Zápis č ze schůze Rady města Unhoště dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011"

Transkript

1 Zápis č ze schůze Rady města Unhoště dne Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele zápisu II. Kontrola plnění minulých usnesení III. Majetkoprávní záležitosti IV. Finanční záležitosti V. Různé ad) I. Volba ověřovatele zápisu - navržen Šimáček - Rada města po projednání schvaluje ověřovatele zápisu Šimáčka - schváleno hlasováním 5:0:1 ad) II. Kontrola předchozích usnesení - úkoly plněny dle termínů ad) III. Majetkoprávní záležitosti - odbor správy majetku města předkládá Dodatky nájemních smluv k nebytovým prostorům týkající se zvýšení nájemného v důsledku inflace o 1,5 %. U: RM bere na vědomí Dodatky nájemních smluv k nebytovým prostorům a pověřuje starostku podpisem těchto Dodatků. - pí. Miroslava Jirásková bytem Karlovarská 293, Unhošť žádá o souhlas s přihlášením k trvalému pobytu spolubydlících osob do bytu v majetku města (objekt Fasto). Jedná se o nezl. K. Vondrovskou a nezl. J. Vondrovského, kteří byli předáni do péče druha pí. Jiráskové J. Vondrovského, který žije s pí. Jiráskovou ve společné domácnosti a má zde rovněž trvalý pobyt. 1

2 U: RM hlasováním 6:0:0 souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu nezletilých jmenovaných dětí. Odpovídá odbor matriky - společnost RWE GasNet, Ústí nad Labem žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemku v majetku města p.č. 1904/1 v délce 190 m (plynovod) + 5 m (přípojka) za cenu 100,- Kč/m². Jedná se o plynovou přípojku pro fi. Aquarius s. r. o. v ul. Karlovarská. U: RM hlasováním 6:0:0 souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby a pověřuje starostku podpisem této smlouvy Odpovídá:Vidrichová - společnost RWE GasNet Ústí nad Labem žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení plynovodu pro RD p. Františka Šímy v ul. Hájecká p.č. 1975/2 o výměře 3,9 m² za cenu dle platných zásad 100,-Kč/m². U: RM hlasováním 6:0:0 souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostku podpisem této smlouvy Odpovídá Vidrichová - investiční technik předkládá nabídku na instalaci žaluzií a rolet v kancelářích finančního odboru MěÚ. Nabídku předložila: fi. Dopos Slaný: za celkovou částku ,- Kč včetně DPH fi. Markup Libušín: za celkovou částku 7.440,- Kč včetně DPH. U: RM hlasováním 6:0:0 vybrala fi. Markup Libušín na instalaci žaluzií a rolet v kancelářích MěÚ za cenu 7.440,- Kč včetně DPH Odpovídá: Švejcar ad) IV. Finanční záležitosti - Středisko pro Ranou péči Praha žádá o fin. příspěvek na činnost terénní služby rané péče pro děti se zrakovým postižením. V Unhošti trvale žijí dvě děti, kterým je tato péče poskytována. U: RM hlasováním 6:0:0 souhlasí s finančním příspěvkem na činnost terénní služby rané péče pro dvě děti v celkové výši ,- Kč Odpovídá Káňová - Společenství vlastníků bytového domu č.p. 757 a 758 ul. Wolkerova, Unhošť žádá o poskytnutí půjčky z Fondu obnovy obytných domů ve výši ,- Kč na zateplení bytového domu. U: RM 6:0:0 doporučuje ZM schválit poskytnutí uvedené půjčky. Odpovídá: starostka, Káňová 2

3 - pí. Miloslava Kvasničková (zaměstnankyně Městské knihovny) žádá o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu ve výši ,- Kč na nákup bytového zařízení. U: RM hlasováním 6:0:0 souhlasí s poskytnutím půjčky ve výši ,- Kč pro pí. Kvasničkovou ze soc. fondu. Odpovídá: Káňová - finanční odbor předkládá rozpočtový výhled města Unhoště na období 2012 až 2014 po provedené aktualizaci. U: RM hlasováním 6:0:0 schvaluje rozpočtový výhled města Unhoště po provedené aktualizaci (rozpočtový výhled je přílohou tohoto zápisu) ad) V. Různé - RM bere na vědomí dopis Středočeského kraje týkající se úpravy jízdních řádů z důvodu redukce osobní dopravy týkajících se linky 307 s tím, že došlo ke zrušení spojů s odjezdem z výchozí stanice Červený Újezd a to v časech hod. a hod - Starostka informovala členy RM, že zadala úkol Městským strážníkům zaměřit se při výkonu služby na volně pobíhající psy a zejména na povinnost majitelů uklízet po psech psí exkrementy. - RM se zabývala otázkou vytvoření Zásad pro vydávání Unhošťských listů (úkol ze zasedání ZM). Bylo konstatováno, že doposud nebyli vybráni žádní zájemci do redakční rady, neboť se žádní ani nepřihlásili. Starostka seznámila se stanoviskem odborného konzultanta, kde je doporučeno, aby tyto zásady schválila rada a seznámila s nimi ZM. napsal: Marcel Černý - tajemník zapsala: Radka Urbanová Příští schůze rady: od hod. 3

4 Rozpočtový výhled města Unhoště na období v tis. Kč č.ř. ukazatel skutečnost skutečnost rozpočt. rozpočt. rozpočt. rozpočt. rozpočt. rozpočt. roku roku výhled výhled výhled výhled výhled výhled A Počáteční stav peněž. prostř. k P1 daňové příjmy - ř P2 nedaňové příjmy - ř P3 kapitálové příjmy - ř P4 přijaté dotace - ř P Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř V1 Běžné (nein. výdaje) - ř V2 Kapitálové výdaje (inv.) -ř V Výdaje celkem (po konsolidaci) -ř P5 Příjmy z financování P6 úvěry krátkodové (do 1roku) úvěry dlouhodobé F+ Příjmy z financování celkem Výdaje z financování V3 splátka jistiny krátkodobých úvěrů V4 splátka jistiny dlouhodob. úvěrů F- Výdaje z financování celkem B Hotovost běžného roku bez PS(/P-V+/-F) A+B Hotovost na konci roku Komentář k jednotlivým řádkům: 1 Součet řádků Příjmy z daňových výnosů státu, správní a místní poplatky 3 Příjmy z nájmů a pronájmů, z pokut a úroků

5 4 Příjmy z prodejů pozemků, nemovitostí a movitých věcí 5 Dotace na sociální dávky, na výkon státní správy, na VPP, krajské dotace, dotace od obcí 6 Dotace na investice, na výstavbu, apod. 7 Součet řádků Výdaje na sociální dávky, příspěvky vlastním organizacím, vlastní nákupy, energie, platy aj. 9 Výdaje v investičních činnostech - stavby, inventář, nákup strojů a zařízení, nákup pozemků 10 Rozdíl řádků 6 a 7 = ukazatel hodnotící hospodaření města = zdroj financování 11 Roční výsledek hospodaření: + roční ztráta, - roční zisk 12 Spátky úvěrů dlouhodobých 13 Opačná hodnota řádku 11 = roční výsledk hospodaření: - roční ztráta, + roční zisk r prodej pozemku za Koska - 17 mil. Kč r KAN Rašínova - 5 mil. Kč r investice?

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7)

V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7) V ý p i s z Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. dubna 2010 (RM č. 7) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:10/07/1/01 - Schválení programu RM č.

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více