Severní Afrika a Blízký Východ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Severní Afrika a Blízký Východ"

Transkript

1 Severní Afrika a Blízký Východ

2 Severní Afrika-geografie Severní Afrika Africká litosférická deska, která tvoří většinu kontinentu, se na severu stýká s Euroasijskou deskou a podsouvá se pod ní (ve Středozemním moři)- důsledkem je četná sopečná činnost a zemětřesení. Středozemní pobřeží- pohoří Atlas (vysoký,malý) je 2. největší pohoří v Africe ) 4165 m.n. m. Rozprostírá se na území Maroka, Tuniska a Alžírska. Je to výrazná klimatická bariéra, která znemožňuje vlhkým větrům dostat se dále nad kontinent. Dříve byly sev. svahy Atlasu zalesněny tvrdolistými lesy, později vykáceny, dnes eroze.

3 Severní Afrika-geografie - z ekonomického hlediska i z hlediska koncentrace obyvatelstva jsou nejvýznamnější pobřežní nížiny, oázy a dolní tok Nilu. Důležité je závlahové hospodářství, významné je pěstování datlí, citrusů, bavlníku, obilnin a dalších plodin typ. pro středomořskou oblast. - země SA mají na svém území poměrně značné nerostné bohatství (ropa, zemní plyn, fosfáty). SA představuje v současné době ekonomicky nejsilnější oblast kontinentu, nebereme-li v úvahu JAR.

4 Severní Afrika-Sahara Sahara - 7,8 mil km 2. Vznik je zapříčiněn suchými severových. pasáty a studeným Kanárským proudem ze sev. Afriky. Před 11 tis.lety byla Sahara mnohem vlhčí než teď (vyschlá řečiště v údolí, jeskynní malby). K vysušení došlo asi před 3 tis. lety př.n.l. - na vyvýšeninách skalnaté a hornaté pouštěhamaba - ve sníženinách štěrkové pouště (serír, reg) a písečné pouště (erg- asi 20% povrchu)

5 Severní Afrika-Obyvatelstvo a historie Lidé Lidé v Severní Africe mohou být rozděleni do následujících skupin: obyvatelé (většinou Berbeři) oblasti Maghreb, obyvatelé saharské oblasti (např. Tuaregové a další skupiny), obyvatelé nilského údolí (např. černošští obyvatelé údolí tzv. Nilotikové) a další menší skupiny původního černošského a berberského obyvatelstva. Maghrebští Berbeři mají světlejší pokožku, než ti ze západu. Jsou považováni za původní obyvatelstvo této oblasti a za potomky černých Berberů smíšených s kavkazkými a asijskými národy, které migrovaly přes kontinent. Kultura Severní Afrika je přirozeně dělena do tří kulturních regionů : Maghreb (Severozápadní Afrika), Sahara, a údolí Nilu Historie Po období středověku bylo území pod kontrolou Osmanské říše až na Maroko. Po 19. století bylo kolonizováno Francií, Velkou Británií, Španělskem a Itálií. Běkem 50., 60. až 70. let získaly všechny severoafrické státy nezávislost, až na malé španělské severoafrické državy na severu Maroka a Západní Saharu, které přešla pod marockou vládu.

6 Severní Afrika-Obyvatelstvo a historie - problémem některých zemí např. Alžírska a Egypta je islámský fundamentalismus a jeho akce proti cizincům, což vede k omezování cestovního ruchu, z něhož plynou do ekonomik těchto zemí velké příjmy. V řadě zemí SA se rychle rozvíjí cestovní ruch.přímořská letoviska na pobřeží Tuniska, Maroka a Alžírska přitahují hlavně Evropany, hojně navštěvované jsou také architektonické a umělecké památky v Egyptě a zříceniny Kartága.

7 Severní Afrika-přehled států Severní Afrika je region, tvořený těmito zeměmi: Alžírsko Egypt Libye Mauritánie Maroko Súdán Tunisko Západní Sahara Někdy se do tohoto regionu řadí také Azory, Kanárské ostrovy, Etiopie, Eritrea, Madeira, Mali, Niger a Čad. Severozápadní část Afriky, tj. území států Maroka, Západní Sahary, Alžíru, Tuniska, Libye a Mauritánie (tedy kromě údolí Nilu) je nazývána Maghreb nebo Tamazgha. Ve francouzštině se takto označují tři bývalé francouzské kolonie. V arabských jazycích se takto označuje pouze oblast Maroka. Některé státy na severu Afriky, zejména Egypt a Libye, se často počítají do území označovaného jako Blízký Východ, protože mají podle určitých aspektů blíže k západní Asii než k oblasti Maghreb. Část Sinajského poloostrova patřícího Egyptu spadá také pod Asii, což z Egypta tvoří transkontinentální zemi.

