Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2013/2014 V Hostinném dne Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy 3 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR 6 Údaje o pracovnících školy 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 10 Údaje o přijímacím řízení 11 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 11 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek 13 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 14 Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 15 Statistické vyhodnocení přijetí studentů Gymnázia a SOŠ Hostinné 24 na VŠ a VOŠ pro školní rok 2013/ Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí 25 Údaje o spolupráci s odborovou organizací 27

3 Základní charakteristika školy a) Název školy, adresa, právní forma, IČ, identifikátor zařízení Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor právnické osoby: Adresa pro dálkový přístup: b) Název a adresa zřizovatele Zřizovatel: Královehradecký kraj. Sídlo: Pivovarské náměstní Hradec Králové c) Ředitel školy ředitelka: Mgr. Ivana Mědílková trvalý pobyt: A.Dvořáka Hostinné Dne došlo ke změně ředitele školy. Novým ředitelem školy byl jmenován: Mgr. Martin Vlášek Trvalý pobyt: Jihoslovanská Trutnov d) Zařazení do sítě škol a školských zařízení Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení je vystaveno s účinností od čj /

4 e) Druh školy a součásti školy Druh školy: státní Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 120 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišťuje školní jídelna stravování pro všechny mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel. f) Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné studium denní délka studia: 8r. 0 měs. (dobíhající obor) K/81 Gymnázium - studium denní délka studia: 8r. 0 měs M/003 Sociální péče pečovatelská činnost studium denní délka studia: 4r. 0 měs. (dobíhající obor) M/01 Sociální činnost - studium denní délka studia: 4r. 0 měs. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Na SOŠ vyučujeme obor M/003 Sociální péče pečovatelská činnost od nově obor M/01 Sociální činnost. Kombinace těchto dvou oborů se nám osvědčila. h) Dotační, rozvojové a operační programy Program MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol na období září prosinec roku Gymnázium a střední odborná škola podala žádost o dotaci v rámci tohoto programu pro 1 žákyni oboru sociální péče pečovatelská činnost. Tato dotace byla žákyním přiznána. Program EU Leonardo da Vinci - projekt S němčinou o krok napřed podpora odborných stáží v souladu s Programem celoživotního učení 2013 Skupina šesti žákyň naší školy oboru sociální činnost, se zúčastnila třítýdenní odborné praxe v německém Waldshut-Tiengen. Praxe byla finančně podpořena programem EU Leonardo da Vinci a Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. Po absolvované praxi němečtí studenti obdrží Europass mobility jednotný celoevropský doklad o odborné praxi v zahraničí. Z deníku žákyň: Svou cestu jsme zahájily ve 23 hodin v Hostinném, kdy jsme svá zavazadla naložily do auta, rozloučily se s rodinami a vydaly se na cestu. S panem učitelem R. Švábem, který s námi v Německu zůstal i první týden. Náš cíl bylo městečko Waldshut-Tiengen v Bádensku-Württembersku, poblíž švýcarských hranic. Cesta trvající 11 hodin končí a my jsme na místě. Po krátkém přivítání panem ředitelem ve škole se jdeme ubytovat do bytu na kraji města. Po chvilce odpočinku si jdeme

