Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2. dálkového ovladače s časovým spínačem"

Transkript

1 Tento návod k obsluze si uschovejte! CZ-RTC2 NÁVOD K OBSLUZE dálkového ovladače s časovým spínačem CZ

2 Obsah 1. Důležité bezpečnostní pokyny... CZ-1 2. Názvy a funkce... CZ-2 3. Nastavení aktuálního času... CZ-5 4. Funkce týdenní program... CZ-6 5. Funkce temperování... CZ Funkce spánku... CZ-13

3 Tlačítka ovládání CZ CZ-I

4 Displej CZ-II

5 1. Důležité bezpečnostní pokyny Než začnete používat systém, je nutné si pročíst tyto důležité bezpečnostní pokyny. Poté si tento manuál uložte na dostupné místo. VAROVÁNÍ Bezpečnostní opatření při instalaci Instalace musí být vždy provedena vaším dealerem nebo profesionálním servisním technikem. Pokud instalaci nebo elektroinstalaci provede nezkušená osoba nesprávně, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Vždy pracujte s doporučenou klimatizací a vždy pracujte pouze s klimatizací specifi kovanou dealerem. Bezpečnostní pokyny při používání Nedotýkejte se spínačů vlhkýma rukama, může dojít k úrazu el. proudem a ke zničení systému. Chraňte dálkový ovladač před kontaktem s vodou. Systém může být zničen. Zastavte systém a vypněte napájení, pokud ucítíte nezvyklé pachy nebo jiné nesrovnalosti, pokračování v provozu, pokud je systém mimo provoz, může vést k úrazu el. proudem, požáru a zničení systému. Kontaktujte svého dealera. Bezpečnostní opatření při přemísťování a opravě Neopravujte Nikdy sami systém neopravujte. Kontaktujte svého dealera nebo profesionálního servisního technika v případě přemístění nebo nové instalace systému. Pokud instalaci provede nezkušená osoba nesprávně, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. CZ CZ-1

6 2. Názvy a funkce Sekce ovládání (Viz strana I) 1. tlačítko (Start/Stop) Stisknutím tohoto tlačítka spustíte a opětovným stisknutím zastavíte jednotku. 2. Kontrolka provozu Když je klimatizace v provozu, kontrolka se zapne. Tato kontrolka bliká, když se objeví chyba nebo je aktivováno ochranné zařízení. tlačítko (Volba režimu) 3. Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte provozní režim. (AUTO (automatický) (topení) / DRY (sušení) / HEAT / COOL / FAN (ventilátor) ). (chlazení) 4. Tlačítka nastavení teploty Změna nastavení teploty. 5. tlačítko (Rychlost ventilátoru) Změna rychlosti ventilátoru. tlačítko (Kývání klapky / směr 6. proudění vzduchu)*1 Toto tlačítko použijte pro nastavení automatického kývání klapky nebo specifického směru proudění vzduchu. 7. tlačítko (Volba jednotky) Pokud ovládáte více než jednu jednotku jedním dálkovým ovladačem, toto tlačítko se používá k volbě jednotky, u které nastavíte směr proudění vzduchu. 8. Tlačítka nastavení teploty ( Fukce týdenní program) tlačítko (Obnovení filtru) 9. Použijte toto tlačítko pro resetování symbolu filtru. Když se zobrazí, stiskněte toto tlačítko po vyčištění filtru. tlačítko (Ventilace) 10. Toto tlačítko použijte, pokud jste instalovali zakoupený ventilátor. Stisknutím tohoto tlačítka ventilátor zapnete a vypnete. Pokud vypnete klimatizaci, ventilátor se také zastaví. (Když ventilátor běží, na displeji se objeví.) * Když se na LCD displeji dálkového ovladač při stisknutí tlačítka ventilace zobrazí, nejsou instalovány žádné ventilátory. tlačítko(servisní kontrola) 11. Nepoužívejte toto tlačítko. tlačítko (Spánek) 12. Funkce spánku) ( 13. Čidlo dálkového ovladače Standardně se teplotní čidlo vnitřní jednotky používá ke zjištění teploty. Nicméně lze také zjistit teplotu v okolí dálkového ovladače. *1 Nenastavujte klapku (deska nastavení vertikálního proudění vzduchu) ručně. Klapka je automaticky směrována dolů, když se jednotka zastaví. Klapka je směrována nahoru během pohotovostního režimu HEAT (topení). Klapka se začne kývat, jakmile je zrušen pohotovostní režim HEAT (topení), ačkoliv označení AUTO (automatická) klapka se zobrazí na dálkovém ovladači během pohotovostního režimu HEAT (topení). CZ-2

