PŘÍLOHA Č. 2. Výběrového řízení Případové studie NÁVRH REALIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 2. Výběrového řízení Případové studie NÁVRH REALIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 2 Výběrového řízení Případové studie NÁVRH REALIZACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU Název školy: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Adresa: Kravsko 169, Kraj: Jihomoravský Jméno zpracovatele: Mgr.Břetislava Melušová Anotace projektu V naší obci pracovala dlouhou řadu let keramická továrna, kterou jsme připomněli projektem Návrat k tradicím Kravska a okolí. V rámci realizace tohoto projektu jsme vybudovali keramickou dílnu, ve které se děti v seminářích Tradice na pozadí historie a Keramické dílny naučily pracovat s keramickou hlínou, seznámily se s historií Keramické továrny v Kravsku, s výrobky, které se zde vyráběly, pokoušely se zhotovit repliky, ale zapojily i svoji vlastní fantazii při výrobě keramických výrobků. Projektem Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko bychom chtěli na tradice našeho regionu a těchto seminářů navázat. Rok 2013 byl vyhlášen Evropskou komisí Evropským rokem občanů. Tuto skutečnost vnímáme jako příležitost k navázání mezigeneračního dialogu, kdy do společného projektu zapojíme žáky, učitele a seniory. Často se dnes diskutuje o nepříliš ideálních vztazích mezi generacemi, zvláště mezi seniory a mladými lidmi. Chtěli bychom žákům naší školy dokázat, že i starší lidé mají mladé generaci co nabídnout. V naší obci je spousta seniorů, kteří se věnují starým, mnohdy už zapomenutým, řemeslům je to například košíkářství, pletení pomlázek, včelařství, pečení perníků, paličkování, háčkování, pletení, vyšívání, aranžování apod. Žije zde také spousta chovatelů (andulky, papoušci, činčily), seniorů, kteří malují obrazy, cestují, vedou místní knihovnu, dovedou poutavě vyprávět například o práci v keramické továrně. Těchto dovedností našich seniorů jsme se rozhodli využít a připomenout dětem zapomenutá řemesla a tradice, které v obci existovaly odpradávna. Uspořádáme pro naše starší spoluobčany a pro žáky školy Dílny seniorů. První proběhne v říjnu. 1. říjen je Dnem seniorů, proto začínáme právě v tomto měsíci. První dílny se uskuteční formou workshopu. Ve vybraných učebnách se budou pozvaní senioři věnovat těmto tématům: chovatelství, košíkářství, aranžování z živých květin a cestování. Žáci 2. stupně se rozdělí do jednotlivých dílen podle toho, které téma je zajímá, a pak se během dopoledne vystřídají i v ostatních dílnách. Senioři je seznámí s tím, jak jejich výrobky vznikají, a děti si budou moci samy něco vytvořit. Práce seniorů vystavíme ve vestibulu školy na mobilní panely. Rovněž vystavíme práce dětí, které pod vedením seniorů v tvořivých dílnách vzniknou.

