Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a byla schválena školskou radou dne Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy 1

2 2

3 OBSAH: str. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTYFINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 65 3

4 4

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Palackého 49, Valašské Meziříčí Identifikátor zařízení: Sídlo: Palackého Valašské Meziříčí Právní forma: příspěvková organizace, IČO: , DIČ: CZ Charakteristika školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je součástí vzdělávacího systému České republiky. Jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytuje vzdělání ve tříletých, čtyřletých a nástavbových oborech. Dále zabezpečuje vzdělávání v oblasti terciární jazykové, odborné. ISŠ COP zajišťuje : 1. Vzdělávání studentů: obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem obory zakončené maturitní zkouškou dvojjazyčné vzdělávání v oboru mechanik elektronik jednoleté pomaturitní kurzy anglického a německého jazyka státní jazykové zkoušky mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds jazykové zkoušky českého jazyka 2. Celoživotní vzdělávání: nástavbové studium denní a dálkové jazykové vzdělávání pro všechny věkové kategorie zájemců v regionu v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, státní jazykové zkoušky, mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds svářečská škola se širokým spektrem kurzů pro Úřady práce i jednotlivé firmy akreditace MŠMT pro kurzy výpočetní techniky školení a zkoušky Vyhl. 50/78 realizace kurzů v oblasti elektrotechniky, chemie, strojírenství, gastronomie a potravinářství pro různé zájemce na základě objednávky lokální akademie CISCO Networking systems obecně prospěšná společnost LINGUA LIVE podporující jazykové vzdělávání v regionu založená spolu s Městem Valašské Meziříčí 3. Místní centrum celoživotního učení Uznávání kvalifikace dle zákona 179/2006 v oborech H/01 Kuchař - číšník (připravujeme) H/01 Pekař H/01 Cukrář 5

6 Hlavním cílem je poskytovat kvalitní profesní vzdělání v souladu s požadavky sociálních partnerů a trhu práce, a to jak v rovině základní profesní přípravy, tak v aktivitách zahrnujících celoživotní vzdělávání. Škola má nadregionální působnost. Hlavní důraz je kladen na kvalitu výuky, flexibilitu absolventů, u kterých jsou pěstovány klíčové dovednosti nutné pro uplatnění v profesním i osobním životě. Zapojení do programů Leonardo da Vinci a The Globe dává žákům možnost pracovat v projektech školních i mezinárodních, s příslušnou jazykovou vybaveností vycestovat do zahraničí. Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku, v Černé Hoře a v Polsku umožňuje vzájemné poznávání a sbližování blízkých národů. Pedagogický sbor má odpovídající aprobovanost a odborné i pedagogické dovednosti na vysoké úrovni. Škola spolupracuje se všemi významnými podniky regionu, Úřadem práce, Městským úřadem ve Valašském Meziříčí a Krajským úřadem Zlínského kraje. Škola má zastoupení v Radě ZK pro odborné vzdělávání, v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a Centru uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. Významnou součástí života školy je i environmentální výchova. Zapojením do projektu Pilotní škola KEV, v které škola působila, přinesl nový pohled na ekologii, která je součástí učebních dokumentů všech oborů. Studium na škole je charakterizováno: začleněním klíčových dovedností do školního kurikula zavedením projektového vyučování ve výuce prostupností vzdělávacích cest spoluprací se sociálními partnery školy systematickým vzděláváním pedagogických a řídících pracovníků školy systematickou spoluprací se školami v České republice i zahraničí Zřizovatel školy: Zlínský kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: tř. T. Bati Zlín Údaje o vedení: Ředitel Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupce ředitele pro výchovné poradenství Zástupce ředitele pro jazykovou školu Zástupce ředitele pro ekonomický úsek Vedoucí svářečské školy Vedoucí stravování Referát majetkové správy Vedoucí sekretariátu/asistentka ředitele Mgr. Petr Pavlůsek Ing. Jarmila Tyšerová Mgr. René Camfrla Ing. Zdeněk Hadaš Mgr. Ivana Tomanová-Krčmářová Mgr. Ivana Nováčková Eva Válková Eduard Pavlica Taťána Voráčová Ing. Vojtěch Holotík Monika Rejdová, DiS. Telefon: Fax: Web: 6

