Stanovení protrombinového testu. Stanovení koncentrace D-Dimerů. Stanovení koncentrace železa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení protrombinového testu. Stanovení koncentrace D-Dimerů. Stanovení koncentrace železa"

Transkript

1 lipidový metabolizmus diabetologie základní biochemie metabol. Fe hemokoagulace hematologie Zkratka Pořadové číslo metody v LIS B_LE B_ERY B_HB B_HTC 1 B_MCV B_MCH B_MCHC B_TRO P_PT p P_INR 2 P_PT n P_PT r P_APTp 3 P_APTn P_APTr 4 D-DIM Název postupu Stanovení základních parametrů krevního obrazu Stanovení protrombinového testu Stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového testu Stanovení koncentrace D-Dimerů 5 S_Fe Stanovení koncentrace železa 6 S_Na 7 S_K 8 S_Cl 9 S_Ca 10 S_P 11 S_Mg 12 S_UREA 13 S_KREAE 14 S_KMOC 15 S_BIL 16 S_BILK 17 S_ALT 18 S_AST 19 S_GGT 20 S_ALP 21 S_CK 22 S_LDH 23 S_AMYL 24 S_CRP 25 S_ASLO 26 S_RF 27 S_TP 28 S_ALB 29 B_GLU S_GLU 30 B_GHbA 31 ogtt 32 S_CHOL 33 S_TRIGL 34 S_HDL Stanovení koncentrace sodíku metodou ISE Stanovení koncentrace draslíku metodou ISE Stanovení koncentrace chloridů metodou ISE Stanovení koncentrace vápníku Stannovení koncentrace fosforu Stannovení koncentrace hořčíku Stanovení koncentrace močoviny Stanovení koncentrace kreatininu Stanovení koncentrace kyseliny močové Stanovení koncentrace celkového bilirubinu Stanovení koncentrace přímého (konjugovaného) bilirubinu Stanovení katalytické koncentrace ALT Stanovení katalytické koncentrace AST Stanovemí katalytické koncentrace GGT Stanovení katalytické koncentrace ALP Stanovení koncentrace kreatinkinázy Stanovení koncentrace laktátdehydrogenázy Stanovení koncentrace α-amylázy Stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu Stanovení koncentrace antistreptolysinu O Stanovení koncentrace revmatoidního faktoru Stanovení koncentrace celkové bílkoviny Stanovení koncentrace albuminu Stanovení koncentrace glukózy Stanovení glykovaného hemoglobinu Stanovení orálnního glukózového tolerančního testu Stanovení koncentrace celkového cholesterolu Stanovení koncentrace triglycerolů Stanovení koncentrace HDL chlolesterolů 35 S_LDL Stanovení koncentrace LDL cholesterolu Verze 05, platná od Strana 1 (celkem 24)

2 Odběry moč ranní, sbíraná kardiální markery 36 TropT Stanovení koncentrace Troponinu T U_MALB, U_KREA 39 CLEAR 40 U_KREAE Moč chemicky a močový sediment Mikroalbuminurie Clearence kreatininu Stanovení koncentrace kreatininu v moči 41 _ODB2, _ODB3 Odběr žilní a kapilární krve Pozn. Od str. 3 jsou jednotivá prováděná v laboratoři popsána podrobněji. Stručný seznam prováděných na Odloučeném pracovišti ve Světlé nad Sázavou, Lánecká 970: hematologie hemokoagulace kardiální markery moč ranní diabetologie odběr Stanovení základních parametrů krevního obrazu Stanovení protrombinového testu Stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového testu Stanovení koncentrace D-Dimerů Stanovení koncentrace Troponinu T Moč chemicky a močový sediment Stanovení koncentrace glukózy Odběr kapilární krve (diabetologie, stanovení glykémie) Verze 05, platná od Strana 2 (celkem 24)

3 Pořadové číslo Přesný název postupu / metody 1 Stanovení základních parametrů krevního obrazu ne k vyznačené rysce na odběrovém systému, dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla zkumavka pro nesrážlivou krev s K2EDTA, uzavřený systém BD Vacutainer fialový uzávěr po odběru jemné a účinné promísení krve s protisrážlivým činidlem ( 8-10 jemně převrátit nádobku dnem vzhůru a zpět, netřepat) předmět : plná krev B_LE B_ERY počet bílých krvinek (leukocyty) počet červených krvinek (erytrocyty) 10 9 / l / l stoupá po namáhavé práci, duševním rozrušení, po bolestech, v horku, v těhotenství B_HB množství hemoglobinu g / l jednotlivé parametry zkratka / název / jednotka / poznámka B_HTC B_MCV B_MCH B_MCHC hematokrit střední objem erytrocytu barvivo v erytrocytu střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu fl pg g / l vyjadřuje poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve vyjadřuje průměrný objem buňky v hodnocených erytrocytech vypočtená hodnota, vyjadřuje množství hemoglobinu v 1 erytrocytu vypočtená hodnota, vyjadřuje množ. hemoglobinu v erytrocytární mase B_TRO počet krevních destiček (trombocyty) 10 9 / l zvyšuje značné fyzické vypětí, v kapilární krvi falešně vysoké výsledky stabilita vzorku: při +15 až +25 C: 5 hodin telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doručení do do 4 hodin od odběru vzorku Verze 05, platná od Strana 3 (celkem 24)

