Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miroslav Singer viceguvernér České národní banky"

Transkript

1 lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří Hazlíček: Klimaticko-eergetický balíček je omyl Marek Skřipský: Receze Lukáš Petřík: Příběh kozervativí revoluce Opletalova Praha 1 Tel./fax: CEP Newsletter Cetra pro ekoomiku a politiku Registrace MK ČR E Vzik eura v ledu 1999 byl svými zastáci vímá jako završeí mohaletého úsilí o měovou itegraci Evropské uie. Za myšlekou společé měy estály je ezdary s předchozími typy měových uspořádáí v evropských zemích, ale samozřejmě i politické itegračí priority. Hledáí vhodého měového rámce tak bylo v myslích jeho tvůrců motivováo jak postupým odstraňováím bariér vitřího uijího trhu, tak i představou o zákoitosti vývoje směřujícího k větším ekoomickým celkům a edůvěrou v možost, že by další rozvoj ekoomiky mohl být spjat s prosazováím árodích ekoomických zájmů. Eurozóa jako soubor pravidel Společou měu tak její autoři chápali jako úsilí o společý istitucioálí a hospodářsko politický rámec, ve kterém jsou s ohledem a sledovaý cíl jasě staovea pravidla chováí všech účastíků a defiováy pokuty za jejich edodržováí. Za hlaví rys tohoto rámce byla a je považováa sebedisciplía jeho účastíků vyjádřeá souborem maastrichtských kovergečích kritérií i disciplía uvalovaá a jedotlivé čleské země uijími istitucemi. Nicméě v realitě se, a rozdíl od těchto záměrů, samozřejmě árodí ekoomické zájmy stále prosazují a tak eí problém alézt (jak před vlastím vzikem eura tak v průběhu jeho existece) možství příkladů ilustrujících edostatečý respekt vůči těmto kritériím ze stray Současá ekoomická krize zřejmě provede prví zásadí test skutečě dlouhodobé udržitelosti eura v podmíkách prudkého propadu světového a evropského produktu kvátí kovergečím procesům zemí stojících mimo eurozóu, jejich iterpretace trpí řadou slabi (spočívajících především v tom, že opouští ekoomickou racioalitu) a způsob jejich aplikace evropskými autoritami a jedotlivé případy eí příliš kozistetí. Skutečost, že edostatečý respekt vůči pravidlům je typicky projevem moceského boje uvitř společeství moha států a politických obchodů obvykle ejsilějších účastíků, však ic eměí a tom, že existece pravidel a alespoň miimálí míra respektu k im jsou pro deší i budoucí fugováí eurozóy itegrace podmíkami více ež utými. Současá ekoomická krize tak zřejmě provede prví zásadí test skutečě dlouhodobé udrži- LEDNOVÝ GRAF CEPU Závislost a ruském plyu Dovozy plyu z Ruska a celkové spotřebě plyu (%) Bulharsko Slovesko Maďarsko ČR Polsko SRN Prame: Eurostat, Iteratioal Eergy Agecy, 2007 růzých zemí (apříklad revize Paktu stability a růstu v roce 2003, kreativí účetictví moha zemí před vstupem do eurozóy, či frapatí porušováí Paktu stability ze stray velkých zemí eurozóy). Stejě tak je uté kostatovat, že kokrétí podoba jedotlivých kritérií eí ades

