KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU"

Transkript

1 KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, Aktualizováno k Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných čísel podle současných poznatků; není proto vždy úplná. V případě změny je přiřazeno současné číslo stavební parcely. V závěru je uveden vlastník podle evidence v katastru nemovitostí. Historická jména dřívějších vlastníků zapsána dnešním pravopisem. Čp. Číslo stavební parcely na mapě z r.1838 Čp Toto číslo stavební parcely (dále jen st.) měl panský Ostrolovský mlýn nájemce M. Fiala. Od roku 1785 jej vlastnila rodina Fialových (1785 Josef, 1838 František). Roku 1876 mlýn vyhořel a byl zrušen.také st. 57 není v evidenci. Od roku 1930 dostal čp. 1 nový Obecní dům pošta, st Nyní provozní prostory, byty a ústředna Českých radiotelekomunikací. Vlastník Město Ždírec nad Doubravou. Čp panská hospoda, nájemce František Hendl. Od roku 1769 vlastnila rodina Hendlových (1838 Vilém), 1840 kníže Dietrichstein, 1848 František Tůma, po něm1890 František Kárník. Asi od roku 1933 Pochopovi. Nyní čp. 2, horní budova st. 16/1, vlastník Anna Pochopová, Žďárská 73. Dolní budova čp. 73, st. 16/2, Anna Pochopová. Čp Původně panská kovárna patřící k panské zájezdní hospodě neobydleno, pusté opět panská kovárna, 1838 vlastnil František Vepřovský, po něm Jan Mísař, 1932 už Antonín Holas zničeno při náletu. Nyní zde stojí rodinný dům Prilových čp St. 24 není v evidenci. Čp. 3 obdržela v roce 1953 novostavba Matějkových v Lipové ulici na st. 260/1. Vlastník Ivan Nevole, Lipová 3. Čp Václav Paula, 1781 Vilém Pospíchal, 1785 Václav Paula, 1838 Josef Paula. Poté 1887 kovář Jan Veselý, 1895 faktor František Raus, po něm truhlář Tondl a od dvacátých let minulého století Jan Kárník, řezník. Nyní st. 37/1, 37/2, od roku 2004 vlastník Pavel Kertis. Čp Matyáš Mísař, 1781 Martin Fejtek, 1785 Tomáš a 1838 Josef Mísařovi, 1909 už Jan Pelikán. Vykoupeno MNV 1984, zbouráno 1987.

2 St. 38 není v evidenci. Na jejím místě jsou dvě novostavby rodinných domů. (Čp. 484, st.787, Martin a Bohumila Zvolánkovi; čp. 485, st.781, Libor a Michaela Wasserbauerovi). Čp. 5 má nyní klubovna Mysliveckého sdružení Ždírec, st Čp František Sojka, 1838 Jan Sedlák, 1910 už Josef Dočekal. Zničeno při náletu. St. 33 není v evidenci. Nyní má čp. 6 na st. 28, kde dříve stálo čp. 21, novostavba vlastníků Jana Silvestra a Martiny Hejdukové z Chotěboře. (Tato č.p. byla vzájemně vyměněna; viz dále u čp. 21.) Čp na mapě větší červená budova: 1777 Václav Růžička, 1781 Janáček J., 1785 Pavel Janáček, 1811 Jiří Málek, 1838 Jan Dočekal. Roku 1872 od něj koupil polovinu gruntu Josef Šupita. Od roku 1953 JZD Ždírec. Nyní st. 34/6, 34/2, sklady, ve vlastnictví Zemědělské a.s. Krucemburk. 34 na mapě menší červená budova: roku 1872 koupil od Marie Dočekalové druhou polovinu gruntu Josef Fidler ze Slavíkova. Tato část obdržela čp. 61, st. 34/4. Nyní sklad a truhlářská dílna Luďka Fidlera. Čp.61 zde zrušeno a r přiděleno novostavbě Málkových u potoka, st st. p. patřila k čp. 7 a byla to roubená studna, nad kterou byla z bezpečnostních důvodů postavena budka s uzavíratelnými dvířky. Po založení JZD studna zasypána, na jejím místě postavena vrátnice a mostní váha. Čp Karel Sedlák, 1781 Josef Příseka a Václav Janáček, 1785 Václav a 1838 Jakub Janáčkovi Martin Vepřovský, 1932 už Leopold Čaloud, potom Bohumil Stejskal. St. 50 není v evidenci. Obytný domek r zbourán, zůstala pouze stodola, a čp. 8 převedeno v roce 2008 na novostavbu stejného č.p., vybudovanou před původním domkem na nové st Vlastník Ilona Seifertová-Stejskalová, Na Balkáně 8. Čp Anton Průša, 1781 Smíšek N., 1785 Václav Průša, 1838 Václav Pospíchal, potom Josef Vomela. Krátce rekreační chalupa Richterových vykoupeno MNV, zbouráno Nyní je zde na nové st. 780 novostavba čp. 78 vlastníků Milana a Šárky Pospíchalových. St. 51 není v evidenci. Čp. 9 přiděleno objektu lesního hospodářství, st. 573, (býv. manipulační sklad Státních lesů) majitel Wotan Forest Service, a.s. Čes. Budějovice. Čp i 1781 Václav, 1838 Josef Smíškovi, později Smíšek František. K těm se přiženil Bedřich Kotouč zničeno při náletu. St. 49 není v evidenci. Čp. 10 obdržel nový rodinný domek Mikanových v ulici Na Rozcestí, na st Současní vlastníci Richard Mastil a Dana Mastilová-Mikanová. Čp Jan Sedlák, 1781 Ondřej Macek a Jiří Daněk, 1785 Jiří, 1838 Jakub Daňkovi Kárníkovi, 1892 a ještě 1895 Tomáš Škaroupka, potom Růžičkovi. Při náletu 1945 zničeno. St. 41 není v evidenci.

