Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 01/09 zpravodaj ks hradec králové leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi, kteří jsou dobří jako jednotlivci, ale také lidi, kteří jsou sjednoceni v určitý celek, kde se navzájem milují, pomáhají si, ukazují Boha jeden druhému. Protože tak si Bůh lidstvo představoval jako hráče v jedné kapele či orgány v jednom těle. I když to nedovedu říct tak hezky jako tenhle britský spisovatel, i já si myslím, že slůvka jako spolu a navzájem jsou hodně důležitou součástí Boží vůle pro jeho lid. I proto se v roce 2009 daleko víc ponoříme do tématu domácích skupinek, protože jsou výborným místem, kde můžeme tento Boží plán prakticky žít - nejen o něm snít a básnit. I proto vás chci na prahu nového roku pozvat, abyste spolu se mnou otevřeli Bibli a přemýšleli, co Bůh zakódoval do fráze jedni druhým. Zkuste to vzít jako takovou novoroční inventuru: pomalu, verš za veršem se podívejte, kde Boží slovo žijete a kde máte naopak rezervy. Ale teď už pšt! Nechci vás rušit při vašem povídání s Hospodinem na prahu nového roku Jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. (Římanům 12,5) Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. (Římanům 12,10) Mějte porozumění jeden pro druhého. (Římanům 12,16) Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. (Římanům 15,7) Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! (1 Korintským 10,24) Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Galatským 5,13) Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. (Galatským 5,15) Navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. (Galatským 5,26; KMS) Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. (Galatským 6,2) Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. (Efezským 4,25) Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Efezským 4,32) V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. (Efezským 5,21) Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. (Filipským 2,4) Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. (Koloským 3,13) Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte. (Koloským 3,16) Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. (1 Tesalonickým 5,11) Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. (Židům 10,24) Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. (Jakubův 5,9) Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. (Jakubův 5,16) Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! (1 Petrův 4,9) Ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé. (2 Janův 1,5) V Kristu váš Jakub Limr

2 ...ŠTAFETU PŘEBÍRÁ MARKÉTA ZÁVODNÍ Svědectví o tom, jak si nás Bůh našel, vedou v Mozaice topten oblíbenosti. Proto klasická otázka úvodem: Jak si našel tebe? Já si myslím, že On mě nehledal, ale že se mnou byl od narození. A kdy jsem Ho poznala a přijala do svého srdce? No, to je na delší povídání... Stručně by se dalo říct, že to byl běh na dlouhou trať. Jsem ráda, že byl se mnou trpělivý a nevzdal to. Poprvé jsem začala přemýšlet o Bohu v době dospívání, kdy jsem hledala smysl života. Nebyl kolem mě ale nikdo, kdo by mi vyprávěl o Ježíši, tak jsem zatím přijala víru v nějakého Boha a dál jsem to neřešila. Po druhé to bylo někdy kolem mých pět a dvaceti let, kdy jsem prožívala těžké období, skoro až beznaděj. Bůh ke mě promluvil a já se v bázni a zároveň naplněná Boží láskou rozplakala. Ještě to ale nějaký čas trvalo, než jsem Ho přijala do svého života a aktivně hledala místo, kde bych Mu mohla děkovat a chválit Ho. To se stalo až v červnu 2006, kdy mě Jolanka Vavřinová pozvala do sboru Mozaika KSHK. Tady mi konečně řekli o Ježíši a Jeho lásce ke mě. Díky Bohu za to! Když se ohlédneš do svého života před Kristem, jaké vidíš změny v tom po Kristu? Veliké!!! Vše co mám je díky Ježíši! Z těch největších: nový život; poznání pravdy (hledala jsem ji dlouho) a Boží lásky, která mě sytí; manžela, kterého mi Bůh přivedl půl roku po křtu (to je fofr, že?!); mimíska Daníska a nové rodiny. A co se týká přímo mě, tak změna, kterou vnímám nejen já, ale i mé okolí, je klid a vnitřní pokoj. Díky Ježíšově lásce jsem smířená sama se sebou. Také mě pomohl zbavit se mnoha nepěkných návyků, jako například kouření a vůbec špatného stylu života. Více jak rok jsi manželkou; pár měsíců maminkou. Jak se v těchto - pořád ještě čerstvých - životních rolích cítíš? Nádherně! A unaveně. Taky jsem často nejistá v roli maminky, ale nejsem na to sama. Bůh je v tom se mnou a to je super! Skoro pořád tě vídáme s úsměvem na tváři. Co ti dělá radost? A máš aktuálně i nějaké starosti? Radost mi dělá, když mě Ježíš miluje (což je vždycky!). Danísek, když spí (což je zatím jen občas :-). Manžel, když mě drží v náruči (což by mohlo být častěji ;-) ). A povídání s přáteli (i když poslední dobou začínám trpět i samomluvou). To, že