Regulace spamu v rámci EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace spamu v rámci EU"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Vaněk Regulace spamu v rámci EU Bakalářská práce 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Regulace spamu v rámci EU zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury.. V Praze dne: Petr Vaněk:

3 Poděkování Rád bych tímto poděkoval paní PhDr. Haně Slámové, Ph.D. za odborné vedení, pozornost a cenné rady, které mi při zpracování této bakalářské práce poskytla. Zároveň děkuji panu Ing, Davidu Klimánkovi, Ph.D. za odborné konzultace.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zaměřuje na legislativní snažení Evropské unie. Evropské směrnice slouží především jako základní stavební kameny právních norem jednotlivých členských zemích v boji proti nevyžádanému obchodnímu sdělení.. Úvodní část se zabývá vývojem spamu a především se zaměřuje na způsoby obrany proti němu a popisuje aktuální situaci v elektronické komunikaci. Druhá stěžejní polovina práce analyzuje evropské směrnice, které upravují spam v celé EU, a zavedení těchto směrnic do právních norem ČR.

5 Obsah Obsah...5 Úvod Historie spamu Původ termínu spam Historie nevyžádané pošty Rozdělení spamu ový spam Nevyžádaná obchodní sdělení (UCE) Neodpovídající obchodní elektronická pošta (NCE) Producenti seznamů Scamy Spam na mobilních telefonech Diskusní spam Spam na sociálních sítí a on-line komunikátorech Sociální sítě On-line komunikátory Méně známé spamy Wiki spam Spam v online hrách Proč se stala ze spamu taková hrozba? Obrana proti ovému spamu Prevence Filtrace podle odesílatele Spamfiltry a blacklisty Vyhodnocení filtrem Blacklist Whitelisty Greylisting Filtrace podle obsahu Filtry založené na pravidlech Filtrace založená na učení - Bayesovské filtry Obrana proti spamu v diskuzích, komentářích a fórech CAPTCHA ochrana Kontrola logickou otázkou Kontrola času Aktuální situace v Evropě Obsah spamu Právní pojetí spammingu Vymezení pojmu spam Evropská regulace Směrnice 2002/58/ES o soukromí v elektronických komunikacích Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Postih spammingu

6 Závěr...49 Seznam použité literatury...51 Příloha

7 Úvod Slovo spam se stalo nejpoužívanějším slovem v oblasti ochrany osobních údajů. Spam od svého vzniku hýbe společností a vyvolává čím dál větší diskuzi na toto téma. Spam není pouze problém nevyžádaného reklamního sdělení, které nás otravuje ve všech směrech elektronické komunikace a někdy nás dohání k šílenství. Spam je především problém důvěryhodnosti a bezpečnosti informačního systému, jehož základem jsou počítačové sítě, počítače a internet. Z neškodného, otravujícího, nevyžádaného reklamního sdělení se postupem času stala nebezpečná věc, která se v poslední době stává nositelem různých počítačových virů nebo jiného škodlivého software, které znepříjemňuje život uživateli počítače. Hledání a krádeže ových adres na internetu mají za následek pozbytí ochrany soukromí, které mnoho uživatelů bere jako ztrátu kousku své sociální identity na síti. Spamovou problematiku se snaží vyřešit mnoho organizací, např. Antispamová strategie APEC, Londýnský akční plán, OECD nebo ITU. K účinnému omezení spamu je především potřeba vzdělaní uživatelů a podniků v zásadách boje proti spamu, zavádění vhodných legislativních kroků, zavedení činných orgánů a především tvrdých represivních trestů, které budou mít celosvětovou působnost. V rámci tohoto boje vypracovala OECD ve spolupráci se skupinou expertů materiál, který má sloužit k mezinárodnímu potírání spamu. Tento dokument obsahuje šest základních bodů, které se zabývají jak vzděláváním, tak dalšími aktivitami. Spolupráce při monitorování spamových aktivit je postavena na základě vyměňování si vzájemných zkušeností. Potřeba vzniku spolupráce na mezinárodní úrovni byla dána tím, že internet není omezen hranicemi státu. Proto vznikla myšlenka mezinárodního boje proti těmto aktivitám

8 Potřeba vzdělávat se a neustále informovat běžné uživatele internetu je základním kamenem bezpečného internetu. V dnešní době asi každý ví, co znamená slovo spam, ale málokterý uživatel ví, jak s ním bojovat a tím chránit svůj počítač a osobní údaje před napadnutím spammerem. Pouze informovaná společnost dokáže dobře a účinně bojovat proti tomuto nešvaru. Cílem práce bude provést obecnou analýzu problému, zaměřit se na hlavní legislativní nástroje Evropské unie a České republiky a jejich aplikaci v praxi

