JZ Asie. - hornatá oblast (cca m n. m.), z velké části bezodtoká, pouště (i horské)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JZ Asie. - hornatá oblast (cca 4.000 m n. m.), z velké části bezodtoká, pouště (i horské)"

Transkript

1 JZ Asie - možné rozdělení: 1) Zakavkazsko Gruzie, Ázerbajdžán, Arménie 2) Blízký východ Ky, Tu, Sý, Li, Iz, Jo, Palestina 3) Střední východ státy Arab. pol. +Irák, Írán, Afganistán Pojem Blízký či Střední východ z pohledu Evropana. - hornatá oblast (cca m n. m.), z velké části bezodtoká, pouště (i horské) - subtropické klima, ve vnitrozemí kontinentální přechází na J do suchého tropického - nedostatek vody (zvláště pitné odsolování mořské) - řeky často vysychají (vádí), největší vodní stav v zimě - jezera převažují slaná (patří k nejslanějším na světě Tuz, Mrtvé moře ) - nejúrodnější půdy hnědozemě, okrajově černozem (Kubáňská nížina) - převaha pouštních a polopouštních půd - subtropická suchomilná vegetace (Blízký východ), pouštní a polopouštní (Střední v.) - listnaté a smíšené lesy (Turecko) prakticky vykáceny, časté požáry svahová eroze - jehličnaté lesy mír. pásu Kavkaz - obyvatelstvo hl. při pobřeží a v povodí vel. řek (od starověku centra dnešních civilizací) - hl. koncentrace: 1. vých. Středomoří (Adana Jafa Gaza) 2. stř. a dolní tok(šatt-al Arab) Eufratu a Tigrisu 3. pobřeží Malé Asie (Trabzon Samsun Bospor Dardaneli) - vysoké PP, 50% městské obyv., etnika Arabů, Turků, Peršanů, Afgánců, Židů + kavkaz. národů - jazykově převaha indoevropské, afroasijské a altajské jazyk. rodiny - kolébka 3 svět. náboženství: Judaismu (Izrael), křesťanství (Kypr, Libanon, Arménie, Gruzie) a islámu

2 - hospodářství se opírá o těžbu ropy a zem. plynu a zemědělství - ekon. nejsilnější: Izrael - těžební p.: ropa, z. plyn OPEC (I, I, K, K, S.A., SAE) + Ázerbajdžán č. uhlí, Fe ruda Tu, Írán Cu ruda Tu, Arménie Chrom Tu Mangan Gruzie Soli, fosfáty Izrael, Jordánsko - tradiční potrav., textilní pr. (koberce ) - od 70. let 20.stol. chemický, strojírenský a hutnický - v zemědělství nutnost zavlažovat, málo zem. půdy, přesto převládá RV (obilniny, luštěniny, ořechy, tabák, bavlník, subtr. ovoce a zelenina) - ŽV: ovce, kozy, velbloudi - CR: atraktivní, ale nestabilní oblast, poutní místo islámu

3 ZAKAVKAZSKO - M a V Kavkaz, vlhká Kolchidská nížina (pobř. Č. moře) - subtrop. podnebí (vlhké: pobřeží Č. moře x suché: pobřeží Kaspiku) a mírné (Kavkaz) - řeky: Kura (Tbilisi, Baku), Araks obě bezodtoké - jez. Sevan (Arménie) - obyvatelstvo: na 50 etnik, pestrost křesťanství (301 n.l.-arménie -1.na sv., kde státní náb.) x islám (Ázerbajdžán) stol. připojení k carskému Rusku samostatné státy Stalin-převrat-okupace sov. vojsky-1922 součást vznikajícího SSSR samostatnost součást SNS (dnes bez Gruzie reakce na ruské vměšování) - průmysl: - těžební Mn ruda Gruzie Cu ruda Arménie ropa Ázerbajdžán ( Naftové kameny ) V roce 1997 se začala těžba z nového naleziště v Kaspiku po kazašském 2. nejv. naleziště oblasti (90 mld barelů a 410 bilionů m 3 ). - strojírenský: Gruzie elektrolokomotivy, zaříz. do potrav. pr. Arménie svítidla, elektromotory - chemický: Ázerbajdžán plasty um. kaučuk, petrochemie Gruzie parfumerie - textilní: bavlna, vlna, hedvábí - potravinářský: konzervy, šťávy, olej z bavl. semen, čaj, tabák. výrobky, víno, lihoviny (brandy arméňák, gruzíňák )