mě vidíte často s úsměvem na tváři, je nejspíš tím, že jsem ráda mezi lidmi a mezi svou novou rodinou obzvlášť! A starosti? Já mám starostí, no jéje! Nemám umytá okna, a to je po Vánocích! A stále nestíhám žehlit a uklízet! Z těch méně úsměvných bych asi řekla obavy o zdraví mého statečného muže a krásného synka. Prozradíš nám, k čemu se cítíš Bohem povolaná? A jé... Tak na to jsem hledala dlouho odpověď. Stále jsem přemýšlela o něčem velikánském. Ale nakonec jsem hledat přestala... V současnosti si myslím, že mě prostě a jednoduše Bůh povolává být dobrou manželkou a maminkou. Jestli bude v budoucnu i něco jiného, to ví jen On! A co sbor? Co se ti na KSHK libí a co by sis přála změnit? Na našem sboru se mi líbí, že je! Miluji svou novou rodinu, kterou mi Bůh dal, a jsem vděčná, že to zde mohu říct: Mám vás všechny moc ráda! A co bych změnila? Já ani vlastně nevím... Někdy si něco myslím, ale pak mi Bůh ukáže, že se na to dívám špatně a já zas o kapku zmoudřím. Raději nechci sama nic změnit. Chci milovat a nechat změny na Ježíši... Máš nějaké zvláštní přání? Poslední dobou si v srdci nosím jedno z největších přání. Toužím vonět po Ježíši. Aby kdokoliv, kdo se se mnou setká, poznal, že se setkal s Ježíšem. Zní to možná trochu neskromně, ale je to mé největší přání: aby lidé na mě viděli Ježíše a aby se skrze mne s Ním mohli setkat. Jaké místo na planetě Zemi je pro tebe to nej? Asi všude tam, kde je nějaká voda :-) Řeka, potůček, rybník, jezero, moře... Jaký příběh v Bibli je pro tebe ten nej? Žádný konkrétní mě nenapadá. Hodně ráda mám příběhy, kdy Ježíš uzdravoval. Ráda si čtu nebo poslouchám v mp3 přehrávači Pavlovy listy z překladu NBK. A jsem nadšená příběhem Davida a Goliáše! Upřímně - nemám ještě přečtený celý Starý Zákon (je tam na mě moc krve a tak se mi do toho tolik nechce). Takže ještě nevím, zda tam na mě nějaký ten nej příběh nečeká... Jaká barva je tvoje nej? Červená! :-) zpověď Jaké jídlo je pro tebe nej? Jakékoli, kde je špenát, hermelín, niva a bramboráčky! Nejlépe, když je to všechno na jednom talíři :-) To se mi splnilo na svatební cestě, v jedné Keltské restauraci ve Valticích. Jaké knihy jsi zařadila mezi své nej? Úchvatná, Pět jazyků lásky, Honba za drakem, jakákoli od Hanky Pinknerové a další. Je jich hodně, protože velmi ráda čtu a nedokážu říct, která je mi nejmilejší. A jaký film? A jéje, to bude podobné jako s knížkami... Od doby, co jsem Ježíšova, se mi pár filmů přestalo líbit. Ale stále zůstává na vršku Pán prstenů. Jinak se mi líbí klasické staré české filmy, české pohádky a samá romantika (Láska nebeská a spol.). Také mám hodně moc ráda záznam divadelní hry Sluha dvou pánů s Miroslavem Donutilem. Ten mě vždycky rozesměje! A co hudba? Karel Řeřábek, Citadela 365, Louis Armstrong, klipy, které dává na svůj blog Péťa Shrek, a další. Jakou biblickou postavu máš nejraději? Ze Starého Zákona krále Davida a z Nového Zákona apoštola Pavla. A tvůj nejoblíbenější verš? Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. (Židům 13,5). A ještě Žalm 91 a 1. Korintským 13.kapitola.

3 aktuálně ze sboru SETKÁNÍ STARŠOVSTVA 16. PROSINCE 2008 Naše poslední setkání v r trvalo klasicky kolem tří hodin. Tentokrát jsme věnovali víc času modlitbám než obvykle, takže jsme rokovali a zapisovali méně. Proto budou v tomto vydání informace ze staršovstva stručnější. Po prosincovém setkání vedoucích jsme se věnovali právě tomuto tématu: setkávání vedoucích. Velké otazníky se vznáší nad tím, jak prakticky uchopit vizi pro následujících několik měsíců: budovat tým, být týmem. Jsme přesvědčeni, že je od Boha a že je to dokonce jedna z klíčových věcí, aby se sbor posunul dál. Jak má ale konkrétně vypadat cesta k naplnění této vize? Na listopadovém setkání s Markem Prosnerem jsme mluvili i o teambuildingu jako o jednom z prvků, který v rámci budování týmu zařadíme. V prosinci to bylo ale přijato dost rozporuplně. Pro některé to bylo zbytečné, někteří to dokonce viděli jako vážnou chybu do teambuildingem se pouštět. Otevřeně tedy přiznáváme, že cestu k tomu být týmem stále společně s ostatními vedoucími hledáme. Možná jste to zaregistrovali, že se sboroví vedoucí schází jedno měsíčně. I v roce 2009 budeme v setkávání pokračovat, a to ve stejném rytmu : každé první úterý v měsíci. Výjimkou bude březen, kdy se do HK opět chystá Marek Prosner, takže se jako vedoucí uvidíme některé sobotní odpoledne spolu s ním. První setkání vedoucích v r bude ryze modlitební. Společně budeme Bohu přinášet různé sborové oblasti, ale také čekat na Jeho odpovědi. Zkrátka budeme také zticha, aby Bůh mohl mluvit. Jedno z hlavních (určitě ne jediné) témat sborového života pro r budou domácí skupinky. Chceme oprášit pohled, který jsme měli od začátků KSHK být skupinkovým sborem. Více o tom budeme mluvit na únorovém setkání vedoucích. Z toho i vyplývá, že