Realizátor. Univerzita Palackého v Olomouci. Model Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizátor. Univerzita Palackého v Olomouci. Model Evropské unie www.rozhodujoevrope.cz"

Transkript

1 Realizátor Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současné době má univerzita celkem osm fakult - Cyrilometodějskou teologickou fakultu, Lékařskou fakultu, Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu, Fakultu tělesné kultury, Právnickou fakultu a Fakultu zdravotnických věd. Celá univerzita má více než posluchačů a kolem 2500 zaměstnanců (z nichž je asi 1000 akademických pracovníků). Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byla prvním pracovištěm svého typu založeným v Československu po znovunabytí demokracie v roce Od té doby se řadí mezi špičkové výzkumné a vzdělávací instituce v oboru, a to nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Poskytuje komplexní vzdělávání v oboru politologie a evropská studia ve všech třech stupních vyššího vzdělávání, od bakalářského po doktorský studijní program. Katedra se navíc těší značnému zájmu ze strany zahraničních studentů, zejména o kompletní magisterský program realizovaný v anglickém jazyce a unikátní jednosemestrální blok Central European Studies Program, představující jedinečnou příležitost seznámit se s historií, aktuálním vývojem a fungováním společností ve střední Evropě. Kromě standardních vzdělávacích aktivit se katedra velkou mírou podílí na výzkumné a publikační činnosti v oboru politických věd a evropské integrace a aktivně spolupracuje na řadě domácích i zahraničních projektů. Katedra politologie a evropských studií Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského Olomouc Model Evropské unie

2 Seznam zapojených škol Úvodní slovo Gymnázium, Čajkovského 9, Olomouc Gymnázium, Elgartova 689/3, Brno Gymnázium, Hradební 218, Broumov Gymnázium, Husitská 2053, Sokolov Gymnázium, Masarykovo nám. 8, Šumperk Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno - Řečkovice Gymnázium, tř. Spojenců 907, Otrokovice Gymnázium, Vídeňská 47, Brno Gymnázium a SOŠ, Tkalcovská 460, Jilemnice Gymnázium dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem Gymnázium F. M. Pelcla, Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Kněžnou Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 800/29, Přerov Gymnázium Jana Opletala, Opletalova 189, Litovel Gymnázium Joachima Barranda, Talichova ulice 824, Beroun Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom Gymnázium Olgy Havlové, Marie Majerové 1691, Ostrava-Poruba První české gymnázium, Národní 25, Karlovy Vary Střední odborná škola elektrotech. COP, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Střední průmyslová škola, T. G. Masaryka 3, Loket Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary Vážení přátelé, oslovuji Vás jménem ministra pro evropské záležitosti, který poskytl záštitu vzdělávacímu projektu Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie. Jako představitelka jeho útvaru, který zajišťoval chod českého předsednictví v Radě EU a i nadále v České republice koordinuje evropské agendy, cítím potřebu zapojit do informování o evropském dění celou českou společnost, zvláště v době významné změny fungování Evropské unie, kterou nastolila ratifikace Lisabonské smlouvy. Právě projektu Rozhoduj o Evropě se daří zajímavým způsobem využívat populární postupy neformálního vzdělávání, a tím zlepšit orientaci středoškolské mládeže v evropské tématice. Studenti dostávají mimořádnou možnost vžít se do rolí ministrů členských států EU, kteří zasedají v jednotlivých tematických radách, a poslanců Evropského parlamentu za různá politická seskupení, účastnit se v těchto rolích náročných vyjednávání a poznat tlak různých zájmových skupin a novinářů. Mohou tedy snadněji pochopit fungování evropských institucí. Nabyté zkušenosti zcela jistě využijí ve svém budoucím životě, a proto si tento projekt zaslouží naši podporu. Velice mne přitom těší, že mezi organizátory projektu jsou lidé, kteří se na českém předsednictví v Radě EU přímo podíleli a mohou bezprostředně získané poznatky a dojmy na jeho účastníky přenést. S přátelským pozdravem Jana Hendrichová 2 3

