Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013"

Transkript

1 o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a byla schválena školskou radou dne Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy 1

2 2

3 OBSAH: str. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTYFINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 65 3

4 4

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Palackého 49, Valašské Meziříčí Identifikátor zařízení: Sídlo: Palackého Valašské Meziříčí Právní forma: příspěvková organizace, IČO: , DIČ: CZ Charakteristika školy: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je součástí vzdělávacího systému České republiky. Jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytuje vzdělání ve tříletých, čtyřletých a nástavbových oborech. Dále zabezpečuje vzdělávání v oblasti terciární jazykové, odborné. ISŠ COP zajišťuje : 1. Vzdělávání studentů: obory zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem obory zakončené maturitní zkouškou dvojjazyčné vzdělávání v oboru mechanik elektronik jednoleté pomaturitní kurzy anglického a německého jazyka státní jazykové zkoušky mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds jazykové zkoušky českého jazyka 2. Celoživotní vzdělávání: nástavbové studium denní a dálkové jazykové vzdělávání pro všechny věkové kategorie zájemců v regionu v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, státní jazykové zkoušky, mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds svářečská škola se širokým spektrem kurzů pro Úřady práce i jednotlivé firmy akreditace MŠMT pro kurzy výpočetní techniky školení a zkoušky Vyhl. 50/78 realizace kurzů v oblasti elektrotechniky, chemie, strojírenství, gastronomie a potravinářství pro různé zájemce na základě objednávky lokální akademie CISCO Networking systems obecně prospěšná společnost LINGUA LIVE podporující jazykové vzdělávání v regionu založená spolu s Městem Valašské Meziříčí 3. Místní centrum celoživotního učení Uznávání kvalifikace dle zákona 179/2006 v oborech H/01 Kuchař - číšník (připravujeme) H/01 Pekař H/01 Cukrář 5

6 Hlavním cílem je poskytovat kvalitní profesní vzdělání v souladu s požadavky sociálních partnerů a trhu práce, a to jak v rovině základní profesní přípravy, tak v aktivitách zahrnujících celoživotní vzdělávání. Škola má nadregionální působnost. Hlavní důraz je kladen na kvalitu výuky, flexibilitu absolventů, u kterých jsou pěstovány klíčové dovednosti nutné pro uplatnění v profesním i osobním životě. Zapojení do programů Leonardo da Vinci a The Globe dává žákům možnost pracovat v projektech školních i mezinárodních, s příslušnou jazykovou vybaveností vycestovat do zahraničí. Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku, v Černé Hoře a v Polsku umožňuje vzájemné poznávání a sbližování blízkých národů. Pedagogický sbor má odpovídající aprobovanost a odborné i pedagogické dovednosti na vysoké úrovni. Škola spolupracuje se všemi významnými podniky regionu, Úřadem práce, Městským úřadem ve Valašském Meziříčí a Krajským úřadem Zlínského kraje. Škola má zastoupení v Radě ZK pro odborné vzdělávání, v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a Centru uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s. Významnou součástí života školy je i environmentální výchova. Zapojením do projektu Pilotní škola KEV, v které škola působila, přinesl nový pohled na ekologii, která je součástí učebních dokumentů všech oborů. Studium na škole je charakterizováno: začleněním klíčových dovedností do školního kurikula zavedením projektového vyučování ve výuce prostupností vzdělávacích cest spoluprací se sociálními partnery školy systematickým vzděláváním pedagogických a řídících pracovníků školy systematickou spoluprací se školami v České republice i zahraničí Zřizovatel školy: Zlínský kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: tř. T. Bati Zlín Údaje o vedení: Ředitel Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupce ředitele pro výchovné poradenství Zástupce ředitele pro jazykovou školu Zástupce ředitele pro ekonomický úsek Vedoucí svářečské školy Vedoucí stravování Referát majetkové správy Vedoucí sekretariátu/asistentka ředitele Mgr. Petr Pavlůsek Ing. Jarmila Tyšerová Mgr. René Camfrla Ing. Zdeněk Hadaš Mgr. Ivana Tomanová-Krčmářová Mgr. Ivana Nováčková Eva Válková Eduard Pavlica Taťána Voráčová Ing. Vojtěch Holotík Monika Rejdová, DiS. Telefon: Fax: Web: 6

