Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240"

Transkript

1 Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 ŘEŠENÍ SERVER & KONTROLÉR UTILITY

2 2005 Electronics for Imaging, Inc. Informace v této publikaci podléhají Právním ustanovením pro tento produkt května 2005

3 OBSAH 3 OBSAH ÚVOD 7 Terminologie a konvence 8 O této příručce 9 O nápovědě 9 Příprava instalace na počítačích Windows 10 Příprava instalace na počítačích Mac OS 11 Mac OS Runtime for Java 11 Fonty 12 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 14 Instalace Řídící stanice, edice Windows 14 Konfigurování spojení s Fiery 15 Použití Řídící stanice, edice Windows 18 Přídavné funkce 19 Align Trays 19 Tiskové skupiny 20 Smíšená media 21 Řešení potíží 25 Řídící stanice se nemůže připojit k Fiery 25 Řídící stanice neodpovídá 26

4 OBSAH 4 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 27 Instalace Řídící stanice, edice Macintosh 27 Konfigurace připojení k Fiery 28 Použití Řídící stanice, edice Macintosh 31 Odstraňování potíží 32 Řídící stanice se nemůže připojit k Fiery 32 Řídící stanice neodpovídá 33 SPOOLER 34 Sledování průběhu a řízení úloh Spoolerem 35 Instalace a konfigurace Spooleru 36 Konfigurace připojení pro Spooler 36 Popis okna Spooler 39 Manipulace s možnostmi úlohy a s postupem úlohy 40 Přepsání nastavení možností úlohy 42 Ikony úloh 42 Oblast Spool 43 Oblast RIP 44 Oblast Print 44 Náhled, editování a spojování úloh 45 Prohlížení rastrových úloh 45 Prohlížení právě rastrované úlohy 45 Zobrazení celoobrazovkových náhledů 46 Editování a spojování rastrových souborů 47 Použití záznamu Job Log 50 Připojení k jinému Fiery ze Spooleru 52

5 OBSAH 5 SKENOVÁNÍ 53 Instalace a konfigurace Remote Scan 54 Instalace Remote Scan 54 Konfigurace Remote Scan 54 Použití Remote Scan 55 Skenování z Řídícího panelu kopírky 55 Vyzvednutí skenů použitím WebScan 55 MANAŽER STAHOVÁNÍ DOWNLOADER 56 Instalace Manažeru stahování Downloader 57 Konfigurace připojení na Fiery 58 Použití Manažeru stahování 61 Prohlížení stavu tisku 61 Stahování souborů a tiskových fontů 63 Správa tiskových fontů 67 NÁSTROJE WEBTOOLS 70 Nastavení WebTools 71 Vstup na domovskou stránku WebTools 73 Použití WebTools 73 Status 73 WebLink 74 WebSetup 74 More Setup 74 WebDownloader 75 WebScan 76 Skenování k Řídícího panelu (Control Panel) kopírky 76 Použití utility Mailbox/Job Template 76 Installer 85 Aktualizace softwaru 85 INDEX 87

6

7 ÚVOD 7 ÚVOD Mediální balík síťového kontroléru Fiery pro DocuColor 250/240 obsahuje soubor programových utilit, které umožňují řídit Fiery Network Controller for DocuColor 250/240 a také tiskový pracovní proud a obsah tiskových úloh na Fiery Network Controller for DocuColor 250/240. Tato příručka poskytuje přehled jak instalovat, konfigurovat a používat následující utility Fiery: Řídící stanice, edice Windows Řídící stanice, edice Macintosh Spooler Vzdálené skenování Manažer stahování (Downloader) Webové nástroje

8 ÚVOD 8 Terminologie a konvence Tato příručka používá následující terminologii a konvence. Výraz či konvence Aero Vztahuje se na Fiery (v obrázcích a příkladech) Kopírka DocuColor 250/240 Fiery Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 Operační systém Mac Názvy italikou Windows Mac OS 9, Mac OS X Další knihy v této dokumentační sadě Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Tituly, pro které jsou k dispozici další informace spuštěním Helpu v softwaru Tipy a informace Důležité informace Důležité informace o problémech, které by mohly vyústit ve fyzický úraz vás nebo jiných osob