2 telosti eura v podmíkách prudkého propadu světového a evropského produktu. Euro a pochybosti Jakkoliv se deší existece eura zdá být poměrě samozřejmá, stojí za to si připomeout ěkteré pochybosti, které doprovázely jeho vzik, už proto, že většia z ich má racioálí jádro, jež může v současé ekoomické situaci abýt a výzamu. Jeda z pochybostí se týkala toho, zda se eurozóu Fiačí a hospodářská krize tak představuje pro euro ejvětší zkoušku jeho odolosti za celých deset let jeho existece. vůbec podaří ustavit. Ještě v poloviě miulého desetiletí byly mohé evropské země atolik zaujaty svými vlastími hospodářskými problémy, že úvahy o vytvořeí ějakého těsějšího svazku hrály v jejich uvažováí druhořadou roli. S tím, jak se však blížilo datum zahájeí třetí etapy Hospodářské a měové uie, rostla ochota politiků podstupovat rizika spojeá s kosolidací domácích hospodářských politik, směřující zejméa k větší fiskálí střídmosti. Navíc je třeba si uvědomit, že alterativou budováí eurozóy pro ě v té době bylo provedeí dalších ekoomických reforem v rámci EU vedoucích k prohloubeí fugováí společého trhu ad rámec trhu zboží, což (racioálě) vímali jako proces s ještě vyšší politickou ceou, ež prováděí dílčích reforem potřebých k zavedeí eura. Z patácti tehdejších čleů EU tedy akoec splilo vstupí požadavky (byť už v té době byly v případech Itálie, či Belgie formulováy oprávěé výhrady ohledě čistoty splěí) dvaáct zemí, což bylo pravděpodobě více, ež si architekti měové uie edlouho před jejím vzikem zřejmě sami představovali. V ěkterých případech také požadavky maastrichtských kovergečích kritérií vedly ke zřetelému zpomaleí ekoomického vývoje ucha- Jakmile zače arůstat ekozistetost hospodářských politik v rámci eurozóy, což je des velmi pravděpodobým scéářem vývoje evropských ekoomik, bude to mít pro budoucost eura eblahé důsledky. vymizely a existují, ale eměly dosud tedeci k arůstáí. Je však epochybě příliš brzy a hodoceí dlouhodobých vyhlídek eurozóy a přežití. Po deseti letech existece tedy zatím moho easvědčuje tomu, že by se životost eura, které si mezitím stačilo vydobýt pozici druhé ejvýzamější světové měy, měla chýlit ke koci. Otázkou ovšem je, jak bude tato měa udržitelá pro všechy její čley a jaký čistý ekoomický výsledek pro ě bude mít v době, kdy světová ekoomika vstoupí do fáze sychroizovaého propadu. Existece eura rozhodě eí provždy zaručeá. Jediou zárukou této existece je právě lpěí a souboru pravidel, která vyžadují především pružé přizpůsobovací trží mechaismy a rozpočtovou střídmost s ohledem a hospodářský cyklus. Jakmile zečů o euro. Poklesy výkou v ěkterých zemích se sice dostavily (Německo, Itálie), byť středědobý hospodářských růst ěkterých jiých zemí zůstal poměrě vysoký (Irsko, Rakousko). Nejovějším příspěvkem do diskuse, zda omiálí kovergece podvazuje kovergeci reálou, bude příklad Sloveska, které do eurozóy vstoupilo s růstem, který v posledích letech patřil v Evropě k ejvyšším. Rověž obava, že měová politika Evropské cetrálí baky prováděá v e zcela homogeím prostředí evropských ekoomik povede k jejich divergeci a akoec k rozpadu eurozóy, v do loňského roku paujících mimořádě přízivých podmíkách světové kojuktury, ealezla empirické opodstatěí. Iflačí difereciály mezi růzorodými zeměmi sice ezačou být tyto požadavky zpochybňováy, ebo jakmile zače arůstat ekozistetost hospodářských politik v rámci eurozóy, což je des velmi pravděpodobým scéářem vývoje evropských ekoomik, bude to mít pro budoucost eura eblahé důsledky. Hospodářská krize Fiačí a hospodářská krize tak představuje pro euro ejvětší zkoušku jeho odolosti za celých deset let jeho existece. Často překoté a málo promyšleé přijímáí NABÍZÍME růzých makroekoomických a fiačích opatřeí v posledích měsících mohou představovat ástup tredu eroze jeho stability. Příkladem jsou eje tlaky směřující k možému rozvolňováí Paktu stability a růstu, ale i občasé sahy politiků zemí (jejichž fiskálí situace je hrozivá ještě předtím, ež se začou uvažovat jejich skryté závazky apříklad v podobě garací a příslibů) poděcovat domácí poptávku z veřejých rozpočtů těch zemí, jejichž dosavadí hospodařeí je ejvíce vyrovaé a má tudíž ejvětší rezervy pro případou stimulaci. Takové chováí vykazuje rysy čerého pasažérství, jehož devastujícím účikům chtěli tvůrcové rozpočtových pravidel eurozóy zabráit. Neí proto ijak áhodé, že proti uvolňováí rozpoč- Neměla-li Česká republika v miulých ěkolika letech silý důvod odstartovat proceduru vstupu do eurozóy, emá ho ai po uplyutí roku Vzhledem k probíhající krizi se avíc vyořují ěkterá ová rizika. tové disciplíy často vehemetě vystupuje a jistě bude vystupovat právě prezidet Evropské cetrálí baky J. C. Trichet. Jakkoliv je saha árodích vlád čelit rostoucímu propadu poptávky růzými stimulačími fiskálími balíčky pochopitelá, byla by CEP abízí sborík č. 69/2008 Iflace krátkodobý výkyv, ebo středědobá hrozba?, do ěhož přispěli předí čeští ekoomové Miroslav Siger, Viktor Kotlá, Eva Zamrazilová, Petr Mach, Vladimír Tomšík, Mojmír Hampl, Marti Madel, Robert Holma, Lukáš Kovada, Tomáš Muzi a Vladimír Kolma. Editorem je Marek Loužek. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 70 Kč, 112 stra. objedávky a tel , 2