7 Datum zřízení školy: sloučením dvou právních subjektů Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: s účinností od sloučení se Středním odborným učilištěm potravinářským. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Střední škola kapacita: žáků IZO: Jazyková škola s právem SJZ kapacita: 560 žáků IZO: Domov mládeže kapacita: 120 lůžek IZO: Školní jídelna kapacita: 950 stravovaných IZO: Typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje Typ školy Počet tříd Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. SŠ ,22 61,78 7,53 Jazyková škola Počet odpoledních kurzů 21 Počet žáků odpoledních kurzů 180 Počet žáků 1-letého kurzu AJ 44 Počet žáků 1-letého kurzu Aj a NJ - Interní učitelé 3 Externí učitelé 16 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. Školní jídelna x x Domov mládeže (statistika k ) 7

8 Školská rada (ŠR) První zasedání ŠR ve školním roce 2012/2013 se konalo dne ve hodin. Přítomni byli: - Mgr. Dagmar Všetičková - Ing. Ladislav Haiker - Ing. Petr Steffek - Oldřich Riemer - Hana Hlinská Hosté: - Mgr. Petr Pavlůsek - Ing. Jarmila Hýžová - Monika Rejdová Omluveni: - Jiří Fabián Školská rada je usnášeníschopná. Průběh zasedání: 1. Úvodní slovo Ing. Petr Steffek 2. Ing. Hýžová jako zástupkyně odborů seznámila ŠR se změnami ve vnitřním mzdovém předpisu školy (týká se pedagogických zaměstnanců školy). Vyjádření ředitele k této změně, snižování počtu žáků. 3. Jednohlasné schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2011/ Seznámení ŠR s již běžící soutěží Život a chemie partnery této soutěže jsou společnosti DEZA, a. s. a CS CABOT, spol. s r. o. Firmy přispěly každá ,- Kč na odměny pro vítěze a účastníky soutěže. Firma CS CABOT, spol. s r. o. také přispěla částkou ,- na vybudování CNC učebny. 5. Projekty školy Běžící - Tradice bez hranic - Robotika nezná hranice - Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování - Střední školou bez problémů Začínající - Moderní trendy ve strojírenství - ROP Inovace technologií praxe - Leonardo da Vinci spolupráce s Polskem (Rzeszow) Kuchař číšník - EU peníze školám 6. Letos byla obnovena soutěž tříd vítězné třídy budou odměněny finančním obnosem z nadace školy příspěvek na školní výlet. 7. Investiční požadavky školy nákup nového vozidla, vybudování rozhlasu, kamerového systému, poplašného systému, vnitřního rozvodu vody. 8. Schválené investice nákup nového serveru a jeho klimatizace. 8

9 9. Byla úspěšně dokončena rekonstrukce vodovodního řádu. 10. Započala jednání nad náborem nových žáků pro školní rok 2013/2014 (více v zápise poradní skupiny ředitele Nábor ze dne ). 11. V současné době se jedná o prodeji části školního pozemku. Školská rada prodej pozemku k vybudování parkovací plochy schvaluje a podporuje žádost ředitele školy, aby získané finanční prostředky byly investovány zpět do školy. Školská rada zároveň zdůrazňuje nutnost nákladných investic v prostorách školy, např. rekonstrukce tělocvičny a vjezdu do školy. 12. Rozloučení. Druhé zasedání školské rady se konalo ve hodin. Přítomni byli: Hosté: - Mgr. Dagmar Všetičková - Mgr. Petr Pavlůsek - Hana Hlinská - Ing. Jarmila Tyšerová - Jiří Fabián - Monika Rejdová - Ing. Petr Steffek - Oldřich Riemer Omluveni: - Ing. Ladislav Haiker Průběh zasedání: 12. Úvodní slovo, přivítání, stručné shrnutí bodů jednání. 13. Kamerový systém školy - Seznámení s důvody zavedení tohoto kamerového systému (bezpečnost žáků a majetku školy časté poruchy dveří, krádeže). - Zavedení kamerového systému bylo začleněno do Školního řádu školy, tato změna byla projednána a schválena na pedagogické radě, která zasedala dne Byla vytvořena směrnice školy č. j. ISŠ/0046/2013, upravující problematiku kamerového systému Technicko organizační o patření k provozu kamerového systému. - Školská rada změnu Školního řádu jednohlasně schválila. 14. Seznámení členů rady se změnami ve školních vzdělávacích programech - ISŠ COP má celkem 20 ŠVP (z toho 5 ŠVP je ve dvou variantách pro denní a dálkové studium). - Ke změnám ŠVP došlo u oborů Pekař, Cukrář (žáci jsou spojeni v 1 třídě, bylo nutno sjednotit hodinové dotace obou oborů) a Gastronomie (žáci jsou spojeni do 1 třídy s technickými obory). - Školská rada změnu ve školních vzdělávacích programech jednohlasně schválila. 15. Aktuality ze života školy - dnes bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/ Rozloučení, předpoklad konání příštího zasedání ŠR je září

