RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky, Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, Marie Truhlářová, členka rady, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Dále přítomni: Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Ověřil: Jana Duchková, zástupce starostky Zapsal: Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Hosté: Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k pronájmu části nemovitosti parků Riegrovy sady společnosti SCOUT BOY s.r.o. pro natáčení TV spotu na snacky značky Pringles Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 a k uzavření dohody o koordinaci mezi městskou částí Praha 2, TSK hl.m. Prahy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 3. k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - "Posílení tramvajové sítě v centru" v k. ú. Nové Město a k. ú. Vinohrady 4. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti Happening, s.r.o. pro pořádání akce "Piano na ulici" Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky schváleno 719 schváleno 720 schváleno 721 1

2 5. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru sdružení ZO ČSOP Společnost pro zvířata - 01/90 pro pořádání kampaně "Já za to stojím" 6. k záměru zřízení nízkoprahového centra pro osoby závislé na návykových látkách 7. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro městskou část Praha 2" dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění 8. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro městskou část Praha 2" 9. k výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Komplexní zajištění služeb v objektu Karlovo náměstí 325/7, Praha 2" 10. k výběru dodavatele prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu "Americká 227/46 - stavební opravy bytů + PET" 11. k vypsání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Sarajevská 7/ výměna ZTI, plynu, elektroinstalace, vytápění a stavební opravy 5 bytů" 12. k vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronických aukcí na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti 13. k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2013/04 "Provoz a zálohování virtuálních serverů v datovém centru" realizované formou elektronické aukce 14. k výběru dodavatelů prostřednictvím elektronických aukcí na veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti školství a k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu v oblasti školství 16. *** PP 17. *** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 13 dne k uzavření nové nájemní smlouvy a k prodloužení nájemních smluv dle určité profese Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky schváleno 722 schváleno 723 schváleno 724 schváleno 725 schváleno 726 schváleno 727 schváleno 728 schváleno 729 schváleno 730 schváleno 731 schváleno 732 schváleno 733 schváleno 734 2

3 18. k uzavření nájemních smluv dle Pravidel *** sociální bytové politiky PP 19. PP k poskytnutí účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského 20. k žádostem projednávaným v majetkové *** komisi č. 17 dne k žádostem projednávaným v majetkové ** komisi č. 18 dne nebytové prostory 22. k souhlasu s jiným užíváním objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady 23. k podnájmu části nebytových prostor v ** domě čp. 60 v Praze 2 Havlíčkovy sady 24. k zrušení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve správě městské části Praha 2" 25. k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu v bytové oblasti hrazenou z podúčtu správní firmy 26. k uzavření Darovací smlouvy se společností Jóga v denním životě 27. k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (pojistné plnění) a k uvolnění finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 (k úhradě oprav elektroinstalace po povodni v parku Folimanka) 28. k dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3981/2012 na akci "Máchova 3/704 a Máchova 5/435 - rekonstrukce domů sociálních služeb" 30. PP 31. PP k poskytnutí finančních darů v sociální oblasti k odvolání a jmenování tajemníka bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2 Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 735 schváleno 736 schváleno 737 schváleno 738 Ing. Jan Vaněk, schváleno 739 zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, schváleno 740 zástupce starostky MUDr. Otto schváleno 741 Schwarz, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Jana Černochová, starostka schváleno 742 schváleno 743 schváleno 744 schváleno 745 schváleno 746 schváleno 747 schváleno 748 3