4 - zemědělství: - subtrop. ovoce a zel., čaj (Gr), tabák (Ar), bavlník (Áz), aromat, květiny (Gr) - ovce, bourec morušový, jeseteři (Kaspik = Ázerb.) - CR: vysokohorská turistika, lyže (Kavkaz) dříve lázeňské pobyty (pobř. Černého m. Gruzie: Suchumi, Batumi) - oblasti konfliktů: 1. Náhorní Karabach enkláva Arménů v Ázerbajdžánu - od r boje končí r Lačinský koridor 2. Gruzie občanské války vycházející z boje o moc ve státě, klesající ekon. úroveň a boj etnik a AO o samostatnost a nezávislost na Gruzii (vliv a zájem Moskvy) - Gamsachurdia Ševarnadze (1995) růžová revoluce 2003 Saakašvili 3. Abcházie hl. m. Suchumi - r vyhl. svrchovanost gr. armáda r příměří, na hranicích jednotky OSN (pouze Rusové) - podpora Abcházii ze strany Ruska při osamostatnění 4. Adžárie hl.m. Batumi - podobně jako Abcházie, odmítají uznat Saakašviliho, snaha o suverenitu 5. Jižní Osetie obava z gruzínského nacionalismu po rozpadu SSSR, snaha o připojení k S. Osetii (ruská federace) - r vyhlášení suverenity + povstání - r příměří - r obsazení Gruzií x Rusko reakce (cca 50 km od Tbilisi) stažení gruzínských jednotek

5 BLÍZKÝ VÝCHOD - převaha republik, pouze JORDÁNSKO konstit. monarchií KYPR - od KYPROS (řecky měď) nebo CUPRUM (římsky) - hl. město: Nikósia (řecká část) x Lefkósie (turecká) - od starověku Řekové x Římané, pak součást Byzantské říše stol. až 1878 Turci, pak přešel ostrov pod správu VB, přestože Turecko formální vlastník - r vyhl. nezávislé Kyperské rep. začátek občanské války a histor. sporů - celé 20. stol. snaha většinových kyper. Řeků o sjednocení s Řeckem - r invaze turecké armády (reakce na státní převrat organizovaný athénskou voj. juntou) - rozdělení ostrova zelenou (Attilovou) linií na S tureckou a J řeckou část - r vyhl. Severokyperská turecká republika - možnost spojení ostrova při vstupu do EU (2004), v referendu odmítnuto obyvateli jihu, v EU pouze jižní řecká část - těžba Cu, azbestu, mramoru či solí - pěstování citrusů, vinné révy, oliv, obilniny, zelenina - potrav. pr., léčiva, cement, oděvní pr., obuvnický - dopravní služby a CR!!! (v lednu a únoru se tu dá i lyžovat) TURECKO - člen NATO, snaha o vstup do EU - 3% v E Bospor 97% v As - převažuje hornatý povrch (Pontské h., Taurus, Antitaurus, Arménská vysočina Ararat seismicky aktivní pohoří), v centrální části náhor. plošina Anatolie až pouštní charakter

6 - prameny řek Eufrat a Tigris - jez. Van, Tuz - sintrové terasy Pamukkale - prům.-zem. stát, ale i řemeslná výroba (např. kovotepectví ) - svět. ložiska chrómu, sepiolitu (minerál pro výzdobu dýmek a cigaret. špiček) - těžké obory, textilní (koberce), potravinářský (cukrovinky.) - v zem. převažuje RV: obilniny, luštěniny, zelenina, ovoce, tabák, bavlník, mák - ŽV: ovce, kozy (angorské plemeno), skot - r svržen poslední sultan, r republika - Kemal Atatürk ( otec Turků ) zavedl latinku, islám přestal být státním náboženstvím, rozvoj průmyslu, ženské emancipace - r moderní stát západního typu - genocida Armenů během I. sv. v. (až 1 mil. v letech ) - dnes problém Kurdů či Kypru (vlivem tur. nacionalismu) překážka pro vstup do EU LIBANON - Lubnán = arabsky bílý název hor, název státu - libanonský cedr na vlajce ve skut. téměř neexistuje (nd 900m n.m.) x převažuje dub - J území okupoval v 70. letech Izrael ( x OOP) - dnes V území okupován Sýrií vměšuje se - občanská válka ( ): Šíité x sunnité x křesťané 38% (maronité ) zpomalila ek. růst - dříve Švýcarsko východu - Sýrie musela r stáhnout své jednotky - dnes útoky Hizballáhu - hl. město (bohužel I bojů) - Bejrút

