Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

2 Obsah 1. Podmínky pro výuku Kapacita školy a prostorové podmínky Materiální zabezpečení školy Investice a opravy ve školním roce 2013/ Pobočka v Kostomlatech nad Labem Celoroční plán školy na školní rok 2013/ ŠVP a učební plány Přijímací řízení Údaje o pracovnících Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Prevence sociálně patologických jevů Účast v soutěžích ve školním roce 2013/ Umístění našich žáků v soutěžích Žáci přijatí na školy uměleckého směru Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacem a dalšími partnery Spolek Quattuor Artes (čtyři umění) Činnost jednotlivých oborů Semináře a školení Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců Externí kontroly v roce 2013/ Hospodaření organizace v roce Doplňková činnost školy Vlastní hodnocení Festival ZUŠ Návštěva České školní inspekce Shrnutí školního roku 2013/ Přílohy... 29

3 3 Výroční zpráva 2013/2014 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Lysá nad Labem je zřízena Městem Lysá nad Labem podle ustanovení 35, 84 odst. 2, písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 109 a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Název školy Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Sídlo školy Školní náměstí Lysá nad Labem Identifikační údaje: IČO IZO DIČ CZ org. číslo REDIZO IČP Kapacita školy 620 žáků Vedení školy Mgr. Vlasta Blažková ředitelka Bc. Zbyšek Erben statutární zástupce ředitelky Webové stránky Školská rada není zřízena, zřízení není uloženo Školským zákonem Vyučované obory hudební taneční výtvarný literárně-dramatický Místa poskytovaného vzdělání Lysá nad Labem - výuka probíhá v hlavní budově ZUŠ Obor hudební Obor výtvarný Obor taneční Obor literárně-dramatický Kostomlaty nad Labem - výuka probíhá v budově ZŠ Obor hudební Počet žáků 2013/2014: 620 (podrobnosti viz příloha Výkaz o základní umělecké škole S 24-01)

4 1. Podmínky pro výuku Hlavní sídlo školy: Školní náměstí 906, Lysá nad Labem 17 učeben - z toho 2 odborné učebny pro výtvarný obor, 1 odborná učebna pro taneční obor, 1 odborná učebna pro hudební nauku koncertní sál - výuka literárně-dramatického oboru, žákovské koncerty Galerie ve sklepě - prostor v suterénu budovy, kde lze pořádat pravidelné i mimořádné výstavy výtvarných prací žáků i jiných subjektů Pobočka: Školní 402, Kostomlaty nad Labem 1 učebna pro potřeby výuky hudebního oboru, koncertní sálek pro žákovské koncerty 2. Kapacita školy a prostorové podmínky Od byla na základě naší žádosti navýšena kapacita školy, naše škola nyní disponuje kapacitou 620 žáků. Nutno podotknout, že i navýšená kapacita je již třetím rokem po přijetí všech nových zájemců zcela naplněna a v dalších letech nebudeme moci zdaleka uspokojit všechny zájemce o studium, kteří úspěšně vykonali talentové zkoušky (poměr přijatých/ nepřijatých = 94/129). Příčinou zvýšeného zájmu o studium v naší škole jsou silné populační ročníky, masivní výstavba bytových domů v Lysé nad Labem a v Milovicích, a věříme, že i dobrá pověst naší školy. Velký počet žáků představuje zvýšené nároky na prostory, ve kterých probíhá výuka. Naše škola již několik let bojuje s nedostatečnými podmínkami zejména pro výuku literárně-dramatického oboru. Díky aktivitě představitelů Města se objevila možnost pronájmu podkrovních prostor v domě Jednoty Nymburk na Husově náměstí, které by po odpovídající rekonstrukci mohly sloužit pro výuku LDO. V objektu Jednoty by měla škola dále k dispozici 4 již dokončené místnosti využitelné např. pro hudební obor. Tímto řešením by se značně ulevilo napjatým rozvrhům v hlavní budově školy a literárně-dramatický obor by získal možnost využívat vlastní prostory. V průběhu školního roku 2013/2014 byla naše škola oslovena městem Milovice s žádostí o pomoc při poskytování základního uměleckého vzdělávání v Milovicích. Stejnou žádost obdrželo i město Lysá nad Labem jako zřizovatel školy. V průběhu července navštívili Mgr. Jiří Havelka, starosta města Lysá nad Labem a místostarostka Milovic Marcela Říhová ministra školství Marcela Chládka, kterému předestřeli problém se základním uměleckým vzděláváním v našem mini regionu. Následovala oficiální žádost o navýšení kapacity školy, o které MŠMT rozhodne během podzimních měsíců S napětím očekáváme výsledek žádosti. 4

5 3. Materiální zabezpečení školy Hlavní sídlo školy: Hudební obor: 1 učebna pro hudební nauku a hudební seminář vybavená učebními pomůckami, interaktivní dotykovou tabulí, orffovským instrumentářem, ozvučnými trubkami, hifi věží, počítačovým pracovištěm s možností používání hudebního softwaru, notovou tabulí, 15 ks notebooků pro výuku notačního programu a další využití ve výuce 14 učeben pro individuální a skupinovou výuku vybavených klavíry, keyboardy, notovými archivy, audiotechnikou Sklad hudebních nástrojů obsahuje hudební nástroje pro použití při výuce i k pronájmu žákům Výtvarný obor: 1 učebna vybavená speciálními stolky a židlemi pro výtvarný obor, malířskými stojany, kopírkou, televizorem a DVD přehrávačem, výtvarným materiálem a potřebami, PC pracovištěm, elektrickou troubou 1 učebna - modelovna - vybavená hrnčířským kruhem a potřebami pro výrobu keramických děl, tiskařským lisem, sklad keramické hlíny a glazur Galerie ve sklepě kabinet pro uložení výtvarných prací a materiálu, šatna, místnost s umyvadly sklad Taneční obor: Baletní sál vybavený zrcadly, speciální podlahovinou baletizol, gymnastickým kobercem, kostýmy na vystoupení, plochým televizorem, videorekordérem a DVD přehrávačem, hifi soustavou Šatna s vestavěnými skříněmi pro uskladnění kostýmů, WC, sprchový kout Literárně-dramatický obor: 1 učebna pro individuální a skupinovou výuku vybavená molitanovými kostkami, kulisami a dalšími potřebami, TV a DVD Koncertní sál pro výuku hromadného vyučování Sklad kostýmů Zázemí pro zaměstnance Sborovna k dispozici kopírka, PC s připojením k internetu, lednice, automat na kávu, varná konvice, mikrovlnná trouba z prostředků FKSP Pobočka Kostomlaty nad Labem: 1 samostatná učebna pro hudební nauku i individuální a skupinovou výuku vybavená klavírem, keyboardem, učebními pomůckami, Orffovským instrumentářem, hifi věží, notovou tabulí, kopírkou Koncertní sálek využívaný pro pořádání žákovských koncertů 5