4 32. k souhlasu s přijetím peněžního daru Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, IČ k souhlasu s přijetím věcného daru Základní školou, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, IČ k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů 35. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální 36. k likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - základní a mateřské školy 38. *** ke splátkovým dohodám č. 70/2013 a 71/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců 39. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Jana Duchková, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Jana Duchková, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 749 schváleno 750 schváleno 751 schváleno 752 schváleno 753 schváleno 754 schváleno 755 schváleno 756 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 40. k provedenému internímu auditu Mgr. Jana vzato na vědomí Černochová, starostka 41. o dílčím přezkoumání hospodaření a o Ing. Michal vzato na vědomí výsledku kontroly plnění opatření Kopecký, tajemník 42. k termínům zasedání Rady a Zastupitelstva Mgr. Jana vzato na vědomí městské části Praha 2 v roce 2014 Černochová, 43. ke zhotovení dvou sekaných kopií sochy Neptuna v Havlíčkových sadech - Grotta 44. k veřejné zakázce Zajištění služeb externího dodavatele v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Marie Truhlářová, člen rady MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky vzato na vědomí vzato na vědomí Starostka zahájila 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:30 hodin. Radní schválili hlasováním (7:0:1) zápis 19. řádného jednání Rady městské části Praha 2. 4

5 K programu: Ing. arch. Vondrášek požádal o předřazení jím předkládaných bodů č. 23 a č. 24 na body č. 1 a č. 2. Ing. Vaněk požádal o doplnění programu a zařazení nového bodu č. 25 a radní hlasováním (9:0:0) souhlasili. J. Duchková požádala o zařazení nového bodu k možnému porušení nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 2 a společností DILLIGAS s.r.o., č. 26 do programu jednání a radní hlasováním (4:2:3) nesouhlasili. Do programu byla nově zařazena informace č. 44. Poté takto doplněný a upravený program radní hlasováním (9:0:0) schválili. Projednávání bodu č. 7 bylo hlasováním (9:0:0) přerušeno a byl projednán po bodu č. 13. K jednotlivým bodům programu: 1. k pronájmu části nemovitosti parků Riegrovy sady společnosti SCOUT BOY s.r.o. pro natáčení TV spotu na snacky značky Pringles Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k pronájmu části nemovitosti parků Riegrovy sady společnosti SCOUT BOY s.r.o. pro natáčení TV spotu na snacky značky Pringles a s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 a k uzavření dohody o koordinaci mezi městskou částí Praha 2, TSK hl.m. Prahy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s poskytnutím finančních prostředků na realizaci oprav výtluků na pěších komunikacích Technické správě komunikací hl.m. Prahy z rozpočtu městské části Praha 2 prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy a se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok Rada souhlasila s uzavřením dohody o koordinaci mezi městskou částí Praha 2, TSK hl.m. Prahy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Rada uložila Ing. arch. Vondráškovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení a uzavřít dohodu o koordinaci dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu na pořízení celoměstsky významné změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - "Posílení tramvajové sítě v centru" v k. ú. Nové Město a k. ú. Vinohrady Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s posílením tramvajové sítě v centru hlavního města a s nutností zajištění realizace alternativy pro přetížený úsek stávající tramvajové trati I. P. Pavlova Karlovo náměstí, prioritně s vedením trasy v horní části Václavského náměstí na tramvajové trati Vodičkova Jindřišská a požádala hlavní město Prahu, aby součástí zadávaného variantního řešení změny 5

6 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy bylo komplexní vyhodnocení rizik a přínosů jednotlivých navrhovaných variant ve všech širších souvislostech celkové koncepce řešení městské hromadné dopravy. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Duchková Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti Happening, s.r.o. pro pořádání akce "Piano na ulici" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s žádostí společnosti Happening, s.r.o., a stanovila výjimku z pravidel o užívání veřejného prostranství schválených RMČ dne ; piano bude otevřeno pro veřejnost z původních 19 hodin do 21:00 hodin v termínu od do Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru se společností Happening, s.r.o. pro pořádání akce "Piano na ulici" a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidlo, které zde nebude parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: J. Duchková Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru sdružení ZO ČSOP Společnost pro zvířata - 01/90 pro pořádání kampaně "Já za to stojím" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Mgr. Černochová, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Usnesení č k záměru zřízení nízkoprahového centra pro osoby závislé na návykových látkách Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada nesouhlasila se záměrem protidrogové komise hlavního města Prahy zřídit na území městské části Praha 1 další nízkoprahové středisko pro osoby závislé na návykových látkách. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: Mgr. Jechová Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro městskou část Praha 2" dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku "Sdružené služby 6

