KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU"

Transkript

1 KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, Aktualizováno k Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných čísel podle současných poznatků; není proto vždy úplná. V případě změny je přiřazeno současné číslo stavební parcely. V závěru je uveden vlastník podle evidence v katastru nemovitostí. Historická jména dřívějších vlastníků zapsána dnešním pravopisem. Čp. Číslo stavební parcely na mapě z r.1838 Čp Toto číslo stavební parcely (dále jen st.) měl panský Ostrolovský mlýn nájemce M. Fiala. Od roku 1785 jej vlastnila rodina Fialových (1785 Josef, 1838 František). Roku 1876 mlýn vyhořel a byl zrušen.také st. 57 není v evidenci. Od roku 1930 dostal čp. 1 nový Obecní dům pošta, st Nyní provozní prostory, byty a ústředna Českých radiotelekomunikací. Vlastník Město Ždírec nad Doubravou. Čp panská hospoda, nájemce František Hendl. Od roku 1769 vlastnila rodina Hendlových (1838 Vilém), 1840 kníže Dietrichstein, 1848 František Tůma, po něm1890 František Kárník. Asi od roku 1933 Pochopovi. Nyní čp. 2, horní budova st. 16/1, vlastník Anna Pochopová, Žďárská 73. Dolní budova čp. 73, st. 16/2, Anna Pochopová. Čp Původně panská kovárna patřící k panské zájezdní hospodě neobydleno, pusté opět panská kovárna, 1838 vlastnil František Vepřovský, po něm Jan Mísař, 1932 už Antonín Holas zničeno při náletu. Nyní zde stojí rodinný dům Prilových čp St. 24 není v evidenci. Čp. 3 obdržela v roce 1953 novostavba Matějkových v Lipové ulici na st. 260/1. Vlastník Ivan Nevole, Lipová 3. Čp Václav Paula, 1781 Vilém Pospíchal, 1785 Václav Paula, 1838 Josef Paula. Poté 1887 kovář Jan Veselý, 1895 faktor František Raus, po něm truhlář Tondl a od dvacátých let minulého století Jan Kárník, řezník. Nyní st. 37/1, 37/2, od roku 2004 vlastník Pavel Kertis. Čp Matyáš Mísař, 1781 Martin Fejtek, 1785 Tomáš a 1838 Josef Mísařovi, 1909 už Jan Pelikán. Vykoupeno MNV 1984, zbouráno 1987.

2 St. 38 není v evidenci. Na jejím místě jsou dvě novostavby rodinných domů. (Čp. 484, st.787, Martin a Bohumila Zvolánkovi; čp. 485, st.781, Libor a Michaela Wasserbauerovi). Čp. 5 má nyní klubovna Mysliveckého sdružení Ždírec, st Čp František Sojka, 1838 Jan Sedlák, 1910 už Josef Dočekal. Zničeno při náletu. St. 33 není v evidenci. Nyní má čp. 6 na st. 28, kde dříve stálo čp. 21, novostavba vlastníků Jana Silvestra a Martiny Hejdukové z Chotěboře. (Tato č.p. byla vzájemně vyměněna; viz dále u čp. 21.) Čp na mapě větší červená budova: 1777 Václav Růžička, 1781 Janáček J., 1785 Pavel Janáček, 1811 Jiří Málek, 1838 Jan Dočekal. Roku 1872 od něj koupil polovinu gruntu Josef Šupita. Od roku 1953 JZD Ždírec. Nyní st. 34/6, 34/2, sklady, ve vlastnictví Zemědělské a.s. Krucemburk. 34 na mapě menší červená budova: roku 1872 koupil od Marie Dočekalové druhou polovinu gruntu Josef Fidler ze Slavíkova. Tato část obdržela čp. 61, st. 34/4. Nyní sklad a truhlářská dílna Luďka Fidlera. Čp.61 zde zrušeno a r přiděleno novostavbě Málkových u potoka, st st. p. patřila k čp. 7 a byla to roubená studna, nad kterou byla z bezpečnostních důvodů postavena budka s uzavíratelnými dvířky. Po založení JZD studna zasypána, na jejím místě postavena vrátnice a mostní váha. Čp Karel Sedlák, 1781 Josef Příseka a Václav Janáček, 1785 Václav a 1838 Jakub Janáčkovi Martin Vepřovský, 1932 už Leopold Čaloud, potom Bohumil Stejskal. St. 50 není v evidenci. Obytný domek r zbourán, zůstala pouze stodola, a čp. 8 převedeno v roce 2008 na novostavbu stejného č.p., vybudovanou před původním domkem na nové st Vlastník Ilona Seifertová-Stejskalová, Na Balkáně 8. Čp Anton Průša, 1781 Smíšek N., 1785 Václav Průša, 1838 Václav Pospíchal, potom Josef Vomela. Krátce rekreační chalupa Richterových vykoupeno MNV, zbouráno Nyní je zde na nové st. 780 novostavba čp. 78 vlastníků Milana a Šárky Pospíchalových. St. 51 není v evidenci. Čp. 9 přiděleno objektu lesního hospodářství, st. 573, (býv. manipulační sklad Státních lesů) majitel Wotan Forest Service, a.s. Čes. Budějovice. Čp i 1781 Václav, 1838 Josef Smíškovi, později Smíšek František. K těm se přiženil Bedřich Kotouč zničeno při náletu. St. 49 není v evidenci. Čp. 10 obdržel nový rodinný domek Mikanových v ulici Na Rozcestí, na st Současní vlastníci Richard Mastil a Dana Mastilová-Mikanová. Čp Jan Sedlák, 1781 Ondřej Macek a Jiří Daněk, 1785 Jiří, 1838 Jakub Daňkovi Kárníkovi, 1892 a ještě 1895 Tomáš Škaroupka, potom Růžičkovi. Při náletu 1945 zničeno. St. 41 není v evidenci.