8 Alžírsko Alžírsko Alžírská demokratická a lidová republika الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Al-Jumhūrīyah al-jazā'irīyah ad-dīmuqrāţīyah ash-sha'bīyah Al-džumhúríja al-džazá'iríja ad-dímúkrátíja aš-ša'bíja vlajka Hymna: Kassaman (Qassamman Bin Nazilat Il-Mahiqat) geografie Hlavní město: Alžír الجزائر) Al-Djazzâïr )ولية, Rozloha: km² (11. na světě) z toho 0 % vody Nejvyšší bod: Tahat (3003 m n. m.) Časové pásmo: +1

9 Alžírsko obyvatelstvo Počet obyvatel: (37. na světě, 2004) Hustota zalidnění: 13,5 ob. / km² (196. na světě) Jazyk: arabština (úřední) Náboženství: islám státní útvar Státní zřízení: republika Vznik: 19. března 1962 (nezávislost na Francii) Prezident: Abdal Azíz Buteflika العزيز بوتفليقة) Abdعبد al-`az`,īz Bū Tiflīqa) Předseda vlády: Abdal Azíz Belchadem Měna: alžírský dinár (DZD) mezinárodní identifikace ISO : 012 DZA DZ MPZ: DZ Telefonní předvolba: +213 Národní TLD:.dz

10 Alžírsko Alžírsko (arabsky الجزائر ; Alžírská demokratická a lidová republika) je stát, který leží na severu Afriky a má 998 km dlouhé pobřeží Středozemního moře. Na severovýchodě hraničí s Tuniskem (965 km), na východě s Libyí (982 km), na jihu s Nigerem (956 km), na jihozápadě s Mali (1376 km), na jihozápadě s Mauritánií (463 km) a na západě se Západní Saharou (42 km) a s Marokem (1559 km). Administrativní dělení: 48 provincií Velká města: Alžír ( ), Oran ( ), Constantine ( ), Annaba ( ) Nejníže položené místo: Chott Merlhir - 40 m. n. m. Nejvýše položené místo: Tahat 3003 m. n. m.obsah [skrýt] Dějiny V 11. století př. n. l. existovala při pobřeží obchodní kolonie Foiničanů. V 1. století př. n. l. zde vznikla římská provincie Mauretania Caesarensis. Na počátku 16. století se území dostalo pod vliv Osmanské říše. V r bylo Alžírsko připojeno k Francii. Nezávislost byla vyhlášena V průběhu 1. tisíciletí př. n. l. přišli na území dnešního Alžírska předci Berberů. V letech 46 až 429 ovládali toto území Římané, které vystřídali Vandalové a Byzantici. Roku 1529 bylo Alžírsko připojeno k Osmanské říši Chairem ad-dinem a jeho bratrem Arujem, který udělal z Alžírska základnu korzárů. Francie provedla invazi do země v roce 1830 a v roce 1847 se Alžírsko dostalo pod jejich nadvládu. Desítky tisíc kolonistů z Francie, Itálie, Španělska a Malty přijely do Alžírska, aby hospodařily na pobřežních planinách a zabraly nejdražší pozemky ve městech vyvlastněné francouzskou vládou. Lidé evropského původu a původní alžírští Židé byli od konce 19. století právoplatnými francouzskými občany, na rozdíl od většiny alžírských muslimů, kteří zůstali mimo francouzské právo nemajíce občanství ani volební právo. Počátek 20. st. přivedl první snahy o změnu poměru sil. Důležitými daty byl rok 1943, kdy byl vypracován Manifest alžírského lidu a rok 1946, kdy vzniklo Hnutí za vítězství demokratických svobod (MTLD). Po roce 1954 se část MTLD transformovala do FNO (Fronta národního osvobození). (AFRISOU, Bajer) V roce 1954 zahájila Národní osvobozenecká fronta (NOF) guerillovou Alžírskou válku o nezávislost. Po skoro deseti letech války ve městech i na venkově se jí podařilo v roce 1962 vyhnat Francouze ze země. Většina z milionu lidí evropského původu spolu s profrancouzskými muslimy během několika měsíců roku 1962 odletěla do Francie.

11 Alžírsko První prezident, vůdce osvobozenecké fronty Ahmed Ben Bella, byl v roce 1965 svržen svým bývalým spojencem a ministrem obrany Huarim Bumedienem. V zemi se potom po 25 let udržela relativní stabilita pod vládou socialistické strany Bumediena a jeho následovníků. V roce 1965 v důsledku neuspokojivé ekonomické situace(pomalé tempo ekonomických reforem) došlo ke státnímu převratu. I následující léta probíhala ekonomicky velmi neuspokojivě, důsledkem časté personální změny v nejvyšších pozicích důraz byl kladen na silný centralistický stát. Po roce 1970 nastává období ve znamení tří revolucí: 1. průmyslová 2. agrární 3. kulturní Poté následují bouřlivé události z konce 80. let. (AFRISOU, Bajer) V říjnu 1988 Alžírsko zasáhly vlny stávek v reakci na hospodářský propad země. Při střetech s vojskem bylo zabito několik stovek stávkujících. Prezident Šadlí Benžedíd, byť nepovolil zrušení politického monopolu NOF, připustil existenci různých názorových proudů v rámci této strany. Navrhl novou ústavu, podle které byl prezident zodpovědný Národnímu shromáždění. Výsledek referenda o této ústavě 92% pro byl však přijat podezřívavě. Ač nařčen z profrancouzské politiky, Šadlí Benžedíd byl v prosinci znovu zvolen do čela státu. V roce 1989 umožnila nová ústava podíl na vládě i opozičním stranám. Zavedení pluralismu v Alžírsku a dohoda o postupném rušení apartheidu v JAR, obě události spadající do roku 1988, byly, již před pádem Berlínské zdi, předzvěstí demokratické změny v Africe. Volby 26. prosince 1991 vyhrála Islámská fronta spásy (IFS) fundamentalistických muslimů. Následoval vojenský převrat, moc převzala Nejvyšší státní rada, v lednu 1992 rozpustila parlament a v únoru vyhlásila výjimečný stav. IFS byla zakázána, přesto neukončila svoji činnost a na konci roku 1993 vyzvala všechny cizince v zemi, aby ji opustili. Po uplynuti této lhůty začaly masakry namířené nejen proti nim. Roku 1994 se stal prezidentem Liamín Ziruál, který byl podporován armádou. Na usmiřovacích konferencích v letech 1996 a 1997 se mu podařilo přimět umírněné islamisty k dialogu. V listopadu 1996 schválilo 85,6 % Alžířanů ústavní reformu, která zakazuje náboženské strany, umožňuje formování politických stran a posiluje úlohu prezidenta. Politika Hlavou státu je prezident, volený maximálně na dvě volební období po pěti letech. Prezident jmenuje předsedu vlády, který sestavuje vládu.

