Regulace spamu v rámci EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace spamu v rámci EU"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Vaněk Regulace spamu v rámci EU Bakalářská práce 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Regulace spamu v rámci EU zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury.. V Praze dne: Petr Vaněk:

3 Poděkování Rád bych tímto poděkoval paní PhDr. Haně Slámové, Ph.D. za odborné vedení, pozornost a cenné rady, které mi při zpracování této bakalářské práce poskytla. Zároveň děkuji panu Ing, Davidu Klimánkovi, Ph.D. za odborné konzultace.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na legislativní snažení Evropské unie. Evropské směrnice slouží především jako základní stavební kameny právních norem jednotlivých členských zemích v boji proti nevyžádanému obchodnímu sdělení.. Úvodní část se zabývá vývojem spamu a především se zaměřuje na způsoby obrany proti němu a popisuje aktuální situaci v elektronické komunikaci. Druhá stěžejní polovina práce analyzuje evropské směrnice, které upravují spam v celé EU, a zavedení těchto směrnic do právních norem ČR.

5 Obsah Obsah...5 Úvod Historie spamu Původ termínu spam Historie nevyžádané pošty Rozdělení spamu ový spam Nevyžádaná obchodní sdělení (UCE) Neodpovídající obchodní elektronická pošta (NCE) Producenti seznamů Scamy Spam na mobilních telefonech Diskusní spam Spam na sociálních sítí a on-line komunikátorech Sociální sítě On-line komunikátory Méně známé spamy Wiki spam Spam v online hrách Proč se stala ze spamu taková hrozba? Obrana proti ovému spamu Prevence Filtrace podle odesílatele Spamfiltry a blacklisty Vyhodnocení filtrem Blacklist Whitelisty Greylisting Filtrace podle obsahu Filtry založené na pravidlech Filtrace založená na učení - Bayesovské filtry Obrana proti spamu v diskuzích, komentářích a fórech CAPTCHA ochrana Kontrola logickou otázkou Kontrola času Aktuální situace v Evropě Obsah spamu Právní pojetí spammingu Vymezení pojmu spam Evropská regulace Směrnice 2002/58/ES o soukromí v elektronických komunikacích Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Postih spammingu

6 Závěr...49 Seznam použité literatury...51 Příloha

7 Úvod Slovo spam se stalo nejpoužívanějším slovem v oblasti ochrany osobních údajů. Spam od svého vzniku hýbe společností a vyvolává čím dál větší diskuzi na toto téma. Spam není pouze problém nevyžádaného reklamního sdělení, které nás otravuje ve všech směrech elektronické komunikace a někdy nás dohání k šílenství. Spam je především problém důvěryhodnosti a bezpečnosti informačního systému, jehož základem jsou počítačové sítě, počítače a internet. Z neškodného, otravujícího, nevyžádaného reklamního sdělení se postupem času stala nebezpečná věc, která se v poslední době stává nositelem různých počítačových virů nebo jiného škodlivého software, které znepříjemňuje život uživateli počítače. Hledání a krádeže ových adres na internetu mají za následek pozbytí ochrany soukromí, které mnoho uživatelů bere jako ztrátu kousku své sociální identity na síti. Spamovou problematiku se snaží vyřešit mnoho organizací, např. Antispamová strategie APEC, Londýnský akční plán, OECD nebo ITU. K účinnému omezení spamu je především potřeba vzdělaní uživatelů a podniků v zásadách boje proti spamu, zavádění vhodných legislativních kroků, zavedení činných orgánů a především tvrdých represivních trestů, které budou mít celosvětovou působnost. V rámci tohoto boje vypracovala OECD ve spolupráci se skupinou expertů materiál, který má sloužit k mezinárodnímu potírání spamu. Tento dokument obsahuje šest základních bodů, které se zabývají jak vzděláváním, tak dalšími aktivitami. Spolupráce při monitorování spamových aktivit je postavena na základě vyměňování si vzájemných zkušeností. Potřeba vzniku spolupráce na mezinárodní úrovni byla dána tím, že internet není omezen hranicemi státu. Proto vznikla myšlenka mezinárodního boje proti těmto aktivitám

8 Potřeba vzdělávat se a neustále informovat běžné uživatele internetu je základním kamenem bezpečného internetu. V dnešní době asi každý ví, co znamená slovo spam, ale málokterý uživatel ví, jak s ním bojovat a tím chránit svůj počítač a osobní údaje před napadnutím spammerem. Pouze informovaná společnost dokáže dobře a účinně bojovat proti tomuto nešvaru. Cílem práce bude provést obecnou analýzu problému, zaměřit se na hlavní legislativní nástroje Evropské unie a České republiky a jejich aplikaci v praxi

9 1. Historie spamu 1.1. Původ termínu spam Spam (Spiced Pork and Ham) je označení pro americkou značku výrobce konzerv lančmítu, kterou vyrábí firma Hormel Foods Corporation od 30. let minulého století až dodnes. Firma se pokusila patentovat tento název, aby zabránila používání názvu jejího výrobku pro označení nevyžádaného masového sdělení. Svůj boj prohrála a začala používat pro svůj výrobek název SPAM, kde trvá na psaní názvu velkým písmem. Za II. světové války i po ní byla tato lančmítová konzerva hojně rozšířena po Velké Británii. [1] Známosti tohoto výrobku, který se nevyznačoval moc dobrou kvalitou, využil v roce 1970 Monty Python s Flying Circus pro BBC v televizní komediální sérii, ve které se na závěr 25. dílu seriálu objevuje skeč pod názvem SPAM sketch. V této skeči jde o to, že na jídelním lístku v restauraci obsahují všechna jídla spam. Právě díky této skeči byla podle internetové společnosti nazvána nevyžádaná pošta jako spam Historie nevyžádané pošty Historicky první pokus o spam nalezneme koncem 19. století v tehdejších Spojených státech amerických, kde společnost Western Union povolila rozesílání hromadných telegrafických zpráv. První zaznamenaný příklad nevyžádaného masového telegramu je z května roku Obsahem těchto hromadných telegrafických zpráv byla mlhavá investiční nabídka, která byla posílána bohatým severoamerickým rezidentům. Tyto podvodné telegramy se rozesílaly až do doby Velké hospodářské krize (1929). Tento problém se nikdy plně neprojevil v Evropě, protože telegrafická spojení byla upravována národní poštou každého státu. První nevyžádanou zprávu zaslal pan Gary Thuerk, zaměstnanec Digital Equipment Corporation. Zprávu odeslal v roce 1978 přes síť ARPANET 393 uživatelům. Zpráva obsahovala informace o produktu této společnosti. Termín spam nebyl pro tuto praxi ještě aplikován

