Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240"

Transkript

1 Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 ŘEŠENÍ SERVER & KONTROLÉR UTILITY

2 2005 Electronics for Imaging, Inc. Informace v této publikaci podléhají Právním ustanovením pro tento produkt května 2005

3 OBSAH 3 OBSAH ÚVOD 7 Terminologie a konvence 8 O této příručce 9 O nápovědě 9 Příprava instalace na počítačích Windows 10 Příprava instalace na počítačích Mac OS 11 Mac OS Runtime for Java 11 Fonty 12 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 14 Instalace Řídící stanice, edice Windows 14 Konfigurování spojení s Fiery 15 Použití Řídící stanice, edice Windows 18 Přídavné funkce 19 Align Trays 19 Tiskové skupiny 20 Smíšená media 21 Řešení potíží 25 Řídící stanice se nemůže připojit k Fiery 25 Řídící stanice neodpovídá 26

4 OBSAH 4 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 27 Instalace Řídící stanice, edice Macintosh 27 Konfigurace připojení k Fiery 28 Použití Řídící stanice, edice Macintosh 31 Odstraňování potíží 32 Řídící stanice se nemůže připojit k Fiery 32 Řídící stanice neodpovídá 33 SPOOLER 34 Sledování průběhu a řízení úloh Spoolerem 35 Instalace a konfigurace Spooleru 36 Konfigurace připojení pro Spooler 36 Popis okna Spooler 39 Manipulace s možnostmi úlohy a s postupem úlohy 40 Přepsání nastavení možností úlohy 42 Ikony úloh 42 Oblast Spool 43 Oblast RIP 44 Oblast Print 44 Náhled, editování a spojování úloh 45 Prohlížení rastrových úloh 45 Prohlížení právě rastrované úlohy 45 Zobrazení celoobrazovkových náhledů 46 Editování a spojování rastrových souborů 47 Použití záznamu Job Log 50 Připojení k jinému Fiery ze Spooleru 52

5 OBSAH 5 SKENOVÁNÍ 53 Instalace a konfigurace Remote Scan 54 Instalace Remote Scan 54 Konfigurace Remote Scan 54 Použití Remote Scan 55 Skenování z Řídícího panelu kopírky 55 Vyzvednutí skenů použitím WebScan 55 MANAŽER STAHOVÁNÍ DOWNLOADER 56 Instalace Manažeru stahování Downloader 57 Konfigurace připojení na Fiery 58 Použití Manažeru stahování 61 Prohlížení stavu tisku 61 Stahování souborů a tiskových fontů 63 Správa tiskových fontů 67 NÁSTROJE WEBTOOLS 70 Nastavení WebTools 71 Vstup na domovskou stránku WebTools 73 Použití WebTools 73 Status 73 WebLink 74 WebSetup 74 More Setup 74 WebDownloader 75 WebScan 76 Skenování k Řídícího panelu (Control Panel) kopírky 76 Použití utility Mailbox/Job Template 76 Installer 85 Aktualizace softwaru 85 INDEX 87

6

7 ÚVOD 7 ÚVOD Mediální balík síťového kontroléru Fiery pro DocuColor 250/240 obsahuje soubor programových utilit, které umožňují řídit Fiery Network Controller for DocuColor 250/240 a také tiskový pracovní proud a obsah tiskových úloh na Fiery Network Controller for DocuColor 250/240. Tato příručka poskytuje přehled jak instalovat, konfigurovat a používat následující utility Fiery: Řídící stanice, edice Windows Řídící stanice, edice Macintosh Spooler Vzdálené skenování Manažer stahování (Downloader) Webové nástroje

8 ÚVOD 8 Terminologie a konvence Tato příručka používá následující terminologii a konvence. Výraz či konvence Aero Vztahuje se na Fiery (v obrázcích a příkladech) Kopírka DocuColor 250/240 Fiery Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 Operační systém Mac Názvy italikou Windows Mac OS 9, Mac OS X Další knihy v této dokumentační sadě Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Tituly, pro které jsou k dispozici další informace spuštěním Helpu v softwaru Tipy a informace Důležité informace Důležité informace o problémech, které by mohly vyústit ve fyzický úraz vás nebo jiných osob

