VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008"

Transkript

1 @ Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova BRUNTÁL ( VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008

2 Obsah 1. O škole 3 2. Školní objektiv Základní charakteristika školy Studijní obory Vlastní Hodnocení školy Výsledky výchovy a vzdělávání Kvalifikovanost a vzdělanost učitelů Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření Přílohy 27 Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

3 1. O ŠKOLE ÚVOD Ve školním roce 2007/2008 jsme oslavili 45. výročí založení Střední průmyslové školy v Bruntále. Výuka byla zahájena v roce 1962 v budově učňovské školy na Dukelské ulici dvěma obory strojírenským a tetilním. Strojírenskému oboru jsme zůstali věrní dodnes a v současnosti se nám daří uspokojovat poptávku po vzdělání v technických oborech. Celkem v 18 třídách studovali 474 žáci, na domově mládeže bylo ubytováno 75 žáků. Ve spolupráci s NUOV jsme vytvořili nové vzdělávací programy celoživotního vzdělávání pro strojírenství a informační technologie. Zahájili jsme intenzivní práci na školních vzdělávacích programech pro stávající obory na základě schválených rámcových vzděláních programů. Chceme dále nabízet vzdělávání v oblasti strojírenství, silniční dopravy, informatiky, elektrotechniky a ekonomiky. Ale nejen to. Snažíme se o zlepšení know-how školy ve spolupráci se studenty čtvrtých ročníků. Výsledek tohoto snažení můžete shlédnout na internetových stránkách školy, které jsou výstupem praktické maturitní práce studentů oboru Elektronické počítačové systémy (www. sps-bruntal.cz). V akreditovaných vzdělávacích programech poskytujeme studentům a pedagogickým pracovníkům možnost vykonat zkoušky ECDL, podílíme se na rekvalifikačních kurzech pořádaných Úřadem práce a střediskem MCCV na naší škole. Poskytujeme lektory, technické vybavení a potřebné prostory. Nadále nabízíme veřejnosti kromě vzdělávacích akcí také diagnostiku motorových vozidel dvacetipěti značek podle certifikátu Evropské společnosti pro vzdělávání, s. r. o. V rámci vypisovaných grantů jsme podali projekt Centra technického vzdělávání na Bruntálsku. Úspěšně jsme dokončili spolupráci se školami ve Francii, Německu, Rumunsku v rámci projektu SOCRATES. Vyučující začlenili do výuky výstupy projektu zejména v předmětech technického kreslení a počítačové grafiky. Projekt byl přínosný nejen pro pedagogy ale zejména pro studenty. Při závěrečném ceremoniálu, kterého jsme se osobně zúčastnili, bylo všem líto, že tříletá spolupráce je u konce. Ukončili jsme projekt Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách MS kraje. Pokračujeme v projektu Studenti čtou a píší noviny jehož zadavatelem je MAFRA, a. s. Projekt je určen pro studenty středních škol a má studentům přiblížit význam denního tisku a naučit je ve vybraných hodinách využívat informace obsažené v tisku. Zakoupili jsme nové vozidlo pro výuku Škodu Roomster v ceně 340 tis., do učebny diagnostiky zařízení KTS 520 a SUPER VAG v hodnotě 70 tis. a cvičný motor Fabia 1,4 MPI od Škoda Auto Mladá Boleslav. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

4 Deset důvodů proč studovat na SPŠ Bruntál 1. Studijní obory jsou žádané na trhu práce. 2. Student získá s minimálními náklady řidičský průkaz skupiny B a C. 3. Výuka ICT probíhá v devíti specializovaných dobře vybavených učebnách. 4. Žáci jsou dobře připraveni pro další vysokoškolské studium. 5. Umožňujeme volný a bezplatný přístup na internet (WiFi) jak ve škole, tak i na domově mládeže. 6. Poskytujeme ubytování na Domově mládeže, celodenní stravování, výběr z více jídel. 7. Nabízíme turistický kurz v zahraničí, lyžařský kurz, adaptační pobyt, zahraniční zájezdy. 8. Máme dobrou dopravní dostupnost z okolních měst a vesnic. 9. Umožňujeme další osobnostní rozvoj zkoušky ECDL, státnice z psaní na klávesnici, soutěže 10. Máme, co jiní nemají Škola leží v krásném podhůří Hrubého Jeseníku a to platí stále Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