3 Čp. 11 obdržel nový rodinný domek Růžičkových v Liběcké ul., st Vlastníci Jindřich Vlach a Marie Vlachová-Růžičková z Hradce Králové. Čp vdova Ondráčková, 1781 František Ondráček, 1785 Jan a 1838 Josef Pospíchalovi už Blažej Imramovský, který se k Pospíchalům přiženil. Asi od roku 1920 Imramovského zeť Josef Fiala. Nynější vlastník Jiří Fiala, Žďárská 12. Čp Václav Průša, Průšovi až do r. 1838, kdy už domek vlastnil Václav Paula Jan Mísař, 1895 Jan Sedlák později tesař Josef Němec. Zbouráno St. 43 není v evidenci. Čp. 13 obdržela novostavba Bohumila Čepla v ul. 5. května, st Vlastník Jana Mísařová. Čp Josef a 1793 Martin Sedlákovi už Josef Stukhejl, 1838 Augustin a později Jan Chládkovi. K nim se přiženil zedník Václav Pecka. Peckovi potomci prodali dům rodině Černých. Nynější vlastníci Josef a Bohumila Černých, U Pošty 14.. Čp , Josef Zvolánek, 1781 Zvolánek N., rychtář Lukáš a 1838 Josef Zvolánkovi. Později Stehnovi a Coufalovi. Dceru Coufalových si vzal za ženu Antonín Haramul, dcera Haramulových se provdala za Tušla z Prahy. Nyní zde bydlí Tušlových dcera Šárka, provdaná Kavalírová. St. 26, majitel Věra Tušlová, Praha. (St. 25 patřila k čp. 15 a není samostatně evidována.) Čp Adalbert (Vojtěch) Smejkal, 1781 Martin Pujman, 1785 Jan Sedlák, 1838 Jan Uchytil kolář Josef Petrlík, po něm Josef Málek. Domek před rokem 1990 vykoupil MNV a v roce 2003 byl zbourán. St. 45 není v evidenci. Čp. 16 nebylo zatím přiděleno. Čp Václav Poula a Jan Sedlák, 1785 Martin Smejkal, 1838 František Mísař. Později Václav Coufal, s jehož dcerou Růženou se oženil Stanislav Mísař a Mísařových dceru Marii si vzal za ženu František Kasal. Současný vlastník vnuk Kasalových Miloš Sviták, U Pošty 17. Čp Jan Hulák, 1781 Novotný zv. Dolní Jan Novotný, od něj pravděpodobně koupil Václav Paula z čp. 13. Potom asi Sedlákovi, kteří zde bydleli ještě v roce Vilém Kašpar, dále Novákovi, 1927 Charvátovi, 1937 Smíškovi. Bydleli zde ještě Hromádkovi, Janouškovi a Pilařovi. Nemovitost byla neznámo kdy přestavěna na dvojdomek, jejíž pravá část (při pohledu ze silnice) Janouškových obdržela v roce 1945 čp. 64 po domku Stehnových z Balkánu, který byl zničen bombardováním. Demolice asi Nyní novostavba Fajtových na st. 54/1, vlastník Petr Fajt, U pošty 18. Čp Václav Stehno, 1775 Matyáš Stukhejl, 1781 Martin Weiskopf,

