Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Singer viceguvernér České národní banky"

Transkript

1 lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří Hazlíček: Klimaticko-eergetický balíček je omyl Marek Skřipský: Receze Lukáš Petřík: Příběh kozervativí revoluce Opletalova Praha 1 Tel./fax: CEP Newsletter Cetra pro ekoomiku a politiku Registrace MK ČR E Vzik eura v ledu 1999 byl svými zastáci vímá jako završeí mohaletého úsilí o měovou itegraci Evropské uie. Za myšlekou společé měy estály je ezdary s předchozími typy měových uspořádáí v evropských zemích, ale samozřejmě i politické itegračí priority. Hledáí vhodého měového rámce tak bylo v myslích jeho tvůrců motivováo jak postupým odstraňováím bariér vitřího uijího trhu, tak i představou o zákoitosti vývoje směřujícího k větším ekoomickým celkům a edůvěrou v možost, že by další rozvoj ekoomiky mohl být spjat s prosazováím árodích ekoomických zájmů. Eurozóa jako soubor pravidel Společou měu tak její autoři chápali jako úsilí o společý istitucioálí a hospodářsko politický rámec, ve kterém jsou s ohledem a sledovaý cíl jasě staovea pravidla chováí všech účastíků a defiováy pokuty za jejich edodržováí. Za hlaví rys tohoto rámce byla a je považováa sebedisciplía jeho účastíků vyjádřeá souborem maastrichtských kovergečích kritérií i disciplía uvalovaá a jedotlivé čleské země uijími istitucemi. Nicméě v realitě se, a rozdíl od těchto záměrů, samozřejmě árodí ekoomické zájmy stále prosazují a tak eí problém alézt (jak před vlastím vzikem eura tak v průběhu jeho existece) možství příkladů ilustrujících edostatečý respekt vůči těmto kritériím ze stray Současá ekoomická krize zřejmě provede prví zásadí test skutečě dlouhodobé udržitelosti eura v podmíkách prudkého propadu světového a evropského produktu kvátí kovergečím procesům zemí stojících mimo eurozóu, jejich iterpretace trpí řadou slabi (spočívajících především v tom, že opouští ekoomickou racioalitu) a způsob jejich aplikace evropskými autoritami a jedotlivé případy eí příliš kozistetí. Skutečost, že edostatečý respekt vůči pravidlům je typicky projevem moceského boje uvitř společeství moha států a politických obchodů obvykle ejsilějších účastíků, však ic eměí a tom, že existece pravidel a alespoň miimálí míra respektu k im jsou pro deší i budoucí fugováí eurozóy itegrace podmíkami více ež utými. Současá ekoomická krize tak zřejmě provede prví zásadí test skutečě dlouhodobé udrži- LEDNOVÝ GRAF CEPU Závislost a ruském plyu Dovozy plyu z Ruska a celkové spotřebě plyu (%) Bulharsko Slovesko Maďarsko ČR Polsko SRN Prame: Eurostat, Iteratioal Eergy Agecy, 2007 růzých zemí (apříklad revize Paktu stability a růstu v roce 2003, kreativí účetictví moha zemí před vstupem do eurozóy, či frapatí porušováí Paktu stability ze stray velkých zemí eurozóy). Stejě tak je uté kostatovat, že kokrétí podoba jedotlivých kritérií eí ades

2 telosti eura v podmíkách prudkého propadu světového a evropského produktu. Euro a pochybosti Jakkoliv se deší existece eura zdá být poměrě samozřejmá, stojí za to si připomeout ěkteré pochybosti, které doprovázely jeho vzik, už proto, že většia z ich má racioálí jádro, jež může v současé ekoomické situaci abýt a výzamu. Jeda z pochybostí se týkala toho, zda se eurozóu Fiačí a hospodářská krize tak představuje pro euro ejvětší zkoušku jeho odolosti za celých deset let jeho existece. vůbec podaří ustavit. Ještě v poloviě miulého desetiletí byly mohé evropské země atolik zaujaty svými vlastími hospodářskými problémy, že úvahy o vytvořeí ějakého těsějšího svazku hrály v jejich uvažováí druhořadou roli. S tím, jak se však blížilo datum zahájeí třetí etapy Hospodářské a měové uie, rostla ochota politiků podstupovat rizika spojeá s kosolidací domácích hospodářských politik, směřující zejméa k větší fiskálí střídmosti. Navíc je třeba si uvědomit, že alterativou budováí eurozóy pro ě v té době bylo provedeí dalších ekoomických reforem v rámci EU vedoucích k prohloubeí fugováí společého trhu ad rámec trhu zboží, což (racioálě) vímali jako proces s ještě vyšší politickou ceou, ež prováděí dílčích reforem potřebých k zavedeí eura. Z patácti tehdejších čleů EU tedy akoec splilo vstupí požadavky (byť už v té době byly v případech Itálie, či Belgie formulováy oprávěé výhrady ohledě čistoty splěí) dvaáct zemí, což bylo pravděpodobě více, ež si architekti měové uie edlouho před jejím vzikem zřejmě sami představovali. V ěkterých případech také požadavky maastrichtských kovergečích kritérií vedly ke zřetelému zpomaleí ekoomického vývoje ucha- Jakmile zače arůstat ekozistetost hospodářských politik v rámci eurozóy, což je des velmi pravděpodobým scéářem vývoje evropských ekoomik, bude to mít pro budoucost eura eblahé důsledky. vymizely a existují, ale eměly dosud tedeci k arůstáí. Je však epochybě příliš brzy a hodoceí dlouhodobých vyhlídek eurozóy a přežití. Po deseti letech existece tedy zatím moho easvědčuje tomu, že by se životost eura, které si mezitím stačilo vydobýt pozici druhé ejvýzamější světové měy, měla chýlit ke koci. Otázkou ovšem je, jak bude tato měa udržitelá pro všechy její čley a jaký čistý ekoomický výsledek pro ě bude mít v době, kdy světová ekoomika vstoupí do fáze sychroizovaého propadu. Existece eura rozhodě eí provždy zaručeá. Jediou zárukou této existece je právě lpěí a souboru pravidel, která vyžadují především pružé přizpůsobovací trží mechaismy a rozpočtovou střídmost s ohledem a hospodářský cyklus. Jakmile zečů o euro. Poklesy výkou v ěkterých zemích se sice dostavily (Německo, Itálie), byť středědobý hospodářských růst ěkterých jiých zemí zůstal poměrě vysoký (Irsko, Rakousko). Nejovějším příspěvkem do diskuse, zda omiálí kovergece podvazuje kovergeci reálou, bude příklad Sloveska, které do eurozóy vstoupilo s růstem, který v posledích letech patřil v Evropě k ejvyšším. Rověž obava, že měová politika Evropské cetrálí baky prováděá v e zcela homogeím prostředí evropských ekoomik povede k jejich divergeci a akoec k rozpadu eurozóy, v do loňského roku paujících mimořádě přízivých podmíkách světové kojuktury, ealezla empirické opodstatěí. Iflačí difereciály mezi růzorodými zeměmi sice ezačou být tyto požadavky zpochybňováy, ebo jakmile zače arůstat ekozistetost hospodářských politik v rámci eurozóy, což je des velmi pravděpodobým scéářem vývoje evropských ekoomik, bude to mít pro budoucost eura eblahé důsledky. Hospodářská krize Fiačí a hospodářská krize tak představuje pro euro ejvětší zkoušku jeho odolosti za celých deset let jeho existece. Často překoté a málo promyšleé přijímáí NABÍZÍME růzých makroekoomických a fiačích opatřeí v posledích měsících mohou představovat ástup tredu eroze jeho stability. Příkladem jsou eje tlaky směřující k možému rozvolňováí Paktu stability a růstu, ale i občasé sahy politiků zemí (jejichž fiskálí situace je hrozivá ještě předtím, ež se začou uvažovat jejich skryté závazky apříklad v podobě garací a příslibů) poděcovat domácí poptávku z veřejých rozpočtů těch zemí, jejichž dosavadí hospodařeí je ejvíce vyrovaé a má tudíž ejvětší rezervy pro případou stimulaci. Takové chováí vykazuje rysy čerého pasažérství, jehož devastujícím účikům chtěli tvůrcové rozpočtových pravidel eurozóy zabráit. Neí proto ijak áhodé, že proti uvolňováí rozpoč- Neměla-li Česká republika v miulých ěkolika letech silý důvod odstartovat proceduru vstupu do eurozóy, emá ho ai po uplyutí roku Vzhledem k probíhající krizi se avíc vyořují ěkterá ová rizika. tové disciplíy často vehemetě vystupuje a jistě bude vystupovat právě prezidet Evropské cetrálí baky J. C. Trichet. Jakkoliv je saha árodích vlád čelit rostoucímu propadu poptávky růzými stimulačími fiskálími balíčky pochopitelá, byla by CEP abízí sborík č. 69/2008 Iflace krátkodobý výkyv, ebo středědobá hrozba?, do ěhož přispěli předí čeští ekoomové Miroslav Siger, Viktor Kotlá, Eva Zamrazilová, Petr Mach, Vladimír Tomšík, Mojmír Hampl, Marti Madel, Robert Holma, Lukáš Kovada, Tomáš Muzi a Vladimír Kolma. Editorem je Marek Loužek. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 70 Kč, 112 stra. objedávky a tel , 2

