Izrael: dlouhá cesta ke kapitalismu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Izrael: dlouhá cesta ke kapitalismu"

Transkript

1 Izrael: dlouhá cesta ke kapitalismu Dan Vořechovský hlavní analytik pro jihovýchodní Asii Dan Vachovski, LLC tel Poslední izraelský voják opustil pásmo Gazy 12.září. Ukončil se tak dlouhodobý spor Palestinců a Izraele o toto území. Tento krok má nezpochybnitelné pozitivní důsledky v podobě uklidnění válečného konfliktu a představuje šanci na definitivní mír. Šance je to i pro izraelskou ekonomiku, která vojenským konfliktem utrpěla velké ztráty. Dnešní Izrael není zrovna rájem na zemi. Podle HDP na obyvatele je Izrael 32.nejbohatším státem světa. Ovšem průměrná mzda v Izraeli je srovnatelná s Českou republikou, ovšem při vyšší cenách. Zároveň země trpí dlouhodobě vysokou nezaměstnaností a také velkým zdaněním. Dlouhodobě špatně řešené problémy vyvolaly před dvěma lety novou vlnu reforem. Ty by měly vyřešit příčinu problémů, kterou najdeme hluboko v izraelské minulosti.

2 SOCIALISTICKÉ LEPŠÍ ZÍTŘKY Izrael se po svém vzniku stal pseudosocialistickou ekonomikou s vojenským podtextem. Scházela marxistická ideologie a veřejné vlastnictví kapitálu a práce. Jinak však šlo o centrálně plánovanou ekonomiku se vším všudy. Důvodem byl stav po druhé světové válce. Izrael jako stát začínal na zelené louce, neměl přírodní ani finanční zdroje, měnové rezervy, žádnou infrastrukturu. Židovští přistěhovalci byli chudí a neměli kapitál. Stát vzal rozjezd ekonomiky do svých rukou a kontroloval velkou část ekonomiky. Kapitál pocházel z dluhopisů či zahraničních půjček. Vznik Izraele provázel nesouhlas okolních arabských zemí, které ho napadly ihned po jeho založení. Ozbrojené konflikty trvají dodnes. To je důvodem toho, proč má Izrael jedny z nejvyšších výdajů na obranu vůbec. Veřejné výdaje dosahují dlouhodobě minimálně 10% HDP v mírových dobách, ale např. během Jomkipurské války v roce 1973 se vyšplhaly až na 35% HDP (od 60.let přispívají Izraeli na vojenské výdaje i Spojené státy a to každoročně minimálně 2% izraelského HDP). Spojené státy i nyní, kdy válčí v Iráku, mají výdaje na obranu ve výši 6-7% HDP ročně. Do jisté míry je velikost veřejných výdajů limitem ekonomického růstu. Ale není to hlavní příčina. Navzdory tomu všemu Izrael podobně jako země komunistického bloku do 70.let silně rostl. Průměrná roční tempo růstu HDP dosahovalo 10,4%. Tomu se nevyrovnala ani nejrychleji rostoucí ekonomika Evropy po druhé světové válce, Německo, se svými 8%. Pro první dvě dekády existence izraelské ekonomiky byly charakteristické dva sektory: zemědělství a textilní průmysl. Téměř vše bylo ve veřejném vlastnictví, které zosobňoval nejen stát, ale i na stát napojené odbory. I soukromé podniky byly často s odbory nebo se státem vlastnicky propojeny. Právě to bylo kamenem úrazu. Podíváme-li se totiž na růst izraelské ekonomiky jiným pohledem, zjistíme, že tak zázračný nebyl. Podstatou byl velký příliv kapitálu. A tak růst HDP na jednotku kapitálu byl do 70.let jen 0,8% ročně a poté se změnil na 2,6% roční pokles. Důvodů bylo mnoho: neschopný management podniků, monopolizovaná odvětví, narůstání daňové zátěže (až na 47%), bankovní socialismus a v neposlední řadě samotná podstata centrálního plánování, které neumožňuje efektivně alokovat zdroje. Ekonomika se dostávala do stále větších problémů. NESLAVNÝ KONEC A REFORMNÍ SNAHY Nepříznivý vývoj gradoval v 70. a poté nakonec v roce Už v 70.letech se smrskl růst HDP na 2% ročně. Nahromadily se negativní jevy: dvě ropné krize (1973, 1979), přílišný nárůst vlivu státu na ekonomiku (50% HDP), centrální plánování a nekonkurenceschopná ekonomika, zadlužení státu a také měnová politika. Izraelská centrální banka, BOI, tehdy součást státu, vesele zvyšovala množství peněz v ekonomice, aby tak kryla každoroční státní deficity. V 60.letech rostlo množství peněz mezi 10-30% ročně, v 70.letech mezi 20-30% a na počátku 80.let až ke 100% ročně. To se nemohlo neodrazit v nárůstu cen. Ze 40% v 70.letech až na rekordní úroveň 445% v roce BOI se inflací peněz snažila zabránit krachu ekonomiky, která pod