12 Alžírsko Alžírský parlament je dvoukomorový. Sestává se z dolní sněmovny, Národního shromáždění s 380 poslanci a pětiletým volebním obdobím a horní sněmovny, Rady národů s 144 místy. Mapa Alžírska Na jihu země se rozkládá poušť Sahara s pohořím Ahaggar a Tassili, které dosahuje výšek až 3000 m. n. m. Na severu dominují dva paralelně od východu na západ probíhající horské hřebeny Atlasu, oddělující pobřeží Středozemního moře od Sahary. Mezi Velkým Atlasem a Malým Atlasem ve výšce m. n. m. se rozprostírá plošina šotů se slanými jezery. Na 80 % Alžírska se nenachází žádná vegetace, pouze oblast Kabylie východně od Alžíru je pokryta souvislým lesním porostem. Sahara zabírá přibližně tři čtvrtiny rozlohy státu. Střídají se pouště písečné, kamenné a štěrkové. V pobřežní oblasti vládne středomořské podnebí, pro oblast Atlasu je typické kontinentální klima s horkými léty a studenými zimami. Suché a horké pouštní počasí s vysokými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí vládne na jihu země. Ekonomika Páteří alžírského hospodářství je ropa, zemní plyn, fosfáty, polymetalické rudy a rtuť. Dalšími důležitými odvětvími jsou zpracování železa a oceli a potravinářský a textilní průmysl. Čtvrtina lidí se pohybuje v zemědělství, které ale tvoří jen 13 % HDP. Obyvatelstvo Okolo 90 % Alžířanů žije v severní, pobřežní oblasti, zbytek, 1,5 milionu lidí, žije v jižních pouštích převážně v oázách. Kolem dvou pětin všech obyvatel je negramotných, protože zde děti pracují už od útlého věku a do školy chodí jen krátce nebo vůbec.

13 Alžírsko Nejpočetnější skupinu obyvatel tvoří Arabové a berberské kmeny, na alžírském území tvoří kmenová sdružení Kabylů, Mozabitů a Tuaregů. Alžírsko má 32,5 milionu obyvatel (2007) - Dominantní skupinou alžířští Arabové 59%, Berbeři 26%, Beduíni (beduinští Arabové) 15%, Státním náboženstvím je sunnitský islám, vyznává ho přes 99% obyvatel Alžírsko se dělí na 3 kulturní oblasti - na severu podle velkých měst na pobřeží, ve středu Alžír (Al Jazá ir), nejvýznamnější přístav, 3 miliony obyvatel - od západu je to Oran (Wahran)- druhé největší město Alžírska s 800 tisíci obyvateli, obchodní centrum, významné kvůli ropným terminálům a Constantine na západním pobřeží - oblast Sahary - pouštní národy, na jih od 33 rovnoběžky je už Sahara, dalším centrem je až Tamanrasset centrum staré říše Kel Ahaggar Cestování mezi jednotlivými oblastmi je doporučováno pouze letecky Další specifickou oblastí je Kabylie - hornatá oblast na pobřeží mezi městy Alžír a Constantine, obývána Berberi (Šawijové), chtějí autonomii, zejména kulturní a jazykovou, mluví se zde berberským jazykem amazight (AFRISOU2007, Bajer) Kultura Nová ústava zakotvila islám jako státní náboženství a arabskou a berberskou národnost jako základ státu. Výrazem venkovských tradic jsou každoroční tzv. datlové slavnosti a tanci a závody velbloudů. Literární díla jsou vydávána jak ve francouzštině a arabštině, tak v různých berberských dialektech.

14 Egypt Egypt je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu. Na západě hraničí s Libyí, na jihu se Súdánem, na severovýchodě s Izraelem. Ze severu ho omývají vody Středozemního moře (arabsky البحر البيض المتوسط al-bahhr al-abyadd al-mutawasitt), z východu pak Rudé moře (arabsky البحر الحمر al-bahhr alahhmar).

