VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008"

Transkript

1 @ Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova BRUNTÁL ( VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2007/2008

2 Obsah 1. O škole 3 2. Školní objektiv Základní charakteristika školy Studijní obory Vlastní Hodnocení školy Výsledky výchovy a vzdělávání Kvalifikovanost a vzdělanost učitelů Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření Přílohy 27 Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

3 1. O ŠKOLE ÚVOD Ve školním roce 2007/2008 jsme oslavili 45. výročí založení Střední průmyslové školy v Bruntále. Výuka byla zahájena v roce 1962 v budově učňovské školy na Dukelské ulici dvěma obory strojírenským a tetilním. Strojírenskému oboru jsme zůstali věrní dodnes a v současnosti se nám daří uspokojovat poptávku po vzdělání v technických oborech. Celkem v 18 třídách studovali 474 žáci, na domově mládeže bylo ubytováno 75 žáků. Ve spolupráci s NUOV jsme vytvořili nové vzdělávací programy celoživotního vzdělávání pro strojírenství a informační technologie. Zahájili jsme intenzivní práci na školních vzdělávacích programech pro stávající obory na základě schválených rámcových vzděláních programů. Chceme dále nabízet vzdělávání v oblasti strojírenství, silniční dopravy, informatiky, elektrotechniky a ekonomiky. Ale nejen to. Snažíme se o zlepšení know-how školy ve spolupráci se studenty čtvrtých ročníků. Výsledek tohoto snažení můžete shlédnout na internetových stránkách školy, které jsou výstupem praktické maturitní práce studentů oboru Elektronické počítačové systémy (www. sps-bruntal.cz). V akreditovaných vzdělávacích programech poskytujeme studentům a pedagogickým pracovníkům možnost vykonat zkoušky ECDL, podílíme se na rekvalifikačních kurzech pořádaných Úřadem práce a střediskem MCCV na naší škole. Poskytujeme lektory, technické vybavení a potřebné prostory. Nadále nabízíme veřejnosti kromě vzdělávacích akcí také diagnostiku motorových vozidel dvacetipěti značek podle certifikátu Evropské společnosti pro vzdělávání, s. r. o. V rámci vypisovaných grantů jsme podali projekt Centra technického vzdělávání na Bruntálsku. Úspěšně jsme dokončili spolupráci se školami ve Francii, Německu, Rumunsku v rámci projektu SOCRATES. Vyučující začlenili do výuky výstupy projektu zejména v předmětech technického kreslení a počítačové grafiky. Projekt byl přínosný nejen pro pedagogy ale zejména pro studenty. Při závěrečném ceremoniálu, kterého jsme se osobně zúčastnili, bylo všem líto, že tříletá spolupráce je u konce. Ukončili jsme projekt Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách MS kraje. Pokračujeme v projektu Studenti čtou a píší noviny jehož zadavatelem je MAFRA, a. s. Projekt je určen pro studenty středních škol a má studentům přiblížit význam denního tisku a naučit je ve vybraných hodinách využívat informace obsažené v tisku. Zakoupili jsme nové vozidlo pro výuku Škodu Roomster v ceně 340 tis., do učebny diagnostiky zařízení KTS 520 a SUPER VAG v hodnotě 70 tis. a cvičný motor Fabia 1,4 MPI od Škoda Auto Mladá Boleslav. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

4 Deset důvodů proč studovat na SPŠ Bruntál 1. Studijní obory jsou žádané na trhu práce. 2. Student získá s minimálními náklady řidičský průkaz skupiny B a C. 3. Výuka ICT probíhá v devíti specializovaných dobře vybavených učebnách. 4. Žáci jsou dobře připraveni pro další vysokoškolské studium. 5. Umožňujeme volný a bezplatný přístup na internet (WiFi) jak ve škole, tak i na domově mládeže. 6. Poskytujeme ubytování na Domově mládeže, celodenní stravování, výběr z více jídel. 7. Nabízíme turistický kurz v zahraničí, lyžařský kurz, adaptační pobyt, zahraniční zájezdy. 8. Máme dobrou dopravní dostupnost z okolních měst a vesnic. 9. Umožňujeme další osobnostní rozvoj zkoušky ECDL, státnice z psaní na klávesnici, soutěže 10. Máme, co jiní nemají Škola leží v krásném podhůří Hrubého Jeseníku a to platí stále Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

