VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/ Škola 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace Adresa školy Školní 301, Křinec Právní forma příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Tomáš Veverka zástupce ředitele: Mgr. Jana Kuncířová Výchovný poradce Mgr. Dana Lokšová Kontakt tel.: www: 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Městys Křinec Adresa zřizovatele Náměstí 25, Křinec Kontakt tel.: Údaje o školské radě Rok voleb současné školské rady 2011 Počet členů školské rady 3 Předseda školské rady Mgr. Jana Kuncířová Kontakt na předsedu Členové školské rady Mgr. Jana Kuncířová Ivana Merklová Milan Moc Zápisy z jednání školské rady jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách školy. Stránka 1

2 1.4 Údaje o občanském sdružení při škole Název SDRUŽENÍ RODIČŮ KŘINEC (SRK) Vznik 31. srpna 2004 IČO Kontakt Eliška Pěkná tel Náplň Podpora aktivit školy, podíl na financování soutěží 1.5 Subjekty se kterými škola spolupracovala ve školním roce 2012/2013 Městys Křinec INPROMA spol. s r. o. Honební společenstvo Sovenice - Bošín SDH Křinec TJ Křinec o.s. ČRS MO Rožďalovice AVZO Křinec SDH Vestec Karel Vecko JABLOTRON SECURITY a.s. ZŠ a MŠ Dvory STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN Chateau Mcely Jana a Tomáš Mrázkovi zřizovatel školy vystoupení vybraných žáků I. stupně na vítání občánků (říjen 2012, duben 2013) pomoc žáků II. stupně při organizaci akcí kulturní komise sponzorský dar ve výši ,-Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou žáků na lyžařský kurz, školu v přírodě a na nákup vybavení MŠ sponzorský dar ve výši ,-Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou žáků na školu v přírodě a adaptační kurz, případně na nákup vybavení školní družiny spolupráce při zajištění akcí, které pořádá MŠ a ZŠ, vedení hasičského kroužku zajištění fotbalového turnaje spolupráce při zajištění akcí, které pořádá MŠ a ZŠ, vedení hasičského kroužku vedení rybářského kroužku a organizace rybářského zájezdu vedení střeleckého kroužku poskytnutí autobusu na školní akce pro ZŠ a MŠ bezplatné ozvučení školních akcí finanční dar ve výši ,-Kč na nákup venkovních herních prvků pro MŠ se záměrem pomoci při nápravě škod způsobených záplavami v červnu 2013 materiální pomoc pro MŠ v souvislosti se záplavami v červnu 2013 materiální pomoc pro MŠ v souvislosti se záplavami v červnu 2013 materiální pomoc pro MŠ v souvislosti se záplavami v červnu 2013 materiální pomoc pro MŠ v souvislosti se záplavami v červnu 2013 Stránka 2

