ADOBE ACROBAT READER Licenční smlouva k softwaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADOBE ACROBAT READER Licenční smlouva k softwaru"

Transkript

1 ADOBE ACROBAT READER Licenční smlouva k softwaru Přečtěte si pozorně tuto smlouvu. Instalací, kopírováním, distribucí nebo používáním tohoto softwaru nebo kterékoli jeho části (popsané výše) přijímáte (níže v tomto dokumentu pouze jako zákazník dle definice uvedené níže) všechny podmínky a ujednání této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nesmíte tento software používat. Software se poskytuje na licenci, nikoli formou prodeje, a to pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. 1. Definice 1.1 Pojmy Adobe, my nebo naše označují společnost Adobe Inc. zaregistrovanou ve státě Delaware, se sídlem na adrese 345 Park Avenue, San José, Kalifornie 95110, jestliže se při uzavírání této smlouvy nacházíte ve Spojených státech, v Kanadě nebo v Mexiku; v ostatních případech označuje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irská republika. 1.2 Online služby společnosti Adobe označují obsah a služby hostované na webových stránkách nebo jiným způsobem hostované společností Adobe nebo jejími afilacemi. 1.3 Počítač označuje virtuální počítač či fyzické osobní elektronické zařízení, které přijímá informace v digitální nebo podobné formě a nakládá s nimi s cílem dosáhnout určitého výsledku na základě souboru pokynů, včetně mimo jiné stolních počítačů, notebooků, tabletů, mobilních zařízení, telekomunikačních zařízení, zařízení připojených k internetu a hardwarových výrobků schopných provozovat širokou škálu produktivních, zábavních a dalších softwarových aplikací, jež vyhovuje systémovým požadavkům softwaru uvedeným v dokumentaci. 1.4 Pojem zákazník nebo vy označuje vás a jakýkoli právní subjekt, který získal software a jehož jménem je software používán, například může jít o vašeho zaměstnavatele. 1.5 Dokumentace označuje technické pokyny k používání a popisy softwaru publikované společností Adobe. Dokumentace nezahrnuje žádné fórum ani obsah pocházející od jakékoli třetí strany. 1.6 Software označuje všechny soubory, data, informace, obsah, písma a dokumenty softwaru, které jsou vám poskytovány společností Adobe s touto smlouvou nebo v souvislosti s touto smlouvou, a jakékoli upravené verze a kopie, upgrady, aktualizace a dodatky k těmto informacím, které jsou vám poskytovány společností Adobe v libovolném okamžiku, a to v rozsahu, který není specifikován samostatnými podmínkami (souhrnně označované jako aktualizace ). 1.7 Integrace softwaru znamená jedinečnou nabídku produktu, která kombinuje software s dalším produktem, službou nebo zásuvným modulem. 1.8 Užití/použití znamená přístup, instalaci, stahování nebo jiné získávání užitku z používání funkcí softwaru. 2. Licence k softwaru 2.1 Udělení licence Pokud jste získali software od společnosti Adobe nebo jednoho z jejích oprávněných držitelů licence na základě shody s podmínkami této smlouvy, včetně omezení uvedených v odstavci 3, společnost Adobe vám uděluje nevýhradní licenci k užívání tohoto softwaru způsobem, který odpovídá jeho návrhu a zamýšlenému účelu. 2.2 Všeobecné podmínky použití Na svém počítači smíte instalovat a používat jedinou kopii softwaru. Omezení týkající se použití softwaru naleznete v odstavci 3.