5 Spolupráce školy s ostatními subjekty Střední průmyslová škola spolupracuje S Úřadem práce v oblasti rekvalifikací. V letošním roce probíhalo ve škole 9 kurzů Základy obsluhy PC, Technické minimum pro CNC 1, Programování a obsluha CNC strojů. Se sociálními partnery firmou NOVO, OSRAM, Alfa Plastik Bruntál, Karla spol. s r. o., Kareta spol. s r. o. V rámci praktické výuky se 36 firmami v Bruntále, ve Vrbně, Rýmařově (Osram, Teplo Bruntál, Muzeum, Karla, Dalimil, MěÚ, Bate, Městská knihovna, Conne Morava, Technické služby, Eso, Atis, SOU a OU Bruntál, ZŠ Karlovice, ZŠ Bruntál, Podhorská nemocnice Rýmařov) a Škodou Mladá Boleslav. S Blue step, spol. s r.o.v rámci průzkumu osvětlení pro dušení a fyzické zdraví Zdravé světlo. S PPP v rámci prevence sociálně patologických jevů a SPU. Na akci Nebojte se střední školy se základními školami regionu. S MěÚ Bruntál v rámci akce Noční Aprílový maratón. S Komerční bankou Bruntál. S Úřadem práce nabídka START. Se Světem vzdělávání VŠP Ostrava. Metodické a evaluační centrum Ostrava. Mafra, a. s. S veřejnoprospěšnými společnostmi Člověk v tísni, Jeden svět, Život dětem, Tesalonika. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

6 Kromě výchovně vzdělávací činnosti škola pořádá a také se účastní řady soutěží. Soutěže Pořádali jsme sportovní soutěže Okrskové kolo kopané středních škol a učilišť. Okrskové a okresní kolo ve futsale. Okrskové kolo v košíkové. Putovní pohár SPŠ ve florbalu. Okrskové kolo v odbíjené. Okresní kolo v odbíjené. Putovní pohár SPŠ ve florbale. Účastnili jsme se Pohár Gymnázia Rýmařov ve florbalu. Okresní kolo ve florbalu v Krnově. Přebor O Štít města Krnova v šachu. Okresní kolo v košíkové. Okresní kolo v silovém čtyřboji. Okresní kolo v plavání. Okresní přebor ve stolním tenisu. Odborné soutěže V rámci matematiky se škola zúčastnila matematické soutěže Celostátní matematická soutěž středních odborných škol (pořadatel JČMF) a mezinárodní soutěže KLOKAN. Eurorébus korespondenční soutěž. Školní soutěž technických znalostí. Okresní soutěž v jazyce anglickém a německém. V odborných soutěžích získali studenti výborné výsledky v celostátní soutěži v programování IZO kódu pro CNC stroje v Praze a Kolíně. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