9 ÚVOD 9 O této příručce Tato příručka poskytuje přehled jak instalovat, konfigurovat a používat následující utility Fiery: Řídící stanice, edice Windows: Sledování a řízení pracovního proudu tiskových úloh na Fiery (pouze Windows). Řídící stanice, edice Macintosh: Sledování a řízení pracovního proudu tiskových úloh na Fiery (pouze Mac OS X). Spooler: Sledování a řízení pracovního proudu tiskových úloh na Fiery (pouze Mac OS 9). Remote Scan: Přebírání skenů z kopírky pro vzdálené počítače na síti. Obsahuje zásuvný modul Scan TWAIN. Manažer stahování Downloader: Přenášení souborů úloh a fontů z vašeho počítače do Fiery. Webové nástroje: Řízení vašeho Fiery na dálku z internetu nebo vašeho podnikového intranetu. Informace o instalování, konfiguraci a použití ColorWise Pro Tools viz Barevný Tisk. O nápovědě Podrobné instrukce pro většinu Fiery utilit jsou v Nápovědě. Všude, kde je to vhodné, vás tato příručka odkazuje na Nápovědu pro další informace a vysvětluje, jak Nápovědu pro každou utilitu otevřít.

10 ÚVOD 10 Příprava instalace na počítačích Windows Před instalací softwaru Fiery na počítači Windows se ujistěte, že jste provedli následující kroky: Pro použití Řídící stanice, ColorWise Pro Tools nebo Webových nástrojů na počítači Windows je třeba instalovat soubor Sun Java, Pracovní prostředí Java (Java Runtime Environment JRE), které jsou na CD User Software ve složce Common Utilities. Není-li soubor Sun Java instalován, jste k instalaci před pokračováním vyzváni. Více informací k instalování souboru najdete na straně 10. Pro instalaci softwaru Fiery je třena instalovat na počítač Windows 2000 Service Pack 4 a na počítač Windows XP Service Pack 2. K instalaci Service Packů budete vyzváni zprávou, pokud instalovány nejsou. Úplné systémové požadavky jsou popsány v části Welcome. INSTALACE SUN JAVA JRE NA VÁŠ POČÍTAČ 1 Otevřete složku Common Utilities na CD User Software (Utilities) a klikněte na ikonu instalátoru sj141_02.exe. Pokud byste zahájili instalaci Fiery bez předchozího instalování Sun Java, budete vyzvání k instalaci Sun Java JRE dialogovým oknem. Klikněte na OK pro pokračování v instalaci. 2 V dialogovém okně License Agreement klikněte na Yes. 3 Pro Setup Type zvolte Typical a klikněte na Next. 4 Když je instalace souboru JRE dokončena, klikněte na Finish a postupujte podle instrukcí na obrazovce při instalováni softwaru Fiery. Po instalaci Java Sun JRE je na pracovní ploše počítače vytvořen zástupce Java Web Start. Ten není určen pro práci se softwarem Fiery. Můžete jej smazat.

11 ÚVOD 11 Příprava instalace na počítačích Mac OS Před instalováním utilit Fiery na počítač Mas OS 9 musíte instalovat modul Mac OS Runtime for Java (MRJ) a obrazovkové a tiskové fonty. Na počítačích Mac OS X musíte instalovat obrazovkové a tiskové fonty. Mac OS Runtime for Java Nemáte-li instalován správný MRJ, instalátor automaticky instaluje MRJ z CD User Software (Utilities). Při ručním spuštění instalátoru dodržujte následující postup. POZNÁMKA: MRJ (doporučená verze) ne k dispozici na CD User Software (Utilities). INSTALACE MAC OS RUNTIME FOR JAVA 1 Otevřete složku OS9: MRJ na CD User Software (Utilities) a dvojklikněte na Installer. 2 Přečtěte licenční smlouvu Apple Computer, Inc. a klikněte na Agree pro pokračování v instalaci softwaru. 3 Klikněte na Install. Potř ebné soubory MRJ jsou instalovány. 4 Klikněte na Quit. ODINSTALOVÁNÍ SOFTWARU MAC OS RUNTIME FOR JAVA 1 Nalezněte na pevném disku složku System Folder. 2 Uvnitř složky Extensions nalezněte soubor MRJ Libraries a odstraňte jej nebo přesuňte do jiné složky. POZNÁMKA: Naleznete-li ve složce Extensions soubor MRJ Enabler, odstraňte jej nebo přesuňte do jiné složky. 3 Uvnitř složky Applications na pevném disku nalezněte složku Apple Extras. 4 Uvnitř složky Apple Extras nalezněte soubor Mac OS Runtime Java a odstraňte jej nebo přesuňte do jiné složky. 5 Restartujte počítač.

