Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 01/09 zpravodaj ks hradec králové leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi, kteří jsou dobří jako jednotlivci, ale také lidi, kteří jsou sjednoceni v určitý celek, kde se navzájem milují, pomáhají si, ukazují Boha jeden druhému. Protože tak si Bůh lidstvo představoval jako hráče v jedné kapele či orgány v jednom těle. I když to nedovedu říct tak hezky jako tenhle britský spisovatel, i já si myslím, že slůvka jako spolu a navzájem jsou hodně důležitou součástí Boží vůle pro jeho lid. I proto se v roce 2009 daleko víc ponoříme do tématu domácích skupinek, protože jsou výborným místem, kde můžeme tento Boží plán prakticky žít - nejen o něm snít a básnit. I proto vás chci na prahu nového roku pozvat, abyste spolu se mnou otevřeli Bibli a přemýšleli, co Bůh zakódoval do fráze jedni druhým. Zkuste to vzít jako takovou novoroční inventuru: pomalu, verš za veršem se podívejte, kde Boží slovo žijete a kde máte naopak rezervy. Ale teď už pšt! Nechci vás rušit při vašem povídání s Hospodinem na prahu nového roku Jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. (Římanům 12,5) Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. (Římanům 12,10) Mějte porozumění jeden pro druhého. (Římanům 12,16) Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. (Římanům 15,7) Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! (1 Korintským 10,24) Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Galatským 5,13) Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. (Galatským 5,15) Navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. (Galatským 5,26; KMS) Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. (Galatským 6,2) Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. (Efezským 4,25) Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Efezským 4,32) V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. (Efezským 5,21) Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. (Filipským 2,4) Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. (Koloským 3,13) Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte. (Koloským 3,16) Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. (1 Tesalonickým 5,11) Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. (Židům 10,24) Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. (Jakubův 5,9) Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. (Jakubův 5,16) Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! (1 Petrův 4,9) Ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé. (2 Janův 1,5) V Kristu váš Jakub Limr

2 ...ŠTAFETU PŘEBÍRÁ MARKÉTA ZÁVODNÍ Svědectví o tom, jak si nás Bůh našel, vedou v Mozaice topten oblíbenosti. Proto klasická otázka úvodem: Jak si našel tebe? Já si myslím, že On mě nehledal, ale že se mnou byl od narození. A kdy jsem Ho poznala a přijala do svého srdce? No, to je na delší povídání... Stručně by se dalo říct, že to byl běh na dlouhou trať. Jsem ráda, že byl se mnou trpělivý a nevzdal to. Poprvé jsem začala přemýšlet o Bohu v době dospívání, kdy jsem hledala smysl života. Nebyl kolem mě ale nikdo, kdo by mi vyprávěl o Ježíši, tak jsem zatím přijala víru v nějakého Boha a dál jsem to neřešila. Po druhé to bylo někdy kolem mých pět a dvaceti let, kdy jsem prožívala těžké období, skoro až beznaděj. Bůh ke mě promluvil a já se v bázni a zároveň naplněná Boží láskou rozplakala. Ještě to ale nějaký čas trvalo, než jsem Ho přijala do svého života a aktivně hledala místo, kde bych Mu mohla děkovat a chválit Ho. To se stalo až v červnu 2006, kdy mě Jolanka Vavřinová pozvala do sboru Mozaika KSHK. Tady mi konečně řekli o Ježíši a Jeho lásce ke mě. Díky Bohu za to! Když se ohlédneš do svého života před Kristem, jaké vidíš změny v tom po Kristu? Veliké!!! Vše co mám je díky Ježíši! Z těch největších: nový život; poznání pravdy (hledala jsem ji dlouho) a Boží lásky, která mě sytí; manžela, kterého mi Bůh přivedl půl roku po křtu (to je fofr, že?!); mimíska Daníska a nové rodiny. A co se týká přímo mě, tak změna, kterou vnímám nejen já, ale i mé okolí, je klid a vnitřní pokoj. Díky Ježíšově lásce jsem smířená sama se sebou. Také mě pomohl zbavit se mnoha nepěkných návyků, jako například kouření a vůbec špatného stylu života. Více jak rok jsi manželkou; pár měsíců maminkou. Jak se v těchto - pořád ještě čerstvých - životních rolích cítíš? Nádherně! A unaveně. Taky jsem často nejistá v roli maminky, ale nejsem na to sama. Bůh je v tom se mnou a to je super! Skoro pořád tě vídáme s úsměvem na tváři. Co ti dělá radost? A máš aktuálně i nějaké starosti? Radost mi dělá, když mě Ježíš miluje (což je vždycky!). Danísek, když spí (což je zatím jen občas :-). Manžel, když mě drží v náruči (což by mohlo být častěji ;-) ). A povídání s přáteli (i když poslední dobou začínám trpět i samomluvou). To, že mě vidíte často s úsměvem na tváři, je nejspíš tím, že