7 Odborné znalosti mohli studenti prezentovat v soutěži robotů Napájení sluncem 2007, kterou pořádala VŠB TU Ostrava. VIV. ročníku Regionální soutěže v psaní na klávesnici v Krnově. Soutěž ZAV na Obchodní akademii v Bruntále Zapojili jsme se do internetové soutěže Mezinárodní mistrovství světa Intersteno v psaní na klávesnici Pořádali jsme v školní soutěž v psaní na klávesnici Vánoční ťuk. Ve spolupráci se SŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov jsme připravili soutěž Noční aprílový maratón v psaní na klávesnici pro střední školy v regionu, který jsme obohatili o nové soutěžní disciplíny. Na ČVUT v Praze jsme se zúčastnili v červnu t. r. přehlídky prací studentů střední školy Středoškolská Projekty Projekty podané technika Název Stručná charakteristika Výše finanční podpory Zvýšení konkurence schopnosti ve Internetová škola ,- vzdělávání Zkvalitnění vzdělávacích programů Centra technického vzdělávání na v autodignostice a programování CNC ,- Bruntálsku strojů Projekty realizované Registrační číslo projektu CZ / /0483 Název SPŠ v Bruntále jako centrum celoživotního vzdělávání pro výuku IT Rozvoj dalšího vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje Výše finanční podpory CA Socrates ,- Řešení problematiky přechodu ze ZŠ na SŠ ,- Datum zahájení Datum ukončení Udržitelnost projektu je zajištěna kurzy v oblasti obsluhy a programování CNC strojů 4. dubna Tvorba vzdělávacích programů pro celoživotní vzdělávání v oborech autodiagnostika, CAD/CAM technologie, síťový specialista, Programátor PLC. Ukončili jsme program Socrates Comenius, v jehož rámci se škola podílela na opravě kulturní památky ve Francouzském FONTANAY ABBEY (www.socrates.sps-br.cz). V březnu 2008 jsme se zúčastnili závěrečného hodnocení projektu ve Francii. Nadále spolupracujeme s veřejnoprospěšnými společnostmi Člověk v tísni, Jeden svět, Život dětem. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

8 V dubnu t. r. jsme ukončili projekt Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje, ve kterém byla naše škola partnerem. Spolupracovali jsme s MEC Ostrava v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků v oboru vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou. Jednorázové akce Již po páté seznamovací dvoudenní pobyt pro studenty 1. ročníků na Pradědu. Sportovně-turistický kurz v Chorvatsku, zúčastnilo se 59 studentů 3. ročníků. Lyžařský kurz pro 1. ročníky na Pradědu Kurzovní chata. Tradiční akce Nebojte se SŠ aneb aktivní dopoledne pro žáky ZŠ a výchovné poradce. Prezentace středních škol v okrese Bruntál, Jeseník a Opava. Ekurze Praha Fascinace světlem za finanční podpory firmy OSRAM, INVEX, autosalon v Essenu, Auto Škoda Mladá Boleslav, menší počítačové firmy, Komerční banka, Autoopravny, PVE - Dlouhé Stráně aj. Pečení perníků v předvánočním čase. Beseda sdružení Tesalonika na téma Seualita a my. Divadelní a filmová představení. Srdíčkový den - akce sdružení Život dětem dvakrát ročně. Filmový festival Jeden svět v Opavě. Akce Start - informace Úřadu práce pro 4. ročníky. Kulturní akce - ples školy, kapacita 600 lidí. Slavnostní vyřazení absolventů v kulturním domě v Bruntále. Kulturně společenská akce pro zaměstnance školy v Kroměříži. Celoroční aktivity Nepovinná matematika. Sportovní hry. Kroužek diagnostiky motorových vozidel. Psaní pro všechny - psaní na klávesnici PC, příprava na státní zkoušky z kancelářského psaní, ze Zpracování tetu, příprava na regionální soutěže. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

9 Příprava na zkoušky ECDL. Pracovní setkání školní samosprávy. Domov mládeže Domov mládeže nabízí ubytování za přijatelných ekonomických podmínek. Je součástí areálu, se školou je spojen zastřešeným koridorem. Na domově bylo v loňském školním roce ubytováno 75 žáků na dvoulůžkových pokojích. Všem žáků, kteří měli zájem o ubytování na našem domově mládeže, jsme vyhověli. Ubytovaní žáci jsou rozděleni do čtyř výchovných skupin. Velkému zájmu žáků se opět těšil meziročníkový turnaj ve stolním tenise a turnaj v bowlingu pro 3. ročník. Nabídka dalších volnočasových aktivit je pestrá (stolní kopaná, stolní tenis, posilovna, sálová kopaná, bo). Při zajištění bezproblémové adaptace na nové prostředí spolupracujeme s PPP Bruntál. V druhé polovině školního roku byl zvolen studentský aktiv, který se podílí na chodu domova mládeže. Ubytovaní studenti mají právo používat na pokojích PC, a to jak vlastní, tak školní. Připojení k internetu se stále zlepšuje a je samozřejmostí Najede nás na Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