10 Spamming byl používán jako žert v multi-user dungeon hrách, kdy hráč plnil elektronickým odpadem soupeřův účet. Tento žert inspiroval další lidi k zneužití pro vlastní prospěch. Dalším příkladem je Dave Rhodes, student americké univerzity v Marylandu, který posílal do diskusních skupin sítě USENET řetězovou zprávu typu pyramidových her v roce Zpráva obsahovala tři klíčová slova MAKE.MONEY.FAST (MMF). První spam v podobě jak ho známe dnes, má na svědomí manželský pár působící v advokátní kancelář Cantor&Siegel, který zaslal 5. března 1994 nevyžádanou masovou zprávu. Tato kancelář se specializovala na imigrační právo v USA a využila spam pro svoji reklamu, kdy zaslala toto sdělení nejméně do 6000 diskusních skupin. Obsahem reklamního sdělení byla loterie o zelenou kartu do USA. Tato nevyžádaná komerční zpráva vstoupila do historie pod názvem Green Card Lottery. Internetový poskytovatel zaznamenal tolik negativních e- mailů na stranu advokátní kanceláře, že musel pozastavit svoje internetové poštovní služby, neboť došlo ke zhroucení systému. Tento spam odstartoval hromadnou diskuzi na téma netiquete.[2] V Čechách mezi největší kauzy patří případ společnosti Media Online s.r.o.. Firma byla provozovatelem domény a serveru o bydlení Tvujdum.cz a rozesílala nevyžádanou poštu. Uživatele pobouřila omluva uvedená v textu e- mailu: Tento je Vám zasílán na základě pečlivého výběru a globální rešerše uživatelů, kteří své webové stránky věnují tématice bydlení, stavebnictví. Předem se omlouváme za nevyžádaný . Uživatelé si tento útok nenechali líbit a podali přes 30 stížností na Magistrát hlavního města Praha. Magistrát vyměřil firmě pokutu v řádu desítek tisíc korun. [3]

11 2. Rozdělení spamu ový spam ový spam, někdy se pro něj uvádí označení junk , patří mezi nejrozšířenější druh nevyžádaného komerčního sdělení. Tento druh spamu se na celkovém počtu útoků podílí 80%. ový spam zasahuje individuální uživatele přes . [4] Spammer vydoluje adresy svých cílů většinou automatickou prohlídkou internetových stránek nebo náhodnou generací názvu e- mailových účtů. ový spam můžeme rozdělit na čtyři druhy: Nevyžádaná obchodní sdělení (UCE) Tento druh spamu vytvářejí reálné firmy, které se tímto způsobem snaží získat nové zákazníky. Na UCE narazíme jenom ojediněle, protože tvoří 0,1% veškerého spamu Neodpovídající obchodní elektronická pošta (NCE) NCE využívají firmy, které poprvé oslovil zákazník, ale po delší době sám zruší souhlas se zasíláním novinek a se spoluprací, ale firma dále posílá svoje e- maily na účet bývalého zákazníka. NCE je problém pouze tam, kde se lidé přihlašují k odběru více služeb, nakupují zboží on-line nebo jsou iniciátory kontaktu s firmou rozesílající NCE Producenti seznamů Spammerské skupiny, které se finančně obohacují tím, že shromaždují e- mailové adresy. Tyto seznamy prodávají dalším skupinám nebo marketingovým agenturám Scamy Jejich účelem je získání finančních prostředků prostřednictvím oklamání uživatelů. Scam má 419 podskupin (scam nigerijského typu), malware a phising.[5]

12 2.2. Spam na mobilních telefonech Spam si začíná pomalu hledat cestu i do našich mobilních telefonů, proto řada expertů upozorňuje na toto nebezpečí, které může za krátkou dobu zaznamenat ohromný nárůst jako kdysi ový spam. Bohužel tento druh bude daleko více otravnější než klasický ový spam. V roce 2008 bylo v USA odesláno přes 1,5 miliardu spammových textových zpráv. Tyto SMS zprávy nestojí pouze čas, ale i peníze, protože v USA je účtován poplatek 20 centů jak za odeslání, tak i za přijetí zprávy. Proto se řada zákazníků domáhá vrácení peněz od svých poskytovatelů. Bohužel většina těchto nevyžádaných zpráv je pornografická a obsahují texty typu: Drahoušku, včera v noci jsem spolu mluvili., proto se někteří lidé obávají o poškození svého soukromého života. Softwarové firmy vytváří speciální filtry a programy pro ochranu telefonů, např. Kaspersky Mobile Security. Tato ochrana stojí peníze, proto se doporučuje blokování čísel, které nejsou v seznamu kontaktů. To ovčem přináší obtíže pro běžnou mobilní komunikaci. [6] 2.3. Diskusní spam Za diskusní spam považujeme vložené reklamní, nevyžádané, obtěžující nebo nerelevantní příspěvky do volně dostupných diskusních fór na internetu.[7] Uživatel internetu má v některých elektronických časopisech nebo blozích napsat svůj komentář k článku ve volné diskuzi, která je většinou umístěna na konci stránky. Tato diskuse má sloužit ke zpětné vazbě mezi redakcí a čtenářem, ale i k projednání tématu, pokud nejsou některé věci zodpovězeny. Bohužel před příchodem robotů někteří jedinci zneužívali těchto otevřených diskuzí a vkládali tam nesmyslné příspěvky nebo odkazy na svoje stránky. Roboti, počítačové programy pro prohledávání webu a vkládání textu, tuto situaci zhoršili