jsem ráda mezi lidmi a mezi svou novou rodinou obzvlášť! A starosti? Já mám starostí, no jéje! Nemám umytá okna, a to je po Vánocích! A stále nestíhám žehlit a uklízet! Z těch méně úsměvných bych asi řekla obavy o zdraví mého statečného muže a krásného synka. Prozradíš nám, k čemu se cítíš Bohem povolaná? A jé... Tak na to jsem hledala dlouho odpověď. Stále jsem přemýšlela o něčem velikánském. Ale nakonec jsem hledat přestala... V současnosti si myslím, že mě prostě a jednoduše Bůh povolává být dobrou manželkou a maminkou. Jestli bude v budoucnu i něco jiného, to ví jen On! A co sbor? Co se ti na KSHK libí a co by sis přála změnit? Na našem sboru se mi líbí, že je! Miluji svou novou rodinu, kterou mi Bůh dal, a jsem vděčná, že to zde mohu říct: Mám vás všechny moc ráda! A co bych změnila? Já ani vlastně nevím... Někdy si něco myslím, ale pak mi Bůh ukáže, že se na to dívám špatně a já zas o kapku zmoudřím. Raději nechci sama nic změnit. Chci milovat a nechat změny na Ježíši... Máš nějaké zvláštní přání? Poslední dobou si v srdci nosím jedno z největších přání. Toužím vonět po Ježíši. Aby kdokoliv, kdo se se mnou setká, poznal, že se setkal s Ježíšem. Zní to možná trochu neskromně, ale je to mé největší přání: aby lidé na mě viděli Ježíše a aby se skrze mne s Ním mohli setkat. Jaké místo na planetě Zemi je pro tebe to nej? Asi všude tam, kde je nějaká voda :-) Řeka, potůček, rybník, jezero, moře... Jaký příběh v Bibli je pro tebe ten nej? Žádný konkrétní mě nenapadá. Hodně ráda mám příběhy, kdy Ježíš uzdravoval. Ráda si čtu nebo poslouchám v mp3 přehrávači Pavlovy listy z překladu NBK. A jsem nadšená příběhem Davida a Goliáše! Upřímně - nemám ještě přečtený celý Starý Zákon (je tam na mě moc krve a tak se mi do toho tolik nechce). Takže ještě nevím, zda tam na mě nějaký ten nej příběh nečeká... Jaká barva je tvoje nej? Červená! :-) zpověď Jaké jídlo je pro tebe nej? Jakékoli, kde je špenát, hermelín, niva a bramboráčky! Nejlépe, když je to všechno na jednom talíři :-) To se mi splnilo na svatební cestě, v jedné Keltské restauraci ve Valticích. Jaké knihy jsi zařadila mezi své nej? Úchvatná, Pět jazyků lásky, Honba za drakem, jakákoli od Hanky Pinknerové a další. Je jich hodně, protože velmi ráda čtu a nedokážu říct, která je mi nejmilejší. A jaký film? A jéje, to bude podobné jako s knížkami... Od doby, co jsem Ježíšova, se mi pár filmů přestalo líbit. Ale stále zůstává na vršku Pán prstenů. Jinak se mi líbí klasické staré české filmy, české pohádky a samá romantika (Láska nebeská a spol.). Také mám hodně moc ráda záznam divadelní hry Sluha dvou pánů s Miroslavem Donutilem. Ten mě vždycky rozesměje! A co hudba? Karel Řeřábek, Citadela 365, Louis Armstrong, klipy, které dává na svůj blog Péťa Shrek, a další. Jakou biblickou postavu máš nejraději? Ze Starého Zákona krále Davida a z Nového Zákona apoštola Pavla. A tvůj nejoblíbenější verš? Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. (Židům 13,5). A ještě Žalm 91 a 1. Korintským 13.kapitola.

3 aktuálně ze sboru SETKÁNÍ STARŠOVSTVA 16. PROSINCE 2008 Naše poslední setkání v r trvalo klasicky kolem tří hodin. Tentokrát jsme věnovali víc času modlitbám než obvykle, takže jsme rokovali a zapisovali méně. Proto budou v tomto vydání informace ze staršovstva stručnější. Po prosincovém setkání vedoucích jsme se věnovali právě tomuto tématu: setkávání vedoucích. Velké otazníky se vznáší nad tím, jak prakticky uchopit vizi pro následujících několik měsíců: budovat tým, být týmem. Jsme přesvědčeni, že je od Boha a že je to dokonce jedna z klíčových věcí, aby se sbor posunul dál. Jak má ale konkrétně vypadat cesta k naplnění této vize? Na listopadovém setkání s Markem Prosnerem jsme mluvili i o teambuildingu jako o jednom z prvků, který v rámci budování týmu zařadíme. V prosinci to bylo ale přijato dost rozporuplně. Pro některé to bylo zbytečné, někteří to dokonce viděli jako vážnou chybu do teambuildingem se pouštět. Otevřeně tedy přiznáváme, že cestu k tomu být týmem stále společně s ostatními vedoucími hledáme. Možná jste to zaregistrovali, že se sboroví vedoucí schází jedno měsíčně. I v roce 2009 budeme v setkávání pokračovat, a to ve stejném rytmu : každé první úterý v měsíci. Výjimkou bude březen, kdy se do HK opět chystá Marek Prosner, takže se jako vedoucí uvidíme některé sobotní odpoledne spolu s ním. První setkání vedoucích v r bude ryze modlitební. Společně budeme Bohu přinášet různé sborové oblasti, ale také čekat na Jeho odpovědi. Zkrátka budeme také zticha, aby Bůh mohl mluvit. Jedno z hlavních (určitě ne jediné) témat sborového života pro r budou domácí skupinky. Chceme oprášit pohled, který jsme měli od začátků KSHK být skupinkovým sborem. Více o tom budeme mluvit na únorovém setkání vedoucích. Z toho i vyplývá, že od února dál se nejen prostřednictvím Mozaiky budete dozvídat víc. V Mozaice 02/2009 se můžete