5 Spolupráce školy s ostatními subjekty Střední průmyslová škola spolupracuje S Úřadem práce v oblasti rekvalifikací. V letošním roce probíhalo ve škole 9 kurzů Základy obsluhy PC, Technické minimum pro CNC 1, Programování a obsluha CNC strojů. Se sociálními partnery firmou NOVO, OSRAM, Alfa Plastik Bruntál, Karla spol. s r. o., Kareta spol. s r. o. V rámci praktické výuky se 36 firmami v Bruntále, ve Vrbně, Rýmařově (Osram, Teplo Bruntál, Muzeum, Karla, Dalimil, MěÚ, Bate, Městská knihovna, Conne Morava, Technické služby, Eso, Atis, SOU a OU Bruntál, ZŠ Karlovice, ZŠ Bruntál, Podhorská nemocnice Rýmařov) a Škodou Mladá Boleslav. S Blue step, spol. s r.o.v rámci průzkumu osvětlení pro dušení a fyzické zdraví Zdravé světlo. S PPP v rámci prevence sociálně patologických jevů a SPU. Na akci Nebojte se střední školy se základními školami regionu. S MěÚ Bruntál v rámci akce Noční Aprílový maratón. S Komerční bankou Bruntál. S Úřadem práce nabídka START. Se Světem vzdělávání VŠP Ostrava. Metodické a evaluační centrum Ostrava. Mafra, a. s. S veřejnoprospěšnými společnostmi Člověk v tísni, Jeden svět, Život dětem, Tesalonika. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

6 Kromě výchovně vzdělávací činnosti škola pořádá a také se účastní řady soutěží. Soutěže Pořádali jsme sportovní soutěže Okrskové kolo kopané středních škol a učilišť. Okrskové a okresní kolo ve futsale. Okrskové kolo v košíkové. Putovní pohár SPŠ ve florbalu. Okrskové kolo v odbíjené. Okresní kolo v odbíjené. Putovní pohár SPŠ ve florbale. Účastnili jsme se Pohár Gymnázia Rýmařov ve florbalu. Okresní kolo ve florbalu v Krnově. Přebor O Štít města Krnova v šachu. Okresní kolo v košíkové. Okresní kolo v silovém čtyřboji. Okresní kolo v plavání. Okresní přebor ve stolním tenisu. Odborné soutěže V rámci matematiky se škola zúčastnila matematické soutěže Celostátní matematická soutěž středních odborných škol (pořadatel JČMF) a mezinárodní soutěže KLOKAN. Eurorébus korespondenční soutěž. Školní soutěž technických znalostí. Okresní soutěž v jazyce anglickém a německém. V odborných soutěžích získali studenti výborné výsledky v celostátní soutěži v programování IZO kódu pro CNC stroje v Praze a Kolíně. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

7 Odborné znalosti mohli studenti prezentovat v soutěži robotů Napájení sluncem 2007, kterou pořádala VŠB TU Ostrava. VIV. ročníku Regionální soutěže v psaní na klávesnici v Krnově. Soutěž ZAV na Obchodní akademii v Bruntále Zapojili jsme se do internetové soutěže Mezinárodní mistrovství světa Intersteno v psaní na klávesnici Pořádali jsme v školní soutěž v psaní na klávesnici Vánoční ťuk. Ve spolupráci se SŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov jsme připravili soutěž Noční aprílový maratón v psaní na klávesnici pro střední školy v regionu, který jsme obohatili o nové soutěžní disciplíny. Na ČVUT v Praze jsme se zúčastnili v červnu t. r. přehlídky prací studentů střední školy Středoškolská Projekty Projekty podané technika Název Stručná charakteristika Výše finanční podpory Zvýšení konkurence schopnosti ve Internetová škola ,- vzdělávání Zkvalitnění vzdělávacích programů Centra technického vzdělávání na v autodignostice a programování CNC ,- Bruntálsku strojů Projekty realizované Registrační číslo projektu CZ / /0483 Název SPŠ v Bruntále jako centrum celoživotního vzdělávání pro výuku IT Rozvoj dalšího vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje Výše finanční podpory CA Socrates ,- Řešení problematiky přechodu ze ZŠ na SŠ ,- Datum zahájení Datum ukončení Udržitelnost projektu je zajištěna kurzy v oblasti obsluhy a programování CNC strojů 4. dubna Tvorba vzdělávacích programů pro celoživotní vzdělávání v oborech autodiagnostika, CAD/CAM technologie, síťový specialista, Programátor PLC. Ukončili jsme program Socrates Comenius, v jehož rámci se škola podílela na opravě kulturní památky ve Francouzském FONTANAY ABBEY (www.socrates.sps-br.cz). V březnu 2008 jsme se zúčastnili závěrečného hodnocení projektu ve Francii. Nadále spolupracujeme s veřejnoprospěšnými společnostmi Člověk v tísni, Jeden svět, Život dětem. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