2 2.3 Užívání serverů Tato smlouva vám nedovoluje instalovat ani používat software na serveru. 2.4 Distribuce Tato licence vám neuděluje právo k sublicencování ani distribuci softwaru. 2.5 Integrace softwaru Software vám může být poskytnut jako součást integrace softwaru a vaše užívání integrace softwaru podléhá všem příslušným dodatečným podmínkám. 2.6 Omezení dostupnosti Software nemusí být dostupný ve všech jazycích ani rezidentům všech zemí. 3. Omezení a požadavky 3.1 Povinnosti týkající se používání Souhlasíte, že nebudete používat software způsobem jiným, než jaký povoluje tato smlouva, a že nebudete software používat způsobem, který není v souladu s jeho návrhem či dokumentací. Nejste oprávněni používat ani nabízet software prostřednictvím obslužného střediska. Odstavec 10.3 obsahuje pouze omezenou výjimku týkající se softwaru písma. 3.2 Omezení integrace Software nebudete integrovat ani používat společně s žádným jiným softwarem, zásuvným modulem ani rozšířením, pokud danou integraci naše společnost neposkytuje nebo vám k ní neposkytuje oprávnění. 3.3 Omezení pro zásuvné moduly Software nebudete integrovat ani používat se žádným zásuvným modulem, který není poskytován nebo schválen společností Adobe. 3.4 Zakázané funkce Software může obsahovat funkce, které jsou skryté nebo se jeví jako zakázané, případně šedě označené jako deaktivované (souhrnně označované jako zakázané funkce ). Tyto zakázané funkce se aktivují, pouze pokud otevřete PDF dokument vytvořený technologií, jež takovou aktivaci umožňuje a která je k dispozici pouze od společnosti Adobe. Spouštění zakázaných funkcí, popřípadě pokus o jejich spuštění, nesmíte provádět jiným způsobem než pomocí těchto technologií. Nesmíte se ani spoléhat na to, že software vytvoří funkci, která je v zásadě shodná se zakázanou funkcí, nebo jinak obcházet technologii, která řídí aktivaci těchto funkcí. 3.5 Oznámení Nesmíte pozměnit ani odstranit oznámení o autorských právech či jiná oznámení o vlastnictví zobrazená v softwaru. 3.6 Zákaz úprav či zpětné analýzy Nesmíte měnit, upravovat, překládat ani vytvářet odvozená díla na základě softwaru. Nesmíte provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozklad ani jiné pokusy o získání zdrojového kódu softwaru. Pokud pobýváte v Evropské unii, projděte si doplňující podmínky uvedené v odstavci Zákaz převodů Nejste oprávněni pronajímat, najímat, prodávat, udělovat podřízené licence, postupovat ani převádět svá práva k tomuto softwaru ani povolovat kopírování jakékoli části tohoto softwaru do počítače jiné fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou případů výslovně uvedených níže. 5. Duševní vlastnictví, vyhrazení práv Software je duševním vlastnictvím společnosti Adobe a jejích dodavatelů. Struktura, uspořádání a zdrojový kód softwaru představují cenné duševní vlastnictví (např. obchodní tajemství a utajované informace) společnosti Adobe a jejích dodavatelů. Software je chráněn zákony na ochranu autorských práv, zejména zákony Spojených států amerických a dalších zemí, a ustanoveními mezinárodních smluv. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, na základě této smlouvy vám nevznikají žádná práva duševního vlastnictví k tomuto softwaru a veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Adobe a její dodavatelé.