12 ÚVOD 12 Fonty Fonty, které jsou na CD User Software (Utilities) obsahují obrazovkové a tiskové fonty, které odpovídají 136 zabudovaným tiskovým fontům PostScript na Fiery. Aby byly k dispozici aplikacím, musí být obrazovkové fonty na počítačích Mac OS 9 a Mac OS X instalovány. POZNÁMKA: obrazovkové fonty ve složce System Folder:Fonts jsou-li zobrazeny pomocí Kind se objeví jako typ Font Suitcase a tiskové fonty PostScript jako typ PostScript font. INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH A TISKOVÝCH FONTŮ NA MAC OS 9 1 Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Mac OS. 2 Otevřete složku OS9. 3 Dvojklikněte na ikonu Fonts pro spuštění instalátoru fontů. 4 Postupujte podle instrukcí na obrazovce při instalaci fontů. Když je instalace ukončena, restartujte počítač. Výchozí složka pro instalaci fontů na vašem počítači je složka System Folder:Fonts. Aby byly nové obrazovkové fonty k dispozici každé spuštěné aplikaci, je třeba každou takovou aplikaci ukončit a restartovat. INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH A TISKOVÝCH FONTŮ NA MAC OS X V Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Mac OS X. 2 Otevřete složku OSX. 3 Otevřete složku Fonts a zkopírujte fonty na následující umístění: Pro osobní použití: Users/account name/library/fonts Pro sdílené použití: Library/Fonts

13 ÚVOD 13 INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH A TISKOVÝCH FONTŮ NA MAC OS X V Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Mac OS X. 2 Spusťte aplikaci Font Book ve složce Applications/Font Book. 3 Z menu File zvolte Add Fonts. 4 Zvolte User Software/OSX/Fonts/Albertus MT. 5 Z menu Edit zvolte Select All. 6 Z nabídky Install fonts zvolte jednu z následujících: Pro osobní použití: for your use only Pro sdílené použití: for all users of this computer Pro Classic: for Mac OS X Classic 7 Klikněte na Open. 8 Uzavřete aplikaci Font Book.

14 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 14 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS Řídící stanice, edice Windows umožňuje operátorům Fiery (nebo uživatelům s právy Operator nebo Administrator) sledovat a řídit tiskový pracovní proud úloh na Fiery. Řídící stanice, edice Windows umožňuje provádět následující úkony: Prohlížet stav tiskových úloh na Fiery. Podržet, zpracovat a tisknout úlohy. Přepsat nastavení tiskových možností přiřazených uživatelem. Zobrazit náhled obsahu stránky tiskové úlohy. Upravit pořadí stránek v úloze a kombinovat stránky z různých úloh. Vytvářet a používat řídící soubory FreeForm pro tisk podle proměnných dat. Archivovat soubory úloh. Prohlížet záznamy Job Log o předešlé tiskové činnosti. Instalace Řídící stanice, edice Windows Instalace Řídící stanice, edice Windows na počítač Microsoft Windows je poskytnuta na CD User Software. K softwaru Řídící stanice přidá instalátor požadované Java soubory pro použití Fiery Setup z Řídící stanice. Informace o použití Fiery Setup naleznete v Configuration and Setup. Než nainstalujete utilitu, určitě si přečtěte pokyny popsané v Příprava instalace na počítačích Windows na straně 10. INSTALACE ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 1 Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Windows. 2 Otevřete složku EFI Command WorkStation. 3 Dvojklikněte na ikonu setup.exe. 4 Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro dokončení instalace.

15 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 15 Konfigurování spojení s Fiery Když poprvé spustíte Řídící stanici, jste vyzváni ke zkonfigurování spojení s Fiery. Konfiguraci můžete také editovat kdykoli nastane nějaká změna na Fiery serveru nebo síti jako je třeba změna jména serveru nebo IP adresy. Pokud změníte informaci ve Fiery Setup, udělejte to před novou konfigurací spojení. NEŽ ZAČNETE Vytiskněte Konfigurační stránku Fiery (Configuration page). Instrukce pro vytištění Konfigurační stránky najdete v Configuration and Setup. Tato stránka obsahuje informace, které potřebujete pro konfiguraci připojení, jako je IP adresa Fiery. Pro instalace TCP/IP můžete namísto IP adresy použít DNS jméno. Ujistěte se, že Fiery je již registrován v Domain Name Server (DNS) vaší sítě. Více informací naleznete v dokumentaci k vašemu síťovému systému. KONFIGURACE PŘIPOJENÍ PRO ŘÍDÍCÍ STANICI, EDICE WINDOWS 1 Pro spuštění utility zvolte Start > Programs > Fiery > Command WorkStation. Objeví se dialogové okno Available Servers a ukáže všechny servery dostupné v lokální síti.

