Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Hostinném dne Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy 3 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR 6 Údaje o pracovnících školy 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 10 Údaje o přijímacím řízení 11 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 11 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek 13 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 14 Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 15 Statistické vyhodnocení přijetí studentů Gymnázia a SOŠ Hostinné 24 na VŠ a VOŠ pro školní rok 2013/ Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 25 Údaje o spolupráci s odborovou organizací 27

3 Základní charakteristika školy a) Název školy, adresa, právní forma, IČ, identifikátor zařízení Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa pro dálkový přístup: b) Název a adresa zřizovatele Zřizovatel: Královehradecký kraj. Sídlo: Pivovarské náměstní Hradec Králové c) Ředitel školy ředitelka: Mgr. Ivana Mědílková trvalý pobyt: A.Dvořáka Hostinné Dne došlo ke změně ředitele školy. Novým ředitelem školy byl jmenován: Mgr. Martin Vlášek Trvalý pobyt: Jihoslovanská Trutnov d) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení je vystaveno s účinností od čj /

4 e) Druh školy a součásti školy Druh školy: státní Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 120 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišťuje školní jídelna stravování pro všechny mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel. f) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné studium denní délka studia: 8r. 0 měs. (dobíhající obor) K/81 Gymnázium - studium denní délka studia: 8r. 0 měs M/003 Sociální péče pečovatelská činnost studium denní délka studia: 4r. 0 měs. (dobíhající obor) M/01 Sociální činnost - studium denní délka studia: 4r. 0 měs. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Na SOŠ vyučujeme obor M/003 Sociální péče pečovatelská činnost od nově obor M/01 Sociální činnost. Kombinace těchto dvou oborů se nám osvědčila. h) Dotační, rozvojové a operační programy Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období září prosinec roku Gymnázium a střední odborná škola podala žádost o dotaci v rámci tohoto programu pro 1 žákyni oboru sociální péče pečovatelská činnost. Tato dotace byla žákyním přiznána. Program EU Leonardo da Vinci - projekt S němčinou o krok napřed podpora odborných stáží v souladu s Programem celoživotního učení 2013 Skupina šesti žákyň naší školy oboru sociální činnost, se zúčastnila třítýdenní odborné praxe v německém Waldshut-Tiengen. Praxe byla finančně podpořena programem EU Leonardo da Vinci a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Po absolvované praxi němečtí studenti obdrží Europass mobility jednotný celoevropský doklad o odborné praxi v zahraničí. Z deníku žákyň: Svou cestu jsme zahájily ve 23 hodin v Hostinném, kdy jsme svá zavazadla naložily do auta, rozloučily se s rodinami a vydaly se na cestu. S panem učitelem R. Švábem, který s námi v Německu zůstal i první týden. Náš cíl bylo městečko Waldshut-Tiengen v Bádensku-Württembersku, poblíž švýcarských hranic. Cesta trvající 11 hodin končí a my jsme na místě. Po krátkém přivítání panem ředitelem ve škole se jdeme ubytovat do bytu na kraji města. Po chvilce odpočinku si jdeme

5 prohlédnout městečko a hlavně vlakové nádraží, odkud budeme denně dojíždět na praxi. Po prohlídce města se vracíme, vybalujeme si kufry a vaříme svou první společnou večeři. Ráno už vstáváme v 5 hodin a chystáme se na svůj první pracovní den. Jsme rozdělené do dvou skupin. Jedna dojíždí do vedlejšího města Tiengenu, druhá do blízkého domova seniorů v Laufenburgu. Pracovní dobu máme od 7 do 13 hodin. Staráme se zde o uživatele od ranní hygieny, dokrmování, až po volnočasové aktivity. O víkendu jedeme do Zürichu, kde navštěvujeme ZOO a památky města. Jdeme se také podívat ke švýcarským vodopádům, nejvyšším v Evropě. V neděli pak navštěvujeme aquapark ve Schwarzwaldu. Od pondělí jsme opět v pracovním procesu v sociálních zařízeních. Následující víkend vyrážíme na místní diskotéku. Zbytek víkendu odpočíváme. Začíná nám poslední týden praxe, kterou jsme si tak oblíbili. V pátek se loučíme se všemi spolupracovníky a jdeme balit. Poslední večer si užíváme ve víru zábavy. Ráno dobalujeme a o půl osmé vyrážíme směrem Čechy. Kolem šesté navečer přijíždíme do Hostinného. Zařízení, ve kterých jsme pracovaly, nám nabídla možnost letní brigády. Pobyt byl báječný a získaly jsme cenné zkušenosti. Zapsaly Eliška Červená a Karolína Vrablíková, studentky 2.S Projekt EU peníze do škol - Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků, docílit zefektivnění a zkvalitnění výuky v ostatních předmětech na škole, vybavit školu kvalitní digitální technologií. Projekt tablety do škol Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Oblast podpory Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení - Cílem tohoto projektu je v první etapě získat tablety pro všechny pedagogy ve škole. V letošním školním roce byl tento projekt na naší škole rozpracován a byly jsme zařazeni mezi výběrové školy. Program Erasmus+ - Název projektu: Svátky, tradice a obyčeje v ČR a SRN - V letošním školním roce byl zpracován projekt a navázán kontakt s partnerskou školou v SRN i) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících ve škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišťoval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišťoval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost žáků. j) Údaje o školské radě současné složení školské rady je: Předseda: p. Bc. Karel Klíma

