KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU"

Transkript

1 KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, Aktualizováno k Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných čísel podle současných poznatků; není proto vždy úplná. V případě změny je přiřazeno současné číslo stavební parcely. V závěru je uveden vlastník podle evidence v katastru nemovitostí. Historická jména dřívějších vlastníků zapsána dnešním pravopisem. Čp. Číslo stavební parcely na mapě z r.1838 Čp Toto číslo stavební parcely (dále jen st.) měl panský Ostrolovský mlýn nájemce M. Fiala. Od roku 1785 jej vlastnila rodina Fialových (1785 Josef, 1838 František). Roku 1876 mlýn vyhořel a byl zrušen.také st. 57 není v evidenci. Od roku 1930 dostal čp. 1 nový Obecní dům pošta, st Nyní provozní prostory, byty a ústředna Českých radiotelekomunikací. Vlastník Město Ždírec nad Doubravou. Čp panská hospoda, nájemce František Hendl. Od roku 1769 vlastnila rodina Hendlových (1838 Vilém), 1840 kníže Dietrichstein, 1848 František Tůma, po něm1890 František Kárník. Asi od roku 1933 Pochopovi. Nyní čp. 2, horní budova st. 16/1, vlastník Anna Pochopová, Žďárská 73. Dolní budova čp. 73, st. 16/2, Anna Pochopová. Čp Původně panská kovárna patřící k panské zájezdní hospodě neobydleno, pusté opět panská kovárna, 1838 vlastnil František Vepřovský, po něm Jan Mísař, 1932 už Antonín Holas zničeno při náletu. Nyní zde stojí rodinný dům Prilových čp St. 24 není v evidenci. Čp. 3 obdržela v roce 1953 novostavba Matějkových v Lipové ulici na st. 260/1. Vlastník Ivan Nevole, Lipová 3. Čp Václav Paula, 1781 Vilém Pospíchal, 1785 Václav Paula, 1838 Josef Paula. Poté 1887 kovář Jan Veselý, 1895 faktor František Raus, po něm truhlář Tondl a od dvacátých let minulého století Jan Kárník, řezník. Nyní st. 37/1, 37/2, od roku 2004 vlastník Pavel Kertis. Čp Matyáš Mísař, 1781 Martin Fejtek, 1785 Tomáš a 1838 Josef Mísařovi, 1909 už Jan Pelikán. Vykoupeno MNV 1984, zbouráno 1987.

2 St. 38 není v evidenci. Na jejím místě jsou dvě novostavby rodinných domů. (Čp. 484, st.787, Martin a Bohumila Zvolánkovi; čp. 485, st.781, Libor a Michaela Wasserbauerovi). Čp. 5 má nyní klubovna Mysliveckého sdružení Ždírec, st Čp František Sojka, 1838 Jan Sedlák, 1910 už Josef Dočekal. Zničeno při náletu. St. 33 není v evidenci. Nyní má čp. 6 na st. 28, kde dříve stálo čp. 21, novostavba vlastníků Jana Silvestra a Martiny Hejdukové z Chotěboře. (Tato č.p. byla vzájemně vyměněna; viz dále u čp. 21.) Čp na mapě větší červená budova: 1777 Václav Růžička, 1781 Janáček J., 1785 Pavel Janáček, 1811 Jiří Málek, 1838 Jan Dočekal. Roku 1872 od něj koupil polovinu gruntu Josef Šupita. Od roku 1953 JZD Ždírec. Nyní st. 34/6, 34/2, sklady, ve vlastnictví Zemědělské a.s. Krucemburk. 34 na mapě menší červená budova: roku 1872 koupil od Marie Dočekalové druhou polovinu gruntu Josef Fidler ze Slavíkova. Tato část obdržela čp. 61, st. 34/4. Nyní sklad a truhlářská dílna Luďka Fidlera. Čp.61 zde zrušeno a r přiděleno novostavbě Málkových u potoka, st st. p. patřila k čp. 7 a byla to roubená studna, nad kterou byla z bezpečnostních důvodů postavena budka s uzavíratelnými dvířky. Po založení JZD studna zasypána, na jejím místě postavena vrátnice a mostní váha. Čp Karel Sedlák, 1781 Josef Příseka a Václav Janáček, 1785 Václav a 1838 Jakub Janáčkovi Martin Vepřovský, 1932 už Leopold Čaloud, potom Bohumil Stejskal. St. 50 není v evidenci. Obytný domek r zbourán, zůstala pouze stodola, a čp. 8 převedeno v roce 2008 na novostavbu stejného č.p., vybudovanou před původním domkem na nové st Vlastník Ilona Seifertová-Stejskalová, Na Balkáně 8. Čp Anton Průša, 1781 Smíšek N., 1785 Václav Průša, 1838 Václav Pospíchal, potom Josef Vomela. Krátce rekreační chalupa Richterových vykoupeno MNV, zbouráno Nyní je zde na nové st. 780 novostavba čp. 78 vlastníků Milana a Šárky Pospíchalových. St. 51 není v evidenci. Čp. 9 přiděleno objektu lesního hospodářství, st. 573, (býv. manipulační sklad Státních lesů) majitel Wotan Forest Service, a.s. Čes. Budějovice. Čp i 1781 Václav, 1838 Josef Smíškovi, později Smíšek František. K těm se přiženil Bedřich Kotouč zničeno při náletu. St. 49 není v evidenci. Čp. 10 obdržel nový rodinný domek Mikanových v ulici Na Rozcestí, na st Současní vlastníci Richard Mastil a Dana Mastilová-Mikanová. Čp Jan Sedlák, 1781 Ondřej Macek a Jiří Daněk, 1785 Jiří, 1838 Jakub Daňkovi Kárníkovi, 1892 a ještě 1895 Tomáš Škaroupka, potom Růžičkovi. Při náletu 1945 zničeno. St. 41 není v evidenci.