8 V dubnu t. r. jsme ukončili projekt Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje, ve kterém byla naše škola partnerem. Spolupracovali jsme s MEC Ostrava v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků v oboru vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou. Jednorázové akce Již po páté seznamovací dvoudenní pobyt pro studenty 1. ročníků na Pradědu. Sportovně-turistický kurz v Chorvatsku, zúčastnilo se 59 studentů 3. ročníků. Lyžařský kurz pro 1. ročníky na Pradědu Kurzovní chata. Tradiční akce Nebojte se SŠ aneb aktivní dopoledne pro žáky ZŠ a výchovné poradce. Prezentace středních škol v okrese Bruntál, Jeseník a Opava. Ekurze Praha Fascinace světlem za finanční podpory firmy OSRAM, INVEX, autosalon v Essenu, Auto Škoda Mladá Boleslav, menší počítačové firmy, Komerční banka, Autoopravny, PVE - Dlouhé Stráně aj. Pečení perníků v předvánočním čase. Beseda sdružení Tesalonika na téma Seualita a my. Divadelní a filmová představení. Srdíčkový den - akce sdružení Život dětem dvakrát ročně. Filmový festival Jeden svět v Opavě. Akce Start - informace Úřadu práce pro 4. ročníky. Kulturní akce - ples školy, kapacita 600 lidí. Slavnostní vyřazení absolventů v kulturním domě v Bruntále. Kulturně společenská akce pro zaměstnance školy v Kroměříži. Celoroční aktivity Nepovinná matematika. Sportovní hry. Kroužek diagnostiky motorových vozidel. Psaní pro všechny - psaní na klávesnici PC, příprava na státní zkoušky z kancelářského psaní, ze Zpracování tetu, příprava na regionální soutěže. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

9 Příprava na zkoušky ECDL. Pracovní setkání školní samosprávy. Domov mládeže Domov mládeže nabízí ubytování za přijatelných ekonomických podmínek. Je součástí areálu, se školou je spojen zastřešeným koridorem. Na domově bylo v loňském školním roce ubytováno 75 žáků na dvoulůžkových pokojích. Všem žáků, kteří měli zájem o ubytování na našem domově mládeže, jsme vyhověli. Ubytovaní žáci jsou rozděleni do čtyř výchovných skupin. Velkému zájmu žáků se opět těšil meziročníkový turnaj ve stolním tenise a turnaj v bowlingu pro 3. ročník. Nabídka dalších volnočasových aktivit je pestrá (stolní kopaná, stolní tenis, posilovna, sálová kopaná, bo). Při zajištění bezproblémové adaptace na nové prostředí spolupracujeme s PPP Bruntál. V druhé polovině školního roku byl zvolen studentský aktiv, který se podílí na chodu domova mládeže. Ubytovaní studenti mají právo používat na pokojích PC, a to jak vlastní, tak školní. Připojení k internetu se stále zlepšuje a je samozřejmostí Najede nás na Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

