Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika. Hlavní závěry z velké globální studie společností Dimension Data a Ovum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika. Hlavní závěry z velké globální studie společností Dimension Data a Ovum"

Transkript

1 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika Hlavní závěry z velké globální studie společností Dimension Data a Ovum

2 Hlavní body Ve srovnání s podobnými společnostmi v zahraničí uvádějí české podniky aktuálně nižší úroveň přijetí UCC. Zatímco nástroje pro správu týmového pracovního prostoru/obsahu (např. SharePoint) mají mezi českými respondenty ve srovnání s globálním průměrem o 29 % vyšší rozšíření, české podniky všeobecně zaostávají za globálními trendy co do míry používání ve většině aplikačních oblastí UCC. Zvážíme-li střednědobé investice napříč všemi aplikacemi UCC, čeští manažeři vyjádřili ve srovnání se svými globálními kolegy relativně konzervativní přístup. Náš průzkum ukazuje, že 76 % velkých českých podniků má k dispozici strategický plán, podle něhož tyto společnosti ve střednědobém horizontu vyhodnocují a nasazují alespoň některé aplikace UCC, přičemž v globálních společnostech je tato hodnota v průměru 81 %. Kromě toho má pouze 68 % českých podniků rozpočet na podporu strategických plánů pro budoucí nasazení UCC. Ve světě tato hodnota dosahuje 77 %. V současné době je v České republice strategie BYOD (Bring Your Own Device zaměstnanci si nosí do zaměstnání svá vlastní zařízení) podporována v souladu s globálními trendy, avšak zaměstnavatelé zaujímají k rozšíření této strategie konzervativní přístup. Když jsme se českých respondentů dotázali na strategii BYOD, 26 % z nich uvedlo, že podporují veškeré smartphony a tablety vlastněné zaměstnanci, přičemž 45 % z nich uvedlo podporu pro zařízení oficiálně schválená organizací. Takový výsledek v rozumné míře odpovídá globálním hodnotám, přičemž české podniky vyjádřily relativně konzervativní přístup k rozšiřování strategie BYOD. Pouze 22 % českých podniků očekává během následujících 24 měsíců rozšíření podpory pro veškerá zařízení vlastněná zaměstnanci, a to ve srovnání s globálním průměrem 37 %. Kromě toho 53 % českých respondentů uvádí, že nemají vůbec žádné plány na podporu neomezené strategie BYOD. To kontrastuje s globálními výsledky, kde takové plány nemá jen 37 % společností. Podniky v ČR také zaostávaly za globálním trendem co do nasazení většiny aplikací UCC v zařízeních BYOD, přestože taková zařízení byla společností schválena. To je významná příležitost pro společnosti v České republice, které tak mohou rozšířit UCC do více zařízení. Servisní služby (managed services) jsou na dobré cestě, aby se v České republice staly populárnějším způsobem dodávky UCC. Co do aktuálního způsobu dodání UCC odpovídají výsledky českých podniků v širší míře globálním výsledkům: Většina UCC je nasazována místně a spravována v rámci společnosti. V rámci globálního trendu však české podniky naznačují rychlý přechod od interně spravovaných místních řešení k místním řešením spravovaným třetími stranami a také k možnostem privátního cloudu. Náš průzkum ukázal významně vyšší míru plánovaného přijímání privátního cloudu českými podniky ve srovnání s jejich globálními protějšky. Avšak na rozdíl od globálních výsledků vykazují české podniky v budoucím nasazení UCC nižší otevřenost vůči možnostem hostingu s více nájemci nebo veřejnému cloudu.

3 Česká republika Obsah Naše metodika 01 Globální výsledky 02 Společnosti pohlíží na UCC strategicky a na investice mají své rozpočty 02 Uživatelé jsou dotazováni na svůj názor, avšak zřídka mívají nějaký vliv 02 K výzvě v podobě uživatelů používajících svá vlastní zařízení by mělo být přistupováno jako k součásti celkové strategie podnikové mobility 02 Klíčem jsou standardní sjednocená komunikace (UC), mobilní klienti UC a spolupráce prostřednictvím sociálních sítí 02 Cloud přijde, avšak řízená UCC je již zde 02 Podnikům se nedaří vyhodnocovat požadavky uživatelů 02 Česká republika v kontextu 03 Rozšíření a priority UCC: Česká republika 03 Podniková mobilita a strategie BYOD konzervativní přístup 05 Český zájem o servisní služby reflektuje globální trend 07 Další materiály ke čtení 09 O společnosti Dimension Data 10 O studii Global UCC Study 2013 (Globální studie o sjednocené komunikaci z roku 2013) 10 O společnosti Ovum 10 Právní omezení 11