7 dodávky elektrické energie pro městskou část Praha 2" dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, vítěz Pražská energetika, a.s. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro městskou část Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro městskou část Praha 2, vítěz Central European Brokers. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Komplexní zajištění služeb v objektu Karlovo náměstí 325/7, Praha 2" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada rozhodla o výběru dodavatele dle doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku "Komplexní zajištění služeb v objektu Karlovo náměstí 325/7, Praha 2" dle pořadí uvedeného v bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu "Americká 227/46 - stavební opravy bytů + PET" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Americká 227/46 - stavební opravy bytů + PET". Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Sarajevská 7/ výměna ZTI, plynu, elektroinstalace, vytápění a stavební opravy 5 bytů" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Sarajevská 7/ výměna ZTI, plynu, elektroinstalace, vytápění a stavební opravy 5 bytů" a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek k veřejné zakázce. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. 7

8 Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronických aukcí na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacích řízení prostřednictvím elektronických aukcí na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti a jmenovala komisi pro otevírání obálek se žádostmi o účast v zadávacích řízeních, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek k veřejný zakázkám. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k veřejné zakázce malého rozsahu OI/2013/04 "Provoz a zálohování virtuálních serverů v datovém centru" realizované formou elektronické aukce Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu OI/2013/04 "Provoz a zálohování virtuálních serverů v datovém centru" realizované formou elektronické aukce a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Duchková Usnesení č k výběru dodavatelů prostřednictvím elektronických aukcí na veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti školství a k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatelů prostřednictvím elektronických aukcí na veřejné zakázky malého rozsahu v oblasti školství a s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok Celkový objem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 se nemění. Hlasování pro: : Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu v oblasti školství Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu v oblasti školství a jmenovala komisi pro hodnocení došlých nabídek k veřejné zakázce. 8

9 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 13 dne *** PP 2.3,3.1 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada předložený návrh usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 13 dne schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k uzavření nové nájemní smlouvy a k prodloužení nájemních smluv dle určité profese Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením nové nájemní smlouvy a s prodloužení nájemních smluv dle určité profese. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: J. Duchková Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky *** PP 3.1. Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy dle Pravidel sociální bytové politiky. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: J. Duchková Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského PP 3.9 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s poskytnutím účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského, doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace, schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (celkový objem rozpočtu se nemění) a uložila Mgr. Jechové předložit zastupitelstvu návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 9

10 20. *** 21. ** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 17 dne Usnesení č. 736 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 17 dne schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 737 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 18 dne nebytové prostory Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 18 dne nebytové prostory, schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k souhlasu s jiným užíváním objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s jiným užíváním objektu čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k podnájmu části nebytových prostor v domě čp. 60 v Praze 2 Havlíčkovy sady Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s podnájmem části nebytových prostor v domě čp. 60 v Praze 2 Havlíčkovy sady. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k zrušení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce s názvem "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve správě městské části Praha 2" Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky Rada rozhodla o zrušení podlimitní veřejné zakázky "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov ve správě městské části Praha 2" a uložila MUDr. Schwarzovi a Ing. Grametbauerovi odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení všem známým zájemcům či uchazečům. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. 10

11 Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu v bytové oblasti hrazenou z podúčtu správní firmy Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacího řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu v bytové oblasti hrazenou z podúčtu správní firmy a jmenovala komisi pro otevírání obálek se žádostí o účast v zadávacím řízení, která plní funkci jak posouzení uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek k veřejné zakázce. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření Darovací smlouvy se společností Jóga v denním životě Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Darovací smlouvy se společností Jóga v denním životě. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (pojistné plnění) a k uvolnění finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 (k úhradě oprav elektroinstalace po povodni v parku Folimanka) Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit změnu rozpočtu městské části Praha 2 na rok Rada schválila uvolnění finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 na úhradu oprav elektroinstalace po povodni v parku Folimanka, úpravu rozpočtu městské části Praha 2 (celkový objem rozpočtu se nemění) a uložila Ing. arch. Vondráškovi předložit zastupitelstvu návrh změny rozpočtu ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení a uložilas Mgr. Jechové a PhDr. Dostálové předložit zastupitelstvu ke schválení 11