9 ÚVOD 9 O této příručce Tato příručka poskytuje přehled jak instalovat, konfigurovat a používat následující utility Fiery: Řídící stanice, edice Windows: Sledování a řízení pracovního proudu tiskových úloh na Fiery (pouze Windows). Řídící stanice, edice Macintosh: Sledování a řízení pracovního proudu tiskových úloh na Fiery (pouze Mac OS X). Spooler: Sledování a řízení pracovního proudu tiskových úloh na Fiery (pouze Mac OS 9). Remote Scan: Přebírání skenů z kopírky pro vzdálené počítače na síti. Obsahuje zásuvný modul Scan TWAIN. Manažer stahování Downloader: Přenášení souborů úloh a fontů z vašeho počítače do Fiery. Webové nástroje: Řízení vašeho Fiery na dálku z internetu nebo vašeho podnikového intranetu. Informace o instalování, konfiguraci a použití ColorWise Pro Tools viz Barevný Tisk. O nápovědě Podrobné instrukce pro většinu Fiery utilit jsou v Nápovědě. Všude, kde je to vhodné, vás tato příručka odkazuje na Nápovědu pro další informace a vysvětluje, jak Nápovědu pro každou utilitu otevřít.

10 ÚVOD 10 Příprava instalace na počítačích Windows Před instalací softwaru Fiery na počítači Windows se ujistěte, že jste provedli následující kroky: Pro použití Řídící stanice, ColorWise Pro Tools nebo Webových nástrojů na počítači Windows je třeba instalovat soubor Sun Java, Pracovní prostředí Java (Java Runtime Environment JRE), které jsou na CD User Software ve složce Common Utilities. Není-li soubor Sun Java instalován, jste k instalaci před pokračováním vyzváni. Více informací k instalování souboru najdete na straně 10. Pro instalaci softwaru Fiery je třena instalovat na počítač Windows 2000 Service Pack 4 a na počítač Windows XP Service Pack 2. K instalaci Service Packů budete vyzváni zprávou, pokud instalovány nejsou. Úplné systémové požadavky jsou popsány v části Welcome. INSTALACE SUN JAVA JRE NA VÁŠ POČÍTAČ 1 Otevřete složku Common Utilities na CD User Software (Utilities) a klikněte na ikonu instalátoru sj141_02.exe. Pokud byste zahájili instalaci Fiery bez předchozího instalování Sun Java, budete vyzvání k instalaci Sun Java JRE dialogovým oknem. Klikněte na OK pro pokračování v instalaci. 2 V dialogovém okně License Agreement klikněte na Yes. 3 Pro Setup Type zvolte Typical a klikněte na Next. 4 Když je instalace souboru JRE dokončena, klikněte na Finish a postupujte podle instrukcí na obrazovce při instalováni softwaru Fiery. Po instalaci Java Sun JRE je na pracovní ploše počítače vytvořen zástupce Java Web Start. Ten není určen pro práci se softwarem Fiery. Můžete jej smazat.

11 ÚVOD 11 Příprava instalace na počítačích Mac OS Před instalováním utilit Fiery na počítač Mas OS 9 musíte instalovat modul Mac OS Runtime for Java (MRJ) a obrazovkové a tiskové fonty. Na počítačích Mac OS X musíte instalovat obrazovkové a tiskové fonty. Mac OS Runtime for Java Nemáte-li instalován správný MRJ, instalátor automaticky instaluje MRJ z CD User Software (Utilities). Při ručním spuštění instalátoru dodržujte následující postup. POZNÁMKA: MRJ (doporučená verze) ne k dispozici na CD User Software (Utilities). INSTALACE MAC OS RUNTIME FOR JAVA 1 Otevřete složku OS9: MRJ na CD User Software (Utilities) a dvojklikněte na Installer. 2 Přečtěte licenční smlouvu Apple Computer, Inc. a klikněte na Agree pro pokračování v instalaci softwaru. 3 Klikněte na Install. Potř ebné soubory MRJ jsou instalovány. 4 Klikněte na Quit. ODINSTALOVÁNÍ SOFTWARU MAC OS RUNTIME FOR JAVA 1 Nalezněte na pevném disku složku System Folder. 2 Uvnitř složky Extensions nalezněte soubor MRJ Libraries a odstraňte jej nebo přesuňte do jiné složky. POZNÁMKA: Naleznete-li ve složce Extensions soubor MRJ Enabler, odstraňte jej nebo přesuňte do jiné složky. 3 Uvnitř složky Applications na pevném disku nalezněte složku Apple Extras. 4 Uvnitř složky Apple Extras nalezněte soubor Mac OS Runtime Java a odstraňte jej nebo přesuňte do jiné složky. 5 Restartujte počítač.