2 V prosinci se uskuteční další Tvořivé dílny žáků a seniorů na téma: historie keramiky v Kravsku, ruční práce paličkování, háčkování, vyšívání, aranžování a výtvarná dílna. Další Dílny seniorů připravíme na duben. Jedna bude zaměřena na košíkářství výroba pomlázek, druhá na pečení perníků. Protože je březen Měsíc knihy, chtěli bychom třetí dílnu věnovat právě knihám a historii Místní lidové knihovny v Kravsku a čtvrtá bude věnována aranžování jarních dekorací. Kromě toho uspořádáme Tvoření se seniory: - v listopadu vázání adventních věnců - únor tvoření v keramické dílně odlévání do forem V rámci realizace tohoto projektu bychom si chtěli dovybavit naši keramickou dílnu. Pořídíme dvojdřez na umývání a odkládání pomůcek na modelování, zavedeme do dílny teplou vodu, dokoupíme pomůcky na modelování, stříkací pistole, sádrové formy, licí hmotu, malířské a modelovací kroužky, glazury apod. Žáci naší školy, kteří v současné době navštěvují kroužky Keramika a aranžování a Keramické dílny, už si osvojili základní techniky v práci s keramickou hlínou. Jejich dovednosti a znalosti bychom chtěli ještě rozšířit, a proto jsme zajistili dvoudenní kurz lití do forem. Zúčastní se ho nejen členové keramických kroužků, ale i učitelé. To, co se na kurzu naučíme, využijeme v únoru v Tvořivé dílně se seniory, kde našim starším spoluobčanům předáme získané poznatky a zkušenosti. Od Tvořivých dílen žáků se seniory očekáváme, že se toho děti od seniorů hodně naučí, ale že i děti mají co naučit seniory. Vzájemná spolupráce tak bude oboustranně prospěšná. Senioři jistě předvedou dětem, že ještě nepatří do starého železa. Většina žáků naší školy ani netuší, jaké osobnosti s nimi ve vesnici žijí, a hlavně, co umí. Jsou to aktivní lidé, plní zájmů, chuti cestovat a věnovat se svým koníčkům. Charakteristika školy Uveďte počet učitelů a žáků, zaměření školy, zkušenosti s projekty ekologické výchovy a dalšími projekty. Budova školy je situována v klidném prostředí blízko lesa naproti zámeckému parku. Základní škola s mateřskou školou má v současné době 250 dětí a 30 zaměstnanců, z toho 20 pedagogických. Prioritou školy je kromě výuky cizích jazyků, sportovního vyžití žáků, informatiky také environmentální výchova. Jsme členem sítě M.R.K.E.V. V roce 2010 jsme získali certifikát, který osvědčuje zapojení naší školy do sítě Škol pro udržitelný život. V minulosti jsme získali finance z projektu Nalaď se na zelenou, z projektů týkajících se výuky cizích jazyků, či SIPVZ. Úspěšní jsme byli v Rozvojovém programu MŠMT - Podpora EVVO ve školách. V globálních grantech OP VK jsme získali podporu celkem třikrát, velkou měrou i pro EVVO. Příkladem již realizovaných projektů je Návrat k tradicím Kravska a okolí, kde žáci tvořili sborník námětů s regionální tematikou. V rámci projektu byla napsána regionální učebnice Toulky

3 historií regionu naší školy, byla vybavena nová keramická dílna jako vzpomínka na keramickou továrnu v Kravsku. Projekt podpořil činnost přírodovědného semináře, keramické dílny a semináře zaměřeného na historii regionu. Další projekt spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR byl projekt týkající se e- learningu a digitálních učebních materiálů, čímž se nám podařilo zlepšit komunikaci s rodiči a veřejností. Jeho název byl Digitální zpracování výuky jako pomocník v přípravě žáků na vyučování a cílem byla aplikace moderního didaktického softwaru a moderních technologií do výuky, vytváření interaktivních materiálů, využívání ICT i v mimoškolní výuce. V rámci projektu EU - Peníze školám jsme se kromě jiného zaměřili na podporu přírodovědných předmětů. Ze zásobníku jsme realizovali projekt s názvem Zajímám se o svůj region jsem žákem ZŠ Kravsko, v kterém žáci pořizovali fotografie z okolí svých obcí, a z vybraných snímků pak vydali dva druhy pexesa a čtyři druhy pohlednic. Projekt byl podpořen Jihomoravským krajem. Žáci si sami navrhli podobu dětského hřiště, které jsme jim pomohli zrealizovat u nového sportoviště v rámci projektu Ze sportoviště na dětské hřiště. Projekt byl podpořen v programu Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER Škola pro udržitelný život, jehož generálním partnerem byla společnost Toyota. Díky podpoře Revolvingového fondu MŽP právě realizujeme projekt Zahrada přírodní učebnou a domovem pro živočichy. V rámci projektu budeme renovovat stávající záhony v naší přírodní učebně u sportoviště. Na záhony si již pěstujeme vlastní sazenice. Ze žákovských návrhů přírodní učebny jsme vybrali založení skalky a malé zahradní loučky. Učebnu vybavíme úkryty pro živočichy ( hmyz, ježky, ptáky, obojživelníky, veverky), přikoupili jsme kompostér a lavičky se stoly pro výuku venku. U dětského hřiště právě roste týpí z vrbového proutí. V celostátním projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět nás již několik let podporuje rodičovská veřejnost. Problém(y), který(-é) projekt pomáhá řešit v daném místě Jaká místní potřeba či nedostatek je řešen realizací projektu? Škola se nachází v regionu s nízkou životní úrovní a vysokou mírou nezaměstnanosti v rámci. Převážná většina rodin je sociálně slabých. Rodiče mají omezené finanční možnosti. Projekt podpoří nadané děti a jejich přirozenou schopnost kreativně tvořit. Důchodci jsou všeobecně málo zapojováni do veřejných aktivit v obci. Tímto projektem bychom alespoň trošku chtěli tuto situaci změnit. V naší vesnici se pro seniory pořádá pouze v období Vánoc Beseda s důchodci, na které vystupují s kulturním programem žáci naší školy. Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko přispějí k tomu, že děti smysluplně využijí volný čas. Stráví ho se zástupci starší generace, která má stále co mladým lidem nabídnout. Vzájemná spolupráce bude přínosná pro obě skupiny. Obohatí se navzájem o nové poznatky, zkušenosti a dovednosti.

