Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Hostinném dne Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy 3 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR 6 Údaje o pracovnících školy 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 10 Údaje o přijímacím řízení 11 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 11 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek 13 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 14 Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 15 Statistické vyhodnocení přijetí studentů Gymnázia a SOŠ Hostinné 24 na VŠ a VOŠ pro školní rok 2013/ Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 25 Údaje o spolupráci s odborovou organizací 27

3 Základní charakteristika školy a) Název školy, adresa, právní forma, IČ, identifikátor zařízení Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa pro dálkový přístup: b) Název a adresa zřizovatele Zřizovatel: Královehradecký kraj. Sídlo: Pivovarské náměstní Hradec Králové c) Ředitel školy ředitelka: Mgr. Ivana Mědílková trvalý pobyt: A.Dvořáka Hostinné Dne došlo ke změně ředitele školy. Novým ředitelem školy byl jmenován: Mgr. Martin Vlášek Trvalý pobyt: Jihoslovanská Trutnov d) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení je vystaveno s účinností od čj /

4 e) Druh školy a součásti školy Druh školy: státní Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 120 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišťuje školní jídelna stravování pro všechny mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel. f) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné studium denní délka studia: 8r. 0 měs. (dobíhající obor) K/81 Gymnázium - studium denní délka studia: 8r. 0 měs M/003 Sociální péče pečovatelská činnost studium denní délka studia: 4r. 0 měs. (dobíhající obor) M/01 Sociální činnost - studium denní délka studia: 4r. 0 měs. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Na SOŠ vyučujeme obor M/003 Sociální péče pečovatelská činnost od nově obor M/01 Sociální činnost. Kombinace těchto dvou oborů se nám osvědčila. h) Dotační, rozvojové a operační programy Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období září prosinec roku Gymnázium a střední odborná škola podala žádost o dotaci v rámci tohoto programu pro 1 žákyni oboru sociální péče pečovatelská činnost. Tato dotace byla žákyním přiznána. Program EU Leonardo da Vinci - projekt S němčinou o krok napřed podpora odborných stáží v souladu s Programem celoživotního učení 2013 Skupina šesti žákyň naší školy oboru sociální činnost, se zúčastnila třítýdenní odborné praxe v německém Waldshut-Tiengen. Praxe byla finančně podpořena programem EU Leonardo da Vinci a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Po absolvované praxi němečtí studenti obdrží Europass mobility jednotný celoevropský doklad o odborné praxi v zahraničí. Z deníku žákyň: Svou cestu jsme zahájily ve 23 hodin v Hostinném, kdy jsme svá zavazadla naložily do auta, rozloučily se s rodinami a vydaly se na cestu. S panem učitelem R. Švábem, který s námi v Německu zůstal i první týden. Náš cíl bylo městečko Waldshut-Tiengen v Bádensku-Württembersku, poblíž švýcarských hranic. Cesta trvající 11 hodin končí a my jsme na místě. Po krátkém přivítání panem ředitelem ve škole se jdeme ubytovat do bytu na kraji města. Po chvilce odpočinku si jdeme

5 prohlédnout městečko a hlavně vlakové nádraží, odkud budeme denně dojíždět na praxi. Po prohlídce města se vracíme, vybalujeme si kufry a vaříme svou první společnou večeři. Ráno už vstáváme v 5 hodin a chystáme se na svůj první pracovní den. Jsme rozdělené do dvou skupin. Jedna dojíždí do vedlejšího města Tiengenu, druhá do blízkého domova seniorů v Laufenburgu. Pracovní dobu máme od 7 do 13 hodin. Staráme se zde o uživatele od ranní hygieny, dokrmování, až po volnočasové aktivity. O víkendu jedeme do Zürichu, kde navštěvujeme ZOO a památky města. Jdeme se také podívat ke švýcarským vodopádům, nejvyšším v Evropě. V neděli pak navštěvujeme aquapark ve Schwarzwaldu. Od pondělí jsme opět v pracovním procesu v sociálních zařízeních. Následující víkend vyrážíme na místní diskotéku. Zbytek víkendu odpočíváme. Začíná nám poslední týden praxe, kterou jsme si tak oblíbili. V pátek se loučíme se všemi spolupracovníky a jdeme balit. Poslední večer si užíváme ve víru zábavy. Ráno dobalujeme a o půl osmé vyrážíme směrem Čechy. Kolem šesté navečer přijíždíme do Hostinného. Zařízení, ve kterých jsme pracovaly, nám nabídla možnost letní brigády. Pobyt byl báječný a získaly jsme cenné zkušenosti. Zapsaly Eliška Červená a Karolína Vrablíková, studentky 2.S Projekt EU peníze do škol - Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků, docílit zefektivnění a zkvalitnění výuky v ostatních předmětech na škole, vybavit školu kvalitní digitální technologií. Projekt tablety do škol Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Oblast podpory Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení - Cílem tohoto projektu je v první etapě získat tablety pro všechny pedagogy ve škole. V letošním školním roce byl tento projekt na naší škole rozpracován a byly jsme zařazeni mezi výběrové školy. Program Erasmus+ - Název projektu: Svátky, tradice a obyčeje v ČR a SRN - V letošním školním roce byl zpracován projekt a navázán kontakt s partnerskou školou v SRN i) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících ve škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišťoval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišťoval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost žáků. j) Údaje o školské radě současné složení školské rady je: Předseda: p. Bc. Karel Klíma