16 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 16 2 Nebyl-li nalezen žádný Fiery server, klikněte na záložku Manual pro hledání DNS jména nebo IP adresy. Napište DNS jméno nebo IP adresu a klikněte na Add pro přidání serveru do seznamu dostupných serverů. 3 Klikněte na záložku Auto Search a pak klikněte na Advanced pro prohledání rozsahu IP adres nebo IP adresy a masky podsítě. Všechny dostupné servery se zobrazí v seznamu Available Servers. 4 Zvolte Fiery server, který chcete použít, a klikněte na Add. Zvolený Fiery je přidán do okna Login Server.

17 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 17 5 Klikněte na tlačítko vlevo od jména serveru. Objeví se dialogové okno Login. 6 Klikněte na klíč u Administrator, Operator nebo Guest a napište správné heslo, pokud je vyžadováno. 7 Klikněte na Log In. Informace o nastavení hesel a výchozím hesle Administrátora pro Fiery naleznete v Configuration and Setup. Řídící stanice je nyní připojena k Fiery. ZMĚNA KONFIGURACE PRO ŘÍDÍCÍ STANICI, EDICE WINDOWS 1 Spusťte Řídící stanici. Objeví se dialogové okno Login. 2 Zvolte Fiery server, pro který chcete upravit konfiguraci a klikněte na Remove. 3 Opakujte Konfigurace připojení pro Řídící stanici, edice Windows na straně 15.

18 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 18 Použití Řídící stanice, edice Windows Po instalování a konfiguraci Řídící stanice můžete ji začít používat pro monitorování a řízení úloh na Fiery. Úplné instrukce pro použití standardních funkcí Řídící stanice najdete v Nápovědě pro Řídící stanici. Přídavné funkce jsou popsány na straně 19. OTEVŘENÍ NÁPOVĚDY ŘÍDÍCÍ STANICE 1 Spusťte Řídící stanici. Z dialogového okna Server List vyberte Fiery a přihlaste se k serveru. Informace o nastavení hesel a výchozím hesle Administrátora pro Fiery naleznete v Configuration and Setup. 2 V menu Help zvolte Help.

19 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 19 Přídavné funkce Následující sekce popisuje, jak používat přídavné funkce Řídící stanice, které nejsou probrány v Nápovědě k Řídící stanici. Align Trays Funkce Align Trays umožňuje nastavit umístění textu a obrázků na stránce tak, že jsou správně srovnány na listu papíru. To zajistí, že obě strany duplexně potištěného listu mají přesně stejné zarovnání. Pro provedení funkce Align Trays se musíte přihlásit na Fiery s právy Administrátora.. POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste zapnuli Tray Alignment na záložce Paper Source tiskového driveru Fiery před provedením následujícího postupu. SROVNÁNÍ TEXTU A OBRÁZKŮ PRO TISK 1 V okně Active Jobs zvolte připojený Fiery, pro který chcete provést vyrovnání. Je-li okno Active Jobs skryté, zvolte Active Jobs v menu Window a okno se zobrazí. 2 V menu Server zvolte Align Trays. Objeví se dialogové okno obsahující možnost Tray Alignment. 3 Zvolte podavač, pro který chcete provést vyrovnání z menu Tray. 4 Zvolte velikost papíru vloženého v podavači z menu Media. POZNÁMKA: Vyrovnání je specifické pro kombinaci podavače a určené velikosti papíru. Když vyrovnáte podavač se zadaným papírem Letter a pak vložíte do toho podavače papír Legal, je vyrovnání chybné. Pro každou kombinaci podavače a velikosti papíru musíte provést nové vyrovnání.