3 Miimálím požadavkem z hlediska rizik je přáí, aby další výzamá rozhodutí o přijetí eura Českou republikou přišla až v době, kdy bude zřejmé, že světová ekoomická krize je (ebo brzy bude) u koce. ku, a zejméa do budouca je vzhledem k doposud eprovedeé pezijí reformě vážým problémem stárutí obyvatelstva. Na trhu práce jsou apř. problémem evyhovující kvalifikace dlouhodobě ezaměstaých a velmi vysoké áklady a propouštěí z pracovích poměrů a dobu eurčitou. Čtvrtou skupiou je oblast fiačí itegrace, v íž v miulých letech byla situace uspokojivá a taková zřejmě zůstává i v posledím období. Lze shrout, že eměla-li Česká republika v miulých ěkolika letech silý důvod odstartovat proceduru vstupu do eurozóy, emá ho ai po uplyutí roku Vzhledem k probíhající krizi se avíc vyořují ěkterá ová rizika. Rozkolísáí ekoomiky Charakteristickým rysem krize je rozkmitáí jiak poměrě stabilích makroekoomických veliči. Přitom vstupí maastrichtské požadavky předpokládají vývoj staoveých proměých a udržitelém základě. Velmi volatilí a avíc mimořádě obtížě předpovídatelé to právě cetrálí měová autorita, které by se zkomplikovalo prováděí jedoté měové politiky a zachováváí ceové stability, za kterou je zodpovědá. Zhoršeí parametrů fugováí eurozóy by tak evyhutelě vedlo eje ke sížeí příosu pro její stávající čley, ale i ke sížeí přitažlivosti tohoto projektu pro země, které doposud stojí mimo i, Českou republiku evyjímaje. Aalýzy sladěosti V poloviě prosice 2008 byl Českou árodí bakou a miisterstvem fiací zveřejě společý materiál Aalýzy stupě ekoomické sladěosti České republiky s eurozóou. Teto každoročě vypracovávaý dokumet přiáší sadu testů, které slouží jako podpora pro rozhodováí o ačasováí přijetí eura Českou republikou. Mohé ukazatele azačují, že aše připraveost přijmout euro je přibližě stejá jako v roce 2003, přičemž v růzých oblastech lze pozorovat jak tedece ke zvýšeí sladěosti, tak k jejímu sížeí. Aalyzovaé faktory lze rozdělit do čtyř skupi. K ukazatelům podporujícím přijetí eura patří stabilě vysoká míra otevřeosti české ekoomiky, začá obchodí a vlastická provázaost se zeměmi eurozóy, dosažeí vysoké míry kovergece v míře iflace (epočítáme-li mimořádý rok 2008) i v omiálích úrokových sazbách. Do druhé skupiy patří oblasti, které jsou z hlediska makroekoomických ákladů plyoucích z přijetí eura adále rizikové, i když u ich došlo k výrazému zlepšeí. Jde o pokračující rychlou reálou kovergeci, další přiblížeí aší relativí ceové hladiy k hladiě v eurozóě, ěkterá dílčí zlepšeí a trhu práce (apř. pokles celkové i dlouhodobé míry ezaměstaosti, zastaveí poklesu míry ekoomické aktivity obyvatelstva tato dílčí zlepšeí parametrů trhů práce však mohou mít cyklické příčiy či zvýšeí meziárodí mobility pracoví síly), ebo sížeí celkového i strukturálího deficitu veřejých fiací. Přestože adále přetrvává edostatečě motivující prostředí pro domácí zaměstace s ižší kvalifikací, k pro pružost ekoomiky pozitivím jevům patří zastaveí růstu celkového zdaěí práce a růstu poměru miimálí mzdy k průměré mzdě. Třetí skupiu představují tradičě úzká místa z hlediska pružosti ekoomiky a její schoposti přizpůsobit se šokům, přičemž v této oblasti ebylo zazameáo žádé výzamé zlepšeí. Patří sem přetrvávající existece strukturálího deficitu, který omezuje maévrovací prostor pro fiskálí politiprostředí se tak stává velmi epřátelským pro plěí omiálích kritérií. Zjevé to je v případě kurzového kritéria. Poměrě plyulé (byť rychlé) posilováí kurzu v předchozích letech přešlo do afoukutí kurzové bubliy v červeci 2008 a s propukutím akutí fáze fiačí krize se dostavilo období zvýšeé volatility koruy. Splěí kurzového kritéria by se tak pravděpodobě stalo velmi problematickým a v lepším případě pro cetrálí baku velmi ákladým a áročým itervečím cvičeím s ejistým výsledkem. Ai splěí kritéria iflace by emuselo být sazší ež v klidějších dobách, kdy epůsobí souběžě ěkolik exogeích šoků. A to pomíjíme skutečost, že aplit defiici ceové stability v období hluboké recese či dokoce deflace ekoomicky smysluplým obsahem by mohlo být pro samoté evropské autority velmi prekérí. NABÍZÍME Jiými slovy, i kdyby se v důsledku postupujícího přibližováí české ekoomiky k eurozóě vychýlila bilace rizik výzaměji ve prospěch čistých příosů (jako že tomu tak eí, a aopak lze předpokládat, Charakteristickým rysem krize je rozkmitáí jiak poměrě stabilích makroekoomických veliči. že pružý kurs a relativí izolovaost českého fiačího systému bude pro českou ekoomiky v ejbližších letech příosem), právě probíhající ekoomická krize z procedury plěí vstupích kritérií čií sado postradatelou kratochvíli. Miimálím požadavkem z hlediska rizik je tedy přáí, aby další výzamá rozhodutí o přijetí eura Českou republikou přišla až v době, kdy bude zřejmé, že světová ekoomická krize je (ebo brzy bude) u koce. CEP abízí kihu Michala Petříka Evropa ve slepé uličce s podtitulem Lisaboská smlouva a politická uifikace. Kiha aalyzuje základí pojmy evropské itegrace a rozebírá vývoj k politické uii. Zkoumá pilíře Lisaboské smlouvy a další změy zaváděé Lisaboskou smlouvou. Přiáší případové studie Uie mezi Laekeem a Lisaboem. Nechybí ai přílohy s kompetecemi EU podle Lisaboské smlouvy. Předmluvu ke kize apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 70 Kč, 118 stra. objedávky a tel , 3