6 Členové: sl. Andrea Lánská p. Vladimír Junek p. Vladislava Bohačíková p. Mgr. Richard Šváb p. PhDr. Lenka Neumannová Školská rada se schází podle potřeb, nejméně 2x za školní rok. n) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,44 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/81 gymnázium všeobecné (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost M/01 sociální činnost (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2013/2014 působilo na škole celkem 21 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 2 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. V současné době jsou všichni pedagogičtí pracovníci plně kvalifikovaní.

7 Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si rozšiřovali vzdělání tito pracovníci: Dokončené rozšiřující studium na vysokých školách - Vysoká škola ekonomická Praha, rozšiřující studium zaměřené na učitelství písemné a elektronické komunikace, techniky administrativy a obchodní korespondence 1 pedagogický pracovník Pokračují ve studiu vysokých škol: - PF Hradec Králové - studium k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu český jazyk 1 pedagogický pracovník - Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové, obor informatika a management toto studium absolvuje správce informačních a komunikačních technologií na škole Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Program celoživotního profesního vzdělávání dle zákona č. 563/2001 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 pedagogický pracovník - Letní škola historie ředitelka školy - Vzdělávací cyklus V zemi Komenského - ředitel koučem - Koučink akademie Dolní Libchavy (akreditace MŠMT) - ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a zástupce ředitelky školy - Vzdělávací cyklus V zemi Komenského učitel koučem Koučink akademi Dolní Libchavy (akreditace MŠMT) 2 pedagogičtí pracovníci Absolvování odborné přípravy pro vydání Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce - Školní maturitní komisař 2 pedagogičtí pracovníci - Hodnotitel ústní zkoušky (španělský jazyk) 1 pedagogický pracovník - Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ (cizí jazyky) 2 pedagogičtí pracovníci - Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ (český jazyk) 1 pedagogický pracovník - Hodnotitel písemné práce (český jazyk) 1 pedagogický pracovník - Zadavatel 4 pedagogičtí pracovníci - Zadavatel pro žáky s PUP MZ 1 pedagogický pracovník Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka školní rok 2013/ Počet nekvalifikovaných pracovníků na konci školního roku počet pedagogických pracovníků U pedagogických pracovníků 0 U nepedagogických pracovníků 0 školní rok 2013/2014

8 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 39 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 33 Mgr. Aerts Pavlína učitelka FTVS UK PHA 2 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 22 Mgr. Černá P. učitelka PF UJEP Ústí nad Labem 3 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 19 Fakulta humanitních studií Pardubice, PF MU Brno, studující PF HK-studium k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu 17 Mgr. Farská J. učitelka Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 23 Mgr. Floriánová Z. učitelka FF UK Praha 23 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 39 PF MU Brno Mgr. Lebedinská J. učitelka PF Olomouc 10 Mgr. Machačová Martina učitelka Přírodovědecká fakulta MU Brno 10 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 14 Mgr. Mědílková M. učitelka FF Pardubice PF HK 4 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 30 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 23 UK Praha, Ostravská univerzita v Ostravě DPS Praha 13 Mgr. Poláková G. učitelka Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 35 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha, PF Hradec Králové 12 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 12 Vysoká škola chemicko-technologická PHA, UK PHA, PF HK 2 Ing. Štefanová Z., Ph.D. učitelka Mgr. Šváb R. učitel FTVS UK Praha 10 Mgr. Vlášek M. učitel PF MU Brno, Fakulta sport. MU Brno 9 Pedagogičtí pracovníci na rodičovské dovolené Mgr. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 10 PF Hradec Králové Mgr. Švábová T. učitelka PF MU Brno, studující PF MU Brno 10 Mgr. Špačková R. učitelka PřF UK Praha, PF UK Praha 20 Mgr. Jiříková L. učitelka PF HK 9 Mgr. Machová J. učitelka PF MU Brno, PF MU Brno 8

