V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011"

Transkript

1 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

2 Referát drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy: MUDr. Běla Studničková Mgr. Barbora Petrášová Rytířská Praha 1 tel.: , ISBN

3 OBSAH ZDROJE INFORMACÍ, DEFINICE A METODIKA... 8 INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG ROČNÍ INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG A KATEGORIZACE DROG REGIONÁLNÍ DISTRIBUCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG VĚKOVÁ DISTRIBUCE ZPŮSOB APLIKACE DROG A FREKVENCE JEJICH UŽÍVÁNÍ KOMBINACE DROG Tabulky a grafy..30 INCIDENCE A PREVALENCE PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG Tabulky a grafy..85 LÉČENÍ UŽIVATELÉ DROG V ZAŘÍZENÍCH MŠMT ČR Tabulky...97 ODHAD PREVALENCE VŠECH PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG V ČR Tabulky a grafy VIROVÉ HEPATITIDY A, B, C VIROVÁ HEPATITIDA A VIROVÁ HEPATITIDA B VIROVÁ HEPATITIDA C Tabulky a grafy HIV / AIDS U INJEKČNÍCH NARKOMANŮ Tabulky INFORMACE O VÝMĚNNÉM PROGRAMU STŘÍKAČEK A JEHEL ZA ROK Tabulky PŘEDÁVKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE V SOUVISLOSTI S UŽITÍM DROGY (VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ÚMRTÍ) Tabulky a grafy. 145 PLNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE TRENDY INCIDENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG ZA OBDOBÍ A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG ZA OBDOBÍ Tabulky a grafy. 169 HLAVNÍ ZÁVĚRY D I S ZA ROK Příloha: Databáze léčebných kontaktních center v ČR k

4 Seznam tabulek: Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1. Léčebná / kontaktní centra podle typu Léčebná / kontaktní centra podle krajů Vykazující léčebná / kontaktní centra podle typu zařízení a krajů Motiv či důvod návštěvy L/K centra S kým žijí uživatelé drog Charakter bydlení uživatelů drog žádajících o léčbu Národnost uživatelů drog žádajících o léčbu Charakter zaměstnání uživatelů drog žádajících o léčbu Charakter zaměstnání uživatelů drog žádajících o léčbu podle krajů Nejvyšší dokončené vzdělání uživatelů drog žádajících o léčbu Incidence, prevalence, specifická věková incidence a prevalence na obyvatel v ČR a podle krajů Základní droga podle pohlaví - skupiny drog Léčení uživatelé drog podle skupiny základní drogy a typu léčebného / kontaktního centra Základní droga podle skupin drog a krajů - nově evidovaní klienti v roce Základní droga podle skupin drog a krajů - všichni klienti v roce Věkové skupiny uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle pohlaví Léčení uživatelé drog podle věkové skupiny a typu léčebného / kontaktního centra Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin - muži Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin - ženy Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin - celkem Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu - incidence v roce Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu - prevalence v roce Průměrný věk uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle skupin základní drogy a pohlaví Věk prvního užití základní drogy podle základní drogy a věkových skupin Způsob aplikace základní drogy - muži Způsob aplikace základní drog - ženy Způsob aplikace základní drogy - celkem Léčení uživatelé drog podle způsobu aplikace základní drogy a typu léčebného / kontaktního centra

5 29. Injekční uživatelé drog podle věku ze všech léčených uživatelů drog a nově zachycených (FTD) Injekční aplikace jakékoliv drogy v současnosti / kdykoliv dříve podle pohlaví Injekční aplikace jakékoliv drogy všemi klienty v současnosti / kdykoliv dříve - podle základní drogy Věk prvního injekčního užití drogy Frekvence užití základní drogy Drogy užívané v kombinaci se základní drogou Drogy užívané v kombinaci se základní drogou podle skupin sekundární drogy Pořadí oblíbenosti / dostupnosti drog v procentech Incidence a prevalence problémových uživatelů drog 37. Problémoví uživatelé drog podle pohlaví Problémoví uživatelé drog podle způsobu aplikace Charakter zaměstnání problémových uživatelů drog podle krajů Nejvyšší dokončené vzdělání problémových uživatelů drog žádajících o léčbu (PUD) Incidence, prevalence, specifická věková incidence a prevalence problémových uživatelů drog (PUD) na obyvatel v ČR podle krajů Problémoví uživatelé drog (PUD) podle pohlaví a základní drogy Problémoví uživatelé drog podle pohlaví a věkových skupin Léčení uživatelé drog v zařízeních MŠMT ČR 44. Léčení uživatelé drog podle krajů Léčení uživatelé drog podle základní drogy a pohlaví Léčení uživatelé drog podle drog užívaných v kombinaci se základní drogou a pohlaví Léčení uživatelé drog podle základní drogy a věku Léčení uživatelé drog podle způsobu aplikace a pohlaví a Léčení uživatelé drog s bydlištěm v diagnostických ústavech podle základní drogy b Léčení uživatelé drog s bydlištěm v diagnostických ústavech podle drog užívaných v kombinaci Léčení uživatelé drog s bydlištěm v diagnostických ústavech podle základní drogy a věku Léčení uživatelé drog s bydlištěm v diagnostických ústavech podle základní drogy a způsobu aplikace drogy

6 Odhad prevalence všech problémových uživatelů drog v ČR 52. Odhad prevalence všech problémových uživatelů opiátů, amfetaminů a injekčních Odhad prevalence všech problémových uživatelů opiátů, amfetaminů a dalších injekčních uživatelů drog podle pohlaví Virové hepatitidy A, B a C 54. Virová hepatitida typu A Akutní virová hepatitida typu B Chronická virová hepatitida typu B Akutní virová hepatitida typu C Chronická virová hepatitida typu C Virová hepatitida typu A podle krajů Akutní virová hepatitida typu B podle krajů Chronická virová hepatitida typu B podle krajů Akutní virová hepatitida typu C podle krajů Chronická virová hepatitida typu C podle krajů Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u nově evidovaných injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce HIV / AIDS u injekčních narkomanů 66. Hlášené případy HIV pozitivní a případy AIDS v ČR Vyšetření HIV u nově zachycených injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu Vyšetření HIV u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu Výměnný program stříkaček a jehel 69. Výměnný program stříkaček a jehel podle krajů. 138 Akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy 70. Intoxikovaní podle hlásícího zařízení a krajů Základní droga podle pohlaví Drogy užívané v kombinaci se základní drogou podle pohlaví Základní droga podle krajů

7 74. Skupiny základní drogy podle věkových skupin a pohlaví Základní droga podle věkových skupin srovnání počtu případů v letech 2010 a Základní droga podle frekvence užití Způsob aplikace základní drogy podle pohlaví Základní droga podle příčiny intoxikace Základní droga podle typu bydliště Základní droga podle typu zaměstnání Trendy incidence léčených uživatelů drog za období a trendy prevalence léčených uživatelů drog za období Základní data incidence (1. část) Základní data incidence dle EMCDDA (2. část) Základní data prevalence Virové hepatitidy - Podíl osob s rizikovým chováním podle věkových skupin (v % ve věkové skupině) - srovnání let Výskyt virové hepatitidy typu A, B a C a podíl injekčních narkomanů - srovnání let