12 ÚVOD 12 Fonty Fonty, které jsou na CD User Software (Utilities) obsahují obrazovkové a tiskové fonty, které odpovídají 136 zabudovaným tiskovým fontům PostScript na Fiery. Aby byly k dispozici aplikacím, musí být obrazovkové fonty na počítačích Mac OS 9 a Mac OS X instalovány. POZNÁMKA: obrazovkové fonty ve složce System Folder:Fonts jsou-li zobrazeny pomocí Kind se objeví jako typ Font Suitcase a tiskové fonty PostScript jako typ PostScript font. INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH A TISKOVÝCH FONTŮ NA MAC OS 9 1 Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Mac OS. 2 Otevřete složku OS9. 3 Dvojklikněte na ikonu Fonts pro spuštění instalátoru fontů. 4 Postupujte podle instrukcí na obrazovce při instalaci fontů. Když je instalace ukončena, restartujte počítač. Výchozí složka pro instalaci fontů na vašem počítači je složka System Folder:Fonts. Aby byly nové obrazovkové fonty k dispozici každé spuštěné aplikaci, je třeba každou takovou aplikaci ukončit a restartovat. INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH A TISKOVÝCH FONTŮ NA MAC OS X V Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Mac OS X. 2 Otevřete složku OSX. 3 Otevřete složku Fonts a zkopírujte fonty na následující umístění: Pro osobní použití: Users/account name/library/fonts Pro sdílené použití: Library/Fonts

13 ÚVOD 13 INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH A TISKOVÝCH FONTŮ NA MAC OS X V Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Mac OS X. 2 Spusťte aplikaci Font Book ve složce Applications/Font Book. 3 Z menu File zvolte Add Fonts. 4 Zvolte User Software/OSX/Fonts/Albertus MT. 5 Z menu Edit zvolte Select All. 6 Z nabídky Install fonts zvolte jednu z následujících: Pro osobní použití: for your use only Pro sdílené použití: for all users of this computer Pro Classic: for Mac OS X Classic 7 Klikněte na Open. 8 Uzavřete aplikaci Font Book.

14 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 14 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS Řídící stanice, edice Windows umožňuje operátorům Fiery (nebo uživatelům s právy Operator nebo Administrator) sledovat a řídit tiskový pracovní proud úloh na Fiery. Řídící stanice, edice Windows umožňuje provádět následující úkony: Prohlížet stav tiskových úloh na Fiery. Podržet, zpracovat a tisknout úlohy. Přepsat nastavení tiskových možností přiřazených uživatelem. Zobrazit náhled obsahu stránky tiskové úlohy. Upravit pořadí stránek v úloze a kombinovat stránky z různých úloh. Vytvářet a používat řídící soubory FreeForm pro tisk podle proměnných dat. Archivovat soubory úloh. Prohlížet záznamy Job Log o předešlé tiskové činnosti. Instalace Řídící stanice, edice Windows Instalace Řídící stanice, edice Windows na počítač Microsoft Windows je poskytnuta na CD User Software. K softwaru Řídící stanice přidá instalátor požadované Java soubory pro použití Fiery Setup z Řídící stanice. Informace o použití Fiery Setup naleznete v Configuration and Setup. Než nainstalujete utilitu, určitě si přečtěte pokyny popsané v Příprava instalace na počítačích Windows na straně 10. INSTALACE ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 1 Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Windows. 2 Otevřete složku EFI Command WorkStation. 3 Dvojklikněte na ikonu setup.exe. 4 Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro dokončení instalace.

15 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 15 Konfigurování spojení s Fiery Když poprvé spustíte Řídící stanici, jste vyzváni ke zkonfigurování spojení s Fiery. Konfiguraci můžete také editovat kdykoli nastane nějaká změna na Fiery serveru nebo síti jako je třeba změna jména serveru nebo IP adresy. Pokud změníte informaci ve Fiery Setup, udělejte to před novou konfigurací spojení. NEŽ ZAČNETE Vytiskněte Konfigurační stránku Fiery (Configuration page). Instrukce pro vytištění Konfigurační stránky najdete v Configuration and Setup. Tato stránka obsahuje informace, které potřebujete pro konfiguraci připojení, jako je IP adresa Fiery. Pro instalace TCP/IP můžete namísto IP adresy použít DNS jméno. Ujistěte se, že Fiery je již registrován v Domain Name Server (DNS) vaší sítě. Více informací naleznete v dokumentaci k vašemu síťovému systému. KONFIGURACE PŘIPOJENÍ PRO ŘÍDÍCÍ STANICI, EDICE WINDOWS 1 Pro spuštění utility zvolte Start > Programs > Fiery > Command WorkStation. Objeví se dialogové okno Available Servers a ukáže všechny servery dostupné v lokální síti.