13 2.4. Spam na sociálních sítí a on-line komunikátorech Sociální sítě Největší novinkou ve světě spamu je jeho proniknutí do dnes tak masově populárních sociálních sítí jako facebook a twitter. Sociální sítě můžeme celkově označit jako rizikové, protože spousta uživatelů sdílí svoje osobní informace a tím se nevědomky vystavují útoku od internetových pirátů, kteří se snaží tyto informace využít ve svůj prospěch. Podle průzkumu považuje 72% společností sociální sítě za riziko pro bezpečnost firemní sítě, z toho 60% společností označuje facebook jako nejvíce rizikový. Proto spousta firem zakazuje přihlašování na sociální sítě na firemních počítačích, aby zabránily případné virové infekci svých počítačů. Přední metoda pro získání přihlašovacích údajů uživatele je rozesílaní zpráv z hacknutých účtů nebo škodlivé aplikace. Tyto způsoby mají jenom jeden cíl, a to přesměrovat uživatele na podobnou hlavní stránku a tím ho přimět vyplnit přihlašovací údaje. Uživatel v domnění, že je na hlavní stránce, vyplní svůj login a heslo a nechtěně tím poskytne pirátům svůj účet a seznam přátel pro napadení dalších účtů.[8] On-line komunikátory Mezi on-line komunikátory řadíme Yahoo! Messenger, AIM, Windows Live Messenger, ICQ, Skype, XMPP, atd. Spam na on-line komunikátorech se občas nazývá spim. On-line komunikátory vznikly proto, aby podporovaly svobodnou komunikaci mezi uživateli internetu. Mnoho on-line komunikátorů nabízí adresář uživatelů, kde jsou demografické informace a informace o věku a pohlaví uživatele. Spammeři se mohou přihlásit do této databáze a rozesílat uživatelům nevyžádané zprávy, které obsahují podvodné zboží, viry, nebo se snaží vylákat další informace o vás nebo vašich bankovních účtech. Většina programů ale dokáže tyto zprávy blokovat za pomoci whitelistů. [9]

14 2.5. Méně známé spamy Wiki spam Wiki spammer edituje stránky na volné internetové encyklopedii wikipedia a přidává do těchto stránek odkazy na spamové stránky. Wiki spammer doufá, že uživatel klikne na jeho odkaz a tím bude moci tento spammer infikovat jeho počítač nebo předložit nějakou výhodnou, ovšem podvodnou koupi některého výrobku. Dalším důvodem je zlepšit jejich pozici při vyhledávání pomocí vyhledávače firmy Google. Google měří přístup na stránky pomocí PageRanku. PageRank a otevřenost encyklopedie, kdy každý může editovat stránky, udělalo z wikipedie cíl pro útok.[10] Spam v online hrách S rostoucí rychlostí internetového připojení se většina nových počítačových her hraje on-line na internetu, např. World of Warcraft. Prakticky jde o to, že některý hráč této hry píše nesmyslné příspěvky do diskuze, která slouží k dorozumění hráčů mezi sebou. Tento spam v herní diskuzi pak brání normálním hráčům orientovat se v diskuzi a sledovat, co se děje ve hře. Tento další příklad ukazuje, kam se podařilo spamu proniknout postupem času s rozvojem internetu

15 3. Proč se stala ze spamu taková hrozba? S rostoucím reklamním trhem vznikala potřeba po novém a levném druhu propagace. Reklamní kampaně formou televizní reklamy, letáků, bannerů, billboardů a inzerátů v tisku byly drahé. Proto snaha o rychlé a především levné zviditelnění svého produktu našla svůj prostor v rychle se rozvíjejícím internetovém prostředí. Bohužel tento pokus o reklamu se zvrhnul do nevídaných rozměrů. Základním kamenem účinného spamu je nezkušený uživatel. Spousta uživatelů netuší, co je čeká, když otevřou tento nebo odkaz. Jednoduchou radou je nejdříve se ujistit, zda to není podvod jako to dělá zkušený uživatel, a pak otevřít. Touto radou se spousta uživatelů ale neřídí, proto spam stále koluje na internetu a přizpůsobuje se všemu v internetovém prostředí. Bohužel je dostatek uživatelů, kteří otevřou podvodný , protože je zaujme cenově výhodná nabídka, a kliknou na externí odkazy, které je zavedou na pochybné stránky, kde si uživatel může stáhnout počítačový vir do svého počítače nebo poskytnout citlivé údaje o svojí osobě. Boj proti spamu není nikdy zcela zadarmo, jakkoliv si můžete pořídit na internetu zdarma dostupné programy, protože stále bude potřeba je aktualizovat a ne vždy jsou sto procentní. Zdarma dostupné programy se hodí pro jednotlivce nebo pro malé firmy. Firmy většinou sahají po komplexnějších řešení, které lze připojit k poštovnímu serveru. Toto řešení může stát od sto do pěti set korun na uživatele. Anti-spamové programy jsou prodávány podobně jako anti-virové programy formou licence. [11] Toto jsou ale pouze náklady na preventivní opatření. Další náklady nastanou, pokud někdo otevře spam, který pronikl filtry a nakazil počítač. Tedy musíme k již vynaloženým nákladům na prevenci připočíst i další náklady na opravu počítače, serveru a také mzdu servisních pracovníků

