2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod"

Transkript

1 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa Mladá Boleslav IČ: IZO: Tel.: Fax: Web:

2 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc, MBA, ředitelka Ing. Jiří Dvorný, zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Jan Hanuš, zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Martina Řechtáčková, zástupkyně ředitele pro speciální třídy ŠKODA AUTO a.s. Za zřizovatele: Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s., Řízení lidských zdrojů Mladá Boleslav 30. září 2014

3 Obsah ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod 2 Činnost školy 2 Základní charakteristika 3 Pedagogičtí pracovníci 6 Školská rada 8 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 12 Přijímací řízení 13 Mimoškolní aktivity 20 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 21 Výsledky kontroly České školní inspekce 22 Speciální třídy 23 Činnost speciálních tříd 23 Základní charakteristika 23 Pedagogičtí pracovníci 24 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 25 Přijímací řízení 26 Mimoškolní aktivity 30 Aktivity a prezentace speciálních tříd na veřejnosti 30 Výsledky kontroly České školní inspekce 31 Základní údaje o hospodaření školy 32 Zpráva o hospodaření školy 32 Příjmy 32 Výdaje 32 Informace o výsledcích kontrol 33 Projekty 34 Modernizace výuky ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském 37 Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Stř. krajem 39 POSPOLU - monitoring 40 Žákovský vůz ŠKODA CitiJet 41 Přílohy 42 Seznam příloh

4 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva 2013/2014 1

5 1. Činnost školy 1.1 Základní charakteristika > ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále škola) je soukromým zařízením. Zřizovatelem je Volkswagen AG. > Škola připravuje budoucí zaměstnance pro potřeby společnosti ŠKODA AUTO, realizuje zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou studia při zaměstnání a formou kurzů. > Struktura vyučovaných oborů a počet žáků v jednotlivých oborech se stanovuje na základě potřeb a požadavků odborných útvarů společnosti ŠKODA AUTO. > Areál školy je situován ve společnosti ŠKODA AUTO, což vytváří vynikající podmínky pro spojení škola praxe. Velká část přípravy žáků školy v závěrečných ročnících se odehrává na provozních pracovištích ŠKODA AUTO. > V souladu s rozhodnutím zápisu do rejstříku škol a školských zařízení realizovala škola ve školním roce 2013/2014 výuku oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou a výuku oborů středního vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou, a to denní formou. Obory jsou zaměřeny na strojírenství a elektrotechniku. > Pro absolventy tříletých oborů vzdělání z řad žáků SOUs a zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO škola organizuje nástavbové studium ve formě denní nebo dálkové (studium při zaměstnání). > Dále škola pro zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO zajišťuje výuku oborů ukončených závěrečnou zkouškou dálkovou formou (studium při zaměstnání). > Škola je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a dospělých zaměstnanců s cílem propojit odborné i sociální kompetence, předávání know-how a zajistit připravenost žáků pro nástup do praxe. > Škola umožňuje získat absolventům certifikáty IES. Certifikát doplňuje, ale nenahrazuje vysvědčení, které žák získal na škole. Mezinárodní certifikát pomáhá držitelům lépe se prosadit na mezinárodním trhu práce v případě pracovní příležitosti v cizině a ulehčuje orientaci zaměstnavatelům. > Certifikáty lze získat v těchto oborech: Provoz a ekonomika dopravy, Mechanik seřizovač, Mechanik elektrotechnik, Mechanik opravář motorových vozidel, Nástrojař, Obráběč kovů, Karosář, Autolakýrník, Autoelektrikář, Strojní mechanik. Vystavení certifikátů zajišťuje Clients Centre, International, Education Society, Horní 32, Brno. > Ve školním roce 2013/2014 bylo vydáno 47 certifikátů, z toho nejlepším žákům zdarma - 20 certifikátů jako odměna od školy a 1 certifikát jako odměna od společnosti IES; ostatní za poplatek. V dubnu 2013 škola obhájila rating ve stupni A, tj. špičková instituce s mezinárodní zkušeností. Výroční zpráva 2013/2014 2

