Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě"

Transkript

1 Osnovy vzdělávacích modulů projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě Září /23

2 Technická příprava strojírenské výroby Efektivní příprava strojírenské výroby 2 dny 1. Poznávání požadavků zákazníka 2. Rozdíl mezi požadavky, očekáváními a přáními 3. QFD Quality Function Deployment Rozvoj funkcí kvality 4. Hodnotová analýza 5. Analýza funkcí 6. Metody hodnocení námětů Návrh cvičení Charakteristiky 7. Způsoby aplikace požadavků zákazníka do firmy 8. APQP Advanced Product Quality Planning Pokročilé plánování kvality produktu - postup aplikace požadavku Rizika nepochopení a nezajištění požadavku zákazníka Dům kvality Funkce výrobku Zajištění požadavku ve formě Specifikace produktu Modul Technická příprava strojírenské výroby Projektování strojírenských výrobních systémů V jednání 3 dny 1. Moderní metody organizace výroby lean management 2. Buňky U výhody obsluhy více strojů 3. Value stream mapping mapování toku hodnot 4. Přidaná hodnota 5. Předpoklad pro efektivní práci analýza layoutu 6. Předpoklad pro bezpečnou a rychlou práci - 5S 7. Customizace produktů a procesů metoda SIPOC 8. Další trendy kanban, chaku Návrh cvičení Výpočet indexu přidané hodnoty Špagety diagram, optimalizace procesu Analýza výrobního procesu Poznávání akafud na pracovišti 2/23

3 Technická příprava strojírenské výroby Zlepšování organizace práce, pracovních postupů a určování nutné spotřeby pracovního času Ing. Martina Pavlíková Celkem 2 dny 1. den Ing. Milan Rozkoš 2. den Ing. Martina Pavlíková Návrh cvičení 1. den Ing. Milan Rozkoš Návrh cvičení 2. den Ing. Martina Pavlíková 1. Dobrá příprava výroby a jasná údaje od zákazníka základní předpoklad dodání kvalitního výrobku včas zákazníkovi diskuse nad úlohou technické přípravy výroby 2. Nutné informace k přezkoumání požadavků zákazníka charakteristiky produktu 3. Nutné informace k zajištění výroby převod charakteristik produktu do charakteristik procesu 4. Zdroje pro realizace procesu - 6M (M= základní kategorie zdroje pro proces) 5. Potřeby a volba úrovně rozpracovanosti výrobní a technické dokumentace 6. Nastavení kontrolních a měřicích mechanismů 7. Sledování výkonu pracovníka 8. Náměty na zlepšení a optimalizaci procesu společná diskuse nad problémy vlastních firem 9. Ošetření rizik realizačního procesu zajištění schopnosti vyrábět a dodávat (náměty do programu kontinuity, zajištění trvalé dostupnosti zdrojů v podmínkách malé a střední firmy) 1. Základní kalkulační pojmy druhy nákladů, jednice, metody 2. Členění nákladů fixní a variabilní náklady, přímé a nepřímé náklady 3. Způsoby rozvrhování fixních a nepřímých nákladů na kalkulační jednici 4. Metody kalkulace 5. Kalkulace nákladů výkonů, kalkulace cen 6. Diskuse Role technické příprav výroby a dalších předvýrobních etap diskuse Popis charakteristik produktu Zdroje realizačního procesu Nastavení kontrolních mechanismů do realizace Rizika procesu, jak zajistit kontinuitu podnikání Členění nákladů dle příkladů účastníků školení Příklady kalkulace výkonů a kalkulace cen 3/23

4 Technická příprava strojírenské výroby Analýza rizik strojního zařízení 2 dny 1. Právní předpisy pro uvádění strojního zařízení na trh a do výroby 2. Povinnosti výrobce ke strojnímu zařízení 3. Technická dokumentace 4. Identifikace nebezpečí a proces posuzování rizika 5. Způsob vyhodnocování rizika 6. Způsoby snižování rizika 7. Nácvik analýzy rizika Návrh cvičení Možná rizika Identifikace nebezpečí Analýza rizik Redukce rizik Případová studie analýzy rizika 4/23