3 Čp. 11 obdržel nový rodinný domek Růžičkových v Liběcké ul., st Vlastníci Jindřich Vlach a Marie Vlachová-Růžičková z Hradce Králové. Čp vdova Ondráčková, 1781 František Ondráček, 1785 Jan a 1838 Josef Pospíchalovi už Blažej Imramovský, který se k Pospíchalům přiženil. Asi od roku 1920 Imramovského zeť Josef Fiala. Nynější vlastník Jiří Fiala, Žďárská 12. Čp Václav Průša, Průšovi až do r. 1838, kdy už domek vlastnil Václav Paula Jan Mísař, 1895 Jan Sedlák později tesař Josef Němec. Zbouráno St. 43 není v evidenci. Čp. 13 obdržela novostavba Bohumila Čepla v ul. 5. května, st Vlastník Jana Mísařová. Čp Josef a 1793 Martin Sedlákovi už Josef Stukhejl, 1838 Augustin a později Jan Chládkovi. K nim se přiženil zedník Václav Pecka. Peckovi potomci prodali dům rodině Černých. Nynější vlastníci Josef a Bohumila Černých, U Pošty 14.. Čp , Josef Zvolánek, 1781 Zvolánek N., rychtář Lukáš a 1838 Josef Zvolánkovi. Později Stehnovi a Coufalovi. Dceru Coufalových si vzal za ženu Antonín Haramul, dcera Haramulových se provdala za Tušla z Prahy. Nyní zde bydlí Tušlových dcera Šárka, provdaná Kavalírová. St. 26, majitel Věra Tušlová, Praha. (St. 25 patřila k čp. 15 a není samostatně evidována.) Čp Adalbert (Vojtěch) Smejkal, 1781 Martin Pujman, 1785 Jan Sedlák, 1838 Jan Uchytil kolář Josef Petrlík, po něm Josef Málek. Domek před rokem 1990 vykoupil MNV a v roce 2003 byl zbourán. St. 45 není v evidenci. Čp. 16 nebylo zatím přiděleno. Čp Václav Poula a Jan Sedlák, 1785 Martin Smejkal, 1838 František Mísař. Později Václav Coufal, s jehož dcerou Růženou se oženil Stanislav Mísař a Mísařových dceru Marii si vzal za ženu František Kasal. Současný vlastník vnuk Kasalových Miloš Sviták, U Pošty 17. Čp Jan Hulák, 1781 Novotný zv. Dolní Jan Novotný, od něj pravděpodobně koupil Václav Paula z čp. 13. Potom asi Sedlákovi, kteří zde bydleli ještě v roce Vilém Kašpar, dále Novákovi, 1927 Charvátovi, 1937 Smíškovi. Bydleli zde ještě Hromádkovi, Janouškovi a Pilařovi. Nemovitost byla neznámo kdy přestavěna na dvojdomek, jejíž pravá část (při pohledu ze silnice) Janouškových obdržela v roce 1945 čp. 64 po domku Stehnových z Balkánu, který byl zničen bombardováním. Demolice asi Nyní novostavba Fajtových na st. 54/1, vlastník Petr Fajt, U pošty 18. Čp Václav Stehno, 1775 Matyáš Stukhejl, 1781 Martin Weiskopf,