6 > Výchovně vzdělávací činnost školy se řídí ustanoveními Školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších odborných škol č. 561/2004 Sb. a dalšími vyhláškami MŠMT ČR týkajících se přípravy žáků na středních odborných učilištích. 1.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem 93 ředitel 1 zástupci ředitele 2 učitelé odborného výcviku 44 učitelé teoretické výuky 46 (z nich 23 pro všeobecně vzdělávací předměty, 23 pro odborné předměty) Kvalifikace pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadavky na pedagogickou nebo odbornou kvalifikaci pro výuku žáků na středním odborném učilišti. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Teoretická výuka > Základy první pomoci 08/ učitelů > IT hlasovací zařízení 08/ učitelů > Příprava cizojaz. lekcí na PC 09/ učitel > Výchovné poradenství 10/ učitel > Řešení konfliktů ve škole 10/ učitel > Sekty 11/ učitel > Zkoušky ANJ (Czech speaks English) 11/ učitelů > Principy projektového řízení 11/ učitelů > Finanční gramotnost 11/ učitelé > Simatic8 12/ učitelé > Školení požární ochrany 12/ zást. ředitele > Obsluha měřící techniky Mitutoyo 01-02/ učitelé > MZ 2014 hodnotitelé CJL 02/ učitelé > MZ 2014 předsedové maturitních komisí 02/ učitelé > Vzdělávání pro 21. století 03/ učitel > Obsluha měřicí techniky Mitutoyo 03/ učitelé > Metrologie 04/ učitelé > NIQES moduly ČŠI 04/ učitel > Elektro ČSN, vyhlášky 04/ učitelé > CREO základní kurz 04/ učitelé > Školení a zkouška vyhláška č. 50/78 Sb. 05/ učitelé > Instruktor školní vodní turistiky 06/ učitel > Kommunikation Interaktiv 06/ učitelé > Základní kurz instruktorů cykloturistiky 07/ učitelů > Média hlídací pes demokracie 08/ učitel > Tělo Olomouc 08/ učitel > Pravidla IT 2013 průběžně všichni učitelé Výroční zpráva 2013/2014 3

7 Servisní školení > TT 5002a Montážní práce 09/ učitel > TT 5001 Ochrana cestujících 09/ učitel > TT 5002a Diagnostika ŠKODA 11/ učitel > TT 5403 Základy vozové elektriky 02/ učitel > TT 5404 Elektrická zařízení 04/ učitel Odborný výcvik > Autoelektronika specialista 09/ učitel > Práce se standarty a organizace pracoviště 09/ učitel > Trénink 5S (organizace pracoviště) 09/ učitel > ŠKODA Octavia A7 09/ učitel > ŠKODA Superb 09/ učitel > ŠKODA Rapid SB 09/ učitel > Hydraulika 09/ učitel > Doškolení a přezkoušení odpor 10/ učitelů > Doškolení a přezkoušení ochranné atmosféry 10/ učitelů > Doškolení a přezkoušení plamen 10/ učitelů > Doškolení a přezkoušení oblouk 10/ učitelů > Doškolení a přezkoušení instruktora svařování 10/ učitelé > Nové materiály, technologie pro svařování 10/ učitel > Autoelektronika CAN Bus 10/ učitelé > Klíčové principy projektového řízení 11/ učitelů > Šetření energiemi 11/ učitelů > Jazykový test angličtina 11/ učitel > Jazykový test němčina 11/ učitelů > Doškolovací kurz instruktorů lyžování 12/ učitel > Seminář pro svářečské dozory 12/ učitel > Snímače, senzory a akční členy v automobilech 01/ učitel > Etický kodex 01/ učitelů > Bezpečnost práce THZ 01/ učitelů > MS Excel 02/ učitelé > MS Power Point 02/ učitelů > Co je Controlling 02/ učitel > Aplikace procesního řízení 02/ učitel > ŠKODA CNG 02/ učitel > Metrologický řád ŠKODA 02/ učitel > Nové technické normy pro svářeče 03/ učitel > Systém environmentálního řízení (EMS) 04/ učitel > Vodní hospodářství 04/ učitel > Ochrana ovzduší 04/ učitel > Odpadové hospodářství 04/ učitel > Základní mistrovský program 1. blok 01-05/ učitelé > Základní mistrovský program 2. blok 04-05/ učitel > Základní mistrovský program 3. blok 04-05/ učitel > Požární ochrana 05/ učitelů Výroční zpráva 2013/2014 4