10 Současné složení školské rady Zástupci jmenovaní Zlínským krajem: Ing. Ladislav Haiker, personální ředitel DEZA a. s. Mgr. Dagmar Všetičková, pracovnice oddělení organizačního a správního, OŠMS Zlínského kraje Zástupci zvoleni z řad pedagogických pracovníků: Oldřich Riemer, učitel odborného výcviku Ing. Petr Steffek, učitel odborných předmětů chemických Zástupci zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: Hana Hlinská, žákyně G3M Martin Fabián, otec žáka třídy G3M 10

11 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Počet žáků Denní studium Ukončilo Ukončilo ZZ MZ Mechanik strojů a zařízení 2344L/001 SŠ Mechanik strojů a zařízení 2344L/01 SŠ Mechanik seřizovač-mechatronik 2345L/004 SŠ 8-7 Strojní mechanik 2351H/01 SŠ Nástrojář 2352H/01 SŠ Obráběč kovů 2356H/01 SŠ Mechanik elektronik 2643L/001 SŠ Mechanik elektrotechnik 2641L/01 SŠ Elektrikář 2651H/01 SŠ Elektrikář - silnoproud 2651H/02 SŠ Elektromechanik pro zařízení a př H/01 SŠ Chemik operátor prům. chemie 2842L/012 SŠ 6-1 Chemik operátor 2842L/01 SŠ Gastronomie 6441L/01 SŠ Kuchař. číšník 6551H/01 SŠ Cukrář 2954H/01 SŠ Řezník - uzenář 2956H/01 SŠ Pekař 2953H/01 SŠ Podnikání NS - denní 6441L/51 SŠ 36-9 Vyučované obory ve šk. roce 2012/2013 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Studium při zaměstnání Počet studentů Ukončilo ZZ Ukončilo MZ DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX Provozní technika NS 2343L/506 SŠ Provozní technika NS 2343L/51 SŠ Elektrotechnika NS 2641L/501 SŠ Provozní elektrotechnika 2641L/52 SŠ NS Podnikání NS 6441L/524 SŠ Podnikání NS 6441L/51 SŠ Gastronomie NS 6541L/51 SŠ Vysvětlivky : DÁ - dálkové studium VE - večerní studium EX - externí studium NS - nástavbové studium 11

12 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY K bylo v ISŠ - COP celkem zaměstnáno 94 zaměstnanců, z toho 52 žen a 42 mužů. Přepočtený počet zaměstnanců činil 92,125. Jejich průměrný věk byl 48 let. Z toho: pedagogických 63 přepočtený počet 61,775 nepedagogických 31 přepočtený počet 30,35 Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2012/2013 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní zaměstnanci 63 61,775 Externí zaměstnanci 0 0 Ped. zaměstnanci - poř.číslo Další údaje o pedagogických zaměstnancích ve školním roce 2012/2013 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 1. učitel SŠ OP 0,770 VŠ fa. elektro ČVUT Praha, DPS (EL) učitelka SŠ - VVP 1,000 VŠ PF Ostrava učit. VVP (RJ, Z), FF - ČJ Učitelka VVP 1,000 VŠ MU Brno učitelství NJ učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS zást. řed. pro TV 1,000 VŠ UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ zeměděl. Brno, fa provozně-ek., DPS učitel SŠ VVP 1,000 VŠ - UJEP Brno, učitelství (M, Z) 9 8. učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, F) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ zeměděl. - fa. agronom., DPS učitelka SŠ - VVP VŠ Ostravská univ. - učitelství VVP (NJ) učitel SŠ VVP 1,000 VŠ FF Masarykova u. Brno, DPS, (NJ) učitelka SŠ - OP 1,000 VŠ UJAK Praha- spec. pedagogika, maturita, výuč. list K- Č, DPS učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ PF Ostrava, učitelství (ČJ, D) učitel SŠ OP 1,000 VŠ Báňská Ostrava fa. strojní (STR) učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ UP Olomouc,učitelství (M, TV) Učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ UK praha, fakulta TV a sportu učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ Ostravská univ. FF - učitelství (ČJ, AJ) ZŘ pro SJŠ 1,000 VŠ UJEP Brno, učitelství (NJ) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ CHT Pardubice ek. a řízení,ostravs.univ. učitelství OP ) učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ VUT Brno manag. a ek. (EK), DPS učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ Slezská univ.opava, FPF- (AJ) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ Ostravs. univ. PF vych., VŠB - EF ředitel školy 1,000 VŠ PF Ostrav.univ. učitelství VVP (TV, BV, Bi, Ekol) učitel SŠ VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (TV, Bi) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ SVŠT Bratislava fa. chem. - technol učitel SŠ VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitel SŠ - OP 1,000 VŠ Ostravs.univerzita- PF učitelství OP učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ UJEP Ústí n. L. - základy hum. vzděl učitel SŠ OP 1,000 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS (STR) učitel SŠ OP 1,000 VŠ FE VUT Brno (elektro),dps 11 12