6 4. Investice a opravy ve školním roce 2013/2014 Investice a opravy Výmalba učeben č. 17,18, 19, 22 výměna 3 ks dveří do učeben rekonstrukce 2 balkónů nákup dalších přídavných svítidel do koncertního sálu zasíťování budovy rozvody internetu kabeláží oprava klavíru v č.18 Nově pořízené vybavení Hudební nástroje a potřeby pro výuku tenorová flétna xylofon Yamaha kostýmy pro TO a LDO housle 1/2 + příslušenství B klarinet altový saxofon klavírní stolička 3 ks kontrabas ¾ - 2 ks 15 ks notebooků do učebny HN a HS pro potřeby výuky malířské stojany do VO PC do všech učeben software Cubase software Klasifikace - síťová verze vedení veškeré povinné dokumentace v elektronické podobě software Sibelius síťová verze pro potřeby HN a HS software Vision pro potřeby HN a HS CD přehrávač do TO, č. 22 televizor Toshiba do TO Kancelářská technika a elekronika tiskárna Samsung 2x zálohovací systém NAS Nábytek vybavení šatny TO vybavení pobočky v Kostomlatech nad Labem speciální skříňka na uložení NTB v č. 9 stupňovité pódium s úložnými prostory do č.9 (pro výuku sborového zpěvu) 6

7 Běžné opravy a údržba, nákup materiálu opravy hud. nástrojů pravidelné ladění klavírů údržba kancelářské techniky nákup učebních pomůcek nákup materiálu do VO výroba kostýmů pro TO nákup odborné literatury, předplatné časopisů (Učitelské noviny, Keramika, Dupito, Kytary, Divadelní noviny ) nákup pracovních sešitů do HN nákup notového materiálu potřeby a materiál pro společná mezioborová představení a další vystoupení 5. Pobočka v Kostomlatech nad Labem Hudební obor: 33 žáků v oboru hudebním Vyučující: Jan Ferles (vedoucí pobočky) - kytara, housle Lucie Pecháčková zobcová flétna, klavír, elektronické klávesové nástroje, HP, HN, HS Pobočka je průběžně vybavována hudebními nástroji, spotřebním a notovým materiálem Akce na pobočce: vánoční koncert, závěrečný koncert, koncerty pro MŠ, ZŠ, třídní přehrávky, průzkum hudebnosti v MŠ, vystoupení na vítání občánků, koncerty pro důchodce 6. Celoroční plán školy na školní rok 2013/2014 Akce školy žákovské koncerty (pravidelně každý měsíc) třídní přehrávky všech učitelů vánoční a závěrečný koncert žákovského orchestru v sále kina vánoční koncerty pro MŠ představení představení pro školy v sále kina představení pro veřejnost v sále kina koncerty Jazz Orchestra koncert v Domově důchodců účast na soutěžích ZUŠ účast na soutěžích jiných pořadatelů účast na Festivalu ZUŠ koncerty na pobočce v Kostomlatech nad Labem vánoční a závěrečná výstava prací žáků VO v Galerii ve sklepě společné projekty hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru výzdoba sálu kina při školních představeních - práce žáků VO 7

8 zájezdy pro děti do pražských a dalších divadel Další vzdělávání učitelů školení vedení školy v oblasti právních norem a řízení pedagogického procesu semináře pro vyučující dechových nástrojů semináře pro vyučující LDO celostátní setkání ZUŠ semináře další školení podle nabídky ped. center a dalších subjektů účast v Asociaci ZUŠ studium Bc. oboru Sbormistrovství na UJEP Ústí nad Labem 1 zaměstnanec Cyklus seminářů Výtvarný jazyk ve fotografii PedF Pha 1 zaměstnanec Cyklus seminářů 1. víkendová škola hry na ZFL - Pha - 2 zaměstnanci studium oboru Management vzdělávání na PedF UK v Praze III. roč. ředitelka dokončeno 05/20114, získán titul Mgr. Pedagogická a výchovná práce implementace ŠVP výchova dětí k potřebě kulturního vyžití aktivního i pasivního snaha o co nejlepší zvládnutí problémů hlavního oboru co největší účast žáků na veřejných koncertech, vystoupeních a výstavách podpora komorní, souborové a orchestrální hry důraz na prezentaci veškerého dění ve škole na veřejnosti zlepšení informačního systému, pravidelná aktualizace www stránek zapojení do kulturního života města Spolupráce s rodiči otevřený a komunikativní přístup k rodičům možnost účasti rodičů ve vyučování aktivní spolupráce s o. s. Quattuor Artes aktivní spolupráce s rodiči při přípravě školních vystoupení a představení Spolupráce s jinými subjekty MěÚ Lysá nad Labem MěÚ Kostomlaty nad Labem Městská knihovna Lysá nad Labem Vlastní hodnocení školy zaměření VH na období komunikace, tvorba a implementace ŠVP dílčí podklady pro VH - komunikace ve škole dotazník pro rodiče dílčí podklady pro VH tvorba ŠVP dotazník pro učitele 8

