Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika. Hlavní závěry z velké globální studie společností Dimension Data a Ovum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika. Hlavní závěry z velké globální studie společností Dimension Data a Ovum"

Transkript

1 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika Hlavní závěry z velké globální studie společností Dimension Data a Ovum

2 Hlavní body Ve srovnání s podobnými společnostmi v zahraničí uvádějí české podniky aktuálně nižší úroveň přijetí UCC. Zatímco nástroje pro správu týmového pracovního prostoru/obsahu (např. SharePoint) mají mezi českými respondenty ve srovnání s globálním průměrem o 29 % vyšší rozšíření, české podniky všeobecně zaostávají za globálními trendy co do míry používání ve většině aplikačních oblastí UCC. Zvážíme-li střednědobé investice napříč všemi aplikacemi UCC, čeští manažeři vyjádřili ve srovnání se svými globálními kolegy relativně konzervativní přístup. Náš průzkum ukazuje, že 76 % velkých českých podniků má k dispozici strategický plán, podle něhož tyto společnosti ve střednědobém horizontu vyhodnocují a nasazují alespoň některé aplikace UCC, přičemž v globálních společnostech je tato hodnota v průměru 81 %. Kromě toho má pouze 68 % českých podniků rozpočet na podporu strategických plánů pro budoucí nasazení UCC. Ve světě tato hodnota dosahuje 77 %. V současné době je v České republice strategie BYOD (Bring Your Own Device zaměstnanci si nosí do zaměstnání svá vlastní zařízení) podporována v souladu s globálními trendy, avšak zaměstnavatelé zaujímají k rozšíření této strategie konzervativní přístup. Když jsme se českých respondentů dotázali na strategii BYOD, 26 % z nich uvedlo, že podporují veškeré smartphony a tablety vlastněné zaměstnanci, přičemž 45 % z nich uvedlo podporu pro zařízení oficiálně schválená organizací. Takový výsledek v rozumné míře odpovídá globálním hodnotám, přičemž české podniky vyjádřily relativně konzervativní přístup k rozšiřování strategie BYOD. Pouze 22 % českých podniků očekává během následujících 24 měsíců rozšíření podpory pro veškerá zařízení vlastněná zaměstnanci, a to ve srovnání s globálním průměrem 37 %. Kromě toho 53 % českých respondentů uvádí, že nemají vůbec žádné plány na podporu neomezené strategie BYOD. To kontrastuje s globálními výsledky, kde takové plány nemá jen 37 % společností. Podniky v ČR také zaostávaly za globálním trendem co do nasazení většiny aplikací UCC v zařízeních BYOD, přestože taková zařízení byla společností schválena. To je významná příležitost pro společnosti v České republice, které tak mohou rozšířit UCC do více zařízení. Servisní služby (managed services) jsou na dobré cestě, aby se v České republice staly populárnějším způsobem dodávky UCC. Co do aktuálního způsobu dodání UCC odpovídají výsledky českých podniků v širší míře globálním výsledkům: Většina UCC je nasazována místně a spravována v rámci společnosti. V rámci globálního trendu však české podniky naznačují rychlý přechod od interně spravovaných místních řešení k místním řešením spravovaným třetími stranami a také k možnostem privátního cloudu. Náš průzkum ukázal významně vyšší míru plánovaného přijímání privátního cloudu českými podniky ve srovnání s jejich globálními protějšky. Avšak na rozdíl od globálních výsledků vykazují české podniky v budoucím nasazení UCC nižší otevřenost vůči možnostem hostingu s více nájemci nebo veřejnému cloudu.

3 Česká republika Obsah Naše metodika 01 Globální výsledky 02 Společnosti pohlíží na UCC strategicky a na investice mají své rozpočty 02 Uživatelé jsou dotazováni na svůj názor, avšak zřídka mívají nějaký vliv 02 K výzvě v podobě uživatelů používajících svá vlastní zařízení by mělo být přistupováno jako k součásti celkové strategie podnikové mobility 02 Klíčem jsou standardní sjednocená komunikace (UC), mobilní klienti UC a spolupráce prostřednictvím sociálních sítí 02 Cloud přijde, avšak řízená UCC je již zde 02 Podnikům se nedaří vyhodnocovat požadavky uživatelů 02 Česká republika v kontextu 03 Rozšíření a priority UCC: Česká republika 03 Podniková mobilita a strategie BYOD konzervativní přístup 05 Český zájem o servisní služby reflektuje globální trend 07 Další materiály ke čtení 09 O společnosti Dimension Data 10 O studii Global UCC Study 2013 (Globální studie o sjednocené komunikaci z roku 2013) 10 O společnosti Ovum 10 Právní omezení 11