9 1. Historie spamu 1.1. Původ termínu spam Spam (Spiced Pork and Ham) je označení pro americkou značku výrobce konzerv lančmítu, kterou vyrábí firma Hormel Foods Corporation od 30. let minulého století až dodnes. Firma se pokusila patentovat tento název, aby zabránila používání názvu jejího výrobku pro označení nevyžádaného masového sdělení. Svůj boj prohrála a začala používat pro svůj výrobek název SPAM, kde trvá na psaní názvu velkým písmem. Za II. světové války i po ní byla tato lančmítová konzerva hojně rozšířena po Velké Británii. [1] Známosti tohoto výrobku, který se nevyznačoval moc dobrou kvalitou, využil v roce 1970 Monty Python s Flying Circus pro BBC v televizní komediální sérii, ve které se na závěr 25. dílu seriálu objevuje skeč pod názvem SPAM sketch. V této skeči jde o to, že na jídelním lístku v restauraci obsahují všechna jídla spam. Právě díky této skeči byla podle internetové společnosti nazvána nevyžádaná pošta jako spam Historie nevyžádané pošty Historicky první pokus o spam nalezneme koncem 19. století v tehdejších Spojených státech amerických, kde společnost Western Union povolila rozesílání hromadných telegrafických zpráv. První zaznamenaný příklad nevyžádaného masového telegramu je z května roku Obsahem těchto hromadných telegrafických zpráv byla mlhavá investiční nabídka, která byla posílána bohatým severoamerickým rezidentům. Tyto podvodné telegramy se rozesílaly až do doby Velké hospodářské krize (1929). Tento problém se nikdy plně neprojevil v Evropě, protože telegrafická spojení byla upravována národní poštou každého státu. První nevyžádanou zprávu zaslal pan Gary Thuerk, zaměstnanec Digital Equipment Corporation. Zprávu odeslal v roce 1978 přes síť ARPANET 393 uživatelům. Zpráva obsahovala informace o produktu této společnosti. Termín spam nebyl pro tuto praxi ještě aplikován

10 Spamming byl používán jako žert v multi-user dungeon hrách, kdy hráč plnil elektronickým odpadem soupeřův účet. Tento žert inspiroval další lidi k zneužití pro vlastní prospěch. Dalším příkladem je Dave Rhodes, student americké univerzity v Marylandu, který posílal do diskusních skupin sítě USENET řetězovou zprávu typu pyramidových her v roce Zpráva obsahovala tři klíčová slova MAKE.MONEY.FAST (MMF). První spam v podobě jak ho známe dnes, má na svědomí manželský pár působící v advokátní kancelář Cantor&Siegel, který zaslal 5. března 1994 nevyžádanou masovou zprávu. Tato kancelář se specializovala na imigrační právo v USA a využila spam pro svoji reklamu, kdy zaslala toto sdělení nejméně do 6000 diskusních skupin. Obsahem reklamního sdělení byla loterie o zelenou kartu do USA. Tato nevyžádaná komerční zpráva vstoupila do historie pod názvem Green Card Lottery. Internetový poskytovatel zaznamenal tolik negativních e- mailů na stranu advokátní kanceláře, že musel pozastavit svoje internetové poštovní služby, neboť došlo ke zhroucení systému. Tento spam odstartoval hromadnou diskuzi na téma netiquete.[2] V Čechách mezi největší kauzy patří případ společnosti Media Online s.r.o.. Firma byla provozovatelem domény a serveru o bydlení Tvujdum.cz a rozesílala nevyžádanou poštu. Uživatele pobouřila omluva uvedená v textu e- mailu: Tento je Vám zasílán na základě pečlivého výběru a globální rešerše uživatelů, kteří své webové stránky věnují tématice bydlení, stavebnictví. Předem se omlouváme za nevyžádaný . Uživatelé si tento útok nenechali líbit a podali přes 30 stížností na Magistrát hlavního města Praha. Magistrát vyměřil firmě pokutu v řádu desítek tisíc korun. [3]

11 2. Rozdělení spamu ový spam ový spam, někdy se pro něj uvádí označení junk , patří mezi nejrozšířenější druh nevyžádaného komerčního sdělení. Tento druh spamu se na celkovém počtu útoků podílí 80%. ový spam zasahuje individuální uživatele přes . [4] Spammer vydoluje adresy svých cílů většinou automatickou prohlídkou internetových stránek nebo náhodnou generací názvu e- mailových účtů. ový spam můžeme rozdělit na čtyři druhy: Nevyžádaná obchodní sdělení (UCE) Tento druh spamu vytvářejí reálné firmy, které se tímto způsobem snaží získat nové zákazníky. Na UCE narazíme jenom ojediněle, protože tvoří 0,1% veškerého spamu Neodpovídající obchodní elektronická pošta (NCE) NCE využívají firmy, které poprvé oslovil zákazník, ale po delší době sám zruší souhlas se zasíláním novinek a se spoluprací, ale firma dále posílá svoje e- maily na účet bývalého zákazníka. NCE je problém pouze tam, kde se lidé přihlašují k odběru více služeb, nakupují zboží on-line nebo jsou iniciátory kontaktu s firmou rozesílající NCE Producenti seznamů Spammerské skupiny, které se finančně obohacují tím, že shromaždují e- mailové adresy. Tyto seznamy prodávají dalším skupinám nebo marketingovým agenturám Scamy Jejich účelem je získání finančních prostředků prostřednictvím oklamání uživatelů. Scam má 419 podskupin (scam nigerijského typu), malware a phising.[5]