4 dezva boratoře transport primárního vzorku podmínky: teplota +15 C až +25 C, maximální doba 2 hodiny 2 předmět : jednotlivé parametry zkratka / název / jednotka stabilita vzorku: transport primárního vzorku Stanovení protrombinového testu ne k vyznačené rysce na odběrovém systému; velmi důležité dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla zkumavka pro nesrážlivou krev s citrátem sodným, uzavřený systém BD Vacutainer světle modrý uzávěr po odběru jemné a účinné promísení krve s protisrážlivým činidlem (3-4 jemně převrátit nádobku dnem vzhůru a zpět, netřepat) plazma P_PT p P_PT n P_PT r poměr času pacienta a normální plazmy j. P_INR INR (mezinárodní normalizovaný poměr) j. koaguační čas pacienta koagulační čas normální plazmy primárním vzoreku i plazmě při +15 až +25 C: 6 hodin telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doručení do do 4 hodin od odběru vzorku podmínky: teplota +15 C až +25 C, maximální doba 2 hodiny s s 3 Stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového testu předmět : jednotlivé parametry zkratka / název / jednotka stabilita vzorku: ne k vyznačené rysce na odběrovém systému; velmi důležité dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla zkumavka pro nesrážlivou krev s citrátem sodným, uzavřený systém BD Vacutainer světle modrý uzávěr po odběru jemné a účinné promísení krve s protisrážlivým činidlem (3-4 jemně převrátit nádobku dnem vzhůru a zpět, netřepat) plazma P_APTp P_APTn P_APTr poměr času pacienta a normální plazmy j. koagulační čas pacienta koagulační čas normální plazmy primárním vzoreku i plazmě při +15 až +25 C: 4 hodiny telefonicky 60 minut od dodání do několik minut po ukončení s s Verze 05, platná od Strana 4 (celkem 24)

5 od lab transport primárního vzorku doručení do do 3 hodin od odběru vzorku podmínky: teplota +15 C až +25 C, maximální doba 2 hodiny 4 Stanovení koncentrace D-Dimeru předmět : stabilita vzorku: speciální příprava pacienta není nutná odběr ze žíly ne k vyznačené rysce na odběrovém systému, dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla zkumavka pro nesrážlivou krev s Li-Heparin, uzavřený systém BD Vacutainer světle zelený uzávěr po odběru jemné a účinné promísení krve s protisrážlivým činidlem (8-10 jemně převrátit nádobku dnem vzhůru a zpět, netřepat) plná krev mg / l FEU při 20 C: 8 hodin, vzorky nedávat do chladničky a nemrazit telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení transport primárního vzorku 5 doručení do do 4 hodin od odběru vzorku podmínky: teplota +15 C až +25 C, maximální doba 2 hodiny Stanovení koncentrace železa předmět : oddělit od buněk nebo sraženiny do 2 hodin (bez hemolýzy) µmol / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 3 týdny, při (-15)-(-25) C: několik let nesmí být používány kompexotvorné antikoagulanty (EDTA, oxalát, citrát) u pacietnů léčených suplementy železa nebo léčivem vážícím kovy nemusí železo reagovat v testu správně - může způsobit falešně snížené výsledky Verze 05, platná od Strana 5 (celkem 24)

6 va oře telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 2 hodiny, +15 C až +25 C 6 Stanovení koncentrace sodíku metodou ISE předmět : neprodleně oddělit od buněk nebo sraženiny (bez hemolýzy) mmol / l oddělené při C: 14 dní, při 2-8 C: 14 dní, při (-15)-(-25) C: stabilní vyvarovat se hemolytických vzorků telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 7 Stanovení koncentrace draslíku metodou ISE neprodleně oddělit od buněk nebo sraženiny předmět : (bez hemolýzy) mmol / l oddělené při C: 14 dní, při 2-8 C: 14 dní, při (-15)-(-25) C: stabilní vyvarovat se hemolytických vzorků interference - hemolýza: koncentrace draslíku v erytrocytech je 25 krát vyšší než v normální plazmě, úroveň interference může kolísat v závislosti na skutečném obsahu erytrocytů telefonicky 120 minut od dodání do Verze 05, platná od Strana 6 (celkem 24)