3 Miimálím požadavkem z hlediska rizik je přáí, aby další výzamá rozhodutí o přijetí eura Českou republikou přišla až v době, kdy bude zřejmé, že světová ekoomická krize je (ebo brzy bude) u koce. ku, a zejméa do budouca je vzhledem k doposud eprovedeé pezijí reformě vážým problémem stárutí obyvatelstva. Na trhu práce jsou apř. problémem evyhovující kvalifikace dlouhodobě ezaměstaých a velmi vysoké áklady a propouštěí z pracovích poměrů a dobu eurčitou. Čtvrtou skupiou je oblast fiačí itegrace, v íž v miulých letech byla situace uspokojivá a taková zřejmě zůstává i v posledím období. Lze shrout, že eměla-li Česká republika v miulých ěkolika letech silý důvod odstartovat proceduru vstupu do eurozóy, emá ho ai po uplyutí roku Vzhledem k probíhající krizi se avíc vyořují ěkterá ová rizika. Rozkolísáí ekoomiky Charakteristickým rysem krize je rozkmitáí jiak poměrě stabilích makroekoomických veliči. Přitom vstupí maastrichtské požadavky předpokládají vývoj staoveých proměých a udržitelém základě. Velmi volatilí a avíc mimořádě obtížě předpovídatelé to právě cetrálí měová autorita, které by se zkomplikovalo prováděí jedoté měové politiky a zachováváí ceové stability, za kterou je zodpovědá. Zhoršeí parametrů fugováí eurozóy by tak evyhutelě vedlo eje ke sížeí příosu pro její stávající čley, ale i ke sížeí přitažlivosti tohoto projektu pro země, které doposud stojí mimo i, Českou republiku evyjímaje. Aalýzy sladěosti V poloviě prosice 2008 byl Českou árodí bakou a miisterstvem fiací zveřejě společý materiál Aalýzy stupě ekoomické sladěosti České republiky s eurozóou. Teto každoročě vypracovávaý dokumet přiáší sadu testů, které slouží jako podpora pro rozhodováí o ačasováí přijetí eura Českou republikou. Mohé ukazatele azačují, že aše připraveost přijmout euro je přibližě stejá jako v roce 2003, přičemž v růzých oblastech lze pozorovat jak tedece ke zvýšeí sladěosti, tak k jejímu sížeí. Aalyzovaé faktory lze rozdělit do čtyř skupi. K ukazatelům podporujícím přijetí eura patří stabilě vysoká míra otevřeosti české ekoomiky, začá obchodí a vlastická provázaost se zeměmi eurozóy, dosažeí vysoké míry kovergece v míře iflace (epočítáme-li mimořádý rok 2008) i v omiálích úrokových sazbách. Do druhé skupiy patří oblasti, které jsou z hlediska makroekoomických ákladů plyoucích z přijetí eura adále rizikové, i když u ich došlo k výrazému zlepšeí. Jde o pokračující rychlou reálou kovergeci, další přiblížeí aší relativí ceové hladiy k hladiě v eurozóě, ěkterá dílčí zlepšeí a trhu práce (apř. pokles celkové i dlouhodobé míry ezaměstaosti, zastaveí poklesu míry ekoomické aktivity obyvatelstva tato dílčí zlepšeí parametrů trhů práce však mohou mít cyklické příčiy či zvýšeí meziárodí mobility pracoví síly), ebo sížeí celkového i strukturálího deficitu veřejých fiací. Přestože adále přetrvává edostatečě motivující prostředí pro domácí zaměstace s ižší kvalifikací, k pro pružost ekoomiky pozitivím jevům patří zastaveí růstu celkového zdaěí práce a růstu poměru miimálí mzdy k průměré mzdě. Třetí skupiu představují tradičě úzká místa z hlediska pružosti ekoomiky a její schoposti přizpůsobit se šokům, přičemž v této oblasti ebylo zazameáo žádé výzamé zlepšeí. Patří sem přetrvávající existece strukturálího deficitu, který omezuje maévrovací prostor pro fiskálí politiprostředí se tak stává velmi epřátelským pro plěí omiálích kritérií. Zjevé to je v případě kurzového kritéria. Poměrě plyulé (byť rychlé) posilováí kurzu v předchozích letech přešlo do afoukutí kurzové bubliy v červeci 2008 a s propukutím akutí fáze fiačí krize se dostavilo období zvýšeé volatility koruy. Splěí kurzového kritéria by se tak pravděpodobě stalo velmi problematickým a v lepším případě pro cetrálí baku velmi ákladým a áročým itervečím cvičeím s ejistým výsledkem. Ai splěí kritéria iflace by emuselo být sazší ež v klidějších dobách, kdy epůsobí souběžě ěkolik exogeích šoků. A to pomíjíme skutečost, že aplit defiici ceové stability v období hluboké recese či dokoce deflace ekoomicky smysluplým obsahem by mohlo být pro samoté evropské autority velmi prekérí. NABÍZÍME Jiými slovy, i kdyby se v důsledku postupujícího přibližováí české ekoomiky k eurozóě vychýlila bilace rizik výzaměji ve prospěch čistých příosů (jako že tomu tak eí, a aopak lze předpokládat, Charakteristickým rysem krize je rozkmitáí jiak poměrě stabilích makroekoomických veliči. že pružý kurs a relativí izolovaost českého fiačího systému bude pro českou ekoomiky v ejbližších letech příosem), právě probíhající ekoomická krize z procedury plěí vstupích kritérií čií sado postradatelou kratochvíli. Miimálím požadavkem z hlediska rizik je tedy přáí, aby další výzamá rozhodutí o přijetí eura Českou republikou přišla až v době, kdy bude zřejmé, že světová ekoomická krize je (ebo brzy bude) u koce. CEP abízí kihu Michala Petříka Evropa ve slepé uličce s podtitulem Lisaboská smlouva a politická uifikace. Kiha aalyzuje základí pojmy evropské itegrace a rozebírá vývoj k politické uii. Zkoumá pilíře Lisaboské smlouvy a další změy zaváděé Lisaboskou smlouvou. Přiáší případové studie Uie mezi Laekeem a Lisaboem. Nechybí ai přílohy s kompetecemi EU podle Lisaboské smlouvy. Předmluvu ke kize apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 70 Kč, 118 stra. objedávky a tel , 3