7 SÝRIE - patří k nejradikálnějším arab. státům - Damašek = nejstarší trvala obývané hl. město (od r př.n.l.) JORDÁNSKO - KM, království - dříve tzv. Zajordánsko (do r. 1946) - Z část obsazena po 3. a-i. válce v r Izraelem - král Husajn navrhl r vytvoření palestinského státu na území Gazy a Západním břehu Jordánu, který by s Jordánskem vytvořil federaci - r se zřekl Záp. břehu ve prospěch vyhlášeného Státu Palestina - r podepsal mírovou smlouvu s Izraelem (konec válečného stavu od r. 1948) - dnes jeho syn Abdalláh (1. arabský vůdce v USA po útocích + podpora boje proti terorismu) - skalní chrám PETRA (vytesaný v červenorůžovém pískovci) PALESTINA - zatím ofic. název Palestinská autonomní území = základ budoucího palestinského státu - tvořena 2 oddělenými územími: Gaza a Západní břeh - hl. město Jeruzalém - sídlo správ. orgánů Ramalláh v Gaze - prezident: Mahmúd Abbás (r. 2005) po smrti Jásira Arafata (r. 2004) - Hamás (Hnutí islámského odporu), al-fatah (Palestinské národněosvobozenecké hnutí), OOP

8 IZRAEL - republika, vyhlášená po zrušení brits. mandátu nad Palestinou - Z pobřeží omývá Středozemní m., na J Rudé m. (Akabský záliv přístav Ejlát) - povrch tvoří pahorkatiny až hornatiny (Galilejský hřbet od S k J 1208m n.m.) - 60% území pouště (Negev, Judská na J) - nížiny při pobřeží (Saronská) a ř. Jordán (příkop. propadlina Eritrejského zlomu) - podnebí subtrop., středomořské, v okolí Mrtvého m. až tropické - po většinu roku horké, suché podnebí, srážky v zimě nedostačují, nutno zavlažovat, navíc srážkový stín Galilejského hřbetu - ř. Jordán a Galilejské (Genezaretské) jez. hl. zdroj sladké pitné vody - Mrtvé moře ústí Jordán, lázeňství, zdroj solí, nejhlubší proláklina na sv. (-420 m n.m.) - nejúrodnější půda v nížinách hnědozem, převaha pouštních, kamenitých a písčitých - 17% tvoří orná půda, 1/3 nutno zavlažovat - pouze 6% pokrývá les, subtrop. věčně zelená, středomořská vegetace, polopouštní a pouštní - obyvatelstvo: 7,5 mil. (2009), z toho 5,5 mil. Židé - vysoké PP díky arabskému obyv., vysoký dožitý věk - vysoká hustota zalidnění (361ob./km 2 ), převaha městského obyv. (92%) - nejlidnatější město Tel Aviv-Jafo (1,6 mil.) - Jeruzalém, Haifa (Chejfa), Beerševa, Ejlát (Elat) - průmysl: - těžební: - nutný dovoz ropy i ostat. surovin - fosfáty, drasel. soli, potaš (uhličitan draselný K 2 CO 3 ), brom, jód Mrtvé moře - Cu rudy Negev - staveb. materiály, cihl. hlíny - údolí Jordánu (- dříve ropa, z. plyn okupovaný Sinajský poloostrov)

