KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU"

Transkript

1 KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, Aktualizováno k Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných čísel podle současných poznatků; není proto vždy úplná. V případě změny je přiřazeno současné číslo stavební parcely. V závěru je uveden vlastník podle evidence v katastru nemovitostí. Historická jména dřívějších vlastníků zapsána dnešním pravopisem. Čp. Číslo stavební parcely na mapě z r.1838 Čp Toto číslo stavební parcely (dále jen st.) měl panský Ostrolovský mlýn nájemce M. Fiala. Od roku 1785 jej vlastnila rodina Fialových (1785 Josef, 1838 František). Roku 1876 mlýn vyhořel a byl zrušen.také st. 57 není v evidenci. Od roku 1930 dostal čp. 1 nový Obecní dům pošta, st Nyní provozní prostory, byty a ústředna Českých radiotelekomunikací. Vlastník Město Ždírec nad Doubravou. Čp panská hospoda, nájemce František Hendl. Od roku 1769 vlastnila rodina Hendlových (1838 Vilém), 1840 kníže Dietrichstein, 1848 František Tůma, po něm1890 František Kárník. Asi od roku 1933 Pochopovi. Nyní čp. 2, horní budova st. 16/1, vlastník Anna Pochopová, Žďárská 73. Dolní budova čp. 73, st. 16/2, Anna Pochopová. Čp Původně panská kovárna patřící k panské zájezdní hospodě neobydleno, pusté opět panská kovárna, 1838 vlastnil František Vepřovský, po něm Jan Mísař, 1932 už Antonín Holas zničeno při náletu. Nyní zde stojí rodinný dům Prilových čp St. 24 není v evidenci. Čp. 3 obdržela v roce 1953 novostavba Matějkových v Lipové ulici na st. 260/1. Vlastník Ivan Nevole, Lipová 3. Čp Václav Paula, 1781 Vilém Pospíchal, 1785 Václav Paula, 1838 Josef Paula. Poté 1887 kovář Jan Veselý, 1895 faktor František Raus, po něm truhlář Tondl a od dvacátých let minulého století Jan Kárník, řezník. Nyní st. 37/1, 37/2, od roku 2004 vlastník Pavel Kertis. Čp Matyáš Mísař, 1781 Martin Fejtek, 1785 Tomáš a 1838 Josef Mísařovi, 1909 už Jan Pelikán. Vykoupeno MNV 1984, zbouráno 1987.

2 St. 38 není v evidenci. Na jejím místě jsou dvě novostavby rodinných domů. (Čp. 484, st.787, Martin a Bohumila Zvolánkovi; čp. 485, st.781, Libor a Michaela Wasserbauerovi). Čp. 5 má nyní klubovna Mysliveckého sdružení Ždírec, st Čp František Sojka, 1838 Jan Sedlák, 1910 už Josef Dočekal. Zničeno při náletu. St. 33 není v evidenci. Nyní má čp. 6 na st. 28, kde dříve stálo čp. 21, novostavba vlastníků Jana Silvestra a Martiny Hejdukové z Chotěboře. (Tato č.p. byla vzájemně vyměněna; viz dále u čp. 21.) Čp na mapě větší červená budova: 1777 Václav Růžička, 1781 Janáček J., 1785 Pavel Janáček, 1811 Jiří Málek, 1838 Jan Dočekal. Roku 1872 od něj koupil polovinu gruntu Josef Šupita. Od roku 1953 JZD Ždírec. Nyní st. 34/6, 34/2, sklady, ve vlastnictví Zemědělské a.s. Krucemburk. 34 na mapě menší červená budova: roku 1872 koupil od Marie Dočekalové druhou polovinu gruntu Josef Fidler ze Slavíkova. Tato část obdržela čp. 61, st. 34/4. Nyní sklad a truhlářská dílna Luďka Fidlera. Čp.61 zde zrušeno a r přiděleno novostavbě Málkových u potoka, st st. p. patřila k čp. 7 a byla to roubená studna, nad kterou byla z bezpečnostních důvodů postavena budka s uzavíratelnými dvířky. Po založení JZD studna zasypána, na jejím místě postavena vrátnice a mostní váha. Čp Karel Sedlák, 1781 Josef Příseka a Václav Janáček, 1785 Václav a 1838 Jakub Janáčkovi Martin Vepřovský, 1932 už Leopold Čaloud, potom Bohumil Stejskal. St. 50 není v evidenci. Obytný domek r zbourán, zůstala pouze stodola, a čp. 8 převedeno v roce 2008 na novostavbu stejného č.p., vybudovanou před původním domkem na nové st Vlastník Ilona Seifertová-Stejskalová, Na Balkáně 8. Čp Anton Průša, 1781 Smíšek N., 1785 Václav Průša, 1838 Václav Pospíchal, potom Josef Vomela. Krátce rekreační chalupa Richterových vykoupeno MNV, zbouráno Nyní je zde na nové st. 780 novostavba čp. 78 vlastníků Milana a Šárky Pospíchalových. St. 51 není v evidenci. Čp. 9 přiděleno objektu lesního hospodářství, st. 573, (býv. manipulační sklad Státních lesů) majitel Wotan Forest Service, a.s. Čes. Budějovice. Čp i 1781 Václav, 1838 Josef Smíškovi, později Smíšek František. K těm se přiženil Bedřich Kotouč zničeno při náletu. St. 49 není v evidenci. Čp. 10 obdržel nový rodinný domek Mikanových v ulici Na Rozcestí, na st Současní vlastníci Richard Mastil a Dana Mastilová-Mikanová. Čp Jan Sedlák, 1781 Ondřej Macek a Jiří Daněk, 1785 Jiří, 1838 Jakub Daňkovi Kárníkovi, 1892 a ještě 1895 Tomáš Škaroupka, potom Růžičkovi. Při náletu 1945 zničeno. St. 41 není v evidenci.