16 Ale to nejsou konečné náklady, nakonec musíme k již už tak velké sumě ještě přičíst náklady na pracovníka, který musí filtrovat firemní poštu, která obsahuje nevyžádanou poštu. Pro tyto případy slouží na internetu i kalkulačky nákladů na spam ve firmě. Když si vezmeme menší až střední firmu, která má například dvacet zaměstnanců s ovou schránkou, dále musíme připočíst, kolik přijde v průměru na jednu schránku spamu: v našem příkladu to jsou čtyři spamy za den, a nakonec na kolik si ceníme hodinovou mzdu jednotlivého zaměstnance, která byla stanovena na 150 korun za hodinu. Internetová kalkulačka vypočítala celkové roční náklady na spam na Kč.[12] Celosvětově se odhaduje, že spam bude stát podniky 130 miliard dolarů, v samotných Spojených státech amerických 42 miliard dolarů. To je 30% nárůst oproti roku 2007, zde můžeme vidět stoupající tendenci, protože dnešní náklady dosáhly 100% nárůstu oproti roku [13] Náklady ale nemá jen uživatel, ale i poskytovatel služeb. Spammeři si vybírají providry fre ových služeb, kteří musí neustále zvyšovat svojí diskovou kapacitu schránek díky spamu a k tomu musíme dodat ještě náklady na anti-spamové programy a zaměstnance, které můžou prodražit poskytování služeb pro koncového uživatele. Na řešení spamu jsou vynakládány prostředky z veřejných financí, které v některých zemích nejsou zanedbatelné. Tyto prostředky jsou použity na vzdělávání uživatelů, právní normy, mezinárodní spolupráci, zřizování a provoz institucí, které se snaží bojovat s nevyžádanou reklamou. V ČR se tímto problémem zabývá Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). ÚOOÚ by měl prošetřovat stížnosti podané uživatelem a postihovat sankcemi uživatele, kteří rozesílají spam. Náklady na spam se liší podle jednotlivých zemí, zejména v závislosti na výskytu spamu, nákladů na pracovní sílu a počet ových uživatelů. Údaje jsou v milionech amerických dolarů: [14]

17 Obrázek č. 1: Uvádí náklady na spam v miliónech amerických dolarů za rok 2007 [34] Podle výzkumu společnosti Cisco Systém patří mezi deset největších producentů spamu v roce 2009 tyto země: Pořadí Země Trilion spamů za rok 1. Brazílie 7,7 2. USA 6,6 3. Indie 3,6 4. Jižní Korea 3,1 5. Turecko 2,6 6. Vietnam 2,5 7. Čína 2,4 8. Polsko 2,4 9. Rusko 2,3 10. Argentina 1,5 Obrázek č. 2: Ukazuje největší rozesílatele spamu za rok [2]

18 4. Obrana proti ovému spamu 4.1. Prevence V každé problematice se jako první řešení uvádí prevence, tedy základní opatření, která mají předcházet nežádoucímu stavu. Musíme se smířit s tím, že složka s doručenou poštou je zamořena spamem. A právě nakládání s těmito y hraje hlavní roli v otázce, kdo má přístup k vaší ové adrese, a to včetně spammerů. Proto existují kroky, které mohou snížit počet nevyžádaných ů ve vaší schránce. 12 základních pravidel: Nikdy neodpovídejte na spam toto pravidlo zahrnuje nenakupovat produkty, které vám slibují lepší sexuální život, mladší vzhled, léky na předpis, lásku, atd. Tyto odpovědi informují spammera o vašem operačním systému, internetovém prohlížeči a poloze ve světě, díky tomu dokáže spammer lépe směřovat svůj spam na vás. Nikdy neklikejte na externí odkazy externí odkaz vás většinou přesměruje na zavirovanou stánku, která pak napadne počítač. Zamaskujte svojí ovou adresu nevkládejte svou ovou adresu do textu na fórech nebo webu. Speciálně sestrojené programy prohledávají internet a hledají ové adresy k zneužití. Stačí jednoduše místo napsat at nebo vložit zavináč jako obrázek nebo slovně napsat. Nepřeposílejte řetězové y řetězové y se využívají k podpisu petic nebo k informování široké skupiny lidí o nějaké důležité věci. Přeposláním tohoto u svým přátelům vystavujete svůj i cizí ohrožení, že se dostane do rukou spammera. Neregistrujte se svojí pracovní nebo osobní ovou adresou pro vstup do některých fór se musíte zaregistrovat a uvést svojí ovou adresu,

19 proto si zřiďte novou ovou adresu speciálně vytvořenou pro tyto registrace nebo využijte službu takzvaných deseti minutových ů. Tyto krátkodobé e- maily zřídí plně funkční slouží , který je aktivní pouze krátkou dobu. Přečtěte si podmínky registrace než potvrdíte svoji registraci, přečtěte si podmínky. Musí tam být napsáno, že vaše adresa nebude poskytnuta třetí osobě. Používejte náhled do zpráv před otevřením nahlédněte na hlavičku e- mailu a na celkový vzhled u. Používejte komplikované uživatelské jméno komplikovanější uživatelské jméno se hůře hledá pomocí speciálních programů. Používejte spamové filtry každý důvěryhodný poštovní server používá spamové filtry. filtry. Hlaste napadení vašeho účtu spamem tím pomáháte ladit spamové Ujistěte se, že nemáte zaškrtnuté pole, že na váš účet nebudou chodit marketingové y o novinkách [15] Nikdy nepoužívejte svoji ovou adresu jako přezdívku na chatu 4.2. Filtrace podle odesílatele Základem obrany před spamem je prevence, aby ale byla ochrana e- mailové adresy kompletní, musíme použít i nějaký nástroj, který nám bude filtrovat příchozí poštu a rozlišovat a vyhodnocovat potenciální spam Spamfiltry a blacklisty Spamfiltry patří mezi nejpoužívanější obranné nástroje. Hlavním úkolem těchto filtrů je rozlišovat spamové y a filtrovat je od běžně příchozí pošty