6 Členové: sl. Andrea Lánská p. Vladimír Junek p. Vladislava Bohačíková p. Mgr. Richard Šváb p. PhDr. Lenka Neumannová Školská rada se schází podle potřeb, nejméně 2x za školní rok. n) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,44 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/81 gymnázium všeobecné (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost M/01 sociální činnost (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2013/2014 působilo na škole celkem 21 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 2 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. V současné době jsou všichni pedagogičtí pracovníci plně kvalifikovaní.

7 Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si rozšiřovali vzdělání tito pracovníci: Dokončené rozšiřující studium na vysokých školách - Vysoká škola ekonomická Praha, rozšiřující studium zaměřené na učitelství písemné a elektronické komunikace, techniky administrativy a obchodní korespondence 1 pedagogický pracovník Pokračují ve studiu vysokých škol: - PF Hradec Králové - studium k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu český jazyk 1 pedagogický pracovník - Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové, obor informatika a management toto studium absolvuje správce informačních a komunikačních technologií na škole Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Program celoživotního profesního vzdělávání dle zákona č. 563/2001 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 pedagogický pracovník - Letní škola historie ředitelka školy - Vzdělávací cyklus V zemi Komenského - ředitel koučem - Koučink akademie Dolní Libchavy (akreditace MŠMT) - ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a zástupce ředitelky školy - Vzdělávací cyklus V zemi Komenského učitel koučem Koučink akademi Dolní Libchavy (akreditace MŠMT) 2 pedagogičtí pracovníci Absolvování odborné přípravy pro vydání Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce - Školní maturitní komisař 2 pedagogičtí pracovníci - Hodnotitel ústní zkoušky (španělský jazyk) 1 pedagogický pracovník - Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ (cizí jazyky) 2 pedagogičtí pracovníci - Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ (český jazyk) 1 pedagogický pracovník - Hodnotitel písemné práce (český jazyk) 1 pedagogický pracovník - Zadavatel 4 pedagogičtí pracovníci - Zadavatel pro žáky s PUP MZ 1 pedagogický pracovník Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka školní rok 2013/ Počet nekvalifikovaných pracovníků na konci školního roku počet pedagogických pracovníků U pedagogických pracovníků 0 U nepedagogických pracovníků 0 školní rok 2013/2014

8 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 39 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 33 Mgr. Aerts Pavlína učitelka FTVS UK PHA 2 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 22 Mgr. Černá P. učitelka PF UJEP Ústí nad Labem 3 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 19 Fakulta humanitních studií Pardubice, PF MU Brno, studující PF HK-studium k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu 17 Mgr. Farská J. učitelka Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 23 Mgr. Floriánová Z. učitelka FF UK Praha 23 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 39 PF MU Brno Mgr. Lebedinská J. učitelka PF Olomouc 10 Mgr. Machačová Martina učitelka Přírodovědecká fakulta MU Brno 10 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 14 Mgr. Mědílková M. učitelka FF Pardubice PF HK 4 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 30 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 23 UK Praha, Ostravská univerzita v Ostravě DPS Praha 13 Mgr. Poláková G. učitelka Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 35 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha, PF Hradec Králové 12 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 12 Vysoká škola chemicko-technologická PHA, UK PHA, PF HK 2 Ing. Štefanová Z., Ph.D. učitelka Mgr. Šváb R. učitel FTVS UK Praha 10 Mgr. Vlášek M. učitel PF MU Brno, Fakulta sport. MU Brno 9 Pedagogičtí pracovníci na rodičovské dovolené Mgr. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 10 PF Hradec Králové Mgr. Švábová T. učitelka PF MU Brno, studující PF MU Brno 10 Mgr. Špačková R. učitelka PřF UK Praha, PF UK Praha 20 Mgr. Jiříková L. učitelka PF HK 9 Mgr. Machová J. učitelka PF MU Brno, PF MU Brno 8