7 odezv laborato několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 3 hodiny, +15 C až +25 C 8 Stanovení koncentrace chloridu metodou ISE předmět : neprodleně oddělit od buněk nebo sraženiny (bez hemolýzy) mmol / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: stabilní vyvarovat se hemolytických vzorků kyselina acetylsalicylová způsobuje uměle vysoké koncentrace chloridů telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 9 předmět : Stanovení koncentrace vápníku co nejdříve oddělit od krvinek, delší kontakt se sraženinou může způsobit pokles hodnot vápníku séra pacientů užívající EDTA nelze použít pro stanovení, protože EDTA chelatuje ionty vápníku a brání reakci vápníku (upřednostněno čerstvé, získané odběrem nalačno) mmol / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 3 týdny, při (-15)-(-20) C: 8 měsíců nelze použít komplexotvorné antikoagulanty (EDTA, citrát, oxalát) léky obsahující soli stroncia mohou významě zvyšovat výsledky stanovení vápníku Intravenózně podávané kontrastní preparáty pro MRI obsahují chelatační komplexy, které mohou interferovat se stanovením vápníku. Ostrý pokles hodnot vápníku pozorován při podání gadodiamidu. Verze 05, platná od Strana 7 (celkem 24)

8 dezva oratoře telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 10 Stanovení koncentrace fosforu předmět : mmol / l oddělené při C: 4 hodiny, při 2-8 C: 4 dny, při (-15)-(-25) C: 1 rok fofolipidy obsažené v liposomálních přípravcích mohou způsobit zvýšené výsledky telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 11 Stanovení koncentrace hořčíku předmět : mmol / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 1 rok nelze použít komplexotvorné antikoagulanty (EDTA, fluorid, oxalát) telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení Verze 05, platná od Strana 8 (celkem 24)

9 od labo doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 12 Stanovení koncentrace močoviny předmět : mmol / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 1 rok nepoužívat heparin amonný jako antikoagulant ionty amoniaku mohou chybně vyšší výsledky telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 13 Stanovení koncentrace kreatininu předmět : (bez chylozity) µmol / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 3 měsíce antibiotika obsahující cefalosporin vedou k významně falešně pozitivním hodnotám, hydroxkobalamin (Cyanokit) může způsobit falešně nízké výsledky přítomnost ketonových látek může způsobit umělé vysoké výsledky v séru Verze 05, platná od Strana 9 (celkem 24)

10 telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 14 Stanovení koncentrace kyseliny močové předmět : µmol / l oddělené při 2-8 C: 5 dní, při (-15)-(-25) C: 6 měsíců dobesilát vápenatý způsobuje interferenci při terapeutických koncentracích - hladina kyseliny močové falešně nízká urikáza reaguje specificky s kyselinou močovou, ostatní deriváty purinu mohou reakci inhibov telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 15 Stanovení koncentrace celkového bilirubinu předmět : µmol / l oddělené při C: 1 den, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 6 měsíců pokud je zamezeno expozici světla hydroxokobalamin (Cyanokit) může způsoit falešně nízké výsledky Verze 05, platná od Strana 10 (celkem 24)

11 etření telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 16 Stanovení koncentrace přímého (konjugovaného) bilirubinu předmět : vzorky chraňte před přímým světlem (bez hemolýzy a lipémie) µmol / l oddělené při C: 2 dny, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 6 měsíců pokud je zamezeno expozici světla telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 17 Stanovení katalytické koncentrace ALT předmět : bez hemolýzy je vhodným vzorkem (bez hemolýzy) µkat / l oddělené při C: 3 dny, při 2-8 C: 7 dní citrát a fluorid inhibují enzymovou aktivitu Verze 05, platná od Strana 11 (celkem 24)

12 ní vyše dobesilát vápenatý a doxycyklin HCl způsobuje uměle nízké hodnoty ALT při testovaných hladinách léčiv; izoniazid může způsobovat uměle nízké výsledkyy ALT v terapeutických koncentracích; furosemid může způsobovat uměle vysoké výsledkyy ALT v terapeutických koncentracích; hydroxokobalamin (Cyanokit) může způsobit falešně nízké výsledky telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 18 Stanovení katalytické koncentrace AST předmět : bez hemolýzy je vhodným vzorkem (bez hemolýzy) µkat / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 7 dní citrát a fluorid inhibují enzymovou aktivitu dobesilát vápenatý a doxycyklin HCl způsobuje uměle nízké hodnoty AST; izoniazid může způsobovat uměle nízké výsledkyy AST; furosemid může způsobovat uměle vysoké výsledkyy AST; hydroxokobalamin (Cyanokit) může způsobit falešně nízké výsledky telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 19 Stanovení katalytické koncentrace GGT předmět : µkat / l Verze 05, platná od Strana 12 (celkem 24)

