MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty. (5) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (6) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 3. (7) Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska 4. (8) Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice 5. (9) Sběrný dvůr odpadů Červený Kostelec Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza 6. (0) Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce Jiří Prouza 7. (2) Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky - splašková kanalizace 8. () Dohoda o poskytnutí části digitální technické mapy města (DTMM) 9. (5) Intenzifikace ČOV 0. (3) Hospodaření (4) Rozpočtové opatření č (6) Rozpočtové opatření č. 0 Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková 3. (5) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Posezení při živé hudbě spojené s ochutnávkou vín na dvoře domu čp.28 Irena Petirová 4. (6) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Ochutnávka vín při živé hudbě na chatě Ještěrka na Ocase, rybník Brodský dne Irena Petirová file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%Episy/205/RM4_205v/0PDFindex.html[ :48:]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 5. (7) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Country večer na chatě Ještěrka na Ocase, rybník Brodský dne Irena Petirová 6. (8) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ "Usínání Ještěrky při živé hudbě" na chatě Ještěrka Na ocase, rybník Brodský dne Irena Petirová 7. (7) Informace o ukončení školního roku v ZŠ a ZUŠ 8. (9) Informace z komise výstavby a rozvoje města ze dne (4) Prodej pozemku p.č. 320/ v k.ú. Stolín 20. (20) Revokace usnesení R-205/7/9 ze dne Irena Petirová Luboš Křivda Luboš Křivda 2. (2) Kostelec Bezúplatné zřízení VB právo chůze a jízdy na části pozemku p.č. 932/ v k.ú. Červený Luboš Křivda 22. (22) Žádost o souhlas s umístěním základové stanice společnosti Vodafone CR a.s. na pozemku města Č. K. Luboš Křivda 23. (23) Pronájem sokolovny pro uspořádání Mezinárodního folklorního festivalu ve dnech Luboš Křivda 24. (24) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 54 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Luboš Křivda 25. (25) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 909/ v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Luboš Křivda 26. (8) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. 2/5/VB/MS na části pozemku p.č. 852/, p.č.907/2 a p.č. 906/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem a na části pozemku p.č. 86/ v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda 27. (9) Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IP /VB/ Luboš Křivda 28. (26) Výběrové řízení akci "Výměna zdroje tepla" v budově MěÚ, Komenského 26, Červený Kostelec. Luboš Křivda 29. (27) Hřiště ZŠ Horní Kostelec Luboš Křivda file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%Episy/205/RM4_205v/0PDFindex.html[ :48:]

3 Zastupitelstvo a rada - ADW 30. (28) Smlouva na rekonstrukci výtahů 3. (29) Dodatek ke smlouvě na dodávky elektrické energie 32. (30) Žádost o pacht části pozemku p.č. 97/33 v k.ú. Červený Kostelec 33. (20) Dotace pro JPO II Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda 34. (0) Kostelci Změna užívání bytu v pečovatelském domě v ulici Nerudova, č.p. 356 v Červeném Kateřina Macková 35. () Bezúplatný pronájem pozemku parc. č. 98/5 v k. ú. Olešnice 36. (3) Sběrný dvůr INISOFT 37. (32) Venkovní osvětlení Brodky 38. (33) Smlouva Hartman 39. (34) Bohdašín oprava komunikací 40. (2) Opěrná zeď Lánská ulice 4. (2) Veřejná sportoviště 42. (35) Žádost o příspěvek pro OS Cesta 43. (36) Informace z jednání osadního výboru Stolín Kateřina Macková Emil Košut Kateřina Macková Emil Košut Kateřina Macková Emil Košut Kateřina Macková Emil Košut Kateřina Macková Emil Košut Kateřina Macková Petrák Kateřina Macková Michal Tošovský 44. (3) Žádost o využití vodovodní přípojky file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%Episy/205/RM4_205v/0PDFindex.html[ :48:]

4 Zastupitelstvo a rada - ADW 45. (4) Zrušení OZV č. 2/2002 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 05/ (37) Diskuse Kateřina Macková Petr Fišer Kateřina Macková Kateřina Macková file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%Episy/205/RM4_205v/0PDFindex.html[ :48:]

5 č. R-205/4/ ze dne Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace". místo

6 č. R-205/4/2 ze dne Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Červený Kostelec Bohdašín, splašková kanalizace". místo

7 č. R-205/4/3 ze dne Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska". místo

8 č. R-205/4/4 ze dne Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Snížení energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla v ZŠ Olešnice". místo

9 č. R-205/4/5 ze dne Sběrný dvůr odpadů Červený Kostelec b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu investiční akce "Sběrný dvůr odpadů Červený Kostelec". místo