10 2. ŠKOLNÍ OBJEKTIV Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

11 Noční aprílový maraton Odborná výuka Učebny Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

12 Stmelujeme kolektiv Sportujeme Učíme Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

13 3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace A. Kavalce 814/1, BRUNTÁL IČO: IZO: DIČ: CZ právnická osoba Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj 28. října OSTRAVA a) Ředitel školy: Ing. Petr Černý od 1. srpna 2001 b) Součásti školy Střední průmyslová škola, Bruntál, A. Kavalce 814/1, Bruntál Domov mládeže, A, Kavalce 7, Bruntál, IZO Školní jídelna, A. Kavalce 814/1, Bruntál, IZO SPŠ Počet Celkový Počet žáků na jednu tříd počet žáků třídu Žáků na učitele Šk. rok 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 Celkem ,2 26,3 12,28 12,8 c) Zařazení do sítě škol: 1. září 1996 Škola eistuje od roku 1962, do sítě škol byla po roce 1989 zařazena od 1. září d) Celková kapacita školy a jejich součástí: kapacita školní budovy: 690 žáků kapacita domova mládeže: 320 žáků kapacita jídelny: 600 jídel e) Přehled učebních dokumentů: 1) M/003 Strojírenská technická administrativa Schvalovací doložky: Schválilo MŠMT ČR dne 17. června 1994, č. j /94-23 s platností od počínaje prvním ročníkem. 2) M/002 Elektronické počítačové systémy Schvalovací doložka: Schválilo MŠMT ČR dne 23. listopadu 1990, č. j /90-2 s účinností od 1. září 1990 počínaje prvním ročníkem. Schválilo MŠMT ČR dne 6. října 1999, č. j /99-23 s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

14 3) M/004 Silniční doprava Schvalovací doložky: Schválilo MŠMT ČR dne 24. srpna 2001, č. j /01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem. 4) M/005 Silniční doprava provoz a údržba vozidel Schvalovací doložky: Schválilo MŠMT ČR dne 20. listopadu 1995, č. j /95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem. 5) M/001 Strojírenství Schvalovací doložky: Schválilo MŠMT ČR dne 29. prosince 1997, č. j /97-23 s platností od 1. září 1998 počínaje prvním ročníkem. f) Akreditace: ECDL tester ID: testovací středisko ID: testovací místnost ID: SW ID: CZT0293 CZ119 CZU0184 SW0324 g) Školská rada Podle zákona 561/2004 Sb. byla zřízena školská rada ve složení: Předseda: Členové: P. Zouhar Mgr. J. Popelková Mgr. J. Vodička Mgr. P. Klapetek Ing. J. Petrik RNDr. J. Votruba J. Vacula M. Adametz A. Foltis h) Adresa pro dálkový přístup Škola nemá žádné občanské nebo zájmové sdružení. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

15 4. STUDIJNÍ OBORY Ve školním roce 2007/2008 měla škola celkem 18 tříd denního studia: M/003 Strojírenská technická administrativa a M/001 Strojírenství M/004 Silniční doprava M/001 Strojírenství M/002 Elektronické počítačové systémy M/003 Strojírenská technická administrativa 3 Od 1. září 2009 se vyučuje v 19 třídách denního studia: M/004 Silniční doprava M/001 Strojírenství M/002 Elektronické počítačové systémy M/003 Strojírenská technická administrativa 4 Obor Strojírenství je zaměřen na zvládnutí konstrukce, provoz a údržbu strojů a nástrojů s využitím výpočetní techniky. Dlouhodobě se nám daří vychovávat odborníky na používání grafických editorů CAD, 2D a 3D, programátory NC strojů. Obor pokrývá potřebu konstruktérů, technologů a provozních mistrů. Obor Strojírenská technická administrativa pokrývá potřebu podniků v oblasti nižšího a středního strojírenského a ekonomického managementu. Obor Silniční doprava uspokojuje poptávku podniků v oblasti servisu, oprav, diagnostiky a dispečinku dopravy. Obor Elektronické počítačové systémy nabízí trhu práce správce počítačových sítí, programátory v oblastech aplikovaného systému řízení, správce databázových aplikací, odborníky zaměřené na mikroprocesorovou techniku, elektroniku, počítačové sítě a počítačovou grafiku. Zahájili jsme intenzivní týmovou práci na tvorbě ŠVP podle schválených RVP. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

