Výroční zpráva OS Modrá velryba za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva OS Modrá velryba za rok 2007"

Transkript

1 1/6 Výroční zpráva OS Modrá velryba za rok 2007 OS Modrá velryba uspořádalo tyto akce: Kreativní odpoledne Veselý výšlap, obecní pochod 6 a 12 km pro širokou veřejnost kolem místních zajímavostí, spolupořádal Obecní úřad Bílá Lhota, SOKOL a SDH Hrabí Malá akademie kroužku Hravá angličtina. Předškoláci a malí školáci hráli anglicky pohádku, objednávali v londýnské restauraci pití a předváděli styl výuky pomocí her, pastelek a hudby. Červen Rodičovské centrum Velrybka navštívil klub maminek Provázek z Olomouce Tábor Cesty s námořníkem Sindibádem. Stanování, polní stravování a společné dramatické i zábavné zážitky pro rodiče a děti v Hraběšicích u Šumperka Účast na Litovelských slavnostech Děti z výtvarného kroužku předváděly v Městském muzeu v Litovli lidová řemesla EkoVýlet: Dům, který se nemusí krmit (energiemi) Návštěva Dne otevřených dveří v nízkoenergetické budově v ekocentru Sluňákov v Horce nad Moravou Drakiáda se soutěžemi Orientační pochod - úkoly spojené s místní přírodní rezervací Třesín, orientace v terénu, vaření polévky na ohni, improvizovaná lanovka Pozor úraz! - beseda s pracovníkem záchranné služby Litovel o prevenci a první pomoci při život ohrožujících stavech. RC Velrybka Tvořivé odpoledne - dárky a ozdoby na Advent a Vánoce Hravá akademie - děti z kroužku Hravé angličtiny předvedly, co se naučily, a naladily diváky k předvánoční atmosféře. V roce 2007 probíhala každý týden tato setkání: Hrajeme si s textilií (do prázdnin) D. Langová Hravá angličtina (celý rok) L. Zejdová Keramika (do prázdnin) D. Langová Rodičovské centrum (celý rok) D. Brauerová Výtvarka pro děti (celý rok) V. Srdýnková, D. Langová, D. Brauerová Výtvarka pro dospělé (od prázdnin) D. Langová (kroužek vznikl sloučením textilního a keramického kroužku a funguje pro starší účastníky než výtvarka pro děti, tj. pro děti a mladé lidi zhruba od 13 let) Provoz kroužků, rodičovského centra a pořádání dalších akcí bylo zdokumentováno v Novinách Modré velryby (v příloze), v kronice OS Modrá velryba, na nástěnkách a ve vitríně v obci. I v tomto roce jsme si připomínali, že i když nemáme všechno, máme se moc dobře. Nadále podporujeme vzdělání dívenky Kanke Camara z africké Guineje v rámci Adopce na dálku.

2 2/6 Počty účastníků: Akce: Veselý výšlap: 54 lidí všeho věku Kreativní odpoledne: 24 dívek a žen Tábor: 18 dětí, 15 rodičů a 7 asistentů Další akce: asi 50 dětí Kroužky: Hrajeme si s textilií: asi 5 dětí a mladých lidí Hravá angličtina: 14 dětí přeškolních a mladších školních Keramika: asi 7 dětí a mladých lidí Rodičovské centrum: celkem asi 22 rodičů a 30 dětí Výtvarka pro děti: 15 dětí Výtvarka pro dospělé: celkem asi 12 mladých lidí od 13 let Poděkování patří těmto lidem, kteří v Modré velrybě pracovali jako dobrovolníci: Vedoucí činností: Dana Brauerová Dagmar Langová Veronika Srdýnková Lucie Zejdová Ostatní dobrovolníci: Anna Amanová Nikola Havranová Táňa Hlaváčková Veronika Hlaváčková Martina Ščučková Milada Zatloukalová Karel Zejda Pomohli nám také asistenti na táboře (tzv. dobří duchové ) VOŠ pedagogické v Litomyšli: Pavel Fiala, Petra Honlová, Tereza Kurbelová, Terezie Rumlová. Financování: Jsme vděční především Obecnímu úřadu Bílá Lhota a zvláště paní starostce: umožňuje Modré velrybě samu existenci tím, že poskytuje zdarma prostory a zásadním podílem přispívá na energie v klubovně (náročný je hlavně provoz elektrické keramické pece a topení). Na úhradu energií v klubovně přispělo i občanské sdružení Sarkander a na stejný účel byl použit i výnos ze zápisného na Veselý výšlap. Příspěvek od Krajského úřadu Olomouckého kraje pomohl větším dílem zajistit potřeby pro chod kroužků. Zvlášť materiál pro výtvarný kroužek by pro nás byl jinak nedosažitelný (od dětí vybíráme vpodstatě symbolické zápisné, kdybychom vybírali tolik, aby se materiál zaplatil, byl by zase kroužek nedosažitelný pro většinu dětí). Rodičovské centrum jsme dovybavili molitanovou stavebnicí, klouzačkou a rytmickými nástroji, což jsou všechno pomůcky pro všestranný rozvoj našich nejmenších. Příjemnému prostředí centra napomůže nový věšák a varná konvice. Do kroužku angličtiny jsme pořídili učebnici s CD nahrávkou, flipartovou fólii a řezačku na výrobu pomůcek. Na sladké odměny do kroužku angličtiny a na ceny do soutěží přispěl pan Albín Jedlička. Nemalou částku darovali jednotliví občané, kteří věří, že Modrá velryba v Bílé Lhotě má smysl. Děkujeme! Hodnocení roku: Věříme, že z tohoto roku můžeme mít dobrý pocit, základní plány zajistit chod kroužků a pořádat odpolední, celodenní i vícedenní volnočasové akce různého charakteru jsme zcela splnili. Nabídli jsme kvalitní využití volného času pro děti i mladé lidi a byl o ně ve vesnicích zájem, s pokračujícím rokem stále větší, takže teď bychom například Výtvarku pro děti mohli rozdělit do více kroužků (ale nemá kdo vést). Také v rodičovském centru přibyli rodiče včetně dalšího tatínka a začali jsme pořádat besedy na zajímavá témata; zdá se, že RC Velrybka pomáhá naplňovat potřeby rodičů. Také máme