7 Sekce displej (Viz strana II) označení (Nastavení) Objeví se, jakmile je program časovače nastaven. Označení jednotky (Jednotka) Označí č. vnitřní jednotky, která je vybrána pomocí tlačítka volba jednotky, nebo jednotky, ve které se objevila nějaká abnormalita. Označení č. ČASOVAČE (Č. časovače) Objeví se, jakmile je program času nastaven. Označení program časovače : Vnitřní jednotka začne pracovat podle naprogramovaného času. : Vnitřní jednotka přestane pracovat podle naprogramovaného času. označení (Stávající den týdne) Označí stávající den týdne. označení (Plán programu) Objeví se pod dny, na které je naplánován provozní program. Označení přesný čas Zobrazuje přesný čas ve 24hodinovém cyklu. Také zobrazuje nastavení v různých režimech nastavování. temperování) Objeví se, jakmile je funkce temperování nastavena. 11. Označení horního a dolního limitu pro funkci temperování : Označuje horní teplotní limit. : Označuje dolní teplotní limit. 12. Označení provozního režimu Zobrazí se zvolený režim provozu. (AUTO (automatický) (topení) označení (Čidlo dálkového ovladače) Objeví se, jakmile je čidlo dálkového ovladače použito. označení (Centralizované ovládání) 16. Objeví se, jakmile je provoz centrálně ovládán. Pokud není dálkový ovladač povolen pro vzdálenou jednotku, pak při stisknutí tlačítka Start/Stop, režimu nebo bliká a odmítne nastavení teploty, změnu. 15. označení (Časovač vypnutý) Zobrazí se, když se časovač vypne. 9. označení (Chyba) Zobrazí se, pokud během nastavování časovače uděláte chybu. označení (Temperování) ( / COOL / FAN (ventilátor) ). (chlazení) 13. Označení teploty Označuje nastavenou teplotu. 14. F / C označení (Jednotka teploty) / HEAT /DRY (sušení) Funkce CZ-3 CZ

8 2. Názvy a funkce (pokračování) Sekce displej (Viz strana II) 17. označení (Ovládání změny provozního režimu) Zobrazí se při vstupu do režimu provozu pomocí dálkového ovladače, zatímco jiný režim provozu již zvolen byl. Toto znamená, že režim provozu nelze měnit. 18. označení (Vlastnost deaktivována) Zobrazí se, když zvolená vlastnost byla deaktivována během instalace. 19. označení (Provoz GHP v pohotovostním režimu) Objeví se během režimu snížení příkonu (Požadavek), u klimatizace s elektrickým tepelným čerpadlem (EHP) nebo během pohotovostního režimu u klimatizace s plynovým tepelným čerpadlem (GHP). 20. označení (Pohotovostní režim topení) Objeví se, když se ventilátor vnitřní jednotky zastaví nebo má nízkou rychlost. 21. / / / označení (Volba režimu ventilátoru) Zobrazí se zvolený režim ventilátoru. 22. označení (Kývání) Objeví se, pokud se klapka kývá. 23. označení (Pozice klapky) Označuje pozici klapky 24. označení (Filtr) Objeví se, když je potřeba vyčistit fi ltr. Vyčistěte fi ltr. 25. označení (Funkce údržby) Objeví se, když je aktivována funkce údržby (monitorovací čidlo teplot). 26. označení (Ventilace) Objeví se, pokud je instalován a v provozu ventilátor dostupný na trhu. 27. označení (Doplňování oleje) Objeví se, když olej motorku potřebuje vyměnit. (Objeví se, když je v chodu plynové čerpadlo klimatizace.) 28. označení (Spánek) Objeví se během funkce spánku. 29. označení (Výstraha) Objeví se, když je aktivována ochrana zařízení nebo při nějaké abnormalitě. 30. Označení jednotky č. Ukazuje č. zvolené vnitřní jednotky. 31. Označení TEST (Test) Objeví se při testovacím provozu. CZ-4

