Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy"

Transkript

1 Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy

2 Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi

3 Písemný styk a jeho význam Písemný styl je jeden ze způsobů, jakým můžeme získávat nebo předávat informace. U některých úkonů (např. při uzavírání kupních smluv) se bez písemných dokumentů neobejdeme. Výhody písemného styku: - dokumentuje výměnu informací (co je psáno, to je dáno), - obsah dopisu lze dobře promyslet a před odesláním lze ještě upravovat. Nevýhody písemného styku: - neosobnost, - časová náročnost, - zvýšené náklady (obálky, poštovné, atd.).

4 Rozdělení korespondence Korespondence je soubor písemností, které jsou vytvářeny právnickými i fyzickými osobami. Rozlišujeme: obchodní a úřední korespondenci. Obchodní korespondence - vzniká při písemném styku podnikatelských subjektů Úřední korespondence - používá se při písemném styku mezi úřady a při korespondenci občanů s úřady.

5 Rozdělení písemností Písemnosti se rozdělují podle následujících hledisek: a) podle místa určení - vnější - vnitřní - úřední b) podle způsobu vyhotovení - originály - rozmnožené - předtisky, formuláře c) podle obsahu - písemnosti při uzavírání a plnění kupních smluv - personální písemnosti - písemnosti při řízení a organizaci podniku - písemnosti platebního styku - písemnosti při dopravě - jednoduché právní listiny

6 Základní pojmy: Spisový řád - organizační norma, kterou se určují práce s písemnostmi a jejich organizováním. Spisový plán -způsob označování a ukládání vyhotovených a vyřízených písemností. Spisový znak - označení, pod kterým se spis ukládá (volí se podle věcného obsahu písemnosti, který je heslovitě vyjádřen v rubrice Věc ). Spisová služba - souhrn prací, které jsou spojené s manipulací s písemnostmi. Spis - písemný dokument (soubor dokumentů), který vzniká při obchodním nebo úředním jednání o jedné věci. Spisovna - slouží k ukládání všech vyřízených písemností podniku nebo organizace do doby uplynutí jejich skartačních lhůt. Skartační řád - upravuje postup při vyřazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů. Archivní řád - stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

7 Manipulace s písemnostmi Manipulace s písemnostmi = soubor prací spojených s jejich příjmem, tříděním, kontrolou, otevřením, označováním, zapisováním, doručením, vyřízením, podepisováním, ukládáním, vyřazováním, archivováním a skartací. 1) příjem, třídění a zapisování: došlé písemnosti přejímá pracovník pověřený výkonem spisové služby. Při příjmu a roztřiďování nejprve zkontroluje, zda všechny písemnosti patří podniku nebo organizaci. U doporučených zásilek potvrdí jejich příjem. Vytřídí dopisy adresované podniku a soukromé zásilky došlé pracovníkům podniku (na prvním řádku adresy je jméno pracovníka)). U otevíraných zásilek zkontroluje úplnost příloh.

8 Došlé písemnosti opatří zpravidla v pravém horním rohu podacím razítkem. V něm se doplní den příchodu písemnosti do podniku, její pořadové číslo, popřípadě spisová značka, počet příloh, zkratka vnitropodnikového útvaru nebo jméno pracovníka, kterému se písemnost přiděluje k vyřízení. Zapisování došlých písemností je důležité pro kontrolu jejich včasného vyřízení, zapisují se pouze důležité písemnosti a záznam se vede buď v knize došlé pošty neb v počítači. 2) doručování a oběh: doručování má být rychlé, doručování a další předávání písemností mezi odděleními a pracovníky, předkládání vypracovaných písemností k podpisu a k odeslání, se nazývá oběhem písemností.

9 3) vyřizování:písemnosti mají být vyřizovány včas. Lhůty k jejich vyřízení jsou stanoveny jednak všeobecně právním nebo podnikovým předpisem, nebo individuálně pokyny vedoucího nebo požadavkem obchodního partnera. Jestliže nemůžeme písemnost vyřídit v běžné lhůtě a vyžádá-li si Vyřízení delší dobu, je vhodné uvědomit odesílatele o odkladu. Stejně tak by toto mělo platit i v případě, že nemůžeme vyhovět. Za vyřízení odpovídají pracovník určený ke zpracování zprávy, korespondentka pořizující čistopis a vedoucí pracovník, který dopis podepsal.