4 1785 Josef Stukhejl Martin Sedlák, právě tak v roce 1838 a K Sedlákovým se v roce 1908 přiženil František Novotný z čp. 26, jehož potomci dosud nemovitost vlastní. Nyní obývají zbytek stavení čp. 19 na st. 56/1 Milada a Anna Novotných; vlastní je Ludmila Havelková-Novotná, U Pošty 583. Čp Václav Kárník, 1781 Václav Tomáš Kárník. Asi v r se s vdovou po Tomáši Kárníkovi oženil František Frühbauer. Roku 1886 zde hospodařil Antonín Frühbauer. Frühbauerovi vlastnili statek do r. 1906, kdy jej od vdovy Barbory koupil František Pochop. Ten padl ve světové válce a od jeho vdovy koupil nemovitost v r František Benc. Od roku 2009 vlastní nemovitost na st.1/1 vnuk Bencových Pavel Kasal, Žďárská 20. Budova na st. 1/3 obdržela nové č.p. 488 a vlastní ji Božena Brychová-Bencová ze Žďáru n. Sáz. Čp Martin Smíšek, 1785 Jakub a 1838 František Kárníkovi. Později (20. stol.) Rudolf, Antonín a František Fialovi. (Viz též čp. 6) Čp. 21 obdržela novostavba truhláře Antonína Fialy na st. 175 na náměstí. Vlastníci čp. 21 sourozenci Tomáš a Věra Slámovi, nám. 9. května 21. St. 28, kde dříve stálo čp. 21, má nyní novostavba čp. 6 vlastníků Jana Silvestra a Martiny Hejdukové z Chotěboře. (Tato č.p. byla vzájemně vyměněna; viz ještě u čp. 6.) Čp Od prvních záznamů v robotních seznamech z roku 1777 vlastnila tento statek až do roku 2009 rodina Danielových (Martin, Josef, Jan, František. Od roku 2009 nový vlastník Jaroslav Černý (společnost Minigal s.r.o.), který statek až na jednu stodolu zboural a na parcele vybudoval novostavbu agroturistického centra s jízdárnou a minipivovarem. Čp obecní, nájemce Jan Sedlák obecní pastouška, 1838 Jozef Švestka. Později Růžičkovi, nyní Sklenářovi. Současný vlastník Luboš Sklenář, Chrudimská 23. Čp Václav Janda, 1838 Anna Pátková František Tkadlec, později Bohumil Daniel. V květnu 1945 zničeno náletem. St. 4 není v evidenci. Čp. 24 na st. 257 obdržela v roce 1952 novostavba rodinného domku Františka Vavrouška u tehdejší jeníkovské silnice. Současný vlastník Milan Vachuška, Žďárská 24. Čp Jakub Sedlák, 1781 Frant. Ondráček Jakub, 1838 Václav a 1892 Vojtěch Sedlákovi. V roce 1862 převedeno čp. 25 na nový hostinec U kříže (Pelikánovo, později Lázničkovo), st. 69/1. Nyní na místě bývalého čp. 25, řečeného dříve Brabcovna, stojí na st. 5/2 novostavba fitcentra. Viz dále u čp. 57. Čp Jiřík Rychtář, 1675 Jan na rychtě Jakub a 1772 Matyáš

5 Štukhejlovi, 1773 už Václav Stehno, ten ještě r. 1785, později jeho syn Jan. Ve stabilním katastru 1838 už Josef Smejkal, který se ke Stehnovým přiženil. Asi od roku 1841 rod Novotných (Jan, Antonín, František a Jan). Asi od roku 1950 Stanislav Kozel, který se oženil s dcerou Jana Novotného. Současní vlastníci Petr Kozel, Brno a Stanislava Kozlová, Chrudimská 26 Ždírec. Čp vdova Mísařova, 1781 Václav Příseka a Václav Mísař, r Tomáš Mísař a 1892 už Josef Němec. Němcovi užívali tuto nemovitost až do roku 1947, poté byl dům poškozený náletem zbourán a Němcovi si nechali dodavatelsky postavit novostavbu čp. 27, st. 171, na Chrudimské. Té se pro nesplácení půjčky dobrovolně vzdali a přešla do vlastnictví MNV, později OÚNZ. V roce 1991 ji v restituci vysoudily sestry Dana Matějíčková-Němcová a Eva Janáčková-Němcová. Současní vlastníci Richard a Zdeňka Matějíčkovi. Na místě původního čp. 27 stojí od roku 1971 na st. 391 nová hasičská zbrojnice čp. 32. St. 40 není v evidenci. Čp Josef Mísař, později, neznámo odkdy, Antonín Růžička Valentin Mikulecký. Při náletu v r zničeno a potom zbouráno. Nyní na tom místě autodílna Josefa Blechy. St. 39 není v evidenci. Čp. 28 má nyní novostavba Mikuleckých na náměstí, vybudovaná na st. 224 na úvěr z poválečné stavební obnovy. Vlastník Eva Tůmová- Mikulecká, náměstí 9. května 28. Čp Jakub Sedlák, 1781 Martin a Jakub, 1785 Magdalena a 1838 Josef Sedlákovi. Později Uchytilovi (kteří si v r postavili nový rodinný dům čp. 321 v ulici Na Rozcestí). V období vlastnil domek Vlastimil Dřevikovský. Vykoupeno MNV a zbouráno St. 15 není v evidenci. Čp. 29 má nyní byt u tělocvičny na st. 7, vlastnictví Města Ždírec n. D. Čp od r Jan Wasserbauer, 1777 vdova Wasserbauerová i 1838 Martin Wasserbauer. Na konci 19. století se na usedlost přiženil Josef Mísař, po něm jeho syn Bohuslav. Asi od roku 1952 Jan Štěpán, 2007 Miroslav Pták. Současní vlastníci manželé Miroslav a Pavla Ptákovi z Černožic. 13 stodola na pozemkové parcele č. 40 (zahrada), patřící k čp. 30. Pozemková parcela č. 40 není v evidenci, ale jsou z ní tři nové poz. parcely - zahrady: č. 40/1 (Pták), 40/2 (Dalecký), 40/3 (Pochop). Čp Václav, 1838 Josef a 1886 Jan, potom Josef a až do roku 1978 opět Jan Wasserbauerovi. Při náletu v květnu 1945 značně poškozeno. Po úmrtí posledního majitele krátce ve vlastnictví jeho synovce Stanislava Mühlfaita, 1979 vykoupeno MNV a v roce 1982 zbouráno. St. 17 není v evidenci. Čp. 31 přiděleno skladu Bytexu u Lacinů, nyní Rustikální nábytek, st.