16 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 16 2 Nebyl-li nalezen žádný Fiery server, klikněte na záložku Manual pro hledání DNS jména nebo IP adresy. Napište DNS jméno nebo IP adresu a klikněte na Add pro přidání serveru do seznamu dostupných serverů. 3 Klikněte na záložku Auto Search a pak klikněte na Advanced pro prohledání rozsahu IP adres nebo IP adresy a masky podsítě. Všechny dostupné servery se zobrazí v seznamu Available Servers. 4 Zvolte Fiery server, který chcete použít, a klikněte na Add. Zvolený Fiery je přidán do okna Login Server.

17 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 17 5 Klikněte na tlačítko vlevo od jména serveru. Objeví se dialogové okno Login. 6 Klikněte na klíč u Administrator, Operator nebo Guest a napište správné heslo, pokud je vyžadováno. 7 Klikněte na Log In. Informace o nastavení hesel a výchozím hesle Administrátora pro Fiery naleznete v Configuration and Setup. Řídící stanice je nyní připojena k Fiery. ZMĚNA KONFIGURACE PRO ŘÍDÍCÍ STANICI, EDICE WINDOWS 1 Spusťte Řídící stanici. Objeví se dialogové okno Login. 2 Zvolte Fiery server, pro který chcete upravit konfiguraci a klikněte na Remove. 3 Opakujte Konfigurace připojení pro Řídící stanici, edice Windows na straně 15.

18 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 18 Použití Řídící stanice, edice Windows Po instalování a konfiguraci Řídící stanice můžete ji začít používat pro monitorování a řízení úloh na Fiery. Úplné instrukce pro použití standardních funkcí Řídící stanice najdete v Nápovědě pro Řídící stanici. Přídavné funkce jsou popsány na straně 19. OTEVŘENÍ NÁPOVĚDY ŘÍDÍCÍ STANICE 1 Spusťte Řídící stanici. Z dialogového okna Server List vyberte Fiery a přihlaste se k serveru. Informace o nastavení hesel a výchozím hesle Administrátora pro Fiery naleznete v Configuration and Setup. 2 V menu Help zvolte Help.

19 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 19 Přídavné funkce Následující sekce popisuje, jak používat přídavné funkce Řídící stanice, které nejsou probrány v Nápovědě k Řídící stanici. Align Trays Funkce Align Trays umožňuje nastavit umístění textu a obrázků na stránce tak, že jsou správně srovnány na listu papíru. To zajistí, že obě strany duplexně potištěného listu mají přesně stejné zarovnání. Pro provedení funkce Align Trays se musíte přihlásit na Fiery s právy Administrátora.. POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste zapnuli Tray Alignment na záložce Paper Source tiskového driveru Fiery před provedením následujícího postupu. SROVNÁNÍ TEXTU A OBRÁZKŮ PRO TISK 1 V okně Active Jobs zvolte připojený Fiery, pro který chcete provést vyrovnání. Je-li okno Active Jobs skryté, zvolte Active Jobs v menu Window a okno se zobrazí. 2 V menu Server zvolte Align Trays. Objeví se dialogové okno obsahující možnost Tray Alignment. 3 Zvolte podavač, pro který chcete provést vyrovnání z menu Tray. 4 Zvolte velikost papíru vloženého v podavači z menu Media. POZNÁMKA: Vyrovnání je specifické pro kombinaci podavače a určené velikosti papíru. Když vyrovnáte podavač se zadaným papírem Letter a pak vložíte do toho podavače papír Legal, je vyrovnání chybné. Pro každou kombinaci podavače a velikosti papíru musíte provést nové vyrovnání.