4 Přínosy pro místní komunitu a její zapojení Jaký bude vliv realizace projektu na zapojování veřejnosti do řešení problémů, na kolik lidí bude mít projekt dopad? Vztahy mezi generacemi (v rodině, ale i ve společnosti) to je odvěký problém lidstva. Škola přispěje k přiblížení života seniorů mladým lidem a naopak život mladé generace seniorům. Učitelé budou organizovat aktivity, které napomohou sbližování žáků se seniory z jejich blízkého okolí. Očekáváme, že při těchto setkáních by se mohla rozvinout diskuze o otázkách, které znepokojují obě generace, nebo bychom se mohli dohodnout na společném projektu, ve kterém budou obě generace spolupracovat pravidelněji. Do projektu Tvořivé dílny jsme vybrali pouze zástupce z Kravska. Naše škola je spádová pro deset vesnic. Tvořivé dílny nebo besedy by mohly pokračovat i se seniory z obcí našeho regionu. Přínosy pro životní prostředí v obci Jaký vliv bude mít realizace projektu na životní prostředí v obci? Projektem Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko navazujeme na projekt Návrat k tradicím Kravska a okolí. Tím, že se i tento projekt zaměřuje na region, prohlubujeme základy ke zdravému lokálnímu patriotismu. Děti si osvěží znalosti z historie Keramické továrny v Kravsku. Formou manuálních aktivit, výrobou keramických výrobků, se budou seznamovat s historií výroby keramiky. Pokusí se zhotovit repliky výrobků, které se kdysi v Keramické továrně v Kravsku vyráběly. Součástí tvořivých dílen je i aranžování. Děti budou tvořit dekorační předměty z rostlinných materiálů regionu. Přínosy pro školu Jaký vliv bude mít realizace projektu na školu? Realizace projektu Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko bude mít vliv na intelektuální a manuální rozvoj žáků. Výsledky projektu mohou sloužit jako příklad dobré praxe a spolupráce mladé a starší generace pro ostatní školy. Navrhuje řešení, jak by děti mohly smysluplně využít volný čas. Nabízí dětem nové možnosti aktivit nejen ve výuce ale i v rámci školní družiny a zájmových kroužků. Výsledky keramických a tvořivých dílen se seniory budou prezentovány na internetu.

5 Plán aktivit a harmonogram realizace projektu Vyjmenujte jednotlivé kroky dílčích aktivit, které bude třeba učinit. Časově je zařaďte v řádu měsíců. Září - nákup potřebného materiálu pro činnost dílen - instalace mobilního výstavního panelu, který bude přístupný veřejnosti Říjen - Tvořivé dílny žáků a seniorů chovatelství, košíkářství, aranžování z živých květin, cestování Listopad - Tvoření se seniory vázání adventních věnců Prosinec - Tvořivé dílny žáků a seniorů historie keramické továrny, ruční práce, výtvarná dílna, vánoční pečení Únor - Dvoudenní kurz lití do forem Březen - Tvoření se seniory lití do forem Duben - Tvořivé dílny žáků a seniorů košíkářství, pečení perníků, místní lidová knihovna, aranžování jarní dekorace Průběžné činnosti: - Dovybavení keramické dílny, nákup potřebného materiálu pro činnost dílen - Výroba keramiky na vánoční jarmark, výstavky, výzdoba obce - Vánoční dílna děti a dospělí - Zmapování historie Keramiky Kravsko - Shromažďování původních výrobků a dobových fotografií z Keramiky Kravsko - Pořizování fotografií Keramiky Kravsko a okolí - Zdokumentování činností v Dílnách seniorů i Tvoření se seniory (fotografie, DVD) - V rámci mezipředmětových vztahů budou žáci kreslit historickou budovu Keramiky v Kravsku a její okolí