16 5. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY V červnu t. r. jsme provedli dotazníkové šetření společnosti Kalibro. Šetření se účastnilo 386 žáků a 25 pedagogů. Následující hodnocení nabízí výňatek z komentovaných výsledků. VZDĚLÁVACÍ CÍL Je vytvořen tak, aby profil absolventů pokrýval potřeby technických, ekonomických, počítačových odborníků okresu Bruntál a jeho bezprostředního okolí. Tento cíl realizujeme nejen v denním studiu ale i v kurzech celoživotního vzdělávání dospělých. Chceme zavést možnost výběru předmětů s vyšší náročností na základě požadavků žáka, nabídnout studentům formy ověřování výsledků, které jim umožní lepší výsledky. VÝCHOVNÝ CÍL Rozvíjíme osobnost každého žáka v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vést žáka k potřebě a odpovědnosti v celoživotním vzdělávání prostřednictvím nabitých vědomostí, dovedností a postojů. PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE V rámci učebních osnov a tematických plánů jednotlivých oborů a předmětů přizpůsobujeme obsah učiva novým poznatkům, požadavkům trhu práce a vysokých škol. Tyto cíle realizujeme volitelnými předměty, doplňujícími nepovinnými předměty, spoluprací se sociálními partnery a odbornou praí. K dosažení cíle využíváme různé časové jednotky a metody výuky: typická vyučovací hodina, výuka v blocích a speciálních kurzech, metody informačně receptivní, problémové metody a výzkumné. Je potřeba zařadit do výuky rozmanitější výukové metody, které umožní studentům větší prostor pro vyjádření vlastního názoru, vlastního objevování např. diskuze, konverzace, hledání souvislostí mezi školou a vlastním životem aj. KLIMA ŠKOLY Prostředí školy ovlivňuje vybavení a využití školních prostor pro výuku, relaační, zájmovou činnost žáků. Vytváříme netradiční uspořádání tříd s různými koutky, barevným odlišením, využíváme multifunkční učebny, počítačové učebny, jazykové, které nadále inovujeme. Snažíme se zlepšit tepelnou pohodu ve škole výměnou oken a automatickými vstupními dveřmi do školní jídelny. Při rekonstrukci vchodu do jídelny jsme zmodernizovali sociální zařízení podle platných předpisů. Pro fyzické a duševní zdraví jsme v pěti učebnách umístili plnospektrální světelné zdroje. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

17 Pokračujeme v rituálních aktivitách jako adaptační kurzy, ples školy, slavnostní vyřazení maturantů, třídní schůzky. Rádi bychom zavedli nový rituál stužkování maturitních ročníků na plese školy. Ve výuce se snažíme o omezení vlivu stresu a nudy na pracovní výkon a chování žáků. Preferujeme otevřenou komunikaci mezi učitelem a žákem, rozvíjíme ochotu pomáhat např. tím, že se žáci a učitelé podílejí na zlepšení prostředí třídy, školy a jejího okolí např. v rámci Zeleného dne. Pro zlepšení celkové atmosféry školy, která je utvářena vztahy mezi lidmi je potřeba ukázat studentům, pedagogům a ostatním zaměstnancům, že si vážíme nejen jejich studijních a pracovních výsledků, ale i jejich dobrovolné práce. Všechny výjimečné činy zveřejníme v galerii slávy na školním webu a uvažujeme o novém rituálu slavnostním ukončení školního roku. ORGANIZACE ŠKOLY Škola má řádně vedenou pedagogickou dokumentaci. Matriku školy vede v programu Bakaláři. Organizace pedagogického procesu je řízena podle následujícího schématu: Ředitel školy Zástupce ředitel Předseda předmětové komise Pedagogický pracovník Školská rada Výchovný poradce Preventista sociálně-patologických jevů Rada školy studenti Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

