Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. Filip Dembický ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. Filip Dembický 14. 7. 1994. 1. ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia"

Transkript

1 Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu ročník bakalářského programu Politologie a evropská studia Univerzita Palackého Filozofická fakulta, Katedra politologie a evropských studií Křížkovského Olomouc 1

2 Stát Izrael a Stát Palestina: mír zůstává nadále v kómatu. Izraelci hluboko v srdci věděli, že sice vyhráli poslední bitvu, že však ztratili auru neporazitelnosti. Arabské armády nebyly zničeny. Arabské země nezvítězily, ale už se nemusely chvět před mocí Izraele. Židovský stát na poslední chvíli odvrátil katastrofu a nakonec se vojensky prosadil; zabral více arabských území, než ztratil. Čekala ho však nejistá a osamocená budoucnost a ještě větší závislost na přátelích, jejichž počet se však zmenšoval. Vše bylo o to mučivější, že si Izraelci uvědomovali, jak k tomuto výsledku přispěli svou samolibostí a sebeuspokojením. Henry Alfred Kissinger 1 (Kissinger 2004: 513) Přestože výše zmíněný citát vychází z pamětí tvůrce tzv. kyvadlové diplomacie (shuttle diplomacy) na Blízkém východě, a zabývá se především závěrem Jom Kippurské války (1973), vystihuje současný bezútěšný stav izraelsko-palestinského konfliktu. Když 11. ledna 2014 zemřel bývalý izraelský ministerský předseda Ariel Šaron po dlouholetém setrvávání ve stavu kómatu, bylo to určitě vysvobození z utrpení, ale zároveň alegoricky poukázalo na podobné kóma, ve kterém se ocitly mírové rozhovory ve Svaté zemi. Pár měsíců poté se rozhořel lítý boj mezi Palestinci a Izraelci znovu. Blízkovýchodní konflikt a mírový proces se tak v průběhu novodobých dějin zjevují jako dvojčata koexistující v podivné symbióze, a zároveň ve snaze jednoho o totální destrukci toho druhého. Autor této práce se nepokouší o analýzu všech aspektů izraelsko-palestinského konfliktu. Cíl je mnohem prozaičtější: načrtnout současné problémy s mírovými rozhovory a válkou v Gaze, zdůraznit roli mimořádných voleb do Knessetu (unikamerální parlament Státu Izrael), a na závěr si dovolí polemizovat s proizraelským postojem České republiky, který je lapidárně vyjádřen slovy analytika Ondřeje Šlechty: Ve skutečnosti jde o politickou mytologii. (Šlechta 2012) Two-state solution: hudba budoucnosti? Je lidskou přirozeností, že každý z nás tíhne k určitému jasnému postoji, který mnohdy ignoruje pestrobarevnost daného problému. Máme tendenci pasovat události kolem sebe do jasných škatulek. Archetypální boj dobra se zlem je nám vlastní. Izraelsko-palestinský konflikt tuto lidskou vlastnost ukazuje v plné nahotě. Musíme důrazně odmítnout jakékoliv manipulování s fakty, resp. pohled na neomylný Stát Izrael a teroristicky smýšlející Palestince, nebo v opačném gardu jako trpící Palestince a genocidu organizující Stát Izrael. O Palestině budeme hovořit ve smyslu rezoluce Valného shromáždění OSN (VS OSN A/RES/43/ ). Jedná se o území, jehož hrubé obrysy vycházejí z tzv. Britského mandátního území Palestina (Bureš, Faix, Sváček 2013: 39-41). Zde je evidentní rozbuška celého problému. Výbor OSN 1 Henry Alfred Kissinger, ( ), bývalý americký ministr zahraničních věcí (Secretary of State), poradce pro národní bezpečnost, profesor a teoretik historie, politologie a mezinárodních vztahů. 2