4 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Naše metodika Společnost Dimension Data objednala rozsáhlou původní studii zaměřenou na IT manažery a uživatele. Na základě této studie chtěla změřit priority uživatelů a podniků v oblasti UCC. V 18 zemích jsme uskutečnili interview s více než 1320 ICT manažery (s těmi, kteří měli velmi významný vliv na doporučení nástrojů pro přenos hlasu, UC a nástrojů pro spolupráci, nebo těmi, kteří byli přímo zodpovědní za pořízení takových nástrojů). Současně jsme provedli webová interview s 1390 zaměstnanci. Demografie našeho průzkumu (stejně tak jako náš dotazník) odrážela země, průmyslová odvětví a velikost společností, které se zúčastnily našeho průzkumu mezi manažery. V České republice jsme se zaměřili na 38 velkých podniků sídlících v této zemi a promluvili jsme si s 57 českými zaměstnanci, kteří používají řešení UCC. Naše demografická kritéria jsme zaměřili spíše na zaměstnance než na stolní počítače. Tak je tomu proto, že v předchozích pěti letech se UCC přesunula od stolních počítačů a souvisejících stolních telefonů spíše k uživatelsky definovanému prostředí, v němž zaměstnanci používají služby UCC v celé řadě zařízení a lokalit. Všechny zúčastněné společnosti měly více než 1000 zaměstnanců. V České republice jsme se zaměřili na 38 velkých podniků sídlících v této zemi a promluvili jsme si s 57 českými zaměstnanci, kteří používají řešení UCC. 1