18 Výchovné poradenství Vytváříme vhodné klima pro všechny žáky, integrované a talentované. Spolupracujeme s Pedagogickou poradnou Bruntál, Opava, Jeseník, na tvorbě individuálních studijních plánů, řešíme problematické otázky ve vzdělávání integrovaných žáků. Ve spolupráci s pedagogickými poradnami konzultujeme výchovně vzdělávací plány pro individuálně integrované žáky. Pro více motivované studenty nabízíme zájmové kroužky, talentované žáky podporujeme organizací soutěží, účastí v soutěžích na všech úrovních. Technické dovednosti získané studiem mohou talentovaní žáci rozvíjet ve spolupráci s místními firmami (www.sps-br.cz web studio). Pro minimalizaci absence žáků ve vyučování je třeba sjednotit kritéria pro udělování výchovných opatření za neomluvenou absenci. V důsledku těchto změn musíme aktualizovat školní řád. Pro snížení rizika mezitřídní šikany najít vhodné aktivity, které zapojí žáky napříč obory a ročníky. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Studenti maturitních ročníků jsou průběžně informováni o aktivitách, které souvisejí s volbou povolání i podáváním přihlášek na VŠ. Studenti. 4. ročníků mohou individuálně navštívit veletrh Gaudamus, dny otevřených dveří vysokých škol o které mají zájem. Pro studenty zajišťujeme besedy o možnostech studia na VŠB, UTB Zlín, aj. Celoročně žáci získávají informace o možnostech dalšího vzdělávání prostřednictvím letáků, brožur společnosti Scio, StudentIn aj. Každoročně pořádáme akci Start ve spolupráci s Úřadem práce. Studenti se tak získají informace o nabídce na trhu práce, jak žádat o práci aj. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

19 MIMOTŘÍDNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Škola se podílí na volnočasových aktivitách studentů. Nabízíme celoroční aktivity a jednorázové akce. Přestože nabízíme společná divadelní a filmová představení v odpoledních hodinách, pociťujeme malý zájem ze strany žáků o jiné než odborné a sportovní aktivity. Nedaří se nám zapojit třídy do přípravy Vánoční besídky, motivovat žáky 4. ročníků k prezentaci absolventského tabla. ŠKOLA A VEŘEJNOST Škola je otevřený systém pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Máme velice dobře vypracovaný informační systém pro studenty a rodiče, webové stránky. Pravidelně přispíváme články do místního tisku. Spolupracujeme s orgány státní zprávy a veřejností v rámci školení a rekvalifikačních kurzů. V předmětu prae v oboru Strojírenská technická administrativa vykonávají naši studenti administrativní práce v místních firmách. Nabízíme kulturní akci ples školy, která patří k nejnavštěvovanějším. V průběhu celého roku nabízíme pronájem tělocvičny a sportovního areálu, odborných učeben. Školní jídelna nabízí služby nejenom pro žáky a pedagogy školy, ale také slouží studentům a pedagogům bruntálského gymnázia, blízké firmě Novo. Nedostatek pociťujeme v komunikaci s rodiči žáků. Rodiče by měli více využívat možnosti kontaktů s učiteli a to nejen ve výuce,a učitelé by měli lépe poznat rodinné zázemí žáků prostřednictvím školních aktivit např. adaptační pobyt, ekurze, výlety, Den školy. TRENDY Ve vzdělávání žáků preferujeme samostatnou práci na dlouhodobém projektu. Projekty zaměřujeme nejen teoreticky pro žáky, kteří budou pokračovat v dalším vzdělávání na VŠ ale i prakticky pro žáky, kteří vstupují na trh práce. Považujeme za přínosné obohatit výuku žáků o příklady z prae, pochopit smysluplnost výuky a její uplatnění v prai např. besedy s lidmi z prae zaměstnanci banky, konstruktéry, počítačovými odborníky aj. Preferujeme ekurze, které jsou další příležitostí jak ukázat žákům skutečný život Ve vybavenosti školy se snažíme rozšiřovat technické, hygienické a estetické zázemí. Zlepšujeme školní stravování s ohledem na výchovu ke zdraví, strávníci mají možnost volby mezi dvěma jídly. Žáci jsou s výběrem jídel velmi spokojeni jak vyplynulo z dotazníků. Ve třech počítačových a dvou kmenových učebnách jsme původní světla nahradili plnospektrálními světelnými zdroji. Toto osvětlení pozitivně ovlivňuje fyzické a duševní zdraví. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