4 1785 Josef Stukhejl Martin Sedlák, právě tak v roce 1838 a K Sedlákovým se v roce 1908 přiženil František Novotný z čp. 26, jehož potomci dosud nemovitost vlastní. Nyní obývají zbytek stavení čp. 19 na st. 56/1 Milada a Anna Novotných; vlastní je Ludmila Havelková-Novotná, U Pošty 583. Čp Václav Kárník, 1781 Václav Tomáš Kárník. Asi v r se s vdovou po Tomáši Kárníkovi oženil František Frühbauer. Roku 1886 zde hospodařil Antonín Frühbauer. Frühbauerovi vlastnili statek do r. 1906, kdy jej od vdovy Barbory koupil František Pochop. Ten padl ve světové válce a od jeho vdovy koupil nemovitost v r František Benc. Od roku 2009 vlastní nemovitost na st.1/1 vnuk Bencových Pavel Kasal, Žďárská 20. Budova na st. 1/3 obdržela nové č.p. 488 a vlastní ji Božena Brychová-Bencová ze Žďáru n. Sáz. Čp Martin Smíšek, 1785 Jakub a 1838 František Kárníkovi. Později (20. stol.) Rudolf, Antonín a František Fialovi. (Viz též čp. 6) Čp. 21 obdržela novostavba truhláře Antonína Fialy na st. 175 na náměstí. Vlastníci čp. 21 sourozenci Tomáš a Věra Slámovi, nám. 9. května 21. St. 28, kde dříve stálo čp. 21, má nyní novostavba čp. 6 vlastníků Jana Silvestra a Martiny Hejdukové z Chotěboře. (Tato č.p. byla vzájemně vyměněna; viz ještě u čp. 6.) Čp Od prvních záznamů v robotních seznamech z roku 1777 vlastnila tento statek až do roku 2009 rodina Danielových (Martin, Josef, Jan, František. Od roku 2009 nový vlastník Jaroslav Černý (společnost Minigal s.r.o.), který statek až na jednu stodolu zboural a na parcele vybudoval novostavbu agroturistického centra s jízdárnou a minipivovarem. Čp obecní, nájemce Jan Sedlák obecní pastouška, 1838 Jozef Švestka. Později Růžičkovi, nyní Sklenářovi. Současný vlastník Luboš Sklenář, Chrudimská 23. Čp Václav Janda, 1838 Anna Pátková František Tkadlec, později Bohumil Daniel. V květnu 1945 zničeno náletem. St. 4 není v evidenci. Čp. 24 na st. 257 obdržela v roce 1952 novostavba rodinného domku Františka Vavrouška u tehdejší jeníkovské silnice. Současný vlastník Milan Vachuška, Žďárská 24. Čp Jakub Sedlák, 1781 Frant. Ondráček Jakub, 1838 Václav a 1892 Vojtěch Sedlákovi. V roce 1862 převedeno čp. 25 na nový hostinec U kříže (Pelikánovo, později Lázničkovo), st. 69/1. Nyní na místě bývalého čp. 25, řečeného dříve Brabcovna, stojí na st. 5/2 novostavba fitcentra. Viz dále u čp. 57. Čp Jiřík Rychtář, 1675 Jan na rychtě Jakub a 1772 Matyáš