12 dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3981/2012 na akci "Máchova 3/704 a Máchova 5/435 - rekonstrukce domů sociálních služeb" Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, členka rady Rada souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3981/2012 na akci "Máchova 3/704 a Máchova 5/435 - rekonstrukce domů sociálních služeb" se zhotovitelem EMV s.r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k poskytnutí finančních darů v sociální oblasti PP 3.9 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s poskytnutím finančních darů v sociální oblasti z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013, schválila uzavření darovací smlouvy s Akordem, Organizačním jednotkou DENNÍM STACIONÁŘEM, a s občanským sdružením Barevný svět dětí. Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění). Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k odvolání a jmenování tajemníka bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2 PP 8.0 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada odvolala a jmenovala tajemníka bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k souhlasu s přijetím peněžního daru Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, IČ Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s přijetím peněžního daru Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, IČ 12

13 , od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k souhlasu s přijetím věcného daru Základní školou, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, IČ Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada souhlasila s přijetím věcného daru Základní školou, Fakultní školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, IČ , od spolku Dětem světem. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů, celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok oblast sociální, celkový objem rozpočtu na rok 2013 se nemění. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci a vyřazení majetku městské části Praha 2 z účetní a operativní evidence. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

14 37. k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - základní a mateřské školy Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - základní a mateřské školy. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** ke splátkovým dohodám č. 70/2013 a 71/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkových dohod č. 70/2013 a 71/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti do 18 měsíců. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-4/ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, M. Truhlářová, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

15 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 718 ze dne k pronájmu části nemovitosti parků Riegrovy sady společnosti SCOUT BOY s.r.o. pro natáčení TV spotu na snacky značky Pringles I. souhlasí RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 1. s uzavřením nájemní smlouvy k pronájmu částí nemovitosti parku Riegrovy sady se společností SCOUT BOY s.r.o., Salvátorská 1092/10, Praha 1 - Staré Město, IČ , z důvodu natáčení TV spotu na snacky značky Pringles v úterý od 8:00 do 20:00 hodin, dle přílohy tohoto usnesení. Samotné natáčení bude trvat maximálně tři hodiny 2. s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu do části nemovitosti parku Riegrovy sady pro vozidla, která přivezou a odvezou filmovou techniku a osvětlení a nebudou zde parkovat II. ukládá 1. podepsat nájemní smlouvu dle bodu I.1. tohoto usnesení a vydat přenosná povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Termín: připravit nájemní smlouvu dle bodu I.1. tohoto usnesení a připravit podklady pro vydání přenosných povolení k vjezdu dle bodu I.2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 15

16 Příloha k usnesení RMČ č. 718 ze dne NÁJEMNÍ SMLOUVA č. /2013 ( 663 a násl. občanského zákoníku) Městská část Praha 2 nám. Míru 20, Praha 2 IČ: DIČ: CZ zastoupená Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky bankovní spojení: č. ú /0800 VS: (dále též jen pronajímatel ) a SCOUT BOY s.r.o. Salvátorská 1092/10, Praha 1 Staré Město IČ: zastoupená Michalem Rösslerem bankovní spojení: č.ú.. (dále též jen nájemce ) uzavřely níže uvedeného dne dle 663 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu: I. Předmět smlouvy /1/ Pronajímatel prohlašuje, že hlavní město Praha je vlastníkem pozemku parc. č. 2281/1 o výměře m 2 (park Riegrovy sady), zapsaného na listu vlastnictví č pro obec Praha, katastrální území Vinohrady [všechny zde uvedené pozemky jsou dále též označovány jen jako Předmět nájmu ]. Pronajímatel dále prohlašuje, že v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a ve smyslu Statutu hlavního města Prahy vykonává k Předmětu nájmu vlastnická práva. /2/ Pronajímatel přenechává nájemci za podmínek stanovených touto smlouvou do užívání: část Pozemku č. 1 o výměře 100 m 2 [všechny zde uvedené pozemky nebo jejich části, které pronajímatel přenechává za podmínek této smlouvy nájemci do užívání, jsou dále též označovány jen jako Předmět nájmu ]. 16