4 4 Koflikt v Gaze v historické perspektivě Ja Eichler Ústav meziárodích vztahů Na přelomu starého a ového roku Izrael zahájil důkladě apláovaou zdrcující operaci proti palestiské radikálí orgaizaci Hamás. Celkový počet zabitých za prví dva týdy bojů čiil ěkolik stovek. Byl tedy ěkolikaásobě ižší ežli možství obětí geocidích šíleství v subsaharské Africe za pouhý jede jediý de, ale přesto děí a ěkolika málo kilometrech v pásmu Gazy okamžitě vzbudilo obrovskou pozorost celého světa a vyvolalo velké emoce především v zemích euroatlatické oblasti. Zovu se potvrdila jeda kostata poválečé světové politiky: Blízký a Středí Východ je jedou z ejvýbušějších částí celého světa. Jaké jsou historické a meziároděpolitické příčiy této skutečosti? Čtyři velké války Veškeré apětí se odvíjí od jedostraého vyhlášeí Státu Izrael v roce 1948 a území zahrujícím 51 % Palestiy, zatímco Palesticům bylo vyhrazeo 41 % území. Tuto skutečost odmítly arabské státy a ejprve ji chtěly změit cestou válek. Nedlouho po vyhlášeí Státu Izrael ozbrojeé síly Arabské ligy (Egypt, Irák, Sýrie, Libao a Zajordáská arabská legie) byly asazey a obrau práv palestiských Arabů. Prvím, kdo zvolil cestu ozbrojeé kofrotace tedy byli Arabové. Ale tzv. palestiská válka pro ě skočila špatě Izraelci svůj stát rozšířili a 78 % území Palestiy a zároveň s tím začal exodus Palesticů. Od této doby Izrael trvale porušuje čtvrtou žeevskou koveci, která výslově zakazuje zabydlovat okupovaá území vlastím obyvatelstvem. Na straě Palesticů to umocňuje pocity křivdy a eávisti. Druhá válka vypukla po zároděí Suezského kaálu v roce Izrael při í zasahoval a straě Fracie a Velké Britáie. Třetí válka v roce 1967 přiesla Izraeli, spoléhajícímu a vzdušou převahu a a momet překvapeí, bleskové a doslova epochálí vítězství. Jeho vojska obsadila strategicky výzamá území a Siajském poloostrově, a východím břehu Suezu, a Golaských výšiách, v Jordásku a ve východím Jeruzalémě. Izrael se stal klíčovou vojeskou mocostí celé oblasti Blízkého a středího východu a upevilo se jeho strategické spojeectví s USA. Zároveň s tím se však od ěho odkloila Fracie a jedou z kostat její zahraičí politiky se stala saha hledat oboustraě přijatelé řešeí izraelsko palestiského kofliktu. Pro Izrael jsou USA strategickým parterem, a to bez ohledu a skutečost, kdo je premiérem Izraele a prezidetem USA. Když i čtvrtá, tzv. Jomkippurská válka v říju 1973, s koečou platostí potvrdila, že arabské státy emají proti Izraeli ve vojeství šaci a úspěch, role bojovíků za práva Palesticů se zmocily teroristické orgaizace. Izrael však sázel eje a válčeí, ale také a cílevědomou diplomacii. V roce 1979 jeho tehdejší premiér Begi podepsal v Camp Davidu izraelsko egyptskou mírovou smlouvu a o dalších patáct let později stejým způsobem skočilo epřátelství mezi Izraelem a Jordáskem. Tím odpadli dva z původích pěti ejobávaějších epřátel Izraele. A po svržeí Saddámovy diktatury je ásledoval Irák. Tím se výrazě zúžila základa, ze které dostávaly podporu (fiace, výcvik, výzbroj a politická podpora) ty palestiské orgaizace, jež v boji za ávrat ztraceých území vsadily a teroristické útoky. Po diplomatických úspěších v případě Egypta a Jordáska a po vojeském vítězství USA v Iráku se tedy situace akoec obloukem vrátila tam, kde začala prví blízkovýchodí válka, tedy k izraelsko-palestiskému problému. Stalo se tak ale za zcela jiého poměru sil, který je pro Izrael mohem přízivější, ež tomu bylo v roce USA jako strategický spojeec Izraele Pro Izrael jsou USA strategickým parterem, a to bez ohledu a skutečost, kdo je premiérem Izraele a prezidetem USA. Pascal Boiface, ředitel pařížského Ústavu meziárodích a strategických vztahů (IRIS) připomíá, že Truma vycházel z vlivu židovských voličů v USA. Eisehower původě echtěl dopustit, aby se o americké politice rozhodovalo v Jeruzalémě, ale akoec se k Izraeli přikloil proto, že jeho ejvětším epřítelem se stal egyptský prezidet Násir s podporou Moskvy. Keedy rozšířil vojeskou pomoci Izraeli, domívaje se, že touto cestou si pojistí vliv USA a izraelskou politiku. Johso podpořil Izrael ve válce 1967, protože touto cestou chtěl omezit vliv SSSR a Blízkém východě, odstrait epřátelské arabské režimy a dosáhout přízivější podmíky pro svého strategického spojece. James Carter se sažil přimět Izrael k určitým ústupkům a zazameal diplomatický úspěch v Camp David v roce Reaga jako prví z amerických prezidetů otevřeě vyhlásil, že Izrael a Blízkém východě působí jako společý trumf celého Západu. Hořkou zkušeost zažil G. W. Bush ezískal druhý madát, protože proti ěmu začali bojovat lobbisté z AIPAC. Clito se sažil dosáhout uzavřeí míru, ale akoec euspěl, když Arafat epřijal Barakovy ávrhy. Velmi důležité je i to, že od roku 1972 USA vetovaly přes čtyřicet rezolucí RB OSN, které byly ějak kritické vůči Izraeli. Navíc jim mohokrát stačilo pohrozit vetem a vzápětí se měil text avrhovaých rezolucí. Boiface z toho vyvozuje, že s takovou podporou se postupě upevňoval pocit beztrestosti, a to jak a poli politickém, tak i válečém. Vojeská kultura Bojová příprava Obraých sil Izraele (Israel Defese Force IDF) se dlouhodobě zaměřuje především a vedeí boje o území. Jejich hlaví úderou silou jsou takové jedotky, motorizovaé dělostřelectvo, taktické letectvo a protivzdušá obraa. Vojeská doktría Izraele klade rozhodující důraz a odstrašováí, a to jak kovečí, tak i jaderé. Jeho vojeská strategie se zaměřuje a překvapivé, a proto velice účié preemptiví údery a a preemptiví války v krátkém trváí. Ty se vyzačují rychlým rozviutím ozbrojeých sil a překvapivými maévry a epřátelském území a zasazováím rychlých a silých úderů vypočítaých a co ejvětší ochromeí ozbrojeých sil epřítele. Zovu se potvrdila jeda kostata poválečé světové politiky: Blízký a Středí východ je jedou z ejvýbušějších částí celého světa. Na počátku 21. století se IDF z iiciativy miistra obray Ehuda Baraka zaměřily především a computerizaci, další moderizaci vojeského letectva, a ákup bezpilotích prostředků, a systém protiraketové obray Arrow, a pořízeí moderích radarových a družicových systémů a a rozvíjeí velitelských schopostí a samostatosti při rozhodováí. Zároveň s tím má Izrael také ekovečí odstrašovací arzeál se dvěma složkami, leteckou a pozemí. Tu prví tvoří letouy F 16 A/B/C/D/I Fightig Falco s dosahem km a letouy F 151 Thuder s dosahem km. Pozemí složka má řízeé střely Jericho I (dosah 1200 km) a Jericho II (dosah 1800 km) a celkem