10 2. ŠKOLNÍ OBJEKTIV Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

11 Noční aprílový maraton Odborná výuka Učebny Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

12 Stmelujeme kolektiv Sportujeme Učíme Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

13 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace A. Kavalce 814/1, BRUNTÁL IČO: IZO: DIČ: CZ právnická osoba Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj 28. října OSTRAVA a) Ředitel školy: Ing. Petr Černý od 1. srpna 2001 b) Součásti školy Střední průmyslová škola, Bruntál, A. Kavalce 814/1, Bruntál Domov mládeže, A, Kavalce 7, Bruntál, IZO Školní jídelna, A. Kavalce 814/1, Bruntál, IZO SPŠ Počet Celkový Počet žáků na jednu tříd počet žáků třídu Žáků na učitele Šk. rok 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 Celkem ,2 26,3 12,28 12,8 c) Zařazení do sítě škol: 1. září 1996 Škola eistuje od roku 1962, do sítě škol byla po roce 1989 zařazena od 1. září d) Celková kapacita školy a jejich součástí: kapacita školní budovy: 690 žáků kapacita domova mládeže: 320 žáků kapacita jídelny: 600 jídel e) Přehled učebních dokumentů: 1) M/003 Strojírenská technická administrativa Schvalovací doložky: Schválilo MŠMT ČR dne 17. června 1994, č. j /94-23 s platností od počínaje prvním ročníkem. 2) M/002 Elektronické počítačové systémy Schvalovací doložka: Schválilo MŠMT ČR dne 23. listopadu 1990, č. j /90-2 s účinností od 1. září 1990 počínaje prvním ročníkem. Schválilo MŠMT ČR dne 6. října 1999, č. j /99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

14 3) M/004 Silniční doprava Schvalovací doložky: Schválilo MŠMT ČR dne 24. srpna 2001, č. j /01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem. 4) M/005 Silniční doprava provoz a údržba vozidel Schvalovací doložky: Schválilo MŠMT ČR dne 20. listopadu 1995, č. j /95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem. 5) M/001 Strojírenství Schvalovací doložky: Schválilo MŠMT ČR dne 29. prosince 1997, č. j /97-23 s platností od 1. září 1998 počínaje prvním ročníkem. f) Akreditace: ECDL tester ID: testovací středisko ID: testovací místnost ID: SW ID: CZT0293 CZ119 CZU0184 SW0324 g) Školská rada Podle zákona 561/2004 Sb. byla zřízena školská rada ve složení: Předseda: Členové: P. Zouhar Mgr. J. Popelková Mgr. J. Vodička Mgr. P. Klapetek Ing. J. Petrik RNDr. J. Votruba J. Vacula M. Adametz A. Foltis h) Adresa pro dálkový přístup Škola nemá žádné občanské nebo zájmové sdružení. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

15 4. STUDIJNÍ OBORY Ve školním roce 2007/2008 měla škola celkem 18 tříd denního studia: M/003 Strojírenská technická administrativa a M/001 Strojírenství M/004 Silniční doprava M/001 Strojírenství M/002 Elektronické počítačové systémy M/003 Strojírenská technická administrativa 3 Od 1. září 2009 se vyučuje v 19 třídách denního studia: M/004 Silniční doprava M/001 Strojírenství M/002 Elektronické počítačové systémy M/003 Strojírenská technická administrativa 4 Obor Strojírenství je zaměřen na zvládnutí konstrukce, provoz a údržbu strojů a nástrojů s využitím výpočetní techniky. Dlouhodobě se nám daří vychovávat odborníky na používání grafických editorů CAD, 2D a 3D, programátory NC strojů. Obor pokrývá potřebu konstruktérů, technologů a provozních mistrů. Obor Strojírenská technická administrativa pokrývá potřebu podniků v oblasti nižšího a středního strojírenského a ekonomického managementu. Obor Silniční doprava uspokojuje poptávku podniků v oblasti servisu, oprav, diagnostiky a dispečinku dopravy. Obor Elektronické počítačové systémy nabízí trhu práce správce počítačových sítí, programátory v oblastech aplikovaného systému řízení, správce databázových aplikací, odborníky zaměřené na mikroprocesorovou techniku, elektroniku, počítačové sítě a počítačovou grafiku. Zahájili jsme intenzivní týmovou práci na tvorbě ŠVP podle schválených RVP. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