6 151/2, vlastník Tomáš Kovačka z Chotěboře. Čp i 1796 ještě Josef Sedlák, 1838 už Martin Vepřovský a 1896 je zde zaznamenán také František Matoušek. Potom domek vlastnili Mísařovi a Odvárkovi, kteří jej prodali Pátkovým. Po úmrtí Marie Pátkové v roce 1978 jej Kovačkovi (rodina dcery Pátkových Jaroslavy) zbourali. St. 48 není v evidenci. Čp. 32 obdržela v roce 1971 nová hasičská zbrojnice, st. 391, na místě bývalého čp. 27, ve vlastnictví Města Ždírec n. D. Čp i 1785 Vojtěch Musil, 1838 Jan Švestka, ke kterému se na konci 19. století přiženil Josef Stýblo. Další vlastník, vnuk Stýblových František Kodras, prodal domek Václavu Dočekalovi, jehož dcera Marie Hochmanová-Dočekalová, U Pošty 33, jej nyní vlastní. Čp Domek čp. 34 stával za starou poštou (obecním domem čp. 1) v pozadí mezi domkem čp. 33 (Václav Dočekal, nyní jeho dcera Marie Hochmanová) a bývalým dvojdomkem čp. 18 (Smíškovi, Hromádkovi- Janouškovi, nyní novostavba Fajt čp. 18). V roce 1781 a ještě 1785 zde bydlela Magdalena Cimplová, 1838 Štěpán Losenický. Dalšími známými majiteli byli později Málkovi, potom jejich zeť František Fiala. Ten se po válce přestěhoval s rodinou do čp. 21 (přečíslováno na čp. 6) Na Balkáně po svém bratru Antonínovi. Nemovitost potom koupil Václav Dočekal ze sousedního čp. 33, který stavení zboural a jeho čp. obdržela novostavba Janáčkových na st. 552, jejímž současným vlastníkem je Petr Janáček, ul. 5. května 34. Čp Josef Martinka, 1785 František Dymáček a 1838 Josef Sedlák. Později zde bydleli Utíkalovi, poté jejich zeť František Fiala. K nim se v roce 1934 přiženil Karel Starý ze Sobíňova. Při bombardování Ždírce v květnu 1945 bylo stavení téměř zničeno, Starých si proto postavili na st. 254 v ul. 5. května nový rodinný domek stejného č.p. a původní stavení zbourali. Současní vlastníci nového domku: Jana Stará a Karel Starý, 5. května 35. Stav. parc. č. 36 není v evidenci. Čp Domek stával na místě mezi novostavbami Prilových a Mísařových v dnešní Žďárské ulici. V roce 1781 jej vlastnil František Šupita, 1785 Martin Musil a 1838 František Švestka. V roce 1932 je zde zaznamenán kovář Jan Doležal, potom zde krátce bydleli Buráňovi. Při náletu 1945 zničeno. St. 21 není v evidenci. Toto čp. obdržela v roce 1952 novostavba rodinného domku Josefa Ondráčka na st. 255 v ul. 5. května. Současní vlastníci Žaneta Šimáková, Polnička, Pavel Zrzavý, Ždírec a Marie Zrzavá, 5. května 36. Čp neobydleno, 1785 Pavel Sedlák, 1838 Jan a 1886 Antonín Mísař.