9 - prům. zem. stát, spolu s Japonskem nejvyspělejší v Asii, ekonomika je však velmi zmilitarizovaná, udržovaná obrovskými zahraničními úvěry (hl. USA) - kromě paliv nutno dovážet zčásti i potraviny, omezeny jsou i vodní zdroje - výroba se orientuje na energeticky a surovinově nenáročné obory (výroba lékařských přístrojů, broušení diamantů, elektronika a elektrotechnika), tak i na odvětví nezbytná pro obranu (hutnický, výroba zbraní, jaderný program) - tradičními obory jsou chemický (hnojiva, léky ), textilní (bavlna, vlna), potravinářský (konzervárny, cukrovinky z medu, ) - zemědělství: založeno na fungování KIBUCů (družstev) = společenství lidí, kteří kolektivně žijí a hospodaří na půdě. Mají společný majetek i výrobní prostředky, každý pracuje podle svých možností a schopností. Nedostávají mzdu, jen kapesné, ale všechny služby včetně zdravotních mají zdarma. Každý kibuc má přidruženou výrobu (např. výrobu strojů a zařízení pro zem., výroba plastů, elektronika ), jejíž zisk vysoko převažuje nad ziskem ze zemědělství. První kibuc byl zřízen v r (Degania), dnes funguje asi 269 kibuců se obyv. a vytváří asi 40% zemědělské produkce Izraele. - RV: intenzivní závlahové zemědělství obilniny (pš., ječ.), zelenina (brambory, rajčata), citrusy (grepy), bavlník, tabák, vinná réva, datle. - ŽV: ovce, kozy, skot, drůbež včelařství!! - doprava: kvalitní dopr. trasy u suchozemské (nutnost ze strategického hlediska) - námořní přístavy Ejlát a Haifa - hl. letiště Tel Aviv Jafo - CR: kolébka 3 náboženství ALE politicky nestabilní!! - Jeruzalém (Chrámová hora, Zeď nářků, Šalamounův chrám), Betlém, Nazaret, Jericho, Mrtvé moře.

10 HISTORICKÉ ETAPY: - původně Palestina (jméno dali Pelištejci = hebrejsky Filištíni) osídlena KANANEJCI (semit.) stol. př. n. l. Izraelité (semit.) = založení království - od 12. stol. př. n. l. vpády mořských národů - 11./10. stol. př. n. l. rozpad na král. Judské a Izraelské = začátek konce, diaspor, pogrom - postupné podmanění Asyřany, Babyloňany, Egypťany, Makedonci, Římany (1. stol. n. l.), Araby ( ), Turky ( ) léta 19. stol. vznik sionistického hnutí (r Theodor HERZL Židovský stát, r Basilejský kongres) - od r mandátní území OSN pod správou VB v souladu s rozhodnutím VS OSN zed ne zrušení brits. mandátu nad Palestinou a vytvoření 2 nezávislých států židovského a arabského. Jeruzalém pod mezinár. správou!! - r arabsko-izraelská válka - r Jeruzalém jednostranně vyhlášen hl. m. Izraele - arabská část Palestiny k Jordánsku (Zajordánsko) - r arabsko-izraelská válka - r arabsko-izraelská válka (okupace Gazy, Sinaje, Golanských výšin, V části Jeruzaléma - r arabsko-izraelská válka - r v americkém Camp Davidu podepsána mírová smlouva mezi Egyptem a Izraelem ( v r.1982 vrácen Egyptu Sinaj. poloostrov) - r útok proti OOP a palest. táborům na J Libanonu (1.agrese již v r. 1978) - r v Gaze zahájena 1. palestinská intifada (všelidové povstání) OOP vyhlašuje z tuniského exilu Palestinský stat, prezidentem J. Arafat podpis mírové dohody mezi Izraelem a OOP (J. Rabin, Š. Perez x J. Arafat) - prvé vzájemné uznání obou národů s právem na vlast - budoucí řešení otázky Jericha a Gazy, Záp. břehu, Jeruzaléma

11 - r mírová smlouva s Jordánskem - r Nobelova cena míru (Arafat, Rabin, Perez) - r první volby do palest. samosprávy v Gaze a části Z. břehu kolem Jericha vítězí J. Arafat a jeho strana al-fatah (militantní Hamas a další strany a hnutí vyvolávají konflikty) - v dubnu 1996 navržena ústava, v níž se Palestinci zavazují uznat Stát Izrael - r vyhlášena 2. intifáda - r navrhl izr. premiér A. Šaron vznik nezávislého palestinského státu do r za podmínek ukončení terorismu, demilitarizace území a izraelské obrany vzdušného prostoru nad palestinským územím (x nezávislost Palestiny je tímto výrazně omezena). - r omezení moci J. Arafata, vytvoření fce předsedy vlády Mahmúd Abbás (generální tajemník OOP) - r schválení izr. parlamentem evakuace a následná likvidace 25 židovských osad na palest. území (všech 21 v pásmu Gazy a 4 na Záp. břehu) - konec r umírá J. Arafat - r M. Abbás zvolen prezidentem Palestinských autonomních území Současní polit. představitelé: IZRAEL: Š. Perez prezident Benjamin Netanjahu premiér (střídá Ehuda Olmerta) Palestina: M. Abbás prezident Salám Fajjád premiér

