PŘÍLOHA Č. 2. Výběrového řízení Případové studie NÁVRH REALIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 2. Výběrového řízení Případové studie NÁVRH REALIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 2 Výběrového řízení Případové studie NÁVRH REALIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU Název školy: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Adresa: Kravsko 169, Kraj: Jihomoravský Jméno zpracovatele: Mgr.Břetislava Melušová Anotace projektu V naší obci pracovala dlouhou řadu let keramická továrna, kterou jsme připomněli projektem Návrat k tradicím Kravska a okolí. V rámci realizace tohoto projektu jsme vybudovali keramickou dílnu, ve které se děti v seminářích Tradice na pozadí historie a Keramické dílny naučily pracovat s keramickou hlínou, seznámily se s historií Keramické továrny v Kravsku, s výrobky, které se zde vyráběly, pokoušely se zhotovit repliky, ale zapojily i svoji vlastní fantazii při výrobě keramických výrobků. Projektem Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko bychom chtěli na tradice našeho regionu a těchto seminářů navázat. Rok 2013 byl vyhlášen Evropskou komisí Evropským rokem občanů. Tuto skutečnost vnímáme jako příležitost k navázání mezigeneračního dialogu, kdy do společného projektu zapojíme žáky, učitele a seniory. Často se dnes diskutuje o nepříliš ideálních vztazích mezi generacemi, zvláště mezi seniory a mladými lidmi. Chtěli bychom žákům naší školy dokázat, že i starší lidé mají mladé generaci co nabídnout. V naší obci je spousta seniorů, kteří se věnují starým, mnohdy už zapomenutým, řemeslům je to například košíkářství, pletení pomlázek, včelařství, pečení perníků, paličkování, háčkování, pletení, vyšívání, aranžování apod. Žije zde také spousta chovatelů (andulky, papoušci, činčily), seniorů, kteří malují obrazy, cestují, vedou místní knihovnu, dovedou poutavě vyprávět například o práci v keramické továrně. Těchto dovedností našich seniorů jsme se rozhodli využít a připomenout dětem zapomenutá řemesla a tradice, které v obci existovaly odpradávna. Uspořádáme pro naše starší spoluobčany a pro žáky školy Dílny seniorů. První proběhne v říjnu. 1. říjen je Dnem seniorů, proto začínáme právě v tomto měsíci. První dílny se uskuteční formou workshopu. Ve vybraných učebnách se budou pozvaní senioři věnovat těmto tématům: chovatelství, košíkářství, aranžování z živých květin a cestování. Žáci 2. stupně se rozdělí do jednotlivých dílen podle toho, které téma je zajímá, a pak se během dopoledne vystřídají i v ostatních dílnách. Senioři je seznámí s tím, jak jejich výrobky vznikají, a děti si budou moci samy něco vytvořit. Práce seniorů vystavíme ve vestibulu školy na mobilní panely. Rovněž vystavíme práce dětí, které pod vedením seniorů v tvořivých dílnách vzniknou.