7 Datum zřízení školy: sloučením dvou právních subjektů Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: s účinností od sloučení se Středním odborným učilištěm potravinářským. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 1. Střední škola kapacita: žáků IZO: Jazyková škola s právem SJZ kapacita: 560 žáků IZO: Domov mládeže kapacita: 120 lůžek IZO: Školní jídelna kapacita: 950 stravovaných IZO: Typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje Typ školy Počet tříd Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. SŠ ,22 61,78 7,53 Jazyková škola Počet odpoledních kurzů 21 Počet žáků odpoledních kurzů 180 Počet žáků 1-letého kurzu AJ 44 Počet žáků 1-letého kurzu Aj a NJ - Interní učitelé 3 Externí učitelé 16 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt. ped. prac. Školní jídelna x x Domov mládeže (statistika k ) 7

8 Školská rada (ŠR) První zasedání ŠR ve školním roce 2012/2013 se konalo dne ve hodin. Přítomni byli: - Mgr. Dagmar Všetičková - Ing. Ladislav Haiker - Ing. Petr Steffek - Oldřich Riemer - Hana Hlinská Hosté: - Mgr. Petr Pavlůsek - Ing. Jarmila Hýžová - Monika Rejdová Omluveni: - Jiří Fabián Školská rada je usnášeníschopná. Průběh zasedání: 1. Úvodní slovo Ing. Petr Steffek 2. Ing. Hýžová jako zástupkyně odborů seznámila ŠR se změnami ve vnitřním mzdovém předpisu školy (týká se pedagogických zaměstnanců školy). Vyjádření ředitele k této změně, snižování počtu žáků. 3. Jednohlasné schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2011/ Seznámení ŠR s již běžící soutěží Život a chemie partnery této soutěže jsou společnosti DEZA, a. s. a CS CABOT, spol. s r. o. Firmy přispěly každá ,- Kč na odměny pro vítěze a účastníky soutěže. Firma CS CABOT, spol. s r. o. také přispěla částkou ,- na vybudování CNC učebny. 5. Projekty školy Běžící - Tradice bez hranic - Robotika nezná hranice - Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním stravování - Střední školou bez problémů Začínající - Moderní trendy ve strojírenství - ROP Inovace technologií praxe - Leonardo da Vinci spolupráce s Polskem (Rzeszow) Kuchař číšník - EU peníze školám 6. Letos byla obnovena soutěž tříd vítězné třídy budou odměněny finančním obnosem z nadace školy příspěvek na školní výlet. 7. Investiční požadavky školy nákup nového vozidla, vybudování rozhlasu, kamerového systému, poplašného systému, vnitřního rozvodu vody. 8. Schválené investice nákup nového serveru a jeho klimatizace. 8