9 3. Nastavení aktuálního času 1. Stiskněte a přidržte na dobu delší než 2 sekundy a vstoupíte do režimu nastavení aktuálního dne a času. Jakmile jednou vstoupíte do režimu nastavení, bliká (den) a time (čas). 2. Nastavte stávající den týdne. Stiskněte * 1 a posunujte (bliká na displeji) v pořadí: Su Mo Tu...Stiskněte a posunujte v pořadí: Su St Fr... * 1 Během režimu nastavování času tlačítka nastavení času pracují jako tlačítko (změna dne). 3. Stiskněte / a změňte aktuální hodinu v rozsahu 0 až 23* 2. Nastavte aktuální hodinu a stiskněte. Číslice hodina se rozsvítí a číslice minuta začnou blikat. * 2 Pokud jsou hodiny nastaveny na 12hodinový cyklus AM/PM, hodina se zobrazí v rozsahu AM 0 až 11 / PM 0 až Stiskněte / a změňte aktuální minutu v rozsahu 0 až 59. Nastavte aktuální minutu a stiskněte. Den a čas jsou nastaveny a jednotka ukončí režim nastavení. Poznámka Jednotka se vrátí do normálního režimu, pokud stisknete nebo pokud nic nezadáte během nastavování po dobu 3 minut. V tomto případě budou všechna nastavení ztracena. Pokud není aktuální čas platný, zobrazí se --:--. Pokud dojde k výpadku proudu na dobu delší než 1 hodina, zkontrolujte, zda nastavené údaje o dnu a čase jsou platné. CZ CZ-5

10 4. Funkce týdenní program Kontrola týdenního časovače Nastavte týdenní program a přiřaďte stanovený časovač ke každému dni týdne. Lze nastavit maximálně 6 programů na den a 42 programů na týden. Zvolte den a číslo TIMER (časovače), který chcete naprogramovat. Graf programu Svislá osa označuje č. TIMER (časovače) a vodorovná osa označuje den. * Pokud se změní den, č. časovače se vrátí k 1. Č. časovače tlačítko Zvolte sekci ze 42 programů. 1. Stiskněte a dostanete se do režimu potvrzení programu a začněte s nastavováním. Jakmile jste v režimu potvrzení programu, aktuální den je označen jako TIMER No. 1 (č. časovače). 2. Vyberte den. Stiskněte a / a posunujte vodorovně až na volbu požadovaného dne. Stiskněte a posunujte (bliká na displeji) v pořadí: Su Mo Tu... Su Mo Tu Stiskněte a posunujte v pořadí: Su St Fr..., zobrazí se --:--. Pokud není program nastavený. 3. Zvolte číslo časovače. Stiskněte / a zvolte č. časovače od 1 do 6. Stiskněte a posunujte nahoru od 1. Stiskněte a posunujte dolů od 6. program CHECK (kontrola) Č. časovače 1 6 CZ-6

11 Změna programového časovače Postupujte následovně pro nastavení týdenního programu: 1. Zvolte program, který chcete v režimu potvrzení programu nastavit, a stiskněte. Tak se dostanete do režimu nastavení aktuálně zobrazeného programu. * V režimu nastavení programu blikají na displeji, hodina, minuta a položka. 2. Nastavte hodinu. (krok 1 programu) Stiskněte / a nastavte hodinu. Potvrďte hodinu a stiskněte. Tímto se dostanete do režimu změny programu (nastavení minuty ). 3. Nastavte minuty. (krok 2 programu) Stiskněte / a nastavte minutu. Potvrďte minutu a stiskněte. Jednotka se dostane do (režim volby programového vzoru). běžný dálkový ovladač Krok 1 programu Krok 2 programu PROGRAM Program program check (kontrola) CANCEL (zrušit) SET (nastavit) CANCEL (zrušit), DEL (vymazat) CANCEL (zrušit), DEL (vymazat) SET (nastavit), CANCEL (zrušit), DEL (vymazat) PROGRAM CANCEL (zrušit) SET (nastavit), CANCEL (zrušit) CZ-7 Změna hodinových číslic SET (nastavit) Změna minutových číslic SET (nastavit) Změnit vzory Volba zdroje kopírování SET (nastavit) Volba cíle kopírování CZ