3 tíhou neefektivního centrálního plánování došla na pokraj sil. Struktura ekonomiky byla nevhodná vzhledem k poptávce, kvalita produktů nízká, ceny vysoké. Zkrátka, Izrael vyráběl to co nikdo nechtěl a navíc draze. Stát ekonomiku doslova drancoval. Před aplikací daňové reformy v roce 1987 se stát podílel na HDP více než 50%, navzdory každoročnímu poklesu výdajů na obranu od poloviny 70.let. Deficity rozpočtu se vyšplhaly až na 12-15% v 80.letech. Státní zadluženost dosáhla rekordní úrovně 168% HDP. Socialistický experiment pod tíhou reality skončil. Vláda se rozhodla pro transformaci v tržní ekonomiku. Balíček reforem z roku 1985 obsahoval reformu veřejných výdajů a daní, deregulaci a privatizaci téměř veškeré ekonomiky. Cílem bylo stabilizovat ekonomiku a nastartovat hospodářský růst na tržních principech. Povedlo se to tak z poloviny, ale hlavní byl nastolený trend. Reforma veřejných financí se v mnoha ohledech podobala parodii. Stát chtěl docílit rovnováhy rozpočtu dvěma prostředky: nárůstem již tak vysoké daňové zátěže a poklesem veřejných výdajů. A tak daň z přidané hodnoty sice klesla o 1%. Daň ze zisku se snížila na stále vysokých 45% a zdaněny byly i podniky, které dřív byly od daně osvobozeny. Mezní daňová sazba u příjmů fyzických osob dosáhla 60%. Na výdajové stránce stát zejména snižoval dotace. Z 11,5% HDP na 2% v roce Důsledkem všeho bylo, že vliv státu na ekonomiku byl stále vysoký. Výdaje klesaly z z úrovně kolem 47% jen velmi pozvolna. Podstatné se však nezdařilo. Státní rozpočet se z deficitu dodnes nedostal. Nejblíže tomu byl v roce Od té doby každoročně narůstá a málokdy klesá pod 3% HDP. 90.LÉTA: PRIVATIZACE A TECHNOLOGIE Reforma však měla i své pozitivní stránky. Centrální banka se stala nezávislá na vládě a kurz izraelského šekelu byl uvolněn. Tou největší předností reforem ale byla privatizace. Do počátku Netanjahuových reforem v roce 2003 bylo zprivatizováno 83, povětšinou velkých, veřejných korporací. Celkové příjmy dosáhly 8 miliard dolarů. V roce 2003 stále zbývalo 46 veřejných podniků, mezi nimi velké monopoly, letecký El Al nebo telekomunikační Bezeq. Nejdůležitější byla privatizace bankovního sektoru, respektive čtyř největších bank: Bank Hapoalim, Mizrahi, Leumi a Israel Discount Bank. Hapoalim a Mizrahi byly zprivatizovány v roce 1997, částečně i Leumi. Odstátnění bank je důležité zejména kvůli fungování ekonomiky. Podobně jako jiné postsocialistické ekonomiky i Izrael měl dost nefunkční kapitálový trh a banky zcela ovládaly financování podniků. Privatizace bank tedy znamenala podstatné zlepšení podnikového financování a zdravý rozvoj podnikové sféry. Příjmy z privatizace bank se na celkových příjmech za období podílely ze 70%. I z tohoto pohledu šlo o klíčovou část státního podnikání. Privatizace se dotkla i jiných oborů, zejména elektroniky, ale také chemie a ropných rafinérií. Zajímavostí je i brzká privatizace izraelské univerzity Israel School of Tourism. Důležitou součástí privatizace musí být i otevření trhu konkurenci. To se v mnoha ohledech podařilo. Přesto privatizace neprobíhala tak rychle jak mohla a měla. Neprivatizované a monopolizované zůstaly klíčové sektory jako telekomunikace, energie, zbrojařský průmysl, vodovody nebo letectví. Privatizace navíc byla v letech téměř zastavena kvůli krachu na kapitálových trzích, což by pro stát v případě pokračování procesu znamenalo nižší příjmy. V každém případě, privatizace měla další pozitivní efekt, který se ovšem dal předpokládat: Příjmy z privatizace umožnily izraelskému státu splatit