9 9. Byla úspěšně dokončena rekonstrukce vodovodního řádu. 10. Započala jednání nad náborem nových žáků pro školní rok 2013/2014 (více v zápise poradní skupiny ředitele Nábor ze dne ). 11. V současné době se jedná o prodeji části školního pozemku. Školská rada prodej pozemku k vybudování parkovací plochy schvaluje a podporuje žádost ředitele školy, aby získané finanční prostředky byly investovány zpět do školy. Školská rada zároveň zdůrazňuje nutnost nákladných investic v prostorách školy, např. rekonstrukce tělocvičny a vjezdu do školy. 12. Rozloučení. Druhé zasedání školské rady se konalo ve hodin. Přítomni byli: Hosté: - Mgr. Dagmar Všetičková - Mgr. Petr Pavlůsek - Hana Hlinská - Ing. Jarmila Tyšerová - Jiří Fabián - Monika Rejdová - Ing. Petr Steffek - Oldřich Riemer Omluveni: - Ing. Ladislav Haiker Průběh zasedání: 12. Úvodní slovo, přivítání, stručné shrnutí bodů jednání. 13. Kamerový systém školy - Seznámení s důvody zavedení tohoto kamerového systému (bezpečnost žáků a majetku školy časté poruchy dveří, krádeže). - Zavedení kamerového systému bylo začleněno do Školního řádu školy, tato změna byla projednána a schválena na pedagogické radě, která zasedala dne Byla vytvořena směrnice školy č. j. ISŠ/0046/2013, upravující problematiku kamerového systému Technicko organizační o patření k provozu kamerového systému. - Školská rada změnu Školního řádu jednohlasně schválila. 14. Seznámení členů rady se změnami ve školních vzdělávacích programech - ISŠ COP má celkem 20 ŠVP (z toho 5 ŠVP je ve dvou variantách pro denní a dálkové studium). - Ke změnám ŠVP došlo u oborů Pekař, Cukrář (žáci jsou spojeni v 1 třídě, bylo nutno sjednotit hodinové dotace obou oborů) a Gastronomie (žáci jsou spojeni do 1 třídy s technickými obory). - Školská rada změnu ve školních vzdělávacích programech jednohlasně schválila. 15. Aktuality ze života školy - dnes bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/ Rozloučení, předpoklad konání příštího zasedání ŠR je září

10 Současné složení školské rady Zástupci jmenovaní Zlínským krajem: Ing. Ladislav Haiker, personální ředitel DEZA a. s. Mgr. Dagmar Všetičková, pracovnice oddělení organizačního a správního, OŠMS Zlínského kraje Zástupci zvoleni z řad pedagogických pracovníků: Oldřich Riemer, učitel odborného výcviku Ing. Petr Steffek, učitel odborných předmětů chemických Zástupci zvoleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: Hana Hlinská, žákyně G3M Martin Fabián, otec žáka třídy G3M 10

11 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Vyučované obory ve školním roce 2011/2012 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Počet žáků Denní studium Ukončilo Ukončilo ZZ MZ Mechanik strojů a zařízení 2344L/001 SŠ Mechanik strojů a zařízení 2344L/01 SŠ Mechanik seřizovač-mechatronik 2345L/004 SŠ 8-7 Strojní mechanik 2351H/01 SŠ Nástrojář 2352H/01 SŠ Obráběč kovů 2356H/01 SŠ Mechanik elektronik 2643L/001 SŠ Mechanik elektrotechnik 2641L/01 SŠ Elektrikář 2651H/01 SŠ Elektrikář - silnoproud 2651H/02 SŠ Elektromechanik pro zařízení a př H/01 SŠ Chemik operátor prům. chemie 2842L/012 SŠ 6-1 Chemik operátor 2842L/01 SŠ Gastronomie 6441L/01 SŠ Kuchař. číšník 6551H/01 SŠ Cukrář 2954H/01 SŠ Řezník - uzenář 2956H/01 SŠ Pekař 2953H/01 SŠ Podnikání NS - denní 6441L/51 SŠ 36-9 Vyučované obory ve šk. roce 2012/2013 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy Studium při zaměstnání Počet studentů Ukončilo ZZ Ukončilo MZ DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX Provozní technika NS 2343L/506 SŠ Provozní technika NS 2343L/51 SŠ Elektrotechnika NS 2641L/501 SŠ Provozní elektrotechnika 2641L/52 SŠ NS Podnikání NS 6441L/524 SŠ Podnikání NS 6441L/51 SŠ Gastronomie NS 6541L/51 SŠ Vysvětlivky : DÁ - dálkové studium VE - večerní studium EX - externí studium NS - nástavbové studium 11