20 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 20 5 V oblasti Print Alignment Page zvolte možnost Print duplex pro tisk oboustranné stránky nebo možnost zrušte pro tisk jednostranné stránky. 6 Klikněte na Print. 7 Po vytištění Srovnávací stránky postupujte podle instrukcí na stránce. Přeložte stránku horizontálně přesně v polovině, rozložte ji a přeložte napůl vertikálně. Když list rozložíte, vidíte, že linie překladu kříží tři stupnice na třech stranách stránky. Určete, které číslo na stupnici která linie překladu kříží. 8 V oblasti Enter alignment values zapište hodnoty, které jsou v místech křížení linií překladu se třemi stupnicemi označenými A, B a C pro stranu 1. Jestliže jste zvolili vyrovnání pro oboustranný tisk, zapište také hodnoty na třech stupnicích na straně 2. POZNÁMKA: Když vložíte různé hodnoty v A a v C, obraz rotuje, což vede k nestejným oblastem v tiskovém výstupu. Stane-li se to, vložte stejné hodnoty v A a v C. 9 Když jste zapsali vyrovnávací hodnoty, klikněte na Apply a pak klikněte na Check Alignment pro vytištění nové srovnávací stránky. 10 Pro odstranění vyrovnání zvolte podavač a klikněte na Defaults v oblasti Enter alignment values. 11 Klikněte na Done. Tiskové skupiny Funkce Printing Groups umožňuje omezit tiskový vstup do Fiery. Když definujete tiskovou skupinu a heslo, musí uživatel vložit jméno skupiny a heslo, aby mohl tisknout úlohy na Fiery. Aby nastavení Tiskových skupin začalo fungovat, musí Administrátor Fiery nastavit možnost Enable Printing Groups na Yes v nastavení Setup. Více informací najdete v Configuration and Setup. Pro definování tiskových skupin se musíte přihlásit do Fiery s právy Administrátora. Možnost Printing Groups je dostupná pouze, používáte-li tiskový driver PostScript. DEFINOVÁNÍ TISKOVÉ SKUPINY 1 Zvolte Server > Printing Groups. 2 Klikněte na Create. 3 Napište jméno skupiny a heslo. 4 Klikněte na Add. Pro změnu jména nebo hesla tiskové skupiny klikněte na Modify. Tiskovou skupinu odstraníte kliknutím na Remove.

21 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 21 Smíšená media Funkce Mixed Media umožňuje definovat hranice kapitol v úloze, tisk určitého rozsahu stránek na různé typy media, vkládání prázdného media mezi stránky a vkládání dělicího media obsahujícího textové popisky. Pro nastavení Mixed Media platí následující pokyny a omezení: Dialogové okno Mixed Media vám nedovolí nastavit určité hodnoty, které by byly v konfliktu s jakýmkoli mediem, velikostí stránky nebo s nastavením dokončovacích operací, jež byly určeny pro úlohu v dialogovém oknu Properties nebo v tiskovém driveru. Jsou-li dvě nebo více nastavení Mixed Media vzájemně v konfliktu, zdůrazní dialogové okno tyto hodnoty červeně, čímž vás vyzve k vyřešení konfliktu. Když určíte tiskové možnosti (v dialogovém okně Job Properties nebo tiskovém driveru) až po určení nastavení Mixed Media, mohou se některé tiskové možnosti dostat do konfliktu s nastavením stránek v Mixed Media. Konflikt musíte vyřešit zvolením jiných tiskových možností nebo odstraněním určitých specifikací v Mixed media. Nastavení Mixed Media ovlivňuje použití výstupních barevných profilů, když je v ColorWise Pro Tools zvolena možnost Use media defined profile. Více informací naleznete v části Barevný tisk. Jsou-li pro kopírku konfigurovány čítače, prázdná media vkládaná mezi stránky se nepočítají do vytištěných stránek. DEFINOVÁNÍ PARAMETRŮ MIXED MEDIA 1 Vyberte úlohu spooled/held v okně Active Jobs a zvolte Mixed Media Setup z menu Actions. Dialogové okno Mixed Media podává seznam všech doposud definovaných nastavení media a obsahuje tlačítka pro definování, změnu a zrušení nastavení. POZNÁMKA: Za dialogovým oknem Mixed Media se otevře dialogové okno Job Properties. Toto dialogové okno nezavírejte, dokud nedokončíte definici nastavení Mixed Media.

22 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 22 2 Pro Chapter Start Page(s) napište čísla stránek, na kterých chcete aby začínaly sekce kapitol. Čísla stránek zapište ve formátu hodnot oddělených čárkou (například: 4,9,17), tím definujete začátek každé kapitoly. Tato funkce způsobí, že každá počáteční stránka bude na pravostranné stránce a podle potřeby doplní prázdnou předcházející levostrannou stránku. POZNÁMKA: Není nutné psát číslo první stránky. Napsaná čísla stránek se vztahují k číslování původního dokumentu. Jestliže použijete funkci Chapter Start Page(s), všechna media určená v menu Paper pro jednotlivé kapitoly musí sdílet stejnou velikost (například all Letter, all Tabloid nebo all A4). 3 Pro použití dokončujících operací (např. sponkování nebo třídění) pro každou kapitolu vytvořenou funkcí Chapter Start zvolte možnost Define Each Chapter As A Separate Finishing Set. POZNÁMKA: Na kapitoly, které obsahují smíšené velikosti medií (např. Letter a A4) nemohou být použity všechny druhy dokončujících operací. 4 Pro definování vlastností přední a zadní obálky klikněte na Define Cover. Více informací naleznete v části Definování nastavení media pro obálku na straně Pro definování vlastností jednotlivých stránek nebo rozsahu stránek klikněte na Define Page Range. Více informací naleznete v části Definování media pro určité stránky na straně Pro vložení prázdných stránek klikněte na Insert Blank. Více informací naleznete v části Vložení prázdných stránek na straně Aby jste změnili nebo zrušili aktuální definice, zvolte je v seznamu Mixed Media Definition a klikněte na Edit nebo Remove. Když kliknete na Edit, napište nové nastavení definice a klikněte na Modify. 8 Po dokončení definice nastavení Mixed Media klikněte na OK, tím zavřete dialogové okno Mixed Media a klikněte znovu na OK, tím zavřete dialogové okno Job Properties. Nastavení Mixed Media je použito na úlohu.