12 2.2. Spam na mobilních telefonech Spam si začíná pomalu hledat cestu i do našich mobilních telefonů, proto řada expertů upozorňuje na toto nebezpečí, které může za krátkou dobu zaznamenat ohromný nárůst jako kdysi ový spam. Bohužel tento druh bude daleko více otravnější než klasický ový spam. V roce 2008 bylo v USA odesláno přes 1,5 miliardu spammových textových zpráv. Tyto SMS zprávy nestojí pouze čas, ale i peníze, protože v USA je účtován poplatek 20 centů jak za odeslání, tak i za přijetí zprávy. Proto se řada zákazníků domáhá vrácení peněz od svých poskytovatelů. Bohužel většina těchto nevyžádaných zpráv je pornografická a obsahují texty typu: Drahoušku, včera v noci jsem spolu mluvili., proto se někteří lidé obávají o poškození svého soukromého života. Softwarové firmy vytváří speciální filtry a programy pro ochranu telefonů, např. Kaspersky Mobile Security. Tato ochrana stojí peníze, proto se doporučuje blokování čísel, které nejsou v seznamu kontaktů. To ovčem přináší obtíže pro běžnou mobilní komunikaci. [6] 2.3. Diskusní spam Za diskusní spam považujeme vložené reklamní, nevyžádané, obtěžující nebo nerelevantní příspěvky do volně dostupných diskusních fór na internetu.[7] Uživatel internetu má v některých elektronických časopisech nebo blozích napsat svůj komentář k článku ve volné diskuzi, která je většinou umístěna na konci stránky. Tato diskuse má sloužit ke zpětné vazbě mezi redakcí a čtenářem, ale i k projednání tématu, pokud nejsou některé věci zodpovězeny. Bohužel před příchodem robotů někteří jedinci zneužívali těchto otevřených diskuzí a vkládali tam nesmyslné příspěvky nebo odkazy na svoje stránky. Roboti, počítačové programy pro prohledávání webu a vkládání textu, tuto situaci zhoršili

13 2.4. Spam na sociálních sítí a on-line komunikátorech Sociální sítě Největší novinkou ve světě spamu je jeho proniknutí do dnes tak masově populárních sociálních sítí jako facebook a twitter. Sociální sítě můžeme celkově označit jako rizikové, protože spousta uživatelů sdílí svoje osobní informace a tím se nevědomky vystavují útoku od internetových pirátů, kteří se snaží tyto informace využít ve svůj prospěch. Podle průzkumu považuje 72% společností sociální sítě za riziko pro bezpečnost firemní sítě, z toho 60% společností označuje facebook jako nejvíce rizikový. Proto spousta firem zakazuje přihlašování na sociální sítě na firemních počítačích, aby zabránily případné virové infekci svých počítačů. Přední metoda pro získání přihlašovacích údajů uživatele je rozesílaní zpráv z hacknutých účtů nebo škodlivé aplikace. Tyto způsoby mají jenom jeden cíl, a to přesměrovat uživatele na podobnou hlavní stránku a tím ho přimět vyplnit přihlašovací údaje. Uživatel v domnění, že je na hlavní stránce, vyplní svůj login a heslo a nechtěně tím poskytne pirátům svůj účet a seznam přátel pro napadení dalších účtů.[8] On-line komunikátory Mezi on-line komunikátory řadíme Yahoo! Messenger, AIM, Windows Live Messenger, ICQ, Skype, XMPP, atd. Spam na on-line komunikátorech se občas nazývá spim. On-line komunikátory vznikly proto, aby podporovaly svobodnou komunikaci mezi uživateli internetu. Mnoho on-line komunikátorů nabízí adresář uživatelů, kde jsou demografické informace a informace o věku a pohlaví uživatele. Spammeři se mohou přihlásit do této databáze a rozesílat uživatelům nevyžádané zprávy, které obsahují podvodné zboží, viry, nebo se snaží vylákat další informace o vás nebo vašich bankovních účtech. Většina programů ale dokáže tyto zprávy blokovat za pomoci whitelistů. [9]

14 2.5. Méně známé spamy Wiki spam Wiki spammer edituje stránky na volné internetové encyklopedii wikipedia a přidává do těchto stránek odkazy na spamové stránky. Wiki spammer doufá, že uživatel klikne na jeho odkaz a tím bude moci tento spammer infikovat jeho počítač nebo předložit nějakou výhodnou, ovšem podvodnou koupi některého výrobku. Dalším důvodem je zlepšit jejich pozici při vyhledávání pomocí vyhledávače firmy Google. Google měří přístup na stránky pomocí PageRanku. PageRank a otevřenost encyklopedie, kdy každý může editovat stránky, udělalo z wikipedie cíl pro útok.[10] Spam v online hrách S rostoucí rychlostí internetového připojení se většina nových počítačových her hraje on-line na internetu, např. World of Warcraft. Prakticky jde o to, že některý hráč této hry píše nesmyslné příspěvky do diskuze, která slouží k dorozumění hráčů mezi sebou. Tento spam v herní diskuzi pak brání normálním hráčům orientovat se v diskuzi a sledovat, co se děje ve hře. Tento další příklad ukazuje, kam se podařilo spamu proniknout postupem času s rozvojem internetu