5 Mistr ve strojírenské výrobě Efektivní vedoucí/mistr strojírenské výroby 2 dny 1. Vliv nekvality na konkurenceschopnost firmy 2. Štíhlý management a lean principy 3. Zásady managementu 4. Role mistra při řízení procesu) 5. Zdroje plýtvání 6. Požadavky na kvalitu- zapojení mistra do smyčky kvality 7. Vstupy informace, dokumentace, řízení 8. Zdroje péče o technické zdroje 9. Nástroje lean (5S metoda zajištění pořádku a organizace na pracovišti, TPM Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba, SMED single minute exchange of die = rychlé přeseřízení / rychlá výměna nástrojů) 10. Minimum právních požadavků z oblasti ochrany životního prostředí a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 11. Monitorování kvality a výkonnosti - kvalita, neshody, ukazatele 12. Poznávání abnormalit, nácvik poznávání plýtvání a jeho odstraňování 13. Metody standardizace a vizualizace 14. Práce s lidskými zdroji, zaškolování, patrónování 15. Stimulace versus motivace lidí 16. Diskuse Návrh cvičení Způsob řízení, test účastníka Kontrolní činnost mistra Cvičení odhalování zdrojů plýtvání Motivátory vs. stimulátory 5/23

6 Mistr ve strojírenské výrobě Hospodárná/správná výrobní strojírenská praxe 2 dny 1. Způsoby identifikace a odstraňování plýtvání na pracovišti 2. Způsoby aplikace metody 5S (metoda zajištění pořádku a organizace na pracovišti) 3. Implementace TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) na pracovišti 4. Tvorba standardů pro zajištění stabilní produkce 5. Mapování činností metoda od vstupu po výstup SIPOC (metoda supplier input process output customer / dodavatel vstup proces výstup zákazník) 6. Metody vizualizace na dílně 7. Zajištění duševního zdraví mistra delegování Návrh cvičení Poznávání zdrojů plýtvání Tvorba standardu Tvorba standardu pracoviště Kontrolní plán Standardní operační postup Týmová tabule Přenos činností 6/23

7 Mistr ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro mistry 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM v podniku 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role mistra při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Výpočet OEE (Overall Equipment Effectiveness, celková efektivita zařízení) Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Návrh cvičení Mistr ve strojírenské výrobě Snižování času na přeseřízení strojů ve výrobě pro mistry 1. Definice seřizování 2. Příčiny ztrát při seřizování 3. Cíle při seřizování 4. Rozdělení činností při seřizování 5. Metodologie snižování času při seřizování 6. Očekávání od seřizování 7. Výhody redukce seřizovacích časů 7/23

8 Mistr ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů 8. Metalografie, metalografické zkoušky Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška. Místo konání: SPŠ Přerov Modul Návrh cvičení Mistr ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov 8/23

9 Obráběč ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro obráběče 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit dílny v rámci TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 1. Příznivý/Nepříznivý vliv obsluhy na výrobní zařízení 2. Vliv obsluhy na příčiny poruch strojů 5. Zavádění TPM v podniku 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role obráběče při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Debata k příčinám poruch strojů a zařízení Výpočet OEE Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Návrh cvičení Obráběč ve strojírenské výrobě Snižování času na přeseřízení strojů ve výrobě pro mistry 1. Definice seřizování 2. Příčiny ztrát při seřizování 3. Cíle při seřizování 4. Rozdělení činností při seřizování 5. Metodologie snižování času při seřizování 6. Očekávání od seřizování 7. Výhody redukce seřizovacích časů 9/23

10 Obráběč ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení.. 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů. 8. Metalografie Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov Modul Návrh cvičení Obráběč ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro obráběče Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov 10/23