9 Ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. rozp.,mzd.úč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 22 Menclová H. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 28 Špetlová V. rozp.,účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 42 Tichý J. Správce infor. a komunik. technologií Gymnázium a SOŠ Hostinné, studující Fakultu informatiky a managementu Hradec Králové, obor informatika a management 5 Krejčí J. školník a údr. SOU stavební Pardubice 31 Imlaufová Kateřina vedoucí školní jídelny SOU Dvůr Králové nad Labem 17 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 12 kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Střední odborné učiliště Teplice nad Doubková V. pom.kuchařka Kuchař,číšník Metují 1 Kaprálová E. pom.kuchařka elektrotech. SOU elektrotechnické Vrchlabí 14 Klímová M. pom.kuchařka Stř.hot.škola Mariánské Lázně 19 Levová A. kuchařka Kadeřnice, kuchař-číš. SOU Hradec Králové,Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov 10 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 21 Pecháčková K. pom.kuchařka - prodej bufet prodavačka, kuchař SOU Žamberk, SŠ Smiřice 21 Trejbal J. provozář,kuchař kuchař SOU Teplice nad Metují 24 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 23 Horáčková A. řidič SPŠ papírenská Hostinné 31 Ostatní pracovníci na rodičovské dovolené Machová M. kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 13

10 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje. Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno. Druh studia,kurzu apod počet zúčastněných pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Konference Šikana a kyberšikana ve školách 1 Dějiny Československa Seminář Učit se film 1 Současná ruská literatura jako velká neznámá 1 Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka 1 Prevence ve škole co dělat, když Konflikt ve škole 1 Metodická podpora učitelů a žáků maturitní zkouška z německého jazyka 1 Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka 1 Okořeňte své hodiny angličtiny autentické materiály 1 Konference ředitelů gymnázií ČR 1 Výuka ruského jazyka a reálie Ruska 1 Ředitel koučem 2 Dítě v krizi 2 XXVI. Letní škola historie 1 Nepedagogičtí pracovníci Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení školy a ŠZŠ školení energetika 1 Personalistika pro školy a školská zařízení 1 Energetika 1 AV Media 1 Moderní datová centra 1 Big data 1 Vyhláška 50 1 Office DLNK prezentace HP produktů 1 Účetní online aplikace 2 Konference ICT ve školství 1 Seminář - účetnictví 1 Školení firmy Vema, V4- mzdy - 4 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1

11 Údaje o přijímacím řízení Gymnázium: - Žáci konali test obecných studijních předpokladů, který byl zpracován firmou SCIO a dále písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Sociální činnost: - Žáci konali písemnou zkoušku z jazyka českého a ústní pohovor. Přijímací řízení pro školní rok 2014/ kolo 2.kolo 3.kolo počet počet počet počet počet počet Počet žáků k kód oboru název oboru přihlášených přijatých přihlášených přijatých přihlášených přijatých K/81 Gymnázium M/01 Sociální činnost Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia ročník Počet žáků kód oboru název oboru celkem K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium Ostatní střední školy ročník Počet žáků kód oboru název oboru celkem M/01 Sociální činnost M/003 Sociální péče-pečovatelská činnost b) Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje

12 obor sociální činnost ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje obor sociální péče-pečovatelská činnost prospěl s ročník počet žáků vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium počet zamešk. hodin/žák ročník počet celkem důvod prospěch důvod chování jiné důvody ,92 9, ,2 7, , ,56 14, ,44 7, ,12 7, ,68 13, ,56 7,80 obor sociální činnost ročník počet zamešk. hodin/žák % zameškak. hodin % zameškak. hodin počet celkem důvod prospěch důvod chování jiné důvody ,2 29, ,54 31, ,36 21,12