15 3. Proč se stala ze spamu taková hrozba? S rostoucím reklamním trhem vznikala potřeba po novém a levném druhu propagace. Reklamní kampaně formou televizní reklamy, letáků, bannerů, billboardů a inzerátů v tisku byly drahé. Proto snaha o rychlé a především levné zviditelnění svého produktu našla svůj prostor v rychle se rozvíjejícím internetovém prostředí. Bohužel tento pokus o reklamu se zvrhnul do nevídaných rozměrů. Základním kamenem účinného spamu je nezkušený uživatel. Spousta uživatelů netuší, co je čeká, když otevřou tento nebo odkaz. Jednoduchou radou je nejdříve se ujistit, zda to není podvod jako to dělá zkušený uživatel, a pak otevřít. Touto radou se spousta uživatelů ale neřídí, proto spam stále koluje na internetu a přizpůsobuje se všemu v internetovém prostředí. Bohužel je dostatek uživatelů, kteří otevřou podvodný , protože je zaujme cenově výhodná nabídka, a kliknou na externí odkazy, které je zavedou na pochybné stránky, kde si uživatel může stáhnout počítačový vir do svého počítače nebo poskytnout citlivé údaje o svojí osobě. Boj proti spamu není nikdy zcela zadarmo, jakkoliv si můžete pořídit na internetu zdarma dostupné programy, protože stále bude potřeba je aktualizovat a ne vždy jsou sto procentní. Zdarma dostupné programy se hodí pro jednotlivce nebo pro malé firmy. Firmy většinou sahají po komplexnějších řešení, které lze připojit k poštovnímu serveru. Toto řešení může stát od sto do pěti set korun na uživatele. Anti-spamové programy jsou prodávány podobně jako anti-virové programy formou licence. [11] Toto jsou ale pouze náklady na preventivní opatření. Další náklady nastanou, pokud někdo otevře spam, který pronikl filtry a nakazil počítač. Tedy musíme k již vynaloženým nákladům na prevenci připočíst i další náklady na opravu počítače, serveru a také mzdu servisních pracovníků

16 Ale to nejsou konečné náklady, nakonec musíme k již už tak velké sumě ještě přičíst náklady na pracovníka, který musí filtrovat firemní poštu, která obsahuje nevyžádanou poštu. Pro tyto případy slouží na internetu i kalkulačky nákladů na spam ve firmě. Když si vezmeme menší až střední firmu, která má například dvacet zaměstnanců s ovou schránkou, dále musíme připočíst, kolik přijde v průměru na jednu schránku spamu: v našem příkladu to jsou čtyři spamy za den, a nakonec na kolik si ceníme hodinovou mzdu jednotlivého zaměstnance, která byla stanovena na 150 korun za hodinu. Internetová kalkulačka vypočítala celkové roční náklady na spam na Kč.[12] Celosvětově se odhaduje, že spam bude stát podniky 130 miliard dolarů, v samotných Spojených státech amerických 42 miliard dolarů. To je 30% nárůst oproti roku 2007, zde můžeme vidět stoupající tendenci, protože dnešní náklady dosáhly 100% nárůstu oproti roku [13] Náklady ale nemá jen uživatel, ale i poskytovatel služeb. Spammeři si vybírají providry fre ových služeb, kteří musí neustále zvyšovat svojí diskovou kapacitu schránek díky spamu a k tomu musíme dodat ještě náklady na anti-spamové programy a zaměstnance, které můžou prodražit poskytování služeb pro koncového uživatele. Na řešení spamu jsou vynakládány prostředky z veřejných financí, které v některých zemích nejsou zanedbatelné. Tyto prostředky jsou použity na vzdělávání uživatelů, právní normy, mezinárodní spolupráci, zřizování a provoz institucí, které se snaží bojovat s nevyžádanou reklamou. V ČR se tímto problémem zabývá Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). ÚOOÚ by měl prošetřovat stížnosti podané uživatelem a postihovat sankcemi uživatele, kteří rozesílají spam. Náklady na spam se liší podle jednotlivých zemí, zejména v závislosti na výskytu spamu, nákladů na pracovní sílu a počet ových uživatelů. Údaje jsou v milionech amerických dolarů: [14]

17 Obrázek č. 1: Uvádí náklady na spam v miliónech amerických dolarů za rok 2007 [34] Podle výzkumu společnosti Cisco Systém patří mezi deset největších producentů spamu v roce 2009 tyto země: Pořadí Země Trilion spamů za rok 1. Brazílie 7,7 2. USA 6,6 3. Indie 3,6 4. Jižní Korea 3,1 5. Turecko 2,6 6. Vietnam 2,5 7. Čína 2,4 8. Polsko 2,4 9. Rusko 2,3 10. Argentina 1,5 Obrázek č. 2: Ukazuje největší rozesílatele spamu za rok [2]