3 Čp. 11 obdržel nový rodinný domek Růžičkových v Liběcké ul., st Vlastníci Jindřich Vlach a Marie Vlachová-Růžičková z Hradce Králové. Čp vdova Ondráčková, 1781 František Ondráček, 1785 Jan a 1838 Josef Pospíchalovi už Blažej Imramovský, který se k Pospíchalům přiženil. Asi od roku 1920 Imramovského zeť Josef Fiala. Nynější vlastník Jiří Fiala, Žďárská 12. Čp Václav Průša, Průšovi až do r. 1838, kdy už domek vlastnil Václav Paula Jan Mísař, 1895 Jan Sedlák později tesař Josef Němec. Zbouráno St. 43 není v evidenci. Čp. 13 obdržela novostavba Bohumila Čepla v ul. 5. května, st Vlastník Jana Mísařová. Čp Josef a 1793 Martin Sedlákovi už Josef Stukhejl, 1838 Augustin a později Jan Chládkovi. K nim se přiženil zedník Václav Pecka. Peckovi potomci prodali dům rodině Černých. Nynější vlastníci Josef a Bohumila Černých, U Pošty 14.. Čp , Josef Zvolánek, 1781 Zvolánek N., rychtář Lukáš a 1838 Josef Zvolánkovi. Později Stehnovi a Coufalovi. Dceru Coufalových si vzal za ženu Antonín Haramul, dcera Haramulových se provdala za Tušla z Prahy. Nyní zde bydlí Tušlových dcera Šárka, provdaná Kavalírová. St. 26, majitel Věra Tušlová, Praha. (St. 25 patřila k čp. 15 a není samostatně evidována.) Čp Adalbert (Vojtěch) Smejkal, 1781 Martin Pujman, 1785 Jan Sedlák, 1838 Jan Uchytil kolář Josef Petrlík, po něm Josef Málek. Domek před rokem 1990 vykoupil MNV a v roce 2003 byl zbourán. St. 45 není v evidenci. Čp. 16 nebylo zatím přiděleno. Čp Václav Poula a Jan Sedlák, 1785 Martin Smejkal, 1838 František Mísař. Později Václav Coufal, s jehož dcerou Růženou se oženil Stanislav Mísař a Mísařových dceru Marii si vzal za ženu František Kasal. Současný vlastník vnuk Kasalových Miloš Sviták, U Pošty 17. Čp Jan Hulák, 1781 Novotný zv. Dolní Jan Novotný, od něj pravděpodobně koupil Václav Paula z čp. 13. Potom asi Sedlákovi, kteří zde bydleli ještě v roce Vilém Kašpar, dále Novákovi, 1927 Charvátovi, 1937 Smíškovi. Bydleli zde ještě Hromádkovi, Janouškovi a Pilařovi. Nemovitost byla neznámo kdy přestavěna na dvojdomek, jejíž pravá část (při pohledu ze silnice) Janouškových obdržela v roce 1945 čp. 64 po domku Stehnových z Balkánu, který byl zničen bombardováním. Demolice asi Nyní novostavba Fajtových na st. 54/1, vlastník Petr Fajt, U pošty 18. Čp Václav Stehno, 1775 Matyáš Stukhejl, 1781 Martin Weiskopf,