5 Štukhejlovi, 1773 už Václav Stehno, ten ještě r. 1785, později jeho syn Jan. Ve stabilním katastru 1838 už Josef Smejkal, který se ke Stehnovým přiženil. Asi od roku 1841 rod Novotných (Jan, Antonín, František a Jan). Asi od roku 1950 Stanislav Kozel, který se oženil s dcerou Jana Novotného. Současní vlastníci Petr Kozel, Brno a Stanislava Kozlová, Chrudimská 26 Ždírec. Čp vdova Mísařova, 1781 Václav Příseka a Václav Mísař, r Tomáš Mísař a 1892 už Josef Němec. Němcovi užívali tuto nemovitost až do roku 1947, poté byl dům poškozený náletem zbourán a Němcovi si nechali dodavatelsky postavit novostavbu čp. 27, st. 171, na Chrudimské. Té se pro nesplácení půjčky dobrovolně vzdali a přešla do vlastnictví MNV, později OÚNZ. V roce 1991 ji v restituci vysoudily sestry Dana Matějíčková-Němcová a Eva Janáčková-Němcová. Současní vlastníci Richard a Zdeňka Matějíčkovi. Na místě původního čp. 27 stojí od roku 1971 na st. 391 nová hasičská zbrojnice čp. 32. St. 40 není v evidenci. Čp Josef Mísař, později, neznámo odkdy, Antonín Růžička Valentin Mikulecký. Při náletu v r zničeno a potom zbouráno. Nyní na tom místě autodílna Josefa Blechy. St. 39 není v evidenci. Čp. 28 má nyní novostavba Mikuleckých na náměstí, vybudovaná na st. 224 na úvěr z poválečné stavební obnovy. Vlastník Eva Tůmová- Mikulecká, náměstí 9. května 28. Čp Jakub Sedlák, 1781 Martin a Jakub, 1785 Magdalena a 1838 Josef Sedlákovi. Později Uchytilovi (kteří si v r postavili nový rodinný dům čp. 321 v ulici Na Rozcestí). V období vlastnil domek Vlastimil Dřevikovský. Vykoupeno MNV a zbouráno St. 15 není v evidenci. Čp. 29 má nyní byt u tělocvičny na st. 7, vlastnictví Města Ždírec n. D. Čp od r Jan Wasserbauer, 1777 vdova Wasserbauerová i 1838 Martin Wasserbauer. Na konci 19. století se na usedlost přiženil Josef Mísař, po něm jeho syn Bohuslav. Asi od roku 1952 Jan Štěpán, 2007 Miroslav Pták. Současní vlastníci manželé Miroslav a Pavla Ptákovi z Černožic. 13 stodola na pozemkové parcele č. 40 (zahrada), patřící k čp. 30. Pozemková parcela č. 40 není v evidenci, ale jsou z ní tři nové poz. parcely - zahrady: č. 40/1 (Pták), 40/2 (Dalecký), 40/3 (Pochop). Čp Václav, 1838 Josef a 1886 Jan, potom Josef a až do roku 1978 opět Jan Wasserbauerovi. Při náletu v květnu 1945 značně poškozeno. Po úmrtí posledního majitele krátce ve vlastnictví jeho synovce Stanislava Mühlfaita, 1979 vykoupeno MNV a v roce 1982 zbouráno. St. 17 není v evidenci. Čp. 31 přiděleno skladu Bytexu u Lacinů, nyní Rustikální nábytek, st.