4 4 Koflikt v Gaze v historické perspektivě Ja Eichler Ústav meziárodích vztahů Na přelomu starého a ového roku Izrael zahájil důkladě apláovaou zdrcující operaci proti palestiské radikálí orgaizaci Hamás. Celkový počet zabitých za prví dva týdy bojů čiil ěkolik stovek. Byl tedy ěkolikaásobě ižší ežli možství obětí geocidích šíleství v subsaharské Africe za pouhý jede jediý de, ale přesto děí a ěkolika málo kilometrech v pásmu Gazy okamžitě vzbudilo obrovskou pozorost celého světa a vyvolalo velké emoce především v zemích euroatlatické oblasti. Zovu se potvrdila jeda kostata poválečé světové politiky: Blízký a Středí Východ je jedou z ejvýbušějších částí celého světa. Jaké jsou historické a meziároděpolitické příčiy této skutečosti? Čtyři velké války Veškeré apětí se odvíjí od jedostraého vyhlášeí Státu Izrael v roce 1948 a území zahrujícím 51 % Palestiy, zatímco Palesticům bylo vyhrazeo 41 % území. Tuto skutečost odmítly arabské státy a ejprve ji chtěly změit cestou válek. Nedlouho po vyhlášeí Státu Izrael ozbrojeé síly Arabské ligy (Egypt, Irák, Sýrie, Libao a Zajordáská arabská legie) byly asazey a obrau práv palestiských Arabů. Prvím, kdo zvolil cestu ozbrojeé kofrotace tedy byli Arabové. Ale tzv. palestiská válka pro ě skočila špatě Izraelci svůj stát rozšířili a 78 % území Palestiy a zároveň s tím začal exodus Palesticů. Od této doby Izrael trvale porušuje čtvrtou žeevskou koveci, která výslově zakazuje zabydlovat okupovaá území vlastím obyvatelstvem. Na straě Palesticů to umocňuje pocity křivdy a eávisti. Druhá válka vypukla po zároděí Suezského kaálu v roce Izrael při í zasahoval a straě Fracie a Velké Britáie. Třetí válka v roce 1967 přiesla Izraeli, spoléhajícímu a vzdušou převahu a a momet překvapeí, bleskové a doslova epochálí vítězství. Jeho vojska obsadila strategicky výzamá území a Siajském poloostrově, a východím břehu Suezu, a Golaských výšiách, v Jordásku a ve východím Jeruzalémě. Izrael se stal klíčovou vojeskou mocostí celé oblasti Blízkého a středího východu a upevilo se jeho strategické spojeectví s USA. Zároveň s tím se však od ěho odkloila Fracie a jedou z kostat její zahraičí politiky se stala saha hledat oboustraě přijatelé řešeí izraelsko palestiského kofliktu. Pro Izrael jsou USA strategickým parterem, a to bez ohledu a skutečost, kdo je premiérem Izraele a prezidetem USA. Když i čtvrtá, tzv. Jomkippurská válka v říju 1973, s koečou platostí potvrdila, že arabské státy emají proti Izraeli ve vojeství šaci a úspěch, role bojovíků za práva Palesticů se zmocily teroristické orgaizace. Izrael však sázel eje a válčeí, ale také a cílevědomou diplomacii. V roce 1979 jeho tehdejší premiér Begi podepsal v Camp Davidu izraelsko egyptskou mírovou smlouvu a o dalších patáct let později stejým způsobem skočilo epřátelství mezi Izraelem a Jordáskem. Tím odpadli dva z původích pěti ejobávaějších epřátel Izraele. A po svržeí Saddámovy diktatury je ásledoval Irák. Tím se výrazě zúžila základa, ze které dostávaly podporu (fiace, výcvik, výzbroj a politická podpora) ty palestiské orgaizace, jež v boji za ávrat ztraceých území vsadily a teroristické útoky. Po diplomatických úspěších v případě Egypta a Jordáska a po vojeském vítězství USA v Iráku se tedy situace akoec obloukem vrátila tam, kde začala prví blízkovýchodí válka, tedy k izraelsko-palestiskému problému. Stalo se tak ale za zcela jiého poměru sil, který je pro Izrael mohem přízivější, ež tomu bylo v roce USA jako strategický spojeec Izraele Pro Izrael jsou USA strategickým parterem, a to bez ohledu a skutečost, kdo je premiérem Izraele a prezidetem USA. Pascal Boiface, ředitel pařížského Ústavu meziárodích a strategických vztahů (IRIS) připomíá, že Truma vycházel z vlivu židovských voličů v USA. Eisehower původě echtěl dopustit, aby se o americké politice rozhodovalo v Jeruzalémě, ale akoec se k Izraeli přikloil proto, že jeho ejvětším epřítelem se stal egyptský prezidet Násir s podporou Moskvy. Keedy rozšířil vojeskou pomoci Izraeli, domívaje se, že touto cestou si pojistí vliv USA a izraelskou politiku. Johso podpořil Izrael ve válce 1967, protože touto cestou chtěl omezit vliv SSSR a Blízkém východě, odstrait epřátelské arabské režimy a dosáhout přízivější podmíky pro svého strategického spojece. James Carter se sažil přimět Izrael k určitým ústupkům a zazameal diplomatický úspěch v Camp David v roce Reaga jako prví z amerických prezidetů otevřeě vyhlásil, že Izrael a Blízkém východě působí jako společý trumf celého Západu. Hořkou zkušeost zažil G. W. Bush ezískal druhý madát, protože proti ěmu začali bojovat lobbisté z AIPAC. Clito se sažil dosáhout uzavřeí míru, ale akoec euspěl, když Arafat epřijal Barakovy ávrhy. Velmi důležité je i to, že od roku 1972 USA vetovaly přes čtyřicet rezolucí RB OSN, které byly ějak kritické vůči Izraeli. Navíc jim mohokrát stačilo pohrozit vetem a vzápětí se měil text avrhovaých rezolucí. Boiface z toho vyvozuje, že s takovou podporou se postupě upevňoval pocit beztrestosti, a to jak a poli politickém, tak i válečém. Vojeská kultura Bojová příprava Obraých sil Izraele (Israel Defese Force IDF) se dlouhodobě zaměřuje především a vedeí boje o území. Jejich hlaví úderou silou jsou takové jedotky, motorizovaé dělostřelectvo, taktické letectvo a protivzdušá obraa. Vojeská doktría Izraele klade rozhodující důraz a odstrašováí, a to jak kovečí, tak i jaderé. Jeho vojeská strategie se zaměřuje a překvapivé, a proto velice účié preemptiví údery a a preemptiví války v krátkém trváí. Ty se vyzačují rychlým rozviutím ozbrojeých sil a překvapivými maévry a epřátelském území a zasazováím rychlých a silých úderů vypočítaých a co ejvětší ochromeí ozbrojeých sil epřítele. Zovu se potvrdila jeda kostata poválečé světové politiky: Blízký a Středí východ je jedou z ejvýbušějších částí celého světa. Na počátku 21. století se IDF z iiciativy miistra obray Ehuda Baraka zaměřily především a computerizaci, další moderizaci vojeského letectva, a ákup bezpilotích prostředků, a systém protiraketové obray Arrow, a pořízeí moderích radarových a družicových systémů a a rozvíjeí velitelských schopostí a samostatosti při rozhodováí. Zároveň s tím má Izrael také ekovečí odstrašovací arzeál se dvěma složkami, leteckou a pozemí. Tu prví tvoří letouy F 16 A/B/C/D/I Fightig Falco s dosahem km a letouy F 151 Thuder s dosahem km. Pozemí složka má řízeé střely Jericho I (dosah 1200 km) a Jericho II (dosah 1800 km) a celkem