8 > Elektrotechnický seminář nové normy 05/ učitelé > Přezkoušení dle ČSN En plechy 06/ učitelé > S7 300/400 perametrizované FC, FB, OB 06/ učitel > S7 300/400 údržba a diagnostika 06/ učitel > Vyhláška č. 50 o odb. způs. v elektrotechnice 06/ učitel > Přezkoušení dle ČSN plasty 06/ učitelé > Development Center 06/ učitelů > Kurz instruktorů cykloturistiky 06-07/ učitelé > Školení MOVIFIT (frekvenční měniče) 07/ učitelé > Řidiči motorových vozíků průběžně 3 učitelé > Požární ochrana pro školitele průběžně 1 učitel > EMS system enviroment průběžně 34 učitelů > Němčina standart průběžně 5 učitelů > Protikorupční školení průběžně 29 učitelů > Řidiči služebních vozidel průběžně 23 učitelů > QMS systém řízení kvality průběžně 21 učitelů > Pravidla IT 2013 průběžně všichni učitelé > Doplňkové pedagogické studium zahájeno: 09/2013 ukončení: 05/ učitelé > Bakalářské studium (ČVUT Praha) zahájeno: 10/ Učitelství praktického vyučování ukončení: 05/ učitelé ukončení: 01/ učitel > Bakalářské studium (UK Praha) zahájeno: 09/ Učitelství praktického vyučování ukončení: 06/ učitelé > Bakalářské studium (TU Liberec) zahájeno: 10/ Strojírenství ukončení: 01/ učitel > Magisterské studium (UJAK Praha) zahájeno: 09/2012 ukončení: 05/ učitel > Rozšiřující studium SŠ (ZU Plzeň) zahájeno: 09/2013 ukončení: 06/ učitel Servisní školení > TT 5520 Montážní práce 09/ učitel > TT 5405 Hledání elektrických závad 10/ učitel > TT 5429 Komfortní systémy 11/ učitelé > TT 5002a Diagnostika ŠKODA 11/ učitel > TT 5348 Mechanické převodovky 01/ učitel > TT 5407 CAN-Bus 03/ učitel > TT 5405 Hledání elektrických závad 03/ učitel > TT 5404 Elektrická zařízení 04/ učitel Výroční zpráva 2013/2014 5

9 1.3 Školská rada při ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod Složení Školské rady na funkční období Předseda: Ing. Zdeněk Čuban Členové: Ing. Olga Grůšová Dušan Salač Mgr. Stanislav Drapák Mgr. Ivana Gösselová Monika Kubínová Program zasedání Školské rady dne > Projednání a schválení Výroční zprávy za šk. rok 2012/2013 > Schválení Školního řádu > Informace k rozpočtu školy na kalendářní rok 2014 > Stav žáků školy v 1. ročnících > Výsledky maturitních zkoušek 2013 (včetně opravného termínu) > Schválení změn ve složení Školské rady > Informace o programu Akademik Pool > Různé Program zasedání Školské rady dne > Přijímací řízení > Studijní výsledky maturitní a závěrečné zkoušky > Školní vzdělávací programy > Investice probíhající a plánované na další školní rok > Domov mládeže pro žáky 1. ročníků ve školním roce 2014/2015 > Cílená péče o absolventy maturanty Výroční zpráva 2013/2014 6

10 Školská rada na svém zasedání dne 6. října 2014 projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského, odštěpného závodu ve školním roce 2013/2014. Ing. Zdeněk Čuban předseda Školské rady Mladá Boleslav 6. října 2014 Výroční zpráva 2013/2014 7