4 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Naše metodika Společnost Dimension Data objednala rozsáhlou původní studii zaměřenou na IT manažery a uživatele. Na základě této studie chtěla změřit priority uživatelů a podniků v oblasti UCC. V 18 zemích jsme uskutečnili interview s více než 1320 ICT manažery (s těmi, kteří měli velmi významný vliv na doporučení nástrojů pro přenos hlasu, UC a nástrojů pro spolupráci, nebo těmi, kteří byli přímo zodpovědní za pořízení takových nástrojů). Současně jsme provedli webová interview s 1390 zaměstnanci. Demografie našeho průzkumu (stejně tak jako náš dotazník) odrážela země, průmyslová odvětví a velikost společností, které se zúčastnily našeho průzkumu mezi manažery. V České republice jsme se zaměřili na 38 velkých podniků sídlících v této zemi a promluvili jsme si s 57 českými zaměstnanci, kteří používají řešení UCC. Naše demografická kritéria jsme zaměřili spíše na zaměstnance než na stolní počítače. Tak je tomu proto, že v předchozích pěti letech se UCC přesunula od stolních počítačů a souvisejících stolních telefonů spíše k uživatelsky definovanému prostředí, v němž zaměstnanci používají služby UCC v celé řadě zařízení a lokalit. Všechny zúčastněné společnosti měly více než 1000 zaměstnanců. V České republice jsme se zaměřili na 38 velkých podniků sídlících v této zemi a promluvili jsme si s 57 českými zaměstnanci, kteří používají řešení UCC. 1

5 Česká republika Globální výsledky Společnosti pohlíží na UCC strategicky a na investice mají své rozpočty Až donedávna bývala UCC většinou synonymem podnikových pobočkových ústředen a myšlenka na přípravu a realizaci strategie UCC byla ještě před pár lety podnikům zcela cizí, a to i mezi těmi největšími společnostmi. Náš průzkum však ukazuje překvapující posun: 78 % IT manažerů se vyjádřilo, že mají aktuální strategický plán a současně rozpočet alespoň na některé komponenty UCC. Je zřejmé, že mnoho společností pohlíží na sjednocenou komunikaci jako na strategickou příležitost. To je dobrá zpráva, nicméně na IT manažery je tak vyvíjen další tlak budou totiž nuceni změřit a předvést pozitivní výsledky investic do UCC. Uživatelé jsou dotazováni na svůj názor, avšak zřídka mívají nějaký vliv Decision-makeři udávají, že místní manažeři a uživatelé jsou často dotazováni v otázkách investic do UCC. Naproti tomu pouze 20 % respondentů pociťuje, že uživatelé nějakým významným způsobem přispívají ke strategii UCC. Existuje značné riziko, že zkušenostem a požadavkům uživatelů nebude přikládána dostatečné pozornost náš průzkum totiž také signalizuje, že přijetí mezi uživateli je kritickou metrikou úspěchu investice do UCC. K výzvě v podobě uživatelů používajících svá vlastní zařízení by měla být přistupováno jako k součásti celkové strategie podnikové mobility Důležitou součástí strategie UCC je podpora aplikací UCC ve většině či dokonce ve všech zařízeních používaných pro podnikovou spolupráci, a to včetně mobilních telefonů a tabletů. Na rozvojových trzích, jako je Brazílie, Čína, Indie a Jižní Afrika, hlásí 70 % zaměstnanců vlastnících smartphone či tablet, že tato zařízení používají pro práci. Avšak méně než 30 % podniků vypovědělo, že podporují smartphony či tablety vlastněné zaměstnanci. Z výsledků našeho globálního průzkumu je zřejmé, že obecně jsou společnosti motivovány v této oblasti něco udělat, avšak reakce a plány se liší a jsou ještě pořád ve stádiu formování. Klíčem jsou standardní sjednocená komunikace (UC), mobilní klienti UC a spolupráce prostřednictvím sociálních sítí Manažeři vypovídají, že mají zájem a jsou motivováni k dalším investicím a realizaci plánů v příštím roce, a to v celé řadě aplikací UCC. Avšak tři z těchto plánů dominují: standardní UC (sjednocené zasílání zpráv, informace o dostupnosti (presence), softwarový telefon), mobilní UC (UC klient ve smartphonech či tabletech) a podnikový software pro sociální sítě. 22 % velkých podniků ohlašuje plány na realizaci standardní UC během jednoho roku a 22 % má takové plány pro mobilní UC. Rozšíření spolupráce prostřednictvím sociálních sítí se během dvou let zdvojnásobí a v roce 2015 bude mít většina velkých podniků nasazený nástroj pro podnikovou spolupráci na sociálních sítích jako součást všeobecné strategie UCC. Cloud přijde, avšak řízená UCC je již zde 21 % až 36 % UCC aplikací je aktuálně nasazeno místně, avšak spravováno třetí stranou. Kromě toho existuje velmi motivovaný zájem o cloud. 20 % podniků plánuje, že v následujících 24 měsících seriózně uváží využití cloudu při nasazení UCC. Avšak ještě větší zájem je o spravovaný model. Během dvou let by 34 % až 42 % našich respondentů mezi velkými podniky vážně zvažovalo místní nasazení UC, avšak v podobě spravované služby. Podniky by neměly ignorovat cloudové možnosti, obzvláště pak v případě, kdy začíná být k dispozici více řešení pro velké podniky. Je však také zřejmé, že takové podniky hledají partnera, který se postará o příslušné služby a rozvíjející se aktiva a investice v oblasti UCC. Podnikům se nedaří vyhodnocovat požadavky uživatelů Manažeři věří, že uživatelé dobře rozumí UC klientům a nástrojům pro podnikovou spolupráci na sociálních sítích. 75 % přitom odhaduje, že uživatelská základna je alespoň určitým způsobem obeznámena s podnikovými nástroji pro sociální sítě a překvapivých 85 % věří, že uživatelé jsou alespoň určitým způsobem obeznámeni s mobilními UC klienty. Pouze 42 % dotázaných uživatelů slyšelo o klientech UC. Očividně je nutné provádět další konzultace a analýzy uživatelů, avšak náš průzkum odhaluje také jednu nebezpečnou skutečnost: 21 % manažerů věří, že všichni jejich uživatelé mají stejné požadavky, a 13 % nevidí v provádění analýz žádný přínos. Tento nedostatek povědomí o uživatelích představuje riziko neúspěchu investic do UCC. Obzvláště pak proto, že podle manažerů mají investice do UCC přinést zlepšení podnikových procesů a zvýšenou produktivitu. 2