15 Egypt geografie Geografie Povrch Fyzicky tvoří Egypt východní část Sahary. Je tvořen vysoko položenou tabulí, rozdělenou údolím Nilu na západní část, tvořenou Libyjskou pouští a východní část, tvořenou Arabskou pouští. Podložím tabule je většinou rula a žula. Na jihu, na egyptsko-libyjských hranicích leží masív Džabal Abenat, s nejvyšším bode, 1934 metrů. Libyjskou poušť tvoří většinou pískové duny, místy je kamenitá skalní poušť. na severu libyjské pouště se v západo-východním směru se nachází dlouhý úzký pruh proláklin, z nichž největší je Kattára ( km²) s nejnižším bodem -137 metrů. Na pravé straně Nilu pokračuje Sahara Arabskou pouští až Rudému moři, podél kterého vystupuje řetěz hor z žuly a porfyru, nejvyšší hora zde je Šajid. Charakteritiské zde jsou suchá údolí, vádí, kterými protékají značné množství vody po občasných deštích. Na jihu přechází Arabská poušť v Nubijskou poušť. K Egyptu náleží též Sinajský poloostrov, ohraničená Suezským a Akabským průlivem. Sinajský poloostrov již patří k Asii, a leží zde nejvyšší hora Egypta, Gebel Katherína, 2637 m. Vodopis jedinou řekou Egypta je Nil. Na Nilu byla v roce 1970 postavena Asuánská přehrada. Je 111 metrů vysoká, má rozlohu 5000 km², dlouhá je 500 km (zasahuje až do Súdánu), hloubku 95 metrů, objem zadržené vody je 130 mld m³. Na severu Nil tvoří deltu o rozloze km². Na pobřeží ji tvoří několik velkých lagun, oddělených kosami, na západě i východě delty je několik velkých jezer, z nichž největší jsou Majrút, Edku, Burullus (1900 km²) a Manzala (2400 km²)

16 Egypt-historie,politika Historie Starověký Egypt Podrobnější informace naleznete v článku Starověký Egypt. Roku 3150 př. n. l. sjednotil faraon Menes Horní a Dolní Egypt. Vznikla Stará říše jejíž faraoni si nechávají budovat pyramidy. Následovaly Střední a Nová říše. Po té se Egypt dostal pod nadvládu Řeků a Římanů.V egyptě se vyráběl Papyrus na který psali. Politika Egypt je prezidentskou republikou. Vládu si od roku 1978 drží Národní demokratická strana. Současným prezidentem je Muhammad Husní Mubarak (od 1981). Do 454 členného pralamentu se volí jednou za 5 let. Významným opozičním hnutím je Muslimské bratrstvo.

17 Egypt-obyvatelstvo,ekonomika Obyvatelstvo Počet obyvatel a hustota zalidnění: V roce 1998: 64,2 mil.; 59 obyvatel / km2 V roce 2000: 65,6 mil.; 65,7 obyvatel / km2 Roční přírůstek obyvatelstva: Období let : 2,4 % Období let : 1,7% Střední délka života: Muži: 64 let, světový průměr totožný Ženy: 67 let, světový průměr 68 let Dosažené stupně vývoje: Urbanizace: 45% Gramotnost: 51%

18 Etnické složení: Většina obyvatel jsou Arabové, arabština je i úředním jazykem. Náboženské složení: Sunnitští muslimové: 90 % Křesťané: 10 % Ekonomika V zemi je asi 10% míra nezaměstnanosti a 11% míra inflace. HDP na obyvatele zde dosahovalo v roce USD. 46 % obyvatel pracuje ve službách, 21 % v průmyslu a 33 % v zemědělství. Země dováží hlavně stroje, ropu a spotřební zboží a to nejvíce od USA, Itálie a Británie. Do USA, Německa a Itálie pak vyváží paliva. Důležitým zdrojem příjmů je také turistika, hlavními turistickými destinacemi jsou Hurghada a Šarm as Šajch. Měna: Egyptská libra (LE) = 100 piastrů (1 USD = 5,70 LE)

19 Libye الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الشتراكية العظمLibye Al-Jamāhīriyah al- Arabiyah al-lībiyah al-sha biyah al-ishtirākiyah al- Uzzmī Al-Džamáhíríja al-arabíja al-líbíja aš-ša abíja al-ištirákíja al- uzmá Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje vlajka Hymna: Allahu Akbar geografie Hlavní město: Tripolis طرابلس الغرب),Ţarābulus al-gharb) Rozloha: km² (16. na světě) z toho 0 % vody Nejvyšší bod: Bikku Bitti (2267 m n. m.) Časové pásmo: +2 obyvatelstvo

20 Libye Počet obyvatel: (103. na světě, odhad 2003) Hustota zalidnění: 3,1 ob. / km² (219. na světě) Jazyk: arabština Náboženství: islám státní útvar Státní zřízení: džamáhíríje Vznik: (Nezávislost - na Itálii) "Vůdce revoluce": Muammar Kaddáfí Předseda vlády: Shukri Ghanem Měna: libyjský dinár (YER) mezinárodní identifikace ISO : 434 LBY LY MPZ: LAR Telefonní předvolba: 218 Národní TLD:.ly