5 prohlédnout městečko a hlavně vlakové nádraží, odkud budeme denně dojíždět na praxi. Po prohlídce města se vracíme, vybalujeme si kufry a vaříme svou první společnou večeři. Ráno už vstáváme v 5 hodin a chystáme se na svůj první pracovní den. Jsme rozdělené do dvou skupin. Jedna dojíždí do vedlejšího města Tiengenu, druhá do blízkého domova seniorů v Laufenburgu. Pracovní dobu máme od 7 do 13 hodin. Staráme se zde o uživatele od ranní hygieny, dokrmování, až po volnočasové aktivity. O víkendu jedeme do Zürichu, kde navštěvujeme ZOO a památky města. Jdeme se také podívat ke švýcarským vodopádům, nejvyšším v Evropě. V neděli pak navštěvujeme aquapark ve Schwarzwaldu. Od pondělí jsme opět v pracovním procesu v sociálních zařízeních. Následující víkend vyrážíme na místní diskotéku. Zbytek víkendu odpočíváme. Začíná nám poslední týden praxe, kterou jsme si tak oblíbili. V pátek se loučíme se všemi spolupracovníky a jdeme balit. Poslední večer si užíváme ve víru zábavy. Ráno dobalujeme a o půl osmé vyrážíme směrem Čechy. Kolem šesté navečer přijíždíme do Hostinného. Zařízení, ve kterých jsme pracovaly, nám nabídla možnost letní brigády. Pobyt byl báječný a získaly jsme cenné zkušenosti. Zapsaly Eliška Červená a Karolína Vrablíková, studentky 2.S Projekt EU peníze do škol - Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků, docílit zefektivnění a zkvalitnění výuky v ostatních předmětech na škole, vybavit školu kvalitní digitální technologií. Projekt tablety do škol Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Oblast podpory Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení - Cílem tohoto projektu je v první etapě získat tablety pro všechny pedagogy ve škole. V letošním školním roce byl tento projekt na naší škole rozpracován a byly jsme zařazeni mezi výběrové školy. Program Erasmus+ - Název projektu: Svátky, tradice a obyčeje v ČR a SRN - V letošním školním roce byl zpracován projekt a navázán kontakt s partnerskou školou v SRN i) Seznam zájmových, občanských a dalších sdružení působících ve škole Škola je registrována v AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišťoval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišťoval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost žáků. j) Údaje o školské radě současné složení školské rady je: Předseda: p. Bc. Karel Klíma

6 Členové: sl. Andrea Lánská p. Vladimír Junek p. Vladislava Bohačíková p. Mgr. Richard Šváb p. PhDr. Lenka Neumannová Školská rada se schází podle potřeb, nejméně 2x za školní rok. n) Údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,44 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/81 gymnázium všeobecné (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost M/01 sociální činnost (ŠVP) Gymnázium a SOŠ Hostinné Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2013/2014 působilo na škole celkem 21 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 2 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. V současné době jsou všichni pedagogičtí pracovníci plně kvalifikovaní.

7 Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si rozšiřovali vzdělání tito pracovníci: Dokončené rozšiřující studium na vysokých školách - Vysoká škola ekonomická Praha, rozšiřující studium zaměřené na učitelství písemné a elektronické komunikace, techniky administrativy a obchodní korespondence 1 pedagogický pracovník Pokračují ve studiu vysokých škol: - PF Hradec Králové - studium k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu český jazyk 1 pedagogický pracovník - Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové, obor informatika a management toto studium absolvuje správce informačních a komunikačních technologií na škole Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Program celoživotního profesního vzdělávání dle zákona č. 563/2001 Sb. a vyhlášky č. 317/2005 Sb. - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 pedagogický pracovník - Letní škola historie ředitelka školy - Vzdělávací cyklus V zemi Komenského - ředitel koučem - Koučink akademie Dolní Libchavy (akreditace MŠMT) - ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a zástupce ředitelky školy - Vzdělávací cyklus V zemi Komenského učitel koučem Koučink akademi Dolní Libchavy (akreditace MŠMT) 2 pedagogičtí pracovníci Absolvování odborné přípravy pro vydání Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce - Školní maturitní komisař 2 pedagogičtí pracovníci - Hodnotitel ústní zkoušky (španělský jazyk) 1 pedagogický pracovník - Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ (cizí jazyky) 2 pedagogičtí pracovníci - Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ (český jazyk) 1 pedagogický pracovník - Hodnotitel písemné práce (český jazyk) 1 pedagogický pracovník - Zadavatel 4 pedagogičtí pracovníci - Zadavatel pro žáky s PUP MZ 1 pedagogický pracovník Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka školní rok 2013/ Počet nekvalifikovaných pracovníků na konci školního roku počet pedagogických pracovníků U pedagogických pracovníků 0 U nepedagogických pracovníků 0 školní rok 2013/2014

