Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/2006