4 1785 Josef Stukhejl Martin Sedlák, právě tak v roce 1838 a K Sedlákovým se v roce 1908 přiženil František Novotný z čp. 26, jehož potomci dosud nemovitost vlastní. Nyní obývají zbytek stavení čp. 19 na st. 56/1 Milada a Anna Novotných; vlastní je Ludmila Havelková-Novotná, U Pošty 583. Čp Václav Kárník, 1781 Václav Tomáš Kárník. Asi v r se s vdovou po Tomáši Kárníkovi oženil František Frühbauer. Roku 1886 zde hospodařil Antonín Frühbauer. Frühbauerovi vlastnili statek do r. 1906, kdy jej od vdovy Barbory koupil František Pochop. Ten padl ve světové válce a od jeho vdovy koupil nemovitost v r František Benc. Od roku 2009 vlastní nemovitost na st.1/1 vnuk Bencových Pavel Kasal, Žďárská 20. Budova na st. 1/3 obdržela nové č.p. 488 a vlastní ji Božena Brychová-Bencová ze Žďáru n. Sáz. Čp Martin Smíšek, 1785 Jakub a 1838 František Kárníkovi. Později (20. stol.) Rudolf, Antonín a František Fialovi. (Viz též čp. 6) Čp. 21 obdržela novostavba truhláře Antonína Fialy na st. 175 na náměstí. Vlastníci čp. 21 sourozenci Tomáš a Věra Slámovi, nám. 9. května 21. St. 28, kde dříve stálo čp. 21, má nyní novostavba čp. 6 vlastníků Jana Silvestra a Martiny Hejdukové z Chotěboře. (Tato č.p. byla vzájemně vyměněna; viz ještě u čp. 6.) Čp Od prvních záznamů v robotních seznamech z roku 1777 vlastnila tento statek až do roku 2009 rodina Danielových (Martin, Josef, Jan, František. Od roku 2009 nový vlastník Jaroslav Černý (společnost Minigal s.r.o.), který statek až na jednu stodolu zboural a na parcele vybudoval novostavbu agroturistického centra s jízdárnou a minipivovarem. Čp obecní, nájemce Jan Sedlák obecní pastouška, 1838 Jozef Švestka. Později Růžičkovi, nyní Sklenářovi. Současný vlastník Luboš Sklenář, Chrudimská 23. Čp Václav Janda, 1838 Anna Pátková František Tkadlec, později Bohumil Daniel. V květnu 1945 zničeno náletem. St. 4 není v evidenci. Čp. 24 na st. 257 obdržela v roce 1952 novostavba rodinného domku Františka Vavrouška u tehdejší jeníkovské silnice. Současný vlastník Milan Vachuška, Žďárská 24. Čp Jakub Sedlák, 1781 Frant. Ondráček Jakub, 1838 Václav a 1892 Vojtěch Sedlákovi. V roce 1862 převedeno čp. 25 na nový hostinec U kříže (Pelikánovo, později Lázničkovo), st. 69/1. Nyní na místě bývalého čp. 25, řečeného dříve Brabcovna, stojí na st. 5/2 novostavba fitcentra. Viz dále u čp. 57. Čp Jiřík Rychtář, 1675 Jan na rychtě Jakub a 1772 Matyáš

5 Štukhejlovi, 1773 už Václav Stehno, ten ještě r. 1785, později jeho syn Jan. Ve stabilním katastru 1838 už Josef Smejkal, který se ke Stehnovým přiženil. Asi od roku 1841 rod Novotných (Jan, Antonín, František a Jan). Asi od roku 1950 Stanislav Kozel, který se oženil s dcerou Jana Novotného. Současní vlastníci Petr Kozel, Brno a Stanislava Kozlová, Chrudimská 26 Ždírec. Čp vdova Mísařova, 1781 Václav Příseka a Václav Mísař, r Tomáš Mísař a 1892 už Josef Němec. Němcovi užívali tuto nemovitost až do roku 1947, poté byl dům poškozený náletem zbourán a Němcovi si nechali dodavatelsky postavit novostavbu čp. 27, st. 171, na Chrudimské. Té se pro nesplácení půjčky dobrovolně vzdali a přešla do vlastnictví MNV, později OÚNZ. V roce 1991 ji v restituci vysoudily sestry Dana Matějíčková-Němcová a Eva Janáčková-Němcová. Současní vlastníci Richard a Zdeňka Matějíčkovi. Na místě původního čp. 27 stojí od roku 1971 na st. 391 nová hasičská zbrojnice čp. 32. St. 40 není v evidenci. Čp Josef Mísař, později, neznámo odkdy, Antonín Růžička Valentin Mikulecký. Při náletu v r zničeno a potom zbouráno. Nyní na tom místě autodílna Josefa Blechy. St. 39 není v evidenci. Čp. 28 má nyní novostavba Mikuleckých na náměstí, vybudovaná na st. 224 na úvěr z poválečné stavební obnovy. Vlastník Eva Tůmová- Mikulecká, náměstí 9. května 28. Čp Jakub Sedlák, 1781 Martin a Jakub, 1785 Magdalena a 1838 Josef Sedlákovi. Později Uchytilovi (kteří si v r postavili nový rodinný dům čp. 321 v ulici Na Rozcestí). V období vlastnil domek Vlastimil Dřevikovský. Vykoupeno MNV a zbouráno St. 15 není v evidenci. Čp. 29 má nyní byt u tělocvičny na st. 7, vlastnictví Města Ždírec n. D. Čp od r Jan Wasserbauer, 1777 vdova Wasserbauerová i 1838 Martin Wasserbauer. Na konci 19. století se na usedlost přiženil Josef Mísař, po něm jeho syn Bohuslav. Asi od roku 1952 Jan Štěpán, 2007 Miroslav Pták. Současní vlastníci manželé Miroslav a Pavla Ptákovi z Černožic. 13 stodola na pozemkové parcele č. 40 (zahrada), patřící k čp. 30. Pozemková parcela č. 40 není v evidenci, ale jsou z ní tři nové poz. parcely - zahrady: č. 40/1 (Pták), 40/2 (Dalecký), 40/3 (Pochop). Čp Václav, 1838 Josef a 1886 Jan, potom Josef a až do roku 1978 opět Jan Wasserbauerovi. Při náletu v květnu 1945 značně poškozeno. Po úmrtí posledního majitele krátce ve vlastnictví jeho synovce Stanislava Mühlfaita, 1979 vykoupeno MNV a v roce 1982 zbouráno. St. 17 není v evidenci. Čp. 31 přiděleno skladu Bytexu u Lacinů, nyní Rustikální nábytek, st.