3 6. Zpětná vazba Nemáte povinnost poskytovat nám náměty, návrhy nebo nabídky (dále jako Zpětná vazba ). Pokud se rozhodnete zaslat nám zpětnou vazbu, udělujete nám tím nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci s možností sublicencování a převodu, který se vztahuje na provedení, používání, prodej, vytvoření, nabídku prodávat, import, reprodukci, veřejné vystavení, distribuci, změnu a veřejné uplatňování zpětné vazby. 7. Připojení k internetu a ochrana osobních údajů 7.1 Automatické připojení k internetu Software může způsobit, že se váš počítač bude bez dalšího oznámení automaticky připojovat k internetu a komunikovat s internetovými stránkami či doménou společnosti Adobe, mj. za účelem poskytnutí dalších informací nebo funkcí. Není-li v tomto odstavci uvedeno jinak, platí pro veškeré automatické připojování softwaru k internetu následující ustanovení: 7.2 Shromažďování údajů Kdykoli se software připojí ke společnosti Adobe prostřednictvím internetu, jsou některé informace sbírány a předávány softwarem společnosti Adobe podle zásad ochrany osobních údajů při používání online produktů a služeb společnosti Adobe, které jsou k dispozici na adrese ( Zásady ochrany osobních údajů ). Tyto zásady mohou být čas od času aktualizovány. 7.3 Používání souborů PDF Použijete-li software k otevření souboru PDF, který umožňuje zobrazení dynamického obsahu, může se váš počítač připojit k webové stránce provozované společností Adobe, inzerentem nebo jinou třetí stranou. Strana hostující daný server může používat technologii pro odesílání nebo nabízení obsahu, který se zobrazí v otevřeném souboru PDF, případně v jeho blízkosti. Správce webového serveru může používat skript JavaScript, funkční odkazy (nazývané též action tags či single-pixel gifs ) a další technologie pro měření efektivity a přizpůsobení obsahu. Společnost Adobe nemusí mít přístup ani kontrolu nad funkcemi, které může používat třetí strana, a na strategii ochrany osobních údajů na webových serverech této třetí strany se nevztahují Zásady ochrany soukromí. 7.4 Aktualizace Software (včetně kterýchkoli jeho částí nebo funkcí) můžeme kdykoli změnit, aktualizovat nebo ukončit, aniž by nám vznikla jakákoli povinnost vůči vám nebo komukoli jinému. Software může způsobit, že se váš počítač bude bez dalšího oznámení automaticky připojovat k internetu (občas nebo pravidelně) za účelem (a) kontroly aktualizací, které jsou k dispozici ke stažení a k instalaci do počítače zákazníka, (b) automatického stahování a instalace aktualizací a (c) informování společnosti Adobe o výsledcích pokusů o instalaci. Tyto aktualizace mohou mít formu oprav chyb, nových funkcí nebo nových verzí. Souhlasíte s tím, že takové aktualizace obdržíte od společnosti Adobe jako součást užívání softwaru. 7.5 Digitální certifikáty Software používá digitální certifikáty (popsané v odstavci 9), které vám pomohou identifikovat stahované soubory (např. aplikace a obsah), podepsat a ověřit podpisy v dokumentech PDF (Portable Document Format) a ověřit certifikované dokumenty PDF. V souvislosti s ověřováním digitálního certifikátu může dojít k připojení vašeho počítače k internetu. 7.6 Údaje o používání aplikací pro stolní počítače Máte možnost s námi sdílet informace o tom, jak využíváte naše aplikace pro stolní počítače. Pokud to zákon povoluje, tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta a informace jsou přiřazeny k vašemu účtu Adobe. Tyto informace nám umožňují poskytnout vám produkty a služby individuálně přizpůsobené vašim potřebám a pomáhají nám vyhodnotit naše nabídky a vyvíjet, upravovat, vylepšovat, podporovat, přizpůsobovat a provozovat naše produkty a služby na základě vašeho využívání produktů a služeb. Na stránce pro správu účtu Adobe můžete vaše nastavení kdykoli změnit. Další informace o údajích o používání aplikací pro stolní počítače naleznete na adrese nebo na webových stánkách, které je nahrazují. 7.7 Použití online služeb společnosti Adobe Pokud je váš počítač připojen k internetu, software může bez dalšího upozornění usnadnit váš přístup k některým online službám společnosti Adobe. Pokud v době