6 151/2, vlastník Tomáš Kovačka z Chotěboře. Čp i 1796 ještě Josef Sedlák, 1838 už Martin Vepřovský a 1896 je zde zaznamenán také František Matoušek. Potom domek vlastnili Mísařovi a Odvárkovi, kteří jej prodali Pátkovým. Po úmrtí Marie Pátkové v roce 1978 jej Kovačkovi (rodina dcery Pátkových Jaroslavy) zbourali. St. 48 není v evidenci. Čp. 32 obdržela v roce 1971 nová hasičská zbrojnice, st. 391, na místě bývalého čp. 27, ve vlastnictví Města Ždírec n. D. Čp i 1785 Vojtěch Musil, 1838 Jan Švestka, ke kterému se na konci 19. století přiženil Josef Stýblo. Další vlastník, vnuk Stýblových František Kodras, prodal domek Václavu Dočekalovi, jehož dcera Marie Hochmanová-Dočekalová, U Pošty 33, jej nyní vlastní. Čp Domek čp. 34 stával za starou poštou (obecním domem čp. 1) v pozadí mezi domkem čp. 33 (Václav Dočekal, nyní jeho dcera Marie Hochmanová) a bývalým dvojdomkem čp. 18 (Smíškovi, Hromádkovi- Janouškovi, nyní novostavba Fajt čp. 18). V roce 1781 a ještě 1785 zde bydlela Magdalena Cimplová, 1838 Štěpán Losenický. Dalšími známými majiteli byli později Málkovi, potom jejich zeť František Fiala. Ten se po válce přestěhoval s rodinou do čp. 21 (přečíslováno na čp. 6) Na Balkáně po svém bratru Antonínovi. Nemovitost potom koupil Václav Dočekal ze sousedního čp. 33, který stavení zboural a jeho čp. obdržela novostavba Janáčkových na st. 552, jejímž současným vlastníkem je Petr Janáček, ul. 5. května 34. Čp Josef Martinka, 1785 František Dymáček a 1838 Josef Sedlák. Později zde bydleli Utíkalovi, poté jejich zeť František Fiala. K nim se v roce 1934 přiženil Karel Starý ze Sobíňova. Při bombardování Ždírce v květnu 1945 bylo stavení téměř zničeno, Starých si proto postavili na st. 254 v ul. 5. května nový rodinný domek stejného č.p. a původní stavení zbourali. Současní vlastníci nového domku: Jana Stará a Karel Starý, 5. května 35. Stav. parc. č. 36 není v evidenci. Čp Domek stával na místě mezi novostavbami Prilových a Mísařových v dnešní Žďárské ulici. V roce 1781 jej vlastnil František Šupita, 1785 Martin Musil a 1838 František Švestka. V roce 1932 je zde zaznamenán kovář Jan Doležal, potom zde krátce bydleli Buráňovi. Při náletu 1945 zničeno. St. 21 není v evidenci. Toto čp. obdržela v roce 1952 novostavba rodinného domku Josefa Ondráčka na st. 255 v ul. 5. května. Současní vlastníci Žaneta Šimáková, Polnička, Pavel Zrzavý, Ždírec a Marie Zrzavá, 5. května 36. Čp neobydleno, 1785 Pavel Sedlák, 1838 Jan a 1886 Antonín Mísař.

7 Mísařovi vlastnili dům do roku kdy jej zbourali a na nové st. p zde postavili novostavbu rodinného domu stejného č.p. Vlastník Jiří Mísař, Žďárská 37. St. 20 není v evidenci. Čp Václav Stehno, potom Pelikánovi. K těm se někdy po první světové válce přiženil Jaroslav Novák. Při bombardování 1945 zničeno, Vdova Růžena Nováková postavila v rámci poválečné stavební obnovy nový rodinný domek stejného č.p. Současný vlastní Emil Pelikán, Družstevní 356. Čp Jan Mareček, Marečkovi potom asi do roku 1900, kdy stavení koupil Antonín Smíšek. Ke Smíškovým se v roce 1937 přiženil František Jirka. Současný vlastník František Jirka ml., 5. května 338. Čp Kateřina Stehnová, 1892 i 1895 František Volenec. Dvojdomek s jedním č.p., ve kterém se vystřídalo několik majitelů a nájemníků. Ke konci jej vlastnili Mísařovi. Po úmrtí Ludmily Mísařové v roce 1980 nějaký čas nevyužito, v roce 1990 zbouráno. Č.p. 40 přiděleno novostavbě Petra Kasala v Hamerské na st St. 44 není v evidenci. Čp Václav Hendl, 1899 Albín Macek, v roce 1913 koupila polovinu domku Julie Veselá později provdaná Hovorková. S její dcerou Julií se v roce 1920 oženil Bohumil Pikl. Druhou polovinu vlastnila Marie Culková. V roce 1931 byla stavba fyzicky rozdělena a Culkově polovině přiděleno č.p Při náletu 1945 byla Culkova část zničena a Culkovi se v roce 1948 nastěhovali do své novostavby v Liběcké ulici čp Současný vlastník čp. 40 na st. 27/1 Vladimíra Švestková-Piklová, Na Balkáně 41. Čp František Němec. Později, neznámo kdy, koupili domek Jiráskovi, kteří jej vlastnili až do smrti Boženy Jiráskové v roce Poté nemovitost převzal vnuk Jiráskových Martin Stan z Prahy, který ji prodal současnému vlastníku Haně Dittrychová z Pilníkova, nyní Ždírec n. D., Žďárská 42. Čp Jan, 1886 Jakub, posléze opět Jan Pelikán. Od r.1909 Josef Zoul, od r František Fidler, asi 1960 chotěbořský komunální podnik, v roce 1968 se stali vlastníky zcela přebudovaného domu na st. 9/1 manželé Ludmila a Miloš Novotných, Chrudimská 43. Čp vlastník František Wasserbauer. Další osídlení neznáme František Smíšek, zvaný Počta. Při náletu 1945 zničeno. St. 23 není v evidenci. Č.p. po něm přiděleno novostavbě Josefa Janovského na st. 259 na Žďárské. Vlastníci Michal Nekvinda, Hradec Králové a Roman Nekvinda, Žďárská 44.

