Evaluační zpráva k projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva k projektu"

Transkript

1 Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/ Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji Partner prjektu: Gymnázium a Střední průmyslvá škla elektrtechniky a infrmatiky, Frenštát pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace Evaluační zprávu zpracvali: Mgr. Richard Štěpán, Ing. Libr Otáhalík, Mgr. Renata Žárská, Mgr. Vladimíra Švarcvá, Mgr. Ondřej Jašek Datum vypracvání evaluační zprávy: 30. června 2015

2 Obsah evaluační zprávy ÚVOD 5 C je t evaluace a prč je důležitá? 5 POPIS PROJEKTU 7 Výchdiska prjektu 7 Hlavními výchdisky jsu především strategické dkumenty MSK: 7 Cíle prjektu 7 Přehled hlavních cílů škly v rámci prjektu NatTech 8 V prjektu NatTech se škla zaměřila především na tyt výstupy: 8 Cíle prjektu a jeh příns pr cílvu skupinu 9 Zhdncení naplnění plánvaných cílů škly 9 Příns pr pdpřené sby, tj. žáky základních a středních škl 9 Příns pr pdpřené sby pedaggické pracvníky 14 Příns pr pdpřené sby pskytvatele služeb 16 Způsb jakým byly jedntlivé cíle zajišťvány a dsaženy 16 PUBLICITA PROJEKTU 18 Publicita byla realizvána následujícími nástrji 18 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 19 Přehled klíčvých aktivit prjektu 19 Klíčvé aktivity realizvané partnerem 20 Ppis a realizace jedntlivých klíčvých aktivit 20 EVALUACE PROJEKTU JEHO ÚČASTNÍKY 29-2-

3 Základní data hdncení prjektu 29 Zaznamenané zkušensti z hdncení jedntlivých aktivit 30 Využití dsažených výstupů 31 Vzdělávací prgramy pr pedaggické pracvníky 31 Naplňvání mnitrvacích indikátrů 32 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 34 Hdncení splnění cílů prjektu 34 Hdncení invativnsti prjektu 36 Celkvé hdncení prjektu 36 PŘÍLOHY EVALUAČNÍ ZPRÁVY 38 Přílha č. 1, grafy s vyhdncením jedntlivých dtazníků dle aktivit prjektu: 38 Aktivita A-1-1, A Aktivita A Aktivita A Aktivita A Aktivita A-N-1 43 Aktivita A-N-4 44 Aktivita B Přílha č. 2 Příklady dbré praxe 47 Aktivita A-N-4 47 Aktivita A-N-5 50 Přílha č. 3, Seznam splupracujících základních škl a vyských škl 53 Přílha č. 4 Statistika přijímaných žáků 55-3-

4 Identifikace prjektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji Zkrácený název prjektu: NatTech MSK Realizátr prjektu: Název peračníh prgramu: Čísl peračníh prgramu: Název priritní sy: Mravskslezský kraj OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07 Pčáteční vzdělávání Čísl blasti pdpry: Název blasti pdpry: Zvyšvání kvality ve vzdělávání Čísl výzvy: 44 Název výzvy: Žádst finanční pdpru z OPVK - IP blast pdpry 1.1 Datum zahájení prjektu: Datum uknčení prjektu:

5 Úvd Tat evaluační zpráva byla vypracvána partnerem prjektu Gymnázium a Střední průmyslvá škla elektrtechniky a infrmatiky, Frenštát pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace v rámci krajskéh prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ C je t evaluace a prč je důležitá? Evaluaci lze definvat například jak: Systematické a bjektivní hdncení prbíhajícíh neb uknčenéh prjektu, prgramu neb plitiky, jejich navrhvání, prvádění a výsledků. Cílem je určit relevanci a plnění cílů, účinnst intervence, které jsu důvěryhdné a užitečné, umžňují začlenění získaných pznatků d rzhdvacíh prcesu jak příjemců, tak i pskytvatelů; Selektivní úkn prváděný frmálním a strukturvaným způsbem za účelem stanvení relevance, účinnsti, účelnsti a udržitelnsti knkrétní iniciativy. Tyt výsledky jsu pak využívány ke zlepšení prcesů a buducích iniciativ. (Dle Metdickéh dpručení pr tvrbu Příručky dbré praxe a Evaluačních zpráv Metdický dkument pr příjemce a partnery IP výzvy č. 44; Operační prgram Vzdělávání a knkurenceschpnst; Oblast pdpry 1.1 Zvyšvání kvality ve vzdělávání). Cílem tét evaluační zprávy je pskytnutí zpětné vazby realizaci prjektu. Předmětem hdncení je zejména plnění cílů prjektu, ppis způsbu realizace klíčvých aktivit prjektu, příns pr cílvé skupiny prjektu, publicita prjektu a udržitelnst základních záměrů prjektu. Evaluační zpráva byla vytvřena na základě pdkladů získaných v rámci realizace prjektu, přičemž hlavním infrmačním zdrjem byly zejména evaluační dtazníky, které p abslvvání jedntlivých aktivit vyplňvali účastníci prjektu. Dalším významným infrmačním zdrjem byly také: Zkušensti a pznatky členů realizačníh týmu prjektu NatTech, například při realizaci: vlnčasvých aktivit, aktivit splupráce s partnerskými ZŠ a splupráce s VŠ, exkurzí žáků. Zkušensti získané v rámci realizace jiných prjektů: Pdpra výuky databázvých systémů na středních dbrných šklách, zalžené na technlgiích splečnsti ORACLE - CZ.1.07/1.1.07/ ; Učitel 21. Stletí - CZ.1.07/1.3.05/ ; Vytvření mderníh prstředí pr výuku na střední dbrné škle - -5-

6 CZ.1.10/2.1.00/ ; Šablny FRENGP - CZ.1.07/1.5.00/ , Zkušensti jsme čerpali i z prjektů, které škla realizvala jak příjemce dtace a v rli partnera prjektu: Pdpra dbrnéh vzdělávání na středních šklách MSK - CZ.1.07/1.1.07/ ; UNIV 2 KRAJE - CZ.1.07/3.2.00/ ; Mdernizace výuky infrmačních technlgií. Příklady dbré praxe, se kterými se členvé realizačníh týmu seznámili v rámci různých knferencí a prezentací, například: KARIÉRA PRO STŘEDOŠKOLÁKY SPRÁVNÝ SMĚR. Knference v rámci prjektu Pdpra dbrnéh vzdělávání na středních šklách MSK. Cennými zdrji k evaluaci prjektvých aktivit pr nás byly také pdněty zaměstnavatelů, které jsme získali při různých jednáních v rámci přípravy a realizace splečných aktivit: údaje ptřebnsti kvalifikvaných pracvníků v technickém průmyslu; zájem na trhu práce kvalifikvané zaměstnance s technickým vzděláním. Evaluační zpráva tedy vychází z něklika výše uvedených zdrjů a tím, že je d ní zapracván právě hdncení z více různých zdrjů (zkušensti partnera, účastníků prjektu i statních subjektů), je zajištěna dstatečná míra bjektivity tét zpětné vazby. -6-