5 asi 100 áloží uložeých v Zekharyehu. Boj Izraele Izrael emá žádou strategickou hloubku svého území, v případě války emá kam ustupovat, emůže vytvářet druhé sledy svých vojsk, stírá se rozdíl mezi frotou a zázemím, každý koflikt zameá vysokou zraitelost izraelského obyvatelstva a veškeré ifrastruktury. Každý ozbrojeý úder, a to i odpalováí raket krátkého dosahu, je pro Izrael útokem a životí zájmy, a území celistvost, a politickou svrchovaost a a přežití izraelského ároda jako takového. Hlaví metodou bojové čiosti izraelských ozbrojeých sil jsou výpady a ájezdy a palestiské cíle orgaizovaé jako odpověď a teroristické akce. Cílem je zemožit, aby tato území byla pro palestiské ozbrojece základou, v íž připravují své útoky, a také svatyí, do které se pak vracejí, aby se rozptýlili mezi civilím obyvatelstvem. Nejzámější, ale také ejkritizovaější se stala operace Dy kajícosti a podzim Byla odpovědí a zabití dvou izraelských dětí po odpáleí palestiské rakety Kásim, jejím výsledkem bylo 104 zabitých Palesticů, z toho osmáct dětí, úplé zičeí 77 domů a poškozeí stovek dalších. Druhou metodou je fyzická likvidace palestiských aktivistů podezřelých z orgaizováí teroristických atetátů ebo dokoce z jejich uskutečňováí. Hlaví pozorost se zaměřuje a pohlaváry hutí Fatáh, Hamás, Islámský džihád, Brigády Ezedi al Kasám a další. Pro jejich cíleé zabíjeí se vžilo ozačeí mimosoudí popravy ebo také cíleé zabíjeí (targetig killigs). V miulých letech přiesla smrt moha skutečým palestiským teroristům, ale má také vážé stié stáky desítky mrtvých a zraěých a straě eviého civilího palestiského obyvatelstva. K tomu se přidávají zičeá obydlí, rozbitá ifrastruktura a další zhoršeí již tak bědých podmíek velké většiy obyčejých Palesticů. Boj Palesticů Hamás, Palestiský islámský džihád a tzv. mučedické brigády al Aksá se zaměřily především a sebevražedé pumové atetáty proti dvěma druhům cílů. Prvím z ich jsou kasára a další vojeská zařízeí, a ěž poejvíce útočí sebevražedí řidiči aut aložeých výbušou směsí. Zabíjejí vojáky izraelské armády a ičí jejich základ- Izraelské vojeství, ahlížeo čistě techokraticky, představuje aprostou špičku dešího světa. y což zejméa a okupovaých územích vysvětlují jako zvláští formu asymetrické války. Ale zcela jiá je situace v případě druhého terče útoků, kterým jsou civilí cíle a území Izraele je to ta ejzákeřější stráka druhé itifády. Uplatňuje se ve velkých městech, která se acházejí v blízkosti tzv. zeleé liie, a jsou tedy saději dosažitelá. Často voleým terčem s vysoce symbolickým výzamem je město Jeruzalém. Druhou, ještě záludější metodou bojové čiosti se stalo odpalováí raket a izraelská města, což má co ejvíce šokovat izraelskou společost, šířit v í strach, arušovat její vitří soudržost a podlamovat její vůli a odhodlaost k dalšímu boji. I když je zdůvodňováo sahou upozorit svět a křivdy a bezpráví páchaé a Palesticích, elze je ijak ospravedlit. Z pohledu izraelské společosti i celosvětově uzávaých základích hodot to eí ic jiého ež krutý a bezohledý terorismus. Z pohledu palestiské věci je to kotraproduktiví je více obětí a straě Palesticů ež a straě Izraelců a avíc se každým výbuchem vzdaluje aděje, že Palestici jedou budou mít svůj vlastí stát. Teroristická metoda itifády velice těžce diskredituje palestiskou věc. Taková tedy byla situace a přelomu roku 2008 a Nadále platí základí charakteristika Thomase Friedmaa, že Izrael musí opustit okupovaá území a západím břehu (Jordáu) a v Gaze, ale Palestici v současé době emohou dostat takovou důvěru, aby se a tato území vrátili, protože by je mohli zeužít jako základu pro budoucí akce proti Izraeli. Ovšem tato perspektiva je zatím velice daleko a je otázkou, zda operace Lité olovo ji přiblíží, ebo aopak ještě více oddálí. Operace Lité olovo Dosavadí vývoj potvrdil tři základí jistoty situace a Blízkém a středím východě. Prví z ich je, že izraelské vojeství, ahlížeo čistě techokraticky, představuje aprostou špičku dešího světa. Má vyikající zpravodajský systém, důkladou přípravu vojeských operací i jejich brilatí provedeí. Při svých zásazích jde eomylě za svým cílem, což v případě operace Lité olovo byla systematická likvidace těch ejebezpečějších extremistů a teroristů. NABÍZÍME Druhou jistotou je, že ejsilější stát dešího světa, jediá existující supervelmoc zůstává strategickým spojecem Izraele. Spojeé státy mu budou i adále poskytovat fiačí pomoc, poskytovat výzbroj a v eposledí řadě i politickou a diplomatickou podporu. Třetí jistota je velice zeklidňující tzv. palestiská otázka bude ještě více ež doposud hlavím ámětem islamistických a teroristických orgaizací počíaje Hamásem a koče al Kajdá. Pro Hamás či jeho pohrobky se stae osým argumetem pro ábor ových čleů z řad mladých desperátů, kteří při operaci Lité olovo přišli o domovy, o rodiče, o sourozece, emají již co ztratit a touží pouze po pomstě. A pro al Kajdá by se mohla stát důvodem pro ové teroristické útoky, a to eje proti Izraeli, ale i proti jeho strategickému spojeci. Další vývoj ám ukáže, do jaké míry se podaří tuto hrozbu elimiovat. CEP abízí sborík Michov 1938 sedmdesát let poté, do ěhož přispěli Václav Klaus, Jiří Weigl, Ja Zahradil, Robert Kvaček, Ja Dobeš, Tomáš Haas, Vladimír Nálevka, Jidřich Dejmek, Eva Hahová, Jiří Peres, Ja Boris Uhlíř, Václav Kural, Pavel Šrámek a Odřej Houska. Rozsáhlá dokumetárí příloha. Editoři jsou Marek Loužek a Jidřich Dejmek. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 100 Kč, 231 stra objedávky a tel , 5