3 Čp. 11 obdržel nový rodinný domek Růžičkových v Liběcké ul., st Vlastníci Jindřich Vlach a Marie Vlachová-Růžičková z Hradce Králové. Čp vdova Ondráčková, 1781 František Ondráček, 1785 Jan a 1838 Josef Pospíchalovi už Blažej Imramovský, který se k Pospíchalům přiženil. Asi od roku 1920 Imramovského zeť Josef Fiala. Nynější vlastník Jiří Fiala, Žďárská 12. Čp Václav Průša, Průšovi až do r. 1838, kdy už domek vlastnil Václav Paula Jan Mísař, 1895 Jan Sedlák později tesař Josef Němec. Zbouráno St. 43 není v evidenci. Čp. 13 obdržela novostavba Bohumila Čepla v ul. 5. května, st Vlastník Jana Mísařová. Čp Josef a 1793 Martin Sedlákovi už Josef Stukhejl, 1838 Augustin a později Jan Chládkovi. K nim se přiženil zedník Václav Pecka. Peckovi potomci prodali dům rodině Černých. Nynější vlastníci Josef a Bohumila Černých, U Pošty 14.. Čp , Josef Zvolánek, 1781 Zvolánek N., rychtář Lukáš a 1838 Josef Zvolánkovi. Později Stehnovi a Coufalovi. Dceru Coufalových si vzal za ženu Antonín Haramul, dcera Haramulových se provdala za Tušla z Prahy. Nyní zde bydlí Tušlových dcera Šárka, provdaná Kavalírová. St. 26, majitel Věra Tušlová, Praha. (St. 25 patřila k čp. 15 a není samostatně evidována.) Čp Adalbert (Vojtěch) Smejkal, 1781 Martin Pujman, 1785 Jan Sedlák, 1838 Jan Uchytil kolář Josef Petrlík, po něm Josef Málek. Domek před rokem 1990 vykoupil MNV a v roce 2003 byl zbourán. St. 45 není v evidenci. Čp. 16 nebylo zatím přiděleno. Čp Václav Poula a Jan Sedlák, 1785 Martin Smejkal, 1838 František Mísař. Později Václav Coufal, s jehož dcerou Růženou se oženil Stanislav Mísař a Mísařových dceru Marii si vzal za ženu František Kasal. Současný vlastník vnuk Kasalových Miloš Sviták, U Pošty 17. Čp Jan Hulák, 1781 Novotný zv. Dolní Jan Novotný, od něj pravděpodobně koupil Václav Paula z čp. 13. Potom asi Sedlákovi, kteří zde bydleli ještě v roce Vilém Kašpar, dále Novákovi, 1927 Charvátovi, 1937 Smíškovi. Bydleli zde ještě Hromádkovi, Janouškovi a Pilařovi. Nemovitost byla neznámo kdy přestavěna na dvojdomek, jejíž pravá část (při pohledu ze silnice) Janouškových obdržela v roce 1945 čp. 64 po domku Stehnových z Balkánu, který byl zničen bombardováním. Demolice asi Nyní novostavba Fajtových na st. 54/1, vlastník Petr Fajt, U pošty 18. Čp Václav Stehno, 1775 Matyáš Stukhejl, 1781 Martin Weiskopf,

4 1785 Josef Stukhejl Martin Sedlák, právě tak v roce 1838 a K Sedlákovým se v roce 1908 přiženil František Novotný z čp. 26, jehož potomci dosud nemovitost vlastní. Nyní obývají zbytek stavení čp. 19 na st. 56/1 Milada a Anna Novotných; vlastní je Ludmila Havelková-Novotná, U Pošty 583. Čp Václav Kárník, 1781 Václav Tomáš Kárník. Asi v r se s vdovou po Tomáši Kárníkovi oženil František Frühbauer. Roku 1886 zde hospodařil Antonín Frühbauer. Frühbauerovi vlastnili statek do r. 1906, kdy jej od vdovy Barbory koupil František Pochop. Ten padl ve světové válce a od jeho vdovy koupil nemovitost v r František Benc. Od roku 2009 vlastní nemovitost na st.1/1 vnuk Bencových Pavel Kasal, Žďárská 20. Budova na st. 1/3 obdržela nové č.p. 488 a vlastní ji Božena Brychová-Bencová ze Žďáru n. Sáz. Čp Martin Smíšek, 1785 Jakub a 1838 František Kárníkovi. Později (20. stol.) Rudolf, Antonín a František Fialovi. (Viz též čp. 6) Čp. 21 obdržela novostavba truhláře Antonína Fialy na st. 175 na náměstí. Vlastníci čp. 21 sourozenci Tomáš a Věra Slámovi, nám. 9. května 21. St. 28, kde dříve stálo čp. 21, má nyní novostavba čp. 6 vlastníků Jana Silvestra a Martiny Hejdukové z Chotěboře. (Tato č.p. byla vzájemně vyměněna; viz ještě u čp. 6.) Čp Od prvních záznamů v robotních seznamech z roku 1777 vlastnila tento statek až do roku 2009 rodina Danielových (Martin, Josef, Jan, František. Od roku 2009 nový vlastník Jaroslav Černý (společnost Minigal s.r.o.), který statek až na jednu stodolu zboural a na parcele vybudoval novostavbu agroturistického centra s jízdárnou a minipivovarem. Čp obecní, nájemce Jan Sedlák obecní pastouška, 1838 Jozef Švestka. Později Růžičkovi, nyní Sklenářovi. Současný vlastník Luboš Sklenář, Chrudimská 23. Čp Václav Janda, 1838 Anna Pátková František Tkadlec, později Bohumil Daniel. V květnu 1945 zničeno náletem. St. 4 není v evidenci. Čp. 24 na st. 257 obdržela v roce 1952 novostavba rodinného domku Františka Vavrouška u tehdejší jeníkovské silnice. Současný vlastník Milan Vachuška, Žďárská 24. Čp Jakub Sedlák, 1781 Frant. Ondráček Jakub, 1838 Václav a 1892 Vojtěch Sedlákovi. V roce 1862 převedeno čp. 25 na nový hostinec U kříže (Pelikánovo, později Lázničkovo), st. 69/1. Nyní na místě bývalého čp. 25, řečeného dříve Brabcovna, stojí na st. 5/2 novostavba fitcentra. Viz dále u čp. 57. Čp Jiřík Rychtář, 1675 Jan na rychtě Jakub a 1772 Matyáš