3 1.6 Součásti školy Jednotlivé součásti školy Kapacita Základní škola 450 Mateřská škola 64 Školní družina 50 Školní jídelna ZŠ 450 Školní jídelna - výdejna (MŠ) 64 Součást školy Počet tříd / oddělení Počet dětí / žáků 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ 4 55 Škola celkem Mateřská škola 3 64 Školní družina 2 50 Školní jídelna MŠ - 64 Školní jídelna ZŠ Charakteristika jednotlivých součástí školy Základní škola Základní škola je úplnou školou s postupovým prvním až devátým ročníkem. Výuka probíhá ve čtyřech propojených pavilonech, které jsou označeny jako A, B, C a D. V pavilonu A je 5 kmenových tříd pro 1. až 5. ročník a jedna odborná učebna vybavená výškově nastavitelnou interaktivní tabulí. V pavilonu B jsou kmenové učebny pro 6. až 9. ročník, učebna informatiky a učebna pro sportovní aktivity (malá tělocvična),kterou jsme v roce 2011 vybavili k výuce gymnastiky. Pingpongové stoly, které byly umístěny v této učebně, jsou v současnosti k dispozici žákům na chodbě školy. V pavilonu C je tělocvična, družina, kuchyně a školní jídelna. V pavilonu D je odborná učebna pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cvičná kuchyňka a dílna. V učebně fyziky je od ledna 2010 instalována interaktivní tabule s kompletním příslušenstvím. Od roku 2011 máme interaktivní tabuli i na pavilonu A a od roku 2012 také na pavilonu B. Počátkem roku 2012 škola pořídila novou keramickou pec, která je umístěna ve školní dílně. Tato pec našla využití nejen při pracovních činnostech, ale i pro zájmovou činnost našich žáků i jejich rodičů. Škola disponuje poměrně rozsáhlými venkovními prostorami, na kterých se nachází sportovní areál, který vyžaduje revitalizaci. Zbylá část je využívána jako okrasná zahrada a v letních měsících i k výuce v přírodě. Již během hlavních prázdnin v roce 2010 došlo k výrazným vylepšením v prostředí školy. Ve všech budovách proběhla kompletní výměna oken a vnějších dveří, což pomáhá šetřit provozní náklady za elektrickou energii. Pro žáky I. stupně již rok slouží mezi pavilonem A a spojovací chodbou nová šatna vybavená šatními skříňkami. Žáci II. stupně v pavilonu B také již dva roky využívají kompletně zrekonstruované sociální zařízení.. V pavilonu B jsou od loňských prázdnin nové šatní skříňky pro žáky II. stupně. Každý žák naší školy má tak v současnosti svou uzamykatelnou šatní skříňku. Od září 2011 probíhá výuku anglického jazyka v MŠ, na kterou navázala od září 2012 výuka AJ v první třídě ZŠ a poté i následně ve druhé třídě. Městys Křinec vypsal počátkem srpna 2012 výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu A. Samotná rekonstrukce potom proběhla během září Během této rekonstrukce jsme ani nemuseli přerušit provoz školy. Stránka 3

4 I v tomto školním roce byli žáci 6. a 9. ročníku testováni z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Výsledky dotazníkového šetření Mapy školy z roku 2012 jsou k nahlédnutí v dokumentech na našich webových stránkách. Všechny tyto testy naše škola pořídila od firmy SCIO.cz. Mateřská škola V mateřské škole byla v letošním školním roce plně využita kapacita 64 dětí. Děti jsou rozděleny do třech oddělení. Každé oddělení má k dispozici svou třídu, hernu, umývárnu, sociální zařízení a šatnu. Třídy jsou dobře prosvětlené a vymalované pastelovými barvami. Vybavení MŠ je funkční, u zastaralého nábytku dochází k postupné obměně. Pedagogický sbor školy tvoří čtyři učitelky, ve stejném složení jako v minulém školním roce. Úklid zabezpečuje jedna pracovnice, která zároveň vozí a připravuje svačiny a vydává obědy dětem. O topení se staral topič, který zde pracuje na základě dohody o pracovní činnosti. I v tomto školním roce je prováděna výchovně vzdělávací činnost dle školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok, který je rozpracován do integrovaných celků třídních vzdělávacích programů přizpůsobených věku, schopnostem a zaměření dětí Formy činností s dětmi se během dne mění a prolínají. Všechny činnosti obsahují prvky tvořivosti. Nadstandartně školka nabízí kroužek anglického jazyka a logopedii. Velkým narušením chodu MŠ byly červnové záplavy, kdy velká voda poškodila kotelnu a obě zahrady. MŠ tím přišla o veškeré zahradní vybavení pro děti a možnost oblíbeného pobytu dětí na zahradě. Během letních prázdnin však za pomocí Městyse Křinec byly zahrady obnoveny a vybaveny novými, moderními, zahradními prvky a hračkami. Školní družina Školní družina se nachází v přízemí v pavilonu C. Ráno byla družina otevřena od 6.30 do 7.30 hod., odpoledne potom od do hod. Odpolední družina měla dvě oddělení. První oddělení v pavilonu C pod vedením vedoucí vychovatelky paní Zdeny Kuncové a druhé oddělení v učebnách I. stupně v pavilonu A pod vedením Mgr. Dany Vajskébrové a Mgr. Světlany Vošické. Družinu využívalo 41 dětí, přičemž 2 děti byly s nepravidelnou docházkou. Vedoucí vychovatelka si vyzvedává děti z 1. třídy po vyučování a odvádí je na oběd. Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost. V případě druhého oddělení děti docházejí postupně. Všechny děti docházející do školní družiny měly možnost navštěvovat výtvarný, recitační, pěvecký, rybářský,pohybový kroužek, vaření a sportovní kroužek(florbal). Během celého školního roku děti z družiny pravidelně navštěvovaly místní knihovnu, kde byly seznámeny s novými knihami, poznávaly spisovatele a ilustrátory, občas si i zasoutěžily. V družině jsme si potom vyprávěli o nově přečtených knihách a děti kreslily obrázky. Další aktivitou bylo vaření v kuchyňce. Děti si uvařily pudink, připravily jednohubky, pomazánky na chlebíčky,upekly linecké cukroví, pracny, jemné tyčinky, roládu z listového těsta,beránka, palačinky, koblihy a langoše. Na konci školního roku si děti samy zdobí zmrzlinový pohár. Během roku chodíme na vycházky po obci nebo parku,také na dětské hřiště. Dvakrát za rok proběhla akce,, Udělej něco pro své okolí, kdy s dětmi sbíráme odpadky v okolí školy a na dětském hřišti. Konec školního roku byl již tradičně zakončen akcí,, Noc v družině. Letos děti viděly vojáky v německé a americké uniformě.také si mohly i zastřílet nebo se nechat svézt koníkem na voze. Akci zakončila také tradiční noční hra,, Bobřík odvahy. Stránka 4