9 Ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. rozp.,mzd.úč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 22 Menclová H. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 28 Špetlová V. rozp.,účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 42 Tichý J. Správce infor. a komunik. technologií Gymnázium a SOŠ Hostinné, studující Fakultu informatiky a managementu Hradec Králové, obor informatika a management 5 Krejčí J. školník a údr. SOU stavební Pardubice 31 Imlaufová Kateřina vedoucí školní jídelny SOU Dvůr Králové nad Labem 17 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 12 kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Střední odborné učiliště Teplice nad Doubková V. pom.kuchařka Kuchař,číšník Metují 1 Kaprálová E. pom.kuchařka elektrotech. SOU elektrotechnické Vrchlabí 14 Klímová M. pom.kuchařka Stř.hot.škola Mariánské Lázně 19 Levová A. kuchařka Kadeřnice, kuchař-číš. SOU Hradec Králové,Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov 10 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 21 Pecháčková K. pom.kuchařka - prodej bufet prodavačka, kuchař SOU Žamberk, SŠ Smiřice 21 Trejbal J. provozář,kuchař kuchař SOU Teplice nad Metují 24 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 23 Horáčková A. řidič SPŠ papírenská Hostinné 31 Ostatní pracovníci na rodičovské dovolené Machová M. kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 13

10 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje. Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno. Druh studia,kurzu apod počet zúčastněných pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Konference Šikana a kyberšikana ve školách 1 Dějiny Československa Seminář Učit se film 1 Současná ruská literatura jako velká neznámá 1 Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka 1 Prevence ve škole co dělat, když Konflikt ve škole 1 Metodická podpora učitelů a žáků maturitní zkouška z německého jazyka 1 Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka 1 Okořeňte své hodiny angličtiny autentické materiály 1 Konference ředitelů gymnázií ČR 1 Výuka ruského jazyka a reálie Ruska 1 Ředitel koučem 2 Dítě v krizi 2 XXVI. Letní škola historie 1 Nepedagogičtí pracovníci Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení školy a ŠZŠ školení energetika 1 Personalistika pro školy a školská zařízení 1 Energetika 1 AV Media 1 Moderní datová centra 1 Big data 1 Vyhláška 50 1 Office DLNK prezentace HP produktů 1 Účetní online aplikace 2 Konference ICT ve školství 1 Seminář - účetnictví 1 Školení firmy Vema, V4- mzdy - 4 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1

11 Údaje o přijímacím řízení Gymnázium: - Žáci konali test obecných studijních předpokladů, který byl zpracován firmou SCIO a dále písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Sociální činnost: - Žáci konali písemnou zkoušku z jazyka českého a ústní pohovor. Přijímací řízení pro školní rok 2014/ kolo 2.kolo 3.kolo počet počet počet počet počet počet Počet žáků k kód oboru název oboru přihlášených přijatých přihlášených přijatých přihlášených přijatých K/81 Gymnázium M/01 Sociální činnost Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia ročník Počet žáků kód oboru název oboru celkem K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium Ostatní střední školy ročník Počet žáků kód oboru název oboru celkem M/01 Sociální činnost M/003 Sociální péče-pečovatelská činnost b) Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje

12 obor sociální činnost ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje obor sociální péče-pečovatelská činnost prospěl s ročník počet žáků vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium počet zamešk. hodin/žák ročník počet celkem důvod prospěch důvod chování jiné důvody ,92 9, ,2 7, , ,56 14, ,44 7, ,12 7, ,68 13, ,56 7,80 obor sociální činnost ročník počet zamešk. hodin/žák % zameškak. hodin % zameškak. hodin počet celkem důvod prospěch důvod chování jiné důvody ,2 29, ,54 31, ,36 21,12