od února dál se nejen prostřednictvím Mozaiky budete dozvídat víc. V Mozaice 02/2009 se můžete těšit na jakési představení stávajících skupinek atp. Jako starší jsme dostali podnět, abychom se při Večeři Páně vrátili k liturgii (používá se v některých sborech KS a otiskl ji i Dan Drápal ve svojí knížce Budování sboru), a dali tak větší prostor společnému vyznávání a věcem typu přání/ požehnání pokojem s podáváním rukou. Zkusmo a občas liturgii zařadíme. Uvidíme, jakou to vyvolá diskusi a jestli z toho bude nějaké dobré ovoce. Pokud by to vyznělo naprázdno, nemá smysl něco takového dělat. Na druhou stranu je hloupost smést to ze stolu jen jako nějaký akt náboženství. SBÍRKY Děkujeme všem, kdo jste přispěli do vánoční sbírky pro azylový dům matek s dětmi. Vybralo se bezmála 5.000,- Kč, což je o dva tisíce více než na stejný účel v roce ACETu, konkrétně na službu Tomáše Řeháka; 25. ledna to bude náš příspěvek do mzdového fondu KS na plat Marka Prosnera. Starší sboru NOVINKY A ZMĚNY V DĚTSKÉ SLUŽBĚ Od ledna letošního roku jsme se rozhodli s ohledem na zkušenosti z uplynulých měsíců zůstávat s menšími dětmi během chval na shromáždění a až v jejich závěru odcházet na dětskou skupinku. Další věcí je prosba směrem k rodičům, aby své děti na nedělní skupinku vždy přivedli včas. Pozdní příchody totiž ruší ostatní děti v programu. Jako orientační hranici příchodu do nedělky jsme se rozhodli stanovit čas 16:30hod. Pokud bychom se ve velkém sále zdrželi déle (například když budou delší chvály), je toto časový limit příchodu dětí do Žirafy. Nejpozději od února bude možné na sborových internetových stránkách (v Projektech) dohledat veškeré dosud vytištěné pracovní listy, včetně domácích úkolů. Pokud jste tedy v minulosti o některé vyučování přišli, můžete si list vytisknout, nebo alespoň nakouknout, jakým tématem jsme se zabývali. Tyto materiály jsou samozřejmě zdarma a volně šiřitelné. Karolina Limrová V lednu budou dvě sbírky na bohoslužbách KSHK: 18. ledna na misijní službu pastýřský list VYDÁVALI SVĚDECTVÍ O TVÉ OPRAVDOVOSTI Hlásej Slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. (2 Timoteovi 4,2) Určitě také máte tu zkušenost, že léta tak nějak uvnitř něco víte a najednou to někdo jiný řekne a ono to ožije novým způsobem. Nedávno jsme si četl přepis vyučování Dereka Prince Duchovní boj. Při pročítání jsem se dostal až ke zbraním duchovního boje. Modlitba (jasně), chvála (bez pochyby), a pak je tu něco, co jsem si nějak mys- lel, ale asi nikdy nevyjádřil: kázání Božího slova. Kázáním Slova boříme lidské výmysly Kázání se vždy týká dvou stran: toho, který káže, a toho, kdo kázání poslouchá. Na kazatele je vložena povinnost vykládat Boží slovo jako celek a přinášet celou Pravdu Boží. Pokud to nebude dělat, bude za to souzen, protože má autoritu a zneužívá ji. Druhá strana, tedy my, kdo slovo posloucháme, jsme zodpovědní za to, jak s tím, co slyšíme naložíme. Ve verších v úvodu čteme hlásej, usvědčuj, domlouvej, napomínej, vyučuj. Proč? Což neplatí, že všichni máme Božího Ducha a že nás už nemusí nikdo učit? Důvodem je, že přijde doba, o které Pavel píše dále. Zmíněnou dobou může být jednak období, o kterém Pavel věděl, že přijde ještě za života Timotea, nebo to může být doba konce věků o které píše i ve 2 Timoteovi 3,1-5, a nebo to mohou být období, která se po staletí mohou cyklicky navracet.

4 Ta doba se vyznačuje tím, že lidé - křesťané nesnesou zdravé učení. Projevuje se určitou rozmazleností (kralicky rozmazaností), kdy člověk křesťan přijímá věci podle toho, zda jsou pro něj příjemné, a nebo nepříjemné. Dokonce si hledají učitele, kteří potvrzují, že to co jim je nepříjemné, je špatné. Jinými slovy, začnou se vyhýbat pravdě. Samozřejmě, že to neplatí vždy, že je pravda nepříjemná. Snad aby si někdo neudělal závěr, být pravdivý znamená být nepříjemný. Ježíš řekl, že je to pravda, co člověka činí svobodným. Vzpomínám na jednu sestru, která onemocněla a lékaři jí nechtěli naplno říci, že má rakovinu a že z jejich pohledu není naděje na život. Vyprávěla, že zažívala muka strachu a obav z nejistoty. Když jí manžel později řekl, jaký je její stav, tak zakusila úlevu. Za nějaký čas zemřela - i když si myslím, že předčasně - tak smířená s Bohem a s vírou, že jde k Němu. Pravda ji skutečně osvobodila od falešných představ dobrých nebo zlých. 