21 Libye-historie,hospodářství Dějiny Libye po roce 1969 postupně začala usilovat o pozici regionální mocnosti v Africe. Muammar Kaddáfí například podporoval povstalecké skupiny, které v mnoha zemích Afriky ohrožovaly tamní vlády. V 70. a 80. letech navíc Libye zvýšila tlak a následně i vojensky intervenovala v sousedním Čadu, bývalé francouzské kolonii ve střední Africe, na což Francie odpověděla vojenským zásahem. Francouzské jednotky se tak v roce 1986 přímo střetly s Libyjci v rámci operace Épervier. Francie zničila libyjské radarové zařízení a pomohla čadskému prezidentovi Habrému dobýt okupovaný sever země. Hospodářství Libye má zájem na přílivu zahraničních investic do ropného průmyslu, který se vinou desetiletí zahraničních sankcí potýká s celkovou technickou zaostalostí (v 90. letech se odhadovalo, že je k obnově ropného průmyslu třeba 30 miliard USD). Libye v současné době diverzifikuje své hospodářství a snaží se po vzoru některých bohatých ropných zemí v Perském zálivu rozvinout sektor služeb. V posledních letech například Libye začala modernizovat svou leteckou společnost Afriqiyah Airways, která má ambici stát se hlavním leteckým přepravcem mezi Evropou a Afrikou.

22 Maroko Maroko, arabsky: المغرب (al-maghrib, doslova Západ ), je stát na nejzazším severozápadě Afriky. Jeho sousedy jsou na východě Alžírsko, na jihu Západní Sahara (uznáme-li ji za součást Maroka, pak Maroko sousedí na jihu s Mauritánií) a na severu dvě malé španělské exklávy Ceuta a Melilla.Obsah

23 Maroko-geografie,podnebí Geografie Pouštní duny v Maroku Marocká krajina je nejvíce ovlivněna třemi aspekty pohořím Atlas, Saharou a atlantským pobřežím. Atlas prochází zemí od jihozápadu (Antiatlas s vrcholy přes m n. m.) přes jeho největší část Vysoký Atlas dosahující výšek přes m n. m. až k severu (pohoří Rif s vrcholy přes m n. m.) a severozápadu země (Střední Atlas s vrcholy přes m n. m.), kde strmě padá do Středozemního moře a pokračuje po pobřeží do Alžírska. Ve Vysokém Atlasu rozprostírajícím se ve střením Maroku najdeme i nejvyšší bod Maroka a celé Severní Afriky Džabal Tubkal dosahující m n. m. Atlantické pobřeží je ploché a stoupá do vnitrozemí k tabulovité krajině marocké mesety (kolem 800 m n. m.). Na východě a jihovýchodě přechází pohoří Atlas v alžírskou náhorní plošinu šotů a v Saharu. Vodstvo Většina marockých řek ústí do Atlantického oceánu. Největší z nich (od severu k jihu) jsou Sebou, Oum Er Rbia, Tensift, Sous. Řeka Muluja (Moulouya, Mulúja) ústí do Středozemního moře. Mnoho řek se ztrácí na okraji Sahary. Režim řek je charakteristický vodnatostí v zimním období zatímco nízkými průtoky či vyschnutím v létě. Údolí občasných toků se nazývají vádí. Podnebí Důležitou roli v podnebí v Maroku hraje Střední a Vysoký Atlas, který je výrazným klimatickým rozhraním. Severozápad země je ovlivněn Středomořím a vyznačuje se mírným deštivým podnebím v zimě s průměrnými teplotami 16 C a horkými suchými léty s průměrnými teplotami 28 C. Oblast Atlasu se vyznačuje typickým vysokohorským podnebím se značnými teplotním rozdíly. Na jihu a jihovýchodu je suché pouštní kontinentální podnebí horká léta, kde maxima dosahují přes 40 C a studené zimy. Množství srážek v průběhu roku kolísá mezi 900 mm na severu a 200 mm na jihu. Na severozápadních svazích hor bývá množství srážek přes mm (ve vyšších polohách sněhových).

24 Maroko-politika,hospodářství Státní zřízení, vláda, legislativa Podle ústavy je Maroko konstituční demokratickou a sociální monarchií. Ve skutečnosti má však největší vliv na rozhodující otázky sám král, který je hlavou státu, vrchnim velitelem ozbrojených sil a zároveň i duchovní hlavou muslimského obyvatelstva. Má nejvyšší zákonodárnou moc, protože schvaluje všechny zákony usnesené parlamentem, jmenuje ministry, může rozpustit parlament a vyhlásit výjimečný stav. Jednokomorový parlament má 333 křesel z nichž se dvě třetiny obsazují přímými volbami na 6 let. Zbývající poslanci jsou delegováni z obecních parlamentů a stavovských organizací. Parlamentu předsedá předseda vlády. V Maroku platí všeobecná vojenská povinnost na 18 měsíců. Jednotné právo se rozvinulo z francouzských a islámských zákonů. Pod jeden nejvyšší soud spadá devět pracovních soudů a dále provinční a obecní soudy. Zemědělství Zemědělství se podílí na HDP mezi 13 a 20 % v závislosti na sklizni a zůstává i přes rozvoj ostatních odvětví významným článkem ekonomiky země. V zemědělství je zaměstnáno přibližně % činného obyvatelstva (průměrný věk zemědělců je přes 50 let a cca 80 % z nich je negramotných). 67 % zemědělců jsou malorolníci s plochou půdy do 5 ha. Z celkové plochy orné půdy je zavlažováno pouze 15 %.