9 7. ŠVP a učební plány Od nabyl účinnosti Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, podle kterého jsme v letech vytvořili vlastní Školní vzdělávací program, který platí od Žáci přípravného, 1. a 2. ročníku I. a II. stupně byli v roce 2013/2014 již vyučováni podle ŠVP. Materiál je k dispozici ve schránce před učebnou č. 9 v I. patře a na webových stránkách školy na v sekci O nás Důležité dokumenty (vzhledem k jeho rozsahu není uveden v této výroční zprávě). Pro stávající žáky od 3. ročníku I. a II. stupně platí výuka v hudebním a literárnědramatickém oboru podle učebních plánů, vydaných ve Věstníku MŠMT Leden 1996, schválených MŠMT dne 26. června 1995 pod č. j /95-25 s účinností od 1. září Pro taneční obor byly schváleny nové učební plány dne , č. j / s platností od , pro výtvarný obor byly učební plány v novém znění schváleny MŠMT ČR dne , č. j / s platností od H u d e b n í o b o r č. 1A,B Přípravné studium č. 2a Hra na klavír č. 2b Hra na elektronické klávesové nástroje č. 3 Hra na housle, violu, violoncello č. 4 Hra na kontrabas č. 5 a,b Hra na zobcovou flétnu č. 6 Hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku, lesní roh, pozoun, baryton, tuba, bicí nástroje č. 8 Hra na kytaru č. 9 Hra na akordeon č. 10 Pěvecká hlasová výchova č. 12 Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, kytaru - II. stupeň č. 13 Pěvecká výchova a zpěv č. 15 Příprava ke studiu na um. a ped. školách - hra na klávesové, strunné, smyčcové nástroje T a n e č n í o b o r Přípravná taneční výchova Základní studium Základní studium II. stupeň V ý t v a r n ý o b o r Přípravné studium Základní studium Základní studium II. stupeň Rozšířené studium L i t e r á r n ě - d r a m a t i c k ý o b o r č. 36 Oddělení dramatické a slovesné 9

10 Přechod na výuku podle školního vzdělávacího programu I. stupeň základního studia II. stupeň základního studia 2012/ / / / / / /2019 Přípravný ročník Přípravný ročník Přípravný ročník Přípravný ročník Přípravný ročník Přípravný ročník Přípravný ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník Přípravný ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník Přípravný ročník 3. ročník 3. ročník 3. ročník 3. ročník 3. ročník Přípravný ročník 4. ročník 4. ročník 4. ročník 4. ročník Přípravný ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 1. ročník 2. ročník 2. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 5. ročník 5. ročník 6. ročník 6. ročník 7. ročník Školní vzdělávací program platný od HUDEBNÍ OBOR 5.1. Přípravné studium 5.2 Studijní zaměření- Hra na klavír 5.3 Studijní zaměření- Hra na klávesy 5.4 Studijní zaměření - Hra na akordeon 5.5 Studijní zaměření - Hra na housle 5.6 Studijní zaměření - Hra na violu 5.7 Studijní zaměření - Hra na violoncello 5.8 Studijní zaměření- Hra na kontrabas 5.9 Studijní zaměření - Hra na kytaru 5.10 Studijní zaměření- Hra na baskytaru 5.11 Studijní zaměření - Hra na zobcovou flétnu 5.12 Studijní zaměření Hra na flétnu 5.13 Studijní zaměření Hra na hoboj 5.14 Studijní zaměření Hra na klarinet 5.15 Studijní zaměření Hra na saxofon 5.16 Studijní zaměření - Hra na trubku 5.17 Studijní zaměření - Hra na bicí nástroje 10

11 5.18 Studijní zaměření Sólový zpěv 5.19 Studijní zaměření - Sborový zpěv 5.20 Učební osnovy předmětů společných pro různá studijní zaměření VÝTVARNÝ OBOR 6.1 Přípravné studium 6.2 Studijní zaměření - Výtvarný obor TANEČNÍ OBOR 7.1 Přípravné studium 7.2 Studijní zaměření Tanec LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 8.1 Přípravné studium 8.2 Studijní zaměření - Dramatika a slovesnost 9 STUDIUM PRO DOSPĚLÉ 8. Přijímací řízení Ke studiu v ZUŠ F. A. Šporka ve všech oborech jsou žáci přijímáni po talentových zkouškách. Od školního roku 2012/2013 jsou žáci zařazováni do jednotlivých studijních zaměření podle ŠVP. Zájemci splňující věkový limit pro přípravný ročník jsou zařazováni podle zvolených oborů do předmětu Hudební přípravka, Výtvarná tvorba, Taneční přípravka nebo Přípravná dramatická výchova. Na konci přípravného ročníku (nebo dvouletého přípravného studia) musí každý žák vykonat přijímací zkoušku do 1. ročníku. Jestliže již zájemci nesplňují věkový limit pro přípravný ročník, vykonají přijímací talentovou zkoušku a nastupují přímo do 1. ročníku. V tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru jsou žáci přijímáni do oddělení adekvátně věku a vyspělosti. Naše škola se snaží poskytovat základy uměleckého vzdělání co nejširšímu spektru dětí, a v případě zájmu i dospělým, avšak vzhledem k tomu, že každá ZUŠ je školou výběrovou, musí budoucí žáci splňovat základní předpoklady pro obor, který si zvolili. Jen tak je možné dosáhnout dobrých výsledků např. při přijímání našich žáků na umělecké školy, nebo při účasti v nejrůznějších soutěžích. Ve školním roce 2013/2014 byla naplněna kapacita naší školy a do dalšího období vnímáme další zvýšený zájem o výuku a předpokládáme dlouhodobé 100% naplnění kapacity. Zvýšený zájem se projevil nebývalou účastí rodičů a dětí na talentových zkouškách. Vzhledem k demografickému vývoji v našem regionu předpokládáme ještě několik let velký převis talentovaných zájemců nad možnostmi školy (viz str.4). V uplynulých letech byl zaveden nový systém přijímacího řízení se zpřesněnými a zpřísněnými hodnotícími kritérii pro všechny obory tak, aby byla zajištěna průkaznost a 11