8 Seznam grafů: Incidence a prevalence léčených uživatelů drog graf č. 1: Léčebná / kontaktní centra podle typu zařízení graf č. 2: Klienti podle typu zařízení graf č. 3: Zaměstnání nově evidovaných a všech léčených uživatelů drog graf č. 4: Skupiny základních drog proporcionální zastoupení graf č. 5: Poměr skupin mužů a žen podle skupin drog graf č. 6: Specifická incidence a prevalence ve věkové skupině let/ obyvatel srovnání ČR a krajů graf č. 7: Skupiny základní drogy podle krajů nově evidovaní klienti graf č. 8: Skupiny základní drogy podle krajů všichni klienti graf č. 9: Léčení uživatelé drog podle věku graf č. 10: Průměrný věk uživatelů vybraných drog podle pohlaví graf č. 11: Věk prvního užití základní drogy nově evidovanými klienty podle věkových skupin graf č. 12: Věk prvního užití základní drogy všemi léčenými klienty podle věkových skupin graf č. 13: Způsob aplikace základní drogy graf č. 14: Podíl injekčních uživatelů drog ve věkových skupinách graf č. 15: Frekvence užívání základní drogy graf č. 16: Drogy užívané novými klienty jako základní a sekundární graf č. 17: Drogy užívané všemi klienty jako základní a sekundární Incidence a prevalence léčených problémových uživatelů drog graf č. 18: Charakter zaměstnání srovnání problémových a všech léčených uživatelů drog graf č. 19: Specifická incidence a prevalence ve věkové skupině let/ obyvatel u všech léčených a problémových uživatelů drog srovnání krajů a ČR graf č. 20: Podíl skupin základní drogy srovnání léčených problémových a všech uživatelů drog graf č. 21: Klienti podle věkových skupin srovnání léčených problémových a všech uživatelů drog Odhad prevalence všech problémových uživatelů drog v ČR graf č. 22: a) Odhad počtu problémových uživatelů drog podle pohlaví graf č.22: b) Odhad počtu problémových uživatelů opiátů, amfetaminů, ostatních drog a injekčních uživatelů drog Virové hepatitidy A, B, C graf č. 23: Virová hepatitida A, B, C akutní a chronická podle věkových skupin graf č. 24: Virová hepatitida A, B, C akutní a chronická podíl osob s rizikovým chováním podle věku graf č. 25: Podíl injekčních narkomanů na celkovém počtu hepatitid graf č. 26: Poměr injekčních narkomanů z celkového počtu hlášených virových hepatitid A, B, C (akutní a chronické) 6

9 Intoxikace v souvislosti s užitím drogy graf č. 27: Intoxikace drogami podle skupin užitých drog graf č. 28: Intoxikace drogami intoxikované osoby podle věkových skupin Trendy incidence léčených uživatelů drog za období graf č. 29: Trendy léčených uživatelů drog uživatelé drog ve věku let a jejich specifická věková incidence a prevalence graf č. 30: Léčení uživatelé opiátů a stimulancií a jejich incidence a prevalence graf č. 31: Počet nově registrovaných uživatelů heroinu a pervitinu a jejich kumulace graf č. 32: a) Průměrný věk nově registrovaných uživatelů vybraných drog graf č. 33: b) Průměrný věk všech léčených uživatelů vybraných drog graf č. 33: Trend podílu mužů a žen u uživatelů pervitinu graf č. 34: Trend podílu mužů a žen u uživatelů heroinu graf č. 35: Počet nově registrovaných injekčních uživatelů drog a jejich kumulace graf č. 36: Počet nově registrovaných injekčních uživatelů heroinu a pervitinu a jejich kumulace graf č. 37: Trend podílu způsobu aplikace mezi uživateli heroinu graf č. 38: Trend podílu způsobu aplikace mezi uživateli pervitinu graf č. 39: Trendy prvně léčených uživatelů drog doba užívání pervitinu u mužů před návštěvou L/K centra, doba užívání pervitinu u žen před návštěvou L/K centra graf č. 40: Trendy prvně léčených uživatel drog doba užívání heroinu u mužů před návštěvou L/K centra, doba užívání heroinu u žen před návštěvou L/K centra graf č. 41: a) Trend podílu užívání vybraných drog jako základní a sekundární droga u nově evidovaných uživatelů drog graf č. 41: b) Trend podílu užívání vybraných drog jako základní a sekundární droga u všech léčených uživatelů drog graf č. 42: Trend počtu léčených uživatelů kokainu graf č. 43: Trendy počtu nově evidovaných problémových uživatelů drog let, injekčních uživatelů drog, uživatelů opiátů a stimulancií na obyvatel v Praze, v kraji Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském a v České republice (část 1 5) graf č. 44: Trend podílu věkových skupin prvního užití základní drogy graf č. 45: Virová hepatitida A trend podílu osob s rizikovým chováním podle věkových skupin nemocných graf č. 46: Virová hepatitida B trend podílu osob s rizikovým chováním podle věkových skupin nemocných graf č. 47: Virová hepatitida C trend podílu osob s rizikovým chováním podle věkových skupin nemocných graf č. 48: Podíl injekčních uživatelů drog mezi nemocnými virovou hepatitidou A, B, C graf č. 49: Trend podílu skupin základní drogy u akutních předávkování drogou graf č. 50: Trend podílu věkových skupin intoxikovaných osob u akutních předávkování drogou 7

10 ZDROJE INFORMACÍ, DEFINICE A METODIKA Referát drogové epidemiologie Hygienické stanice hl. m. Prahy je pověřen sběrem dat o léčených uživatelích drog a zabezpečuje tuto činnost ve spolupráci s dalšími Krajskými hygienickými stanicemi. Touto činností byla pověřena v návaznosti na vládní usnesení č. 446/1993, vycházejícího z Akčního programu OSN, schváleného Valným shromážděním v roce Od probíhá sběr a zpracování informací o uživatelích drog, kteří prvně v životě požádali o léčebnou, poradenskou či sociální službu v některém z tzv. léčebně / kontaktních center, což jsou zdravotnická i nezdravotnická zařízení, poskytující tyto služby (dále L/K centra). Od byl tento drogový informační systém provozovaný Hygienickou službou rozšířen o informace o klientech, kteří jsou v L/K centrech v dlouhodobém či opakovaném léčení. Získaná data jsou shromažďována pravidelně čtvrtletně prostřednictvím pracovišť drogové epidemiologie KHS a jsou sumarizována v referátu drogové epidemiologie Hygienické stanice hl. m. Prahy. Rutinní sběr dat o léčených uživatelích drog je prováděn s využitím formuláře doporučeného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a užívání drog (EMCDDA) pro drogový informační systém v Evropě. Získaná data jsou každé čtvrtletí kontrolována a jsou vyřazována vykázaná hlášení o stejném klientovi tak, aby byl každý klient vykázán pouze jednou v příslušném kalendářním roce. Ostatní záznamy o témž klientovi jsou ponechávány v databázi jako tzv. změnová hlášení, která dokumentují drogovou kariéru daného klienta v daném roce, ale do prevalenčních ani incidenčních dat se nezapočítávají. Užité definice : Incidence léčených uživatelů drog v roce 2011 eviduje všechny nově evidované uživatele drog žadatele o první léčbu v životě (First Treatment Demand FTD) v průběhu roku Prevalence léčených uživatelů drog v roce 2011 eviduje všechny uživatele drog žadatele o léčbu, kteří v průběhu roku 2011 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy. Problémové užívání drog je injekční užívání jakékoliv drogy a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů a/nebo kokainu a/nebo drog amfetaminového typu. 8