3 pro Palestinu navrhl dvou-státní uspořádání (two-state solution) vznik Státu Izrael a Státu Palestina. Otázka Jeruzaléma byla začleněna rovněž, město se mělo stát mezinárodní enklávou. (Bureš, Faix, Sváček 2013: 40). Bohužel, tento, později nazvaný Plán rozdělení, nebyl akceptován. 14. května 1948 vzniká Stát Izrael. Dochází k První izraelsko-arabské válce, známé též jako Palestinská válka. Zbytek historie známe, až do dnešních dní se line krví zbarvená niť několika izraelsko-arabských válek, intifád, sebevražedných útoků, ostřelování raketami, úspěšných i méně úspěšných mírových jednání. Na počátku však stálo jako memento koloniální dědictví zemí západního civilizačního okruhu, které je do jisté míry viníkem celého sporu. Tak jako dnes sledujeme rozpad Sykes-Picotovy dohody na příkladu Iráku a Sýrie, můžeme za pár let sledovat podobný rozklad, tentokrát Balfourovy deklarace (1917). Absolutní bezpečnost v dnešní rozbouřené době není dosažitelná, a to ani pro takového giganta vojenský věd, jakým je Stát Izrael. Fareed Zakaria dokonce výslovně varuje před rizikem, kdy by se teroristická organizace provozující cílené politické násilí mohla zmocnit zbraní hromadného ničení (weapons of mass destruction). (Zakaria 2010: 23). V posledních letech učinila Palestinská autonomie určitých pokroků v dosažení určitého stupně státnosti, ať už potvrzením Palestiny jako ne-členského pozorovatelského státu OSN, členského státu UNESCO, nebo přijetím jurisdikce Mezinárodního trestního soudu (leden 2009). (Bureš, Faix, Sváček 2013: 57) Můžeme zde uplatnit i tzv. čtyři kritéria státnosti dle Úmluvy o právech a povinnostech států (Montevidejská smlouva z roku 1933). Mezi tato kritéria patří: stálé obyvatelstvo, vymezené území, vláda, schopnost entity vstupovat do mezinárodních vztahů. (Bureš, Faix, Sváček 2013: 43) Problematickým shledávám především druhé a třetí kritérium státnosti dle Montevidejské smlouvy: vymezené území bývá kontinuálním bodem jednání mírových negociací. Palestinskou správou i jejími podporovateli je stále Stát Izrael vnímán jako okupující mocnost, jejíž vláda nenapomáhá urovnání tohoto obrazu jedná se hlavně o případy povolání židovských osad na těchto územích. Izraelská strana bere jako problematický fakt, že na vládě (a tím se dostávám plynule k třetímu kritériu státnosti) se podílí i Hamás, teroristická organizace, jejímž cílem je zničení Státu Izrael. Na Západním břehu je mnohem větší vliv Fatahu, kdežto v Pásmu Gazu vládne Hamás. Palestinci nadále požadují návrat Státu Izrael na hranice z roku 1967 před osudnou Šestidenní válkou. Současný izraelský ministerský předseda a významný představitel jestřábí politiky Benjamin Netanjahu to odmítá. Proizraelský nádech české zahraniční politiky Česká republika je dnes vnímána jako pevný člen proizraelského klubu států. O tom se mohlo mezinárodní společenství přesvědčit i ve chvíli, kdy Česká republika hlasovala v rámci pléna Valného shromáždění OSN proti zařazení Státu Palestina jako ne-členského pozorovatelského státu OSN. Takový postoj příliš nepomáhá objektivitě při posuzování blízkovýchodního konfliktu. Václav Havel začátkem 90. let usiloval o to, aby tehdejší Československo hrálo roli prostředníka mezi znesvářenými 3