8 Čp Bývalý obecní domek (pazderka) Antonín Jelínek, dále dcera Marie Jelínková, potom její syn Jaroslav Čuřík z Prahy, který nemovitost prodal Richardu Roubalovi z Pardubic. Od něj domek koupili manželé Milan Brabec a Jana Brabcová-Benešová, Ke Stadionu 45. Čp Postaveno někdy před rokem 1802, kdy byl vlastníkem Josef Stehno, bratr Jana Stehny z čp. 26. Ke Stehnovým se roku 1834 přiženil Antonín Panáček. Roku 1880 je zde uveden jako majitel Václav Hospůdka z Trhové Kamenice, oba rodiče Panáčkovi jalo výminkáři. Roku 1890 byl zde vlastníkem Josef Podroužek z Chlumu u Chrudimi, druhou polovici po rozdělení vlastnil Jan Růžička. Dalším známým vlastníkem byl Martin Sedlák, později Jaroslav Šmahel, pilníkář. Nyní vlastní dům na st. 12/1 Milada Gajdorusová-Šmahelová a Jaroslava Homolková-Šmahelová. Čp Stavení postaveno někdy před rokem Jeho prvním majitelem byl František Sedlák, syn Martina Sedláka z čp. 14 (později čp. 19). Roku 1838 zde hospodařil Josef Sedlák, později Jan Sedlák už Jan Dočekal, dále jeho syn Julius, po něm jeho syn Josef. Po jeho úmrtí zdědila nemovitost dcera Anna Kosařová-Dočekalová z Prahy, která o něj pro nesplacené dluhy přišla a byl prodán v dražbě. Současný vlastník Ukrajinec Yevhen Katorhin, U Pošty 47. Čp Josef Fiala, 1914 obchodník Antonín Mísař, dále pekař František Kárník. Od něj nemovitost koupil Osvald Zdražil. V domě byla asi od roku 1920 tkalcovna Josefa Smíška a pekárna Jana Jakeše. Zničeno při náletu 1945, na stejném místě byl v poválečné stavební obnově postaven dům stejného č.p. Pro nesplácení úvěru se Zdražilovi domu dobrovolně vzdali a v roce 1961 byl předán do vlastnictví SD Jednota, poté 1974 MNV. V roce 1991 dům v restituci vysoudila schovanka Zdražilových Marie Dears z Francie. Na půjčku od banky jej potom koupili Zahradníkovi, kteří půjčku nespláceli a dům v roce 2005 koupila v dražbě Markéta Musilová (nyní Kettnerová), Ve vilkách 526. Čp Josef Smejkal, 1886 obchod Františka Šupity, asi od roku 1901 obchod Antonína Sotony, potom Josef a nakonec Stanislav Sotonovi. Současný vlastník domu na st. 6/2 Ludmila Sotonová, která jej pronajímá Tipsportu. Čp Jakub Mísař, později Zárubovi, ke kterým se přiženil František Daniel, rolník. Stavení bylo při náletu 1945 zničeno a Danielovi se odstěhovali do pohraničí. Na jeho místě asi od roku 1946 novostavba pekařství Jana Jakeše. Nyní st.18/1, vlastnictví vnučka Jakešových Jana Šnajdrová, Staré Ransko 130. Čp Stavení z počátku 19. století, 1838 Josef Stehno. Od r Rýparovi. Současný vlastník rekonstruovaného domu na st. 29/1 Zbyněk Rýpar,