13 obor sociální péče-pečovatelská činnost ročník počet celkem důvod prospěch důvod chování jiné důvody počet zamešk. hodin/žák % zameškak. hodin ,84 17,21 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2013/2014 stupeň chování počet % z celku , , e) Celkový počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin % z celku 304 0,016 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2013/2014 celkem maturovalo 16 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 22 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly od Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky profilové části MZ a společné části MZ proběhly v termínu od počet žáků celkem počet žáků nepřipuštěno počet žáků s vyznamenáním počet žáků prospělo počet žáků neprospělo kód oboru název oboru K/81 Gymnázium kód oboru název oboru M/003 počet žáků celkem počet žáků nepřipuštěno počet žáků s vyznamenáním počet žáků prospělo počet žáků neprospělo sociální péčepečovatelská činnost

14 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení realizace projektu STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ve školním roce 2013/2014 Základním cílem stanovení strategie prevence rizikových projevů chování pro školní rok realizace naplánovaných konkrétních aktivit tak, abychom předcházeli rizikovému chování žáků a zároveň co nejvíce eliminovali případné dopady takového chování a jednání. Jednotlivé aktivity proto byly směrovány k efektivní primární prevenci. Všem žákům školy byly v rámci nespecifické primární prevence školou nabídnuty volnočasové aktivity s bohatým kulturním a sportovním zaměřením. Největší popularitu si získaly sportovní aktivity (např. florbal, sportovní hry) a internet, který umožnil využít volný čas žáků k získání informací a doplnění vědomostí. Během celého školního roku žáci také navštěvovali školní knihovnu a zúčastňovali se kulturních akcí. Například pravidelných vystoupení žáků Základní umělecké školy v Hostinném, kteří jsou rovněž našimi studenty. Specifická primární prevence byla cíleně zaměřena na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, kterými jsou záškoláctví, šikana, rizikové chování v dopravě, rizikové sexuální chování, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, onemocnění infekčními nemocemi, netolismu a patologického hráčství; rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, poruch příjmu potravy. Osvědčily se nám adaptační kurzy pro primu a kvintu gymnázia, první ročník sociální péče a nově navazující kurz pro třetí ročník sociální péče organizované školou a jejími pedagogy a biskupstvím královéhradeckým, a to zejména ve vytvoření pozitivního klimatu mezi studenty navzájem a školou jako takovou. V rámci osnov předmětů chemie se žáci učí o vlivu drog na lidský organismus a biologie o přenosu viru HIV a rizik kouření. Žáci byli celoročně informováni o možnosti využití poradenské činnosti školní metodičky prevence, nízkoprahového zařízení RIAPS a Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově. Školní metodička prevence rizikových projevů absolvovala pravidelné školení pořádané okresní a krajskou koordinátorkou a zúčastnila se celorepublikového semináře Dítě v krizi Svět dětí pod lupou. Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Vyhláška č. 116 ze dne 15. dubna 2011 poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99 22 Evaluace a diagnostika preventivních programů Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

15 Školní řád Gymnázia a SOŠ Hostinné Strategie prevence rizikových projevů chování na období Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Prevenci sociálně patologických jevů žáků naší školy je věnována dlouhodobá systematická pozornost. V rámci ŠVP se problematika protidrogové výchovy promítá do téměř všech vyučovacích předmětů a je všemi vyučujícími realizována. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s novými materiály z oblasti prevence metodickými pokyny MŠMT a jiných institucí a mají dostatek informací o tom, jak by měli reagovat v případě zjištění alkoholu, drog, šikany ve třídě či škole. Zároveň jsou seznámeni s tím, jak situacím předcházet a na co se zaměřit při plnění tohoto úkolu. Důraz klademe na posílení a prohloubení práce třídního učitele s kolektivem třídy a na vytvoření dobrého vztahu učitel žák. Poctivý přístup žáků a učitelů k dané problematice na naší škole je zárukou toho, že se nám většina aktivit daří plnit. Zpracovala Mgr. Doubrava Dřízhalová Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda Cestování s handicapem 1S,2S,3S,4S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 3S Tyfloservis Hradec Králové 4S Beseda Canisterapie 4S Beseda Nevidomá a vodící pes 1S, 2S, 3S, žáci psychologického semináře Přednáška a ukázka Canisterapie 4S Beseda Dula přirozený porod - 3S Beseda Bazální stimulace klienta 3S Beseda Sexuální výchova - kvarta Přednáška Svět je stvořen z atomů. No a co? kvinta, sexta, septima