3 Janova 1,3-4 říká: Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Jan zde píše, že má největší radost, když ti které vychoval žijí v pravdě. Opravdovost je pravítko našeho života. Ale opravdovost našeho křesťanského života se začne vytrácet přímo úměrně neochotě naslouchat pravdě. Pokud chceme být Bohem proměňování musíme se nejen odevzdat Bohu, ale vystavit se i kázanému Božímu slovu, které má moc nás proměnit. Jsou dvě možnosti jak se ke Slovu postavit, buď budeme mít postoj intelektuální nadřazenosti, nebo se necháme Slovem uchopit. Přeji Křesťanský společenstvím, abychom rostla v laskavé opravdovosti do pravdivé lásky. Marek Prosner Autor je členem Rady a nadsborovým služebníkem KS v ČR. Touto službou se věnuje mimo jiné i KSHK. Převzato se svolením ze Sborového listu KS Praha. Ilustrační foto: Jesper Noer ze života sboru MOZAIKOVÁ PŮLNOČNÍ I letos jsem zavítala na půlnoční bohoslužbu mezi paneláky a celkově to byl moc fajn čas strávený zaposloucháním se do vánočních písní a koled v podání rodinného klanu Růžičkových ;-) a vyposlechnutím vánočního poselství z úst našeho pastora. Nechyběly ani svícínky se světlem z Betléma, které každý při vstupu dostal a které dodávaly místu tu pravou vánoční atmosféru. Osobně jsem si hudební vystoupení Růžičkových moc užívala. Říkala jsem si, že je skvělé, když si rodina vystačí jako celá kapela. Kuba mluvil o světle. O pravém světle. Že pouze to dává život. Ne nějaká napodobenina nebo umělé světlo. Své slovo pak podtrhnul tím, že nám každému dal jednu vyškrtanou zápalku. Poukázal na to, že každý z nás je jako ta vyškrtaná zápalka. A že jedině Ježíš je pro nás tím pravým světlem. A o tom, že jsou Vánoce. Že nikdo nemusí zůstat se svou minulostí, ať byla jakákoliv. Každý, kdo si přizná, že je jako ta vyškrtaná zápalka a přijde k Ježíši, tak obdrží odpuštění a minulost je smazána. Na půlnoční přišla i nějaká parta teenagerů, kteří vyrušovali svými hlasitými poznámkami a bylo vidět, že je to, co slyšeli, provokuje. Pár z nich vydrželo zůstat až do konce. Na závěr se Kuba modlil, aby Bůh jednal se srdcem každého, kdo tam je a kdo ho třeba ještě nezná, aby si mohl uvědomit, že Ježíše potřebuje. Martina Kolářová Vyšlo v Hradeckém deníku - sobota 27. prosince 2008

5 VÁNOČNÍ ANKETA Jak se vám líbily Vánoce 2008 v KSHK (např. adventní shromáždění, půlnoční atp.)? Honza Majurník: Vánoce v Mozaice byly jedním slovem boží! Adventní shromáždění - potěšilo mě, že se tam našlo i pár nevěřících lidí, kázání byla ostatně jako vždy plná Božího slova. potěšilo mě, že přijeli lidé i z jiných měst než Hradec Králové, byla to krásná kázání! Avšak na půlnoční mi neudělal radost začáteční incident mladých teenagerů, kteří si přišli evidentně popovídat nevhodným způsobem. Zjevně nechtěli slyšet Kristovo slovo, ale jen si popovídat, ale byl jsem rád, že když tato parta začala opouštět sál, někteří její členové zbyli až do konce. Vánoce v Mozaice hodnotím kladně a díky Bohu, že Mozaika je :-). Eva Plačková: Adventní shromáždění se mi líbila. Na půlnoční jsem se moc těšila, ale nepříjemně ji narušili ti výrostci. Mrzelo mě, že proti nim nikdo nezasáhl, až ke konci, ale to už to soustředění a náladu nezlepšilo. Martin Vlk: Za sebe musím říct, že jsem prošel v tomto čase Vánoc 2008 velikou osobní krizí. Toto vše ovlivnilo moje vnímání chodu našeho sboru. Já jsem dlouhodobě nějak neviděl Boha v našich sborových aktivitách a byl jsem z toho velice špatný. Takže to pro mne bylo velice těžké, ale chvála Pánu, spolu s utrpením jsem mohl prožít i veliké Boží vítězství a nadpřirozenou útěchu. Skutečně, chtěl bych tímto velice upozornit na kázání, které zaznělo na adventním shromáždění (je možné si ho poslechnout na kde kázal náš reverend na téma, kdy pastýř - ten dobrý pastýř - maže své ovce olejem a vysvětloval tři různé důvody, proč tak pastýř činí. Tak toto slovo pokládám za něco zcela výjimečného, jaká moudrost, hloubka a bravura, toto slovo pokládám za pravou Boží řeč, opravdové čisté slovo Boží. Toto slovo mne naprosto uzdravilo, mé problémy tímto slovem byly vyřešeny a já jsem dostal od Boha zjevení a odpovědi na všechny mé otázky. Takže jsem od té chvíle zase opět schopen vnímat věci s klidem a pokojem, kdy jsem ujištěn, uklidněn, že Bůh s námi počítá a potvrzuje nadpřirozeně sbor a našeho pastora, který je Božím nástrojem. Jsem za to OPRAVDU velice vděčný a děkuji Bohu, všechny zdraví Martin Vlk :-) Martin Rak: Chtěl bych se pozastavit u průběhu půlnoční bohoslužby. Když budeme srovnávat tu loňskou a letošní, což by se nemělo, určitě najdeme mnoho rozdílů. ze života sboru V počtu lidí, v programu a projevu účinkujících a návštěvníků. Zatímco vloni se pěla chvála na dokonalé hudební provedení a klidnou vánoční atmosféru, letos technika vyluzovala podivné zvuky a atmosféru narušovala skupinka náctiletých. Někteří řeknou, že loni to bylo lepší. Někteří zase vyzdvihnou to, že letos ti mladí neurvalci nebyli schopni vydržet až do konce. Nejspíš nemohli vydržet se dívat Pravdě do očí a naslouchat svému svědomí podněcovanému Duchem Božím. Tak se ptám - byl to zdar či nezdar? Na tuto otázku si budu muset odpovědět sám, stejně jako ostatní. Vím jen jedno. Byla jiná a změny k životu patří. Zamysleme se taky nad tím, kdo jsme a koho nám to Pán posílá. Laurie Bram: Adventní shromáždění mi daly velkou