11 Obráběč ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro obráběče 1. Odpovědnost obráběče za kvalitu produktu 2. Štíhlé myšlení jak vzniká hodnota na dílně 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na dílně 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka Návrh cvičení Aplikace tří ne 9. Předpoklad kvalitního výrobku dostatečné zdroje na dílně, jaké technické, lidské, informační zdroje jsou potřeba k zajištění kvalitního výrobku (od dokumentace, nástroje po měřidla) 10. Časté neshody na obrobně diskuse a návrh opatření 11. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA (Plan-Do-Check-Act / plánuj-udělej zkontroluj jednej) report, A3 report Identifikace mud Náprava, nápravná opatření Hledání příčiny problému Společná tvorba a analýza histogramu Tvorba PDCA reportu Debata nad zdroji pro proces - šest em 11/23

12 Obráběč ve strojírenské výrobě Programování CNC rozšíření znalostí Ing. Miroslav Dýčka 2 dny 1. Programování v itnc 530 Heidenhain 2. Programování obrysů v itnc 530 Heidenhain s použitím DXF souboru 3. Ukázka programování rotační součásti v dialogu Sinumerik Operate Turn 4. Ukázka programování nerotační součásti v dialogu Sinumerik Operate Mill 5. Ukázka programování rotační součásti v CAD/CAM programu AlphaCAM 6. Ukázka programování nerotační součásti v CAD/CAM programu AlphaCAM Návrh cvičení Vytvořit program pro frézovanou součást v CAD/CAM programu AlphaCAM Místo konání: SPŠ Přerov Modul Obráběč ve strojírenské výrobě Obrábění - CNC Ing. Miroslav Dýčka 2 dny 1. Popis frézovacího výukového CNC obráběcího centra EMCO Concept Mill 55 (CM55) 2. Seřízení stroje CM55 pro vytvořený program 3. Odladění připraveného programu pro frézovanou součást 4. Výroba frézované součásti na CM55 5. Popis výukového CNC soustruhu EMCO Concept TURN 105 (CT105) 6. Seřízení stroje CT105 pro vytvořený program 7. Odladění připraveného programu pro rotační součást 8. Výroba rotační součásti na CT105 Návrh cvičení Seřízení CNC stroje, odlaďování programu Místo konání: SPŠ Přerov 12/23

13 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro strojní mechaniky 1. Úvod do TPM Total Productive Maintenance (totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit dílny TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM na dílně 6. Specifika montážní nebo zámečnické dílny 7. Specifika pro údržbu 8. Jaké vhodné přístupy musí použít strojní mechanik zámečník pro maximální využití možností výrobního zařízení 9. Vliv obsluhy na příčiny poruch strojního zařízení 10. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 11. Role strojního mechanika při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálů. 8. Metalografie, metalografické zkoušky Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov 13/23

14 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro strojní mechaniky Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Návrh cvičení Místo konání: SPŠ Přerov Modul Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro strojní mechaniky 1. Odpovědnost operátora za kvalitu produktu 2. Štíhlé myšlení - hodnota 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka 9. Časté neshody na obrobně diskuse a návrh opatření 10. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA report, A3 report Návrh cvičení Aplikace tří ne Identifikace mud Náprava, nápravné opatření Hledání příčiny problému Tvorba a vyhodnocení histogramu Tvorba PDCA reportu 14/23

15 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Zámečnické činnosti Ing. Irena Kučerová, František Zlámala 2 dny 1. Ruční zpracování kovů - plošné měření a orýsování, řezání kovů, pilování, stříhání, prostřihování, ohýbání, sekání, probíjení, vrtání, vyhrubování, vystružování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování 2. Práce s mechanizovanými nástroji 3. Svařování nové technologie Návrh cvičení Praktické orýsování součástí dle výkresové dokumentace praktická část Základní zámečnické práce pilování, řezání závitů, vystružování, nýtování praktická část Mechanizované nástroje a nářadí nácvik použití praktická část Nové technologie plazmové dělení materiálu nácvik použití + (exkurze SSI) praktická část Bezpečnost práce všeobecné zásady BP při práci strojního mechanika praxe praktická část Praktické orýsování součástí dle výkresové dokumentace praktická část Základní zámečnické práce pilování, řezání závitů, vystružování, nýtování praktická část Mechanizované nástroje a nářadí - praktická část Nové technologie plazmové dělení materiálu (exkurze SSI) praktická část Místo konání: SPŠ Hranice 15/23