9 Ke Stadionu 51. Čp František Jelínek, 1876 ještě Václav Pelikán, roku 1876 koupil Antonín Růžička, od roku 1935 Jaroslav Běloušek. Při náletu 1945 poškozeno, od roku 1953 JZD, pak MNV, poté zbouráno. Na st. 7 stojí nyní ždírecká škola s tělocvičnou ve vlastnictví města Ždírec n. D. Čp. 52 obdržela novostavba na st. 251, nyní vlastnictví Václav Bříza, ul. 5.května. Čp Antonín Rothanzl, později Fialovi Jan Fiala, nyní jeho vnuk Vladimír Beneš, který staré stavení zboural a postavil zde nový rodinný dům stejného č.p. Vlastnictví novostavby na st. 31/1 manželé Vladimír a Marie Benešovi, Na Balkáně 53. Čp František Frühbauer. V 1. pol. 20. stol. statek Mísařovi. Zničeno při náletu v roce 1945, prodáno Flídrovi, ten si stavbu rozmyslel a prodal Josefu Danielovi, který zde postavil nový domek stejného č.p. Vlastníci Josef a Milan Danielovi. Čp. 55 Stavební parcela na mapě z roku 1838 ještě není. Potom čp. 55 hospůdka Na Zavadilce, majitel Šantrůček. Od toho někdy kolem přelomu století koupil Antonín Sedlák, mastičkář. V roce 1942 si na zahradě postavil novou vilku čp. 159 a staré stavení pronajímal. Roku 1955 byla Šantrůčkova chalupa zbourána a její č.p. obdržela novostavba Františka Ondráčka na st. 253/1 v ul. 5. května. Čp. 56 Stavební parcela na mapě 1838 ještě není, protože čp. 56 postavil na poz. p. č. 55 Josef Dočekal teprve v r Současní vlastníci domu na st. 60 Luděk a Jarmila Soldánovi, Praha (vnučka Dočekalových). Čp K tomu viz údaje u čp. 25. Čp. 57 Šupita, potom Sotona, MNV (klubovna SSM, moštárna) Asi 2006 koupili Martin a Michaela Štěpánkovi (dcera podnikatele RSDr. Josefa Břízy), Chrudimská 57. Ti staré stavení zbourali a postavili zde na st. 5/2 nový dům, ve kterém je též umístěno fitcentrum Fitko. Čp. 58 Čp. 59 Stavební parcela na mapě z roku 1838 ještě není. R postavena na st. 73 nádražní budova, vlastník České dráhy. Stavební parcela na mapě 1838 ještě není. Nyní Pavel Mühlfait ml., st.1071, novostavba rodinného domu v Zahradní ulici. Čp. 59 obdržel po zbouraném drážním domku č. 19 na hlineckém zhlaví u nádraží. Čp. 60 Stavební parcela na mapě 1838 ještě není. Strážní domek č. 20, st. 70, u přejezdu za Lázničkovými. Vlastník Správa železničních dopravních cest, Praha. Čp Viz údaje u čp. 7. Čp. 61 dříve na st. 34/4. Číslo popisné přiděleno

10 r novostavbě Málkových na st u potoka (Na Balkáně). Poznámka: Na katastrální mapě z roku 1838 končí stavební parcely číslem 57 a čísla popisná číslem 54. * * * * *

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155

Dům č. p. 151 Dům č. p. 152 Dům č. p. 153 Dům č. p. 154 Dům č. p. 155 Dům č. p. 151 Toto číslo popisné bylo v roce 1927 přiděleno postavenému domu na katastrální hranici Moravských Prus na bývalém panském pozemku zvané U Studýnky v těsné blízkosti Boškůvek. Postavil ho Josef

Více

Zapsal v zim r. 1970 71 Vlastislav Louda z P ína p. 71

Zapsal v zim r. 1970 71 Vlastislav Louda z P ína p. 71 Tyto historické události, které na těchto stránkách staré pěnčínské kroniky předkládám, jsem opsal z rodinné kroniky sedláka Josefa Bičíka z Pěnčína 9. Jsou to nejzajímavější úryvky, které mají nějaký

Více

Panu A. Adamcovi a dalším pracovníkům Domova Pístina, kteří se zasloužili o založení a udržení novodobé tradice zdislavské vesnické pouti.