7 Ppis prjektu Výchdiska prjektu Prjekt Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji spadá d Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst, který je sučástí schématu Evrpskéh sciálníh fndu. Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem ČR. Výchdiskem a velku inspirací pr škly je také pdpra a iniciativy Mravskslezskéh kraje, který se zaměřuje dluhdbě na pdpru všech blastí veducích k rzvji lidských zdrjů, k rzvji vzdělansti byvatelstva a především pak k rzvji dbrnéh vzdělávání, cž je také jednu z krajských pririt. Hlavními výchdisky jsu především strategické dkumenty MSK: Prgram rzvje kraje , pdrbně rzpracvávající úkly, které pr kraj, jak veřejnprávní krpraci a jeh rgány, vyplývají z uvedené strategie rzvje kraje. Reginální invační strategie na léta , která v rámci glbálníh cíle zvýšení knkurenceschpnsti eknmiky Mravskslezskéh kraje na glbálních trzích identifikuje specifické cíle pr jedntlivé priritní blasti, kterými jsu: transfer technlgií, lidské zdrje, internacinalizace, krdinace a implementace reginální invační strategie. Mravskslezský pakt zaměstnansti, který je dhdu strategickém partnerství Mravskslezskéh kraje, Sdružení pr rzvj Mravskslezskéh kraje, Krajské hspdářské kmry MSK a Reginální rady Reginu sudržnsti Mravskslezsk při řešení dluhdbě nepříznivé prblematiky trhu práce. Dluhdbý záměr vzdělávání a rzvje vzdělávací sustavy Mravskslezskéh kraje 2012, který představuje klíčvý strategický dkument kraje v blasti vzdělávání. Sučasně je významným nástrjem harmnizace systémvých patření na úrvni státu a krajských specifik či pririt při rzvji reginálníh šklství. Jednu z pririt, na které se tent dkument a iniciativy kraje zaměřují je především pdpra dbrnéh vzdělávání v kraji (cíl čísl 4). Cíle prjektu Hlavním cílem prjektu byla pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání na SŠ a ZŠ v MSK, která byla realizvána zejména prstřednictvím neinvestiční, investiční a metdické pdpry. Cílem prjektu byl zárveň zvyšvání kvality přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v SŠ a ZŠ v MSK. -7-

8 Přehled hlavních cílů škly v rámci prjektu NatTech Škla si stanvila v prjektu NatTech následující hlavní cíle: Zatraktivnění výuky přírdvědných a technických brů vzdělávání, tj.: M/01 Infrmační technlgie; M/01 Elektrtechnika; K/81 Gymnázium; K/41 Gymnázium. Zlepšení materiálníh vybavení škly pr praktické i teretické vyučvání. Psílení dbrných kmpetencí pedaggických pracvníků, kteří abslvují šklení a instruktáže k pužívání nvých zařízení zakupených v rámci prjektu ke zkvalitnění dbrnéh vzdělávání žáků. Zvýšení zájmu žáků základních a středních škl technické a přírdvědné vzdělávání. V prjektu NatTech se škla zaměřila především na tyt výstupy: Například: pčty dučených hdin v mdernizvaných neb nvých učebnách, labratřích v rzsahu bsahů vzdělávaní dle ŠVP apd., pčty žáků, kteří tut výuku abslvvali; pčty zapjených žáků d vlnčasvých aktivit a bsahvá náplň vlnčasvých aktivit v návaznsti na ŠVP; realizaci exkurzí p přírdních a technických památkách a zpracvaní výstupů z exkurzí; příručka dbré praxe. -8-

9 Cíle prjektu a jeh příns pr cílvu skupinu Zhdncení naplnění plánvaných cílů škly Výše uvedených cílů prjektu byl dsažen prstřednictvím realizace pvinných a dplňkvých aktivit realizvaných šklu, neb příjemcem dtace Mravskslezským krajem. Cíle byly zaměřeny na naplňvání kurikulární refrmy v blasti přírdvědnéh a technickéh vzdělávání. Navázáním a rzšiřváním splupráce institucí pčátečníh vzdělávání s VŠ, s aktéry na trhu práce byl dsažen užších vazeb na ptřeby zaměstnavatelů. Škla zlepšila své materiální vybavení: byla vybudvána nvá labratř chemie; byla vybavena učebními pmůckami labratř fyziky, učebna bilgie a gegrafie; byl vybudván pracviště rbtiky; V nvě vybudvaných a mdernizvaných učebnách byla realizvána výuka dle ptřeb ŠVP. Tyt výukvé prstry byly využívány také k zajištění aktivit 6 kružků: - kružek chemie, - kružek fyziky, - kružek bilgie, - kružek gegrafie nižší, - kružek gegrafie vyšší - a wrkshpů rbtiky. Škla zvýšila kmpetence 5 vyučujících v blasti rbtiky. K zajištění vyšší kvality výuky byli vybraní pedaggičtí pracvníci naší škly prškleni k využití některých zakupených zařízení. Škla prstřednictvím vlnčasvých aktivit zvýšila zájem studium technických a přírdvědných brů. Příns pr pdpřené sby, tj. žáky základních a středních škl Žáci škly i žáci splupracujících škl získali v rámci realizace prjektvých aktivit nvé pznatky, věřili si již známé vědmsti a dvednsti při abslvvání různých kružků, seminářů, exkurzí, prvzní praxe a dalších aktivitách. -9-

10 V rámci vlnčasvých aktivit žáci pracvali s mderním labratrním vybavením, seznámili se s mnhými pkusy a praktickými úkly. -10-

11 V rámci realizace exkurzí žáci pznali mnhé přírdní a technické památky ČR, navštívili IQ park v Liberci a realizvali něklik desítek dbrných exkurzí p celé České republice. Při realizaci aktivit splečných pr žáky SŠ a ZŠ se žáci naučili splupráce v týmu. Žáci střední škly si vyzkušeli rli učitele a vysvětlili celu řadu přírdních jevů svým mladším kamarádům. Mdernizvané či nvě vybudvané učebny, dílny a labratře i vybavení, které si škla v rámci prjektu přídila, byly plně začleněny d struktury učeben a využity nejen při naplňvání plánvaných prjektvých aktivit, cž přispívá ke zvyšvání kvality vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Efektivní využití prjektvých finančních prstředků dkládá vyský pčet hdin dučených v mdernizvaných neb nvě vybudvaných učebnách s mderními výukvými prstředky v návaznsti na pžadavky příslušných ŠVP. Labratř chemie: 449 dučených hdin v rámci výuky žáků SŠ; 40 hdin v rámci rganizace mimšklních aktivit pr žáky SŠ. -11-

12 Labratř fyziky, učebna bilgie a učebna gegrafie: 4313 dučených hdin v rámci výuky žáků SŠ; 160 hdin v rámci rganizace mimšklních aktivit pr žáky SŠ. Labratř s pracvištěm rbtiky 1037 dučených hdin v rámci výuky žáků SŠ; 40 hdin v rámci rganizace mimšklních aktivit pr žáky SŠ. Z evaluačních dtazníků, které byly p sknčení jedntlivých prgramů pdpry žáky vyplněny vyplývá, že pr ně byly aktivity prjektu jednznačně přínsem. Všichni žáci v dtaznících uvedli, že aktivity byly pr ně přínsné či spíše přínsné. Všichni žáci prjevili zájem i nadále pkračvat v realizvaných aktivitách. Žáci základních škl se mhli prstřednictvím návštěv Světa techniky a různých jiných expzic, výstav a seminářů seznámit s mnha zajímavstmi z blasti techniky a přírdvědných jevů, které psilují jejich kmpetence dle ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ se mhli prstřednictvím různě kncipvaných prjektvých aktivit seznámit blíže také s pdmínkami na vyských šklách. Žáci ZŠ mhli sdílet s našimi žáky vybavení v mderních dbrných učebnách naší škly a naučit se s ním případně i pracvat, cž je více mtivval pr vlbu střední škly a zaměření bru vzdělávání, který by chtěli dále studvat. Navázaná splupráce s partnerskými základními šklami byla přínsem nejen pr žáky těcht škl, ale také pr žáky naší škly, kteří při zajištění některých aktivit splupracvali na pzici průvdců, rádců, ale i vyučujících. Byly vytvřeny vazby na pedaggické pracvníky základních škl, se kterými škla při realizaci prjektvých aktivit splupracvala, cž přispěl nejen k výměně zkušenstí a příkladů dbré praxe, ale prjeví se určitě i při splupráci v rámci nábrů žáků d technických a přírdvědně rientvaných brů, které škla nabízí. Tit žáci budu pr výběr střední škly a bru lépe mtivvaní a pučení. Vyšší úrveň přípravy a dbrnéh vzdělávání žáků: Žáci, kteří abslvvali knkrétní vzdělávací aktivity prjektu (výuku, kružky, exkurze apd.) dsahují lepší studijní výsledky, lépe zvládají pžadavky stanvené ŠVP, tj. mají více upevněné a rzvinuté příslušné dbrné kmpetence. Atraktivnější pdmínky pr výuku, vzhledem k mderním nvě vybudvaným neb invvaným učebnám a kvalitním učebním pmůckám, které si škla v rámci -12-