16 Strojní mechanik ve strojírenské výrobě Montáž Ing. Jarmila Zezulová, František Zlámala 2 dny 1. Technologie montáže 2. Plánování montáže 3. Způsoby organizace montáže 4. Automatizace montáže 5. Příprava součástí k montáži 6. Montáže typických strojních dílů 7. Hydraulické mechanismy Návrh cvičení Kontrola kvality, rozměrů a opotřebení součástí před montáží praktická část Rozebíratelné spoje nácvik montáže a demontáže součástí praktická část Demontáž zalomených šroubů praktická část Montáž ložisek lisování, narážení za tepla a za studena praktická část Způsoby mazání, způsoby zajištění praktická část Bezpečnost práce všeobecné zásady BP při práci strojního mechanika demontáž a montáž součástí praktická část Základy demontáže praktická část Základy montáže praktická část Kontrola kvality, rozměrů a opotřebení součástí před montáží praktická část Rozebíratelné spoje normy ČSN praktická část Montáž ložisek praktická část SPŠ Hranice 16/23

17 Svářeč ve strojírenské výrobě Správnou péčí k autonomní údržbě výrobního zařízení pro svářeče 1. Úvod do TPM (Total Productive Maintenance totálně produktivní údržba) 2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby 3. Hodnocení audit svařovny TPM 4. Základní programy a přístupy pro TPM 5. Zavádění TPM na svářečské dílně 6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM 7. Role svářeče při zavádění autonomní údržby Návrh cvičení Vstupní audit pracoviště Standard pracoviště, aplikace na ukázkovém zařízení Aplikace kroků autonomní údržby na konkrétním pracovišti Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Metrologické minimum Ing. Marie Rytířová 1. Metrologie, základní pojmy 2. Základy statistiky 3. Hodnocení jakosti povrchu 4. Mechanické a technologické vlastnosti materiálů a jejich zkoušení 5. Komplexní měření základních strojních součástí 6. Kontrola výrobních strojů 7. Zkoušky bez porušení materiálu 8. Zkoušení svarových spojů, vady svarů 9. Změny krystalické struktury po svařování, metalografie Návrh cvičení Měření drsnosti povrchu, zkoušky tvrdosti, trhací zkouška Místo konání: SPŠ Přerov 17/23

18 Návrh cvičení Svářeč ve strojírenské výrobě Správné čtení výkresové dokumentace pro svářeče Ing. Ivana Horáková 1. Technická normalizace 2. Zobrazování těles 3. Kótování strojních součástí 4. Kreslení konstrukční dokumentace 5. Tolerance rozměrů 6. Jakost povrchu 7. Geometrické tolerance Místo konání: SPŠ Přerov Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích pro svářeče 1. Odpovědnost svářeče za kvalitu svařence 2. Štíhlé myšlení - hodnota 3. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 4. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 5. Způsoby kontroly měření, srovnávání 6. Neshody význam identifikace a následných opatření 7. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 8. Krása statistiky ukáže na viníka 9. Časté neshody na svařovně diskuse a návrh opatření 10. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA report, A3 report Návrh cvičení Aplikace tří ne Identifikace mud Náprava, nápravné opatření Hledání příčiny problému Tvorba PDCA reportu 18/23