5 asi 100 áloží uložeých v Zekharyehu. Boj Izraele Izrael emá žádou strategickou hloubku svého území, v případě války emá kam ustupovat, emůže vytvářet druhé sledy svých vojsk, stírá se rozdíl mezi frotou a zázemím, každý koflikt zameá vysokou zraitelost izraelského obyvatelstva a veškeré ifrastruktury. Každý ozbrojeý úder, a to i odpalováí raket krátkého dosahu, je pro Izrael útokem a životí zájmy, a území celistvost, a politickou svrchovaost a a přežití izraelského ároda jako takového. Hlaví metodou bojové čiosti izraelských ozbrojeých sil jsou výpady a ájezdy a palestiské cíle orgaizovaé jako odpověď a teroristické akce. Cílem je zemožit, aby tato území byla pro palestiské ozbrojece základou, v íž připravují své útoky, a také svatyí, do které se pak vracejí, aby se rozptýlili mezi civilím obyvatelstvem. Nejzámější, ale také ejkritizovaější se stala operace Dy kajícosti a podzim Byla odpovědí a zabití dvou izraelských dětí po odpáleí palestiské rakety Kásim, jejím výsledkem bylo 104 zabitých Palesticů, z toho osmáct dětí, úplé zičeí 77 domů a poškozeí stovek dalších. Druhou metodou je fyzická likvidace palestiských aktivistů podezřelých z orgaizováí teroristických atetátů ebo dokoce z jejich uskutečňováí. Hlaví pozorost se zaměřuje a pohlaváry hutí Fatáh, Hamás, Islámský džihád, Brigády Ezedi al Kasám a další. Pro jejich cíleé zabíjeí se vžilo ozačeí mimosoudí popravy ebo také cíleé zabíjeí (targetig killigs). V miulých letech přiesla smrt moha skutečým palestiským teroristům, ale má také vážé stié stáky desítky mrtvých a zraěých a straě eviého civilího palestiského obyvatelstva. K tomu se přidávají zičeá obydlí, rozbitá ifrastruktura a další zhoršeí již tak bědých podmíek velké většiy obyčejých Palesticů. Boj Palesticů Hamás, Palestiský islámský džihád a tzv. mučedické brigády al Aksá se zaměřily především a sebevražedé pumové atetáty proti dvěma druhům cílů. Prvím z ich jsou kasára a další vojeská zařízeí, a ěž poejvíce útočí sebevražedí řidiči aut aložeých výbušou směsí. Zabíjejí vojáky izraelské armády a ičí jejich základ- Izraelské vojeství, ahlížeo čistě techokraticky, představuje aprostou špičku dešího světa. y což zejméa a okupovaých územích vysvětlují jako zvláští formu asymetrické války. Ale zcela jiá je situace v případě druhého terče útoků, kterým jsou civilí cíle a území Izraele je to ta ejzákeřější stráka druhé itifády. Uplatňuje se ve velkých městech, která se acházejí v blízkosti tzv. zeleé liie, a jsou tedy saději dosažitelá. Často voleým terčem s vysoce symbolickým výzamem je město Jeruzalém. Druhou, ještě záludější metodou bojové čiosti se stalo odpalováí raket a izraelská města, což má co ejvíce šokovat izraelskou společost, šířit v í strach, arušovat její vitří soudržost a podlamovat její vůli a odhodlaost k dalšímu boji. I když je zdůvodňováo sahou upozorit svět a křivdy a bezpráví páchaé a Palesticích, elze je ijak ospravedlit. Z pohledu izraelské společosti i celosvětově uzávaých základích hodot to eí ic jiého ež krutý a bezohledý terorismus. Z pohledu palestiské věci je to kotraproduktiví je více obětí a straě Palesticů ež a straě Izraelců a avíc se každým výbuchem vzdaluje aděje, že Palestici jedou budou mít svůj vlastí stát. Teroristická metoda itifády velice těžce diskredituje palestiskou věc. Taková tedy byla situace a přelomu roku 2008 a Nadále platí základí charakteristika Thomase Friedmaa, že Izrael musí opustit okupovaá území a západím břehu (Jordáu) a v Gaze, ale Palestici v současé době emohou dostat takovou důvěru, aby se a tato území vrátili, protože by je mohli zeužít jako základu pro budoucí akce proti Izraeli. Ovšem tato perspektiva je zatím velice daleko a je otázkou, zda operace Lité olovo ji přiblíží, ebo aopak ještě více oddálí. Operace Lité olovo Dosavadí vývoj potvrdil tři základí jistoty situace a Blízkém a středím východě. Prví z ich je, že izraelské vojeství, ahlížeo čistě techokraticky, představuje aprostou špičku dešího světa. Má vyikající zpravodajský systém, důkladou přípravu vojeských operací i jejich brilatí provedeí. Při svých zásazích jde eomylě za svým cílem, což v případě operace Lité olovo byla systematická likvidace těch ejebezpečějších extremistů a teroristů. NABÍZÍME Druhou jistotou je, že ejsilější stát dešího světa, jediá existující supervelmoc zůstává strategickým spojecem Izraele. Spojeé státy mu budou i adále poskytovat fiačí pomoc, poskytovat výzbroj a v eposledí řadě i politickou a diplomatickou podporu. Třetí jistota je velice zeklidňující tzv. palestiská otázka bude ještě více ež doposud hlavím ámětem islamistických a teroristických orgaizací počíaje Hamásem a koče al Kajdá. Pro Hamás či jeho pohrobky se stae osým argumetem pro ábor ových čleů z řad mladých desperátů, kteří při operaci Lité olovo přišli o domovy, o rodiče, o sourozece, emají již co ztratit a touží pouze po pomstě. A pro al Kajdá by se mohla stát důvodem pro ové teroristické útoky, a to eje proti Izraeli, ale i proti jeho strategickému spojeci. Další vývoj ám ukáže, do jaké míry se podaří tuto hrozbu elimiovat. CEP abízí sborík Michov 1938 sedmdesát let poté, do ěhož přispěli Václav Klaus, Jiří Weigl, Ja Zahradil, Robert Kvaček, Ja Dobeš, Tomáš Haas, Vladimír Nálevka, Jidřich Dejmek, Eva Hahová, Jiří Peres, Ja Boris Uhlíř, Václav Kural, Pavel Šrámek a Odřej Houska. Rozsáhlá dokumetárí příloha. Editoři jsou Marek Loužek a Jidřich Dejmek. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 100 Kč, 231 stra objedávky a tel , 5