těšit na jakési představení stávajících skupinek atp. Jako starší jsme dostali podnět, abychom se při Večeři Páně vrátili k liturgii (používá se v některých sborech KS a otiskl ji i Dan Drápal ve svojí knížce Budování sboru), a dali tak větší prostor společnému vyznávání a věcem typu přání/ požehnání pokojem s podáváním rukou. Zkusmo a občas liturgii zařadíme. Uvidíme, jakou to vyvolá diskusi a jestli z toho bude nějaké dobré ovoce. Pokud by to vyznělo naprázdno, nemá smysl něco takového dělat. Na druhou stranu je hloupost smést to ze stolu jen jako nějaký akt náboženství. SBÍRKY Děkujeme všem, kdo jste přispěli do vánoční sbírky pro azylový dům matek s dětmi. Vybralo se bezmála 5.000,- Kč, což je o dva tisíce více než na stejný účel v roce ACETu, konkrétně na službu Tomáše Řeháka; 25. ledna to bude náš příspěvek do mzdového fondu KS na plat Marka Prosnera. Starší sboru NOVINKY A ZMĚNY V DĚTSKÉ SLUŽBĚ Od ledna letošního roku jsme se rozhodli s ohledem na zkušenosti z uplynulých měsíců zůstávat s menšími dětmi během chval na shromáždění a až v jejich závěru odcházet na dětskou skupinku. Další věcí je prosba směrem k rodičům, aby své děti na nedělní skupinku vždy přivedli včas. Pozdní příchody totiž ruší ostatní děti v programu. Jako orientační hranici příchodu do nedělky jsme se rozhodli stanovit čas 16:30hod. Pokud bychom se ve velkém sále zdrželi déle (například když budou delší chvály), je toto časový limit příchodu dětí do Žirafy. Nejpozději od února bude možné na sborových internetových stránkách (v Projektech) dohledat veškeré dosud vytištěné pracovní listy, včetně domácích úkolů. Pokud jste tedy v minulosti o některé vyučování přišli, můžete si list vytisknout, nebo alespoň nakouknout, jakým tématem jsme se zabývali. Tyto materiály jsou samozřejmě zdarma a volně šiřitelné. Karolina Limrová V lednu budou dvě sbírky na bohoslužbách KSHK: 18. ledna na misijní službu pastýřský list VYDÁVALI SVĚDECTVÍ O TVÉ OPRAVDOVOSTI Hlásej Slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. (2 Timoteovi 4,2) Určitě také máte tu zkušenost, že léta tak nějak uvnitř něco víte a najednou to někdo jiný řekne a ono to ožije novým způsobem. Nedávno jsme si četl přepis vyučování Dereka Prince Duchovní boj. Při pročítání jsem se dostal až ke zbraním duchovního boje. Modlitba (jasně), chvála (bez pochyby), a pak je tu něco, co jsem si nějak mys- lel, ale asi nikdy nevyjádřil: kázání Božího slova. Kázáním Slova boříme lidské výmysly Kázání se vždy týká dvou stran: toho, který káže, a toho, kdo kázání poslouchá. Na kazatele je vložena povinnost vykládat Boží slovo jako celek a přinášet celou Pravdu Boží. Pokud to nebude dělat, bude za to souzen, protože má autoritu a zneužívá ji. Druhá strana, tedy my, kdo slovo posloucháme, jsme zodpovědní za to, jak s tím, co slyšíme naložíme. Ve verších v úvodu čteme hlásej, usvědčuj, domlouvej, napomínej, vyučuj. Proč? Což neplatí, že všichni máme Božího Ducha a že nás už nemusí nikdo učit? Důvodem je, že přijde doba, o které Pavel píše dále. Zmíněnou dobou může být jednak období, o kterém Pavel věděl, že přijde ještě za života Timotea, nebo to může být doba konce věků o které píše i ve 2 Timoteovi 3,1-5, a nebo to mohou být období, která se po staletí mohou cyklicky navracet.

4 Ta doba se vyznačuje tím, že lidé - křesťané nesnesou zdravé učení. Projevuje se určitou rozmazleností (kralicky rozmazaností), kdy člověk křesťan přijímá věci podle toho, zda jsou pro něj příjemné, a nebo nepříjemné. Dokonce si hledají učitele, kteří potvrzují, že to co jim je nepříjemné, je špatné. Jinými slovy, začnou se vyhýbat pravdě. Samozřejmě, že to neplatí vždy, že je pravda nepříjemná. Snad aby si někdo neudělal závěr, být pravdivý znamená být nepříjemný. Ježíš řekl, že je to pravda, co člověka činí svobodným. Vzpomínám na jednu sestru, která onemocněla a lékaři jí nechtěli naplno říci, že má rakovinu a že z jejich pohledu není naděje na život. Vyprávěla, že zažívala muka strachu a obav z nejistoty. Když jí manžel později řekl, jaký je její stav, tak zakusila úlevu. Za nějaký čas zemřela - i když si myslím, že předčasně - tak smířená s Bohem a s vírou, že jde k Němu. Pravda ji skutečně osvobodila od falešných představ dobrých nebo zlých. 