11 Incidence problémových uživatelů drog v roce 2011 eviduje všechny nově evidované problémové uživatele drog žadatele o první léčbu v životě (FTD) v průběhu roku Prevalence problémových uživatelů drog v roce 2011 eviduje všechny problémové uživatele drog, kteří v průběhu roku 2011 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy. Jak v incidenci, tak i v prevalenci je každý klient vykazován pouze jedenkrát v hodnoceném kalendářním roce, bez ohledu na počet jeho návštěv v příslušném zařízení či na návštěvy ve více z těchto zařízení v průběhu roku. Incidenci a prevalenci problémových uživatelů drog je ve výroční zprávě věnována samostatná kapitola, doplněná v další samostatné kapitole o odhad celkové prevalence problémových uživatelů drog v populaci v ČR v roce Léčebné / kontaktní centrum (L/K) zdravotnické či nezdravotnické zařízení, poskytující léčebnou, poradenskou či sociální službu osobám užívajícím drogy. Tato L/K centra jsou ve smyslu doporučení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogově závislé (EMCDDA) rozlišena do 5 kategorií. Z nich kategorii praktičtí lékaři v ČR nesledujeme. Kategorie vězeňská služba také dosud není k dispozici v použitelné podobě, protože v rámci Vězeňské služby ČR evidence těchto osob probíhá odděleně od sběru dat hygienickou službou ve vlastním systému sběru dat o léčených uživatelích drog v rámci Vězeňského informačního systému (VIS). Je sice kompatibilní s drogovým informačním systémem Hygienické stanice hl. m. Prahy, ale případné propojení dat zatím neexistuje, ani možnost vyloučení případných záznamů o stejné osobě v obou systémech evidence. Některá L/K centra však poskytují služby pro vězeňství a jimi léčení uživatelé drog jsou vykázáni v datech, která uvádí tato zpráva. Typy L/K center, která poskytla data v rámci sledování ukazatele Vyžádaná léčba uživatelů drog : nízkoprahová zařízení (kód 1 ) ambulantní zařízení (kód 2 ) lůžková zařízení (kód 3 ) 9

12 Všechny následující informace (kromě případů akutních předávkování a zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy a částečně i virových hepatitid) se týkají pouze těch uživatelů drog, kteří byli v roce 2011 alespoň jedenkrát v kontaktu s některým L/K centrem. Stávající drogový informační systém neumožňuje zachytit část populace experimentující s užíváním drog, která při užívání drog ještě nemá zdravotní či jiné problémy motivující ji k návštěvě L/K centra, ani tzv. skrytou populaci uživatelů drog, kteří - alespoň zatím - jakoukoliv pomoc těchto L/K center z nejrůznějších důvodů odmítají. Informace o experimentující populaci je možno získat pomocí cílených dotazníkových studií většinou zaměřených na školní populaci (v minulosti např. Mládež a drogy 1994, 1997 a 2000, nyní opakované studie ESPAD) a některých studií zaměřených na celou populaci. Tyto informace nejsou součástí naší zprávy, protože od roku 2001 školní studie Hygienická služba v ČR neprovádí. Data z provedených studií jsou k dispozici na internetových stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti v ČR Informace o tzv. skryté populaci problémových uživatelů drog vycházejí jednak z kvalifikovaných odhadů expertů, případně jsou odhady jejich prevalence realizovány pomocí různých metod, lišících se dostupností a spolehlivostí užitých zdrojů dat. Odhad celkové prevalence všech problémových uživatelů drog v této výroční zprávě vychází z hlášené prevalence léčených problémových uživatelů drog a tzv. in-treatment rate (ITR), což je procentuální vyjádření odhadu počtu problémových uživatelů drog léčených v L/K centrech k počtu všech problémových uživatelů drog v populaci. Informace o incidenci a prevalenci všech léčených uživatelů drog byly v roce 2011 získány z celkem 205 L/K center z celkového počtu 273 L/K center databáze celé ČR (tab. č. 1). Procento vykazujících L/K center tvoří 75,1 %. Celkem 68 nám známých L/K center, která uvádějí, že léčí uživatele drog, nenahlásilo v roce 2011 informace do drogového informačního systému, jejich podíl tvoří zhruba 25 % existujících pracovišť, jejich podíl na počtech léčených uživatelů drog je však podstatně nižší, počty jimi event. léčených uživatelů drog jsou nízké. V databázi vykazujících L/K center jsou nejčastěji zastoupena ambulantní zařízení, ať již zdravotnická či nezdravotnická. Celkem jich bylo koncem roku 2011 evidováno 93, tj. 45,4 % ze všech hlásících L/K center (graf č.1). Na hlášené incidenci, resp. prevalenci 10

13 léčených uživatelů drog se však podílejí pouze v 19,2 %, resp. 21,8 %, méně než v minulém roce. Uživateli drog jsou nejčastěji navštěvována nízkoprahová zařízení, zejména ve větších městech, která se podílejí na léčbě 58,3 % u nově evidovaných klientů a 53,0 % ze všech klientů v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2009 se opět mírně zvýšil jejich podíl u nově zachycených i všech léčených klientů) - graf č. 2. V tabulkách č. 2 a 3 je uvedeno rozložení L/K center v jednotlivých krajích ČR, počty L/K center spolupracujících na hlášení léčených uživatelů drog a rozčlenění vykazujících L/K center podle jejich typu. Nejvíce L/K center se nachází v Moravskoslezském kraji (25 hlásících ze 36 evidovaných), následuje kraj Praha s 28 hlásícími L/K centry. Přesto dokonce v 11 bývalých okresech ČR není evidováno žádné hlásící L/K centrum pro uživatele drog (Praha 3, Praha východ, Rakovník, Plzeň jih, Plzeň sever, Semily, Jablonec nad Nisou, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Vyškov a Brno venkov), tj. o 2 více oproti roku Hodnocení dostatečnosti sítě L/K center v jednotlivých krajích by mohlo být zavádějící. Evidence nových klientů víceméně dobře odráží skutečnou incidenci uživatelů drog, ale evidence všech léčených klientů již může být zkreslená. Některá zařízení běžně přijímají klienty z jiných krajů, zejména opakovaně léčené, což zvyšuje počty všech léčených klientů v rámci kraje, tedy jejich prevalenci. Jiným příkladem je situace, že v kraji např. neexistují detoxifikační lůžka ani psychiatrické léčebny, případně jsou limitované substituční služby pro uživatele drog, a proto lze předpokládat, že prevalence uživatelů drog žijících v těchto krajích bude naopak podhodnocena, protože tito klienti vyhledají léčení v jiných lokalitách. Navíc se v datech o léčených uživatelích drog nezapočítávají klienti zejm. nízkoprahových center, kterým jsou poskytovány jiné než léčebné služby a kteří tvoří často většinu klientely příslušného L/K centra (např. sociální či asistenční služby, prostá výměna stříkaček a jehel bez poradenství či léčení, hygienická a potravinová pomoc apod.). Databáze L/K center podle krajů a počty nových i již dříve léčených uživatelů drog v těchto L/K centrech za rok 2011 jsou v příloze této zprávy. Informace o incidenci virových hepatitid A, B, C, jejichž výskyt má souvislost s rizikovým chováním a s injekčním užíváním drog, jsou získávány prostřednictvím automatizovaného systému hlášení infekčních onemocnění EPIDAT. K dispozici jsou také údaje o výsledcích vyšetření laboratorních markerů virových hepatitid, které je sledováno a v některých L/K centrech nabízeno injekčním uživatelům drog. 11