7 Mísařovi vlastnili dům do roku kdy jej zbourali a na nové st. p zde postavili novostavbu rodinného domu stejného č.p. Vlastník Jiří Mísař, Žďárská 37. St. 20 není v evidenci. Čp Václav Stehno, potom Pelikánovi. K těm se někdy po první světové válce přiženil Jaroslav Novák. Při bombardování 1945 zničeno, Vdova Růžena Nováková postavila v rámci poválečné stavební obnovy nový rodinný domek stejného č.p. Současný vlastní Emil Pelikán, Družstevní 356. Čp Jan Mareček, Marečkovi potom asi do roku 1900, kdy stavení koupil Antonín Smíšek. Ke Smíškovým se v roce 1937 přiženil František Jirka. Současný vlastník František Jirka ml., 5. května 338. Čp Kateřina Stehnová, 1892 i 1895 František Volenec. Dvojdomek s jedním č.p., ve kterém se vystřídalo několik majitelů a nájemníků. Ke konci jej vlastnili Mísařovi. Po úmrtí Ludmily Mísařové v roce 1980 nějaký čas nevyužito, v roce 1990 zbouráno. Č.p. 40 přiděleno novostavbě Petra Kasala v Hamerské na st St. 44 není v evidenci. Čp Václav Hendl, 1899 Albín Macek, v roce 1913 koupila polovinu domku Julie Veselá později provdaná Hovorková. S její dcerou Julií se v roce 1920 oženil Bohumil Pikl. Druhou polovinu vlastnila Marie Culková. V roce 1931 byla stavba fyzicky rozdělena a Culkově polovině přiděleno č.p Při náletu 1945 byla Culkova část zničena a Culkovi se v roce 1948 nastěhovali do své novostavby v Liběcké ulici čp Současný vlastník čp. 40 na st. 27/1 Vladimíra Švestková-Piklová, Na Balkáně 41. Čp František Němec. Později, neznámo kdy, koupili domek Jiráskovi, kteří jej vlastnili až do smrti Boženy Jiráskové v roce Poté nemovitost převzal vnuk Jiráskových Martin Stan z Prahy, který ji prodal současnému vlastníku Haně Dittrychová z Pilníkova, nyní Ždírec n. D., Žďárská 42. Čp Jan, 1886 Jakub, posléze opět Jan Pelikán. Od r.1909 Josef Zoul, od r František Fidler, asi 1960 chotěbořský komunální podnik, v roce 1968 se stali vlastníky zcela přebudovaného domu na st. 9/1 manželé Ludmila a Miloš Novotných, Chrudimská 43. Čp vlastník František Wasserbauer. Další osídlení neznáme František Smíšek, zvaný Počta. Při náletu 1945 zničeno. St. 23 není v evidenci. Č.p. po něm přiděleno novostavbě Josefa Janovského na st. 259 na Žďárské. Vlastníci Michal Nekvinda, Hradec Králové a Roman Nekvinda, Žďárská 44.

8 Čp Bývalý obecní domek (pazderka) Antonín Jelínek, dále dcera Marie Jelínková, potom její syn Jaroslav Čuřík z Prahy, který nemovitost prodal Richardu Roubalovi z Pardubic. Od něj domek koupili manželé Milan Brabec a Jana Brabcová-Benešová, Ke Stadionu 45. Čp Postaveno někdy před rokem 1802, kdy byl vlastníkem Josef Stehno, bratr Jana Stehny z čp. 26. Ke Stehnovým se roku 1834 přiženil Antonín Panáček. Roku 1880 je zde uveden jako majitel Václav Hospůdka z Trhové Kamenice, oba rodiče Panáčkovi jalo výminkáři. Roku 1890 byl zde vlastníkem Josef Podroužek z Chlumu u Chrudimi, druhou polovici po rozdělení vlastnil Jan Růžička. Dalším známým vlastníkem byl Martin Sedlák, později Jaroslav Šmahel, pilníkář. Nyní vlastní dům na st. 12/1 Milada Gajdorusová-Šmahelová a Jaroslava Homolková-Šmahelová. Čp Stavení postaveno někdy před rokem Jeho prvním majitelem byl František Sedlák, syn Martina Sedláka z čp. 14 (později čp. 19). Roku 1838 zde hospodařil Josef Sedlák, později Jan Sedlák už Jan Dočekal, dále jeho syn Julius, po něm jeho syn Josef. Po jeho úmrtí zdědila nemovitost dcera Anna Kosařová-Dočekalová z Prahy, která o něj pro nesplacené dluhy přišla a byl prodán v dražbě. Současný vlastník Ukrajinec Yevhen Katorhin, U Pošty 47. Čp Josef Fiala, 1914 obchodník Antonín Mísař, dále pekař František Kárník. Od něj nemovitost koupil Osvald Zdražil. V domě byla asi od roku 1920 tkalcovna Josefa Smíška a pekárna Jana Jakeše. Zničeno při náletu 1945, na stejném místě byl v poválečné stavební obnově postaven dům stejného č.p. Pro nesplácení úvěru se Zdražilovi domu dobrovolně vzdali a v roce 1961 byl předán do vlastnictví SD Jednota, poté 1974 MNV. V roce 1991 dům v restituci vysoudila schovanka Zdražilových Marie Dears z Francie. Na půjčku od banky jej potom koupili Zahradníkovi, kteří půjčku nespláceli a dům v roce 2005 koupila v dražbě Markéta Musilová (nyní Kettnerová), Ve vilkách 526. Čp Josef Smejkal, 1886 obchod Františka Šupity, asi od roku 1901 obchod Antonína Sotony, potom Josef a nakonec Stanislav Sotonovi. Současný vlastník domu na st. 6/2 Ludmila Sotonová, která jej pronajímá Tipsportu. Čp Jakub Mísař, později Zárubovi, ke kterým se přiženil František Daniel, rolník. Stavení bylo při náletu 1945 zničeno a Danielovi se odstěhovali do pohraničí. Na jeho místě asi od roku 1946 novostavba pekařství Jana Jakeše. Nyní st.18/1, vlastnictví vnučka Jakešových Jana Šnajdrová, Staré Ransko 130. Čp Stavení z počátku 19. století, 1838 Josef Stehno. Od r Rýparovi. Současný vlastník rekonstruovaného domu na st. 29/1 Zbyněk Rýpar,