12 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY K bylo v ISŠ - COP celkem zaměstnáno 94 zaměstnanců, z toho 52 žen a 42 mužů. Přepočtený počet zaměstnanců činil 92,125. Jejich průměrný věk byl 48 let. Z toho: pedagogických 63 přepočtený počet 61,775 nepedagogických 31 přepočtený počet 30,35 Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2012/2013 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní zaměstnanci 63 61,775 Externí zaměstnanci 0 0 Ped. zaměstnanci - poř.číslo Další údaje o pedagogických zaměstnancích ve školním roce 2012/2013 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 1. učitel SŠ OP 0,770 VŠ fa. elektro ČVUT Praha, DPS (EL) učitelka SŠ - VVP 1,000 VŠ PF Ostrava učit. VVP (RJ, Z), FF - ČJ Učitelka VVP 1,000 VŠ MU Brno učitelství NJ učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS zást. řed. pro TV 1,000 VŠ UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ zeměděl. Brno, fa provozně-ek., DPS učitel SŠ VVP 1,000 VŠ - UJEP Brno, učitelství (M, Z) 9 8. učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, F) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ zeměděl. - fa. agronom., DPS učitelka SŠ - VVP VŠ Ostravská univ. - učitelství VVP (NJ) učitel SŠ VVP 1,000 VŠ FF Masarykova u. Brno, DPS, (NJ) učitelka SŠ - OP 1,000 VŠ UJAK Praha- spec. pedagogika, maturita, výuč. list K- Č, DPS učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ PF Ostrava, učitelství (ČJ, D) učitel SŠ OP 1,000 VŠ Báňská Ostrava fa. strojní (STR) učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ UP Olomouc,učitelství (M, TV) Učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ UK praha, fakulta TV a sportu učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ Ostravská univ. FF - učitelství (ČJ, AJ) ZŘ pro SJŠ 1,000 VŠ UJEP Brno, učitelství (NJ) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ CHT Pardubice ek. a řízení,ostravs.univ. učitelství OP ) učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ VUT Brno manag. a ek. (EK), DPS učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ Slezská univ.opava, FPF- (AJ) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ Ostravs. univ. PF vych., VŠB - EF ředitel školy 1,000 VŠ PF Ostrav.univ. učitelství VVP (TV, BV, Bi, Ekol) učitel SŠ VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (TV, Bi) učitelka SŠ OP 1,000 VŠ SVŠT Bratislava fa. chem. - technol učitel SŠ VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (M, VT) učitel SŠ - OP 1,000 VŠ Ostravs.univerzita- PF učitelství OP učitelka SŠ VVP 1,000 VŠ UJEP Ústí n. L. - základy hum. vzděl učitel SŠ OP 1,000 VŠ VUT Brno fa. stroj., DPS (STR) učitel SŠ OP 1,000 VŠ FE VUT Brno (elektro),dps 11 12