12 jednoznačnost výsledků řízení. U talentových zkoušek hudebního oboru jsou přítomni nejméně dva ( zpravidla 3) pedagogové, což zaručuje objektivitu a také rychlejší průběh talentových zkoušek. Výkon každého zájemce je ohodnocen a zapsán do evidence - pro každý obor byl vytvořen odpovídající formulář. Tento systém se nám v praxi velmi osvědčil. Vzhledem k požadavkům 183, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), je při zveřejňování výsledků postupováno stejně, jako v případě středních škol. Každý uchazeč obdrží při talentové zkoušce registrační číslo, pod kterým jsou pak následně zveřejněny výsledky na úřední desce ve škole a na webových stránkách. Písemně obdrží Rozhodnutí pouze uchazeči, kteří nebyli přijati. Systém slouží zároveň jako evidence zájemců, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku, a nemohli být z kapacitních důvodů přijati. V případě, že se některý se stávajících žáků odhlásí ze studia, jsou tito zájemci kontaktováni a v případě trvajícího zájmu přijati. Toto řešení je snahou o to, umožnit základní umělecké vzdělávání všem, kdo mají zájem a splňují požadované předpoklady. 9. Údaje o pracovnících Učitelé 32 Z toho prac. důchodců 4 Z toho cizinců 1 THP 1 Dělnické profese 2 Ženy na MD 1 Přepočtený počet k ,525 Fyzický počet zaměstnanců bez MD Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část pedagogická Výuka ve škole byla v roce 2013/2014 zajištěna 32 pedagogy. Z těchto 32 pedagogických pracovníků 28 zaměstnanců splňuje požadavky zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, další 4 pracovníci nesplňovali tyto požadavky. U 4 zaměstnanců bylo možno na základě 10 odst. 2 tohoto zákona vzhledem k jejich dlouholeté praxi a aktivnímu uměleckému působení administrativně upustit od požadavků citovaného zákona a považovat je na naší škole za kvalifikované. Na popud ČŠI v prosinci 2013 byli 3 pedagogové upozorněni na nutnost studia pedagogiky pro učitele uměleckých předmětů v ZUŠ např. formou dvousemestrálního studia. Jedna zaměstnankyně studuje III. ročník oboru Sbormistrovství na UJEP v Ústí nad Labem, ředitelka dokončila studium oboru Management vzdělávání a získala titul Mgr. Z uvedeného počtu pedagogů jich 13 pracovalo na plný úvazek, zbytek na úvazky částečné. Tento stav je zapříčiněn požadavky na aprobovanost učitelů a závislostí na zájmu žáků o jednotlivé nástroje. Ne každý nástroj se těší takovému zájmu, aby bylo možno přijmout patřičně vzdělaného pedagoga na celý úvazek. 12

13 Část provozní Provoz školy je zajištěn 3 pracovníky 1 kvalifikovaná pracovnice THP, 1 školnice, 1 uklízeč. Z toho 2 na plný úvazek a 1 na částečný úvazek. Účetnictví a mzdovou agendu zajišťuje smluvně sjednaná firma. 11. Prevence sociálně patologických jevů Základní umělecké školy jsou již z podstaty své činnosti samy o sobě významným článkem v prevenci sociálně patologických jevů. Základní umělecké vzdělávání poskytuje dětem nejen smysluplně strávený čas po školním vyučování a spoustu znalostí a dovedností v jednotlivých uměleckých oborech. Svým pravidelným, systematickým a převážně individuálním působením v dětech vychovává pracovní návyky, uvědomění si hodnoty a výsledků vlastní práce, schopnost posoudit kvalitu práce jak svých spolužáků, tak vlastní. Studiem v ZUŠ dítě získává rovněž vědomí toho, že bez poctivé pravidelné práce se nemohou dostavit adekvátní výsledky pravý opak toho, čím je každodenně ovlivňován např. v televizních reklamách. Důležitým prvkem základního uměleckého vzdělávání je i kolektivní práce ve všech oborech, nebo dokonce (jako v případě naší školy) mezi různými obory. Tady je v dětech pěstován pocit sounáležitosti, zodpovědnost ke kolektivu, dostavuje se radost ze společného výsledku, ať se jedná o výtvarný projekt, muzikál, společný koncert apod Všechny tyto pozitivní dopady základního uměleckého vzdělávání jsou umocněny i osobním příkladem pedagogů a individuálním přístupem k žákům. Proto v naší škole jen velmi zřídka řešíme zavážnější výchovné problémy. Pokud nastanou, řešíme je společně s vyučujícím i rodiči tak, aby dítě, které se dopustilo neadekvátního jednání, pochopilo, v čem udělalo chybu. Je navržena podpora ze strany vyučujícícho. 12. Účast v soutěžích ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 byla Ministerstvem školství vypsána soutěž ve hře na klavír, smyčcové nástroje a kytaru a soutěžní přehlídka výtvarného a literárně dramatického oboru. Naši žáci se zúčastnili soutěží ve všech vypsaných oborech. Dále se zejména žáci výtvarného a literárnědramatického oboru účastnili řady dalších soutěží vypisovaných jinými subjekty. 13

14 13. Umístění našich žáků v soutěžích Celostátní kola Výtvarný obor Znojmo Příroda kolem nás 3.místo (H.Malíková) Jičín Jičín město pohádky 3.místo (H.Malíková) 3.místo (H.Malíková) 3.místo (H.Malíková) 3.místo Lukáš Vydra Markéta Freibergová Adéla Krausová Natálie Urbánková Eliška Jehličková (H.Malíková) Hudební obor Litvínov - jazzové a ostatní orchestry II.a kat. 1.místo Trio Latin inspired (L.Buk) Praha Národní soutěž ZUŠ ve hře na klavír IV.kat. čestné uznání Ondřej Zikán (E.Belchikova) Mládí a Bohuslav Martinů Polička let bronzové pásmo Adéla Ryšavá - zpěv (J.Jehličková) let stříbrné pásmo Jitka Luňáčková klavír (L.Čapek) Krajská kola Poděbrady krajské kolo výtvarné přehlídky ZUŠ postup do celostátního kola ve Šternberku Jednotlivé práce: Inspirace architekturou I. IV., Šimon Kmet, 14 let Výtvarná řada: Přírodní struktury stromy, listy, plody (H.Malíková) Hudební obor Nymburk - soutěž ve hře na klavír IV.kat. 1.místo s post. Ondřej Zikán (E.Belchikova) 0. kat. 1.místo Jonáš Doležel (E.Belchikova) I.kat. 1.místo Tereza Havelková (E.Belchikova) VII.kat. 1.místo Kristýna Jehličková (J.Jehličková) III.kat. 2.místo Michael Sibera (L.Čapek) VI.kat 2.místo Jindřich Pavlíček (E.Belchikova) IX.kat. 2.místo Vít Mikušek (E.Belchikova) IX.kat. 2.místo Ondřej Wanke (J.Jehličková) 14