2 V prosinci se uskuteční další Tvořivé dílny žáků a seniorů na téma: historie keramiky v Kravsku, ruční práce paličkování, háčkování, vyšívání, aranžování a výtvarná dílna. Další Dílny seniorů připravíme na duben. Jedna bude zaměřena na košíkářství výroba pomlázek, druhá na pečení perníků. Protože je březen Měsíc knihy, chtěli bychom třetí dílnu věnovat právě knihám a historii Místní lidové knihovny v Kravsku a čtvrtá bude věnována aranžování jarních dekorací. Kromě toho uspořádáme Tvoření se seniory: - v listopadu vázání adventních věnců - únor tvoření v keramické dílně odlévání do forem V rámci realizace tohoto projektu bychom si chtěli dovybavit naši keramickou dílnu. Pořídíme dvojdřez na umývání a odkládání pomůcek na modelování, zavedeme do dílny teplou vodu, dokoupíme pomůcky na modelování, stříkací pistole, sádrové formy, licí hmotu, malířské a modelovací kroužky, glazury apod. Žáci naší školy, kteří v současné době navštěvují kroužky Keramika a aranžování a Keramické dílny, už si osvojili základní techniky v práci s keramickou hlínou. Jejich dovednosti a znalosti bychom chtěli ještě rozšířit, a proto jsme zajistili dvoudenní kurz lití do forem. Zúčastní se ho nejen členové keramických kroužků, ale i učitelé. To, co se na kurzu naučíme, využijeme v únoru v Tvořivé dílně se seniory, kde našim starším spoluobčanům předáme získané poznatky a zkušenosti. Od Tvořivých dílen žáků se seniory očekáváme, že se toho děti od seniorů hodně naučí, ale že i děti mají co naučit seniory. Vzájemná spolupráce tak bude oboustranně prospěšná. Senioři jistě předvedou dětem, že ještě nepatří do starého železa. Většina žáků naší školy ani netuší, jaké osobnosti s nimi ve vesnici žijí, a hlavně, co umí. Jsou to aktivní lidé, plní zájmů, chuti cestovat a věnovat se svým koníčkům. Charakteristika školy Uveďte počet učitelů a žáků, zaměření školy, zkušenosti s projekty ekologické výchovy a dalšími projekty. Budova školy je situována v klidném prostředí blízko lesa naproti zámeckému parku. Základní škola s mateřskou školou má v současné době 250 dětí a 30 zaměstnanců, z toho 20 pedagogických. Prioritou školy je kromě výuky cizích jazyků, sportovního vyžití žáků, informatiky také environmentální výchova. Jsme členem sítě M.R.K.E.V. V roce 2010 jsme získali certifikát, který osvědčuje zapojení naší školy do sítě Škol pro udržitelný život. V minulosti jsme získali finance z projektu Nalaď se na zelenou, z projektů týkajících se výuky cizích jazyků, či SIPVZ. Úspěšní jsme byli v Rozvojovém programu MŠMT - Podpora EVVO ve školách. V globálních grantech OP VK jsme získali podporu celkem třikrát, velkou měrou i pro EVVO. Příkladem již realizovaných projektů je Návrat k tradicím Kravska a okolí, kde žáci tvořili sborník námětů s regionální tematikou. V rámci projektu byla napsána regionální učebnice Toulky

3 historií regionu naší školy, byla vybavena nová keramická dílna jako vzpomínka na keramickou továrnu v Kravsku. Projekt podpořil činnost přírodovědného semináře, keramické dílny a semináře zaměřeného na historii regionu. Další projekt spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR byl projekt týkající se e- learningu a digitálních učebních materiálů, čímž se nám podařilo zlepšit komunikaci s rodiči a veřejností. Jeho název byl Digitální zpracování výuky jako pomocník v přípravě žáků na vyučování a cílem byla aplikace moderního didaktického softwaru a moderních technologií do výuky, vytváření interaktivních materiálů, využívání ICT i v mimoškolní výuce. V rámci projektu EU - Peníze školám jsme se kromě jiného zaměřili na podporu přírodovědných předmětů. Ze zásobníku jsme realizovali projekt s názvem Zajímám se o svůj region jsem žákem ZŠ Kravsko, v kterém žáci pořizovali fotografie z okolí svých obcí, a z vybraných snímků pak vydali dva druhy pexesa a čtyři druhy pohlednic. Projekt byl podpořen Jihomoravským krajem. Žáci si sami navrhli podobu dětského hřiště, které jsme jim pomohli zrealizovat u nového sportoviště v rámci projektu Ze sportoviště na dětské hřiště. Projekt byl podpořen v programu Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život, jehož generálním partnerem byla společnost Toyota. Díky podpoře Revolvingového fondu MŽP právě realizujeme projekt Zahrada přírodní učebnou a domovem pro živočichy. V rámci projektu budeme renovovat stávající záhony v naší přírodní učebně u sportoviště. Na záhony si již pěstujeme vlastní sazenice. Ze žákovských návrhů přírodní učebny jsme vybrali založení skalky a malé zahradní loučky. Učebnu vybavíme úkryty pro živočichy ( hmyz, ježky, ptáky, obojživelníky, veverky), přikoupili jsme kompostér a lavičky se stoly pro výuku venku. U dětského hřiště právě roste týpí z vrbového proutí. V celostátním projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět nás již několik let podporuje rodičovská veřejnost. Problém(y), který(-é) projekt pomáhá řešit v daném místě Jaká místní potřeba či nedostatek je řešen realizací projektu? Škola se nachází v regionu s nízkou životní úrovní a vysokou mírou nezaměstnanosti v rámci. Převážná většina rodin je sociálně slabých. Rodiče mají omezené finanční možnosti. Projekt podpoří nadané děti a jejich přirozenou schopnost kreativně tvořit. Důchodci jsou všeobecně málo zapojováni do veřejných aktivit v obci. Tímto projektem bychom alespoň trošku chtěli tuto situaci změnit. V naší vesnici se pro seniory pořádá pouze v období Vánoc Beseda s důchodci, na které vystupují s kulturním programem žáci naší školy. Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko přispějí k tomu, že děti smysluplně využijí volný čas. Stráví ho se zástupci starší generace, která má stále co mladým lidem nabídnout. Vzájemná spolupráce bude přínosná pro obě skupiny. Obohatí se navzájem o nové poznatky, zkušenosti a dovednosti.