5 Česká republika Globální výsledky Společnosti pohlíží na UCC strategicky a na investice mají své rozpočty Až donedávna bývala UCC většinou synonymem podnikových pobočkových ústředen a myšlenka na přípravu a realizaci strategie UCC byla ještě před pár lety podnikům zcela cizí, a to i mezi těmi největšími společnostmi. Náš průzkum však ukazuje překvapující posun: 78 % IT manažerů se vyjádřilo, že mají aktuální strategický plán a současně rozpočet alespoň na některé komponenty UCC. Je zřejmé, že mnoho společností pohlíží na sjednocenou komunikaci jako na strategickou příležitost. To je dobrá zpráva, nicméně na IT manažery je tak vyvíjen další tlak budou totiž nuceni změřit a předvést pozitivní výsledky investic do UCC. Uživatelé jsou dotazováni na svůj názor, avšak zřídka mívají nějaký vliv Decision-makeři udávají, že místní manažeři a uživatelé jsou často dotazováni v otázkách investic do UCC. Naproti tomu pouze 20 % respondentů pociťuje, že uživatelé nějakým významným způsobem přispívají ke strategii UCC. Existuje značné riziko, že zkušenostem a požadavkům uživatelů nebude přikládána dostatečné pozornost náš průzkum totiž také signalizuje, že přijetí mezi uživateli je kritickou metrikou úspěchu investice do UCC. K výzvě v podobě uživatelů používajících svá vlastní zařízení by měla být přistupováno jako k součásti celkové strategie podnikové mobility Důležitou součástí strategie UCC je podpora aplikací UCC ve většině či dokonce ve všech zařízeních používaných pro podnikovou spolupráci, a to včetně mobilních telefonů a tabletů. Na rozvojových trzích, jako je Brazílie, Čína, Indie a Jižní Afrika, hlásí 70 % zaměstnanců vlastnících smartphone či tablet, že tato zařízení používají pro práci. Avšak méně než 30 % podniků vypovědělo, že podporují smartphony či tablety vlastněné zaměstnanci. Z výsledků našeho globálního průzkumu je zřejmé, že obecně jsou společnosti motivovány v této oblasti něco udělat, avšak reakce a plány se liší a jsou ještě pořád ve stádiu formování. Klíčem jsou standardní sjednocená komunikace (UC), mobilní klienti UC a spolupráce prostřednictvím sociálních sítí Manažeři vypovídají, že mají zájem a jsou motivováni k dalším investicím a realizaci plánů v příštím roce, a to v celé řadě aplikací UCC. Avšak tři z těchto plánů dominují: standardní UC (sjednocené zasílání zpráv, informace o dostupnosti (presence), softwarový telefon), mobilní UC (UC klient ve smartphonech či tabletech) a podnikový software pro sociální sítě. 22 % velkých podniků ohlašuje plány na realizaci standardní UC během jednoho roku a 22 % má takové plány pro mobilní UC. Rozšíření spolupráce prostřednictvím sociálních sítí se během dvou let zdvojnásobí a v roce 2015 bude mít většina velkých podniků nasazený nástroj pro podnikovou spolupráci na sociálních sítích jako součást všeobecné strategie UCC. Cloud přijde, avšak řízená UCC je již zde 21 % až 36 % UCC aplikací je aktuálně nasazeno místně, avšak spravováno třetí stranou. Kromě toho existuje velmi motivovaný zájem o cloud. 20 % podniků plánuje, že v následujících 24 měsících seriózně uváží využití cloudu při nasazení UCC. Avšak ještě větší zájem je o spravovaný model. Během dvou let by 34 % až 42 % našich respondentů mezi velkými podniky vážně zvažovalo místní nasazení UC, avšak v podobě spravované služby. Podniky by neměly ignorovat cloudové možnosti, obzvláště pak v případě, kdy začíná být k dispozici více řešení pro velké podniky. Je však také zřejmé, že takové podniky hledají partnera, který se postará o příslušné služby a rozvíjející se aktiva a investice v oblasti UCC. Podnikům se nedaří vyhodnocovat požadavky uživatelů Manažeři věří, že uživatelé dobře rozumí UC klientům a nástrojům pro podnikovou spolupráci na sociálních sítích. 75 % přitom odhaduje, že uživatelská základna je alespoň určitým způsobem obeznámena s podnikovými nástroji pro sociální sítě a překvapivých 85 % věří, že uživatelé jsou alespoň určitým způsobem obeznámeni s mobilními UC klienty. Pouze 42 % dotázaných uživatelů slyšelo o klientech UC. Očividně je nutné provádět další konzultace a analýzy uživatelů, avšak náš průzkum odhaluje také jednu nebezpečnou skutečnost: 21 % manažerů věří, že všichni jejich uživatelé mají stejné požadavky, a 13 % nevidí v provádění analýz žádný přínos. Tento nedostatek povědomí o uživatelích představuje riziko neúspěchu investic do UCC. Obzvláště pak proto, že podle manažerů mají investice do UCC přinést zlepšení podnikových procesů a zvýšenou produktivitu. 2

6 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika v kontextu Rozšíření a priority UCC: Česká republika České podniky udávají aktuální míru přijetí UCC ve srovnání s globálními trendy na obecně podobné úrovni, ačkoliv ve většině kategorií mírně zaostávají. Čeští respondenti uvedli vyšší míru přijetí (68 % podniků ve srovnání s globálním průměrem 39 %) u nástrojů pro správu týmového pracovního prostoru/obsahu, avšak český UCC trh ještě zaostává za mírou rozšíření těchto technologií v podnicích na vyspělých trzích. V souladu s globálním trendem je v České republice široce přijímáno IPT (technologie UCC), avšak míra přijetí 66 % v českých podnicích zaostává za globálním průměrem 75 %. Podnikový trh v České republice zaostává za globálním průměrem v mnoha oblastech UCC včetně těchto: Komunikace založená na platformě Microsoft Lync, zasílání rychlých zpráv (IM) a informace o dostupnosti (Presence), osobní video (např. video klienti, terminály osobního videa), audio / webové konference, uživatelské aplikace (například Skype, Twitter, Facebook), podnikový software pro sociální sítě (např. Yammer, WebEx Social). V tomto obecném trendu existují určité výjimky české podniky přijaly standardní UC (Zasílání rychlých zpráv (IM), informace o dostupnosti (Presence), softwarové telefony atd.) a UC klienty v smartphonech/tabletech rychlejším tempem než jejich globální partneři (ve srovnání s globálním průměrem o 5-9 % vyšší aktuální rozšíření), avšak na základě ohlášených investic plánovaných v následujících 12 měsících se globální průměr dostane na stejné hodnoty. Celkově je český trh méně rozvinutý a ve srovnání se zahraničními společnostmi se jeví konzervativnější. V porovnání s globálním průměrem nejsou české společnosti ve střednědobém horizontu takovou měrou ochotné investovat do všech aplikací UCC. Náš průzkum také ukazuje, že 76 % velkých českých podniků má ve střednědobém horizontu k dispozici strategické plány pro vyhodnocení a implementaci alespoň některých aplikací UCC, přičemž v globálních společnostech je tato hodnota v průměru 81 %. Kromě toho má pouze 68 % českých podniků rozpočet na podporu strategických plánů pro budoucí nasazení UCC. Ve světě tato hodnota dosahuje 77 %. Tyto výsledky poukazují na opatrný přístup: české podniky mají v úmyslu investovat, avšak tyto záměry ještě nemusí být vyjádřeny na úrovni konkrétních aplikací. Ačkoli české podniky celkově zaostávají v adaptaci UCC technologií, výjimku tvoří výrazná podpora mobilních zařízení. 3