5 Školní jídelna, Školní jídelna výdejna (MŠ) Kapacita školní kuchyně je 450 obědů. Kapacita školní jídelny je 62 osob. Ke stravování bylo přihlášeno ve školním roce 2012/2013 celkem 127 osob. Z tohoto počtu bylo 45 žáků 1. stupně, 51 žáků 2. stupně, 21 zaměstnanců školy a 10 cizích strávníků. Součástí školní jídelny je také výdejna pro 64 dětí v MŠ, pro které se připravují kromě obědů ještě přesnídávky a svačiny. Školní jídelna vaří v tomto školním roce jedno hlavní jídlo denně. Strava je připravována v souladu s požadavky na zdravou a pestrou výživu. Vzhledem k tomu, že stravování ve školní jídelně musí dodržovat kritéria na plnění doporučených denních dávek, zařazujeme do jídelníčku pravidelně rybí a kuřecí maso, luštěniny a mléčné výrobky. K jídlům je podávána čerstvá zelenina a ovoce, vitaminové nápoje a mléko. Výdej obědů probíhá ve třech intervalech od do hodin. 1.8 Materiálně-technické podmínky školy Učebny 9 kmenových učeben Herny 1 herna Odborné pracovny, knihovna, multimediální 6 odborných učeben učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Vše ve společném venkovním areálu školy Sportovní zařízení - tělocvična Tělocvična velká (pavilon C) Tělocvična malá (pavilon B) Dílny a pozemky Dílny+keramická pec (pavilon D) Žákovský nábytek Škola je vybavena dostatečným množstvím odpovídajících žákovských stolků a židlí. Ostatní nábytek je potřeba postupně obměnit. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Dochází k postupné obměně a vybavování dle finančních možností školy Škola má pro své žáky dostatečný počet učebnic a učebních textů. Žáci si kupují pracovní sešity na matematiku, český jazyk, prvouku, vlastivědu, fyziku, chemii, dějepis, zeměpis, přírodopis a cizí jazyky. Škola stále potřebuje finanční prostředky pro nákup nových interaktivních učebnic. Vybavení je na dostatečné úrovni. Pomůcky jsou zastaralé. Některé z nich bude nutné v dohledné době obměnit. Jsou potřeba finanční prostředky na nákup odborných knih pro učitele. Škola je vybavena výpočetní a audiovizuální technikou v dostatečném množství pro současný počet žáků a pedagogických pracovníků. Postupně je prováděna průběžná obměna starší techniky. Stránka 5