4 Přínosy pro místní komunitu a její zapojení Jaký bude vliv realizace projektu na zapojování veřejnosti do řešení problémů, na kolik lidí bude mít projekt dopad? Vztahy mezi generacemi (v rodině, ale i ve společnosti) to je odvěký problém lidstva. Škola přispěje k přiblížení života seniorů mladým lidem a naopak život mladé generace seniorům. Učitelé budou organizovat aktivity, které napomohou sbližování žáků se seniory z jejich blízkého okolí. Očekáváme, že při těchto setkáních by se mohla rozvinout diskuze o otázkách, které znepokojují obě generace, nebo bychom se mohli dohodnout na společném projektu, ve kterém budou obě generace spolupracovat pravidelněji. Do projektu Tvořivé dílny jsme vybrali pouze zástupce z Kravska. Naše škola je spádová pro deset vesnic. Tvořivé dílny nebo besedy by mohly pokračovat i se seniory z obcí našeho regionu. Přínosy pro životní prostředí v obci Jaký vliv bude mít realizace projektu na životní prostředí v obci? Projektem Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko navazujeme na projekt Návrat k tradicím Kravska a okolí. Tím, že se i tento projekt zaměřuje na region, prohlubujeme základy ke zdravému lokálnímu patriotismu. Děti si osvěží znalosti z historie Keramické továrny v Kravsku. Formou manuálních aktivit, výrobou keramických výrobků, se budou seznamovat s historií výroby keramiky. Pokusí se zhotovit repliky výrobků, které se kdysi v Keramické továrně v Kravsku vyráběly. Součástí tvořivých dílen je i aranžování. Děti budou tvořit dekorační předměty z rostlinných materiálů regionu. Přínosy pro školu Jaký vliv bude mít realizace projektu na školu? Realizace projektu Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko bude mít vliv na intelektuální a manuální rozvoj žáků. Výsledky projektu mohou sloužit jako příklad dobré praxe a spolupráce mladé a starší generace pro ostatní školy. Navrhuje řešení, jak by děti mohly smysluplně využít volný čas. Nabízí dětem nové možnosti aktivit nejen ve výuce ale i v rámci školní družiny a zájmových kroužků. Výsledky keramických a tvořivých dílen se seniory budou prezentovány na internetu.

5 Plán aktivit a harmonogram realizace projektu Vyjmenujte jednotlivé kroky dílčích aktivit, které bude třeba učinit. Časově je zařaďte v řádu měsíců. Září - nákup potřebného materiálu pro činnost dílen - instalace mobilního výstavního panelu, který bude přístupný veřejnosti Říjen - Tvořivé dílny žáků a seniorů chovatelství, košíkářství, aranžování z živých květin, cestování Listopad - Tvoření se seniory vázání adventních věnců Prosinec - Tvořivé dílny žáků a seniorů historie keramické továrny, ruční práce, výtvarná dílna, vánoční pečení Únor - Dvoudenní kurz lití do forem Březen - Tvoření se seniory lití do forem Duben - Tvořivé dílny žáků a seniorů košíkářství, pečení perníků, místní lidová knihovna, aranžování jarní dekorace Průběžné činnosti: - Dovybavení keramické dílny, nákup potřebného materiálu pro činnost dílen - Výroba keramiky na vánoční jarmark, výstavky, výzdoba obce - Vánoční dílna děti a dospělí - Zmapování historie Keramiky Kravsko - Shromažďování původních výrobků a dobových fotografií z Keramiky Kravsko - Pořizování fotografií Keramiky Kravsko a okolí - Zdokumentování činností v Dílnách seniorů i Tvoření se seniory (fotografie, DVD) - V rámci mezipředmětových vztahů budou žáci kreslit historickou budovu Keramiky v Kravsku a její okolí