13 obor sociální péče-pečovatelská činnost ročník počet celkem důvod prospěch důvod chování jiné důvody počet zamešk. hodin/žák % zameškak. hodin ,84 17,21 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2013/2014 stupeň chování počet % z celku , , e) Celkový počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin % z celku 304 0,016 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2013/2014 celkem maturovalo 16 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 22 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly od Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky profilové části MZ a společné části MZ proběhly v termínu od počet žáků celkem počet žáků nepřipuštěno počet žáků s vyznamenáním počet žáků prospělo počet žáků neprospělo kód oboru název oboru K/81 Gymnázium kód oboru název oboru M/003 počet žáků celkem počet žáků nepřipuštěno počet žáků s vyznamenáním počet žáků prospělo počet žáků neprospělo sociální péčepečovatelská činnost

14 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení realizace projektu STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ve školním roce 2013/2014 Základním cílem stanovení strategie prevence rizikových projevů chování pro školní rok realizace naplánovaných konkrétních aktivit tak, abychom předcházeli rizikovému chování žáků a zároveň co nejvíce eliminovali případné dopady takového chování a jednání. Jednotlivé aktivity proto byly směrovány k efektivní primární prevenci. Všem žákům školy byly v rámci nespecifické primární prevence školou nabídnuty volnočasové aktivity s bohatým kulturním a sportovním zaměřením. Největší popularitu si získaly sportovní aktivity (např. florbal, sportovní hry) a internet, který umožnil využít volný čas žáků k získání informací a doplnění vědomostí. Během celého školního roku žáci také navštěvovali školní knihovnu a zúčastňovali se kulturních akcí. Například pravidelných vystoupení žáků Základní umělecké školy v Hostinném, kteří jsou rovněž našimi studenty. Specifická primární prevence byla cíleně zaměřena na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, kterými jsou záškoláctví, šikana, rizikové chování v dopravě, rizikové sexuální chování, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, onemocnění infekčními nemocemi, netolismu a patologického hráčství; rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, poruch příjmu potravy. Osvědčily se nám adaptační kurzy pro primu a kvintu gymnázia, první ročník sociální péče a nově navazující kurz pro třetí ročník sociální péče organizované školou a jejími pedagogy a biskupstvím královéhradeckým, a to zejména ve vytvoření pozitivního klimatu mezi studenty navzájem a školou jako takovou. V rámci osnov předmětů chemie se žáci učí o vlivu drog na lidský organismus a biologie o přenosu viru HIV a rizik kouření. Žáci byli celoročně informováni o možnosti využití poradenské činnosti školní metodičky prevence, nízkoprahového zařízení RIAPS a Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově. Školní metodička prevence rizikových projevů absolvovala pravidelné školení pořádané okresní a krajskou koordinátorkou a zúčastnila se celorepublikového semináře Dítě v krizi Svět dětí pod lupou. Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Vyhláška č. 116 ze dne 15. dubna 2011 poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99 22 Evaluace a diagnostika preventivních programů Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

15 Školní řád Gymnázia a SOŠ Hostinné Strategie prevence rizikových projevů chování na období Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Prevenci sociálně patologických jevů žáků naší školy je věnována dlouhodobá systematická pozornost. V rámci ŠVP se problematika protidrogové výchovy promítá do téměř všech vyučovacích předmětů a je všemi vyučujícími realizována. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s novými materiály z oblasti prevence metodickými pokyny MŠMT a jiných institucí a mají dostatek informací o tom, jak by měli reagovat v případě zjištění alkoholu, drog, šikany ve třídě či škole. Zároveň jsou seznámeni s tím, jak situacím předcházet a na co se zaměřit při plnění tohoto úkolu. Důraz klademe na posílení a prohloubení práce třídního učitele s kolektivem třídy a na vytvoření dobrého vztahu učitel žák. Poctivý přístup žáků a učitelů k dané problematice na naší škole je zárukou toho, že se nám většina aktivit daří plnit. Zpracovala Mgr. Doubrava Dřízhalová Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda Cestování s handicapem 1S,2S,3S,4S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 3S Tyfloservis Hradec Králové 4S Beseda Canisterapie 4S Beseda Nevidomá a vodící pes 1S, 2S, 3S, žáci psychologického semináře Přednáška a ukázka Canisterapie 4S Beseda Dula přirozený porod - 3S Beseda Bazální stimulace klienta 3S Beseda Sexuální výchova - kvarta Přednáška Svět je stvořen z atomů. No a co? kvinta, sexta, septima