13 prjektu přídila, přispěly k vyšší úrvni zpracvání pznatků dle příslušnéh ŠVP, cž by se měl prjevit na úrvních výstupů. Zvýšení zájmu žáků br, který studují: Atraktivnější bsah vzdělávání - témata zařazená d prjektvých aktivit v rámci teretickéh, praktickéh i mimšklníh vyučvání v návaznsti na příslušné ŠVP byla vlena tak, aby vhdně dplňvala vzdělávací kruhy šklních vzdělávacích prgramů a přispěla tak ke zkvalitnění a rzšíření žákvských kmpetencí. Zkvalitnění výukvých strategií a bsahů vzdělávání a jejich přiblížení ptřebám praxe: Pžadvaný vzdělávací bsah příslušných ŠVP byl vyučujícími i lektry žákům předkládán atraktivní frmu s pdpru mderní didaktické techniky zakupené v rámci prjektu NatTech i v rámci jiných prjektů, které škla realizvala Invací bsahu vzdělávání příslušných ŠVP byly žákům předkládány takvé dbrné infrmace a pstupy, aby získali a lépe si upevnili pžadvané kmpetence. Zkvalitnění bsahů vzdělávání i pdmínek vzdělávání v suladu a v návaznsti na příslušný ŠVP vede k tmu, že žáci jsu tudíž lépe uplatnitelní na trhu práce, jelikž budu schpni lépe reagvat na pžadavky zaměstnavatelů atd. Zvýšení šancí abslventů škly na uplatnění na trhu práce: Rzsah činnstí v rámci prjektu byl vlen tak, aby výuka dle ŠVP byla vhdně dplněna a pdprvána dbrnými exkurzemi, návštěvami vhdných pdniků, cž žáky inspirval k vlbě knkrétníh zaměření výběru škly, kteru chtějí studvat neb zaměstnání, které by chtěli p abslvvání škly vyknávat. -13-

14 Příns pr pdpřené sby pedaggické pracvníky Škla získala v rámci aktivit prjektu mnhé zkušenst a pznatky, které byly velkým přínsem nejen pr pedaggické pracvníky - členy realizačníh týmu prjektu NatTech, ale i pr statní pedaggické pracvníky škly, kteří měli mžnst se průběžně s aktivitami prjektu seznamvat. Například: Pedaggvé škly se seznámili s mderními pmůckami a pužívali je v prcesu výuky. Pedaggvé si svjili práci v mderních rbtických systémech a v tvrbě vládacích prgramů rbtických systémů. -14-

15 Pedaggičtí pracvníci získali nvé pznatky, cenné zkušensti a věřili si své znalsti v rámci dbrných a metdických šklení, cž přispěje k naplňvání pžadavků praxe v návaznsti na příslušný ŠVP. V rámci splupráce se zaměstnavateli a rganizace splečných aktivit prjektu získali pedaggičtí pracvníci mnžství materiálů, které budu využívat při své pedaggické práci s žáky. Byly vytvřeny úzké vazby na pedaggické pracvníky základních škl, se kterými škla při realizaci prjektvých aktivit splupracvala, cž přispěl nejen k výměně zkušenstí a příkladů dbré praxe, ale prjeví se určitě také při další splupráci s těmit šklami, především při nábrech žáků d technických a přírdvědně rientvaných brů, které naše škla nabízí. Žáci základních škl, kteří pršli některu ze vzdělávacích aktivit prjektu v návaznsti na ŠVP ZŠ získali základní infrmace daných brech vzdělávání a pkud si tent br vyberu, lze čekávat jejich aktivnější přístup ke studiu a vyšší zájem br. -15-

16 Příns pr pdpřené sby pskytvatele služeb Osby zapjené d realizačníh týmu prjektu NatTech získaly v rámci přípravy a realizace aktivit prjektu bhaté a cenné zkušensti a pznatky, které využijí při své další pedaggické činnsti a především při zajištění udržitelnsti pdpřených aktivit. Členvé realizačníh týmu si svjili týmvu práci. Členvé realizačníh týmu se zdknalili v rganizvání aktivit. Další přínsy: Pedaggičtí pracvníci zapjení d aktivit prjektu získali mnžství zkušenstí nejen při přípravě a rganizaci vzdělávacích aktivit, ale také při jejich samtné realizaci. Ověřili si své rganizační schpnsti, vytvřili týmy schpné kperace a užší sučinnsti. Získané zkušensti a pznatky budu členvé realizačníh týmu mci využít také při přípravě a realizaci dalších šklních prjektů navazujících na příslušné ŠVP, případně při zapjení d jiných individuálních prjektů v rli partnera. Způsb jakým byly jedntlivé cíle zajišťvány a dsaženy (příprava, realizace, evaluace) Při přípravě a realizaci jedntlivých klíčvých aktivit prjektu škla využívala nejen vlastní zkušensti realizačníh týmu škly, ale také pznatky a zkušensti dalších partnerů prjektu získané v rámci aktivit zaměřených na výměnu zkušenstí a příkladů dbré praxe. Členvé realizačníh týmu se dále řídili stanvenu dkumentací pr realizaci prjektů pdpřených z ESF a metdickými pkyny příjemce dtace hlavníh partnera. -16-

17 K vybudvání nvých dbrných učeben, labratří a dílen škla pstupně připravvala zadávací dkumentaci a vyhlašvala veřejná řízení. K zajištění kvalitnějších materiálně technických pdmínek pr výuku žáků v daných brech vzdělávání dle ŠVP byly v rámci výběrvých řízení přizvány také mderní výukvé prstředky a vybavení pr učebny a labratře, které lépe vyhvuje sučasným výukvým ptřebám. K využití a práci s nvým zařízením a vybaveních, které byl v rámci prjektu přízen, byla pr učitele dbrných předmětů zajištěna speciální šklení a instruktáže, cž přispěl k rychlejší implementaci nvých didaktických prstředků d výuky dle stávajících i invvaných ŠVP. K zajištění kvalitnějšíh dbrnéh vzdělávání byl příjemcem dtace MSK zajištěn také metdické vzdělávání k invacím ve vyučvání a implementaci mderních didaktických strategií v návaznsti na pžadavky příslušnéh ŠVP. Mderní výukvé frmy byly d výuky žáků zařazeny tak, aby výuka byla pr žáky atraktivnější a ti si tak mhli lépe a trvaleji svjvat a upevňvat nvé pznatky a získávat pžadvané kmpetence v suladu a v návaznsti na příslušný ŠVP. -17-

18 Publicita prjektu Pr zajištění publicity prjektu, která pdpřila úspěšnu realizaci prjektu a zajistila infrmvanst účastníků i širké veřejnsti prjektu, byl zvlen vícer kmunikačních kanálů. Publicita byla realizvána následujícími nástrji a) internetvé stránky realizátra prjektu zálžka prjekty a rzcestník s názvem prjektu, zálžka partnerské škly a rzcestník s názvem škly. b) infrmace v tisku Frenštátský zpravdaj. Cílem publicity byl nejen slvení a získání účastníků prjektu, ale také infrmvání širké dbrné a laické veřejnsti realizaci prjektu, jeh průběhu, výsledcích a výstupech. Veškerá publicita byla kncipvána tak, aby byl jasně patrné, že prjekt byl realizván v rámci Evrpskéh sciálníh fndu a že byl financván právě z prstředků tht fndu a státníh rzpčtu České republiky. Infrmace finanční pdpře prjektu z finančních prstředků Evrpskéh sciálníh fndu a státníh rzpčtu České republiky byly zveřejněny nejen přím na internetvých stránkách realizátra, ale také ve všech prstrách, kde realizace prjektu prbíhala, a na všech dkumentech, písemnstech, výukvých materiálech a dalších fenménech, které byly v rámci prjektu pužívány. -18-