4 přístupu k takovým online službám Adobe nemáte k dispozici samostatné podmínky použití, platí podmínky uvedené na adrese Adobe.com ( V některých případech se může online služba Adobe jevit jako funkce nebo rozšíření v rámci softwaru, byť je poskytována z webových stránek. Přístup k online službám společnosti Adobe může vyžadovat zaplacení samostatného předplatného či jiného poplatku a/nebo váš souhlas s rozšířenými podmínkami použití. Společnost Adobe si vyhrazuje právo zpoplatnit přístup k online službě Adobe či použití online služby Adobe, jež byla dříve nabízena bezplatně. Jeli váš počítač připojen k internetu, může software bez dalšího oznamování aktualizovat materiály stahovatelné z těchto online služeb Adobe, abyste měli tyto služby k okamžité dispozici, i když právě nejste připojeni. Online služby Adobe nemusí být dostupné ve všech jazycích a pro obyvatele všech zemí. Společnost Adobe může kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit online služby Adobe nebo ukončit jejich dostupnost.. 8. Nabídky třetích stran 8.1 Nabídky třetích stran Software vám může umožnit přístup a komunikaci s obsahem třetích stran, softwarovými aplikacemi a datovými službami (dále jen nabídky třetích stran ). Přístup a použití libovolné nabídky třetí strany včetně veškerého zboží, služeb či informací se řídí podmínkami týkajícími se těchto nabídek a autorskými zákony platnými ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Společnost Adobe nevlastní ani neposkytuje nabídky třetích stran. Souhlasíte, že nebudete používat žádné takové nabídky třetí strany v rozporu s autorskými zákony platnými ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Adobe nebo třetí strana může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit nebo ukončit dostupnost jakékoli nabídky třetí strany. Adobe nabídky třetích stran nekontroluje, nedoporučuje ani za ně nepřijímá odpovědnost. Jakákoli jednání mezi vámi a jakoukoli třetí stranou ve spojitosti s kterýmikoli nabídkami třetích stran, včetně zásad ochrany soukromí a použití osobních údajů, doručování zboží a poskytování služeb a plateb za ně, a jakákoli další ujednání, podmínky, záruky nebo prohlášení spojená s takovými jednáními jsou vedena výhradně mezi vámi a třetí stranou. Nabídky třetích stran nemusí být dostupné ve všech jazycích a pro obyvatele všech zemí. Společnost Adobe může kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit nabídky třetích stran nebo ukončit jejich dostupnost. Oznámení týkající některých materiálů od třetích stran jsou k dispozici na adrese MIMO PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ DOHODNUTÝCH SE SPOLEČNOSTÍ ADOBE V SAMOSTATNÉ SMLOUVĚ JE VAŠE POUŽÍVÁNÍ NABÍDEK SPOLEČNOSTI ADOBE A TŘETÍCH STRAN NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. 9. Digitální certifikáty 9.1 Používání Digitální certifikáty jsou vydávány nezávislými certifikačními autoritami (souhrnně označovanými jako certifikační autority ) nebo mohou být podepsány svým držitelem. 9.2 Podmínky Za nákup, používání a spoléhání se na digitální certifikáty nese odpovědnost zákazník a příslušná certifikační autorita. Dříve než se spolehnete na jakýkoli certifikovaný dokument, digitální podpis nebo služby certifikačních autorit, pročtěte si platné podmínky, na jejichž základě příslušná certifikační autorita poskytuje své služby, včetně například ujednání o předplatném, souhlasu smluvních stran, prohlášení o zásadách certifikace a bezpečnosti. 9.3 Uznání Souhlasíte s tím, že (a) software, vzhledem k problémům s konfigurací či externími problémy, může zobrazovat, že je podpis platný, přestože digitální certifikát mohl být zrušen nebo jeho platnost mohla před okamžikem ověření již skončit, (b) k narušení bezpečnosti a integrity digitálního certifikátu může dojít z důvodu určité činnosti či opomenutí podepsané osoby tohoto certifikátu, příslušné certifikační autority nebo jiné třetí strany a (c) certifikát může být certifikátem podepsatelným sebou samým, který neposkytuje certifikační autorita. Výhradní odpovědnost za rozhodnutí, zda se na certifikát spoléhat, či nikoli, nesete vy. Pokud vám certifikační autorita neposkytne samostatnou písemnou záruku, je používání digitálních certifikátů vaším výhradním rizikem.