20 6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ a) Klasifikace prospěchu a chování žáků denního studia Neklasifikovaní žáci k 30. červnu 6 žáků k 31. srpnu 1 žák Ročník Počet žáků k Prospělo vyznamenání Výsledky vzdělávání Prospělo Neprospělo (k ) Neklasifikováno (k ) Počet žáků s opr. zk. 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/ Celkem Výsledky výchovy a vzdělávání na SPŠ BRUNTÁL Název školy Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Počet žáků celkem Absence na žáka Školní rok 2006/ ,3 Školní rok 2007/ ,8 Snížená známka z chování Stupeň Počet Vyzname naní Počet žáků Neprospěl i Opakuje ročník Počet žáků vyloučených Ročník Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Zameškané hodiny celkem Zameškané hodiny na žáka Z toho neomluvených celkem Z toho neomluvených na žáka 1 2, ,4 83 0,66 2 2, , ,85 3 2, ,2 88 0,77 4 2, ,2 83 0,85 Celkem 2, , ,78 Výchovná opatření Ročník Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí Podmíněné Důtka TU Důtka ŘŠ TU vyloučení Celkem Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

21 Název školy Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků Počet žáků celkem vyznamenaní prospělo neprospělo Opakující maturitní zkoušku SPŠ, p. o. Školní rok Maturitní zkouška 06/ Maturitní zkouška 07/ Prospěch maturitní zkoušky ve školním roce 2007/2008 Třída Počet žáků Prospělo celkem s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 4.A B C D Celkem Zájem žáků o vysoké školy Vysoká škola název Přihlášky na vysoké školy ve šk. roce 2007/2008 TU Ostrava 21 VUT Brno 6 UK Praha 2 UO Brno 1 U Pardubice 2 UP Olomouc 5 UTB Zlín 5 PA Praha 1 SU Opava 9 ČVUT Praha 1 MA Brno 2 Celkem 56 b) Údaje o přijímacím řízení Žáci byli přijímáni ke studiu podle následujících kriterií: 1. Hodnocení žáka v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy v předmětech: český jazyka a literatura, matematika, fyzika. Body za prospěch jsou počítány. Žák může maimálně získat 101 bodů. Pořadí žáků v jednotlivých studijních oborech bude určeno podle počtu dosažených bodů. 2. Při rovnosti hlasů bude brán zřetel na hodnocení žáka ze základní školy takto: 1 bod za hodnocení, které je kladné a škola doporučuje žáka ke studiu. 0,5 bodu za hodnocení, které obsahuje kladny i zápory a doporuční školy ke studiu není jednoznačné. 0 bodů za hodnocení, které chybí nebo je záporné a škola žáka ke studiu nedoporučuje. 3. Za prospěch ze základní školy získá žák nejvíce 50 bodů. Započítává se ze vzorce: 68-2*součet-(součet- 9)*0,2727. Součet = známky z matematiky +fyziky+českého jazyka za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 4. Za výsledky u přijímacích zkoušek získá žák nejvíce 50 bodů Body jsou počítány ze vzorce: 0,8334*body získané z testu SCIO Obecné studijní předpoklady. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

22 Bez přijímacích zkoušek budou přijati žáci, kteří mají součet známek z matematiky, fyziky a českého jazyka v obou pololetích osmé a prvním pololetí deváté třídy menší nebo roven číslu 15. Žádná z těchto známek nesmí být horší než dvojka. Přihlášení a přijatí uchazeči k 31. srpnu 2008 Obor - název Elektronické počítačové systémy Strojírenství Stroj. tech. administrativa Silniční doprava Celkem - všechny obory c) Správní řízení Obor KKOV M/ M/ M/ M004/ Počet přihlášených 2. kolo a 1. kolo Celkem další Počet přijatých 1. kolo 2. kolo a další Celkem Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 183 odst. 1 až 3, eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O přijetí/ nepřijetí ke vzdělávání 133/13 0 O přerušení studia 1 0 O přestupu, změně oboru 7 0 O podmínečném vyloučení a vyloučení ze studia 0 0 O žádosti žáka o opakování ročníku 19 0 O povolení/zrušení individuálního vzdělávání žáka 1/0 0 d) Zapojení a výsledky školy v soutěžích Soutěž 1. místo 2. místo 3. místo Okresní kolo odbíjená dívky/hoši / Okresní kolo v plavání Okresní kolo futsal Okresní kolo v silovém více boji Okresní kolo ve stolním tenise Okrskovékolo ve florbalu Okrskové kolo v košíkové Okresní kolo v košíkové Okresní kolo ve florbalu Okrskové kolo v kopané Okresní kolo v kopané Putovní pohár SPŠ ve florbale Putovní pohár GY Rýmařov ve florbale Regionální soutěž v psaní na klávesnici Okresní soutěž SOČ Okresní soutěž v německém jazyce Okresní soutěž v anglickém jazyce Regionální soutěž v psaní na klávesnici v Krnově Krajské soutěže Krajské kolo ve futsalu Krajské kolo v kopané Krajská soutěž SOČ Den strojařů Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