16 Beseda s kriminalistou prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, 3S Beseda Do Německa na zkušenou žáci učící se německý jazyk Beseda Rovnoprávnost není sprosté slovo sexta, septima Beseda Energie kvarta, kvinta Beseda s psychologem RIAPSU - sekunda Divadlo Studenti gymnázia a střední odborné školy v rámci předplatného shlédli několik divadelních představení v Klicperově divadle Hradec Králové. Výběr žáků gymnázia měli možnost v říjnu shlédnout divadelní představení v anglickém jazyce v divadle v Praze. V prosinci zájemci z řad studentů naší školy shlédli v Pražském kině filmovou novinku Hobit Ve škole pracuje pod vedením našich učitelů dramatický kroužek. Ukázka dravců Pro žáky školy společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus uspořádala ukázku dravců. Závěrečný koncert žáků ZUŠ Hostinné Žáci ročníků prima, sekunda, tercie, kvarta a kvinta se na konci školního roku zúčastnili závěrečného koncertu ZUŠ v Hostinném. Adaptační kurzy Pro žáky primy, kvinty a 1S byly na začátku školního roku realizovány úvodní adaptační kurzy. Sportovní kurzy Na začátku záři proběhl sportovně cyklistický kurz na Pecce pro žáky třídy 2S a sexty. Pro žáky sekundy byl v lednu 2014 organizován lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v květnu 2014 pro žáky septimy a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Žáci tercie v měsíci červnu absolvovali tábornický kurz na Pecce. Exkurze Prima : a) Městská knihovna Hostinné b) Hostinné Galerie antického umění Sekunda: a) Miletín exkurze Miletín a Erben b) Praha divadlo

17 Tercie: a) Miletín exkurze Miletín a Erben b) Praha divadlo Kvinta: a) Žireč Domov svatého Josefa Sexta: Lánov geologická exkurza Oktáva: a) Odolov věznice 1S: a) Žireč Domov svatého Josefa b) Hostinné Galerie antického umění c) Hostinné Speciální mateřská škola d) Vrchlabí Diakonie Světlo, Dětský domov se školou e) Vrchlabí Dětský domov, Domov pro seniory 2S: a) Žireč Domov Svatého Josefa b) Vrchlabí Diakonie Světlo, Dětský domov se školou c) Nová Paka Domov pro seniory, Život bez bariér, chráněné dílny d) Trutnov RIAPS, Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené e) Praha historická a literární exkurze 3S: a) Žireč Domov Svatého Josefa b) Praha historická a literární exkurze c) Mladá Boleslav Centrum 83, FOKUS d) Hostinné Muzeum antického umění e) Česká Skalice Domov pro seniory f) Červený Kostelec Hospic a) Hradec Králové Diagnostický ústav, Škola pro sluchově postižené. 4S: a) Hostinné Výchovný ústav pro mládež, Základní škola Sluneční b) Praha Jedličkův ústav a školy c) Mladá Boleslav Centrum 83, FOKUS d) Odolov - Věznice e) Dvůr Králové nad Labem Léčebna zrakových vad, Dětské centrum Charitativní akce Žáci, kteří studují obor sociální péče-pečovatelská činnost a obor sociální činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 4S se podílela na konání této charitativní sbírky

18 Bílá pastelka žáci, kteří se podíleli na této sbírce na pomoc zrakově postižených vybrali celkem 6098,- Kč Červenobílé dny žáci ze třídy 3S se podíleli na veřejné sbírce pro hluchoslepé. Fond Sidus-vracíme dětem úsměvy žáci naší školy se podíleli na uspořádání veřejné sbírce pro tuto obecně prospěšnou společnost. Celkem bylo vybráno 1170,-Kč. Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta. Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda v českém jazyce: Kategorie I. L.Jiřička účast Kategorie II. P. Klug účast Z.Vachková účast Konverzační soutěž z anglického jazyka: K.Bohačíková 2.místo Konverzační soutěž v německém jazyce: Biologická olympiáda: K. Karlíková účast J.Kristan účast Kategorie C J.Klázar 13.místo A.Papoušková 21.místo A.Koreňová 27.místo Kategorie D A.Václavíková 8.místo A.Jirková 12.místo M.Klázar 14.místo Poznávání přírodnin: kategorie A P. Gašparová 1.místo P.Dvořák 6.místo kategorie B A.Nosková 2.místo K.Fišarová 5.místo kategorie C J. Klázar 8.místo

