylo během dosavadního života. 4 20% 15% 10% 5% 0% Podíl seniorů (65 let a více) na obyvatelstvu Číny, Zdroj: Výhledy světové populace (2005): Revidované vydání z roku 2004 Další výhodou zdravotnického odvětví je rychlý nárůst poptávky na růstových trzích. Nové průmyslové země budou letos tvořit 30% celkového nárůstu prodejů léčiv, tedy téměř tolik jako USA (36%). Finance Prezident americké centrální banky Ben Bernanke poukázal na možné rozpočtové problémy, které by mohly vzniknout v souvislosti se stárnutím baby boom generace. Ve skutečnosti jsou systémy sociálního zabezpečení v průmyslových zemích poměrně zastaralé. Systém nastavený na vysokou porodnost a malé zastoupení lidí v seniorním věku nemůže obstát v nových podmínkách. Generace baby boom je zodpovědná za 60% všech finančních výdajů. Lidé z této generace zpravidla investují do penzijních fondů, penzijních plánů a životních pojistek, aby si zajistili stejnou životní úroveň i v budoucnu. Zdraví Pozvolný nárůst střední délky života s sebou přináší i zvýšenou potřebu léčiv a zdravotnické péče. Výdaje za léčiva u osob ve věku 55 až 74 let by se měly v období ztrojnásobit. 5 Senioři neustále bohatnou. Baby boom generace bude sice potřebovat neustále více zdravotnické péče, má ovšem také prostředky k tomu, aby využívala vysoce kvalitní léčebné metody. 4 Studie AARP 5 Studie Investmentgruppe T Rowe Price

4 NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS NATIXIS Baby boom Strukturovaný dluhopis Náš akciový koš sestává z akcií dvanácti obchodních společností, které budou mít pravděpodobně neustále prospěch ze skutečnosti, že stárne poválečná baby boom generace. Produkt umožňuje investorovi podílet se prostřednictvím tohoto diverzifikovaného akciového koše na stále větších důsledcích tohoto vývoje. Akciový koš Akcie Bloomberg Hospodářské odvětví 1 Carnival PLC CCL LN Turismus 2 Essilor International EF FP Lékařská zařízení 3 Kuoni Reisen HLDG-Reg KUNN SW Turismus 4 Ladbrokes PLC LAD LN Loterie a hry 5 Luxottica Group SPA LUX IM Lékařská zařízení 6 Prudential Finacial Inc. PRU UN Finanční služby 7 Royal Caribbean Cruises Ltd RCL US Turismus 8 Sankyo Co. Ltd. 6417JT Loterie a hry 9 Smith & Nephew PLC SN/ LN Lékařská zařízení 10 Sonova Holding AG-Reg SOON SW Lékařská zařízení 11 Synthes Inc. SYST VX Lékařská zařízení 12 Wynn Resorts Ltd WYNN UQ Loterie a hry, turismus Velká Británie Japonsko 8% Itálie 8% Geografické rozložení akcií v koši Zdravotnictví 42% Francie 8% Švýcarsko USA Popis produktu Instrument Emitent Záruka Měna ISIN/WKN Strukturovaný dluhopis Natixis Structured Products Ltd. (Jersey) NATIXIS, Paris; [AA, Aa2, AA-Rating] CZK XS / A0SQUJ Objem emise až CZK ,- Podkladové aktivum Emisní kurz Nominální hodnota jednoho Cenného papíru Akciový koš složený z 12ti akcií se stejným váhovým zastoupením 100% (3% vstupní poplatek) CZK Upisovací období 7. leden únor 2008 Referenční den 8. únor 2008 Burzovní Luxembourg obchodovatelnost Valuta 15. únor 2008 Splatnost 15. únor 2012 Splatná částka Strukturovaný dluhopis je splatný za částku v CZK, která bude vypočítána Výpočetním místem dle následujícího vzorce: Pozorovací dny Právo Dokumentace Výpočetní místo i i 1 1 St S0 9 = 100% + 100% x Max 0, i t= 1 i= 1 S0 přičemž: i S t = uzavírací kurz akcie i (i = 1,2,...12) v čtvrtletní pozorovací den t (t = 1,2,...,16) i S 0 = uzavírací kurz akcie i (i = 1,2,...12) v referenční den t (t = 0) vždy 8. den každého třetího měsíce anglické prospekt Strukturovaných dluhopisů, dodatky, konečné podmínky NATIXIS Splatná částka { } NATIXIS platí distribučním partnerům za zprostředkování prodeje distribuční provizi, která se skládá z jednorázového distribučního poplatku ve výši 2% nominální hodnoty. V případě Předčasného splacení Strukturovaných dluhopisů z důvodu Nezákonnosti, nepříznivé daňové změny nebo z důvodu Případu porušení, jak je definováno v Podmínkách 6 a 10 (v pořadí uvedeném) Základního prospektu, by měl být každý Strukturovaný dluhopis splacen v souladu s ustanovením Výše splatné částky při předčasném splacení, jak je definováno v Podmínkách 19 (a) Základního prospektu. Volný čas 50% Finančnictví 8% Rozdělení akcií v koši dle odvětví Natixis Baby boom Strukturovaný dluhopis Vám umožňuje podílet se aktivně na hospodářských odvětvích spjatých s baby boom generací a navíc nabízí kapitálovou garanci při splatnosti.