13 31. učitel SŠ VVP 1,000 VŠ VŠCHT Praha, fa. potr., DPS (CH) učitelka SŠ - OP 1,000 VŠ Ostrav. univ. - FP učit. (obchod, služ.) ZŘ pro vých. porad. 1,000 VŠ FF UP Olomouc - psychologie, DPS ZŘ pro teoret.vyuč. 1,000 VŠ VŠCHT Pardubice, DPS (CH) učitel SŠ OP 1,000 VŠ Ostravská univ. PF (TV, STR, VT) Učitelka VVP - AJ 1,000 VŠ MU Brno, učitel cizích jazyků učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ UP Olomouc-učitelství OV,ČJ učitel OV 1,000 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS učitel OV P 1,000 SV maturita, výuč. list pekař,dps ZŘ pro PV 1,000 VŠ báňská fa. strojní, DPS učitel OV elektro 1,000 SV maturita, výuč. list (elektro), DPS učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list (strojní),dps učitel OV elektro 1,000 VŠ Bc. studium školský management, SV maturita, výuč. list (elektro), DPS, učitelka OV K,Č 1,000 SV maturita, výuč. list K - S, DPS učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list (strojní), DPS učitelka OV - KĆ 0,500 VŠ bak..st.program-učitelství OP obchod a služby učitel OV K,Č 1,000 SV maturita-ekonomika provoz společ.str učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list strojní, DPS ved. učitel OV 1,000 VŠ bak.st.program- Management,SV maturita, výuč. list elektro, DPS učitel OV elektro 1,000 SV maturita, výuč. list elektro, DPS Učitelka OV K,Č 1,000 SV maturita, výuč. list K-Č učitelka OV K, Ć 1,000 SV maturita, výuč.list - servírka, DPS učitel OV K,Č 1,000 VŠ bc. studium, SV maturita,výuč.list K-Č, DPS ved.svář.školy 1,000 SV maturita, výuč. list strojní, DPS učitel OV chemie 1,000 SV maturita, výuč. list chemie, DPS učitel OV elektro 1,000 SV maturita, výuč. list elektro učitel OV strojní 1,000 SV maturita, výuč. list strojní učitel OV KČ 1,000 SV maturita, výuč. list K - Č, DPS učitelka OV - P 0,500 SV maturita,výuč.list - cukrářka učitelka OV Č 1,000 SV maturita, výuč. list kuch., cukr., DPS vedoucí učitelka OV 1,000 VŠ UP Ol. pedagogika, Ostr. univ.- SP, SP vychovatel 1,000 SV maturita Gymnásium, DPS vychovatelka 1,000 VŠ Bc. studium spec.pedagogika -vych., SV maturita Gymnásium, DPS učitel SŠ - VVP 1,000 VŠ PF UP Olomouc, učitelství (TV, Z) 31 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Věková struktura zaměstnanců: v ISŠ - COP bylo zaměstnáno k ped. zaměstnanců ø věk 49 let učitelé 37 ø věk 45 let učitelé OV 25 ø věk 48 let vychovatelé 2 ø věk 54 let Z celkového počtu 63 pedagogických zaměstnanců je jeden starobní důchodce. Celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogických zaměstnanců: Učitelé učitelé OV Vychovatelé Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet Stupeň vzdělání Počet VŠ (Mgr) 36 VŠ (Mgr) 2 VŠ (Mgr) 0 VŠ (Bc) 1 VŠ (Bc) 4 VŠ (Bc) 1 SV s mat.zkouškou 0 SV s mat.zkouškou 18 SV s mat. zkouškou 1 Bez DPS 1 Bez DPS 2 13

14 Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2012/2013 : v % Požadovaný stupeň vzdělání 99,972 Aprobovanost výuky 94,500 Nástupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2012/2013: 1. Ped. prac. č. 16 učitel VVP Výstupy pedagogických zaměstnanců ve škol. roce 2012/ Ped. prac. č. 64. učitel - zemřel Ped. prac. č. 32 učitelka - výpověď z důvodu nadbytečnosti 3. Ped. prac. č. 30 učitel výpověď z důvodu nadbytečnosti 4. Ped. prac. č. 17 učitelka výpověď z důvodu nadbytečnosti 5. Ped. prac. č. 41 učitel OV výpověď z důvodu nadbytečnosti Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 31 30,35 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických zaměstnancích ve školním roce 2012/2013 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo 1. asistentka, manažerka projektu 1,000 VŠ bakalářské studium - AJ 2. uklízečka 1,000 SV výuč.list učební obor mech. el. 3. správce inf. technologií 1,000 SV maturita SOU stroj., OA - výp.technika 4. mzdová účetní 1,000 SV maturita gymnázium 5. asistentka 1,000 SV maturita SPŠ strojnická 6. účetní 1,000 SV maturita SŠPM 7. kuchařka 1,000 SV výuč. list - učební obor kuchařka 8. sociální pracovník 0,250 VŠ podnikatelství a management 9. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 10. personalistka 1,000 SV maturita SEŠ 11. referent majetkové správy 1,000 VŠ Vysoká vojenská tech. škola 12. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor servírka 13. uklízečka 1,000 SV výuč. list - elektro 14. skladnice 1,000 SV maturita SPŠ stavební 15. uklizečka 1,000 SO učební obor prodavačka 16. údržbář 0,900 SV výuční list učeb. obor truhlář 17. kuchařka 1,000 SV výuč.list učební obor kuchařka 18. uklízečka 1,000 základní 19. finanční účetní 1,000 SV s mat. zk.-isš-cop VM asist. podnikatele 20. Asistentka ředitele 1,000 VOŠ Přerov veřejná správa 21. hlavní účetní 1,000 SV maturita SEŠ 22. vedoucí kuchařka 1,000 SV výuč. list učební obor kuchařka 23. uklízečka 1,000 SV výuč. list učební obor prodavačka 24. údržbář 0,900 SV výuč. list učební obor malíř - natěrač 25. adm. a spisová pracovnice 1,000 SV maturita SPŠCH, kurz základy podnik. 26. vrátný 1,000 SV výuč. list učební obor MEZ 14