20 Vyhodnocení filtrem Pokud filtr nevyhodnotí zprávu jako spam provede v závislosti na svém nastavením jednu z těchto akcí: a) Úplné odstranění zprávy Použitím tohoto řešení hrozí, že se nedoručí zpráva, která byla mylně nebo náhodou označena za spam. Některé poštovní servery zasílají v takových případech uživateli zprávu, že dotyčný byl smazán a nebude tedy doručen. Toto nastavení vede často k tomu, že se příslušný vůbec nedoručí. Proto by uživatel neměl zapomínat na to, že odeslání u nemusí znamenat jeho doručení na konkrétní adresu. Uživatel by měl využít potvrzení o přečtení e- mailu nebo napsat z jiného ového účtu, pokud se nám dlouho nedostává odpovědi na náš . b) Přeřazení zprávy do speciální složky Většina webmailů využívá přesun spamů do speciální složky. Uživatel si sám nastavuje filtr, nalezne-li nevyžádanou poštu v běžné poště, přesune daný e- mail do speciální složky za pomocí tlačítka smaž jako spam nebo přesně naopak, běžný nalezne mezi spamem a přesune do složky pro doručenou zprávu. Podle toho, jak uživatel přesouval y ze složky pro doručené zprávy a do složky pro spamy, vezme si filtr ponaučení pro další doručené zprávy a tím se zpřesní jeho práce. Většina českých webmailů, mezi které patří seznam.cz a centrum.cz, je vybavena touto speciální složkou a každý uživatel si může nastavovat svůj filtr. Například seznam.cz využívá přesunutí do složky spam a viry. Doručené y do této složky se po neotevření uživatelem do 30 dnů automaticky smažou. Automatické mazání má zabraňovat přehlcením ů a také má šetřit místo na diskovém prostoru. Proto by měl každý uživatel občas tuto složku otevřít a podívat se, jestli mu tam nespadl nějaký důležitý

21 c) Označení zpráva jako spam Do předmětu u se přidá např. slovo **SPAM**, aby uživatel věděl, že zpráva může být potenciální hrozba. Označování zpráv se využívá v případě, pokud si stahujete přes POP3 poštu do svého počítače. Pokud by filtr rovnou přesunul zprávu do speciální složky pro spam, nestáhnul by se tento druh zpráv do počítače. V případě že by chtěl tuto složku projít, musel by se připojit na svůj účet přes webmail. Proto, když se označí do předmětu u, že se jedná o spam, může si uživatel stáhnout všechny y a v počítači si je roztřídí. Výhodou je pohodlná kontrola ů bez nutnosti připojení k internetu. Bohužel nevýhoda nastává už při samotném stahování ů do počítače, protože tyto y stahuje uživatel úplně zbytečně. [16] Blacklist Blacklisty vznikly jako jedna z prvních metod boje se spamem. Dříve rozesílali spamy většinou sami spammeři nebo využívali otevřených SMTP serverů. Myšlenka blacklistů je jednoduchá - mít seznamy těchto počítačů a blokovat z nich veškerou odeslanou poštu. Blacklisty definují, ze kterého počítače se nemají přijímat y. Blacklisty se uchovávají na serverech na Internetu a jsou základním kamenem pro spamfiltry a slouží poštovním serverům pro filtrování příchozích zpráv. Blacklisty obsahující IP adresy, ze kterých bylo zaznamenáno rozesílání spamu. Výskyt adresy v blacklistu může mít za následek odmítnutí zprávy během SMTP relace nebo informace z blacklistu může být použita jako doplňková informace při filtraci podle obsahu. [17] Blacklisty jsou využívané především pro svoji jednoduchost a minimální finanční náročnost. Bohužel blacklisty nefungují na 100%, ale jejich účinnost se pohybuje někde okolo 10%. Jejich hlavní kámen úrazu spočívá v tom, že přiřazují do blokovaných poštovních adres ty, které tam nepatří

22 Whitelisty Do whitelistů přidáváme důvěryhodné odesílatele. Tedy při doručení nového u si filtr ověří, zda se daná IP adresa a adresa vyskytuje na whitelistu. Pokud je adresa naleznuta v povolených adresách, zpráva se ihned přesune do přijatých zpráv. Není-li adresa odesílatele na whitelistu, napíše odesílateli, aby ověřil, zda se jedná o člověka nebo robota. Jak vidíme, whitelist funguje právě naopak než blacklist Greylisting Metoda greylisting předpokládá, že spammeři nepoužívají k rozesílaní spamu poštovní servery, které dodržují pravidla RFC (označení pro řady standardů a dalších dokumentů popisujících internetové protokoly). Spammer vezme seznam adres a spustí robota, který začne rozesílat nevyžádanou poštu. Tento robot neřeší, jestli je zadaná adresa správná, a ignoruje jakékoliv chyby. Hlavním účelem robota je rozesílat spam na základě kvantity a ne kvality. Tento postup rozesílaní nalezneme pouze u spamu a právě z těchto předpokladů vychází greylisting. Princip greylistingu je jednoduchý. Když dostaneme nový z nové adresy, poštovní server jej převezme a zapamatuje si důležité údaje o u: IP adresu odesílajícího stroje, odesílatele podle SMTP obálky, příjemce podle SMTP obálky. Následně pošle odesílateli odpověď s nahlášenou chybou 450 a smaže. Chyba 450 znamená, že příjemcova ová adresa je dočasně nedostupná. Jestliže jde o oprávněného odesílatele, znamená to pro něj, že se má pokusit o doručení u později. Jedná-li se o legitimní poštovní server, pokusí se o nové připojení. To znamená, že dostaneme ještě jednou. Server podle informací, které si uložil z první relace, pozná a doručí do schránky. Server si uloží do své databáze, že byl tento uživatel ověřen a jeho pošta může být přijímána běžným způsobem