6 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika v kontextu Rozšíření a priority UCC: Česká republika České podniky udávají aktuální míru přijetí UCC ve srovnání s globálními trendy na obecně podobné úrovni, ačkoliv ve většině kategorií mírně zaostávají. Čeští respondenti uvedli vyšší míru přijetí (68 % podniků ve srovnání s globálním průměrem 39 %) u nástrojů pro správu týmového pracovního prostoru/obsahu, avšak český UCC trh ještě zaostává za mírou rozšíření těchto technologií v podnicích na vyspělých trzích. V souladu s globálním trendem je v České republice široce přijímáno IPT (technologie UCC), avšak míra přijetí 66 % v českých podnicích zaostává za globálním průměrem 75 %. Podnikový trh v České republice zaostává za globálním průměrem v mnoha oblastech UCC včetně těchto: Komunikace založená na platformě Microsoft Lync, zasílání rychlých zpráv (IM) a informace o dostupnosti (Presence), osobní video (např. video klienti, terminály osobního videa), audio / webové konference, uživatelské aplikace (například Skype, Twitter, Facebook), podnikový software pro sociální sítě (např. Yammer, WebEx Social). V tomto obecném trendu existují určité výjimky české podniky přijaly standardní UC (Zasílání rychlých zpráv (IM), informace o dostupnosti (Presence), softwarové telefony atd.) a UC klienty v smartphonech/tabletech rychlejším tempem než jejich globální partneři (ve srovnání s globálním průměrem o 5-9 % vyšší aktuální rozšíření), avšak na základě ohlášených investic plánovaných v následujících 12 měsících se globální průměr dostane na stejné hodnoty. Celkově je český trh méně rozvinutý a ve srovnání se zahraničními společnostmi se jeví konzervativnější. V porovnání s globálním průměrem nejsou české společnosti ve střednědobém horizontu takovou měrou ochotné investovat do všech aplikací UCC. Náš průzkum také ukazuje, že 76 % velkých českých podniků má ve střednědobém horizontu k dispozici strategické plány pro vyhodnocení a implementaci alespoň některých aplikací UCC, přičemž v globálních společnostech je tato hodnota v průměru 81 %. Kromě toho má pouze 68 % českých podniků rozpočet na podporu strategických plánů pro budoucí nasazení UCC. Ve světě tato hodnota dosahuje 77 %. Tyto výsledky poukazují na opatrný přístup: české podniky mají v úmyslu investovat, avšak tyto záměry ještě nemusí být vyjádřeny na úrovni konkrétních aplikací. Ačkoli české podniky celkově zaostávají v adaptaci UCC technologií, výjimku tvoří výrazná podpora mobilních zařízení. 3

7 Česká republika Česká republika v kontextu Obrázek 1: Rozšíření UCC v České republice Stav UCC v České republice. Které z níže uvedených technologií máte nyní nebo očekáváte, že je budete mít v budoucnu? Telefonie (IP pobočková ústředna) 66% 5% 11% 18% Telefonie (hlasové služby Microsoft Lync nebo Cisco Jabber) 16% 8% 13% 63% Zasílání rychlých zpráv a informace o dostupnosti uživatele 53% 8% 5% 34% Standardní UC (sjednocené zasílání zpráv, informace o dostupnosti uživatele, softwarové telefony atd.) UC klient ve smartphonech a tabletech (softwarový telefon, informace o dostupnosti uživatele, video) 45% 5% 11% 39% 45% 11% 8% 36% Audio / webové konference 58% 8% 13% 21% Osobní video (např. video klienti, terminály osobního videa) 26% 8% 16% 50% Video konference používané v místnostech nebo teleprezence 53% 5% 13% 29% Spotřebitelské aplikace (například Skype, Twitter, Facebook) 45% 55% Podnikový software pro sociální sítě (např. Yammer, WebEx Social) 13% 8% 8% 71% Týmové pracovní prostory a nástroje pro správu obsahu 68% 8% 5% 19% % přijetí Máme nyní Očekáváme, že je budeme mít během 24 měsíců Očekáváme, že je budeme mít během 12 měsíců Žádné plány Zdroj: Ovum 4