20 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 20 5 V oblasti Print Alignment Page zvolte možnost Print duplex pro tisk oboustranné stránky nebo možnost zrušte pro tisk jednostranné stránky. 6 Klikněte na Print. 7 Po vytištění Srovnávací stránky postupujte podle instrukcí na stránce. Přeložte stránku horizontálně přesně v polovině, rozložte ji a přeložte napůl vertikálně. Když list rozložíte, vidíte, že linie překladu kříží tři stupnice na třech stranách stránky. Určete, které číslo na stupnici která linie překladu kříží. 8 V oblasti Enter alignment values zapište hodnoty, které jsou v místech křížení linií překladu se třemi stupnicemi označenými A, B a C pro stranu 1. Jestliže jste zvolili vyrovnání pro oboustranný tisk, zapište také hodnoty na třech stupnicích na straně 2. POZNÁMKA: Když vložíte různé hodnoty v A a v C, obraz rotuje, což vede k nestejným oblastem v tiskovém výstupu. Stane-li se to, vložte stejné hodnoty v A a v C. 9 Když jste zapsali vyrovnávací hodnoty, klikněte na Apply a pak klikněte na Check Alignment pro vytištění nové srovnávací stránky. 10 Pro odstranění vyrovnání zvolte podavač a klikněte na Defaults v oblasti Enter alignment values. 11 Klikněte na Done. Tiskové skupiny Funkce Printing Groups umožňuje omezit tiskový vstup do Fiery. Když definujete tiskovou skupinu a heslo, musí uživatel vložit jméno skupiny a heslo, aby mohl tisknout úlohy na Fiery. Aby nastavení Tiskových skupin začalo fungovat, musí Administrátor Fiery nastavit možnost Enable Printing Groups na Yes v nastavení Setup. Více informací najdete v Configuration and Setup. Pro definování tiskových skupin se musíte přihlásit do Fiery s právy Administrátora. Možnost Printing Groups je dostupná pouze, používáte-li tiskový driver PostScript. DEFINOVÁNÍ TISKOVÉ SKUPINY 1 Zvolte Server > Printing Groups. 2 Klikněte na Create. 3 Napište jméno skupiny a heslo. 4 Klikněte na Add. Pro změnu jména nebo hesla tiskové skupiny klikněte na Modify. Tiskovou skupinu odstraníte kliknutím na Remove.

21 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 21 Smíšená media Funkce Mixed Media umožňuje definovat hranice kapitol v úloze, tisk určitého rozsahu stránek na různé typy media, vkládání prázdného media mezi stránky a vkládání dělicího media obsahujícího textové popisky. Pro nastavení Mixed Media platí následující pokyny a omezení: Dialogové okno Mixed Media vám nedovolí nastavit určité hodnoty, které by byly v konfliktu s jakýmkoli mediem, velikostí stránky nebo s nastavením dokončovacích operací, jež byly určeny pro úlohu v dialogovém oknu Properties nebo v tiskovém driveru. Jsou-li dvě nebo více nastavení Mixed Media vzájemně v konfliktu, zdůrazní dialogové okno tyto hodnoty červeně, čímž vás vyzve k vyřešení konfliktu. Když určíte tiskové možnosti (v dialogovém okně Job Properties nebo tiskovém driveru) až po určení nastavení Mixed Media, mohou se některé tiskové možnosti dostat do konfliktu s nastavením stránek v Mixed Media. Konflikt musíte vyřešit zvolením jiných tiskových možností nebo odstraněním určitých specifikací v Mixed media. Nastavení Mixed Media ovlivňuje použití výstupních barevných profilů, když je v ColorWise Pro Tools zvolena možnost Use media defined profile. Více informací naleznete v části Barevný tisk. Jsou-li pro kopírku konfigurovány čítače, prázdná media vkládaná mezi stránky se nepočítají do vytištěných stránek. DEFINOVÁNÍ PARAMETRŮ MIXED MEDIA 1 Vyberte úlohu spooled/held v okně Active Jobs a zvolte Mixed Media Setup z menu Actions. Dialogové okno Mixed Media podává seznam všech doposud definovaných nastavení media a obsahuje tlačítka pro definování, změnu a zrušení nastavení. POZNÁMKA: Za dialogovým oknem Mixed Media se otevře dialogové okno Job Properties. Toto dialogové okno nezavírejte, dokud nedokončíte definici nastavení Mixed Media.

22 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 22 2 Pro Chapter Start Page(s) napište čísla stránek, na kterých chcete aby začínaly sekce kapitol. Čísla stránek zapište ve formátu hodnot oddělených čárkou (například: 4,9,17), tím definujete začátek každé kapitoly. Tato funkce způsobí, že každá počáteční stránka bude na pravostranné stránce a podle potřeby doplní prázdnou předcházející levostrannou stránku. POZNÁMKA: Není nutné psát číslo první stránky. Napsaná čísla stránek se vztahují k číslování původního dokumentu. Jestliže použijete funkci Chapter Start Page(s), všechna media určená v menu Paper pro jednotlivé kapitoly musí sdílet stejnou velikost (například all Letter, all Tabloid nebo all A4). 3 Pro použití dokončujících operací (např. sponkování nebo třídění) pro každou kapitolu vytvořenou funkcí Chapter Start zvolte možnost Define Each Chapter As A Separate Finishing Set. POZNÁMKA: Na kapitoly, které obsahují smíšené velikosti medií (např. Letter a A4) nemohou být použity všechny druhy dokončujících operací. 4 Pro definování vlastností přední a zadní obálky klikněte na Define Cover. Více informací naleznete v části Definování nastavení media pro obálku na straně Pro definování vlastností jednotlivých stránek nebo rozsahu stránek klikněte na Define Page Range. Více informací naleznete v části Definování media pro určité stránky na straně Pro vložení prázdných stránek klikněte na Insert Blank. Více informací naleznete v části Vložení prázdných stránek na straně Aby jste změnili nebo zrušili aktuální definice, zvolte je v seznamu Mixed Media Definition a klikněte na Edit nebo Remove. Když kliknete na Edit, napište nové nastavení definice a klikněte na Modify. 8 Po dokončení definice nastavení Mixed Media klikněte na OK, tím zavřete dialogové okno Mixed Media a klikněte znovu na OK, tím zavřete dialogové okno Job Properties. Nastavení Mixed Media je použito na úlohu.