7 Česká republika Česká republika v kontextu Obrázek 1: Rozšíření UCC v České republice Stav UCC v České republice. Které z níže uvedených technologií máte nyní nebo očekáváte, že je budete mít v budoucnu? Telefonie (IP pobočková ústředna) 66% 5% 11% 18% Telefonie (hlasové služby Microsoft Lync nebo Cisco Jabber) 16% 8% 13% 63% Zasílání rychlých zpráv a informace o dostupnosti uživatele 53% 8% 5% 34% Standardní UC (sjednocené zasílání zpráv, informace o dostupnosti uživatele, softwarové telefony atd.) UC klient ve smartphonech a tabletech (softwarový telefon, informace o dostupnosti uživatele, video) 45% 5% 11% 39% 45% 11% 8% 36% Audio / webové konference 58% 8% 13% 21% Osobní video (např. video klienti, terminály osobního videa) 26% 8% 16% 50% Video konference používané v místnostech nebo teleprezence 53% 5% 13% 29% Spotřebitelské aplikace (například Skype, Twitter, Facebook) 45% 55% Podnikový software pro sociální sítě (např. Yammer, WebEx Social) 13% 8% 8% 71% Týmové pracovní prostory a nástroje pro správu obsahu 68% 8% 5% 19% % přijetí Máme nyní Očekáváme, že je budeme mít během 24 měsíců Očekáváme, že je budeme mít během 12 měsíců Žádné plány Zdroj: Ovum 4