8 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 39 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 33 Mgr. Aerts Pavlína učitelka FTVS UK PHA 2 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 22 Mgr. Černá P. učitelka PF UJEP Ústí nad Labem 3 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 19 Fakulta humanitních studií Pardubice, PF MU Brno, studující PF HK-studium k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu 17 Mgr. Farská J. učitelka Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 23 Mgr. Floriánová Z. učitelka FF UK Praha 23 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 39 PF MU Brno Mgr. Lebedinská J. učitelka PF Olomouc 10 Mgr. Machačová Martina učitelka Přírodovědecká fakulta MU Brno 10 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 14 Mgr. Mědílková M. učitelka FF Pardubice PF HK 4 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 30 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 23 UK Praha, Ostravská univerzita v Ostravě DPS Praha 13 Mgr. Poláková G. učitelka Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 35 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha, PF Hradec Králové 12 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 12 Vysoká škola chemicko-technologická PHA, UK PHA, PF HK 2 Ing. Štefanová Z., Ph.D. učitelka Mgr. Šváb R. učitel FTVS UK Praha 10 Mgr. Vlášek M. učitel PF MU Brno, Fakulta sport. MU Brno 9 Pedagogičtí pracovníci na rodičovské dovolené Mgr. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 10 PF Hradec Králové Mgr. Švábová T. učitelka PF MU Brno, studující PF MU Brno 10 Mgr. Špačková R. učitelka PřF UK Praha, PF UK Praha 20 Mgr. Jiříková L. učitelka PF HK 9 Mgr. Machová J. učitelka PF MU Brno, PF MU Brno 8

9 Ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. rozp.,mzd.úč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 22 Menclová H. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 28 Špetlová V. rozp.,účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 42 Tichý J. Správce infor. a komunik. technologií Gymnázium a SOŠ Hostinné, studující Fakultu informatiky a managementu Hradec Králové, obor informatika a management 5 Krejčí J. školník a údr. SOU stavební Pardubice 31 Imlaufová Kateřina vedoucí školní jídelny SOU Dvůr Králové nad Labem 17 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 12 kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Střední odborné učiliště Teplice nad Doubková V. pom.kuchařka Kuchař,číšník Metují 1 Kaprálová E. pom.kuchařka elektrotech. SOU elektrotechnické Vrchlabí 14 Klímová M. pom.kuchařka Stř.hot.škola Mariánské Lázně 19 Levová A. kuchařka Kadeřnice, kuchař-číš. SOU Hradec Králové,Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov 10 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 21 Pecháčková K. pom.kuchařka - prodej bufet prodavačka, kuchař SOU Žamberk, SŠ Smiřice 21 Trejbal J. provozář,kuchař kuchař SOU Teplice nad Metují 24 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 23 Horáčková A. řidič SPŠ papírenská Hostinné 31 Ostatní pracovníci na rodičovské dovolené Machová M. kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 13

10 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje. Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno. Druh studia,kurzu apod počet zúčastněných pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Konference Šikana a kyberšikana ve školách 1 Dějiny Československa Seminář Učit se film 1 Současná ruská literatura jako velká neznámá 1 Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka 1 Prevence ve škole co dělat, když Konflikt ve škole 1 Metodická podpora učitelů a žáků maturitní zkouška z německého jazyka 1 Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka 1 Okořeňte své hodiny angličtiny autentické materiály 1 Konference ředitelů gymnázií ČR 1 Výuka ruského jazyka a reálie Ruska 1 Ředitel koučem 2 Dítě v krizi 2 XXVI. Letní škola historie 1 Nepedagogičtí pracovníci Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy při řízení školy a ŠZŠ školení energetika 1 Personalistika pro školy a školská zařízení 1 Energetika 1 AV Media 1 Moderní datová centra 1 Big data 1 Vyhláška 50 1 Office DLNK prezentace HP produktů 1 Účetní online aplikace 2 Konference ICT ve školství 1 Seminář - účetnictví 1 Školení firmy Vema, V4- mzdy - 4 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1

11 Údaje o přijímacím řízení Gymnázium: - Žáci konali test obecných studijních předpokladů, který byl zpracován firmou SCIO a dále písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Sociální činnost: - Žáci konali písemnou zkoušku z jazyka českého a ústní pohovor. Přijímací řízení pro školní rok 2014/ kolo 2.kolo 3.kolo počet počet počet počet počet počet Počet žáků k kód oboru název oboru přihlášených přijatých přihlášených přijatých přihlášených přijatých K/81 Gymnázium M/01 Sociální činnost Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia ročník Počet žáků kód oboru název oboru celkem K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium Ostatní střední školy ročník Počet žáků kód oboru název oboru celkem M/01 Sociální činnost M/003 Sociální péče-pečovatelská činnost b) Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje

12 obor sociální činnost ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje obor sociální péče-pečovatelská činnost prospěl s ročník počet žáků vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium počet zamešk. hodin/žák ročník počet celkem důvod prospěch důvod chování jiné důvody ,92 9, ,2 7, , ,56 14, ,44 7, ,12 7, ,68 13, ,56 7,80 obor sociální činnost ročník počet zamešk. hodin/žák % zameškak. hodin % zameškak. hodin počet celkem důvod prospěch důvod chování jiné důvody ,2 29, ,54 31, ,36 21,12