23 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 23 DEFINOVÁNÍ NASTAVENÍ MEDIA PRO OBÁLKU 1 V dialogovém okně Mixed Media klikněte na Define Cover. Objeví se dialogové okno Cover media. 2 Pro definování shodného media pro přední i zadní obálku zvolte možnost Apply the same settings for both front and back cover. Pro definování rozdílného media pro přední a zadní obálku zvolte možnost Front Cover nebo Back Cover. 3 Definujte duplex, medium a nastavení zdroje papíru podle potřeby. 4 Pro režim Cover Page Mode definujte, jak chcete aby byl vytištěna obálka. Můžete určit tisk pouze na přední stranu, pouze na zadní stranu nebo na obě strany obálky. Pro nastavení režimu Cover Page Mode platí následující omezení: Když určíte Print on Front Only, musíte nastavit Duplex na Off. Když určíte Print on Back Only nebo Print on Both Sides, musíte nastavit Duplex na Head to Head nebo na Head to Toe. Nastavení Duplexu určuje orientaci obsahu obálky. 5 Klikněte na OK a vrátíte se do dialogového okna Mixed Media. Nastavení Cover Media má přednost před nastavením definovaným v dialogovém okně Page/Page Range Media.

24 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 24 DEFINOVÁNÍ MEDIA PRO URČITÉ STRÁNKY 1 V dialogovém okně Mixed Media klikněte na Define Page Range. Objeví se dialogové okno Page/Page Range Media. 2 Zapište stránky a rozsah stránek jako hodnoty oddělené čárkou (např.: 3,9-14,18). 3 Definujte duplex medium a nastavení zdroje papíru podle potřeby. Když přiřadíte k zadní straně oboustranného listu nový typ media, je vložena prázdná stránka, která přesune obsah přiřazené stránky na přední stranu následujícího listu. 4 Po každém nastavení definice media klikněte na Add Definition. 5 Klikněte na Close a vrátíte se do dialogového okna Mixed Media. VLOŽENÍ PRÁZDNÝCH STRÁNEK 1 V dialogovém okně Mixed Media klikněte na Insert Blank. Objeví se dialogové okno Insert Blank. 2 Určete, zda chcete vložit prázdnou stránku před nebo za cílovou stránku. Definujte cílovou stránku jako první nebo poslední stránku v dokumentu nebo jako konkrétní číslovanou stránku. 3 Definujte medium, zdroj papíru a velikost stránky pro prázdnou stránku. 4 Klikněte na Insert po každé definici prázdné stránky. 5 Klikněte na Close a vrátíte se do dialogového okna Mixed Media.

25 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 25 Řešení potíží Řešení základních problémů s připojením a softwarem u Řídící stanice naleznete v následující sekci. Další informace o řešení potíží naleznete v Nápovědě k Řídící stanici. Řídící stanice se nemůže připojit k Fiery Jestliže se nemůžete připojit k Fiery nebo jej z vašeho počítače nemůžete nalézt, kontaktujte síťového administrátora. Administrátor prověří síťové připojení a zkontroluje nastavení na serverech, které používáte pro tisk. Jestliže se nastavení změnila, bude zřejmě potřebné rekonfigurovat Fiery (viz Configuration and Setup). Například, jestliže ve vašem síťovém prostředí Novell byly odebrány nebo přejmenovány objekty nebo změněny účty či práva přístupu, bude potřebovat administrátor Print Serveru editovat nastavení nebo konfigurovat nová nastavení v IPX (Novell) Setup, aby zohlednil novou konfiguraci. Můžete-li se k Fiery připojit jinou utilitou, bude třeba rekonfigurovat připojení Řídící stanice k Fiery (viz strana 15). Jestliže jste konfigurovali Fiery a nastavili klientské počítače a síťové servery podle instrukcí v Configuration and Setup, vytiskněte z Řídící stanice Zkušební stránku (Test Page). Pracuje-li tisk zkušební stránky, ale stále nelze vytisknout dokument ze vzdáleného počítače, kontaktujte síťového administrátora, aby vyřešil potíž ve vašem připojení k síti. Nelze-li se připojit a vytisknout Zkušební stránku, zkontrolujte Řídící panel (Control Panel) kopírky.