5 Štukhejlovi, 1773 už Václav Stehno, ten ještě r. 1785, později jeho syn Jan. Ve stabilním katastru 1838 už Josef Smejkal, který se ke Stehnovým přiženil. Asi od roku 1841 rod Novotných (Jan, Antonín, František a Jan). Asi od roku 1950 Stanislav Kozel, který se oženil s dcerou Jana Novotného. Současní vlastníci Petr Kozel, Brno a Stanislava Kozlová, Chrudimská 26 Ždírec. Čp vdova Mísařova, 1781 Václav Příseka a Václav Mísař, r Tomáš Mísař a 1892 už Josef Němec. Němcovi užívali tuto nemovitost až do roku 1947, poté byl dům poškozený náletem zbourán a Němcovi si nechali dodavatelsky postavit novostavbu čp. 27, st. 171, na Chrudimské. Té se pro nesplácení půjčky dobrovolně vzdali a přešla do vlastnictví MNV, později OÚNZ. V roce 1991 ji v restituci vysoudily sestry Dana Matějíčková-Němcová a Eva Janáčková-Němcová. Současní vlastníci Richard a Zdeňka Matějíčkovi. Na místě původního čp. 27 stojí od roku 1971 na st. 391 nová hasičská zbrojnice čp. 32. St. 40 není v evidenci. Čp Josef Mísař, později, neznámo odkdy, Antonín Růžička Valentin Mikulecký. Při náletu v r zničeno a potom zbouráno. Nyní na tom místě autodílna Josefa Blechy. St. 39 není v evidenci. Čp. 28 má nyní novostavba Mikuleckých na náměstí, vybudovaná na st. 224 na úvěr z poválečné stavební obnovy. Vlastník Eva Tůmová- Mikulecká, náměstí 9. května 28. Čp Jakub Sedlák, 1781 Martin a Jakub, 1785 Magdalena a 1838 Josef Sedlákovi. Později Uchytilovi (kteří si v r postavili nový rodinný dům čp. 321 v ulici Na Rozcestí). V období vlastnil domek Vlastimil Dřevikovský. Vykoupeno MNV a zbouráno St. 15 není v evidenci. Čp. 29 má nyní byt u tělocvičny na st. 7, vlastnictví Města Ždírec n. D. Čp od r Jan Wasserbauer, 1777 vdova Wasserbauerová i 1838 Martin Wasserbauer. Na konci 19. století se na usedlost přiženil Josef Mísař, po něm jeho syn Bohuslav. Asi od roku 1952 Jan Štěpán, 2007 Miroslav Pták. Současní vlastníci manželé Miroslav a Pavla Ptákovi z Černožic. 13 stodola na pozemkové parcele č. 40 (zahrada), patřící k čp. 30. Pozemková parcela č. 40 není v evidenci, ale jsou z ní tři nové poz. parcely - zahrady: č. 40/1 (Pták), 40/2 (Dalecký), 40/3 (Pochop). Čp Václav, 1838 Josef a 1886 Jan, potom Josef a až do roku 1978 opět Jan Wasserbauerovi. Při náletu v květnu 1945 značně poškozeno. Po úmrtí posledního majitele krátce ve vlastnictví jeho synovce Stanislava Mühlfaita, 1979 vykoupeno MNV a v roce 1982 zbouráno. St. 17 není v evidenci. Čp. 31 přiděleno skladu Bytexu u Lacinů, nyní Rustikální nábytek, st.

6 151/2, vlastník Tomáš Kovačka z Chotěboře. Čp i 1796 ještě Josef Sedlák, 1838 už Martin Vepřovský a 1896 je zde zaznamenán také František Matoušek. Potom domek vlastnili Mísařovi a Odvárkovi, kteří jej prodali Pátkovým. Po úmrtí Marie Pátkové v roce 1978 jej Kovačkovi (rodina dcery Pátkových Jaroslavy) zbourali. St. 48 není v evidenci. Čp. 32 obdržela v roce 1971 nová hasičská zbrojnice, st. 391, na místě bývalého čp. 27, ve vlastnictví Města Ždírec n. D. Čp i 1785 Vojtěch Musil, 1838 Jan Švestka, ke kterému se na konci 19. století přiženil Josef Stýblo. Další vlastník, vnuk Stýblových František Kodras, prodal domek Václavu Dočekalovi, jehož dcera Marie Hochmanová-Dočekalová, U Pošty 33, jej nyní vlastní. Čp Domek čp. 34 stával za starou poštou (obecním domem čp. 1) v pozadí mezi domkem čp. 33 (Václav Dočekal, nyní jeho dcera Marie Hochmanová) a bývalým dvojdomkem čp. 18 (Smíškovi, Hromádkovi- Janouškovi, nyní novostavba Fajt čp. 18). V roce 1781 a ještě 1785 zde bydlela Magdalena Cimplová, 1838 Štěpán Losenický. Dalšími známými majiteli byli později Málkovi, potom jejich zeť František Fiala. Ten se po válce přestěhoval s rodinou do čp. 21 (přečíslováno na čp. 6) Na Balkáně po svém bratru Antonínovi. Nemovitost potom koupil Václav Dočekal ze sousedního čp. 33, který stavení zboural a jeho čp. obdržela novostavba Janáčkových na st. 552, jejímž současným vlastníkem je Petr Janáček, ul. 5. května 34. Čp Josef Martinka, 1785 František Dymáček a 1838 Josef Sedlák. Později zde bydleli Utíkalovi, poté jejich zeť František Fiala. K nim se v roce 1934 přiženil Karel Starý ze Sobíňova. Při bombardování Ždírce v květnu 1945 bylo stavení téměř zničeno, Starých si proto postavili na st. 254 v ul. 5. května nový rodinný domek stejného č.p. a původní stavení zbourali. Současní vlastníci nového domku: Jana Stará a Karel Starý, 5. května 35. Stav. parc. č. 36 není v evidenci. Čp Domek stával na místě mezi novostavbami Prilových a Mísařových v dnešní Žďárské ulici. V roce 1781 jej vlastnil František Šupita, 1785 Martin Musil a 1838 František Švestka. V roce 1932 je zde zaznamenán kovář Jan Doležal, potom zde krátce bydleli Buráňovi. Při náletu 1945 zničeno. St. 21 není v evidenci. Toto čp. obdržela v roce 1952 novostavba rodinného domku Josefa Ondráčka na st. 255 v ul. 5. května. Současní vlastníci Žaneta Šimáková, Polnička, Pavel Zrzavý, Ždírec a Marie Zrzavá, 5. května 36. Čp neobydleno, 1785 Pavel Sedlák, 1838 Jan a 1886 Antonín Mísař.