11 1.4 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2013/2014 byla realizována výuka těchto oborů středního vzdělání denní formou: a) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP: Mechanik elektronik č. j. 6907/ L/001 Mechanik seřizovač č. j / L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP: Mechanik seřizovač č. j. 9325/ L/001 Mechanik strojů a zařízení č. j / L/01 Mechanik strojů a zařízení, ŠVP: Mechanik strojů a zařízení č. j. 9325/ M/01 Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP: Průmyslový logistik č. j. 6907/ b) obory středního vzdělání s výučním listem H/02 Karosář, ŠVP: Klempíř-karosář č. j. 6907/ H/01 Nástrojař, ŠVP: Nástrojař č. j / H/01 Strojní mechanik, ŠVP: Zámečník č. j / H/01 Autolakýrník, ŠVP: Autolakýrník č. j. 6907/ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik č. j / H/01 Obráběč kovů, ŠVP: Obráběč kovů č. j. 6907/ H/01 Autoelektrikář, ŠVP: Autoelektrikář č. j. 6907/ H/01 Elektrikář silnoproud, ŠVP: Elektrikář-silnoproud č. j / Výroční zpráva 2013/2014 8

12 c) denní forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/51 Provozní technika, ŠVP: Provozní technika č. j. 1606/ L/51 Autotronik, ŠVP: Autoelektronika č. j. 1606/ d) dálková forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/506 Provozní technika č. j / L/51 Provozní technika, ŠVP: Provozní technika č. j. 1606/ L/501 Elektrotechnika č. j / L/52 Provozní elektrotechnika, ŠVP: Elektrotechnika č. j. 1606/ e) dálková forma výuky oborů středního vzdělání s výučním listem H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik č. j / H/01 Strojní mechanik, ŠVP: Zámečník č. j / H/01 Obráběč kovů, ŠVP: Obráběč kovů č. j. 6907/ Všechny vyučované obory vzdělání byly schváleny MŠMT ČR a jsou zařazeny v soustavě oborů vzdělání dle platnosti učebních dokumentů pro výuku v oborech středoškolského odborného vzdělávání. Výuka byla zabezpečována dle platných učebních dokumentů schválených MŠMT ČR nebo podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vytvořených na základě rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT ČR pod č. j / a č. j. 6907/ Výroční zpráva 2013/2014 9

13 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském, denním studiu vyučováno celkem 805 žáků Obor vzdělání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník L/01 Mechanik seřizovač L/001 Mechanik seřizovač L/01 Mechanik strojů a zařízení L/001 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik M/01 Provoz a ekonomika dopravy H/01 Nástrojař H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/02 Karosář H/01 Autolakýrník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Autoelektrikář H/02 Elektrikář - silnoproud L/51 Provozní technika L/51 Autotronik 8 11 Celkem žáků Výroční zpráva 2013/

14 Školní rok 2013/2014 Počet tříd > Denní forma výuky 1. ročník 9 2. ročník 9 3. ročník 9 4. ročník 4 celkem 31 > Denní nástavbové studium 1. ročník 1 2. ročník 1 celkem 2 > Dálkové nástavbové studium (studium při zaměstnání) 1. ročník 1 2. ročník 1 3. ročník 1 celkem 3 > Dálková forma studia tříletých oborů (studium při zaměstnání) 1. ročník 0 2. ročník 1 3. ročník 1 celkem 2 Počet neomluvených hodin na žáka (pouze denní studium) 1. ročník 0,04 2. ročník 0,18 3. ročník 0,15 4. ročník 0,00 celkem 0,11 Počet vyloučených žáků (pouze denní studium) z důvodu kázně 1 žák z důvodu neprospěchu 15 žáků Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek viz příloha č. 2 k Výroční zpráva 2013/