26 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE WINDOWS 26 Řídící stanice neodpovídá Jestliže Řídící stanice nedává odpověď, použijte následující pokyny k řešení problému. OKNO ŘÍDÍCÍ STANICE SE NEAKTUALIZUJE 1 Odhlaste se a zavřete Řídící stanici. 2 Restartujte Řídící stanici nebo restartujte počítač. Pokud se okno Řídící stanice neaktualizuje nebo nejsou zobrazeny žádné úlohy a nepracuje myš (nemůžete zvolit úlohu nebo okno, použít povel pravým tlačítkem nebo vybrat prvek z menu), je Print Server odpojený ze sítě nebo selhalo síťové spojení. NÁSILNÉ UZAVŘENÍ ŘÍDÍCÍ STANICE 1 Stiskněte Ctrl-Alt-Delete a použijte Program Manager pro uzavření Řídící stanice. 2 U Fiery odpojte a znovu připojte síťový kabel a zkuste vytisknout Zkušební stránku. 3 Nepracuje-li tisk, restartujte Fiery.

27 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 27 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH Řídící stanice, edice Macintosh umožňuje operátorům Fiery nebo uživatelům s právy Operator nebo Administrator sledovat a řídit tiskový pracovní proud úloh na Fiery. Řídící stanice, edice Macintosh umožňuje provádět následující úkony: Prohlížet stav tiskových úloh na Fiery. Podržet, zpracovat a tisknout úlohy. Přepsat nastavení tiskových možností přiřazených uživatelem. Zobrazit náhled obsahu stránky tiskové úlohy. Upravit pořadí stránek v úloze a kombinovat stránky z různých úloh. Vytvářet a používat řídící soubory FreeForm pro tisk podle proměnných dat. Archivovat soubory úloh. Prohlížet záznamy Job Log o předešlé tiskové činnosti. Instalace Řídící stanice, edice Macintosh Instalujte Řídící stanici, edice Macintosh na počítač Mac OS X, který má síťové spojení na Fiery. Úplné systémové požadavky naleznete ve Welcome. Než nainstalujete utilitu, ujistěte se, že jste provedli předběžné postupy popsané v Příprava instalace na počítačích Mac OS na straně 11. INSTALACE ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 1 Vložte CD User Software (Utilities) do jednotky CD-ROM počítače Mac OS X. 2 Přejděte na CD User Software (Utilities) a otevřete složku OSX. 3 Dvojklikněte na ikonu CWS Macintosh Edition. 4 Postupujte podle instrukcí na obrazovce pro dokončení instalace.

28 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 28 Konfigurace připojení k Fiery Když poprvé spustíte Řídící stanici, jste vyzváni ke zkonfigurování spojení s Fiery. Konfiguraci můžete také editovat kdykoli nastane nějaká změna na Fiery serveru nebo síti jako je třeba změna jména serveru nebo IP adresy. Pokud změníte informaci ve Fiery Setup, udělejte to před novou konfigurací spojení. NEŽ ZAČNETE Vytiskněte Konfigurační stránku Fiery (Configuration page). Instrukce pro vytištění Konfigurační stránky najdete v Configuration and Setup. Tato stránka obsahuje informace, které potřebujete pro konfiguraci připojení, jako je IP adresa Fiery. Pro instalace TCP/IP můžete namísto IP adresy použít DNS jméno. Ujistěte se, že Fiery je již registrován v Domain Name Server (DNS) vaší sítě. Více informací naleznete v dokumentaci k vašemu síťovému systému. KONFIGURACE PŘIPOJENÍ PRO ŘÍDÍCÍ STANICI, EDICE MACINTOSH 1 Pro spuštění Řídící stanice edice Macintosh otevřete složku Go :Applications :CWS Macintosh Edition na pevném disku Mac OS X. Dvojklikněte na ikonu CWS Macintosh Edition. Objeví se dialogové okno Available Servers a ukáže všechny servery dostupné v lokální síti.

29 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 29 2 Nebyl-li nalezen žádní Fiery server, klikněte na záložku Manual pro hledání DNS jména nebo IP adresy. Napište DNS jméno nebo IP adresu a klikněte na Add pro přidání serveru do seznamu Available Servers. 3 Klikněte na záložku Auto Search a pak klikněte na Advanced pro hledání v rozsahu IP adres nebo podle IP adresy a masky podsítě. Všechny dostupné servery se zobrazí v seznamu Available Servers. 4 Zvolte Fiery server, který chcete použít a pak klikněte na Add. Zvolený Fiery server se zobrazí v seznamu Login Server.