6 Ve školním roce 2012/2013 byl dokončen projekt EU peníze školám, ze kterého se pořídila částečná modernizace výpočetní techniky. Také jsme získali darem starší, ale výkonnou výpočetní techniku, kterou postupně zařazujeme do provozu. Ve sledovaném období škola využívala celkem 5 tříd různě vybavené výpočetní a audiovizuální technikou. Učitelský počítač ve třídě dovoluje zobrazování dat dataprojektorem. Tři třídy interaktivní výuky jsou vybaveny počítačem pro pedagogy, dataprojektorem a interaktivní tabulí. V těchto třídách lze využít nově zakoupené hlasovací zařízení. Jedna třída je vybavena počítačem a dataprojektorem. Přes 80% ostatních tříd je vybaveno DVD, případně VHS přehrávači a televizí. Pedagogové mají k dispozici notebooky pro přípravy a práci s interaktivními tabulemi. Sborovny pedagogů byly vybaveny novými počítači a kancelářským softwarem. Všechny počítače ve škole jsou připojeny do lokální počítačové sítě. Je zabezpečeno sdílení dat, připojení k internetu s rychlostí do 16Mbit/s, komunikace mezi uživateli a bezpečnost dat. Propojení počítačů je provedeno kabelovým rozvodem po budově školy. Připojení k internetu a webové stránky školy zajišťuje firma COMTEX NETWORK SYSTEMS. Provoz schránek elektronické pošty pro pedagogické a administrativní pracovníky je realizován komerční společností LICANET. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP třída Stránka 6

7 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DUHA 2013 vydaný 30. srpna 2013 (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/ ) Zařazené třídy třída 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 27 Počet učitelů ZŠ 13 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 4 Počet asistentů pedagoga ZŠ 1 Počet všech nepedagogických pracovníků ZŠ 4 Počet nepedagogických pracovníků MŠ 1 Počet pracovníků ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé ZŠ celkem 100 Učitelky MŠ 50 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku nad 55 let v důchod. věku Celkem Muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Stránka 7

8 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Počet osob Úvazek (%) Stupeň vzdělání samostatná odb. kuchařka SOU pomocné kuchařky základní uklízečky základní školník SOU ved. školní jídelny ZŠ ÚSO hospodářka ÚSO 4. Zápis k povinné školní docházce a mateřské školy, přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Zápis k povinné školní docházce proběhl 30. ledna 2013 a 13. února Zápis do mateřské školy Do mateřské školy bylo nově zapsáno pro následující školní rok celkem 17 dětí. Zápis proběhl 20. března Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Komentář: Na víceletá gymnázia se hlásil 1 žák. b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem Stránka 8

9 c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Komentář: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy. v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 1. třída třída třída třída třída Celkem Stránka 9

10 II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 6. třída třída třída třída Celkem II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Z toho žáci s dostatečnou 6. třída třída třída třída Celkem Přehled o chování I. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem I. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 1. třída třída třída třída třída Celkem Stránka 10

11 II. stupeň 1.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem II. stupeň 2.pololetí Třída Počet žáků Pochvala Pochvala NTU Důtka TU Důtka 2. stupeň 3. stupeň TU ŘŠ ŘŠ 6. třída třída třída třída Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , I. stupeň , II. stupeň , Celkem , Stránka 11

12 2. pololetí Třída Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , třída , I. stupeň , II. stupeň , Celkem , Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení 9. 1 S vývojovými poruchami učení 1., 4., 6., 7., 8., Komentář: Při vzdělávání žáka s kombinovaným druhem postižení byla nutná asistentka pedagoga. 5.4 Prevence sociálně patologických jevů Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. ZŠ Křinec, tak jako jiné školy, má zpracován Minimální preventivní program, kde jsou stanoveny základní cíle práce s dětmi v oblasti primární prevence. MPP je dlouhodobým preventivním programem, jeho úkolem je oddalovat, bránit nebo snižovat výskyt sociálně patologických jevů. Podporuje zdravý životní styl tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity ). Na naší škole jsou vytvářeny podmínky k tomu, aby chování žáků vůči sobě i zaměstnancům školy bylo v souladu se zásadami slušného chování. To se nám v uplynulém roce vcelku podařilo. Stránka 12