19 Svářeč ve strojírenské výrobě Svařovací materiály Ing. Marie Rytířová 1. Zásady volby přídavných materiálů 2. Vliv jednotlivých prvků na kvalitu svarového spoje 3. Porovnání svařitelnosti základních technických materiálů 4. Svařování konstrukčních nelegovaných ocelí 5. Svařování středně legovaných ocelí 6. Svařování vysoce legovaných ocelí martenzitických a austenitických 7. Svařování litin 8. Svařování hliníku a jeho slitin 9. Svařování mědi a slitin mědi 10. Podmínky předehřevu a rozsah žíhacích teplot u jednotlivých materiálů 11. Nové svařovací materiály 12. Změny metalografické struktury při svařování a jejich minimalizace Návrh cvičení Rešerše odborné literatury a diskuse Místo konání: SPŠ Přerov Modul Svářeč ve strojírenské výrobě Techniky svařování Ing. Drahoslav Havlas 3 dny BLOK 1 1. Seznámení účastníků s účelem a náplní školení. 2. Školení z bezpečnosti práce na svářečských pracovištích. 3. Seznámení s novou normou ČSN EN ISO zkoušky svářečů a porovnání s dobíhající normou ČSN EN zkoušky svářečů. 4. Přehled vybraných metod svařování. a. Svařování metodou 111 ručně obalenou elekt. el. obloukem. b. Svařování metodou 135 el. obloukem tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu. 5. Výhody a nevýhody metod 111 a 135, porovnání kvality, produktivity a použitelnosti. 6. Praktické ukázky svařování metodou 111 a 135 na koutovém a tupém spoji. 7. Porovnání jakosti svarů, vyhodnocení vad svarů, zkoušky průvaru koutových svarů. 19/23

20 BLOK 2 1. Seznámení s normou ČSN EN ISO 3834 požadavky na jakost při tavném svařování. 2. Údržba strojů a zařízení pro svařování 3. Přehled vybraných metod svařování a. Svařování metodou 131 b. Svařování metodou 141 el. obloukem netavící se elektrodou v ochraně inertního plynu. 4. Výhody a nevýhody metod 131, 141, porovnání kvality, produktivity a možností využití. 5. Praktické ukázky svařování metodou 131 a 141, porovnání vzhledu svarů, vyhodnocení vad, zkouška průvarů koutových svarů. BLOK 3 6. Seznámení s normou ČSN EN provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 7. Přehled vybraných metod svařování a pájení a. metoda 311 svařování kyslíko-acetylenovým plamenem b. metoda 912 plamenové tvrdé pájení 8. Výhody a nevýhody metod 311, 912. Porovnání kvality, produktivity a možností. 9. Praktické ukázky svařování metodou 311 a 912, porovnání jakosti, vyhodnocení vad. 10. Prohlídka mechanizovaného pracoviště: a. Řezání kyslíkem b. Řezání plazmou c. Mechanizované svařování metodou 135 Návrh cvičení Svařování tupého spoje v poloze vodorovně shora Svařování koutového spoje v poloze šikmo shora Místo konání: učebna a provoz svářecí školy HALLEXO CZ s.r.o., Kojetínská 358/71, Přerov I-Město ( bývalý areál PSP Přerov). 20/23

21 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Zabraňování chybám na pracovištích - technici 2 dny 1. Odpovědnost operátora a technika za kvalitu produktu, plánování kvality 2. Štíhlé myšlení hodnota 3. Zdroje problémů vliv předvýrobních etap na kvalitu produktu 4. Přístup tří NE nepokračuj nedělej neposílej 5. Nejen chyby ale i zbytečnosti definování plýtvání na pracovišti 6. Způsoby kontroly měření, srovnávání 7. Neshody význam identifikace a následných opatření 8. Analýza příčin neshod předpoklad zamezení chyb 9. Postupy řešení problémů 10. Eliminace problémů poka yoke (chybuvzdornost) a baka yoke (blbuvzdornost) 11. Krása statistiky ukáže na viníka Návrh cvičení Aplikace tří ne 12. Časté neshody v provozu diskuse a návrh opatření 13. Využití vizualizace k řešení problémů PDCA (Plan-Do-Check-.Act / plánuj-udělej zkontroluj jednej) report, A3 report Identifikace mud (zdrojů plýtvání) Nastavení kontrolního plánu Náprava. nápravné opatření Hledání příčiny problému PDCA, 8D report (osmikrokové zlepšování), tvorba procedury SOP (standardní operační postup) CVIČENÍ aplikace poka yoke Histogram, SPC (statistic process control statistické řízení procesu Tvorba A3 reportu 21/23