18 4. Obrana proti ovému spamu 4.1. Prevence V každé problematice se jako první řešení uvádí prevence, tedy základní opatření, která mají předcházet nežádoucímu stavu. Musíme se smířit s tím, že složka s doručenou poštou je zamořena spamem. A právě nakládání s těmito y hraje hlavní roli v otázce, kdo má přístup k vaší ové adrese, a to včetně spammerů. Proto existují kroky, které mohou snížit počet nevyžádaných ů ve vaší schránce. 12 základních pravidel: Nikdy neodpovídejte na spam toto pravidlo zahrnuje nenakupovat produkty, které vám slibují lepší sexuální život, mladší vzhled, léky na předpis, lásku, atd. Tyto odpovědi informují spammera o vašem operačním systému, internetovém prohlížeči a poloze ve světě, díky tomu dokáže spammer lépe směřovat svůj spam na vás. Nikdy neklikejte na externí odkazy externí odkaz vás většinou přesměruje na zavirovanou stánku, která pak napadne počítač. Zamaskujte svojí ovou adresu nevkládejte svou ovou adresu do textu na fórech nebo webu. Speciálně sestrojené programy prohledávají internet a hledají ové adresy k zneužití. Stačí jednoduše místo napsat at nebo vložit zavináč jako obrázek nebo slovně napsat. Nepřeposílejte řetězové y řetězové y se využívají k podpisu petic nebo k informování široké skupiny lidí o nějaké důležité věci. Přeposláním tohoto u svým přátelům vystavujete svůj i cizí ohrožení, že se dostane do rukou spammera. Neregistrujte se svojí pracovní nebo osobní ovou adresou pro vstup do některých fór se musíte zaregistrovat a uvést svojí ovou adresu,

19 proto si zřiďte novou ovou adresu speciálně vytvořenou pro tyto registrace nebo využijte službu takzvaných deseti minutových ů. Tyto krátkodobé e- maily zřídí plně funkční slouží , který je aktivní pouze krátkou dobu. Přečtěte si podmínky registrace než potvrdíte svoji registraci, přečtěte si podmínky. Musí tam být napsáno, že vaše adresa nebude poskytnuta třetí osobě. Používejte náhled do zpráv před otevřením nahlédněte na hlavičku e- mailu a na celkový vzhled u. Používejte komplikované uživatelské jméno komplikovanější uživatelské jméno se hůře hledá pomocí speciálních programů. Používejte spamové filtry každý důvěryhodný poštovní server používá spamové filtry. filtry. Hlaste napadení vašeho účtu spamem tím pomáháte ladit spamové Ujistěte se, že nemáte zaškrtnuté pole, že na váš účet nebudou chodit marketingové y o novinkách [15] Nikdy nepoužívejte svoji ovou adresu jako přezdívku na chatu 4.2. Filtrace podle odesílatele Základem obrany před spamem je prevence, aby ale byla ochrana e- mailové adresy kompletní, musíme použít i nějaký nástroj, který nám bude filtrovat příchozí poštu a rozlišovat a vyhodnocovat potenciální spam Spamfiltry a blacklisty Spamfiltry patří mezi nejpoužívanější obranné nástroje. Hlavním úkolem těchto filtrů je rozlišovat spamové y a filtrovat je od běžně příchozí pošty

20 Vyhodnocení filtrem Pokud filtr nevyhodnotí zprávu jako spam provede v závislosti na svém nastavením jednu z těchto akcí: a) Úplné odstranění zprávy Použitím tohoto řešení hrozí, že se nedoručí zpráva, která byla mylně nebo náhodou označena za spam. Některé poštovní servery zasílají v takových případech uživateli zprávu, že dotyčný byl smazán a nebude tedy doručen. Toto nastavení vede často k tomu, že se příslušný vůbec nedoručí. Proto by uživatel neměl zapomínat na to, že odeslání u nemusí znamenat jeho doručení na konkrétní adresu. Uživatel by měl využít potvrzení o přečtení e- mailu nebo napsat z jiného ového účtu, pokud se nám dlouho nedostává odpovědi na náš . b) Přeřazení zprávy do speciální složky Většina webmailů využívá přesun spamů do speciální složky. Uživatel si sám nastavuje filtr, nalezne-li nevyžádanou poštu v běžné poště, přesune daný e- mail do speciální složky za pomocí tlačítka smaž jako spam nebo přesně naopak, běžný nalezne mezi spamem a přesune do složky pro doručenou zprávu. Podle toho, jak uživatel přesouval y ze složky pro doručené zprávy a do složky pro spamy, vezme si filtr ponaučení pro další doručené zprávy a tím se zpřesní jeho práce. Většina českých webmailů, mezi které patří seznam.cz a centrum.cz, je vybavena touto speciální složkou a každý uživatel si může nastavovat svůj filtr. Například seznam.cz využívá přesunutí do složky spam a viry. Doručené y do této složky se po neotevření uživatelem do 30 dnů automaticky smažou. Automatické mazání má zabraňovat přehlcením ů a také má šetřit místo na diskovém prostoru. Proto by měl každý uživatel občas tuto složku otevřít a podívat se, jestli mu tam nespadl nějaký důležitý