radost a požehnání. Vánoce jsou pro mě velmi důležité. Často slyším, jak lidé, a někdy hlavně křesťani, říkají, že se jim Vánoce nelíbí, že je to moc komerční a jenom o dárkách a tak. To je naše volba. My musíme rozhodnout, jaký význam to bude mít pro nás. Adventní shromáždění a půlnoční nám pomohly soustředit se na ten správný význam. Nemohu slovy popsat, jak to pro mě bylo důležité a jak jsem za to vděčná. Ptala se Martina Kolářová...objektivem F. Hlouška/DENÍK přečetli jsme si jinde DVĚ PĚTINY ČESKÝCH RODIN CHODÍ O VÁNOCÍCH DO KOSTELA Ve dvou pětinách českých rodin patří k vánočním svátkům zvyk navštívit kostel. Stejný počet lidí se v České republice hlásí k některé církvi a v boha věří třetina Čechů. Zhruba každý druhý český občan se alespoň občas účastní bohoslužeb. Celkem 55 procent Čechů ale v boha nevěří a nepatří k žádné církvi. Údaje vyplývají z průzkumu agentury STEM, který se konal na počátku prosince. Pro 19 procent českých rodin je návštěva kostela o vánočních svátcích neodmyslitelnou tradicí. Mozaiková půlnoční... Návštěva kostela o Vánocích je o něco typičtější pro ženy než pro muže a tento zvyk praktikují o něco častěji starší lidé než mladší. O Vánocích kostel pravidelně navštěvují lidé silně věřící v boha, najde se mezi nimi ale i malá část (12 procent) lidí, kteří nemají návštěvu kostela o vánočních svátcích jako zvyk. Zdroj: ČTK

6 MOZAIKOVÉ VÁNOCE OBRAZEM 1 ze života sboru 2 4 Foto 1-3: Martin Vlk; foto 4: František Hloušek/DENÍK 3 OHLÉDNUTÍ ZA PROROCKÝMI SLOVY Z PROSINCE Obě slova, která chceme připomenout, abychom je neztráceli ze zřetele, ale pustili si je do života, jsou z první prosincové neděle. Bůh ti říká: Má cesta je lemovaná Mou slávou. Jdeš-li po ní, poznáš to. Vidění oka na konci shromáždění v souvislosti se dvěma věcmi. S modlitbou apoštola Pavla za duchovní vidění/zjevení z Efezským 1,17-19, která na bohoslužbě zazněla: Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. A potom podobné téma (prozření/prozřetelnost) z knihy Přísloví Bůh mluví 3,19-22 (KR): Hospodin moudrostí založil zemi, utvrdil nebesa opatrností. Uměním jeho propasti protrhují se, a oblakové vydávají rosu. Synu můj, nechť neodcházejí ty věci od očí tvých, ostříhej zdravého naučení a prozřetelnosti. I budeť to životem duši tvé, a ozdobou hrdlu tvému.

7 zadáno pro dámy JEN PRO PRO TEBE A PRO NĚJ Možná to také znáte. Když prožíváte krásný zamilovaný vztah, řada míst i věcí získává skrze něj punc jedinečnosti. Máte například svou restauraci, kam s nikým jiným nechodíte. Nebo máte svou píseň, na kterou jste spolu poprvé tančili. A kdykoli jí někde hrají, hned na sebe vrháte láskyplné pohledy. Možná máte své místo, kam jezdíte každý rok oslavit výročí svatby. Některé z nás zase dostávají od svého muže květiny nebo parfém, který žádné jiné ženě nekupuje. Jsou to prostě věci, místa a situace, kam patříte jen vy a vaše láska, a už nikdo jiný. Nedávno jsem četla onu velmi technickou pasáž z knihy Exodus, kde Hospodin vysvětluje Mojžíšovi detaily stavby stanu setkávání, oděvu kněží, podobu jednotlivých nástrojů používání ve stánku a průběh konaných obětí. Je toho pěkných pár kapitol a nejsou to žádné obecné informace. Vše pěkně dopodrobna. Poctivě jsem se tím textem prokousávala a u toho přemýšlela, proč jen bylo pro našeho Pána tak důležité, kolik loket bude měřit schrána a jaké barvy a materiály budou použity na oponu před nejsvětější svatyní? Nebo proč tak moc záleží na přesném složení kadidlové směsi a oleje určeného k posvěcování? Bůh na několika místech dokonce řekl: Když to nebude takto, tak kněz zemře. Nebo také: Nikde jinde než v tomto stánku takový olej používat nebudeš! Věděla jsem, že pokud něco Bůh nechal napsat do Bible, je to určitě důležité. A pak jsem to najednou uviděla. Nebyl to žádný obraz, spíš informace spojená s hodně silnou emocí. Byl to obraz zamilovaného muže, který se chystá na setkání s milovanou ženou. Záleží mu na každém detailu. Nejdříve svou nejdražší zachránil mocnými zázraky od krutého otroctví v Egyptě; znovu svou lásku dokazuje u Rákosového moře. Pak si svou vyvolenou hrdě vede pouští a je jí průvodcem, ochráncem i společníkem ve dne v noci. A pak plný touhy po svaté a krásné nevěstě nechává vybudovat místo lásky stan setkávání. Záleží mu na každém detailu na materiálech, barvách i vůních. Je žárlivý na každou myšlenku a čin Izraele, který by mu nepatřil. Vždyť si to představte; žena utrápená neobvyklým jednáním svého muže, který koupil své sekretářce parfém, který vždy vozil ze služební cesty jen své manželce. Nebo muž rozvášněný žárlivostí, když na plese sleduje svou ženu, jak se ke svému tanečníkovi chová s důvěrností, která patří jen jejímu manželovi. Jsou věci, které nám musí být svaté. Jsou odděleny pro Něj, protože v nich chce být s tebou. Jen ty a On Karolina Limrová Ilustrační foto: Sanja Gjenero IZRAEL DNES Je velice pravděpodobné, že současný konflikt (začal 27. prosince, pozn. red.) mezi Izraelem a Hamásem jen tak neutichne ani nevyšumí. Vypukl něco přes dva roky po pro Izrael nepříliš úspěšné válce s organizací Hizballáh, jež na Izrael útočila z jižního Libanonu. Jsem přesvědčen, že Izrael si velice přeje mír s Palestinci. Obyvatelstvo Izraele tvoří několik milionů obyvatel (v současné době 6,4), žijících uprostřed arabského moře. Sousední Egypt má 80,4 milionu obyvatel, Sýrie 18,4 milionu, Jordánsko 6,2 milionu a Libanon 3,9. Na tzv. západním břehu žije 2,4 milionu lidí a v pásmu Gazy 1,4. Nepochybuji o tom, že Izrael by byl ochoten vzdát se další části svého území (např. Golanských výšin), pokud by výměnou za území dostal trvalý mír. Jaké síly stojí proti sobě? Na jedné straně demokratický Izrael, na druhé straně autoritářské režimy ve všech sousedních zemích s výjimkou Libanonu, kde se dá hovořit o jakés takés formě demokracie, jež má ovšem z různých důvodů dosti daleko k evropským standardům. Arabští obyvatelé Izraele se těší mnohem větší právní ochraně, než by se těšili v naprosté většině arabských zemí. Těžko ovšem tvrdit, že jde primárně o konflikt mezi demokracií a nedemokratickými státy. Těžko ovšem daný konflikt prohlásit za národnostní. Střet mezi Izraelem a Hamásem (a potažmo mezi dalšími nepřáteli z arabského světa) není možno jednoduše označit ani za konflikt mezi judaismem a islámem. Judaismus byl až na zcela zanedbatelné výjimky v posledních dvou a půl tisíci letech vždy náboženstvím pronásledovaným, neaspirujícím na nějaké územní či jiné výboje. Přesto se mi zdá, že pokud bychom tomuto konfliktu měli dát nějaký přívlastek, pak by se přívlastek náboženský hodil nepochybně lépe než třeba sociální, národnostní, politický či etnický. Někdo by snad mohl namítnout, že bychom mohli hovořit o konfliktu kulturním ; domnívám se však, že zejména arabská strana konfliktu by se asi ozvala a trvala by na tom, že jde o konflikt Až dvacáté století přineslo převratné změny. Dalo by se říci, že jednu pozitivní, jednu negativní. Negativní přišla o něco dříve: holocaust, nepředstavitelné vraždění miliojak to vidím náboženský. Na arabské straně hraje náboženství mnohem důležitější úlohu a význam náboženství v průběhu času spíše narůstá. Arafátův al Fatáh byl organizací natolik sekulární, že ji mohli bez uzardění podporovat komunisté. Hnutí Hamás vzniklo mimo jiné jako reakce na sekulární Fatáh. Četl jsem kdysi historku, za jejíž pravdivost neručím. Napoleon Bonaparte se prý kdysi otázal filozofa Laplace, zda je možno nějak dokázat existenci Boží. Laplace prý odpověděl lakonicky: Židé, Pane. Zdá se mi, že koncem osmnáctého století byla tato odpověď překvapivější než dnes. Tehdy byli Židé rozptýleni po celém světě, jako již předtím celá staletí. O sionismu ještě nebylo ani potuchy, natož o obnově státu Izrael. Pravda, pogromy sice byly v řadě zemí běžnou záležitostí, nicméně holocaust byl rovněž neznámý pojem.

8 nů Židů, vyčištění celých oblastí od židovstva. Podílela se na něm celá řada evropských národů, jakkoli největší tíha viny spočívala na Němcích. Tři roky po skončení druhé světové války vznikl stát Izrael. Hned jeho zrod provázela válka, neboť proti němu začali bojovat všichni jeho sousedé od prvního dne jeho existence. Pokud skutečnost, že Izrael vůbec vznikl a přežil, označíme za zázrak, nevidím v tom žádné přehánění. Po několik let, snad desetiletí od skončení druhé světové války se zdálo, že masové vyvražďování Židů znamenalo i smrtelnou ránu pro klasický antisemitismus, který v Evropě vládl téměř dva tisíce let. V současné době se ukazuje, že to není pravda. Antisemitismus (přesněji antijudaismus; vždyť i Arabové jsou přece Semité) se pouze transformoval. Nenosí se ve své původní podobě v té opravdu není košer. Mnohé evropské vlády nepěstují teoretický antisemitismus. Zaujímají antisemitismus (antijudaismus) praktický, pragmatický. A nejen vlády. Stejně činí i média, a ta nejen vytvářejí, ale i odrážejí lidové mínění. Tento pragmatický antisemitismus bychom mohli dokumentovat na řadě událostí a postojů posledních minimálně čtyřiceti let, ale nemusíme chodit nijak daleko. Stačí, když zůstaneme u současného konfliktu mezi Izraelem a Hamásem ovládajícím Gazu. Neslyšel jsem o jediné demonstraci proti Palestincům, po léta ostřelujícím izraelské město Sderot, ležící nedaleko Gazy. A vida, sotva se Izraelci začnou bránit, hned v mnoha městech proti němu demonstrují! Neslyšel jsem, že by se Rada bezpečnosti sešla po jakémkoli útoku na Izrael. Jakmile se ale začne Izrael bránit, Rada bezpečnosti se sejde hned. Mnozí politici mluví o potřebě vyváženosti. Jaká je ale vyváženost mezi agresorem a obětí? Jaká je vyváženost mezi útokem a obranou? Prostí lidé mohou být věci neznalí, ale politici dobře