13 Už několik let získávají pedagogičtí pracovníci zpětnou vazbu od žáků 5. a 9. ročníku v oblasti sociálně patologických jevů a návykových látek. Odpovídají na otázky jednoduchého testu, který vychází z jejich získaných znalostí během výuky zaměřené na danou tématiku. Většina žáků prokázala dobrou orientaci v dané problematice. Výsledky testů jsou porovnávány s testy z minulých let a jsou důležitým zdrojem informací potřebných pro další práci s dětmi v oblasti sociálně patologických jevů. 5.5 Výchovné poradenství Základem práce výchovné poradkyně jsou práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami a kariérové poradenství pro žáky školy. Jsou umožňovány konzultace žákům a rodičům, ostatním pedagogům je nabízena a poskytována metodická pomoc v oblasti práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami. Škola úzce spolupracuje s pracovištěm PPP Středočeského kraje v Nymburce a se Speciální školou v Kolíně. Klienti PPP mají v naší škole zajištěny podmínky pro vzdělávání podle svých potřeb. Na základě doporučení PPP a v úzké spolupráci mezi vyučujícími vytváří výchovná poradkyně individuální plán vzdělávání každého žáka se speciálními potřebami. V případě potřeby zajišťuje výchovná poradkyně kontakt i s dalšími pracovišti ( např. SPC, OSPOD). Ve spolupráci s Úřadem práce v Nymburce jsou pro žáky 5. a 9. třídy a pro žáky vycházející z jiného ročníku zajišťovány materiály a individuální poradenství pro optimální volbu dalšího studia. Žáci deváté třídy v tomto školním roce často využívali konzultační hodiny výchovné poradkyně, na třídních schůzkách byli s průběhem přijímacího řízení seznámeni i rodiče žáků. Všichni žáci se umístili na vybrané obory. Důležitou součástí je i práce v oblasti prevence nežádoucích jevů, a to buď ve spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů, nebo ve spolupráci s třídními učiteli. Sledujeme informovanost žáků v této oblasti a snažíme se co nejvíce zdokonalovat jejich sociální dovednosti. Jednou z akcí v této oblasti je adaptační kurz pro žáky šestých a sedmých ročníků. Kurz je vždy detailně připraven tak, aby splňoval svůj základní účel napomáhat k osobnímu rozvoji každého zúčastněného, naučit zúčastněné vzájemné komunikaci, vytvořit z dětí spolupracující tým. Tomu napomáhají různé aktivity, které naplňují výzvy fyzické, mentální i emoční. Jsou vzájemně propojeny tak, aby vytvářely zážitkové aktivity, které přispívají k osobnímu a skupinovému rozvoji. Náš již třetí adaptační kurz se konal ve dnech září 2012 v Českém ráji se základnou na Malé Skále. Žáci šesté a sedmé třídy s pedagogickým dozorem Tomášem Veverkou, Evou Vlčkovou a Danou Lokšovou zde prožili čtyři dny plné různých aktivit. Poznávali krásné prostředí Českého ráje, vystoupali na Vranov a po prohlídce skalního hradu došli až na hrad Frýdštejn, sjížděli na raftech řeku Jizeru až do Dolánek, kde si prohlédli Dlaskův statek. Nejnáročnější aktivitou byl program v lanovém centru. Děti si vyzkoušely i zcela novou aktivitu geocaching (hledání schránek s překvapením podle GPS) v okolí Malé Skály. Každý večer se všichni scházeli k sociálním hrám, děti přemýšlely o sobě i o druhých. V průběhu druhého pololetí byl připravován adaptační kurz na další školní rok. Stránka 13

14 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace vzdělávání Pracovník (místo konání) 6.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná Mgr. Jana Kuncířová Infra Stařeč koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Vzdělávání (místo konání) 6.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace, semináře Pedagogičtí pracovníci ZŠ Novely právních předpisů k se zaměřením na dopady ve školství. (Nymburk) Finanční gramotnost (Praha) 38. VALNÁ HROMADA AŘZŠ ČR,Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny (Rokytnice nad Jizerou) Pracovník Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Tomáš Veverka Stránka 14