13 vyšetřen oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 1 rok telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 20 Stanovení katalytické koncentrace ALP předmět : µkat / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 2 měsíce telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 21 předmět : Stanovení koncentrace kreatinkinázy bez hemolýzy je vhodným vzorkem (bez hemolýzy) µkat / l Verze 05, platná od Strana 13 (celkem 24)

14 oddělené při C: 2 dny, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 4 týdny dobesilát vápenatý způsobuje uměle nízké hodnoty CK při testovacích hladinách léčiv, hydroxokobalamin (Cyanokit) může způsobit falešně nízké výsledky telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 22 Stanovení koncentrace laktátdehydrogenázy předmět : co nejdříve oddělit od buňek a provést analýzu (bez hemolýzy) µkat / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 4 dny, při (-15)-(-25) C: 6 týdnů pozn. Ve spojení s některými nemocemi (např. hepatopatie, onemocnění kosterních svalů, maligní tumory) jsou u chlazených a mražených vzorků části izoenzymů zvýšené a nestabilní, může to vést k nesprávným hodnotám LDH u vzorků odebraných pacientům postižených uvedenými nemocemi. telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 23 Stanovení koncentrace α-amylázy předmět : Verze 05, platná od Strana 14 (celkem 24)

15 µkat / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 1 měsíc prokázána interfernce s citrátem a fluoridem sliny a pot obsahují α-amylázu telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 24 Stanovení koncentrace C-reaktivního proteinu předmět : mg / l oddělené při C: 11 dní, při 2-8 C: 2 měsíce, při (-15)-(-25) C: 3 roky možnost vzniku chybných výsledků u pacientů léčených monoklonálními myšími protilátkami nebo jim byly podány z diagnostických důvodů ve vzácných případech monoklonálních gamapatií může dojít k falešnému zvýšení CRP kvůli zákalu nebo přímou interferencí monoklonální protilátky vzorku se systémovou reagencií telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 25 Stanovení koncentrace antistreptolysinu O oddělte ihned od sraženiny a bezodkladně analyzujte Verze 05, platná od Strana 15 (celkem 24)

16 předmět : zabraňte opakovanému mražení a rozmrazování IU / ml oddělené při C: 2dny, při 2-8 C: 2 dny, při (-15)-(-25) C: 6 měsíců ve vzácných případech monoklonální gamapatie (vícečetný myelom, Morbus Waldenström) může vést nadbytek vytvářených protilátek proti telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 26 Stanovení koncentrace revmatoidního faktoru předmět : lze zmrazit pouze jednou IU / ml oddělené při C:24 hodin, při 2-8 C: 3 dny, při (-15)-(-25) C: 4 týdny jelikož RF váže na Fc fragment IgG, může dojít při patologicky vysokých hodnotách γ- globulinu (25g/l) k prokazatelnému snížení koncentrace RF telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 27 Stanovení koncentrace celkové bílkoviny Verze 05, platná od Strana 16 (celkem 24)

17 předmět : g / l oddělené při 2-8 C: 1 měsíc, při (-15)-(-25) C: 6 měsíců telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 28 předmět : Stanovení koncentrace albuminu g / l oddělené při C: 2,5 měsíce, při 2-8 C: 5 měsíců, při (-15)-(-25) C: 4 měsíce telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 29 Stanovení koncentrace glukózy odběr kapilární a žilní krve, odběr ráno a nalačno ne, viz odběr do Verze 05, platná od Strana 17 (celkem 24)

18 eanalytika předmět : mikrokep se systémovým roztokem pomocí kapiláry, dostupné v laboratoři, 20 µl krve mikrozkumavka pro analýzu glykémie (NaF/EDTA) žilní krev zkumavka pro srážlivou krev, uzavřený systém BD Vacutainer zlatý uzávěr (5-6 jemně, krve zkumavka pro nesrážlivou krev s heparinem, uzavřený systém BD Vacutainer světle zelený uzávěr (8-10 jemně, 2 ml krve zkumavka pro nesrážlivoi krev s antiglykolytickou přísadou fluorid/oxalát, uzavřený systém BD Vacutainer šedý uzávěr (8-10 jemně, 2 ml krve plná krev, plazma nebo kapilární krev glukóza je velmi nestabilní analyt, v případě odběru bez antiglykolytických přísad (NaF/EDTA nebo fluorid/oxalát) musí být krevní elementy odděleny do 2 hodin mmol / l plná krev při teplotě +20 C až +25 C stabilita 10 minut bez přidání stabilizátorů při teplotě +20 C až +25 C stabilita 1 den po přidání stabilizátorů při teplotě +20 C až +25 C stabilita 1 den při teplotě +2 C až +8 C stabilita 1 den při teplotě -20 C stabilita 1 den plazma při teplotě +20 C až +25 C stabilita 1 den při teplotě +2 C až +8 C stabilita 1 den při teplotě -20 C stabilita 1 den V plné krvi bez antiglykolytické přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy až o 5 % za hodinu, přičemž pokles koncentrace glukózy lze zaznamenat již po 10-ti minutách po odběru telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 2 hodiny, +15 C až +25 C 30 Stanovení glykovaného hemoglobinu ne k vyznačené rysce na odběrovém systému, dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla Verze 05, platná od Strana 18 (celkem 24)