8 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika v kontextu Podniková mobilita a strategie BYOD konzervativní přístup Jedním z hlavních témat našeho průzkumu bylo pochopit dopad rostoucího počtu mobilních smartphonů a tabletů v podniku (ať už vlastněných podnikem nebo zaměstnanci) na strategii a nasazení UCC. Jedním z našich klíčových zjištění bylo, že úspěch UCC se čím dále větší měrou měří dle rozšíření mezi uživateli. Klíč k úspěchu UCC leží stoupající měrou v rukou uživatelů, a to doslova. Čím dál tím více zaměstnanců si přináší svá zařízení do práce a používá je pro klíčové úkoly. Podniky proto investují do systémů a řešení, pomocí nichž taková zařízení spravují, zabezpečují a podporují. Když jsme se dotázali na strategii BYOD, více než jedna čtvrtina českých podniků uvedla podporu pro veškeré smartphony a tablety vlastněné zaměstnanci, přičemž 45 % uvedlo podporu pro smartphony a tablety vlastněné zaměstnanci, které byly zároveň schválené společností. Tyto hodnoty jsou velmi podobné globálním trendům 46 % podniků globálně uvádí aktuální podporu pro smartphony a tablety vlastněné zaměstnanci a 27 % podporu pro smartphony a tablety vlastněné zaměstnavatelem. Avšak 53 % českých respondentů naznačuje, že nemají vůbec žádné plány na podporu neomezené strategie BYOD. To kontrastuje s globálními výsledky, kde takové plány nemá jen 37 % společností. V rozporu s globálním vývojem navíc uvádějí české podniky konzervativní přístup k rozšiřování podpory strategie BYOD, přičemž pouze 22 % podniků očekává v příštích 24 měsících rozšíření podpory pro zařízení vlastněná zaměstnanci, a to ve srovnání s 37% globálním průměrem. Ve velkých podnicích v České republice jsme se také dokázali zaměstnanců, do jaké míry využívají strategii BYOD a zda takovou strategii podporují jejich zaměstnavatelé. Mezi zaměstnanci velkých českých podniků, kteří vlastní smartphone či tablet, 47 % uvedlo, že pro pracovní účely (přístup ke korporátnímu u, datům či aplikacím) používají svůj vlastní smartphone/tablet, zatímco v globálním průměru dosahuje tato hodnota 62 %. Čeští zaměstnanci očividně upřednostňují vlastnictví osobních zařízení pro čistě osobní účely. Avšak ze zaměstnanců, kteří používají své vlastní zařízení, 53 % uvedlo, že jejich zaměstnavatel očekává, že si přinesou své vlastní zařízení nebo takový postup aktivně podporuje. 13 % uvedlo, že od Obrázek 2: Podpora strategie BYOD v České republice Podpora strategie BYOD: Uveďte plány na podporu jakýchkoliv smartphonů a tabletů vlastněných zaměstnanci. Podpora nyní 26% 45% Očekáváme podporu v průběhu 12 měsíců 11% 13% Očekáváme podporu v průběhu 24 měsíců 8% 11% Žádné plány na podporu 34% 53% Podpora smartphonů/tabletů schválených korporací a vlastněných zaměstnanci Podpora jakýchkoliv smartphonů/tabletů vlastněných zaměstnanci Zdroj: Ovum 5

9 Česká republika Česká republika v kontextu takového postupu je jejich zaměstnavatel zrazuje, přičemž jedna třetina uvedla, že zaměstnavatel neví, že si zaměstnanci nosí svá vlastní zařízení. Avšak navzdory konzervativnímu přístupu ke strategii BYOD mezi českými zaměstnanci a jejich zaměstnavateli je zde i nadále příležitost k nasazení UCC v osobních zařízeních, která si hledají svou cestu do podniků. Obrázek 3: Podpora mobilní UCC v České republice Podpora zařízení: Které UCC aplikace podporujete v níže uvedených zařízeních? Zaškrtněte všechny platné možnosti. Zasílání rychlých zpráv a dostupnost uživatele 16% 18% 50% 42% IP pobočková ústředna / UC klient 16% 8% 39% Webové a video konference 13% 3% 26% Spotřebitelské aplikace (například Skype, Twitter, Facebook) 18% 8% Aplikace pro podnikové sociální sítě (např. Yammer, WebEx Social) 8% 16% Cloudové podnikové a kancelářské aplikace (např. Microsoft 365, vlastní podnikové aplikace) 13% 24% Podpora smartphonů/tabletů vlastněných podnikem Podpora smartphonů/tabletů schválených podnikem a vlastněných zaměstnanci Podpora smartphonů/tabletů vlastněných zaměstnanci Zdroj: Ovum 6