6 - Tvoření s keramickou hlínou si budou moci vyzkoušet i děti ze školní družiny, z různých zájmových kroužků i v hodinách pracovních činností - Výstavy prací seniorů ve vestibulu školy - Výstavy prací žáků, které vzniknou v Tvořivých dílnách žáků a seniorů v ZŠ Kravsko Začlenění aktivit do vzdělávacího programu školy Uveďte vzdělávací cíle a vzdělávací dopady projektu. Popište, kterých oblastí a témat ŠVP se projekt dotýká a jak. Keramické dílny a Tvořivé dílny žáků a seniorů propojíme s výukou ICT - pořizování fotografií z tvořivých dílen, natáčení tvůrčí činnosti v tvořivých dílnách na DVD, a s ostatními předměty, semináři. Pro začlenění do ŠVP je důležité, že projekt je zaměřen na regionální tematiku a historii regionu. Projekt podporuje environmentální poradenství. V rámci projektu Tradice na pozadí historie vznikla regionální vlastivědná učebnice Náš region, se kterou budeme pracovat při vyhledávání informací, např. o historii Keramické továrny v Kravsku. Všechny činnosti realizovaného projektu budou nabídnuty jako doplňková dobrovolná aktivita rozšiřující výuku nebo jako forma projektových dnů pro všechny žáky školy. Výsledky práce budou prezentovány na výstavách, ve školním časopise, ve školním rozhlasovém vysílání a na webových stránkách školy. V rámci keramických dílen a praktických dílen se zaměříme na rozvoj manuálních činností žáků, jejichž nabídka není na školách tak pestrá. Aktivity projektu se zaměřují také na žáky průměrné a slabší. Cílem projektu je nejen navázat na tradice keramické výroby v Kravsku, ale také se zaměřit na rozvoj manuálních schopností dětí a na intelektuální rozvoj žáků. Děti si více začnou vážit práce druhých, získají pozitivní vztah k lidské práci. Měřitelné výstupy projektu Co konkrétního v rámci projektu vznikne? To nejdůležitější, co od realizace projektu očekáváme, je, že se žáci naší školy začnou dívat na život starších spoluobčanů jinak. Nebudou je už považovat za nepotřebné, ale začnou si jich vážit za to, co v životě dokázali a co ještě dnes svedou. V každé tvořivé dílně seznámí senior děti s tím, čemu se věnuje, co je jeho koníčkem a zálibou. Pokud to bude tvořivá činnost, předpokládáme, že si děti budou moci pod vedením seniora něco vyrobit. Do vestibulu školy umístíme mobilní výstavní panel, na který budeme vytvořené výrobky instalovat tak, aby byly přístupné veřejnosti. Z každé tvořivé dílny pořídíme fotografie a z nich pak vytvoříme výstavku. Členové kroužku informatiky natočí z tvořivých dílen DVD.