8 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika v kontextu Podniková mobilita a strategie BYOD konzervativní přístup Jedním z hlavních témat našeho průzkumu bylo pochopit dopad rostoucího počtu mobilních smartphonů a tabletů v podniku (ať už vlastněných podnikem nebo zaměstnanci) na strategii a nasazení UCC. Jedním z našich klíčových zjištění bylo, že úspěch UCC se čím dále větší měrou měří dle rozšíření mezi uživateli. Klíč k úspěchu UCC leží stoupající měrou v rukou uživatelů, a to doslova. Čím dál tím více zaměstnanců si přináší svá zařízení do práce a používá je pro klíčové úkoly. Podniky proto investují do systémů a řešení, pomocí nichž taková zařízení spravují, zabezpečují a podporují. Když jsme se dotázali na strategii BYOD, více než jedna čtvrtina českých podniků uvedla podporu pro veškeré smartphony a tablety vlastněné zaměstnanci, přičemž 45 % uvedlo podporu pro smartphony a tablety vlastněné zaměstnanci, které byly zároveň schválené společností. Tyto hodnoty jsou velmi podobné globálním trendům 46 % podniků globálně uvádí aktuální podporu pro smartphony a tablety vlastněné zaměstnanci a 27 % podporu pro smartphony a tablety vlastněné zaměstnavatelem. Avšak 53 % českých respondentů naznačuje, že nemají vůbec žádné plány na podporu neomezené strategie BYOD. To kontrastuje s globálními výsledky, kde takové plány nemá jen 37 % společností. V rozporu s globálním vývojem navíc uvádějí české podniky konzervativní přístup k rozšiřování podpory strategie BYOD, přičemž pouze 22 % podniků očekává v příštích 24 měsících rozšíření podpory pro zařízení vlastněná zaměstnanci, a to ve srovnání s 37% globálním průměrem. Ve velkých podnicích v České republice jsme se také dokázali zaměstnanců, do jaké míry využívají strategii BYOD a zda takovou strategii podporují jejich zaměstnavatelé. Mezi zaměstnanci velkých českých podniků, kteří vlastní smartphone či tablet, 47 % uvedlo, že pro pracovní účely (přístup ke korporátnímu u, datům či aplikacím) používají svůj vlastní smartphone/tablet, zatímco v globálním průměru dosahuje tato hodnota 62 %. Čeští zaměstnanci očividně upřednostňují vlastnictví osobních zařízení pro čistě osobní účely. Avšak ze zaměstnanců, kteří používají své vlastní zařízení, 53 % uvedlo, že jejich zaměstnavatel očekává, že si přinesou své vlastní zařízení nebo takový postup aktivně podporuje. 13 % uvedlo, že od Obrázek 2: Podpora strategie BYOD v České republice Podpora strategie BYOD: Uveďte plány na podporu jakýchkoliv smartphonů a tabletů vlastněných zaměstnanci. Podpora nyní 26% 45% Očekáváme podporu v průběhu 12 měsíců 11% 13% Očekáváme podporu v průběhu 24 měsíců 8% 11% Žádné plány na podporu 34% 53% Podpora smartphonů/tabletů schválených korporací a vlastněných zaměstnanci Podpora jakýchkoliv smartphonů/tabletů vlastněných zaměstnanci Zdroj: Ovum 5

9 Česká republika Česká republika v kontextu takového postupu je jejich zaměstnavatel zrazuje, přičemž jedna třetina uvedla, že zaměstnavatel neví, že si zaměstnanci nosí svá vlastní zařízení. Avšak navzdory konzervativnímu přístupu ke strategii BYOD mezi českými zaměstnanci a jejich zaměstnavateli je zde i nadále příležitost k nasazení UCC v osobních zařízeních, která si hledají svou cestu do podniků. Obrázek 3: Podpora mobilní UCC v České republice Podpora zařízení: Které UCC aplikace podporujete v níže uvedených zařízeních? Zaškrtněte všechny platné možnosti. Zasílání rychlých zpráv a dostupnost uživatele 16% 18% 50% 42% IP pobočková ústředna / UC klient 16% 8% 39% Webové a video konference 13% 3% 26% Spotřebitelské aplikace (například Skype, Twitter, Facebook) 18% 8% Aplikace pro podnikové sociální sítě (např. Yammer, WebEx Social) 8% 16% Cloudové podnikové a kancelářské aplikace (např. Microsoft 365, vlastní podnikové aplikace) 13% 24% Podpora smartphonů/tabletů vlastněných podnikem Podpora smartphonů/tabletů schválených podnikem a vlastněných zaměstnanci Podpora smartphonů/tabletů vlastněných zaměstnanci Zdroj: Ovum 6