19 Klíčvé aktivity prjektu Prjekt byl kncipván z 20 klíčvých aktivit, které byly dále děleny na dílčí aktivity. Přehled klíčvých aktivit prjektu A-1-1: Vybavení pr labratře, dbrné učebny, šklní hspdářství (pdle 13 Vyhlášky 108/2005 šklských výchvných a ubytvacích zařízeních a šklských účelvých zařízeních) a střediska praktickéh vyučvání (pdle 14 Vyhlášky 108/2005). A-2-0: Vybavení prstr pr výuku hmtným neinvestičním majetkem a sptřebním materiálem pr přírdvědné a technické vzdělávání (labratrní pmůcky, sptřební materiál pr pkusy, nástrje pr dílny, případně další sptřební materiál). A-2-1: Vzdělávání pedaggických pracvníků k bsluze strjů a zařízení, které byl zakupené v rámci prjektu. A-2-2: Vzdělávání pedaggických pracvníků v metdách a frmách práce veducích k využití výstupů prjektu OP VT dpručených v přílze výzvy č. 6 neb výstupů jiných prjektů OP VK (jedná se puze výstupy směřující k pdpře technickéh a přírdvědnéh vzdělávání). A-2-3: Celrčně, pravidelně se pakující vlnčasvé aktivity, zaměřené na přírdvědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž bsahvá náplň musí navazvat na ŠVP příslušné SŠ. A-2-4: Vytváření sítí splupracujících škl na principu burzy středšklských služeb s cílem vzájemné výměny zkušenstí. A-N-1: Dluhdbá splupráce středních škl a vyských škl veducí k udržení/zvýšení zájmu žáků středních škl studium technických a přírdvědných brů VŠ. A-N-2: Zapjení dbrníků z praxe (včetně dbrníků ze zahraničních firem) d výuky technických a přírdvědných předmětů. A-N-3: Tvrba elektrnických učebnic pr výuku technických a přírdvědných předmětů. A-N-4:Využívání technických památek a interaktivních expzic technickéh a přírdvědnéh charakteru k přípravě šklních/žákvských prjektů zaměřených na ppularizaci tht typu vzdělávání. A-N-5: Stavební úpravy, které budu nezbytné pr rzvj přírdvědnéh a technickéh vzdělávání ppř. pr integraci žáků se zdravtním pstižením d výuky (např. bezbariérvý přístup). -19-

20 B-1-1: Sdílení učeben/dílen/labratří SŠ pr pvinnu výuku žáků ZŠ zaměřenu na přírdvědné a technické vzdělávání. B-1-2: Celrční, pravidelně se pakující vlnčasvé aktivity zaměřené na přírdvědné a technické vzdělávání pr žáky základních škl (jejich bsahvá náplň musí navazvat na ŠVP příslušné ZŠ) s využitím mderních učeben/dílen/labratří SŠ, případně pdle mžnstí v kmbinaci s využitím dílen zaměstnavatelů. B-1-3: Prgramy vzájemnéh učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pr žáky ZŠ vzdělávací aktivity/prjekty zaměřené na přírdvědné a technické vzdělávání B-1-4: Splupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci kmunitníh rzvje. B-1-5: Využití výstupů vzniklých v rámci IPO a IPn na pdpru badatelsky rientvanéh vzdělávání s přírdvědným a technickým zaměřením. B-N-1: Stáže pedaggických pracvníků SŠ na ZŠ. B-2-1: Krajská setkání metdiků, veducích předmětvých kmisí a pedaggických pracvníků v blasti přírdvědnéh a technickéh vzdělávání splečná pr SŠ a ZŠ. C-1-1: Pdpra výuky technických a přírdvědných předmětů na SŠ metdu CLIL, včetně tvrby učebnic a vzdělávacích materiálů pr žáky. C-1-2: Tvrba cizjazyčných slvníků, které budu následně využity ve výuce technických a přírdvědných předmětů na SŠ. C-N-1: Zapjení rdiléh mluvčíh/dbrníka z praxe d výuky technických a přírdvědných předmětů na SŠ jak druhéh pedagga ve výuce. Klíčvé aktivity realizvané partnerem Škla realizvala následující klíčvé aktivity: A-1-1; A-2-0; A-2-1; A-2-3; A-2-4; A-N-1; A-N-4; A-N-5; B-1-3 Ppis a realizace jedntlivých klíčvých aktivit A-1-1; A-2-0 V rámci prjektu NatTech byla: - Vybudvána: labratř chemie -20-

21 - Mdernizvány 3 učebny a 1 dbrné pracviště, d kterých byl zakupen speciální vybavení pr výuku dbrných a přírdvědných předmětů. Pdpřeny byly bry gymnaziálníh vzdělávání. V nvě vybudvaných a mdernizvaných učebnách byla realizvána výuka žáků naší škly. Tyt výukvé prstry byly využívány v rámci KA A-2-3 také k zajištění aktivit 6 kružků: fyzikálníh, bilgickéh, chemickéh, gegrafickéh nižší, gegrafickéh vyšší, a wrkshpů rbtiky. Při realizaci aktivit mimšklníh vyučvání pr žáky naší škly. Pdpřeny byly bry gymnaziálníh vzdělávání a br elektrtechnika. A vybraných pedaggických pracvníků byl pršklen k využití zakupených zařízení d výuky rbtiky. Pdpřen byly ŠVP bru elektrtechnika. A-2-3 V rámci celrčně se pakujících aktivit byl realizván 6 kružků a byl pdpřen 101 žáků naší škly. Kružky byly zaměřeny na pdpru přírdvědnéh a technickéh vzdělávání žáků SŠ a jejich bsahvá náplň navazvala na ŠVP příslušných brů vzdělávání (gymnaziální a elektrtechnika). Kružek chemie žáci realizvali sadu experimentů, křížvek, kvízů a pkusů z blasti chemie Kružek bilgie žáci badatelsku frmu prhlubvali znalsti v jedntlivých blastech bilgie Kružek fyziky žáci realizvali zajímavé kvízy, výpčty, seznamvali se z fyzikálními jevy, prváděli fyzikální pkusy Kružek gegrafie nižší žáci se seznámili s gegrafií v učebně i v terénu, pracvali s GPS přístrji Kružek gegrafie vyšší - žáci se seznámili s gegrafií v učebně i v terénu, pracvali s GPS přístrji -21-

22 Wrkshpy rbtiky studenti v tmt kružku získali nvé znalsti z bru řízení a autmatizace. Na mdelu pásvéh dpravníku s lisem si vyzkušeli prgramvé řízení pmcí Simatic S71200 CPU 1214C a prgramvání v prgramvém prstředí Step 7 Basic TIA prtal V12. Řízení dpravníku prváděli jak autmaticky, tak ručně pmcí dtykvéh displeje systému Simatic. Závěrečnu částí kružku byl sestavvání rbtů systému Leg Mindstrms a jejich prgramvání v jazyce C. A-2-4 Škla vytvřila síť 2 splupracujících škl, d které se zapjil celkem 15 splupracujících pedaggů, kteří si vyměňují zkušensti a splupracují při přípravě a rganizaci splečných aktivit. Setkání na Gymnáziu a SPŠEI ve Frenštátě pd Radhštěm Setkání na Gymnáziu v Orlvé Mim tyt definvané aktivity A-2-4, se účastnili pedaggvé škly dalších aktivit realizvaných dalšími partnery prjektu, především něklika setkání, které připravila Střední průmyslvá škla elektrtechniky a infrmatiky Ostrava. A-N-1 Škla realizvala 9 akcí, zaměřených na vzdělávání žáků SŠ na VŠ. Pdpřeny byly bry gymnaziálníh vzdělávání, br Elektrtechnika a Infrmační technlgie. První akce prběhla v rzsahu 8 hdin na VŠB TU Ostrava. Druhá akce prběhla částečně na VŠB TU Ostrava a na VUT Brn dhrmady v rzsahu 8 hdin. Třetí akce prběhla stejně jak druhá částečně na VŠB TU Ostrava a na VUT Brn dhrmady v rzsahu 8 hdin. Čtvrtá akce prběhla na UP Olmuc. Akce byla zaměřena na seznámení s dbrnými pracvišti UP Olmuc. Akce prběhla v rzsahu 8 hdin. Pátá akce prběhla na Slezské univerzitě v Opavě. Akce se zúčastnil 46 žáků. Akce byla zaměřena na seznámení s dbrnými přírdvědnými pracvišti VŠ. Akce prběhla v rzsahu 8 hdin. Šestá akce prběhla na UP Olmuc. Akce se zúčastnil 48 žáků. Akce byla zaměřena na seznámení s dbrnými pracvišti UP Olmuc. Akce prběhla v rzsahu 8 hdin. Sedmá akce prběhla částečně na VŠB TU Ostrava - 47 žáků a na VUT Brn - 44 žáků. Obě části v rzsahu dhrmady 8 hdin. -22-