10 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika v kontextu Český zájem o spravované služby reflektuje globální trend Jedním z nejvýznamnějších trendů, který se projevil v našem globálním průzkumu, je ten, že podniky u místních řešení UCC seriózně zvažují služby spravované třetími stranami. Čeští manažeři nejsou výjimkou a čeští ICT manažeři vyjadřují zájem a jsou v rámci budoucích investic do UCC otevřeni vůči servisním službám. Naprostá většina stávajících nasazení českých UCC je místní a spravovaná interně. Místní a interně spravovaná řešení povšechně odpovídají našim globálním zjištěním. Níže uvedené výsledky však také poukazují na určité české zvláštnosti: České podniky naznačují rychlý přechod od interně spravovaných řešení k řešením spravovaným třetími stranami a také ke smíšeným možnostem privátního a veřejného cloudu. Podniky udávají, že neplánují žádné další investice do interně spravovaných řešení pro telefonii založených na platformě Microsoft Lync nebo Cisco Jabber a do standardní UC (jako je například o sjednocené zasílání zpráv (IM), informace o dostupnosti (Presence) a softwarové telefony). Navíc je u většiny aplikačních oblastí UCC ve střednědobém horizontu počet českých podniků udávajících naplánované investice do interně spravovaných řešení v porovnání s globálními výsledky značně nižší. Pokud jde o budoucí modely dodávek UCC, čeští manažeři vyjádřili obrovský zájem o dedikované hostované služby nebo služby privátního cloudu. Náš průzkum ukázal ve srovnání se zahraničními společnostmi významně vyšší míru plánovaného přijímání privátního cloudu českými podniky na podporu většiny aplikačních oblastí UCC. Čeští respondenti udávali plány na 62% nasazení komunikačního řešení využívající platformou např. Microsoft Lync nebo Cisco Jabber, která bude dodávána na dedikovaných hostovaných službách nebo službách privátního cloudu v průběhu následujících 2 let, přičemž v globálním měřítku udávají podniky takové nasazení v 31 % případů. Avšak narozdíl od globálních výsledků vykazují české podniky v budoucích investicích do UCC nižší otevřenost vůči možnostem hostingu s více nájemci nebo veřejnému cloudu. Zejména u služeb jako IPT, standardní UC a nástroje pro správu týmového pracovního prostoru/obsahu udávají podniky, že v rámci možností veřejného cloudu nemají v následujících dvou letech naprosto žádné investiční plány. Náš vzorek nemusí reprezentovat ucelenou situaci na trhu českých velkých podniků, ale je zřejmé, že české podniky ještě nemají přílišnou důvěru vůči hostingu s více nájemci. České podniky preferují rychlý přechod na nakupování služeb pro správu UCC od třetích stran. 7

11 Česká republika Česká republika v kontextu Obrázek 4: Dodávka UCC v České republice z pohledu manažerů Zvažujete-li nové investice v níže uvedených oblastech během následujících 24 měsíců, o kterých dodávkách byste vážně uvažovali? Zaškrtněte všechny platné možnosti. 26% 80 IP pobočková ústředna 9% 65% 3% 20% Telefonie (hlasové služby Microsoft Lync nebo Cisco Jabber) 25% 45% 10% Zasílání rychlých zpráv a informace o dostupnosti uživatele 21% 23% 65% 7% 21% Standardní UC (hlasová pošta, informace o dostupnosti uživatele, softwarové telefony atd.) 29% 74% 8% Audio / webové konferenční služby 24% 26% 60% 10% Týmová spolupráce a nástroje pro správu obsahu 7% 14% 29% 61% Místní a spravované interně Místní a spravované třetí stranou Dedikovaný hosting nebo soukromý cloud Hosting s více nájemci nebo veřejný cloud Zdroj: Ovum 8

12 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Další materiály ke čtení Další materiály ke čtení Tato zpráva zachycuje náš globální průzkum věnovaný UCC a zkoumá některé výsledky, které ilustrují globální trendy a jejich vliv na český trh. Většina trendů má přímý a také podobný vliv na místní podniky stejně jako na velké podniky na vyspělejších trzích. Navíc jsme využili možnosti prozkoumat některé rozdíly mezi českým a globálním prostředí na poli technologií UCC. Další informace a vysvětlení najdete v naší úplné globální zprávě Strategic, User-driven and Managed: the Future of Unified Communications & Collaboration (Strategická, uživatelem řízená a spravovaná: budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce), kterou vám poskytne místní zastoupení společnosti Dimension Data. 9

13 Česká republika O nás O společnosti Dimension Data Společnost Dimension Data, plc, byla založena v roce Společnost je poskytovatelem ICT služeb a řešení založených na technologické odbornosti, schopnosti dodávat globální služby a podnikatelském duchu, díky němuž tato společnost urychluje obchodní ambice svých zákazníků. Společnost Dimension Data je členem skupiny NTT. O globální studii o sjednocené komunikaci z roku 2013 V srpnu 2007 pověřila společnost Dimension Data výzkumnou firmu Ovum (v té době známou jako Datamonitor), aby provedla primární výzkumnou studii o postojích vůči sjednocené komunikaci, jejím přijímání a vnímaných přínosech. Bylo dotázáno 390 IT manažerů a 524 technologických uživatelů ze 13 zemí. Na studii z tohoto roku se podílelo dokonce ještě více účastníků odpovědělo více než 2007 respondentů z 18 zemí. Zpráva poskytuje manažerům nástroj k pochopení aktuálních podmínek na trhu a identifikuje osvědčené postupy. Obsah této zprávy ideálně reflektuje rozvoj UCC strategie. O společnosti Ovum Společnost Ovum je nezávislým analytikem ICT s mezinárodní působností. Společnost Ovum zaujímá jedinečné postavení díky svému podrobnému přehledu nad neustále se střetávajícími světy podnikových technologií a telekomunikací. Našim klientům nabízíme nezávislou a objektivní analýzu, která jim umožňuje činit lepší rozhodnutí týkající se obchodní činnosti a technologií. Tento výzkumný projekt byl zorganizován dle postupů obchodní komunikace společnosti Ovum, které zkoumají přijetí komunikačních služeb společnostmi, které spolupracují v souladu se spotřebitelskými postupy společnosti Ovum, které zkoumají nárůst objemu inteligentních spotřebitelských zařízení a jejich dopad na podnikové IT funkce a širší podnikatelské aktivity společnosti. 10