19 nalytika pre předmět : zkumavka pro nesrážlivou krev s K2EDTA, uzavřený systém BD Vacutainer fialový uzávěr po odběru jemné a účinné promísení krve s protisrážlivým činidlem ( 8-10 jemně převrátit nádobku dnem vzhůru a zpět, netřepat) plná krev mmol / mol (metoda standardizována dle IFCC) při C: 3 dny, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 6 měsíců telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 31 Orální glukózový toleranční test předmět : dle pokynů uvedných v laboratorní příručce (kap. 6.3 Seznam funkčních testů), pokyny jsou dostupné v laboratoři odběr provádí pracovnice ; odběr ze žíly, ráno a nalačno; ruka při odběru minimálně zaškrcována ne k vyznačené rysce na odběrovém systému, dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla zkumavka pro nesrážlivou krev s heparinem, uzavřený systém BD Vacutainer zelený uzávě po odběru jemné a účinné promísení krve s protisrážlivým činidlem ( 8-10 jemně převrátit nádobku dnem vzhůru a zpět, netřepat) plazma po domluvě s laboratoří, nutné předem objenat v laboratoři test se neprovádí pokud je hodnota glykémie na lačno větší než 6,9 mmol/l, těhotných 5,6 mmol/l u nelze několik minut po ukončení 32 Stanovení koncentrace celkového cholesterolu odběr ze žíly, vhodný odběr ráno a nalačno (lze použít i vzorky bez lačnění), ruka při odběru minimálně zaškrcována Verze 05, platná od Strana 19 (celkem 24)

20 eanalytika prean předmět : mmol / l oddělené při C: 7 dní, při 2-8 C: 7 dní, při (-15)-(-25) C: 3 měsíce telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 33 Stanovení koncentrace triglycerolů předmět : mmol / l oddělené při 5-7 dní, při (-15)-(-25) C: 3 měsíce kyselina askorbová vyšší než 114 µmol/l (2mg/dl) prokazatelně významně snižuje koncentraci triglycerolů telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 34 Stanovení koncentrace HDL cholesterolu odběr ze žíly, vhodný odběr ráno a nalačno (lze použít i vzorky bez lačnění), ruka při odběru minimálně zaškrcována Verze 05, platná od Strana 20 (celkem 24)

21 pre předmět : mmol / l oddělené při 2-8 C: 7 dní abnormální jaterní funkce ovlivňují metabolismus lipidů, proto mají výsledky HDL a LDL omezenou diagnostickou hodnotu telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 35 Stanovení koncentrace LDL cholesterolu předmět : odběr ze žíly, vhodný odběr ráno a nalačno (lze použít i vzorky bez lačnění), ruka při odběru minimálně zaškrcována mmol / l oddělené při 2-8 C: 7 dní abnormální jaterní funkce ovlivňují metabolismus lipidů, proto mají výsledky HDL a LDL omezenou diagnostickou hodnotu telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 36 Stanovení koncentrace Troponinu T speciální příprava pacienta není nutná odběr ze žíly Verze 05, platná od Strana 21 (celkem 24)

22 moč sediment moč chemicky předmět : stabilita vzorku: ne k vyznačené rysce na odběrovém systému, dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla zkumavka pro nesrážlivou krev s Li-Heparin, uzavřený systém BD Vacutainer světle zelený uzávěr po odběru jemné a účinné promísení krve s protisrážlivým činidlem (8-10 jemně převrátit nádobku dnem vzhůru a zpět, netřepat) plná krev µg / l při 20 C: 8 hodin, vzorky nedávat do chladničky a nemrazit telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 37 Moč chemicky a močový sediment předmět : jednotlivé parametry zkratka / název / jednotky příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná; před odběrem vzorku moče provést očistu zevních genitálií vodou; k se použije vzorek ze středního proudu moče; u žen - odběr by měl být proveden mimo období menstruace odběr ranní moče - střední proud moč 10 ml plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, do doručit vzorek v uvedené zkumavce moč U_pH ph - U_PROT U_GLUK U_UBLG U_BILI U_KETO U_KREV U_ERY Bílkovina Glukóza Urobilinogen Bilirubin Aceton Krev Erytrocyty U_LEUK Leukocyty U_EPdl Dlaždicovité epitelie arbitrární jednotka U_Epku U_BAKT U_KVAS U_HLEN U_KRST U_OXAL U_DRT Kulovité epitelie Bakterie Kvasinky Hlen Krystaly Oxaláty Drť telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení Verze 05, platná od Strana 22 (celkem 24)