10 č. R-205/4/6 ze dne Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce I. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně v Olešnici" mezi Městem Červený Kostelec a vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 48/7 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce ( Tato část textu nemohla být zveřejněna. ). II. p o v ě ř u j e starostu města Ing.a Petráka k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu "Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně v Olešnice" s vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 48/7 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce Tato část textu nemohla být zveřejněna.. místo

11 č. R-205/4/7 ze dne Červený Kostelec - Bohdašín, Náměrky - splašková kanalizace I. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Červený Kostelec Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace" mezi Městem Červený Kostelec a vlastníkem dotčeného pozemku p.č v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší (Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 43, Rtyně v Podkrkonoší, IČ: ). II. p o v ě ř u j e starostu města Ing. a Petráka k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu "Červený Kostelec Bohdašín, Náměrky splašková kanalizace" s vlastníkem dotčeného pozemku p.č v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší (Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 43, Rtyně v Podkrkonoší, IČ: ). místo

12 č. R-205/4/8 ze dne Dohoda o poskytnutí části digitální technické mapy města (DTMM) I. s c h v a l u j e uzavření Dohody o poskytnutí části digitální technické mapy města pro účely zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci "Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec", a to mezi Městem Červený Kostelec, které je objednatelem projektové dokumentace, a firmou ORGATEX NÁCHOD s.r.o. se sídlem Wolkerova 749, Náchod (IČ: ). II. p o v ě ř u j e starostu města Ing. a Petráka podepsáním Dohody o poskytnutí části digitální technické mapy města pro firmu ORGATEX NÁCHOD s.r.o. se sídlem Wolkerova 749, Náchod (IČ: ) pro účely zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci "Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec". místo

13 č. R-205/4/9 ze dne Intenzifikace ČOV I. s c h v a l u j e zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení díla "Chemické srážení fosforu v areálu ČOV Červený Kostelec" z důvodu hodnocení pouze jediné nabídky. II. u k l á d á vedoucímu odboru rozvoje města vyhlásit nové výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení díla "Chemické srážení fosforu v areálu ČOV Červený Kostelec". III. s c h v a l u j e znění Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení díla "Chemické srážení fosforu v areálu ČOV Červený Kostelec", jejíž součástí je stavba a dodávka zařízení určeného k chemickému srážení fosforu v areálu ČOV Červený Kostelec včetně stavební připravenosti. IV. s c h v a l u j e zaslání výzvy pěti firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení díla "Chemické srážení fosforu v areálu ČOV Červený Kostelec". V. j m e n u j e komisi, která provede otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení díla "Chemické srážení fosforu v areálu ČOV Červený Kostelec". VI. p o v ě ř u j e

14 2 starostu města Ing. a Petráka k podpisu Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení díla "Chemické srážení fosforu v areálu ČOV Červený Kostelec". místo

15 č. R-205/4/0 ze dne Hospodaření b e r e n a v ě d o m í hospodaření města za leden až květen 205. místo

16 č. R-205/4/ ze dne Rozpočtové opatření č. 9 b e r e n a v ě d o m í přijetí průtokové dotace 200 tisíc Kč od Královéhradeckého kraje účelově určené na konání mezinárodního folklorního festivalu pořádaného Městským kulturním střediskem v Červeném Kostelci. místo

17 č. R-205/4/2 ze dne Rozpočtové opatření č. 0 b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 0 překládá ZM k projednání. místo

18 č. R-205/4/3 ze dne Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Posezení při živé hudbě spojené s ochutnávkou vín na dvoře domu čp.28 s c h v a l u j e výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Posezení při živé hudbě spojené s ochutnávkou vín na dvoře domu čp povolení do hod místo

19 č. R-205/4/4 ze dne Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Ochutnávka vín při živé hudbě na chatě Ještěrka na Ocase, rybník Brodský dne o d k l á d á výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Ochutnávka vín při živé hudbě na chatě Ještěrka na Ocase, rybník Brodský dne povolení do hodin a žádá o upřesnění místa konání z důvodu probíhajícího řízení k odstranění stavby BISTRA JEŠTĚRKA. místo

20 č. R-205/4/5 ze dne Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Country večer na chatě Ještěrka na Ocase, rybník Brodský dne o d k l á d á výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Country večer na chatě Ještěrka na Ocase, rybník Brodský dne povolení do hodin místo

21 č. R-205/4/6 ze dne Výjimka z vyhlášky města č. 7/ "Usínání Ještěrky při živé hudbě" na chatě Ještěrka Na ocase, rybník Brodský dne o d k l á d á výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - "Usínání Ještěrky při živé hudbě" na chatě Ještěrka Na ocase, rybník Brodský dne povolení do hodin místo