5 NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS Šance Rizika Vstupní poplatek a distribuční provize představují náklady spojené s produktem. Riziko kurzového poklesu během doby do splatnosti je tím větší, čím více kurz jedné nebo více akcií z akciového koše klesne pod referenční kurz stanovený v emisní den. Rostoucí úrokové sazby, klesající akciové kurzy a menší korelace akcií mezi sebou mohou vést ke klesající hodnotě Strukturovaného dluhopisu. Při silnějším poklesu podkladového koše pod referenční hodnotu může být celková prodejnost Strukturovaného dluhopisu během doby do splatnosti omezena, takže se může příležitostně stát, že pouze NATIXIS bude k dispozici jakožto obchodní partner. NATIXIS bude za normálních tržních podmínek neustále stanovovat indikativní nákupní a prodejní kurzy, aniž by existovala právní povinnost za tyto ceny obchodovat. Bonitní riziko: Majitelé Strukturovaných dluhopisů nesou riziko emitenta a strany poskytující záruku. Likviditní riziko: Ani NATIXIS ani NATIXIS SP nezaručují existenci sekundárního trhu s tímto Strukturovaným dluhopisem. Lze očekávat, že tržní hodnota Strukturovaného dluhopisu bude podléhat tržním pohybům. Investoři by měli být připraveni na to, že bude třeba nést tržní rizika a s nimi spojené kolísání hodnoty Strukturovaného dluhopisu. Za normálních tržních podmínek by NATIXIS na požádání měla být schopna investorům sdělit indikativní nákupní a prodejní ceny, ačkoliv nelze předvídat, jaké tyto ceny v budoucnu budou, případně takto indikované ceny mohou být ovlivněny mnoha faktory, včetně (ale ne výhradně) dobou do splatnosti Strukturovaného dluhopisu, celkovou úrovní úrokových sazeb, hodnotou podkladového aktiva a náklady na straně NATIXIS SP nebo NATIXIS v souvislosti s likvidací zajišťovacích instrumentů. Šance na atraktivní výnos díky 100%ní participaci6 na průměrné výkonnosti akciového koše. Návratnost nominální hodnoty při splatnosti. Investice do trhů s velkým růstovým potenciálem, který je očekáván v souvislosti s tržním chováním tzv. baby boom generace. Rostoucí kurzy akcií, klesající úrokové sazby a souběh (rostoucí korelace) ve vývoji podkladových akcií mohou mít během doby do splatnosti pozitivní vliv na cenu Strukturovaného dluhopisu. 6 Participace ve výši 100% je indikativní a bude stanovena v emisní den. Může být vyšší nebo nižší.