23 Osmá akce prběhla částečně na VŠB TU Ostrava - 45 žáků a na VUT Brn - 46 žáků dhrmady v rzsahu 8 hdin. Devátá akce prběhla na Slezské univerzitě v Opavě. Akce se zúčastnil 47 žáků. Akce byla zaměřena na seznámení s dbrnými přírdvědnými pracvišti VŠ. Akce prběhla v rzsahu 8 hdin. A-N-4 Škla realizvala 10 akcí, zaměřených na pznání technických památek ČR. Pdpřeny byly bry gymnaziálníh vzdělávání, br Elektrtechnika a Infrmační technlgie. Exkurze p přírdních a technických památkách d blasti Jeseníků a Kralickéh Sněžníku. Exkurze se knala Exkurze se zúčastnil 39 žáků a 3 pedaggvé. Žáci během exkurze navštívili: pramen Mravy - seznámili se s pramenem největší Mravské řeky vrchl Kralickéh Sněžníku - seznámili se z plhu, rzvdím a eksystémem pršli naučnu stezku Kralický Sněžník - Dlní Mrava seznámili se s 15 zastaveními naučné stezky pršli si Jiráskvu stezku - úsek d Červenhrskéh sedal k pevnsti Buda, seznámili se s eksystémem i technickými parametry vjenskéh pevnění přednáškvu frmu se seznámili s gemrflgicku charakteristiku Hrubéh Jeseníku a klimatickými a hydrlgickými pdmínkami Jesenicka navštívili přečerpávací elektrárnu Dluhé Stráně, seznámili se s technickými parametry elektrárny, významem přečerpávací elektrárny a vlivem na živtní prstředí navštívili přírdní rezervaci Rejvíz a seznámili se s místním eksystémem prjeli klem spečných vrchlů Bruntálska navštívili významná vdní díla Slezská Harta a Kružberk, seznámili se s jejich funkcí a vlivem na pvdňvé nebezpečí v reginu Exkurze d IQ Parku a IQ Landie Liberec. Exkurze se knala Exkurze se zúčastnil 40 žáků a 3 pedaggvé. Žáci během exkurze navštívili: - IQ Landii Liberec - seznámili se s expzicemi člvěk, živly a věda v dmě -23-

24 - planetárium Liberec - seznámili se s vesmírnými tělesy na nční blze a shlédli 3D film - IQ park Liberec - navštívili a seznámili se s expzicemi gegrafie, vdníh světa, Technické univerzity Liberec, přírdních živlů, Češi světu, sexmisie. Exkurze p přírdních a technických památkách d blasti severních a západních Čech. Exkurze se knala Exkurze se zúčastnil 45 žáků a 3 pedaggvé. Žáci během exkurze navštívili: Dvůr Králvé - seznámili se s výrbním závdem Juta a navštívili ZOO. KRNAP - seznámili se s přírdními památkami Sněžka, pramen Úpy, Luční budu, pramen Bílé Labe, Labsku přehradu Špindlerův mlýn, Infrmačním centrem a bcí Vrchlabí. Na všech místech se seznámili s přírdními památkami, eksystémem a technickým řešením staveb. Liberec a klí - navštívili Ještěd a televizní vysílač na Ještědu, lanvu dráhu. Žáci se seznámili s přírdními památkami a technickými stavbami. přírdní památku Panská skála a seznámili se s vznikem tht přírdníh útvaru. nárdní park České Švýcarsk - seznámili se s přírdními památkami. CHKO Labské pískvce - seznámili se s přírdními památkami. Ústí nad Labem - seznámili s technickými památkami Mariánský mst, zdymadl. CHKO České středhří - navštívili přírdní památky Milešvka, exkurzi na meterlgické stanici a ústavu fyziky atmsféry AV ČR. Mstecku pánev a seznámili se s technickým řešením pvrchvé těžby a eklgickými dpady na přírdu. Exkurze d Mladé Bleslavi a Prahy. Exkurze se knala Exkurze se zúčastnil 33 žáků a 3 pedaggvé. Žáci během exkurze navštívili: měst Litmyšl - seznámili se s stavbami města, náměstím a významnými bdvami a památkami města technické muzeum škda Mladá Bleslav - seznámili se s vývjem výrby autmbilů. výrbní haly škda Mladá Bleslav - seznámili se s aktuální výrbu autmbilů. Hlavní měst Praha- seznámili se s firmu EGU-HV Labratry, s histrickými stavbami Prahy -24-

25 Exkurze d Brna a klí. Exkurze se knala Exkurze se zúčastnil 42 žáků a 3 pedaggvé. Žáci během exkurze navštívili: dbrnu exkurzi v ABB Brn, kde se seznámili s výrbu vn rzvaděčů a přístrjvých transfrmátrů expzici technickéh muzea Brn, kde se zúčastnili na vzdělávacích prgramech histrická vzidla a vdní mtry, také se seznámili s statními expnáty muzea pamětihdnsti v centru Brna, kde zhlédli významné architektnické stavby v centru Brna dbrnu exkurzi vdní elektrárny Dalešice, kde navštívili infrmační centrum a seznámili se se sustrjím a přehradním zařízením. Mhelensku hadcvu step, kde se seznámili s místním eksystémem. Exkurze p přírdních a technických památkách p výchdních a středních Čechách. Exkurze se knala ve dnech až Exkurze se zúčastnil 45 žáků a pedaggvé. Žáci pstupně navštívili následující expzice: Muzeum E. Hluba Hlice, kde navštívili přírdvědné sbírky v museu; elektrárnu Chvaletice, kde se seznámili s výrbu a přensem elektrické energie; pdzemní vdy města Pděbrady, kde se seznámili s hydrlgií pdzemních vd. Škda Aut, kde se seznámili s výrbu a histrií autmbilů; papírny Štětí, kde se seznámili s výrbu papíru; Račický kanál, kde se seznámili s technickým řešením. Letiště V. Havla Praha, kde se seznámili s leteckým prvzem; Nárdní technické muzeum Praha, kde se seznámili s technickými expnáty; Lanvu dráhu Petřín a rzhlednu Petřín, kde se seznámili s technickým řešením. Btanicku zahradu a skleník Fata Mrgána Praha, kde se seznámili s expnáty; ZOO Praha, kde se seznámili s živčichy planety Země. CHKO Křivklátsk, kde se seznámili s chranu krajiny a fyzickgegrafickými pměry; CHKO Český kras, kde se seznámili s památku Karštejn, Kněpruskými jeskyněmi, chranu živtníh prstředí. Vltavsku kaskádu, kde se seznámili s technickými parametry, vdní elektrárnu Štěchvice, kde se seznámili s výrbu elektrické energie, vdní elektrárnu Slapy, kde se seznámili s výrbu elektrické energie. -25-