15 0.kat. 3.místo Jan Lom (L.Čapek) IV.kat. 3.místo Jana Křivánková (E.Belchikova) VIII.kat. 3.místo Jitka Luňáčková (L.Čapek) Kralupy n/v - soutěž ve hře na kytaru V.kat. 2.místo Tomáš Pilař (K.Novotný) 0.kat. čestné uznání Simona Martinovská (L.Sommer) I.kat. čestné uznání Šárka Králová (K.Novotný) Mladá Boleslav - soutěž ve hře housle II.kat. 1.místo Jan Němec (V.Blažková) VIII.kat. 1.místo Matěj Mikušek (V.Blažková) III.kat. 2.místo houslové duo (A.Žáková) J.Luňáčková, Z.Roudnická I.A kat. 3.místo Jonáš Doležel (A.Žáková) I.kat. 3.místo Světluše Serbusová (V.Fuhrmanová) VII.kat. 3.místo Ondřej Mikušek (V.Blažková) Poděbrady - jazzové a ostatní orchestry II.a kat. 1.místo s postupem Trio Latin inspired (L.Buk) II.b kat. 2.místo Jazz Orchestra (V.Andršt) Literárně-dramatický obor Kolín - soutěž dětských recitátorů (K.Urbánková) 1.místo s postupem Gabriella Farr čestné uznání Jan Němec (K.Urbánková) Pečky - soutěž ZUŠ Diplom s postupem Amálie Tesařová (K.Urbánková) cena poroty za energii v projevu Dominika Byrtusová cena poroty za přirozený projev Gabriella Farr cena za živý obraz hrdinky Amálie Tesařová za schopnost vytvořit atmosféru Anna Faldusová Kutná Hora - Wolkerův Prostějov postup do celost. Anna Faldusová (K.Urbánková) 14. Žáci přijatí na školy uměleckého směru Výtvarný obor EKO Gymnázium Poděbrady Pavel Vavřička (H. Malíková, akad.mal.) Pražská konzervatoř dramtický obor GabriellaFarr (Mgr.K.Urbánková) 15

16 15. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se ve školním roce 2013/2014 nezapojila do žádného z rozvojových a mezinárodních programů. 16. Projekty financované z cizích zdrojů Sponzorské dary Naše škola získala ve školním roce 2013/2014 peněžní sponzorské dary v celkové výši 10000,-Kč od manželů Moravcových a 700,-Kč pana J.Šťastného. Školu také podporuje několik firem formou dodávky služeb buď zcela zdarma nebo levnější např. Jan Hrabec tvorba a údržba www stránek, Petra Tesařová grafická úprava dokumentů, podoba www stránek, GrafPoint návrh a tisk plakátů. Podporu řady rodičů nacházíme i při zajištění odvozu hudebních nástrojů a spolupráci při námi pořádaných akcích pomoc při představeních, výroba kostýmů či rekvizit, organizační podpora. Děkujeme všem, kdo nás jakýmkoliv způsobem podporují!! Granty, projekty Naše škola se ve školním roce 2013/2014 zapojila do 2 projektů spolufinancovaných z cizích zdrojů. Pvním byl Večer populárních a filmových melodií uskutečněný v dubnu 2014, který naše škola pořádala společně se spolkem Quattuor Artes. Druhým byl 3.koncert v rámci XV.Mezinárodního hudebního festivalu Loučeň 2014 Setkání s paní Operou. Na obě tyto akce přispělo Město Lysá nad Labem. 17. Spolupráce s odborovými organizacem a dalšími partnery Odbory: Zřízovatel: Další partneři: V ZUŠ F. A. Šporka není organizována žádná odborová organizace. Zásadním partnerem pro naši školu je zřizovatel - Město Lysá nad Labem Při ZUŠ F. A. Šporka funguje občanské sdružení QUATTUOR ARTES (Čtvero umění), se kterým naše škola udržuje velmi dobrou spolupráci. Sdružení poskytuje věcné dary našim absolventům (v letošním roce 41 absolventů), spolupracuje při organizaci nejrůznějších školních projektů především poskytnutím materiálního zabezpečení - např. občerstvení pro vystupující děti, poskytuje prostředky na zájezdy žáků na představení do pražských divadel či na další akce (soustředění pěveckého sboru Ama Musica). Pravidelně občanské sdružení oceňuje úspěchy žáků v krajských a celostátních kolech soutěžích (v letošním roce bylo oceněno nebývalých 52 žáků). Spolupracujeme také s provozovatelem místního kina panem Lukášem Fuchsem. V sále kina jednak pořádáme koncerty a představení, které se nevejdou do našeho koncertního sálu, jednak spolupracujeme na různých kulturních akcích. Naši žáci vystoupili také na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior. Škola také spolupracuje s Městskou knihovnou v Lysé nad Labem, CSZS Poděbrady, Dětský domov Milovice a další. 16