25 Maroko-politika,hospodářství Nejdůležitějšími pěstovanými plodinami jsou subtropické ovoce (z toho 55 % všech ovocných sadů připadá na olivovníky, dále pak datle, citrusy, opuncie), zelenina a obiloviny (ječmen, pšenice, kukuřice, aj.). Pěstují se též luštěniny, cukrová řepa a třtina a olejniny (kromě oliv ještě slunečnice, podzemnice olejná). V oblasti jižního Maroka se též pěstuje argana spinoza, z jejíž stromů se získává olej bohatý na vitamín E využívaný v marocké kuchyni i při výrobě dermatologických mastí a léků. Z živočišné výroby převažuje chov suchu odolných zvířat ovcí a koz. V poslední době roste i produkce skotu a drůbeže. Počet kusů v domácích stádech je silně ovlivňován dostupností píce, která je závislá na vydatnosti srážek. Významnou součást živočišné výroby tvoří produkce mléka (též důležitá součást marocké kuchyně). Lesnictví Téměř 20 % území Maroka pokrývají lesy, zejména pak v horských oblastech. Ekonomicky využitelných porostů je však maximálně 5 % z celkového porostu a navíc se stavy lesů snižují zejména z demografických důvodů a těžby dřeva na otop. Svůj vliv hraje i znečištění a ve vzácných cedrových lesích působení opic, které žerou semínka z cedrových šišek. V lesích převažují listnaté stromy, z nichž nejvýznamnější je korkový dub. Korek je tak důležitým vývozním artiklem. Významnými artikly jsou i cedrové dřevo, tříslovina a pryskyřice. Naopak jehličnatých stromů je v Maroku nedostatek a musí se dovážet. ] Rybolov Díky dlouhému pobřeží (3 500 km pobřeží s více než km2 pobřežních vod) je významným exportním artiklem i rybolov. Ročně Maroko vyprodukuje t ryb a mořských plodů a přináší ročně do státního rozpočtu až 300 mil. USD. V rybolovu je zaměstnáno více než osob a marocká flotila má bezmála rybářských lodí včetně 350 chladících. Rybářské lodě ve městě Essaouira Středomořské pobřeží se na marockém výlovu podílí pouze 4,2 % v celkovém objemu. Nejvýznamnější oblasti jsou naopak jižní oblasti atlantického pobřeží (v přístavu Laayoune v Západní Sahaře bývá vyloženo přes 40 % vylovených ryb). Dalšími hlavními rybářskými přístavy jsou Agadir, Tantan, Essaouira, Safi, El-Jadida, Casablanca, Mohamedia, Rabat, Kenitra, Larache, Tanger, Al-Husejma a Nador.

26 Maroko-politika,hospodářství Marocký rybolov se rozděluje na čtyři hlavní oblasti, z nichž byl v minulosti nejhodnotnější lov hlavonožců. Stav jejich zdrojů však za poslední roky katastroficky poklesl a s ním i výlov těchto živočichů. Druhou skupinu tvoří lov ryb typu sardinek, makrel a ančoviček. Třetí nejvýznamnější skupinou jsou tzv. bílé ryby (mečoun, treska, tuňák, aj.). Poslední skupinou jsou měkkýši a korýši. Zemědělské produkty jsou pro Maroko významnou exportní položkou, zejména se zeměmi Evropské unie (v roce 2003 tvořil s EU obchod se zemědělskými produkty 13 % z celkového vzájemného obratu). Od 1. ledna 2004 byly pro Maroko stanoveny relativně výhodné kvóty na vývoz zeleniny, především rajčat. Průmysl a stavebnictví V průmyslu je zaměstnáno v Maroku přibližně osob (2000). Průmysl a stavebnictví se na celkové tvorbě HDP podílí přibližně 30 %. Z průmyslu je nejvíce zastoupen oděvní a pletařský, zemědělsko-potravinářský, chemický, hutnický a strojírenský a elektrotechnický průmysl a elektronika. Z důvodu poklesu poptávky po marockém textilním zboží však podíl textilního a kožedělného průmyslu klesá, zejména ve prospěch metalurgie a elektrotechniky. Kromě těchto dynamicky se rozvíjejících odvětví dále vláda preferuje průmysl zpracovávající umělé hmoty, strojírenský průmysl (montáž motorových vozidel) a potravinářský průmysl. Největšími průmyslovými oblastmi jsou lokality mezi Casablanckou a Mohamedií, mezi Casablancou a El Jadidou a mezi Rabatem a Kenitrou. Zakládají se však stále nové průmyslové zóny, zejména pak na severu země v okolí měst Tanger a Oujda. Chemický průmysl je zastoupen zejména v souvislosti s těžbou fosfátů (Maroko má největší fosfátové zásoby na světě). Tradiční součástí průmyslu jsou také umělecká řemesla, díky jejichž vysoké úrovni tvoří tato odvětví významnou součást zahraničního obchodu a turistického ruchu. V zemi je takto více než 500 výrobních družstev zaměstnávajících přibližně řemeslníků. Z uměleckých řemesel se nejvíce vyváží koberce. Stavebnictví