23 doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 2 hodiny 38 příprava pacienta a předmět : dle pokynů v laboratorní příručce ranní moč 10 ml Mikroalbuminurie plastová zkumavka se žlutým uzávěrem nepoužívat stabilizátory moč při C: 2 dny, při 2-8 C: 6 dní, při (-15)-(-25) C: 6 měsíců stanovení albuminu v prvním vzorku ranní moči a vypočítání poměru albumin/kreatinin telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 4 hodiny stanovení ze sbírané moči stanovení ze sérového kreatininu doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: příprava pacienta a předmět : Clearence kreatininu dle pokynů v laboratorní příručce moč ranní nebo sbíraná, v závislosti na požadavku moč - 10 ml, srážlivé krev moč - plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, zkumavka pro srážlivou - uzavřený systém BD Vacutainer zlatý uzávěr (5-6 jemně při sběru uchovávat moč v chladu a do doručit vzorek v uvedené zkumavce sběr moči za 24 hodin, do dodat pouze vzorek celkového nasbíraného množství, uvést na žádanku dobu sběru a celkové nasbírané množství odběr srážlivé žilní krve, ke stanovení je nutné znát koncentraci kreatininu v séru na žádanku uvést výšku a váhu pacienta odběr pouze srážlivé žilní krve stanovení kreatininu v séru, ke zjištění hodnoty použití výpočtu - rovnice dle MDRD telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení Stanovení koncentrace kreatininu v moči dle pokynů v laboratorní příručce moč ranní nebo sbíraná do dodat vzorek o objemu 10 ml plastová zkumavka se žlutým uzávěrem sběr bez použití aditiv moč mmol / den při C: 2 dny, při 2-8 C: 6 dní 4 hodiny Verze 05, platná od Strana 23 (celkem 24)

24 telefonicky 120 minut od dodání do několik minut po ukončení doba nutná k doručení vzorku do od odběru, podmínky transportu: 4 hodiny Verze 05, platná od Strana 24 (celkem 24)

Stanovení protrombinového testu. Stanovení koncentrace D-Dimerů. Stanovení koncentrace železa

Stanovení protrombinového testu. Stanovení koncentrace D-Dimerů. Stanovení koncentrace železa lipidový metabolizmus diabetologie základní biochemie metabol. Fe hemokoagulace hematologie Pořadové číslo Zkratka metody v LIS B_LE B_ERY B_HB B_HTC 1 B_MCV B_MCH B_MCHC B_TRO P_PT p P_INR 2 P_PT n P_PT

Více

Stanovení počtu retikulocytů mikroskopicky. Stanovení protrombinového testu. Stanovení koncentrace D-Dimerů. Stanovení koncentrace železa

Stanovení počtu retikulocytů mikroskopicky. Stanovení protrombinového testu. Stanovení koncentrace D-Dimerů. Stanovení koncentrace železa diabetologie základní biochemie metabol. Fe hemokoagulace hematologie Příloha č.1 Seznam prováděných v Laboratoři Ledeč nad Sázavou, Habrecká 450 Pořadové číslo 1 2 Zkratka metody v LIS B_LE B_ERY B_HB

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Analyt stabilita analytu v séru / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB stabilita analytu v séru / dny/ upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná fyzická zátěž AST 7

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. laboratoř 2. odběrové a sběrné místo Krčská Krčská 1075/58, 1400 00 Praha 4 3. odběrové a sběrné místo Tajovského Tajovského 1310/4, 142 00 Praha 4 4. odběrové a

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Albumin v moči (mikroalbuminérie)

Albumin v moči (mikroalbuminérie) strana : 1 z 11 A Albumin v moči (mikroalbuminérie) 133 Odběrový materiál imunoturbidimetrie mg/l vzorek první ranní moči 0 2,8 g/mol kreatininu - 1 měsíc 6 měsíců rutinní Výsledek je vydán jako poměr

Více

F 4 Ceník laboratorního vyšetření

F 4 Ceník laboratorního vyšetření F 4 Ceník laboratorního vyšetření Ceny za jednotlivá vyšetření jsou stanoveny dle aktuálně platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Vyšetření Cena v Kč 17- OH progesteron 184,- alaninaminotransferáza

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v11 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů

Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 5 Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Albumin (Alb) Alkalická fosfatáza (ALP) Alaninaminotransferáza

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma, sbíraná moč) mmol (odpad v

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 6 hodin při 20 C Stabilita:

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v14

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v14 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Příloha č.1 Laboratorní příručky v14 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA BIOCHEMIE, SEROLOGIE

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

Seznam vyšetření VYŠETŘENÍ MOČE KL ON Kladno, a.s.