16 5. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V červnu t. r. jsme provedli dotazníkové šetření společnosti Kalibro. Šetření se účastnilo 386 žáků a 25 pedagogů. Následující hodnocení nabízí výňatek z komentovaných výsledků. VZDĚLÁVACÍ CÍL Je vytvořen tak, aby profil absolventů pokrýval potřeby technických, ekonomických, počítačových odborníků okresu Bruntál a jeho bezprostředního okolí. Tento cíl realizujeme nejen v denním studiu ale i v kurzech celoživotního vzdělávání dospělých. Chceme zavést možnost výběru předmětů s vyšší náročností na základě požadavků žáka, nabídnout studentům formy ověřování výsledků, které jim umožní lepší výsledky. VÝCHOVNÝ CÍL Rozvíjíme osobnost každého žáka v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vést žáka k potřebě a odpovědnosti v celoživotním vzdělávání prostřednictvím nabitých vědomostí, dovedností a postojů. PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE V rámci učebních osnov a tematických plánů jednotlivých oborů a předmětů přizpůsobujeme obsah učiva novým poznatkům, požadavkům trhu práce a vysokých škol. Tyto cíle realizujeme volitelnými předměty, doplňujícími nepovinnými předměty, spoluprací se sociálními partnery a odbornou praí. K dosažení cíle využíváme různé časové jednotky a metody výuky: typická vyučovací hodina, výuka v blocích a speciálních kurzech, metody informačně receptivní, problémové metody a výzkumné. Je potřeba zařadit do výuky rozmanitější výukové metody, které umožní studentům větší prostor pro vyjádření vlastního názoru, vlastního objevování např. diskuze, konverzace, hledání souvislostí mezi školou a vlastním životem aj. KLIMA ŠKOLY Prostředí školy ovlivňuje vybavení a využití školních prostor pro výuku, relaační, zájmovou činnost žáků. Vytváříme netradiční uspořádání tříd s různými koutky, barevným odlišením, využíváme multifunkční učebny, počítačové učebny, jazykové, které nadále inovujeme. Snažíme se zlepšit tepelnou pohodu ve škole výměnou oken a automatickými vstupními dveřmi do školní jídelny. Při rekonstrukci vchodu do jídelny jsme zmodernizovali sociální zařízení podle platných předpisů. Pro fyzické a duševní zdraví jsme v pěti učebnách umístili plnospektrální světelné zdroje. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

17 Pokračujeme v rituálních aktivitách jako adaptační kurzy, ples školy, slavnostní vyřazení maturantů, třídní schůzky. Rádi bychom zavedli nový rituál stužkování maturitních ročníků na plese školy. Ve výuce se snažíme o omezení vlivu stresu a nudy na pracovní výkon a chování žáků. Preferujeme otevřenou komunikaci mezi učitelem a žákem, rozvíjíme ochotu pomáhat např. tím, že se žáci a učitelé podílejí na zlepšení prostředí třídy, školy a jejího okolí např. v rámci Zeleného dne. Pro zlepšení celkové atmosféry školy, která je utvářena vztahy mezi lidmi je potřeba ukázat studentům, pedagogům a ostatním zaměstnancům, že si vážíme nejen jejich studijních a pracovních výsledků, ale i jejich dobrovolné práce. Všechny výjimečné činy zveřejníme v galerii slávy na školním webu a uvažujeme o novém rituálu slavnostním ukončení školního roku. ORGANIZACE ŠKOLY Škola má řádně vedenou pedagogickou dokumentaci. Matriku školy vede v programu Bakaláři. Organizace pedagogického procesu je řízena podle následujícího schématu: Ředitel školy Zástupce ředitel Předseda předmětové komise Pedagogický pracovník Školská rada Výchovný poradce Preventista sociálně-patologických jevů Rada školy studenti Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