23 Výhody spočívají v tom, že jsou dodrženy všechny standardy. Greylisting má nízkou náročnost na systémové zdroje, protože některé statistické analýzy znamenají pro poštovní server velkou zátěž. Poslední výhodou je lehká konfigurace a bezproblémové použití. Vyhneme se složitému nastavování filtrů nebo učení serverů. Hlavní nevýhoda tohoto řešení je zpoždění pošty z nově příchozích adres. Zpoždění se zpravidla pohybuje v rozmezí desítek minut až hodin. Toto řešení lze velice snadno obejít tím, že jednou provedeme opětovné doručení a filtr nás při další relaci bezproblémově pustí dál. [18] Filtrace podle obsahu Rozpoznávání na základě obsahu textu nemůže neomylně fungovat, protože rozlišení spamu od běžného u je individuální záležitostí, přesto se filtrace podle obsahu používá a dává překvapivě dobré výsledky. Existují dvě základní metody, některé antispamové programy (např. SpamAssassin) je kombinují.[19] Filtry založené na pravidlech Tyto filtry hledají v ech typické rysy pro spam. Jedná se o některá slova a slovní spojení spojené většinou s tématikou sexu nebo léků. Dále hledá chyby ve struktuře u jako nepovolené znaky v hlavičce u, budoucí datum odeslání nebo špatné označení MINE-typ zprávy. Každému nalezenému rysu přidá program bodové ohodnocení, které se na konci sečte, a jestliže výsledný součet přesáhne stanovenou hranici filtru, je e- mail označen za spam. Rozpoznávací rysy jsou definovány na základě pravidel, která se neustále aktualizují, aby se přizpůsobila praktikám spammerů Filtrace založená na učení - Bayesovské filtry Bayesovská statistika je nejúspěšnější metodou v boji proti spamu. Tato statistická metoda určuje pravděpodobnost výskytu jevů na základě dříve shromážděných informací. Další nové informace přispívají k bližšímu určení. Díky těmto vlastnostem se používá v programech bojujících proti spamu, protože

24 se učí přizpůsobovat novým situacím a využívat nové informace, které v konečném důsledku vylepšují tuto metodu. Rozdělení pošty funguje tak, že se ze vzorku slov, která obsahují běžné a nevyžádané y, vytvoří databáze pravděpodobnosti slov, která obsahují spamové y. Při obdržení nového u se rozdělí na slova, která určí, jestli se jedná o vyžádaný (ham) nebo nevyžádaný (spam) . [20] 4.3. Obrana proti spamu v diskuzích, komentářích a fórech CAPTCHA ochrana Termín CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je metoda, která slouží na internetu k ochraně diskusí, komentářů a návštěvních knih. Tato metoda automaticky rozpoznává počítač od člověka. Tento proces požádá uživatele o vyplnění jednoduchého testu. Test spočívá v tom, že člověk vyplní uvedený text skrytý v obrázku do příslušného pole. Obrázek je náhodně modifikován tak, aby zabránil robotům automaticky číst skrytý text. Obrázek č. 3: Ukázka CAPTCHA formuláře pro vyplnění. Bohužel i tato metoda ochrany byla prolomena, stačí když příslušný robot využije technologii OCR (Optical Character Recognition), tak je schopen text rozpoznat. Proto se neustále vymýšlejí složitější metody a texty, aby se zabránilo

25 rozluštění textu robotem. To ovšem vede ke složitějšímu rozpoznání CAPTCHA pro člověka.[21] Kontrola logickou otázkou Prakticky nejlepším řešením odolným i do budoucna je systém kladení nějaké jednoduché otázky, na kterou zná každý člověk odpověď. Jedná se například o "1 + 1 =?" (2) nebo "Hlavní město ČR?" (Praha). Takovou otázku je pro robota téměř nemožné vyřešit. Bohužel je tato metoda pro uživatele obtěžující Kontrola času Velice jednoduchá kontrola, která využívá toho, že robot je rychlejší než člověk. Uloží se aktuální čas zobrazení stránky a pak se porovná s časem v obslužném skriptu. Člověku většinou trvá nějakou chvíli, než si přečte, které pole má vyplnit. Zatímco robot automaticky vyplní pole příliš rychle a odešle. Nevýhodou je přizpůsobivost robotů, takže někteří už čekají určitý čas než odešlou data.[22]

26 5. Aktuální situace v Evropě Pro lepší pochopení problematiky spamu se musíme podívat na aktuální celosvětovou situaci na poli elektronické komunikace. Díky nepřetržitému monitorování elektronické komunikace antivirových firem se můžeme podívat na aktuální hodnotu spamu na celkové elektronické komunikaci. Spam se stal atraktivní, protože kombinuje nenákladné využití informačních služeb a obsahuje v sobě marketingový efekt. Proto jeho využití a celkový podíl na ové komunikaci stále vzrůstá. Neustálý růst tohoto jevu vedl providery, tvůrce anti-spamových programů a filtrů a zákonodárců k omezení spamu, jak na poli technickém, tak na poli zákonných norem. Tato omezení však zatím nenaplnila očekávání a spamu se dále dobře daří v informačním světě. Poslední čísla hovoří jasně, 90,7% ové komunikace v měsíci březnu 2010 je spam. Uvádí to společnost Symantec v nejnovějším vydání své pravidelné zprávy MessageLabs Intelligence Report. Obrázek č. 4: Aktuální podíl spamu na elektronické komunikaci za březen [35] V březnu 2010 vzrostl globální podíl spamu v ové komunikaci o 1,3 procentního bodu od února 2010 až na 90,7%, to znamená, že z 11 odeslaných e- mailů bylo 10 ů spam. V porovnání s půlročním průměrem podílu spamu na ové komunikaci je nárůst v březnu 2010 o 4,4 procentního bodu