7 Mísařovi vlastnili dům do roku kdy jej zbourali a na nové st. p zde postavili novostavbu rodinného domu stejného č.p. Vlastník Jiří Mísař, Žďárská 37. St. 20 není v evidenci. Čp Václav Stehno, potom Pelikánovi. K těm se někdy po první světové válce přiženil Jaroslav Novák. Při bombardování 1945 zničeno, Vdova Růžena Nováková postavila v rámci poválečné stavební obnovy nový rodinný domek stejného č.p. Současný vlastní Emil Pelikán, Družstevní 356. Čp Jan Mareček, Marečkovi potom asi do roku 1900, kdy stavení koupil Antonín Smíšek. Ke Smíškovým se v roce 1937 přiženil František Jirka. Současný vlastník František Jirka ml., 5. května 338. Čp Kateřina Stehnová, 1892 i 1895 František Volenec. Dvojdomek s jedním č.p., ve kterém se vystřídalo několik majitelů a nájemníků. Ke konci jej vlastnili Mísařovi. Po úmrtí Ludmily Mísařové v roce 1980 nějaký čas nevyužito, v roce 1990 zbouráno. Č.p. 40 přiděleno novostavbě Petra Kasala v Hamerské na st St. 44 není v evidenci. Čp Václav Hendl, 1899 Albín Macek, v roce 1913 koupila polovinu domku Julie Veselá později provdaná Hovorková. S její dcerou Julií se v roce 1920 oženil Bohumil Pikl. Druhou polovinu vlastnila Marie Culková. V roce 1931 byla stavba fyzicky rozdělena a Culkově polovině přiděleno č.p Při náletu 1945 byla Culkova část zničena a Culkovi se v roce 1948 nastěhovali do své novostavby v Liběcké ulici čp Současný vlastník čp. 40 na st. 27/1 Vladimíra Švestková-Piklová, Na Balkáně 41. Čp František Němec. Později, neznámo kdy, koupili domek Jiráskovi, kteří jej vlastnili až do smrti Boženy Jiráskové v roce Poté nemovitost převzal vnuk Jiráskových Martin Stan z Prahy, který ji prodal současnému vlastníku Haně Dittrychová z Pilníkova, nyní Ždírec n. D., Žďárská 42. Čp Jan, 1886 Jakub, posléze opět Jan Pelikán. Od r.1909 Josef Zoul, od r František Fidler, asi 1960 chotěbořský komunální podnik, v roce 1968 se stali vlastníky zcela přebudovaného domu na st. 9/1 manželé Ludmila a Miloš Novotných, Chrudimská 43. Čp vlastník František Wasserbauer. Další osídlení neznáme František Smíšek, zvaný Počta. Při náletu 1945 zničeno. St. 23 není v evidenci. Č.p. po něm přiděleno novostavbě Josefa Janovského na st. 259 na Žďárské. Vlastníci Michal Nekvinda, Hradec Králové a Roman Nekvinda, Žďárská 44.

8 Čp Bývalý obecní domek (pazderka) Antonín Jelínek, dále dcera Marie Jelínková, potom její syn Jaroslav Čuřík z Prahy, který nemovitost prodal Richardu Roubalovi z Pardubic. Od něj domek koupili manželé Milan Brabec a Jana Brabcová-Benešová, Ke Stadionu 45. Čp Postaveno někdy před rokem 1802, kdy byl vlastníkem Josef Stehno, bratr Jana Stehny z čp. 26. Ke Stehnovým se roku 1834 přiženil Antonín Panáček. Roku 1880 je zde uveden jako majitel Václav Hospůdka z Trhové Kamenice, oba rodiče Panáčkovi jalo výminkáři. Roku 1890 byl zde vlastníkem Josef Podroužek z Chlumu u Chrudimi, druhou polovici po rozdělení vlastnil Jan Růžička. Dalším známým vlastníkem byl Martin Sedlák, později Jaroslav Šmahel, pilníkář. Nyní vlastní dům na st. 12/1 Milada Gajdorusová-Šmahelová a Jaroslava Homolková-Šmahelová. Čp Stavení postaveno někdy před rokem Jeho prvním majitelem byl František Sedlák, syn Martina Sedláka z čp. 14 (později čp. 19). Roku 1838 zde hospodařil Josef Sedlák, později Jan Sedlák už Jan Dočekal, dále jeho syn Julius, po něm jeho syn Josef. Po jeho úmrtí zdědila nemovitost dcera Anna Kosařová-Dočekalová z Prahy, která o něj pro nesplacené dluhy přišla a byl prodán v dražbě. Současný vlastník Ukrajinec Yevhen Katorhin, U Pošty 47. Čp Josef Fiala, 1914 obchodník Antonín Mísař, dále pekař František Kárník. Od něj nemovitost koupil Osvald Zdražil. V domě byla asi od roku 1920 tkalcovna Josefa Smíška a pekárna Jana Jakeše. Zničeno při náletu 1945, na stejném místě byl v poválečné stavební obnově postaven dům stejného č.p. Pro nesplácení úvěru se Zdražilovi domu dobrovolně vzdali a v roce 1961 byl předán do vlastnictví SD Jednota, poté 1974 MNV. V roce 1991 dům v restituci vysoudila schovanka Zdražilových Marie Dears z Francie. Na půjčku od banky jej potom koupili Zahradníkovi, kteří půjčku nespláceli a dům v roce 2005 koupila v dražbě Markéta Musilová (nyní Kettnerová), Ve vilkách 526. Čp Josef Smejkal, 1886 obchod Františka Šupity, asi od roku 1901 obchod Antonína Sotony, potom Josef a nakonec Stanislav Sotonovi. Současný vlastník domu na st. 6/2 Ludmila Sotonová, která jej pronajímá Tipsportu. Čp Jakub Mísař, později Zárubovi, ke kterým se přiženil František Daniel, rolník. Stavení bylo při náletu 1945 zničeno a Danielovi se odstěhovali do pohraničí. Na jeho místě asi od roku 1946 novostavba pekařství Jana Jakeše. Nyní st.18/1, vlastnictví vnučka Jakešových Jana Šnajdrová, Staré Ransko 130. Čp Stavení z počátku 19. století, 1838 Josef Stehno. Od r Rýparovi. Současný vlastník rekonstruovaného domu na st. 29/1 Zbyněk Rýpar,