23 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 23 DEFINOVÁNÍ NASTAVENÍ MEDIA PRO OBÁLKU 1 V dialogovém okně Mixed Media klikněte na Define Cover. Objeví se dialogové okno Cover media. 2 Pro definování shodného media pro přední i zadní obálku zvolte možnost Apply the same settings for both front and back cover. Pro definování rozdílného media pro přední a zadní obálku zvolte možnost Front Cover nebo Back Cover. 3 Definujte duplex, medium a nastavení zdroje papíru podle potřeby. 4 Pro režim Cover Page Mode definujte, jak chcete aby byl vytištěna obálka. Můžete určit tisk pouze na přední stranu, pouze na zadní stranu nebo na obě strany obálky. Pro nastavení režimu Cover Page Mode platí následující omezení: Když určíte Print on Front Only, musíte nastavit Duplex na Off. Když určíte Print on Back Only nebo Print on Both Sides, musíte nastavit Duplex na Head to Head nebo na Head to Toe. Nastavení Duplexu určuje orientaci obsahu obálky. 5 Klikněte na OK a vrátíte se do dialogového okna Mixed Media. Nastavení Cover Media má přednost před nastavením definovaným v dialogovém okně Page/Page Range Media.

24 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 24 DEFINOVÁNÍ MEDIA PRO URČITÉ STRÁNKY 1 V dialogovém okně Mixed Media klikněte na Define Page Range. Objeví se dialogové okno Page/Page Range Media. 2 Zapište stránky a rozsah stránek jako hodnoty oddělené čárkou (např.: 3,9-14,18). 3 Definujte duplex medium a nastavení zdroje papíru podle potřeby. Když přiřadíte k zadní straně oboustranného listu nový typ media, je vložena prázdná stránka, která přesune obsah přiřazené stránky na přední stranu následujícího listu. 4 Po každém nastavení definice media klikněte na Add Definition. 5 Klikněte na Close a vrátíte se do dialogového okna Mixed Media. VLOŽENÍ PRÁZDNÝCH STRÁNEK 1 V dialogovém okně Mixed Media klikněte na Insert Blank. Objeví se dialogové okno Insert Blank. 2 Určete, zda chcete vložit prázdnou stránku před nebo za cílovou stránku. Definujte cílovou stránku jako první nebo poslední stránku v dokumentu nebo jako konkrétní číslovanou stránku. 3 Definujte medium, zdroj papíru a velikost stránky pro prázdnou stránku. 4 Klikněte na Insert po každé definici prázdné stránky. 5 Klikněte na Close a vrátíte se do dialogového okna Mixed Media.

25 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 25 Řešení potíží Řešení základních problémů s připojením a softwarem u Řídící stanice naleznete v následující sekci. Další informace o řešení potíží naleznete v Nápovědě k Řídící stanici. Řídící stanice se nemůže připojit k Fiery Jestliže se nemůžete připojit k Fiery nebo jej z vašeho počítače nemůžete nalézt, kontaktujte síťového administrátora. Administrátor prověří síťové připojení a zkontroluje nastavení na serverech, které používáte pro tisk. Jestliže se nastavení změnila, bude zřejmě potřebné rekonfigurovat Fiery (viz Configuration and Setup). Například, jestliže ve vašem síťovém prostředí Novell byly odebrány nebo přejmenovány objekty nebo změněny účty či práva přístupu, bude potřebovat administrátor Print Serveru editovat nastavení nebo konfigurovat nová nastavení v IPX (Novell) Setup, aby zohlednil novou konfiguraci. Můžete-li se k Fiery připojit jinou utilitou, bude třeba rekonfigurovat připojení Řídící stanice k Fiery (viz strana 15). Jestliže jste konfigurovali Fiery a nastavili klientské počítače a síťové servery podle instrukcí v Configuration and Setup, vytiskněte z Řídící stanice Zkušební stránku (Test Page). Pracuje-li tisk zkušební stránky, ale stále nelze vytisknout dokument ze vzdáleného počítače, kontaktujte síťového administrátora, aby vyřešil potíž ve vašem připojení k síti. Nelze-li se připojit a vytisknout Zkušební stránku, zkontrolujte Řídící panel (Control Panel) kopírky.