Panu A. Adamcovi a dalším pracovníkům Domova Pístina, kteří se zasloužili o založení a udržení novodobé tradice zdislavské vesnické pouti. Poděkování Panu A. Adamcovi a dalším pracovníkům Domova Pístina, kteří se zasloužili o založení a udržení novodobé tradice zdislavské vesnické pouti. Starostovi A. Fišerovi a dalším zastupitelům obce Pístina,

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

Milí pravidelní a náhodní čtenáři Svojanovin, když vychází letní číslo, máte možnost seznámit se s děním v Mateřské škole Starý Svojanov, okr.

Milí pravidelní a náhodní čtenáři Svojanovin, když vychází letní číslo, máte možnost seznámit se s děním v Mateřské škole Starý Svojanov, okr. Ročník 10/2012 číslo 1 - červen Milí pravidelní a náhodní čtenáři Svojanovin, když vychází letní číslo, máte možnost seznámit se s děním v Mateřské škole Starý Svojanov, okr. Svitavy prostřednictvím ředitelky

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

OBSAH. Pár vět úvodem str. 2. Historie školství na Zákupsku str. 3. Školství na Zákupsku do roku 1918 a německé školství do roku 1945 str.

OBSAH. Pár vět úvodem str. 2. Historie školství na Zákupsku str. 3. Školství na Zákupsku do roku 1918 a německé školství do roku 1945 str. OBSAH Pár vět úvodem str. 2 Historie školství na Zákupsku str. 3 Školství na Zákupsku do roku 1918 a německé školství do roku 1945 str. 3 České školství v Zákupech do roku 1938 str. 4 Školství v Zákupech

Více

PROGRAM ROZVOJE MIKROREGIONU ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI

PROGRAM ROZVOJE MIKROREGIONU ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI Okres Chrudim PROGRAM ROZVOJE MIKROREGIONU ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI I. etapa - analytická část SRPEN 2000 Objednatel: MIKROREGION ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI sídlo: Stolany čp. 44, 538 03 Stolany zastoupené: JUDr.

Více

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary.

PODŘIPSKO. Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu. Litoměřice. vosice. Polepy. Terezín. Brozany. Štětí. Roudnice nad Labem. Budyně. Velvary. vosice PODŘIPSKO Litoměřice Polepy Terezín Ohře Brozany nad Ohří 261 Vrutice 608 Stručný průvodce Hoštka25 obcemi regionu Vrbice Libotenice Labe Doksany Hrobce Židovice 240 Chodouny Černěves Záluží Kyškovice

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

Čas kvetoucích luk a strání

Čas kvetoucích luk a strání www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 170 Čas kvetoucích luk a strání Blankytně modré nebe, svěží vánek, chuť čerstvě natrhaných třešní. Léto! Už aby bylo a dovolená k tomu, nebo alespoň

Více

L É T O budiž pochváleno!

L É T O budiž pochváleno! ÈÍSLO 117 ZÁØÍ 2001 CENA 2, Kè L É T O budiž pochváleno! Ano, budiž pochváleno za těch alespoň několik slunných dní, kdy se nám teplota vyšplhala na 30 st. Srpen je vždy vrcholem léta, září je už jen loučení

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi

Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi ČESKO-ANGLICKÉ GYMNASIUM Třebízského 1010 370 06 České Budějovice Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi Středoškolská odborná činnost Autor: Hana Pexová Konzultant: PhDr. Jana Zahradníková Obor:

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ Historie od založení po současnost Vladimír Stehno ERG 2. ročník 2007/2008 Obsah Úvod... 3 Počátky Chotěboře... 4 Město královské... 4 Za vlády Trčků z Lípy... 6 Třicetiletá válka

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2009 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 0 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1.0. Úvod... 4 2.0. Historie obce Merboltice... 7 2.1. Historie obyvatel Merboltice... 8 2.2. Merboltice

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více