13 31. učitel SŠ VVP 1,000 VŠ VŠCHT Praha, fa. potr., DPS (CH) učitelka SŠ - OP 1,000 VŠ Ostrav. univ. - FP učit. (obchod, služ.) ZŘ pro vých. porad. 1,000 VŠ FF UP Olomouc - psychologie, DPS ZŘ pro teoret.vyuč. 1,000 VŠ VŠCHT Pardubice, DPS (CH) učitel SŠ OP 1,000 VŠ Ostravská univ. PF (TV, STR, VT) Učitelka VVP - AJ 1,000 VŠ MU Brno, učitel cizích jazyků učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ UP Olomouc-učitelství OV,ČJ učitel OV 1,000 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS učitel OV P 1,000 SV maturita, výuč. list pekař,dps ZŘ pro PV 1,000 VŠ báňská fa. strojní, DPS učitel OV elektro 1,000 SV maturita, výuč. list (elektro), DPS učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list (strojní),dps učitel OV elektro 1,000 VŠ Bc. studium školský management, SV maturita, výuč. list (elektro), DPS, učitelka OV K,Č 1,000 SV maturita, výuč. list K - S, DPS učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS učitelka OV - KĆ 0,500 VŠ bak..st.program-učitelství OP obchod a služby učitel OV K,Č 1,000 SV maturita-ekonomika provoz společ.str učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list strojní, DPS ved. učitel OV 1,000 VŠ bak.st.program- Management,SV maturita, výuč. list elektro, DPS učitel OV elektro 1,000 SV maturita, výuč. list elektro, DPS Učitelka OV K,Č 1,000 SV maturita, výuč. list K-Č učitelka OV K, Ć 1,000 SV maturita, výuč.list - servírka, DPS učitel OV K,Č 1,000 VŠ bc. studium, SV maturita,výuč.list K-Č, DPS ved.svář.školy 1,000 SV maturita, výuč. list strojní, DPS učitel OV chemie 1,000 SV maturita, výuč. list chemie, DPS učitel OV elektro 1,000 SV maturita, výuč. list elektro učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list strojní učitel OV KČ 1,000 SV maturita, výuč. list K - Č, DPS učitelka OV - P 0,500 SV maturita,výuč.list - cukrářka učitelka OV Č 1,000 SV maturita, výuč. list kuch., cukr., DPS vedoucí učitelka OV 1,000 VŠ UP Ol. pedagogika, Ostr. univ.- SP, SP vychovatel 1,000 SV maturita Gymnásium, DPS vychovatelka 1,000 VŠ Bc. studium spec.pedagogika -vych., SV maturita Gymnásium, DPS učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (TV, Z) 31 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura zaměstnanců: v ISŠ - COP bylo zaměstnáno k ped. zaměstnanců ø věk 49 let učitelé 37 ø věk 45 let učitelé OV 25 ø věk 48 let vychovatelé 2 ø věk 54 let Z celkového počtu 63 pedagogických zaměstnanců je jeden starobní důchodce. Celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogických zaměstnanců: Učitelé učitelé OV Vychovatelé Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet VŠ (Mgr) 36 VŠ (Mgr) 2 VŠ (Mgr) 0 VŠ (Bc) 1 VŠ (Bc) 4 VŠ (Bc) 1 SV s mat.zkouškou 0 SV s mat.zkouškou 18 SV s mat. zkouškou 1 Bez DPS 1 Bez DPS 2 13