3 Janova 1,3-4 říká: Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Jan zde píše, že má největší radost, když ti které vychoval žijí v pravdě. Opravdovost je pravítko našeho života. Ale opravdovost našeho křesťanského života se začne vytrácet přímo úměrně neochotě naslouchat pravdě. Pokud chceme být Bohem proměňování musíme se nejen odevzdat Bohu, ale vystavit se i kázanému Božímu slovu, které má moc nás proměnit. Jsou dvě možnosti jak se ke Slovu postavit, buď budeme mít postoj intelektuální nadřazenosti, nebo se necháme Slovem uchopit. Přeji Křesťanský společenstvím, abychom rostla v laskavé opravdovosti do pravdivé lásky. Marek Prosner Autor je členem Rady a nadsborovým služebníkem KS v ČR. Touto službou se věnuje mimo jiné i KSHK. Převzato se svolením ze Sborového listu KS Praha. Ilustrační foto: Jesper Noer ze života sboru MOZAIKOVÁ PŮLNOČNÍ I letos jsem zavítala na půlnoční bohoslužbu mezi paneláky a celkově to byl moc fajn čas strávený zaposloucháním se do vánočních písní a koled v podání rodinného klanu Růžičkových ;-) a vyposlechnutím vánočního poselství z úst našeho pastora. Nechyběly ani svícínky se světlem z Betléma, které každý při vstupu dostal a které dodávaly místu tu pravou vánoční atmosféru. Osobně jsem si hudební vystoupení Růžičkových moc užívala. Říkala jsem si, že je skvělé, když si rodina vystačí jako celá kapela. Kuba mluvil o světle. O pravém světle. Že pouze to dává život. Ne nějaká napodobenina nebo umělé světlo. Své slovo pak podtrhnul tím, že nám každému dal jednu vyškrtanou zápalku. Poukázal na to, že každý z nás je jako ta vyškrtaná zápalka. A že jedině Ježíš je pro nás tím pravým světlem. A o tom, že jsou Vánoce. Že nikdo nemusí zůstat se svou minulostí, ať byla jakákoliv. Každý, kdo si přizná, že je jako ta vyškrtaná zápalka a přijde k Ježíši, tak obdrží odpuštění a minulost je smazána. Na půlnoční přišla i nějaká parta teenagerů, kteří vyrušovali svými hlasitými poznámkami a bylo vidět, že je to, co slyšeli, provokuje. Pár z nich vydrželo zůstat až do konce. Na závěr se Kuba modlil, aby Bůh jednal se srdcem každého, kdo tam je a kdo ho třeba ještě nezná, aby si mohl uvědomit, že Ježíše potřebuje. Martina Kolářová Vyšlo v Hradeckém deníku - sobota 27. prosince 2008

5 VÁNOČNÍ ANKETA Jak se vám líbily Vánoce 2008 v KSHK (např. adventní shromáždění, půlnoční atp.)? Honza Majurník: Vánoce v Mozaice byly jedním slovem boží! Adventní shromáždění - potěšilo mě, že se tam našlo i pár nevěřících lidí, kázání byla ostatně jako vždy plná Božího slova. potěšilo mě, že přijeli lidé i z jiných měst než Hradec Králové, byla to krásná kázání! Avšak na půlnoční mi neudělal radost začáteční incident mladých teenagerů, kteří si přišli evidentně popovídat nevhodným způsobem. Zjevně nechtěli slyšet Kristovo slovo, ale jen si popovídat, ale byl jsem rád, že když tato parta začala opouštět sál, někteří její členové zbyli až do konce. Vánoce v Mozaice hodnotím kladně a díky Bohu, že Mozaika je :-). Eva Plačková: Adventní shromáždění se mi líbila. Na půlnoční jsem se moc těšila, ale nepříjemně ji narušili ti výrostci. Mrzelo mě, že proti nim nikdo nezasáhl, až ke konci, ale to už to soustředění a náladu nezlepšilo. Martin Vlk: Za sebe musím říct, že jsem prošel v tomto čase Vánoc 2008 velikou osobní krizí. Toto vše ovlivnilo moje vnímání chodu našeho sboru. Já jsem dlouhodobě nějak neviděl Boha v našich sborových aktivitách a byl jsem z toho velice špatný. Takže to pro mne bylo velice těžké, ale chvála Pánu, spolu s utrpením jsem mohl prožít i veliké Boží vítězství a nadpřirozenou útěchu. Skutečně, chtěl bych tímto velice upozornit na kázání, které zaznělo na adventním shromáždění (je možné si ho poslechnout na kde kázal náš reverend na téma, kdy pastýř - ten dobrý pastýř - maže své ovce olejem a vysvětloval tři různé důvody, proč tak pastýř činí. Tak toto slovo pokládám za něco zcela výjimečného, jaká moudrost, hloubka a bravura, toto slovo pokládám za pravou Boží řeč, opravdové čisté slovo Boží. Toto slovo mne naprosto uzdravilo, mé problémy tímto slovem byly vyřešeny a já jsem dostal od Boha zjevení a odpovědi na všechny mé otázky. Takže jsem od té chvíle zase opět schopen vnímat věci s klidem a pokojem, kdy jsem ujištěn, uklidněn, že Bůh s námi počítá a potvrzuje nadpřirozeně sbor a našeho pastora, který je Božím nástrojem. Jsem za to OPRAVDU velice vděčný a děkuji Bohu, všechny zdraví Martin Vlk :-) Martin Rak: Chtěl bych se pozastavit u průběhu půlnoční bohoslužby. Když budeme srovnávat tu loňskou a letošní, což by se nemělo, určitě najdeme mnoho rozdílů. ze života sboru V počtu lidí, v programu a projevu účinkujících a návštěvníků. Zatímco vloni se pěla chvála na dokonalé hudební provedení a klidnou vánoční atmosféru, letos technika vyluzovala podivné zvuky a atmosféru narušovala skupinka náctiletých. Někteří řeknou, že loni to bylo lepší. Někteří zase vyzdvihnou to, že letos ti mladí neurvalci nebyli schopni vydržet až do konce. Nejspíš nemohli vydržet se dívat Pravdě do očí a naslouchat svému svědomí podněcovanému Duchem Božím. Tak se ptám - byl to zdar či nezdar? Na tuto otázku si budu muset odpovědět sám, stejně jako ostatní. Vím jen jedno. Byla jiná a změny k životu patří. Zamysleme se taky nad tím, kdo jsme a koho nám to Pán posílá. Laurie Bram: Adventní shromáždění mi daly velkou radost a požehnání. Vánoce jsou pro mě velmi důležité. Často slyším, jak lidé, a někdy hlavně křesťani, říkají, že se jim Vánoce nelíbí, že je to moc komerční a jenom o dárkách a tak. To je naše volba. My