26 Exkurze d Mladé Bleslavi a Prahy. Exkurze se knala Exkurze se účastnil 39 žáků a 3 pedaggvé. Žáci během exkurze navštívili: firmu Retia Pardubice - seznámili se s mderními radilkačními systémy, tvrbu zakázky a její realizací technické muzeum Škda Mladá Bleslav - seznámili se s vývjem výrby autmbilů výrbní haly Škda Mladá Bleslav - seznámili se s aktuální výrbu autmbilů Nárdní technické muzeum - seznámili se s technickými expnáty a histrií techniky Letiště V. Havla Praha, kde se seznámili s leteckým prvzem, hasičsku záchrannu stanicí a její vybavením Exkurze d elektrárny Dluhé Stráně. Exkurze se knala Exkurze se účastnil 39 žáků a 3 pedaggvé. Žáci během exkurze navštívili: firmu Muzeum zemědělské techniky Raptín - seznámili se s bývalými technickými prstředky v zemědělství Elektrárnu Dluhé Stráně - seznámili se s výrbu el. energie v přečerpávací elektrárně i se samtným stavebním dílem ruční papírnu ve Velkých Lsinách - seznámili se s výrbu papíru muzeum řemesel Lethrad - seznámili se s technickými expnáty a histrií řemesel v kraji větrnu elektrárnu Mladňv - seznámili se s alternativní výrbu elektrické energie vdní elektrárnu Třeština - seznámili se s alternativní výrbu elektrické energie Exkurze d IQ Landia Liberec. Exkurze se knala Exkurze se účastnil 40 žáků a 3 pedaggvé. Žáci během exkurze navštívili: IQ Landia science center Liberec - seznámili se zajimavými technickými expzicemi Planetárium Liberec - seznámili se s zákny a jevy z blasti astrfyziky Exkurze p Jižní Mravě. Exkurze se knala Exkurze se účastnil 45 žáků a 3 pedaggvé. Žáci během exkurze navštívili: Distillery Vizvice - seznámili se chemickými prcesy výrby Výklpník Sudměřice, Baťův kanál -26-

27 Mravska Sahara, PP Osypané břehy, NPP Váté písky ZOO Hdnín nejmenší sluneční hdiny na světě elektrárnu Hdnín muzeum naftvéh dbývání lignitvé slje těžební ple Dambřice Bukvanský mlýn větrný mlýn Kuželv naučnu stezku Oskeruše vyhlídkvu věž Travičná muzeum vinařství řpík Hranice naučnu stezku vinice Šbez, Hranické vřesviště Znjm, IC NP pdyjí železnu pnu meandry Dyje vdní nádrž Vranv B-1-3 Škla realizvala 2 sustředění přírdvědců a 4 dny žáků ZŠ na SŠ. Akce byly zaměřeny na splupráci žáků středních a základních škl. Pdpřeny byly bry gymnaziálníh vzdělávání, br Elektrtechnika a Infrmační technlgie. Sustředění přírdvědců 1. za účasti 40 žáků ZŠ a SŠ. Akce prbíhala 5 dnů, každý den byl realizván vzdělávací prgram v rzsahu min. 8 hdin. Prgram byl zaměřen na splupráci žáků střední škly s žáky partnerských základních škl. Vzdělávací blasti byly především fyzika, bilgie, chemie, matematika Sustředění přírdvědců 2. za účasti 40 žáků ZŠ a SŠ. Akce prbíhala 5 dnů, každý den byl realizván vzdělávací prgram v rzsahu min. 8 hdin. Prgram byl zaměřen na splupráci -27-

28 žáků střední škly s žáky partnerských základních škl. Vzdělávací blasti byly především fyzika, bilgie, chemie, matematika, gegrafie Den žáků ZŠ na SŠ 1. Akce se zúčastnil 62 žáků základních škl a 29 žáků střední škly. Byly připraveny čtyři pracviště, ve kterých žáci střední škly představili daný br. Na pracvišti gegrafie si žáci vyzkušeli meterlgické měření a práci s GPS, na pracvišti fyziky si žáci vyzkušeli něklik mechanických pkusů a na dvu pracvištích rbtiky (autmatizace a elektrnika) si žáci vyzkušeli vládání malých mechanických rbtů a vytváření a návrh elektrnických bvdů. Časvý rzsah vzdělávací činnsti byl 4 hdiny. Den žáků ZŠ na SŠ 2. Akce se zúčastnil 60 žáků základních škl a 27 žáků střední škly. Byly připraveny čtyři pracviště, ve kterých žáci střední škly představili daný br. Na pracvišti bilgie si žáci vyzkušeli práci s elektrnickým mikrskpem a binkulární lupu, na pracvišti chemie si žáci vyzkušeli něklik zajímavých chemických reakcí a na dvu pracvištích rbtiky (autmatizace a elektrnika) si žáci vyzkušeli vládání malých mechanických rbtů, vytváření a návrh elektrnických bvdů. Časvý rzsah vzdělávací činnsti byl 4 hdiny. Den žáků ZŠ na SŠ 3. Akce se zúčastnil 62 žáků základních škl a 40 žáků střední škly. Byly připraveny čtyři pracviště, ve kterých žáci střední škly představili daný br. Na pracvišti bilgie a gegrafie si žáci vyzkušeli práci s elektrnickým mikrskpem a binkulární lupu, navigacemi GPS a meterlgicku stanicí, na pracvišti chemie si žáci vyzkušeli něklik zajímavých chemických reakcí, na dvu pracvištích rbtiky si žáci vyzkušeli vládání malých mechanických rbtů a na pracvišti fyziky žáci realizvali něklik zajímavých pkusů. Časvý rzsah vzdělávací činnsti byl 5 hdin. Den žáků ZŠ na SŠ 4. Akce se zúčastnil 48 žáků základních škl a 22 žáků střední škly. Byly připraveny dvě pracviště, ve kterých žáci střední škly představili daný br. Na pracvišti tvrba rbtických aplikací si žáci vyzkušeli práci s vývjvým prstředím a kmunikačními technlgiemi, na pracvišti rbtiky si žáci vyzkušeli vládání malých mechanických rbtů. Časvý rzsah vzdělávací činnsti byl 5 hdin. Všichni žáci ZŠ se zúčastnili práce na bu pracvištích

29 Evaluace prjektu jeh účastníky Realizátr prjektu již na začátku prjektu nastavil pdmínky pr efektivní získávání zpětné vazby d účastníků jedntlivých vzdělávacích aktivit prjektu. Získávání zpětné vazby spčíval v tm, že vždy p uknčení jedntlivých aktivit měli účastníci prjektu mžnst vyplnit hdntící dtazník, v němž mhli vyjádřit své názry, djmy a připmínky k frmě, bsahu, rganizaci a k dalším aspektům knkrétních aktivit. Základní data hdncení prjektu Klíčvá aktivita Dtazník určen Harmngram dtazvání Pčet hdncených prgramů A-1-1 A-2-0 pedaggickým pracvníkům na knci realizace klíčvé aktivity 5 A-2-1 sbám, které abslvvaly vzdělávací aktivity žákům na knci realizace klíčvé aktivity 1 na začátku a knci aktivity u žáků A-2-3 a na knci aktivity u pedaggických 5 pedaggickým pracvníkům pracvníků A-2-4 účastníkům aktivit zaměřených na výměnu zkušenstí na knci aktivity 1 A-N-1 žákům na knci realizace klíčvé aktivity 9 A-N-4 žákům na knci aktivity 6 A-N-5 na knci realizace klíčvé aktivity 1 B-1-3 žákům v průběhu a na knci aktivity 5-29-