17 18. Spolek Quattuor Artes (čtyři umění) Již delší dobu jsme spolu s výborem Rady rodičů zvažovali možnost transformace do občanského sdružení, které má větší možnosti využívat ke své činnosti vnější zdroje. Rozhodli jsme se proto založit spolu se zástupci rodičů občanské sdružení Quattuor Artes. V rejstříku Miniterstva vnitra je náš spolek veden od V začátku školního roku 2013/2014 byl na valné hromadě zvolen výbor sdružení a jsou učiněny potřebné technické kroky (založení účtu, převod prostředků z účtu rady rodičů, registrace na finančním úřadě). Nyní již sdružení funguje v podstatě stejně jako Rada rodičů, jen s většími možnostmi a již se aktivně zapojuje do života školy i kulturního života v Lysé nad Labem. V letošním roce spolek úspěšně zažádal o dotaci z Fondu kultury MěÚ na pořádání 2 kulturních akcí ve spolupráci s naší školou. První byl Večer populárních a filmových melodií, který proběhl , a na kterém účinkovali učitelé a žáci ZUŠ i hosté z řad profesionálních hudebníků. Koncert poctil svou návštěvou i hudební skladatel Ondřej Soukup, který je autorem hudby k filmu Kolja. Melodie z tohoto filmu rovněž zazněly v programu. Plný sál kina a velmi kladná odezva posluchačů přinesl účinkujícím dobrý pocit z výsledku několikatýdenního zkoušení. Dalším společným kulturním počinem bylo Setkání s paní Operou dne v sále ZUŠ. Koncert v rámci XV.Mezinárodního letního hudebního festivalu TT Loučeň 2014 byl ze tří těchto již konaných koncertů nejkvalitněji obsazen. Přestože vzhledem k letnímu termínu dorazilo poměrně málo diváků, koncert byl skutečným zážitkem pro milovníky operního zpěvu. Oba jmenované koncerty by se nemohly konat v takovém rozsahu, kdyby Quattuor Artes nezískal zmíněnou dotaci MěÚ. 19. Činnost jednotlivých oborů Hudební obor Činnost nejpočetnějšího oboru ve škole hudebního - byla ve školním roce 2013/2014 jako každoročně velmi pestrá. Každý z učitelů uspořádal vlastní třídní večer, na kterém vystoupili všichni žáci; to je ostatně školním mottem každý žák by měl alespoň jednou za rok předvést to, co se naučil, veřejně. Často učitelé spojí své síly a uspořádají společný třídní večer přináší to programovou pestrost i větší povědomí dětí a rodičů o problematice jiných nástrojů. Pravidelně se také konaly Žákovské koncerty v nově zrekonstruovaném sále školy, kde mohou posluchači vyslechnout skutečně bohatý program - pestrý repertoár, široký výběr nástrojů i věkové rozložení vystupujících. Klavírní oddělení uspořádalo ve splupráci s LDO a dalšími kolegy Adventní koncert, dalším především klavírním počinem byl koncert s názvem Milion dětských not oba koncerty se konaly v sále kina. Již řadu let funguje Jazz Orchestra, který školu výtečně reprezentuje na řadě akcí ve městě i v širokém okolí. Pracuje také řada komorních souborů, ve kterých mohou děti získat první zkušenosti se společným muzicírováním. Stálicí je již Pěvecký sbor od letoška se pyšnící názvem Ama Musica, který má za sebou řadu vlastních písničkových představení, a velmi aktivně se zapojuje také do společných muzikálových představení, která pořádáme (Žába mastičkářka, Král zbojníků, Inspekce vodníků v Čechách, Večer plný hvězd). Sbor je malou výkladní skříní naší školy a velmi často ji také reprezentuje. Ve školním roce 2013/2014 vystoupil náš pěvěcký sbor také spolu s orchestrem, a to na 17

18 vánočním koncertě a na závěrečném koncertě. Pravidelným hostem je sbor rovněž na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Lysé nad Labem, ve Stratově. Podobné akce se účastní každoročně také žáci z pobočky v Kostomlatech nad Labem. Od září 2009 funguje malý orchestr, ve kterém mohou rozvíjet svou schopnost souhry a kolektivního ducha žáci smyčcového oddělení a žáci hrající na dechové dřevěné nástroje, kteří nemají možnost vystupovat v rámci Jazz Orchestra. I přes krátkou dobu trvání má za sebou řadu úspěšných vystoupení, na kterých se uvedl nejen jako těleso s vlastním programem, ale také ve spojení s zmíněným pěveckým sborem. Někteří žáci z našeho orchestru vystoupili spolu se svými učiteli jako členové orchestru na koncertě Večer populárních a filmových melodií. Letošní školní rok byl posledním, ve kterém orchestr vedl jeho zakladatel pan Josef Švejda, který se rozhodl odejít do zaslouženého důchodu. Pod jeho vedením orchestr za 5 let své existence vyrostl v těleso schopné nejen hrát vlastní orchestrální repertoár, ale také sžít se s pěveckým sborem a dokonce být doprovodným tělesem sólistům nejrůznějšího zaměření. Aranžemi šitými na míru orchestru i svým přístupem dokázal Josef Švejda stabilizovat obsazení orchestru a na veřejných koncertech nadchnout a dojmout široké publikum. Za celou školu děkujeme panu Josefu Švejdovi za to, že postavil pevné základy pro existenci a fungování orchestru! Výtvarný obor Již několik let je aktivita výtvarného oboru velmi vysoká. Stačí nahlédnout do výsledkových listin soutěží, kterých se žáci účastní. Soutěže však nejsou zdaleka jediným viditelným projevem práce oboru. V Galerii ve sklepě byla letos opět dvakrát uspořádána výstava prací žáků, na které mohou svá dílka veřejně prezentovat. V posledních letech je výtvarný obor také velmi důležitou složkou společných muzikálových představení v letos např. Adventní koncert, Žába mastičkářka, Sporck persona baroque, Zvířecí bál. A jak se mohou výtvarníci účastnit takových představení? Tvorbou nádherných kulis a výzdoby, bez kterých by naše představení ztrácela část své jedinečnosti. Starší žáci si tak mohou vyzkoušet základy scénografie a rozšiřují si tímto způsobem svůj výtvarný potenciál. Letošní školní rok byl také bohatý na absolventy výtvarného oboru, byla jim proto věnována mimořádně zdařilá samostatná absolventská výstava. V letošním školním roce se práce žáků VO opět zúčastnily soutěže pořádané CSZS Poděbrady v rámci výstavy Senior Naši žáci si odnesli řadu ocenění viz Účast žáků v soutěžích. O kvalitě práce ve výtvarném oboru svědčí žáci přijatí na střední nebo vysoké školy s výtvarným zaměřením viz Žáci přijatí na střední školy s uměleckým zaměřením. Taneční obor Počet žáků tanečního oboru i jejich zdařilá vystoupení dávají tušit jeho rostoucí úroveň. Žáci tanečního oboru se objevují jako hosté na třídních večerech hudebního oboru, bez tanečních čísel si nelze představit muzikálová představení. Žáci tanečního oboru se ve školním roce 2013/2014 objevili v představení Sporck persona baroque a Zvířecí bál. Mladé taneční naděje vystoupily také na přehlídce tanečních oborů Středočeského kraje v Kolíně a jako hosté rovněž na vystoupeních ZUŠ Slaný. Především na tanečních výstupech bylo založeno závěrečné vystoupení Zvířecí bál, ve kterém si přišel na své nejen milovník baletu, ale i zvířecí říše. Díky animacím se mohl divák i leccos zajímavého dovědět. Opět je zde uplatňována zásada, že každý žák by měl alespoň jednou do roka veřejně předvést 18