27 Maroko-politika,hospodářství Ve stavebnictví je v Maroku zaměstnáno přibližně 10 % ekonomicky aktivního obyvatelstva a tvoří tak významné odvětví státního hospodářství. Těžební průmysl Nedílnou součástí průmyslu v Maroku je i těžba nerostných surovin, a to zejména fosfátu, jehož největší světové zásoby se nachází právě na území Maroka (dle Marockého tisku až 75 % celkových světových zásob s odhadem na 60 mld. t [2]). V exportu fosfátů je Maroko na prvním místě na světě (celkem zaujímá jednu třetinu světového trhu se surovými fosfáty), zatímco v těžbě je na třetím místě za USA a Ruskem, neboť bohaté zásoby nejsou zatím plně využívány (v roce 2004 bylo vytěženo 25,4 mil. t fosfátů). Kromě fosfátů disponuje Maroko ještě nerostnými zdroji mědi, fluoridu, olova, barytu a železa. V Maroku jsou také malá naleziště zlata a stříbra. Významným hospodářským odvětvím je i cestovní ruch. [editovat] ObyvatelstvoNejvětší města v Maroku (2004)[3] [editovat] Vzdělanost Přestože od roku 1963 platí všeobecná povinná školní docházka, je podíl negramotného obyvatelstva v Maroku téměř 50 %, z nichž jsou většinou vesničané. V Maroku je sedm univerzit. Nejprestižnější je islámská vysoká škola ve Fèsu založená roku 859 a velká státní univerzita v Rabatu.

28 Tunisko Tunisko je stát v severní Africe. Jeho sousedy jsou Alžírsko, Libye. Obyvatelstvo tvoří z 95 % Arabové. Největší města Tuniska jsou Tunis, Sfax a Sousse.Obsah [skrýt] Geografie Rozlohou je Tunisko přibližně dvakrát větší než Česká republika, čili přesně km2. Podnebí země je středomořské subtropické, což znamená horká léta a mírné zimy. Povrch je tvořen na severu pohořím Atlas, dále nížinami a slanými pánvemi - šotty. Na jihu je plošina Dahar a poušť Sahara. Severní částí Tuniska protéká řeka Medžerda (Medjerda). Nejvyšším bodem je hora Džabal Šambí (1544 m. n. m.) V lesích severní části Tuniského Atlasu roste dub korkový, eukalypt, ze kterých se vyrábí korek a eukalyptový olej na vývoz. Většina divokého povrchu Tuniska porůstá na severu suchá makchie (křoví), uprostřed suché travnaté stepi, solná jezera a na jihu pouště. Hospodářství

29 Tunisko Zemědělství je zdrojem obživy pro asi 20 % obyvatel. Pěstuje se pšenice, ječmen, olivy, rajčata, melouny, citrusy. Významný je rybolov a chov ovcí. Z nerostných surovin je nejvýznamnější těžba fosfátů, ropy, zemního plynu a soli. Mezi významná průmyslová odvětví patří potravinářství, petrochemie, průmysl chemický, textilní a hutnický. Velmi významný je rozvoj turistiky, státem podporované. Průměrné pískové pláže, teplé a nepříliš čisté moře dělají z Tuniska horší turistickou destinaci. Mnoho turistů převážně z Evropy sem přijíždí zejména kvůli relativně nízkým cenám a památkám, např. Kartágu. Politika Politický systém je prezidentský, s teprve druhým prezidentem. V Tunisku neexistuje demokracie v evropském smyslu slova, jde o policejní stát. Protože je Tunisko arabský stát v mezinárodní politice velmi umírněný, je faktická diktatura vládnoucí strany mezinárodním společenstvím téměř bezvýhradně tolerována. Tuniskou měnou je tuniský dinár (TD) dělený na tisíc milimů. Tuniský dinár není volně směnitelný.