vědí, že Hamás odmítá příměří s Izraelem, odmítá uznat právo Izraele na existenci, a nijak se netají tím, že na Izrael chce a bude útočit. Jakápak zde vyváženost? Mluví se o přiměřenosti či nepřiměřenosti reakcí. Od žádného politika jsem ale neslyšel, jak by měla vypadat přiměřená reakce Izraele, která by zastavila bombardování jeho území. Izrael tuto válku nechce. Ví, že proti němu bude veřejné mínění, ví, že média budou přinášet pouze obrázky mrtvých Palestinců, ale nikoli mrtvých Izraelců, ví, že bude odsuzován, ví, že bude velice těžké tuto válku vyhrát, ví, že na tom může ekonomicky vykrvácet. Jenže si uvědomuje, že bojuje o holé přežití, a především, že mu Západ nijak nepomůže. Evropští politici toto vše vědí. Proč to tedy neřeknou jasně? Vidím zhruba tři hlavní důvody, které se od sebe dosti liší, ale dohromady dávají skutečně smrtící směs. Prvním je onen latentní antisemitismus. Ten byl po druhé světové válce potlačen, nikoli však vymýcen. Otázka je, zda jej vůbec vymýtit lze. Druhým je zbabělost. Angličtí, francouzští, ale i němečtí či španělští politici berou ohled na několikaprocentní muslimskou menšinu ve svých vlastních zemích. Nechtějí si ji rozhněvat a tudíž nebudou nazývat věci pravými jmény. Budou i nadále vytvářet dojem, že jde o konflikt rovnocenných soupeřů, kteří jsou oba rovným dílem vinni. Žádné skutečné a trvalé řešení ovšem není možno postavit na lži. Proto se jim tímto způsobem žádného skutečného a trvalého řešení dosáhnout nepodaří. Třetím je pragmatický, krátkodobý přístup k politice, respektive k politické kariéře. Současný západní svět trpí celou řadou velmi vážných problémů. Můžeme zmínit problémy ekologické, demografické, či ekonomické. Tyto vážné problémy mají jedno společné: Žádný z nich nelze vyřešit v horizontu čtyřletého volebního období. A jelikož západní civilizace ztratila jakýkoli horizont věčnosti (a tudíž i jakékoli vědomí poslání), většina lidí, včetně politiků, žije ze dne na den. Politici nejsou tak hloupí, aby nevěděli, že v budoucnu dolehne na evropské národy řada problémů s mnohem větší naléhavostí. Vědí však, že kroky, které by vedly k jejich skutečnému řešení, nepřinesou do čtyř let žádné dividendy. Proto je nebudou podnikat. Ano, naši pragmatičtí politici žijí podle hesel Carpe diem a Po nás potopa. Nepřipouštějí si, že padne-li Jeruzalém, může být na řadě kterákoli evropská země. Vždyť to oni už (s největší pravděpodobností) u vesla asi nebudou ať si pak láme hlavu někdo jiný. A tak ve vztahu k Izraeli politici stále znova opakují mantru pokračování mírového procesu. Dobře vědí, že po uzavření mírové dohody s Egyptem a posléze i s Jordánskem žádný skutečný mírový proces nepokračoval. A dobře vědí, proč. Jenže nazvat věc pravými jmény by znamenalo přiznat, že na lidské rovině není východiska. Ano, čtete dobře: Na lidské rovině není východiska. Nezasáhne-li Bůh, dříve či později bude Izrael smeten z povrchu zemského. Co bude pak? A co bude, když Bůh zasáhne? Co pak bude s námi? Dan Drápal Autor je emeritním seniorem KS v ČR, který se v současnosti mj. zabývá publicistikou. Přetištěno s laskavým svolením. Redakčně kráceno. Foto hlídkujícího vojáka v pásmu Gazy: Roi Sabarov přečetli jsme si jinde SCHWARZENBERG: VINÍKEM KONFLIKTU V GAZE JE HAMAS Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg považuje za hlavního viníka konfliktu v Gaze Hamas. Kdo začíná střílet, ten vždycky ponese hlavní vinu, uvedl Schwarzenberg, který 4. ledna odpoledne odletěl na návštěvu Blízkého východu, aby se spolu s delegací EU pokusil řešit situaci v pásmu Gazy. (Od 1. ledna 2009 Česko předsedá Evropské unii, pozn. Mozaiky). idnes: Jste zřejmě jediným politikem, který vyslovil pochopení pro vojenské akce Izraele. Dost odvážné gesto. K. Schwarzenberg: Uvědomme si jednu věc: Hamas od konce příměří 19. prosince prudce zvýšil množství raket odpalovaných na Izrael. To už není akceptovatelné. Hamas se tím znemožnil i jako seriózní politický partner. Vědomě zahodil klíč k řešení problému. A zahazuje ho i tehdy, když v hustě obydlených oblastech umísťuje vědomě své základny a skladiště zbraní. I proto teď umírají v Gaze civilisté. V průběhu příměří vystřelil Hamas na Izrael 360 raket a 700 minometných granátů, upřesnil Schwarzenberg v Otázkách Václava Moravce. Zdroj: idnes