musíme rozhodnout, jaký význam to bude mít pro nás. Adventní shromáždění a půlnoční nám pomohly soustředit se na ten správný význam. Nemohu slovy popsat, jak to pro mě bylo důležité a jak jsem za to vděčná. Ptala se Martina Kolářová...objektivem F. Hlouška/DENÍK přečetli jsme si jinde DVĚ PĚTINY ČESKÝCH RODIN CHODÍ O VÁNOCÍCH DO KOSTELA Ve dvou pětinách českých rodin patří k vánočním svátkům zvyk navštívit kostel. Stejný počet lidí se v České republice hlásí k některé církvi a v boha věří třetina Čechů. Zhruba každý druhý český občan se alespoň občas účastní bohoslužeb. Celkem 55 procent Čechů ale v boha nevěří a nepatří k žádné církvi. Údaje vyplývají z průzkumu agentury STEM, který se konal na počátku prosince. Pro 19 procent českých rodin je návštěva kostela o vánočních svátcích neodmyslitelnou tradicí. Mozaiková půlnoční... Návštěva kostela o Vánocích je o něco typičtější pro ženy než pro muže a tento zvyk praktikují o něco častěji starší lidé než mladší. O Vánocích kostel pravidelně navštěvují lidé silně věřící v boha, najde se mezi nimi ale i malá část (12 procent) lidí, kteří nemají návštěvu kostela o vánočních svátcích jako zvyk. Zdroj: ČTK

6 MOZAIKOVÉ VÁNOCE OBRAZEM 1 ze života sboru 2 4 Foto 1-3: Martin Vlk; foto 4: František Hloušek/DENÍK 3 OHLÉDNUTÍ ZA PROROCKÝMI SLOVY Z PROSINCE Obě slova, která chceme připomenout, abychom je neztráceli ze zřetele, ale pustili si je do života, jsou z první prosincové neděle. Bůh ti říká: Má cesta je lemovaná Mou slávou. Jdeš-li po ní, poznáš to. Vidění oka na konci shromáždění v souvislosti se dvěma věcmi. S modlitbou apoštola Pavla za duchovní vidění/zjevení z Efezským 1,17-19, která na bohoslužbě zazněla: Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. A potom podobné téma (prozření/prozřetelnost) z knihy Přísloví Bůh mluví 3,19-22 (KR): Hospodin moudrostí založil zemi, utvrdil nebesa opatrností. Uměním jeho propasti protrhují se, a oblakové vydávají rosu. Synu můj, nechť neodcházejí ty věci od očí tvých, ostříhej zdravého naučení a prozřetelnosti. I budeť to životem duši tvé, a ozdobou hrdlu tvému.

7 zadáno pro dámy JEN PRO PRO TEBE A PRO NĚJ Možná to také znáte. Když prožíváte krásný zamilovaný vztah, řada míst i věcí získává skrze něj punc jedinečnosti. Máte například svou restauraci, kam s nikým jiným nechodíte. Nebo máte svou píseň, na kterou jste spolu poprvé tančili. A kdykoli jí někde hrají, hned na sebe vrháte láskyplné pohledy. Možná máte své místo, kam jezdíte každý rok oslavit výročí svatby. Některé z nás zase dostávají od svého muže květiny nebo parfém, který žádné jiné ženě nekupuje. Jsou to prostě věci, místa a situace, kam patříte jen vy a vaše láska, a už nikdo jiný. Nedávno jsem četla onu velmi technickou pasáž z knihy Exodus, kde Hospodin vysvětluje Mojžíšovi detaily stavby stanu setkávání, oděvu kněží, podobu jednotlivých nástrojů používání ve stánku a průběh konaných obětí. Je toho pěkných pár kapitol a nejsou to žádné obecné informace. Vše pěkně dopodrobna. Poctivě jsem se tím textem prokousávala a u toho přemýšlela, proč jen bylo pro našeho Pána tak důležité, kolik loket bude měřit schrána a jaké barvy a materiály budou použity na oponu před nejsvětější svatyní? Nebo proč tak moc záleží na přesném složení kadidlové směsi a oleje určeného k posvěcování? Bůh na několika místech dokonce řekl: Když to nebude takto, tak kněz zemře. Nebo také: Nikde jinde než v tomto stánku takový olej používat nebudeš! Věděla jsem, že pokud něco Bůh nechal napsat do Bible, je to určitě důležité. A pak jsem to najednou uviděla. Nebyl to žádný obraz, spíš informace spojená s hodně silnou emocí. Byl to obraz zamilovaného muže, který se chystá na setkání s milovanou ženou. Záleží mu na každém detailu. Nejdříve svou nejdražší zachránil mocnými zázraky od krutého otroctví v Egyptě; znovu svou lásku dokazuje u Rákosového moře. Pak si svou vyvolenou hrdě vede pouští a je jí průvodcem, ochráncem i společníkem ve dne v noci. A pak plný touhy po svaté a krásné nevěstě nechává vybudovat místo lásky stan setkávání. Záleží mu na každém detailu na materiálech, barvách i vůních. Je žárlivý na každou myšlenku a čin Izraele, který by mu nepatřil. Vždyť si to představte; žena utrápená neobvyklým jednáním svého muže, který koupil své sekretářce parfém, který vždy vozil ze služební cesty jen své manželce. Nebo muž rozvášněný žárlivostí, když na plese sleduje svou ženu, jak se ke svému tanečníkovi chová s důvěrností, která patří jen jejímu manželovi. Jsou věci, které nám musí být svaté. Jsou odděleny pro Něj, protože v nich chce být s tebou. Jen ty a On Karolina Limrová Ilustrační foto: Sanja Gjenero IZRAEL DNES Je velice pravděpodobné, že současný konflikt (začal 27. prosince, pozn. red.) mezi Izraelem a Hamásem jen tak neutichne ani nevyšumí. Vypukl něco přes dva roky po pro Izrael nepříliš úspěšné válce s organizací Hizballáh, jež na