21 c) Označení zpráva jako spam Do předmětu u se přidá např. slovo **SPAM**, aby uživatel věděl, že zpráva může být potenciální hrozba. Označování zpráv se využívá v případě, pokud si stahujete přes POP3 poštu do svého počítače. Pokud by filtr rovnou přesunul zprávu do speciální složky pro spam, nestáhnul by se tento druh zpráv do počítače. V případě že by chtěl tuto složku projít, musel by se připojit na svůj účet přes webmail. Proto, když se označí do předmětu u, že se jedná o spam, může si uživatel stáhnout všechny y a v počítači si je roztřídí. Výhodou je pohodlná kontrola ů bez nutnosti připojení k internetu. Bohužel nevýhoda nastává už při samotném stahování ů do počítače, protože tyto y stahuje uživatel úplně zbytečně. [16] Blacklist Blacklisty vznikly jako jedna z prvních metod boje se spamem. Dříve rozesílali spamy většinou sami spammeři nebo využívali otevřených SMTP serverů. Myšlenka blacklistů je jednoduchá - mít seznamy těchto počítačů a blokovat z nich veškerou odeslanou poštu. Blacklisty definují, ze kterého počítače se nemají přijímat y. Blacklisty se uchovávají na serverech na Internetu a jsou základním kamenem pro spamfiltry a slouží poštovním serverům pro filtrování příchozích zpráv. Blacklisty obsahující IP adresy, ze kterých bylo zaznamenáno rozesílání spamu. Výskyt adresy v blacklistu může mít za následek odmítnutí zprávy během SMTP relace nebo informace z blacklistu může být použita jako doplňková informace při filtraci podle obsahu. [17] Blacklisty jsou využívané především pro svoji jednoduchost a minimální finanční náročnost. Bohužel blacklisty nefungují na 100%, ale jejich účinnost se pohybuje někde okolo 10%. Jejich hlavní kámen úrazu spočívá v tom, že přiřazují do blokovaných poštovních adres ty, které tam nepatří

22 Whitelisty Do whitelistů přidáváme důvěryhodné odesílatele. Tedy při doručení nového u si filtr ověří, zda se daná IP adresa a adresa vyskytuje na whitelistu. Pokud je adresa naleznuta v povolených adresách, zpráva se ihned přesune do přijatých zpráv. Není-li adresa odesílatele na whitelistu, napíše odesílateli, aby ověřil, zda se jedná o člověka nebo robota. Jak vidíme, whitelist funguje právě naopak než blacklist Greylisting Metoda greylisting předpokládá, že spammeři nepoužívají k rozesílaní spamu poštovní servery, které dodržují pravidla RFC (označení pro řady standardů a dalších dokumentů popisujících internetové protokoly). Spammer vezme seznam adres a spustí robota, který začne rozesílat nevyžádanou poštu. Tento robot neřeší, jestli je zadaná adresa správná, a ignoruje jakékoliv chyby. Hlavním účelem robota je rozesílat spam na základě kvantity a ne kvality. Tento postup rozesílaní nalezneme pouze u spamu a právě z těchto předpokladů vychází greylisting. Princip greylistingu je jednoduchý. Když dostaneme nový z nové adresy, poštovní server jej převezme a zapamatuje si důležité údaje o u: IP adresu odesílajícího stroje, odesílatele podle SMTP obálky, příjemce podle SMTP obálky. Následně pošle odesílateli odpověď s nahlášenou chybou 450 a smaže. Chyba 450 znamená, že příjemcova ová adresa je dočasně nedostupná. Jestliže jde o oprávněného odesílatele, znamená to pro něj, že se má pokusit o doručení u později. Jedná-li se o legitimní poštovní server, pokusí se o nové připojení. To znamená, že dostaneme ještě jednou. Server podle informací, které si uložil z první relace, pozná a doručí do schránky. Server si uloží do své databáze, že byl tento uživatel ověřen a jeho pošta může být přijímána běžným způsobem

23 Výhody spočívají v tom, že jsou dodrženy všechny standardy. Greylisting má nízkou náročnost na systémové zdroje, protože některé statistické analýzy znamenají pro poštovní server velkou zátěž. Poslední výhodou je lehká konfigurace a bezproblémové použití. Vyhneme se složitému nastavování filtrů nebo učení serverů. Hlavní nevýhoda tohoto řešení je zpoždění pošty z nově příchozích adres. Zpoždění se zpravidla pohybuje v rozmezí desítek minut až hodin. Toto řešení lze velice snadno obejít tím, že jednou provedeme opětovné doručení a filtr nás při další relaci bezproblémově pustí dál. [18] Filtrace podle obsahu Rozpoznávání na základě obsahu textu nemůže neomylně fungovat, protože rozlišení spamu od běžného u je individuální záležitostí, přesto se filtrace podle obsahu používá a dává překvapivě dobré výsledky. Existují dvě základní metody, některé antispamové programy (např. SpamAssassin) je kombinují.[19] Filtry založené na pravidlech Tyto filtry hledají v ech typické rysy pro spam. Jedná se o některá slova a slovní spojení spojené většinou s tématikou sexu nebo léků. Dále hledá chyby ve struktuře u jako nepovolené znaky v hlavičce u, budoucí datum odeslání nebo špatné označení MINE-typ zprávy. Každému nalezenému rysu přidá program bodové ohodnocení, které se na konci sečte, a jestliže výsledný součet přesáhne stanovenou hranici filtru, je e- mail označen za spam. Rozpoznávací rysy jsou definovány na základě pravidel, která se neustále aktualizují, aby se přizpůsobila praktikám spammerů Filtrace založená na učení - Bayesovské filtry Bayesovská statistika je nejúspěšnější metodou v boji proti spamu. Tato statistická metoda určuje pravděpodobnost výskytu jevů na základě dříve shromážděných informací. Další nové informace přispívají k bližšímu určení. Díky těmto vlastnostem se používá v programech bojujících proti spamu, protože