22 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Základní statistické a analytické metody pro použití na pracovišti 2 dny 1. Přehled nástrojů a podmínky pro jejich používání 2. Vývojový diagram 3. Záznamník dat 4. Histogram 5. Ishikawův diagram příčin a následků 6. Paretova analýza 7. Korelační diagram 8. Metody statistické regulace, ukázka aplikace 9. Afinitní diagram (diagram afinity) 10. Diagram vzájemných vztahů (relační diagram) 11. Systematický (stromový) diagram 12. Maticový diagram 13. Analýza údajů v matici 14. Diagram PDPC (Proces Decision Programm Chart rozhodovací diagram) 15. Síťový diagram, ukázka možné aplikace 16. Metoda 5x proč? 17. Metoda šesti otázek 18. Postupy využití nástrojů zlepšování při řešení problémů, ukázka deníku kvality a užití A3 reportu při řešení konkrétního problému Návrh cvičení Vývojový diagram, záznamník dat Histogram, Ishikawův diagram, Paretova analýza Korelační diagram Afinitní diagram, relační diagram, systematický diagram Paprskový diagram, analýza údajů v matici Diagram PDPC Metoda 5x proč?, metoda šesti otázek 22/23

23 Efektivní zpětná vazba ve strojírenské výrobě Efektivní metody pro přezkoumání používaných přístupů 2 dny 1. Systém neustálého zlepšování 2. Základní cyklus P-D-C-A 3. Přístup kaizen (kai zen, změny k lepšímu) 4. Podmínky pro aplikaci kaizen přístupu 5. Nástrahy efektivního podnikání tři Mu 6. Muda osm zdrojů plýtvání 7. Mura (nepravidelnost), muri (přetěžování) 8. Praktický nácvik poznávání muda, mura, muri 9. Náměty na akce ke zlepšení stavu 10. Výhody z aktivit neustálého zlepšování (příklad Toyota) Návrh cvičení Trénink cyklu PDCA Poznávání zdrojů plýtvání Nácvik akce zlepšování 23/23

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01 OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU obsluha a seřízení CNC ohraňovacího lisu výroba součástek na strojích ohýbání výrobků z tenkých plechů kontrola výrobků měřícími přístroji znalost čtení výkresové dokumentace

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Objevte s námi prostory pro zlepšení a jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu klíčových procesů vaší společnosti.

Objevte s námi prostory pro zlepšení a jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu klíčových procesů vaší společnosti. 11. 12. 6. 2014 Lean Management Objevte s námi prostory pro zlepšení a jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu klíčových procesů vaší společnosti. Obsah 1. Štíhlá organizace v praxi Výukový film

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 KOOPERACE V OBLASTI TIM ABSTRAKT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 KOOPERACE V OBLASTI TIM ABSTRAKT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 KOOPERACE V OBLASTI TIM Novák Josef 1, doc. Ing., CSc. FS VŠB TU Ostrava 17 listopadu 15,

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

TRAINING PROGRAM 2015

TRAINING PROGRAM 2015 TRAINING PROGRAM 2015 Quality Awareness Training - Vstupní školení do systémů a nástrojů kvality ISO 9001:2008 - Systém řízení kvality podle ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 - Systém řízení kvality dle

Více

PROCES SVAŘOVÁNÍ OD A do Z

PROCES SVAŘOVÁNÍ OD A do Z TIME (trémingové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), registrační.číslo CZ. 1.07/1.3.00/14.0018 ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ STÁŽE PROCES SVAŘOVÁNÍ OD A

Více

curriculum vitae Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti

curriculum vitae Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti ADRESA KONTAKTY Peter Staško Brno +420 775 654 331 Praxe 08/2007 - dosud Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti FOREAST Agency s.r.o. poradenská společnost

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Počítačová simulace procesu měření

Počítačová simulace procesu měření Počítačová simulace procesu měření Lean Six Sigma Six Sigma manažerský systém řízení a zlepšování výroby založený na přesné znalosti výrobních procesů Lean metodika sloužící k eliminaci plýtvání vy výrobním