15 27. údržbář 0,900 SV maturita - Prap. škola, VL -automechanik 28. ZŘ pro ekonomický úsek 1,000 SV maturita SEŠ 29. vedoucí školní jídelny 1,000 SV maturita + výuč.list kuchař-číšník 30. účetní 0,500 SV maturita - gymnázium 31. údržbář 0,900 SV maturita v o boru el. SPŠ Vsetí V ISŠ - COP bylo zaměstnáno k nepedagogických zaměstnanců. Jejich průměrný věk činil 45 let. Z celkového počtu neped. zaměstnanců je l starobní důchodce. Nástupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2012/2013: 0 Výstupy provozních zaměstnanců ve školním roce 2012/2013: účetní dohodou z důvodu nadbytečnosti (po ukončení rodičovské dovolené) prac. č adm. a správní pracovnice - dohodou na vlastní žádost prac. č uklízečka výpověď z důvodu nadbytečnosti Mimoevidenční stav zaměstnanců Mateřská a rodičovská dovolená 1. učitelka 2. učitelka 3. učitelka OV, sekretářka 4. učitelka 5. učitelka OV 6. učitelka 7. učitelka 8. mzdová účetní 9. učitelka 15

16 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro Kód Název Délka studia Druh studia Počet přijatých Počet odvolání 1. kolo Další kola L/51 Podnikání - NS 2 DE L/51 Provozní technika - NS 3 DÁ l/52 Provozní elektrotechnika - 3 DÁ NS L/51 Chemik operátor 3 DÁ L/51 Podnikání - NS 3 DÁ L/51 Gastronomie 3 DÁ 3-0 Celkem Vysvětlivky : NS - nástavbové studium DE - denní studium DÁ - dálkové studium Žáci přihlášení a přijatí do 1. ročníku odevzdané zápisové lístky Název a kód oboru 1. kolo Další kola Celkem Do učebních oborů (ZZ) Z toho Do studijních oborů (MZ) Mechanik strojů a zařízení L/ Strojní mechanik H/ Nástrojář H/ Obráběč kovů H/ Mechanik elektrotechnik L/ Elektrikář H/ Elektrikář - silnoproud H/ Chemik operátor L/ Gastronomie L/ Kuchař - číšník H/ Cukrář H/ Řezník - uzenář H/ Celkem Odvolací řízení pro školní rok 2013/2014: Počet odvolání celkem; přijato žáků na odvolání (autoremedura, KÚ): 0 16