6 Václav Klaus Říká se, že Česká republika přebírá předsedictví Evropské uie v poěkud komplikovaé chvíli, ale je pravda, že téměř všechy chvíle jsou vlastě komplikovaé. Neměli bychom propadat paice a esmíme dovolit lidem, kteří ozačují deší okamžik jako historicky uikátí, aby se ás sažili maipulovat. Samozřejmě existují vysoce medializovaé (e-li přemedializovaé) problémy. Svět je uprostřed hluboké fiačí a ekoomické krize. V Evropské uii arůstají problémy spojeé s rostoucím demokratickým deficitem a o jejím budoucím istitucioálím uspořádáí eexistuje jedota. Globálí klima se v podstatě eměí, ale alarmistům globálího oteplováí se podařilo přesvědčit politiky (a spolu s imi řadu ormálích lidí), že stojíme před katastrofou, a a této falešé myšlece se pokoušejí omezit aši svobodu a brzdit aši prosperitu. Dlouho existující ohiska válečých kofliktů, doprovázeých esmírým utrpeím milioů lidí v místech, jako je Afgháistá, Irák, Izrael a Palestia, ěkteré africké regioy, eslibují žádá rychlá řešeí. Ekoomická krize by měla být považováa za evyhutelý důsledek, a tudíž za spravedlivou ceu, kterou musíme zaplatit za velmi ambiciózí hrátky politiků s trhem. Pokusy ěkterých politiků viit trh, a ikoli sebe sama jsou epřijatelé a musí být rezolutě odmítáy. Česká vláda ebude doufám tlačit svět a Evropu k větší regulaci, zárodňováí, omezováí liberalizace a protekci- 6 Výzvy roku 2009 pohled z České republiky * Český překlad čláku, který byl publiková ve středu 7. leda 2008 ve Fiacial Times pod ázvem Do ot tie the markets free them. oismu. Naše historická zkušeost ám v tomto smyslu dává jasé varováí. Hledáme-li cesty z této krize, musíme a vypomohu si aalogií přísě odlišovat mezi hašeím požáru a přípravou protipožárích předpisů a pravidel. Nyí se musíme zcela kocetrovat a úkol prví; druhý může být dělá postupě, ale zejméa bez spěchu a paiky. Radikálí vzestup fiačí regulace, tak jak je v deších dech avrhová, ezpůsobí ic jiého ež prodloužeí recese. Růst světové ekoomiky prudce klesá, baky přestaly poskytovat úvěry a důvěra ekoomických subjektů je a historickém miimu. Radikálě změit regulaci fiačích istitucí uprostřed recese by bylo kotraproduktiví. Agregátí poptávka potřebuje posílit. Tradičí cestou, jak to udělat, je zvýšit státí výdaje, pravděpodobě ejlépe prostředictvím fiacováí veřejých ifrastrukturích projektů, ale platí to je za podmíky, jsou-li takové projekty k dispozici. Bylo by mohem užitečější radikálě omezit ejrůzější restrikce soukromé iiciativy, které byly zavedey v posledím půlstoletí v éře sociálí a ekologické trží ekoomiky. Nejlepší věcí by bylo dočasě oslabit, e-li úplě odstrait, růzé pracoví, evirometálí, sociálí, zdravotí a další stadardy, které blokují racioálí lidskou aktivitu více ež cokoli jiého. Co se týče evropského ústavího zauzleí, česká vláda doufám epovede Evropu směrem k stále těsější uii, k Evropě regioů (místo států), k cetralizovaé supraacioálí Evropě, ale ai k Evropě více a více kotrolovaé a regulovaé shora. Bude zdůrazňovat heslo svého předsedictví Evropa bez bariér, které eí ičím jiým ež obhajobou další liberalizace, odstraňováí bariér a zbavováí se protekcioismu. Naše historická zkušeost ám dává jasý ávod: vždy je zapotřebí více trhu a méě státí itervece. Víme i to, že chyby státu jsou vždy větší ež chyby trhu. Můžeme počítat i s tím, že česká vláda doufejme ebude v čele šířeí paiky kolem globálího oteplováí. Češi mají pocit, že jejich svoboda a prosperita je ohrožea více ež klima. Uikátost deší úrově globálích teplot eí prokázaým faktem. Vysvětleí faktorů, které přispívají ke globálímu oteplováí, eí příliš jasé a přesvědčivé. Pokusy brzdit klimatickou změu bojem s emisemi CO 2 jsou zcela zbytečé a ejdůležitější je to, že jsou lidé dostatečě adaptabilí, aby se vypořádali s malými změami klimatu. Měli bychom aši pozorost zaměřit a jiá, skutečě aléhavá témata. Svět v roce 2009 ebude ušetře válečých kofliktů, meziárodího terorismu, územích ebo ábožeských střetů, které bez ohledu a to, jak budou geograficky vzdáleé, se budou dotýkat ás všech. My však víme, že mír emůže být adekretová jedostraě a že dlouhodobá řešeí těchto problémů ejsou obvykle ta, která jsou vyucea zvějšku. Česká vláda ebude podporovat exterí itervece do domácích záležitostí suveréích zemí. Měli bychom se bráit být sváděi ambicemi vládout světu. Pragmatičtí Čechové s veškerou svou kritikou evropských rozhodovacích mechaismů se ebudou pokoušet o celoevropskou sametovou revoluci, ale budou se sažit prosazovat své zájmy a priority. Vůči ostatím se budeme chovat tak, jak bychom si přáli, aby se oi chovali vůči ám: aby respektovali odlišé ázory. Budeme moc rádi, když se alespoň v ěkterých případech podaří alézt společý jmeovatel. Spoléháí se a vyjedáváí a a pozitiví efekt růzosti ázorů je přesě to, co dělá Evropu Evropou. Předsedictví Evropské uie ám dá šaci uplatňovat ěkteré z těchto ašich ázorů ve prospěch občaů všech čleských zemí Evropské uie. Jejich blahobyt a jejich štěstí může být maximalizováo je ve svobodé, demokratické, otevřeé a decetralizovaé Evropě. Lidové oviy, 8. leda abízíme Kiha Evropa pohledem politika pohledem ekooma je souhrem textů prezideta Václava Klause, které a téma evropské itegrace apsal v letech Klau sův pří stup lze shrout jedím slovem eurorealismus. Kiha může být ceým zdrojem iformací eje pro politology a ekoomy, ale pro všechy občay, kteří jsou ochoti vímat problémy evropské itegrace v celé jejich šíři, realisticky. Předmluvu apsal Jiří Weigl. Cea: 100 Kč, 224 stra. objedávky a