14 Tato část zprávy je doplněna o dostupné informace o výměnném programu jehel a stříkaček, realizovaném prostřednictvím L/K center jak v kontaktních centrech, tak terénními pracovníky. Zdrojem informací o výskytu HIV/AIDS u injekčních narkomanů je Národní referenční laboratoř pro HIV /AIDS ve Státním zdravotním ústavu. Situaci v testování injekčních uživatelů drog mapovala v hlášeních o léčených uživatelích drog jednotlivá L/K centra. Sledování výskytu akutních předávkování a zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy, ke kterým v souvislosti s užitím drogy došlo, slouží jako další nepřímý zdravotní indikátor při monitorování drogové scény. Sběr informací pokračoval v uplynulém roce opět systémem tzv. sentinelových pracovišť, zhruba pokrývajících bývalá krajská města. Nejkompletnější informace jsou opakovaně z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Sběr dat probíhá sentinelovým způsobem z pracovišť, která jsou ochotná tato data pracovištím hygienické služby poskytovat, jejich spektrum v jednotlivých krajích se meziročně příliš nemění, proto je možné data porovnávat v trendu. z MZ ČR. Informace o substitučních programech pro uživatele drog v ČR byly získány Výroční zprávu uzavírá kapitola, ve které jsou zachyceny trendy vybraných charakteristik léčených uživatelů drog, typů užívaných drog a výskytu virových hepatitid u osob s rizikovým chováním. 12

15 INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG Socioekonomické charakteristiky léčených uživatelů drog Formulář (převzatý z Evropského monitorovacího centra pro drogy a užívání drog EMCDDA) užívaný pro hlášení o léčených uživatelích drog klientech L/K center poskytuje informace o vybraných socioekonomických charakteristikách těchto osob. V tabulce č. 4 jsou uvedeny okolnosti, které uživatele drog vedly či dokonce přinutily k návštěvě L/K centra a k žádosti o léčebnou či poradenskou službu. Celkem 57,3 % všech a 49,7 % nově evidovaných uživatelů drog přišlo do L/K center z vlastního rozhodnutí, event. pod vlivem některého z rodinných příslušníků (v roce 2003 dokonce 74 % ze všech klientů a 73 % z nově evidovaných uživatelů drog, v dalších letech se tento podíl snižoval). Sociální služba, soudy či policie jsou jako iniciátoři návštěvy v L/K centru uváděny pouze v 7,5 % mezi všemi klienty, 8,9 % mezi nově evidovanými. Mezi všemi léčenými ženami je návštěva L/K centra z vlastního rozhodnutí zhruba o 5 % nižší ve srovnání s muži, naopak vliv rodiny je ve srovnání s muži vyšší o více než 1,5 %. Nižší je i podíl žen poslaných do L/K centra soudem či policií (zhruba o 2 %). Naopak ve srovnání s muži jsou ženy častěji do L/K centra posílány sociální službou (podíl těchto žen je o 2,7 % vyšší než u mužů mezi všemi léčenými klienty, o 3,2 % u prvožadatelů o léčbu). Zhruba třetina všech i nově evidovaných léčených uživatelů drog žije s rodiči, 22,0 % všech léčených klientů udává, že žije pouze sám častěji muži (25,5 %) než ženy (14,3 %). Mezi nově evidovanými klienty žije samo 19,2 % z nich (mezi muži 22,1 %, mezi ženami 13,0 %). Závažné jsou informace o tom, že spolu s uživatelem drog žijí děti, ať již s partnerem či bez něj tuto skutečnost uvedlo celkem 678 léčených uživatelů drog, o 16 případů více než v roce Jedná se o 7,3 % ze všech klientů, ale dokonce 12,3 % z léčených žen-uživatelek drog). Tuto skutečnost udalo i 279 nově evidovaných (6,2 %), podíl těchto případů mezi prvožadatelkami o léčbu byl 10,0 % - tabulka č. 5. Samy s dítětem žijí výrazně častěji ženy než muži, a to v obou hodnocených kategoriích klientů. Tabulka č. 6 dokumentuje neutěšenou socioekonomickou situaci u osob dlouhodobě užívajících drogy. Osob s přechodným bydlištěm, osob umístěných v nějakém zařízení či dokonce bezdomovců je výrazně víc mezi opakovaně léčenými a dlouhodobými uživateli drog než mezi žadateli o prvé léčení. Mezi všemi léčenými i nově evidovanými klienty udává stálé bydliště jen 47,8 %, což je o 1,5 % více než v předchozím roce. Bezdomovců a osob 13

16 bydlících v nějakém zařízení je více než v roce mezi všemi klienty 13,4 %, resp. 12,7 %, mezi nově evidovanými 12,4 %, resp. 8,6 %; podíl bezdomovců se od roku 2006 zvyšuje každoročně mezi všemi léčenými klienty (bylo 7,1 %) i mezi prvožadateli o léčbu (bylo 6,7 %). Mezi bezdomovci je o více než třetinu vyšší podíl mužů ve srovnání s ženami. Sledována je také situace, kdy léčený uživatel drog žije s dalším uživatelem drog. Mezi prvožadateli o léčbu je takových osob 904 (tj. 20,0 %), mezi všemi klienty (tj. 20,9 %). Častěji tuto skutečnost uvádějí mezi všemi léčenými klienty ženy (26,7 % z všech léčených žen a 25,3 % z prvožadatelek o léčbu oproti 18,7 %, resp. 17,7 % u mužů. Všichni léčení uživatelé drog bydlící v zařízení uvedli nejčastěji 212x věznici, 197x doléčovací centrum či terapeutickou komunitu, 194x výchovný či diagnostický ústav mládeže, 138x ubytovnu, 32x azylový dům, 17x squat, ale i 11x dětský domov, Klokánek či kojenecký ústav, 2x utečenecký tábor, 2x Armádu spásy. Mezi nově evidovanými uživateli drog bylo 75 osob s jinou než českou národností, mezi všemi uživateli drog v roce 2011 pak 189 osob. Počty osob s jinou než českou národností se ve srovnání s minulými roky jen mírně zvyšuje, ale u značného počtu uživatelů drog nebyla národnost uvedena (u 23,8 % prvožadatelů o léčbu, u 15,1 % ze všech klientů) - tabulka č. 7. Nejčastěji všemi klienty byla kromě české národnosti uvedena národnost slovenská (91 osob), romská (49 osob), ukrajinská a německá (po 17 osobách), ruská (7 osob), polská (5 osob), arménská (4 osoby), vietnamská (4 osoby), polská (4 osoby), řecká (3 osoby), z dalších 16 zemí 1 2 osoby. Velice závažnou sociální situaci dokumentuje tabulka č. 8 a graf č. 3 zachycující charakter zaměstnání léčených uživatelů drog. Pravidelné zaměstnání vykazuje pouze 665 léčených uživatelů drog prvně registrovaných (14,7 %), mezi všemi klienty je to osob (16,2 %), u mužů o 6,5 % více než u žen. Nezaměstnaných či pouze příležitostně pracujících bylo mezi žadateli o prvou léčbu osob (49,7 %), mezi všemi klienty osob (tj. 55,7 %). Vyšší je podíl nezaměstnaných či pouze příležitostně pracujících mezi muži (mezi prvožadateli o léčbu 51,5 %, mezi všemi klienty 57,4 % mužů, ale pouze 45,7 %, resp. 51,8 % žen). Podíl studentů a žáků je mezi prvožadateli o léčbu téměř o třetinu vyšší než mezi všemi léčenými klienty (18,4 %, resp. 12,5 %), zvýšil se oproti roku 2010, jejich podíl je mezi ženami ve srovnání s muži téměř dvojnásobný. Ženy také mají výrazně vyšší podíl ve srovnání s muži v kategorii ekonomicky neaktivních klientů, kde v obou hodnocených skupinách dokonce i co do počtu nad muži převažují. 14