12 4. Funkce týdenní program (pokračování) 4. Nastavit vzor programu. (krok 3 programu) Existují 4 programové vzory. Stisknutím / se opakují následující vzory displeje. Vzor 1 Vnitřní jednotka začne pracovat podle naprogramovaného času. Vzor 2 Vnitřní jednotka přestane pracovat podle naprogramovaného času. Vzor 3 Vnitřní jednotka začne pracovat podle naprogramovaného času a změní teplotní nastavení. Stiskněte / a změňte nastavení teploty. Vzor 1 Vzor 2 Vzor 3 Vzor 4 Vzor 4 Vnitřní jednotka změní nastavení teploty podle naprogramovaného času. Stiskněte / a změňte nastavení teploty. Zvolte vzor programu a stiskněte dostane do režimu potvrzení.. Nastavení programového časovače je potvrzeno a jednotka se Poznámka Pokud stisknete během nastavování, vrátíte se do režimu potvrzení programu. Pokud během nastavování neprovedete žádné nastavení po dobu 3 minut, vrátíte se do běžného režimu. V tomto případě budou všechna probíhající nastavení neplatná. CZ-8

13 Vymazání programového časovače Postupujte následovně pro smazání nastavení programového časovače. 1. Stiskněte a dostanete se do režimu potvrzení programu. 2. Stiskněte / a zvolte den programu, který chcete vymazat. 3. Stiskněte / a zvolte č. časovače (od 1 do 6). 4. Stiskněte a zobrazí se režim nastavení programu. 5. Stiskněte a smažete program. Poznámka Po smazání se jednotka vrátí do režimu potvrzení programu. Pokud stisknete během nastavování, jednotka se vrátí do režimu potvrzení programu. Pokud během nastavování neprovedete žádné nastavení po dobu 3 minut, vrátíte se do běžného režimu. Zrušení platnosti programového časovače Pokud chcete odložit programový provoz na dobu delší než 1 týden, můžete zneplatnit všechna nastavení časovače. Jakmile jsou nastavení časovače zneplatněna, program nebude funkční, dokud nebude zneplatnění zrušeno. <<Jak zneplatnit programový časovač>> Stiskněte a přidržte na déle než 2 sekundy. Zobrazí se a programy budou od dalšího zneplatněny. <<Jak zrušit zneplatnění programového časovače>> Stiskněte a přidržte na déle než 2 sekundy. Zobrazí se a programy budou od dalšího opět platné. Pokud dojde k výpadku napájení. Pokud je napájení v krátké době obnoveno, program bude po obnově platný. Pokud je napájení obnoveno až po 1 hodině od výpadku, informace o aktuálním čase budou ztraceny. V tomto případě nebude program funkční. CZ-9 CZ

14 4. Funkce týdenní program (pokračování) Kopírování programového časovače Předvolený program můžete kopírovat po dnech. Zvolte zdroj kopírování. 1. Pokud stisknete v režimu programové kontroly, dostanete se do režimu kopírování (Volba zdroje kopírování ) v programovém časovači. V režimu kopírování programového časovače a (den) zdroje kopírování blikají na displeji. 2. Stiskněte / a zvolte den zdroje kopírování. Zvolte cíl kopírování. 3. Pokud stisknete v režimu volby zdroje kopírování, dostanete se do režimu kopírování (Volba cíle kopírování ) programového časovače. 4. Stiskněte / a zvolte den zdroje kopírování. Pak stiskněte a dokončete kopírování a vraťte se do režimu kontroly programu. Poznámka Program bude přepsán, pokud je předprogramovaný den zvolený jako zdroj kopírování. Než budete volat servisního technika Než budete volat servisního technika, zkontrolujte, prosím, následující: Problém Zobrazí se ERROR (chyba), když jsou zadány číslice minut. Nastavené údaje se neuložily. Příčina/Odstranění Pokud existuje další časovač č., který obsahuje program se stejným časem a dnem, nemohou se tyto překrývat. Uložené programy se automaticky třídí podle času. Zkontrolujte si, zda nejsou údaje uloženy v jiném časovači č. Program není funkční. Zkontrolujte, zda čas není označen :. Pokud je čas neplatný, pak také program není platný. Zkontrolujte zda, něco nepřekáží uvnitř dálkového ovladače. V takovém případě je program neplatný. CZ-10