18 Výchovné poradenství Vytváříme vhodné klima pro všechny žáky, integrované a talentované. Spolupracujeme s Pedagogickou poradnou Bruntál, Opava, Jeseník, na tvorbě individuálních studijních plánů, řešíme problematické otázky ve vzdělávání integrovaných žáků. Ve spolupráci s pedagogickými poradnami konzultujeme výchovně vzdělávací plány pro individuálně integrované žáky. Pro více motivované studenty nabízíme zájmové kroužky, talentované žáky podporujeme organizací soutěží, účastí v soutěžích na všech úrovních. Technické dovednosti získané studiem mohou talentovaní žáci rozvíjet ve spolupráci s místními firmami (www.sps-br.cz web studio). Pro minimalizaci absence žáků ve vyučování je třeba sjednotit kritéria pro udělování výchovných opatření za neomluvenou absenci. V důsledku těchto změn musíme aktualizovat školní řád. Pro snížení rizika mezitřídní šikany najít vhodné aktivity, které zapojí žáky napříč obory a ročníky. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Studenti maturitních ročníků jsou průběžně informováni o aktivitách, které souvisejí s volbou povolání i podáváním přihlášek na VŠ. Studenti. 4. ročníků mohou individuálně navštívit veletrh Gaudamus, dny otevřených dveří vysokých škol o které mají zájem. Pro studenty zajišťujeme besedy o možnostech studia na VŠB, UTB Zlín, aj. Celoročně žáci získávají informace o možnostech dalšího vzdělávání prostřednictvím letáků, brožur společnosti Scio, StudentIn aj. Každoročně pořádáme akci Start ve spolupráci s Úřadem práce. Studenti se tak získají informace o nabídce na trhu práce, jak žádat o práci aj. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

19 MIMOTŘÍDNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Škola se podílí na volnočasových aktivitách studentů. Nabízíme celoroční aktivity a jednorázové akce. Přestože nabízíme společná divadelní a filmová představení v odpoledních hodinách, pociťujeme malý zájem ze strany žáků o jiné než odborné a sportovní aktivity. Nedaří se nám zapojit třídy do přípravy Vánoční besídky, motivovat žáky 4. ročníků k prezentaci absolventského tabla. ŠKOLA A VEŘEJNOST Škola je otevřený systém pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Máme velice dobře vypracovaný informační systém pro studenty a rodiče, webové stránky. Pravidelně přispíváme články do místního tisku. Spolupracujeme s orgány státní zprávy a veřejností v rámci školení a rekvalifikačních kurzů. V předmětu prae v oboru Strojírenská technická administrativa vykonávají naši studenti administrativní práce v místních firmách. Nabízíme kulturní akci ples školy, která patří k nejnavštěvovanějším. V průběhu celého roku nabízíme pronájem tělocvičny a sportovního areálu, odborných učeben. Školní jídelna nabízí služby nejenom pro žáky a pedagogy školy, ale také slouží studentům a pedagogům bruntálského gymnázia, blízké firmě Novo. Nedostatek pociťujeme v komunikaci s rodiči žáků. Rodiče by měli více využívat možnosti kontaktů s učiteli a to nejen ve výuce,a učitelé by měli lépe poznat rodinné zázemí žáků prostřednictvím školních aktivit např. adaptační pobyt, ekurze, výlety, Den školy. TRENDY Ve vzdělávání žáků preferujeme samostatnou práci na dlouhodobém projektu. Projekty zaměřujeme nejen teoreticky pro žáky, kteří budou pokračovat v dalším vzdělávání na VŠ ale i prakticky pro žáky, kteří vstupují na trh práce. Považujeme za přínosné obohatit výuku žáků o příklady z prae, pochopit smysluplnost výuky a její uplatnění v prai např. besedy s lidmi z prae zaměstnanci banky, konstruktéry, počítačovými odborníky aj. Preferujeme ekurze, které jsou další příležitostí jak ukázat žákům skutečný život Ve vybavenosti školy se snažíme rozšiřovat technické, hygienické a estetické zázemí. Zlepšujeme školní stravování s ohledem na výchovu ke zdraví, strávníci mají možnost volby mezi dvěma jídly. Žáci jsou s výběrem jídel velmi spokojeni jak vyplynulo z dotazníků. Ve třech počítačových a dvou kmenových učebnách jsme původní světla nahradili plnospektrálními světelnými zdroji. Toto osvětlení pozitivně ovlivňuje fyzické a duševní zdraví. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