16 Beseda s kriminalistou prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, 3S Beseda Do Německa na zkušenou žáci učící se německý jazyk Beseda Rovnoprávnost není sprosté slovo sexta, septima Beseda Energie kvarta, kvinta Beseda s psychologem RIAPSU - sekunda Divadlo Studenti gymnázia a střední odborné školy v rámci předplatného shlédli několik divadelních představení v Klicperově divadle Hradec Králové. Výběr žáků gymnázia měli možnost v říjnu shlédnout divadelní představení v anglickém jazyce v divadle v Praze. V prosinci zájemci z řad studentů naší školy shlédli v Pražském kině filmovou novinku Hobit Ve škole pracuje pod vedením našich učitelů dramatický kroužek. Ukázka dravců Pro žáky školy společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus uspořádala ukázku dravců. Závěrečný koncert žáků ZUŠ Hostinné Žáci ročníků prima, sekunda, tercie, kvarta a kvinta se na konci školního roku zúčastnili závěrečného koncertu ZUŠ v Hostinném. Adaptační kurzy Pro žáky primy, kvinty a 1S byly na začátku školního roku realizovány úvodní adaptační kurzy. Sportovní kurzy Na začátku záři proběhl sportovně cyklistický kurz na Pecce pro žáky třídy 2S a sexty. Pro žáky sekundy byl v lednu 2014 organizován lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v květnu 2014 pro žáky septimy a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Žáci tercie v měsíci červnu absolvovali tábornický kurz na Pecce. Exkurze Prima : a) Městská knihovna Hostinné b) Hostinné Galerie antického umění Sekunda: a) Miletín exkurze Miletín a Erben b) Praha divadlo

17 Tercie: a) Miletín exkurze Miletín a Erben b) Praha divadlo Kvinta: a) Žireč Domov svatého Josefa Sexta: Lánov geologická exkurza Oktáva: a) Odolov věznice 1S: a) Žireč Domov svatého Josefa b) Hostinné Galerie antického umění c) Hostinné Speciální mateřská škola d) Vrchlabí Diakonie Světlo, Dětský domov se školou e) Vrchlabí Dětský domov, Domov pro seniory 2S: a) Žireč Domov Svatého Josefa b) Vrchlabí Diakonie Světlo, Dětský domov se školou c) Nová Paka Domov pro seniory, Život bez bariér, chráněné dílny d) Trutnov RIAPS, Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené e) Praha historická a literární exkurze 3S: a) Žireč Domov Svatého Josefa b) Praha historická a literární exkurze c) Mladá Boleslav Centrum 83, FOKUS d) Hostinné Muzeum antického umění e) Česká Skalice Domov pro seniory f) Červený Kostelec Hospic a) Hradec Králové Diagnostický ústav, Škola pro sluchově postižené. 4S: a) Hostinné Výchovný ústav pro mládež, Základní škola Sluneční b) Praha Jedličkův ústav a školy c) Mladá Boleslav Centrum 83, FOKUS d) Odolov - Věznice e) Dvůr Králové nad Labem Léčebna zrakových vad, Dětské centrum Charitativní akce Žáci, kteří studují obor sociální péče-pečovatelská činnost a obor sociální činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 4S se podílela na konání této charitativní sbírky

18 Bílá pastelka žáci, kteří se podíleli na této sbírce na pomoc zrakově postižených vybrali celkem 6098,- Kč Červenobílé dny žáci ze třídy 3S se podíleli na veřejné sbírce pro hluchoslepé. Fond Sidus-vracíme dětem úsměvy žáci naší školy se podíleli na uspořádání veřejné sbírce pro tuto obecně prospěšnou společnost. Celkem bylo vybráno 1170,-Kč. Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta. Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda v českém jazyce: Kategorie I. L.Jiřička účast Kategorie II. P. Klug účast Z.Vachková účast Konverzační soutěž z anglického jazyka: K.Bohačíková 2.místo Konverzační soutěž v německém jazyce: Biologická olympiáda: K. Karlíková účast J.Kristan účast Kategorie C J.Klázar 13.místo A.Papoušková 21.místo A.Koreňová 27.místo Kategorie D A.Václavíková 8.místo A.Jirková 12.místo M.Klázar 14.místo Poznávání přírodnin: kategorie A P. Gašparová 1.místo P.Dvořák 6.místo kategorie B A.Nosková 2.místo K.Fišarová 5.místo kategorie C J. Klázar 8.místo