30 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 30 5 Klikněte na klíč vlevo od jména serveru. Objeví se dialogové okno Login. 6 Zvolte administrator, operator nebo guest a vpravo od klíče vepište heslo, pokud je požadováno. 7 Klikněte na Login. Váš počítač je připojen k serveru. Informace o nastavení hesel a výchozím hesle Administrátora pro Fiery naleznete v Configuration and Setup. K provedení změny připojení Řídící stanice k Fiery musíte odebrat server ze seznamu Login Server a postupovat podle pokynů ke konfiguraci připojení.

31 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 31 Použití Řídící stanice, edice Macintosh Když máte instalovánu a zkonfigurovánu Řídící stanici, můžete ji začít používat ke sledování a řízení úloh na Fiery. Úplné instrukce o používání funkcí Řídící stanice jsou v Nápovědě k Řídící stanici. OTEVŘENÍ NÁPOVĚDY K ŘÍDÍCÍ STANICI 1 Spusťte Řídící stanici. Zvolte Fiery v seznamu serverů a přihlaste se k serveru. Informace o výchozím hesle Administrátora pro Fiery naleznete v Configuration and Setup. 2 Z menu CWS zvolte Help.

32 ŘÍDÍCÍ STANICE, EDICE MACINTOSH 32 Odstraňování potíží Instrukce k odstraňování základních potíží s připojením a softwarem Řídící stanice najdete v následující sekci. Další informace k odstraňování potíží najdete v Nápovědě k Řídící stanici. Řídící stanice se nemůže připojit k Fiery Jestliže se nemůžete připojit k Fiery nebo jej z vašeho počítače nemůžete nalézt, síťový administrátor by měl prověřit síťové připojení a zkontrolovat nastavení na serverech, na kterých tisknete. Jestliže se nastavení změnila, bude zřejmě potřebné rekonfigurovat Fiery. Například, jestliže ve vašem síťovém prostředí Novell byly odebrány nebo přejmenovány objekty nebo změněny účty či práva přístupu, bude potřebovat administrátor Print Serveru editovat nastavení nebo konfigurovat nová nastavení v IPX (Novell) Setup, aby zohlednil novou konfiguraci. Můžete-li se k Fiery připojit jinou utilitou, bude třeba rekonfigurovat připojení Řídící stanice k Fiery (viz strana 28). Jestliže jste konfigurovali Fiery a nastavili klientské počítače a síťové servery podle instrukcí v Configuration and Setup, zkuste vytisknout z Řídící stanice Zkušební stránku (Test Page). Lze-li vytisknout zkušební stránku, ale stále nelze vytisknout dokument ze vzdáleného počítače, kontaktujte síťového administrátora, aby vyřešil potíž ve vašem připojení k síti. Nelze-li se připojit a vytisknout Zkušební stránku, zkontrolujte Řídící panel (Control Panel) kopírky.

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Instalace síťové CLS licence

Instalace síťové CLS licence Instalace síťové CLS licence Jako tomu bylo u předchozích verzí, poskytuje SURFCAM nadále možnost síťového licencování pro ty uživatele, kteří vlastní plovoucí licence systému SURFCAM. Metoda síťových

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Write-N-Cite - stručný návod

Write-N-Cite - stručný návod Nástroj pro podporu výzkumu od společnosti ProQuest Spuštění Write-N-Cite POZNÁMKA: Při prvním spuštění Write-N-Cite ve Windows musíte být připojeni k internetu, abyste se mohli přihlásit do svého RefWorks

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér Xesar Uvedení do provozu Síťový adaptér Konfigurace PC Ke konfiguraci síťového adaptéru Xesar můžete použít počítač dle vašeho výběru, může to však být také počítač, na kterém používáte software Xesar.

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 14. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network)

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network) Sociální síť uživatelů T4C Srovnání v T4C umožňuje vstoupit do zabezpečené webové aplikace, kde si uživatelé mohou porovnávat své výsledky stáda i robota

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Konfigurace CLS síťového klientského PC

Konfigurace CLS síťového klientského PC Konfigurace CLS síťového klientského PC Jako tomu bylo u předchozích verzí, poskytuje SURFCAM nadále možnost síťového licencování pro ty uživatele, kteří vlastní plovoucí licence systému SURFCAM. Metoda

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více