26 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 26 Řídící stanice neodpovídá Jestliže Řídící stanice nedává odpověď, použijte následující pokyny k řešení problému. OKNO ŘÍDÍCÍ STANICE SE NEAKTUALIZUJE 1 Odhlaste se a zavřete Řídící stanici. 2 Restartujte Řídící stanici nebo restartujte počítač. Pokud se okno Řídící stanice neaktualizuje nebo nejsou zobrazeny žádné úlohy a nepracuje myš (nemůžete zvolit úlohu nebo okno, použít povel pravým tlačítkem nebo vybrat prvek z menu), je Print Server odpojený ze sítě nebo selhalo síťové spojení. NÁSILNÉ UZAVŘENÍ ŘÍDÍCÍ STANICE 1 Stiskněte Ctrl-Alt-Delete a použijte Program Manager pro uzavření Řídící stanice. 2 U Fiery odpojte a znovu připojte síťový kabel a zkuste vytisknout Zkušební stránku. 3 Nepracuje-li tisk, restartujte Fiery.

27 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 27 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH Řídící stanice, edice Macintosh umožňuje operátorům Fiery nebo uživatelům s právy Operator nebo Administrator sledovat a řídit tiskový pracovní proud úloh na Fiery. Řídící stanice, edice Macintosh umožňuje provádět následující úkony: Prohlížet stav tiskových úloh na Fiery. Podržet, zpracovat a tisknout úlohy. Přepsat nastavení tiskových možností přiřazených uživatelem. Zobrazit náhled obsahu stránky tiskové úlohy. Upravit pořadí stránek v úloze a kombinovat stránky z různých úloh. Vytvářet a používat řídící soubory FreeForm pro tisk podle proměnných dat. Archivovat soubory úloh. Prohlížet záznamy Job Log o předešlé tiskové činnosti. Instalace Řídící stanice, edice Macintosh Instalujte Řídící stanici, edice Macintosh na počítač Mac OS X, který má síťové spojení na Fiery. Úplné systémové požadavky naleznete ve Welcome. Než nainstalujete utilitu, ujistěte se, že jste provedli předběžné postupy popsané v Příprava instalace na počítačích Mac OS na straně 11. INSTALACE ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 1 Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Mac OS X. 2 Přejděte na CD User Software (Utilities) a otevřete složku OSX. 3 Dvojklikněte na ikonu CWS Macintosh Edition. 4 Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro dokončení instalace.

28 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 28 Konfigurace připojení k Fiery Když poprvé spustíte Řídící stanici, jste vyzváni ke zkonfigurování spojení s Fiery. Konfiguraci můžete také editovat kdykoli nastane nějaká změna na Fiery serveru nebo síti jako je třeba změna jména serveru nebo IP adresy. Pokud změníte informaci ve Fiery Setup, udělejte to před novou konfigurací spojení. NEŽ ZAČNETE Vytiskněte Konfigurační stránku Fiery (Configuration page). Instrukce pro vytištění Konfigurační stránky najdete v Configuration and Setup. Tato stránka obsahuje informace, které potřebujete pro konfiguraci připojení, jako je IP adresa Fiery. Pro instalace TCP/IP můžete namísto IP adresy použít DNS jméno. Ujistěte se, že Fiery je již registrován v Domain Name Server (DNS) vaší sítě. Více informací naleznete v dokumentaci k vašemu síťovému systému. KONFIGURACE PŘIPOJENÍ PRO ŘÍDÍCÍ STANICI, EDICE MACINTOSH 1 Pro spuštění Řídící stanice edice Macintosh otevřete složku Go :Applications :CWS Macintosh Edition na pevném disku Mac OS X. Dvojklikněte na ikonu CWS Macintosh Edition. Objeví se dialogové okno Available Servers a ukáže všechny servery dostupné v lokální síti.