27 Mezi nejvíce postižené země spamem patřilo Maďarsko, kde se podíl spamu na ové komunikaci vyhoupl až na 95,7%. Toto číslo je překvapivé, protože Maďarsko se neumisťovalo na předních příčkách žebříčku. Naopak není překvapením na druhém místě Dánsko, které bylo v lednu 2010 na prvním místě a v únoru 2010 na druhém. Dále mezi země, které se objevují na špičce zemí, které mají největší podíl spamu na ové komunikaci, patří Italie, Rakousko a Německo. Obrázek č. 5: Ukazuje nejvíce postižené země a odvětví spamem v březnu [23] V pravidelných měsíčních zprávách MessageLabs Intelligence Report společnosti Symantec si můžeme povšimnout, že spam přesouvá své pole působnosti ze své rodné země, tedy z USA, do jiných zemí, a to především do Evropy a Asie. V roce 2009 patřily mezi pětici zemí, které nejvíce postihuje spam, 3 země z Evropy (Dánsko, Francie a Norsko) a 2 země z Asie (Čína, Hong Kong). Mezi nejvíce postižené odvětví spamem bylo inženýrské odvětví s 94,7%, kterému patří za rok příčka. Dále se umístnilo školství s 91,9% a odvětví informačních technologií s 91,8%. Podle statistik programu Skeptik, který slouží k ochraně před viry a trojskými koňmi, byl globální podíl virů nesených em na 1vir v 358,3 e- mailech (0,28%) v březnu 2010, což je pokles o 0,05 procentního bodu oproti únoru Dále 16,8% ového spamu obsahuje odkazy na škodlivé webové stránky, které obsahují malware

28 Největším producentem spamu se v měsíci březnu 2010 stala Asie, která se podílela na 46,6% celkové měsíční produkce spamu. Těsně za Asií se umístila Evropa se 37,3%, především díky Rumunsku, které vytvořilo přes polovinu spamu. Celkový podíl USA na spamu se každým rokem zmenšuje. Obrázek č. 6: Ukazuje země ze kterých se nejvíce rozesílal spam v březnu [23] Celkový podíl na tvorbě spamu v USA klesá, ale stále si drží 1. příčku v objemu obdržených ů. Přes třetinu spamu vyprodukovaného za měsíc březen 2010 (něco okolo 150 bilionů spamových e.mailů za měsíc) bylo odesláno na manilový server v USA. Obrázek č. 7: Ukazuje nejvíce napadené mail servery podle jejich umístění v březnu [23] Z toho vyplývá, že USA obdrží mnohem větší množství spamu, než stačí vyprodukovat spammeři z USA

29 Obrázek č. 8: Ukazuje rozdíl mezi odeslaným a přijatým spamem podle kontinentů za březen [23] V následujícím grafu můžeme vidět, že spam se ustálil na 85 až 95% celkového objemu ové komunikace v roce 2009 a už nedosahuje takového raketového vzestupu jako na svém počátku. Tato čísla ukazují, jaký má neblahý vliv na informační a komunikační sféru, protože v roce 2001 se podílel pouze 7 % na celkovém objemu a v roce 2004 zaujímal 60% veškeré elektronické pošty.[23] Obrázek č. 9: Popisuje roční vývoj spamu na celkové elektronické komunikaci. [36] 5.1. Obsah spamu Na koláčovém grafu od společnosti Microsoft nalezneme rozdělení podle obsahu spamu. Nejčastěji nevyžádaná sdělení obsahují nabídku nebo informaci o nějakém léku. Tato podvodná sdělení upozorňují na nejnižší cenu léků všeho druhu od paralenu po léky na rakovinu na trhu. Po objednání tohoto výrobku dostanete v lepším případě neškodné placebo nebo v horším případě jiný lék, který vám může zhoršit vaše příznaky. Předmět zdravotnictví a především léků se stává pomalu největším hitem v obsahu spamu, protože farmaceutický byznys

30 každým rokem roste a lidé hledají různé alternativy, jak ušetřit své finance za léčebné výdaje. Dříve oblíbené téma spamu pornografie, především obrázky a videa s akty žen, se pomalu dostává do ústraní a spammeři se více soustřeďují na pole sexuálních pomůcek. Zejména je kladen důraz na léčebné prostředky typu viagra a další medikamenty na zvýšení sexuální potence. Finanční spam představuje asi největší hrozbu, co se týče peněžních prostředků. Vyhledává důvěřivé investory, které naláká na životní investiční příležitost. Po zakoupení akcií zjistí investor, že zakoupil předražené akcie, které neodpovídají ceně a které zakoupil na základě mylných informací.[24] Obrázek č. 10: Ukazuje rozdělení obsahu spamu za rok [24] Aktuální hodnoty ukazují, že spam i přes veškerá obranná opatření se udržuje na samém vrcholu v elektronické komunikaci. Spam prostě neubývá, jediné co ovlivňuje celkový počet odeslaného spamu, jsou sezónní výkyvy, jelikož v předvánočním období je odesláno daleko více spamu než v období letních měsíců. Spammeři využívají daleko více pro svoje praktiky servery, které se

Jak a proč se vyhnout spamování?

Jak a proč se vyhnout spamování? Jak a proč se vyhnout spamování? Klubový večer WebTop100, Kavárna Mineralia 3. dubna 2014 Zdeněk Kučera Baker & McKenzie, advokát Baker & McKenzie International je švýcarské sdružení právních firem působících

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč

Internet. Jak funguje internet. Internetový prohlížeč Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Aktuální hrozby internetu 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Trojské koně Viz předchozí hodina. Škodlivý program, který v počítači vytváří podmínky pro přijímání dalších škodlivých programů.

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: E-mail I víme o něm vše?

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: E-mail I víme o něm vše? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

VÝZNAM BEZPEČNOSTI MOBILNÍCH PLATFOREM JDE RUKU V RUCE S ROSTOUCÍ POPULARITOU SMARTPHONŮ

VÝZNAM BEZPEČNOSTI MOBILNÍCH PLATFOREM JDE RUKU V RUCE S ROSTOUCÍ POPULARITOU SMARTPHONŮ VÝZNAM BEZPEČNOSTI MOBILNÍCH PLATFOREM JDE RUKU V RUCE S ROSTOUCÍ POPULARITOU SMARTPHONŮ Bohdan Vrabec PCS spol. s r.o. b.vrabec@pcs.cz www.dataguard.cz Založena v roce 1992 Zeměření na IT bezpečnost Poskytování