24 se učí přizpůsobovat novým situacím a využívat nové informace, které v konečném důsledku vylepšují tuto metodu. Rozdělení pošty funguje tak, že se ze vzorku slov, která obsahují běžné a nevyžádané y, vytvoří databáze pravděpodobnosti slov, která obsahují spamové y. Při obdržení nového u se rozdělí na slova, která určí, jestli se jedná o vyžádaný (ham) nebo nevyžádaný (spam) . [20] 4.3. Obrana proti spamu v diskuzích, komentářích a fórech CAPTCHA ochrana Termín CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je metoda, která slouží na internetu k ochraně diskusí, komentářů a návštěvních knih. Tato metoda automaticky rozpoznává počítač od člověka. Tento proces požádá uživatele o vyplnění jednoduchého testu. Test spočívá v tom, že člověk vyplní uvedený text skrytý v obrázku do příslušného pole. Obrázek je náhodně modifikován tak, aby zabránil robotům automaticky číst skrytý text. Obrázek č. 3: Ukázka CAPTCHA formuláře pro vyplnění. Bohužel i tato metoda ochrany byla prolomena, stačí když příslušný robot využije technologii OCR (Optical Character Recognition), tak je schopen text rozpoznat. Proto se neustále vymýšlejí složitější metody a texty, aby se zabránilo

25 rozluštění textu robotem. To ovšem vede ke složitějšímu rozpoznání CAPTCHA pro člověka.[21] Kontrola logickou otázkou Prakticky nejlepším řešením odolným i do budoucna je systém kladení nějaké jednoduché otázky, na kterou zná každý člověk odpověď. Jedná se například o "1 + 1 =?" (2) nebo "Hlavní město ČR?" (Praha). Takovou otázku je pro robota téměř nemožné vyřešit. Bohužel je tato metoda pro uživatele obtěžující Kontrola času Velice jednoduchá kontrola, která využívá toho, že robot je rychlejší než člověk. Uloží se aktuální čas zobrazení stránky a pak se porovná s časem v obslužném skriptu. Člověku většinou trvá nějakou chvíli, než si přečte, které pole má vyplnit. Zatímco robot automaticky vyplní pole příliš rychle a odešle. Nevýhodou je přizpůsobivost robotů, takže někteří už čekají určitý čas než odešlou data.[22]

26 5. Aktuální situace v Evropě Pro lepší pochopení problematiky spamu se musíme podívat na aktuální celosvětovou situaci na poli elektronické komunikace. Díky nepřetržitému monitorování elektronické komunikace antivirových firem se můžeme podívat na aktuální hodnotu spamu na celkové elektronické komunikaci. Spam se stal atraktivní, protože kombinuje nenákladné využití informačních služeb a obsahuje v sobě marketingový efekt. Proto jeho využití a celkový podíl na ové komunikaci stále vzrůstá. Neustálý růst tohoto jevu vedl providery, tvůrce anti-spamových programů a filtrů a zákonodárců k omezení spamu, jak na poli technickém, tak na poli zákonných norem. Tato omezení však zatím nenaplnila očekávání a spamu se dále dobře daří v informačním světě. Poslední čísla hovoří jasně, 90,7% ové komunikace v měsíci březnu 2010 je spam. Uvádí to společnost Symantec v nejnovějším vydání své pravidelné zprávy MessageLabs Intelligence Report. Obrázek č. 4: Aktuální podíl spamu na elektronické komunikaci za březen [35] V březnu 2010 vzrostl globální podíl spamu v ové komunikaci o 1,3 procentního bodu od února 2010 až na 90,7%, to znamená, že z 11 odeslaných e- mailů bylo 10 ů spam. V porovnání s půlročním průměrem podílu spamu na ové komunikaci je nárůst v březnu 2010 o 4,4 procentního bodu

27 Mezi nejvíce postižené země spamem patřilo Maďarsko, kde se podíl spamu na ové komunikaci vyhoupl až na 95,7%. Toto číslo je překvapivé, protože Maďarsko se neumisťovalo na předních příčkách žebříčku. Naopak není překvapením na druhém místě Dánsko, které bylo v lednu 2010 na prvním místě a v únoru 2010 na druhém. Dále mezi země, které se objevují na špičce zemí, které mají největší podíl spamu na ové komunikaci, patří Italie, Rakousko a Německo. Obrázek č. 5: Ukazuje nejvíce postižené země a odvětví spamem v březnu [23] V pravidelných měsíčních zprávách MessageLabs Intelligence Report společnosti Symantec si můžeme povšimnout, že spam přesouvá své pole působnosti ze své rodné země, tedy z USA, do jiných zemí, a to především do Evropy a Asie. V roce 2009 patřily mezi pětici zemí, které nejvíce postihuje spam, 3 země z Evropy (Dánsko, Francie a Norsko) a 2 země z Asie (Čína, Hong Kong). Mezi nejvíce postižené odvětví spamem bylo inženýrské odvětví s 94,7%, kterému patří za rok příčka. Dále se umístnilo školství s 91,9% a odvětví informačních technologií s 91,8%. Podle statistik programu Skeptik, který slouží k ochraně před viry a trojskými koňmi, byl globální podíl virů nesených em na 1vir v 358,3 e- mailech (0,28%) v březnu 2010, což je pokles o 0,05 procentního bodu oproti únoru Dále 16,8% ového spamu obsahuje odkazy na škodlivé webové stránky, které obsahují malware