12 STŘEDNÍ VÝCHOD - Irák, Írán, Afganistán (republiky) + státy Arabského pol. (monarchie absolutní: S.A., S.A.E, B, O, Ka, konstituční - Kuvajt, republika - Jemen) Arabský poloostrov - lidé při pobřeží a oázách - velký podíl námezdních zahraničních dělníků a přistěhovalců - vlastní obyvatelé mají (díky ropě) zajištěn stabilní roční příjem (renta), vzdělání a zdravotní péče zdarma, potraviny, voda, el. a doprava subvencovány, práce většinou ve veřejné správě - nedostatek sladké pitné vody (odsolování mořské) - hl. zdroj příjmů ropa, z. plyn (nejv. rafinérie: Rás Tannura = S.A., Miná al-ahmadi = Kuvajt) - závlahové zem., obiloviny, datle, káva (Jemen pravlast?), kát Jemen - kočovné pastevectví ovcí, koz, velbloudů, rybolov (i perly) - budoucnost: hutnictví barevných kovů (především Al) IRÁK finanční centra, bankovnictví turistika, CR (nejen Mekka, Madina, Džida v S.A., ale i Katar, S.A.E., Bahrajn) experimentální pouštní zemědělství - do r rep. s autoritářským prez. režimem (Saddám Husajn r popraven) - do dnešní doby pokračuje stahování koaličních vojsk zahájené v r konflikty rozpoutané Husajnem: Irák x Írán Irák x Kuvajt (Pouštní štít, Pouštní bouře) - r. 2003: USA + VB x Irák snaha o svržení Husajna (záminka vlastnictví zbraní hromadného ničení) - v minulosti centrum civilizací (Mezopotámská nížina) Sumerové, Asyřané, Babyloňané - zemědělství stále hlavní (Eufrat, Tigris, Mezop. níž.) ječmen, rýže, zelenina, datle, bavlník, tabák, mák - v ŽV ovce, kozy, skot, osli, velbloudi

13 - hl. bohatství: ropa, zem. plyn: Basra (J), Kirkúk, Mausil/Mosul/ (S Kurdové) - ostatní obory: potrav., text., staveb. hmot ÍRÁN - do r Persie, proto 60% obyv. peršená, zbytek Azerb., Kurdové, Turkmeni, Arabové - islámská republika, prez. Mahmúd Ahmadinežád - duchovní vůdce: ajatolláh Chameneí - zem.-prům. stát - základem ropa, zem. plyn: Abadán (ve sporné provincii Chúzestán), os. Chárág, Kermanšáh, Aghá Džarí - další suroviny: Cu ruda Tabríz (SZ), Kermán, Anárak (dnes nejdůl. naleziště) Fe ruda centrál. část, J od Teheránu č. uhlí, soli - tradiční řemeslná výroba: tkaní perských koberců, kovotepectví, potrav. pr. - nově petrochemický, strojírenský, hutní, JADERNÝ PROGRAM - v zemědělství málo úrodné půdy (pohoří, pouště), nutno zavlažovat - pš., ječmen, bavlník, tabák, mák, datle, subtrop. ovoce, OŘECHY - ovce (persián), kozy, skot, rybolov (jeseteři v Kasp. moři) AFGÁNISTÁN - islámská rep., prez. Hamid Karzáí - extrémně chudý vnitrozemský stat ovlivněný okupací SSSR ( ) a občanskou válkou, vyvolanou hnutím Taliban (1994) a bojem proti terorismu (od r vstup jednotek světového společenství - předevšímusa a VB) a společný boj se Severní aliancí proti Talibanu - 42% Paštunové (Afgánci, Talibové) islamisté - 27% Peršané (Tádžikové) indoevropané, hl. opora Sev. aliance - 19% Hazárové mongoloidní, hlásí se k šíitům, v kotlinách centr. pohoří - dále Uzbeci, Turkmeni, Kazaši, Kirgizové

14 - prům. se chaoticky rozvíjí (text. koberce, kožichy a potrav.) - těžba solí, uhlí, zem. plynu - v zemědělství převaha ŽV karakulské ovce, kozy skot - v RV obilniny, zelenina, bavlník, MÁK sv. produkce opia!! (zdroj příjmů Talibanu) - Kábul hl. město, Kandahár, Herát (Z)

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města...