15 Zábavné formy výuky Aj v MŠ a v 1.ročníku ZŠ (Praha) I. prezenční jazykový workshop pro učitele (Praha) Podporujeme přírodovědnou gramotnost žáků/učíme se v ZOO (Praha) SMART Klub krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky (Praha) Nástroje Lesson Aktivity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí SMART Board (Praha) Projekt IMPULS podpora profesního rozvoje učitelů v obecném i odborném anglickém jazyce (elearning Praha) Připravujeme se na výuku a připravujeme k učení v předškolním věku (Kolín) Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ/Hrajeme si v matematice (Nymburk) Projekt IMPULS podpora profesního rozvoje učitelů v obecném i odborném anglickém jazyce (elearning Praha) Slovní úlohy jako nástroj rozvoje tvořivého myšlení a čtenářské gramotnosti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ (Hradec Králové) Rozvíjíme přírodovědnou a čtenářskou gramotnost v prvouce (Praha) Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce (Praha) Projekt IMPULS podpora profesního rozvoje učitelů v obecném i odborném anglickém jazyce (elearning Praha) Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART Board (Praha) Nástroje Lesson Aktivity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku s interaktivní tabulí SMART Board (Praha) Projekt IMPULS podpora profesního rozvoje učitelů v obecném i odborném anglickém jazyce (elearning Praha) Hry v počáteční výuce angličtiny(nymburk) Moderní učitel dějepisu a společenských věd I (Hradec Králové) Moderní učitel dějepisu a společenských věd II (Hradec Králové) Moderní učitel dějepisu a společenských věd III (Hradec Králové) Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ (Praha) Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Jana Kuncířová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Dana Lokšová Mgr. Světlana Vošická Mgr. Světlana Vošická Mgr. Světlana Vošická Mgr. Světlana Vošická Ing. Jaroslav Pulda Ing. Jaroslav Pulda Ing. Jaroslav Pulda Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Eva Ernstová Mgr. Dana Vajskébrová Stránka 15

16 Cesty k literatuře a ke čtenářství/slovo jako lodička pro obrazy (Mladá Boleslav) Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení (Praha) Rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím textů se sportovní tematikou Rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím textů se sportovní tematikou Školení preventistů PO (Nymburk) Nepedagogičtí pracovníci Vema, a.s.- mzdy (Praha) Mgr. Dana Vajskébrová Mgr. Dana Vajskébrová Mgr. Šárka Bebutová Mgr. Ludmila Hájková Vladimír Hojsák Jana Horáková 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o aktivitách základní školy, mateřské školy a školní družiny Významné akce základní školy Další akce základní školy Adaptační kurz (září 2012) Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Křinci (listopad 2012) Vánoční besídka v tělocvičně školy (prosinec 2012) Poznávací zájezd do Norimberka (prosinec 2012) Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2012) Toulavé tlapky akce na podporu azylu pro psy a kočky v Úmyslovicích (prosinec 2012) Velikonoční trhy ( březen 2013) Poznávací zájezd do Paříže a Versailles (květen 2013) Rybářský výlet do Podlužan (květen 2013) Školní akademie (květen 2013) Škola v přírodě pro I. stupeň (červen 2013) Křinecký desetiboj netradiční sportovně-kulturní odpoledne pro žáky a jejich rodiče (červen 2013) Výlet 5. třídy do Prahy (září 2012) Výstava Tváře v pražské galerii v Rudolfinu 9.třída (září 2012) Návštěva výstavy českého zahrádkářského svazu v Křinci (září 2012) Soutěž o nejhezčí nebo spíše nejstrašidelnější dýni Helloweenku (říjen 2012) Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou v místní lidové knihovně (říjen 2012) Divadelní představení Kabaret pro žáky I. stupně (říjen 2012) Nový Zéland země dlouhého bílého oblaku pořad zaměřený na rozšíření zeměpisného a přírodopisného učiva pro žáky II. stupně (listopad 2012) Chemická exkurze do Heyrovského ústavu Akademie věd v Praze 8.,9. třída (listopad 2012) Draví ptáci představení s dravci pro žáky školy (listopad 2012) Jak si čerti hráli na divadlo divadelní představení pro I. stupeň (listopad 2012) Pozorujeme oblohu výukový program pražského planetária pro 3.,4., a 5. třídu (listopad 2012) Národně technické muzeum v Praze exkurze pro žáky 7. a 8. třídy (prosinec 2012) Stránka 16