5 9.4 Oprávněné třetí strany Souhlasíte s tím, že všechny certifikační autority, na něž se spoléháte, jsou třetí oprávněnou stranou této smlouvy a mají právo uplatnit nároky z této dohody svým jménem tak, jako by šlo o společnost Adobe. 9.5 Odškodnění Zavazujete se, že odškodníte společnost Adobe a jakoukoli příslušnou certifikační autoritu (s výjimkou případů výslovně uvedených v jejích podmínkách) za veškeré závazky, ztráty, úkony, škody, případně nároky (včetně důvodných výdajů, nákladů a poplatků právního zastoupení) vyplývající nebo se vztahující na jakékoli případy využívání (či spolehnutí se na) služby této autority, zejména (a) spolehnutí se na certifikát, jehož platnost uplynula, případně byla zrušena, (b) nesprávné ověření certifikátu, (c) použití certifikátu, který není povolen příslušnými podmínkami, touto smlouvou nebo příslušným zákonem, (d) nesprávné posouzení okolností při využívání služeb či certifikátů vydavatele nebo (e) nesplnění závazků požadovaných příslušnými podmínkami, které se vztahují k této službě. 10. Software typů písma 10.1 Je-li součástí softwaru nebo je-li přístupný prostřednictvím softwaru, smíte využívat software písma společně se softwarem na vašem počítači a zobrazovat software písma na jakýchkoli výstupních zařízeních připojených k tomuto počítači Software písma můžete trvale stáhnout do paměti (pevného disku nebo paměti RAM) jednoho výstupního zařízení připojeného k alespoň jednomu z těchto počítačů Kopii písma/písem, které/á jste použili v konkrétním souboru, můžete poslat na komerční tiskárnu nebo jiné obslužné středisko, jež může toto písmo / tato písma používat při zpracování jejich souboru, pokud má k použití tohoto zvláštního softwaru písma platnou licenci Za účelem vytištění, zobrazení či úprav dokumentu můžete kopie softwaru typů písma vložit do svých elektronických dokumentů. Žádná další práva na vkládání nejsou podle této licence mlčky předpokládána ani povolena Výjimku z výše uvedeného představují písma uvedená na adrese jež se začleňují do softwaru pouze pro účely provozování uživatelského rozhraní softwaru, nikoli pro začlenění do jakéhokoli výstupního souboru. Taková uvedená písma nejsou licencována podle tohoto odstavce. Souhlasíte, že nebudete taková uvedená písma kopírovat, přemísťovat, aktivovat ani používat a že nedovolíte, aby kopírování, přemísťování či aktivování takových uvedených písem prováděl jakýkoli nástroj pro správu písem, v jakékoli nebo s jakoukoli softwarovou aplikací, programem či souborem, s výjimkou tohoto softwaru. 11. Prohlášení o vyloučení záruk 11.1 Software je poskytován jak stojí a leží. DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM SE SPOLEČNOST ADOBE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEPORUŠENOSTI, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST ADOBE DÁLE ODMÍTÁ POSKYTOVAT JAKOUKOLI ZÁRUKU, ŽE (A) SOFTWARE BUDE ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM NEBO ŽE BUDE STÁLE K DISPOZICI, BEZ PŘERUŠENÍ, VČAS NEBO BEZ CHYB; ŽE (B) VÝSLEDKY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, BUDOU EFEKTIVNÍ, PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ; ŽE (C) KVALITA SOFTWARU BUDE VYHOVOVAT VAŠIM OČEKÁVÁNÍM NEBO ŽE (D) JAKÉKOLI CHYBY NEBO ZÁVADY SOFTWARU BUDOU OPRAVENY SPOLEČNOST ADOBE SPECIFICKY ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÁKOLI OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. SOFTWARE MŮŽETE POUŽÍVAT A PŘISTUPOVAT K NĚMU PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI SOFTWARU A PŘÍSTUPU K NĚMU.