30 Tunisko-mapa

31 Blízký východ Jihozápadní Asie Základ JZ Asie tvoří prahorní Arabský štít. Ve třetihorách pak do Euroasijské desky narazila deska Arabská a vznikl tak Arabský poloostrov. Suezský průplav spojuje JZ Asii s Afrikou. Mezopotámská nížina v povodí Eufratu a Tigrisu byla kolébkou civilizací. Kontinentální typ tropického pásu se vyznačuje mimořádnou suchostí, výjimečně horkým létem a vysokým obsahem prachových částic v ovzduší. Pouštní a polopouštní pánve jsou zcela bez vodních toků či s toky, které ústí do koncových jezer nebo končí v poušti. Na arabském pol. Jsou častá suchá koryta- po většinu roku a často i několik let bez vody. Řeka Tigris má dostatek vody jen na horním toku, protože je zásobená vodou ledovců a horského sněhu ( Tigris= řeka aridní oblasti). Světovým extrémem je Mrtvé moře- leží 400 m pod hladinou světového oceánu (mezi Izraelem a Jordánskem). Obyvatelstvo: Současné době převládá v JZ Asii islám (s výjimkou Libanonu a Izraele) a to jeho sunnitská větev, pouze v Iráku a Íránu mají výraznější podíl šíité. Národnostní problém představuje kurdská menšina v Turecku a Iráku. V Libanonu jde o vnitřní spory mezi křesťany a muslimy, Izrael má trvalé problémy s okolním světem. V roce 1947 rozdělilo OSN území Palestiny na židovské a arabské. Vypukla válka mezi Izraelem a arab. zeměmi, válečný stav se ještě několikrát opakoval. Proběhlo obrovské stěhování Židů do vlastního státu. Hl. městem se stal Jeruzalém. kibucy= zemědělská družstva (kolektivní vesnice), typ. Je společné vlastnictví výrobních prostředků

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika

Informace pro učitele >>Vietnam Vietnamská socialistická republika Vietnamská socialistická republika 1. Vietnamci a Vietnam: tradiční, ale neznámí příchozí a spoluobčané z neznámé země... 2 2. Geografie základní údaje... 3 Názvy... 3 Poloha... 3 Podnebí... 3 Počet obyvatel...

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města...

LIDÉ NA PLANETĚ. Otázky a úkoly ke kapitole: - Najděte v mapě Bangladéš a napište jeho polohu a jméno hlavního města... LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes ţije 7 miliard obyvatel (11/2011). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více neţ polovina lidstva ţije na pobřeţí a v níţinách. - Ukazatelem

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie

Pavel Nováček Letem pestrobarevným světem 5 Asie 5 ASIE Asie, největší z pěti kontinentů, se rozprostírá na ploše 44,6 milionů km 2, zabírá tedy téměř třetinu veškeré pevniny. Evropu, která je s ní spojená, lze z hlediska velikosti považovat jen za jakýsi

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to

V tomto směru máme ve výuce zeměpisu v Česku značné rezervy. Dokládají to 17 proto neměli přehlížet ani podceňovat. Někteří odborníci dokonce vyžadují zavedení samostatného předmětu, který by se hlouběji věnoval osvojování vizuální gramotnosti žáků ve všeobecném vzdělávání (podrobněji

Více

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží

Austrálie a Oceánie. Poloha Austrálie. Charakteristika pobřeží Doporučená literatura: Austrálie a Oceánie Brinke, J.: Austrálie a Oceánie. Praha: SPN, 1983. 295 s. Inovecký, F.: Austrálie. Praha: Svoboda, 1982. 267 s. Kunský, J.: Zeměpis světa. Díl: Austrálie, Oceánie

Více

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům

S Vámi k nám. Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům S Vámi k nám Jak se žije cizincům OBSAH 1. Základní informace o občanském sdružení SOZE................................... 6 2. O projektu S vámi k nám.......................................................

Více

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012

Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500. Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Základní škola Dr. E. Beneše, Praha 9 Čakovice, nám. J. Berana 500 Ročník (9. A) Úsvit civilizací. Školní rok: 2011 / 2012 Vypracovala: Petra Lenkvíková Vedoucí učitelka závěrečné práce: Mgr. Jakub Landa

Více

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4?

- Báb al Mandáb je..., který se nachází mezi kontinenty. a.. a najdeme ho v mapě atlasu na straně v části. - Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? Jak pracovat s mapou a atlasem Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Zadání: najděte v mapě Báb al-mandáb a napiště, o co se jedná? Postup: 1. pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku,

Více

NÁRODOPISNÉ POZNÁMKY Z CESTY PO TUNISKU

NÁRODOPISNÉ POZNÁMKY Z CESTY PO TUNISKU Sborník prací íil. fiik. Brno, 1963, F 7 IUCHARD JEŘÁBEK NÁRODOPISNÉ POZNÁMKY Z CESTY PO TUNISKU Poměrné dosti je rozšířen nesprávný, laický názor o kulturní uniformitě severoafrických zemí. Svádí k něuiu

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Souhrnná teritoriální informace Egypt

Souhrnná teritoriální informace Egypt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře ke dni 01.04.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Rada pro mezinárodní vztahy PRACOVNÍ SEŠIT 2014

Rada pro mezinárodní vztahy PRACOVNÍ SEŠIT 2014 Rada pro mezinárodní vztahy PRACOVNÍ SEŠIT 2014 OBSAH Úvod 2 Problematika Zahraniční rozvojové spolupráce, migrace a rozvojových zemí 4 Jiřina Dienstbierová: Umí plakát mluvit? 4 Václav Dobeš: Mongolsko

Více

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století

Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu 21. století Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor DMML), st. skupina 23 Jaroslava Široká, Tomáš Tóth pracovní skupina 3 Název práce: Znečištění hydrosféry dopravou vlivem životního stylu

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abu Dhabi ke dni 15.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Minulost a současnost původního obyvatelstva Austrálie Barbora Žemlová Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jiří

Více