10 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Česká republika v kontextu Český zájem o spravované služby reflektuje globální trend Jedním z nejvýznamnějších trendů, který se projevil v našem globálním průzkumu, je ten, že podniky u místních řešení UCC seriózně zvažují služby spravované třetími stranami. Čeští manažeři nejsou výjimkou a čeští ICT manažeři vyjadřují zájem a jsou v rámci budoucích investic do UCC otevřeni vůči servisním službám. Naprostá většina stávajících nasazení českých UCC je místní a spravovaná interně. Místní a interně spravovaná řešení povšechně odpovídají našim globálním zjištěním. Níže uvedené výsledky však také poukazují na určité české zvláštnosti: České podniky naznačují rychlý přechod od interně spravovaných řešení k řešením spravovaným třetími stranami a také ke smíšeným možnostem privátního a veřejného cloudu. Podniky udávají, že neplánují žádné další investice do interně spravovaných řešení pro telefonii založených na platformě Microsoft Lync nebo Cisco Jabber a do standardní UC (jako je například o sjednocené zasílání zpráv (IM), informace o dostupnosti (Presence) a softwarové telefony). Navíc je u většiny aplikačních oblastí UCC ve střednědobém horizontu počet českých podniků udávajících naplánované investice do interně spravovaných řešení v porovnání s globálními výsledky značně nižší. Pokud jde o budoucí modely dodávek UCC, čeští manažeři vyjádřili obrovský zájem o dedikované hostované služby nebo služby privátního cloudu. Náš průzkum ukázal ve srovnání se zahraničními společnostmi významně vyšší míru plánovaného přijímání privátního cloudu českými podniky na podporu většiny aplikačních oblastí UCC. Čeští respondenti udávali plány na 62% nasazení komunikačního řešení využívající platformou např. Microsoft Lync nebo Cisco Jabber, která bude dodávána na dedikovaných hostovaných službách nebo službách privátního cloudu v průběhu následujících 2 let, přičemž v globálním měřítku udávají podniky takové nasazení v 31 % případů. Avšak narozdíl od globálních výsledků vykazují české podniky v budoucích investicích do UCC nižší otevřenost vůči možnostem hostingu s více nájemci nebo veřejnému cloudu. Zejména u služeb jako IPT, standardní UC a nástroje pro správu týmového pracovního prostoru/obsahu udávají podniky, že v rámci možností veřejného cloudu nemají v následujících dvou letech naprosto žádné investiční plány. Náš vzorek nemusí reprezentovat ucelenou situaci na trhu českých velkých podniků, ale je zřejmé, že české podniky ještě nemají přílišnou důvěru vůči hostingu s více nájemci. České podniky preferují rychlý přechod na nakupování služeb pro správu UCC od třetích stran. 7

11 Česká republika Česká republika v kontextu Obrázek 4: Dodávka UCC v České republice z pohledu manažerů Zvažujete-li nové investice v níže uvedených oblastech během následujících 24 měsíců, o kterých dodávkách byste vážně uvažovali? Zaškrtněte všechny platné možnosti. 26% 80 IP pobočková ústředna 9% 65% 3% 20% Telefonie (hlasové služby Microsoft Lync nebo Cisco Jabber) 25% 45% 10% Zasílání rychlých zpráv a informace o dostupnosti uživatele 21% 23% 65% 7% 21% Standardní UC (hlasová pošta, informace o dostupnosti uživatele, softwarové telefony atd.) 29% 74% 8% Audio / webové konferenční služby 24% 26% 60% 10% Týmová spolupráce a nástroje pro správu obsahu 7% 14% 29% 61% Místní a spravované interně Místní a spravované třetí stranou Dedikovaný hosting nebo soukromý cloud Hosting s více nájemci nebo veřejný cloud Zdroj: Ovum 8

12 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Další materiály ke čtení Další materiály ke čtení Tato zpráva zachycuje náš globální průzkum věnovaný UCC a zkoumá některé výsledky, které ilustrují globální trendy a jejich vliv na český trh. Většina trendů má přímý a také podobný vliv na místní podniky stejně jako na velké podniky na vyspělejších trzích. Navíc jsme využili možnosti prozkoumat některé rozdíly mezi českým a globálním prostředí na poli technologií UCC. Další informace a vysvětlení najdete v naší úplné globální zprávě Strategic, User-driven and Managed: the Future of Unified Communications & Collaboration (Strategická, uživatelem řízená a spravovaná: budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce), kterou vám poskytne místní zastoupení společnosti Dimension Data. 9