14 Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2012/2013 : v % Požadovaný stupeň vzdělání 99,972 Aprobovanost výuky 94,500 Nástupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2012/2013: 1. Ped. prac. č. 16 učitel VVP Výstupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2012/ Ped. prac. č. 64. učitel - zemřel Ped. prac. č. 32 učitelka - výpověď z důvodu nadbytečnosti 3. Ped. prac. č. 30 učitel výpověď z důvodu nadbytečnosti 4. Ped. prac. č. 17 učitelka výpověď z důvodu nadbytečnosti 5. Ped. prac. č. 41 učitel OV výpověď z důvodu nadbytečnosti Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 31 30,35 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických zaměstnancích ve školním roce 2012/2013 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1. asistentka, manažerka projektu 1,000 VŠ bakalářské studium - AJ 2. uklízečka 1,000 SV výuč.list učební obor mech. el. 3. správce inf. technologií 1,000 SV maturita SOU stroj., OA - výp.technika 4. mzdová účetní 1,000 SV maturita gymnázium 5. asistentka 1,000 SV maturita SPŠ strojnická 6. účetní 1,000 SV maturita SŠPM 7. kuchařka 1,000 SV výuč. list - učební obor kuchařka 8. sociální pracovník 0,250 VŠ podnikatelství a management 9. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 10. personalistka 1,000 SV maturita SEŠ 11. referent majetkové správy 1,000 VŠ Vysoká vojenská tech. škola 12. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor servírka 13. uklízečka 1,000 SV výuč. list - elektro 14. skladnice 1,000 SV maturita SPŠ stavební 15. uklizečka 1,000 SO učební obor prodavačka 16. údržbář 0,900 SV výuční list učeb. obor truhlář 17. kuchařka 1,000 SV výuč.list učební obor kuchařka 18. uklízečka 1,000 základní 19. finanční účetní 1,000 SV s mat. zk.-isš-cop VM asist. podnikatele 20. Asistentka ředitele 1,000 VOŠ Přerov veřejná správa 21. hlavní účetní 1,000 SV maturita SEŠ 22. vedoucí kuchařka 1,000 SV výuč. list učební obor kuchařka 23. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 24. údržbář 0,900 SV výuč. list učební obor malíř - natěrač 25. adm. a spisová pracovnice 1,000 SV maturita SPŠCH, kurz základy podnik. 26. vrátný 1,000 SV výuč. list učební obor MEZ 14

15 27. údržbář 0,900 SV maturita - Prap. škola, VL -automechanik 28. ZŘ pro ekonomický úsek 1,000 SV maturita SEŠ 29. vedoucí školní jídelny 1,000 SV maturita + výuč.list kuchař-číšník 30. účetní 0,500 SV maturita - gymnázium 31. údržbář 0,900 SV maturita v o boru el. SPŠ Vsetí V ISŠ - COP bylo zaměstnáno k nepedagogických zaměstnanců. Jejich průměrný věk činil 45 let. Z celkového počtu neped. zaměstnanců je l starobní důchodce. Nástupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2012/2013: 0 Výstupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2012/2013: účetní dohodou z důvodu nadbytečnosti (po ukončení rodičovské dovolené) prac. č adm. a správní pracovnice - dohodou na vlastní žádost prac. č uklízečka výpověď z důvodu nadbytečnosti Mimoevidenční stav zaměstnanců Mateřská a rodičovská dovolená 1. učitelka 2. učitelka 3. učitelka OV, sekretářka 4. učitelka 5. učitelka OV 6. učitelka 7. učitelka 8. mzdová účetní 9. učitelka 15