29 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 29 2 Nebyl-li nalezen žádní Fiery server, klikněte na záložku Manual pro hledání DNS jména nebo IP adresy. Napište DNS jméno nebo IP adresu a klikněte na Add pro přidání serveru do seznamu Available Servers. 3 Klikněte na záložku Auto Search a pak klikněte na Advanced pro hledání v rozsahu IP adres nebo podle IP adresy a masky podsítě. Všechny dostupné servery se zobrazí v seznamu Available Servers. 4 Zvolte Fiery server, který chcete použít a pak klikněte na Add. Zvolený Fiery server se zobrazí v seznamu Login Server.

30 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 30 5 Klikněte na klíč vlevo od jména serveru. Objeví se dialogové okno Login. 6 Zvolte administrator, operator nebo guest a vpravo od klíče vepište heslo, pokud je požadováno. 7 Klikněte na Login. Váš počítač je připojen k serveru. Informace o nastavení hesel a výchozím hesle Administrátora pro Fiery naleznete v Configuration and Setup. K provedení změny připojení Řídící stanice k Fiery musíte odebrat server ze seznamu Login Server a postupovat podle pokynů ke konfiguraci připojení.

31 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 31 Použití Řídící stanice, edice Macintosh Když máte instalovánu a zkonfigurovánu Řídící stanici, můžete ji začít používat ke sledování a řízení úloh na Fiery. Úplné instrukce o používání funkcí Řídící stanice jsou v Nápovědě k Řídící stanici. OTEVŘENÍ NÁPOVĚDY K ŘÍDÍCÍ STANICI 1 Spusťte Řídící stanici. Zvolte Fiery v seznamu serverů a přihlaste se k serveru. Informace o výchozím hesle Administrátora pro Fiery naleznete v Configuration and Setup. 2 Z menu CWS zvolte Help.

32 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 32 Odstraňování potíží Instrukce k odstraňování základních potíží s připojením a softwarem Řídící stanice najdete v následující sekci. Další informace k odstraňování potíží najdete v Nápovědě k Řídící stanici. Řídící stanice se nemůže připojit k Fiery Jestliže se nemůžete připojit k Fiery nebo jej z vašeho počítače nemůžete nalézt, síťový administrátor by měl prověřit síťové připojení a zkontrolovat nastavení na serverech, na kterých tisknete. Jestliže se nastavení změnila, bude zřejmě potřebné rekonfigurovat Fiery. Například, jestliže ve vašem síťovém prostředí Novell byly odebrány nebo přejmenovány objekty nebo změněny účty či práva přístupu, bude potřebovat administrátor Print Serveru editovat nastavení nebo konfigurovat nová nastavení v IPX (Novell) Setup, aby zohlednil novou konfiguraci. Můžete-li se k Fiery připojit jinou utilitou, bude třeba rekonfigurovat připojení Řídící stanice k Fiery (viz strana 28). Jestliže jste konfigurovali Fiery a nastavili klientské počítače a síťové servery podle instrukcí v Configuration and Setup, zkuste vytisknout z Řídící stanice Zkušební stránku (Test Page). Lze-li vytisknout zkušební stránku, ale stále nelze vytisknout dokument ze vzdáleného počítače, kontaktujte síťového administrátora, aby vyřešil potíž ve vašem připojení k síti. Nelze-li se připojit a vytisknout Zkušební stránku, zkontrolujte Řídící panel (Control Panel) kopírky.

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah...1-1 2 Nastavení ovladače tiskárny...2-3 2.1 Sada CD-ROM...2-3 CD-ROM...2-3 2.2 Dodávané ovladače tiskárny...2-4 Ovladače tiskárny a podporované operační systémy...2-4 Systémové

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom

Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom Software Dexcom Studio Návod k použití K použití spolu se systémy kontinuálního monitorování glukózy Dexcom - 1 - Obsah 1 ÚVOD K SOFTWARU DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu... 7 2 Nastavení a použití

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE Příručka, která se Vám dostává do rukou je doprovodným materiálem ke kurzu pořádaném autorizovaným školicím střediskem

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Obsah. 5. Kapitola možná řešení vybraných problémů s klávesnicí IntelliKeys USB 62

Obsah. 5. Kapitola možná řešení vybraných problémů s klávesnicí IntelliKeys USB 62 Obsah 1. Kapitola Začínáme 2 Úvod 2 Obsah balíčku s klávesnicí IntelliKeys USB 2 Minimální systémové požadavky 2 Informace o příručce a CD ROM 3 Obsah instalačního CD ROM (Install Disk) 3 Instalace programu

Více

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 ŘEŠENÍ SERVER & KONTROLÉR MOŽNOSTI TISKU 2005 Electronics for Imaging, Inc. Informace v této publikaci podléhají Právním ustanovením pro tento produkt. 45040932

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více