6 151/2, vlastník Tomáš Kovačka z Chotěboře. Čp i 1796 ještě Josef Sedlák, 1838 už Martin Vepřovský a 1896 je zde zaznamenán také František Matoušek. Potom domek vlastnili Mísařovi a Odvárkovi, kteří jej prodali Pátkovým. Po úmrtí Marie Pátkové v roce 1978 jej Kovačkovi (rodina dcery Pátkových Jaroslavy) zbourali. St. 48 není v evidenci. Čp. 32 obdržela v roce 1971 nová hasičská zbrojnice, st. 391, na místě bývalého čp. 27, ve vlastnictví Města Ždírec n. D. Čp i 1785 Vojtěch Musil, 1838 Jan Švestka, ke kterému se na konci 19. století přiženil Josef Stýblo. Další vlastník, vnuk Stýblových František Kodras, prodal domek Václavu Dočekalovi, jehož dcera Marie Hochmanová-Dočekalová, U Pošty 33, jej nyní vlastní. Čp Domek čp. 34 stával za starou poštou (obecním domem čp. 1) v pozadí mezi domkem čp. 33 (Václav Dočekal, nyní jeho dcera Marie Hochmanová) a bývalým dvojdomkem čp. 18 (Smíškovi, Hromádkovi- Janouškovi, nyní novostavba Fajt čp. 18). V roce 1781 a ještě 1785 zde bydlela Magdalena Cimplová, 1838 Štěpán Losenický. Dalšími známými majiteli byli později Málkovi, potom jejich zeť František Fiala. Ten se po válce přestěhoval s rodinou do čp. 21 (přečíslováno na čp. 6) Na Balkáně po svém bratru Antonínovi. Nemovitost potom koupil Václav Dočekal ze sousedního čp. 33, který stavení zboural a jeho čp. obdržela novostavba Janáčkových na st. 552, jejímž současným vlastníkem je Petr Janáček, ul. 5. května 34. Čp Josef Martinka, 1785 František Dymáček a 1838 Josef Sedlák. Později zde bydleli Utíkalovi, poté jejich zeť František Fiala. K nim se v roce 1934 přiženil Karel Starý ze Sobíňova. Při bombardování Ždírce v květnu 1945 bylo stavení téměř zničeno, Starých si proto postavili na st. 254 v ul. 5. května nový rodinný domek stejného č.p. a původní stavení zbourali. Současní vlastníci nového domku: Jana Stará a Karel Starý, 5. května 35. Stav. parc. č. 36 není v evidenci. Čp Domek stával na místě mezi novostavbami Prilových a Mísařových v dnešní Žďárské ulici. V roce 1781 jej vlastnil František Šupita, 1785 Martin Musil a 1838 František Švestka. V roce 1932 je zde zaznamenán kovář Jan Doležal, potom zde krátce bydleli Buráňovi. Při náletu 1945 zničeno. St. 21 není v evidenci. Toto čp. obdržela v roce 1952 novostavba rodinného domku Josefa Ondráčka na st. 255 v ul. 5. května. Současní vlastníci Žaneta Šimáková, Polnička, Pavel Zrzavý, Ždírec a Marie Zrzavá, 5. května 36. Čp neobydleno, 1785 Pavel Sedlák, 1838 Jan a 1886 Antonín Mísař.