9 Ke Stadionu 51. Čp František Jelínek, 1876 ještě Václav Pelikán, roku 1876 koupil Antonín Růžička, od roku 1935 Jaroslav Běloušek. Při náletu 1945 poškozeno, od roku 1953 JZD, pak MNV, poté zbouráno. Na st. 7 stojí nyní ždírecká škola s tělocvičnou ve vlastnictví města Ždírec n. D. Čp. 52 obdržela novostavba na st. 251, nyní vlastnictví Václav Bříza, ul. 5.května. Čp Antonín Rothanzl, později Fialovi Jan Fiala, nyní jeho vnuk Vladimír Beneš, který staré stavení zboural a postavil zde nový rodinný dům stejného č.p. Vlastnictví novostavby na st. 31/1 manželé Vladimír a Marie Benešovi, Na Balkáně 53. Čp František Frühbauer. V 1. pol. 20. stol. statek Mísařovi. Zničeno při náletu v roce 1945, prodáno Flídrovi, ten si stavbu rozmyslel a prodal Josefu Danielovi, který zde postavil nový domek stejného č.p. Vlastníci Josef a Milan Danielovi. Čp. 55 Stavební parcela na mapě z roku 1838 ještě není. Potom čp. 55 hospůdka Na Zavadilce, majitel Šantrůček. Od toho někdy kolem přelomu století koupil Antonín Sedlák, mastičkář. V roce 1942 si na zahradě postavil novou vilku čp. 159 a staré stavení pronajímal. Roku 1955 byla Šantrůčkova chalupa zbourána a její č.p. obdržela novostavba Františka Ondráčka na st. 253/1 v ul. 5. května. Čp. 56 Stavební parcela na mapě 1838 ještě není, protože čp. 56 postavil na poz. p. č. 55 Josef Dočekal teprve v r Současní vlastníci domu na st. 60 Luděk a Jarmila Soldánovi, Praha (vnučka Dočekalových). Čp K tomu viz údaje u čp. 25. Čp. 57 Šupita, potom Sotona, MNV (klubovna SSM, moštárna) Asi 2006 koupili Martin a Michaela Štěpánkovi (dcera podnikatele RSDr. Josefa Břízy), Chrudimská 57. Ti staré stavení zbourali a postavili zde na st. 5/2 nový dům, ve kterém je též umístěno fitcentrum Fitko. Čp. 58 Čp. 59 Stavební parcela na mapě z roku 1838 ještě není. R postavena na st. 73 nádražní budova, vlastník České dráhy. Stavební parcela na mapě 1838 ještě není. Nyní Pavel Mühlfait ml., st.1071, novostavba rodinného domu v Zahradní ulici. Čp. 59 obdržel po zbouraném drážním domku č. 19 na hlineckém zhlaví u nádraží. Čp. 60 Stavební parcela na mapě 1838 ještě není. Strážní domek č. 20, st. 70, u přejezdu za Lázničkovými. Vlastník Správa železničních dopravních cest, Praha. Čp Viz údaje u čp. 7. Čp. 61 dříve na st. 34/4. Číslo popisné přiděleno

10 r novostavbě Málkových na st u potoka (Na Balkáně). Poznámka: Na katastrální mapě z roku 1838 končí stavební parcely číslem 57 a čísla popisná číslem 54. * * * * *

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná. Aktualizováno v květnu 2014 (doplněna data postavení domů a upřesněny změny vlastnických

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

AKTUALIZOVÁNO v květnu 2015. Ve III. části zatím zahrnuty domy s čp. 101 až 110.

AKTUALIZOVÁNO v květnu 2015. Ve III. části zatím zahrnuty domy s čp. 101 až 110. AKTUALIZOVÁNO v květnu 2015 Ve III. části zatím zahrnuty domy s čp. 101 až 110. HISTORIE ŽDÍRECKÝCH DOMŮ III. III. část obsahuje domy: Čp. 101 Chvátal; Chvátalovi novostavba, Schuhmeier Čp. 102 Volencovi,

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2015. Ve III. části k domům s čp. 101 až 110 přičleněny domy čp. 111 až 120.