15 1.5 Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 a) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP: Mechanik elektronik L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP: Mechanik seřizovač L/01 Mechanik strojů a zařízení, ŠVP: Mechanik strojů a zařízení M/01 Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP: Průmyslový logistik přijato celkem: 104 žáků, z toho 13 dívek b) obory středního vzdělání s výučním listem H/02 Karosář, ŠVP: Klempíř-karosář H/01 Strojní mechanik, ŠVP: Zámečník H/01 Nástrojař, ŠVP: Nástrojař H/01 Autolakýrník, ŠVP: Autolakýrník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik H/01 Obráběč kovů, ŠVP: Obráběč kovů H/01 Autoelektrikář, ŠVP: Autoelektrikář H/02 Elektrikář-silnoproud přijato celkem: 140 žáků, z toho 14 dívek Výroční zpráva 2013/

16 c) denní forma studia nástavbových oborů L/51 Provozní technika L/51 Autotronik, ŠVP: Autoelektronika přijato celkem: 30 žáků d) dálková forma studia nástavbových oborů L/51 Provozní technika L/52 Provozní elektrotechnika, ŠVP: Elektrotechnika přijato celkem: 59 žáků 1.6 Mimoškolní aktivity Mimoškolní aktivity ve školním roce 2013/2014 zahrnovaly tyto oblasti: Činnost zájmových kroužků a zájmové činnosti Určeno pro zájemce - žáky ročníků, uskutečňováno pravidelně, v každé skupině 8-15 žáků. > Kulturistika 5 skupin > Sportovní hry 1 skupiny > Vodácký kroužek 1 skupina > Programování 1 skupina > Abonentní cyklus v Městském divadle Mladá Boleslav Zájezdy a mimofiremní exkurze žáků Exkurze pro nejlepší žáky kam: Jižní Čechy (Příbram, Písek, Český Krumlov, Lipno) kdo: ročníky všech oborů kdy: Studijní pobyt pro nejlepší žáky Německo kam: Drážďany, Kassel kdo: výběr žáků 3. a 4. ročníků (12 žáků) kdy: Výroční zpráva 2013/

17 Studijní pobyt pro nejlepší žáky Velká Británie kam: Manchester kdo: výběr žáků 3. a 4. ročníků (16 žáků) kdy: Exkurze pro nejlepší žáky - Německo kam: Putování po WV - Dresden, Wolfsburg, Braunschweig kdo: nejlepší žáci ročníků kdy: Speciální semináře a exkurze Exkurze v rámci předmětu Český jazyk a literatura kam: Praha kdo: ročníky čtyřletých oborů, 2. ročník denního nástavbového studia kdy: 09/2013, 10/2013 Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR kam: Praha kdo: žáci třídy S3.S, S3.E, X1 kdy: Exkurze do Památníku Terezín kam: Terezín kdo: žáci třídy S4.S, S4.L kdy: Exkurze ŠKODA Muzeum v německém a anglickém jazyce kam: ŠKODA Muzeum kdo: 4. ročníky kdy: 04/2014 Exkurze do ŠKO-ENERGO pro: všechny 1. ročníky kdy: Oblast zdravotní, sociální, prevence negativních jevů, civilní obrana Adaptační program pro: žáky všech 1. ročníků kdo: třídní učitel, vedení školy kdy: Bezpečnostně preventivní akce v šatnách školy kdo: Ochrana závodu + Policie ČR kdy: 2x v průběhu školního roku Výroční zpráva 2013/

18 Rada žáků kdo: zástupce vedení školy a zástupci jednotlivých tříd kdy: 1x za měsíc v průběhu školního roku Výchovný seminář Záhady ženského těla pro: děvčata 1. a 2. ročníků kdo: Procter & Gamble kdy: Přednáška Fúze energie budoucnosti pro: třídu S3.S, S3.E, X1 kdo: Akademie věd ČR kdy: Škola zad a nošení břemen (teoretická část + praktická část v odborném výcviku) pro: žáky všech 1. ročníků kdo: rehabilitační oddělení ŠKODA AUTO kdy: 11/ /2014 Základy první pomoci resuscitace pro: žáky 2. ročníků kdo: odborný útvar ŠKODA AUTO kdy: Charitativní akce Škola pro UNICEF kdo: žáci třídy S2.L kdy: , dokončení předání zakoupených panenek z UNICEF do Dětského centra Mladá Boleslav Czech Republic speaks English pro: žáky 4. ročníků kdo: ŠKODA AUTO Vysoká škola kdy: Program KOMPLEX přes IKT Identifikace rizikových oblastí u dospívajících, klima třídy pro: žáky 1. a 2. ročníků kdo: Česká asociace školních metodiků prevence kdy: Výchovný seminář Sex a partnerské vztahy pro: žáky všech 1. ročníků kdo: Slánka, občanské sdružení Mladá Boleslav kdy: , Beseda s Dr. Vidlákovou, pamětnicí z Terezína pro: žáky třídy S4.S, S4.L kdy: Výroční zpráva 2013/