Izrael útočila z jižního Libanonu. Jsem přesvědčen, že Izrael si velice přeje mír s Palestinci. Obyvatelstvo Izraele tvoří několik milionů obyvatel (v současné době 6,4), žijících uprostřed arabského moře. Sousední Egypt má 80,4 milionu obyvatel, Sýrie 18,4 milionu, Jordánsko 6,2 milionu a Libanon 3,9. Na tzv. západním břehu žije 2,4 milionu lidí a v pásmu Gazy 1,4. Nepochybuji o tom, že Izrael by byl ochoten vzdát se další části svého území (např. Golanských výšin), pokud by výměnou za území dostal trvalý mír. Jaké síly stojí proti sobě? Na jedné straně demokratický Izrael, na druhé straně autoritářské režimy ve všech sousedních zemích s výjimkou Libanonu, kde se dá hovořit o jakés takés formě demokracie, jež má ovšem z různých důvodů dosti daleko k evropským standardům. Arabští obyvatelé Izraele se těší mnohem větší právní ochraně, než by se těšili v naprosté většině arabských zemí. Těžko ovšem tvrdit, že jde primárně o konflikt mezi demokracií a nedemokratickými státy. Těžko ovšem daný konflikt prohlásit za národnostní. Střet mezi Izraelem a Hamásem (a potažmo mezi dalšími nepřáteli z arabského světa) není možno jednoduše označit ani za konflikt mezi judaismem a islámem. Judaismus byl až na zcela zanedbatelné výjimky v posledních dvou a půl tisíci letech vždy náboženstvím pronásledovaným, neaspirujícím na nějaké územní či jiné výboje. Přesto se mi zdá, že pokud bychom tomuto konfliktu měli dát nějaký přívlastek, pak by se přívlastek náboženský hodil nepochybně lépe než třeba sociální, národnostní, politický či etnický. Někdo by snad mohl namítnout, že bychom mohli hovořit o konfliktu kulturním ; domnívám se však, že zejména arabská strana konfliktu by se asi ozvala a trvala by na tom, že jde o konflikt Až dvacáté století přineslo převratné změny. Dalo by se říci, že jednu pozitivní, jednu negativní. Negativní přišla o něco dříve: holocaust, nepředstavitelné vraždění miliojak to vidím náboženský. Na arabské straně hraje náboženství mnohem důležitější úlohu a význam náboženství v průběhu času spíše narůstá. Arafátův al Fatáh byl organizací natolik sekulární, že ji mohli bez uzardění podporovat komunisté. Hnutí Hamás vzniklo mimo jiné jako reakce na sekulární Fatáh. Četl jsem kdysi historku, za jejíž pravdivost neručím. Napoleon Bonaparte se prý kdysi otázal filozofa Laplace, zda je možno nějak dokázat existenci Boží. Laplace prý odpověděl lakonicky: Židé, Pane. Zdá se mi, že koncem osmnáctého století byla tato odpověď překvapivější než dnes. Tehdy byli Židé rozptýleni po celém světě, jako již předtím celá staletí. O sionismu ještě nebylo ani potuchy, natož o obnově státu Izrael. Pravda, pogromy sice byly v řadě zemí běžnou záležitostí, nicméně holocaust byl rovněž neznámý pojem.

8 nů Židů, vyčištění celých oblastí od židovstva. Podílela se na něm celá řada evropských národů, jakkoli největší tíha viny spočívala na Němcích. Tři roky po skončení druhé světové války vznikl stát Izrael. Hned jeho zrod provázela válka, neboť proti němu začali bojovat všichni jeho sousedé od prvního dne jeho existence. Pokud skutečnost, že Izrael vůbec vznikl a přežil, označíme za zázrak, nevidím v tom žádné přehánění. Po několik let, snad desetiletí od skončení druhé světové války se zdálo, že masové vyvražďování Židů znamenalo i smrtelnou ránu pro klasický antisemitismus, který v Evropě vládl téměř dva tisíce let. V současné době se ukazuje, že to není pravda. Antisemitismus (přesněji antijudaismus; vždyť i Arabové jsou přece Semité) se pouze transformoval. Nenosí se ve své původní podobě v té opravdu není košer. Mnohé evropské vlády nepěstují teoretický antisemitismus. Zaujímají antisemitismus (antijudaismus) praktický, pragmatický. A nejen vlády. Stejně činí i média, a ta nejen vytvářejí, ale i odrážejí lidové mínění. Tento pragmatický antisemitismus bychom mohli dokumentovat na řadě událostí a postojů posledních minimálně čtyřiceti let, ale nemusíme chodit nijak daleko. Stačí, když zůstaneme u současného konfliktu mezi Izraelem a Hamásem ovládajícím Gazu. Neslyšel jsem o jediné demonstraci proti Palestincům, po léta ostřelujícím izraelské město Sderot, ležící nedaleko Gazy. A vida, sotva se Izraelci začnou bránit, hned v mnoha městech proti němu demonstrují! Neslyšel jsem, že by se Rada bezpečnosti sešla po jakémkoli útoku na Izrael. Jakmile se ale začne Izrael bránit, Rada bezpečnosti se sejde hned. Mnozí politici mluví o potřebě vyváženosti. Jaká je ale vyváženost mezi agresorem a obětí? Jaká je vyváženost mezi útokem a obranou? Prostí lidé mohou být věci neznalí, ale politici dobře vědí, že Hamás odmítá příměří s Izraelem, odmítá uznat právo Izraele na existenci, a nijak se netají tím, že na Izrael chce a bude útočit. Jakápak zde vyváženost? Mluví se o přiměřenosti či nepřiměřenosti reakcí. Od žádného politika jsem ale neslyšel, jak by měla vypadat přiměřená reakce Izraele, která by