3 3/6 přislíbený počítač, takže zvláště maminky, které zatím nemají k počítači přístup, mohou začít trénovat základní obsluhu. Během příštího roku se snad díky vstřícnosti obecního úřadu připojíme i k internetu. Jsme vděční za podpůrné ohlasy od občanů i z obecního úřadu. Ing. Vitoul z Vápenky Vitoul sám nabídl materiální pomoc (šicí stroj pro výtvarku), pan Jedlička, majitel obchodu v Bílé Lhotě, reagoval kladně na prosbu o sladké ceny do soutěží. Dařilo se pořádat akce kulturní (tvořivá odpoledne), sportovní (výlety, tábor pro rodiče s dětmi) a osvětové (beseda). Dále jsme rádi, že se některé starší děti a mladí lidé začali více zapojovat do chodu OS, pomáhají s organizací a přebírají některé zodpovědnosti. Veronika Hlaváčková a Martina Ščučková se zúčastnily semináře o grantových žádostech. Díky členství v UNO a Síti mateřských center máme trochu větší vhled do dění v neziskovém sektoru. Někteří lidé sami nabídli pomoc, a především přibyla další vedoucí výtvarného kroužku, profesionální výtvarnice Veronika Srdýnková. Ani v tomto roce nebylo vše dokonalé, a tak konstatujeme, že všechny dobrovolnice mají plné životy, ať jde o studium, mateřství nebo zaměstnání, takže dobrovolnou práci pro Modrou velrybu děláme s nadšením, ale ve spěchu, a na vzájemnou komunikaci nezbývá čas, chybí společná koncepce, koordinace a dochází i ke zmatkům. Navíc máme nápady a vidíme i příležitosti k jejich realizaci, ale už na ně nezbývá čas. Ambicí pro školní rok 2007/08 bylo zahájit turistický kroužek s ekologickým zaměřením, což se právě z těchto důvodů nezdařilo. Podali jsme dvě grantové žádosti ohledně pracovního místa, zatím bohužel bezvýsledně; i to je celkem časově náročné. Ze stejných důvodů vázne výroba webových stránek. Také vnímáme potřebu nabídnout víc starším dětem a mladým lidem na vesnici. Celkem nečekaným povzbuzením je, že některé z těchto dětí tuto potřebu také cítí a samy přišly s nápady, co by se dalo podniknout, aby se jen netahali po zastávkách v Měníku Mgr. Lucie Zejdová, místopředsedkyně OS Modrá velryba Přílohy: Přehled příjmů a výdajů Fotodokumentace Noviny Modré velryby

4 4/6 Občanské sdružení Modrá velryba IČ Přehled příjmů a výdajů za rok 2007 Příjmy: Dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje: Dar Obecního úřadu Bílá Lhota: Startovné Veselý výšlap Příspěvky na kroužky 2 725,00 Dobrovolné příspěvky do RC 800,00 Dar Albín Jedlička - smíšené zboží 269,00 Dary na adopci na dálku: 5 600,00 Ostatní dary (občané) 2 811,00 Úroky: 27,67 Příjmy celkem: , , , ,67 Výdaje: Energie klubovna: ,00 Adopce na dálku: 6 000,00 Kroužek angličtiny: 907,50 Výtvarné potřeby, materiál: ,00 Mateřské centrum: 5 626,00 Metodická a didaktická literatura: 1 169,00 Členský poplatek Síti mateřských center: 750,00 Bankovní poplatky: 1 082,00 Různé: Občerstvení 174,00 Květiny na Den matek Ceny do soutěží, sladké odměny Poštovné Razítko Výdaje celkem: 119,00 378,50 200,00 663, ,00 Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 4 343,

5 5/6 Výtvarka pro děti Výtvarné odpoledne Hravá angličtina Beseda Pozor úraz Velrybka: spolužáci 2012 Veselý výšlap

6 6/6 Tábor Hraběšice Orientační pochod přírodní rezervací Třesín... a Drakiáda

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením úvodní slovo PoslÁní A PrIncIPY společnosti duha, o. s. POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více