19 Seminář Blázníš a co? pro: žáky třídy S3.S, S2.L kdo: Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav kdy: Výchovný seminář Sexuální výchova a prevence pro: žáky (chlapce) 2. ročníků kdo: MUDr. Grubský kdy: Výchovný seminář Sexuální výchova a prevence pro: žákyně (děvčata) ročníků kdo: MUDr. Jírová kdy: Pořádání a účast na soutěžích Sportovní aktivity a soutěže Sportovní a turistický kurz pro koho: žáci 2. a 3. ročníků (3 běhy) kde: Sloup v Čechách kdy: květen, červen, září 2014 Středoškolský CORNY pohár družstev v atletice okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 2 družstva (14 žáků a 14 žákyň), pořadatel ŠKODA AUTO SOUs kdy: září 2013 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců 4. místo, družstvo dívek Středoškolský CORNY pohár družstev v atletice krajské kolo, Stará Boleslav pro koho: 1 družstvo (14 žáků) kdy: září 2013 výsledek: 2. místo, družstvo chlapců Středoškolský pohár J. Masopusta ve fotbale okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (16 žáků) kdy: říjen 2013 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců Středoškolský pohár J. Masopusta ve fotbale krajské kolo, Nymburk pro koho: 1 družstvo (16 žáků) kdy: duben 2014 výsledek: 5. místo, družstvo chlapců Středoškolské hry ve stolním tenisu okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (4 žáci), pořadatel ŠKODA AUTO SOUs kdy: říjen 2013 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců Výroční zpráva 2013/

20 Středoškolské hry ve stolním tenisu, krajské kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (4 žáci), pořadatel ŠKODA AUTO SOUs kdy: listopad 2013 výsledek: 3. místo, družstvo chlapců Středoškolské hry ve volejbalu okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (10 žáků) kdy: listopad 2013 výsledek: 5. místo, družstvo chlapců Středoškolské hry šplh dívky okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (5 žákyň) kdy: listopad 2013 výsledek: 3. místo Lyžařský výcvikový kurz pro koho: žáci 1. ročníků (3 běhy) kde: Rokytnice nad Jizerou, Horská chata Světlanka kdy: leden, březen 2014 Středoškolské hry v silovém víceboji chlapců otevřené krajské kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (6 žáků) kdy: březen 2014 výsledek: 3. místo Hokejbal proti drogám okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (12 žáků) kdy: květen 2014 výsledek: 3. místo, družstvo chlapců Nohejbal okresní kolo, Mladá Boleslav pro koho: 1 družstvo (3 žáci) kdy: červen 2014 výsledek: 2. místo, družstvo chlapců Soutěže odborných vědomostí a dovedností Soutěž Automechanik 2013 v rámci výstavy Rychlá kola 2013, Lysá nad Labem kdo: 2 žáci kdy: listopad 2013 výsledek: 1. a 4. místo Krajské kolo soutěže Automechanik JUNIOR 2014 kdo: 1 žák kde: Benešov kdy: únor 2014 výsledek: 8. místo Výroční zpráva 2013/