9 Ke Stadionu 51. Čp František Jelínek, 1876 ještě Václav Pelikán, roku 1876 koupil Antonín Růžička, od roku 1935 Jaroslav Běloušek. Při náletu 1945 poškozeno, od roku 1953 JZD, pak MNV, poté zbouráno. Na st. 7 stojí nyní ždírecká škola s tělocvičnou ve vlastnictví města Ždírec n. D. Čp. 52 obdržela novostavba na st. 251, nyní vlastnictví Václav Bříza, ul. 5.května. Čp Antonín Rothanzl, později Fialovi Jan Fiala, nyní jeho vnuk Vladimír Beneš, který staré stavení zboural a postavil zde nový rodinný dům stejného č.p. Vlastnictví novostavby na st. 31/1 manželé Vladimír a Marie Benešovi, Na Balkáně 53. Čp František Frühbauer. V 1. pol. 20. stol. statek Mísařovi. Zničeno při náletu v roce 1945, prodáno Flídrovi, ten si stavbu rozmyslel a prodal Josefu Danielovi, který zde postavil nový domek stejného č.p. Vlastníci Josef a Milan Danielovi. Čp. 55 Stavební parcela na mapě z roku 1838 ještě není. Potom čp. 55 hospůdka Na Zavadilce, majitel Šantrůček. Od toho někdy kolem přelomu století koupil Antonín Sedlák, mastičkář. V roce 1942 si na zahradě postavil novou vilku čp. 159 a staré stavení pronajímal. Roku 1955 byla Šantrůčkova chalupa zbourána a její č.p. obdržela novostavba Františka Ondráčka na st. 253/1 v ul. 5. května. Čp. 56 Stavební parcela na mapě 1838 ještě není, protože čp. 56 postavil na poz. p. č. 55 Josef Dočekal teprve v r Současní vlastníci domu na st. 60 Luděk a Jarmila Soldánovi, Praha (vnučka Dočekalových). Čp K tomu viz údaje u čp. 25. Čp. 57 Šupita, potom Sotona, MNV (klubovna SSM, moštárna) Asi 2006 koupili Martin a Michaela Štěpánkovi (dcera podnikatele RSDr. Josefa Břízy), Chrudimská 57. Ti staré stavení zbourali a postavili zde na st. 5/2 nový dům, ve kterém je též umístěno fitcentrum Fitko. Čp. 58 Čp. 59 Stavební parcela na mapě z roku 1838 ještě není. R postavena na st. 73 nádražní budova, vlastník České dráhy. Stavební parcela na mapě 1838 ještě není. Nyní Pavel Mühlfait ml., st.1071, novostavba rodinného domu v Zahradní ulici. Čp. 59 obdržel po zbouraném drážním domku č. 19 na hlineckém zhlaví u nádraží. Čp. 60 Stavební parcela na mapě 1838 ještě není. Strážní domek č. 20, st. 70, u přejezdu za Lázničkovými. Vlastník Správa železničních dopravních cest, Praha. Čp Viz údaje u čp. 7. Čp. 61 dříve na st. 34/4. Číslo popisné přiděleno

10 r novostavbě Málkových na st u potoka (Na Balkáně). Poznámka: Na katastrální mapě z roku 1838 končí stavební parcely číslem 57 a čísla popisná číslem 54. * * * * *

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Ke III. části přičleněny další domy čp. 121 až 130. U čp. 102 připojeny životopisné vzpomínky Ludmily Lukášové.