13 obor sociální péče-pečovatelská činnost ročník počet celkem důvod prospěch důvod chování jiné důvody počet zamešk. hodin/žák % zameškak. hodin ,84 17,21 d) Snížený stupeň z chování školní rok 2013/2014 stupeň chování počet % z celku , , e) Celkový počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin % z celku 304 0,016 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2013/2014 celkem maturovalo 16 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 22 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly od Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky profilové části MZ a společné části MZ proběhly v termínu od počet žáků celkem počet žáků nepřipuštěno počet žáků s vyznamenáním počet žáků prospělo počet žáků neprospělo kód oboru název oboru K/81 Gymnázium kód oboru název oboru M/003 počet žáků celkem počet žáků nepřipuštěno počet žáků s vyznamenáním počet žáků prospělo počet žáků neprospělo sociální péčepečovatelská činnost

14 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení realizace projektu STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ve školním roce 2013/2014 Základním cílem stanovení strategie prevence rizikových projevů chování pro školní rok realizace naplánovaných konkrétních aktivit tak, abychom předcházeli rizikovému chování žáků a zároveň co nejvíce eliminovali případné dopady takového chování a jednání. Jednotlivé aktivity proto byly směrovány k efektivní primární prevenci. Všem žákům školy byly v rámci nespecifické primární prevence školou nabídnuty volnočasové aktivity s bohatým kulturním a sportovním zaměřením. Největší popularitu si získaly sportovní aktivity (např. florbal, sportovní hry) a internet, který umožnil využít volný čas žáků k získání informací a doplnění vědomostí. Během celého školního roku žáci také navštěvovali školní knihovnu a zúčastňovali se kulturních akcí. Například pravidelných vystoupení žáků Základní umělecké školy v Hostinném, kteří jsou rovněž našimi studenty. Specifická primární prevence byla cíleně zaměřena na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, kterými jsou záškoláctví, šikana, rizikové chování v dopravě, rizikové sexuální chování, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, onemocnění infekčními nemocemi, netolismu a patologického hráčství; rozpoznání a zajištění včasné intervence v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, poruch příjmu potravy. Osvědčily se nám adaptační kurzy pro primu a kvintu gymnázia, první ročník sociální péče a nově navazující kurz pro třetí ročník sociální péče organizované školou a jejími pedagogy a biskupstvím královéhradeckým, a to zejména ve vytvoření pozitivního klimatu mezi studenty navzájem a školou jako takovou. V rámci osnov předmětů chemie se žáci učí o vlivu drog na lidský organismus a biologie o přenosu viru HIV a rizik kouření. Žáci byli celoročně informováni o možnosti využití poradenské činnosti školní metodičky prevence, nízkoprahového zařízení RIAPS a Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově. Školní metodička prevence rizikových projevů absolvovala pravidelné školení pořádané okresní a krajskou koordinátorkou a zúčastnila se celorepublikového semináře Dítě v krizi Svět dětí pod lupou. Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Vyhláška č. 116 ze dne 15. dubna 2011 poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99 22 Evaluace a diagnostika preventivních programů Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

15 Školní řád Gymnázia a SOŠ Hostinné Strategie prevence rizikových projevů chování na období Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Prevenci sociálně patologických jevů žáků naší školy je věnována dlouhodobá systematická pozornost. V rámci ŠVP se problematika protidrogové výchovy promítá do téměř všech vyučovacích předmětů a je všemi vyučujícími realizována. Učitelé jsou pravidelně seznamováni s novými materiály z oblasti prevence metodickými pokyny MŠMT a jiných institucí a mají dostatek informací o tom, jak by měli reagovat v případě zjištění alkoholu, drog, šikany ve třídě či škole. Zároveň jsou seznámeni s tím, jak situacím předcházet a na co se zaměřit při plnění tohoto úkolu. Důraz klademe na posílení a prohloubení práce třídního učitele s kolektivem třídy a na vytvoření dobrého vztahu učitel žák. Poctivý přístup žáků a učitelů k dané problematice na naší škole je zárukou toho, že se nám většina aktivit daří plnit. Zpracovala Mgr. Doubrava Dřízhalová Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda Cestování s handicapem 1S,2S,3S,4S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 3S Tyfloservis Hradec Králové 4S Beseda Canisterapie 4S Beseda Nevidomá a vodící pes 1S, 2S, 3S, žáci psychologického semináře Přednáška a ukázka Canisterapie 4S Beseda Dula přirozený porod - 3S Beseda Bazální stimulace klienta 3S Beseda Sexuální výchova - kvarta Přednáška Svět je stvořen z atomů. No a co? kvinta, sexta, septima