30 Zaznamenané zkušensti z hdncení jedntlivých aktivit Pzitivní zkušensti: Zkušensti s přípravu, realizací a evaluací vzdělávacích prjektů. Zkušensti a nvé pznatky při přípravě a realizaci vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP pdle jiných pravidel, v jiných pdmínkách. Zkušensti při rzsáhlejších aktivitách k mdernizaci škly. Nvé pznatky a zkušensti při přípravě jiných vzdělávacích pdmínek v nvých neb mdernizvaných učebnách ke zkvalitnění vzdělávání žáků dle příslušnéh ŠVP. Zkušensti a pznatky při vybavvání nvých učeben (dsud neměli pedaggvé příliš mžnstí zasahvat d th, jak budu učebny vybavené kvůli nedstatku zdrjů) Prstřednictvím mderních kvalitních a funkčních učeben, které škla pstupně začlenila d výuky v rámci rzvrhu, získala kvalitnější pdmínky pr výuku v suladu a v návaznsti na příslušné ŠVP. Metdickým pršklením byli pedaggvé zapjení d prjektu NatTech připraveni lépe zvládat pžadavky na mderní, kvalitně zajištěné a připravené vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Mdernizací materiálně technických pdmínek výuky v suladu a v návaznsti na příslušný ŠVP, tj. vybudváním nvých mderních učeben, mdernizací stávajících učeben, přízením kvalitníh vybavení učeben (pmůcky, materiál, nábytek, zařizvací předměty) získala škla kvalitní vybavení a zařadila se mezi mderní vzdělávací instituce. Rzšířením dsud užívaných frem výuky další didaktické frmy, ke kterým byly v rámci prjektu NatTech vytvřeny pdmínky, přispěl k zatraktivnění vyučvaných bsahů vzdělávání, vyšší mtivaci žáků a zvýšení jejich zájmů studium. V rámci rganizace mimšklních aktivit, tj. kružků, seminářů a exkurzí neb výjezdů pdpřených z finančních prstředků prjektu NatTech mhli být žáci zapjeni d těcht aktivit lépe mtivváni pr zvlený br vzdělávání a získali více pdnětů k pchpení a zvládnutí učiva, které navazval na vzdělávací bsahy dle ŠVP. Negativní zkušensti: Příliš nárčná příprava a rganizace jedntlivých aktivit. Nárčné pžadavky na administraci prjektu. -30-

31 Kmplikace a rizika při zajištění řádnéh chdu škly a výukvých ptřeb žáků. Ptřeba vyskéh pracvníh i časvéh vytížení při realizaci aktivit. Ptřeba zajišťvat suplvání za pedaggy, kteří se účastní prjektvých aktivit mim šklu. Příliš nárčná rganizace prpjení prjektvých aktivit s řádným chdem škly a ptřebami realizace příslušných ŠVP. Vysilující zatížení pedaggů, kteří při řádném plnění svých pvinnstí musí zajišťvat i aktivity prjektu nad rámec své přímé pedaggické činnsti a pracvní dby. Příliš kmplikvaná evidence aktivit prjektu. Příliš kmplikvaný a nárčný pstup pr přípravu a realizaci výběrvých řízení k přízení majetku neb zajištění služeb v rámci prjektu. Využití dsažených výstupů Škla realizvala v rámci prjektu NatTech 8 klíčvých aktivit a zapjila se také d 5 klíčvých aktivit realizvaných příjemcem dtace MSK a 1 aktivity realizvaných jinými partnerskými šklami. Výstupy s těcht aktivit budu využity následujícím způsbem: A-1-1; A-2-0; A-N-5 Vybudvané a mdernizvané dbrné učebny/labratře budu šklu i nadále efektivně využívány nejen k realizaci vzdělávacích aktivit v rámci řádnéh pčátečníh vzdělávání tak i v rámci mimšklníh vyučvání rganizvaných šklu. A-2-1 Pedaggičtí pracvníci, kteří abslvvali šklení k využití zakupenéh zařízení, budu získané pznatky a zkušensti nejen sami využívat ve své didaktické práci, ale předají je také dalším klegům, kteří tat zařízení budu v rámci výuky využívat. Vzdělávací prgramy pr pedaggické pracvníky Jak učit přírdvědné a technické předměty SCIENCE CENTRA exkurze učitelů technických a přírdvědných předmětů Prgramu se zúčastnil 6 pedaggů škly. Prgram byl velmi kvalitní a výbrně rganizván. Pedaggvé se seznámili s technickými zajímavstmi a náplň plně splnila jejich čekávání. A-2-3: -31-

32 Kružek chemie: Kružek navazuje na ŠVP gymnaziálních brů. V kružku se žáci zabývali především praktickými úkly v labratři a rzšiřvali si vědmsti řešením nárčnějších úlh. Kružek bilgie: Kružek navazuje na ŠVP gymnaziálních brů. V kružku se žáci zabývali především praktickými úkly v labratři a rzšiřvali si vědmsti. Kružek fyziky: Kružek navazuje na ŠVP gymnaziálních brů. V kružku se žáci zabývali především praktickými úkly v labratři a rzšiřvali si vědmsti řešením nárčnějších úlh. Kružek gegrafie nižší: Kružek navazuje na ŠVP gymnaziálních brů. V kružku se žáci zabývali především praktickými úkly v učebně i v terénu. Žáci si rzšiřvali dvednsti v terénních praktických cvičeních. Kružek gegrafie vyšší: Kružek navazuje na ŠVP gymnaziálních brů. V kružku se žáci zabývali především praktickými úkly v učebně i v terénu. Žáci si rzšiřvali dvednsti v terénních praktických cvičeních. Wrkshp rbtiky: Tent kružek navazuje na ŠVP blast vzdělání autmatizace pr třetí rčník bru elektrtechnika. 12 studentů si v tmt kružku získal nvé znalsti z bru řízení a autmatizace. Naplňvání mnitrvacích indikátrů Prjektvý záměr škly byl vytvřen velmi pečlivě a v průběhu realizace byly naplňvány mnitrvací indikátry dle předpkladu. Ve všech kategriích byly naplněny plánvané indikátry. V něklika klíčvých aktivitách byly hdnty vzhledem k vyššímu zájmu žáků a pedaggů mírně překrčeny. Ptíže při naplňvání mnitrvacích indikátrů nenastaly. -32-

33 Dstupnst výstupů na krajské úrvni Škla zpracvala výstupy z aktivit A-N-4 exkurze žáků. Vzhledem k tmu, že se u výstupů jedná subry s extrémní veliksti a jejich umístění na webu není mžné (byl by nutné si prnajmu datvý prstr na datvém úlžišti) jsu výstupy dstupné na vyžádání prstřednictvím vé adresy: -33-

34 Závěrečné zhdncení Účast naší škly v prjektu NatTech lze hdntit jednznačně pzitivně z hlediska přínsů pr šklu i zapjené cílvé skupiny. Pdařil se naplnit plánvané cíle a v mnha případech i překrčit. Získané zkušensti budu zúrčeny nejen při realizaci dalších šklních prjektů, ale pmhu realizátrům také při zvládání běžných i mimřádných úklů škly. Přest lze knstatvat, že některé činnsti nepatřily k nejblíbenějším, především pak ty, které měly administrativní charakter a zatěžvaly členy realizačníh týmu nejen časvě, ale mnhdy byl i psychicky nárčné ddržet pkyny, termíny a pžadavky na vykazvání realizvaných aktivit prjektu. Všichni si však uvědmujeme, že účast v tmt krajském prjektu byla pr šklu přínsná a nárčná práce spjená s přípravu a realizací prjektvých aktivit se vyplatila. Hdncení splnění cílů prjektu Zhdncení zda plánvané cíle byly šklu naplněny: Škla prstřednictvím realizace plánvaných aktivit prjektu dsáhla následující cíle: 1. Zkvalitnění materiálně technické základy škly Přízení nvě vybudvané labratře chemie. Přízení nvéh vybavení pr dbrné učebny a výuku žáků: Fyziky Bilgie Gegrafie Rbtiky Zajištění stavebních úprav k vybudvání specializvaných výukvých prstr: Prvedeny stavební úpravy nutné k realizaci labratře chemie 2. Mdernizace bsahů vzdělávání k invaci ŠVP Získání kvalitních výukvých materiálů k invacím výukvých bsahů a zkvalitnění výuky žáků: Získané výukvé materiály z exkurzí vyučující využijí ve výuce gegrafie a dbrných předmětů. 3. Implementace mderních výukvých strategií d výuky -34-