7 Europoslaci v Bruselu, bez velkého uvažováí, odsouhlasili klimatickou eergetickou reformu. V zásadě jde o způsob, jak se budou do roku 2020 sižovat emise skleíkových plyů o dvacet procet. Ve státech Evropské uie bude zavede poviý ákup emisích povoleek pro vypouštěí oxidu uhličitého, včetě poěkud problematického ukládáí těchto plyů do podzemí. Pro státy produkující více ež třicet procet eergie z pevých paliv byly schváley určité úlevy. K těm patří i Česká republika. Například spočítaé zdražeí elektřiy u ás o jedu třetiu bude pouze o ěco ižší. Ekoomické áklady Ceou za uvedeá opatřeí budou obrovské dosud ikým edefiovaé ekoomické áklady včetě sociál- Klimaticko-eergetický balíček je omyl Jiří Hazlíček eergetický poradce Zda budou začé a zatím evyčíslitelé áklady bez jakýchkoli i malých záruk účié, přiesou ejbližší léta. To však již budou všichi sigatáři epromyšleých klimatických balíčků v propadlu politických ději. ích dopadů. Projeví se mimo jié ve začém zdražováí průmyslových a spotřebích produktů, omezováí výroby průmyslových podiků, propouštěí zaměstaců, zvyšováí iflace a začě sížeé kokureceschoposti států Uie oproti ostatím světovým ekoomikám. Je progózováo, že uvedeá opatřeí síží globálí emise skleíkových plyů o pouhá dvě proceta. Je otázkou zda se tím pomůže klimatickým změám, eboť uspořeá dvě proceta budou mohoásobě ahrazea vyšším emitováím v rozvíjejících se ekoomikách především v Číě, Idii, s otazíkem pro USA. Bez málo pravděpodobé dohody s těmito státy emá celý projekt žádý věcý smysl. Velká propagace politiků i vědců ve všech médiích je věováa katastrofickým změám klimatu ospravedlňujícím ákladá ekoomická opatřeí. Na druhém břehu však stojí i začé možství vědců, jejichž ázory jsou skromě aebo vůbec publikováy. Například a letoší Meziárodí kofereci o klimatických změách v New Yorku došli vědci a výzkumíci k závažým závěrům. Globálí klima se vždy měilo a vždy měit bude, ezávisle a lidské čiosti. Oxid uhličitý eí pouze škodliviou, ale aopak je ezbytý pro všeche život a Zemi. Prohlašují, že zakotvit v legislativě pro průmysl a pro obyvatele ákladé regulace za účelem dosažeí redukce emitováí skleíkových plyů budou mít epatrý dopad, eboť budoucí vývoj globálích klimatických změ eí objektivě prokázá. Taková opatřeí zatelě utlumí árodohospodářský rozvoj a tím omezí ekoomickou schopost společosti přizpůsobit se evyhutelým změám klimatu. Kostatují, že současé pláy a omezováí atropogeích emisí skleíkových plyů jsou chybou politikou, která by měla být zaměřea Ozamujeme předplatitelům, spozorům, obchodím parterům a přátelům CEPu, že aše ová adresa je: Opletalova 37, Praha 1. Nový telefo do kaceláře je tel. a fax.: Iteretová stráka zůstává beze změy. NABÍZÍME a řešeí skutečých a vážých problémů lidstva. Propadliště ději Nejsou žádé přesvědčivé důkazy o tom, že emise skleíkových plyů v miulosti, v současosti a v budoucosti mohou být příčiou změ klimatu. Nyější změy klimatu zřejmě ejsou je důsledkem čiosti člověka, ale i vlivu přírodích faktorů. Další edává koferece o globálím oteplováí pořádaá ve Vídi i v aglickém Exeteru britským miisterským předsedou Toy Blairem dospěly k závěrům, že oxid uhličitý je sice jedou z možých příči globálího oteplováí, zdaleka e však jediou. Je možé, že globálí klima ovlivňuje tolik přirozeých faktorů, že jsou veškeré lidské vlivy evýzamé. Závažý vliv a klima má především vodí pára i aerosoly. Je uté kostatovat, že vědci emohou s jistotou určit průměrou teplotu Země v roce 1900 i hlouběji v miulosti. Řada výzkumů dokládá, že změy teplot a Zemi jsou převážě způsobováy změami ve sluečí aktivitě. Je velkou politickou chybou, že hlasy z druhého břehu jsou politiky a evirometalisty silě potlačey. Nyější změy klimatu ejsou je důsledkem čiosti člověka, ale i vlivu přírodích faktorů. Je velkou politickou chybou, že hlasy z druhého břehu jsou politiky a evirometalisty silě potlačey. Zda budou začé a zatím evyčíslitelé áklady bez jakýchkoli i malých záruk účié, přiesou ejbližší léta. To však již budou všichi sigatáři epromyšleých klimatických balíčků v propadlu politických ději. Cetrum pro ekoomiku a politiku abízí sborík číslo 59/2007 Jaderá eergie útlum, ebo rozvoj?, do ěhož přispěli Daeš Burket, Dalibor Stráský, Pavel Hejzlar, Fratišek Pazdera, Václav Klaus, Vladimír Tomšík, Marti Říma, Jaroslav Míl, Fratišek Jaouch, Ami Rastas, Jiří Hazlíček a Marek Loužek (editor sboríku). Předmluvu k publikaci apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 50 Kč, 122 stra. objedávky a tel , 7