6 12. Omezení odpovědnosti 12.1 SPOLEČNOST ADOBE NENESE VŮČI VÁM ANI KOMUKOLI JINÉMU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, DAT, DOBRÉHO JMÉNA NEBO ZISKU A ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNĚ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNĚ PRÁVNÍ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU (A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD UPOZORNĚNA), VČETNĚ ZTRÁT A ŠKOD (A) PLYNOUCÍCH ZE ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU, AŤ JIŽ PŘEDVÍDATELNÝCH, ČI NIKOLI, (B) NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO ZÁRUKY, ZANEDBÁNÍ NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NEBO (C) PLYNOUCÍCH Z JAKÉHOKOLI NÁROKU VYPLÝVAJÍCÍHO NEBO SOUVISEJÍCÍHO S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU NEBO PŘÍSTUPEM K NĚMU. ŽÁDNÉ UJEDNÁNÍ TÉTO SMLOUVY NEOMEZUJE ANI NEVYLUČUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE ZA HRUBOU NEDBALOST NEBO ÚMYSLNÉ POCHYBENÍ SPOLEČNOSTI ADOBE NEBO JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADOBE ZE JAKÉKOLIV ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO S TOUTO SMLOUVOU SOUVISEJÍCÍ, JE OMEZENA NA ČÁSTKY UHRAZENÉ NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA FORMU NEBO ZDROJ NÁROKU ČI ZTRÁTY, AŤ BYLY NÁROK ČI ZTRÁTA PŘEDVÍDATELNÉ, ČI NIKOLI, A AŤ BYLA, ČI NEBYLA PŘÍSLUŠNÁ SMLUVNÍ STRANA O MOŽNOSTI TAKOVÉHO NÁROKU NEBO ZTRÁTY INFORMOVÁNA OMEZENÍ A VYLOUČENÍ V TOMTO ODSTAVCI PLATÍ DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ ZÁKONEM. 13. Zachování platnosti Po uplynutí platnosti či vypovězení této smlouvy může tento software bez dalšího předchozího oznámení přestat fungovat. Vaše povinnost odškodnění, odmítnutí záruk nebo omezení odpovědnosti společnosti Adobe a ustanovení pro případ řešení sporů uvedená v této smlouvě zůstanou v platnosti. 14. Ukončení platnosti Vy a společnost Adobe budete mít právo vypovědět tuto smlouvu z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu po uplynutí nejméně třiceti (30) dnů od písemného oznámení. Po vypovězení smlouvy okamžitě ukončíte používání softwaru a zničíte (na žádost společnosti Adobe) vaši kopii softwaru. Všechny licence, které vám společnost Adobe poskytne, po vypovězení smlouvy okamžitě pozbydou platnosti. 15. Pravidla pro vývoz Software a vaše používání softwaru se řídí zákony platnými ve Spojených státech amerických a mezinárodními zákony, omezeními a nařízeními, která mohou řídit dovoz, vývoz a používání softwaru. Souhlasíte, že budete veškeré tyto zákony, omezení a nařízení dodržovat. 16. Rozhodné právo a řešení sporů 16.1 Pokud sídlíte v Severní Americe, vstupujete do vztahu se společností Adobe Inc., což je společnost ze Spojených států amerických, a tato smlouva se řídí zákony státu Kalifornie v USA. Pokud sídlíte mimo Severní Ameriku, vstupujete do vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited a tato smlouva se řídí irskými zákony. Sídlíte-li v Austrálii vystupuje společnost Adobe Systems Software Ireland Limited jako oprávněný zástupce společnosti Adobe Australia Trading Pty Ltd. a uzavírá tuto smlouvu z titulu zástupce společnosti Adobe Australia Trading Pty Ltd. V rámci místních zákonů můžete mít další práva. Nesnažíme se tato práva omezit do míry zakázané zákonem. Tato smlouva se neřídí (a) kolizními normami žádné jurisdikce,