7 Mísařovi vlastnili dům do roku kdy jej zbourali a na nové st. p zde postavili novostavbu rodinného domu stejného č.p. Vlastník Jiří Mísař, Žďárská 37. St. 20 není v evidenci. Čp Václav Stehno, potom Pelikánovi. K těm se někdy po první světové válce přiženil Jaroslav Novák. Při bombardování 1945 zničeno, Vdova Růžena Nováková postavila v rámci poválečné stavební obnovy nový rodinný domek stejného č.p. Současný vlastní Emil Pelikán, Družstevní 356. Čp Jan Mareček, Marečkovi potom asi do roku 1900, kdy stavení koupil Antonín Smíšek. Ke Smíškovým se v roce 1937 přiženil František Jirka. Současný vlastník František Jirka ml., 5. května 338. Čp Kateřina Stehnová, 1892 i 1895 František Volenec. Dvojdomek s jedním č.p., ve kterém se vystřídalo několik majitelů a nájemníků. Ke konci jej vlastnili Mísařovi. Po úmrtí Ludmily Mísařové v roce 1980 nějaký čas nevyužito, v roce 1990 zbouráno. Č.p. 40 přiděleno novostavbě Petra Kasala v Hamerské na st St. 44 není v evidenci. Čp Václav Hendl, 1899 Albín Macek, v roce 1913 koupila polovinu domku Julie Veselá později provdaná Hovorková. S její dcerou Julií se v roce 1920 oženil Bohumil Pikl. Druhou polovinu vlastnila Marie Culková. V roce 1931 byla stavba fyzicky rozdělena a Culkově polovině přiděleno č.p Při náletu 1945 byla Culkova část zničena a Culkovi se v roce 1948 nastěhovali do své novostavby v Liběcké ulici čp Současný vlastník čp. 40 na st. 27/1 Vladimíra Švestková-Piklová, Na Balkáně 41. Čp František Němec. Později, neznámo kdy, koupili domek Jiráskovi, kteří jej vlastnili až do smrti Boženy Jiráskové v roce Poté nemovitost převzal vnuk Jiráskových Martin Stan z Prahy, který ji prodal současnému vlastníku Haně Dittrychová z Pilníkova, nyní Ždírec n. D., Žďárská 42. Čp Jan, 1886 Jakub, posléze opět Jan Pelikán. Od r.1909 Josef Zoul, od r František Fidler, asi 1960 chotěbořský komunální podnik, v roce 1968 se stali vlastníky zcela přebudovaného domu na st. 9/1 manželé Ludmila a Miloš Novotných, Chrudimská 43. Čp vlastník František Wasserbauer. Další osídlení neznáme František Smíšek, zvaný Počta. Při náletu 1945 zničeno. St. 23 není v evidenci. Č.p. po něm přiděleno novostavbě Josefa Janovského na st. 259 na Žďárské. Vlastníci Michal Nekvinda, Hradec Králové a Roman Nekvinda, Žďárská 44.

8 Čp Bývalý obecní domek (pazderka) Antonín Jelínek, dále dcera Marie Jelínková, potom její syn Jaroslav Čuřík z Prahy, který nemovitost prodal Richardu Roubalovi z Pardubic. Od něj domek koupili manželé Milan Brabec a Jana Brabcová-Benešová, Ke Stadionu 45. Čp Postaveno někdy před rokem 1802, kdy byl vlastníkem Josef Stehno, bratr Jana Stehny z čp. 26. Ke Stehnovým se roku 1834 přiženil Antonín Panáček. Roku 1880 je zde uveden jako majitel Václav Hospůdka z Trhové Kamenice, oba rodiče Panáčkovi jalo výminkáři. Roku 1890 byl zde vlastníkem Josef Podroužek z Chlumu u Chrudimi, druhou polovici po rozdělení vlastnil Jan Růžička. Dalším známým vlastníkem byl Martin Sedlák, později Jaroslav Šmahel, pilníkář. Nyní vlastní dům na st. 12/1 Milada Gajdorusová-Šmahelová a Jaroslava Homolková-Šmahelová. Čp Stavení postaveno někdy před rokem Jeho prvním majitelem byl František Sedlák, syn Martina Sedláka z čp. 14 (později čp. 19). Roku 1838 zde hospodařil Josef Sedlák, později Jan Sedlák už Jan Dočekal, dále jeho syn Julius, po něm jeho syn Josef. Po jeho úmrtí zdědila nemovitost dcera Anna Kosařová-Dočekalová z Prahy, která o něj pro nesplacené dluhy přišla a byl prodán v dražbě. Současný vlastník Ukrajinec Yevhen Katorhin, U Pošty 47. Čp Josef Fiala, 1914 obchodník Antonín Mísař, dále pekař František Kárník. Od něj nemovitost koupil Osvald Zdražil. V domě byla asi od roku 1920 tkalcovna Josefa Smíška a pekárna Jana Jakeše. Zničeno při náletu 1945, na stejném místě byl v poválečné stavební obnově postaven dům stejného č.p. Pro nesplácení úvěru se Zdražilovi domu dobrovolně vzdali a v roce 1961 byl předán do vlastnictví SD Jednota, poté 1974 MNV. V roce 1991 dům v restituci vysoudila schovanka Zdražilových Marie Dears z Francie. Na půjčku od banky jej potom koupili Zahradníkovi, kteří půjčku nespláceli a dům v roce 2005 koupila v dražbě Markéta Musilová (nyní Kettnerová), Ve vilkách 526. Čp Josef Smejkal, 1886 obchod Františka Šupity, asi od roku 1901 obchod Antonína Sotony, potom Josef a nakonec Stanislav Sotonovi. Současný vlastník domu na st. 6/2 Ludmila Sotonová, která jej pronajímá Tipsportu. Čp Jakub Mísař, později Zárubovi, ke kterým se přiženil František Daniel, rolník. Stavení bylo při náletu 1945 zničeno a Danielovi se odstěhovali do pohraničí. Na jeho místě asi od roku 1946 novostavba pekařství Jana Jakeše. Nyní st.18/1, vlastnictví vnučka Jakešových Jana Šnajdrová, Staré Ransko 130. Čp Stavení z počátku 19. století, 1838 Josef Stehno. Od r Rýparovi. Současný vlastník rekonstruovaného domu na st. 29/1 Zbyněk Rýpar,