6 - Tvoření s keramickou hlínou si budou moci vyzkoušet i děti ze školní družiny, z různých zájmových kroužků i v hodinách pracovních činností - Výstavy prací seniorů ve vestibulu školy - Výstavy prací žáků, které vzniknou v Tvořivých dílnách žáků a seniorů v ZŠ Kravsko Začlenění aktivit do vzdělávacího programu školy Uveďte vzdělávací cíle a vzdělávací dopady projektu. Popište, kterých oblastí a témat ŠVP se projekt dotýká a jak. Keramické dílny a Tvořivé dílny žáků a seniorů propojíme s výukou ICT - pořizování fotografií z tvořivých dílen, natáčení tvůrčí činnosti v tvořivých dílnách na DVD, a s ostatními předměty, semináři. Pro začlenění do ŠVP je důležité, že projekt je zaměřen na regionální tematiku a historii regionu. Projekt podporuje environmentální poradenství. V rámci projektu Tradice na pozadí historie vznikla regionální vlastivědná učebnice Náš region, se kterou budeme pracovat při vyhledávání informací, např. o historii Keramické továrny v Kravsku. Všechny činnosti realizovaného projektu budou nabídnuty jako doplňková dobrovolná aktivita rozšiřující výuku nebo jako forma projektových dnů pro všechny žáky školy. Výsledky práce budou prezentovány na výstavách, ve školním časopise, ve školním rozhlasovém vysílání a na webových stránkách školy. V rámci keramických dílen a praktických dílen se zaměříme na rozvoj manuálních činností žáků, jejichž nabídka není na školách tak pestrá. Aktivity projektu se zaměřují také na žáky průměrné a slabší. Cílem projektu je nejen navázat na tradice keramické výroby v Kravsku, ale také se zaměřit na rozvoj manuálních schopností dětí a na intelektuální rozvoj žáků. Děti si více začnou vážit práce druhých, získají pozitivní vztah k lidské práci. Měřitelné výstupy projektu Co konkrétního v rámci projektu vznikne? To nejdůležitější, co od realizace projektu očekáváme, je, že se žáci naší školy začnou dívat na život starších spoluobčanů jinak. Nebudou je už považovat za nepotřebné, ale začnou si jich vážit za to, co v životě dokázali a co ještě dnes svedou. V každé tvořivé dílně seznámí senior děti s tím, čemu se věnuje, co je jeho koníčkem a zálibou. Pokud to bude tvořivá činnost, předpokládáme, že si děti budou moci pod vedením seniora něco vyrobit. Do vestibulu školy umístíme mobilní výstavní panel, na který budeme vytvořené výrobky instalovat tak, aby byly přístupné veřejnosti. Z každé tvořivé dílny pořídíme fotografie a z nich pak vytvoříme výstavku. Členové kroužku informatiky natočí z tvořivých dílen DVD.

7 1. Plnohodnotně vybavená keramická dílna 2. Sborníčky z tvořivých dílen a setkání (stará řemesla) 3. Články na webových stránkách školy a obce 4. Články ve školním časopisu Budíček a v místním kraveckém zpravodaji 5. Výstavní panel, výstavy, výrobky doložíme fotodokumentací 6. Výkresy Keramiky Kravsko a okolí 7. Vánoční jarmark s výrobky z keramiky 8. Sborník Historie Keramiky Kravsko 9. Proškolení pedagogové a děti kurz lití do forem Zapojení žáků, učitelů, popř. nepedagogických pracovníků školy do projektu Uveďte počet žáků, učitelů a nepedagogických pracovníků, kteří budou prakticky zapojeni do realizace projektu (včetně přípravy a plánování) a způsob jejich zapojení. Do procesu plánování byli zapojeni pedagogové, kteří pracují v keramické dílně. Na psaní projektové žádosti se podílí paní učitelka, která bydlí v Kravsku a zná téměř všechny obyvatele. Do realizace budou zapojeni všichni žáci základní i mateřské školy (250 dětí) a všichni pedagogové a téměř většina nepedagogických pracovníků (7). Zapojení dalších osob a partnerů do projektu Uveďte, jaké neziskové organizace, spolky, sdružení, místní iniciativy a další partneři (např. podnikatelé, veřejná správa, jiná škola nebo školské zařízení) budou prakticky zapojeni do realizace projektu (včetně přípravy a plánování) a způsob jejich zapojení. Plánování částečně probíhalo na obecním úřadě. Jarmarky doprovázejí různé akce, na které zveme i malotřídky z regionu. Dnů otevřených dveří i jiných akcí se zúčastňují i starostové okolních obcí. Senioři, kteří přislíbili účast na tvořivých dílnách: Milada Karchutňáková knihovnice Anna Jaskulová, Marie Jordánová, Marie Vyskotová vánoční pečení a zdobení perníků Anna Brindová ruční práce František Moučka výtvarná dílna, malíř Karel Moravec košíkářství, vyšívání obrazů František Jordán chovatelství Alena Šefčíková cestování Milada Alexová historie kravecké keramiky Pavla Petzová aranžování Postupně budou oslovování další senioři.