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2015. Ve III. části k domům s čp. 101 až 110 přičleněny domy čp. 111 až 120. AKTUALIZOVÁNO v červnu 2015 Ve III. části k domům s čp. 101 až 110 přičleněny domy čp. 111 až 120. HISTORIE ŽDÍRECKÝCH DOMŮ III. V tomto souboru postupně uvádím dosud neznámou historii některých ždíreckých

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Place: Diblík, Jan (*1861-1926) 2 Diblíková, Františka (*1825 -?) 4 Hynek, František (*? -?) 5 Hynková, Františka (*1887-1970) 6 Hynková, Marie (*1883 -?) 7 Kodytek, Josef (*?

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

Ke III. části přičleněny další domy čp. 121 až 130. U čp. 102 připojeny životopisné vzpomínky Ludmily Lukášové.

Ke III. části přičleněny další domy čp. 121 až 130. U čp. 102 připojeny životopisné vzpomínky Ludmily Lukášové. AKTUALIZOVÁNO v červenci 2015 Ke III. části přičleněny další domy čp. 121 až 130. U čp. 102 připojeny životopisné vzpomínky Ludmily Lukášové. Poznámky: - kurzívou autentické výroky jiných autorů a z jiných

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Přeborov podle jmen domů

Přeborov podle jmen domů Přeborov podle jmen domů V současné době je v obci 75 domů s č.p. a 132 obyvatel. Č.p. 65 U Dřeváčníků dříve Nedvěd Karel Současně žijí: Peštovi a Němečkovi Č.p. 60U Kosíků, dodnes Kosíkovi a Vejvodovi

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 9. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 9. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 9. května Hostivice, červen 2008 Ulice 9. května pracovní verze k 29. červnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický

Více

Podíl jmen. Výměra Druh pozemku Parcela

Podíl jmen. Výměra Druh pozemku Parcela Název k.ú. OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmen. Výměra Druh pozemku Parcela LV (parcela) Richterová Marie adresa neznámá 1 8 5289 orná půda č. 4017 1877 Janáčková Anna Spojené státy 1

Více

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Lnáře seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí s jejich

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014

KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 KRONIKA OBCE ÚHERCE Díl III 2014 Inventarizace objektů a domů v katastru obce Úherce Stav léto 2014 Sepsal Pavel Mencl Fotografie Václav Loucký Sestavení a redakční úprava pro web Zbyněk Plzák 2014 Informace

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Příloha č. 1 Jmenné seznamy MAS Havlíčkův kraj Tabulka A: Seznam partnerů MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 1 Jmenné seznamy MAS Havlíčkův kraj Tabulka A: Seznam partnerů MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 1 Jmenné seznamy MAS Havlíčkův kraj Tabulka A: Seznam partnerů MAS Havlíčkův kraj Číslo Partner/člen Adresa Zástupce Sektor Zájmová skupina 1. Kulturní zařízení města Přibyslav Bechyňovo náměstí

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Nádraží HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Nádraží Hostivice, prosinec 2010 Ulice U Nádraží 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Seznam partnerů/členů MAS (aktualizováno k )

Seznam partnerů/členů MAS (aktualizováno k ) Seznam partnerů/členů MAS (aktualizováno k 31. 3. 2015) Zástupci ks % Veřejný sektor 44 41,51 Soukromý sektor 62 58,50 celkem 106 100 Zájmové skupiny ks % Veřejná správa () 41 38,68 Zemědělství, lesnictví

Více

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_ 01.04.2011 Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1 Řehoř Klimeš * cca 1620 př. 1699 Markéta? * cca 1630 po_ 19-07-1699 2 Matouš Klimeš * cca 1660 Uršyla? * cca 1660 bef 1716 Magdalena? 15.06.1716 * cca 1690

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

I nventarizace domů v katastru obce Úherce

I nventarizace domů v katastru obce Úherce KRONIKA OBCE ÚHERCE I nventarizace domů v katastru obce Úherce podle jednotlivých č. p. Stav 2004-2005 Sepsal Pavel Mencl Grafická úprava Josef Maleček 2004 2005 Fotografie Josef Maleček a Albín Kubištík

Více

BIKE DE LUXE BIKOVÉ ÚTERKY s CHOTĚBOŘÍ cross country

BIKE DE LUXE BIKOVÉ ÚTERKY s CHOTĚBOŘÍ cross country BIKE DE LUXE BIKOVÉ ÚTERKY s CHOTĚBOŘÍ seriál veřejných a náborových závodů horských kol 2012 Výsledková listina 5. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: SOKOL Libice 22. 5. 2012 Dolní Sokolovec

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Libice nad Doubravou okres... Havlíčkův Brod konaných ve dnech (dne)...

Více

Bike De Luxe BIKOVÉ ÚTERKY s pivovarem Chotěboř

Bike De Luxe BIKOVÉ ÚTERKY s pivovarem Chotěboř Bike De Luxe BIKOVÉ ÚTERKY s pivovarem Chotěboř Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety 2013 Výsledková listina 4. závodu Pořadatel: Datum:

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Staré Břve Procházka dávnými časy Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Břve jsou nejstarší písemně doložená část města. Doposud se za nejstarší uznával doklad z roku 1184. Nedávno objevená zpráva však

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

ORKA TRIATLON CELKEM

ORKA TRIATLON CELKEM ORKA TRIATLON 2015 - CELKEM 1 57 Kubínek František M EKOL TEAM 1988 1:20:18 0:10:33 1 0:49:56 2 0:19:49 1 2 51 Klement Jan M EKOL TEAM 1986 1:23:38 0:11:13 2 0:50:33 7 0:21:52 6 3 76 Pavelka Marek M OMT

Více

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Výsledková listina 6. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: LK Trhová Kamenice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/18658/2013/SÚ MP/19668/2013/SÚ/Pu Puchar Pavel 468 001 717 urad@policka.org