20 6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ a) Klasifikace prospěchu a chování žáků denního studia Neklasifikovaní žáci k 30. červnu 6 žáků k 31. srpnu 1 žák Ročník Počet žáků k Prospělo vyznamenání Výsledky vzdělávání Prospělo Neprospělo (k ) Neklasifikováno (k ) Počet žáků s opr. zk. 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/ Celkem Výsledky výchovy a vzdělávání na SPŠ BRUNTÁL Název školy Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Počet žáků celkem Absence na žáka Školní rok 2006/ ,3 Školní rok 2007/ ,8 Snížená známka z chování Stupeň Počet Vyzname naní Počet žáků Neprospěl i Opakuje ročník Počet žáků vyloučených Ročník Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Zameškané hodiny celkem Zameškané hodiny na žáka Z toho neomluvených celkem Z toho neomluvených na žáka 1 2, ,4 83 0,66 2 2, , ,85 3 2, ,2 88 0,77 4 2, ,2 83 0,85 Celkem 2, , ,78 Výchovná opatření Ročník Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí Podmíněné Důtka TU Důtka ŘŠ TU vyloučení Celkem Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

21 Název školy Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků Počet žáků celkem vyznamenaní prospělo neprospělo Opakující maturitní zkoušku SPŠ, p. o. Školní rok Maturitní zkouška 06/ Maturitní zkouška 07/ Prospěch maturitní zkoušky ve školním roce 2007/2008 Třída Počet žáků Prospělo celkem s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 4.A B C D Celkem Zájem žáků o vysoké školy Vysoká škola název Přihlášky na vysoké školy ve šk. roce 2007/2008 TU Ostrava 21 VUT Brno 6 UK Praha 2 UO Brno 1 U Pardubice 2 UP Olomouc 5 UTB Zlín 5 PA Praha 1 SU Opava 9 ČVUT Praha 1 MA Brno 2 Celkem 56 b) Údaje o přijímacím řízení Žáci byli přijímáni ke studiu podle následujících kriterií: 1. Hodnocení žáka v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy v předmětech: český jazyka a literatura, matematika, fyzika. Body za prospěch jsou počítány. Žák může maimálně získat 101 bodů. Pořadí žáků v jednotlivých studijních oborech bude určeno podle počtu dosažených bodů. 2. Při rovnosti hlasů bude brán zřetel na hodnocení žáka ze základní školy takto: 1 bod za hodnocení, které je kladné a škola doporučuje žáka ke studiu. 0,5 bodu za hodnocení, které obsahuje kladny i zápory a doporuční školy ke studiu není jednoznačné. 0 bodů za hodnocení, které chybí nebo je záporné a škola žáka ke studiu nedoporučuje. 3. Za prospěch ze základní školy získá žák nejvíce 50 bodů. Započítává se ze vzorce: 68-2*součet-(součet- 9)*0,2727. Součet = známky z matematiky +fyziky+českého jazyka za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 4. Za výsledky u přijímacích zkoušek získá žák nejvíce 50 bodů Body jsou počítány ze vzorce: 0,8334*body získané z testu SCIO Obecné studijní předpoklady. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