6 Upozornění Všechny informace obsažené v tomto dokumentu mají čistě informativní charakter. Tento dokument není ani prospektem Strukturovaných dluhopisů ve smyslu českého práva upravující oblast kapitálového trhu a nesmí na něj být ani takto pohlíženo. Tento dokument nepředstavuje nabídku k nákupu nebo prodeji, není ani investičním poradenstvím nebo investičním doporučením, ani výzvou k nákupu zde popsaného Strukturovaného dluhopisu nebo jiných investičních instrumentů, nýbrž slouží výhradně informačním účelům. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být kdykoliv bez odpovídajícího upozornění změněné, doplněné nebo zcela nahrazené jiným shrnutím zde popsaných podmínek. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou založené na tržních datech a podléhají tržním pohybům. Minulý vývoj a výnosy nejsou spolehlivým indikátorem pro budoucí vývoj hodnoty. Určité informace obsažené v tomto dokumentu jsou založené na cizím zdroji dat. Ani emitent ani garant ani žádná osoba zapojená do procesu nabídky zde popsaných Strukturovaných dluhopisů nezaručuje přesnost, úplnost a aktuálnost dat obsažených v tomto dokumentu a jakákoliv odpovědnost je vyloučena, pokud se nejedná o hrubou nedbalost nebo úmyslné jednání. Právně závazné a směrodatné jsou informace zveřejněné výhradně v prospektu Strukturovaných dluhopisů 7. Nabídka zde popsaných Strukturovaných dluhopisů podléhá v každém ohledu omezením uvedeným v prospektu, především v Jersey, Spojených státech amerických (USA) a v zemích Evropského hospodářského prostoru. Emitent, ručitel a/nebo obchodní společnosti s nimi spojené mohou příležitostně sami nebo jako zástupci držet, nakupovat, prodávat nebo k nákupu nebo prodeji nabízet dlouhé nebo krátké pozice v tomto podkladovém aktivu (nebo v jeho částech) nebo v derivátových instrumentech, které mají toto podkladové aktivum (nebo jeho části) jako své podkladové aktivum. Nákup zde popsaného Strukturovaného dluhopisu je spojen s různými riziky a měl by se uskutečnit pouze po důkladném seznámení se s prospektem Strukturovaných dluhopisů, dodatky prospektu, konečnými podmínkami, se smluvními podmínkami a po poradě s nezávislým profesionálním poradcem především s ohledem na vhodnost zde popsaného Strukturovaného dluhopisu (včetně příležitostí a rizik a aspektů právních, bonitních, daňových a bilančních) a s ohledem na individuální situaci investora. Ani emitent, ani ručitel ani žádná s nimi propojená společnost nepřebírá žádnou odpovědnost ohledně vhodnosti zde popsaného Strukturovaného dluhopisu pro určitého investora, ohledně vhodného účtování nebo ohledně možných daňových důsledků investování do tohoto Strukturovaného dluhopisu nebo ohledně budoucího cenového vývoje těchto Strukturovaných dluhopisů. NATIXIS Zweigniederlassung Deutschland Im Trutz Frankfurt 55 D Frankfurt am Main Telefon +49 (69) Fax +49 (69) Lucemburská Commission de Surveillance du Secteur Financier schválila základní prospekt dne 11. května 2007, první dodatek dne 5. září 2007, druhý dodatek dne 12. září 2007, třetí dodatek dne 17. září 2007, čtvrtý dodatek dne 20. září 2007 a pátý dodatek dne 31. prosince 2007 ( dodatky ), v anglickém jazyce včetně shrnutí v českém jazyce ohledně veřejné nabídky Strukturovaných dluhopisů Natixis Structured Products Limited. Schválený základní prospekt včetně jeho českého shrnutí, dodatky a konečné podmínky byly uveřejněny v souladu s příslušnými právními předpisy na webových stránkách (www.natixis-direct.com), Lucemburské burzy (www.bourse.lu) a na webových stránkách každého dalšího obchodníka s cennými papíry, který bude distribuovat Strukturované dluhopisy na území České republiky.

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč 3 000 000 000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2014 ISIN CZ0000000252 zajištěné ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP, a.s. Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB Capital a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let. EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE GB III 2015 Dluhopisy s pevným úrokovým

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více