17 Nájemce prohlašuje, že Předmět nájmu za podmínek stanovených touto smlouvou do svého užívání přijímá. Předmět nájmu je vyznačen na situačním plánku, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. /3/ Nájemce prohlašuje, že je se stavem Předmětu nájmu dobře seznámen a v tomto stavu ho také bez výhrad do svého užívání přejímá; bere rovněž na vědomí a souhlasí s tím, že protože Předmět nájmu tvoří součást veřejného prostranství, nemůže pronajímatel zaručit, že jej bez jeho souhlasu nebudou v době trvání nájmu užívat i třetí osoby. II. Účel nájmu Pronajímatel a nájemce shodně konstatují, že nájemce bude Předmět nájmu užívat za účelem natáčení TV spotu na snacky značky Pringles. III. Doba nájmu, předání Předmětu nájmu /1/ Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou; nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat dne od 8:00 do 20:00 hodin. /2/ Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel předá nájemci Předmět nájmu do užívání dne v čase od 7:30 do 8:00 hodin a že nájemce je povinen Předmět nájmu předat zpět pronajímateli téhož dne v 20:00 hodin. IV. Nájemné /1/ Smluvní strany tímto sjednávají, že nájemné činí ,- Kč + zákonná sazba DPH (4.200,- Kč), tj. celkem ,- Kč. /2/ Nájemné je splatné do patnácti dnů ode dne, kdy pronajímatel vystaví nájemci řádný daňový doklad. /3/ Nájemce se zavazuje, že neuhradí-li nájemné v hotovosti v pokladně pronajímatele, uhradí jej na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to pod tam uvedeným variabilním symbolem. /4/ Pro případ, že je nájemné splatné dříve než v době, kdy má podle čl. III odst. 2 pronajímatel předat Předmět nájmu nájemci, a nájemce ve lhůtě splatnosti nájemné neuhradí, pozbývá tato smlouva platnosti. /5/ Pronajímatel tímto nájemce výslovně upozorňuje, že zaplacením nájemného se nájemce nezbavuje případné povinnosti platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. V. Povinnosti nájemce /1/ Nájemce je povinen a) Předmět nájmu řádně užívat toliko k účelu vymezenému v čl. II této smlouvy, b) vynaložit po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět nájmu předán, až do okamžiku jeho zpětného předání Pronajímateli (čl. III odst. 2) maximální možné úsilí k tomu, aby nedocházelo ke vzniku škod aa) na Předmětu nájmu, bb) na technických prvcích umístěných na Předmětu nájmu (např. lavičky, odpadkové koše apod.) a cc) na bezprostředním okolí Předmětu nájmu, c) Předmět nájmu předat zpět pronajímateli (čl. III odst. 2) v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, d) Předmět nájmu před jeho opětovným předáním pronajímateli uklidit (tj. odvést odpadky a vyčistit). 17