4 během deseti let třetinu svého dluhu. Pro 90.léta byl v Izraeli charakteristický ještě jeden proces: Izrael se stal technologickou velmocí. Nedošlo k tomu samozřejmě přes noc a má to své příčiny. Izrael vždy hodně investoval do vzdělání. Co se týká podílu na HDP, vůbec nejvíc ze všech. Na výzkum a vývoj se vydává v Izraeli kolem 5% HDP. Pro srovnání: v Japonsku 3%, v USA 2,3% HDP. Vzdělaná populace táhla do Izraele zahraniční investory, své závody tu už na konci 70.let založily Motorola nebo Intel. Zpočátku se Izrael zaměřoval zejména na vývoj v oblastech vojenské komunikace a elektroniky a technologií na úsporu využití surovin, kterých měl a má na svém území nedostatek. V 90.letech se centrum technologického výzkumu zaměřilo na telekomunikace, software, polovodiče a biotechnologie. Izrael se stal druhým největším technologickým centrem po Sillicon Valley a na Nasdaqu má druhý největší počet obchodovaných firem, hned po USA. Důvodem tohoto boomu nebyla jen domácí síla, ale také početná vlna emigrantů po rozpadu Sovětského svazu. Přišli tisíce sovětských inženýrů. A s uvolňováním podnikatelského prostředí i možnost snadno založit firmu. Na konci 90.let se tak technologický průmysl podílel na exportech 38% oproti 22% na počátku dekády, v číslech šlo téměř o trojnásobek. Samotné informační technologie se na průmyslu podílejí 15%, když průměr OECD je kolem 8%. Protože je Izrael malou ekonomikou, je její růst do značné míry vyjádřen exportem. Celý izraelský růst v 90.letech byl tažen právě technologickým průmyslem, který zažil opravdový boom. To se ale také stalo ekonomice osudným. Ekonomové mluví o tzv. singapurském syndromu, tedy závislosti na jednom sektoru. Technologický boom ukončený krachem na Nasdaqu v roce 2001 stál za izraelskou recesí v letech Z 3000 nových technologických firem, které vznikly v roce 2000, jich zbylo 700. Celkově je nyní v Izraeli více než 4000 technologických firem a sektor se opět rozvíjí. Velikostí nových investic se ale zatím nepřiblížil rekordní úrovni z roku RECESE A NETAJAHUOVY REFORMY Izraelská ekonomika díky technologickému boomu v 90.letech utěšeně rostla, zhruba 5% ročně. Míra nezaměstnanosti klesla z 11% na počátku dekády až na 6,5% v polovině 90.let. Zadluženost státu klesla díky příjmům z privatizace ze 168% HDP na 91% v roce Jenže něco se nezměnilo. Reformy nedokázaly snížit vládní výdaje, které se neustále pohybovaly nad 50% HDP a daňová zátěž neklesala pod 40% HDP. Každoroční deficity nad 3% HDP jen ukazují na neúspěch reforem. Státní dluh opět narostl až na letošních 106% HDP, nezaměstnanost se dostala zpět nad 10% a růst z 90.let se propadl do záporných hodnot. Co je přinejmenším alarmující je nákladnost byrokratického aparátu, který ročně spolkne více než 30% HDP, což je více než v Dánsku nebo Švédsku. Byrokracie představuje pro reformy velký problém. Má velký vliv a voličskou základnu a tak je pro každou reformní vládu obtížné hlásat omezení byrokratického aparátu. A od vyhlášení reforem v roce 1985 se nenašla vláda, která by byla schopná je v plné míře prosadit. Izrael je tak dobrým příkladem toho, jak je obtížné snížit vliv státu, pokud dosáhne dlouhodobě vlivného postavení. Recese z let přiměla Benjamina Netanjahua, který se stal novým ministrem financí k vypracování nové reformy veřejného sektoru. Klíčovými prvky byly daňová reforma a pokračování pozastavené