16 Beseda s kriminalistou prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, 3S Beseda Do Německa na zkušenou žáci učící se německý jazyk Beseda Rovnoprávnost není sprosté slovo sexta, septima Beseda Energie kvarta, kvinta Beseda s psychologem RIAPSU - sekunda Divadlo Studenti gymnázia a střední odborné školy v rámci předplatného shlédli několik divadelních představení v Klicperově divadle Hradec Králové. Výběr žáků gymnázia měli možnost v říjnu shlédnout divadelní představení v anglickém jazyce v divadle v Praze. V prosinci zájemci z řad studentů naší školy shlédli v Pražském kině filmovou novinku Hobit Ve škole pracuje pod vedením našich učitelů dramatický kroužek. Ukázka dravců Pro žáky školy společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus uspořádala ukázku dravců. Závěrečný koncert žáků ZUŠ Hostinné Žáci ročníků prima, sekunda, tercie, kvarta a kvinta se na konci školního roku zúčastnili závěrečného koncertu ZUŠ v Hostinném. Adaptační kurzy Pro žáky primy, kvinty a 1S byly na začátku školního roku realizovány úvodní adaptační kurzy. Sportovní kurzy Na začátku záři proběhl sportovně cyklistický kurz na Pecce pro žáky třídy 2S a sexty. Pro žáky sekundy byl v lednu 2014 organizován lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v květnu 2014 pro žáky septimy a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Žáci tercie v měsíci červnu absolvovali tábornický kurz na Pecce. Exkurze Prima : a) Městská knihovna Hostinné b) Hostinné Galerie antického umění Sekunda: a) Miletín exkurze Miletín a Erben b) Praha divadlo

17 Tercie: a) Miletín exkurze Miletín a Erben b) Praha divadlo Kvinta: a) Žireč Domov svatého Josefa Sexta: Lánov geologická exkurza Oktáva: a) Odolov věznice 1S: a) Žireč Domov svatého Josefa b) Hostinné Galerie antického umění c) Hostinné Speciální mateřská škola d) Vrchlabí Diakonie Světlo, Dětský domov se školou e) Vrchlabí Dětský domov, Domov pro seniory 2S: a) Žireč Domov Svatého Josefa b) Vrchlabí Diakonie Světlo, Dětský domov se školou c) Nová Paka Domov pro seniory, Život bez bariér, chráněné dílny d) Trutnov RIAPS, Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené e) Praha historická a literární exkurze 3S: a) Žireč Domov Svatého Josefa b) Praha historická a literární exkurze c) Mladá Boleslav Centrum 83, FOKUS d) Hostinné Muzeum antického umění e) Česká Skalice Domov pro seniory f) Červený Kostelec Hospic a) Hradec Králové Diagnostický ústav, Škola pro sluchově postižené. 4S: a) Hostinné Výchovný ústav pro mládež, Základní škola Sluneční b) Praha Jedličkův ústav a školy c) Mladá Boleslav Centrum 83, FOKUS d) Odolov - Věznice e) Dvůr Králové nad Labem Léčebna zrakových vad, Dětské centrum Charitativní akce Žáci, kteří studují obor sociální péče-pečovatelská činnost a obor sociální činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 4S se podílela na konání této charitativní sbírky