15 5. Funkce temperování Funkce temperování předchází přílišnému zvýšení (nebo přílišnému snížení) pokojové teploty, pokud místnost není obydlena. Klimatizace pracuje automaticky, pokud je tato funkce efektivně nastavena. Obecný výkon funkce temperování COOL (chlazení) / DRY (sušení) 1 Klimatizace začne pracovat, když se pokojová teplota zvýší až na -1 C horního limitu. 2 Klimatizace přestane pracovat, když se pokojová teplota sníží až na -2 C horního limitu. Horní limit funkce temperování Pokojová teplota HEAT (topení) Pokojová teplota 1 Klimatizace začne pracovat, když se pokojová teplota sníží až na +1 C dolního limitu. 2 Klimatizace přestane pracovat, když se pokojová teplota zvýší až na +2 C dolního limitu. Dolní limit funkce temperování [Bezpečnostní opatření] Ovládání temperování pouze spustí/zastaví klimatizaci. Nezmění to režim provozu / nastavení teploty. Proto režim provoz/teplota potřebuje být nastaven předem tak, aby funkce temperování zapnula klimatizaci s vámi požadovaným provozním režimem / nastavením teploty. Pokud se pokojová teplota rychle mění, může se dostat nad horní nebo dolní limit, pokud je funkce temperování aktivována. Funkce temperování je nefunkční během provozního režimu FAN/AUTO. Příkaz stop klimatizace (uvedený ve 2/výše) je platný, pouze tehdy když funkce temperování pracuje. Pokud je použit k ovládání jiný ovladač (nebo centralizované ovládací zařízení jako systémové ovládání), funkce temperování nepracuje. CZ CZ-11

16 5. Funkce temperování (pokračování) Nastavení funkce temperování 1. Stiskněte a přidržte po dobu delší než 2 sekundy a zobrazí se obrazovka nastavení horního teplotního limitu., a horní teplotní limit začnou blikat. (Tovární nastavení horního teplotního limitu je 38 C.) 2. Stiskněte / a zvolte horní teplotní limit a stiskněte, tak hodnotu uložíte. Zobrazí se obrazovka nastavení dolního teplotního limitu. 3. Stiskněte / a zvolte dolní teplotní limit a stiskněte, tak hodnotu uložíte. Nastavení funkce temperování je dokončeno. (Tovární nastavení dolního teplotního limitu je 10 C.) * Jednotka se vrátí do normálního režimu, pokud stisknete nebo pokud nic nezadáte během nastavování po dobu 3 minut. V tomto případě budou všechna nastavení ztracena. Zrušení funkce temperování Stiskněte a přidržte po dobu delší než 2 sekundy během nastavování funkce temperování. Označení funkce temperování Označení funkce temperování VYPNUTO Blikání Svítí nepřerušovaně Stav Funkce temperování není nastavena. Funkce temperování je nyní nastavena nebo v provozu. Ačkoliv je funkce temperování nastavena, není v provozu. Poznámka Dálkový ovladač ztratí informaci o provozu funkce temperování, pokud dojde k výpadku napájení během provozu funkce temperování a výpadek je delší než hodina. Po výpadku, když klimatizace začne pracovat, se již nedostane funkce temperování. V této chvíli se klimatizace nezastaví při funkci temperování. CZ-12

17 6. Funkce spánku * Tato funkce vám umožní spokojené spaní a mění pokojovou teplotou během vašeho spánku. * Můžete nastavit vypnutí časovače na každou jednu hodinu od 1 do 10 hodin. (Stiskněte a zastavíte nastavování času.) 2. Stiskněte. Provoz spánku je zahájen. Čas provozu Zobrazení dálkového ovladače (během nastavování času) Když nastane doba mimo provoz: Vnitřní jednotka se zastaví. * Teplota se vrátí do nastavení na čas, kdy začal provoz funkce spánku. Označení funkce Doba mimo (V případě, že přesný spánku provoz čas je 23:00) Zobrazení dálkového ovladače (během nastavování funkce spánku) Označení funkce spánku * Pokud během 3 minut neprovedete žádnou operaci, režim nastavení času bude automaticky ukončen. Ex. Případ 7hodinového časovače Zrušení provozu funkce spánku: Stiskněte. * Nastavení teploty zůstane v té době zrušeno. Následující tlačítka také zruší provoz funkce spánku. tlačítko Zastaví vnitřní jednotku, jakmile je zrušen provoz funkce spánku. tlačítko Změní režim provozu, jakmile je zrušen provoz funkce spánku. CZ 1. Stiskněte. Při každém stisknutí tlačítka se označení mění v následujícím pořadí. (každá jedna hodina) CZ-13