19 své dovednosti, v představeních proto nevystupují jen žáci vybraní, ale možnost se prezentovat dostane bez rozdílu věku a úrovně každé dítě navštěvující taneční obor. Literárně-dramatický obor Roste i náš literárně-dramatický obor, a to nejen co do počtu žáků. V tomto školním roce se děti úspěšně zúčastnily řady soutěží (viz Umístnění našich žáků v soutěžích), Amálie Tesařová se dokonce probojovala do celostátního kola přehlídky LDO ZUŠ v Uherském Hradišti. LDO letos zaznamenalo i úspěch nebývalý přijetí Gabrielly Farr na dramatické oddělení Pražské konzervatoře. Na tento obor je každoročně velký počet uchazečů (okolo ), 4.pořadí při přijetí je proto velmi dobrou vizitkou jak Gabrielly, tak její vyučující K. Urbánkové. Vystoupení LDO se již stala nepostradatelnou součástí života školy. Děti spolu s pěveckým sborem nastudovaly Žábu mastičkářku, kterou několikrát předvedly v kině v Lysé nad Labem. Důležitým počinem LDO bylo představení Zvířecí bál, další vystoupení proběhla v rámci představení Sporck persona baroque. Vzhledem k počtu absolventů letos uspořádalo LDO samostatný absolventský koncert. S úspěchem vystoupili žáci rovněž na Šrámkově Sobotce a sami uspořádali několik vlastních vystoupení. Z celé činnosti literárně-dramatického oboru je znát snaha o praktické využití ve výuce získaných dovedností a podpora samostatného a tvůrčího přístupu k práci. Je s podivem, že v tak stísněných podmínkách výuky vznikají tak rozsáhlé aktivity. Doufáme, že již v příštím roce bude moci náš literárně-dramatický obor rozvíjet své kvality v novém vhodnějším prostředí. Pobočka v Kostomlatech nad Labem Práce vyučujících na naší pobočce je skutečně znát. Během školního roku zde naši žáci vystoupili celkem na cca 16 akcích pořádaných nejen naší školou, ale i ve spolupráci s OÚ Kostomlaty nad Labem, ZŠ Kostomlaty, domovem důchodců atd. Na nepříliš vysoký počet žáků jsou např. vystoupení malého orchestru a sboru až neuvěřitelná, z těchto vystoupení by neproběhlo bez pracovního nadšení a vysokého nasazení vyučujících. 21. Semináře a školení Průběžné vzdělávání, vzdělávání k získání, doplnění a zvýšení kvalifikace J.Erbenová V.Blažková Bc. studium oboru Sbormistrovství na UJEP Ústí n/l Mgr. studium oboru management vzdělávání PedF Pha získán titul Mgr. Cyklus seminářů Výtvarný jazyk ve fotografii PedF Pha 1.víkendová škola hry na ZFL - Pha H.Malíková L.Pecháčková M. Mikušková 1.víkendová škola hry na ZFL - Pha K.Klánová Cyklus seminářů s taneční tématikou 19

20 Jednorázové semináře a školení Akce Valná hromada AZUŠ Celostátní setkání ZUŠ 11/2013 Celostátní setkání ZUŠ 05/2014 Zúčastnění pedagogové V. Blažková V. Blažková, Z. Erben V. Blažková, Z. Erben Seminář Odborconsult Seminář Fakta Seminář S kytarou ve studiu Deccart Seminář S hudbou? S hudbou! Seminář Smyčcové soboty Konzervatoř Brno Seminář Umění dialogu a asertivní komunikace Seminář Neděle dramatické výchovy Seminář Prezentace v PowerPointu Klavírní seminář Říčany Seminář Lektorské dovednosti a komunikace Seminář Adobe Photoshop Seminář Wolters Kluwer zástupce ředitele Seminář Visk Semináře Začínající učitel v ZUŠ Seminář klavír Ikla agency Seminář Šrámkova Sobotka Houslový seminář v ZUŠ Říčany Seminář Velké Losiny APP Art Seminář Oči dokořán Seminář k softwaru Klasifikace V. Blažková, A.Wolfová Z.Erben, T.Babinská, K.Klánová, D.Hermanová J.Ferles, L.Sommer A.Žáková A.Žáková D.Klán, T.Babinská, J.Ferles ml. K.Urbánková K.Urbánková L.Pecháčková, J.Jehličková, L.Čapek K.Ferlesová K.Ferlesová, J.Ferles ml., K.Urbánková Z.Erben Z.Erben M.Šarközyová E.Bednářová, J.Jehličková, E.Belchikova K.Urbánková A.Žáková K.Urbánková H.Malíková, D.Hermanová všichni pedagogové 20

21 22. Prostředky vynaložené na vzdělávání zaměstnanců Akce Seminář AZUŠ - Blažková 2000 Seminář Odborconsult V. Blažková, A.Wolfová 3980 Seminář Fakta Z.Erben, T.Babinská, K.Klánová 3570 Fakta celostátní setkání ZUŠ Erben 1910 První víkendová škola Pecháčková, Mikušková 5200 Seminář S kytarou ve studiu Deccart J.Ferles, L.Sommer 1980 Seminář S hudbou? S hudbou! A.Žáková 700 Seminář Smyčcové soboty Konzervatoř Brno A.Žáková 600 Umění dialogu a asertivní komunikace D.Klán, T.Babinská,J.Ferlesml Seminář Wolters Kluwer zástupce ředitele Z.Erben 500 Seminář Neděle dramatické výchovy K.Urbánková 950 Seminář Lidový tanec K.Klánová 2400 Seminář Visk Z.Erben 350 Semináře Začínající učitel v ZUŠ M.Šarközyová 2200 Seminář klavír Ikla agency E.Bednářová, J.Jehličková, E.Belchikova 1500 Fakta celostátní setkání ZUŠ Erben, Blažková 3820 Seminář Šrámkova Sobotka K.Urbánková 3700 Seminář Velké Losiny APP Art - K.Urbánková 3600 Seminář Oči dokořán H.Malíková 1945 Seminář Klasifikace všichni pedagogové 1800 Celkem * *uvedeny ceny seminářů bez cestovních náhrad cena Seznam odebíraného odborného tisku a SW Učitelské noviny Školství Keramika a sklo Amos Golem Řízení školy Tvořivá dramatika Dupito Creativ 202 dokumentů ředitele školy Kartotéka Rukověť základní umělecké školy Divadelní noviny 21