22 č. R-205/4/7 ze dne Informace o ukončení školního roku v ZŠ a ZUŠ b e r e n a v ě d o m í informaci o vyhlášeném ředitelském volnu. Ředitelé všech základních škol a ředitel základní umělecké školy v Červeném Kostelci vyhlásili ředitelské volno na dny a Školní rok tak bude končit ve všech základních školách a v základní umělecké škole v pátek místo

23 č. R-205/4/8 ze dne Informace z komise výstavby a rozvoje města ze dne b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání komise výstavby a rozvoje města ze dne místo

24 č. R-205/4/9 ze dne Prodej pozemku p.č. 320/ v k.ú. Stolín d o p o r u č u j e prodej pozemku p.č. 320/ (zahrada) o výměře 479 m 2 v k.ú. Stolín pro pana Tato část textu nemohla být zveřejněna. za cenu 400,- Kč/m 2 a předkládá ZM k projednání. místo

25 č. R-205/4/20 ze dne Revokace usnesení R-205/7/9 ze dne s c h v a l u j e Revokaci usnesení R-205/7/9 ze dne místo

26 č. R-205/4/2 ze dne Bezúplatné zřízení VB právo chůze a jízdy na části pozemku p.č. 932/ v k.ú. Červený Kostelec s c h v a l u j e bezúplatné zřízení VB právo chůze a jízdy na části pozemku p.č. 932/ v k.ú. Červený Kostelec ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 928/24 v k.ú. Červený Kostelec s tím, že veškeré náklady na zřízení VB uhradí město Červený Kostelec. místo

27 č. R-205/4/22 ze dne Žádost o souhlas s umístěním základové stanice společnosti Vodafone CR a.s. na pozemku města Č. K. z a m í t á žádost o souhlas s umístěním základové stanice společnosti Vodafone CR a.s. na pozemku p.č. 97/42 v k.ú. Červený Kostelec pro investora Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, Praha 5 Stodůlky. místo

28 č. R-205/4/23 ze dne Pronájem sokolovny pro uspořádání Mezinárodního folklorního festivalu ve dnech s c h v a l u j e žádost Městského kulturního střediska, Žižkova 365, Červený Kostelec o bezplatný pronájem sokolovny pro uspořádání Mezinárodního folklorního festivalu ve dnech místo

29 č. R-205/4/24 ze dne Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 54 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem d o p o r u č u j e uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 54 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem ve prospěch Města Červený Kostelec za finanční náhradu 000,- Kč a předkládá ZM k projednání. místo

30 č. R-205/4/25 ze dne Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 909/ v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem d o p o r u č u j e uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 909/ v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem ve prospěch Města Červený Kostelec za finanční náhradu 4 405,- Kč + DPH a předkládá ZM k projednání. místo

31 č. R-205/4/26 ze dne Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. 2/5/VB/MS na části pozemku p.č. 852/, p.č.907/2 a p.č. 906/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem a na části pozemku p.č. 86/ v k.ú. Červený Kostelec d o p o r u č u j e uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. 2/5/VB/MS na části pozemku p.č. 852/, p.č.907/2 a p.č. 906/3 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem v rozsahu geometrického plánu č /200 ze dne , včetně přílohy ze dne a části pozemku p.č. 86/ v k.ú. Červený Kostelec v rozsahu geometrického plánu č /200 ze dne ve prospěch Města Červený Kostelec za finanční náhradu ve výši 576,00 Kč a předkládá ZM k projednání. místo

32 č. R-205/4/27 ze dne Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IP /VB/ s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IP /VB/ pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ za finanční náhradu 033,- Kč + DPH. místo

33 č. R-205/4/28 ze dne Výběrové řízení akci "Výměna zdroje tepla" v budově MěÚ, Komenského 26, Červený Kostelec. I. s c h v a l u j e vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Výměna zdroje tepla" v budově MěÚ, Komenského 26, Červený Kostelec. II. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na akci "Výměna zdroje tepla" s firmou AKVA -MONT s.r.o., Hornická 72, Malé Svatoňovice. místo

34 č. R-205/4/29 ze dne Hřiště ZŠ Horní Kostelec I. b e r e n a v ě d o m í informaci o ceně stavby po přepracování projektové dokumentace hřiště u budovy Základní školy, Horní 82, Červený Kostelec. II. s c h v a l u j e provedení prací I. etapy prací - sanace zdiva u budovy Základní školy, Horní 82, Červený Kostelec dle směrnice č.07, VZ II. kategorie. místo

35 č. R-205/4/30 ze dne Smlouva na rekonstrukci výtahů s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo na akci "Výměna 3 ks výtahů v obytném panelovém domě se třemi vchody č.p. 006, 007 a 008 v ulici Gen. Kratochvíla v Červeném Kostelci" s firmou Elektromosev spol. s r.o., Vážní skladištní oblast, Hradec Králové (IČ: ). místo