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

Elektronická pošta. Miloš Wimmer

Elektronická pošta. Miloš Wimmer <wimmer@civ.zcu.cz> Elektronická pošta Miloš Wimmer Poštovní účet každý student a zaměstnanec ZČU získává emailovou adresu a schránku automaticky společně se svým uživatelským účtem v prostředí Orion

Více

Téma: PC viry II. Vytvořil: Vítězslav Jindra. Dne: 11. 1. 2012. VY_32_Inovace/1_058

Téma: PC viry II. Vytvořil: Vítězslav Jindra. Dne: 11. 1. 2012. VY_32_Inovace/1_058 Téma: PC viry II. Vytvořil: Vítězslav Jindra Dne: 11. 1. 2012 VY_32_Inovace/1_058 1 Anotace: Interaktivní prezentace seznamuje žáka s nejběžnějšími typy PC virů a způsoby, jak se před nimi bránit. Prezentace

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-14

Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Identifikátor materiálu: ICT-3-14 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Offline a online komunikace po sítích Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM

Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM Obsah 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 1 2. NASTAVENÍ HESLA 2 3. ZMĚNA HESLA 3 4. KARANTÉNNÍ REPORT 4 4.1. Nastavení karanténního reportu 5 4.2. Karanténní report v

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická pošta Elektronická pošta je dnes je již klasickým využitím Internetu. Prostřednictvím Internetu můžete v elektronické formě posílat a dostávat zprávy ve srovnání s klasickou poštou může být

Více

Prezentace uvádí výčet poštovních programů, základní postupy při jejich využívání.

Prezentace uvádí výčet poštovních programů, základní postupy při jejich využívání. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 24.09.2013 ÚOOÚ A PRAXE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBLAST, KTERÁ SE NEUSTÁLE

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/rack9nkehxy5) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/rack9nkehxy5) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ O některých službách informační společnosti. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ O některých službách informační společnosti. Předmět úpravy 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění zákonů č. 444/2005 Sb., č.

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace:

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace: Aplikace AWEG3 Profil SMS Uživatelská příručka Aktualizace: 4. 5. 2012-1 - Obsah 1. O aplikaci AWEG3 Profil SMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Spuštění aplikace AWEG3 Profil SMS...

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_16 Název školy Střední průmyslová

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 10 Vývoj Internetových Aplikací Bezpečnost Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky https://www.ted.com/talks/mikko_hypponen_fighting_ viruses_defending_the_net Co je to Cyber kriminalita http://www.internetprovsechny.cz/pocitacova-kriminalita-a-bezpecnost/

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Reklamní právo v praxi. KONFERENCE DATA MARKETING Praktické tipy pro správce databází. Petr Kůta. Mgr. Libor Štajer, advokát

Reklamní právo v praxi. KONFERENCE DATA MARKETING Praktické tipy pro správce databází. Petr Kůta. Mgr. Libor Štajer, advokát Reklamní právo v praxi KONFERENCE DATA MARKETING Praktické tipy pro správce databází Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 16.4.2010 OBSAH Základní definice Praktické tipy Sankce a činnost ÚOOÚ Diskuse

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti 19.5.2016 ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITĚ Věc: Odůvodněné stanovisko polského Sejmu týkající se návrhu směrnice

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

Webové hrozby KDO 6.5.2008

Webové hrozby KDO 6.5.2008 Webové hrozby KDO 6.5.2008 INFOSEC informační bezpečnost Fyzická bezpečnost (PHYSEC) Počítačová bezpečnost (COMPUSEC) Personální bezpečnost (PERSEC) Komunikačni bezpečnost (COMSEC) Logická bezpečnost (LOGISEC)

Více

Další služby internetu

Další služby internetu Další služby internetu Jak jsme se popisovali v předchozích kapitolách, tak se mylně někteří uživatelé internetu domnívají, že internet představuje pouze internetové stránky. Proto byl v předchozí kapitole

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Co to je počítačový spam? Otázka 1 Počítačový virus Masově šířená zpráva Šunka, prodávaná online Druh spywaru Odpověď 1 Počítačový spam je nevyžádané masově šířené mediální sdělení,

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

E-MAIL, E-MAILOVÝ KLIENT

E-MAIL, E-MAILOVÝ KLIENT E-MAIL, E-MAILOVÝ KLIENT EMAIL Elektronická pošta, zkráceně e-mail (často také nesprávně email), je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. termín e-mail se

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Faxový server společnosti PODA s.r.o.

Faxový server společnosti PODA s.r.o. Faxový server společnosti PODA s.r.o. Vážení zákazníci, jako doplněk k poskytovaným službám VoIP jsme pro vás zprovoznili službu faxového serveru. Tento server vám umožní pohodlně odesílat a přijímat faxy

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně.

Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně. DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. Rychle. Pohodlně. Bezhotovostně. ...je služba Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. (DPmHK, a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích hromadné

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

Kapitola 1: Začínáme...3

Kapitola 1: Začínáme...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Obsah 2 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Kroky následující po instalaci...4 1.1.1 Správa registrace...4 1.1.2 Spuštění produktu...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Oi INTERNET POD DROBNOHLEDEM STRÁŽCŮ SOUKROMÍ

Oi INTERNET POD DROBNOHLEDEM STRÁŽCŮ SOUKROMÍ Oi INTERNET POD DROBNOHLEDEM STRÁŽCŮ SOUKROMÍ Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 17.5.2012 OBSAH 1. ÚVOD 2. OSOBNÍ ÚDAJE A INTERNET+SOUHLASY 3. PŘÍPRAVA NOVÉ EVROPSKÉ LEGISLATIVY 4. RIZIKA VERSUS DOZOROVÉ

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Skype, ICQ Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Soukromoprávní odpovědnost ISP

Soukromoprávní odpovědnost ISP Soukromoprávní odpovědnost ISP Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP :

Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Nastavení pošty v Outlook Express pod Windows XP : Při nastavování e-mailového klienta Microsoft Outlook Express pod Windows XP budeme postupovat přesně podle následujících obrázků.(podobně to bude i u

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES - návrh novely zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Ustanovení

Více