9 Ke Stadionu 51. Čp František Jelínek, 1876 ještě Václav Pelikán, roku 1876 koupil Antonín Růžička, od roku 1935 Jaroslav Běloušek. Při náletu 1945 poškozeno, od roku 1953 JZD, pak MNV, poté zbouráno. Na st. 7 stojí nyní ždírecká škola s tělocvičnou ve vlastnictví města Ždírec n. D. Čp. 52 obdržela novostavba na st. 251, nyní vlastnictví Václav Bříza, ul. 5.května. Čp Antonín Rothanzl, později Fialovi Jan Fiala, nyní jeho vnuk Vladimír Beneš, který staré stavení zboural a postavil zde nový rodinný dům stejného č.p. Vlastnictví novostavby na st. 31/1 manželé Vladimír a Marie Benešovi, Na Balkáně 53. Čp František Frühbauer. V 1. pol. 20. stol. statek Mísařovi. Zničeno při náletu v roce 1945, prodáno Flídrovi, ten si stavbu rozmyslel a prodal Josefu Danielovi, který zde postavil nový domek stejného č.p. Vlastníci Josef a Milan Danielovi. Čp. 55 Stavební parcela na mapě z roku 1838 ještě není. Potom čp. 55 hospůdka Na Zavadilce, majitel Šantrůček. Od toho někdy kolem přelomu století koupil Antonín Sedlák, mastičkář. V roce 1942 si na zahradě postavil novou vilku čp. 159 a staré stavení pronajímal. Roku 1955 byla Šantrůčkova chalupa zbourána a její č.p. obdržela novostavba Františka Ondráčka na st. 253/1 v ul. 5. května. Čp. 56 Stavební parcela na mapě 1838 ještě není, protože čp. 56 postavil na poz. p. č. 55 Josef Dočekal teprve v r Současní vlastníci domu na st. 60 Luděk a Jarmila Soldánovi, Praha (vnučka Dočekalových). Čp K tomu viz údaje u čp. 25. Čp. 57 Šupita, potom Sotona, MNV (klubovna SSM, moštárna) Asi 2006 koupili Martin a Michaela Štěpánkovi (dcera podnikatele RSDr. Josefa Břízy), Chrudimská 57. Ti staré stavení zbourali a postavili zde na st. 5/2 nový dům, ve kterém je též umístěno fitcentrum Fitko. Čp. 58 Čp. 59 Stavební parcela na mapě z roku 1838 ještě není. R postavena na st. 73 nádražní budova, vlastník České dráhy. Stavební parcela na mapě 1838 ještě není. Nyní Pavel Mühlfait ml., st.1071, novostavba rodinného domu v Zahradní ulici. Čp. 59 obdržel po zbouraném drážním domku č. 19 na hlineckém zhlaví u nádraží. Čp. 60 Stavební parcela na mapě 1838 ještě není. Strážní domek č. 20, st. 70, u přejezdu za Lázničkovými. Vlastník Správa železničních dopravních cest, Praha. Čp Viz údaje u čp. 7. Čp. 61 dříve na st. 34/4. Číslo popisné přiděleno

10 r novostavbě Málkových na st u potoka (Na Balkáně). Poznámka: Na katastrální mapě z roku 1838 končí stavební parcely číslem 57 a čísla popisná číslem 54. * * * * *

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná. Aktualizováno v květnu 2014 (doplněna data postavení domů a upřesněny změny vlastnických

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

AKTUALIZOVÁNO v květnu 2015. Ve III. části zatím zahrnuty domy s čp. 101 až 110.