17 Tabulka č. 9 mapuje rozdílnou situaci v zaměstnanosti léčených uživatelů drog v jednotlivých krajích. Nezaměstnané uživatele drog nacházíme v absolutních počtech stejně jako v minulých letech nejčastěji v Ústeckém kraji, v Praze, Středočeském kraji a Olomouckém kraji, s odstupem pak v Moravskoslezském kraji. Mezi všemi v krajích léčenými uživateli drog tvoří tito klienti největší podíl v Ústeckém kraji, nejmenší je v roce 2011 jejich podíl v Karlovarském kraji (22,3 % z klientů) a v Jihomoravském kraji (37,5 % z klientů). Mezi nově evidovanými uživateli drog je nejvyšší podíl nezaměstnaných v Karlovarském a Jihomoravském kraji. Podíl nezaměstnaných je s výjimkou Jihočeského a Královéhradeckého kraje vyšší mezi všemi klienty ve srovnání s prvožadateli o léčbu. Studenti a žáci byli co do počtu nejčastěji evidováni v Praze, Moravskoslezském kraji a kraji Vysočina, ale tvoří největší podíl mezi všemi evidovanými uživateli drog v kraji Vysočina (21,7 %), Zlínském kraji (20,3 %), Moravskoslezském kraji (20,2 %) a v Praze (19,2 %), nejnižší je v kraji Karlovarském (3,6 %) a Ústeckém (3,9 %). Mezi nově evidovanými klienty je podíl studentů a žáků ve všech krajích vyšší ve srovnání se všemi léčenými klienty. Poslední ze socioekonomických charakteristik léčených uživatelů drog se zaměřuje na nejvyšší dosažené vzdělání klientů L/K center (tabulka č. 10). Celkem 49,6 % z prvožadatelů o léčbu a 49,5 % všech klientů má pouze základní vzdělání nebo nedokončené základní vzdělání. Nedokončené základní vzdělání mají častěji prvožadatelé o léčbu, zejména ženy ve srovnání s muži. Další nejčastější kategorií jsou stejně jako v minulých letech klienti se střední školou bez maturity (23,8 %, resp. 26,2 %), muži mají v této kategorii výrazně vyšší podíl oproti ženám. Vyšší či vysokoškolské vzdělání uvádí pouze menší počet léčených uživatelů drog. Užívání drog je stejně jako v minulých letech nepřímo úměrné s výškou dosaženého vzdělání. Tyto údaje každoročně dokládají neutěšené možnosti následného pracovního zařazení většinou nekvalifikovaných uživatelů drog po úspěšném absolvování léčení. 15

18 Roční incidence a prevalence léčených uživatelů drog a kategorizace drog Počet evidovaných prvožadatelů o léčbu se ve srovnání s rokem 2010 zvýšil o 150 osob na celkem osob, tj. incidence 42,8 / obyvatel. Věkově specifická incidence ve skupině 15-39letých byla osob, tj. 115,9 / obyvatel této věkové skupiny (tabulka č. 11). Prevalence všech léčených uživatelů drog se v roce 2011 také zvýšila. Její hodnota dosáhla na 88,1 / obyvatel (= osob), specifická prevalence ve věkové skupině let se zvýšila na 236,2 / obyvatel (= osob). Ve srovnání s rokem 2010 se prevalence v roce 2011 zvýšila o 0,9 / obyvatel, bylo evidováno celkem o 279 léčených uživatelů drog více. Je však stále nutné konstatovat, že tento počet ovlivňuje mimo jiné i způsob kódování klientů z nízkoprahových center, u nichž je uváděn místo data narození pouze rok narození (na základě závěru Úřadu pro ochranu osobních údajů, který datum narození označil jako citlivý údaj a nepovolil jeho předávání do drogového informačního systému Hygienické služby ČR). Proto jsou každé čtvrtletí prověřovány stovky nejednoznačně kódovaných záznamů o léčených uživatelích drog a upřesňováno, zda se nejedná o záznam o stejném klientovi. Referát drogové epidemiologie tak v průběhu roku vyřazuje několik set záznamů jako tzv. duplicitní nebo změnová hlášení. Záznam o léčení klienta je z analyzované evidence vyřazen již v případě podezření na stejnou osobu klienta, pokud se nepodaří jednoznačně prokázat, že se jedná o dvě různé osoby. Tím vzniká podhlášení celkového počtu léčených uživatelů drog. Počty nově evidovaných uživatelů drog a všech léčených uživatelů drog v roce 2011 podle základní drogy a pohlaví jsou uvedeny v tabulce č. 12, proporcionální zastoupení jednotlivých skupin drog je na grafu č. 4. Mezi nově evidovanými uživateli drog bylo mužů (68,5 %) a žen (31,2 %), u 11 osob pohlaví nebylo uvedeno. Mezi všemi léčenými klienty bylo mužů (68,4 %) a žen (31,3 %), u 28 osob pohlaví nebylo uvedeno. Kromě toho bylo z L/K center nahlášeno celkem 228 léčených gamblerů, 94,3 % mužů, řada z nich užívala nějakou další nelegální drogu jako sekundární, případně i injekčně. 16