28 Největším producentem spamu se v měsíci březnu 2010 stala Asie, která se podílela na 46,6% celkové měsíční produkce spamu. Těsně za Asií se umístila Evropa se 37,3%, především díky Rumunsku, které vytvořilo přes polovinu spamu. Celkový podíl USA na spamu se každým rokem zmenšuje. Obrázek č. 6: Ukazuje země ze kterých se nejvíce rozesílal spam v březnu [23] Celkový podíl na tvorbě spamu v USA klesá, ale stále si drží 1. příčku v objemu obdržených ů. Přes třetinu spamu vyprodukovaného za měsíc březen 2010 (něco okolo 150 bilionů spamových e.mailů za měsíc) bylo odesláno na manilový server v USA. Obrázek č. 7: Ukazuje nejvíce napadené mail servery podle jejich umístění v březnu [23] Z toho vyplývá, že USA obdrží mnohem větší množství spamu, než stačí vyprodukovat spammeři z USA

29 Obrázek č. 8: Ukazuje rozdíl mezi odeslaným a přijatým spamem podle kontinentů za březen [23] V následujícím grafu můžeme vidět, že spam se ustálil na 85 až 95% celkového objemu ové komunikace v roce 2009 a už nedosahuje takového raketového vzestupu jako na svém počátku. Tato čísla ukazují, jaký má neblahý vliv na informační a komunikační sféru, protože v roce 2001 se podílel pouze 7 % na celkovém objemu a v roce 2004 zaujímal 60% veškeré elektronické pošty.[23] Obrázek č. 9: Popisuje roční vývoj spamu na celkové elektronické komunikaci. [36] 5.1. Obsah spamu Na koláčovém grafu od společnosti Microsoft nalezneme rozdělení podle obsahu spamu. Nejčastěji nevyžádaná sdělení obsahují nabídku nebo informaci o nějakém léku. Tato podvodná sdělení upozorňují na nejnižší cenu léků všeho druhu od paralenu po léky na rakovinu na trhu. Po objednání tohoto výrobku dostanete v lepším případě neškodné placebo nebo v horším případě jiný lék, který vám může zhoršit vaše příznaky. Předmět zdravotnictví a především léků se stává pomalu největším hitem v obsahu spamu, protože farmaceutický byznys

30 každým rokem roste a lidé hledají různé alternativy, jak ušetřit své finance za léčebné výdaje. Dříve oblíbené téma spamu pornografie, především obrázky a videa s akty žen, se pomalu dostává do ústraní a spammeři se více soustřeďují na pole sexuálních pomůcek. Zejména je kladen důraz na léčebné prostředky typu viagra a další medikamenty na zvýšení sexuální potence. Finanční spam představuje asi největší hrozbu, co se týče peněžních prostředků. Vyhledává důvěřivé investory, které naláká na životní investiční příležitost. Po zakoupení akcií zjistí investor, že zakoupil předražené akcie, které neodpovídají ceně a které zakoupil na základě mylných informací.[24] Obrázek č. 10: Ukazuje rozdělení obsahu spamu za rok [24] Aktuální hodnoty ukazují, že spam i přes veškerá obranná opatření se udržuje na samém vrcholu v elektronické komunikaci. Spam prostě neubývá, jediné co ovlivňuje celkový počet odeslaného spamu, jsou sezónní výkyvy, jelikož v předvánočním období je odesláno daleko více spamu než v období letních měsíců. Spammeři využívají daleko více pro svoje praktiky servery, které se

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce:

Více

Propagace některých finančních služeb (PROP)

Propagace některých finančních služeb (PROP) Propagace některých finančních služeb (PROP) PROP 1: Obsah OBSAH: 1. Účel a povaha materiálu... 4 2. Působnost... 7 2.1. Osobní působnost... 7 2.2. Věcná působnost... 7 3. Zásady propagace... 10 4. Preventivní

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin informační bulletin Přeji si dialog s veřejností Za dobu svého působení ve funkci předsedy Úřadu jsem získal jasnou představu o tom, že prosazování principů ochrany osobních údajů do povědomí veřejnosti

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

4.3.3 Systémy fungující na principu platebních karet... 40 4.3.3.1 Pay MUZO... 40 4.3.3.2 Platby kartou na Internetu od České spořitelny...43 4.

4.3.3 Systémy fungující na principu platebních karet... 40 4.3.3.1 Pay MUZO... 40 4.3.3.2 Platby kartou na Internetu od České spořitelny...43 4. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Cíle práce... 4 1.2 Přínosy práce...5 1.3 Struktura práce...5 2 Historie... 7 2.1 Cíle kapitoly...7 2.2 Stručná historie platebních systémů...7 3 Rozdělení platebních systémů... 10

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE V PRŮMYSLOVÉ

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (88) Je nezbytné zakázat veškerá audiovizuální obchodní sdělení propagující cigarety a jiné tabákové výrobky, včetně nepřímých forem audiovizuálních obchodních sdělení, které

Více

Pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29

Pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29 Pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29 881/11/CS WP 185 Stanovisko 13/2011 ke geolokalizačním službám u inteligentních mobilních zařízení Přijaté dne 16. května 2011 Tato pracovní skupina

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více