4 stranami, což se nakonec kvůli domácím událostem nestalo. Nicméně pokud je současné vedení Ministerstva zahraničních věcí napadáno, že bourá havlovský koncept zahraniční politiky (a může být diskutabilním, co přesně je tímto konceptem myšleno), není lepší možnosti, než se pokusit zvrátit nepřirozený a neudržitelný tvrdý proizraelský postoj a na Havlovu vizi navázat. Můžeme Izraelcům a Palestincům nabídnout naše dobré služby (good services), znalosti z budování státu (jak pozitivní, tak i negativní) a zkušenosti tranzice přechodu k demokracii. Mír za každou cenu? I tak zůstává nenaplněným cíle budoucnosti plán, kdy vznikne plnohodnotný Stát Palestina. Tento stát se však především musí snažit zbavit se teroristických organizací, které výrazným způsobem akcelerují napětí a agresivitu vůči Státu Izrael. Vliv Hamásu na palestinskou politiku musí být omezen, ale jinak, než regulérními, svobodnými volbami to učinit nelze. Budoucí Stát Palestina se po takovém potenciálním odstranění vlivu Hamásu může stát plnokrevným státem, kterému může k tolik potřebné demokratické tranzici dopomoci i zkušenost České republiky. Ani na izraelské straně není vše zářivě čisté. S velkým očekáváním sleduje mezinárodní veřejnost přípravy na březnové mimořádné parlamentní volby. Jejich výsledek může naznačit, kam se bude nadále blízkovýchodní mírový proces ubírat. Je to odvěký spor mezi jestřábím a holubičím stylem politiky, který je zvlášť zřetelný v této části světa. Pokud zvítězí dosavadní styl politiky reprezentovaný premiérem Netanjahuem a ministrem zahraničí Liebermanem, ústupnost ze strany Státu Izrael není možné očekávat. Je to legitimní přístup, který musíme respektovat, nicméně nepovede k žádnému, natož žádoucímu progresu. Realita je vždy složitější. Obě strany konfliktu si ubližovaly, ubližují a do budoucna nevidíme příliš optimistické vyhlídky na zastavení krveprolévání. O to více potřebujeme řešení konfliktu, které bude vycházet ze skutečného kompromisu obou stran. Zní to idealisticky, zřejmě ne-vědecky, ale základním principem politiky a vyjednávání je kompromis. Obě strany konfliktu budou tvrdit, že již učinily vše, co je v jejich silách, že obětovaly příliš mnoho a že politika je umění možného, přičemž to možné je vysoce nedostatková komodita. Jak ale z dějin víme, nic není statické, a zrovna v případě izraelskopalestinského konfliktu k žádnému konci dějin (end of history) nedošlo. Podle toho bychom se měli také na šachovnici mezinárodních vztahů chovat. 4

5 Knižní zdroje: Bureš, Pavel, Martin Faix, Ondřej Sváček Vznik a uznání státu. Praha: Leges. Čejka, Marek Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Brno: Barrister and Principal. Kissinger, Henry Bouřlivé roky. Praha: BB Art. Krupp, Michael Dějiny státu Izrael. Praha: Vyšehrad. Zakaria, Fareed Postamerický svět. Praha: Nakladatelství Academia. Internetové zdroje: Šlechta, Ondřej Izrael jako mýtus české zahraniční politiky. Revue politika, (online). Dostupné z <http://www.revuepolitika.cz/clanky/1674/izrael-jako-mytus-ceske-zahranicni-politiky> ( ) Harding, Luke, Harriet Sherwood Günter Grass's Israel poem provokes outrage. The Guardian, (online). Dostupné z <http://www.theguardian.com/books/2012/apr/05/gunter-grass-israelpoem-iran> ( ) Čestně prohlašuji, že přihlašovaný text je výhradně mým vlastním dílem. Souhlasím s vyhlášenými podmínkami soutěže. V Olomouci,

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku

Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku (International Terrorism as a Factor of International Relations and its Consequences for the Czech Foreign

Více

Vliv evropeizace na české politické strany

Vliv evropeizace na české politické strany Iveta Frízlová, Michaela Kozlová, Ondřej Málek, Jaroslav Švestka Vliv evropeizace na české politické strany Working Paper č. 20 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Evropské politické strany a proces