19 kategorie D M.Klázar 7.místo A.Jirková 11.místo J.Ciler 13.místo K.Karlíková místo E.Kaprálová 18.místo Dějepisná olympiáda: L Jiřička 9.místo Zeměpisná olympiáda: J. Papoušek 4.místo M. Klázar 6.místo pišqworky: Školu reprezentovali 2 družstva po 5-ti hráčích ze tříd 3S, 2S, kvarta, tercie.. Jmenovitě: Krausová, Klimeš, Janoušová (3.s), Vrablíková (2.s), Koreňová, Jiřička, Karásek (kvarta), Kubík, Filip, Marek (tercie). Krajská kola: Biologická olympiáda: Kategorie D A.Václavíková 21.místo A. Jirková 33.místo Poznávání přírodnin: Kategorie A+B: P.Gašparová 14.místo A.Nosková 15.místo Celostátní soutěže: Festival Náchodská PRIMA SEZÓNA Kategorie výtvarná tvorba: Š.Páchniková K.Vlášková cena poroty za dílo Jazzcubus cena poroty za dílo Chiaroscuro saxo Sportovní soutěže: Umístění družstev Gymnázia a SOŠ Hostinné v soutěžích AŠSK ve školním roce 2013/2014 Dívky Okrskové kolo ve florbale kat. IV (tercie, kvarta) - 2. místo postup do okresního kola Okrskové kolo ve florbale kat. III (prima, sekunda) - 3. místo Okrskové kolo ve vybíjené kat. II (prima) - 2. místo postup do okresního kola

20 Okresní kolo ve stolním tenise kat. VI (tercie - sexta) - 1. místo postup do krajského finále Okresní kolo ve florbale kat. IV (tercie, kvarta) Místo Okresní kolo ve vybíjené kat. II (prima) - 5. místo Okresní kolo ve stolním tenise kat. V (SŠ) - 1. místo postup do krajského kola Krajské kolo ve stolním tenise kat. V (SŠ) - 2. místo Krajské kolo ve stolním tenise kat. VI (tercie - sexta) - 4. místo Chlapci Okrskové kolo v minikopané kat. IV (tercie, kvarta) i - 5. místo Okrskové kolo ve florbale kat. III (tercie, kvarta) i - 1. místo postup do okresního kola Okrskové kolo ve florbale kat. IV (tercie, kvarta) i - 4. místo Okrskové kolo v halové kopané kat. III i - 2. místo postup do okresního kola Okrskové kolo v halové kopané kat. IV (tercie, kvarta) - 4. místo Okrskové kolo ve vybíjené kat. II (prima) - 1. místo postup do okresního kola Okrskové kolo v malé kopané kat. III (prima, sekunda) - 2. místo postup do okresního kola Okrskové kolo v malé kopané kat. III (prima, sekunda) - 2. místo, postup do okresního kola Okresní kolo ve stolním tenise kat. VI (tercie - sexta) - 3. místo Okresní kolo ve florbale kat. III (prima, sekunda) - 3. místo Okresní kolo ve stolním tenise kat. V (SŠ) - 3. místo Běh za zdravé Hostinné (všechny třídy) Akce studentů Sportovní den Na začátku školního roku si žáci z jednotlivých tříd mohli zasportovat při sportovním dnu. Pro vítěze byly připraveny hezké ceny. Projektový den První projektový den v letošním školním roce se konal a byl věnován dni otevřených dveří. Žákům byly nabídnuty tyto projekty: - Jeden den chemikem - Malý archeologický výzkum - Mikroskopování - Výukové programy v hod.aj - AJ v různých podobách

Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2014/2015 V Hostinném dne 16. 10. 2015 Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 39, 53 7 Hostinné Výroční zpráva školní rok 6/7 V Hostinném dne..7 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah Základní charakteristika

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2010/2011 V Hostinném dne 19.10.2011 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Hostinném dne 17.10.2013 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Výroční zpráva školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2007/2008 V Hostinném dne 17.10.2008 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2011 zpracovali RNDr. Jiři Kuhn, RNDr. Martin Lébl, Ing. Lenka Osifová, Marcela Gabrielová Ředitel školy vydává zprávu o hospodařeni

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více