19 Mezi žadateli o prvou léčbu jsou nejčastěji užívanou skupinou drog stimulancia, celkem osob, tj. 69,3 % ze všech nově evidovaných klientů (o 1,8 % více oproti roku Samotný pervitin uvedlo jako základní drogu osob, tj. 69,1 % (oproti roku 2010 nárůst o 183 osob, tj. 1,9 %). Druhou nejčastěji registrovanou skupinou drog mezi nově evidovanými klienty jsou kanabinoidy celkem 839 osob, tj. 18,6 %, výlučně uživatelé marihuany; oproti předchozímu roku nárůst o 144 osob, tj. 2,7 %. Na třetím místě jsou uživatelé opiátů celkem 443 osob, tj. 9,8 % (pokles o 163 osob, tj. 4,1 %), z toho heroin 269 osob, tj. 6,0 % z nově evidovaných uživatelů drog (pokračuje pokles počtu nově léčených uživatelů heroinu - oproti roku 2010 se snížil o 133 osob, jeho podíl se snížil o 3,2 %). V roce 2011 je počet uživatelů nesubstitučního Subutexu a Suboxonu mezi prvožadateli o léčbu 119 osob. Z nich užívá 62 klientů ještě další 1 2 drogy sekundární, nejčastěji pervitin (20 osob), heroin a marihuanu (vždy 16 osob). Oba uživatelé Suboxonu uvedli jako sekundární užívané drogy heroin, pervitin či marihuanu. Ještě častěji však byl Subutex evidován jako sekundární droga tedy jednoznačně zneužívaný nesubstitučně (496 uživatelů pervitinu, 112 uživatelů marihuany a 57 uživatelů heroinu jako základní drogy). Nejčastěji byli uživatelé nelegálního Subutexu jako základní či sekundární drogy hlášeni z Prahy (244 osob), ze Středočeského kraje (237 osob) a Ústeckého kraje (102 osob). Žádného uživatele nelegálního Subutexu nehlásil kraj Karlovarský, po 2 4 klientech hlásily kraje Pardubický, Zlínský, Moravskoslezský a Liberecký. V porovnání se všemi léčenými uživateli drog je mezi prvožadateli o léčbu vyšší podíl uživatelů stimulancií (o 4,4 %), naopak podíl uživatelů opiátů je u nově evidovaných uživatelů drog nižší dokonce o 9,5 %. Podíl uživatelů kanabinoidů jako základní drogy je mezi prvožadateli o léčbu vyšší o 6,5 % a počet uživatelů kanabinoidů je na druhém místě za stimulancii, na rozdíl od všech léčených uživatelů drog, mezi nimiž jsou až na místě třetím. U ostatních skupin drog se podíl skupin užívaných drog mezi prvožadateli a všemi léčenými klienty podstatněji neliší. Na počtu uživatelů neznámé drogy v obou hodnocených skupinách klientů se podílí v 57 % hlášení z Jihomoravského kraje, i když se ve srovnání s minulými roky identifikace užívané drogy v hlášeních zlepšuje. Mezi všemi klienty léčenými v průběhu roku 2011 v L/K centrech jsou také nejčastěji užívanou skupinou drog stimulancia (6 027 osob, tj. 64,9 % - o 365 osob více ve srovnání s rokem 2010), samotný pervitin pak osob, tj. 62,5 % - o 367 osob více než v roce Na druhém místě jsou mezi všemi klienty užívány opiáty celkem osob, tj. 19,3 % 17

20 Oproti roku 2010 pokles o 293 osob, tj. o 3,8 %), z toho heroin osob, tj. 12,1 % ze všech klientů léčených v roce 2011 (dokonce o 311 osob méně než v roce 2010, tj. o 3,8 %). Tento pokles zčásti kompenzovali uživatelé Subutexu (nárůst o 227 osob), z nichž většina (téměř ¾) užívá ještě další 1 2 drogy sekundární, nejčastěji pervitin (193 osob), heroin (144 osob) a marihuanu (113 osob), ale i metadon, kokain, sedativa, jiné opiáty, halucinogeny či rozpustidla. Ještě častěji však byl Subutex evidován jako sekundární droga tedy jednoznačně zneužívaný nesubstitučně. Byli evidováni 2 uživatelé Suboxonu. Kanabinoidy, téměř výhradně marihuana, jsou jako základní droga udávány ve 13,1 % ze všech léčených uživatelů drog. Uživatelé rozpustidel vykazují mezi všemi klienty více než dvojnásobný počet než mezi prvně léčenými, jejich zastoupení je však mezi všemi klienty pouze 0,4 % oproti 0,5 % mezi prvožadateli o léčbu. Velmi nízké zastoupení mají uživatelé extáze jako základní drogy (3 prvně léčené osoby, resp. 6 ze všech evidovaných léčených uživatelů drog). Počet se v posledních letech prakticky nemění. V roce 2002 bylo evidováno 193 osob, resp. 218 osob udávajících extázi jako základní drogu. I když jsou evidovány pouze malé počty léčených uživatelů drog udávajících jako základní drogu kokain, jejich počty se zvyšovaly do roku 2009 a v roce 2011 se snížily. Na grafu č. 5 je zachycen vzájemný poměr mužů a žen podle jednotlivých skupin užívaných drog, a to zvlášť pro žadatele o první léčbu a pro všechny léčené klienty. Z grafu je patrné, že tento poměr se u nově evidovaných i všech léčených uživatelů drog příliš neliší. Nebyly evidovány žádné ženy užívající jako základní drogu halucinogeny. Nejvyšší podíl mužů je mezi všemi léčenými uživateli kanabinoidů, nejnižší mezi uživateli jiných rozpustidel. Závažným zjištěním je poměrně vysoký podíl žen mezi uživateli stimulancií (33,5 %), zatímco mezi uživateli opiátů představují ženy pouze 29,0 %. Data o léčených uživatelích drog přinášejí odlišnosti podle typu L/K centra, kde se klient léčí centra nízkoprahová, ambulantní a lůžková. V tabulce č. 13 je srovnání klientely těchto zařízení podle skupin základní drogy a vybraných drog, které klienti užívají. Nejvíce nově registrovaných klientů je hlášeno z nízkoprahových center, kde převládají uživatelé pervitinu (1 999 osob, tj. 76,0 % z klientů nízkoprahových center), kanabinoidů (371 osob, tj. 14,1 % z klientů nízkoprahových center) a heroinu (99 osob, tj. 3,8 %), který těsně následují uživatelé nelegálního Subutexu (73 osob, tj. 2,8 % z klientů nízkoprahových center). Tato centra nahlásila přes 61,3 % z nelegálních uživatelů Subutexu. 18

21 Ze všech klientů léčených v roce 2011 nahlásila nízkoprahová centra 53,0 % ze všech léčených uživatelů drog. Z klientů v nízkoprahových centrech tvořili uživatelé pervitinu 72,3 %, uživatelé kanabinoidů jen 10,4 %, uživatelé heroinu 6,9 % a uživatelé Subutexu 6,2 %. Z uživatelů Subutexu se léčilo v nízkoprahových centrech dokonce 65,0 %. V ambulantních zařízeních mezi nově evidovanými klienty převažují uživatelé pervitinu, následují uživatelé kanabinoidů a s odstupem uživatelé heroinu. Mezi všemi klienty jsou v těchto L/K centrech nejpočetněji zastoupeni uživatelé pervitinu (i když jich je pouze 15,1 % ze všech uživatelů pervitinu), heroinu (největší podíl ze všech léčených uživatelů heroinu), na třetím místě uživatelé kanabinoidů. V lůžkových zařízeních je co do počtu léčených uživatelů nejvíce uživatelů pervitinu, heroinu a kanabinoidů. Z lůžkových L/K center nebyl hlášen žádný léčený uživatel extáze, ale ani uživatelé Subutexu v kombinaci s další užívanou drogou. 19