Více

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services 2 CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. Založeno v roce 1995 se znalostní podporou americké Productivity Inc. O samého počátku jsme se orientovali na manažerské revoluce 90. let štíhlé produkční

Více

Execution of steel structures and aluminium structures Part 3: Technical requirements for aluminium structures

Execution of steel structures and aluminium structures Part 3: Technical requirements for aluminium structures ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.150.10; 91.080.10 Březen 2009 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce ČSN EN 1090-3 73 2601 Execution of

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Lean Six Sigma - DMAIC

Lean Six Sigma - DMAIC Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Lean Six Sigma - DMAIC Technická univerzita v Liberci Výrobní systémy 2 Technická

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Zavedení systému zlepšování do výroby PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Zavedení systému zlepšování do výroby PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Zavedení systému zlepšování do výroby PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Katalog výrobků a prací pro žáky z partnerských základních škol

Katalog výrobků a prací pro žáky z partnerských základních škol Katalog výrobků a prací pro žáky z partnerských základních škol podpora technického vzdělávání www.sosstavebni.cz www.isstvm.cz ISŠT VYSOKÉ MÝTO HO LI CE www.spsauto.cz www.spslan.cz SŠ automobilní Střední

Více

Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014. Topičský kurz 1 500,00 Efektivní jízda vozidla - tahač VOLVO 25 000,00

Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014. Topičský kurz 1 500,00 Efektivní jízda vozidla - tahač VOLVO 25 000,00 Název vzdělávací aktivity Seznam zamítnutých vzdělávacích aktivit za roky 2012-2014 Finanční prostředky Topičský kurz 1 500,00 Koncepce, funkce a nástroje controllingu 11 000,00 Závádění controllingu v

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu Základy techniky s didaktikou Okruhy SADA 1 ZOBRAZOVÁNÍ A PŘENOS INFORMACÍ TECHNICKÝM VÝKRESEM způsoby zobrazování, principy pravoúhlého promítání, názorné zobrazování, rozměry zobrazeného předmětu, jakost

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek

Tvorba technické dokumentace. Ing. Vladimír Zbožínek Tvorba technické dokumentace Přednášky: Cvičení: Ing. Pavel Klaus Ing. Vladimír Zbožínek Program přednášek 1. Normalizace a výkresová dokumentace. Normy a jejich třídění dle ČSN a ICS, výkresy ve strojnictví,

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49. Zadání: Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG. Podle přiloženého výkresu a technologického postupu :

ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49. Zadání: Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG. Podle přiloženého výkresu a technologického postupu : ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49 Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG Zadání: Podle přiloženého výkresu a technologického postupu : a) Nastehujte poz. 1 a 2 b) Svařte poz. 1 a 2 metodou 141 c) Svary očistěte

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Kaizen pro zjednodušování ADMINISTRATIVY

Kaizen pro zjednodušování ADMINISTRATIVY KAIZEN Kaizen pro zjednodušování VÝROBY ADMINISTRATIVY ŽIVOTA Ti nejlepší leadři dnes pochopili, že zlepšování a změna firmy není o nástrojích, ale o změně spiritu, a jsou rovněž sami věrozvěsty. Miroslav

Více

Letní škola HR štíhlé principy

Letní škola HR štíhlé principy Letní škola HR štíhlé principy Zaměření Základní štíhlé principy aneb eliminace neefektivních činností LEAN metodika ve výrobě vs. aplikace a výkon ze strany HR a manažerů Z čeho může HR čerpat pro vlastní

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu Charakteristika projektu Projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání program 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Kombinovaný projekt Podnikové školící středisko a pořízení školících pomůcek Termín uskutečnění

Více

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM 2011 CNC obráběcí stroje Prodej /Servis /Technologie VASON CZ s.r.o. Autorizované obchodní a servisní zastoupení pro ČR a Slovensko Založení společnosti: 2002 Vsetín,

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-20-ANALYZA ZPUSOBILOSTI PROCESU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-20-ANALYZA ZPUSOBILOSTI PROCESU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-20-ANALYZA ZPUSOBILOSTI PROCESU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více