10 4) podepisování: každý dopis musí být před odesláním podepsán a po podpisu není dovoleno v textu, ani v přílohách cokoli měnit. ze zásady jediného odpovědného vedoucího pracovníka vyplývá, že písemnost podepisuje jeden pracovník, jsou-li výjimečně pro její závaznost potřebné podpisy 2, pak vlevo se podepisuje pracovník funkčně vyšší, vpravo funkčně nižší. Příklad (při blokové úpravě): (vlastnoruční podpis) Ing. Pavel Horák ředitel podniku (vlastnoruční podpis) Mgr. Josef Šrámek obchodní náměstek

11 5) ukládání a vyřazování: vyřízené písemnosti (originály došlých a kopie odesílaných dopisů se ukládají denně v příručních registraturách. Po určité době, kdy už nejsou běžně potřebné se předávají do spisovny jejím posláním je zabezpečovat přejímání, evidování a bezpečné ukládání písemností vzniklých z činnosti podniků a organizací. Spisovna bývá někdy sloučena s podnikovým archivem. O uložených spisech se vede řádná evidence, písemnosti se ukládají podle časového členění starší dospodu, čerstvější nahoru. Většina písemností nezůstává ve spisovně trvale, po uplynutí uchovací hůty se vyřazují.

12 Vyřazování skartace je plánovitý výběr písemností, u nichž skončily uschovací lhůty a pro podnik a jeho činnost jsou nepotřebné. Při výběru se rozhoduje, zda jsou významné a mají trvalou dokumentární hodnotu a patří proto do archivu nebo bezvýznamné a mohou být průmyslově zničeny. Používají se tři druhy skartačních znaků: A (archiválie), V (výběr), S (skartace).číslice za znakem A stanoví, kolik let se musí písemnost uchovávat v archivu. Za znakem V po kolika letech se provádí archivní a odborný výběr, za znakem S po kolika letech je nepotřebná a určená ke skartaci.řádnému skartačnímu řízení podléhají i písemnosti vzniklé použitím výpočetní techniky.

13 Použité zdroje: Literatura: PhDr. Fleischmannová E., Ing. Jonáš I., a PhDr. Kuldová O.: Písemná a elektronická komunikace pro SŠ a veřejnost 2, Praha: Fortuna, 2005, ISBN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Materiály a zadání k samostudiu. Toto nahrazuje 1 blok PEK ve 2. ročníku. PEK 2. ročník. Zadání k samostudiu. Malaga Miroslav

Materiály a zadání k samostudiu. Toto nahrazuje 1 blok PEK ve 2. ročníku. PEK 2. ročník. Zadání k samostudiu. Malaga Miroslav Materiály a zadání k samostudiu. Toto nahrazuje 1 blok PEK ve 2. ročníku. PEK 2. ročník Zadání k samostudiu Malaga Miroslav Obsah Pojmy k nastudování... 2 Korespondence... 2 Obchodní korespondence... 2

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA --------------------------------------------

T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA -------------------------------------------- T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 JEDNACÍ ŘÁD DRUŽSTVA -------------------------------------------- Září 2007 - 1 - Obsah --------- Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 2

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

Spisová služba MUNIS (egon)

Spisová služba MUNIS (egon) Spisová služba MUNIS (egon) 1 Rozsah: 4 hodin Anotace: Kurz je určen pro širokou veřejnost především z oblasti veřejné správy, kteří mají zájem seznámit se blíže s problematikou spisové služby Munis. Průvodce

Více

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

ZÁKON o archivnictví a spisové službě

ZÁKON o archivnictví a spisové službě Strana 4122 Sbírka zákonů č. 329 / 2012 Částka 120 329 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30.června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA HLAVA I

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30.června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA HLAVA I Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů VYHLÁŠKA č. 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 192/2009 Sb. (účinnost od 1. 7. 2009)

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů

Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Elektronická spisová služba, datové schránky a konverze dokumentů Národní archiv, 27. Května 2009 Miroslav Kunt, kunt@nacr.cz Spisová služba co to je? Definice v 2 písm.k) zákona 499/2004 Sb.: výkonem

Více

ARCHIVACE A SKARTACE V OBCHODNĚ- PODNIKATELSKÉ PRAXI

ARCHIVACE A SKARTACE V OBCHODNĚ- PODNIKATELSKÉ PRAXI Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA ARCHIVACE A SKARTACE V OBCHODNĚ- PODNIKATELSKÉ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 190. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

V Y H L Á Š K A. ze dne 8. června 2009,

V Y H L Á Š K A. ze dne 8. června 2009, V Y H L Á Š K A ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo vnitra

Více