6 Václav Klaus Říká se, že Česká republika přebírá předsedictví Evropské uie v poěkud komplikovaé chvíli, ale je pravda, že téměř všechy chvíle jsou vlastě komplikovaé. Neměli bychom propadat paice a esmíme dovolit lidem, kteří ozačují deší okamžik jako historicky uikátí, aby se ás sažili maipulovat. Samozřejmě existují vysoce medializovaé (e-li přemedializovaé) problémy. Svět je uprostřed hluboké fiačí a ekoomické krize. V Evropské uii arůstají problémy spojeé s rostoucím demokratickým deficitem a o jejím budoucím istitucioálím uspořádáí eexistuje jedota. Globálí klima se v podstatě eměí, ale alarmistům globálího oteplováí se podařilo přesvědčit politiky (a spolu s imi řadu ormálích lidí), že stojíme před katastrofou, a a této falešé myšlece se pokoušejí omezit aši svobodu a brzdit aši prosperitu. Dlouho existující ohiska válečých kofliktů, doprovázeých esmírým utrpeím milioů lidí v místech, jako je Afgháistá, Irák, Izrael a Palestia, ěkteré africké regioy, eslibují žádá rychlá řešeí. Ekoomická krize by měla být považováa za evyhutelý důsledek, a tudíž za spravedlivou ceu, kterou musíme zaplatit za velmi ambiciózí hrátky politiků s trhem. Pokusy ěkterých politiků viit trh, a ikoli sebe sama jsou epřijatelé a musí být rezolutě odmítáy. Česká vláda ebude doufám tlačit svět a Evropu k větší regulaci, zárodňováí, omezováí liberalizace a protekci- 6 Výzvy roku 2009 pohled z České republiky * Český překlad čláku, který byl publiková ve středu 7. leda 2008 ve Fiacial Times pod ázvem Do ot tie the markets free them. oismu. Naše historická zkušeost ám v tomto smyslu dává jasé varováí. Hledáme-li cesty z této krize, musíme a vypomohu si aalogií přísě odlišovat mezi hašeím požáru a přípravou protipožárích předpisů a pravidel. Nyí se musíme zcela kocetrovat a úkol prví; druhý může být dělá postupě, ale zejméa bez spěchu a paiky. Radikálí vzestup fiačí regulace, tak jak je v deších dech avrhová, ezpůsobí ic jiého ež prodloužeí recese. Růst světové ekoomiky prudce klesá, baky přestaly poskytovat úvěry a důvěra ekoomických subjektů je a historickém miimu. Radikálě změit regulaci fiačích istitucí uprostřed recese by bylo kotraproduktiví. Agregátí poptávka potřebuje posílit. Tradičí cestou, jak to udělat, je zvýšit státí výdaje, pravděpodobě ejlépe prostředictvím fiacováí veřejých ifrastrukturích projektů, ale platí to je za podmíky, jsou-li takové projekty k dispozici. Bylo by mohem užitečější radikálě omezit ejrůzější restrikce soukromé iiciativy, které byly zavedey v posledím půlstoletí v éře sociálí a ekologické trží ekoomiky. Nejlepší věcí by bylo dočasě oslabit, e-li úplě odstrait, růzé pracoví, evirometálí, sociálí, zdravotí a další stadardy, které blokují racioálí lidskou aktivitu více ež cokoli jiého. Co se týče evropského ústavího zauzleí, česká vláda doufám epovede Evropu směrem k stále těsější uii, k Evropě regioů (místo států), k cetralizovaé supraacioálí Evropě, ale ai k Evropě více a více kotrolovaé a regulovaé shora. Bude zdůrazňovat heslo svého předsedictví Evropa bez bariér, které eí ičím jiým ež obhajobou další liberalizace, odstraňováí bariér a zbavováí se protekcioismu. Naše historická zkušeost ám dává jasý ávod: vždy je zapotřebí více trhu a méě státí itervece. Víme i to, že chyby státu jsou vždy větší ež chyby trhu. Můžeme počítat i s tím, že česká vláda doufejme ebude v čele šířeí paiky kolem globálího oteplováí. Češi mají pocit, že jejich svoboda a prosperita je ohrožea více ež klima. Uikátost deší úrově globálích teplot eí prokázaým faktem. Vysvětleí faktorů, které přispívají ke globálímu oteplováí, eí příliš jasé a přesvědčivé. Pokusy brzdit klimatickou změu bojem s emisemi CO 2 jsou zcela zbytečé a ejdůležitější je to, že jsou lidé dostatečě adaptabilí, aby se vypořádali s malými změami klimatu. Měli bychom aši pozorost zaměřit a jiá, skutečě aléhavá témata. Svět v roce 2009 ebude ušetře válečých kofliktů, meziárodího terorismu, územích ebo ábožeských střetů, které bez ohledu a to, jak budou geograficky vzdáleé, se budou dotýkat ás všech. My však víme, že mír emůže být adekretová jedostraě a že dlouhodobá řešeí těchto problémů ejsou obvykle ta, která jsou vyucea zvějšku. Česká vláda ebude podporovat exterí itervece do domácích záležitostí suveréích zemí. Měli bychom se bráit být sváděi ambicemi vládout světu. Pragmatičtí Čechové s veškerou svou kritikou evropských rozhodovacích mechaismů se ebudou pokoušet o celoevropskou sametovou revoluci, ale budou se sažit prosazovat své zájmy a priority. Vůči ostatím se budeme chovat tak, jak bychom si přáli, aby se oi chovali vůči ám: aby respektovali odlišé ázory. Budeme moc rádi, když se alespoň v ěkterých případech podaří alézt společý jmeovatel. Spoléháí se a vyjedáváí a a pozitiví efekt růzosti ázorů je přesě to, co dělá Evropu Evropou. Předsedictví Evropské uie ám dá šaci uplatňovat ěkteré z těchto ašich ázorů ve prospěch občaů všech čleských zemí Evropské uie. Jejich blahobyt a jejich štěstí může být maximalizováo je ve svobodé, demokratické, otevřeé a decetralizovaé Evropě. Lidové oviy, 8. leda abízíme Kiha Evropa pohledem politika pohledem ekooma je souhrem textů prezideta Václava Klause, které a téma evropské itegrace apsal v letech Klau sův pří stup lze shrout jedím slovem eurorealismus. Kiha může být ceým zdrojem iformací eje pro politology a ekoomy, ale pro všechy občay, kteří jsou ochoti vímat problémy evropské itegrace v celé jejich šíři, realisticky. Předmluvu apsal Jiří Weigl. Cea: 100 Kč, 224 stra. objedávky a