18 VI. Škody na Předmětu nájmu a na technických prvcích na něm umístěných /1/ Nájemce odpovídá za škody vzniklé na Předmětu nájmu a na technických prvcích umístěných na Předmětu nájmu jeho činností nebo v souvislosti s jeho činností po celou dobu od okamžiku, kdy mu byl Předmět nájmu předán, až do okamžiku jeho zpětného předání Pronajímateli (čl. III odst. 2). /2/ Nesplní-li nájemce svoji povinnost předat Předmět nájmu zpět pronajímateli v tom stavu, v jakém ho od něj převzal, proto, že na Předmětu nájmu nebo na technických prvcích na něm umístěných došlo ke škodám, které nebyly do okamžiku dohodnutého zpětného předání Předmětu nájmu pronajímateli odstraněny, je pronajímatel oprávněn, nedohodne-li se s nájemcem jinak, zajistit uvedení Předmětu nájmu do původního stavu, a to na náklady nájemce. /3/ Smluvní strany sjednávají, že v případě škod na plochách trávníků se uvedením do původního stavu rozumí kromě obnovy stavebních a technických prvků (např. závlahového systému, oplocení apod.) nové osetí poškozené plochy, provedení první seče a závlaha do doby první seče. V případě škod na jiné zeleni se uvedením do původního stavu rozumí náhradní výsadba stejné či obdobné zeleně a případně též odborný zásah minimalizující následky způsobené škody. /4/ Nesplní-li nájemce svoji povinnost uvedenou v čl. V písm. d), je pronajímatel oprávněn kromě toho, že může požadovat smluvní pokutu podle čl. X odst. 1 písm. c) zajistit úklid Předmětu nájmu sám, a to na náklady nájemce. /5/ Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli náklady na odstranění škod podle odst. 2 a 3, resp. náklady na úklid Předmětu nájmu podle odst. 4 do patnácti dnů ode dne, kdy mu budou pronajímatelem vyčísleny na základě podkladů od dodavatelů, kteří pro pronajímatele předmětné práce provedou. VII. Konflikt se shromažďovacím právem /1/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že s ohledem na to, že předmět nájmu má charakter veřejného prostranství, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem, kdy bude Magistrátu hlavního města Prahy oznámeno svolání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, jehož konání vylučuje realizaci předmětu této smlouvy (tj. které se bude zejména konat na místě, které je předmětem nájmu, a v čase, který se kryje s dobou nájmu, informace o veřejných shromážděních viz at/uredni_deska_a_oznameni/prehled_verejnych_shromazdeni/index.html). /2/ Smlouva nepozbývá platnosti a účinnosti, pokud a) bude shromáždění k tomu kompetentními orgány zakázáno, b) svolavatelem shromáždění bude nájemce nebo pronajímatel nebo c) dojde mezi svolavatelem a nájemcem, případně pronajímatelem k takové dohodě, ze které bude zřejmé, že konání shromáždění realizaci předmětu této smlouvy nevylučuje. /3/ Pokud je oznámeným shromážděním vyloučena realizace předmětu této smlouvy jen částečně (tj. zejména v případě, že se má shromáždění konat na části předmětu nájmu, příp. že se doba konání shromáždění kryje s dobou nájmu jen částečně), zavazují se obě strany této smlouvy k bezodkladnému jednání o úpravě rozsahu Předmětu nájmu nebo doby nájmu tak, aby byl místní, resp. časový konflikt s oznámeným shromážděním odstraněn. Nedojde-li mezi stranami smlouvy v tomto smyslu k dohodě, platí, že smlouva pozbývá platnosti a účinnosti podle odst. 1, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. VIII. Zvláštní ujednání /1/ S ohledem na charakter účelu, ke kterému bude nájemce Předmět nájmu užívat (natáčení TV spotu na snacky značky Pringles), se nájemce dále zavazuje: a) zajistit, aby byl po celou dobu konání akce na místě Předmětu nájmu přítomen buď on sám, nebo jím pověřená osoba; totožnost pověřené osoby a číslo mobilního telefonu, na kterém bude možno tuto osobu během konání akce kontaktovat, sdělí nájemce písemně pronajímateli nejpozději v okamžiku, kdy od pronajímatele převezme Předmět nájmu (čl. III odst. 2), 18