22 23. Externí kontroly v roce 2013/ kontrola hospodaření za rok 2013 zřizovatel bez závad kontrola VZP za období bez závad 12/2013 kontrola ČŠI viz inspekční zpráva 24. Hospodaření organizace v roce 2013 Naše škola hospodaří s prostředky z několika zdrojů. Státní dotace jsou určeny na platy a povinné odvody, dotace zřizovatele na provoz a nákup učebních pomůcek, výnosy z vlastní doplňkové činnosti. Škola používá při účtování jako hospodářský rok rok kalendářní, proto zde budou uvedeny cifry odpovídající poslednímu ukončenému kalendářnímu roku (2013). Zřizovatel Město Lysá nad Labem dále hradí za naši školu výdaje za spotřebu plynu, tyto prostředky však nejdou přímo do rozpočtu školy, nejsou zde proto uvedeny. Hospodaření ZUŠ F. A. Šporka v roce 2013 Výnosy Státní dotace - PLATY Dotace MěÚ Úplata za vzdělávání Ostatní - úroky, atd Výnosy z doplňkové činnosti celkem Náklady Státní dotace platy a odvody Provozní náklady Náklady na doplňkovou činnost celkem Hospodářský výsledek za rok Hospodářský výsledek byl po schválení RM a ZM převeden do rezervního fondu a Fondu odměn. 25. Doplňková činnost školy Naší škole byla Zřizovací listinou ze dne povolena následující doplňková činnost: Pronájem nebytových prostor Pronájem a půjčování věcí movitých Mimoškolní výchova a vzdělávání Vydavatelské a nakladatelské činnosti Výroba, rozmnožování, nahrávání a produkce zvukových a zvukově obrazových záznamů Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě Pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí 22

23 Ve školní roce 2013/2014 z těchto činností škola provozovala pronájem nebytových prostor, pronájem a půjčování věcí movitých (hudební nástroje na základě smlouvy), mimoškolní výchova a vzdělávání (Studio Šikulka pro 4-leté děti), pořádání kulturních produkcí. Výnosy z DČ jsou použity během školního roku k podpoře hlavní činnosti a úhradě ztráty z hlavní činnosti. 26. Vlastní hodnocení V letošním školním roce započalo další tříleté období vlastního hodnocení. Pro toto období byla zvolena tato zaměření: Implementace ICT do vedení povinné dokumentace Plánování a organizace mezioborových projektů V průběhu školního roku se na naši školu obrátila kolegyně z nymburské ZUŠ paní Daniela Vodičková se žádostí pomoc při dotazníkovém šetření, které mělo zkoumat úroveň propagace ZUŠ okresu Nymburk. Uvedené téma dotazníku zapadalo do kontextu našeho vlastního hodnocení (Plánování a organizace mezioborových projektů), navíc nám byly přislíbeny výsledky za naši školu ke zpracování. Pro naši školu by byly výsledky velkým přínosem a potřebnou zpětnou vazbou, rozhodli jsme se proto dotazníkového šetření se zúčastnit. Proto byly rozeslány dotazníky jak rodičům, tak některým žákům i učitelům. Šetření se zúčastnilo 102 respondentů, což představuje cca 26 % všech oslovených. Výsledky šetření, a zejména volných otázek, kde mohli respondenti svobodně vyjádřit svůj názor, nás velmi mile překvapily, a přinesly rovněž řadu podnětů ke zlepšení naší práce dotazníkové šetření tak splnilo svůj účel. Z výsledků vyplynulo např., že cca 75% respondentů ví, že škola pořádá koncerty, výstavy a vystoupení, myslí si, že škola a její vedení z jišťuje kvalitní vztahy s rodiči a veřejností, a že škola spolupracuje s dalšími subjekty ve městě a okolí. Pro 86% rodičů je důležité klima ve škole, což je impuls pro všechny zaměstnance k tomu, vytvářet ve škole klima co nejpřívětivější a nejpodnětnější pro žáky i rodiče a další návštěvníky školy. Více než polovina respondentů vnímá v médiích zprávy o naší škole a téměř polovina zaznamenala reakci školy na kritické připomínky (druhá téměř polovina neumí situaci posoudit a jen zlomek má negativní zkušenost). v protikladu k některým názorům z volných otázek 56% respondentů zpravidla nesleduje webové stráky školy. Celkově se potvrdila užitečnost podobného šetření, které zdaleka nebylo první, které naše škola absolvovala. Veškeré názory respondentů budou podnětem k práci na zlepšení jak vedení školy, tak celého pedagogického sboru. 23

24 Vyhodnocení dotazníkového šetření 1 Sledujete pravidelně webové stránky vaší ZUŠ? 17% 1% 17% 26% Ano Spíše ano 39% Spíše ne Ne 2 Vnímáte v regionálních médiích (rozhlas, TV, tisk, internet) propagaci své ZUŠ na veřejnosti? Ano 19% 6% 25% Spíše ano Spíše ne 23% 27% Ne Neumím posoudit 3 Pořádá vaše ZUŠ průzkumy hudebnosti žáků v MŠ a ZŠ? Ano 2% 4% 7% 25% Spíše ano Spíše ne 62% Ne Neumím posoudit 4 Pořádá vaše ZUŠ výchovné koncerty s propagací všech vyučovaných oborů? 24

25 7% 0% 17% Ano 50% Spíše ano Spíše ne Ne 26% Neumím posoudit 5 Reaguje vaše ZUŠ dostatečně na kritické připomínky ze strany rodičů a žáků? Ano 49% 27% Spíše ano Spíše ne 2% 1% 21% Ne Neumím posoudit 6 Nabízí vám ZUŠ možnost vyjádřit vaše názory a připomínky v hodnotícím dotazníku? Ano 21% 25% Spíše ano Spíše ne 29% 17% 8% Ne 7 Je pro vás důležité klima ve vaší ZUŠ? Neumím posoudit 11% 0% 1% 2% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 86% Neumím posoudit 8 Zajišťují vedoucí pracovníci ZUŠ kvalitní vztahy s veřejností (rodiče, žáci, zřizovatel, obec, sponzoři)? 25

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Obsah 1.Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3. Název

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3.

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 083 538/98-4017 Oblastní pracoviště č. 8 Signatura: ah4ks101 Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Liberec

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Jaká je koncepce školy?

Jaká je koncepce školy? Jaká je koncepce školy? Při úvahách o koncepci a dalším rozvoji naší školy vycházíme ze čtyř základních otázek: 1. Kde jsme nyní? - pedagogický sbor je k dnešnímu datu plně kvalifikován -škola je personálně

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Kroměříž Jánská 31, 767 01 Kroměříž Identifikátor: 600 003 604 Termín konání inspekce: 16. - 17. květen 2007 Čj. Signatura

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více