23 Celostátní soutěže 1. místo 2. místo 3. místo Programování IZO kódu pro CNC stroje (Praha - Třebešín) Počítačová grafika (Kolín) Celostátní matematická soutěž studentů SOŠ 5 úspěšných řešitelů e) Minimální preventivní program Minimální preventivní program zpracovala Mgr. M. Stáňová, která na škole vykonává funkci preventisty sociálně patologických jevů. Minimální preventivní program a jeho hodnocení je uvedeno v příloze č.1. a 2. f) Další vzdělávání, které škola pořádá Rekvalifikační kurzy a vzdělávací kurzy v doplňkové činnosti Název kurzu Počet kurzů Počet účastníků PC 1Z Základy obsluhy PC 7 77 CNC - 0 Technické minimum pro CNC CNC - 1 Programování a obsluha CNC obráběcích strojů 1 9 Celkem 9 93 Ostatní formy studia: V současné době škola nemá zájemce o jiné formy studia. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

24 7. KVALIFIKOVANOST A VZDĚLANOST UČITELŮ a) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Pracovníci 2006/ /2008 Celkem pedagogů Částečný úvazek 2 4 Důchodový věk 5 3 Nekvalifikovaní 5 7 b) Údaje o dalším studiu pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy, zařízení Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Studium doplňující kvalifikaci 5 Rozšiřující studium 1 Doplňkové pedagogické studium 2 Funkční studium 1 c) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Předmět Počet zúčastněných Český jazyk 1 Cizí jazyky 1 Matematika 4 Fyzika, chemie, ekologie, zeměpis 1 Dějepis, občanská výchova 1 Prevence negativních jevů 1 Výchovné poradenství 0 Odborné předměty 4 Tvorba ŠVP 3 Tělesná výchova 2 Jiné 6 Celkem 25 Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

25 8. ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V termínu od 12. do 14. února 2008 proběhla ve škole inspekce ČŠI. Ze závěrečného hodnocení vyplývá, že škola vytváří optimální podmínky pro realizaci učebních dokumentů. Materiální podmínky pro výuku jsou příkladem dobré prae a poskytované vzdělávání je na úrovni, která nevyžaduje zásadní změny. Inspekční zpráva je uvedena v příloze č. 3. Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

26 9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ Základní údaje o hospodaření školy jsou zpracovány podle vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. a jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce Výroční zpráva SPŠ Bruntál 2007/

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2008/2009 @ Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz (555 559 711 http://www.sps-br.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a o plnění úkolů ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2005/2006 @ Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz 555 559 711 http://www.sps-bruntal.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, KAVALCOVA 1 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, KAVALCOVA 1 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, KAVALCOVA 1 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2004/2005 OBSAH Obsah...2

Více

Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace ( fax:

Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace ( fax: Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace (555 559 711 fax: 555 559 720 E-mail: info@sps-bruntal.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2009 / 2010 Obsah Obsah...2 A) Základní údaje o škole...4

Více

Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace (555 559 711 fax: 555 559 720 E-mail: info@sps-bruntal.cz

Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace (555 559 711 fax: 555 559 720 E-mail: info@sps-bruntal.cz Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace (555 559 711 fax: 555 559 720 E-mail: info@sps-bruntal.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2010 / 2011 Obsah Obsah...2 A) Základní údaje o škole...3

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů ve školním roce 2006/2007 @ Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz 555 559 711 http://www.sps-br.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o činnosti a o plnění úkolů ve

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ VE 3. KOLE pro školní 2014/2015: forma vzdělávání. Autotronik L/01 Denní 4. Strojírenství M/01 Denní 4

ZÁMĚR POČTU PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ VE 3. KOLE pro školní 2014/2015: forma vzdělávání. Autotronik L/01 Denní 4. Strojírenství M/01 Denní 4 Ředitel Střední průmyslové školy Ostrov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 na následující obory vzdělání: Obory zakončené maturitní zkouškou: Denní studium: Autotronik Strojírenství

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více