Více

Mistrovství Prahy MP1-2016/17 Zpravodaj č. 12

Mistrovství Prahy MP1-2016/17 Zpravodaj č. 12 Mistrovství Prahy MP1-2016/17 Zpravodaj č. 12 MP1 KK Dopravní podniky Praha A - SK Uhelné sklady Praha B 2:14 2228-2340 23.11. SK Meteor Praha A - SC Radotín A 14:2 2684-2589 22.11. KK Slavia Praha B -

Více

Karel Malivánek Městys Vojnův Městec Vojnův Městec 27, Veřejný

Karel Malivánek Městys Vojnův Městec Vojnův Městec 27, Veřejný Seznam členů/ partnerů místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s. = Valná hromada Název MAS: Havlíčkův kraj o.p.s. 100 Celkový počet členů: z toho: 27 soukromý sektor: 27 členů, tj. % z celkového počtu

Více

VÝPIS PARCEL A JEJICH VLASTNÍKŮ; Hartmanice u Poličky (okres Svitavy); KÚ

VÝPIS PARCEL A JEJICH VLASTNÍKŮ; Hartmanice u Poličky (okres Svitavy); KÚ VÝPIS PARCEL A JEJICH VLASTNÍKŮ; Hartmanice u Poličky (okres Svitavy); KÚ 637441 Stoka Číslo Výměra [m 2 ] LV Druh pozemku - způsob využití Odtok z ČOV 744 646 10001 TTP OBEC HARTMANICE 109, Hartmanice,

Více

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy:

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: 1. Vyškov Boskovice 2:0 1 2. Rosice Blansko 2:0 1 3. Ráječko Kuřim 1:0 1 4. Bohunice Rájec 3:2 1 5. Bořitov Lipovec 3:0 1 6. Olešnice Černá Hora 2:0 1 7. Rudice Jedovnice

Více

7316/ Most. 7215/ Most. 7106/ Most. 7325/ Most. 7103/ Most. 7341/ /3, Most

7316/ Most. 7215/ Most. 7106/ Most. 7325/ Most. 7103/ Most. 7341/ /3, Most CZ0425 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: KSUL 85 INS 17910 / 2014 pro Pavel Körner, PhDr.,

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži 1 Kováč Zdeněk Sokol Rudná 378 229 1 607 Muži 2 Doubrava Lukáš KK Konstruktiva 367 227 3 594 Muži 3 Roj Jaroslav TJ Kovohutě Příbram 388 204

Více

Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví Podíl čitatelpodíl jmenovýměra Druh pozemku Způsob využití Číslo LV Radim u Kolína Ziková Jana

Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví Podíl čitatelpodíl jmenovýměra Druh pozemku Způsob využití Číslo LV Radim u Kolína Ziková Jana Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví Podíl čitatelpodíl jmenovýměra Druh pozemku Způsob využití Číslo LV Radim u Kolína Ziková Jana 1317590204 1 4 217 zastavěná plocha a nádvoří 78 č.p. 28 Radim u Kolína

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory CZ0522 Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 659541 List vlastnictví: 6709 572659 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Babák Pavel a Babáková Jana, Pod lipami 894,

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi Kategorie: ŠKOLKA - DĚVČATA I. kolo II. kolo 32 Kalíková Kateřina 2002 LO Tesla Pardubice 1:36,04 01:37,12 03:13,16 1 63 Daňková Anežka 2003 SKI Klub Hlinsko 01:37,25 01:36,46 03:13,71 2 2 Pfefferová Zuzana

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

µ 2374.ΓΜ.1/04,ΓΜ?] VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

µ 2374.ΓΜ.1/04,ΓΜ?] VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NÁCHOD, RAISOVA 2055, 547 01 NÁCHOD µ 2374.ΓΜ.1/04,ΓΜ?]

Více

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie A - jihočeský region Jméno Škola 1.ú 2.ú 3.ú 4.ú Celkem 1. Tomáš Trnka G Jírovcova ČB 8 10 2 10 30 ÚSPĚŠNÝ 2. Eliška Lehečková G Česká ČB 9 7 8 5 29 ÚSPĚŠNÝ

Více

BIKOVÉ ÚTERKY cross country

BIKOVÉ ÚTERKY cross country BIKOVÉ ÚTERKY seriál veřejných a náborových závodů horských kol FAVORIT CUP 2011 Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: MenX - HAIBIKE.CZ 26. 4. 2011 Krucemburk - rybník Řeka Martin Máčel Jindřich

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Sádek Hostivice, březen 2008 Ulice U Sádek pracovní verze k 4. březnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník,

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 15. 12. 2010 Usnesení č. 17/10 ZM složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu dle návrhu. Usnesení č. 18/10 ZM v o l í dle 120 odst.

Více

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s.

Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Seznam partnerů MAS Královská stezka o. p. s. Zástupci ks % Veřejný sektor 42 46 Soukromý sektor 50 54 celkem 92 100 Zájmové skupiny Rozvoj obce (RO) 38 41 Zemědělství, Lesnictví (ZL) 9 10 Podpora společenského

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici NA SAMOTĚ. Ulice Na Samotě

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici NA SAMOTĚ. Ulice Na Samotě HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici NA SAMOTĚ Ulice Na Samotě Hostivice, červen 2008 Ulice Na Samotě pracovní verze k 29. červnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/17236/2013/SÚ MP/17788/2013/SÚ/Pu Puchar Pavel 468 001 717 urad@policka.org

Více

Způsob využití pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN Příloha 4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území: Katastrální území: 629952 Číslo podle KN Číslo podle PK jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob

Více

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Uvedeny pouze zápasy družstva TJ Lovochemie Lovosice TJ Sokol Blíževedly - TJ Lovochemie Lovosice 1. kolo 20.09.2003 ČERNÝ Robert 269 120 10 389 0:1

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 0. kategorie Malý soutěžní sál (budova č. 8), Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany 6.5.2015 0. Holá Daniela 2008 ZUŠ B. Smetany, Plzeň 1. místo 23,0 Kříž Ivan 2007 ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 1. místo 22,8 Šneberger