8 Následná péče Jak zajistíte udržitelnost projektu? Naše keramická dílna je nepřetržitě využívána po celý rok. Každý týden se v ní vystřídají tři skupiny dětí při keramickém tvoření. Po dovybavení dílny bude jistě využívána ještě častěji, protože děti budou mít možnost používat i jiné techniky tvoření, než na které byly zvyklé. Každý rok pořádáme vánoční dílnu, ve které vyrábí děti společně se svými rodiči. Ve stejném období připravujeme slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním vystoupením školního sboru. Letos jsme poprvé připravili i jarmark, na kterém se prodávaly různé výrobky dětí. O práce žáků z keramické dílny byl mezi rodiči největší zájem. I v této tradici bychom chtěli pokračovat. Vycházejícím žáků vyrábíme pamětní medaile jako vzpomínku na léta strávená v naší škole. Při příležitosti Dne matek, tento svátek je spojený s kulturním vystoupením žáků, pořádáme výstavu prací dětí z keramických dílen. Tyto výrobky slouží také jako dekorace při různých slavnostních příležitostech v obci. V loňském roce to bylo např. slavnostní předávání znaku a praporu obci. Tradicí se staly také plakety sluníčka, které vyrábíme při příležitosti Projektového dne - Den Země pořádaného v dubnu. Činnost keramických a praktických dílen bude materiálně zajištěna z finančních prostředků rodičovského sdružení.

9 Název projektu: Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko Rozpočet projektu Název položky rozpočtu Celkem Požadováno Stříkací pistole 3x 4 500, ,- Malířské kroužky 5x 4 500, ,- Modelovací kroužky 15x 2 500, ,- Hmota licí 100 l 1 500, ,- Glazury 50kg 2 500, ,- Sádrové formy 20 ks 3 800, ,- Linkovací štětce 20 ks 1 100, ,- Vzdělávací kurz pro lití forem 3 000, ,- Dvojdřez s příslušenstvím 4 900, ,- Pláty do pece 2ks 1 000, ,- Dřevěná deska pracovní 15 ks 2 500, ,- Keramická hlína bílá 2 500, ,- Keramická hlína červená 2 500, ,- Aranžovací materiál 8 000, ,- Zahradnické nůžky 3 ks 1 200, ,- Substrát a osivo 1 000, ,- Nůžky školní 10 ks 1 000, ,-

10 Materiál na pečení 2 000, ,- Bojler s příslušenstvím 3 200,- Práce instalatéra 2 000,- Kancelář 1 000,- CELKEM , ,- V Kravsku:

Projekt: Škola pro udržitelný život posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou, CZ.1.07/1.3.41/01.

Projekt: Škola pro udržitelný život posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou, CZ.1.07/1.3.41/01. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k dílu Projekt: Škola pro udržitelný život posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou, CZ.1.07/1.3.41/01.0045 VZOROVÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová

Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Zpracovala : Vendula Němcová a Sabina Valová Program prezentace: 1. Charakteristika školy a projektu 2. Přípravná fáze 3. Informace o projektu 4. Realizace a stavba hřiště 5. Zapojení žáků do projektu

Více

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o.

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o. Název projektu

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015

Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Místně zakotvené učení

Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Místně zakotvené učení Projektová výuka vázaná na místo se zdůrazněním vazby na ekologická, sociální a ekonomická témata ( ~ vzdělávání pro udržitelný rozvoj) Pojetí vzdělávání,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy

KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy 1 Obecná charakteristika školy a okolí 2 Ekologická výchova v dosavadní činnosti

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Školní plán EVVO Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace

Školní plán EVVO Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Školní plán EVVO 2016-2018 Základní škola a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2012

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2012 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2012 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města a akce nadregionálního

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Projekt Živázahrada. Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12.

Projekt Živázahrada. Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12. Projekt Živázahrada 9. výzva Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 31. 12. 2013 Grant z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Financování ICT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování ICT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Financování ICT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Blanka Kozáková Brno, ICT fórum

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice

Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Jednání k tématu Akční plán v oblasti školství v ORP Konice Místo: zámek Konice Dne: 19.8.2015 Ing. Nela Kalábová MAS Region HANÁ, z. s. Podpora meziobecní AKČNÍ PLÁN V OBLASTI ŠKOLSTVÍ (ORP KONICE) č.

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - II. kolo 2013 Tematické zařazení projektu: 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města Liberec a akce nadregionálního

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2015 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, Nový Bydžov Plán environmentálního vzdělávání a osvěty ZŠ Nový Bydžov, Karla IV.

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, Nový Bydžov Plán environmentálního vzdělávání a osvěty ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov Plán environmentálního vzdělávání a osvěty ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. 209 Zhodnocení stavu EVVO na škole: Ekologie i ekologická výchova je součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L.

Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, Ústí n. L. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L. EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více