36 č. R-205/4/3 ze dne Dodatek ke smlouvě na dodávky elektrické energie s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 3-/205 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektrické energie se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ , Vaníčkova 594/, Ústí nad Labem. místo

37 č. R-205/4/32 ze dne Žádost o pacht části pozemku p.č. 97/33 v k.ú. Červený Kostelec I. s c h v a l u j e žádost o pacht části pozemku parc. č. 97/33 (orná půda) o výměře 350 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. II. u k l á d á majetkovému odboru města Červený Kostelec zajistit zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Červený Kostelec a připravit návrh pachtovní smlouvy. místo

38 č. R-205/4/33 ze dne Dotace pro JPO II s c h v a l u j e přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro hasičskou jednotku JPO II Červený Kostelec. místo

39 č. R-205/4/34 ze dne Změna užívání bytu v pečovatelském domě v ulici Nerudova, č.p. 356 v Červeném Kostelci s c h v a l u j e změnu užívání bytu č. 2 (+, kvalita základní, přízemí) v pečovatelském domě v ulici Nerudova, č.p.356 v Červeném Kostelci jako společenská místnost. Náklady na provoz budou hrazeny obyvateli domu v rámci společných prostor. místo

40 č. R-205/4/35 ze dne Bezúplatný pronájem pozemku parc. č. 98/5 v k. ú. Olešnice s c h v a l u j e bezplatný pronájem pozemku parc. č. 98/5 z důvodu překladiště zeminy. místo

41 č. R-205/4/36 ze dne Sběrný dvůr INISOFT s c h v a l u j e uzavření Servisní smlouvy č /000/205 o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFT s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec I - Staré Město, Liberec, IČ EVI Firma - evidence odpadů. místo

42 č. R-205/4/37 ze dne Venkovní osvětlení Brodky s c h v a l u j e uzavření smluv o právu provést stavbu nebo opatření č. /06205/VO s paní Tato část textu nemohla být zveřejněna., č. 2/06205/VO s paní Tato část textu nemohla být zveřejněna. a č. 3/06205/VO s Tato část textu nemohla být zveřejněna. na venkovní osvětlení Brodky. místo

43 č. R-205/4/38 ze dne Smlouva Hartman s c h v a l u j e uzavření Rámcové kupní smlouvy s firmou Jiří Hartman, Tyršova 43, Česká Skalice, IČ na nákup elektroinstalačního materiálu. místo

44 č. R-205/4/39 ze dne Bohdašín oprava komunikací s c h v a l u j e vyhodnocení nejvhodnější nabídky na na akci "Červený Kostelec - Bohdašín, oprava komunikací" a pořadí firem:.strabag, a.s., 2. ZaD stavby s.r.o., 3.POHL cz, a.s. místo

45 č. R-205/4/40 ze dne Opěrná zeď Lánská ulice I. s o u h l a s í s cenovou nabídkou Ing. Vratislava Nývlta, Koubovka 876, Červený Kostelec na zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi v ulici Lánská. II. p o v ě ř u j e vedoucího OMH zajistit zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi v ulici Lánská. místo

46 č. R-205/4/4 ze dne Veřejná sportoviště d o p o r u č u j e záměr realizace vybudování zázemí pro tenis, fotbal, volejbal, kuželky včetně revitalizace a rozšíření parku A. B. Svojsíka a předkládá ZM k projednání. místo

47 č. R-205/4/42 ze dne Žádost o příspěvek pro OS Cesta s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,-Kč pro občanské sdružení Cesta na částečné pokrytí nákladů spojených se svozem klientů do denního stacionáře z Červeného Kostelce do Náchoda a zpět. místo

48 č. R-205/4/43 ze dne Informace z jednání osadního výboru Stolín b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání osadního výboru Stolín, který se konal dne místo

49 č. R-205/4/44 ze dne Žádost o využití vodovodní přípojky s c h v a l u j e žádost pí A. Kašparové o využití vodovodní přípojky na pozemku č. 04/20 z vedoucí k urnovému háji, která je ve vlastnictví Města Červený Kostelec pro plánovanou výstavbu malého RD za podmínek uvedených v žádosti. místo

50 č. R-205/4/45 ze dne Zrušení OZV č. 2/2002 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 05/2006 d o p o r u č u j e zrušit OZV č. 2/2002 Řád veřejného pohřebiště ze dne ve znění obecně závazné vyhlášky č. 05/2006 ze dne a předkládá ZM k projednání. místo

51 č. R-205/4/46 ze dne Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členů RM. místo