22 Regionální distribuce léčených uživatelů drog Incidence, prevalence i specifická věková incidence a prevalence léčených uživatelů drog podle krajů je v tabulce č. 11 a grafu č. 6. Počty nově evidovaných uživatelů drog podle skupin základní drogy stejně jako počty všech klientů v roce 2011 podle skupin základní drogy v jednotlivých krajích jsou v tabulkách č. 14, 15 a grafech č. 7, 8. Při vyhodnocování dat o léčených uživatelích drog podle krajů je nutné mít na paměti, že jsou data zpracovávána podle místa hlásícího L/K centra, ne podle místa bydliště klientů, které často není vyplněno vůbec, případně je vyplněno nesprávně podle místa okamžitého pobytu v místě L/K centra, kde klient vyhledá pomoc. Nejvyšší incidence na obyvatel je za rok 2011 v Olomouckém kraji (105,2 / obyvatel), Praze (56,2 / obyvatel), Vysočině (53,8 / obyvatel) a v Ústeckém kraji (53,5 / obyvatel); nejvyšší prevalenci má v roce 2011 Olomoucký kraj (177,5 / obyvatel), Ústecký kraj (151,4 / obyvatel), Vysočina (139,0 / obyvatel) a Praha (121,1 / obyvatel). Nejvyšší počty nově evidovaných klientů jsou v roce 2011 v Praze (707 osob), následuje Olomoucký kraj (675 osob), Moravskoslezský kraj (478 osob) a kraj Ústecký (447 osob). V počtech všech klientů za rok 2011 je také na prvním místě Praha (1 523 osob), Ústecký kraj (1 266 osob), Olomoucký kraj (1 139 osob) a Středočeský kraj (1 056 osob). Procentuální zastoupení uživatelů opiátů je stejně jako v minulých letech nejvyšší v Praze (mezi nově evidovanými uživateli v Praze i přes zhruba o 5 % nižší podíl mezi léčenými uživateli drog v kraji ve srovnání s rokem je to 22,2 %, což je 35,4 % ze všech nově evidovaných uživatelů opiátů, tj. zhruba o 2,5 % vyšší podíl oproti roku 2010; mezi všemi klienty je uživatelů opiátů 34,4 % - což je 29,3 % ze všech léčených uživatelů opiátů v roce 2011, tj. o 0,5 % méně než v roce 2010). Mezi nově evidovanými klienty je vysoký podíl uživatelů opiátů i v krajích Karlovarském, Jihomoravském a Středočeském. Opiáty jsou mezi všemi léčenými uživateli drog silně zastoupeny také v kraji Středočeském (31,1 % v rámci kraje), vysoký podíl představují uživatelé opiátů i v krajích Královéhradeckém a Jihomoravském. Nejnižší počty léčených uživatelů opiátů byly hlášeny z kraje Karlovarského, Libereckého, Pardubického a Zlínského (10 23 osob). 20

23 Nejvíce nových uživatelů pervitinu a stimulancií hlásil Olomoucký kraj (539 osob, tj. 79,9 % v rámci kraje, 17,2 % z nových uživatelů stimulancií v ČR), Praha (406 osob, tj. 57,4 % v rámci kraje), dále kraje Ústecký, Moravskoslezský a Jihomoravský (373 osob, resp. 295, resp. 257 osob). Mezi nově evidovanými uživateli v krajích tvoří uživatelé stimulancií nadpoloviční podíl ve všech krajích. Nejvyšší podíl uživatelů stimulancií mezi novými klienty v kraji hlásil kraj Ústecký (83,4 %), Liberecký (81,6 %) a Královéhradecký (80,1 %). Nejnižší je podíl uživatelů stimulancií mezi novými klienty v Plzeňském kraji, kraji Vysočina a v Praze (53-60 %). Mezi všemi léčenými uživateli drog byl nahlášen nejvyšší počet uživatelů stimulancií z Ústeckého kraje (974 osob, tj. 16,1 % ze všech léčených uživatelů stimulancií v ČR), Olomouckého kraje (859 osob) a z Prahy (772 osob). Nadpoloviční podíl uživatelů pervitinu a dalších stimulancií je hlášen ze všech krajů. Nejvyšší podíl tvoří uživatelé stimulancií mezi klienty kraje Jihočeského (85 %), Libereckého (79,8 %) a Karlovarského (79,1 %). Nejnižší počty léčených uživatelů stimulancií nahlásil kraj Pardubický (69 osob). Ze vzájemného zastoupení jednotlivých skupin drog lze konstatovat, že problematika heroinu a dalších opiátů dominuje v Praze a částečně ve Středočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji, v ostatních krajích mají výraznou převahu uživatelé stimulancií, téměř výhradně pervitinu. Kanabinoidy jako základní drogu uvádějí v nejvíce procentech noví klienti v kraji Plzeňském (41,7 %), Vysočina (32,5 % ), Moravskoslezském (30,8 %, ale co do počtu nejvíce ze všech nových uživatelů marihuany v ČR 147 osob = 17,5 %), kraji Zlínském (29,2 %). Vyšší počty nově evidovaných uživatelů kanabinoidů byly nahlášeny ještě z Prahy (119 osob), Plzeňského kraje (100 osob), Olomouckého kraje (91 osob) a kraje Vysočina (90 osob). Všichni léčení uživatelé kanabinoidů byli hlášeni nejčastěji z kraje Vysočina (187 osob, 26,2 % v rámci kraje, ale i 15,4 % z celé ČR). Následují kraje Praha (180 osob) a Moravskoslezský (175 osob). Nejvyšší podíl v kraji tvoří uživatelé kanabinoidů v kraji Plzeňském (36,5 %), Vysočina (26,2 % v rámci kraje), Moravskoslezském (22,9 %) a Zlínském (21,1 %). Nejméně léčených uživatelů kanabinoidů bylo hlášeno z Karlovarského a Pardubického kraje. Uživatelů hypnotik a sedativ bylo mezi všemi léčenými klienty evidováno pouze 82 osob, z toho nejvíce z kraje Vysočina (25 osob) a Olomouckého (13 osob). 21

24 Uživatele rozpustidel hlásil nejčastěji kraj Olomoucký (11 osob z celkového počtu 40 registrovaných), Vysočina a Ústecký. Celkem 40 léčených uživatelů rozpustidel představuje pouze 0,4 % mezi evidovanými klienty v roce Halucinogeny byly nahlášeny ze 3 krajů v počtu 1 osoba. Mezi všemi léčenými klienty uvedlo jako základní drogu kokain celkem 30 klientů (oproti 23 klientům v roce 2010) - 12 klientů z Prahy, 4 klienti z kraje Jihočeského a Moravskoslezského, po 2 klientech hlásil kraj Středočeský, Ústecký, Vysočina, Jihomoravský a Zlínský. Kokain jako sekundární drogu uvedlo 113 uživatelů drog (20 klientů z Prahy, 19 klientů z Olomouckého kraje, 15 osob z kraje Vysočina, 11 osob z Jihomoravského kraje, 10 osob z Libereckého kraje, 9 osob z Ústeckého kraje, 8 osob z Jihočeského kraje, zbývající kraje kromě Karlovarského a Pardubického nahlásily 1-5 uživatelů kokainu). V 82 případech byl kokain užíván k pervitinu, ve 12 případech k heroinu, ve 13 případech k marihuaně, v 1 případě k sedativům, toluenu a Subutexu. Nejvíce gamblerů v obou skupinách klientů vykazuje tradičně Moravskoslezský kraj. 22