19 b) zajistit přiměřenou pořadatelskou službu zejména k zajištění plnění povinností uvedených zde pod písm. a) a v čl. IX odst. 2. c) zřetelně vyznačit na Předmětu nájmu název a účel akce, jejíž pořádání je účelem nájmu (čl. II). /2/ Kontrolu plnění jednotlivých ustanovení nájemní smlouvy ze strany nájemce včetně návrhu opatření provádí pracovnice odboru životního prostředí. IX. Odstoupení od smlouvy /1/ Pronajímatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy v případě, že a) nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s čl. V písm. a) této smlouvy, tj. k jinému účelu než který byl ujednán v čl. II této smlouvy, b) na Předmětu nájmu nebo na technických prvcích umístěných na Předmětu nájmu vznikají v důsledku činnosti nájemce nebo v souvislosti s jeho činností škody a nájemce bezodkladně nepřistoupil k jejich odstranění a zamezení vzniku dalších škod nebo c) nájemce porušil svoji povinnost uvedenou v čl. VIII odst. 1 písm. a). /2/ Pokud pronajímatel od smlouvy odstoupí, je nájemce povinen neprodleně Předmět nájmu vyklidit. /3/ Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku, kdy je listina obsahující projev vůle pronajímatele od smlouvy odstoupit doručena nájemci. Za doručení nájemci se podle výslovné dohody smluvních stran pokládá i předání listiny obsahující projev vůle pronajímatele od smlouvy odstoupit pověřené osobě [čl. VIII odst. 1 písm. a)]. X. Smluvní pokuty /1/ Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci smluvní pokutu: a) do výše ,- Kč v případě, že nájemce porušil své povinnosti takovým způsobem, že pronajímateli vzniklo právo na okamžité odstoupení od smlouvy dle čl. IX odst. 1 písm. a), b), c), b) ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s předáním Předmětu nájmu zpět pronajímateli (čl. III odst. 2), c) ve výši ,- Kč za porušení povinnosti nájemce uvedené v čl. V písm. d), d) ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti nájemce uvedené v čl. VIII odst. 1 písm. a) a e) ve výši 1.000,- Kč za porušení povinnosti nájemce uvedené v čl. VIII odst. 1 písm. c). f) ve výši 2.000,- Kč v případě, že nájemce fakticky užívá větší plochu, než činí předmět nájmu specifikovaný v článku I. /2/ Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů ode dne, kdy byl nájemce písemně vyzván k jejímu zaplacení. /3/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že pronajímatel je oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, byť by tato škoda zčásti nebo i zcela vznikla v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. XI. Závěrečná ujednání /1/ Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem ve smyslu ust. 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinen na žádost poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Pro ten případ nájemce výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této smlouvě ani samotnou skutečnost, že byla uzavřena, nepokládá za své obchodní tajemství. 19

20 /2/ Nájemce je povinen bezodkladně písemně oznámit pronajímateli změnu adresy pro zasílání písemností, a to tak, aby k faktické změně adresy nedošlo dříve než patnáct dnů poté, co bude tato změna pronajímateli oznámena. /3/ Písemnosti mezi smluvními stranami se doručují na adresy uvedené v záhlaví této dohody, nebyla-li nájemcem sdělena podle odst. 2 jiná adresa k tomu určená. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručenou či nedoručitelnou z důvodů, že adresát písemnost nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo se na uvedené adrese již nezdržuje; za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla písemnost vrácena druhé smluvní straně. /4/ Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z těchto stejnopisů obdrží po jednom pronajímatel a nájemce. /5/ Tato smlouva může být měněna toliko písemnými číslovanými dodatky. /6/ Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu řádně pročetly, že jí rozumí, že všechna její ujednání odpovídají jejich skutečné a svobodné vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich. V Praze dne V Praze dne Ing. arch. Václav Vondrášek za pronajímatele Michal Rössler za nájemce za OP Mgr. Jan Bureš za OŽP Ing. Michaela Stiborová Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od do Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne.. podpis člena ZMČ P2.. podpis člena ZMČ P2 Nehodící se škrtněte 20

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více