7 (b) Vídeňskou úmluvou OSN o mezinárodní koupi zboží ani (c) zákonem UCITA (Uniform Computer Information Transactions Act), v podobě přijaté v jakékoli jurisdikci, a jejich aplikace je tímto výslovně vyloučena. Spory s námi můžete řešit pouze na individuální bázi a nesmíte vznést nárok jako žalující strana nebo člen skupiny ve skupinové žalobě, společné žalobě nebo v žalobě v zastoupení. Bez ohledu na výše uvedené souhlasíte, že v případě neoprávněného přístupu zákazníka nebo jiných subjektů k softwaru a jeho používání v rozporu s těmito podmínkami budeme mít nárok žádat opravné prostředky (nebo ekvivalentní typ naléhavé právní nápravy) v jakékoli jurisdikci V případě jakýchkoli sporů nebo pochybností souhlasíte, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně a obrátíte se na nás. V případě, že nedojde k vyřešení sporu do 30 ní od předložení, musí zákazník nebo společnost Adobe vyřešit jakékoli nároky související s těmito podmínkami nebo softwarem prostřednictvím konečné a závazné arbitráže, s výjimkou případů, kdy můžete vznést nároky u soudu k vyřešení drobných sporů, pokud je váš nárok oprávněný Pokud sídlíte v některém z amerických států, bude arbitráž spravovat asociace JAMS v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie v souladu s komplexními pravidly a postupy arbitráže. Pokud sídlíte v Austrálii, na Novém Zélandu, v Japonsku, kontinentální Číně, správní oblasti Hongkong, správní oblasti Macao, na Tchaj-wanu, v Korejské republice, Indii, na Srí Lance, v Bangladéši, Nepálu nebo v některém členském státě Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), bude arbitráž řídit Singapurské mezinárodní arbitrážní centrum (Singapore International Arbitration Centre SIAC) v Singapuru v rámci svých pravidel arbitráže, která jsou odkazována v tomto odstavci. V ostatních případech bude arbitráž řídit Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (London Court of International Arbitration LCIA) v Londýně v souladu s pravidly arbitráže LCIA. Společnost Adobe společně s vámi vybere jednoho rozhodčího soudce. Jazykem arbitráže bude angličtina, ale jakýkoli svědek, který nemluví anglicky, může vypovídat ve svém rodném jazyce a jeho výpověď bude simultánně tlumočena do angličtiny (na náklady strany, která svědka nechala předvolat). Vynesený rozsudek může vstoupit v platnost a bude vymahatelný u jakéhokoli soudu oprávněné jurisdikce, která má jurisdikci nad oběma stranami. 17. Poznámka pro koncové uživatele ze skupiny vládních institucí USA. V případě koncových uživatelů z vládních institucí USA společnost Adobe souhlasí s dodržováním všech platných zákonů o rovných příležitostech, včetně případných ustanovení prováděcího nařízení ve znění pozdějších předpisů; 402 zákona na podporu veteránů vietnamské války z roku 1974 (38 USC 4212); 503 zákona proti diskriminaci z roku 1973, ve znění pozdějších předpisů; a předpisy v 41 CFR, část 60-1 až 60-60, a Ujednání a předpisy týkající se afirmativní akce uvedené v předchozí větě budou v této smlouvě uvedeny odkazem. 18. Shoda s licencemi Pokud jste firma, společnost nebo organizace, souhlasíte s tím, že na základě žádosti společnosti Adobe nebo jejího oprávněného zástupce předložíte do třiceti (30) dnů úplnou dokumentaci a prokážete, že v okamžiku žádosti používáte software ve shodě s licencemi udělenými v rámci tohoto dokumentu. 19. Žádná práva nejsou dotčena, ustanovení týkající se Evropského hospodářského prostoru, povinné oznámení týkající se Austrálie Zákonná práva žádné strany, včetně spotřebitele, nejsou touto smlouvou dotčena. Například pro spotřebitele z Nového Zélandu, kteří tento software získají k osobnímu, soukromému používání nebo k používání v domácnosti (nevýdělečné účely), podléhá tato smlouva zákonu o ochraně spotřebitele Nic, co tato smlouva obsahuje (včetně odstavce 3.6), neomezuje žádná práva na dekompilování softwaru, jichž se nemůžete vzdát a jež vám mohou ze zákona náležet. Pokud například pobýváte v Evropské