Seznam vyšetření VYŠETŘENÍ MOČE KL ON Kladno, a.s. strana : 1 z 13 Název dokumentu KL ON Kladno, a.s. Abstrakt Seznam vyšetření moče prováděných v Klinické laboratoři ON Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje Tento dokument je duchovním majetkem Klinické

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2015 ze dne: 07.04.2015. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2015 ze dne: 07.04.2015. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Příloha je nedílnou součástí Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Karla Čapka 589, 39701 Písek 2. Centrální odběrové místo Karla Čapka 589, 39701 Písek 3. Odběrová místnost OKB Karla Čapka 589, 39701

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

MEDITERRA Sedlčany. s.r.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) Tyršova č. 161, Sedlčany

MEDITERRA Sedlčany. s.r.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) Tyršova č. 161, Sedlčany List 1 z 7 Vyšetření: 1. Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu [S_Albumin] 2. Stanovení koncentrace katalytické aktivity ALP [S_ALP] 3. Stanovení koncentrace katalytické aktivity ALT [S_ALT] 4. Stanovení

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 546/2018 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 546/2018 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Aeskulab Budějovická 2. Odběrové místo Pacovská Pacovská 869/31, 140 00 Praha 4 3. Odběrové místo Zárubova Zárubova 498/31, 143 00 Praha 4 4. Odběrové místo Troilova

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v12 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

F. Seznam laboratorních vyšetření

F. Seznam laboratorních vyšetření F. Seznam laboratorních vyšetření Albumin v séru... 3 Albumin/kreatinin v moči... 3 ALP v séru... 3 ALT v séru... 4 AMS v moči... 4 AMS v séru... 4 APTT - poměr... 5 ASLO v séru,... 5 AST v séru... 5 Bilirubin

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení klinické biochemie MMN, a.s., nemocnice Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr biologického

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

AeskuLab k.s. AeskuLab Budějovická Antala Staška 1670/80, Praha 4

AeskuLab k.s. AeskuLab Budějovická Antala Staška 1670/80, Praha 4 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Aeskulab Budějovická 2. Odběrové místo Šustova Šustova 1930, 148 00 Praha 4 3. Odběrové místo Zárubova Zárubova 498/31, 143 00 Praha 4 4. Odběrové místo Božkovská

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Oddělení klinických laboratoří Purkyňova 1849, Česká Lípa

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Oddělení klinických laboratoří Purkyňova 1849, Česká Lípa Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické mikrobiologie 2. Oddělení klinické biochemie 1. Oddělení klinické mikrobiologie Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1. Stanovení mikrobiální

Více

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž Stránka 1 z 6 Biochemie - referenční interval S-CRP hs 0-150 0,0-5,0 mg/l do 24 hod. S-Močovina 1-15 1,8-6,4 mmol/l do 24 hod. 15-150 2,8-7,2 mmol/l do 24 hod. S-Kreatinin 1-15 21-65 umol/l do 24 hod.

Více

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKBH Plzeň 2. OKBH Praha Italská 37, 121 43 Praha 2 3. OLM 4. Odběrové pracoviště Bor Přimdská 501, 348 02 Bor 5. Odběrové pracoviště Přeštice Sedláčkova 553, 334

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25 C Skladování

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s.

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. PKBH - biochemie Název metody Odběrový materiál Dostupnost Stabilita po odběru (hod) 20-25 C 4-8 C - 20 C ALBUMIN S, P St,R 24 30 dnů 6 měsíců ALBUMIN

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Zdravotnická laboratoř Mediekos Labor třída Tomáše Bati 3910, Zlín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zdravotnická laboratoř Zlín včetně odběrového místa 2. Zdravotnická laboratoř Otrokovice včetně odběrového místa třída Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice 3. Zdravotnická

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25 C Skladování

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení klinické biochemie, MMN, a.s., nemocnice Jilemnice. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min do 8 hodin od dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy OKBH Praha

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy OKBH Praha Druh dokumentu: STANDARDNÍ PRACOVNÍ POSTUP BSPP-28 Název: Vydání č.: 3 Počet stran: 4 SOP Metoda Hladina Rozšířená kombinovaná nejistota Přijatelný rozdíl Dmax BSOP-01 Stanovení urey enzymaticky UV-GMD

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Strana: 1/15 SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Pigmenty Nebílkovinné dusíkaté látky Sacharidový metabolismus Bílkoviny Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Základy fotometrie, využití v klinické biochemii