35 K implementaci mderních výukvých strategií přispěl více frem pdpry, kteru škla získala v rámci prjektu NatTech. Díky materiální pdpře, která byla nasměrvána na vybudvání nvých dbrných učeben, mdernizaci stávajících a jejich dvybavení se pdařil vytvřit celkvě kvalitnější pdmínky pr výuku. K implementaci mderních výukvých strategií v příslušných ŠVP přispěl také přízení mderních didaktických prstředků, prezentační techniky, vizualizérů, čímž se i pr žáky stává vyučvací prces zajímavější, zábavnější a snadněji přijímají pdněty. Pedaggičtí pracvníci získali v rámci abslvvání různých vzdělávacích prgramů s metdicku pdpru i wrkshpů, při nichž si mhli vyměnit zkušensti s jinými pedaggy takvé pznatky a zkušensti, které využívají ve své každdenní pedaggické praxi. Především se jedná nvé výukvé frmy s využitím mderních didaktických prstředků přízených v rámci prjektu NatTech, implementace mderních didaktických metd i kmbinace věřených a mderních pstupů, nastavení takvých vzdělávacích cílů, které budu lépe přijímány žáky a sučasně přinesu jejich kvalitnější studijní výsledky, vytváření vhdných pdmínek pr výuku vzhledem ke zkvalitnění materiálně technické základy. 4. Navázání splupráce s partnerskými středními šklami stejnéh neb příbuznéh brvéh zaměření: Prstřednictvím aktivit prjektu získali pedaggičtí pracvníci následující pznatky a zkušensti: Navázání užší splupráce se splupracujícími základními šklami: Základní škla a Mateřská škla, Frenštát pd Radhštěm, Záhuní 408 Základní škla a Mateřská škla, Frenštát pd Radhštěm, Tyršva 913 Základní škla Kpřivnice, Alšva 1123 Základní škla svaté Zdislavy Kpřivnice, Štefanikva 117 Využití dsažených výstupů: Škla realizvala v rámci prjektu NatTech 7 klíčvých aktivit a zapjila se také d 2 klíčvých aktivit realizvaných příjemcem dtace MSK. Výstupy s těcht aktivit budu využity následujícím způsbem: A-1-1; A-2-0; A-N-5 Vybudvané a mdernizvané dbrné učebny a labratř budu šklu i nadále efektivně využívány nejen k realizaci vzdělávacích aktivit v rámci řádnéh pčátečníh vzdělávání tak i v rámci mimšklníh vyučvání a v rámci aktivit dalšíh vzdělávání rganizvaných šklu. -35-

36 A-2-1: Pedaggičtí pracvníci, kteří abslvvali šklení k využití zakupenéh zařízení budu získané pznatky a zkušensti nejen sami využívat ve své didaktické práci, ale předají je také dalším klegům, kteří tat zařízení budu v rámci výuky využívat. Hdncení invativnsti prjektu Aktivity, které škla realizvala v rámci prjektu NatTech, byly v mnha směrech velmi invativní. Především lze jak velmi přínsné vyzdvihnut všechny aktivity realizvané ve splupráci základních a středních škl k pdpře přírdvědnéh a technickéh vzdělávání a aktivity, při nichž si mhli žáci základních i středních škl věřit jak mnhé výrbní prcesy a pracvní pstupy prbíhají přím v praxi. Velmi invativní byla mdernizace vybavení škly. Pedaggvé díky tét invativnsti mhli d vzdělávacíh prcesu zařadit nvé cíle, výuku dělat atraktivnější a více se zaměřit na praktické pkusy a názrné prezentace technických a přírdních jevů. Invativní byl pr žáky i pedaggy zařazení d vzdělávání pznání mnhých technických a přírdních památek a návštěvy výrbních prcesů. Díky tét aktivitě pedaggvé i žáci získali mnhem lepší přehled sučasné praxi. Celkvé hdncení prjektu Prjekt NatTech umžnil škle zařadit se mezi mderní vzdělávací instituce s kvalitní materiálně technicku základnu. Díky realizvaným prjektvým vzdělávacím aktivitám jsme bhatili pedaggický sbr vysce erudvané pedaggy, kteří mhu žáky kvalitně připravit na jejich buducí pracvní kariéru. Získali jsme nvé mderní učebny s kvalitním vybavením k realizaci výuky dle příslušných ŠVP. Přídili jsme si špičkvé mderní vybavení pr dbrné vzdělávání žáků dle ŠVP Elektrtechnika. Velmi jsme vylepšili vzdělávací pdmínky, které nám umžní pskytvat kvalitní dbrné vzdělávání žákům v suladu a v návaznsti na ŠVP Elektrtechnika. Zajistili jsme takvé pdmínky, které budu nejlépe vyhvvat nejen sučasným, ale i buducím vzdělávacím ptřebám žáků v suladu a v návaznsti na příslušné ŠVP. Vytvřili jsme vzdělávací prstředí, které bude žáky více inspirvat a mtivvat ke studiu. -36-

37 Zkvalitnění vzdělávacích pdmínek jsme přispěli k vyšší kvalitě reginálníh šklství. Krky, které jsme pdstupili ke zkvalitnění vzdělávání našich žáků v příslušných brech vzdělávání dle knkrétních ŠVP přispějí především k jejich vyšší uplatnitelnsti p abslvvání jejich studia na naší škle. Máme v pedaggickém sbru dbrně způsbilé pedaggy, kteří pršli speciálním šklením k užívání nvě přízených zařízení. Vytvřili jsme síť splupracujících škl v rámci partnerských škl prjektu NatTech, jejímž prstřednictvím si vyměňujeme zkušensti, pznatky i příklady dbré praxe ke zkvalitnění vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Síť středních a základních škl, která vznikla na základě zapjení splupracujících ZŠ při realizaci prjektvých aktivit, přispěje k vyšší infrmvansti žáků základních škl brech i pdmínkách výuky, které nabízíme, cž přispěje k nábru žáků, kteří mají daný br skutečně zájem. -37-

38 Přílhy evaluační zprávy Přílha č. 1, grafy s vyhdncením jedntlivých dtazníků dle aktivit prjektu: Aktivita A-1-1, A-2-0 Labratř chemie: Učebna bilgie: -38-

39 Učebna gegrafie: Učebna fyziky: Pracviště rbtiky: Z uvedených grafů vyplývá, že vybavení je využíván velmi čast. Ve výuce a vlnčasvých aktivitách vybavení pužívali žáci i pedaggvé dle charakteru vybavení. -39-

40 Aktivita A-2-1 Z výše uvedenéh grafu vyplývá, že šklení, které pedaggvé abslvvali v rámci aktivity, byl většinu velmi přínsné. Pedaggvé pvažvali šklení přínsné vzhledem k jejich praxi. Aktivita A-2-3 Kružek chemie -40-

41 Kružek bilgie Kružek gegrafie -41-

42 Kružek fyziky Wrkshpy rbtiky Z dtazníkvéh šetření a zpracvaných grafů vyplývá zájem blasti vzdělávání, které byly bsahem kružků a dalších vlnčasvých aktivit. Žáci v dtazníkvém šetření vyslvili jednznačně příns vlnčasvých aktivit a zájem v aktivitách pkračvat. -42-

43 Aktivita A-2-4 Z uvedenéh šetření vyplývá příns aktivity pr jedntlivé účastníky. Dle grafu 2 je patrná velmi vyská chta sdílet pznatky mezi jedntlivými partnery. Aktivita A-N-1 Vzhledem k vyššímu pčtu akcí byly jedntlivá šetření slučeny a grafy ukazují výsledky za celu aktivitu. Z prvedenéh šetření vyplývá, že jedntlivé aktivity byly pr většinu žáků přínsem a -43-

44 bdbných aktivit by se rádi účastnili i v následujícím bdbí. Částečný nezájem technická témata a technické vzdělání byl zaznamenán především u děvčat. Aktivita A-N-4 Z grafů vyhdncení aktivit vyplývá, že zájem a spkjenst s aktivitu byla velmi vyská. Naprstá většina respndentů by se ráda zúčastnila bdbné aktivity i v buducnu. -44-

45 Aktivita B-1-3 Den na škle Z dtazníkvéh šetření vyplývá, že aktivita byla pr výraznu většinu žáků přínsem, výuka byla zajímavá i pr žáky, kteří se technické a přírdvědné témata nezajímají a neplánují další studium technických a přírdvědných brů. Sustředění mladých přírdvědců -45-

46 Akce se účastnili zájemci přírdní vědy a technické studium. I vzhledem k tmu šetření ukazuje extrémně vysku spkjenst s realizací akce a zájem dané blasti vzdělávání. -46-

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více