AKTUALIZOVÁNO v květnu 2015. Ve III. části zatím zahrnuty domy s čp. 101 až 110. AKTUALIZOVÁNO v květnu 2015 Ve III. části zatím zahrnuty domy s čp. 101 až 110. HISTORIE ŽDÍRECKÝCH DOMŮ III. III. část obsahuje domy: Čp. 101 Chvátal; Chvátalovi novostavba, Schuhmeier Čp. 102 Volencovi,

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2015. Ve III. části k domům s čp. 101 až 110 přičleněny domy čp. 111 až 120.

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2015. Ve III. části k domům s čp. 101 až 110 přičleněny domy čp. 111 až 120. AKTUALIZOVÁNO v červnu 2015 Ve III. části k domům s čp. 101 až 110 přičleněny domy čp. 111 až 120. HISTORIE ŽDÍRECKÝCH DOMŮ III. V tomto souboru postupně uvádím dosud neznámou historii některých ždíreckých

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Ke III. části přičleněny další domy čp. 121 až 130. U čp. 102 připojeny životopisné vzpomínky Ludmily Lukášové.

Ke III. části přičleněny další domy čp. 121 až 130. U čp. 102 připojeny životopisné vzpomínky Ludmily Lukášové. AKTUALIZOVÁNO v červenci 2015 Ke III. části přičleněny další domy čp. 121 až 130. U čp. 102 připojeny životopisné vzpomínky Ludmily Lukášové. Poznámky: - kurzívou autentické výroky jiných autorů a z jiných

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Lnáře seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí s jejich

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 Inventarizace objektů a domů v katastru obce Úherce Stav léto 2014 Sepsal Pavel Mencl Fotografie Václav Loucký Sestavení a redakční úprava pro web Zbyněk Plzák 2014 Informace

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Nádraží Hostivice, prosinec 2010 Ulice U Nádraží 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

BIKE DE LUXE BIKOVÉ ÚTERKY s CHOTĚBOŘÍ cross country

BIKE DE LUXE BIKOVÉ ÚTERKY s CHOTĚBOŘÍ cross country BIKE DE LUXE BIKOVÉ ÚTERKY s CHOTĚBOŘÍ seriál veřejných a náborových závodů horských kol 2012 Výsledková listina 5. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: SOKOL Libice 22. 5. 2012 Dolní Sokolovec

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Výsledková listina 6. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: LK Trhová Kamenice

Více

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Staré Břve Procházka dávnými časy Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Břve jsou nejstarší písemně doložená část města. Doposud se za nejstarší uznával doklad z roku 1184. Nedávno objevená zpráva však

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Sádek Hostivice, březen 2008 Ulice U Sádek pracovní verze k 4. březnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Uvedeny pouze zápasy družstva TJ Lovochemie Lovosice TJ Sokol Blíževedly - TJ Lovochemie Lovosice 1. kolo 20.09.2003 ČERNÝ Robert 269 120 10 389 0:1

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Tuněchodské okénko 3/2014

Tuněchodské okénko 3/2014 Tuněchodské okénko 3/2014 INFORMACE Z OBCE V současné době žije v naší obci 618 obyvatel ve 208 domech. V letošním roce se přistěhovalo 20 občanů, odstěhovalo se 18 občanů, narodilo se 7 dětí a zemřeli

Více

Mladší žákyně. 7 závodnic

Mladší žákyně. 7 závodnic Mladší žáci 16 závodníků 1. Vít Filip KOBU Mladá Boleslav Podroužek Libor SK Kesl Ryu Slanař Jakub SK Kesl Ryu Broda David KK Amfora tým 1 tým 1. KK Písek kumite -30 kg 3 závodníci 1. Kostrhon Jan NED

Více

Způsob využití pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN Příloha 4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území: Katastrální území: 629952 Číslo podle KN Číslo podle PK jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob

Více

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Výsledková listina 5. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: CK MTB Maraton

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Last name: Šubrtová (Including variantions) Šubrtová, Anežka (*1880-1881) 2 Šubrtová, Anna (*1895-1990) 3 Šubrtová, Anna (*1817 -?) 4 Šubrtová, Anna (*1837-1841) 5 Šubrtová, Anna

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP vložený závod ~~~~~~~~ 1. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:23.76 2. Růžičková Sylvie 94 ČOCH.Žďár 0:23.94 3. Čudová Tereza 95 Praha 0:25.17 4. Buranová Beata 95 Bratislava 0:27.15 5. Kovářová Viktorie