18 Bílá pastelka žáci, kteří se podíleli na této sbírce na pomoc zrakově postižených vybrali celkem 6098,- Kč Červenobílé dny žáci ze třídy 3S se podíleli na veřejné sbírce pro hluchoslepé. Fond Sidus-vracíme dětem úsměvy žáci naší školy se podíleli na uspořádání veřejné sbírce pro tuto obecně prospěšnou společnost. Celkem bylo vybráno 1170,-Kč. Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta. Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda v českém jazyce: Kategorie I. L.Jiřička účast Kategorie II. P. Klug účast Z.Vachková účast Konverzační soutěž z anglického jazyka: K.Bohačíková 2.místo Konverzační soutěž v německém jazyce: Biologická olympiáda: K. Karlíková účast J.Kristan účast Kategorie C J.Klázar 13.místo A.Papoušková 21.místo A.Koreňová 27.místo Kategorie D A.Václavíková 8.místo A.Jirková 12.místo M.Klázar 14.místo Poznávání přírodnin: kategorie A P. Gašparová 1.místo P.Dvořák 6.místo kategorie B A.Nosková 2.místo K.Fišarová 5.místo kategorie C J. Klázar 8.místo

19 kategorie D M.Klázar 7.místo A.Jirková 11.místo J.Ciler 13.místo K.Karlíková místo E.Kaprálová 18.místo Dějepisná olympiáda: L Jiřička 9.místo Zeměpisná olympiáda: J. Papoušek 4.místo M. Klázar 6.místo pišqworky: Školu reprezentovali 2 družstva po 5-ti hráčích ze tříd 3S, 2S, kvarta, tercie.. Jmenovitě: Krausová, Klimeš, Janoušová (3.s), Vrablíková (2.s), Koreňová, Jiřička, Karásek (kvarta), Kubík, Filip, Marek (tercie). Krajská kola: Biologická olympiáda: Kategorie D A.Václavíková 21.místo A. Jirková 33.místo Poznávání přírodnin: Kategorie A+B: P.Gašparová 14.místo A.Nosková 15.místo Celostátní soutěže: Festival Náchodská PRIMA SEZÓNA Kategorie výtvarná tvorba: Š.Páchniková K.Vlášková cena poroty za dílo Jazzcubus cena poroty za dílo Chiaroscuro saxo Sportovní soutěže: Umístění družstev Gymnázia a SOŠ Hostinné v soutěžích AŠSK ve školním roce 2013/2014 Dívky Okrskové kolo ve florbale kat. IV (tercie, kvarta) - 2. místo postup do okresního kola Okrskové kolo ve florbale kat. III (prima, sekunda) - 3. místo Okrskové kolo ve vybíjené kat. II (prima) - 2. místo postup do okresního kola

20 Okresní kolo ve stolním tenise kat. VI (tercie - sexta) - 1. místo postup do krajského finále Okresní kolo ve florbale kat. IV (tercie, kvarta) Místo Okresní kolo ve vybíjené kat. II (prima) - 5. místo Okresní kolo ve stolním tenise kat. V (SŠ) - 1. místo postup do krajského kola Krajské kolo ve stolním tenise kat. V (SŠ) - 2. místo Krajské kolo ve stolním tenise kat. VI (tercie - sexta) - 4. místo Chlapci Okrskové kolo v minikopané kat. IV (tercie, kvarta) i - 5. místo Okrskové kolo ve florbale kat. III (tercie, kvarta) i - 1. místo postup do okresního kola Okrskové kolo ve florbale kat. IV (tercie, kvarta) i - 4. místo Okrskové kolo v halové kopané kat. III i - 2. místo postup do okresního kola Okrskové kolo v halové kopané kat. IV (tercie, kvarta) - 4. místo Okrskové kolo ve vybíjené kat. II (prima) - 1. místo postup do okresního kola Okrskové kolo v malé kopané kat. III (prima, sekunda) - 2. místo postup do okresního kola Okrskové kolo v malé kopané kat. III (prima, sekunda) - 2. místo, postup do okresního kola Okresní kolo ve stolním tenise kat. VI (tercie - sexta) - 3. místo Okresní kolo ve florbale kat. III (prima, sekunda) - 3. místo Okresní kolo ve stolním tenise kat. V (SŠ) - 3. místo Běh za zdravé Hostinné (všechny třídy) Akce studentů Sportovní den Na začátku školního roku si žáci z jednotlivých tříd mohli zasportovat při sportovním dnu. Pro vítěze byly připraveny hezké ceny. Projektový den První projektový den v letošním školním roce se konal a byl věnován dni otevřených dveří. Žákům byly nabídnuty tyto projekty: - Jeden den chemikem - Malý archeologický výzkum - Mikroskopování - Výukové programy v hod.aj - AJ v různých podobách

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Hostinném dne 17.10.2013 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2007/2008 V Hostinném dne 17.10.2008 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne 19.10.2010 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více