17 Přihlášky do 1. ročníku 2013/ celkem 197 (po 1. kole) Okres Vsetín 145 Oblast Valašské Meziříčí 119 Oblast Vsetín 26 Škola Škola ZŠ Křižná V.M. 10 ZŠ Luh Vsetín 4 ZŠ Šafaříková V.M. 5 ZŠ Rokytnice Vsetín ZŠ Masarykova V.M. 14 ZŠ Ohrada Vsetín ZŠ Žerotínova V.M. 14 ZŠ Trávníky Vsetín ZŠ Vyhlídka V.M. 22 ZŠ Sychrov Vsetín 1 ZŠ Salvator V.M. ZŠ Rybníky Vsetín ZŠ Videčská Rožnov 1 ZŠ Rybníky Integra 1 ZŠ Pod Skalkou Rožnov 4 ZŠ Jablůnka ZŠ 5.května Rožnov 3 ZŠ Růžďka 1 ZŠ Sedmikráska Rožnov ZŠ Hošťálkova Pr Rožnov 2 ZŠ Liptál 3 ZŠ Poličná 7 ZŠ Nový Hrozenkov ZŠ Lešná 6 ZŠ Velké Karlovice ZŠ Kelč 11 ZŠ Halenkov 1 ZŠ Loučka 10 ZŠ Hovězí 9 ZŠ Dolní Bečva 2 ZŠ Karolinka ZŠ Horní Bečva ZŠ Francova Lhota 1 ZŠ Zašová ZŠ Horní Lideč 3 ZŠ Zubří 3 ZŠ Valašská Polanka 1 ZŠ Hutisko 1 ZŠ Valašská Bystřice ZŠ Vidče 4 Praha 1 Okres Nový Jičín 29 ZŠ Komenského NJ 5 ZŠ Kopřivnice Alšova ZŠ B.Martinů NJ ZŠ Kopřivnice 17.listopadu ZŠ Dlouhá NJ ZŠ Kopřivnice Obrán. Míru ZŠ Tyršova NJ 4 ZŠ Kopřivnice Pionýrská ZŠ Jubilejní NJ 4 ZŠ Kopřivnice Štefanikova ZŠ Starý Jičín 10 ZŠ Pobořská Odry ZŠ Kunín ZŠ Komenského Odry ZŠ Frenštát Tyršova ZŠ Příbor ZŠ Frenštát Záhuní ZŠ Štramberk ZŠ Veřovice 2 ZŠ Fulnek TGM ZŠ Hodslavice ZŠ Bílovec ZŠ Mořkov 2 ZŠ Studenka ZŠ Suchdol n.o. ZŠ Spalov ZŠ Lichnov ZŠ Vítkov ZŠ Bartošovice 2 Okres Přerov 14 ZŠ Šrom.nám. Hranice 4 ZŠ Hustopeče 4 ZŠ 1.máje Hranice 1 ZŠ Střítež n.l. ZŠ Struhlovsko Hranice 3 ZŠ Všechovice ZŠ Hranice, Nová ZŠ Bělotín ZŠ Drahotuše ZŠ Lipník ZŠ Šternberk ZŠ Potštát 2 Okres Zlín 3 ZŠ Brumov 1 ZŠ Štítná n.vláří ZŠ Val.Klobouky 1 ZŠ Zlín ZŠ Slušovice ZŠ Uherské Hradiště ZŠ Vizovice 1 ZŠ Nedašov Okres Kroměříž 6 ZŠ Bratrsví Bystřice 5 ZŠ Holešov-Smet.sady 1 ZŠ Kroměříž ZŠ Rajnochovice ZŠ Bystřice p.h.-tgm ZŠ Hulín ZŠ Morkovice ZŠ Zborovice 17

18 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Školní rok 2012/2013 Třída Učebna Třídní učitel Počet žáků Kod oboru Název oboru M1 16 Mgr.Holotíková L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor L/01 Gastronomie ES1 23 Mgr.Ptáček H/01 Elektrikář H/01 Elektromechanik H/02 Elektrikář-silnoproud H/01 Strojní mechanik H/01 Nástrojař H/01 Obráběč kovů KČ1 12 Ing.Hýžová H/01 Kuchař-číšník PŘC1 22 Mgr.Románek H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář H/01 Pekař M2 38 Ing.Steffek L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik L/01 Chemik operátor G2M 35 Mgr.Vrána L/01 Gastronomie ES2 24 Mgr.Holman H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud H/01 Obráběč kovů KČ2 13 Mgr.Kolaříková H/01 Kuchař-číšník PŘC2 14 Ing.Pobucká H/01 Cukrář H/01 Pekař S3M CHE3M 39 G3M 34 ES3 24 KČ3A 18 KČ3B Mgr.Kundrát Ing.Burešová H/01 Řezník-uzenář L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Chemik operátor L/01 Mechanik elektrotechnik Mgr.Röhrerová L/01 Gastronomie Ing.Kopecký H/01 Strojní mechanik H/01 Elektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud E.Konvičná H/01 Kuchař-číšník Bc.Šrámková H/01 Kuchař-číšník 18