zastavila bombardování jeho území. Izrael tuto válku nechce. Ví, že proti němu bude veřejné mínění, ví, že média budou přinášet pouze obrázky mrtvých Palestinců, ale nikoli mrtvých Izraelců, ví, že bude odsuzován, ví, že bude velice těžké tuto válku vyhrát, ví, že na tom může ekonomicky vykrvácet. Jenže si uvědomuje, že bojuje o holé přežití, a především, že mu Západ nijak nepomůže. Evropští politici toto vše vědí. Proč to tedy neřeknou jasně? Vidím zhruba tři hlavní důvody, které se od sebe dosti liší, ale dohromady dávají skutečně smrtící směs. Prvním je onen latentní antisemitismus. Ten byl po druhé světové válce potlačen, nikoli však vymýcen. Otázka je, zda jej vůbec vymýtit lze. Druhým je zbabělost. Angličtí, francouzští, ale i němečtí či španělští politici berou ohled na několikaprocentní muslimskou menšinu ve svých vlastních zemích. Nechtějí si ji rozhněvat a tudíž nebudou nazývat věci pravými jmény. Budou i nadále vytvářet dojem, že jde o konflikt rovnocenných soupeřů, kteří jsou oba rovným dílem vinni. Žádné skutečné a trvalé řešení ovšem není možno postavit na lži. Proto se jim tímto způsobem žádného skutečného a trvalého řešení dosáhnout nepodaří. Třetím je pragmatický, krátkodobý přístup k politice, respektive k politické kariéře. Současný západní svět trpí celou řadou velmi vážných problémů. Můžeme zmínit problémy ekologické, demografické, či ekonomické. Tyto vážné problémy mají jedno společné: Žádný z nich nelze vyřešit v horizontu čtyřletého volebního období. A jelikož západní civilizace ztratila jakýkoli horizont věčnosti (a tudíž i jakékoli vědomí poslání), většina lidí, včetně politiků, žije ze dne na den. Politici nejsou tak hloupí, aby nevěděli, že v budoucnu dolehne na evropské národy řada problémů s mnohem větší naléhavostí. Vědí však, že kroky, které by vedly k jejich skutečnému řešení, nepřinesou do čtyř let žádné dividendy. Proto je nebudou podnikat. Ano, naši pragmatičtí politici žijí podle hesel Carpe diem a Po nás potopa. Nepřipouštějí si, že padne-li Jeruzalém, může být na řadě kterákoli evropská země. Vždyť to oni už (s největší pravděpodobností) u vesla asi nebudou ať si pak láme hlavu někdo jiný. A tak ve vztahu k Izraeli politici stále znova opakují mantru pokračování mírového procesu. Dobře vědí, že po uzavření mírové dohody s Egyptem a posléze i s Jordánskem žádný skutečný mírový proces nepokračoval. A dobře vědí, proč. Jenže nazvat věc pravými jmény by znamenalo přiznat, že na lidské rovině není východiska. Ano, čtete dobře: Na lidské rovině není východiska. Nezasáhne-li Bůh, dříve či později bude Izrael smeten z povrchu zemského. Co bude pak? A co bude, když Bůh zasáhne? Co pak bude s námi? Dan Drápal Autor je emeritním seniorem KS v ČR, který se v současnosti mj. zabývá publicistikou. Přetištěno s laskavým svolením. Redakčně kráceno. Foto hlídkujícího vojáka v pásmu Gazy: Roi Sabarov přečetli jsme si jinde SCHWARZENBERG: VINÍKEM KONFLIKTU V GAZE JE HAMAS Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg považuje za hlavního viníka konfliktu v Gaze Hamas. Kdo začíná střílet, ten vždycky ponese hlavní vinu, uvedl Schwarzenberg, který 4. ledna odpoledne odletěl na návštěvu Blízkého východu, aby se spolu s delegací EU pokusil řešit situaci v pásmu Gazy. (Od 1. ledna 2009 Česko předsedá Evropské unii, pozn. Mozaiky). idnes: Jste zřejmě jediným politikem, který vyslovil pochopení pro vojenské akce Izraele. Dost odvážné gesto. K. Schwarzenberg: Uvědomme si jednu věc: Hamas od konce příměří 19. prosince prudce zvýšil množství raket odpalovaných na Izrael. To už není akceptovatelné. Hamas se tím znemožnil i jako seriózní politický partner. Vědomě zahodil klíč k řešení problému. A zahazuje ho i tehdy, když v hustě obydlených oblastech umísťuje vědomě své základny a skladiště zbraní. I proto teď umírají v Gaze civilisté. V průběhu příměří vystřelil Hamas na Izrael 360 raket a 700 minometných granátů, upřesnil Schwarzenberg v Otázkách Václava Moravce. Zdroj: idnes

9 SLIBY NEJSOU CHYBY O valentýnském týdnu února 2009 proběhne již třetí ročník Národního týdne manželství (NTM). Jedná se o mezinárodní iniciativu, která bude v roce 2009 probíhat také v Německu, Velké Británii, Holandsku, Irsku, Maďarsku, Švýcarsku a dalších zemích. Ta letošní nese motto Sliby nejsou chyby. KSHK se k NTM připojí minimálně tím, že o valentýnské neděli 15. února budou mít společné kázání na téma manželství Jakub a Karolina Limrovi. Jan Frolík, tiskový mluvčí NTM, k celé akci říká: Formou celonárodní iniciativy partnerských organizací, politiků, médií, církevních společenství i jednotlivců se chceme vážnou i humornou, leckde romantickou cestou vrátit k hloubce smyslu závazků a slibů, kterým manželství začíná a které je drží ve zlých i dobrých časech. NEMŮŽEME TOMU UVĚŘIT Na stránkách Mozaiky se snažíme prezentovat střípky ze života církví či organizací, s nimiž máme něco