14 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Právní omezení Právní omezení Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího svolení vydavatele (společnost Ovum, Informa) reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, nebo přenášena v jakékoli formě jakýmikoli prostředky, až již elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jinak. Údaje v této zprávě jsou považovány za správné v okamžiku zveřejnění, ale nemohou být garantovány. Upozorňujeme, že poznatky, závěry a doporučení, které uvádí společnost Ovum, se zakládají na informacích shromážděných v dobré víře z primárních i sekundárních zdrojů, jejichž přesnost však nemůžeme vždy zaručit. Z tohoto důvodu nemůže společnost Ovum přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv akce provedené na základě informací, u nichž se později může ukázat, že byly nesprávné. 11

15 Česká republika 12

16 Middle East & Africa Asia Australia Europe Americas Algeria Angola Botswana Congo Burundi Democratic Republic of the Congo Gabon Ghana Kenya Malawi Mauritius Morocco Mozambique Namibia Nigeria Oman Rwanda Saudi Arabia South Africa Tanzania Uganda United Arab Emirates Zambia China Hong Kong India Indonesia Japan Korea Malaysia New Zealand Philippines Singapore Taiwan Thailand Vietnam Australian Capital Territory New South Wales Queensland South Australia Victoria Western Australia Belgium Czech Republic France Germany Italy Luxembourg Netherlands Spain Switzerland United Kingdom Brazil Canada Chile Mexico United States For contact details in your region please visit

white paper 01 02 03 19% 20% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC 29% 32% 22% 16% 35% Všechny aspekty UCC Většina aspektůucc Některé aspekty UCC Žádné aspekty UCC

Více

Hodnocení kontaktního centra

Hodnocení kontaktního centra Na základě doporučení vhodných postupů, správné praxe a v souladu mezinárodními analytickými standardy můžete zvýšit efektivitu provozu vašeho kontaktního centra. Program hodnocení kontaktního centra je

Více

report HOW DO YOU MANAGE?

report HOW DO YOU MANAGE? report HOW DO YOU MANAGE? V období od května do června 2011 realizovala společnost Dimension Data projekt zaměřený na zmapování stavu procesů řízení ICT služeb v organizacích působících na českém trhu.

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z

Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z Vydávání stanovisek k ICT projektům dle usnesení vlády č. 889 z 2.11.2015 část 1: Motivace k architektuře úřadů OHA, 24.3.2016 Ing. Pavel Hrabě, PhD. Externí poradce Odbor hlavního architekta egov MV ČR

Více

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU Ing. Zdeněk BRABEC, CSc Obsah Úvod Pevné telefonní služby Mobilní telefonní

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

Nabídka služeb společnosti CReativeMages

Nabídka služeb společnosti CReativeMages Nabídka služeb společnosti CReativeMages 2013 CReativeMages s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím CReativeMages s.r.o. Žádná část tohoto dokumentu

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Michal Votava IBM GTS Cloud Sales. Přehled IBM služeb v cloudu. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Přehled IBM služeb v cloudu Petr Leština Client IT Architect Michal Votava IBM GTS Cloud Sales Agenda IBM a Cloud Computing Co IBM nabízí v oblasti Cloud Computingu Proč IBM? Závěr

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Destinace silný provoz slabý provoz VTS v ČR 0,72 Kč 0,48 Kč VTS v ČR 3,36 Kč 3,36 Kč zelené linky v ČR 800, 822 0,00 Kč 0,00 Kč linky v ČR 844, 810, 855

Více

NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI S P I R A X S A R C O

NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI S P I R A X S A R C O NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI S P I R A X S A R C O Společnost SPIRAX SARCO je na českém a slovenském trhu aktivní již od roku 1991. Od počátku byl důraz kladen nejen na včasné dodávky kvalitního zboží, ale

Více

Rok zahájení Year of new application

Rok zahájení Year of new application Celkem 4 085 7 220 8 788 18 094 8 484 11 400 5 459 4 021 3 016 1 878 1 656 1 258 833 756 753 707 1 156 79 564 Evropa 1 089 1 517 4 465 10 789 4 530 8 630 3 730 2 417 1 102 832 789 441 312 321 326 287 648

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Ceník hlasových služeb

Ceník hlasových služeb Ceník hlasových služeb ceník platný pro služby zřízené od 15.11.2008 CO JE VoIP Jedná se o telefonování přes internet, zkráceně VoIP (Voice over IP). Komprimovaný hlas je přenášen internetem jako ostatní

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Půlstoletí vývoje světových peněz

Půlstoletí vývoje světových peněz Půlstoletí vývoje světových peněz Hlavní historické trendy, neutralita a superneutralita peněz Luboš Komárek, poradce člena bankovní rady ČNB Seminář České společnosti ekonomické a Škoda Auto Vysoká škola,

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Elastomerová ložiska C V 3

Elastomerová ložiska C V 3 Elastomerová N á v r h, O s a z e n í, Ú d r ž b a C V Elastomerová Vrstvené elastomerové ložisko je blok elastomeru, který může být vyztužen jedním nebo několika zavulkanizovanými ocelovými plechy. Toto

Více

IGF Financování. Jaromír Šorf Dalešice,

IGF Financování. Jaromír Šorf Dalešice, IGF Financování Jaromír Šorf Dalešice, 8.11.2011 Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia» Ecuador» Mexico» Paraguay» Peru» Uruguay» USA» Venezuela NE Europe» Austria Bulgaria» Croatia

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

PMI. Přední světový ekonomický ukazatel

PMI. Přední světový ekonomický ukazatel PMI Přední světový ekonomický ukazatel Index nákupních manažerů (PMI ) je založen na měsíčních průzkumech pečlivě vybraných firem, které reprezentují přední i rozvíjející se hospodářství po celém světě.