Základy fotometrie, využití v klinické biochemii Základy fotometrie, využití v klinické biochemii Základní vztahy ve fotometrii transmitance (propustnost): T = I / I 0 absorbance: A = log (I 0 / I) = log (1 / T) = log T Lambertův-Beerův zákon A l = e

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/8 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

synlab czech s.r.o. Sokolovská 100/94, Karlín, Praha 8

synlab czech s.r.o. Sokolovská 100/94, Karlín, Praha 8 Číslo metody Materiál Zkratka Jednotka Klíč TV Název pro tisk Labpol G Var. mez od Var. mez do Možná mez od Možná mez do 901 S STAVLIP * STAVLIP S0 S_Lipemie B 0,00 0,00 0,00 0,00 902 S STAVIKT * STAVIKT

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 777/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 777/2014 ze dne: Vyšetření: 1. Stanovení látkové koncentrace sodíku iontově selektivní elektrodou (ISE). [S_Sodík, U_Sodík] 2. Stanovení látkové koncentrace draslíku iontově selektivní elektrodou (ISE). [ S_Draslík, U_Draslík]

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoř Oddělení klinické biochemie (LOKB) Jihlavská 20, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) 2. Pracoviště dětské medicíny (PDM) Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) Obilní trh11, 625

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 744/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 744/2017 ze dne: Zdravotnická laboratoř Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zdravotnická laboratoř UNILAB s.r.o Vltavínská 1289/10, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 2. Odběrové pracoviště Náměšť nad Oslavou Husova 898, 675

Více

Podrobný seznam vyšetření - hematologie

Podrobný seznam vyšetření - hematologie Obsah - HEMATOLOGIE 201 Agregace trombocytů ADP... 2 202 Agregace trombocytů Epinefrin... 2 203 Agregace trombocytů Kolagen... 2 204 Antitrombin III... 3 205 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas...

Více

Biochemické vyšetření

Biochemické vyšetření Biochemické vyšetření Biochemické vyšetření ke zjištění malnutricí z nedostatku Biochemické vyšetření malnutricí z nadbytečného příjmu vyšetření z nadbytku Plasmatické proteiny Hodnocení k určení proteinových

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Poslední trendy krevních odběrů. Mgr. Tomáš Grim Mgr. Zuzana Kučerová

Poslední trendy krevních odběrů. Mgr. Tomáš Grim Mgr. Zuzana Kučerová Poslední trendy krevních odběrů Mgr. Tomáš Grim Mgr. Zuzana Kučerová Laboratorní metody Účel: Diagnostický Sledování průběhu nemoci Monitorování léčby Určování prognózy onemocnění Preventivní či screeningové

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

Abecední seznam základních vyšetření

Abecední seznam základních vyšetření Abecední seznam základních vyšetření Biochemie: Vyšetření dostupnost Statim pozn. albumin prac.dny ano ALP prac.dny ano ALT prac.dny ano AMS prac.dny ano AMS pankreatická prac.dny ano ASLO prac. dny ano

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Výkon Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve

Více

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po.

Doba odezvy. na TO do 2 hod po náběru. ½ hod. Rutina 2 hod. na TO do 2 hod po. 1 hod. Rutina 24 hod ve všední den. na TO do 2 hod po. Seznam metod 1. Seznam metod prováděných v hematologické laboratoři Krevní obrazy Název Zkratka Odběr Množství Doba odezvy Transport Upozornění Poznámka Krevní obraz Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-09 Metodický list Odběry krve - zásady a chyby Pomocí metodického

Více

Příloha č.6 ke Směrnici č. 2/2018 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 13 Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB

Příloha č.6 ke Směrnici č. 2/2018 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 13 Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB Acidobazická rovnováha ABR Ne krev - kapilární - arteriální - venosní ACTH ne Amoniak NH 3 ne 1 kapilára nebo 1 ml krve do stříkačky 2 3 ml 4 ml Ca 2+ viz. ABR viz ABR Clearance kreatininu - jednorázová

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888)

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) CENÍK PRO SAMOPLÁTCE ze zemí EU a smluvních států, jejichž péče není hrazena českou zdravotní pojišťovnou (kód 888) 1. 09129 fragilita kapilár fragil. kapil. 52 58,24 2. 09131 krvácivost podle Duke krvácivost

Více

Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB

Přehled požadavků na speciální odběr a další zpracování na OKLT-OKB Acidobazická rovnováha ABR Ne krev - kapilární - arteriální - venosní ACTH venosní krev ne Amoniak NH3 venosní krev ne 1 kapilára nebo 1 ml krve do stříkačky 2 3 ml 4 ml Ca 2+ viz. ABR viz ABR Clearance

Více

ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Nemocnice Jablonec n. N., p. o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2017 Vypracoval:

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více