7 Europoslaci v Bruselu, bez velkého uvažováí, odsouhlasili klimatickou eergetickou reformu. V zásadě jde o způsob, jak se budou do roku 2020 sižovat emise skleíkových plyů o dvacet procet. Ve státech Evropské uie bude zavede poviý ákup emisích povoleek pro vypouštěí oxidu uhličitého, včetě poěkud problematického ukládáí těchto plyů do podzemí. Pro státy produkující více ež třicet procet eergie z pevých paliv byly schváley určité úlevy. K těm patří i Česká republika. Například spočítaé zdražeí elektřiy u ás o jedu třetiu bude pouze o ěco ižší. Ekoomické áklady Ceou za uvedeá opatřeí budou obrovské dosud ikým edefiovaé ekoomické áklady včetě sociál- Klimaticko-eergetický balíček je omyl Jiří Hazlíček eergetický poradce Zda budou začé a zatím evyčíslitelé áklady bez jakýchkoli i malých záruk účié, přiesou ejbližší léta. To však již budou všichi sigatáři epromyšleých klimatických balíčků v propadlu politických ději. ích dopadů. Projeví se mimo jié ve začém zdražováí průmyslových a spotřebích produktů, omezováí výroby průmyslových podiků, propouštěí zaměstaců, zvyšováí iflace a začě sížeé kokureceschoposti států Uie oproti ostatím světovým ekoomikám. Je progózováo, že uvedeá opatřeí síží globálí emise skleíkových plyů o pouhá dvě proceta. Je otázkou zda se tím pomůže klimatickým změám, eboť uspořeá dvě proceta budou mohoásobě ahrazea vyšším emitováím v rozvíjejících se ekoomikách především v Číě, Idii, s otazíkem pro USA. Bez málo pravděpodobé dohody s těmito státy emá celý projekt žádý věcý smysl. Velká propagace politiků i vědců ve všech médiích je věováa katastrofickým změám klimatu ospravedlňujícím ákladá ekoomická opatřeí. Na druhém břehu však stojí i začé možství vědců, jejichž ázory jsou skromě aebo vůbec publikováy. Například a letoší Meziárodí kofereci o klimatických změách v New Yorku došli vědci a výzkumíci k závažým závěrům. Globálí klima se vždy měilo a vždy měit bude, ezávisle a lidské čiosti. Oxid uhličitý eí pouze škodliviou, ale aopak je ezbytý pro všeche život a Zemi. Prohlašují, že zakotvit v legislativě pro průmysl a pro obyvatele ákladé regulace za účelem dosažeí redukce emitováí skleíkových plyů budou mít epatrý dopad, eboť budoucí vývoj globálích klimatických změ eí objektivě prokázá. Taková opatřeí zatelě utlumí árodohospodářský rozvoj a tím omezí ekoomickou schopost společosti přizpůsobit se evyhutelým změám klimatu. Kostatují, že současé pláy a omezováí atropogeích emisí skleíkových plyů jsou chybou politikou, která by měla být zaměřea Ozamujeme předplatitelům, spozorům, obchodím parterům a přátelům CEPu, že aše ová adresa je: Opletalova 37, Praha 1. Nový telefo do kaceláře je tel. a fax.: Iteretová stráka zůstává beze změy. NABÍZÍME a řešeí skutečých a vážých problémů lidstva. Propadliště ději Nejsou žádé přesvědčivé důkazy o tom, že emise skleíkových plyů v miulosti, v současosti a v budoucosti mohou být příčiou změ klimatu. Nyější změy klimatu zřejmě ejsou je důsledkem čiosti člověka, ale i vlivu přírodích faktorů. Další edává koferece o globálím oteplováí pořádaá ve Vídi i v aglickém Exeteru britským miisterským předsedou Toy Blairem dospěly k závěrům, že oxid uhličitý je sice jedou z možých příči globálího oteplováí, zdaleka e však jediou. Je možé, že globálí klima ovlivňuje tolik přirozeých faktorů, že jsou veškeré lidské vlivy evýzamé. Závažý vliv a klima má především vodí pára i aerosoly. Je uté kostatovat, že vědci emohou s jistotou určit průměrou teplotu Země v roce 1900 i hlouběji v miulosti. Řada výzkumů dokládá, že změy teplot a Zemi jsou převážě způsobováy změami ve sluečí aktivitě. Je velkou politickou chybou, že hlasy z druhého břehu jsou politiky a evirometalisty silě potlačey. Nyější změy klimatu ejsou je důsledkem čiosti člověka, ale i vlivu přírodích faktorů. Je velkou politickou chybou, že hlasy z druhého břehu jsou politiky a evirometalisty silě potlačey. Zda budou začé a zatím evyčíslitelé áklady bez jakýchkoli i malých záruk účié, přiesou ejbližší léta. To však již budou všichi sigatáři epromyšleých klimatických balíčků v propadlu politických ději. Cetrum pro ekoomiku a politiku abízí sborík číslo 59/2007 Jaderá eergie útlum, ebo rozvoj?, do ěhož přispěli Daeš Burket, Dalibor Stráský, Pavel Hejzlar, Fratišek Pazdera, Václav Klaus, Vladimír Tomšík, Marti Říma, Jaroslav Míl, Fratišek Jaouch, Ami Rastas, Jiří Hazlíček a Marek Loužek (editor sboríku). Předmluvu k publikaci apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 50 Kč, 122 stra. objedávky a tel , 7

8 Receze Lukáš Petřík: Příběh kozervativí revoluce Marek Skřipský autor je politolog Přestože se v poměrě edávé miulosti a tuzemském kižím trhu objevilo slušé možství literatury věovaé ěkdejšímu americkému prezidetu Roaldu Reagaovi i bývalé britské premiérce Margaret Thatcherové, práce, která by zastřešila čiost obou velikáů kozervativí politiky dlouhou dobu českému čteáři chyběla. Teto dluh byl poprvé částečě splace trojbiografií Joha O Sullivaa Prezidet, papež a premiérka, ejvětší splátku ovšem zatím předložil historik a politolog Lukáš Petřík, svou kihou Kozervativí revoluce Margaret Thatcherové a Roalda Reagaa (Bro, CDK 2008). Solidí přehled Tomuto titulu, vydaému Cetrem pro studium demokracie a kultury, bych úvodem paradoxě vytkl jeho ázev. Recezemi či aotacemi epolíbeý čteář z ěj totiž epozá, že Petříkova práce epojedává pouze o Thatcherové a Reagaovi, ale že poskytuje solidí vhled do problematiky aglosaského kozervatismu jako celku. Osudy a především pak vlastí politická čiost hlavích objektů Petříkova zájmu slouží autorovi jako jádro práce, kolem kterého abaluje související iformace. Teto postup čteář shledá velmi šťastým, protože Petříkovi umožňuje zmiňovat se více či méě podrobě o rozdílých proudech v kozervativím hutí a zasazovat je do kotextu politické historie i současosti. V eposledí řadě je z těchto souvislostí zát, jak popisovaé směry ovlivily právě železou lady ebo Gippera. Zvoleý přístup Petříkovi dovolil připomeout čteářům apříklad polozapomeutou hvězdu britského kozervatismu Eocha Powella, astíit smýšleí tzv. paleokozervativců okolo patriota a rebela Pata Buchaaa, či zepokojivě kostatovat deší vyprazdňováí kozervativí agedy takřečeými eokozervativci. Při svém výkladu se však autor eechává uést a vždy udržuje ou thatcherovsko reagaovskou it, vioucí se jeho prací. Petřík jde ovšem dále. Hed v úvodích částech kihy vysvětluje samoté pricipy aglosaského kozervatismu, staví jej do srovávací polohy s kozervatismem kotietálím a všímá si jeho vztahu s klasickým liberalismem. Autor sestupuje ke kořeům. Přes Burka, Disraeliho či Bismarcka se dostává až k jižaskému kozervatismu, jehož základ je od klasického aglosaského kozervatismu poěkud odlišý. Dvousečá zbraň Široce pojatý úvod může icméě působit jako dvousečá zbraň. Zatímco politologický fajšmekr si přijde a své, dovedu si představit, že běžý čteář mohé pasáže prví kapitoly přeskočí, aby se rychleji dostal ke kokrétímu. V případě úvodí kapitoly by asi méě zamealo více. Těžiště Petříkovy kihy spočívá v podílu Thatcherové a Reagaa a kozervativí revoluci, jak je azývá proces oslabováí světové levice v osmdesátých letech. Petřík správě poukazuje a skutečost, že boj obou protagoistů ebyl vede pouze proti Sovětskému svazu a komuismu východího bloku, ale i proti západí ové levici šedesátých let. Proti kulturí levici, která již tehdy začíá razit agedu multikulturalismu, femiismu, popíráí tradičích hodot a prosazováí politické korektosti. Lukáš Petřík postupuje v případě osudů Thatcherové a Reagaa srovávací metodou. V uzavřeých kapitolách podrobě rozebírá jejich ideové zázemí a politické začátky, zahraičě politické směřováí, správu vitřích záležitostí, hospodářskou politiku, ale popisuje také specifika, s imiž se Roie a Maggie potýkali. Jako dva z moha příkladů uvádím Reagaovo kroceí krajích pravičáků ve své admiistrativě ebo vztah Thatcherové k evropské uifikaci. Vše opřeo o bohaté možství cizojazyčých i českých prameů, literatury, čláků a čísel. Ačkoliv Petřík sympatie k Thatcherové a Reagaovi ezakrývá, ečií mu problém poukázat a dílčí eúspěchy jejich vládutí. Hvězdy kozervativí politiky Jakožto bytostý kozervativec, autor eopomíá vliv rodiy, přátel a domácího prostředí a hodotovou orietaci obou politiků. Připomíá také, že kozervativí revoluce zazameala rychlý vzestup i díky podpoře moha dalších osobostí politiky a veřejého života. V textu se tak objevují stará zámá jméa William Buckley, Joe McCarthy, Barry Goldwater, Eoch Powell, Ja Pavel II., Augusto Piochet, Pat Buchaa, Paul Volcker a moho dalších. Thatcherová a Reaga zde představují pomyslé sluce, kolem ěhož se otáčí galaxie kozervativí politiky druhé poloviy dvacátého století. Pozitiví vedlejší efekt spatřuji v politicky ekorektích postojích autora. Petřík se poctivě vypořádává hed s ěkolika ožehavými tématy. Nesouhlasí kupříkladu s mediálě protlačovaou vizí šedesátých let jako zlatého věku svobody, ebojí se postavit a strau Eocha Powella, dodes eáviděého multikulturími faatiky, ai zaujmout emaistreamový postoj k jižaské kofederaci. Pokud je laskavý čteář uave politicky korektími kometáři současé mediálě politické aréy, mohu mu Petříkovu práci, opatřeou předmluvou prezideta Václava Klause, vřele doporučit. Europoslaec Hyek Fajmo v aotaci o Petříkově kize píše, že by eměla chybět v kihově žádého přízivce kozervativí politiky. S tím se elze ež ztotožit. abízíme CEP abízí sborík číslo 70/2008 Srpe 1968 čtyřicet let poté, do ěhož přispěli Václav Klaus, Jiří Hájek, Čestmír Císař, Ludvík Vaculík, Ota Filip, Pavel Kohout, Pavel Žáček, Oldřich Tůma, Jidřich Dejmek, Sla - vomír Michálek, Ja Rychlík, Jitka Vodrová a Michal Petřík. Sborík přiáší uikátí dokumetárí přílohu, apř. Mos kevský protokol, zvací dopis, Smlouvu o pobytu vojsk a další. Editory sboríku jsou Marek Loužek a Jidřich Dejmek. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 100 Kč, 232 stra. objedávky a 8