3 O projektu Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie je kombinací řady interaktivních seminářů, jednání a simulací, které společně tvoří ucelený soubor efektivní komunikace a informovanosti žáků základních a středních škol a vysokoškolských studentů. Projekt přímo navazuje na realizované ročníky projektu Rozhoduj o Evropě: modelové zasedání Rady EU a Evropské rady, které rozšiřuje o simulaci Evropského parlamentu, Evropské komise, organizovaných zájmů a médií. Projekt má celorepublikový rozsah a ve své závěrečné fázi je situován v moravské Olomouci. Projekt je rozčleněn do několika fází: Konference Evropský parlament v roce voleb Workshop realizačního týmu projektu Regionální interaktivní semináře Přípravné setkání Závěrečná simulace Termín realizace září říjen Aktivita Konference Workshop Regionální semináře Přípravné setkání Závěrečná simulace 4 5

4 Konference Evropský parlament v roce voleb 8. dubna 2009 První a zahajovací fází projektu Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie se stala konference s názvem Evropský parlament v roce voleb, která se uskutečnila při příležitosti nadcházejících voleb do Evropského parlamentu za účasti čtyř europoslanců za Českou republiku. Hlavním cílem konference bylo zvýšit informovanost o volbách do Evropského parlamentu (EP), které se v České republice konaly ve dnech 5. a 6. června Konferenci zahájili Dan Marek z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého, Ivo Barteček, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, a Michal Hubař z Informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze. Na prvním panelu konference vystoupili akademičtí odborníci na volby do EP. Jan Outlý z Univerzity Hradec Králové ve svém příspěvku srovnával volební systémy při volbách do EP ve starých a nových členských zemích EU. S problematikou volebních kampaní seznámila posluchače Eva Bradová z Univerzity Palackého v Olomouci. Lukáš Linek ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR se ve svém příspěvku věnoval voličskému chování ve volbách do EP. V posledním příspěvku se Petr Kaniok z Masarykovy univerzity zabýval Evropským parlamentem v kontextu české politiky, přičemž kladl důraz na přítomnost tří českých politických stran ve frakci Evropská lidová strana Evropští demokraté. Druhý panel patřil již samotným poslancům Evropského parlamentu. Europoslanci Jan Březina (KDU-ČSL), Jana Hybášková (EDS), Libor Rouček (ČSSD) a Oldřich Vlasák (ODS) seznámili účastníky konference se svou dosavadní činností v této instituci a představili své programové priority pro případ, že budou opět zvoleni v nadcházejících červnových volbách. Všechny přednesené příspěvky se setkaly s velkým zájmem účastníků konference, kteří v prostorech vymezených pro dotazy diskutovali s odborníky i europoslanci nejen na téma významu voleb do EP, ale také o aktuální situaci na české politické scéně. Konference se zúčastnilo na 80 účastníků a setkala se s velkým zájmem ze strany široké veřejnosti i médií. 6 7

5 Workshop realizačního týmu projektu srpna 2009 Druhou fází projektu byl workshop realizačního týmu projektu, který se konal ve dnech srpna v areálu Sluňákova (Centrum ekologických aktivit města Olomouce). Pracovního víkendu se zúčastnilo celkem 34 členů realizačního týmu složeného z vysokoškolských studentů a účastníků předchozího ročníku projektu. Celý širší organizační tým sestával z generálního sekretariátu, předsedů a místopředsedů jednotlivých evropských institucí, novinářů, lobbistů a administrativního sekretariátu. Z úspěšných účastníků předchozího projektu Rozhoduj o Evropě se také rekrutovali středoškolští studenti, kteří se následně podíleli na organizaci regionálních seminářů. Cílem setkání bylo vzájemné seznámení se, společné soustředění nad agendou, jednacími řády, jednotlivými kodexy a tvorba a příprava podkladů a materiálů pro další fáze projektu. Celé setkání doprovázela diskuse členů týmu společně s nácvikem praktického vedení seminářů. Závěr třídenního setkání se nesl v duchu shrnutí výstupů celého workshopu, především došlo k finalizaci bodů agendy, jednacích řádů a koncepce interaktivních seminářů. Nespornými přínosy této realizované fáze bylo zdokonalení koordinace členů organizačního týmu, zintenzívnění spolupráce, doladění konceptu regionálních interaktivních seminářů a vytvoření společných výstupů v podobě bodů agendy a legislativních návrhů, jež jsou nosným tématem závěrečné fáze projektu samotné simulace evropských institucí. 8 9