8 Receze Lukáš Petřík: Příběh kozervativí revoluce Marek Skřipský autor je politolog Přestože se v poměrě edávé miulosti a tuzemském kižím trhu objevilo slušé možství literatury věovaé ěkdejšímu americkému prezidetu Roaldu Reagaovi i bývalé britské premiérce Margaret Thatcherové, práce, která by zastřešila čiost obou velikáů kozervativí politiky dlouhou dobu českému čteáři chyběla. Teto dluh byl poprvé částečě splace trojbiografií Joha O Sullivaa Prezidet, papež a premiérka, ejvětší splátku ovšem zatím předložil historik a politolog Lukáš Petřík, svou kihou Kozervativí revoluce Margaret Thatcherové a Roalda Reagaa (Bro, CDK 2008). Solidí přehled Tomuto titulu, vydaému Cetrem pro studium demokracie a kultury, bych úvodem paradoxě vytkl jeho ázev. Recezemi či aotacemi epolíbeý čteář z ěj totiž epozá, že Petříkova práce epojedává pouze o Thatcherové a Reagaovi, ale že poskytuje solidí vhled do problematiky aglosaského kozervatismu jako celku. Osudy a především pak vlastí politická čiost hlavích objektů Petříkova zájmu slouží autorovi jako jádro práce, kolem kterého abaluje související iformace. Teto postup čteář shledá velmi šťastým, protože Petříkovi umožňuje zmiňovat se více či méě podrobě o rozdílých proudech v kozervativím hutí a zasazovat je do kotextu politické historie i současosti. V eposledí řadě je z těchto souvislostí zát, jak popisovaé směry ovlivily právě železou lady ebo Gippera. Zvoleý přístup Petříkovi dovolil připomeout čteářům apříklad polozapomeutou hvězdu britského kozervatismu Eocha Powella, astíit smýšleí tzv. paleokozervativců okolo patriota a rebela Pata Buchaaa, či zepokojivě kostatovat deší vyprazdňováí kozervativí agedy takřečeými eokozervativci. Při svém výkladu se však autor eechává uést a vždy udržuje ou thatcherovsko reagaovskou it, vioucí se jeho prací. Petřík jde ovšem dále. Hed v úvodích částech kihy vysvětluje samoté pricipy aglosaského kozervatismu, staví jej do srovávací polohy s kozervatismem kotietálím a všímá si jeho vztahu s klasickým liberalismem. Autor sestupuje ke kořeům. Přes Burka, Disraeliho či Bismarcka se dostává až k jižaskému kozervatismu, jehož základ je od klasického aglosaského kozervatismu poěkud odlišý. Dvousečá zbraň Široce pojatý úvod může icméě působit jako dvousečá zbraň. Zatímco politologický fajšmekr si přijde a své, dovedu si představit, že běžý čteář mohé pasáže prví kapitoly přeskočí, aby se rychleji dostal ke kokrétímu. V případě úvodí kapitoly by asi méě zamealo více. Těžiště Petříkovy kihy spočívá v podílu Thatcherové a Reagaa a kozervativí revoluci, jak je azývá proces oslabováí světové levice v osmdesátých letech. Petřík správě poukazuje a skutečost, že boj obou protagoistů ebyl vede pouze proti Sovětskému svazu a komuismu východího bloku, ale i proti západí ové levici šedesátých let. Proti kulturí levici, která již tehdy začíá razit agedu multikulturalismu, femiismu, popíráí tradičích hodot a prosazováí politické korektosti. Lukáš Petřík postupuje v případě osudů Thatcherové a Reagaa srovávací metodou. V uzavřeých kapitolách podrobě rozebírá jejich ideové zázemí a politické začátky, zahraičě politické směřováí, správu vitřích záležitostí, hospodářskou politiku, ale popisuje také specifika, s imiž se Roie a Maggie potýkali. Jako dva z moha příkladů uvádím Reagaovo kroceí krajích pravičáků ve své admiistrativě ebo vztah Thatcherové k evropské uifikaci. Vše opřeo o bohaté možství cizojazyčých i českých prameů, literatury, čláků a čísel. Ačkoliv Petřík sympatie k Thatcherové a Reagaovi ezakrývá, ečií mu problém poukázat a dílčí eúspěchy jejich vládutí. Hvězdy kozervativí politiky Jakožto bytostý kozervativec, autor eopomíá vliv rodiy, přátel a domácího prostředí a hodotovou orietaci obou politiků. Připomíá také, že kozervativí revoluce zazameala rychlý vzestup i díky podpoře moha dalších osobostí politiky a veřejého života. V textu se tak objevují stará zámá jméa William Buckley, Joe McCarthy, Barry Goldwater, Eoch Powell, Ja Pavel II., Augusto Piochet, Pat Buchaa, Paul Volcker a moho dalších. Thatcherová a Reaga zde představují pomyslé sluce, kolem ěhož se otáčí galaxie kozervativí politiky druhé poloviy dvacátého století. Pozitiví vedlejší efekt spatřuji v politicky ekorektích postojích autora. Petřík se poctivě vypořádává hed s ěkolika ožehavými tématy. Nesouhlasí kupříkladu s mediálě protlačovaou vizí šedesátých let jako zlatého věku svobody, ebojí se postavit a strau Eocha Powella, dodes eáviděého multikulturími faatiky, ai zaujmout emaistreamový postoj k jižaské kofederaci. Pokud je laskavý čteář uave politicky korektími kometáři současé mediálě politické aréy, mohu mu Petříkovu práci, opatřeou předmluvou prezideta Václava Klause, vřele doporučit. Europoslaec Hyek Fajmo v aotaci o Petříkově kize píše, že by eměla chybět v kihově žádého přízivce kozervativí politiky. S tím se elze ež ztotožit. abízíme CEP abízí sborík číslo 70/2008 Srpe 1968 čtyřicet let poté, do ěhož přispěli Václav Klaus, Jiří Hájek, Čestmír Císař, Ludvík Vaculík, Ota Filip, Pavel Kohout, Pavel Žáček, Oldřich Tůma, Jidřich Dejmek, Sla - vomír Michálek, Ja Rychlík, Jitka Vodrová a Michal Petřík. Sborík přiáší uikátí dokumetárí přílohu, apř. Mos kevský protokol, zvací dopis, Smlouvu o pobytu vojsk a další. Editory sboríku jsou Marek Loužek a Jidřich Dejmek. Předmluvu apsal prezidet Václav Klaus. Cea: 100 Kč, 232 stra. objedávky a 8

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál POruCHY PřÍjmu POTravY manuál PrO PeDagOgY Mauál pro pedagogy je vydá v rámci projektu PPP (Podpora profesioálí prevece) z gratového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Projekt je spolufiacová Evropským

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic Numerické metod řešeí diereciálíc rovic Numerical metods or solvig dieretial equatios Bc. Zdeěk Blata Diplomová práce 009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá umerickými metodami řešeí občejýc diereciálíc rovic.

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

Výzvy současné doby *

Výzvy současné doby * DUBEN 2007 Výzvy současné doby * Václav Klaus: Výzvy současné doby Jan Eichler: Hrozí návrat studené války? Anthony Coughlan: Padesát let od podepsání Římských smluv Marek Loužek: Recenze M. Albrightová:

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku KRIZE EUROZÓNY a dluhová krize vyspělého světa Stanislava Janáčková Obsah PŘEDMLUVA 7 ÚVOD 9 ČÁST 1 VAROVNÉ SIGNÁLY 11 Vstup do eurozóny těžko splnitelný závazek 13 Dohánějící

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica 14. číslo - září 2006 www.cymedica.cz Změy krmiva Specific Novika Equest Pramox Živá vakcía proti Salmoella typhimurium 10. výročí Cymedica Obsah 14. čísla: MVDr. Pavlía Hájková Hlodavci ve veteriárí ordiaci

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více