21 Krajské kolo Karosář JUNIOR 2014 kdo: 1 žák kde: Mladá Boleslav kdy: únor 2014 výsledek: 1. místo Celostátní kolo soutěže Lakýrník CUP JUNIOR 2014 kdo: 1 žák kde: Mladá Boleslav kdy: březen 2014 výsledek: 1. místo Celostátní kolo soutěže Karosář Junior 2014 kdo: 1 žák kde: Mladá Boleslav kdy: březen 2014 výsledek: 1. místo Soutěž svářečů O zlatou kuklu společnosti SIAD kdo: 1 žák kde: Most kdy: březen 2014 výsledek: 1. místo Mezinárodní soutěž svářečů Zlatý pohár LINDE kdo: 2 žáci kde: Frýdek-Místek kdy: duben 2014 výsledek: 1. a 6. místo (metoda 111), 7. a 30. místo (metoda 135) Ostatní soutěže Průběžná matematická soutěž kdo: žáci ročníků dle zájmu kdy: 09/ /2014 Školní kolo matematické soutěže žáků kdo: žáci ročníků dle zájmu kdy: Celostátní kolo matematické soutěže SŠ kdo: nejlepší žáci ze školních kol kdy: Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kdo: žáci ročníků dle zájmu kdy: Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce kdo: žáci ročníků dle zájmu kdy: Výroční zpráva 2013/

22 Školní kolo soutěže Piškvorky kdo: žáci dle zájmu kdy: Odborné kurzy Školící moduly v ATC logistických činností kdo: VSI-ATC pro: žáky 1. a 2. roč. oboru Provoz a ekonomika dopravy Pneumatika/Elektropneumatika kdo: odborný výcvik škola, ZA/5 pro: žáky 2., 3. a 4. ročníků Hydraulika pro SOU kdo: ZA/5 pro: žáky 2., 3. a 4. ročníků oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Zámečník Elektrotechnika pro strojírenské obory kdo: ZA/5 pro: žáky 3. roč. oboru Mechanik strojů a zařízení Pneumatika kdo: ZA/5 pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik Průmyslové roboty kdo: ZA/5 pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení Programovatelné automaty kdo: ZA/5 pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik Elektrické pohony kdo: ZA/5 pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik Simatic - úvod kdo: ZA/5 pro: žáky 3. roč. oboru Mechanik elektrotechnik Zaškolený pracovník pro odporové bodové svařování kdo: škola pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Zaškolený pracovník pro stehování plamenem kdo: škola pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Výroční zpráva 2013/

23 Zaškolený pracovník pro řezání kyslíkem kdo: škola pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu kdo: škola pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou kdo: škola pro: žáky 3. roč. oboru Strojní mechanik (Zámečník) Zaškolený pracovník pro řezání kyslíkem kdo: škola pro: žáky 3. roč. oboru Strojní mechanik (Zámečník) Školící moduly výrobní systém, metody štíhlého podniku, týmová práce kdo: ŠKODA Lean Centrum pro: žáky závěrečných ročníků Slavnostní akce Slavnostní zahájení školního roku kdo: žáci 1. ročníků kde: ŠKODA Muzeum kdy: Slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých oborů kdo: úspěšní maturanti kde: ŠKODA Muzeum kdy: Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů kdo: úspěšní absolventi závěrečných zkoušek kde: ŠKODA Muzeum kdy: Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Přehlídky středních škol (Burzy škol) kde: Nymburk, Mělník, Jičín, Mladá Boleslav, Liberec, Kolín, Česká Lípa kdy: říjen listopad 2013 prezentace školy pro žákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor žáků Účast na setkání výchovných poradců ZŠ s úřady práce kde: Mladá Boleslav kdy: říjen 2013 Výroční zpráva 2013/