Více

euportál Michael Anděl, Adam Bartoš, Tomáš Břicháček, Lukáš Kovanda, Benjamin Kuras, Vladislav Nejedlý, Lukáš Petřík, Marek Skřipský, Jiří Zahrádka

euportál Michael Anděl, Adam Bartoš, Tomáš Břicháček, Lukáš Kovanda, Benjamin Kuras, Vladislav Nejedlý, Lukáš Petřík, Marek Skřipský, Jiří Zahrádka Michael Anděl, Adam Bartoš, Tomáš Břicháček, Lukáš Kovanda, Benjamin Kuras, Vladislav Nejedlý, Lukáš Petřík, Marek Skřipský, Jiří Zahrádka euportál sborník textů č. 1/2007 Evropské otazníky Český portál,

Více

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA

EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA CIVILIA IV EVROPSKÁ A NÁRODNÍ IDENTITA Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2008 Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za formální

Více

Raketová základna USA v ČR 1

Raketová základna USA v ČR 1 Raketová základna USA v ČR 1 Obsah... 1 I. Analyzovaný problém...2 II. Výstupy analýzy...3 1. Percepce bezpečnostních rizik...3 2. Možnosti obrany...5 3. Postavení a role ČR v projektu protiraketové obrany...8

Více

01/2008. Rozhovor s Petrem Pithartem a Jánem Čarnogurským. Vstup ČR do Schengenského prostoru: pro a proti

01/2008. Rozhovor s Petrem Pithartem a Jánem Čarnogurským. Vstup ČR do Schengenského prostoru: pro a proti ROČNÍK XXXII CENA 39,50 01/2008 Rozhovor s Petrem Pithartem a Jánem Čarnogurským Vstup ČR do Schengenského prostoru: pro a proti Nesmělé námluvy s Radou bezpečnosti Sarkozyho Středomořská unie představuje

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2009 ANALÝZA ÚMV Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém

Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém Ing. Mgr. Jan Němec Bc. Martin Kuta Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie 1.201 říjen 2009 PI 1.201

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 21 (53) Ing. Josef Opluštil Obranná strategie: vize odpovědnosti Vláda ČR dne 26. září 2012 schválila obrannou strategii, která je

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 13

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Miroslav Houska: Blahopřejeme spřáteleným zemím... 13 OBSAH Z NAŠÍ ČINNOSTI Zpráva o činnosti Společnosti přátel Afriky za rok 2002............... 3 Plánované akce Společnosti přátel Afriky na rok 2003................ 5 Usnesení Valné hromady Společnosti

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Bulletin. Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

Bulletin. Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY 2015 1 Bulletin ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY Editorial: Významné jubileum česko-izraelských diplomatických vztahů Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství Vážení přátelé, když jsem nadepsal

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

Mezinárodní politika

Mezinárodní politika Mezinárodní politika ROČNÍK XXXIII CENA 49 Kč 7/2009 Politika českého nezájmu aneb Rekviem za české předsednictví Lepší, než se čekalo Předsednictví za ekonomické recese Mezi Gazou a Soulem České předsednictví

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV

OBSAH 4/2001 ROČNÍK XXV VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PRO EVROPSKOU SPOLUPRÁCI ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA / PŘEDSEDA OTTO PICK ŠÉFREDAKTOR ZDENĚK ZBOŘIL ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ROBERT SCHUSTER

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU Michal Kořan a kol. ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ZRCADLE SOCIÁLNĚ-VĚDNÍHO VÝZKUMU Praha 2009 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

ZPRAVODAJ OSN V ČESKÉ REPUBLICE

ZPRAVODAJ OSN V ČESKÉ REPUBLICE 2. UNbulletin 09 KODAŇ 2009: ŠANCE PRO KLIMA * STAND UP - STOP CHUDOBĚ! * HOLD HUMANITÁRNÍM PRACOVNÍKŮM * VÝROČNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ * MUSÍME ODZBROJIT * UTEČENCI NEJSOU TOXICKÝ ODPAD VYROČÍ

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více