9 SLIBY NEJSOU CHYBY O valentýnském týdnu února 2009 proběhne již třetí ročník Národního týdne manželství (NTM). Jedná se o mezinárodní iniciativu, která bude v roce 2009 probíhat také v Německu, Velké Británii, Holandsku, Irsku, Maďarsku, Švýcarsku a dalších zemích. Ta letošní nese motto Sliby nejsou chyby. KSHK se k NTM připojí minimálně tím, že o valentýnské neděli 15. února budou mít společné kázání na téma manželství Jakub a Karolina Limrovi. Jan Frolík, tiskový mluvčí NTM, k celé akci říká: Formou celonárodní iniciativy partnerských organizací, politiků, médií, církevních společenství i jednotlivců se chceme vážnou i humornou, leckde romantickou cestou vrátit k hloubce smyslu závazků a slibů, kterým manželství začíná a které je drží ve zlých i dobrých časech. NEMŮŽEME TOMU UVĚŘIT Na stránkách Mozaiky se snažíme prezentovat střípky ze života církví či organizací, s nimiž máme něco společného. Jednou z nich je i Křesťanská misijní společnost. KSHK je členským sborem KMS a její činnost podporujeme částkou 150,-Kč ročně za každého člena sboru. Marek Slánský, ruský vedoucí prevenční organizace ACET a misionář KMS, prožíval v poslední době velké těžkosti s místními úřady. I v této situaci se ale Bůh nakonec oslavil. Na konci tohoto roku nás doma v Toljatti čekalo velké překvapení. Úředníci z místní radnice z odboru sociální péče nám nabídli, abychom zorganizovali ve všech středních školách prevenční akce k mezinárodnímu dni boje s AIDS. Ve městě máme 16 středních škol, což jsou desítky tisíc studentů. Aby bylo možné tak velký počet zasáhnout během jednoho měsíce, úředníci nám nabídli, že můžeme všechny studenty shromažďovat ve velkých sálech a v aulách škol. Týden před samotným začátkem této intenzivní prevenční kampaně nám ale z úřadu zavolali, že musíme dostat ještě povolení od odboru vzdělání. Kdo by chtěl nastoupit do letadla, které má padesátiprocentní šanci, že spadne? - tento výrok charakterizuje stále častější postoj a cynismus mladých lidí vůči manželství v situaci, kdy polovina manželství v ČR končí rozvodem. A nelze se jim divit. Je-li svatba a potažmo manželství pouze cárem papíru, jak se dnes obvykle říká, naše sliby a závazky, které svým partnerům slibujeme ztrácejí svou váhu. V kultuře, která si nade vše cení svobody volby a seberealizace se paradoxně stále zmenšuje počet lidí, kteří jsou schopni se rozhodnout pro trvalý závazek. Ochota k veřejně deklarovanému závazku vůči partnerovi skrze manželství v ČR klesá. Přesto podle Českého statistického úřadu žije v České republice v manželství přes 4,8 milionu lidí. Tento odbor nám nikdy v minulosti žádné povolení nedal, naopak nás obviňoval ze sektářství a snažil se nám znemožnit přístup do škol. Díky tomu jsme pár posledních let dělali prevenci tajně jen v několika místních školách, se kterými jsme si dlouhodobě vybudovali dobré vztahy. Začali jsme se tedy modlit. Při vstupu do kanceláře na místním ministerstvu vzdělání jsem uviděl dvě soudružky úřednice, které nám v únoru provedly zastrašovací akci spojenou s prověrkou přímo v naší kanceláři. Na můj pozdrav ani neodpověděly, jako by mě ani neviděly. Byly asi pěkně šokované z toho, že se jim nejen nepodařilo nás zastrašit, ale že máme dokonce drzost chtít po nich povolení k přístupu do všech škol města, shromažďovat studenty ve velkých sálech a ještě zajistit zvukovou a promítací aparaturu... S dcerou Margaritou Znovu se mě vyptávaly na otázky, které nám kladly už během prověrky před půl rokem. Po tomto chladném přijetí a rozhovoru jsem očekával jediné - zákaz našich akcí a možné další problémy s úřady. Po ze života církve Současné výzkumy ukazují, že je stabilita manželství především výsledkem vzájemného závazku mezi partnery, který si vzájemně vyjádří nejdříve svým manželským slibem, a jenž je dále podporován rodinou, přáteli i celou společností. Trvalé manželství je věcí naší volby víc, než se zdá., řekl Petr Činčala, koordinátor NTM. Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícečat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví. Zdroj: oficiální web NTM - ze života KMS několika dnech mě ale zavolali ze sociálního úřadu s tím, že nám dané úřednice akce povolily a dokonce nám sestavily harmonogram návštěv všech škol města během prvních tři týdnů v prosinci! To je skutečný zázrak a duchovní průlom. Pán Bůh udělal to, co bylo lidsky nemožné. Ještě dodnes tomu nemohu věřit a nechápu takovou radikální změnu v postoji úředníků. Nyní tedy s naším týmem každý den pořádáme velkou akci pro sto padesát až tři sta studentů v místních středních školách. Nemusíme se školám nijak vnucovat, úředníci sami přikázali ředitelům škol shromáždit všechny své studenty v přednáškových sálech a zajistit veškerou aparaturu. V našem městě je oficiálně zaregistrováno přes třináct a půl tisíce HIV pozitivních lidí, což je desetkrát více než v celé ČR. V anonymních anketách nám už několik studentů napsalo, že jsou sami HIV pozitivní. Vystupovat každý den před plným sálem nevěřících studentů je ale hodně duševně náročné. Na některých akcích prožíváme pěkné tlaky, někteří se otevřeně vysmívají našemu poselství o sexuální zdrženlivosti a čistotě. Nicméně můžeme vidět, že v každém sále jsou studenti, kterých se naše poselství dotýká a kteří hltají naše slova jako doušky svěžího vzduchu. Marek Slánský

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více