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Volba zapisovatele

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý G Strakonice 4/4 10 3 7 10 30 2. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 3 4 9 26 3. 4. Stanislav Fořt G Pierra de Coubertina, Tábor 5/8 1 3 1 5 Tomáš Vazač G Karla

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Chebská běžecká zima 2011-2012 - 3.ročník - celkové výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem do 6ti let - 130 m 1. Novák Filip 2005

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 Holub Jindřich Habřina Vlčí 106 533 41 Lázně Bohdaneč Pardubice 24 Jackulák Josef Starý

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Němčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002

f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002 f. VINOŘ N2,O1,Z2 1711-1736 AHMP 08.07.2002 26.04.1711 Radonice Ve Vinoři pokřtěna dcera jménem Anna otce Jana Janouška, ponocnej, máteře Marie Anna Antošová šafářka Kateřina Fialová Frantz Wopole šafář

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Plán Českého Malína 1943

Plán Českého Malína 1943 Pijanská-Zborovská cesta Senoženská cesta Plán Českého Malína 1943 97 (samota - 2 km cesta od hřbitova) Český hřbitov cesta Ostrožec-Luck cesta Kneruty 96 (samota - cihelna u Zborova) Zadní cesta Mlýn

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70

Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70 Výpis dotčených pozemků 1034/4 Babín František Kantor Na Sušírně 5, Kamenice nad 13 vodní plocha 149 vlastník nezaslal 1033/7 Babín Miroslava Kovačková Jírova 645, Kamenice nad 333 vodní plocha 60 vlastník

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči ští ští profesionální hasiči hasiči ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči v druhé v druhé polovině polovině 70. let 70. let ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 17. listopadu Hostivice, listopad 2010 Ulice 17. listopadu 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Národní Golfová Tour mládeže - 3. major TV ÓČKO, 25.7.2009-25.7.2009, Nová Amerika Kategorie: A chlapci věk 7-12 Výsledková listina

Národní Golfová Tour mládeže - 3. major TV ÓČKO, 25.7.2009-25.7.2009, Nová Amerika Kategorie: A chlapci věk 7-12 Výsledková listina Kategorie: A chlapci věk 7-12 1 ZAPLETAL Matyáš GCAUS 0281117 10,8 84 / 31 84 10,9 2 ČAPEK Adam GCCMS 0680136 18,1 84 / 39 84 17,2 3 NÁVRATA Tomáš PGCMO 0060989 15,6 85 / 36 85 15,6 4 LÉBL Václav jr. GKLIS

Více

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010

Veřejné závody PAS. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=12087. Výsledky. 1 z 6 11.5.2010 20:00. Datum konání: 11.5.2010 1 z 6 11.5.2010 20:00 Výsledky Veřejné závody PAS Datum konání: 11.5.2010 Místo konání: Praha-Děkanka Pořadatel: Spartak Praha 4 Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Ondřej Benda Jan Feher

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Anglický jazyk, vyšší - didaktický test U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek 3.5.2012 08:00 1. Faistaver Patrik Anglický jazyk, vyšší - písemná práce U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

AZ pneu CUP Ostrava jednotlivci

AZ pneu CUP Ostrava jednotlivci datum: 2014 čas startu: 11:1:04 Str: 1 34 Slischka Jiří 2:1:20 9 0:15:0 0:15:00 Slischka Jiří 0:14:49 1994 0:15:00 0:15:03 0:15:01 0:15:19 0:15:14 0:15:40 252 Grygar Marek 2:05:30 0:15:41 Grygar Marek

Více

MASTERS 2012 M 40 1 VRZALA TOMÁŠ 3 2 60 2 JETEL ROMAN 4 1 80 3 PAUKERT TOMÁŠ 2 3 30 4 PLZÁK PETR 1 4 15 5 PRŮŠA LADISLAV 0 5 0

MASTERS 2012 M 40 1 VRZALA TOMÁŠ 3 2 60 2 JETEL ROMAN 4 1 80 3 PAUKERT TOMÁŠ 2 3 30 4 PLZÁK PETR 1 4 15 5 PRŮŠA LADISLAV 0 5 0 M 40 Pořadí Body 1 VRZALA TOMÁŠ 3 2 60 2 JETEL ROMAN 4 1 80 3 PAUKERT TOMÁŠ 2 3 30 4 PLZÁK PETR 1 4 15 5 PRŮŠA LADISLAV 0 5 0 1.Kolo 4 PLZÁK PETR 2 X JETEL ROMAN JETEL ROMAN 60,61 5 PRŮŠA LADISLAV 1 X

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16

Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Severočeská divize Zpravodaj č. 2/2015-16 Úvodem několik informací, přílohou zpravodaje je dále přehled soupisek s barevným odlišením u hráčů, kterým končí platnost registračního průkazu v průběhu celého

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více