6 Interaktivní regionální semináře září říjen 2009 Všech 14 krajů České republiky navštívily regionální interaktivní semináře pro základní a střední školy. Cílem seminářů byla podpora informovanosti mládeže o Evropské unii jejich aktivním zapojením do simulací voleb do EP, respektive jednání Rady EU. V diskusích bylo zmíněno například předsednictví České republiky v Radě EU, volby do Evropského parlamentu a další aktuální témata. Žáci základních škol byli zábavnou formou seznámeni se základními fakty o Evropské unii a mohli si vyzkoušet vžit se do role kandidáta na poslanecké křeslo v EP a přesvědčit své vrstevníky o svých kvalitách. Středoškolští žáci získali hlubší informace o evropských tématech odbornou přednáškou, po které následovala simulace jednání Rady EU. Účastníci tak dostali šanci si na vlastní kůži vyzkoušet roli politiků a přesvědčit své spolužáky o svém programu/prioritách Záměrem regionálních interaktivních seminářů bylo mimo jiné seznámení účastníků s projektem Rozhoduj o Evropě a jejich možnosti zapojit se do další fáze simulace jednání evropských institucí v Olomouci. Semináře byly vedeny vysokoškolskými studenty evropských studií a aktivními účastníky minulého ročníku projektu, kteří se s žáky podělili o své zkušenosti. Dohromady bylo ve všech krajích ČR uspořádáno 14 seminářů pro základní školy a 14 pro střední školy a o jejich úspěšné realizaci svědčí počet účastníků - semináře navštívilo na 1500 žáků základních a středních škol

7 Přípravné setkání 14. listopadu 2009 V sobotu 14. listopadu projekt Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie přivítal 98 účastníků přihlášených k simulaci evropských institucí. V reprezentativních prostorách Magistrátu města Olomouce se sešli účastníci z řad středoškolských žáků, kteří se přihlásili prostřednictvím online formuláře a v delegacích byli vybráni expertní komisí na základě svých motivací. Hlavním důvodem k setkání se stalo představení organizačních pokynů, agendy, jednacích řádů a legislativních návrhů účastníkům. Ke každému bodu agendy zákazu kouření, dovozu banánů a úpravě pracovní doby přijel do Olomouce přednášet odborník z dotyčné oblasti, který účastníkům v debatě k předloženým legislativním návrhům odpovídal na jejich dotazy. Žákům se posléze představil celý organizační tým, lobbisté, novináři a expertní komise. Prostor vznikl také nepochybně k navázání vzájemných kontaktů tolik potřebných pro následné jednání při samotné simulaci evropských institucí. V závěru jednodenního setkání se účastníci rozdělili do dvou institucí: Evropského parlamentu a Rady EU. Evropskou komisi zastupovali vybraní studenti vysokých škol odpovídajících oborů. Europoslanci byli rozřazeni do frakcí a výborů kopírujících realitu Evropského parlamentu a vrcholem celého přípravného setkání se stal slavnostní ceremoniál předání předsednictví České republiky v Radě EU švédskému králi

8 Závěrečná simulace listopadu 2009 Vrcholem celého projektu se stala závěrečná třídenní simulace. Oficiálního zahájení simulace se ujali Jana Hendrichová, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti, Ladislav Šnevajs, náměstek primátora města Olomouce, Jindřich Pietras z Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, Jiří Lach, zástupce Univerzity Palackého v Olomouci a Hubert Gehring z nadace Konrad Adenauer Stiftung. Moderace úvodního panelu se zhostil Dan Marek v pozici vedoucího projektu. Poté se plně rozběhla jednání jednotlivých institucí modelu EU. Jednání Evropského parlamentu bylo zahájeno plenárním zasedáním, během kterého se poslanci seznámili s jednotlivými legislativními návrhy. Následující jednání probíhala na půdě výborů nebo politických frakcí. Jednání v Radě EU se ujalo 27 studentů v rolích ministrů/hlav států. Projednávali všechny body agendy a připravovali připomínky Evropskému parlamentu. Všech jednání se účastnili také členové Evropské komise, kteří hledali kompromisní stanoviska mezi státy i jednotlivými institucemi. Všechny tři body projednávané agendy byly na závěrečném jednání schváleny. Po celou dobu jednání byli europoslanci a ministři vlád zpovídáni fiktivními médii televizí RoE a novináři Olomouckého pozorovatele. Zároveň byli vystaveni tlaku ze stran lobbistů, kteří politiky přesvědčovali a zkoušeli tak vyjednávací schopnosti účastníků. V závěru třídenního vyčerpávajícího jednání byly slavnostně představeny schválené legislativní návrhy na simulaci Summitu Evropské rady a vzápětí byly předány certifikáty a vyhlášeni vítězové projektu, kteří již tradičně obdrželi poznávací cestu do Bruselu