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Export a konkurenceschopnost co dál?

Export a konkurenceschopnost co dál? Export a konkurenceschopnost co dál? 15.11.2012 Exportní konference Prof. Michal Mejstřík, předseda Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC ČR) Jana Gutierrez Chvalkovská, zástupkyně předsedy ICC ČR POZICE

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů

Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých. Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů Projekt Další vzdělávání pro Vás Analytická činnost nabídky a poptávky v oblasti vzdělávání dospělých Dotazníkové šetření pro účastníky ověřování vzdělávacích programů V březnu uskutečnila Střední škola

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU

SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOVORU HOVORU SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS NA KAŽDÉM HOVORU A KAŽDÉM ZÁLEŽÍ HOV ÁLEŽÍ HOVORU ORU NCP500 NOVÉ FIREMNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Nové komunikační systémy NCP500 Express jsou navrženy s cílem zajistit rychlé a

Více

Human Centric Innovation in Action

Human Centric Innovation in Action Fujitsu Day 2016 10.února 2016 Human Centric Innovation in Action Samy A.Khaleg, Robert Beneš 0 Christian Bock Copyright 2015 FUJITSU Pojďme mluvit o Tržní trendy a pracovní síla Změna výzev na příležitosti

Více

Obsah. DK-kabelové krabicové rozvodky ,5-240 mm². KV-malé rozváděče do 63 A, 3-54 modul. jednotek

Obsah. DK-kabelové krabicové rozvodky ,5-240 mm². KV-malé rozváděče do 63 A, 3-54 modul. jednotek Obsah DK-kabelové krabicové rozvodky 10-133 1,5-240 mm² KV-malé rozváděče 134-197 do 63 A, 3-54 modul. jednotek Rozváděčový systém s dveřmi 198-291 do 250 A Rozváděčový systém Mi 292-447 do 630 A Mi-typové

Více

Ceník služeb VoIP volání do ZAHRANIČÍ Platný od 1.9.2010

Ceník služeb VoIP volání do ZAHRANIČÍ Platný od 1.9.2010 Ceník služeb VoIP volání do ZAHRANIČÍ Platný od 1.9.2010 Telefonní linka VoIP Služby telefonní linka VoIP Provoz telefonní linky VoIP ( není účtován žádný paušální poplatek) Cena za měsíc 0,-Kč Aktivační

Více

2016 Divize Elektrotechnické výrobky

2016 Divize Elektrotechnické výrobky 2016 Divize Elektrotechnické výrobky Slide 1 Divize Elektrotechnické výrobky Vedoucí postavení v hlavních tržních segmentech ~41,000 zaměstnanců $ 9.6 mld. Dosažené tržby (2015) Zastoupení ve +100 zemích

Více

1/6/1512_c01t02.xlsx

1/6/1512_c01t02.xlsx Foreigners by category of, sex, and citizenship as at 31 December 2015 Celkem cizinci 464 670 202 474 43,57 458 662 199 318 260 040 123 206 6 008 3 156 Foreigners, total Celkem EU 28 195 499 76 804 39,29

Více

control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny

control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny 1 r e d u k č n í a p ř e p o u š t ě c í v e n t i l y Redukční a přepouštěcí ventily Správně navržený

Více

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe

Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4. Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe Efektivita vládních výdajů na IT v zemích V4 Jan Petrůj IDC Insights, Central and Eastern Europe IDC: Získáváme data k odhalování IT trendů Střední a východní Evropa Albánie Moldavsko Ázerbájdžán Polsko

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ CHLÉB PREFERENCE ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ GfK Czech, s. r.o. GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced Business Solution 12-13. September 2012 1 Jsme z GfK Czech, spol. s r.o. GfK 2012 GfK InHome Scanning & Advanced

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Koopeativní podnikání Naše filozofie (1) Jakožto chovatelé dojného skotu musíme vydělávat peníze na trhu. Avšak samotný chovatel nemá na trhu žádnou sílu a proto je v našem zájmu síly na trhu spojovat.

Více

Ostrava!!! program. SoftwareONE 2015 Důvěrné

Ostrava!!! program. SoftwareONE 2015 Důvěrné Ostrava!!! 9.2.2016 - program 1 SoftwareONE 2015 Důvěrné Představení a přehled služeb SoftwareONE Experti na správu softwarového portfolia Jiří Petřík Sales Team Lead + 420 724 346 765, jiri.petrik@softwareone.com

Více

Zákazníky aktivovaná společnost Poznatky z globální C-suite Study

Zákazníky aktivovaná společnost Poznatky z globální C-suite Study Zákazníky aktivovaná společnost Poznatky z globální C-suite Study Výstupy na základě názorů vrcholového vedení v České republice IBM Institute for Business Value 2 IBM Institute for Business Value Jaký

Více

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o.