19 kategorie D M.Klázar 7.místo A.Jirková 11.místo J.Ciler 13.místo K.Karlíková místo E.Kaprálová 18.místo Dějepisná olympiáda: L Jiřička 9.místo Zeměpisná olympiáda: J. Papoušek 4.místo M. Klázar 6.místo pišqworky: Školu reprezentovali 2 družstva po 5-ti hráčích ze tříd 3S, 2S, kvarta, tercie.. Jmenovitě: Krausová, Klimeš, Janoušová (3.s), Vrablíková (2.s), Koreňová, Jiřička, Karásek (kvarta), Kubík, Filip, Marek (tercie). Krajská kola: Biologická olympiáda: Kategorie D A.Václavíková 21.místo A. Jirková 33.místo Poznávání přírodnin: Kategorie A+B: P.Gašparová 14.místo A.Nosková 15.místo Celostátní soutěže: Festival Náchodská PRIMA SEZÓNA Kategorie výtvarná tvorba: Š.Páchniková K.Vlášková cena poroty za dílo Jazzcubus cena poroty za dílo Chiaroscuro saxo Sportovní soutěže: Umístění družstev Gymnázia a SOŠ Hostinné v soutěžích AŠSK ve školním roce 2013/2014 Dívky Okrskové kolo ve florbale kat. IV (tercie, kvarta) - 2. místo postup do okresního kola Okrskové kolo ve florbale kat. III (prima, sekunda) - 3. místo Okrskové kolo ve vybíjené kat. II (prima) - 2. místo postup do okresního kola

20 Okresní kolo ve stolním tenise kat. VI (tercie - sexta) - 1. místo postup do krajského finále Okresní kolo ve florbale kat. IV (tercie, kvarta) Místo Okresní kolo ve vybíjené kat. II (prima) - 5. místo Okresní kolo ve stolním tenise kat. V (SŠ) - 1. místo postup do krajského kola Krajské kolo ve stolním tenise kat. V (SŠ) - 2. místo Krajské kolo ve stolním tenise kat. VI (tercie - sexta) - 4. místo Chlapci Okrskové kolo v minikopané kat. IV (tercie, kvarta) i - 5. místo Okrskové kolo ve florbale kat. III (tercie, kvarta) i - 1. místo postup do okresního kola Okrskové kolo ve florbale kat. IV (tercie, kvarta) i - 4. místo Okrskové kolo v halové kopané kat. III i - 2. místo postup do okresního kola Okrskové kolo v halové kopané kat. IV (tercie, kvarta) - 4. místo Okrskové kolo ve vybíjené kat. II (prima) - 1. místo postup do okresního kola Okrskové kolo v malé kopané kat. III (prima, sekunda) - 2. místo postup do okresního kola Okrskové kolo v malé kopané kat. III (prima, sekunda) - 2. místo, postup do okresního kola Okresní kolo ve stolním tenise kat. VI (tercie - sexta) - 3. místo Okresní kolo ve florbale kat. III (prima, sekunda) - 3. místo Okresní kolo ve stolním tenise kat. V (SŠ) - 3. místo Běh za zdravé Hostinné (všechny třídy) Akce studentů Sportovní den Na začátku školního roku si žáci z jednotlivých tříd mohli zasportovat při sportovním dnu. Pro vítěze byly připraveny hezké ceny. Projektový den První projektový den v letošním školním roce se konal a byl věnován dni otevřených dveří. Žákům byly nabídnuty tyto projekty: - Jeden den chemikem - Malý archeologický výzkum - Mikroskopování - Výukové programy v hod.aj - AJ v různých podobách

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne 19.10.2010 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2007/2008 V Hostinném dne 17.10.2008 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více