9 Realizační tým Vedení projektu Evropská komise Mgr. Dan Marek, Ph.D., M.A. vedoucí projektu Bc. Martin Pustaj předseda Evropské komise Bc. Reda Ifrah koordinátor projektu Bc. Michaela Strapáčová místopředsedkyně Evr. komise Mgr. Roman Badík koordinátor projektu Bc. Pavel Krchňák komisař Bc. Andrea Závěšická koordinátorka projektu Michaela Rohrerová komisařka PhDr. Jan Závěšický odborný analytik projektu Bc. Gabriela Cielecká komisařka Ing. Pavel Chroust finanční ředitel projektu Mgr. Jiří Štěpán komisař Sekretariát projektu Odborná garance Bc. Lucie Halouzková Bc. Pavlína Čapková komisařka komisařka Bc. Jitka Němečková Mgr. Monika Meislová Ivana Grenová Mgr. Lucie Zavičáková Monika Futáková Evropský parlament Mgr. Radim Kašpar předseda Evropského parlamentu Bc. Martin Němeček místopředseda Evr. parlamentu Jan Halíř místopředseda Evr. parlamentu 16 17

10 Rada Evropské unie Partneři projektu Bc. Tomáš Vytásek Generální tajemník Rady EU Lobbisté Bc. Petra Ježová Bc. Michael Murad Bc. Michael Brtnický Business Europe COPA COGECA ETUC Novináři Mgr. Roman Štěpánek Marek Slába Bc. Ondřej Filipec Projekt byl podpořen Generálním ředitelstvím pro komunikaci Evropského parlamentu a odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Nad projektem převzal záštitu ministr pro evropské záležitosti České republiky, Mgr. Štefan Füle

MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY

MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY MODELOVÉ ZASEDÁNÍ RADY EU A EVROPSKÉ RADY http://model.eutis.cz Školy zapojené do projektu Zastupovaný stát Škola Belgie Gymnázium Brno-Řečkovice + Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Bulharsko Gymnázium, Pardubice,

Více

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 4. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 Vypracovali a předkládají: Reda Ifrah, ředitel o.p.s., Roman Badík, předseda správní rady, Pavel Chroust, člen správní

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 BŘEZEN 2010 1 Úvodem o roce 2009 v ČRDM Milí čtenáři výroční zprávy, Česká rada dětí a mládeže tu byla s Vámi i v roce 2009. Opět jsme se snažili, aby dobrovolnická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Mezinárodní vědecká konference

Mezinárodní vědecká konference K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) v Českých Budějovicích,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. Tomáš Garrigue Masaryk 1 Obsah Naše témata... 4 Evropské hodnoty v médiích... 5 Struktura organizace... 6 Naši lidé...

Více

Zpráva o realizaci projektu

Zpráva o realizaci projektu Zpráva o realizaci projektu -Letní škola mladých vědců 2013 -Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV Číslo projektu rozhodnutí MŠMT ČR: 512 018 13 Krajský úřad Jihomoravského kraje: Číslo projektu smlouva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NÁRODNÍ RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM STÁTU. Milí přátelé, vy ze sdružení dětí

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI Informace pro členy Vážená členko, vážený člene České geografické společnosti, pokud jste zároveň s Informacemi ČGS neobdržel/a také časopis Geografie 2011/3, znamená

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více