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Jiří Weigl, výkonný ředitel Institutu Václava Klause

Jiří Weigl, výkonný ředitel Institutu Václava Klause květe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2013 Jiří Weigl: Alterativa pro Německo Has-Olaf Hekel: Evropská měa vyžaduje radikálí změu Aketa Jaký růst vývozu potřebujeme pro růst české ekoomiky? (Vladimír

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze de 21. listopadu 2006, kterou se staoví mezí hodoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základí požadavky a obsah strategických hlukových map a akčích pláů a podmíky účasti veřejosti

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I

8.1.3 Rekurentní zadání posloupnosti I 8.. Rekuretí zadáí poslouposti I Předpoklady: 80, 80 Pedagogická pozámka: Podle mých zkušeostí je pro studety pochopitelější zavádět rekuretí posloupost takto (sado kotrolovatelou ukázkou), ež dosazováím

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba Příklady k předášce 9 - Zpětá vazba Michael Šebek Automatické řízeí 205 6--5 Příklad: Přibližá iverze tak průřezu s výškou hladiy y(t), přítokem u(t) a odtokem dy() t dt + 2 yt () = ut () Cíl řízeí: sledovat

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP Istituce i zazameaé operace jsou fiktiví. Ukázkové případy - sezam Případ Vykazující účetí Vykázaé Části I až XIII Straa jedotka (zkráceě až 3) A Půjčka od baky Město, v roce +1, T2 v roce +1, T7, T8,

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

Absurdní rozhodnutí Ústavního soudu

Absurdní rozhodnutí Ústavního soudu říje 2009 Ladislav Jakl: Absurdí rozhodutí Ústavího soudu Václav Klaus: Existuje společá evropská idea? Ja Eichler: Zrušeí radaru eí tragédie Ladislav Tajovský: Osmdesát let od pádu a ewyorské burze Ja

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Úloha II.S... odhadnutelná

Úloha II.S... odhadnutelná Úloha II.S... odhadutelá 10 bodů; průměr 7,17; řešilo 35 studetů a) Zkuste vlastími slovy popsat, k čemu slouží itervalový odhad středí hodoty v ormálím rozděleí a uveďte jeho fyzikálí iterpretaci (postačí

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

6. Posloupnosti a jejich limity, řady

6. Posloupnosti a jejich limity, řady Moderí techologie ve studiu aplikovaé fyziky CZ..07/..00/07.008 6. Poslouposti a jejich limity, řady Posloupost je speciálí, důležitý příklad fukce. Při praktickém měřeí hodot určité fyzikálí veličiy dostáváme

Více

NEWSLETTER. Je Evropa pouze v imigrační krizi? * KVĚTNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Je Evropa pouze v imigrační krizi? * KVĚTNOVÝ GRAF IVK květe / 2016 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2016 Václav Klaus: Je Evropa pouze v imigračí krizi? Marti Slaý: Cea IVK Dušau Třískovi Otázka IVK: Byl by brexit katastrofou? (Jiří Weigl, Leka Zlámalová, Ivo

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM

DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROM Difereciálí počet fukcí jedé reálé proměé - - DERIVACE FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ ÚVODNÍ POZNÁMKY I derivace podobě jako limity můžeme počítat ěkolikerým způsobem a to kokrétě pomocí: defiice vět o algebře

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie

1 Uzavřená Gaussova rovina a její topologie 1 Uzavřeá Gaussova rovia a její topologie Podobě jako reálá čísla rozšiřujeme o dva body a, rozšiřujeme také možiu komplexích čísel. Nepřidáváme však dva body ýbrž je jede. Te budeme začit a budeme ho

Více

Ladislav Jakl Institut Václava Klause

Ladislav Jakl Institut Václava Klause úor / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER úor /2014 Ladislav Jakl: Eergetická politika EU ledy se začíají hýbat Václav Klaus: Zápisky z koferece v Moskvě Marti Slaý: Miimálí mzda a ezaměstaost v EU Otázka IVK:

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

130 let od narození Ludwiga von Misese

130 let od narození Ludwiga von Misese září 2011 Václav Klaus: 130 let od arozeí Ludwiga vo Misese Michal Semí: Jak bojovat s diktaturou politické korektosti Petr Bahík: Kěz ebo politik? Radim Ucháč: Rodia a společost jako oběť hédoismu Radomír

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

IAJCE Přednáška č. 12

IAJCE Přednáška č. 12 Složitost je úvod do problematiky Úvod praktická realizace algoritmu = omezeí zejméa: o časem o velikostí paměti složitost = vztah daého algoritmu k daým prostředkům: časová složitost každé možiě vstupích

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

Je šance vrátit Evropu ke svobodě? *

Je šance vrátit Evropu ke svobodě? * dube 2012 Je šace vrátit Evropu ke svobodě? * Václav Klaus: Je šace vrátit Evropu ke svobodě? Staislava Jaáčková: Skrytá rizika eurozóy Staislav Balík: Holešovští blouzivci Joh O Sulliva: Receze filmu

Více

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení. polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK. Jiří Weigl:

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení. polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK. Jiří Weigl: červe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2015 Jiří Weigl: Co pro ás plye z překvapeí polských prezidetských voleb Václav Klaus: Malá pozámka k jarí ávštěvě Berlía Otázka IVK: Přiesou polské prezidetské

Více

NEWSLETTER. Hrozbou jsme si my sami * Prohlášení k atentátům v Paříži LISTOPADOVÝ GRAF IVK. Valdajská debata o hrozbách současného světa

NEWSLETTER. Hrozbou jsme si my sami * Prohlášení k atentátům v Paříži LISTOPADOVÝ GRAF IVK. Valdajská debata o hrozbách současného světa listopad / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER listopad /2015 Václav Klaus: Hrozbou jsme si my sami Ivo Strejček: Polsko po volbách mezi Východem a Západem Ja Skopeček: Reikarace šrotového Otázka IVK: Dva roky

Více

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( )

f x a x DSM2 Cv 9 Vytvořující funkce Vytvořující funkcí nekonečné posloupnosti a0, a1,, a n , reálných čísel míníme formální nekonečnou řadu ( ) DSM Cv 9 Vytvořující fukce Vytvořující fukcí ekoečé poslouposti a0, a,, a, reálých čísel mííme formálí ekoečou řadu =. f a i= 0 i i Příklady: f = + = + + + + + ) Platí: (biomická věta). To zameá, že fukce

Více

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK červe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2015 Jiří Weigl: Co pro ás plye z překvapeí polských prezidetských voleb Václav Klaus: Malá pozámka k jarí ávštěvě Berlía Otázka IVK: Přiesou polské prezidetské

Více

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu

2. Definice plazmatu, základní charakteristiky plazmatu 2. efiice plazmatu, základí charakteristiky plazmatu efiice plazmatu Plazma bývá obyčejě ozačováo za čtvrté skupeství hmoty. Pokud zahříváme pevou látku, dojde k jejímu roztaveí, při dalším zahříváí se

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

1.7.4 Těžiště, rovnovážná poloha

1.7.4 Těžiště, rovnovážná poloha 74 ěžiště, rovovážá poloha Předpoklady: 00703 Př : Polož si sešit a jede prst tak, aby espadl Záleží a místě, pod kterým sešit podložíš? Proč? Musíme sešit podložit prstem přesě uprostřed, jiak spade Sešit

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

Petr Šedivý Šedivá matematika

Petr Šedivý  Šedivá matematika LIMITA POSLOUPNOSTI Úvod: Kapitola, kde poprvé arazíme a ekoečo. Argumety posloupostí rostou ade všechy meze a zkoumáme, jak vypadají hodoty poslouposti. V kapitole se sezámíte se základími typy it a početími

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s.

Návrat onkologického pacienta do pracovního procesu. Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Návrat okologického pacieta do pracovího procesu Mgr. Šárka Slavíková, Bc. Michaela Čadková Svejkovská Amelie, z.s. Nemoc a člověk Tělo, psychika a sociálí prostředí člověka Fyzické změy po léčbě Následky

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Mezi stagnujícím Západem a rychle rostoucím Východem*

Mezi stagnujícím Západem a rychle rostoucím Východem* / 2013 /2013 NEWSLETTERčerveec srpe Václav Klaus: Mezi stagujícím Západem a rychle rostoucím Východem Druhé rozmluvy a Haspaulce: Rezigovala demokracie a kotrolu represiví moci? Otázka IVK: Je korupce

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie 3 338 8: Josef Hekrdla lieárí difereciálí rovice úvod do teorie 3 Lieárí difereciálí rovice úvod do teorie Defiice 3 (lieárí difereciálí rovice) Lieárí difereciálí rovice -tého řádu je rovice, která se

Více

Dvacet let od zahájení velké privatizace

Dvacet let od zahájení velké privatizace ŘÍJEN 2011 Duša tříska: Dvacet let od zahájeí velké privatizace Václav Klaus: Braňme aše tradice před pokrokáři Jiří Paye: Vleklé reformy zdravotictví Tomáš Muzi: Spor o pražské mrakodrapy Marek Loužek:

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Lisabonská smlouva. je utajenou ústavní revolucí. únorový GRAF CEPU. únor 2010. Anthony Coughlan: Lisabonská smlouva. je utajenou ústavní

Lisabonská smlouva. je utajenou ústavní revolucí. únorový GRAF CEPU. únor 2010. Anthony Coughlan: Lisabonská smlouva. je utajenou ústavní úor 2010 Lisaboská smlouva je utajeou ústaví revolucí Athoy Coughla: Lisaboská smlouva je utajeou ústaví revolucí Václav Klaus: České a polské priority jsou tytéž Karel Dyba: Vzpomíka a Jegora Gajdara

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Václav Klaus. Prožitek komunismu

Václav Klaus. Prožitek komunismu prosiec / 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER prosiec /2013 Václav Klaus: Existuje uiverzálí touha po svobodě? Jiří Weigl: O sporosti kompetitiví devalvace Tomáš Břicháček: Sociálí ižeýrství pod taktovkou Bruselu

Více

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n

základním prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polynomiální n Petra Suryková Modelováí křivek základím prvkem teorie křivek v počítačové grafice křivky polyomiálí Q( t) a a t... a t polyomiálí křivky můžeme sado vyčíslit sado diferecovatelé lze z ich skládat křivky

Více

5. Posloupnosti a řady

5. Posloupnosti a řady Matematická aalýza I předášky M. Málka cvičeí A. Hakové a R. Otáhalové Zimí semestr 2004/05 5. Poslouposti a řady 5.1 Limita a hromadé hodoty. Mějme posloupost x ) prvků Hausdorffova topologického prostoru

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

U klasifikace podle minimální vzdálenosti je nutno zvolit:

U klasifikace podle minimální vzdálenosti je nutno zvolit: .3. Klasifikace podle miimálí vzdáleosti Tato podkapitola je věováa popisu podstaty klasifikace podle miimálí vzdáleosti, jež úzce souvisí s klasifikací pomocí etaloů klasifikačích tříd. Představíme si

Více

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti

Aritmetická posloupnost, posloupnost rostoucí a klesající Posloupnosti 8 Aritmetická posloupost, posloupost rostoucí a klesající Poslouposti Posloupost je fukci s defiičím oborem celých kladých čísel - apř.,,,,,... 3 4 5 Jako fukci můžeme také posloupost zobrazit do grafu:

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů

Prezentace maturitního projektu na předmět informatika Software pro tvorbu papírových modelů Prezetace maturitího projektu a předmět iformatika Software pro tvorbu papírových modelů Adam Domiec 22. květa 200 Abstrakt Teto dokumet je o počítačovém programu pro ávrh papírových modelů. Popisuje jej

Více

displeje pro zadní projekci

displeje pro zadní projekci Vikuiti TM displeje pro zadí projekci Vyhoďte kovece z oka S multimediálími digitálími displeji Vikuiti TM můžete vyhodit kovece z oka. Jakékoli oko ebo skleěou příčku teď totiž můžete proměit v digitálí

Více

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC

EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC EFEKTIVNOST ENVIRONMENTÁLNÍCH INVESTIC Marcela Kožeá Uiverzita Pardubice, Fakulta ekoomicko-správí, Ústav ekoomiky a maagemetu Abstract: Ivestmet decisio makig belogs to the most importat decisio of eterprise

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Pár slov k setkání Fenomén Knížák * KVĚTNOVÝ GRAF IVK květe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER květe /2015 Václav Klaus: Pár slov k setkáí Feomé Kížák Jiří Weigl: Pět let pomoci Řecku Ladislav Jakl: Jsme o pět let chytřejší? Spíše spoutaější Pavel Ryska, Ja Průša:

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více