25 Věková distribuce Věk uživatelů drog představuje jeden z nejvýznamnějších ukazatelů, které charakterizují drogovou scénu v ČR. V tabulce č. 16 a grafu č. 9 je uvedena věková distribuce léčených uživatelů drog podle věkových skupin a pohlaví, včetně rozlišení mezi žadateli o první léčbu a všemi klienty za rok Mezi žadateli o první léčbu jsou stejně jako v minulých čtyřech letech nejpostiženější věkovou skupinou 20-24letí (v roce 2004 to byli 15 19letí). Celkem nově evidovaných žadatelů o léčbu v této věkové skupině znamená incidenci 166,8 / obyvatel této věkové skupiny (tabulka č. 21). Incidence se v této věkové skupině stejně jako v minulém roce snížila. Druhou nejpostiženější věkovou skupinou jsou 25-29letí (1 039 osob), těsně následují 15 19letí (1 013 osob, což znamená nejvyšší incidenci, tj. 173,9 / obyvatel). Věková struktura léčených uživatelů drog se liší podle pohlaví. U mužů je nejpočetnější skupina 25 29letých (24,2 %), následují 20 24letí (24,2 %) a až třetí 15 19letí (22,5 %). U žen jsou nejpočetnější 15 19leté klientky (30,7 %), následují 20-24leté (28,6 %). Mezi všemi léčenými klienty pozorujeme další posun do starších věkových skupin (tabulka č. 22). Početně nejpostiženější věkovou skupinou jsou stejně jako v předchozím roce 25 39letí, osob znamená mezi všemi klienty dokonce 54,2 %, ale prevalencí 198,7 / obyvatel se řadí opět až na třetí místo za skupinu 20 24letých (prevalence 306,2 / obyvatel) a 15 19letých (prevalence 244,1 / obyvatel). V této skupině je nejpočetněji zastoupena skupina 25 29letých, která tvoří 24,6 % ze všech léčených klientů. Druhou početně největší věkovou skupinou jsou 20 24letí léčení uživatelé drog (22,8 % z klientů). Zatímco u mužů je nejpočetnější skupina let (25,4 % z mužů) a následují 30 34letí a 20 24letí, mezi ženami je nejvíce postižených ve věku let (27,6 %), následují 25 29leté a těsně 15 19leté. Mladistvých uživatelů do 15 let věku bylo mezi žadateli o prvou léčbu 43 osob (v roce 2010 celkem 33 osob), mezi všemi klienty 48 osob (v roce 2010 celkem 44 osob), tj. 0,5 % ze všech a 1,0 % z prvně léčených klientů (oproti 0,5 %, resp. 0,8 % v roce 2010). Na grafu č. 9 je patrný výrazně vyšší podíl žen oproti mužům v obou nejnižších věkových skupinách jak mezi novými, tak mezi všemi léčenými uživateli drog v roce Mezi novými léčenými uživatelkami drog v roce 2011 tvoří ženy ve věku do 19 let 32,0 %, 23

26 zatímco muži ve věku do 19 let 19,5 %. Také mezi všemi léčenými uživateli drog v roce 2011 je výrazně vyšší podíl žen ve věkové skupině let (22,2 % z evidovaných žen, mužů pouze 12,1 % z evidovaných mužů). Mezi všemi klienty stejně jako mezi prvožadateli o léčbu je oproti ženám výrazně vyšší podíl léčených mužů ve věkové skupině let. Tabulka č. 17 přináší informaci o věkovém složení klientů v jednotlivých typech L/K center. Nejpočetnější u nově evidovaných klientů byla v nízkoprahových centrech věková skupina let (29,0 % z klientů těchto L/K center). Také v lůžkových zařízeních byla nejpočetnější skupina let (27,2 % z klientů těchto L/K center). V ambulantních zařízeních však byla nejpočetnější skupina 15 19letých (34,3 % z klientů těchto L/K center). Noví klienti ve věku let vyhledali léčení v nízkoprahových centrech ve 48 % případů, u vyšších věkových skupin již převažují jako nejvyhledávanější zařízení nízkoprahová centra. Mezi všemi klienty v nízkoprahových centrech jich bylo nejvíc ve věku let (25,4 %) a let (24,7 %), v ambulantních centrech pak ve věku let a let (23,1 %, resp. 22,5 %), následovali 15-19letí; v lůžkových centrech byla nejpočetnější skupina let (24,6 %). Ve všech věkových skupinách od 20 do 64 let léčení uživatelé drog vyhledali nejčastěji nízkoprahová centra. V tabulkách č. 18, 19 a 20 jsou žadatelé o prvou léčbu i všichni klienti za rok 2011 uživatelé jednotlivých skupin drog - rozčleněni do jednotlivých věkových skupin podle základní užívané drogy a pohlaví. U pervitinu lze pozorovat rozdíly mezi pohlavími. Ženy uživatelky pervitinu ve věkové skupině do 15 let a let převažují nad muži jak mezi žadateli o prvou léčbu, tak i mezi všemi klienty. Muži uživatelé heroinu převažují nad ženami v obou skupinách klientů ve všech věkových kategoriích nad 15 let. Tabulky č. 21 a 22 zachycují rozdíly ve věkové distribuci všech i nově evidovaných uživatelů drog, uživatelů heroinu a uživatelů pervitinu podle pohlaví, poměru mužů a žen, jejich incidenci a prevalenci. Mezi novými klienty je u uživatelů všech drog v roce 2011 nejpočetnější skupina let s osobami, následuje skupina let. Nejvyšší incidence je však mezi 15-19letými (173,9 / obyvatel), následovaná skupinou let s incidencí 166,8 / obyvatel. U nových uživatelů heroinu je sice nejpočetnější skupina let, incidence v této věkové skupině je 7,7 / obyvatel nejvyšší z hodnocených věkových skupin. Mezi nově evidovanými uživateli pervitinu je také nepočetnější skupina let, která má až třetí nejvyšší incidenci. Nejvyšší incidenci má věková skupina let (133,7 / obyvatel), následuje skupina 15-19letých (96,3 / obyvatel). Mezi uživateli 24

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Drogový informační systém v ČR

Drogový informační systém v ČR Drogový informační systém v ČR MUDr. Běla Studničková Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Ukazatelé drogové scény: 1. populační studie o drogách

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012)

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie Incidence léčených uživatelů drog () a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) PRAHA srpen 2012 Hygienická

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj:

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj: 2 Předvstupní dotazník Předvstupní dotazník k žádosti o léčbu v TK (předvstupní dotazník zasílejte společně s formální žádostí a životopisem na adresu: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice) Vyplňuje TK: Kód

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Globáln lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen ení odhadů prevalence HIV/AIDS Současn asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR M.Malý M. Brůčková Státní zdravotní ústav Praha Globální přehled epidemie

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2010

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2010 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2010 Zpracovala: Mgr. Nina Janyšková Vedoucí Oddělení protidrogové prevence ZDR MHMP Protidrogová koordinátorka HMP Projednáno

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Aktuální informace o drogové problematice v Evropě Přehled situace v oblasti drog ve 29 evropských

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.12.2004 84 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2012

Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 2. 2013 1 Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2012 Information

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Ústecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Ústeckém kraji 12,6 % 1 a celkový počet dosahoval 54 737 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Liberecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Liberecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Libereckém kraji 6,5 % 1 a celkový počet dosahoval 14 577 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2011

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2011 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2011 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2011 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Hl. m. Praha 2,5 % 1 a celkový počet dosahoval 17 954 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006

Více

MMO zdravotní ukazatele

MMO zdravotní ukazatele MMO zdravotní ukazatele Vybrané demografické ukazatele a ukazatele zdravotního stavu v letech 5 až 9 (srovnání Ostrava, MSK a ČR) vše zdroj ÚZIS Počet živě narozených na obyvatel 5 6 7 8 9 MS kraj 9,73

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více