5 privatizace. Netanjahuovi se skutečně podařilo snižovat od svého nástupu daňové zatížení, stejně tak veřejné výdaje, zhruba o 1-2% ročně. Daňová zátěž by tak měla letos dosáhnout 37% a výdaje klesnou výrazně pod 50% HDP. Obzvláště vysoké zdanění firem má klesnout do roku 2008 ze současných 36% na 30%. Netanjahu snižoval zejména sociální výdaje. Jenže to není hlavní problém izraelské ekonomiky. Sociální výdaje dosahují jen 17% HDP a jsou hluboko pod průměrem OECD (21%). Mnohem větším problémem je rozbujelá byrokracie a vysoké platy ve státní sféře. Výraznější omezení v této oblasti se prosadit nepovedlo. Tomuto bývalému premiérovi se také nepodařila nutná reforma trhu práce. Zde bojuje s velmi silným protivníkem. Odbory Histadrut mají silné kontakty na byrokracii a do reforem v roce 1985 byly součástí státu. Vazby trvají dodnes. Problémem izraelského trhu práce je špatný zákoník, který silně limituje vyjednávání o pracovní smlouvě. Právě to je hodnoceno jako nejproblematičtější část trhu práce agenturou Heritage Foundation. Netanjahuovi se však velmi podařila privatizace. Úspěšně privatizoval leteckou společnost El Al, telekomunikační monopol Bezeq, komunikační Zim Navigation, banku Israel Discount a Leumi, zbrojařský Ashot Ashkelon. Připravena je privatizace energetického průmyslu, vodovodů a dalších dvou ropných rafinérií a zbrojařských podniků. Do všech oblastí byla nebo ještě v tomto roce bude vpuštěna konkurence, nutný předpoklad úspěšné privatizace. Privatizovat se bude dokonce i pošta, která už také podléhá konkurenci. Privatizace by měla být ukončena v roce Tato oblast je zcela jistě nejvydařenější částí Netanjahuových reforem. Po neshodách Netanjahu opustil kabinet a nový ministr financí Ehud Olmert oznámil, že hodlá pokračovat v započatých reformách. Jenže právě Olmert byl jako ministr průmyslu hlavním Netanjahuovým oponentem ve vládě. Je těžké odhadnout, jak to tedy bude. Olmert je mnohem ústupnější kompromisům, které by mohly izraelskou ekonomiku uvrhnout zpět do procesu narůstajícího státního sektoru. Olmert jen ztěží reformuje trh práce. To je přitom v tuto chvíli nejnutnější reforma. Není nakloněn ani dalším reformám, v sociální a důchodové oblasti. Na to si tak bude muset Izrael ještě počkat. I přes tato negativa je Izrael na dobré cestě. Podařilo se liberalizovat a privatizovat ekonomiku. Většina sektorů je soukromých a konkurenceschopných. To ukazují i čísla o exportu. Izrael dostal do černých čísel po téměř dvaceti letech. Ekonomika se staví na nohy, roste HDP a klesá nezaměstnanost. Cenové tlaky zatím vidět nejsou. Růst a investice se vrací do klíčového technologického průmyslu. Současné uklidnění konfliktu s Palestinci by rovněž naznačovalo možné snížení výdajů na obranu. Pokud by Izrael dokázal reformovat trh práce, stal by se jednou z nejdynamičtějších ekonomik světa a mohl by napodobit hospodářský zázrak Irska. Jako znalostní ekonomika na to potenciál má.

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 22 Číslo 3, 2005 CHILSKÁ EKONOMIKA ZA PINOCHETA L. Žídek Došlo:

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku

Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku Českomoravská konfederace OS oddělení makroekonomických analýz a prognóz V Praze dne 15. dubna 2008 Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku Zpracoval: Martin Fassmann, Tomáš

Více

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux

Finsko. Miriam Kotrusová Jaroslav Kux Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky Finsko Miriam Kotrusová Jaroslav

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007

Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Ing. Jiří Paroubek VŠE dne 24. dubna 2007 Dámy a pánové, jsem poctěn možností vystoupit na Vysoké škole ekonomické v Praze, mé ALMA MATER a mít zde přednášku k hospodářskému růstu. Nebudu se věnovat hospodářskému

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

9/2013 investiční. Centrální rebelka. Eva Zamrazilová (ČNB): . magazin. Akcie ČEZ pod lupou Chcete hypotéku? Na tohle se vás v bance budou ptát

9/2013 investiční. Centrální rebelka. Eva Zamrazilová (ČNB): . magazin. Akcie ČEZ pod lupou Chcete hypotéku? Na tohle se vás v bance budou ptát Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává agentura Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I časopis je distribuován rovněž elektronicky na 135 000 uživatelů

Více

Ekonomem snadno a rychle

Ekonomem snadno a rychle Ekonomem snadno a rychle P Noviny studentů s články z předmětu Základy ekonomie Porovnání Velké hospodářské krize s krizí současnou Adam Janák Co předcházelo a jaké jsou příčiny Velké hospodářské krize

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

ÚVOD 1 STATISTICKÁ FAKTA. Abstrakt

ÚVOD 1 STATISTICKÁ FAKTA. Abstrakt Průmysl 2008/2009 bitva o záchranu v zrdcadle statistických dat Industry 2008/2009 - The Battle of Rescue in the Mirror of Statistical Data Kislingerová Eva Abstrakt Příspěvek se snaží uchopit současnou

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více