Ke III. části přičleněny další domy čp. 121 až 130. U čp. 102 připojeny životopisné vzpomínky Ludmily Lukášové. AKTUALIZOVÁNO v červenci 2015 Ke III. části přičleněny další domy čp. 121 až 130. U čp. 102 připojeny životopisné vzpomínky Ludmily Lukášové. Poznámky: - kurzívou autentické výroky jiných autorů a z jiných

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí

Maturitní zkoušky. maturitní práce maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí Maturitní zkoušky školní rok: 2014/2015 škola: Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o. obor vzdělání: 78-42-M/003 Pedagogické lyceum maturitní zkoušky proběhnou v termínech: maturitní práce maturitní

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Způsob využití pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN Příloha 4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území: Katastrální území: 629952 Číslo podle KN Číslo podle PK jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Havlíčkův kraj o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Obsah 1) Základní údaje o společnosti...2 2) Představení společnosti, její poslání...3 3) Členská základna k 1. 1. 2010...4 4) Činnost o.p.s. v roce 2010...5

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

AKTUALIZOVÁNO v březnu 2014. - provedeny drobné opravy v poznámce týkající se Lípy svobody - v textu opravena drobná pochybení

AKTUALIZOVÁNO v březnu 2014. - provedeny drobné opravy v poznámce týkající se Lípy svobody - v textu opravena drobná pochybení AKTUALIZOVÁNO v březnu 2014 - provedeny drobné opravy v poznámce týkající se Lípy svobody - v textu opravena drobná pochybení Část 02 První světová válka Epochální a nezapomenutelnou událostí nepochybně

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.16/09-10 21. února 2010 Opět neúplné kolo. Utkání TJ Třebíč D - Sokol Častrov odloženo na 3.4 v 10:00. Ve Velkém Meziříčí padla druhá pětistovka tohoto ročníku a zahrál ji Bohumil

Více

140158 Albrechtová Hana Ing. 140004 Amort Rudolf Ing. 140813 Arkai Monika 140007 Baloušek Anton.Ing 140780 Barešová Jarmila 140877 Barešová Jaroslava 141637 Bastl Eda 140577 Batlík Jiří 140290 Bednář Pavel

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

1770 Kristián Bartoníček, 1802 syn Jan, 1832 Josef Bartoníček, po něm jeho syn Josef až do r. 1949 (měl statek i ve Vestci). Dnes p. Zdeňka Sádková.

1770 Kristián Bartoníček, 1802 syn Jan, 1832 Josef Bartoníček, po něm jeho syn Josef až do r. 1949 (měl statek i ve Vestci). Dnes p. Zdeňka Sádková. č.p. 1 1657 Jakub Budinský, 1673 vdova Kateřina Budínská, 1679 druhý manžel Marek Orter, 1694 syn Jan Budínský, 1696 jeho syn Jan, 1722- Václav Budínský, 1794 Jan Budínský, 1760 Jan Čížek, 1773 Jakub Budínský,

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Zuzka Václav

St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Zuzka Václav Název kraje Název okresu Název obce Název k.ú. OPSUB - typ OPSUB - r.. / I OPSUB - název St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Toma ka František St edo eský Beroun Nižbor Nižbor OFO Kubínová Zde ka St edo

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013 TJ Squash Turnov název: TJ Turnov, o.s. - TJ Squash Turnov ulice: Skálova 207 město: Turnov PSČ: 51101 jméno: Martin příjmení: Beksa ulice: Vlastibořice 64 město: Sychrov PSČ: 463 44 název SC : Sportcentrum

Více

Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70

Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70. Lipou, 394 70 Výpis dotčených pozemků 1034/4 Babín František Kantor Na Sušírně 5, Kamenice nad 13 vodní plocha 149 vlastník nezaslal 1033/7 Babín Miroslava Kovačková Jírova 645, Kamenice nad 333 vodní plocha 60 vlastník

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155

Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155 Dům č. p. 151 Toto číslo popisné bylo v roce 1927 přiděleno postavenému domu na katastrální hranici Moravských Prus na bývalém panském pozemku zvané U Studýnky v těsné blízkosti Boškůvek. Postavil ho Josef

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2013

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2013 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2013 22. část Rok 1986 Místní národní výbor. Jako ved. provozoven nastoupil v půli roku Josef Pavlíček ze Studence, jako pracovník provozoven Pavel Marek. Admin. pracovnice škol.