Více

Mladší žákyně. 7 závodnic

Mladší žákyně. 7 závodnic Mladší žáci 16 závodníků 1. Vít Filip KOBU Mladá Boleslav Podroužek Libor SK Kesl Ryu Slanař Jakub SK Kesl Ryu Broda David KK Amfora tým 1 tým 1. KK Písek kumite -30 kg 3 závodníci 1. Kostrhon Jan NED

Více

Tuněchodské okénko 3/2014

Tuněchodské okénko 3/2014 Tuněchodské okénko 3/2014 INFORMACE Z OBCE V současné době žije v naší obci 618 obyvatel ve 208 domech. V letošním roce se přistěhovalo 20 občanů, odstěhovalo se 18 občanů, narodilo se 7 dětí a zemřeli

Více

XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA

XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA Memoriál účastníků II. zahraničního odboje Moutnice 7.ledna 2012 Výsledky kategorie Předškolní děti - chlapci 1 Pavel Hrabálek (46) Křenovice 0:10.900

Více

Nebesky Family Genealogy

Nebesky Family Genealogy Nebesky Family Genealogy Last name: Šubrtová (Including variantions) Šubrtová, Anežka (*1880-1881) 2 Šubrtová, Anna (*1895-1990) 3 Šubrtová, Anna (*1817 -?) 4 Šubrtová, Anna (*1837-1841) 5 Šubrtová, Anna

Více

KP VzPu, VzPi Liberec Pořadatel: SSK 0905 Liberec. Výsledkové listiny

KP VzPu, VzPi Liberec Pořadatel: SSK 0905 Liberec. Výsledkové listiny 21.2.2016 KP VzPu, VzPi Liberec 2016 21.2.2016-21.2.2016 Pořadatel: SSK 0905 Liberec Výsledkové listiny puškové disciplíny pistolové disciplíny VzPu 30 vleže Do 12 let VzPi 40 Dorost VzPu 30 vleže Do 14

Více

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety

BIKOVÉ ÚTERKY 2014. Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Seriál veřejných a náborových závodů horských kol Krajský pohár mládeže MTB XC pro mladší, starší žactvo a kadety Výsledková listina 5. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: CK MTB Maraton

Více

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Richard Chudoba 4. A G Jírovcova, Č. B. 10 10 5 8 33 ÚSPĚŠNÝ 1. Jan Lazar septima G Máchova, Strakonice 8 10 7 8 33 ÚSPĚŠNÝ 3. František

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Štěpánov nad Svratkou okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků

Více

Fulín František Neštětice 9 *1763

Fulín František Neštětice 9 *1763 František Neštětice 9 1763-12.12.1853 Fulínová Kateřina - Tisem1 28.6.1775-25.5.1855 Fulín Vít-v Dl.Lhotě 14 roz. z Neštětic 9 asi 1803 - Magdalena roz. Nerad. z Tomic 7.10.1826-8.6.1830-20.4.1900 Majdalena

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

NEMO TROPHY 2006 Zlín 4. a 5. 11. 2006 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP vložený závod ~~~~~~~~ 1. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:23.76 2. Růžičková Sylvie 94 ČOCH.Žďár 0:23.94 3. Čudová Tereza 95 Praha 0:25.17 4. Buranová Beata 95 Bratislava 0:27.15 5. Kovářová Viktorie

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Volba zapisovatele

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

( 78) 9749 H45C HOS6201 Falta Jiří Kč ( 79) 9752 D45C HOS6451 Faltová Iva Kč

( 78) 9749 H45C HOS6201 Falta Jiří Kč ( 79) 9752 D45C HOS6451 Faltová Iva Kč EZL PEV Zlín ( 18) 52338 H45C EZL6205 Otrusina Milan 1.00 90.00 Kč ( 21) 246845 H18C EZL9609 Holubec Jakub 16.00 90.00 Kč ( 14) 426340 H55C EZL5213 Válek Jaroslav 32.00 90.00 Kč ( 20) 246852 D45C EZL6251

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

Obecná škola ve Studeném v roce 1937

Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Škola rok 1933 Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Horní řada zleva: 1. Vorlová Marie, 2. Burdová Růžena, 3. Nováková Marie, 4. Vodrážková Marie, 5. Seidlerová Věra, 6. Slavíková Anna, 7. Průšová Růžena,

Více

BIKOVÉ ÚTERKY Seriál veřejných a náborových závodů horských kol pro všechny kategorie. Výsledková listina 6. závodu

BIKOVÉ ÚTERKY Seriál veřejných a náborových závodů horských kol pro všechny kategorie. Výsledková listina 6. závodu BIKOVÉ ÚTERKY 2016 Seriál veřejných a náborových závodů horských kol pro všechny kategorie Výsledková listina 6. závodu Pořadatel: Datum: Místo závodu: Pořadatelé: CK MTB Maraton Hlinsko 4. 6. 2016 Hlinsko

Více

IC/Datum narození. Obec Chrtníč PO Chrtníč 52, Roman Čálek Veřejný Člen MAS

IC/Datum narození. Obec Chrtníč PO Chrtníč 52, Roman Čálek Veřejný Člen MAS Seznam členů MAS Název MAS: Královská stezka o. p. s. Celkový počet členů MAS: 93 Subjekty zastupující veřejný sektor: 45 % (42) Název subjektu FO/PO Sídlo/Adresa trvalého bydliště Město Golčův Jeníkov

Více

XXIX.ročník Prdecká Lyže 2016 Veřejné závody v OS

XXIX.ročník Prdecká Lyže 2016 Veřejné závody v OS ŘEDITEL ZÁVODU OVNÍ ČAS 10:00 13:00 C6 1 13 Maříková Milena 1960 C6 59.85 1:00.84 2:00.69 12 Váchová Helena 1957 C6 C4 1 19 Hoferová Věra 1969 C4 47.33 49.21 1:36.54 2 20 Švedová Markéta 1970 C4 51.60

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více