17 Dřevíčková dílna výroba dřevěných hraček žáci I. stupně (leden 2013) Národní muzeum v Praze expozice Keltové a Řecko ve stínu Olympu a Svět dětí v období monarchie žáci 6. třídy (únor 2013) Městské divadlo Mladá Boleslav Canterwilské strašidlo vystoupení pro žáky 7., 8. a 9. třídy (únor 2013) Divadlo Neklid představení pro žáky I. stupně (únor 2013) Národní muzeum v Praze expozice Jak se žilo za císaře pána žáci 8. třídy (březen 2013) Vývoj české rockové hudby hudební pořad pro žáky školy (březen 2013) Maškarní diskotéka pořádaná žáky tanečního kroužku (březen 2013) Přednáška Tomáše Kubeše Afrika žáci II. stupně (duben 2013) Divadlo Neklid představení pro žáky I. stupně (duben 2013) Celoškolní sběr papíru žáci školy (duben 2013) Obrněný transportér názorná ukázka vedoucích z dětského tábora MASH 4077 z Trutnova (květen 2013) Kouzelník Erik Forkuss představení pro žáky I. stupně (květen 2013) Exkurze do Prahy Staré Město a Malá Strana - žáci 7. třídy (květen 2013) Školní výlet žáků 8. třídy do Malé Úpy v Krkonoších (květen 2013) Exkurze do Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni vybraní žáci 7., 8. a 9. třídy (květen 2013) Školní výlet žáků 6. a 7. třídy do 3D kina v Praze (červen 2013) Exkurze žáků 8. a 9. třídy do muzea ŠKODA AUTO (červen 2013) Školní výlet 4. a 5. třídy do Poděbrad (červen 2013) Projektová činnost základní školy Projekt AJ My Family 7. třída (říjen 2012) Projekt AJ The USA 7. třída (říjen 2012) Projekt NJ Ich 8. třída (listopad 2012) Projekt NJ Mein Freunde 8. třída (listopad 2012) Projekt I. stupně Jablíčkový den (listopad 2012) Projekt PŘ Houby 6. třída (listopad 2012) Projekt D Francouzská revoluce 8. třída (listopad 2012) Projektový den Vánoční dílna (prosinec 2012) Projekt AJ My Favourite Animals 6. třída (leden 2013) Projekt AJ Evropean Countries 7. třída (únor 2013) Projekt AJ My family 3. třída (únor 2013) Projekt D Občanská válka v USA 8. třída (únor - březen 2013) Projektový den Velikonoční dílna (březen 2013) Projekt NJ Meine Woche 9. třída (březen 2013) Projekt AJ Canadien Cities 7. třída (duben 2013) Projekt NJ Meine Hobbys 8. třída (duben 2013) Projekt AJ European Cities 6. třída (květen 2013) Projekt NJ Meine Kleidung 9. třída (květen 2013) Projekt I. stupně Voda (květen 2013) Projekt NJ Meine Traumreisen 8. třída (červen 2013) Stránka 17

18 Významné akce mateřské školy Podzimní šlápota na Chotuc ( září 2012) Drakiáda s rodiči ( listopad 2012) Vánoční besídka pro rodiče ( prosinec 2012) Masopust ( únor 2013) Jarní šlápota (duben 2013) Další akce mateřské školy Pohádka kamarádi by si měli pomáhat (září 2012) Podzimní šlápota ( září 2012) Podzimní dílnička (říjen 2012) Bramboriáda (říjen 2012) Drakiáda s rodiči ( listopad 2012) Dýňový den ( listopad 2012) Půjdem spolu do Betléma L. Helligerová ( prosinec 2012) Skanzen Přerov ( prosinec 2012) Mikulášská nadílka ( prosinec 2012) Vánoční nadílka ( prosinec 2012) Andělské zvonění vánoční besídka ( prosinec 2012) Dřevíčková dílna ( leden 2013) Masopustní týden ( únor 2013) Divadlo Piškot dobrodružství prince Světlomila ( únor 2013) Výlet- Muzeum v Dobrovicích ( březen 2013) Vítáme jaro v zeleném ( březen 2013) Zábavné dopoledne s knihou ( březen 2013) Velikonoční tvoření ( duben 2013) Divadlo Drak O Honzovi ( duben 2013) Slet čarodějnic ( duben 2013) Veselá písnička ( květen 2013) Duhový den ( květen 2013) Oslava dne dětí ( červen 2013) Významné akce školní družiny Další akce školní družiny Noc v družině (červen 2013) Pravidelné návštěvy křinecké knihovny Kniha je můj kamarád (1x za měsíc) Pečení a příprava studené kuchyně ve školní kuchyňce (1x za měsíc) Příprava výrobků na Vánoční trh s kavárnou (prosinec 2012) Příprava výrobků na Velikonoční trhy (březen 2012) Udělej něco pro své okolí - sběr odpadků v okolí školy(podzim 2012, jaro 2013) Sběr víček pro Michalku Láníkovou(během školního roku) Stránka 18