Více

Krajský přebor skupina B Zpravodaj č. 6 /2012-2013

Krajský přebor skupina B Zpravodaj č. 6 /2012-2013 V Litoměřicích 4.11.2012 Vedoucí soutěže: Martin Vrbata Opět začínají být ve větší míře v nepořádku zaslané zápisy o utkání, nedoplněné např.o jméno rozhodčího, čas utkání, teplota, platnost kolaudace

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Žižkova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Žižkova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Žižkova Hostivice, prosinec 2010 Ulice Žižkova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

I. Oblastní soutěž Praha

I. Oblastní soutěž Praha I. Oblastní soutěž Praha 11. března2007 Místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Informace Počet oddílů : 7 Počty závodníků : junior

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY VESLAŘŮ VK SMÍCHOV

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY VESLAŘŮ VK SMÍCHOV MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY VESLAŘŮ VK SMÍCHOV JMÉNO A PŘÍJMENÍ VESLAŘE: MISTROVSTVÍ EVROPY MISTROVSTVÍ SVĚTA OLYMPIJSKÉ HRY Jaroslav Hellebrand 1965, Duisburg, 3. místo, 2x M 1966, Bled, 4. místo, 2x M 1968,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 2NSA (rok nástupu 2013) Třída: *2NSA - 2NSA (rok nástupu 2012) Třída: *2NSB - 2NSB (rok nástupu 2012) Termín: úterý 19. 5. 2015 dopoledne Předseda: Ing. Miluše Dědičová Místopředseda: Ing. Jana

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 19. října 2012 Místo konání: Hradec Králové, Malšova

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013 T Squash Turnov název: T Turnov, o.s. - T Squash Turnov ulice: Skálova 207 město: Turnov PSČ: 51101 jméno: Martin příjmení: Beksa ulice: Vlastibořice 64 město: Sychrov PSČ: 463 44 název SC : Sportcentrum

Více

2.soustředění repre-boskovice 1.závod-18.4.-3.5MHz. VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. etapa

2.soustředění repre-boskovice 1.závod-18.4.-3.5MHz. VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. etapa 2.soustředění repre-boskovice 1.závod-18.4.-3.5MHz 1. etapa Kategorie: M20, Limit: 90 minut 1. 3 Brož Marek 6 63:00 2. 2 Voráček Michal 6 66:48 3. 4 Baier Martin 4 60:48 Kategorie: D16, Limit: 90 minut

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Český jazyk a literatura - základní, Český jazyk a literatura, základnídidaktický test Učebna: Učebna č.23 Datum a čas začátku zkoušky: 11.10.2010 09:00 1. Austová Kristýna 2. Babicová Jana 3. Bařinová

Více

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III

SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III SEZNAM ŠKOL Kategorie I Kategorie II Kategorie III Škola Číslo Škola Číslo Škola Číslo ZŠ Opatovice nad Labem 10 Masarykova ZŠ Dolní Roveň 20 Speciální MŠ, ZŠ a PŠ Pardubice, Do Nového 30 ZŠ Chrast 11

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zahájení v 18,10 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Pešek, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik,

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. ledna 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. ledna 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. ledna 2013 Přítomni: Bc. Janáček Jakub, Geist Jiří, Hájek Ladislav, Mgr. Hájek Otto, Hošák Albert, Ing. Nevole Josef, Štukhejl

Více

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady

Trofejní úlovky na revírech ČRS MO Poděbrady 2014 Kapr 21,50 97 Jezero I Fiška Václav Kapr 21,00 100 Jezero I Stehlík Zdeněk Kapr 19,00 94 Jezero I Fiška Václav Amur 18,30 124 Labe Chmelík Petr Kapr 17,80 91 Labe Hampl Ondřej Kapr 17,40 89 Jezero

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Místo konání : sportovní hala - VODŇANY Datum konání : 16.11. 2013 Pořadatel výstavy : OS Prácheň z pověření ČS ČMSCHPH Propozice výstavy : 1. Mistři OS vystaví

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Kandidátní listina pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Název zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části): Hlavní město Praha Název koalice: Národní kongres

Více

5 9 5 Pleva Zdeněk 09 Tatran Ždírec nad Doubravou 00:26,538. 10 22 145 Vodrážka Daniel 10 Chotěboř 00:38,923

5 9 5 Pleva Zdeněk 09 Tatran Ždírec nad Doubravou 00:26,538. 10 22 145 Vodrážka Daniel 10 Chotěboř 00:38,923 Předpřípravka hoši - 100 m Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. 1 2 298 Ressl Michael 09 Chotěboř 00:23,950 2 3 128 Čech Tobiáš 09 Kafky 00:24,147 3 6 293 Jun Robert 08 Chotěboř 00:24,944 4 7

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více