7 1. Plnohodnotně vybavená keramická dílna 2. Sborníčky z tvořivých dílen a setkání (stará řemesla) 3. Články na webových stránkách školy a obce 4. Články ve školním časopisu Budíček a v místním kraveckém zpravodaji 5. Výstavní panel, výstavy, výrobky doložíme fotodokumentací 6. Výkresy Keramiky Kravsko a okolí 7. Vánoční jarmark s výrobky z keramiky 8. Sborník Historie Keramiky Kravsko 9. Proškolení pedagogové a děti kurz lití do forem Zapojení žáků, učitelů, popř. nepedagogických pracovníků školy do projektu Uveďte počet žáků, učitelů a nepedagogických pracovníků, kteří budou prakticky zapojeni do realizace projektu (včetně přípravy a plánování) a způsob jejich zapojení. Do procesu plánování byli zapojeni pedagogové, kteří pracují v keramické dílně. Na psaní projektové žádosti se podílí paní učitelka, která bydlí v Kravsku a zná téměř všechny obyvatele. Do realizace budou zapojeni všichni žáci základní i mateřské školy (250 dětí) a všichni pedagogové a téměř většina nepedagogických pracovníků (7). Zapojení dalších osob a partnerů do projektu Uveďte, jaké neziskové organizace, spolky, sdružení, místní iniciativy a další partneři (např. podnikatelé, veřejná správa, jiná škola nebo školské zařízení) budou prakticky zapojeni do realizace projektu (včetně přípravy a plánování) a způsob jejich zapojení. Plánování částečně probíhalo na obecním úřadě. Jarmarky doprovázejí různé akce, na které zveme i malotřídky z regionu. Dnů otevřených dveří i jiných akcí se zúčastňují i starostové okolních obcí. Senioři, kteří přislíbili účast na tvořivých dílnách: Milada Karchutňáková knihovnice Anna Jaskulová, Marie Jordánová, Marie Vyskotová vánoční pečení a zdobení perníků Anna Brindová ruční práce František Moučka výtvarná dílna, malíř Karel Moravec košíkářství, vyšívání obrazů František Jordán chovatelství Alena Šefčíková cestování Milada Alexová historie kravecké keramiky Pavla Petzová aranžování Postupně budou oslovování další senioři.

8 Následná péče Jak zajistíte udržitelnost projektu? Naše keramická dílna je nepřetržitě využívána po celý rok. Každý týden se v ní vystřídají tři skupiny dětí při keramickém tvoření. Po dovybavení dílny bude jistě využívána ještě častěji, protože děti budou mít možnost používat i jiné techniky tvoření, než na které byly zvyklé. Každý rok pořádáme vánoční dílnu, ve které vyrábí děti společně se svými rodiči. Ve stejném období připravujeme slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním vystoupením školního sboru. Letos jsme poprvé připravili i jarmark, na kterém se prodávaly různé výrobky dětí. O práce žáků z keramické dílny byl mezi rodiči největší zájem. I v této tradici bychom chtěli pokračovat. Vycházejícím žáků vyrábíme pamětní medaile jako vzpomínku na léta strávená v naší škole. Při příležitosti Dne matek, tento svátek je spojený s kulturním vystoupením žáků, pořádáme výstavu prací dětí z keramických dílen. Tyto výrobky slouží také jako dekorace při různých slavnostních příležitostech v obci. V loňském roce to bylo např. slavnostní předávání znaku a praporu obci. Tradicí se staly také plakety sluníčka, které vyrábíme při příležitosti Projektového dne - Den Země pořádaného v dubnu. Činnost keramických a praktických dílen bude materiálně zajištěna z finančních prostředků rodičovského sdružení.

9 Název projektu: Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko Rozpočet projektu Název položky rozpočtu Celkem Požadováno Stříkací pistole 3x 4 500, ,- Malířské kroužky 5x 4 500, ,- Modelovací kroužky 15x 2 500, ,- Hmota licí 100 l 1 500, ,- Glazury 50kg 2 500, ,- Sádrové formy 20 ks 3 800, ,- Linkovací štětce 20 ks 1 100, ,- Vzdělávací kurz pro lití forem 3 000, ,- Dvojdřez s příslušenstvím 4 900, ,- Pláty do pece 2ks 1 000, ,- Dřevěná deska pracovní 15 ks 2 500, ,- Keramická hlína bílá 2 500, ,- Keramická hlína červená 2 500, ,- Aranžovací materiál 8 000, ,- Zahradnické nůžky 3 ks 1 200, ,- Substrát a osivo 1 000, ,- Nůžky školní 10 ks 1 000, ,-

10 Materiál na pečení 2 000, ,- Bojler s příslušenstvím 3 200,- Práce instalatéra 2 000,- Kancelář 1 000,- CELKEM , ,- V Kravsku:

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více