8 unii (EU), můžete mít právo za určitých podmínek specifikovaných v platných zákonech dekompilovat software, pokud je to nezbytné za účelem dosažení interoperability softwaru s jiným softwarovým programem a pokud jste nejprve požádali společnost Adobe o poskytnutí informací nezbytných pro dosažení takové operability, avšak společnost Adobe takové informace neposkytla. Navíc takovou dekompilaci můžete provádět pouze vy nebo někdo jiný, kdo je oprávněn používat kopii softwaru vaším jménem. Společnost Adobe má právo před poskytnutím takových informací stanovit přiměřené podmínky. Jakékoli informace dodané společností Adobe nebo vámi získané způsobem zde uváděným můžete používat pouze vy a pro účely zde popsané a nesmíte je sdělit žádné třetí straně ani použít pro vytvoření softwaru, který je v zásadě podobný formě softwaru, ani je nesmíte použít pro žádné jiné činy, které porušují autorská práva společnosti Adobe a jejích poskytovatelů licencí Pokud získáte software v Austrálii, platí následující ustanovení, a to bez ohledu na to, zda tato smlouva uvádí cokoli jinak: OZNÁMENÍ PRO SPOTŘEBITELE V AUSTRÁLII: Naše zboží se dodává se zárukami, které není možné podle australského spotřebitelského zákona vyloučit. V případě velké závady máte nárok na výměnu výrobku a na náhradu jakékoli jiné rozumně předvídatelné ztráty či škody. Máte také nárok nechat si zboží opravit nebo vyměnit, pokud kvalita zboží není přijatelná a závada nepředstavuje velkou závadu. 20. Omezení odpovědnosti pro uživatele sídlící v Německu a Rakousku POKUD JSTE SOFTWARE ZÍSKALI V NĚMECKU NEBO RAKOUSKU, KDE TAKÉ SÍDLÍTE, NEPLATÍ USTANOVENÍ ODSTAVCE 12. NAMÍSTO TOHO BUDE V SOUVISLOSTI S UJEDNÁNÍMI UVEDENÝMI V ODSTAVCI 20.2 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY SPOLEČNOSTI ADOBE OMEZENA NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM: (A) SPOLEČNOST ADOBE PONESE ODPOVĚDNOST DO VÝŠE ODŠKODNĚNÍ, KTERÁ JE OBVYKLE PŘEDPOKLÁDÁNA PŘI UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY S OHLEDEM NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ MÍRNĚ NEDBALÝM PORUŠENÍM DŮLEŽITÉHO SMLUVNÍHO ZÁVAZKU; A (B) SPOLEČNOST ADOBE NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ MÍRNĚ NEDBALÝM PORUŠENÍM MÉNĚ DŮLEŽITÉ SMLUVNÍ POVINNOSTI Výše uvedené omezení záruky se nevztahuje na žádnou povinnou zákonnou odpovědnost, zejména na odpovědnost vyplývající z německého zákona o odpovědnosti za výrobek, odpovědnost za převzetí zvláštní záruky nebo odpovědnost za zaviněné škody na zdraví Jste povinni přijmout všechna přiměřená opatření za účelem zabránění a omezení škod, zvláště pak vytvoření záložní kopie vašich počítačových dat, jež jsou předmětem této smlouvy. 21. Aktualizace a dostupnost 21.1 Aktualizace této smlouvy Tuto smlouvu můžeme pozměnit například tak, aby odrážela změny zákona nebo změny našeho softwaru. Smlouvu byste měli pravidelně číst. Oznámení nebo změny této smlouvy budeme zveřejňovat na této stránce. Dalším používáním softwaru nebo přístupem k němu po provedení změn vyjadřujete svůj souhlas, že se na vás upravené podmínky aktualizované smlouvy vztahují. 22. Různé 22.1 Znění v anglickém jazyce Při výkladu podmínek této smlouvy je rozhodující verzí verze v anglickém jazyce.

9 22.2 Nadpisy Nadpisy používané v této smlouvě jsou poskytovány pouze jako doplněk a nebudou používány při výkladu významu nebo záměru Oddělitelnost ustanovení Je-li kterékoli ujednání této smlouvy z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevynutitelné, zůstává tato smlouva v plné platnosti a účinnosti Nemožnost zřeknutí se odpovědnosti Nevymahatelnost nebo nemožnost uplatnění kteréhokoli z ujednání této smlouvy z naší strany neznamená prominutí tohoto ujednání. Adobe, Acrobat a Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Reader_EULA_cs_CZ_