13 Česká republika O nás O společnosti Dimension Data Společnost Dimension Data, plc, byla založena v roce Společnost je poskytovatelem ICT služeb a řešení založených na technologické odbornosti, schopnosti dodávat globální služby a podnikatelském duchu, díky němuž tato společnost urychluje obchodní ambice svých zákazníků. Společnost Dimension Data je členem skupiny NTT. O globální studii o sjednocené komunikaci z roku 2013 V srpnu 2007 pověřila společnost Dimension Data výzkumnou firmu Ovum (v té době známou jako Datamonitor), aby provedla primární výzkumnou studii o postojích vůči sjednocené komunikaci, jejím přijímání a vnímaných přínosech. Bylo dotázáno 390 IT manažerů a 524 technologických uživatelů ze 13 zemí. Na studii z tohoto roku se podílelo dokonce ještě více účastníků odpovědělo více než 2007 respondentů z 18 zemí. Zpráva poskytuje manažerům nástroj k pochopení aktuálních podmínek na trhu a identifikuje osvědčené postupy. Obsah této zprávy ideálně reflektuje rozvoj UCC strategie. O společnosti Ovum Společnost Ovum je nezávislým analytikem ICT s mezinárodní působností. Společnost Ovum zaujímá jedinečné postavení díky svému podrobnému přehledu nad neustále se střetávajícími světy podnikových technologií a telekomunikací. Našim klientům nabízíme nezávislou a objektivní analýzu, která jim umožňuje činit lepší rozhodnutí týkající se obchodní činnosti a technologií. Tento výzkumný projekt byl zorganizován dle postupů obchodní komunikace společnosti Ovum, které zkoumají přijetí komunikačních služeb společnostmi, které spolupracují v souladu se spotřebitelskými postupy společnosti Ovum, které zkoumají nárůst objemu inteligentních spotřebitelských zařízení a jejich dopad na podnikové IT funkce a širší podnikatelské aktivity společnosti. 10

14 Budoucnost sjednocené komunikace a spolupráce Právní omezení Právní omezení Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího svolení vydavatele (společnost Ovum, Informa) reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, nebo přenášena v jakékoli formě jakýmikoli prostředky, až již elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jinak. Údaje v této zprávě jsou považovány za správné v okamžiku zveřejnění, ale nemohou být garantovány. Upozorňujeme, že poznatky, závěry a doporučení, které uvádí společnost Ovum, se zakládají na informacích shromážděných v dobré víře z primárních i sekundárních zdrojů, jejichž přesnost však nemůžeme vždy zaručit. Z tohoto důvodu nemůže společnost Ovum přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv akce provedené na základě informací, u nichž se později může ukázat, že byly nesprávné. 11

15 Česká republika 12

16 Middle East & Africa Asia Australia Europe Americas Algeria Angola Botswana Congo Burundi Democratic Republic of the Congo Gabon Ghana Kenya Malawi Mauritius Morocco Mozambique Namibia Nigeria Oman Rwanda Saudi Arabia South Africa Tanzania Uganda United Arab Emirates Zambia China Hong Kong India Indonesia Japan Korea Malaysia New Zealand Philippines Singapore Taiwan Thailand Vietnam Australian Capital Territory New South Wales Queensland South Australia Victoria Western Australia Belgium Czech Republic France Germany Italy Luxembourg Netherlands Spain Switzerland United Kingdom Brazil Canada Chile Mexico United States For contact details in your region please visit

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace strana 1 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Evropská komise ani žádná osoba konající ve jménu Komise nenese odpovědnost za účel použití následující

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Report. Země internetová. Jak internet mění českou ekonomiku

Report. Země internetová. Jak internet mění českou ekonomiku Report Země internetová Jak internet mění českou ekonomiku The Boston Consulting Group (BCG) je vedoucí mezinárodní poradenská firma. Spolupracujeme s vrcholovým management firem ve všech odvětvích a regionech

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Informace o mezinárodním průzkumu poskytování knihovních a informačních služeb zrakově postiženým

Informace o mezinárodním průzkumu poskytování knihovních a informačních služeb zrakově postiženým 054 Informace o mezinárodním průzkumu poskytování knihovních a informačních služeb zrakově postiženým 1. Úvod Mezinárodní průzkum poskytování knihovních a informačních služeb pro zrakově postižené a pro

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů

Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens. Výběr auditora. Uplatnění osvědčených postupů Federace evropských účetních Fédération des Experts comptables Européens Výběr auditora OBSAH Předmluva...4 Úvod...5 První krok: Shromáždění informací před provedením výběru...7 Aspekty jmenování auditora

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací

Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Analýza možností využití finančních nástrojů v podpoře vědy, výzkumu a inovací Tato analýza vznikla v Technologické agentuře ČR jako podkladový materiál pracovní skupiny Nové finanční nástroje v letech

Více