16 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro Kód Název Délka studia Druh studia Počet přijatých Počet odvolání 1. kolo Další kola L/51 Podnikání - NS 2 DE L/51 Provozní technika - NS 3 DÁ l/52 Provozní elektrotechnika - 3 DÁ NS L/51 Chemik operátor 3 DÁ L/51 Podnikání - NS 3 DÁ L/51 Gastronomie 3 DÁ 3-0 Celkem Vysvětlivky : NS - nástavbové studium DE - denní studium DÁ - dálkové studium Žáci přihlášení a přijatí do 1. ročníku odevzdané zápisové lístky Název a kód oboru 1. kolo Další kola Celkem Do učebních oborů (ZZ) Z toho Do studijních oborů (MZ) Mechanik strojů a zařízení L/ Strojní mechanik H/ Nástrojář H/ Obráběč kovů H/ Mechanik elektrotechnik L/ Elektrikář H/ Elektrikář - silnoproud H/ Chemik operátor L/ Gastronomie L/ Kuchař - číšník H/ Cukrář H/ Řezník - uzenář H/ Celkem Odvolací řízení pro školní rok 2013/2014: Počet odvolání celkem; přijato žáků na odvolání (autoremedura, KÚ): 0 16

17 Přihlášky do 1. ročníku 2013/ celkem 197 (po 1. kole) Okres Vsetín 145 Oblast Valašské Meziříčí 119 Oblast Vsetín 26 Škola Škola ZŠ Křižná V.M. 10 ZŠ Luh Vsetín 4 ZŠ Šafaříková V.M. 5 ZŠ Rokytnice Vsetín ZŠ Masarykova V.M. 14 ZŠ Ohrada Vsetín ZŠ Žerotínova V.M. 14 ZŠ Trávníky Vsetín ZŠ Vyhlídka V.M. 22 ZŠ Sychrov Vsetín 1 ZŠ Salvator V.M. ZŠ Rybníky Vsetín ZŠ Videčská Rožnov 1 ZŠ Rybníky Integra 1 ZŠ Pod Skalkou Rožnov 4 ZŠ Jablůnka ZŠ 5.května Rožnov 3 ZŠ Růžďka 1 ZŠ Sedmikráska Rožnov ZŠ Hošťálkova Pr Rožnov 2 ZŠ Liptál 3 ZŠ Poličná 7 ZŠ Nový Hrozenkov ZŠ Lešná 6 ZŠ Velké Karlovice ZŠ Kelč 11 ZŠ Halenkov 1 ZŠ Loučka 10 ZŠ Hovězí 9 ZŠ Dolní Bečva 2 ZŠ Karolinka ZŠ Horní Bečva ZŠ Francova Lhota 1 ZŠ Zašová ZŠ Horní Lideč 3 ZŠ Zubří 3 ZŠ Valašská Polanka 1 ZŠ Hutisko 1 ZŠ Valašská Bystřice ZŠ Vidče 4 Praha 1 Okres Nový Jičín 29 ZŠ Komenského NJ 5 ZŠ Kopřivnice Alšova ZŠ B.Martinů NJ ZŠ Kopřivnice 17.listopadu ZŠ Dlouhá NJ ZŠ Kopřivnice Obrán. Míru ZŠ Tyršova NJ 4 ZŠ Kopřivnice Pionýrská ZŠ Jubilejní NJ 4 ZŠ Kopřivnice Štefanikova ZŠ Starý Jičín 10 ZŠ Pobořská Odry ZŠ Kunín ZŠ Komenského Odry ZŠ Frenštát Tyršova ZŠ Příbor ZŠ Frenštát Záhuní ZŠ Štramberk ZŠ Veřovice 2 ZŠ Fulnek TGM ZŠ Hodslavice ZŠ Bílovec ZŠ Mořkov 2 ZŠ Studenka ZŠ Suchdol n.o. ZŠ Spalov ZŠ Lichnov ZŠ Vítkov ZŠ Bartošovice 2 Okres Přerov 14 ZŠ Šrom.nám. Hranice 4 ZŠ Hustopeče 4 ZŠ 1.máje Hranice 1 ZŠ Střítež n.l. ZŠ Struhlovsko Hranice 3 ZŠ Všechovice ZŠ Hranice, Nová ZŠ Bělotín ZŠ Drahotuše ZŠ Lipník ZŠ Šternberk ZŠ Potštát 2 Okres Zlín 3 ZŠ Brumov 1 ZŠ Štítná n.vláří ZŠ Val.Klobouky 1 ZŠ Zlín ZŠ Slušovice ZŠ Uherské Hradiště ZŠ Vizovice 1 ZŠ Nedašov Okres Kroměříž 6 ZŠ Bratrsví Bystřice 5 ZŠ Holešov-Smet.sady 1 ZŠ Kroměříž ZŠ Rajnochovice ZŠ Bystřice p.h.-tgm ZŠ Hulín ZŠ Morkovice ZŠ Zborovice 17