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Počet titulů v kategoriích Obr. 1 Počet kategorií s počtem titulů 5-260 100 90 80 70 kategorie

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Základní umělecká škola, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace ICT plán školy 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola, Šmeralova 336/15,

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

Videokonferenční systém

Videokonferenční systém Videokonferenční systém Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zpracoval(a): Datum: 10.6.2015 Ing. Tomáš Vašica za Moravskoslezský kraj Petr Mikunda za VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Verze:

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Výzkumná studie o zdraví a životního stylu dětí a školáků (HBSC)

Výzkumná studie o zdraví a životního stylu dětí a školáků (HBSC) INSERT INSTITUTE LOGO Czech Republic Výzkumná studie o zdraví a životního stylu dětí a školáků (HBSC) Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Rozdělení do zón Prefix Destinace Zóna 0093 Afghanistan VI 9370 Afghanistan - Mobile VI 009379 Afghanistan - Mobile VI 00355 Albania IV 0035538 Albania IV 0035568 Albania - Mobile IV 0035569 Albania -

Více

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků.

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Eduard Hlava, Neternity.cz, projekt Nová zelená úsporám Data v pohybu Data a informace

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu Informační technologie jako nástroj prezentace a prodeje produktů v cestovním ruchu Jedno nebo druhé... Image prezentace Jedno nebo

Více

Český trh IT v kontextu aktuálního vývoje

Český trh IT v kontextu aktuálního vývoje Český trh IT v kontextu aktuálního vývoje Pavel Roland Senior Research Analyst IDC CEMA Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Kdo je IDC? IDC je přední světová

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz tlustých aplikací na mobilních telefonech a tabletech Roman Kapitán, Citrix Systems Czech

Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz tlustých aplikací na mobilních telefonech a tabletech Roman Kapitán, Citrix Systems Czech Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz tlustých aplikací na mobilních telefonech a tabletech Roman Kapitán, Citrix Systems Czech 7.4.2014, konference Internet ve Státní Správě a Samosprávě Úvodem

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

Prosinec 2012. Průzkum názorů ICT ředitelů (CIO Survey Report) Česká republika

Prosinec 2012. Průzkum názorů ICT ředitelů (CIO Survey Report) Česká republika Prosinec 2012 Průzkum názorů ICT ředitelů (CIO Survey Report) Česká republika Obsah Manažerské shrnutí 3 Hlavní zjištění 4 O průzkumu 5 Zjištění průzkumu 6 Organizační aspekty řízení ICT 6 Vývoj výdajů

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Výzkum znalosti ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina

Výzkum znalosti ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina Výzkum znalosti v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina pro duben 2012 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax: 541 261 435 Email:

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Seminář epraha 28. března 2007

Seminář epraha 28. března 2007 Seminář epraha 28. března 2007 Informační společnost v Praze a fondy EU pro období 2007-2013 Jindřich Kratochvíl, Devoteam s.r.o. C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Úvod: Skupina

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

... ... www.technifor.com. Technifor: Kompletní řešení pro každou aplikaci. zpracování plastů. Aerospace. elektrotechnický. ropa a plyn.

... ... www.technifor.com. Technifor: Kompletní řešení pro každou aplikaci. zpracování plastů. Aerospace. elektrotechnický. ropa a plyn. Technifor: Kompletní řešení pro každou aplikaci Vysoký výkon Rychlé a kompaktní stroje pro potřeby produktivní roby + Více technologií Mikro-úderové / Rycí / Laser + Více konfigurací Integrované / Přenosné

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

B2B marketing v ČR v roce 2017

B2B marketing v ČR v roce 2017 B2B marketing v ČR v roce 2017 Nástroje, rozpočty, trendy říjen 2017 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vylepšete Vaší dílnu Výfukové a svařovací kouře, prach z broušení a leštění, rozlitý olej a neuklizené hadice to jsou některé z rizik v autodílnách,

Více

Alan Ilczyszyn Ředitel

Alan Ilczyszyn Ředitel Kam kráčí telekomunikační sítě Role podniku NAKIT v rozvoji sítí veřejné správy Alan Ilczyszyn Ředitel 4/21/2016 Olomouc, Kam kráčí telekomunikační sítě Říčany, 20.4.2016 Trendy v telekomunikacích Zdroj:

Více

Security. v českých firmách

Security. v českých firmách Security v českých firmách Proč Security Rozvíjející se technologie a trendy Rozložení odpovědí v průzkumu Do zatím nejrozsáhlejšího InFact průzkumu se zapojilo 141 firem z TOP 600 společností v ČR (podle

Více

Security. v českých firmách

Security. v českých firmách Security v českých firmách Radek Prokeš Local Sales Representative Proč Security Rozvíjející se technologie a trendy Rozložení odpovědí v průzkumu Do zatím nejrozsáhlejšího InFact průzkumu se zapojilo

Více

Kybernetická bezpečnost ve Smart Cities. Problém nebo příležitost?

Kybernetická bezpečnost ve Smart Cities. Problém nebo příležitost? Kybernetická bezpečnost ve Smart Cities Problém nebo příležitost? Přístup k zajištění a udržení bezpečnosti ABC abc 3 Legislativní prostředí Kybernetická bezpečnost Informační bezpečnost Fyzická bezpečnost

Více

100 zemí, 100 zákonů a ještě více norem

100 zemí, 100 zákonů a ještě více norem 100 zemí, 100 zákonů a ještě více norem aneb jak prodat chytrou krabičku do celého světa Marcel Fejtek pro barcamp Brno Příběh první Proč vlastně certifikace? = 150+ produktů Dobrá zpráva Evropská unie

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více