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města... LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes ţije 7 miliard obyvatel (11/2011). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více neţ polovina lidstva ţije na pobřeţí a v níţinách. - Ukazatelem

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to

V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to 17 proto neměli přehlížet ani podceňovat. Někteří odborníci dokonce vyžadují zavedení samostatného předmětu, který by se hlouběji věnoval osvojování vizuální gramotnosti žáků ve všeobecném vzdělávání (podrobněji

Více

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží Doporučená literatura: Austrálie a Oceánie Brinke, J.: Austrálie a Oceánie. Praha: SPN, 1983. 295 s. Inovecký, F.: Austrálie. Praha: Svoboda, 1982. 267 s. Kunský, J.: Zeměpis světa. Díl: Austrálie, Oceánie

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie 5 ASIE Asie, největší z pěti kontinentů, se rozprostírá na ploše 44,6 milionů km 2, zabírá tedy téměř třetinu veškeré pevniny. Evropu, která je s ní spojená, lze z hlediska velikosti považovat jen za jakýsi

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

OBSAH. Evropa 6 Asie 110 Austrálie a Oceánie 210

OBSAH. Evropa 6 Asie 110 Austrálie a Oceánie 210 OBSAH Evropa 6 Asie 110 Austrálie a Oceánie 210 EVROPA 7 EVROPA Rozloha: 9 909 000 km 2 (6,7 % souše) Nejvyšší bod: Mont Blanc 4808 m n. m. Střední výška pevniny: 290 m n. m. Nejnižší bod: Kaspická proláklina

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 11. přednáška: Mexiko

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY. 11. přednáška: Mexiko REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY 11. přednáška: Mexiko Proč není Mexiko Méjico? Jméno státu je odvozeno z názvu hlavního města ( domov lidu Mexitliho (tj. boha války)) Pravopis: pro přepis z jazyka

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 9. přednáška Australský svaz (Commonwealth of Australia)

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 9. přednáška Australský svaz (Commonwealth of Australia) REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 9. přednáška Australský svaz (Commonwealth of Australia) Commonwealth of Australia federativní stát, parlamentní monarchie v rámci britského Společenství 6. největší

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Jarmila HORŇÁKOVÁ ČÍNA V UČEBNÍCH OSNOVÁCH ANALÝZA UČEBNIC ZEMĚPISU ČÍNY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V ROZMEZÍ LET 1990 2004

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání

Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání 1 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Stručné informace o Mrtvém moři 4 Vznik Mrtvého moře 4 Člověk a Mrtvé moře 5 Současnost Mrtvého moře 7 Záchrana Mrtvého moře

Více

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika Vietnamská socialistická republika 1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a spoluobčané z neznámé země... 2 2. Geografie základní údaje... 3 Názvy... 3 Poloha... 3 Podnebí... 3 Počet obyvatel...

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

18. Evropské ministáty. Paříková, oktáva

18. Evropské ministáty. Paříková, oktáva 18. Evropské ministáty Paříková, oktáva Andorra Malta Lichtenštejnsko San Marino Gibraltar Monako Vatikán Ministát malá rozloha J, Z Evropa vyspělé státy bohaté nesoběstačné spolupráce se sousedními státy

Více

Emíre Khidayer MLADÁ FRONTA

Emíre Khidayer MLADÁ FRONTA Emíre Khidayer MLADÁ FRONTA Emíre Khidayer, 2011 Illustration Emíre Khidayer, 2011 Photography Emíre Khidayer, Edgar Jarúnek, 2011 Translation Olga Marčeková, 2011 Věnuji dvěma mámám. Mojí a Ildikó. I

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více