18 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Školní rok 2012/2013 Třída Učebna Třídní učitel Počet žáků Kod oboru Název oboru M1 16 Mgr.Holotíková L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor L/01 Gastronomie ES1 23 Mgr.Ptáček H/01 Elektrikář H/01 Elektromechanik H/02 Elektrikář-silnoproud H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů KČ1 12 Ing.Hýžová H/01 Kuchař-číšník PŘC1 22 Mgr.Románek H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář H/01 Pekař M2 38 Ing.Steffek L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor G2M 35 Mgr.Vrána L/01 Gastronomie ES2 24 Mgr.Holman H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud H/01 Obráběč kovů KČ2 13 Mgr.Kolaříková H/01 Kuchař-číšník PŘC2 14 Ing.Pobucká H/01 Cukrář H/01 Pekař S3M CHE3M 39 G3M 34 ES3 24 KČ3A 18 KČ3B Mgr.Kundrát Ing.Burešová H/01 Řezník-uzenář L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik Mgr.Röhrerová L/01 Gastronomie Ing.Kopecký H/01 Strojní mechanik H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud E.Konvičná H/01 Kuchař-číšník Bc.Šrámková H/01 Kuchař-číšník 18

19 PŘC3 15 S4M 32 PaedDr.Bolechová H/01 Pekař Ing.Sadílek CHE4M 33 Mgr.Plešek G4M 37 N1 034 Mgr.Paprstkářová H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář-výroba L/001 Mechanik strojů a zařízení L/004 Mechanik seřizovačmechatronik Chemik operátorprům.chemie L/ L/004 Mechanik elektronik L/01 Gastronomie Ing.Nováková L/51 Podnikání N2 033 Ing.Hajná L/51 Podnikání DENNÍ 532 D1A AULA Ing.Bernkopf L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika L/51 Gastronomie D1B AULA Ing.Ottopalová L/51 Podnikání D2A AULA Ing.Burešová L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika D2B AULA Mgr. Indrák L/51 Gastronomie D3A AULA Mgr.Vavřík D3B AULA Mgr.Chýlková DÁLK. 137 CELKEM 669 podle stavu k L/51 Podnikání L/506 Provozní technika L/501 Elektrotechnika L/51 Gastronomie L/524 Podnikání 19

20 Studijní výsledky žáků v 1. pololetí Třída PŽ PCH PD PP P PV N1 NV NK AC AO AN AP D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , ,55 ES , ,23 ES , ,18 G2M , ,47 G3M , ,8 G4M , ,67 CHE3M , ,52 CHE4M , ,04 KČ , ,37 KČ , ,07 KČ3A , ,05 KČ3B , ,24 M , ,24 M , ,93 N , ,45 N , ,63 PŘC , ,1 PŘC , ,94 PŘC , ,21 S3M , ,67 S4M , ,6 20

21 Studijní výsledky žáků v 2. pololetí Třída PŽ PCH PD PP P PV N1 NV NK AC AO AN AP D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , ,79 ES , ,2 ES , ,53 G2M , ,29 G3M , ,79 G4M , ,72 CHE3M , ,12 CHE4M , ,5 KČ , ,46 KČ , ,62 KČ3A , ,52 KČ3B , ,07 M , ,03 M , ,82 N , ,3 N , PŘC , ,04 PŘC , ,86 PŘC , ,67 S3M , ,13 S4M , ,76 Vysvětlivky: PŽ počet žáků AC absence celková PCH počet chlapců AO absence omluvená PD počet dívek AN absence neomluvená P prospělo AP absence průměrná na žáka PP průměrný prospěch PV prospělo s vyznamenáním N1 neprospělo z 1 předmětu NV neprospělo z více předmětů NK neklasifikováno 21

22 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Přihlášky k maturitě volitelné předměty ČJ Z M Z AJ Z NJ Z RJ Z Celkem žáků CHE4M S4M G4M N D3A D3B OMZ celkem Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Třída Obor Nekonal Celkem Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opravná maturita podzim Celá maturita podzim CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M-MSZ S4M-MCH N2 P D3A-PT D3A-ET D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ Podzimní termín Třída Obor Maturita celkem Nekonal Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Jaro 2013 CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M-MSZ S4M-MCH N2 P D3A-PT D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2011/2012 o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více