19 7.2 Zájmové útvary Název zájmového útvaru Rybářský kroužek Kroužek vaření Recitační kroužek Pohybový kroužek Výtvarný kroužek I.st. Výtvarný kroužek II.st. Pěvecký sbor Florbal a fotbal Keramika pro dospělé Hasičský kroužek Střelecký kroužek Náboženství Vedoucí zájmového útvaru Jindřich Kulich Jindřich Kulich Mgr. Ludmila Hájková Mgr. Ludmila Hájková Mgr. Světlana Vošická Mgr. Dana Vajskébrová Mgr. Šárka Bebutová Mgr. Tomáš Veverka Mgr. Světlana Vošická, Mgr. Dana Vajskébrová Martin Hlinovský, Lenka Rysová Miloslav Odvárko, Miroslav Hurych Ing. Bc. Německý, DiS. 7.3 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Pythagoriáda (listopad 2012) Okresní kolo dějepisné olympiády (leden 2013) Školní kolo recitační soutěže (únor 2013) Konverzace v německém jazyce v Nymburce (únor 2013) Okresní kolo olympiády v českém jazyce v Nymburce(únor 2013) Okresní kolo recitační soutěže v Nymburce(březen 2013) Konverzace v německém jazyce - krajské kolo na Kladně(březen 2013) Soutěž základních škol v moderním tanci na Loučeni (březen 2013) Soutěž juniorského aerobicu (březen 2013) Krajské kolo přehlídky sólových recitátorů v Kolíně(duben 2013) Okresní kolo Pythagoriády v Poděbradech (květen 2013) Mc Donald Cup v Rožďalovicích - 1. kolo Upřesňující informace (umístění) matematická soutěž - školní kolo Eliška Plchová (8. třída) účast Tereza Najmanová(9. třída) - účast Jiří Havel(3. třída), Miloslav Kozel(6. třída), Libor Pošepný(7. třída), Tereza Najmanová(9. třída) Tereza Najmanová (9. třída) 1. místo Markéta Růžičková (9. třída) 4. místo Eliška Plchová (8. třída) místo Markéta Růžičková(9. třída) - účast Jiří Havel(3. třída), Miloslav Kozel(6. třída), Libor Pošepný(7. třída), Tereza Najmanová (9. třída) Tereza Najmanová(9. třída) - účast taneční skupina ve složení : Tereza Dlouhá (8. třída), Lenka Novotná(8. třída), Tereza Najmanová(9. třída) a Markéta Růžičková(9. třída), obsadila celkové 4. místo Markéta Růžičková ( 9. třída) - účast Miloslav Kozel(6. třída) - účast Pavel Najmon(5. třída) - účast výběr žáků I. stupně postup Stránka 19

20 (květen 2013) Mc Donald Cup v Lysé nad Labem okresní kolo (květen 2013) Fotbalový turnaj o putovní pohár v Libici nad Cidlinou(červen 2013) výběr žáků I. stupně účast Výběr žáků 3. až 6. třídy 1. místo 8. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích Zdrojů V září 2010 naše škola vytvořila projekt Pohodová škola, zažádala o peníze z projektu OPVK EUpeníze pro školy. V únoru 2011 jsme obdrželi částku ve výši ,-Kč. Zbývající část projektové dotace ve výši ,- Kč byla škole poskytnuta v květnu Z těchto peněz jsme pořídili celkem 18 PC sestav, 6 notebooků a 2 interaktivní tabule s příslušenstvím. Dále byly peníze z projektu vyplaceny učitelům, kteří vytvořili inovativní materiály pro výuku a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 9. Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Výnosy Výnosy celkem ,57 - dotace celkem ,00 z toho: dotace KÚSK ,00 dotace ESF Projekt Pohodová škola ,00 provozní dotace Městys Křinec ,00 - školské služby ŠD + MŠ ,00 - stravné ,43 - použití fondů/dary ,00 - úroky ČS 8.807,14 - jiné ostatní výnosy (pojistná plnění apod.) ,00 - doplňková činnost ,00 Náklady Neinvestiční náklady celkem ,32 - spotřební materiál ,18 - DDHM, učební pomůcky ,00 - učebnice, školní potřeby 1.tř ,50 Stránka 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u tel.: 233 930 826 e-mail: skola@ skola.libcice.cz Výroční zpráva o činnosti

Více