18 6. Funkce spánku (pokračování) Pokud tlačítko nefunguje. Nebo pokud provoz není spuštěn ani po stisknutí. Zkontrolujte následující tabulku. Položka Displej dálkového ovladače (Označení souvislé svícení / blikání) 1 Bliká označení Error (chyby) (po dobu několika sekund). 2 Tato funkce není dostupná označení se rozsvítí (na několik sekund). 3 Bliká označení centralizovaného ovládání (po dobu několika sekund). Obsah Hodiny nejsou nastaveny. Pokud je režim provozu nastaven na AUTO nebo FAN, není tato funkce dostupná. Centralizované ovládání je zakázáno funkcí start/ stop jednotky nebo změnou nastavení teploty. Provoz funkce spánku bude zrušen v těchto případech: 1: Pokud má jednotka příkaz se zastavit nebo změnit nastavení teploty pomocí jiného dálkového ovladače nebo centralizovaným ovládacím zařízením. 2: Pokud má jednotka příkaz se zastavit nebo změnit nastavení teploty pomocí funkce týdenního programu / funkce temperování. 3: Když je centralizované ovládání jednotky zakázáno zastavením jednotky nebo změnou nastavení teploty. Poznámka Problém Nastavení teploty nejde snížit (zvýšit). Provoz funkce spánku se neukončí. Příčina/Odstranění Nelze nastavit teplotu přes horní nebo dolní limit nebo každý režim provozu. Poznamenejte si, zda jste změnili čas po zahájení funkce spánku. Provoz se neukončí, dokud nedosáhne nastavení času zahájení. CZ-14

19 CZ-15 CZ

20 Více informací získáte na adrese: Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika Thámova 289/ Praha 8, Karlín telefon: zákaznická linka: centrální fax: aktuální info na Autorizovaný zástupce pro EU Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Vytištěno v České republice

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze. ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze. ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití., BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel a příslušenství Obsah Strana Úvod... 1 Tento

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Návod k obsluze. Klimatizační jednotka. Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA

Návod k obsluze. Klimatizační jednotka. Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA Návod k obsluze Klimatizační jednotka Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA Venkovní jednotka CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA Děkujeme vám za zakoupení klima zace

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN P eklad p vodního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT

NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT MODEL ACF 45HUiAT-LH ACF 54HUiAT-LH ACF 60HUiAT-LH UTY-RNNXM Uživatelský manuál pečlivě uchovejte pro další použití Kostečka Group spol.

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Návod k obsluze. Podstropní typ INVERTER třídaa 3 fáze. ABF 36UiAT ABF 45UiAT ABF 54UiAT. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. Podstropní typ INVERTER třídaa 3 fáze. ABF 36UiAT ABF 45UiAT ABF 54UiAT. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze Podstropní typ INVERTER třídaa 3 fáze bezfreónové ekologické chladivo ABF 36UiAT ABF 45UiAT ABF 54UiAT Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. 1 Bezpečnostní opatření NEBEZPEČÍ! VÝSTRAHA!

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172

ReguCon, s.r.o., Lopatecká 9, 14700 Praha 4 - Podolí, tel.: 272 739 683, Fax: 271 733 694, email: info@regucon.cz IČO: 61461172 DIČ: CZ61461172 5. Uvedení do provozu 5.1 Ovládací panel A Manometr B LCD display C Mod chlazení D Mod stop / ochrana proti zamrznutí E Mod topení F Venkovní jednotka v provozu G Mod přídavné dotápění H Tlačítko přepínání

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU OHNIVZDORNÉHO SEJFU CAMBRIDGE Všeobecné informace: Ohnivzdorný sejf Cambridge má jeden MASTER kód a až štyři užívatelské kódy. Každé stlačení tlačítka je provázeno

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

CC Luxe dotykový ovladač

CC Luxe dotykový ovladač CC Luxe dotykový ovladač NÁVOD K POUŽITÍ, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Kontakty: Obsah 1 ÚVOD 1 1.1 Předmluva 1 1.2 Záruka 1 1.2.1 Všeobecně 1 1.2.2 Záruční ustanovení 1 1.2.3 Ručení 1 1.3 Bezpečnostní předpisy 1

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PT41-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRE-USB/RS232-RJ11 (převodník nutné dokoupit) * Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón) Možnost volby na vstupech:

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170)

TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) TEPELNÉ ČERPADLO PRO BAZÉNY (THP 55, THP 100, THP 120, THP 170) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Výkon a vlastnosti... 3 II. Schéma systému... 3 III. Výkonové parametry...

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více