22 Bez přijímacích zkoušek budou přijati žáci, kteří mají součet známek z matematiky, fyziky a českého jazyka v obou pololetích osmé a prvním pololetí deváté třídy menší nebo roven číslu 15. Žádná z těchto známek nesmí být horší než dvojka. Přihlášení a přijatí uchazeči k 31. srpnu 2008 Obor - název Elektronické počítačové systémy Strojírenství Stroj. tech. administrativa Silniční doprava Celkem - všechny obory c) Správní řízení Obor KKOV M/ M/ M/ M004/ Počet přihlášených 2. kolo a 1. kolo Celkem další Počet přijatých 1. kolo 2. kolo a další Celkem Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 183 odst. 1 až 3, eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O přijetí/ nepřijetí ke vzdělávání 133/13 0 O přerušení studia 1 0 O přestupu, změně oboru 7 0 O podmínečném vyloučení a vyloučení ze studia 0 0 O žádosti žáka o opakování ročníku 19 0 O povolení/zrušení individuálního vzdělávání žáka 1/0 0 d) Zapojení a výsledky školy v soutěžích Soutěž 1. místo 2. místo 3. místo Okresní kolo odbíjená dívky/hoši / Okresní kolo v plavání Okresní kolo futsal Okresní kolo v silovém více boji Okresní kolo ve stolním tenise Okrskovékolo ve florbalu Okrskové kolo v košíkové Okresní kolo v košíkové Okresní kolo ve florbalu Okrskové kolo v kopané Okresní kolo v kopané Putovní pohár SPŠ ve florbale Putovní pohár GY Rýmařov ve florbale Regionální soutěž v psaní na klávesnici Okresní soutěž SOČ Okresní soutěž v německém jazyce Okresní soutěž v anglickém jazyce Regionální soutěž v psaní na klávesnici v Krnově Krajské soutěže Krajské kolo ve futsalu Krajské kolo v kopané Krajská soutěž SOČ Den strojařů Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

23 Celostátní soutěže 1. místo 2. místo 3. místo Programování IZO kódu pro CNC stroje (Praha - Třebešín) Počítačová grafika (Kolín) Celostátní matematická soutěž studentů SOŠ 5 úspěšných řešitelů e) Minimální preventivní program Minimální preventivní program zpracovala Mgr. M. Stáňová, která na škole vykonává funkci preventisty sociálně patologických jevů. Minimální preventivní program a jeho hodnocení je uvedeno v příloze č.1. a 2. f) Další vzdělávání, které škola pořádá Rekvalifikační kurzy a vzdělávací kurzy v doplňkové činnosti Název kurzu Počet kurzů Počet účastníků PC 1Z Základy obsluhy PC 7 77 CNC - 0 Technické minimum pro CNC CNC - 1 Programování a obsluha CNC obráběcích strojů 1 9 Celkem 9 93 Ostatní formy studia: V současné době škola nemá zájemce o jiné formy studia. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

24 7. KVALIFIKOVANOST A VZDĚLANOST UČITELŮ a) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Pracovníci 2006/ /2008 Celkem pedagogů Částečný úvazek 2 4 Důchodový věk 5 3 Nekvalifikovaní 5 7 b) Údaje o dalším studiu pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy, zařízení Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Studium doplňující kvalifikaci 5 Rozšiřující studium 1 Doplňkové pedagogické studium 2 Funkční studium 1 c) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Předmět Počet zúčastněných Český jazyk 1 Cizí jazyky 1 Matematika 4 Fyzika, chemie, ekologie, zeměpis 1 Dějepis, občanská výchova 1 Prevence negativních jevů 1 Výchovné poradenství 0 Odborné předměty 4 Tvorba ŠVP 3 Tělesná výchova 2 Jiné 6 Celkem 25 Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

25 8. ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V termínu od 12. do 14. února 2008 proběhla ve škole inspekce ČŠI. Ze závěrečného hodnocení vyplývá, že škola vytváří optimální podmínky pro realizaci učebních dokumentů. Materiální podmínky pro výuku jsou příkladem dobré prae a poskytované vzdělávání je na úrovni, která nevyžaduje zásadní změny. Inspekční zpráva je uvedena v příloze č. 3. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

26 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ Základní údaje o hospodaření školy jsou zpracovány podle vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. a jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více