společného. Jednou z nich je i Křesťanská misijní společnost. KSHK je členským sborem KMS a její činnost podporujeme částkou 150,-Kč ročně za každého člena sboru. Marek Slánský, ruský vedoucí prevenční organizace ACET a misionář KMS, prožíval v poslední době velké těžkosti s místními úřady. I v této situaci se ale Bůh nakonec oslavil. Na konci tohoto roku nás doma v Toljatti čekalo velké překvapení. Úředníci z místní radnice z odboru sociální péče nám nabídli, abychom zorganizovali ve všech středních školách prevenční akce k mezinárodnímu dni boje s AIDS. Ve městě máme 16 středních škol, což jsou desítky tisíc studentů. Aby bylo možné tak velký počet zasáhnout během jednoho měsíce, úředníci nám nabídli, že můžeme všechny studenty shromažďovat ve velkých sálech a v aulách škol. Týden před samotným začátkem této intenzivní prevenční kampaně nám ale z úřadu zavolali, že musíme dostat ještě povolení od odboru vzdělání. Kdo by chtěl nastoupit do letadla, které má padesátiprocentní šanci, že spadne? - tento výrok charakterizuje stále častější postoj a cynismus mladých lidí vůči manželství v situaci, kdy polovina manželství v ČR končí rozvodem. A nelze se jim divit. Je-li svatba a potažmo manželství pouze cárem papíru, jak se dnes obvykle říká, naše sliby a závazky, které svým partnerům slibujeme ztrácejí svou váhu. V kultuře, která si nade vše cení svobody volby a seberealizace se paradoxně stále zmenšuje počet lidí, kteří jsou schopni se rozhodnout pro trvalý závazek. Ochota k veřejně deklarovanému závazku vůči partnerovi skrze manželství v ČR klesá. Přesto podle Českého statistického úřadu žije v České republice v manželství přes 4,8 milionu lidí. Tento odbor nám nikdy v minulosti žádné povolení nedal, naopak nás obviňoval ze sektářství a snažil se nám znemožnit přístup do škol. Díky tomu jsme pár posledních let dělali prevenci tajně jen v několika místních školách, se kterými jsme si dlouhodobě vybudovali dobré vztahy. Začali jsme se tedy modlit. Při vstupu do kanceláře na místním ministerstvu vzdělání jsem uviděl dvě soudružky úřednice, které nám v únoru provedly zastrašovací akci spojenou s prověrkou přímo v naší kanceláři. Na můj pozdrav ani neodpověděly, jako by mě ani neviděly. Byly asi pěkně šokované z toho, že se jim nejen nepodařilo nás zastrašit, ale že máme dokonce drzost chtít po nich povolení k přístupu do všech škol města, shromažďovat studenty ve velkých sálech a ještě zajistit zvukovou a promítací aparaturu... S dcerou Margaritou Znovu se mě vyptávaly na otázky, které nám kladly už během prověrky před půl rokem. Po tomto chladném přijetí a rozhovoru jsem očekával jediné - zákaz našich akcí a možné další problémy s úřady. Po ze života církve Současné výzkumy ukazují, že je stabilita manželství především výsledkem vzájemného závazku mezi partnery, který si vzájemně vyjádří nejdříve svým manželským slibem, a jenž je dále podporován rodinou, přáteli i celou společností. Trvalé manželství je věcí naší volby víc, než se zdá., řekl Petr Činčala, koordinátor NTM. Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícečat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví. Zdroj: oficiální web NTM - ze života KMS několika dnech mě ale zavolali ze sociálního úřadu s tím, že nám dané úřednice akce povolily a dokonce nám sestavily harmonogram návštěv všech škol města během prvních tři týdnů v prosinci! To je skutečný zázrak a duchovní průlom. Pán Bůh udělal to, co bylo lidsky nemožné. Ještě dodnes tomu nemohu věřit a nechápu takovou radikální změnu v postoji úředníků. Nyní tedy s naším týmem každý den pořádáme velkou akci pro sto padesát až tři sta studentů v místních středních školách. Nemusíme se školám nijak vnucovat, úředníci sami přikázali ředitelům škol shromáždit všechny své studenty v přednáškových sálech a zajistit veškerou aparaturu. V našem městě je oficiálně zaregistrováno přes třináct a půl tisíce HIV pozitivních lidí, což je desetkrát více než v celé ČR. V anonymních anketách nám už několik studentů napsalo, že jsou sami HIV pozitivní. Vystupovat každý den před plným sálem nevěřících studentů je ale hodně duševně náročné. Na některých akcích prožíváme pěkné tlaky, někteří se otevřeně vysmívají našemu poselství o sexuální zdrženlivosti a čistotě. Nicméně můžeme vidět, že v každém sále jsou studenti, kterých se naše poselství dotýká a kteří hltají naše slova jako doušky svěžího vzduchu. Marek Slánský

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Nejdůležitější. seznam přání LEKCE 28 >> TÝDEN 1. Největší dar PRO UČITELE

Nejdůležitější. seznam přání LEKCE 28 >> TÝDEN 1. Největší dar PRO UČITELE LEKCE 28 TÝDEN 1 BIBLICKÉ TEXTY: Matouš 6,25 34; Lukáš 2,8 14; Jan 1,9 12; 3,16 17; 15,9 11; 16,33; Římanům 5,6 8; 2. Korintským 3,3; Galatským 5,22 23; Filipským 4,6 7; 4,19; Židům 2,18; 1. Janův 3,16;

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více