19 PŘC3 15 S4M 32 PaedDr.Bolechová H/01 Pekař Ing.Sadílek CHE4M 33 Mgr.Plešek G4M 37 N1 034 Mgr.Paprstkářová H/01 Řezník-uzenář H/01 Cukrář-výroba L/001 Mechanik strojů a zařízení L/004 Mechanik seřizovačmechatronik Chemik operátorprům.chemie L/ L/004 Mechanik elektronik L/01 Gastronomie Ing.Nováková L/51 Podnikání N2 033 Ing.Hajná L/51 Podnikání DENNÍ 532 D1A AULA Ing.Bernkopf L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika L/51 Gastronomie D1B AULA Ing.Ottopalová L/51 Podnikání D2A AULA Ing.Burešová L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika D2B AULA Mgr. Indrák L/51 Gastronomie D3A AULA Mgr.Vavřík D3B AULA Mgr.Chýlková DÁLK. 137 CELKEM 669 podle stavu k L/51 Podnikání L/506 Provozní technika L/501 Elektrotechnika L/51 Gastronomie L/524 Podnikání 19

20 Studijní výsledky žáků v 1. pololetí Třída PŽ PCH PD PP P PV N1 NV NK AC AO AN AP D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , ,55 ES , ,23 ES , ,18 G2M , ,47 G3M , ,8 G4M , ,67 CHE3M , ,52 CHE4M , ,04 KČ , ,37 KČ , ,07 KČ3A , ,05 KČ3B , ,24 M , ,24 M , ,93 N , ,45 N , ,63 PŘC , ,1 PŘC , ,94 PŘC , ,21 S3M , ,67 S4M , ,6 20

21 Studijní výsledky žáků v 2. pololetí Třída PŽ PCH PD PP P PV N1 NV NK AC AO AN AP D1A , D1B , D2A , D2B , D3A , D3B , ES , ,79 ES , ,2 ES , ,53 G2M , ,29 G3M , ,79 G4M , ,72 CHE3M , ,12 CHE4M , ,5 KČ , ,46 KČ , ,62 KČ3A , ,52 KČ3B , ,07 M , ,03 M , ,82 N , ,3 N , PŘC , ,04 PŘC , ,86 PŘC , ,67 S3M , ,13 S4M , ,76 Vysvětlivky: PŽ počet žáků AC absence celková PCH počet chlapců AO absence omluvená PD počet dívek AN absence neomluvená P prospělo AP absence průměrná na žáka PP průměrný prospěch PV prospělo s vyznamenáním N1 neprospělo z 1 předmětu NV neprospělo z více předmětů NK neklasifikováno 21

22 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Přihlášky k maturitě volitelné předměty ČJ Z M Z AJ Z NJ Z RJ Z Celkem žáků CHE4M S4M G4M N D3A D3B OMZ celkem Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Třída Obor Nekonal Celkem Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opravná maturita podzim Celá maturita podzim CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M-MSZ S4M-MCH N2 P D3A-PT D3A-ET D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ Podzimní termín Třída Obor Maturita celkem Nekonal Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Jaro 2013 CHE4M CHO CHE4M ME G4M S4M-MSZ S4M-MCH N2 P D3A-PT D3B--P D3B-G Celkem Opravné MZ

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2011/2012 o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014

Mgr. Petr Pavlůsek. ředitel školy. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více