24 Malé burzy středních škol organizované na základních školách kde: Česká Lípa, Libáň, Dymokury, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Jilemnice, Nový Bor kdy: říjen leden 2014 Projektové hodiny kde: Mšeno, Jičín, Hořice, Mladá Boleslav, Liberec, Český Dub, Stráž nad Nisou kdy: říjen 2013 leden 2014 Osobní návštěvy ZŠ v Mladé Boleslavi seznámení s nabídkou studia, předání náborových materiálů. Účast na třídních schůzkách setkání s rodiči a žáky 9. ročníků dle požadavků ZŠ z okresu Mladá Boleslav a spádových okresů (Nymburk, Česká Lípa, Jičín, Liberec, Semily). Organizace exkurzí pro žáky ZŠ na našem SOUs - dle požadavků ZŠ (období říjen listopad 2013 proběhlo 27 exkurzí). Dny otevřených dveří kde: SOUs kdy: , , , prezentace pro žákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor žáků Den pro dívky kde: ŠKODA Muzeum kdy: prezentace pro dívky z 8. a 9. ročníků ZŠ, propagace technických oborů mezi dívkami exkurze ve ŠKODA AUTO, prohlídka ŠKODA Muzea a školy Autosalon Kola 2013 kde: Lysá nad Labem kdy: prezentace středních odborných učilišť a středních odborných škol spojená se soutěží oboru Automechanik Prague Car Festival kde: Praha Letňany kdy: prezentace středních odborných učilišť a středních odborných škol 1.8 Výsledky kontroly České školní inspekce Ve ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod, nebyla ve školním roce 2013/2014 provedena kontrola České školní inspekce. Výroční zpráva 2013/

25 Speciální třídy Výroční zpráva 2013/

26 2. Činnost školy speciální třídy 2.1 Základní charakteristika > Součástí ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského jsou třídy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Svým vzdělávacím zaměřením patří mezi speciální třídy. Výuka ve speciálních třídách poskytuje pomocí speciálních vzdělávacích potřeb a podpůrných opatření vzdělávání žákům se zdravotním postižením, především s lehkým mentálním postižením. Výchovně vzdělávacím cílem je připravit tyto žáky k začlenění do pracovního procesu a života společnosti. > Ve speciálních třídách je poskytována odborná příprava v oborech vzdělání s upravenými učebními plány. Příprava trvá 3 roky a je zakončena vykonáním závěrečné zkoušky. Absolventi obdrží výuční listy v příslušném oboru. > Výchovně vzdělávací činnost se řídí ustanoveními školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších škol č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT ČR o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č.147/2011 Sb., nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání zákona č. 689/2005. > V průběhu školního roku se činnost řídí schválenou organizací školního roku a plánem práce. 2.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem 8 zástupce ředitele 1 učitelé odborného výcviku 4 učitelé teoretické výuky 3 Kvalifikace pedagogických pracovníků Čtyři pedagogičtí pracovníci splňují požadavky na kvalifikaci ukončeným studiem speciální pedagogiky. Většina ostatních pedagogických pracovníků splňuje částečně požadavky na kvalifikaci pro výuku žáků ve speciálních třídách. Další vzdělávání pedagogických pracovníků > Bakalářské studium Řízení a vedení odborného výcviku, ČVUT Praha zahájeno: 10/ 2011 ukončení: 06/ učitel > Kurz Speciální pedagogika v rámci CŽV, TUL zahájeno: 10/ 2013 ukončení: 01/ učitel Výroční zpráva 2013/

27 Odborné semináře a kurzy > Školení první pomoci 08/ učitelů > Řešení konfliktů ve škole 10/ učitel > Přezkoušení svářečů 10/ učitelé > Klíčové principy projektového řízení 11/ učitelé > Instruktor lyžování základní kurz 12/ učitel > Školení POWER POINT 01/ učitelé > Problematika ADHD 03/ učitelé > Konference o posouzení systému evaluace a monitoringu ČR 03/ učitel > Nakládání s produkty chemických látek 06/ učitelů > Kurz instruktora cykloturistiky 06-07/ učitelé 2.3 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2013/2014 byl vyučován následující obor vzdělání: E/01 Strojírenské práce, ŠVP: Automontážní práce č. j. 9325/ Poznámka: Vyučovaný obor byl schválen MŠMT ČR v průběhu činnosti SOUs. Ve školním roce 2013/2014 bylo ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském, speciálních třídách, vyučováno 60 žáků Obor vzdělání 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem žáků E/01 Strojírenské práce Počet tříd ve školním roce 2013/2014 Obor vzdělání 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem tříd E/01 Strojírenské práce Výroční zpráva 2013/

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod školní rok 2006/2007 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Ing. Jaromír Zehnal, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více